ALAN WATT

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE ON RBN

 

 

"CAIN EVE BE ABEL TO REPRODUCE STABLE? -

SECOND GENESIS FOR APPROVED NEW ADAM MARK II"

 

 

KAIN EVA ZICH MOGELIJKERWIJS STABIEL VOORTPLANTEN?-

TWEEDE GENESIS VOOR EEN GOEDGEKEURD MERK MENS II

 

6 FEBRUARI 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 6 februari, 2008 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Trhough the Matrix op 6 februari, 2008. Ik ben laat want ik werd niet opgebeld, kon niet bellen en dat gebeurt soms als je deze life shows doet. Welnu, nieuwkomers moeten naar cuttingthroughthematrix.com gaan en daar kijken. Er staat veel materiaal, over veel verschillende onderwerpen op, die allemaal samen het grotere plaatje maken, het complete geheel van ons systeem, onze werkelijkheid en je zult ontdekken dat er veel organisaties zijn die te maken hebben met de creatie van jouw werkelijkheid, grote, machtige organisaties, goed gefinancierd. Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu waar je veel transcripten in verschillende Europese talen kunt downloaden.

 

Om terug te komen op wat ik net zei over organisaties die het systeem runnen, noem ik soms boeken die je kunt lezen en die je laten zien hoe ver deze organisatie teruggaan. Toen ze in feite, hun gezicht lieten zien en ons kleine aanwijzingen gaven over waar ze de wereld naartoe willen brengen – wat voor soort wereld ze willen hebben. Ze geven dit in hun eigen geschriften toe, zoals in "The Open Conspiracy," door H.G. Wells, die een betaalde propagandist voor het Britse establishment was.

 

Hij zegt dat ze dit nieuwe Utopia gaan maken en als je weet hoe je het moet lezen en als je hun manier van schrijven gewend bent; want er is altijd een exoterische bedoeling voor Jan met de Pet die er een blik op werpt en een diepere betekenis voor diegene die een meer bureaucratische geest hebben of een brein van een jurist. Zij kunnen de innerlijke agenda verklaren door kleine zinnen en kleine toespelingen die ze gewend zijn te gebruiken. Want Jan met de Pet die sinds de schooltijd getraind is niet kritisch over dingen na te denken, accepteert de dingen gewoon; waarbij diegene die getraind zijn in logica en redeneren het vrij snel kunnen vatten waar Wells en anderen echt op zinspelen. Aan het begin van de 1900’s spraken ze over hun Utopia, een samenleving die zich voorbeeldig gedraagt en allemaal naar deze globale samenleving toewerkten. Een globaal systeem waar privé bezit wordt afgeschaft. Feitelijk herdefinieert hij privébezit in het boek "The Open Conspiracy." Hij herdefinieert echt al het privébezit, maar onder het management van diegene die de baas zullen zijn over iedereen, zou je kunnen zeggen, ter ondersteuning van jou. Hij bespreekt alle rechten voor het dier, de rechten van de insecten en allerlei verschillende soorten rechten van verschillende levensvormen van alles dat op de planeet leeft, ook het groen maken en de rest. Je denkt dat alles splinternieuw is. Nee, dat is het niet. Dit is een oude agenda.

 

Maar, bij het herdefiniëren van al het privébezit, zij er duidelijk boetes voor de toestemming pachter te zijn. Ze definiëren eigendomsrecht tot pacht en je ontdekt wat een pachter in werkelijkheid is. Een pachter is iemand die iets bezet, niet een eigenaar. Je bent echt bevoorrecht als je denkt dat je eigenaar bent want in werkelijkheid ben je pachter in de grote globale samenleving; je bent aan hen verantwoording verschuldigd over hoe je met dat eigendom omgaat, wat je ermee doet en zo, Dit is lang, lang geleden op grote vergaderingen besloten. In een van de boeken, die ik van H.G. Wells heb gelezen toen hij door een functie in aanraking kwam met de Fabian Society, noemt hij Lady Astor.

 

Je ziet dat de Astor familie overgebracht werd van de VS als een grote, verbindende schakel voor het Anglo-Amerikaanse establishment toen ze de wereldstichtingen opzetten om dit geherdefinieerde socialistische systeem te vormen. Ik zeg “herdefiniëren” omdat het geleid moest worden door de aristocraten van huis uit – diegene die al aristocraat was en de beteren van hen hadden de hersens, zou je kunnen zeggen, de intelligentsia. Ze zeiden dat lady Astor een opmerking maakte, toen haar gevraagd werd of daar oppositie tegen was of wat hen zo zelfverzekerd maakte dat ze dit hele systeem, een globaal management, konden neerzetten, dat ze niet konden verliezen. Dat was het managen van alles en iedereen op de planeet en ze zei; “nee, we kunnen niet verliezen”. Ze ging niet op details in en wijdde er niet over uit, waarom ze niet konden verliezen. Maar dat was omdat ze al wist dat de grote machten van die tijd, de financiële machten, het systeem al ondersteunden. Het was allemaal al gepland.

 

Welnu, onthoudt dat H.G. Wells gerekruteerd werd door Sir Thomas Huxley, de opa van Aldous Huxley en Julian Huxley. Julian werd de eerste CEOer van de UNICEF, maar de opa was Sir Thomas Huxley (de beste vriend van Charles Darwin) die een voorvechter van Darwin was en de bal aan het rollen hield wat betreft de evolutie en daarom werd de evolutietheorie de hoofdreligie die de massa werd opgedrongen. Als je in de evolutie gelooft, geloof je dat alles met je gedaan kan worden om je beter te maken omdat je alleen maar een dier bent dat gaandeweg evolueert en dus neemt de wetenschap het over en diegene die de leiding hebben over de wetenschap besluiten welke weg jij evolueert. Zo wordt dit gedaan. Het is heel erg simpel.

 

Welnu, in de 1950’s werd door de Futurist Society weer het volgende deel van de evolutie beschreven, diegene die jou je voorspellende programmering geven, afgezien van ons allemaal mee te nemen naar de hersenchip. Dat had te maken met genetische versterking, verder uitgewijd door deze films en ook de Star Trek series. Genetische vooruitgang was bedoeld om een samengestelde mens te creëren en om slechte genen uit het sperma en de eitjes te roeien, mannelijke en vrouwelijke, en gezonde genen van andere donoren te introduceren zodat je een composiete mens kunt maken. Want de Borg die ze gaan maken is om hen te dienen zie je. De Borgs die geen eigen brein hebben, zullen hele efficiënte arbeiders zijn, in wezen de droom van Plato in zijn “The Republic”.

 

Kijk, deze Borg moet ook heel erg gezond zijn want het is en blijft een economisch systeem, dit Utopia, en je moet aan je gewicht denken. Als er geld in je geïnvesteerd wordt om de perfecte slaaf te maken, willen ze niet dat je instort en als je verschillende ziektes krijgt, zeker ziekten ze nu erfelijk noemen, die zich naar allergieën en je temperament uitbreiden, zou je kunnen zeggen. Ze gaan naar deze nieuwe vorm van “genetische samenstelling”, zoals het wordt genoemd. Dat is veel beter.

 

Dit is een sociaal aanvaard woord, “samenstellen”, en dit komt uit SFGate.com. van de Associated Press op dinsdag 5 februari, 2008.

 

                   “Embryo’s gecreëerd met DNA van 3 mensen.”

 

Alan: Kijk, dit is alleen maar om ons aan het idee te laten wennen, dat er niet zoveel inspanning nodig is bij de gewone mensen, en hier staat.

 

                   “5 februari 2008.

                   “Britse wetenschappers zeggen dat ze menselijke embryo’s hebben gecreëerd, die het DNA van twee vrouwen en een man behelzen, uit een procedure waarvan onderzoekers hopen dat het op een dag gebruikt kan worden om embryo’s vrij van erfelijke ziekten, te creëren.”

 

Alan: Nogmaals, ze gebruiken de mensen die minder geluk hebben om hun agenda erdoor te krijgen.

 

                   “Ofschoon het voorafgaande onderzoek vragen heeft doen rijzen over de mogelijkheid van genetisch gemodificeerde baby’s, zeggen de wetenschappers dat de embryo’s nog steeds primair het product van een man en een vrouw is. “We proberen niet genen te veranderen, we proberen alleen maar een klein aantal in te ruilen voor een paar goede genen,“ zei Patrick Chinnery, een professor in de neurongenetica aan de Newcastle University en betrokken bij het onderzoek. Het onderzoek werd kort geleden gepresenteerd op een wetenschappelijke conferentie, maar is nog niet in een wetenschappelijk tijdschrift gepubliceerd. Het proces richt zich op het creëren van gezonde embryo’s voor paren om het doorgeven van erfelijk, overdraagbare ziekten, te voorkomen. De genen die vervangen worden zijn de mitochondriasche, de bron van energie voor een cel, die buiten de kern van een normaal vrouwelijk eitje wordt gehouden. Fouten in de mitochonrische genetische code kan ernstige ziekten opleveren zoals spierdystrofie, epileptische aanvallen en geestelijke achteruitgang.”

 

Alan: Kijk, ze breiden dat ook uit want zoals je weet zijn er vreselijk veel kinderen op scholen die medicijnen gebruiken, onder verscheidene categorieën terwijl ze neogolisme kunnen creëren en nieuwe ziektes uit een krasje. Zoals ik al zei komt je persoonlijkheids type hier ook bij. Ben je gemakkelijk te managen? Stel je te veel vragen? Ben je een probleem op school? Heb je leiderschap kwaliteiten? Want individualiteit, onthoudt dat, ook in de grote these van Wells, is iets slechtst.

 

 Het gaat verder:

           

         “In hun onderzoek, gebruikten Chinnery en collega’s normale embryo’s, gecreëerd uit een man en een vrouw die defecte mitochondria in het vrouwelijke eitje hadden. Toen transplanteerden ze dit embryo in een leeg eitje, gedoneerd door een tweede vrouw die gezonde mitochondria had. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Muscular Dystrophy Campaign, een Britse liefdadigheidsorganisatie."

 

Alan: Welnu, ik heb je over deze grote liefdadigheidsorganisaties verteld en wat hun echte functie is. Lijkt op die van kanker. Ik weet niet hoeveel geld naar kankeronderzoek gegooid is en toch komt kanker vaker en vaker voor. En de mensen begrijpen niet dat deze grote front organisaties er niet zijn je te dienen. Aan de ene kant zijn ze een placebo en aan de andere kant gaat het geld naar dit soort programma’s, waar hun eigenlijke doel is nieuwe soorten mensen te creëren. Daar gaat het allemaal om. Daar krijgen veel van deze wetenschapper hun geld van.

 

Hier staat:

 

         “Een klein aantal genen van een persoon komen uit de mitochronia, en deskundigen zeiden dat het niet correct is te zeggen dat het embryo drie ouders heeft.”

 

Alan: Oh, ja?

 

         “De meeste genen die maken wie je bent, zitten in de kern, “zei Chinnery. “We komen daar helemaal niet in de buurt.”

 

Alan: Ik voeg daar “nog niet” aan toe. Ik weet zeker dat ze dat al hebben gedaan.

 

         “Dusver zijn 10 van deze embryo’s gemaakt, ofschoon ze zich niet verder mochten ontwikkelen dan 5 dagen. Chinnery hoopt dat na verdere experimenten in de komende jaren, het proces beschikbaar wordt voor ouders die kunstmatige inseminatie moeten ondergaan .”

 

Alan: Na de volgende boodschappen ben ik met meer terug. Hallo mensen. Ik ben Alan watt met Cutting Through the Matrix en ik geef je een voorbeeld hoe voorspellend programmeren, beetje bij beetje aan het publiek bekend gemaakt wordt want kijk, eigenlijk is dit oud materiaal. Ze doen dit al jaren en vergelijkbare onderzoeken heb ik 10, 15 jaar geleden al gelezen over dit specifieke soort onderwerp, maar ze herintroduceren het alsof het splinternieuw is nadat ze het in de kast hadden gezet. Het is allemaal om ons aan het idee te laten wennen, herschapen te worden; “geperfectioneerd,” zoals ze het aan de top noemen, dus worden we aardige, gelukkige mensen, i meter 70 lan, met de goedgekeurde haarkleur en ogen en de rest en we zullen geen enkele akelige ziekte krijgen omdat ze zich echt zorgen maken als je ziek bent. Terwijl ze de bevolking proberen te verminderen, maken ze zich echt zorgen om je,

 

Dit artikel gaat door. Hier staat:

 

         Vergelijkbare experimenten zijn op dieren uitgevoerd in Japan, en heeft reeds geleid tot de geboorte van gezonde muizen die hun mitochronia genen gecorrigeerd hebben.”

 

Alan: Kijk, hier is het woord “gecorrigeerd”. Je bent gecorrigeerd net zoals de medicijnen die aan de zogenaamde hyperactieve kinderen worden gegeven op school onder een grote groep splinternieuwe namen die eigenlijk helemaal niets bewijzen kunnen. Het zijn alleen maar splinternieuwe ziekten, net zoals het corrigeren van de hersens van die jongeren die hun brein doet krimpen omdat ze geen leiderschapskwaliteiten mogen hebben in mensen die nu opgroeien. Ze willen ons allemaal dom hebben en deel van de massa. Ik weet één ding zeker, als dit allemaal gedaan was toen ik klein was, zou ik vandaag niet zo kunnen praten met je. Ik zou ergens in een stoel liggen kwijlen en op het internet spelen in de wereld van de stripfiguren. Dit is echt interessant.

 

 Er staat:

          

         “Een wet om de voortgang toe te staan als een therapie voor paren – als het eenmaal bewezen is dat het werkt – wordt verwacht, besproken te worden in het House of Commons van Engeland in maart.”

 

Alan: Met andere woorden, het is een gedane zaak. Kijk, zo gaat dat in een vrij snel tempo door. Nu terugkomend op wat er ergens in de wereld, vooral in de VS gebeurt, na de primaries (onvertaald) en de rest en het gebruikelijke nep materiaal dat de mensen er een tijdje ervan afleidt en dit heb ik al jaren in de gaten gehouden. Ik heb de grote bewegingen van diegene die denken dat ze wakker zijn, in kringetjes misleid zien worden, hopende dat de eenzame cowboy de stad in komt rijden en alles voor hen in orde maakt. “Maak het op tijd in orde. Laat het niet erger worden. Beëindig alles nu. Laat me leven totdat ik met pensioen ben en ik rustig in mijn bed kan sterven en verander het dan pas. Het doet er niet meer toe als ik eenmaal dood ben.” Dat is het standpunt van de doorsnee mens. Dat is voor diegene die vastzitten in de nep wereld, van een echte counter-intelligence in zeker zin, want dit is veel groter dan één man kan klaarspelen en het komt niet vanuit één man. Het zou uit open discussies kunnen komen over de hele planeet met iedereen erbij betrokken – iedereen erbij betrekken om de koers die we nu varen, te veranderen. Er is geen andere manier, tenzij in ieder geval genoeg mensen die volledig wakker zijn, hun stem tegelijkertijd laten horen en echt doorduwen voor open debatten over projecten zoals die ik net heb voorgelezen en het allemaal publiek maken. Dat is de enige manier dat mogelijk, iets kan veranderen.

 

Als je teruggaat naar het boek dat ik noemde, “The Open Conspiracy”, zie je dat hij over de doorsnee mens praat. Hoe ze door het leven dobberen zonder ooit vragen te stellen. Ze nemen de wereld waarin ze geboren zijn, aan. Ze vragen zich niet af hoe het zo geworden is. Men weet niet op welke manier de cultuur waarin ze op het ogenblik leven, verandert, wie het verandert. Ze gaan alleen maar met de stroom mee en dat is waar. De grote jongens vertellen je veel waars omdat ze eeuwen het publiek hebben kunnen bestuderen en managen. Je kunt nooit het hele volk wakker schudden want de meeste zijn vrij tevreden zolang de jongens in het zwart niet op hun deur kloppen of hen wegslepen naar een of andere gulag.  Ze zijn tamelijk tevreden met hoe de dingen zijn en zullen alle leges en belastingen die langs komen betalen, betalen en betalen, zolang ze maar hun kleine dingen kunnen blijven doen die ze iedere dag gewoonlijk doen. Het is een “ik” generatie dat met opzet gevoed is om de oude gemeenschapsgeest te breken. Een gemeenschap waar mensen zich ten minste nog met elkaar verbonden voelden. Wat anderen raakten, raakte jou ook en dus stond je naast elkaar. Dat is vrijwel vernietigd door de creatie van de “Ik” generatie. Zeer weloverwogen, heel methodisch, zeer succesvol; daarom zeg ik dat de politieke komedie die we hebben, dingen niet zal veranderen. Ook al zou er een Marsman uit de ruimte hier naar toekomen en gekozen worden en niet op iemands loonlijst staan, ze zouden hem moeten doden omdat deze agenda niet voor één persoon stopt. Dat zal niet gebeuren.

 

De ongelooflijke macht, geld en organisaties en duizenden bureaucraten die aan deze agenda werken, kijk alleen maar bij de Verenigde Naties. Kijk naar alle besturen in je eigen provincie die met de Verenigde Naties geassocieerd zijn, met hen samenwerkend. Het is wonderbaarlijk. Je kunt het niet bijhouden. Het is veel te groot. Dat is de echte regering. Het is al hier. Het is al hier. Ze zijn op geen enkele manier, verantwoording en antwoorden schuldig aan het volk. Dat is de waarheid. We moeten ons die werkelijkheid bewust worden. Na de boodschappen ben ik met meer terug.

 

Hallo mensen. Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en ja het is slecht nieuws. Het is slecht nieuws als onze illusies verbrijzelen en we hoop putten uit dingen waar we niet bij betrokken zijn. Ik bedoel, hoe kun je betrokken zijn bij de politiek? We hebben het ons hele leven aangezien. Onze ouders hebben het hun hele leven aangezien. Onze grootouders, terwijl deze enorme agenda, met zijn statistieken en zijn wetenschappelijke navorsingen en zijn financieringen, al honderden jaren geleden aan het rollen was, het bleef maar naar bepaalde doeleinden gaan. Alle veelzeggende tekens waren er. De afdrukken waren er en het gaat op het moment, als een dolleman verder en hier staan we, over de hele wereld onder vrijwel een staat van beleg, en mensen denken nog steeds dat ze terug kunnen naar de 1950’s of zo’n, “Leave it to Beaver,” ”Little House on the Prairie” generatie. Dat zal niet gebeuren.

 

We staan in de rij en ons is geen inspraak gegeven in welke richting ook, naar toe willen. Het is allemaal, lang gelden voor ons besloten en dat is de schok die we nodig hebben. We moeten gechoqueerd worden om wakker te worden, écht wakker worden, voorbij alle illusies en de fronten en de verdelingen die we traditioneel van generatie op generatie doorgeven. We moeten echt ernstig met iedereen die we kennen, gaan praten over wat het leven voorstelt en de waarde van het leven, en het recht hebben iets te zeggen over de richting die we opgaan, in plaats van anderen, je weet wel, “onze meerderen” het voor ons te doen en het ons beneden, alleen maar te dicteren. Want we weten waar het naar toegaat als we het aan de grote jongens aan de top, overlaten. We weten dat we moeten interfacen met de computer. We weten dat het uiteindelijk een Borg wereld wordt en op het moment zijn we hier, en moeten er zogenaamd naar toe lopen en onszelf vermaken. Binnen een stripwereld gaan spelen terwijl anderen je lichaam manipuleren en je ander werk geven. Je zult zelfs niet eens weten wat je doet. Je denkt dat je in een soort spel speelt of een aardige cartoonwereld met liefelijke bomen en zo en stranden of in de zee. Ondertussen zal je lichaam lichaamsarbeid doen omdat je geprogrammeerd bent. Maar ze moeten gezonde dieren (dat zijn wij) krijgen want dan zijn we kosten besparend. Ze willen niet dat we ziek worden. Dat doet afbreuk aan de winst.

 

Nu ga ik naar de bellers en ik geloof dat we Daniel uit Californie hebben. Ben je er Daniel? Hallo

 

Daniel: Hallo. Wat is er aan de hand Alan? Hoe gaat het met je?

 

AlanJa, begin maar. 

Daniel: Weet je mij is opgevallen....ik luister graag naar veel radioshows, ook de conservatieve, liberale, alles, NPR, Michael Savage. Weet je er is mij bij veel van die shows opgevallen, vooral op die van Savage, ze krijgen door dat er iets mis is.

 

Alan: Hemeltjelief. Dat is een verlate reactie. Misschien hebben zíj een genetische verbetering nodig.

 

Daniel: O ja. Op een dag was ik gewoon aan het luisteren toen ik naar huis reed van mijn werk en hij was erop. Hij had er een vent op die zei, “we kunnen allemaal voelen dat er iets mis is, we kunnen er alleen niet de vinger op krijgen.” En ik dacht, kom op man, het staat voor je neus. Open je ogen. Er is hier meer aan het werk dan je beseft.

 

Alan: Kijk, ze gaan alle belangrijke internet servers, door hoofdroutes, met elkaar verbinden zodat de NSA ieder individu 24 uur per dag in de gaten kan houden. Hier zijn ze, de kabels met India en het Midden Oosten verbindend en zo, zodat ze weer veiliger getraceerd kunnen worden door het NSA systeem en het efficiënter maken. We worden in alles wat we doen geobserveerd. Ze hebben in London aangekondigd dat ieder voertuig dat de stad verlaat of binnen komt automatisch op haar vergunning wordt gescand door camera’s, en ze kunnen in minder dan een minuut uitspellen wie je bent, ieder voertuig, miljoenen voertuigen die binnen komen en naar buiten gaan. Dit is onvoorstelbaar en je denkt dat je tegen het einde een soort vrijheid krijgt?

 

Daniel: Ook zijn gast noemde het woord: “New World Order”, maar hij zei zoiets als, wie weet wat dat is. Hij zei zoiets van, het moet iets zijn. Noem het zoals je wilt, zei hij, maar er is iets gaande.

 

Alan: Toen kerels in zwarte uniformen ooit landen van Europa binnen slenterden, wist iedereen wie ze waren en toen ze bij ieder busdepot, machinegeweren hadden, metro’s en zo, hadden ze er geen probleem mee te beseffen dat het met deze kerels ernstig was, ze waren je vrienden niet. Hier zijn ze terwijl ze je kinderen trainen op te groeien in een wereld waar dit een norm is en ze zeggen je omdat het terrorisme is – we weten wat ze met terrorisme bedoelen. “Terrorisme” is ontwikkeld, iedereen in te sluiten die niet met de heersende norm, van deze goedgekeurde agenda van een brave New World politiek, meedenkt en eens is. De Psychiatric Association en de Psychological Association hebben ons allemaal al als “geestelijke onfit” gedefinieerd, dus zijn we allemaal potentiële terroristen, zie je. Dat betekent het allemaal eigenlijk.

 

Daniel: Ook in mijn stadje – ik woon hier in een heel klein stadje, minder dan 20.000 mensen, maar ik kan het zien. Ik zie het meer in de stad naast ons, die heeft een kwart miljoen mensen maar in mijn stadje rijd ik rond en praat ik met mensen. Ik probeer te voelen hoe het is en hier is het ook. Het is een beetje angstig, zeker omdat ik in een klein stadje woon. Ik bedoel, ik ren niet bang rond en sluit mijn deuren maar ik kan het zien en ik probeer – weet je wat ik denk? Ik ben Hispanic en ik zie dat Mexicanen opener staan voor dingen die ik hen vertel dan Amerikanen en ik bedoel, Mexicanen recht uit hun vaderland. Recht vanuit daar, die hier komen en ja zeggen. Ik denk dat ze daar alleen maar veel langer met corruptie hebben moeten omgaan, waarom zou het voor hun niet waar zijn.

 

Alan: Ja en ze hebben een betere orale traditionele geschiedenis, terwijl in de VS ze in la-la land wonen waar fictie en nieuws door elkaar vermengd is met reclame en niets is in de Amerikaanse geest meer werkelijk.

 

Daniel: Ik bedoel, ik ben door je transcripten gegaan en heb ze in het Spaans uitgeprint om aan de mensen uit te delen omdat ik hen erop zie reageren en er opener voor staan dan wij.

 

Alan: Dat klopt. Hetzelfde met mensen die in de Sovjet opgroeiden. Veel van hen staan met mij in contact en ze kunnen niet geloven dat ze het hier zien en proberen mensen iets te vertellen maar ze willen het niet horen.

 

Daniel: Ja precies. Grappig is dat je op een paar van die shows interviews met Russische bannelingen hoort, op sommige politieke shows en ze praten daar en zeggen, oh man, ik zie alles hier gebeuren dat in Rusland gebeurde en dan ontwijken ze handig de opmerking.

 

Alan: Het is ondenkbaar. Kijk, de meeste mensen hebben hun hersens en de verantwoordelijkheid afgegeven aan de media. Brzezinski had gelijk. Hij zei dat binnenkort de mensen niet meer zelf kunnen redeneren. Ze kunnen alleen nog maar herhalen wat ze op het journaal van de vorige dag hebben gehoord omdat ze verwachten dat de overheid en de media voor hen denkt, voor hen redeneert. Dat is met de meeste mensen gebeurd, moet je begrijpen.

 

Daniel: Ja en grappig is ook dat op mijn werk ze net de laatste 6 maanden een TV in onze kantine hebben gezet op CNN 24/7 en ik denk, uh, paranoia, terwijl ik pauze heb.

 

Alan: Wat een relaxte pauze.

 

Daniel: Het deed me aan George Orwell’stwo-minute-hate” denken. Iedereen pauzeert en kijkt televisie.

 

Alan: In “1984” kon je niet loskomen van de televisie. Zelfs je slaapkamer had er een. Je kon niet wegkomen van Big Brother.

 

Daniel: Ik zit daar mijn lunch te eten en ik kijk omhoog en naar iedereen om me heen en iedereen zit televisie te kijken. Iedereen zit vastgelijmd naar boven. 

 

Alan: Klopt. Het is natuurlijk ook hypnotisch. Dat weten we en het is het meest fantastische gereedschap ooit bedacht. Als ze het gratis aan het publiek zouden geven, zouden ze verdacht zijn, maar ze geven ons opzichtige televisie en blijven die opwaarderen en wij kopen het. Daarom denken we dat het vrij onschuldig is. We kopen het daarom is het veilig.

 

Daniel: Zoals ik zei, ik zie het in mijn stadje en het is heel erg pijnlijk. Ik loop rond – ik informeer de mensen alleen maar die naar me willen luisteren, omdat de meeste mensen een mes willen trekken en je vermoorden, zoals je zei, om hun gemoedsrust te behouden en rennen weg. Maar het is grappig. Ik blijf mensen vertellen, wacht maar tot het bij jou aan de deur staat. Nu ben je niet bezorgd over die duivels daar, maar als hij op jou deur klopt zul je bang zijn.

 

Alan: De meeste mensen zullen niet met de waarheid kunnen omgaan. De meeste mensen en dat is iets dat ik altijd heb geweten, dus besteed je energie aan diegene die je iets kan leren. Dat moet je doen.

 

Daniel: Ja, dat weet ik en dat doe ik. Ik heb een maatje op het werk. Hij opende zich. Hij luistert naar jouw materiaal. Ik gaf hem een disk met veel van je shows en hij zei, man, die vent is goed, maar hij schudt alleen maar zijn hoofd. Hij zei, mijn verstand kan daar niet bij dat zoveel dingen met elkaar verbonden zijn en ik zei, kijk, je kunt het spoor volgen. Lees de boeken. Dat zeg ik tegen hem. Net zoals jij zegt, lees de boeken. Lees ze. Ze zijn er.

 

Alan: Klopt en kijk ook naar de Verenigde Naties en kijk naar alle niet gouvermentele organisaties die daarbij aangesloten zijn. Deze organisaties raken ieder facet van je leven, het leven van je vrouw en je kinderen, ieder facet.

 

Daniel: Alan, bedankt. Ik vond het fijn weer een keer met je te praten.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Ik heb nu Harley uit Michigan.

 

Harley:  Hallo.

 

Alan:  Hallo Harley.

 

HarleyHallo, Alan. Hoe gaat het met je vanavond?

 

AlanNiet slecht.

 

Harley: Mooi. Ik wilde wat zeggen – eigenlijk een opmerking en een vraag waar je eerder over sprak. Ik zie dat de perfecte slaven gestalte krijgen, het argument tussen de twee seksen uit te schakelen en ze werken echt aan het maken van een perfecte slaaf. Het heeft ook te maken met waarover je sprak. Ik blijf mensen zeggen dat politiek een hersenschim is omdat politiek niets voorstelt. Het is een drogbeeld. Het is een façade. Het is zoals ik de vorige avond zei en met de laatste beller sympathiseer ik want vaak – ik werk voor mezelf en ik vind het fijn voor mijzelf te werken want dan kan ik nadenken. Als ik denk aan wat de mensen over Amerika zeggen, als een land voor de vrijen en een tehuis voor de dapperen, wilde ik zeggen, nee dit is een land van naïevelingen en het tehuis voor slaven want jullie jongens, jullie houden teveel van brood wijn en spelen en je ziet het niet. Als je de aardige ijscoman ziet en je neemt iets van hem, als een kind, aan, maar je weet niet dat hij stiekem dingen in het ijs stop om je uitzinnig te maken en je te begoochelen.

 

De vraag die ik je wilde stellen is dat ik me van Red Ice herinner, je deed een interview op Red Ice en je sprak over Hillary en je noemde haar “HILL-AR-Y” en je hebt al voorspeld – ik ga je uitspraak niet herhalen, ik herinner me die niet zo goed, maar jij voorspelde dat zij de volgende president zal worden en ik zei dat tegen iedereen. Ik bleef naar bepaalde dingen zoeken. Ik heb een paar clips over haar en de VN. Zij presenteerde een prijs aan Walter Cronkite van de VN en net na jouw talk kreeg ik daar documentatie over dat de “ÜN Deception” heet. Jongen, ik zie dit zich echt openen, zou ik moeten zeggen en mijn vraag aan jou is. Denk je nog steeds, ook al gaat de agenda door, denk je nog steeds dat zíj de agenda gaat doorduwen? Ik hang op en luister naar je commentaar. Een fijne avond Alan.

 

Alan: Jij ook. Ik heb de hele geschiedenis bekeken. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat een van de bloedigste periodes die we ooit hadden kwam omdat een vrouw ogenschijnlijk de baas was. Ik zeg ogenschijnlijk omdat het iets occults is als ze vrouwen er neerzetten. Ook de oude koningin Victoria ging door de bloedigste fase van de Britse geschiedenis. Het slachtte zijn weg door de wereld en plunderde het en je ziet hetzelfde met Bloody Mary en een grote groep karakters in de geschiedenis. Het is bijna een oude traditie als ze vrouwen de baas laten zijn die wrok heeft, wrok en misschien ook nog vreselijk rancuneus, en het is heel goed mogelijk dat ze haar, op de juiste tijd, neerzetten. Ik bedoel, eerlijk gezegd moet het vreemd zijn voor een buitenstaander te zien hoe de VS werkt en iemand te zien wiens belangrijkste roem de echtgenoot van een president was. Dat is het enige dat je nodig hebt om erin te komen, ofschoon ze naar verluid, betrokken was bij uiterst linkse organisaties, gerund door de Rockefellers en de rest van deze globalisten. Er is geen rechts of links. Het zijn gewoon twee armen of twee vleugels van één vogel. We worden over het algemeen door rechts én links geherderd. Maar er is te veel fanfare over haar achtergrond en het zegt dat ze voor bepaald werk in een bepaalde tijd is opgeleid.

 

Ik heb ook opgemerkt toen ze deze grote occulte ceremonie aan de wereld hebben laten zien, dat was de Waco brand, toen ze de mensen lieten verbranden en hem in Waco vermoordden, Janet Reno die ze daar toen in dat specifieke gebied hebben neer gezet. Het was voor de hogere, een soort religieus festival dit te doen, zou je kunnen zeggen. Dit is niet per ongeluk gebeurd. Ze hebben haar daar voor die specifieke fase neergezet. Ze neigen ernaar vrouwen in te zetten als ze een bloedige fase willen ingaan. In het oude Griekenland was het hetzelfde. Ze hadden er ceremonies waar vrouwen vaak, als ze Demeter aanbaden, hun eerste geboren kind offerden en dat was bij hen een traditie. Ze vermoorden hun eerstgeboren kind en dat was zogenaamd de tijd van de oude moedergodin. Het is een traditie. Het is in het occulte systeem een traditie. Een heel oud systeem dat achter dit alles zit en een occulte traditie met ook informatie en archieven over de mensheid en hoe met hen om te gaan. En zoals Plato zei, “als je de formules kent en je weet wat je wilt bereiken, kijk gewoon terug, neem dezelfde formule, herintroduceer het in de juiste volgorde en het publiek zal weer hetzelfde reageren.” Zo simpel is dat, dus het zou me niet verbazen als ze haar neerzetten op de juiste tijd. Als ze in de top wordt gekozen, dan is het tijd om weg te rennen en ergens een groot gat te graven en te gaan wonen. Woon maar in het donker. Je zult gelukkiger en veiliger zijn en als je zelf kunt nadenken heb je heel veel dingen waar je je geest mee kunt bezighouden en heb je niet veel leesmateriaal nodig.

 

Nu hebben we, wie? Israel uit New Jersey?

 

IsraelHallo, Alan.

 

AlanHoe gaat het?

 

Israel: Het is een eer met je te spreken. Ik heb alleen maar een vraag over – wel, ik denk dat het langs de lijn van een hermafrodiete agenda gaat want ik lees dat phenyl-A in veel plastic producten wordt gebruikt en het gedraagt zich als een oestrogeen, ik geloof--

 

Alan: Ja dat klopt.

 

Israel: En als je veel in de magnetron doet, ook babyflesjes die heet water gebruiken, wordt het actiever en ik wilde wat ideeën van jou hierover horen.

 

Alan: Zonder twijfel. Ik heb zelfs materiaal dat ik vanavond had kunnen lezen, materiaal dat officieel is. Ze geven dit toe. Ze doen dit al sinds 1950 en toen de plastic flessen en toen een bepaalde hitte die ze erop doen, het geeft enorme hoeveelheden xeno-oestrogenen af die én mannen én vrouwen beïnvloeden. Dit is opzettelijk. Blijf aan de lijn. Ik ben met meer terug na deze boodschappen.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan watt en we Cutten de laatste minuten door de matrix en we praten met Israel uit New Jersey en hij praat over bophenyl dat een oestrogeen is die vrijkomt bij bepaalde soorten plastic, niet alleen in de magnetron, maar bij elke vorm van warmte die je erop toepast en dit is opzettelijk. We zien dat Monsato dit in 1950 al wist met verschillende experimenten die ze deden. Eigenlijk kun je het spoor naar 1930 terug vinden en ze wisten dat het op baby’s zou worden toegepast in wezen en zou zeker de hormonale acties van mannen en vrouwen beïnvloeden en vandaag zien we fysieke veranderingen in de bevolking. Omdat we als een levende kudde worden bespioneerd, een hele speciale waardevolle kudde, geloof me, voor de grote jongens aan de top is niets een verrassing. Het betekent dat alles volgens plan gaat en het heeft allemaal te maken met het verminderen van de bevolking en het werkt erg goed omdat 75 procent van het sperma aantal in de doorsnee man vanaf de 1950, gedaald is, 75 procent, dus zijn we voor 75 procent steriel volgens de jongens aan de top; en het is geen crisis, dus is het opzettelijk. Daar zit de aanwijzing.

 

Hallo. Israel, ben je er nog? Oké, is John uit Connecticut hier?

 

John:  Ja. Kun je me horen? Oké?

 

Alan: Ja. Ga je gang.

 

John: Ik ben blij in je show te zijn. Ben zelf een beetje wakker aan het worden over al dit New World Order materiaal. Oorspronkelijk kom ik uit Ierland en ben hier nu 20 jaar, maar ik lees boeken zoals dat van Jim Marrs, Rule by Secrecy.” Dat boek opende zo’n beetje mijn ogen, betreffende 9/11. Ik heb je pas kort geleden ontdekt en ik luister naar je shows. Je zei iets over Chili een van je vorige shows, als de broodmand van de wereld in en ik ben net uit Chili terug, uit Santiago en omgeving. Ik wilde een ding zeggen. Daar waren geen chemtrails.

 

Alan: Nee, daar zijn geen chemtrails. Chili ondertekende onder de Free Trade Negotiation vóór de NAFTA en er werd toen besproken dat ze Chili de broodleverancier zouden maken. Dat betekende natuurlijke duidelijk dat ze Zuid-Amerikanen zouden uitsluiten, de VS en Canadese boeren, dat is vrijwel gebeurd.

 

John: Klopt, maar de hele plek daar is veramerikaniseerd. Ik bedoel [Sentra] heeft alle snelwegen gebouwd. Ze hebben de labels. Ze hebben tolhokjes net zoals hier en de huurauto’s die wij hadden. Als je naar Santiago gaat, gaan die dingen automatisch en krijgt je een kaartje.

 

Alan: We hebben het door NAFTA en de Free Trade Negotiations opgebouwd – alle infrastructuur is door de belastingbetaler van de VS en Canada voor Chili opgebouwd.

 

John: Oké en een andere snelle vraag die me bezig houdt. Waarom bouwden ze Ierland met zoveel snelheid op? Het is er zo duur, ik kan het me niet veroorloven daar naar terug te gaan. Wat denk je, is er met Ierland?

 

Alan: Ierland lijkt heel erg populair te zijn. Je weet zelf dat de Russische maffia daar naar toe is gegaan. Ze krijgen enorme toelagen van de EU om hun zaken op te starten enz. en het lijkt me da,t waar de Russische maffia ook naar toe gaat, moeten ze in een bepaald luxueuze norm waar ze aan gewend zijn geraakt, moeten hebben en dat is daar ook een deel van. Het lijkt bijna op het opzetten van een toekomstig domiciel en het is een prachtig land. Het is een prachtig land om in te wonen als je het kan betalen, zoals je zegt.

 

John: Oke, Alan. Ik weet dat de tijd krap is. Ik bel je nog een keer en praat met je. Hartelijk bedankt.

 

Alan: Oké. Bedankt voor het bellen. Mensen zouden ook moeten kijken op ParallelNormal.com, Mark Baard, want hij gaat in op de nieuwe methode van de HPV inentingen (Human Papilloma Virus) voor vrouwen. Ze zijn met een nieuwe tatoeage gekomen waarvan ze hopen dat het populair zal worden. Vrijdag ben ik met meer hierover terug. 

 

Welnu, een fijne avond van Hamish en mijzelf vanuit Ontario, Canada en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling, maart 2008, M. Eken