ALAN WATT

 

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

 

LIVE ON RBN

 

 

"NOTEWORTHY NOTESTEIN

AND HIS

NOT SO WORTHY (GRAND)MASTERS –

TOTALITARIAN REGIME NECESSARY

FOR DRASTIC DEPOPULATION"

 

 

Noteringswaardige Notenstein en zijn niet zo waardevolle (grand) masters –totalitair regime, nodig voor drastisch bevolkings vermindering.

 

 

9 januari, 2008

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 9 januari 2008 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers.)

 

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen. Ik ben Alan watt en dit is Cutting Trough the Matrix, 9 januari 2008 en er is zeker een lijst klachten, 100 km lang als de mensen alleen al naar hun geschiedenis zouden kijken met inbegrip van de recente geschiedenis en er over zouden gaan nadenken. Nieuwkomers kijk op alanwattsentientsentinel.eu. De Europese site waar je transcripten kunt downloaden in het Engels en talen uit Europa en je kunt ze uitprinten en die aan je vrienden geven. Veel mensen doen dit al. Ze leggen ze bij wasserijen en verschillende plekken, zelfs wachtkamers van dokters en chirurgen en zo en je zou verrast zijn hoeveel mensen die oppakken en uiteindelijk met mij in contact komen.

 

 

Kijk op cuttingthroughthematrix.com. Dat is de hoofdsite waar download archieven zijn en audio’s en vorige shows met veel informatie die met deze vreemde matrix, die realiteit wordt genoemd, te maken heeft. De meeste mensen nemen vanzelfsprekend aan dat het vanzelf, op een of andere manier geëvolueerd is en niets is minder waar want er zijn plannenmakers aan de top. Plannenmakers die naar de toekomst kijken, die eigenlijk betaald worden om naar de toekomst te kijken, grote denktanken en speciale denktanken, ieder gespecialiseerd op zijn eigen gebied of cultuur en bevolkingen en zo meer; economisch. Alles draait om economie en ze plannen hoeveel mensen ze in de toekomst willen, hoe hen te beheersen, wat voor soort vredige samenleving ze willen en ze marketieren het simpelweg tot bestaan. Ze marketieren het in je hoofd door middel van fictie en romans en strips en ook voor de kinderen en ze indoctrineren je door middel van het scholingssysteem.

 

 

Toen ik opgroeide las ik veel revolutionaire boeken omdat ik besefte dat er grote bewegingen gaande waren en ik kon er niet zo goed de vinger op krijgen, wat er allemaal achter zat en ik wilde er achter komen in de tijd van de Koude Oorlog. Sommige boeken waren fascinerend om te lezen, die waren in New York geprint vooral over communisme, in feite voor de communisten. Dat was de grootste outlet, New York, en ze herdrukte alle speeches van Lenin en Trotsky en alle leiders van de Bolsjewistische Revolutie, dat uiteindelijk communisme werd genoemd en het was fascinerend al die theorieën te lezen, theorieën eigenlijk gebaseerd op het recht van de sterkste. Dat kwam allemaal uit het Darwinisme en als je dan het Darwinisme terug volgde naar Engeland en de elite van Engeland, dan besefte je dat het eenvoudig twee kanten van dezelfde munt was, kapitalisme en communisme. Communisme was een andere methode, een goede politiek op een goede bevolking uit te proberen, een bevolking die opgevoed zou worden, gehoorzaam te zijn aan dit nieuwe communistische systeem, denkende dat iedereen met elkaar samen werkte voor zichzelf, voor elkaar en voor lange tijd, dat was het geval in het communistische systeem. Waarbij in het kapitalistische systeem ze je achter worteltjes lieten rennen en je vertellen dat je ze op een dag zou vangen. Na deze boodschappen ben ik met meer hierover terug.

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we Cutten Trhough the Matrix en ik sprak over het feit dat ik me vroeg realiseerde, dat er enorme experimenten over de hele wereld plaats vonden en communisme was er een van. Zij noemden het in feite, “het tweede grote experiment,” het eerste was de geboorte van de Verenigde Staten van Amerika. Dat werd ook het grote experiment genoemd en de VS moest een groot experiment worden, niet alleen in kapitalisme maar gezamenlijk kapitalisme. Vanaf het begin had het de fundamenten van mogelijkheden voor enorme bedrijven die konden verrijzen en internationaal worden. Het communistische systeem moest een systeem worden waar naar verluid, de mensen technisch op papier, alles bezaten en dat het allemaal in gelijkheid, beheerd zou worden, enz. enz. enz., maar het publiek moest de overheid gehoorzamen want ze moesten denken dat ze voor elkaar werkten, voor de hele groep, het collectief. Het was heel gemakkelijk te zien dat er tijdens de hele Koude Oorlog spelletjes gespeeld werden en ik heb al die boeken gelezen, al heel vroeg en het leidde je altijd terug in de tijd.

 

 

Terug, zoals ik zei, want we vergeten dat toen Darwin met zijn hele theorie over de evolutie naar voren kwam, dat echt een rechtvaardiging van de elite was waarom ze elite waren, daar ging het allemaal om, dat zij de meest geavanceerde soort op de planeet waren omdat ze speciale, selectieve kweek gebruiken. Ze trouwden niet gewoon zoals de gewone mensen. Ze selecteerden hun partners of werden voor hen geselecteerd, dus macht en intellect en listigheid, trouwde macht, intellect en listigheid, en daarom was hun nageslacht machtig, intellectueel en listig. Dat was het hele idee van deze Darwinistische elite en het recht van de sterkste.

 

 

Vanaf hun gezichtspunt hebben ze helemaal gelijk als daar hun hele filosofie op is gebaseerd, omdat in dit systeem, dat een psychopathisch opgebouwd systeem is, de cultuur is ook psychopathisch, dan kunnen natuurlijk diegene die agressief en meedogenloos zijn en een beetje listigheid hebben makkelijker aan de top komen dan iemand die erg beleefd is en een geweten heeft. Hij blijft beneden aan de ladder en huilt zijn ogen uit, maar degene die naar boven klauwen hebben daar natuurlijk helemaal geen problemen mee.

 

 

Het gaat terug, zoals ik zei naar Darwin, dat een vorm van hoge Vrijmetselarij is. Niet de lagere vrijmetselarij. Ze weten weinig aan de bodem, maar hogere Vrijmetselarij is echt gebaseerd op het Hindoeïsme met inbegrip van de hele theorie over de evolutie en transmigratie van zielen enz. inclusief het fysieke. Hindoeïsme gaat in op het primordiale slijm en daaruit verschijnt dit kleine wezen, een amoebe, en uiteindelijk transformeert het naar iets anders en weer iets anders, totdat je deze trotse pauwen hebt, allemaal gekleed, de aristocratische mensheid en daar was het op gebaseerd.

 

 

Op vroege leeftijd besefte ik dat er grote spelers aan de Britse kant van dit alles staan, zoals de Indianen zeggen, “blanken spreken met gevorkte tong,” omdat mensen zoals Bertrand Russell en anderen, spraken over het afwenden van een nucleaire ramp. Hij werd de baas van het Comité van 100, dat de meest radicale antinucleaire beweging daarbuiten was. Het was zijn groep die veel VS leger bases in Engeland en andere landen bestormden; en ik dacht, waarom heeft een aristocraat zoals hij (hij was Lord Bertrand Russell) de leiding over deze opdracht? Ik snapte dat niet. Dus ik ging zijn boeken lezen en ik besefte, dat de duurdere boeken – die ze zeker op een paar van de betere bibliotheken hadden, sommige waren 500 pond, je kon die niet aanschaffen en daarom waren zo duur – ze willen niet dat het boerenvolk die leest. Deze man was helemaal voor ontvolking van de “niet passende” die de massa is, dezelfde mensen die hij mobiliseerde om naar verluid, deze nucleaire dreiging te bestrijden. Hij was op en top elitair en hij geloofde in eugenetica. Ze geloofden allemaal in eugenetica. Onvoorstelbare eugeneten, allemaal, en niet alleen hij, maar veel andere ook. Frank Notenstein. Hij kwam ook met boeken uit over bevolkingscontrole en werkte bij de Verenigde Naties en hij begon met het idee dat ze de bevolking echt wilden selecteren, het verminderen, door alle mogelijke middelen en over het algemeen krijgen ze hun zin want zij spraken over het verminderen van de bevolking en de familie.

 

 

Ze moesten met de familie beginnen. De familie was het probleem. Ze noemden dat ze de bevolking niet mocht stijgen om zich aan de top veiliger te voelen en dat was in wezen wat ze zeiden, veiliger aan de top, dat werkelijk betekent dat wanneer twee mensen trouwen ze alleen maar twee kinderen, maximaal, mogen hebben en niet meer, bij voorkeur minder.

 

 

Dit specifieke karakter Notenstein, N-O-T-E-N-S-T-E-I-N, Frank Notenstein, hij stierf in 1983 en dit komt uit Old-thinker News, 19 december, 2007.

 

 

 

         “Frank Notenstein was een van de meest invloedrijke bevolkingscontrole activisten en demografen van de 20ste eeuw. Zijn werk leidde tot de instelling van demografie als een academische discipline. Hij werkte als de eerste directeur van de afdeling voor bevolking van de Verenigde Naties…”

 

 

 

Alan: Je weet wel, die jongens die zoals ze zeggen, dat leuke, smetteloze imago hebben.

 

          

         “...was instrumenteel in het oprichten van John D. Rockefeller's Population Control Council in 1952…"

 

 

 

Alan: Onthoudt nu, Mr. Rockefeller had vele jaren daarvoor al, de Amerikaanse Eugenetische Society opgezet en ze brachten verplichte sterilisatie naar voren voor de “niet passende” of de “mentaal gehandicapten”, zoals ze hen noemen. Deze jongen werkte voor--

 

         

         "…the Population Council in '52 en was directeur van population research op de Princeton Universiteit."

        

 

 

Alan: Nogmaals, de belangrijke universiteiten, het Ivy League soort brengen meer jongens als Notenstein voort.

 

           

         “In een essay, geschreven door Notenstein in 1969 met de titel "The Problem of Population Control," schetst hij een strategie van het versnellen van de stap naar ontvolking. Notenstein geeft toe dat  economische modernisering “de geboortegolf automatisch doet verminderen”. Maar, hij gaat door en stelt dat meer drastische maatregelen genomen moeten worden omdat volgens zijn mening deze methode niet snel genoeg zal zijn. “Dwang”en het “instellen van een totalitaire regime”, zijn de oplossingen van Notenstein.

 

 

Alan: Hij zegt dit in zijn eigen boek:

 

           

         “...de behoefte aan een vroege vermindering van het geboortecijfer is acuut. Geboortecijfers in het verleden zijn zeer snel naar beneden gegaan, in de context van modernisatie en sociaaleconomische verandering. Maar er is niets in de Europese ervaring dat suggereert dat we alleen moeten vertrouwen op geleidelijke en automatische verandering in de samenleving. Vaak ontmoet men de welbespraakte generatie, vooral in de onderontwikkelde landen, dat het alleen nodig is te concentreren op sociale en economische modernisatie sinds het wel bekend is dat we op deze processen kunnen vertrouwen om het geboortecijfer automatisch te laten zakken. Het argument verwaarloost de tijdsduur die nodig is voor zo’n bewering…Zelfs als we zeker konden zijn van snelle sociale en economische ontwikkelingen vormen de achterstand in de overgang tussen de vermindering van sterfcijfers en de vermindering van geboorte cijfers enorme problemen van de groei van de bevolking.”

 

 

Alan: Kijk al dit materiaal gaat terug naar Thomas Malthus, onthoudt, een andere top econoom die voor de Britse Kroon werkte en de Oost India Compagnie die in het bezit was van de Kroon”.

 

 

Notenstein gaat verder:

 

         

         “...zelfs al heeft het succes, vrijwillige familieplanning programma’s kunnen niet verwacht worden om het probleem en dilemma van de wereldbevolking op te lossen. Zelfs in de meer ontwikkelde landen, en nota bene in de Verenigde Staten, tonen rapporten dat stellen meer kinderen wensen dan nodig zijn ter vervanging.

 

 

 

Alan: Kijk, ze hebben al besloten hoeveel kinderen je mag hebben.

 

          

        ‘...Dus kunnen we niet vertrouwen op zelf geïnteresseerde...

 

 

Alan : Keuzes uit zelfinteresse, pardon?

 

         

 

         “...van individuele stellen met de behoefte van de samenleving, overeen te stemmen.’

 

 

 

Alan; Zij beslissen wat de samenleving is en hoeveel zij willen, maar je kunt het niet zelf, je hebt niet de mentale capaciteiten om oud genoeg te zijn te kiezen.

 

          

         “...Het enige aannemelijke doel is geen groei van geboortes omdat ieder groeicijfer dat lang genoeg voortduurt tot astronomische cijfers leidt. Gegeven de bestaande voorkeur van de grootte van een familie, moeten overheden verder gaan dan vrijwillige familieplanning.”

 

 

Alan: Overheden moeten verder gaan dan vrijwillige familieplanning. Dat is iets voor doordenkers.

 

           

         “...Om het punt nul te bereiken wat de geboortegroei betreft moeten overheden meer doen dan vleiend praten; ze moeten dwingen.”

 

 

Alan: Hij praat over dwang.

 

         

         “Het logische doel voor wettelijke en institutionele druk is de familie: een druk, huwelijken uit te stellen; economische druk en lokmiddelen voor getrouwde vrouwen buitenhuis te werken; voorzieningen voor gratis abortus voor alle vrouwen die daar naar vragen; achteruitgang van familie verhoudingen…”

 

 

Alan: Dat betekent de vernietiging van de man-vrouw verhoudingen.

 

 

         “...in vergelijking met extra familie rollen; en de beperking van huishoudelijke en gebruikersgoederen..”

 

 

Alan: Huizen en leningen moeilijker maken en zo en de veroorloving van het materiaal die je familie en kinderen nodig hebben.

 

         

         “...Zulke institutionele veranderingen voorzien in de motivatie voor het beperken van de familie en de voorziening van gratis abortus veroorlooft middelen...”

 

 

Alan: Hij keek naar de Sovjets, omdat zij dat in het Sovjetsysteem gebruikten; gratis abortus. Ze gaven om geen enkele andere geboortecontrole.

 

         

         “...een logische conclusie van zulke institutionele veranderingen gaan verder dan bevolkingscontrole.”

 

 

Alan: Welnu, dit hier is heel belangrijk. Mensen denken niet echt na als ze dit lezen.

 

         

         “...De familie is de basis, sociale eenheid van de samenleving en haar grootste instituut voor de socialisering van de kinderen…

 

 

 

Alan: De familie, zie je, is het grootste instituut van de samenleving en voor de socialisatie van kinderen. Je geeft je ideeën aan je kinderen door. Hij zegt:

 

       

         “...om meer drastische veranderingen te verwerkelijken op grote schaal betekent veel risicos…”

 

 

Alan: Hij praat over de vernietiging van de familie.

 

 

          “...niet op z’n laatst naar het regime die het onderneemt. De prijs voor dit soort bevolking controle mag zeker een instituut van een totalitair regime zijn.”

 

 

 

Alan: Klinkt het bekend? Ik ben na de boodschappen met meer hierover terug. Hallo mensen. Ik ben Alan watt en Cutting Through the Matrix en lees wat van Frank Notenstein’s opmerkingen voor die hij geprint heeft in een of twee van zijn boeken die met bevolkingsvermindering te maken hebben en hij sprak ten behoeve van de elite en de Rockefeller Foundation en de Verenigde Naties. Ik probeerde dit aan mijn ouders en andere mensen, ook leraren op school te zeggen en de vreemde reacties die ze hadden, wat zij mij vertelden, verbaasde mij meer dan wat dan ook omdat bijna alles wat zij hoorden en waarover ik sprak hen niets deed. Zo zijn de mensen tegenwoordig, wandelende doden, degene bij wie de conditionering goed gegaan is, zij kunnen niet bevatten dat diegene die boven hen staan, mogelijk hun gang kunnen gaan en dingen doen waarover zij spreken. Dat is precies waarom deze jongens over deze dingen praten, ze praten met elkaar over wat ze willen doen en ze maken geen wenslijstjes. Ze doen het echt.

 

 

 

Het is allemaal echt en we zien het sprayen in de lucht en de rest. We zien de effecten van de inentingen. We zien de onvoorstelbare cijfers van kanker, dat nu een op de twee is. Het wordt op universiteiten geleerd alsof het altijd zo geweest is, dat is een complete leugen, omdat jaren geleden er onderwezen werd dat er verschillende kankers zijn, de specifieke getallen per bevolking, land enz. en je zou verbaasd zijn de verschillen te zien. De bevolking wordt verlaagd, zoals ze wilden.

 

 

Ik ga door met bellers omdat er een paar hier zijn en ik ga met Howie uit New Mexico praten. Ben je er Howie?

 

 

HowieJawel.

 

 

Alan: Ja, hoe gaat het?

 

 

HowieOh, ik ben gek op je boeken.

 

 

AlanJe houdt ervan.

 

 

Howie: Oh, meneer, ik ben niet iemand die je omlaag haalt. Ik til je op. Feitelijk hou ik van je shows. Ik bedoel, de mensen waar ik mee spreek, begrijpen me niet.

 

 

AlanNee, ze kunnen je niet begrijpen.

 

 

HowieNee?

 

 

Alan: Nee. Mensen kunnen het niet begrijpen – tenzij het op het journaal is, precies waar Brzezinski het over had, ze hebben de mensen zo goed getraind en ze geloven dat de media voor hen denkt.

 

Howie: Ik heb geen tv en ik luister niet naar de media.

 

 

Alan: Daarom werkt je brein.

 

HowieJa.

 

 

AlanHeb je vragen

 

 

Howie: Kun je dit voelen—weet je, ik werk op een ander niveau denk ik. Ik ben in aanraking met iets hogers en je weet waar ik over spreek omdat jij het ook voelt. Ik weet zeker dat je het kunt voelen. Omdat niemand dingen kan zien en voelen die ik voel en jij bent een echte man.

 

 

AlanBedankt dat je dat tegen me zegt.

 

 

Howie: Ik ben zwart en mensen denken dat alle zwarten hetzelfde zin. Niet waar, sorry meneer.

 

 

Alan: Als je eenmaal dingen begint te begrijpen--

 

 

Howie. Ik ben mezelf. Ik heb geen zwarte vrienden noch blanke.

 

 

AlanJa. Dat gevoel ken ik.

 

 

Howie: Ik bedoel, ik heb geld. Ik heb goud. Ik heb zilver. Ik heb alles wat ik nodig heb maar ik deed dat en bleef wakker en het is een eenzame wereld.

 

 

Alan: Je hebt helemaal gelijk. Dat is de prijs die je betaalt voor kennis en begrip.

 

 

Howie: Is dat zo? Je hebt gelijk. Ik ben erg eenzaam. Ik heb alles wat ik wil maar ik ben een eenzame man, dus, dat is het waard?

 

 

Alan: Ik denk dat het dat waard is omdat eerlijk gezegd, als je hersens soms overwerken, dat zal gebeuren, ik weet zeker dat je weet wat ik bedoel, ze draaien door en je geest racet in gebieden waar de gemiddelde persoon geen bestaan van heeft.

 

 

Howie: Dat is waar.

 

 

Alan: En je buitelt en je bent waarschijnlijk groter dat je normaal bent. Het is moeilijk aan andere mensen uit te leggen maar alles – als je echt gek zou zijn, aan een EEG machine lag, zou je brein in duizenden richtingen afvuren en dat zonder drugs.

 

 

Howie: Ja, zo is dat. Ik probeer kalm te worden.

 

 

Alan: Ik weet het. Ik ken het.

 

 

Howie: En ik ben helemaal alleen hier je weet waar ik het over heb. Je voelt me aan.

 

 

Alan: Ik weet precies waar je het over hebt.

 

 

HowieLove you sir.

 

Howie: Ik hou van je.

 

 

AlanHou je taai.

 

HowieDoei.

 

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Nu heb ik Daniel uit Californie . Ben je er Daniel? Hallo, Daniel.

 

DanielJa, hier ben ik.

 

 

AlanGa je gang.

 

 

Daniel: Kijk, een paar dagen geleden was er die show over voorspellingen op Coast to Coast en het was best leuk. Ik hou van die jongens die die voorspellingen voor het nieuwe jaar maken. Iedereen zegt dat het in een droom naar voren kwam. Het is net alsof Noory hen voor de gek houdt of eigenlijk was het Art Bell omdat Art Bell erop was en zei, geen profs. Ik wil geen pottenkijkers. Ik wil geen helderzienden. Ik wil gewoon dat iedereen kan bellen met voorspellingen die uit hun buik komen. Kwam het in een droom naar voren of wat? Welnu, ik voelde dat hij iedereen voor de gek hield voor een – ik weet het niet. Hij was hen aan het pre-conditioneren omdat iedereen zei, oh, dit kreeg ik in de droom. Het kwam gewoon naar me toe.

 

 

Alan: Ja, ik weet het. Begrijp dat de meeste mensen gevoelig zijn voor suggesties vooral ’s nachts daarom doen ze het nieuws en dat soort shows, laat op de avond omdat je al in een hypnotische staat bent.

 

 

Daniel: Het was onvoorstelbaar. Zal ik blijven hangen?

 

 

Alan: Ja blijf hangen. We zijn na de pauze terug. Hallo mensen. Ik ben Alan Watt met Cutting Trhough the Matrix en we praten met Daniel uit Californie die het over een avondshow heeft waar ze het gewoonlijke materiaal behandelen. Het is materiaal waar kinderen gek op zijn. Het is materiaal waar tieners ‘s nachts van houden en ook volwassenen houden ervan omdat het een droomstaat is en ik geloof dat ze er soms ook op die manier naar refereren zoals een droomland waar je verbeelding alle kanten op kan, maar mensen zijn op die specifieke tijd gevoeliger voor suggestie. Daarom is het zo laat ’s avonds op de televisie en mensen blijven wakker – mensen stellen het slapen uit tot de vroeger ochtenduren. Ze raken verslaafd aan dit soort dingen omdat ze op die tijd zo gevoelig zijn voor suggesties, waar zelfs dát, wat radicaal erg onwaarschijnlijk is, voor heel goed mogelijk kan worden in een staat van dromen.

 

 

Ik heb eerder gezien, ik bedoel Art had ook pret, daar ben ik zeker van, toen hij de schaduwmensen en meer van dat, naar voren bracht en hij zei dat je ze vanaf een ooghoek kon zien maar als je echt wilt kijken ze verdwenen zijn, en alle mensen vatbaar voor suggestie, belden op, zeker weten. Ze zien opeens schaduwmensen en zo en het is dezelfde groep die de stemmen uit de hel naar voren brengen. Mensen vergeten, dat de stemmen uit de hel van een Russisch boorteam kwamen, drilboren van een olieplatform en zeker weten dat er een microfoon was en alle stemmen uit de hel die begonnen te schreeuwen. Ik bedoel, het is allemaal amusement. Begrepen de mensen maar dat het allemaal entertainment is. Maar vandaag mengen ze opzettelijk amusement met bepaalde feiten hier en daar en dat vervaagt de realiteit en dat is eigenlijk een vorm van controle. Het is echt jammer dat het zo ver is gekomen als je de afstand tussen entertainment en realiteit vervaagt. Ben je er nog Daniel?

 

 

Daniel: Ja, ik ben er nog. Ja, het was echt wonderbaarlijk. Niemand die iets vanuit zijn intuïtie zei, weet je.

 

 

Alan: Iedere twee jaar publiceren de kranten de zogenaamde profetische voorspellingen en het is wonderlijk als je beseft dat ze er best een aantal, 100 stuks ieder jaar, naar buiten hebben gebracht om ieder fundament te bedekken. Als ze twee of drie goed hebben, dat vrij is voor iemand die uit te zoeken, te raden, en toch pushen ze die en ze vertellen je niets over de andere 397 die ze fout hadden.

 

 

Daniel: Ja precies en dat is ook iets, dat ik altijd opmerk, ze vertellen je altijd de hits maar zeggen je nooit iets over de missers. Dat is grappig want niemand zegt je, kijk als je dit ingrediënt en dit ingrediënt en dit ingrediënt neemt en het in de oven, krijg je dit resultaat. Niemand op die show zegt dát. Iedereen daar zei, oh, het kwam in een droom naar me toe, 150 mensen sterven omdat een stoomroller of iets dergelijks hen raakt.

 

Alan: Ik zal je iets vertellen wat me opgevallen is en ik vertel mensen dit te vermijden. Je weet dat ze de koffie hebben veranderd. De koffie was letterlijk zo’n 10 jaar geleden, enorm genetisch gemanipuleerd en het waren de kopers die de druk op alle wereldkoffie telers opvoerden, deze gemodificeerde oogsten te gebruiken of ze zouden hun koffie niet meer kopen.

 

 

Daniel: Dat is grappig, weet je omdat ik daar eergisteren met iemand over sprak en ze konden het gewoon niet geloven. Weet je, zo van, een paar kopers gaan naar deze bedrijven gaan en vertellen hen als je dit ingrediënt niet in je product stopt dan koop ik het niet en ik neem 90 procent van je af.

 

 

Alan: Als de grote jongens achter dingen aangaan dat mensen dagelijks gebruiken, of het nu voedsel of drank is, pas dan op. Ik heb een beetje van deze instant koffie gebruikt. Ik kon instant koffie drinken tot aan middernacht en ik zeg je, je geest rent de hele nacht door met de vreemdste dromen die je ooit had. De meest bizarre dromen dus ik vertelde iedereen, voordat mensen me opbelden en over deze nachtmerries spraken die ze hadden en ik vraag hen direct of ze die dag koffie hebben gedronken. Ja, dat doe ik. Ik zei, stop met koffie en zeker weten, de dromen stopten.

 

 

Daniel: Het is best beangstigend weet je, hoe mensen zo gevoelig zijn voor suggestie; wat dat betreft geloof ik in het karakter van vertrouwen. Dat wat je binnenin je hebt, als je dat niet oplost, zal het zich in jezelf manifesteren, dus als je in demonen gelooft en in de boeman, zullen ze uiteindelijk komen. En mensen zoiets op die show zien doen is gewoon--

 

 

Alan: Het is echt droevig.

 

 

Daniel: Het viel me tegen want deze show is naar verluid, weet je, begrijp me niet verkeerd, ze hebben daar mensen op, die over Satan en zo praten maar op die shows is goede psychologie en zo, waar ik gewoonlijk op let en ze hebben me toch teleurgesteld.

 

 

Alan: Er is een oud gezegde en ik denk dat mensen zich dit gezegde goed moeten inprenten. Onthoudt dat ze je altijd goed materiaal op die shows geven zodat je er aan gehecht raakt, maar het gevaar komt van het materiaal waar ze je ook aan vasthaken en dat is opzettelijk.

 

 

Daniel: Het vergif dat doorsijpelt.

 

 

Alan: Er is een oud gezegde dat zegt, “houd me één keer voor de gek, schaam je. Houd je me voor de tweede keer voor de gek, dan moet ik me schamen.”

 

 

Daniel: O, zeker. Daarom als ik naar deze shows luister is het net of mensen geen wanklanken meer laten horen.

 

 

Alan: Dat weet ik. Welnu, ze hebben wel onenigheid. Ze zijn helemaal in de war en jammer genoeg zo vatbaar voor suggesties. Onthoudt wat Bertrand Russell zei, de tijd zal komen dat iedereen elkaar alles wijs kan maken door adequate hulp van de overheid, bijstand en macht achter hen hebben staan. Dit zijn allemaal wetenschappen die gemakkelijk uit te voeren zijn.

 

 

Daniel: Ik heb een laatste vraag over je boeken. Ga je veel in op hele oude geschiedenis van de bijbel want dat materiaal interesseert me.

 

 

Alan: Dat zit erin. Je moet ze hebben en ze lezen omdat ik meer esoterische verklaringen behandel dan iemand anders. Sindsdien hebben ze het allemaal gekopieerd maar ze hebben het hier en daar nog steeds fout. Ja, daar ga ik op in.

 

 

Daniel: Mooi. Nogmaals bedankt Alan voor al je informatie en hopelijk ontvang ik snel een van je boeken.

 

 

AlanZeker weten.

 

 

DanielOké, hou je goed.

 

 

Alan: Doei.

 

DanielDoei.

 

 

Alan: Nu heb ik Jeff uit Texas. Ben je er, Jeff? Hallo?

 

 

Jeff: Hallo Alan. Ik heb een opmerking en een vraag. Ik ben nieuw wat jouw materiaal betreft en ik probeer het in te halen door te luisteren naar je gearchiveerde interviews. Ik waardeer je inspanningen enorm, de 1000 jaar oude geschiedenis van de Nieuwe Wereld Orde die je bloot legt, maar het lijkt, waneer het op het onderwerp klassieke of antieke geschiedenis aankomt, dat jouw bewering echt schandelijk is en ik was geschokt te horen in het interview met George Noory van Coast to Caost dat je beweerde dat Jezus nooit bestaan heeft en dat de 12 stammen-

 

 

Alan: Ik ga niet in op een discussie over de Bijbel of en ik debateer het geloof van mensen ook niet, oké? Nummer een, je weet zelf dat er veel, veel mensen daarvoor zijn geweest, zonnegoden die voor de wereld stierven zoals de zon iedere dag doet. Je weet dat de moeder altijd een maagd is. Je kent al dit materiaal. Ik hoef je dit niet uit te leggen.

 

 

Jeff: Nee. Ik praat over het allereerste historische verslag.

 

 

Alan: Ik ga niet in op waar een geloof voor dient. Het is een geloofssysteem. Daarom heet het een geloofssysteem. Het is geen feit. Het is een geloofssysteem, dat gebaseerd is op vertrouwen. Het is een geloof gebaseerd op vertrouwen.

 

 

JeffWordt ik hier afgekapt?

 

 

AlanNee, nog niet.

 

 

JeffOke.

 

 

Alan: Maar ik ga niet op debat over jouw geloofssysteem.

 

 

JeffKan ik praten? Kan ik wat zeggen?

 

 

Alan: Ga je gang.

 

 

Jeff: Ik spreek over de feitelijke analen uit Rome. Ik praat over de geschriften van Tacitas. Ik praat over [Lucius]. Ik praat over [Josephus].

 

 

Alan: We weten ook dat er veel gesleuteld is aan dat materiaal, veel eeuwen later en dat is iets anders, zie je. Daar hebben ze in het Vaticaan aan gesleuteld. Dat weten we.

 

 

Jeff: Nee: Aan de analen van Tacitus is niet door het Vaticaan gesleuteld.

 

 

Jeff: Wat jij probeert te krijgen is een rechtvaardiging voor waar jij in gelooft en daar horen religies bij, wat je wilt geloven. Er is genoeg bewijs voor en tegen om de strijd voor eeuwig gaande te houden. Daarom komt het neer op vertrouwen van de individuele gelover.

 

 

Jeff: Nee, Alan: Heb je specifiek bewijs dat--

 

 

Alan: Oké. We gaan door naar de volgende beller omdat dit een ruzie wordt. Ik weet dat. Hallo. Wie hebben we nu? Rick uit Californie. Ben je er Rick?

 

 

Rick: Oh, hallo Alan. Dit is Rick. Ja. Dit is een reactie op een eerdere show die je deze week deed. Het gaat over de Checkmate. Ik ben daarbij betrokken geraakt. Ik heb een of andere vrouw uit het congres opgebeld en heb en paar brieven geschreven en schijnbaar is Arnold Schwarzenhegger gefinancierd door Suttera en het bedrijf Suttera stuurde een dreigende brief naar de Indymedia, zeggende dat zij hun gepatenteerde geheime informatie publiceerden, hun handelsgeheimen. De brief klonk bedreigend – ik wilde je dit alleen maar snel voorlezen. Dit schreef ik naar Suttera:

 

 

“Ik werk niet voor Indymedia maar ik lees Indymedia, dus uw chemicaliën kunnen gebruikt worden om te sproeien over steden, ons beïnvloeden en er wordt ons niet toegestaan uw copyrechten en gepatenteerde chemische samenstellingen in te zien, eh? Wat mij betreft verbeurde u dat recht zodra burgers van Santa Cruz gedwongen werden uw vergif in te ademen. We hebben het recht te weten wat u onze longen stopt. Ik woon in Zuid Californie waar de USDA vroeger of later gaat sproeien met Checkmate. U kunt er zeker van zijn dat wanneer ik of mijn familie ziek wordt van dat Checkmate spul, dat ik dan iedere chemicalie in Checkmate geanalyseerd wil hebben want als Checkmate naar mijn stad komt hang ik alle informatie overal ophang. Ik hang de hele ineenstorting op muren en bushaltes, overal. Ik zal het van de daken schreeuwen, wij nemen dit niet langer.”En hun antwoord was beleefd, “oh, we hebben het erg druk. We geven uw aanvraag door.”

 

 

Alan: Ik weet het. Is de democratie niet prachtig?

 

 

Rick: Ja. Ja. Ik wilde dit alleen maar met je delen dat je mij gemotiveerd hebt, me uit te spreken en doen wat ik kan doen en je zei dat je met de juiste mensen, die er om geven, moet praten. Wie zijn de juiste mensen die om deze zaak geven? Zijn het de congresleden, de gouverneur, of bepaalde organisaties?

 

 

Alan. Zeker, ik bedoel waar zijn al die fanatieke gezondheidsorganisaties? Waar zijn ze als je ze nodig hebt? Net zoals de anit-oorlogsbeweging. Waar zijn ze als je ze nodig hebt?

 

 

 

Rick: Ja. De ACLU zal daar niet aankomen. De Sierra Club zal daar niet aankomen.

 

 

Alan: Waar zijn de grote religies als je ze nodig hebt? Waarom marcheren ze niet op straat? Waarom praten ze er zelfs niet over?Ze hebben het er nog steeds over of Jezus bestaan heeft.

 

 

Rick: Precies. Iedereen debatteert over het zetten van dingen – ik zag iemand een bumpersticker op zijn auto plakken waar opstond: “ Klaar voor vervoer. Dit voertuig zal spoedig onbemand zijn.”

 

 

Alan: Welnu, daar heb je het. Ik weet het. Er zijn verzekeringen voor een paar van die. Dat was een paar jaar geleden op televisie, waar ze eigenlijk verzekeringen verkochten voor het geval je man in de hemel terecht komt en jij met de kinderen alleen wordt achter gelaten. Alleen in Amerika.

 

 

Rick: In de kerk, waar ik toe behoorde, en ik ben geen christen meer, ik bedoel in ben nu meer in het esoterische, maar in de vroege 90’s toen ik jonger was en onschuldiger, behoorde ik tot deze kerk en ik ontdekte de naam van een persoon die ik kende, die mijn vriend was van de kerk. Hij is een hard-core christen dus zocht ik hem op en ontdekte dat hij voor General Atomics werkt. Hij bouwt de onbemande luchtschepen die mensen in Afrika bombarderen.

 

 

Alan: Je zult veel van hen ontdekken. Ik snap niet hoe ze het kunnen combineren. Eigenlijk, snap ik het wel, maar deze types kunnen elke agenda combineren met hun religie. Ze zijn ook psychopathisch. Er is veel psychopathie in religie weet je.

 

 

Rick: Deze jongen was gewoon een technicus en hij is een normale vent en mensen zeggen – deze mensen zijn te imbeciel. Ze zijn te dom om de wereld te regeren omdat er te veel inteelt is, en ik zei omdat ze mensen zoals jij inhuren.

 

 

Alan: Zoals jij. Ik weet het.

 

 

Rick: In ieder geval Alan, hartelijk bedankt. Ik wilde dit alleen maar zeggen.

 

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Nu hebben we Alex uit New York. Ben je er, Alex? Hallo, Alex.

 

Alex: Ja. Kun je me horen?

 

 

Alan: Ja. Ga je gang.

 

 

Alex: Hallo, hoe gaat het? Ik vroeg me af of je een mening over iemand genaamd Michael Tsarion hebt?

 

 

Alan: Over het algemeen geef ik geen mening over mensen. Ik kan je zeker een hoop informatie geven. Maar dat doe ik niet.

 

 

Alex: Niet? Je wilt er niets over zeggen?

 

 

Alan: Nee. Ik laat mensen verbijsterd zijn, door hun eigen neigingen.

 

 

Alex: Oké. Het is alleen maar omdat ik op het internet zit en ik praat met andere jonge mensen en veel jonge mensen zijn echt --

 

 

Alan: Vallen ervoor.

 

 

Alex: Ze zitten in de soort dingen die deze jongen hen verkoopt gevangen. Als een soort New Age geloof en dus vele van hen geven helemaal niet om oorlogen die gaande zijn of chemtrails of iets dergelijks omdat ze geloven in deze New Age dat eraan gaat komen en iedereen doet ontwaken.

 

 

 

Alan: Ik weet het en ik blijf mensen vertellen wat ze alleen maar moeten weten is dat de CIA en de MI6 de laatste 70 jaar achter de New Age beweging heeft gezeten, tenminste aan de Britse kant en toen de CIA was opgezet leidde en financierden ze de hele New Age beweging voor de VS en de rest van deze andere types die daar buiten gezet zijn. Ik noem ze de rattenvangers en ik zou veel meer kunnen zeggen maar dat doe ik echt niet, dus dat deel laat ik gewoon gaan.

 

 

 

Alex: Kun je iets zeggen over een occulte leider, occulte volgelingen en die mensen die geloven in wat hij zegt, ze hebben het echt moeilijk dit los te laten.

 

 

Alen: Natuurlijk, het is eigenlijk ontworpen om die bepaalde leeftijdsgroep te raken. Het is wetenschappelijk ontworpen zodat ze hun hersens kunnen binnendringen, hun verbeelding pakken en een soort pantheïstische, op de natuur gebaseerde samenleving te creëren. Vergeet niet wat Gorbachov zei. Hij zei in zijn eigen boek, "Towards A New Civilization," “ ik ben een atheïst”, en later in hetzelfde boek zegt hij, “we creëren een nieuwe religie voor de mensen en het zal een vorm van het aanbidden van de aarde zijn”. Het past allemaal in de hele agenda, de ontvolking, red Moeder Aarde, krachten aanroepen die je helpen, we zijn allemaal één in dit grote collectief, waar de onbewuste geest, het grote wereld onderbewustzijn voor ons allemaal verzonnen is, de wereld beheerd en zo; en het heeft een grote aantrekkingskracht op de jeugd. Het is in feite voor hen ontworpen. Voeg er fatalisme aan toe. Het staat in de sterren of het is voorspeld. Het is een profetie of iets dergelijks en ze gaan erin mee, denkende dat het vrij normaal is.

 

 

Alex: Ik zie het overal, deze nieuwe religie die iedereen op de koop toe neemt. Het is echt beangstigend te zien hoe goed het werkt en dat het overal te zien is.

 

 

Alan: Ze zijn in de 1800’s begonnen de bal aan het rollen te krijgen tot waar die vandaag is. Het heeft lang geduurd en het is goed gefinancierd. Het is goed gefinancierd, oké?

 

 

Alex: Oke. Hartelijk bedankt.

 

Alan:  Thanks for calling in. Now I've got Robert from Arkansas. Are you there, Robert?

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Ik heb nu Robert uit Arkansas. Ben je er Robert?

 

 

RobertHallo, meneer Watt.

 

AlanHallo.

 

 

Robert: Eerder in de show had je het over Charles Darwin en het recht van de sterkste en ik herinner me dat Charles Darwin tien kinderen had en die waren allemaal niet zo gezond.

 

 

Alan: Nee, die waren niet gezond omdat ze allemaal – ik bedoel, hij was op z’n minst de derde of misschien de vierde generatie Darwin die met de Wedgwood familie onderling getrouwd was. Ze bleven allemaal in dezelfde familie trouwen en zijn eigen kinderen, hij had er tien, ik geloof dat er 8 vroeg zijn gestorven, sommige bij de geboorte.

 

 

Robert: Ik heb hier een lijst van hen. Een dochter stierf na de geboorte. Een dochter --

 

 

Alan: Ik weet het. We kunnen hen niet allemaal behandelen vanwege de tijd, maar zijn laatste kind, dacht ik eindigde in een mentale inrichting en toen zijn vrouw stierf, die een Wedgwood was, trouwde hij de zus van zijn moeder.

 

 

Robert: Lieve hemel. Ik dacht eraan als Darwin gezonde kinderen had willen hebben, had hij een sterke zwarte vrouw moeten trouwen.

 

 

Alan: Zeker en waarschijnlijk zou hij veel gelukkiger zijn geweest, veel gelukkiger maar hij trouwde alleen maar in de Wedgwood’s want dit was selectieve, geplande inteelt en je ontdekt dat dit veel eeuwen terug gaat met deze specifieke groep mensen. Daar is wat hen betreft, niets vreemds aan. Hun idee was zelfs, dat als er een bleef leven, die zou dan de perfecte karaktertrekken hebben, zolang je een van de tien overhield deden ze het tamelijk goed.

 

 

Robert: Al die mensen die geloven in onderling trouwen tussen kleine groepjes zouden echt moeten nadenken om hun horizon te verleggen.

 

 

Alan: Dat klopt. Ik ben met meer, na de boodschappen terug. Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en ik weet niet of we de drie bellers nog redden maar we hebben Chris uit Canada aan de lijn. Ben je er Chris?

 

 

Chris: Ja, hier ben ik. Je stem is als een redelijke stem in de nacht. Het is goed te horen. Ik heb een vraag voor je. Is er een plek waar je naar toe kunt, deze aanstaande globale politiestaat te ontvluchten? Ik bedoel de Maçonnieke elite heeft de wereld geroosterd en afgeschreven, dus is er een plek waar je naar toe kan gaan?

 

 

Alan: Ik zeg je, dat bij een paar ander naties, sommige van de zogenaamde derde wereld landen, het jaren zal duren voordat zij al de veranderingen kunnen implanteren zoals ze die overal hebben. Eerlijk gezegd, zitten we gevangen.

 

 

Chris: In Canada wonen is de ergste plaats of een van de ergste?

 

 

Alan: Het is niet zo slecht als de VS zal worden.

 

 

Chris: En richting het zuiden en naar minder ontwikkelde landen gaan. Zou dat--

 

 

Alan: Niet het zuiden. Ik dacht ver weg van het continent want voor alle Latijns Amerikaanse landen hebben ze grote plannen en daarom heeft de VS daar al 50 jaar revoluties gecreëerd en gekoesterd, dat is om greep op die landen te houden wanneer ze die voor andere doelen gaan gebruiken. Chili en dat soort landen worden de broodmand voor het grootste gedeelte van de wereld. India wordt een andere. Het noorden van India is geen slechte plek, Noord India.

 

 

Chris: Dus heel Amerika gaat voor een groot gedeelte op slot en worden beheerd door de Illuminatie?

 

 

Alan: Ik zeg al jaren dat wanneer Amerika haar lot heeft vervuld – ze noemden dat de “manifest destiny”,  en dat is een maçonnieke bewoording, en wat ze bedoelde was, een verenigde wereld tot bestaan te brengen. Toen het zowat klaar was trokken ze het tapijt onder de voeten vandaan en verlaagden hen naar hetzelfde niveau die ze voor iedereen over de wereld hebben gecreëerd en dat is nu gaande.

 

 

Chris: Echt waar? Is er een tijdsbestek, zie je het dichtbij komen?

 

 

Alan: We weten de unificatie van de Amerika’s teruggaat naar de Vrije Handels onderhandelingen. In de 80’s spraken ze over de fusie die opgestart moest worden, in het begin van 2005, dat gebeurde op de CBC. Daar ondertekenden ze, openlijk, het eerste belangrijke verdrag voor het publiek in Waco, Texas en ze ondertekenen nu ieder jaar één, tot aan 2010. Dan is de unificatie van de Amerika’s compleet en staan we op de lijst voor enorme veranderingen.

 

 

Chris: Zie je hen een plaag scenario uitvoeren? Is het een goed excuus onze deuren gesloten te houden?

 

 

Alan: Daar ben ik vrij zeker van. Ik bedoel, iedere krant die je leest heeft deskundigen die allemaal zeggen dat het niet te voorkomen is. Het is de belangrijkste manier mensen te beheersen en je laat hen verhuizen of houdt ze waar ze zijn, ligt aan wat ze zeggen. Pandemieën zijn fantastisch, want die kunnen ze iedere twee of drie jaar in verschillende gebieden loslaten en dan weer veilige gebieden hebben en geïnfecteerde gebieden en mensen eigenlijk laten verhuizen. Uiteindelijk willen ze iedereen in beweging zetten want dit is het tijdperk van de chaos terwijl ze volledig nieuwe samenlevingen creëren.

 

 

Chris: Maak de kuddementaliteit wakker zodat mensen gek worden, klopt dat? Volg alleen maar de leider.

 

AlanOke.

 

ChrisBedankt. Ik waardeer het dat je mijn belletje heb aangenomen.

 

 

Alan: Bedankt voor het bellen. We hebben nu Vince uit Canada. Ben je er Vince?

 

Vince: Hallo. Ik ben Vince.

 

 

AlanJa, ga je gang.

 

 

Vince: Ik heb je DVD en ik wilde de luisteraars alleen maar laten weten dat je echt hele goede producten hebt en ze zijn heel erg informatief en iedereen die luistert moet op z’n minst daar een paar van hebben. Op die manier kunnen ze zich beter informeren en bijdragen aan je uitstekende informatie.

 

 

Alan: Ja. Ik vergeet mijzelf te promoten. Ik promoot mijzelf nooit en bedankt daarvoor want dat houdt me in leven. Je kunt nu ook via Paypal doneren. [zie www.cuttingthroughthematrix.com voor details].

 

 

Vince:  Hartelijk bedankt.

 

 

AlanBedankt voor het bellen.

 

 

Vince: Doei..

 

 

Oké, een fijne avond van Hamish en mijzelf hier in Canada en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: februari 2008, M. Eken.