ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

 

 

HET MYSTERIE VAN HET MEESTERSCHAP, DE DUIVELSE DROOM

VAN HET ZAAD VAN PSYCHOPATEN, GENETISCH DOORGEGEVEN,

DE OPKOMST VAN AFWIJKEND GEDRAG, DE CONVENTIE MOET

TEN ONDER, DE PRIJS IS DE WERELD, HET GAAT OM DE BUIT.

 

4 FEBRUARI, 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 4 februari, 2008 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Trough the Matrix op 4 februari 2008. Mensen die me e-mailen, de nieuwkomers, vertel ik altijd naar de website te gaan in plaats van alleen maar vragen te stellen door me te e-mailen. Ga naar de website cuttingthroughthematrix.com en download zoveel talks als je wilt. Je ziet dat ik de informatie altijd over verschillende talks verdeel omdat alles op een bepaalde manier verstrooid is en toch hangt het met elkaar samen. Alle kennis hangt met elkaar samen. Je krijgt geen compleet verhaal van A tot Z over een bepaald onderwerp in de geschiedenis. Het is in wezen altijd over de hele aardbol en over het hele verleden verstrooid geweest.

 

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu daar kun je in verschillende Europese talen, transcripten downloaden, ze printen en aan je vrienden geven. Ik krijg de hele tijd e-mails van mensen – over het algemeen weer van mensen die een paar maanden geluisterd hebben en die nu door krijgen dat er iets gebeurt of is gebeurd en wanhopiger worden als de weken verstrijken, dat met veiligheid te maken heeft en iedereen wordt er nerveus van. Ik vertel hen niet in paniek te raken en download niet zoveel informatie zomaar, om het snel in te halen. Neem de tijd en neem op wat je op dat moment aan kan, anders ga je uit je dak en stort je in, en als je dit materiaal aan je vrienden uitdeelt hopende dat ze het begrijpen, want je moet selectief zijn aan wie je je tijd besteedt. Want daar gaat het allemaal om, misschien een paar, mensen iets te leren. Ze zeiden in de tijd van Plato, als het je in je leven lukt vijf mensen te veranderen door wat je weet, heb je het heel goed gedaan; en vandaag is het niet anders als je met mensen persoonlijk praat.

 

De meeste mensen, ook al denken ze dat ze wakker zijn, zoeken eigenlijk naar een antwoord om het systeem waarin ze zijn opgegroeid en waaraan ze gewend zijn te behouden. Ze proberen het systeem hetzelfde te laten, net zoals het nu in hun leven is, en ze realiseren zich niet dat, dát deel van het systeem alleen maar een opwaardering was door de grote jongens, voor een specifieke tijd. De upgrade waar we nu doorheen gaan is voor de komende tijd, de tijd die gaat komen, omdat we in een lange afstands-zakenplan leven. Zo is de wereld gerangschikt. Het is geen geheim, als je naar de oude geschiedenisboeken gaat en over alle mensen leest die te maken hadden met het opzetten van de League of Nations, dat uiteindelijk in de Verenigde Naties transformeerde. Lees wat ze te zeggen hadden en lees ook over de problemen die zij voorzien en de manier deze te overwinnen en sommige suggereerden zelfs een andere wereldoorlog na de eerste wereldoorlog. Ze noemden de eerste wereldoorlog de Grote Oorlog, de Grote Oorlog en noemden het uiteindelijk de eerste wereldoorlog. Na de boodschappen ben ik met meer over dit specifieke onderwerp terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we Cuttien Trough the Matrix, behandel een paar problemen die mensen tegen zullen komen als ze informatie aan andere mensen willen doorgeven. Ik sprak over de League of Nations en de problemen die ze voorzagen bij het streven van hun doel naar een globaal systeem – een systeem waar al meer dan 100 jaar over gesproken is voordat de League of Nations gevormd was. Karl Marx en andere revolutionairen spraken daarover en deze typen waren over het algemeen journalisten die betaald en gepromoot werden door de grote foundations die al lang bestonden.

 

De stichtingen zelf werden gerund door de rijke mensen van de wereld. Ze werkten ook samen met de grote Koninklijke Families van Europa want ze hadden in die tijd allemaal contracten om hun bestaan te rechtvaardigen. Ze hadden een vergunning om als een stichting te kunnen bestaan en ze hadden Koninklijke Charters. Een Koninklijke Charter staat echt boven de overheid of het parlement omdat in Europa, vooral in Engeland, koninklijkheid nog echt een aparte vorm van en regering is – ook al zeggen ze je iets anders. Alles dat door het parlement moet worden aangenomen, wordt uiteindelijk door het Koninklijke staatshoofd ondertekend voordat het wettelijk is.

 

En met de League of Nations vroegen ze zich af of er meer oorlogen nodig waren na de eerste, om de samenleving op haar knieën te krijgen zodat ze dit nieuwe wereldsysteem konden instaleren. Het wereldsysteem. Nog steeds gebaseerd op een samengevoegd mengsel van darwinisme en socialisme. Kijk, darwinisme is nog steeds gebaseerd op het recht van de sterkste en deze grote bewegingen die in de 20ste eeuw voorbij kwamen en revoluties veroorzaakten, of het nu Nazisme of communisme of de versie van Mussolini was of socialisme, is nog steeds fascisme, dit was allemaal vrijwel hetzelfde. Ze kwamen met dit prachtige idee naar voren van “de natuurlijke Aristocratie” (zoals zij het noemden) die de wereld runt, de intelligentsia. De intelligentsia neemt nog steeds bevelen aan van de Koninklijken, die al regeren en van de rijke mensen uit de wereld, diegene die alle handel en de middelen van de wereldproductie bezitten; en dat is an sich al een verhaal omdat we zoveel, gewoon maar aannemen. We denken niet na. Heel weinig mensen denken door, welke specifieke dingen ook die ze in hun leven tegenkomen, als je erin geboren bent.

 

Bijvoorbeeld, iemand zei ooit ergens een keer, we maken van goud het meest waardevolle dat bestaat, en het zijn natuurlijk degene die dit ontdekt hebben en degene die al wisten waar ze het moesten delven. Het betekende ook dat je al macht had of macht bereikt had door dit, in de plaats van ruilhandel, in de samenleving te introduceren, en dan het land kunnen regeren want de derde persoon of de middelste persoon eindigt altijd met het beheersen van de twee die ruilhandel voeren.

 

En ook met diamanten. Wie besloot dat diamanten waardevol waren? Waarom is dat waardevol?

 

Er zijn zo veel andere stenen, maar ze geven het eigenlijk een bepaalde koers of een financiële waarde. Buiten de industrie wordt het alleen maar voor de show gebruikt, maar de diamanten worden vaak door dames tijdens de huwelijken van grote machtige families gedragen en naar verluid konden ze landen kopen en verkopen met deze juwelen en in wezen doen ze dat nog steeds. Ze kopen en verkopen landen want het zijn dezelfde jongens die de handel runnen, die de diamantindustrie runnen. De geschiedenis van Afrika is er een van vreselijke uitbuiting dat nog steeds doorgaat omdat de Koninklijke Familie van Engeland, Cecil Rhodes Zuid Afrika liet overnemen (hij creëerde Rhodesie), een oorlog met de Boeren begon en het hele idee van de beweging uit Oxford was de rijkdom en de bronnen van de wereld te bezitten.

 

Dat is nooit beëindigd en de Afrikanen zijn sindsdien uitgebuit om hun rijkdom en hun mineralen, maar voor deze rijkdom krijgen ze niet veel terug – het spul dat door Sotheby's en andere plaatsen geveild wordt. “Grote stenen”, zoals ze genoemd worden zijn echt gekocht met vreselijk veel levens want revoluties worden vaak gefinancierd door de grote diamant- en goudindustrie, zodat de bederijven daarin kunnen komen en gaan graven. Tenslotte gebruiken de mensen die op de oppervlakte wonen het land niet. Dat vertellen de grote bedrijven je om hun acties te rechtvaardigen en dit wordt geregelde handelspraktijken genoemd: het inhuren van huurtroepen, revoluties voedend, je eigen marionet neerzetten en hen een beetje van de oogst geven terwijl je de mensen als slaven voor hen laat werken.

 

We leven niet in een vriendelijke wereld. Dit is geen fijne plek om te wonen. Het is een plek waar iets dat hebzucht of gierigheid wordt genoemd, de show lijkt te besturen. Welnu, wat is hebzucht? Ze proberen het te rationaliseren; maar buiten je natuurlijke behoeftes, is al het overtollige eigenlijk hebzucht, toch wordt dit systeem een natuurlijk systeem genoemd omdat het al bestaat als we geboren worden. We nemen het aan. We worden getraind erin te werken en we worden ook getraind dat iedereen in dit systeem de top kan bereiken, en dat is onmogelijk omdat voor ieder departement waar je graag in wilt zitten aan de top, er maar één stoel staat. Dat betekent dat veel mensen aan de bodem niets eens over de eerste rij stenen heen kan, dus is het geen menselijk systeem. Het is een systeem dat afwijkt, een afdwalend systeem afschuwelijk lange tijd geleden duidelijk gecreëerd door afwijkende mensen en dat is wat sommige mensen die over psychopathie hebben geschreven, geconcludeerd hebben.

 

Fysiek is de psychopaat hetzelfde als ieder ander, maar er is ergens een afwijking in hun brein of hun hersens. Ze hebben geen geweten maar ze verwerven graag en ze verwerven simpelweg graag omwille van macht. Macht zelf is voor hen een drug en macht over anderen hebben is heel belangrijk voor hen. Daarom is het alleen maar natuurlijk in een systeem dat succes aanmoedigt, dat betekent dat je meer van het papier of goud of de diamanten of wat de waarde op het moment ook is, bezit dan iemand anders. Dan heb je succes, zelfs op kosten van ieder ander. Dan word je als succesvol geclassificeerd. Dat is een afwijkend systeem want overschot bezitten – spul, geld of welke soort rijkdom ook die je in je hele leven niet eens kunt gebruiken of zelfs doorgeven aan je familie. Je zou het aan duizenden families kunnen doorgeven.

 

Er is iets vreemds aan de behoefte zoveel te willen hebben. Ze verdienen geld en geld en geld, dus natuurlijk zijn ze de machtsstructuur in het systeem want het hele systeem is van hen. Het gecommercialiseerde systeem, het pavloviaanse werk voor je beloningsysteem is van hen. Zij beheersen de wereldhandel. Zij beheersen de aandelenmarkt. Zoveel hoeven er niet iedere dag naar de beurzen te gaan maar ze doen het, altijd weer dezelfde, en ze zetten 20 tot 40 biljoen dollar in elk aandeel en maken vreselijke sommen geld winst als het geld over hele aardbol wordt geflipt, door banken die ’s avonds sluiten en andere ’s morgens openen in andere landen. Zij beslissen welke landen worden opgetild of behouden of welke vallen, niet zo veel mensen en ons wordt geleerd te geloven dat dit allemaal natuurlijk is.

 

Niet eentje, zelfs de economen kunnen wezenlijk uitleggen hoe de aandelenmarkt werkt. Dat kunnen ze niet. Er was jaren geleden op de BBC een documentaire over de drogredenen van de economie en sommige noemden het de mythe van de economie en een paar mensen, een paar professoren die de economische scholen verlaten hadden, bespraken het onzin ervan. Het was compleet nep. Het was meer een theatrale religie dan een echte wetenschap en dat is zeker waar. Het mag door het publiek niet begrepen worden. Het is bedoeld om zo vreselijk gecompliceerd te lijken dat we het liever aan deskundigen overlaten die toevallig de langste tanden hebben want het zijn wolven.

 

Stichtingen, onthoudt dat, worden deel van je cultuur. Ze creëren politiek, de dingen die je gewoon aanneemt, ook de grote bankinstituten. Ze zullen zeggen: “de samenleving heeft dat nodig.” We zullen een functie en een dienstbaarheid vinden. Maar het is meer dan alleen een privéonderneming. Het is naar verluid een sociale behoefte maar ze werken allemaal voor dezelfde mensen, diegene die het systeem bezitten. Vooral in de VS heb je hele oude families die vanuit Europa en Engeland overkwamen en vandaag nog steeds het land runnen.

 

Ondertussen geven dezelfde mensen ons een nepsysteem waarin we moet geloven, dat een of ander groot concept genaamd ‘democratie’ is waar je op mensen mag stemmen. Dat is het enige recht dat je onder een democratie hebt, het recht te stemmen. Je hebt niet het recht politici eruit te gooien als ze niet doen wat ze beloofd hebben. Dat is nog nooit gedaan, nog nooit, omdat het allemaal fraude is. Ik ben met meer na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo. Alan Watt met Cutting Trhough the Matrix en ik probeer je te laten zien dat de problemen die we moeten aanschouwen niet simpelweg iets is wat je terug wilt krijgen. Het is niet alleen een kwestie te behouden waarvan wij denken dat we het bezitten, maar het is een kwestie, een heel nieuw systeem te bedenken omdat dit nooit aan de mensen gegeven zal worden; nooit en te nimmer. De mensen zelf zij nu het probleem geworden. De bevolking van de aarde is nu het probleem van diegene die de aarde beheersen, de wetenschappen, de economie, en ze hebben besloten dat ze ons helemaal niet nodig hebben, ten minste de kwaliteiten uit het verleden. Sinds ze zelf, met hun eigen wetenschap weten hoe ze kunnen vernielen en verwoesten willen ze geen enorme wereldoorlogen meer zoals ze die ooit hadden omdat zij niet te gronde willen gaan. Maar ze weten dat ze een globaal systeem moeten geven zodat er geen dreiging voor oorlog is en dan moeten ze iedereen bespioneren terwijl ze de bevolking verminderen zodat ze binnenin geen conflicten meer hebben, ofschoon ze terrorisme moeten gebruiken om de bevolking te controleren.

 

Het heeft allemaal met controle te maken. De elite heeft de bevolking altijd beheerst, maar nu in een globale samenleving, nu ze de macht willen behouden en je willen beheersen heb je de regering nodig. Dan moeten ze een dreiging hebben. De bedreiging zal jezelf zijn. Jij bent de terrorist, je hebt criminele gedachtes. Er zullen nieuwe geloofsbelijdenissen komen, waarschijnlijk door computers die je gedachten lezen. Daar gaat het allemaal naar toe. We krijgen geen rechtvaardigheid door er simpelweg naar te vragen. We moeten er naar toe werken en iedere rechtvaardigheid uit het verleden, de kleine delen die we nu en dan gewonnen hebben en snel verloren hebben, zijn altijd door hard werken verworven.

 

We hebben nu Vic uit, zoals hier staat uit Babylon hier. Ik geloof dat het New York is, klopt dat?

 

VicAlan?

 

AlanJa.

 

Vic: Leuk je te ontmoeten.

 

AlanHoe gaat het?

 

Vic: Fijn. Aan het einde van 2001 wint de mens. Ik weet dat het een allegorie is voor de nieuwe eeuw – de volgende eeuw worden we robots, dus waarom wint IBM niet?

 

Alan: IBM is de eye-beam (letterlijk: oog-straal). De straal uit het oog, het grote oog, en IBM is ook HAL, H-A-L (een letter erachter).

 

Vic: Oké, maar het plan is dat ze moeten winnen, dus waarom wordt de mens een God?

 

Alan:, Welnu, volgens hen zijn zij goden aan de top. Dat hebben ze in de Hogere Religies altijd geloofd. Mensen die ook de standaard orthodoxe religies lezen kunnen dat begrijpen en ze hebben een achtergrond en in hun geschiedenis zien ze dat. Het is beschreven. In alle geschriften is het voor een klein aantal mensen, heel voorzichtig verborgen 

 

Vic: Ik ben alleen maar nieuwsgierig waarom het in de film het omgekeerde was. Waarom laten ze de mens de computer overwinnen?

 

Alan: De mens heeft de computer niet overwonnen. Ik bedoel, over welke mens heb je het?

 

Vic: Die vent in de film verslaat Hal, hij doodt hem en wordt een god. Maar als zíj gaan winnen worden ze goden, wij verliezen, dus waarom lieten ze dat in die film gebeuren?

 

Alan: Het gebeurt in de film als je jezelf toestaat in de gedigitaliseerde matrix van de computer te stappen, dat komt eraan . Het heeft raakvlakken, dus als je op dat raakvlak komt ben je niet meer de baas over het programma of de taal of iets anders van die computer. De truc is je niet daarin te laten verleiden, want de weg naar de hel is heel verlokkend en het zal verlokkend worden gemaakt om te interfacen met computers en in een virtuele werkelijkheid televen, dus ga daar niet naar toe. Dat is nu de waarschuwing. Diegene die dit wel doen zijn verloren.

 

Vic: Boeiend. Ik heb een vriend die burgemeester van een grote stad was. Betekent het dat hij niet hierover weet en als dat zo is zou hij iemand helpen als hij het weet of is hij vast en zeker maçonniek verbonden?

 

Alan: Hij zal maçonniek verbonden zijn en orders opvolgen.

 

Vic: En als hij de hele agenda zou kennen?

 

Alan: Ik twijfel er niet aan dat hij, als burgemeester, niet de hele agenda kent.

 

Vic: Dus, ik bedoel als hij bewust zou zijn van dat feit, denk je dat hij iets zou doen mensen te helpen of zou hij de eed breken?

 

Alan: Hij zou bij zijn eigen specifieke kliekje blijven. Dat doen ze altijd. Het is de oude band met school en zo. Ze blijven bij hun bepaalde kliek of loge. Door de eeuwen heen hebben jongens altijd tot deze specifieke groepen behoord, altijd voor hun eigen belang in wezen zelf ervan te profiteren. Hij zal voor zichzelf opkomen over wat hem goed uitkomt en liever zichzelf belonen dan de samenleving, neem ik aan.

 

Vic: Daar was ik bang voor. Waar kan ik die VN documenten vinden omdat ik iets concreets nodig heb zodat ik dit mensen kan laten zien en kan mijn familie dit ontvluchten?

 

Alan: je moet het zoeken – begin ook met de Earth Charter. Begin daar gewoon mee.

Vic: Oké, waar kan ik dat vinden.

 

Alan: Je kunt dat op het internet vinden. Het heet de Earth Charter van de VN. Kijk, Maurice Strong is naar voren geschoven, hij was daar de voorspreker van. Hij is een Rockefeller jongen en hij werd naar voren geschoven om dit aan de mensen te geven. De Rockefellers concipieerden het en de Rockefellers zijn een van de grootste bankiers op deze planeet en zie hoe ze je over deze prachtige samenleving vertellen die ze gaan geven en hoe ze dat gaan doen en hoe we een groot globaal dorp zullen zijn enz. enz. enz. De truc van de wolf is altijd, het overtuigen van de schapen geweest zodat hun interesse in dezelfde richting komt te liggen en het begint met iets standaards. Lees het helemaal door en je gaat daarin kleine stukjes politiek zien over de bevolking. Ze zeggen niet ronduit controle; ze zeggen: “het onder aanvaardbare grenzen brengen” en dat soort zinnen. Let ook op het woord evolutie. Ze blijven maar “evolutie” zeggen want dat is hun religie.

 

Vic: Als je gewoon Earth Charter googelt kun je het vinden?

 

Alan: Ja, dat komt te voorschijn. Bedankt voor het bellen. Ik ben met meer terug na deze boodschappen. Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we Cutten Trough the Matrix. Een vervolg op de laatste beller, Microsoft heeft aangekondigd dat het een paar afdelingen heeft aan het interfacen. Welnu, wanneer ze zoiets aankondigen is het al een tijd geleden gedaan. Ze kunnen iets op een lager niveau gaande hebben wat betreft hetzelfde, maar ze hebben kleine apparaatjes die je op je hoofd kunt zetten en deze dingen zenden ultrasonische boodschappen naar je hersens. Ze kunnen je brein lezen. Ze kunnen je begrijpen. Met andere woorden, de computer gaat dan lezen wat jij wilt en loopt op je stemming en de rest en je bewegingen vooruit. Uiteindelijk moet dit overgaan naar interfacen en dat is er allemaal om je klaar te maken voor wat ze al een hele tijd hebben, en dat is de chip in je hersens, maar kijk, je moet eerst aan deze stap wennen.

 

Ze willen het eindproduct niet gelijk geven, dan word je bang, dus moet je eraan gewend raken en er zo aan gewend raken dat je eigenlijk beelden in je geest ziet. Je zult uiteindelijk geen scherm meer nodig hebben. Het werkt direct op de achterhoofdskwab van je schedel, waar alle optische zenuwen samenkomen ( dat is het optische gebied voor je ogen) en je zult ook de geluiden in je temporale kwab horen, tenminste een daarvan, waar het geluid voor je oren is gelokaliseerd. Dat staat allemaal klaar, maar ze moeten je daarvoor klaarstomen; van de ene muizenval naar de volgende, naar de volgende, totdat het een gedane zaak is en we wandelen er als schapen naartoe, van het ene veld naar het andere, totdat we in het slachthuis belanden. Zo simpel is dat.

 

Je traint ze inter-genaratief en nu staan we allemaal in de rij. Ze hebben zelfs geen hele generatie meer nodig. Een generatie was 70 jaar. Nu kunnen ze ons zo snel updaten omdat er geen normaliteit is waar je je aan kunt vasthouden. We hebben niets vergelijkbaars, en ze kunnen doorstomen en wij gaan mee. We stomen met hen door, we hollen en slokken al deze technologie op zonder te vragen waar het naar toe gaat of wat er de bedoeling van is, van diegene die het ons geven. Onthoudt, het militair industriële complex was hier de baas over voordat ze dit aan het publiek gaven. Ze doen nooit iets gratis voor je. Daar is het leger niet voor.

 

Ik heb nu Harley uit Michigan. Ben je daar Harley?

 

HarleyJa. Goedeavond. Hoe gaat het met je vanavond?

 

Alan: Niet slecht.

 

Harley: Goed. Ik wilde snel even zeggen dat ik je boeken heb ontvangen en ik zeg je, ik ben er voor de helft doorheen en je hebt het prima samengevat. De boeken zijn heel erg goed en informatief. Dat wilde ik je op de allereerste plaats zeggen. Mijn vraag is, ik wilde terugkomen op waar je over sprak en als je over zaken praat en ik vertelde vandaag aan een vriend dat zaken doen onmenselijk is. Het is onmenselijk zaken te doen en ik zei tegen hem, als je terug kijkt naar de tijd toen Abraham Lincoln zogenaamd “de slaven bevrijdde”, was dat in wezen om de oorlog, voor het Noorden over te doen hellen en te winnen omdat er 4 miljoen slaven waren en de industrie in het zuiden maakte geloof ik, zoiets als 2 tot $ 4 biljoen winst. Ik zei tegen hem dat hij moest gaan en ik heb een beetje onderzoek gedaan en ik zit goed en misschien kun je mij hierbij helpen, door onmenselijke zaken heeft J.P. Morgan de banken in het zuiden geholpen geld te lenen, voor het katoen en cotton gin en dingen die daarmee te maken hebben, maar hij kreeg ook geld van de Rotschild’s, de Bank van Engeland. Heb ik het goed?

 

 

Alan: Ja, dat klopt. Deze bankieren, waren allemaal met elkaar verbonden, ook de Kuhn Loeb & Company waren ook betrokken bij de Burgeroorlog. Jacob Schiff en al deze jongens waren erbij betrokken. Ik geloof dat de Kuhn Loeb jongens in feite de diensten voor de uniformen deed en hadden een blauw geverfde en een grijze. Ik bedoel, deze jongens runnen beide kanten van alles, maar je hebt gelijk. Alle oorlogen zijn economische oorlogen maar worden gecreëerd voor sociale verandering, zoals Quigley zei, het creëert sociale veranderingen en wat je toen had was een bijna geïndustrialiseerd Noorden en een gezamenlijke overname van het Zuiden.

 

Harley: Precies, precies. En ook, ik zei, als je teruggaat naar de Mayflower society of de eerste passagiers die naar Plymouth Rock kwamen. Het is interessant dat ze het Plymouth Rock noemen. Feit is, als je teruggaat en je naar de afstammelingen van de Mayflower kijkt, zie je dat ze in hun genealogie toneelspelers hadden, schrijvers, presidenten, advocaten, senatoren en ik legde uit aan mensen dat dit allemaal over eugenetica ging. Daarom zeg ik, als je stemt –en trouwens ik heb me officieel voor 2008 afgezegd, ik zal mijn hele leven nooit stemmen want het is onzin. Het is allemaal onzin. Het is een façade. Het is er om mensen te laten denken dat er veranderingen komen, maar ik heb een dvd van Aldous Huxley. Hij zegt, als je mensen genoeg brood, wijn en spelen geeft, kun je alle propaganda die je wilt op de TV zetten en worden mensen gewoon getrainde ratten. Ze gaan helemaal met het programma mee.

 

Alan: Absoluut, we leven op beloftes en zij hoeven ze niet meer na te komen en we leren nooit. Zij komen ze niet na en wij leren er niet van. We stemmen alleen maar de volgende groep erin en het is een circus. Het is echt een circus met ballonen en grappige gezichten en hoeden en daar gaat het publiek voor. Het is echt verbazingwekkend en een afleiding, want de mensen beseffen niet dat ze onder een totalitair systeem van oude families zitten, zoals je zegt. Deze oude families kwamen – ik heb me altijd afgevraagd waarom ze specifiek de Mayflower noemden en ik bekeek de geschiedenis van de Mayflower om te zien wie deze mensen precies  waren, en ze waren helemaal geen arme, kleine mensen. ze waren tamelijk rijk, hele oude families zelfs al toen ze hier kwamen met hun specifieke voorplanting en zo en vandaag runnen zij nog steeds de VS, dus je hebt wel gelijk.

 

Harley: Nog een ding en dan ga ik van de lijn, maar ik wil met een uitspraak van Hillary ophangen, of moet ik zeggen [Hill-Lare], ze zei in een openbare toespraak niet zo lang geleden in Californie geloof ik, ze zei: “ben je klaar voor je blauwe boorden groene baantjes?” Ik ga ophangen en laat je dit nauwkeurig uitwerken.

 

Alan: Ik heb mensen gezien die het vandaar af overnemen, andere mensen, politici en zo, pratend over het creëren van groene boorden banen om de oude blauwe boorden te vervangen. Denk aan wat een boord in zijn ware vorm is. Een boord is iets dat je de nek dichtknoopt. Dat moeten we onthouden. Kijk, er zijn veel esoterische woorden die we iedere dag in het openbaar gebruiken waar we niet van beseffen waar ze vandaan komen, maar we hebben boorden en als je geboord bent, ben je gevangen; en mensen werden in hun baan gevangen, de blauwe boorden werknemers. Ze waren aan hun machine vastgebonden, zou je kunnen zeggen. Nu zijn het de groene boorden banen. Je wordt aan Moeder Aarde vastgebonden, deze hele wereldagenda waar je zowel de ecologie als de economie dient en dat is er allemaal deel van; het is hun kleingeestige terminologie. 

 

Nu hebben we Rick uit Californie. Ben je daar Rick?

 

RickOh ja. Hallo Alan. Hoe gaat het met je?

 

AlanNiet slecht.

 

Rick: Ik wilde gewoon iets opmerken. Excuseer mijn zenuwachtige stem, ik heb een vorm van, hoe noem je het, autisme van de inentingen en zo, maar het viel me op dat – ik wilde even opmerken dat sommige bellers die naar de show bellen, die zeggen dat het aan de zwarten en de Joden liggen, diegene die ruzie met je willen maken over het christendom, zijn heel erg zelfverzekerd en heel erg welbespraakt zoals ze praten. Het lijkt alsof ze aan een veer zijn opgedraaid en ze hebben een agenda, ze werken voor iemand.

 

Alan: Zonder twijfel hebben ze een agenda. Ik ben altijd geïntrigeerd door hoe overheden de mensen weer beheersen, door het creëren van afscheidingen en zeggen: daar kun jij niet mee omgaan, dus moeten wij het voor jou doen en deze wetten maken vanwege al die verschillenden aspecten. Maar, als je naar de verschillende groepen die onenigheid veroorzaken kijkt, zie je over het algemeen dat ze op een of andere manier voor de overheid werken. Dat is de standaard procedure.

 

Ik weet bijvoorbeeld dat mensen niet weten dat Ernst Zundel die naar Canada kwam als een immigrant met land in bezit en eigenhandig de “haat” wetten meebracht. Die wetten zouden er in Canada nooit zijn doorgekomen als het niet aan Zundel had gelegen, die een jaar of twee voor roem ging, tot aan het Hogere Gerechtshof van Canada toe en met zijn vragen over de Holocaust shockeerde. Ik dacht, welnu hij is een immigrant met landgoederen en onder de Canadese wetten hadden ze hem niet in een burger rechtbank hoeven te zetten, ook niet bij de Federal Court als het Hogere Gerechtshof van Canada. Dat was om de man publiciteit te geven, dus heb je een oorzaak nodig om effect te krijgen en hij kwam – zijn rechterhand was Grant Bristol. Grant Bristol was naar verluid, een veiligheidsagent die veel geld had en die de privé-nummers van heel rijke Joden in Toronto weggaf en tegen de skinheads zei hen op te bellen en hen te bestoken. Daarom had je de Joodse mensen die over deze skinheads en racisten klaagden. Grant Bristol werd in de Toronto Sun ontmaskerd als een werknemer van de CSIS. Hij werkte voor de Canadese CIA. Hij was ook Joods. Dat was de rechterhand van Ernst Zundel.

 

Rick: Sommige bellers lijken heel professioneel. Je weet wat ik bedoel? Ik wilde nu iets vragen over wat ik de vorige week naar voren bracht. Ik weet dat de PEPFAR en AIDS in Oeganda dat de president doet – ik weet dat het waarschijnlijk de buitenkant is  maar ik geloof de propaganda niet. Ik vermoed dat mijn vraag is; als je zoveel propaganda daarover ziet en zo weinig balans, hoe bestrijd je zoiets zonder – zonder feiten, zonder bewijzen of waar haal je het bewijs vandaan, ammunitie om het te ontmaskeren, ik geloof dat ik dat bedoel.

 

AlanWelk specifiek deel?

 

Rick: PEPFAR is het anti-retrovrale behandelingsprogramma in Oeganda dat de president bespoedigt.

 

Alan: We weten dat de medicijnen die ze onder de Verenigde Naties hebben uitgezocht – dát is al een fraaie geschiedenis van ontvolking. Met de gratis tetanus inentingen waar ze veel vrouwen mee gesteriliseerd hebben – waren degenen die dit verdedigden; en persoonlijk zou ik de VN totaal niet vertrouwen. Maar de medicijnen die ze aan Afrika geven, en wij betalen hier allemaal voor, deze daarnaar toe te sturen, zijn medicijnen die ze niet eens aan kanker patiënten zouden geven. Daar waren deze medicijnen op de eerste plaats voor, maar die waren zo giftig dat de mensen sneller stierven, dus dat wordt naar Afrika verscheept.

 

Rick: Weet je ik help een onafhankelijke journalist met website documentatie zodat hij zijn papers over Kongo kan schrijven, hoe ze, de US, Israel, Rusland en Engeland,  de laatste 10 jaar  minstens 10 miljoen mensen hebben vermoord.

 

Alan: O ja, want daar zijn diamanten en zo en daar wordt heel veel mee verdiend.

 

Rick: Ook wilde ik naar voren brengen dat achter het geweld in Kenia een agenda blijkt te zitten. Het is eigenlijk georkestreerd en ik heb wat plannen gelezen. Iemand leende mij een paar plannen.

 

Alan: Mensen beseffen niet dat de Europese landen al honderden jaren verwikkeld zijn in Afrika. Ze hebben dit nooit beëindigd en ze zijn daar naar toe gegaan om alle lekkernijen te pakken uit Afrika en ze doen dit nog steeds omdat er zoveel rijkdom mineralen, diamanten en goud te halen valt. Ik bedoel de wereldvoorraad chronium komt daar al 50 jaar vandaan, dus is Afrika verschrikkelijk rijk, maar jammer genoeg voor de grote jongens, leven er Afrikanen.

 

Rick: Ik wilde ook – ik voel, ik verdenk hen ervan dat ze de Afrikanen kwijt willen omdat ze kennis vanuit hun stammentraditie hebben, ze hebben kennis van de antieke geschiedenis, gevorderde civilisaties uit het verleden.

 

Alan: Zij hadden de mogelijkheid onafhankelijk te zijn. Allemaal onafhankelijke mensen. Aan de top noemden ze hun religie “primitief”, of een “stilstaande beschaving”. Beschavingen die ‘stilstaan’ hebben alle gereedschappen die ze nodig hebben. Ze hebben geen wetenschap nodig om grotere en betere en nieuwere gereedschappen te maken. Ze worden stilstaande beschavingen genoemd. Ze waren in de 1700’s bestemd om uitgeroeid te worden toen de eerste economen die voor de Britse regering werkten, verschillende essays over hen schreven. John Stuart Mill kwam met een lijst van mensen naar voren die óf de blanke moest accepteren of nadoen, hij noemde het nadoen, en bedoelde op dezelfde manier, óf ze zouden omkomen want ze zouden de superieure samenleving neerhalen als ze toestonden door te gaan. Dit is een eugenetisch programma van uitroeiing en verdelging

 

Rick: Ja, ik wilde even zeggen, voordat ik ophang, dat ik nu Plato’s Republic aan het lezen ben en het is erg goed. Ik bedoel, daar staat alles in. Het is precies zoals je zegt. Er staat ook in dat de persoon die weet hoe een ziekte te stoppen het ook in het geheim kan introduceren.

 

Alan: Het laat je zien hoeveel ze, lange tijd geleden, al over de samenleving begrepen, hoe hen te beheersen. Je ziet de elite met de aristocratie. Hijzelf was er een van en hij was tamelijk bot over het recht de mindere mensen te beheersen en hen voor specifieke taken voor te planten, de gewone mensen, ze werden “het” genoemd.

 

Rick: Hartelijk bedank Alan. Ik waardeer dit.

 

Alan: Bedankt voor het bellen.

 

Rick: Oké. Het ga je goed.

 

Alan: Jij ook. Deze beschavingen die volledig onafhankelijk waren, moesten in zekere zin, uitgeroeid worden zie je; de enige tegenwerking die de elite ooit had waren mensen die volledig onafhankelijk waren van het systeem en hun geld niet nodig hadden. Ze hadden hun fabrieken voor hun ijzeren bijlen niet nodig. Ze konden alles wat ze nodig hadden maken en dat is voor hen een banvloek. Dat kunnen ze niet hebben. Deze wereld wil iedereen inter-afhankelijk van elkaar hebben, wat eigenlijk volledige afhankelijkheid betekent van je meesters die de “middelen voor de productie” bezitten, zoals ze dit zelf noemen. Diegene die alle rijkdom bezitten en alle dingen die we zogenaamd nodig hebben. Dat is de droevige waarheid en ze waren daar, vanaf de tijd van Thomas Malthus, heel open over, dat deze bepaalde genootschappen, inclusief de Amerikaanse Indiaan, die een 9 tot 5 baan niet kon accepteren, handel, verkoop en inkoop, punctualiteit, al deze dingen, niet toegestaan werden verder te komen. Dit is heel erg verwant aan het Hindoeïsme.

 

In feite gaan de meeste esoterische religies terug naar het Hindoeïsme, het hogere esoterische begrip van wat sommige mensen “hogere vrijmetselarij” noemen is werkelijk een vorm van Hindoeïsme want ze praten ook over eeuwen. Je ontdekt het woord eeuwen ook in het Oude Testament, het Boek Job waar ze over de eeuwen praten en over de verschillende constellaties die zich tijdens hun reizen verplaatsten en domineerden. Ze gebruikten altijd de sterren om hun agenda uit te zetten en je ziet dat er “niets nieuws onder de zon is”, zoals zei zeggen. Ze gebruiken deze tijdperken, De hindoes spraken over ‘golven’. Ze noemden het “golfbewegingen”, de manier waarop ze door de golven van de tijd heen bewogen en aan het einde van de allerlaatste beweging voordat het opnieuw begint, moet alles vergaan behalve diegene die fit genoeg zijn, erdoor te komen. Al het inferieure moet door de wet uitgeroeid worden. Zij mogen er niet doorheen. Ik ben met meer, na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt met Cutting Through the Matrix en ik kom terug op een van de eerdere bellers die het over Morgan en andere grote bankieren had, betrokken mij machinaties van enorme gebeurtenissen binnen de Verenigde Staten. Je kunt geen beter boek lezen dan een boek dat “The Robbers Barons heet. je kunt het tweedehands kopen. “The Robber Barons”, met de subtitel "The Great American Capitalists 1861-1901," door Matthew Josephson. Het is een uitstekend boek. Het vertelt over de bedriegerijen, hoe ze al het belastinggeld gebruikten om hun eigen treinrails gratis te bouwen. Hoe ze verscheidene leden van het congres omkochten. Hoe ze ook de Grote Depressie vóór die van 1920, in de late 1800’s veroorzaakten toen Gould, Morgan en een paar anderen samenkwamen en het systeem van bankieren in elkaar lieten vallen terwijl ze alle winsten in hun zak staken, alles volgens plan, er kon niets aan worden gedaan omdat deze karakters onaanraakbaar zijn zie je.

 

Zoals ik zei, de rijken mensen van de wereld schrijven de wetten voor , voor hun eigen goeddoen, om er zeker van te zijn dat ze altijd schoon blijven. Ze kunnen niet aanhangig worden gemaakt omdat ze simpelweg wetten doorvoeren die hen toestaan de dingen die ze willen, kunnen doen. Net zoals de antiterroristen wet of hoe ze die ook willen noemen. Je ziet dat Bush en de rest wetten gemaakt hebben die hen het recht geeft te doen wat ze willen doen. Zo simpel is het als je de grote geldjongens ondersteunt. Je maakt wetten die jou passen zodat ze je schoon houden, dus breek je nooit echt de wet. Je kunt een wet niet breken als je die zo hebt opgezet dat je ze niet kunt breken. Je geeft jezelf niet nodig toestemming iets te doen dat ooit illegaal was. Het is heel erg eenvoudig.

 

Deze zelfde karakters willen hun inter-afhankelijke samenleving brengen waar we allemaal voor groen gaan en met bloemen in ons haar rondlopen, denk ik, en ondertussen controleren ze ons door al die enorme bureaucratieën en verscheidene gewelddadige agenturen en steriliseren ons, want dat staat op de agenda. Eerst nemen ze je kinderen. Ofschoon het me in Australië is opgevallen, interessant genoeg, daar brachten ze een technisch snufje uit waar ze een chip kunnen plaatsen, in wezen in kunnen pluggen, op de edele delen van de man waar het sperma van de man omhoog komt; je kunt het inpluggen en het uitzetten om op afstand het sperma te blokkeren. Welnu, Australië is nauwelijks overbevolkt en ik ben er zeker van dat men zich afvraagt waarom zoveel geld naar dat soort onderzoek in Australië gaat. Kijk, China wordt de dominante natie in dat hele gebied of regio zoals ze het noemen. Dat is lang geleden besloten bij het Institute for Pacific Studies (dat een aftakking is van the Royal Institute for International Affairs) toen ze het handelsembargo afkondigden. Australië komt onder dominantie van China. China is de modelstaat voor de Verenigde Naties. Ze hebben al een enorm ontvolkingprogramma, één kind per familie, en dat wordt het rolmodel voor de wereld, maar degene in hun onmiddellijke nabijheid die onder hun rechtspraak gaat vallen, zullen volgen. Daarom leidt Australië het plan voor ontvolking. Daarom brachten ze ook de vorige week iets uit zoals, “het is een zonde meer dan een kind in Australië te hebben. Het is een vloek voor het milieu”, enz. Het staat allemaal met elkaar in verbinding omdat Australië en Nieuw Zeeland uiteindelijk onder China gaan vallen.

 

Een fijne avond van Hamish en mij hier uit Ontario, Canada en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: M. Eken, maart 2008.