ALAN WATT  BLURB (Educatief Gesprek):

 

 

 "Merry Christmas"

 

en

 

Compositie: Hombre

 

 

 

25 december 2008

 

Dialoog copyright Alan Watt 25 december 2008

 (Literaire citaten uitgezonderd); compositie geschreven, gepubliceerd,

copyright Alan Watt, 25 december 2008

 

 

In Nederlandse vertaling

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com op Kerstdag, 25 december 2008. Voor de mensen die al lange tijd luisteren: We zijn allemaal samen door dezelfde ervaringen heengegaan terwijl dit bureaucratische systeem zijn tentakels om ons allemaal heen drukt. En we voelen de druk, we weten wat er komen gaat. We kenden ieder deel van hun agenda terwijl het eraan kwam. En dat was onderdeel van wat ik probeerde te doen: je laten zien hoe de belangrijkste gebeurtenissen in het leven gepland worden, door je de bewijzen van de grote bijeenkomsten te geven.

 

Het is niet moeilijk om te doen, de planeet beheersen, als je de media in je zak hebt. En de taak van de media is vanzelfsprekend niet om je te informeren over wat er werkelijk om je heen gebeurt, maar om je gericht te houden op trivialiteiten, de kleine gebeurtenissen en sport.  Vele jaren geleden wist ik - toen sport het voorpagina nieuws werd – dat het voorbij was. Het spel was voorbij want vanaf dat moment zouden er trivialiteiten in ons gepompt worden.

We hebben een media, wereldwijd, onderling verbonden, die toegang heeft tot alles wat er gebeurt; die toegang heeft tot iedere wereldwijde bijeenkomst. Iedere dag in het jaar is er wel een of andere globale bijeenkomst gaande, met de non-gouvernmenele organisaties die samenwerken met de Verenigde Naties. Maar het wordt of volledig uit de kranten gehouden of ze vertellen je niet echt waar het over gaat, het klinkt heel onschuldig. Maar uit iedere bijeenkomst die plaatsvindt komen verdragen die door ieder land in wetten vastgelegd moeten worden. En in de reguliere media wordt dit nooit vermeld.

Mensen verwachten dat grote veranderingen tijdens hun eigen leven plaatsvinden door hard in de richting van een bepaald doel te werken. Je moet je realiseren: wat er tegenover je staat is een mammoet die deze wereld al een afschuwelijke lange tijd runt, intergenerationeel. Daarom kosten de grote veranderingen die plaatsvinden, van het bodemniveau, van het niveau van de mensen, ook generaties om momentum op te bouwen. Dat heeft in het verleden soms gewerkt en soms hebben zij zich moeten terugtrekken met hun grote agenda’s. Zij gooien het nooit, ooit het raam uit, soms stellen ze het iets uit maar zij brengen het weer terug.

Maar we kunnen ons zelfs deze luxe niet meer veroorloven want ze zijn in sneltreinvaart op weg naar deze wereldregering en helaas hebben zij volledige controle over de geesten van de heel jonge mensen – van kleuterschool leeftijd zelfs - om hen te hersenspoelen om te denken dat alles dat plaatsvindt en doorzichtig wordt voortkomt uit noodzaak. In feite is dat de reden dat je niet tot hen kunt doordringen, zij worden heel erg gehersenspoeld met hun wetenschappelijke indoctrinatie.

We hebben gezien hoe politieke correctheid zich door ons gehele systeem uitgestrekt heeft, zodanig dat je tegen robots praat met hun kleine modekreten, de pakkende woorden en zinnen, de slogans, dat is wat ze naar je terugkaatsen, slogans, precies zoals Lenin zei dat ze zouden doen.

De meeste mensen zijn nooit echt bewust. Je kunt niet bewust zijn als je niet geïnformeerd bent. Om geïnformeerd te zijn kun je niet kleine stukjes informatie nemen, je moet volledige toegang hebben tot alle informatie over ieder onderwerp, vooral met betrekking tot de onderwerpen waarover je praat. We hebben nooit toegang tot al de documentatie.

Wetenschap is de nieuwe God en wetenschap gebruikt dezelfde technieken die religies door de tijden heen gebruikt hebben. Door de tijden heen vocht je tegen onzichtbare krachten en de speciale priesters waren de enigen die wisten wat er gaande was. Zij hielden de demonen op afstand, als je hen genoeg betaalde. Vandaag zien we hetzelfde gebeuren met de farces van de wetenschappen. Want wetenschap is de nieuwe religie. Er zijn maar heel weinig mensen op het laagste niveau die verstand hebben van welk gebied van wetenschap dan ook - en om eerlijk te zijn denk ik dat zij het aan de top ook niet begrijpen. Maar zolang wij geloven dat zij weten waar ze het over hebben gehoorzamen we hen, zoals bij ieder ander priesterschap. En daarom gebruiken diegenen, de dominante minderheid, degenen die de planeet runnen, wetenschap tot in het extreme. En wij moeten hen op hun woord geloven dat WIJ het probleem zijn. Wíj veroorzaken de globale opwarming en daarom moeten de meesten van ons geëlimineerd worden. We zijn niet produktief en we verbruiken teveel van HUN hulpbronnen.

 

Je zult erachter komen dat naarmate steeds meer mensen geïnformeerd raken over het grotere beeld en zij toegang tot meer informatie hebben, de grote jongens hun agenda zullen opvoeren en zelfs nog absurder in hun dogmatisme worden. Want zij zullen nooit naar het bodemniveau komen en het in een rationele, met argumenten onderbouwde vorm brengen, met feiten. Dat kunnen zij niet want hun feiten zijn vals. Derhalve, als totalitaire regimes denken dat zij controle aan het verliezen zijn voeren zij simpelweg de hitte op en komen ze met zelfs nog meer brute kracht op ons af. En we hebben hier te maken met het ultieme kwaad en ik hoop dat mensen dat begrijpen. Begrijp je, we hebben geleerd, nu al lange tijd, dat zoiets als het kwaad niet bestaat, het zijn gewoon slechte eigenschappen in mensen. We hebben geleerd dat het kwaad een oordeel is over de uitkomsten. Was het goed of slecht? Wie werd er beter van? Wie verloor er? Zolang iemand er beter van wordt moet het oké zijn. En dat is verkeerd, dat is verkeerd.

Er bestaat zoiets als het kwaad. Als het kwaad hoogtij viert lijden mensen op duizend manieren. Als je de bewijzen van lijden overal op de wereld ziet weet je dat het kwaad werkelijk hoogtij viert. En we moeten dit idee van iets dat kwaad genoemd wordt terugbrengen, of in zijn simpelste vorm, juist en verkeerd (right and wrong). En zelfs de mensen in de samenleving  van wie je denkt dat zij je vrienden zijn zullen met je strijden over de definities van goed en fout omdat er nauwelijks een persoon is die niet besmet is geraakt - en dat is de juiste term - met indoctrinaties die we voor deze “Nieuwe Tijd”, zoals het genoemd wordt,  gekregen hebben.

 

Het dilemma voor de meeste mensen in de manier waarop dit systeem bevochten moet worden is dat zij neigen te proberen het frontaal te bevechten, door het gebruiken van de oude standaardregels, intimidatie, want per slot van rekening, je word geïntimideerd als je camera’s hebt die overal geïnstalleerd zijn in een volledig geobserveerde, bewaakte samenleving die neergedrukt wordt. Je neemt de vertegenwoordigers van het systeem als frontale tegenstander.

En dat zijn de mensen op de laagste trede van de ladder, de politiemannen enzo, die ook, op hun eigen wijze, gehersenspoeld zijn. Want het element van de control freak in de samenleving is in iedereen te vinden, werkelijk, of het element in ieder geval. En met mensen die uniformen aankrijgen is het net als bij het dragen van een goed pak: plotseling ben je een nieuwe persoon, een andere persoon en je vergeet wie je bent en nu ben je een baas en verwacht je geobserveerd en gehoorzaamd te worden.

Door de eeuwen heen zijn het de mensen op het laagste niveau die tegen elkaar vechten, voor andere mensen aan de top. Nooit nemen deze deel of betreden zij het slagveld, zij zitten ergens anders achterover en kijken naar het alles. En zij winnen altijd. Zij winnen door middel van de Hegeliaanse dialectiek want zij hebben plannen voor de leiders van wie er dan ook, aan welke kant dan ook, wint. En zo simpel werkt het, het is heel erg eenvoudig.

Je moet begrijpen dat de strijd bij jezelf begint en in zekere zin eindigt deze ook bij jezelf. Waar vecht je voor? Probeer je iets te behouden? Wat probeer je te behouden? Doorgaans zijn het bepaalde soorten waarden enzovoort, en dat ligt dichter bij de waarheid want het is het waardensysteem van de samenleving dat onder de aanval ligt. Herinner dat de elite lange tijd heeft gezegd en in heel veel boeken heeft gedrukt, vanaf de top, dat zij niet alleen het gezin moesten vernietigen maar dat zij ook alle bindingen in de samenleving moesten elimineren.

Zij creëerden groepen in de samenleving, nieuwe groepen in de samenleving, nieuwe dissidenten zou je hen kunnen noemen, en gaven hen autoriteit en status, en speciale status, om wat er van de gewone samenleving over was te vernietigen. En zeer zeker, mensen gaan erop af en ze vechten met elkaar, groepen vechten met elkaar, ze zijn ontworpen om dat te doen.

Als je bij een groep hoort verlies je je individualiteit, tenzij je werkelijk samenkomt om bepaalde gezamenlijke bindingen te redden. Als de bindingen verbroken zijn is het ieder voor zich tenzij je tot de grootste groepen behoort, en de grootste groepen worden georganiseerd door de mensen die het hele systeem bezitten.

Als je vele mensen in de patriotbewegingen ziet: ze worden vaak tot ster gemaakt, door de BBC, door CBC in Canada of door een of andere belangrijke media in de wereld. Als zij eenmaal genoeg volgers hebben worden zij door de Verenigde Naties benaderd, die hen een interessante titel en positie zullen geven en daarna brengen zij hun schare die zij verzameld hebben terug in de schoot van de Verenigde Naties, alsof de Verenigde Naties ons allemaal zouden redden.

Het hele plan natuurlijk is om de Verenigde Naties de macht te geven om de frontorganisatie te zijn voor een vorm van wereldregering. Maar als je je bij de Verenigde Naties aansluit moet je in haar gehele agenda geloven. Precies het feit dat je overhoop ligt met diegenen die over je heersen en met diegenen die over je willen heersen - en er zijn vele groepen die daarboven willen komen, om over andere mensen te heersen, geloof me, er zijn vele mensen met ressentimenten, die over alle anderen willen heersen. omhoog willen komen. Als je je bij de Verenigde Naties aansluit moet je dat allemaal accepteren. En als je allemaal je eigen agenda voert krijg je chaos. Als je chaos hebt komen de machten om je de kop in te drukken, “om de vrede te bewaren” zoals zij het noemen, want iedereen zal tegen alle anderen vechten. Het is de Hegeliaanse dialectiek.

 

Onder liberalisme, de schijn van liberalisme en diversiteit, gaan we een systeem in dat geen tolerantie heeft voor wat buiten haar mandaat ligt, dat is heel duidelijk. In feite, we hebben de laatste acht jaar over de hele wereld oorlogen gezien die te maken hebben met de standaardisering van culturen die verschillen. Want UNESCO komt binnen om de cultuur te standaardiseren, een generatie te traninen in deze nieuwe democratische manier van leven - dat gewoon heerschappij door de enkelen is, die over jou heersen door al het geld en rijkdom enzovoort te bezitten. Dat is wat democratie werkelijk is: het is een dekmantel, een front, het is nooit een werkelijkheid geweest. En de mensen met het geld en de macht beslissen wie er aan het hoofd van democratie zal staan, die over de rest zal heersen.

Als je naar de politiek in Groot Brittannië kijkt, met Tony Blair die zogenaamd Labour vertegenwoordigde – wat een uiterste farce is, hij heeft meer wetten doorgevoerd dan welke eerste minister voor hem dan ook. Hij heeft de mensen al hun vrijheden afgenomen. En op hetzelfde moment werden in ieder land van he Gemenebest, het Britse Gemenebest de rechten afgenomen door willekeurig welke persoonlijkheid die zij op dat moment aan het hoofd hadden. Het was gepland en georganiseerd.

Er is geen linkervleugel en rechtervleugel want de agenda wijzigt nooit. Als er een partij binnen zou komen die werkelijk een andere manier zou hebben die niet geautoriseerd was, zouden zij zo snel geliquideerd worden dat je het niet eens zou opmerken als je met je ogen zou knipperen. Daarom, alles wat er gebeurt is op die manier gepland.

In de Verenigde Staten weten we dat Obama ondersteund wordt door de grootste bankiers daar. Zij hebben hun kleine magiër naar voren geschoven en de mensen vallen ervoor, natuurlijk, want ze vallen voor alles.

Mensen willen dingen niet zelf doen. Mensen willen een Messias, een menselijke, fysieke messias die het allemaal voor hen zal doen. En dat is altijd de ondergang van de mensheid geweest. Want er kunnen vele messiassen gecreëerd worden, de techniek is heel simpel. Het begrijpen van de massa, door diegenen aan de top, is ook simpel en te begrijpen.

Niet een enkel persoon in de wereld zal de wereld voor jou veranderen. De wereld verandert door mensen individueel die zichzelf veranderen en nemen wat op hun weg komt als zij voor rechten opkomt. En je zult veroordeeld worden als je voor rechten opkomt. Daar is geen twijfel over.

We gaan een duistere middeleeuw in. Dit is een duistere eeuw, het zijn de duistere middeleeuwen, meer dan de kerk ooit heeft gehad toen zij informatievoorziening naar de bevolking beperkte. Je denkt misschien dat je door communicatie(technologie) in het meest geïnformeerde systeem leeft dat de wereld ooit gehad heeft maar als je allemaal over disinformatie en trivialiteiten babbelt en intussen veroordeeld word, bevind je je in een duistere middeleeuw.

 

Er komt een jaar aan waarin ik weet dat als de elite niet volledig hun zin zullen krijgen, zij de problemen zullen veroorzaken om zichzelf de excuses te geven zelfs harder beleid in te voeren, maatregelen die in de wetboeken staan. Zij hebben besloten dat er gewoon teveel mensen zijn. Ze hebben ons één kant van alles gegeven. En dat is de manier waarop je de mindsets van mensen verandert. Je geeft ze niet al de waarheid en al de feiten over een bepaald onderwerp, je geeft ze eenzijdige feiten en laat de rest weg. Daarmeej komen zij tot de juiste conclusies, de conclusies die voor hen ontworpen zijn.

We moeten toegeven dat vele mensen in deze wereld, in dit systeem, zich altijd in de duisternis zullen bevinden, zij zijn volledig gehersenspoeld. Je kunt je tijd niet verspillen met het proberen ze te helpen, maar het is goed om te zien dat mensen steeds meer mensen om zich heen vinden die beter geïnformeerd zijn; die in ieder geval een incling (onvertaald) hebben van de basis van wat er gaande is. En zij kunnen troost vinden in het feit dat zij niet alleen zijn, dat er anderen zijn die het grotere beeld kunnen zien. En dan word je een bedreiging, opnieuw, voor diegenen die jou in de gaten houden. Waarom anders zou je een wereld binnenbrengen waar iedere computer, ieder telefoontje, iedere fax, alles wat met communicatie te maken heeft, gemonitord en keken wordt? Is dat een vrije samenleving?

Als je SWAT teams hebt en iedere politieagent die niet in een SWAT team zit wil in een SWAT team komen, “want dat is wat je moet doen”. Ze zien het op TV, zij zijn met dezelfde televisie opgegroeid en fictie wordt in de realiteit nagevolgd, dat is de reden waarom er fictie wordt uitgebracht. De wereld die zij in zicht brengen is een hel op aarde en het komt op de individuen aan om samen te komen, als zij gezamenlijke doelen hebben om te redden. Want de mensheid heeft heel veel goede kwaliteiten, deze worden door de control freaks aan de top nooit genoemd. En de bindingen moeten doorgaan, tussen mensen die dat speciale vermogen nog in zich hebben: de kunst van het binden, de kunst van het handelen op de juiste manieren voor andere mensen. Want je kunt niet op deze wereld rondlopen en hopen dat je jezelf red, je kunt alleen jezelf redden door anderen te redden, dat is een overlevingsmechanisme.

Als we allemaal bang zijn voor regeringen en voor wat regeringen ons willen aandoen, zijn we zwak en hulpeloos. De volgelingen op de bodem die uniformen dragen, de bullebakken, zijn hier in ieder tijdperk geweest. We moeten aan hen voorbij gaan, neem ze niet als tegenstander, je moet naar diegenen aan de top gaan en dat doe je door middel van massa demonstraties. En dat zal uiteindelijk gaan gebeuren, er zal veel tegenstand komen om de massa demonstraties te stoppen. Maar het zal uiteindelijk komen en alleen dan zullen diegenen aan de top ze moeten erkennen en accepteren.

Aan de top zullen ze echter nooit toegeven dat ze fout zitten. Ze zullen je altijd vertellen dat zij nieuwe informatie hebben, over ieder bepaald onderwerp maar ze zullen nooit toegeven dat ze fout zitten, ze kunnen niet toegeven dat ze fout zitten. Zelfs als ze mensen per ongeluk vermoorden zullen ze nooit, ooit toegeven dat ze fout zitten. De regering heeft niet de gewoonte om de waarheid te vertellen, de regering heeft de gewoonte om waarheid te verbergen, heeft dat altijd gedaan. Mensen die naar posities met macht verlangen, helaas, komen niet van gezonde, normale mensen. Zij komen van de psychopathische typen. Zij worden aangetrokken tot gebieden waar de macht is.

 

Uit dit alles moet uiteindelijk een nieuw systeem komen en het kan niet hetzelfde systeem zijn. Iedere persoon in de wereld, vanaf de kleuterschool, zou dit keer iets anders onderwezen moeten krijgen. Zij zouden onderwezen moeten krijgen hoe zij psychopathie kunnen herkennen; de psychopaat, degene die weet hoe hij iedereen kan gebruiken om het werk voor hem te doen; de manipulatoren die gemeen kunnen zijn en goed slapen zonder slaapmiddelen. Want psychopaten worden altijd tot machtsposities aangetrokken, zelfs op je lokale niveau.

En dat is alles wat je werkelijk hoeft te doen: te verzekeren dat kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd leren psychopaten te herkennen. Begrijp je, zij (ik heb het over de psychopaten) gebruiken deze indoctrinatie techniek op je kinderen om ze te hersenspoelen in valse feiten, valse theoriëen over houdbaarheid (sustainability). Maar als we naar de kinderen zouden gaan en zeggen: ‘Kijk, hier is een psychopaat, hier is wat ze met je zullen doen, kijk hoe zij je heel gemakkelijk kunnen manipuleren, je gedachten, je geloof en zelfs je toewijding die je je hele leven hebt’, dan zouden we dit probleem niet hebben.

Maar om dit probleem uit de weg te kunnen ruimen moeten we begrijpen wat het kwaad werkelijk is. Het kwaad is schadelijk voor het menselijk ras. Het is ANTI-leven. In feite, je komt erachter dat de radicalen, die door de top, de top psychopaten, goed gefinancierd worden, in het geheel niet van mensen houden. Zij zijn nihilistisch.

Dat sluit precies aan bij wat Albert Pike en anderen zeiden: zij zouden de nihilisten en de atheïsten gebruiken, dat wil zeggen die mensen die chaos zouden creëren. Zij zouden de mensheid en alles wat in de mensheid goed was vernietigen. De natuurlijke zorg voor elkaar en binding die in de mensheid kan plaatsvinden, voor haar eigen overleving, dat zouden zij vernietigen. Als dat verdwenen is begrijp je, heb je niemand meer naar wie je toe kunt behalve naar de staat. En dat is precies wat de psychopaten willen, zij zijn de staat. Zij hebben ongelooflijke superioriteitscomplexen want wat zij de laatste 100 jaar of zo voor elkaar gekregen hebben is om het publiek te overtuigen dat zij geen gedachten van zichzelf hebben die het waard zijn om te beschouwen. “Laat het aan de specialisten over”, en de specialisten zitten in de business om ons allemaal te vermoorden.

 

Het laatste wat zij nu willen zijn massale en vreedzame demonstraties – ik heb het over enorm grote demonstraties – dat is het laatste wat zij willen. Waar mensen zich zullen verzetten tegen de totalitaire samenleving, waarin je gechipt wordt,, ge-ID’d, je papieren worden geëist door gewone agenten, die niet anders zijn dan iedereen op het lage niveau; waar camera’s je in de gaten houden; waar je geen brief kunt schrijven zonder dat deze geopend en gelezen wordt. Dat is de uiterste tirannie, het is de meest walgelijke tirannie die ooit, ooit beraamd is en niets kan het rechtvaardigen, niets.

Dit jaar zouden we allemaal moeten samenwerken en wees niet bang om op straat tussen andere mensen te staan en te demonstreren en dat er een foto van je genomen wordt. Zij weten toch al wie jullie allemaal zijn. Ze weten meer over jou als individu dan jij over jezelf weet. Zij hebben al toegegeven dat het Leger, het Pentagon, letterlijk een computersysteem opgezet heeft, met kopieën van jou in een systeem, een virtuele jij en het hele idee is om erachter te komen hoe voorspelbaar je bent.

 

Ooit werd de mensheid op individueel niveau “heilig” genoemd. Dat idee is uitgewist door het ontmenselijkingsproces, dat voortdurend doorgaat door, opnieuw, films, voorspellend programmeren en wat “de kunsten” genoemd wordt, waar zij lichamen aan draden hangen en foetussen in flessen urine stoppen, om je te vernederen. Ze vertellen je dat je niets meer bent dan een grill van de natuur, je bent uit slijm enzo voortgekomen. Realiseer je je dat hun gehele filosofie gebaseerd is op HAAT maar niet op feiten? Het maakt niet uit hoe vaak je dezelfde haat herhaalt, het worden nog geen feiten.

We moeten onze specialiteit als menselijke wezens herrwinnen, ons speciaal zijn, onze uniekheid als menselijke wezens, om hiertegen te kunnen vechten. En vecht niet tegen de jongens op de bodem. De grote veldmaarschalken keken altijd naar hun botsende legers en daarna gingen zij weg om samen van hun brandy te nippen, zij namen nooit deel aan de gevechten. Vecht niet met de mensen op de bodem.

Zij zeiden altijd dat massale bureaucratieën, inclusief al de uitvoerende teams op de bodem, op een hoofd aan de top vertrouwen. Als dat hoofd verwijderd wordt zijn zij op zichzelf hulpeloos en nutteloos. We moeten beginnen de psychopaten te benoemen voor wat ze zijn.

En we moeten ook toegeven en dit is ook de sleutel: je kunt dit systeem waarin we zitten niet redden, dit systeem is al compleet, uiterst corrupt. Het is een hebzuchtig systeem waar de mensen aan de top andere naties plunderen, hongersnood veroorzaken. Zij veroorzaken de oorlogen. Zij plunderen. Ze hebben iedereen in hun systeem aan het werk, en die hopen dat ze genoeg shackels (onvertaald) verdienen om het re redden. Maar als je het bij elkaar gespaard hebt wordt het toch van je afgenomen. Je kunt in dit systeem niet winnen, er is niets eerlijks aan, het is volledig bedrieglijk en corrupt. Dus we hebben inderdaad een nieuwe manier nodig.

Nu, herinner, de mensen aan de top hebben besloten welke manier dat zal zijn. Het zal een systeem zijn waar je geen gemeenschap kunt hebben zonder toestemming, vooral wanneer je nageslacht wilt, dat zal verboden worden. Zij willen de verbeterde typen (enhanced ones). Wel, zij zullen besluiten wat “enhanced” inhoudt. Zij zullen beslissen over welke eigenschappen zij willen, en we weten wat het zal worden, het is allemaal p.c., toch?: politieke correctheid. Zij willen niet dat er individuen rondlopen die hen in de toekomst problemen zouden kunnen geven dus verwijderen ze al de genen die jou je uniekheid geven. Dat is er onderdeel van.

We hebben ook een groep in de samenleving op de bodem, die helpen dit tot stand te brengen, ik noem het de bodem, ook al kunnen ze het zich verloorloven om verbeteringen aan hun foetussen aan te brengen enzovoort, en om ivf (in vitro fertilisatie) toe te passen, zij zijn onderdeel van het probleem, hoe aardig zij ook mogen zijn voor hun buren, zij zijn onderdeel van het probleem. Zij zijn zelf rasverbeteraars, zij zijn psychopaten op het lage niveau.

De elite heeft al gezegd dat zij aan het einde van dit alles een soort Gouden Eeuw zullen hebben, waar je je dominante minderheid zult hebben, je zult de Wachtersklasse hebben, de helpers, de technocraten, en dan deze bijenkorf van de massa die allemaal voor hen werkt - let op, heel sterk in aantal gereduceerd - maar efficiënt, 24 uur per dag voor hen werkend. We zullen geen slaap nodig hebben enzo, of entertainment. Door drugs en chemie kunnen zij deze kleine “problemen” oplossen.

 

Maar het laatste dat zij willen zijn massale demonstraties. Of dat ooit zal gebeuren weet ik niet. Ik weet dat er heel veel agitatoren neergezet zijn die getraind zijn in het veroorzaken van verdeeldheid. Ik weet niet of het mogelijk is.

Maar ik denk dat zelfs de poging het waard is. Want in deze wereld zijn er genoeg fatsoenlijke mensen, over de hele wereld, die samen kunnen komen in een gezamenlijk doel (ik bedoel niet die valse die ze in Engeland opgezet hebben, Common Purpose), maar een werkelijk gezamenlijk doel, met menselijke waarden die je deelt, die je uniek maken, individueel, en omdat je dat begrijpt ben je ook bereid zelf naar voren te komen om andere mensen te redden. En zij zullen op hun beurt jou redden, dat heet overleving. Dat is de enige ware onderlinge afhankelijkheid. Buiten dit waardeloze economische systeem, een systeem waarin we allemaal slaven zijn, werkend om de huur van volgende week of volgende maand te betalen.

 

Maar goed, het doel van dit gesprek is niet om door te gaan over wat we al weten, het doel is om mensen te helpen bij elkaar te komen om tegen zelfs nog moeilijkere tijden te vechten, die voor ons gepland staan, ik ben er zeker van. We hebben verteld gekregen wat er gepland staat, de mensen die naar mijn shows geluisterd hebben. We zijn geboren in mythen en fantasieën om commercie te dienen. Nu natuurlijk, “consumeren we teveel”, zo beweren zij, en het moet stoppen.

Het verbaast me dat ze het kerstman con-game (spel van bedrog) er nog niet uitgegooid hebben. Maar de kerstman zal nu wel zonder werk zitten Hij heeft geen toestemming om speelgoed te maken begrijp je, hij die zich daar op Noordpool ophoudt, hij heeft niet eens een vergunning om daar te zijn. Hij zal geen toestemming van het departement van landbouw en veeteelt hebben om rendieren te houden. Hij zal geen toestemming hebben om door de lucht te vliegen, hij zal zelfs geen toestemming hebben om dingen gratis weg te geven. Hij zal verwijderd moeten worden, dat weet ik zeker. Want dat is de wereld waarin we vandaag zitten. Hij heeft zeer zeker het GATT verdrag niet getekend. En per slot van rekening, aangezien alle produktie in China moet plaatsvinden, moeten zij hem uit zaken helpen. Want hij neemt niet deel aan het GATT verdrag.

Zo bespottelijk is het werkelijk allemaal. We leven in mythen en fantasieën en de media houden ons in uiterste trivialiteiten. Trivialiteiten die ons ook in de mythen indoctrineren, de nieuwe mythen die zij voortdurend meebrengen.

 

Als iedereen bang is om zijn baan te verliezen omdat ze misschien iets zeggen dat waar is en voor iedereen duidelijk is, zelfevident, zijn we er slecht aan toe. De hoop die ik heb is dat mensen mettertijd - en er is nog weinig tijd - maar dat mensen mettertijd zullen samenkomen en zullen zeggen: “de koning heeft geen kleren aan”. Of het de globale opwarming nonsens is, “klimaat verandering” -dat gewoon het weer is, dat altijd veranderderlijk is- tot aan de noodzaak om in het Midden Oosten te zijn om hen te standaardiseren en hun cultuur te vernietigen. En daar gaat het helemaal om, werkelijk, ja, zij plunderen ook, maar het gaat om het vernietigen van een cultuur waarvan zij beweren dat die verouderd is met zijn religie en zijn manier van leven.

We hebben hier te maken met totalitaire gedachten, of denkwijzen en mentaliteiten. Dit is de psychopaat. Mensen die beter weten hoe wij allemaal zouden moeten leven. En zij zullen ons allemaal vermoorden om hun zin te krijgen. We hebben de manipulatie van het weer. We hebben het sprayen van de luchten. Er is technotronische oorlogsvoering gaande. Allemaal gedocumenteerd materiaal van de grote jongens zelf. En het wordt zonder hun toestemming op de mensen gebruikt.

Hoe is het mogelijk om te hopen op iets goeds voor de mensen van regeringen die in samenspanning werken en wapens op je gebruiken, inclusief sterilisatie. Hoe kun je mogelijkerwijs ooit verwachten dat zij plotseling hun manieren veranderen en zeggen: “het spijt ons heel erg”? Zij kunnen niet zeggen: “het spijt ons”, omdat ze te ver gegaan zijn. En buiten dat: omdat ze psychopaten zijn - en zij zijn werkelijk psychopaten, zij zijn de afwijkende creatie - kunnen zij aan jou nooit toegeven wat zij hebben gedaan. Want dat zou repercussies tot gevolg hebben. Dan zouden wij moeten beslissen wat we met hen moeten doen, op een schaal, veel groter dan het kleinzielige, ik noem het kleinzielige, Neurenberg proces. Want wat er is gebeurd, de laatste 50 jaar, is de hele wereld aangedaan, met doelbewuste opzet.

 

Dus laten we proberen dit jaar meer te doen. Laten we proberen mensen niet in de haren te vliegen omdat ze het niet kunnen begrijpen. Laten we de informatie naar buiten brengen op een manier die zij kunnen begrijpen. Je moet op het persoonlijk niveau beginnen, waar het de persoon individueel raakt en van daaruit ga je verder. Want de meeste mensen, begrijp je, hebben zich gedistantieerd van de rest van de samenleving. Zij zijn in een kleine cocon gehouden en ze kunnen alleen reageren op wat hen persoonlijk aangaat. Begin daar en misschien kun je beginnen hen te helpen om om andere mensen te geven. Dit is een oorlog voor alles, alles. Wat geweest is, is en zou kunnen zijn.

 

Dus Hamish en ikzelf wensen je een fijne en gelukkige kerst en word sterker in je vastberadenheid voor het komende jaar, in de beproevingen die we op ons afkrijgen en de beproevingen waartegen we ook nog steeds kunnen vechten, zolang we bewustzijn hebben kunnen we vechten. Een goede avond dus vanuit Canada en moge je god of je goden met je gaan.

 

***

 

Ik dacht eraan om je iets voor je kerst te geven, en na een dag sneeuwruimen – vergeef me de stijve handen - heb ik de gitaar uit zijn kist gehaald en het volgende gemaakt. Dus ga achteroverzitten en geniet. Het allerbeste, Alan.

 

 

Link naar blurb: ***LUISTER / DOWNLOAD

Link naar muziekstuk Alan, “Hombre”: ***LUISTER / DOWNLOAD

 

 

Vertaling: Hensel, januari 2009