ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN


"POLITICS IS THE OPIATE FOR THE PEOPLE"

OR

"YOU HAVE TO BE A "DOPE" TO VOTE"

 

In Nederlandse vertaling:

“Politiek is het opiaat voor de mensen”

of

“Je moet een ‘domoor’ zijn om te stemmen”

 

 

2 januari 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 2 januari 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

“Code om te zwijgen” door Bruce Springsteen

 

Er is een code om te zwijgen, we durven het niet uit te spreken

Er zit een muur tussen ons en een heel diepe rivier

We blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

 "Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 2 januari 2008. Angstige gedachte, niet?  We zitten in 2008 en rollen de grote totalitaire samenleving binnen die nu werkelijk overal om ons heen is. Maar de fluwelen handschoen is van de ijzeren vuist en we beginnen het te zien –althans de mensen die wakker zijn.

 

Voor nieuwkomers, kijk op cuttingthroughthematrix.com voor eerdere shows die tot tien jaar teruggaan. En kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten die je kunt downloaden en kopiëren en aan je vrienden doorgeven. En deze gaan de wereld rond. Want de hele wereld gaat door deze transformatie heen; iets dat veertig, vijftig jaar geleden, aan het begin van de Koude Oorlog gepland werd. Zij keken naar de toekomst en naar wat voor soort toekomst hieruit tevoorschijn zou moeten komen. En er werd besloten dat het een combinatie van communistisch bestuur over de mensen zou zijn, die echter geleid aan de top zou worden door een fascistische organisatie van internationale ondernemingen; de algemeen directeuren (CEO’s -corporate executive officers – algemeen directeuren), die hun eigen jongens in de regering zetten en waarin zij allemaal werken voor “the Old Establishment” (de Oude Gevestigde Orde), zoals ze het in Groot-Brittannië noemen; een gevestigde orde van een aristocratie die de wereld gerund hebben door verschillende landen en rijken heen en in verschillende tijdperken, hónderden en hónderden jaren lang. Allemaal gebaseerd op handel en bankieren en het vermogen om andere volkeren geld op te dringen, hen te dwingen om het te gebruiken en het daarna allemaal terug te belasten, wat inhoudt dat zij hun arbeid terugkrijgen. Alles gaat terug tot arbeid en Karl Marx had daar helemaal gelijk in.

 

De elite worden door de arbeid van anderen onder hen in een staat van luxe gehouden, dat is altijd zo geweest. Alleen omdat we het systeem dat we gekregen hebben, een monetair systeem, accepteren. Dat was het eerste bedrog van alles. In oude tijden hadden de priesters, toen zij eenmaal het publiek bedrogen hadden in het feit dat zij de enigen waren die contact met de godheid konden hebben - zij het de zon of wat ook - de gewoonte het graan van het publiek in te nemen, in een gemeenschappelijke graanschuur. En als het planttijd was deelden zij het aan de boeren uit. Uiteindelijk zagen zij dat zij meer konden terugvragen en dat heette “interest”. “Wat is jouw belang (interest) hierin?” Daar komt belang/interesse vandaan, het had te maken met zaden. Toen zij uiteindelijk begrepen dat geld een substituut   voor handel was, gingen zij het bankwezen in. En zij hadden in alle oude tempels over de hele antieke wereld, of het Griekenland was of Egypte of het zogenaamde Heilige Land, de “Trapezi”, zoals de Grieken hen noemden, de grote bankjongens, die daar, ín de tempels, bankierden. En in sommige tempels werd het geld gemunt. Zo was het met Rome.

 

Vandaag zijn de mensen zo onwetend over het verleden dat zij niet kunnen zien wat er aankomt. Want we zien dat de geschiedenis zich op een grotere schaal herhaalt. Ik zal terug zijn met meer na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt, Cutting Through the Matrix. En we zijn inderdaad door de matrix aan het snijden, diegenen die al wakker geworden zijn – en dat is het probleem wat we hebben. We zijn soort aan het preken voor het koor. Er komen steeds nieuwkomers maar er is zoveel te leren, niet, en er is zoveel in te halen, vooral als de mensen die ons besturen in een dergelijke tempo als ze vandaag doen, enorm, massaal, iedere dag meer wetten invoeren/afkondigen. Over de wereld, dezelfde wetten. Want we zijn al globaal. We zijn feitelijk al lange tijd globaal. En nu gaan ze voor de “big kill” , dat is het verzekeren dat iedereen op de planeet voorspelbaar is, door alle data te hebben, 24 uur per dag, over iedere beweging die je maakt.  Dat is inclusief wat je eet, wat je koopt, met wie je praat, wat je zegt. Dat is het totalitaire systeem dat tot doel heeft ons tegen onszelf te beschermen. Want begrijp je, de mensen zijn de vijand, dat is de grote grap. De grap gaat over ons begrijp je.

 

Wij, de mensen, zijn de vijand. Ons is een lange tijd geleden de oorlog verklaard. En zelfs als je het handvest en de verschillende handvesten van de onderafdelingen van de Verenigde Naties leest, zul je daarin vinden dat de mensen zelf de vijand zijn. Kijk naar de psychiatrische en psychologische verenigingen. Kijk naar de grote spelers, lees wat zij in hun eigen grote tijdschriften afgedrukt hebben. En zij hebben gezegd dat iedereen die vandaag leeft volgens hun documentatie geestelijk ziek is. Geestelijk ziek, dat betekent het hebben van meningen die afgeleid zijn uit voorgaande samenlevingen, ouderwetse ideeën. En het volgen van regels zijn ouderwetse regels die voor een ander tijdperk bedoeld waren. En als je ze aan je kinderen overbrengt  besmet” je hen - dat is het taalgebruik dat zij gebruiken - en zijn jullie allemaal geestelijk ziek en dus moet je hergeconditioneerd of geëlimineerd worden. Dat is de echte wereld.

 

In tussentijd speelt iedereen en wordt er massaal gespeeld met al de gratis programma’s op het internet en geven zij al hun gegevens aan al de verschillende kleine dingen die verschijnen en die hen zeer intieme vragen stellen zodat zij complete profielen over hen kunnen maken. Zij doen het omdat het gratis is en het is zo geriefelijk, zo gerieflijk. En zij hadden nooit een tijd waarin zij bijvoorbeeld zoveel vrije seks konden hebben, overal waar je gaat is het heel gemakkelijk beschikbaar. Het is al lange tijd zo. En we spelen zoals nooit tevoren, een wereld van kinderen, terwijl onze “beteren”, je weet wel die mensen “daar boven”, zorgdragen voor de grote problemen, inclusief ons, wijzelf.

 

Wij zijn het grote probleem want het is niet de bedoeling dat wij nog heel lang door blijven spelen en wat zij noemen, de bronnen van de wereld, opgebruiken. En zeer zeker, zij hebben ons getraind, begrijp je, om naar buiten te gaan en te werken en onszelf aan het einde van de maand te belonen. Dat is niet vaak, één keer per maand, de meeste mensen willen dat de hele tijd doen, met credit cards. En zij zijn zichzelf voortdurend aan het belonen voor het volhouden van saaie, deprimerende, eentonige banen, in Pavlov stijl. Zeer zeker, zij belonen zichzelf met het kopen van wat onbelangrijkheden of rommel of iets dat verondersteld wordt een behoefte te bevredigen en je vijf minuten lang gelukkig te maken, voordat je er genoeg van krijgt en iets anders wilt kopen. Daar is reclame op gebaseerd, op het creëren van ontevredenheid en zij hoeven niet ver te zoeken want alles wat zij je in reclame verkopen zijn leugens, daar gaat reclame over: het verkopen van een complete fictie.

 

Maar omdat we in een samenleving leven die ongelukkig is, een samenleving die vol stress is - een samenleving die feitelijk door zeer weinig mensen begrepen wordt - wil iedereen in iets passen dat in werkelijkheid kunstmatig is. Daarom voelen zij zich voortdurend gespannen. Het is geen natuurlijk systeem, het is niet de bedoeling in dit systeem om natuurlijk te zijn. En de mensen die het leiden hebben besloten, zoals ik zeg, dat we teveel van de bronnen van de wereld opgebruiken door onszelf te belonen. En zij gaan ons inkrimpen, je weet wel, de mensen die geestelijk ziek zijn, dat houdt in: de gewone mensen. Zij hebben al het DNA, al de wetenschappen die zij geloven nodig te hebben om perfecte mensen te creëren die hen in de toekomst beter kunnen dienen.

 

En ik maak hier geen grap over. Zij hebben deze, zoals zij ze noemen, “arken”, opgezet. Twee of drie jaar geleden keek ik op een regenachtige zondag naar een programma van de Publieke Omroep en zij lieten een professor van een universiteit in Louisiana zien. Zij had de leiding over een heel groot centrum, een groot complex voor Cryogenetica (cryogenetica: het invriezen van genetisch materiaal) in Louisiana waar zij alles hadden, de genen van ieder dier en insect, bevroren. En zij hadden geëxperimenteerd met het tot leven brengen van deze soorten en het samenbrengen van het mannetje en het vrouwtje, en het inbrengen in een draagmoeder, in verschillende soorten zelfs. En zij konden hen zeer bevredigend geboren laten worden. Dit is op hogere niveaus allemaal gedaan. En het Wereld Natuur Fonds is de eigenaar van deze ark. Zij beweren dat zij (één vereniging!) er drie over de wereld hebben.

 

Ik kan ook nog om iets anders wedden: ik wed dat deze grote ark in de ruimte, het Internationale Ruimte Station (International Space Station, ISS: ISIS) ook een ark zal zijn. En dit werd een lange tijd geleden voorzien, in de 16e eeuw, door iemand in de hoge mysteriereligie die niet in een kristallen bol aan het staren was, zoals hij het publiek vertelde, maar die de agenda kende. Zij wisten destijds dat zij de wetenschappen aan het ontrafelen waren en zij wisten wat zij met de rijkdom van de wereld en al de arbeid van de wereld konden doen om in de richting van hun “Grote Idee” (“Big Idea”) te werken. En dat is zo goed als gebeurd.

 

Alles wat we over wetenschap op het bodem niveau onderwezen krijgen - en dat is van professorschap naar beneden - is verouderd. Alles waarvan ze je vertellen dat ze eraan werken is in werkelijkheid al gedaan en verouderd. Voorbij. De laagste niveaus zijn nog steeds voortdurend dingen aan het HER-ontdekken. Het geval van Dolly het Schaap was een poging op het laagste niveau, het was al gedaan. Daarom noemen ze het “RE-search”. Het onderzoeken werd lang geleden boven hen gedaan en al de problemen zijn gladgestreken. Het enige probleem dat zij nog hebben is om ons allemaal in een Pavloviaanse stijl spelend te houden; dat wij onszelf als nooit tevoren amuseren - alsof er geen morgen bestaat – terwijl zij het gras onder onze voeten wegmaaien. En dat is wat er nu gebeurt met het totalitaire systeem dat opgezet wordt.

 

Ik vroeg me af waarom we in de jaren ’90, midden jaren ’90, al deze rampenprogramma’s kregen. Zelfs in Canada, in kleine gehuchten waar niets gebeurde. En ze hielden rampenoefeningen met deze nieuwe rampenorganisaties en beheersingsmiddelen die zij opzetten. Tijdens de Koude Oorlog hadden zij dat niet  toen wij, zoals verondersteld werd, met kernwapens aangevallen zouden worden, iedere dag, iedere week, ieder jaar, jaar na jaar. Na de Koude Oorlog hadden zij al deze rampen scenario’s en oefeningen. Waarom?

 

Het heeft werkelijk te maken met wat er gepland staat te gebeuren en gebeurt terwijl de sneeuwbal van de berg af begint te rollen en groter en groter wordt. Zij devalueren de dollar terwijl zij de nieuwe wereldsamenleving creëren en het gras onder onze voeten wegmaaien, financieel enzovoort. Het is allemaal om zorg te dragen voor de opstanden die over de hele wereld zullen volgen. En daarom heeft het Departement van Defensie een 90-pagina’s tellend rapport over de komende 30 jaar uitgebracht over wat zij zien aankomen. Nu, deze mannen worden dik betaald, heel dik. Zij huren niet de allerbesten in hun vakgebied om te zitten en te raden wat er aankomt. Zij weten wat er aankomt. Zij vertellen je niet waarom er massale opstanden over de planeet zullen zijn, maar ze vertellen je wat zij aan het doen zijn om voorbereid te zijn op opstanden over de planeet. En zij voorzien dertig jaar opstanden. Zij hebben zelfs kleine nucleaire bommen, bommen voor op het slagveld om op het publiek te gebruiken.

 

Nu, wat denk je in hemelsnaam dat er gepland staat dat de algemene bevolking die zichzelf beloont en 2,5 keer per week seks heeft en al dat soort dingen - wat denk je wat hen van de televisie weg zou krijgen, van de sport en de rest om in opstand te komen? Wel, misschien het afsluiten van de elektriciteit, misschien is het door hen te dwingen vier of vijf keer meer voor brandstof en benzine te betalen dan ze nu doen, en voor elektriciteit en al de andere energiebronnen die we gebruiken. Misschien is het door het voedsel te rantsoeneren. Begrijp je, het zullen al deze dingen zijn, allemaal. En geloof me, er is geen enkeling in geen enkel land die dit gaat tegenhouden. Dat zal niet gebeuren. Want je hebt een globale elite die dit een lange tijd geleden gepland hebben en de interacties tussen al hun verbanden zijn uiteindelijk samengebracht, als nooit tevoren, en zijn dat eigenlijk al een hele tijd.

 

Professor Carrol Quigley sprak erover en hij was betrokken in dit hele grote geheim. Hij was de officiële historicus voor de Amerikaanse tak van het Royal Institute of International Affairs, de Council on Foreign Relations, die dit allemaal helpen plannen. Dezelfde mannen die de integratie van de Amerika’s planden en er op de televisie in Canada mee naar buiten kwamen. Zij stelden al de integratiescenario’s op om getekend te worden, al de formulieren en de overeenkomsten en verdragen, voor de presidenten om te ondertekenen. Zij pochten erover op nationale televisie, op CBC Canada.

 

Een private, niet-gouvernementele organisatie stelde de verdragen op en jij denkt nog steeds dat je in een democratie leeft? En “de maan is een ballon”, zoals David Niven zei. We denderen voort als nooit tevoren en het is tijd dat je get off your jack duff (onvertaald) en je snel en luid begint uit te spreken naar de mensen die dingen kunnen veranderen. Terug na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix en we hebben een eigenaardig iemand aan de telefoon, hij heet Hippopotamus Anonymous, ben je daar Hippo?

 

HippoJa. Hallo Alan, hoe gaat het met je?

 

AlanNiet zo slecht.

 

HippoDat is fijn. Ik hoorde dat je je niet zo lekker voelde. Ik heb naar je blurb geluisterd.

 

AlanIk deed het raam open en “in flew enza”.

 

HippoJa, wel, ik hoop dat je daar geen belasting over hoefde te betalen.

 

Alan:  Nee.

 

HippoZeg Alan, ik moet je zeggen, op de 31e keek ik er echt naar uit om je te horen en ik heb het waarschijnlijk niet gedaan omdat je ziek was. Maar ik ben pas sinds kort naar je aan het luisteren. En ik zeg je, je bent een enorme inspiratie voor mij als een schrijver. Ik wil je bedanken. En ik wil je bedanken voor je integriteit en je eerlijkheid en ik zeg je, ik ben echt – ik ben nu in de veertig en ik ben het echt zat om in de maling genomen te worden door de magiërs die de dingen runnen, je weet wel deze magische mensen. Ik heb een voorstel voor de – en ik heb je ook een brief geschreven. Wat ik zal doen is het naar je mailen.

 

Ik ben heel wantrouwend geworden naar deze heilig gemaakte Ron Paul persoon. En ik weet dat er een paar mensen zijn die gebeld hebben, ik heb het een paar mensen horen zeggen. Maar het lijkt bijna ketterij om het op een patriotnetwerk te zeggen. Maar er is een opname waar patriotten naar zouden moeten kijken. Het is een aflevering van de Morton Downey Jr. show uit 1988. Ik weet niet of je je hem herinnert, herinner je je  Morton Downey Jr.?

 

Alan:  Nee.

 

HippoOké. Hij was de voorganger van de Jerry Springer's en Geraldo Rivera's. En ze kunnen Ron Paul in rauwe levende lijve zien, schreeuwend and yakking it up and sliming it around (onvertaald). En het is heel interessant. In het publiek zit onze vriend Bo Gritz en het is een heel interessante opname, hij staat op YouTube. Ik weet dat je niet heel vaak naar YouTube gaat, maar …

 

AlanZei je dat Bo Gritz in het publiek zat?

 

HippoBo Gritz zat in het publiek, het is heel interessant. Hij was daar zogenaamd om de dokter in diskrediet te brengen. Wel, wat er gebeurd was interessant. Ron Paul schreeuwde naar Bo Gritz en noemt hem bij naam en noemt George Herbert Walker Bush een drugsdealer en zegt: “Is dat niet waar, Bo Gritz?” - omdat hij daarmee destijds beroemd was. Wat er toen gebeurde, hij klimt het podium op en begint – het werd  “de luide mond” genoemd, maar het was grotendeels gewoon hysterisch gelach.

 

Alan: Was het een soort Saturday Night Live?

 

HippoO erger, veel erger. En dus als hij op dat moment dacht dat hij zich gedroeg op die manier – er is een segment waar hij werkelijk denigrerend is naar een jongen, omdat hij overgewicht had. Dit is Ron Paul, Ron Paul, presidentskandidaat van de Verenigde Staten, de patriot die de CIA, de IRS en de Federal Reserve en al die dingen gaat wegwerken.

 

AlanWat het is, begrijp je, ik vertel mensen oneindig dat politiek showbizz is, het is pure showbusiness en politici worden daar neergezet en ik vertel de mensen altijd, wat jouw gedachten gang, je denkkader ook is, ik garandeer je, zij hebben altijd iemand voor jou om te volgen. Want ze doen onderzoeken op het publiek en zij geven je altijd een “middle man” die al de juiste dingen zegt, de dingen die op dat moment spelen.

 

Hippo:  Zeker, natuurlijk doen ze dat. 

 

AlanZij houden de pols op de mensen. En we weten dat dit niet echt is. Zelfs de regeringen die we hebben zijn niet echt echt. Zij behandelen kleine locale kwesties maar hen wordt niet toegestaan zich bezig te houden met de grote kwesties aan de top. Want er is een parallelle regering zoals Quigley zei en zoals Margaret Thatcher zei en anderen hebben gezegd. En iedere ex-president en minister-president behoort tot deze parallelle regering. En het is hier sinds het begin van de twintigste eeuw, volgens Quigley. Het was al 60 jaar oud toen hij zijn boek schreef. En hij zei dat het in die tijd in werking was. Zo hebben zij deze internationale organisatie helemaal opgetuigd en in werking. Het gaat voorbij aan nationale politiek. Het is internationaal. En als het publiek zich alleen dit zou kunnen realiseren: als de mensen stoppen de mensen te volgen die zij ons geven om op te stemmen moeten de echte mensen naar voren komen en zich laten zien wie ze zijn, voor de eerste keer.

 

HippoPrecies. En het is interessant want we hebben nu een consortium aan mysterieuze mannen – mensen die deze stemmachine bedrijven bezitten en zij hebben het kiessysteem letterlijk in de steek gelaten, in werkelijkheid managen zij het direct, zij overzien het. Dus zelfs als Ron Paul verkozen zou worden, hoe zou hij kunnen bewijzen dat niet hij zelf of mensen aan zijn kant de verkiezingen naar hun hand gezet hebben? Dus het hele fenomeen is verdacht. Dus dit is mijn voorstel en ik roep muzikanten en dichters en artiesten op om dit misschien werkelijk aan te voeren. En ik zeg, laten we onthouding afroepen en drie dagen lang, wanneer deze machines en deze technologie ook gebruikt wordt, de economie gewoon stilleggen en een landelijke staking houden.

 

AlanDat zou fantastisch zijn. Als we stakingen zouden hebben voor alle zaken die belangrijk zijn zou je een zeer vlot functionerende samenleving zien, inclusief de prijs van benzine en al het andere en voedsel enzovoort. Als iedereen simpelweg een week zou stoppen met autorijden zou het als een raket dalen en niet als een raket stijgen. Je zou hen zien haasten om de dingen heel snel in prijs te verlagen.

 

HippoIk denk dat mensen moeten begrijpen dat als je deze stemmachines gebruikt, je de machines en de handeling onderschrijft. Ik heb zelf nooit gestemd, net als jij. Ik vertel mensen dat ik mijn stem in 1985 teruggepakt heb toen ik bij het Amerikaanse Marinekorps ging. Ik stem niet en ik denk dat mensen echt moeten nadenken over het gebruik van die machines. En als zij integriteit bezitten, zeg gewoon nee tegen de stemmachines totdat zij die dingen lozen.

 

AlanOké, bedankt voor het bellen. En we zullen na deze berichten terug zijn.

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik dacht ik laat de muziek spelen want het is een goed klein stukje muziek.  Zoals ik zeg, het is zo jammer, het is zo droevig als je je realiseert dat de wereld niet echt is zoals deze aan ons gepresenteerd wordt en dat het spel van politiek – daarom noemen zij het aan de top “the game” van politiek -gewoon een spel voor het publiek is. En hoe democratisch kan het zijn als je miljoenen dollars nodig hebt voor de verondersteld gewone persoon om mee te kunnen doen en verkozen te worden? Het hele idee onder democratie was dat iemand uit jouw gebied, je kleine gemeente of wat ook, afgevaardigd zou worden om jou te representeren. Wel, wanneer is dat ooit gebeurd? Toen zij eenmaal het partijsysteem gecreëerd hadden ging jouw politicus terug naar zijn kiezers en zei: “wel ik kan er niet meegaan, zij zouden er niet mee instemmen en ik moet me bij mijn partij aansluiten”.

 

Waarom zou je moeite doen om te stemmen als zij met hun partijen moeten meegaan en kleine wetten maken die jou raken en schaden? Wat is het nut om op hen te stemmen? Begrijp je, het hele fenomeen is oplichterij. Maar in Engeland, het thuisland van deze hele democratische business, realiseerden zij zich dat en zij hadden dat uit hun oude archieven. De Grieken spraken er herhaaldelijk over hoe zij door deze verschillende systemen van democratie en republicanisme en fascisme enzovoort, en de tirannieke dictator, heen zouden gaan. Het is allemaal eerder uitgeprobeerd en zij wisten hoe het spel gespeeld werd. Engeland realiseerde zich dat het publiek in opstand zou komen als zij niet iedere paar jaar een stem zouden hebben. En dus wacht je vier of vijf jaar en lijd je nog meer ellende en daarna stem je het laatste stelletje boeven eruit. Dat is hoe politiek en democratie werkt. Je stemt er niet echt een nieuwe partij in. Je bent het laatste stelletje zo ziek. En toch heb je het nog niet begrepen. Het is niet dat zij gewoon boeven zijn. Zij werken allemaal voor de ene grote Wereld Onderneming (the World Corporation). En het is een supra regering die boven alle nationale overheden staat. Dat is altijd zo geweest. Deze persoonlijkheden waarop jij stemt zijn doorgaans miljonairs en de meesten van hen zijn advocaten die in het onroerend goed en in het grote zakenleven hebben gezeten en zij zijn de hoofden van internationale ondernemingen geweest. Wat hebben zij in hemelsnaam gemeen met jou?

 

Niets. Daar komt het op neer. En Quigley zei het. Hij zei: “We zorgen er altijd voor dat de topmensen van alle zijden, alle partijen, van ons zijn”. Het is zoals het Politburo. Op welk lid van het Politburo ga je stemmen, A, B, C of D? Dat is de oude Sovjet-Unie. Hier geef je gewoon verschillende namen voor de partijen, de linkervleugel, de rechtervleugel. Maar zij vertellen je niet dat zij allebei vastzitten aan het lichaam van dezelfde vogel. Het echte hoofd van de vogel, de werkelijke macht erachter zit daar achter het schild, je zult het nooit zien. Daar staat het voor.

 

Maar je zou iedere paar jaar opstanden hebben. En Jefferson had helemaal gelijk, hij vertelde –zij vertellen je inderdaad hoe het spel gespeeld wordt. Als je nauwkeurig luistert naar degenen die “verlicht” (illumined) zijn, zullen ze je vertellen hoe het gespeeld wordt – En hij zei: Als je een agenda, voortgezet ziet worden tussen de wisselingen van de huizen door (de verschillende partijen die erin en eruit gestemd worden), dezélfde agenda voortgezet ziet worden, zul je weten dat je je onder tirannie bevind. Dat is je symptoom.

 

En je kijkt naar al de wetten van de Verenigde Naties die zij uitvaardigen en in de boeken gezet worden, ieder jaar, en daarna de globale verdragen die zij íeder jaar, in íeder land ondertekenen, die ons allemaal bij elkaar brengen, dichter en dichter, met dezelfde multinationale en internationale ondernemingen aan de top, dan zie je dat deze agenda voortrolt ongeacht de wisseling van partijen in een parlementsgebouw of een hal van het Congres, het maakt niet uit.

 

Dezelfde agenda dendert voort en ik heb dit mijn hele leven gezien. Ik wist het toen ik een kind was. Mijn ouders konden het niet zien maar ik kon het zien. En dat is de moeilijkheid die we hebben. Want we hebben te maken met een meerderheid mensen die nog steeds leven in het geloof van de wereld dat zij geslikt hebben zoals het aan hen gepresenteerd is. Het is een spel van bedrog, een spel bedrog.

 

En zoals ik zeg, een paar mensen zoals Quigley hebben ons dat verteld. En zij werkten voor de mensen die in werkelijkheid de wereld runnen. En Quigley was trouwens volledig voor deze globale elite. Hij vond dat het een geweldig idee was en dat de elite en intelligentsia het recht hadden om over de wereld te heersen, namens de saaien en onwetenden onder hen, de “profanen” zoals ze hen noemen.

 

Nu, we hebben Alex in Canada aan de lijn, ben je daar nog steeds, Alex?

 

AlexJa. Hallo Alan.

 

AlanGa verder.

 

AlexOver politici gesproken, ik keek gistermiddag naar CNN en Mitt Romney gaf zijn toespraak vanuit Ankeny, Iowa. En het was de gebruikelijke politieke toespraak, veel nonsens. Maar hij zei iets waar ik bijna van achterover sloeg. Gewoon een kleine one-liner, hij zei, "De wereld gaat door enorme veranderingen heen. Ik denk dat je in de volgende tien jaar meer verandering zult zien dan je in de laatste tien eeuwen hebt gezien."

 

AlanDat is waar.

 

AlexMaar hij ging niet tot in detail in op welke verandering dat zou zijn, alleen dat hij natuurlijk de man was om het te leiden. Nu, over al deze veranderingen gesproken, als de doorsnee persoon werkelijk ongelukkig is en zij met veel stress door het leven gaan, maar ze gaan nog steeds naar de film, uit eten, nemen misschien een kleine vakantie. Als dingen werkelijk beginnen, je weet, dit is het beeld dat we van de toekomst schetsen, ik kan zien dat de dingen werkelijk heel slecht worden. Hoe gaan mensen emotioneel en psychologisch met deze grote veranderingen om? Ik denk niet dat zij daarop voorbereid zijn.

 

AlanDat is waarom zij voorspellen dat al deze opstanden gaan beginnen en tot een ongelooflijke omvang opbouwen, massale opstanden, nationale opstanden. En ze zijn erop voorbereid om op het publiek neutronenbommen te gebruiken. Dit komt van het Departement van Defensie voor Engeland en NATO, alle NATO landen.

 

AlexMensen zullen breken.

 

AlanJa, ze zullen breken en ik heb altijd gezegd dat de massa van het publiek die werkelijk, werkelijk in een geconditioneerde matrix leven – ze hebben nooit een originele gedachte van zichzelf gehad, die hebben zij werkelijk niet gehad, dat moet je begrijpen.– Zij zijn geconditioneerd en supergeconditioneerd en op wetenschappelijke wijze geïndoctrineerd. Zij zijn verloren. Zij zijn altijd verloren geweest, technisch gezien. Zij zullen volledig breken en je kunt hen niet helpen want wat je hen vertelt gaat boven hun begrip uit. Zelfs als het aan het gebeuren is zullen zij weigeren het te geloven.

 

Weet je, ze hebben studies gedaan op mensen die door de Nazi’s weggehaald waren en in kampen gezet waren. En de Nazi’s vertelden het zelfs aan mensen. Het waren niet alleen Joden, het waren Zigeuners en ook Christenen en Christen-democraten enzovoort. Zij werden opgepakt en kregen verteld dat de mensen hen haatten en dat zij naar een veilige plek gebracht zouden worden. En de mannen hadden in het algemeen wel een flauw vermoeden dat hier iets niet klopte. Maar de vrouwen, opnieuw, de oude strategie: richt je propaganda altijd op de vrouw. Want zij houdt van het thuis. Zij draagt zorg voor het thuis. Zij wil veiligheid. Dus moet je over de hoofden van de echtgenoot gaan door hen veiligheid te bieden, want zij zal komen. En daarna, zoals Hitler zei “moeten de kinderen volgen en daarom moet de man volgen.” Zo werkt het. En zij pakten zelfs hun koffers alsof ze naar hotels gingen, wilden nog steeds geloven, wanhopig geloven dat deze mensen de waarheid spraken. Zij gingen hen helpen, zij zouden hen naar een veilig gebied brengen waar zij hun eigen kleine gebied hadden, hun eigen gemeente. Zelfs toen het aan het gebeuren was, toen het ondenkbare hen overkwam en zij tegen de muur stonden, kan ik je verzekeren, konden zij tot de laatste minuut nog steeds niet geloven wat er met hen gebeurde, in wat in die tijd de meest beschaafde wetenschappelijke samenleving in de wereld was. En dat zal gebeuren, hier, zelfs erger.

 

Alex:  Mensen stoppen het gewoon weg omdat zij denken dat het onmogelijk is, deze realiteit. Het is te verschrikkelijk om te geloven.

 

AlanZij kunnen het helemaal niet aan.

 

AlexWow. Alan, kun jij zeggen wat er aan de hand is met de grenzen? Oké, 2010 komt eraan, dan gaan de Mexicaanse, Canadese, de Amerikaanse grenzen naar beneden. Met vrij verkeer van goederen en mensen. Maar tegelijkertijd sprak je over de inperking van het reizen in de toekomst. Dus hoe speelt dat in dat ene idee van vrij verkeer van goederen en arbeid en dat we tot de binnensteden beperkt zullen worden?

 

AlanAls je let op de Vrije Handels Overeenkomst, als je je verdiept in de Vrije Handelsovereenkomst is het niet voor alle handel. Het is alleen voor geautoriseerde internationale bedrijven. Nu, met betrekking tot arbeid, waar ze over spreken is geautoriseerde arbeid waar de internationale ondernemingen zullen zeggen, “ik heb zoveel van dit, zoveel van dat nodig”, en zij zijn degenen die geautoriseerd zijn. Zij zeiden dat zelfs de bureaucratieën geïnternationaliseerd zullen worden. En bureaucraten zullen een nieuw type nomaden zijn die van stad naar stad, de wereld over, zullen gaan. Dat stond in Jacques Attali’s boek "Millennium" en hij was een topbureaucraat, nog steeds, in de Verenigde Naties, en hij zei: “De volgende bootmensen van de wereld zullen de Verenigde Staten verlaten, zoekend naar banen.” Maar dat is waar het over gaat, het zal selectieve arbeid zijn. Het zal niet voor jou zijn om gewoon een grens over te gaan en over ginds terecht te komen omdat je daar wilt gaan leven. Zelfs Europa had een tijdelijke opschorting waar zij ons hebben toegestaan te denken dat je overal in Europa kunt gaan en werken. Maar dat kun je niet, je kunt daar wel heengaan en leven –als je kunt overleven, als je een baan kunt krijgen, maar dat zal ook gaan stoppen. Daarom hebben zij hun nationale ID-kaarten uitgebracht. Want deze hebben actieve chips en zullen een alarm afgeven als je de grens nadert. Dat is het idee. 

 

AlexKrankzinnig. Een vriendin van mij heeft gesolliciteerd op een baan in de beveiliging van de grens. Blijkbaar is er een heel grote solliciatiecampagne die nu al maanden aan de gang is.

 

Alan:  Ik weet het.

 

AlexZe bereiden zich voor. En in de show van gisteravond sprak jij over de grens. Wat is er aan de hand aan de grens? Zij maken ons klaar voor wat er aan en om de grens gaat gebeuren is weet je.

 

AlanIk weet het. Om aan de grens aangenomen te worden moet je, als vrouw, de juiste kwalificaties hebben. Het lied gaat "Walk Like a Man My Son". 

 

Alex:  Ja precies.

 

AlanDat is ‘m, die zullen zij doelbewust aannemen, ik neem je niet in de maling.

 

AlexJa, o ik weet het. Het moeten de harde zijn.

 

AlanZij willen de echt agressieve die sleutels aan hun riem hebben hangen, op hen zijn zij uit. Ook korte kapsels, heel erg kort, een soort Elvis Presley kapsel. Zij houden ervan te porren en je lichaamholten te onderzoeken. Dat is het type waar ze naar zoeken, ik maak geen grap. Ze hebben ze. Hetzelfde op luchthavens. Dat heeft prioriteit in sollicitaties.

 

AlexIk geloof het. Heel erg bedankt Alan.

 

AlanBedankt voor het bellen. Nu, ik heb Tim uit North Carolina aan de lijn. Ben je daar Tim?

 

TimO hallo Alan, hoe gaat het met je?

 

Alan:  Niet zo slecht.

 

Tim:  Ik zag gistermorgen een goeie en ik moest je dit laten weten. Ik nam een paar koppen koffie en een paar sigaretten voordat ik naar mijn werk ging en ik had CSpan-2 aanstaan. En ze hadden iets over de New York Public Library. En George Soros was op en ik zei, laat ik dit checken. Het ging over dit boek: "What Orwell Didn't Know" dus zij gingen in op al dit virtuele realiteit gedoe en zo. En daarna begonnen zij erover te praten dat de media, – en hier spitsten mijn oren zich - dat zij dialectiek en propaganda gebruikten en ik kon het niet geloven. Ze spraken erover op tv weet je en zij zeiden: “ dit is niet de realiteit” . En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kwamen ze bij George Soros - en toen spitsten mijn oren zich echt - want ze waren over dialectiek aan het praten. Maar hoor wat hij zegt, hij zegt: “We moeten hier ons voordeel mee doen” dus hij spreekt onmiddellijk over hen en daarna zegt hij “Wij zijn de verlichte mensen”. En ik kon het niet geloven dat die man dat werkelijk zei. Het was als een dubbele klap. Het ging over dialectiek.

 

AlanDat is het. Ik bedoel, deze mannen kunnen je vertellen wat zij echt vinden, wat zij echt denken. Het is dat het publiek dat hen hoort het doorgaans vanuit een andere hoek horen of we passen het aan en zeggen: “wel, ik denk niet echt, ik weet wat hij zei maar ik geloof hem niet.” Zij kunnen ook lafhartige dingen tegen je, tegen het publiek en over het publiek. Maar mensen zullen zeggen, “we vinden deze man aardig, dus hij kon niet echt menen wat hij zei”. David Suzuki zei dat in Canada en hij is geliefd in Canada, hij is neergezet als de Groene Man voor de hele Groene Beweging. In de Verenigde Staten hebben ze hem zelfs binnenkort op wekelijkse shows over “greening” programma’s en milieuzaken voor thuis. Alles is groene energie en al de rest ervan. En David Suzuki is een geneticus, hij doet al deze natuurprogramma’s voor het Wereld Natuur Fonds. En deze man houdt van harige dieren en vissen en al de andere dieren. Hij zei een paar jaar geleden op nationale televisie dat zij in de grond driekwart van de bevolking zouden moeten afmaken om de wereld te redden. En het publiek gaf geen enkele reactie want zij konden niet geloven dat deze aardige man die van dieren houdt en met wie zij opgegroeid zijn hen wil vermoorden. Maar zij vertellen je de waarheid.

 

TimJa en ik begin het ook te horen. Als je echt goed luistert praten zij als ze het woord WE gebruiken in werkelijkheid over HEN.

 

Alan:  Precies. George Soros is een ander die daar neergezet is als een filantroop. Precies wat Weishaupt en Pike en anderen zeiden. Zij zouden deze grote foundations creëren onder de schijn van filantropie, en deze financieren de NGO groepen (non-gouvernementele organisaties) die dan onder democratie de machtsstructuur vormen. Zij zouden regeringen pushen om eisen in te willigen enzovoort. En dat zijn de Rockefellers, al deze groepen en de Soros Foundation en Gates ook. Gates werd ondersteund door de intelligentiediensten om de patenten van alle anderen te stelen en zijn programma’s te creëren omdat zij één systeem voor de wereld wilden om iedereen te controleren. En hij was gewoon een front man. Nu is hij natuurlijk een grote filantroop die enorm grote NGO groepen heeft die hij financieel ondersteunt om te krijgen wat hij gedaan wil hebben.

 

Kan de doorsnee persoon in een democratie duizenden mensen achter zich krijgen die hem in iets steunen, volgers? Natuurlijk kun je dat niet, dus democratie is in dat geval een complete farce. Zij hebben het altijd gezegd, ze hebben altijd gezegd dat democratie op een punt zou komen waar alleen bepaalde partijen – je moet bij een partij horen om enige macht te hebben. En de partijen zelf zouden een innerlijke intelligentsia aan de top hebben die hun eigen richting ingaan. En NGO’s zouden innig samenwerken met de democratieën. En dat is wat we hebben, de grote NGO’s worden gefinancierd door de grote instituties, de zogenoemde “filantropen” waar Adam Weishaupt over sprak.

 

TimEn ik heb geleerd hen te herkennen als zij opkomen en elkaar introduceren, met hun grote titels en zij proberen elkaar als een deskundige te laten lijken. En daarna proberen zij je in dit spel te trekken en het is grappig, het is ongelooflijk.

 

AlanHet is een steekspel, het is entertainment voor zichzelf. Zij genieten hiervan. Het is hetzelfde in Engeland. Je weet dat ze de gewoonte hadden deze scheldpartijen tussen de partijen in het Lagerhuis te houden, in het parlementsgebouw en zij zaten tegenover elkaar en schreeuwden naar elkaar. They do this sort of old boy "ha-ha-ha" as they mock each other (onvertaald) en daarna gaan ze allemaal naar dezelfde kroegen en drinken op elkaar omdat zij het publiek in de maling hebben genomen. Het is allemaal een show voor het publiek.

 

TimWat me daarover greep, zij spraken over het echte materiaal, de dialectiek en dat realiteit geen realiteit is, maar daarna begon hij te zeggen: “We moeten hier ons voordeel mee doen” en “Wij zijn de verlichte mensen”. Hij zegt dat werkelijk.

 

AlanHij gelooft het. Ik bedoel, zelfs zijn naam is een gegeven naam. Veel van deze mannen nemen namen aan voor hun rollen in het leven. En Soros komt uit het Grieks, van slang of draak.

 

TimWel, je weet wel, dit taalaspect, ik heb er goed naar gekeken en in zo ongeveer ieder woord dat je ziet zit iets.

 

AlanO ja absoluut. Zij houden van deze spelletjes. En natuurlijk verkeert het publiek erover in onwetendheid, maar zij gebruiken voortdurend deze spelletjes en codes en namen. Zelfs Armand HammerArmand Hammer kreeg zijn naam omdat zijn vader de familienaam veranderde in “Arm” en “Hammer”. En het symboliseerde de arm van de Vrijmetselaar die op het blok neerkomt. En dit is ook wat de Sovjet Unie in hun symbool gebruikten. Maar zij houden van deze kleine naamsveranderingen. Hun namen worden doorgaans hun functie.

 

TimOké Alan, ik zal je laten afronden vriend.

 

AlanBedankt voor het bellen. Terug na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen, Alan Watt terug en we zijn door deze matrix aan het snijden, in stijl vanavond. We hebben Chris uit Texas aan de lijn. Ben je daar Chris? 

 

ChrisHallo Alan.

 

AlanHallo. Ga verder.

 

ChrisJe noemde een paar keer dat als je de waarheid zoekt, je synchroniciteiten in je leven tegenkomt. En ik heb er een paar die mij overkomen zijn. Ik ging op reis naar El Paso, als een soort inval en ik zat in een soort overgangsfase in mijn leven en bleef tegen kleine, zeer eigenaardige en zeer – de naam Davy Crockett bleef langskomen, op vreemde manieren. Ik liep op straat en zag iets aan de muur en ik weet niet waarom ik op dat moment keek maar het was Davy Crockett en het zei iets over hem. Meteen daarna ging ik naar een bibliotheek en ging aan de tafel zitten en er lag een kaart, een zoort businesscard en er stond een kleine striptekening op van een drumstel en zo en er stond op: “Davy Crockett, drummer”. Daarna, de volgende dag, was ik aan het wandelen, ik liep een beetje onderzoekend door de stad en ik kwam langs een enorme tempel van de Scottish Rite die een bibliotheek had die open was en ik ging naar binnen. Het was open voor het publiek en ik liep naar binnen en keek rond en keek in boeken en al de griezelige dingen die ze op dat soort plekken hebben.

 

AlanWas daar een Davy Crockett?

 

ChrisPrecies, een schilderij van Davy Crockett aan de muur. Ik liep dit grote open forum binnen en zij hadden al de beroemde mensen door de geschiedenis heen en ik keek op en daar hing David Crockett. En ik vroeg me af – en er zijn nog een paar andere dingen. Ik wil er niet teveel op ingaan maar het is heel, heel eigenaardig.

 

AlanJe gaat inderdaad door synchroniciteiten heen. Dat is als je begint –begrijp je, alle antieke religies wisten dit. Boeddhisme en al de anderen wisten dat er bepaalde dingen gebeuren als een persoon begint wakker te worden. En een bepaalde staat in het oude Boeddhisme was dat dingen begonnen te verschijnen, en het was de truc om niet door ze afgeleid te worden, ze bijna te negeren, en de volgende stap te nemen die zou komen. En dit is een proces van werkelijk wakker worden. Het is een eigenaardig fenomeen dat vaak geen verband lijkt te hebben met wakker worden maar het lijkt op een of andere manier toch verbonden. Maar je zult ondervinden dat deze dingen zullen plaatsvinden. Er zijn andere dingen in deze wereld buiten alleen het puur fysieke, zoals ik zeg. Niet om het New Age fenomeen in te gaan dat volledig beheerst en gemanipuleerd wordt. Maar er zijn bepaalde dingen die inderdaad gebeuren met de kracht van de mind (geest) en ook zullen er bepaalde dingen op jouw weg komen. Vaak komen de juiste mensen op je af, als je naar hen zocht en oprecht bent.  Dat is misschien de echte boodschap, dat je oprecht bent over iets.

 

Al deze mannen echter, zeer zeker, waren Vrijmetselaars en Travis en de anderen waren allemaal Vrijmetselaars. Dat is altijd het verhaal van de Verenigde Staten geweest.

 

Volgende week zal ik met meer terugzijn en Hamish en ikzelf wensen je een hier vanuit Ontario goede avond en moge je god of je goden met je gaan. 

 

Vertaling: Hensel, augustus 2008