ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (#218)

 

PsychiaTric Drugs for Healthy Mugs:

"Psychiatric Drugs for the Healthy, Not Detrimental,
Shades of Aldous Huxley, Sound Coincidental?
'Chip and Drug Society,' Experts Moaned,
'Change the Laws, Let's All Get Stoned,'
Uppers for Work, Downers for Sleep,
Forget Your Pill? -- Brain Chip Will Beep,
Don't Overdo It, You'll Become a Cropper,
With Bloodshot Eyes, Saliva Slobber,
'We're Trained Intellectuals,' Advocates Cried,
Give Them Downers, They're Insane Certified"

 


donderdag 18 december 2008

 

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 18 december 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix op 18 december 2008. Er zijn altijd nieuwkomers die voor de eerste keer luisteren. Ik adviseer hen om naar www.cuttingthroughthematrix.com te gaan en als het kan zoveel mogelijk gesprekken te downloaden die ik in het verleden gegeven heb, want je weet nooit wanneer we het zullen kwijtraken, wanneer we uit de lucht gehaald zullen worden of wat ook. En als informatie verdwenen is is het verdwenen, weg, afgelopen en je zult het nooit meer terugkrijgen. 

Het begrijpen van het grote beeld is van vitaal belang om ook maar enig inzicht te krijgen in al de veranderingen waar we vandaag doorheen gaan; hoe we hier gekomen zijn; wie het leidt, en hoe we in werkelijkheid geleid worden door honderden NGO’s die in kleine duistere schrijfsels in kranten verschijnen, en hoe het in ons inzinkt, dat we gestuurd worden, en dat we met hun richtingen mee zouden moeten gaan. Zo wordt het ons door de mainstream-media voorgeschilderd.

Dit zijn private organisaties, in werkelijkheid zijn zij niet onafhankelijk van elkaar, ze werken allemaal samen in de richting van hetzelfde gemeenschappelijke doel. En het is niet erg prettig als je ernaar kijkt. Vanuit hun gezichtspunt: zij denken dat ze de wereld een dienst bewijzen. Zij willen echt al de ongeschikten van de aardbodem hebben en het allemaal voor zichzelf hebben. Zij, al de betere typen genen. En dan zullen zij al de ruimte hebben en voor altijd kunnen leven en de bronnen verstandig gebruiken om zichzelf in stand te houden.

Kijk ook op www.alanwattsentientsentinel.eu, je kunt transcripten van deze gesprekken downloaden en ze uitprinten en aan je vrienden geven. Ze worden in de verschillende Europese talen gemaakt .

Informatie is werkelijk het meest vitale dat je deze dagen kunt hebben en daarom is er altijd een oorlog gaande over welke informatie zegeviert. De mainstream-media hebben al zo lang hun zin gekregen, en zij hebben ons allemaal getraind, van school af aan, om te geloven dat alles wat zij ons geven God’s ultieme waarheid is. De meeste mensen stellen er geen vragen bij, zij beredeneren het proces niet eens, zij vragen zichzelf niet eens af hoe het komt dat dit officiële organisaties zijn, deze mainstream nieuwsbedrijven. Ze zijn heel, heel officieel in zekere zin maar het zijn private organisaties, in privé-eigendom. Eigendom van wie? Van de machtige elite, van diegenen die dit systeem al gevestigd hebben en over dit systeem heersen. De mensen die over dit systeem heersen houden zich niet bezig met politiek, zij zetten de politici op hun posities maar houden zich er zelf buiten. Zij plannen op een veel, veel hoger, lange-termijn niveau.

 

Wanneer je onderzoek doet naar de organisaties waar regeringen naar luisteren…herinner, de voornaamste taak van de regering, ongeacht wat zij ons vertellen of hoe zij zichzelf portretteren, hun voornaamste taak is om de wetsvoorstellen die ons allemaal zullen raken en die al onze handelingen in het dagelijks leven zullen raken, het is hun taak om die wetsvoorstellen in wetten vast te leggen. En je kunt het maar beter geloven: er zijn ook grote foundations en ngo’s die full-time lobbyen om het oor van de regering te krijgen, en de regering luistert naar hen. De gemiddelde burger krijgt een dergelijke mogelijkheid niet, zelfs niet als hij schrijft en belt enzovoort. Het kost je misschien een jaar of twee jaar voordat een of andere lagere bureaucraat luistert naar wat je te zeggen hebt. Maar de lobbyisten hebben onmiddellijke toegang. En omdat zij al een vreemd soort officiële positie (“standing” - dat masonische woord weer) in de samenleving of de gemeenschap hebben, luisteren deze politici naar hen wanneer ze maar spreken. Deze politici weten dat zich boven dit alles een organisatie bevindt die het door middel van deze organisaties runt. Zij runnen het gehele systeem.

 

Na de volgende berichten ben ik terug met meer.

 

***

 

Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. Ik bespreek het feit dat de mensen, de algemene bevolking, niet de koers van de politiek bepaalt en wat de politici moeten besluiten maar dat dat gedaan wordt door de grote lobbygroepen en de foundations door wie zij gefinacierd worden, en ook door de non-gouvernementele organisaties die over de hele planeet dooreengeweven zijn en die door deze grote foundations gefinancierd worden. Zij sturen de gehele wereld in een bepaalde richting. En zij hebben dit al een afschuwelijk, afschuwelijk lange tijd gedaan.

 

Het hele houdbaarheidproject (“sustainability”) begon lang geleden, lang geleden en er werd veel, veel eerder in feite, zover terug als in de 19e eeuw, over geschreven. De grote rijke mensen van de wereld en hun “clubs” (zoals zij ze noemden) bespraken een houdbare wereld en de toekomst. Zij hielden zich ook bezig met eugenetica (rasverbetering) en bespaken heel openlijk wie zou moeten leven, wie zou moeten sterven, welke genen overgebracht zouden moeten worden, enzovoort.

 

Zij wisten ook dat zij voor het industriële tijdperk een bepaald type werker nodig hadden en zij wisten ook, heel precies, dat en wanneer er een einde aan zou komen, dat die werkers daarna overbodig zouden zijn. Zij zouden geen doel meer hebben. En het is geen toeval dat - gezien de overdracht van technologie naar China, het sponsoren en betalen van de fabrieken om naar China te verhuizen en het Westen te de-industrialiseren - het is geen toeval dat in dezelfde tijd het gehuil begon over houdbaarheid en overbevolking, voornamelijk gericht op het Westen.

 

Als je teruggaat naar al het voorspellend programmeren dat we gekregen hebben... voorspellend programmeren, herinner, wordt voornamelijk gedaan via fictie, romans, films en series op televisie. Zij hebben allemaal tot doel om je geest binnen te komen, als je ontspannen bent en je beschermingsschild neer is. Zij stoppen in je geest een mogelijke richting in de toekomst die in je leven zal plaatsvinden, en als je tijdens het kijken - als je iemand van de tv zou weghalen, hem van de tv weg zou wegslepen, zoals je echt moet doen - zegt: “Geloof jij echt dat dat zal gebeuren?”, dan zeggen zij “Nee” .

 

Maar het is zeer zeker: je zult het stap voor stap in je leven geïntroduceerd zien worden en je zult zien dat diezelfde persoon het van nature accepteert omdat zij al gedownload zijn met het mogelijke idee ervan. Begrijp je, als je bij een lezing zit kun je in je eigen hoofd zeggen: “ja, hier ben ik het mee eens, daar ben ik het niet mee eens”, maar als je geëntertaind word en je concentreert je op het verhaal, wat voor menselijk verhaal zij ook in een film pushen, realiseer je je niet dat je ook met het hele thema geprogrammeerd word, doorgaans futuristisch maar niet heel ver in de toekomst. Enorme veranderingen komen er op je af en zij laten je zien wat voor soort veranderingen. Als het in de werkelijkheid plaatsvindt zul je tot de conclusie komen “wel, ik denk dat het op een of andere manier onvermijdelijk is”. En dat heet voorspellend programmeren. Dat is de reden dat de Hollywood directeuren en schrijvers zoveel geld krijgen. Zij krijgen zo ontzettend veel geld omdat zij een heel belangrijke taak hebben, en die taak is het richtinggeven en het leiden van de cultuur en de richting die de samenleving opgaat. Plato sprak er 2300 jaar geleden over hoe belangrijk de cultuurindustrie was bij het beheersen en leiden van mensen, namens de elite.

 

Een van de films die jaren geleden uitkwam met Robert Duvall heette “THX 1138”. Het liet een maatschappij zien waar mensen voortdurend gedrogeerd waren en zij werden overal waar ze heen gingen gecontroleerd en bekeken, zelfs in de badkamer, zelfs in hun medicijnkastje zaten camera’s. Zij moesten de hele dag door urinemonsters afgeven om te verzekeren dat zij hun drugs innamen. En er waren hogere echelons van werkers die al de lagere werkers observeerden en hun bioritmen en al het andere controleerden. Destijds dachten mensen “wel dat zal nooit gebeuren, wat een nachtmerrie”.

 

Nu, de schrijver van dat boek heeft dat scenario niet zelf verzonnen, want het was lang daarvoor besproken, door mensen als Aldous Huxley, in de jaren ’30. Hij heeft zijn houding naar het drogeren van de samenleving nooit veranderd, in de jaren ’60 had hij het er nog steeds over. Ik heb de lezing die hij op Berkeley gaf, in de jaren ’60, waarin hij over dit onderwerp sprak. Hij zei: “Wat is er mis met het drogeren van de samenleving, ze zijn toch niet gelukkig, wat is er verkeerd aan?” Dat betekent dat de superieuren besluiten wat voor drugs op de mensen gepushed moeten worden, wat  er geslikt moet worden, “zodat ze maar gelukkig zijn”.

 

Begrijp je, je moet hun gezichtspunt begrijpen en hoe zij naar de mensheid kijken. Zij zien de mensheid gewoon als een verzameling dieren. Zij zien zichzelf, natuurlijk, als de meest ontwikkelde typen van die dieren, dus als zij het over de samenleving hebben bedoelen zij niet echt zichzelf maar HUN, begrijp je, diegenen daar beneden, over hun hebben zij het. Hij zei het heel verzekerd, “ze zijn toch niet heel erg gelukkig”.

 

Het is waar, want als je naar de samenleving kijkt en er is niets echts, de gehele cultuur, de gehele structuur van de samenleving, ze werden GEMAAKT, je werd erin geboren. En wie ontwierp het? Iemand heeft het ontworpen, het is niet uit zichzelf ontwikkeld zoals zij je graag willen laten geloven. Cultuur is altijd een eerste zorg geweest van diegenen die heersen, voor diegenen die heersen. Daarom zorgen zij er met zekerheid voor dat jij de juiste cultuur krijgt voor de juiste tijd waarin je leeft. En het is altijd zo geweest.

 

Zoals ik zeg, Huxley en anderen spraken over de noodzaak om de samenleving te drogeren, zolang ze maar gelukkig waren. De dieren zouden gelukkig zijn en dat was alles wat belangrijk voor hen was. Voor hen was het heel simpel: maak de dieren blij en gebruik alle mogelijke manieren om dat te doen. Dan kun je alles met hen doen, wat je wil. Huxley raakte ook opgewonden als hij sprak over zijn werk op Tavistock, waar zij, destijds, draden in de hersenen van geesteszieke patienten inbrachten om hun gedrag te veranderen of om ze als een robot te laten bewegen. En hier zie je dus dat de man met de witte jas die aan de draadjes trekt hem echt een opgewonden gevoel geeft. Wat zij met de menselijke dieren konden doen verbaasde hem echt echt enorm.

Teruggaand naar voorspellend programeren. Begrijp je, we hebben zoveel van dit voorspellend programmeren gehad. En ik zal het feit aanstippen dat de Psychiatric Association van de Verenigde Staten, vele jaren geleden, samen met de Britse variant, hevig betrokken waren in de rasverbeteringsprogramma’s van voor de Tweede Wereldoorlog. De hele psychiatrie is gebaseerd op defecte genen en erfelijke ziekten. Zij kwamen op dezelfde tijd naar buiten als het embryo van de genetici, met hetzelfde thema: Alles is te wijten aan geërfde genen, inclusief het intellect.

Het is heel simpel om de mensheid als een stel dieren te zien. Hoe verbeter je de menselijke veestapel? Wel, je elimineert de mensen met de gebrekkige genen, heel, heel simpel. Wat doe je tijdens het eliminatieproces met het publiek? Maak hen gewoon gelukkig terwijl ze allemaal afsterven, heel, heel simpel, er is niets ingewikkelds aan.

Waar de elite altijd afhankelijk van is geweest is een klasse intellectuelen. En wat zij bedoelen met een intellectueel is niet iemand met originele denkbeelden, het is simpelweg iemand die naar voren geschoven wordt, die in een bepaald vakgebied veel graden heeft en die naar de top geholpen wordt door een paar boeken te publiceren die gegarandeerd een succes worden, dankzij de mensen die achter de schrijver staan en die het pushen en tot stand brengen. Ik heb eerder studies voorgelezen waar zij laten zien dat de mensen die het makkelijkst volgens de lijn van politieke correctheid te beïnvloeden zijn - ongeacht wat het onderdeel van de agenda is, globale opwarming, wat het ook is -, de mensen die het makkelijkst te beïnvloeden zijn zijn de beter opgeleiden want zij hebben een zelfs nog sterkere behoefte om bij hun groep te horen. Een sterke behoefte om geaccepteerd te worden. Daarom, wat er ook “in” is in hun kleine partijen en samenkomsten, wat voor gesprekken er ook “in” zijn, zij zullen het napraten, zonder vragen te stellen. Zij willen erbij horen. Daarom worden de “intellectuele groepen” (zoals zij zichzelf noemen) zwaar gebruikt in al de non-gouvernementele organisaties, de zogenaamd professioneel-achtige mensen.

Ik ga in op het volgende specifieke gebied van het drogeren van de samenleving.  Jaren en jaren achtereen hebben we gehad dat de Psychiatric Association zei dat het grootste deel van de samenleving geestelijk ziek is. En wat zij daarmee bedoelden was dat wij vasthielden aan wat zij noemen: “verouderde idealen”. Eén ervan was religie. Nu is het wel goed als je de nieuwe, New Age-achtige soorten religies accepteert. Dat is oké. Maar als je aan de oude religies vasthoud ben je geestelijk ziek. Als je geloofde in het gezin, een partner voor het leven hebt was er iets mis met je hoofd. En zij schreven hier heel gedetailleerd over. Je zou “the Human Agenda moeten lezen, uitgebracht door een van hun protégés. Het werd ook verkondigd door mensen als John Dewey, die de American Educational Association opzette en het mandaat bepaalde, heel lang geleden.  

Waar gaan we heen met de drugs, met het drogeren van de samenleving?

Kijk naar al de reclame die we gekregen hebben om de samenleving aan de drugs te krijgen. Als je van streek bent, neem een drug, als je depressief bent: ga niet naar de oorzaak van de depressie, of zelfs als het een reactie op iets is, nee, neem gewoon een pil. In andere woorden, iedere bijwerking van een gebeurtenis in je leven was op geen enkele manier relevant, ook de oorzaak niet, neem gewoon een pil om ervan af te komen. Net als met wratten, je hebt goede en slechte, goede huid en slechte wratten, zorg gewoon dat je van de slechte wratten afkomt. En daar gaat het drogeren helemaal over.

Ik zal hier verder op ingaan, met de non-gouvernementele organisaties, om te laten zien hoe zij de drugs aan de man brengen, hoe zij de hele samenleving willen drogeren, en uiteindelijk zal het wet worden. Ik zal terugzijn met meer na de pauze.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de Matrix aan het snijden, in het gebied van de geest, en hoe de grote jongens, en ik bedoel GROTE jongens, de geest van ieder afzonderlijk individu willen beheersen, want is het uiteindelijk niet zo “dat we die toch niet gebruiken”? De oude grap was dat zelfs in een tijd waarin organen zo vrij beschikbaar zijn, het meest kostbare orgaan het brein is. De reden is dat als je het te koop zet, je kunt zeggen: “Brein te koop, transplantaat, als nieuw, nauwelijks gebruikt”, dat is de grote grap. Echter, hier zijn deze mannen die de hele samenleving aan de drugs willen hebben, je weet wel, deze betere typen mensen die een opleiding gehad hebben en zich in de juiste kringen bevinden, die gefinancierd en gesteund worden door de grote bedrijven, inclusief de grote farmaceutische bedrijven, die willen dat zij dit aan de man brengen. En zij doen het heel graag. We hebben nu jaren achtereen gehad dat kalmeringsmiddelen aangeprezen werden. Ik kan me nog herinneren dat zij de kalmeringsmiddelen in heel Europa promootten. Het was voornamelijk gericht op de huisvrouw, de Britse of de Franse enzovoort. Zij begonnen met de Valiums and Libriums en noemden deze middelen “Moeder’s Kleine Helper”. En zij raakten allemaal verslaafd, 20-25 jaar lang. En de producenten van Valium bleven het ontkennen en omdat zij zoveel invloed hebben op het onderwijs van nieuwe doktoren, trainden zij hen om te zeggen “dat het allemaal tussen de oren zat”. En de doktoren geloofden het ook hoewel zij bij de eerste hulp mensen zagen binnenkomen met stuiptrekkingen als zij probeerden om van de Valium af te komen.

Valium is een zware drug. Als je stopt duurt het twee tot vijf jaar voordat het uit je lichaam is verdwenen omdat het zich in je botten ophoopt. Dat was allemaal bekend voordat zij het op de markt introduceerden. Maar dat is hun macht, zij kunnen het allemaal stilhouden en je vertellen: “het zit allemaal tussen je oren”, 25 jaar lang en langer. Het weerhoudt hen niet en het is niet alleen uit hebzucht, er is hier sprake van een agenda. Je beheerst de samenleving door middel van grote, echte bedrijven. Zij zijn allemaal geïntegreerd in de beheersing van de samenleving.

Het volgende artikel sluit aan bij het THX 1138 scenario, want nu ze ons allemaal zo aan drugs gewend hebben - en er zijn zoveel kinderen die nu aan de Ritalin en andere soorten drugs zitten - is het tijd voor de volgende stap: de rest van de samenleving erin betrekken. Dit komt van www.nature.com, het heet simpelweg “Nature”, online gepubliceerd op 7 december 2008. Het zegt:

“Naar een verantwoord gebruik van cognitive enhancing drugs (drugs die cognitieve vermogens verbeteren) door gezonde mensen”

Alan: Het is uitgebracht door, dit zijn neem ik aan de mensen die in het panel zitten dat dit samengesteld heeft:

“Henry Greely, Stanford Law School, Californië;

Barbara Sahakian zit op de afdeling Psychiatrie van de Universiteit van Cambridge, en bij MRC/Wellcome Trust Behavioural and Clinical Neuroscience Institute, Cambridge, Verenigd Koninkrijk;…”

Alan: Ik vraag me af of Wellcome Pharmaceutical Company dat financiert? Zij komen steeds tevoorschijn.

“John Harris zit op het Institute for Science, Ethics and Innovation en bij het…”

Alan: Weer:

Wellcome Strategic Programme in The Human Body, its Scope, Limits and Future”, Universiteit van Manchester, Oxford Road, Manchester;

Ronald C. Kessler zit op de Harvard Medical School, Department of Health Care Policy Boston, Massachusetts;… 

Alan: Dit is beleid voor de gezondheidszorg. 

Michael Gazzaniga zit op het Sage Center for the Study of Mind” 

Alan: Sage Centre, heel interessant niet?  

for the Study of Mind, Universiteit van California Santa Barbara, Californië;

 Philip Campbell werkt bij Nature, 4 Crinan St, London…” 

Alan: Ik denk dat dit de organisatie is, Nature, en verder: 

“Martha J. Farah zit op het Center for Cognitive Neuroscience, Universiteit van Pennsylvania.” 

Alan: Ze zeggen hier in het korte inhoudsoverzicht:

De samenleving moet gehoor geven aan de groeiende vraag naar cognitieve verbetering (cognitive enhancement).” 

Alan: Wist jij dat er een groeiende vraag naar was? Het laatste waar we over hoorden was redelijk recent - ik heb het ook op de radio voorgelezen - dat het leger zich hier al een poosje mee bezighoudt. Ze drogeren troepen om ze efficiënter te maken. En ze hebben ook drugs uitgebracht die herinneringen aan het afslachten van mensen uitwissen zodat zij zich beter over zichzelf voelen. Maar zij willen voor de gehele samenleving gaan. Cognitieve verbetering, blijkbaar schreeuwen de mensen erom. Het zegt: 

Dat antwoord moet beginnen bij het afwijzen van het idee dat verbetering een vies woord is, argue Henry Greely en collega’s.” 

Alan: Toen zij begonnen met verbetering - ik geloof dat het ging over borstimplantaten - noemden zij het “enhancement”. En vanaf daar sprongen zij over naar alle soorten andere “verbeteringen”. En nogmaals, “enhancement”, begrijp je, heeft iets prettigs, enhancement is iets goeds. Net zoiets als “sociaal”, we zijn allemaal sociale wezens. Totdat je het verbind aan socialisme.

Zij gebruiken deze termen voor iets, echt, dat in werkelijkheid heel onheilspellend is.

“Vandaag handelen studenten op campussen over de hele wereld in voorgeschreven drugs als Adderall en Ritalin, niet om high te worden maar om hogere cijfers te halen, om een voorsprong op hun medestudenten te krijgen of om hun leervermogens te verhogen. Deze deals zijn in de Verenigde Staten een misdaad waarop gevangschap staat. Veel mensen zien dergelijke straffen als passend en beschouwen het gebruik van dergelijke drugs als valsspelen, onnatuurlijk en gevaarlijk. Maar een onderzoek schatte dat bijna 7% van de studenten in de Verenigde Staten op deze manier voorgeschreven drugs gebruikt heeft, en op een aantal campussen had in het laatste jaar tot 25% van de studenten ze gebruikt.”

Alan: Ik geloof dat de muziek eraan komt, en ik zal na deze pauze terugzijn met meer.

***

Hallo, ik ben Alan Watt en we zijn door de Matrix aan het snijden en ik probeer de manier waarop de agenda aan de samenleving geïntroduceerd wordt aan te duiden, in ieder geval het idée ervan. Dit is alleen maar het vervolg op de initiele indoctrinaties die vooral door middel van fictie gebracht worden. Zij laten altijd het Superman-type zien, of het nu te maken heeft met chips die in je geïmplanteerd worden, of cyberparts, wat ook. Nu gaat het ook over drugs.

Dit is de gehele agenda die vanuit al zijn verschillende hoeken samenkomt. En deze experts, begrijp je, deze professionele mensen, deze intellectuele mensen, die allemaal gesteund blijken te worden door de farmaceutische genootschappen, hebben in al hun wijsheid besloten dat, “omdat er zoveel studenten zijn” - blijkbaar, en natuurlijk laten zij je de studies niet zien, zij vertellen je alleen wat deze studies, áls zij ooit bestaan hebben, uitwijzen - .... Het zegt:

“tot 25% van de studenten had ze afgelopen jaar gebruikt.”   

Alan: Nu, als 25% van de studenten cocaïne in hun arm stopt, zou dat dan goed zijn? Want zo gebruiken zij dit argument hier.

“Deze studenten zijn early adopters van een trend die waarschijnlijk zal groeien en er zijn aanwijzingen die aanwijzen dat zij niet alleen staan. In dit artikel stellen wij maatregelen voor die de samenleving zullen helpen…”

Alan: Begrijp je, we moeten geholpen worden omdat we te dom en te stom zijn om te weten wat goed voor ons is. Om ons “te helpen”: 

“om de voordelen van verbetering te accepteren, door middel van gedegen onderzoek en regulering. Voorgeschreven drugs worden gereguleerd, niet zozeer vanwege hun verbeterende (enhancing) eigenschappen, maar voornamelijk uit veiligheidsoverwegingen en potentieel misbruik. Maar cognitieve verbetering heeft veel te bieden aan individuen en de samenleving, en een gepaste maatschappelijke reactie zal verbeteringen beschikbaar maken terwijl hun risico’s beheerst zullen worden.”

“Wegen naar verbetering” 

Alan: Zij houden van wegen (paths) begrijp je. 

“Vele van de medicijnen die gebruikt worden om psychiatrische en neurologische condities te behandelen…”

Alan: Hier is de draai die eraan gegeven wordt: 

“verbeteren ook de prestaties van gezonde mensen.”

Alan: Ben je ooit door een psychiatisch ziekenhuis gewandeld? Neem eens een kijkje, kijk er eens rond, áls je binnen kunt komen. Als je de mensen gezien hebt die daar al een paar jaar zitten, zie je ze met hun kleine huppeltjes - van de Fentazine - en zij lopen op een vreemde manier en hun mond maakt kleine geluiden. Zij noemen ze de “trombone tremors” (onvertaald), hun tongen zijn voortdurend in beweging. Dit zijn allemaal bijwerkingen van het gebruik van deze drugs. Maar hier zeggen zij dat “dit de prestaties van gezonde mensen zal verbeteren”.

“De drugs die momenteel het meest voor cognitieve verbetering gebruikt worden zijn stimulerende middelen als Ritalin…”

Alan: Wat een amfetamine is, speed, begrijp je, het is speed. Het zegt:

“en Adderallen en worden voornamelijk voorgeschreven voor de behandeling van ADHD (attention deficit hyperactivity disorder).” 

Alan: Dat is weer een van deze nieuwe dingen zijn die zomaar uit het niets tevoorschijn zijn gekomen. Zij weten niet waarom. Voorheen hadden we het niet en opeens hadden we het. Ik heb hier zelfs een documentaire over, een heel goede documentaire waarin je het panel van psychiaters op hun jaarlijkse bijeenkomst ziet en waar ze deze namen in een psychiatrie boek zetten. Zij besluiten of het een stoornis zal worden of niet. En zij vroegen aan de belangrijkste persoon die deze aanbevelingen deed om uit te leggen wat ADHD was. En de uren gingen voorbij en hij kon het je niet vertellen. Het is zo verdomd vaag. Maar zij hebben de helft van de kinderen eraan. Het zegt hier:

“Door hun effecten op het catecholamine-systeem verhogen deze drugs de uitvoerende functies (executive functions) in patiënten en de meeste gezonden mensen, waarbij zij hun aandachtsvermogen verbeteren, informatie in het werkend geheugen manipuleren en hun reacties op flexibele wijze beheersen. Deze drugs worden op brede schaal voor therapeutische doeleinden gebruikt.”

Alan: Oh, het is therapeutische doping, begrijp je, het is THERAPIE. Om therapeutische redenen kun je hen drogeren. Het zegt: 

“Met ADHD-niveaus in de orde van grootte van 4 tot 7 % onder studenten, volgens DSM criteria,...”

Alan: Dit is hun methode voor het beslissen of het een ziekte is of niet, of zij werkelijk dit fenomeen hebben dat ADHD heet. 

“en met stimulerende medicatie als de standaardtherapie, zijn er heel veel van deze drugs op de campus beschikbaar die gebruikt worden voor het verbeteren van de cognitieve vermogens.” 

Alan: Daarna gaat het verder:

“Naar een verantwoord gebruik van cognitieve drugs door gezonde mensen:

Adderall is een van de diverse drugs die in toenemende mate gebruikt worden om de cognitieve functie te verbeteren. Een nieuwere drug Modafinil (Provigil), heeft ook een potentiële verbetering laten zien. Modafinil wordt goedgekeurd voor de behandeling van vermoeidheid die veroorzaakt wordt door narcolepsie, slaapapnoe...”

Alan: Dat heb je als je ademhaling verstoord is tijdens je slaap. Je zult waarschijnlijk helemaal niet slapen als je het gebruikt, dat is het ‘m juist.

“en voor slaapstoornissen als gevolg van het werken in ploegendienst. Het wordt momenteel off-label (zonder recept) voorgeschreven voor een breed scala aan neuropsychiatrische en andere medische condities inclusief vermoeidheid, maar ook voor gezonde mensen die alert moeten blijven en bij slaapgebrek wakker moeten blijven, zoals artsen die nachtdienst hebben.”

Alan: Zijn ze ons hier aan het vertellen dat artsen met nachtdienst op de speed zitten? Dat is wat ze hier zeggen. 

“Daarnaast hebben laboratoriumstudies laten zien dat Modafinil aspecten van de uitvoerende functie verbetert...”

Alan: opnieuw: “verbetert”. 

in rested(onertaald) gezonde volwassenen, in het bijzonder inhibitory control (onvertaald). In tegenstelling tot Adderall en Ritalin zijn recepten voor Modafinil niet gebruikelijk, en de drug is bijgevolg zeldzaam op de zwarte markt van de universiteiten.”

Alan: Wel, wat een schande he? Dit is wat ze je vertellen, wat een schande.  

“Maar anecdotisch bewijs en een onderzoek onder lezers wijzen beide uit dat volwassenen voor verbeteringsdoeleinden soms Modafinil van hun doktoren krijgen, of online verkrijgen”.   

Alan: Betekent dat dat er heel veel gestoorde artsen zijn die dit spul gewoon uitdelen als erom gevraagd wordt? Wat zeggen ze hier? 

“Een bescheiden verbetering van het geheugen is mogelijk met de ADHD medicatie die zojuist genoemd is, alsook met medicatie die ontwikkeld is voor de behandeling van Alzheimer, zoals Aricept…” 

Alan: Nu, wat ze hier helemaal niet noemen zijn de bijwerkingen van al deze drugs. Ieder drug die op de markt is heeft een bijwerking, of vaak meer dan één.

Mensen die van speed proberen af te komen crashen en zij worden op momenten (terwijl ze ervan afkicken) heel agressief en ze doen de mensen om zich heen ongelooflijke dingen aan. Maar dat wordt hier niet eens vermeld. Want ze gaan uiteindelijk over naar de volgende fase waarbij het weer in balans gebracht wordt met kalmeringsmiddelen. Nu, vroeger noemden ze dat uppers en downers, de cyclus waar mensen doorheen gingen. Zij probeerden dit in de jaren '50 zelfs al uit, daarna in de jaren '60 en '70. Zij zaten in een voortdurende cyclus van pepmiddelen en downers om weer te kunnen slapen. Het zegt hier: 

“van Alzheimer, zoals Aricept (donepezil), dat de niveaus van acetylcholine in de hersenen verhoogt. Diverse andere bestanddelen met verschillende farmacologische handelingen bevinden zich nog in de klinische testfase, maar hebben positieve effecten op het geheugen laten zien in gezonde onderzoekssubjecten. Het is te vroeg om te weten of deze nieuwe drugs veilig en effectief zullen zijn, maar als er een van hen veilig is zal het zeker gewild raken bij de gezonde middelbare en oudere mensen die kampen met normale leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen, alsook bij mensen van alle leeftijden die zich voorbereiden op academische examens of rijbewijs examens.

Menselijke vindingrijkheid heeft ons de manieren gegeven om onze hersenen te verbeteren, door uitvindingen zoals de geschreven taal, de drukkunst en het Internet”.

Alan: Dit is zoals ze altijd proberen je iets te laten accepteren, zelfs de hersenchip. Ze zullen zeggen: ‘weet je, een kunstbeen is een prothese, een kunstgebit is een prothese dus wat is er mis met deze kleine chip hier en wat is er verkeerd aan om het in je hersenen te stoppen? Dat is hoe ze van het ene naar het andere springen, hetzelfde idee. Dus via de schrijfkunst, de geschreven taal, de drukkunst en het Internet zeggen ze dat drugs ook gebruikt zouden moeten worden. Persoonlijk snap ik het verband niet. Het zegt:

“De meeste schrijvers van dit commentaar zijn leraren en streven ernaar om de minds van hun studenten te verbeteren, zowel door het toevoegen van inhoudelijke informatie alsook door hen nieuwe en betere manieren om die informatie te verwerken te laten zien. En we zijn allemaal op de hoogte van de mogelijkheden om onze hersenen te verbeteren met de juiste beweging, voeding en slaap.”

Alan: Wel, ik zal je één ding vertellen, je zult ontzettend veel lichamelijke oefening krijgen als je jezelf op speed/amfetaminen zet, en je zult het enorm moeilijk krijgen om in slaap te komen. Het zegt:

De drugs die we zojuist besproken hebben, samen met nieuwere technologieën zoals hersenstimulatie en prothetische hersenchips, zouden in dezelfde categorie geplaatst moeten worden als onderwijs, goede gezondheidsgewoonten en informatietechnologie, manieren waarop onze unieke innovatieve soort probeert zichzelf te verbeteren. Natuurlijk, geen van de twee verbeteringen zijn gelijk en een aantal verschillen zijn moreel relevant.”

Alan: Je meent het. 

“De voordelen van onderwijs bijvoorbeeld, vereisen enige inspanning gericht op zelfverbetering terwijl de voordelen van slaap dat niet doen. Verbetering door voeding impliceert het veranderen van wat we innemen en is daarom invasief op een manier die lezen niet is. De mogelijkheid om te profiteren van toegang tot internet is minder eerlijk verdeeld dan de kans om te profiteren van lichamelijke oefening. Cognitieve verbeteringsdrugs vereisen relatief weinig inspanning, zijn invasief en vooralsnog niet eerlijk verdeeld.” 

Alan: Zij kunnen het eerlijk verdelen, deel ze gewoon uit.

“Maar geen van deze verschaffen redelijke gronden tot het verbieden ervan. Drugs mag zich onder de verbeteringen misschien onderscheiden door het feit dat zij hun effecten verkrijgen door de hersenfunctie te wijzigen, maar in werkelijkheid doet iedere inventie die de cognitie verbetert dat. Recent onderzoek heeft weldadige neurologische veranderingen geïdentificeerd die door lichamelijke oefening, voeding en slaap verkregen worden, alsook door onderwijs en lezen. Kortom, cognitieve verbeteringsdrugs lijken in moreel opzicht op andere, meer vertrouwde verbeteringen.”

Alan: Dus stoned worden en gedrogeerd worden of hyper gemaakt worden staat gelijk aan joggen langs de weg of het lezen van een boek.

Dit is wat je krijgt als je deze mensen door onderwijs en cursussen heenduwt. Zij geloven inderdaad dat ze superieur zijn. Ik denk dat we allemaal mensen in onze levens hebben ontmoet, in werksituaties enzo, die dit allemaal geslikt hebben. Zij geloven dat ze superieure wezens zijn omdat zij al de juiste boeken gelezen hebben en hun opleidingen aan de hoge school of universiteit doorlopen hebben, en dan gaan ze met dit alles hiernaartoe. Hier gaan ze ermee naartoe: Ze worden allemaal kleine Hitlers en ze vormen hun kleine groepen en denken dat zij beter weten hoe de samenleving gerund zou moeten worden, beter dan de mensen in de samenleving zelf.

Het artikel zegt:

 “Veel mensen hebben twijfels over de morele status van verbeteringsdrugs om redenen die variëren van pramatisch tot filosofisch, inclusief bezorgdheid over het kortsluiten van het persoonlijke agentschap (short-circuiting personal agency) en het ondermijnen van de waarde van menselijke inspanning. Kass, bijvoorbeeld, heeft geschreven over de subtiele maar in zijn visie belangrijke verschillen tussen verbetering van mensen door middel van biotechnologie en verbetering door meer traditionele manieren. Dergelijke argumenten zijn overtuigend afgewezen (bijvoorbeeld, ref 17). Er zijn drie argumenten tegen het gebruik van cognitieve verbetering door gezonde mensen die in de meeste discussies naar boven komen, namelijk dat het bedriegerij is, onnatuurlijk is en dat het neerkomt op drugsmisbruik.” 

Alan: Je meent het, komt het neer op drugsmisbruik? Is het geen drugsmisbruik dan? Wat is de definitie van drugsmisbruik? Dit is iets waar we werkelijk een debat over zouden moeten houden. Weet je, onze hele samenleving realiseert zich niet eens dat de Olypische Spelen hieraan verbonden zijn. Want mensen denken dat de Olympische Spelen in het leven geroepen zijn om mensen vanover de hele wereld via de sport bij elkaar te brengen. Het had ook de bedoeling globaal te zijn en het zou helpen de agenda voort te stuwen.

Er was ook een andere hoofdreden, want toen zij dit opstartten was het ook een poging om de supermens te creëren, verdiep je in deze geschiedenis. We hebben ons leven lang gehoord dat ze allemaal valsspelen en drugs gebruiken, alleen om een beetje sneller te rennen dan de man naast zich, om verbazingwekkende dingen te doen, het tot stand te brengen en om te lijden onder de gevolgen, later, later in het leven.

We zijn allemaal geconditioneerd te geloven dat al deze drugs goed voor ons zijn en dat al deze pharmaceutische bedrijven goed voor ons zijn. Je moet je verdiepen in de gehele eugenetica-beweging om te begrijpen waar dit over gaat. Je moet je verdiepen in de geschiedenis van de psychiatrie om te weten waar dit helemaal over gaat. Want het werd gefundeerd op de vooronderstelling van ongezonde genen, gezonde genen,  geschikt en ongeschikt (fit and unfit).

Het wordt ook gebaseerd op de need (nog onvertaald) dat de meeste mensen gewoon onder de maat zijn, ze zijn ontoereikend/onvoldoende. De meeste mensen zijn niet genoeg ontwikkeld, zij hebben defecte genen in zich. Psychiatrie kwam initeel naar buiten met de intentie om de wereld opnieuw vorm te geven. Verdiep je in haar geschiedenis, je zult verbaasd staan over wat ze destijds zeiden. Ik heb al de oude banden van de eerste psychiaters die tot de Eugenics Association behoorden. Zij pochten erover dat als zij de ongezonde genen verwijderd zouden hebben en al deze ongezonde elementen uit de samenleving zouden zijn, zij zich daarna zouden concentreren op het voortbrengen van supermensen. Dit vond plaats in Engeland en in de Verenigde Staten voordat het in Nazi-Duitsland plaatsvond. De meeste psychiaters in Duitsland sloten zich bij de Nazi partij aan omdat hun filosofieën zo op elkaar leken.

Ik zal die link op de site zetten als ik klaar ben met de show van vanavond. We gaan nu naar de bellers en we hebben Dave uit Californië aan de lijn, ben je daar Dave? 

Dave: Hi Alan. 

Alan: Hello. 

Dave: Goed om je weer te spreken, jij behandelt altijd zoveel! Ik heb een vraag voor je over de 30 jaar opstanden die je gisteren bij Alex Jones noemde. Maar ik wil graag een korte opmerking over Aldous Huxley maken. Oké, als ik het goed heb heet die toespraak waar jij naar verwijst “the Ultimate Revolution”, gehouden in 1963 op de Universiteit van Berkeley. 

Alan: Ja, die toespraak staat op mijn site.

Dave: Cool, oké, en hij zei daarin en ik omschrijf het nu, dat we ons in 1963 al ver op de weg naar Brave New World bevonden. En hij maakte ook melding van het gemak waarmee 20% van de wereldbevolking gehypnotiseerd kon worden, letterlijk gehypnotiseerd, bij het knippen van een vinger, en dat 60% met meer of minder moeite gehypnotiseerd kon worden en dat 20% niet gehypnotiseerd kon worden. 

Alan: Dat klopt, dat is wat hij zei. 

Dave: Ja, en ik denk dat die schaal meer is opgeschoven in de richting van het gemakkelijk onder hypnose brengen, met al de televisie.

Alan: Absoluut, daar ben ik zeker van. 

Dave: Juist. In ieder geval, George W. Bush zei dat je een deel van de mensen voortdurend voor de gek kunt houden en dat zijn de mensen zijn waarop je je wilt concentreren. Ik denk dat dat die 20% is waarover hij sprak. Maar de dertig jaar  opstanden, zie je ons nu aan het begin van die dertig jaar opstanden, en wat komt er daarna? 

Alan: Erna hopen zij de wereldbevolking gestabiliseerd te hebben. In feite, ik was een document aan het doornemen, en ik zal het morgenavond waarschijnlijk voorlezen, Het is een document van Army Defence over de verwachte wereldwijde bevolkings aantallen voor het jaar 2030, de bevolking over de gehele planeet, inclusief China. En zij geven allemaal mogelijke redenen, en zij zeiden hierin dat Europa al voorbij de houdbare reproductie grenzen is, met betrekking tot de orginele bevolkingen. Dit is allemaal aan elkaar verbonden, absoluut. Maar zij gaan tijdens dit proces ook het nieuwe type mens creëren, terwijl wij allemaal afsterven, en dat is het genetisch verbeterde type dat hen beter zal dienen.

Ik zal na de pauze terugzijn met meer.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. En we hebben Derrick uit New Hampshire aan de lijn, ben je daar Derrick?

Derrick: Alan?  Hé, hoe gaat het met je?  

Alan: Niet zo slecht. 

Derrick: Dat is goed om te horen. Ik wilde een paar dingen zeggen over de boeken die je vaak op je show noemt. Recent heb ik “The Next Million Years” uit de bibliotheek gehaald. Weet je, als je naar de bibliotheek gaat heb je de kans dat ze het niet hebben maar een andere bibliotheek in de staat heeft het dan wel en zij sturen het dan naar jouw bibliotheek.

Alan: Een uitwisseling tussen bibliotheken.

Derrick: Dat is geweldig, op deze manier heb ik “Between Two Ages” en een ander boek gelezen, en in “the Next Million Years” spreekt hij openlijk over het domesticeren van ons en het wild houden van zichzelf.

Alan: Dat klopt. 

Derrick: Zij blijven intact maar ik wilde je nieuwere luisteraars laten weten dat deze boeken er nog steeds zijn. Ik bedoel, ik vond een exemplaar van “Between Two Ages” voor een dollar op een vlooienmarkt, maar als je op een paar van deze sites kijkt zie je dat ze ze voor 400 dollar verkopen. Misschien dat ze helemaal niet verkocht worden, dat ze gewoon zitten te wachten.

Alan: Ze zittten te wachten om te kijken of er iemand is die ze voor dat geld kopen wil. Je hebt gelijk, mensen vergeten de bibliotheek. Als je er en maand op kunt wachten, kunnen ze ernaar op zoek gaan en het van een andere plaats naar je toe brengen.

Derrick: Ja, geef ze wat geld, 3 of 5 dollar of wat je ook hebt. Met deze boeken is het zo, als je het moeilijk kunt begrijpen maar als je, zoals jij zegt, tijdens het boek wakker kunt blijven om te proberen die juwelen te bereiken, dan komt het allemaal heel veel sneller samen.

Alan: Ja, dat gebeurt en dan zul je ook zien dat deze man niet namens zichzelf spreekt maar spreekt voor enorme, enorm grote organisaties die in zijn tijd up and running waren. 

Derrick: Absoluut, Ja, ga zeker naar buiten en loop de antiekwinkels af. Ik vond iets van zes exemplaren van “Brave New World Revisited” waarvan je nog steeds nieuwe exemplaren kunt kopen, maar je kunt ze ook voor 50 cent kopen dus waarom niet voor 50 cent?

Ik wil ook graag een boek noemen dat ik toevallig tegenkwam, voorspellend programmeren, science-fiction, John Christopher’s “Tripod Trilogy”. In dat boek spreken ze over een wereld 100 jaar na nu, met deze enorme tripods, die ik alleen kan zien als een soort zendmasten behalve dat ze mobiel zijn. Iedereen heeft op zijn hoofd een netachtig iets.

Alan: Dat is precies wat Arthur C. Clarke, een van de grote geautoriseerde science-fiction schrijvers in zijn laatste boek stopte. Ik geloof dat het “3001” heette, zijn allerlaatste roman. Zij hebben een kleine band om hun hoofd en ze zijn allemaal met elkaar verbonden en niemand kan iets onafhankelijk van de anderen doen, en al het andere.

Derrick: Ik las ook “the Profiles of the Future” van Arthur C. Clarke, en hij spreekt daarin over weersbeheersing in 2010. 

Alan: Ja, hij zat in de hoge kringen, hij verzon dit materiaal niet zelf. Hij was een lid van de Futurist Society en de grote jongens gaven hem de informatie, zoals ze met hen allemaal doen en ze geven hen opdracht om er een verhaal omheen te schrijven, en voor de jongeren is het heel spannend, ze kleden het helemaal aan, en je beseft niet dat je geprogrammeerd word om deze gebeurtenis in je leven te verwachten en het allemaal heel natuurlijk te vinden.

Derrick: Het boek over de Tripods is gericht op de opgroeiende menigte en een groot onderdeel ervan is dat ze jaarlijkse spelen houden. Het doet me denken aan de Olympische spelen, en de winnaars zijn heel blij om die tripods in hun grote steden te dienen.

Een ander geweldig boek is van John Christopher, het heet “The Guardians”. 

Alan: Ik ken het. 

Derrick: Het is een geweldig boek, ze hebben de woongebieden en het infokken erin en al die dingen.

Alan: Dat klopt, ze hebben het er allemaal instaan. Want de toekomst staat al voor ons uitgeschreven, áls we erin mee gaan.

Het einde van de show van vanavond komt eraan, de muziek komt eraan. Dus Hamish en ikzelf wensen je vanuit 25% graden onder nul, hier in Ontario Canada, een fijne avond, en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: Hensel,september 2009

 

Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

Links naar behandelde artikelen:

Artikel: "Towards responsible use of cognitive-enhancing drugs by the healthy" (nature.com) - Dec. 7, 2008.

(URL: http://www.nature.com/nature/journal/v456/n7223/full/456702a.html)

PDF Versie van het artikel (at npp.neuroscience.wisc.edu).

(URL: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=neuroethics_pubs)