ALAN WATT    MINI-BLURB (i.e. Educational Talk):

"DON'T PANIC!"

 

“GEEN PANIEK”

 

28 february, 2008

 

Dialooog Copyright Alan Watt – 28 february, 2008 (Uitgezonderd muziek en literaire citaten)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Zoals je al gemerkt het ben ik niet op “We the People” vanavond. Een verrassing voor je en voor mij een halve verassing omdat ik geen telefoontje kreeg om me te zeggen dat ik erop ben en dat zegt genoeg. Nu is het geen geheim meer dat er radio oorlogen zijn, dat is business. John Stadmiller gaf me een goede kans door te gaan en zeggen wat ik wilde zeggen zonder voorwaarden. Ik had ook met Genesis is zee kunnen gaan maar er was een voorwaarde dat ik een betere vocale output nodig had – met andere woorden, een open lijn, die duizenden dollars kost het in huis aan te leggen omdat ik op het platteland woon.

 

Kort nadat ik op RBN was, werd ik benaderd voor “We the People” en het is waar dat ze me voor 5 dagen per week probeerden te krijgen maar ik was voorzichtig dat misschien beter was, want zoals ik al zei, RBN is prima. Helemaal geen problemen en dat is in deze tijd ongewoon, een station waar geen enkele groep of zelfs de hele wereld het met elkaar eens is, zeker nu de wereld een zekere weg opgaat, staat de USA nog allerlei soorten stations toe en mogen ze zeggen wat ze denken. Dat zal verdwijnen, en terwijl de tijd voortschrijdt, verdwijnt het al, maar RBN laat je ten minste zeggen wat je wilt.

 

Het is droevig dat de grote bedrijven voor hun eigen overleving, in wezen met elkaar in oorlog zijn. Dat is onoverkomelijk in een commercieel systeem waar je een limiet hebt aan adverteerders die op deze specifieke shows reclame willen maken. Dus vechten ze allemaal met elkaar over de inkomsten die van adverteerders komt en er zijn ook altijd ego’s bij betrokken en zo, maar nu weet je het. Zoals ik al zei, het is voor jou een verassing, voor mij niet zo want ik ben altijd voorzichtig en er was een kleine waarschuwing, dat nu laat zien dat het gerechtvaardigd was want zoals ik al zei, ik bedankte, hen nog kort geleden voor fulltime-tijd, maar waarschijnlijk betekent dit helemaal niets meer en dat zegt genoeg.

 

Het kan zijn dat ik weer blurbs ga doen op donderdagen. Ik wacht en zie wel. Ik heb het nu druk en het is fijn om vanavond een pauze te hebben, dus iedereen die luistert, luister morgen weer. Ik zal op RBN zijn en daarna op de Jeff Rense show. 

 

Bedankt voor het luisteren en moge je god of je goden met je gaan. 

 

 

"Thanks for the Memories" by Bob Hope and Shirley Ross

 

Thanks for the memory
Of sentimental verse, nothing in my purse
And chuckles when the preacher said "For better or for worse"
How lovely it was

Thanks for the memory

Of Schubert's serenade, little things of jade

And traffic jams and anagrams

And bills we never paid

How lovely it was

 

We who could laugh over big things

Were parted by only a slight thing

I wonder if we did the right thing

Oh well that's life I guess

I love your dress

Do you?

It's pretty.

 

Thanks for the memory

Of faults that you forgave

Rainbows on a wave

And stockings in the basin

When a fellow needs a shave

Thank you so much.

 

Thanks for the memory

Of tinkling temple bells

Alma mater yells

And Cuban rum and towels from

The very best hotels

How lovely it was.

 

Thanks for the memory

Of cushions on the floor

Hash with Dinty Moore

That pair of gay pajamas

That you bought and never wore

Say, by the way,

Whatever became of those pajamas?

 

We said good-bye with a highball

Then I got us high as a steeple

Did you?

But we were intelligent people
No tears, no fuss, Hooray! For us

Strictly entire nous, darling, how are you?

And how are all the little dreams that never did come true?
Awfully glad I met you, cheerio, and toodle-oo
Thank you.

Thank you so much.

 

 

Bedankt voor de herinneringen door Bob Hope en Shirley Ross

 

Bedankt voor de herinnering

Aan sentimentele versjes, niets in mijn beurs

En gegrinnik toen de priester zei: Voor betere en slechtere tijden.”

Hoe lief dat was.

Bedankt voor de herinnering

Aan Schubert’s sonate, kleine jade dingen

En rekeningen die we nooit betaalden

Hoe fijn was dat.

Wij, die om grote dingen konden lachen

Werden door iets kleins gescheiden

Ik vraag me af of we het juiste deden

Wel ja, zo is het leven

Ik houd van je jurk

O, ja?

Ja, prachtig.

 

Bedankt voor de herinnering

De fouten die je vergaf

Regenbogen op golven

En sokken in de wasmand

Als een kerel zich moet scheren

Hartelijk dank.

 

Bedankt voor de herinnering

Voor het rinkelen van tempelklokken

Alma mater klanken

En Cubaanse rum en handdoeken

Uit de beste hotels

Dat was fijn.

Bedankt voor de herinnering

Voor de kussens op de vloer

Een rommeltje met Dinty Moore

Dat paar vrolijke pyjama’s

Die je kocht en nooit droeg.

Trouwens,

Wat is er met die pyjama’s gebeurd?

 

We zeiden dag met een whisky soda

We werden dronken als een tor

O ja?

Maar we waren slimme mensen

Geen tranen, geen gedoe. Hoera voor ons!

En hoe is het met al die kleine dromen die nooit zijn uitgekomen?

Ik ben zo vreselijk blij dat ik je heb ontmoet, cheerio en toedeledoe.

Dank je wel

Hartstikke bedankt

 

Vertaling,  M. Eken, april 2008