ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN


“C.G. DARWIN’S VISION NOT SO PRETTY,
TO CRAM THE PEOPLE INTO SARDINE CITY,
THE RURAL FOLKS WOULD STAND AND FIGHT IT,
BUT HE KNEW THAT SCIENCE WOULD MAKE THEM LIKE IT”

In Nederlandse vertaling:

“Visie van C.G. Darwin, niet zo mooi,

Om de mensen als sardienen in steden te proppen,

De plattelandsmensen zouden in opstand komen en ertegen vechten,

Maar hij wist dat wetenschap ervoor zou zorgen dat zij het prettig zouden gaan vinden”

 

11 juni 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 11 juni 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

“Code om te zwijgen” door Bruce Springsteen

 

Er is een code om te zwijgen, we durven het niet uit te spreken

Er zit een muur tussen ons en een heel diepe rivier

We blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

 "Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 11 juni 2008. Nieuwkomers, kijk op cuttingthroughthematrix.com en download zoveel mogelijk informatie als je kunt, Want wie weet hoelang we in deze dagen nog in staat zullen zijn om dit soort informatie naar buiten te brengen en het op sites te zetten. Alles is zeer snel aan het veranderen. En in de nabije toekomst wordt er een geheel nieuw internetsysteem geïntroduceerd waar mensen een vergunning en goedkeuring nodig zullen hebben om iets op het internet te zetten.

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu. Daar kun je transcripten in de diverse Europese talen vinden die je kunt downloaden, kopiëren en aan je vrienden doorgeven.

We zitten nu in de grote maalstroom. We zien dat dingen zeer snel aan het veranderen zijn. Voor diegenen die het een tijdje gevolgd hebben is het geen verrassing. Maar ook voor sommigen van hen is het in feite een schok, want iedereen zou willen dat het systeem gewoon stopt voordat het in pure crisis stort. We willen allemaal behouden wat we hebben, het systeem waaraan we gewend zijn, zelfs als dat systeem niets met ons te maken had. Wij hebben het niet ontworpen. Het werd voor ons ontworpen, net als dat het systeem van onze ouders voor hen ontworpen was, en voor onze grootouders daarvoor. En het gaat helemaal terug in de tijd. Want de rijke elite hebben ons altijd het systeem gegeven waarin we simpelweg geboren worden en het als natuurlijk aannemen. Als je naar al de culturen in het verre verleden kijkt - in sommige van deze culturen zoals bij de Azteken bijvoorbeeld, daar fokten zij een hele stam en hielden hen in gevangenschap om hen op te kunnen eten als dat nodig was. Dat was voor degenen  die erin opgroeiden ook normaal. Alles kan technisch gezien dus normaal gemaakt worden. En het is de verandering waarvoor we altijd bang zijn.

Waar mensen nu op reageren is verandering en de dood van het oude systeem waarin je getraind werd. En je wérd getraind, je werd geboren en getraind om naar buiten te gaan en geld te verdienen en belasting te betalen en oorlog te voeren en te vechten en te sterven en al dit soort dingen. En jij dacht dat dat ook allemaal normaal was simpelweg omdat je ouders niet beter wisten. Zij hebben het systeem ook opgenomen zonder er vragen bij te stellen.

De omgeving is de sleutel. Zoals Skinner zei: “Als je het gedrag van een soort wilt veranderen, verander je iets in hun omgeving”. En zeer zeker, Brzezinsky (en Huxley voor hem en anderen) sprak over een techniek van full mind control (complete beheersing van de geest).  Zij spraken in eerste instantie over radio, daarna televisie. En als je erover nadenkt, je hebt biljoenen mensen over de planeet die naar dezelfde televisieshows kijken, hetzelfde nieuws krijgen van twee of drie bronnen die het door een veelvoud aan kleine sites onder zich verspreiden. Maar het is allemaal hetzelfde materiaal. Vandaag hebben we een wereldpopulatie die geprogrammeerd wordt. En dat is wat het is, dat is alles wat het is: propaganda en programmering langs hetzelfde spoor. En de meesten worden erin geboren en denken dat het allemaal heel natuurlijk is. Hun ouders zitten tenslotte ook vast aan de televisie dus moet het natuurlijk zijn. En dat is een van de belangrijke technieken die gebruikt worden, naast het onderwijs, dat in de laatste 20, 30 jaar steeds meer verloren gegaan is en nu puur sociale techniek (engineering) is, waar onze waarden en de nieuwe komende waarden in de jongeren ingeprent wordt. Ik heb het over Beria gehad, Beria, die in de jaren ’30 het hoofd was van de NKVD politie van de Sovjet staat. Hij sprak hierover: het vermogen om de kinderen in kleuterschool te indoctrineren en hen iedere vier jaar op te waarderen als de volgende groep binnenkomt. Ik zal na de volgende berichten terug zijn.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt, terug met Cutting Through the Matrix en ik ben aan het spreken over waar we nu doorheen gaan en waar we verwachten doorheen te gaan. Want begrijp je, dit is een lange-termijn strategie die zich vandaag simpelweg aan het ontvouwen is, een lange-termijn plan met militaire precisie. Ieder onderdeel en iedere zet werd bediscussieerd en bediscussieerd en bediscussieerd, ging terug voor herziening en werd opnieuw bediscussieerd, voordat we zelfs wisten dat er een spel gespeeld werd. De oorlog is lange tijd geleden aan het publiek verklaard en ik verwijs mensen terug naar de geschriften van Thomas Malthus, als een voorbeeld, het is nooit gewijzigd. Eugenetica en het concept van Malthus van populatiebeheersing is hier al lange tijd. En ik geloof dat het Charles Forte was, die onder vele dingen die hij zei, zei: “Ik geloof dat we geherderd (farmed) worden”.

Wat doet een boer? Hij fokt zijn dieren en de dieren moeten tam gemaakt worden. Zij moeten vertrouwen hebben in de goede herder, en weten nooit dat hun werkelijke doel is om op een dag opgegeten te worden, of verkocht en gegeten te worden, en ook geschoren (als het schapen zijn), voor winst begrijp je. Als het er teveel zijn en hij het zich niet veroorloven kan om ze allemaal te voeden maakt hij ze af. In het verleden werden we op de juiste tijden voor oorlogsdoeleinden opgekweekt als het bepaalde landen goed uitkwam om dat te doen en weer afgeslacht door die oorlogen heen, terwijl de grote jongens ervan profiteerden en hun banden met ieder land dat zij overnamen vormden.

Vandaag zijn we aangekomen bij de wereldmaatschappij, de wereldregering, die hier lange tijd is. En zij gaan nu gewoon door om zeker te stellen dat alles dat zij gepland hebben –en ik heb het over ongelooflijke planning zoals ik zeg, met militaire precisie –op de wijze plaatsvindt waarop het opgeschreven is.

De veranderingen, enorme omwentelingen in de wereld, vinden plaats omdat een handvol kartels, monopolies alles dat jij nodig hebt om te leven bezitten, je voedsel, in vele plaatsen in steden hun watervoorziening, gas, natuurlijk gas, voedsel, alles. Dat is het systeem dat gecreëerd is om te verzekeren - en dat idee is niet nieuw, er werd honderden jaren geleden over geschreven - om te verzekeren dat zij een systeem van onderlinge afhankelijkheid zouden binnenbrengen. Dat betekende in werkelijkheid, onder het bedrog van nationale en internationale onderlinge afhankelijkheid, in werkelijkheid bedoelden zij individuele onderlinge afhankelijkheid, waarin je voor alles wat je nodig hebt om te leven afhankelijk bent van het systeem waarin je leeft, maar je zou op geen enkel gebied onafhankelijk kunnen zijn.

En dat is een uitloper van het Industriële Tijdperk en ook van de Grote Depressie waar zij vele mensen van het land verwijderden. Lang voor Amerika deden zij het in Europa en stopten zij hen in de grote steden, nieuwe productiesteden. En zelfs toen schreven zij aan de top boeken, topmensen en economen, waarin zij voorspelden hoe lang dit tijdperk zou duren en wat zij zouden doen met deze enorme industriële steden die zij hadden opgebouwd en met de bevolkingen die zij niet langer nodig hadden. Dat is allemaal gedaan.

En nu zijn we postindustrieel en alles wat we vandaag horen op wat we denken dat onafhankelijke media zijn, is een spel van bedrog. Want zij zijn allemaal aan elkaar verbonden, de media is de man in het midden, die de propaganda van de elite aan jou op de bodem rondstrooit. Dat is hun taak. De media is een essentiële arm van regering en sociale beheersing. Het is ook een essentiële arm van manipulatie en cultuurcreatie in de richting van de volgende stap, en de volgende stap. En herhaling, herinner, herhaling, zoals Bertrand Russell zei, is zo belangrijk. Zij moeten dezelfde kleine slogans herhalen totdat jij ze in je normale gesprekken begint te herhalen. Door het herhalen van nonsens, uiterste nonsens, abstracte brabbeltaal, breng je iets binnen dat concreet is, zoals globale opwarming en carbon voetsporen (carbon footprint) en overbevolking. Door herhaling. Als je al deze enorme hoeveelheden deskundigen hebt die op deze media verschijnen en er miljoenen, zelfs biljoenen in hetzelfde materiaal gestoken worden en de kinderen het op school onderwezen krijgen, dan wordt dat een realiteit.

We vergeten, we vergeten zo gemakkelijk dat de meerderheid van de mensen over de hele wereld, die in staat van volledige ongeletterdheid gehouden werden, door de priesters over hun heilige dagen onderwezen werden en meer niet. Hen werd geleerd dat koningen door hun natuur, door God in feite daar neergezet waren. En hun taak was om te dienen, rechtstreeks tot aan de kleine boer op de bodem, en om tevreden te zijn met wat je had. En als je er niet in meeging zou God je doodslaan of vloeken en ziekten en dood over je brengen, enzovoort. Zij werden in uiterste angst gehouden en zij kregen heel veel rituelen, magische rituelen, om de godheid te behagen. En zij spraken op dezelfde manier over deze magische rituelen als ze nu over globale opwarming en carbon footprints praten. En zij deden novenen en God weet wat nog meer om de godheid te behagen en het systeem aan de gang te houden.

Dat is wat zij van plan zijn te doen als we door dit nieuwe systeem heengaan, de geheel nieuwe geplande wereldorde in. Het is niet meer gezinsplanning alleen, het is de globale familie. Zij spreken over gedwongen sterilisatie. Feitelijk zullen zij geen dwang nodig hebben want je zult vrijwilligers hebben die van school komen. En als je de indoctrinatie die de kinderen vandaag krijgen ziet, zullen zij zichzelf opofferen om de planeet te redden. Deze mentaliteit wordt goed begrepen, de manieren om het te bereiken worden perfect begrepen en het wordt allemaal op een wetenschappelijke wijze uitgevoerd. Wij zijn de meest bestudeerde soort op de planeet. De kinderen vandaag de dag krijgen “groen, groen, groen” en verder niets, niets anders. Zo erg zelfs, dat er zelfs artikelen uitkomen die door de staat gesponsord worden om deze angst in kinderen verder te brengen.

Mensen die bang zijn hebben de neiging om ongelooflijk dogmatisch te worden en zelfs gemeen, als zij opgroeien. Dat is wat angst met mensen doet. Hier zijn ze, de zeer jonge kinderen bereikend. En dit komt uit een krant in Australië, “The Register” en het zegt:

“OZ TV adviseert CO2-uitstotende kinderen om vroeg te sterven”, 3 juni 2008.

Het zegt:

“Ga nu voor Gaia’s bestwil. Carbon cult gekken liggen onder vuur voor een interactieve website die kinderen vertelt dat zij zouden moeten sterven omdat zij CO2 uitstoten. De Australian Broadcasting Corporation's "Planet Slayer" site nodigt kinderen uit om een "broeikasgas quiz" te doen, waarin ze hen vragen: “hoe groot varken ben jij?” ("how big a pig are you?".)

Alan:  Dit komt van de overheid, herinner, gesponsord door de overheid.

“Aan het eind van de quiz explodeert het varken en ABC vertelt de kinderen op “welke leeftijd ze zouden moeten sterven zodat je niet meer dan je eerlijke deel van de hulpbronnen van de aarde gebruikt!” Het is een van de interactieve onderdelen die "het broeikas zwartmaken zonder de schuldgevoelens,  lezingen,  zwartmakingen van multinationals, alleen plezier en spellen en de antwoorden op al je milieu dilemma’s”, beweert ABC.”

Alan:  ABC, als je het uitspreekt is het “abyss” trouwens, in het occulte.

Het zegt hier:

“Sterf, nietige CO2-uitstotende mensen!”

Alan:  Dat is een van hun slogans.

“De site is gericht op 9-jarigen. Hoewel zelfs een deugdzaam waarderingscijfer (het niet hebben van een auto en recycling) niet opweegt tegen het eten van vlees of het spenderen van een gemiddeld Australisch inkomen, met het resultaat dat vele 9-jarigen verteld krijgen dat zij al langer op de planeet zijn dan overeenstemt met het milieu.”

AlanNu, herinner dat Newt Gingrich een boek verspreidde dat “The Third Wave” heette, geschreven door een van deze milieugekken in de Verenigde Naties. Hij was hun belangrijkste propagandist die zei dat de wereld die zij aan het binnenbrengen zijn slechts een vegetarische samenleving zal zijn. En dat is een heel ander onderwerp.

Het zegt hier:

"Vindt u het gepast dat de ABC gemiddelde Australiërs afschildert als enorm dikke lelijke varkens, waar het slijm dat uit hun mond sijpelt, en om daarna deze varkens op te blazen in een massa bloed en braaksel?”, vroeg Senator Mitch Fifield in de Herald Sun. De staatgesponsorde omroeper (waarom is dat geen verrassing?) verdedigde de morbide quiz, waarbij ABC managing director Mark Scott benadrukte dat “de site niet ontworpen was om bepaalde delen van de gemeenschap aan te vallen maar om kinderen in milieukwesties te betrekken.”

Alan:  De psychopaat kan er niets aan doen dat hij niet anders kan dan liegen, hè?

“…wat eco-taal is om hen bang maken. Echter, zoals het uitstekende wetenschapsblog “Watts Up With That” aangeeft, breekt de site duidelijk Australische uitzendrichtlijnen met “schadelijke of verontrustende” inhoud. Intussen zwelgen de ontwerpers van de site in de controverse: “Goddank voor woedende senatoren, dergelijke publiciteit kun je niet kopen”, vertelde “Creatief directeur” van Planet Slayer’s”  Bernie Hobbs aan de New York Post. Dus hoe kalmeert men, volgens ABC, de wraakzuchtige Dood-God Gaia?”.

Alan:  Het gaat verder en verder en je kunt het voor jezelf uitzoeken, lees de tweede pagina ook en de rest. Maar dit is wat zij aan het doen zijn. Nu, dat is alleen wat zij voor de kinderen opzetten. Dat bevat niet de indoctrinatie die zij op school en op de kleuterschool krijgen. Terug met meer na de volgende berichten.

***

Hallo mensen, dit is Alan Watt, terug met Cutting Through the Matrix. En dat kleine stukje gitaarspel daar was om jullie allemaal wakker te maken, om  een beetje op je zenuwen te werken en je wakker te krijgen. Want we moeten wakker zijn deze dagen. We moeten klaar zijn voor wat er aankomt en het komt snel. Dit is allemaal gecoördineerd. Alles, zoals ik zeg, waarvan je afhankelijk bent, bevindt zich nu in crisis, crisis die veroorzaakt wordt, wereldwijd. Niet slechts in één land, mijn hemel, het grote toeval is dat het wereldwijd is. En olie wordt nog net zo snel opgepompt als altijd en ongeveer een jaar geleden had de regering van de VS een bijeenkomst met de oliebedrijven en vroegen zij hen om te stoppen zoveel olie te produceren. En we zien dat het allemaal opgezet wordt.

En als we een geheugen hebben kunnen we zien hoe zij dingen opzetten. En met de boeren, dit duurde jarenlang. Want de overheden hebben zich met de boeren bemoeid. Zij waren een partner van de boeren sinds de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben zovelen van hen uit de markt gedreven. En aan de rest vertellen zij “dit niet te verbouwen en dat niet te verbouwen en als je helemaal niets verbouwt zullen wij je ervoor betalen”. En daarna beweren ze dat er een groot voedseltekort is terwijl zij kleinere landbouwers tenonder gebracht hebben. En zij HAARP gebruiken en weermodificatie om hen overstromingen te geven de laatste jaren. Daarna, kun je zien, hoe de grote agri-food businesses het overgenomen hebben. Opnieuw, een kartel met verschillende namen, maar zij  spelen allemaal onder een hoedje. Zij werken als een kartel met elkaar samen, als een monopolie om de kraan van de wereld voedselvoorraad dicht te draaien. En geloof me, als zij onafhankelijk zouden zijn en simpelweg enorme winsten zouden opstrijken door te doen wat zij doen, zouden zij door de elite heel snel opgedoekt worden. En het feit dat dat niet gebeurt betekent, nee, dit is de bedoeling. De elite heeft hen opgedragen dit te doen, dat garandeer ik je.

Dit is een wereldwijd scenario van crisiscreatie om ons allemaal de Brave New World binnen te brengen die zij lang geleden opgezet hebben met al hun theorie en planning, inclusief de manier waarop wij op ieder onderdeel van hun uitvoering zullen reageren en hoe zij onze reacties daarop counteren, enzovoort, enzovoort, als een schaakspel dat met de reacties van de tegenstander gespeeld wordt voordat de tegenstander weet dat er een spel gespeeld wordt. Zo is het gegaan en veel mensen vandaag denken dat zij wakker geworden zijn maar dat zijn ze niet echt. Zij zijn simpelweg aan het reageren op wat zij om hen heen zien gebeuren als zij persoonlijk geraakt worden. Dat is reageren, niet wakker worden. Mensen hebben het niet werkelijk allemaal overdacht. Zoals ik eerder heb gezegd, als je gaat vechten voor iets kun je maar beter weten waarvoor je vecht. Een systeem dat niet van jou was kun je niet redden, het was simpelweg een voorbijgaande fase op de weg van het volgende systeem van de elite.

En werkelijk, deep down, het enige dat de koers hiervan misschien zou kunnen veranderen is dat de bevolking zelf iets terugwint dat zij volledig verloren is - dat uit hen geslagen is aangezien de cultuur vanaf ongeveer 1950 en verder in een gestadige lijn neerwaarts gedegradeerd is - en dat is om hun menselijkheid terug te krijgen. Want een volk dat niet samenbindend kan zijn en elkaar niet helpt zal niet overleven. Zij zullen zich tegen elkaar verzetten. En dat is wat de elite zal opstoken. Herinner dat 90 pagina’s dikke document van het Departement van Defensie dat 30 jaar van escalerende opstanden voorspelt terwijl zij ons door alles van dit vooraf geplande scenario brengen.

We kunnen niet meegaan in de weg die zij voor ons voorspellen want dan is het voorbij. We moeten dat vermogen terugwinnen om met elkaar  te kunnen opschieten. En het zal niet gemakkelijk zijn want er zijn nu grote groepen in onze samenleving, in het bijzonder in de steden, die zo vernederd zijn, en vernederd en vernederd, dat zij voor iedereen een probleem zullen worden.

Steden, herinner, zijn de plaatsen waarin je vanaf de tijden van Nimrod gestopt wordt,  zodat diegenen die de stad leiden jou kunnen leiden en manipuleren. Want in een stad ben je hulpeloos, je bent afhankelijk van dat systeem van de stad voor alles wat je nodig hebt. Je kunt er zelfs niets voor jezelf verbouwen, althans niet genoeg om te overleven. Daarom gebruiken zij steden. En in een stad kan de cultuur heel snel gewijzigd worden. Zij passen zich heel snel aan door middel van mode, door muziek enzovoort. En de onderwerpen van gesprek worden aan hen gegeven. Zij worden aan hen gevoerd en zij praten het na. Je kunt de cultuur in iedere richting veranderen, zij is oneindig kneedbaar, zoals de grote jongens eerder gezegd hebben. En toch, de stad is de meest abnormale plaats om te zijn.

Charles Galton Darwin, die het boekThe Next Million Years” schreef, dat wil zeggen de volgende blufpartij waarin de elite een miljoen jaar zal heersen. En hijzelf kwam van een lange lijn van ingefokte psychopaten die de aristocratie genoemd worden. Hij zei in dat boek het volgende, sprekend over de stad, wetend begrijp je, dat de stad een zeer ongezonde plek is om te zijn als je een gezonde geest wilt hebben die je kunt ontwikkelen en verbreden en waar je voorbij kunt gaan.

Hij zegt:

“Er zijn al veel mensen die de voorkeur geven aan dit drukke leven, …”

AlanOmdat zij het zo gemaakt hebben begrijp je. Na de Grote Depressie, in het bijzonder in Amerika, leefde 90% van de bevolking op het land en na de Depressie was de situatie omgekeerd.

“Er zijn al veel mensen die de voorkeur geven aan dit drukke leven, maar er zijn anderen, die dat niet doen. En zij zullen geleidelijk geëlimineerd worden.”

AlanDenk jij dat “Agenda 21” en alles wat erin staat een nieuw idee is? Dit boek werd terug in de jaren ’50 geschreven. Het was destijds allemaal wetenschap geworden. Terug met meer na de volgende berichten.

***

Hallo mensen, dit is Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix, dit ding dat we voor lief nemen als iets heel natuurlijks. Wij zijn erin geboren. Onze ouders zijn erin geboren. En niemand communiceert met de volgende generatie en zegt: “Zeg zoon, ik denk dat er iets niet klopt met dit alles, er zit een luchtje aan”.  Feitelijk praten ouders doorgaans nog maar zelden met hun kinderen. Iedereen kijkt naar de televisie of speelt op internet of wat dan ook en net als Bertrand Russell zei, voeden de ouders de kinderen in economische zin op. Dat is alles wat ze zijn, economische verzorgers en de staat geeft hen hun indoctrinatie.

Terug naar de stad en hoe zij miljoenen tieners konden aantrekken voor het stadsleven en waarom zij dat moeten doen. Zij zijn gewoon te onafhankelijk, begrijp je, mensen op het platteland zijn altijd ongelooflijk onafhankelijk geweest. Zelfs toen Rome door de Goths en Visigoths en Hunnen en de rest aangevallen werd, was dat niet het enige dat gaande was. Het grootste probleem dat zij hadden waren die plattelandsmensen, die in opstand gekomen waren. Zij waren er zo ziek van dat al hun goederen en producten van hen gestolen werden en dat ze belasting moesten betalen en zo, dat zij de stad aanvielen. Dat is traditie door de geschiedenis heen. Mensen die dichter bij het land staan hebben een diepere zin van het leven en zij kunnen niet zo gemakkelijk gekoeioneerd worden. Dus zij moesten hen op de ene of de andere manier van het land krijgen. Ik zal deze hele paragraaf voorlezen, uit Charles Galton Darwin’s “The Next Million Years.” 

“Er zijn al veel mensen die de voorkeur geven aan dit drukke leven, maar er zijn anderen, die dat niet doen. En zij zullen geleidelijk geëlimineerd worden. Het leven in de drukke omstandigheden van steden heeft veel onaantrekkelijke kenmerken, maar op de lange termijn kunnen deze misschien overwonnen worden, niet zozeer door de omstandigheden te veranderen, maar simpelweg door het menselijk ras te veranderen zodat zij het prettig vinden.”

Alan:  Zo simpel is het, zo simpel is het en hoe doe je dat? Wel, in de jaren ’50, rond de tijd dat dit boek geschreven werd, kwam er een hele overvloed aan films voor tieners uit. En het ging allemaal over mensen in de stad en hoe spannend het allemaal was. En hoe seks er vrij verkrijgbaar was en al dit soort dingen, en hoe je je hip kon kleden, een mooi appartement kon hebben en al het andere, misschien zelfs een auto. En er is overal muziek. En dat was de start om hen de steden in te krijgen. En zeker, zij verhuisden erheen, op zoek naar de fantasie die nooit werkelijkheid wordt, want fantasie is tenslotte fantasie. Ze zouden vast komen te zitten en soms een partner vinden, trouwen en kinderen krijgen en daar vastzitten omdat de kosten om te leven daar zo hoog waren. Je kunt niet eens bewegen. Je zit vast aan de baan, je bent gevangen gezet, dat is het. Het wordt normaal en daarna groeien die kinderen in de stad op.

Niets is onmogelijk als je de menselijke natuur begrijpt en je de kracht van fantasie en libido begrijpt. - Natuurlijk, heel, heel belangrijk - en hoe je het moet gebruiken.  Hoe je eigen instincten tegen je gebruikt. Dit zijn allemaal “wetenschappelijke technieken”  zoals meneer Bertrand Russell ze graag noemde.

Ik ga nu naar de telefoon en we hebben Invictusman uit Heliopolis aan de lijn. Ben je daar? Hallo Invictus? 

Invictusman:  Hallo, ja, het is Vic, hoe gaat het met je?

Alan:  Goed.

Invictusman:  Met mij heel goed, ik ben vandaag jarig.

Alan:  Is het je verjaardag?

InvictusmanJa.

Alan: Gefeliciteerd met dat je het gered hebt.

Invictusman:  I thought I would be in the orange jumpsuit but instead I’m having a good time (onvertaald). Ik heb een paar prangende vragen. Ik vroeg je dit de allereerste keer dat ik met je sprak. Als dit serieus is, waarom denk jij dat zij je in leven laten? Want je weet wat ze met Bill Cooper hebben gedaan. Je hebt me eerder verteld dat ik misschien bepaalde krachten heb die zij niet kennen. Ik dacht dat je mannen met shotguns bedoelde die je beschermen, maar je refereerde aan iets spiritueels. Je brengt de ware aard van de religies aan het licht, dus wat betekent dat?

AlanDeels komt dat door het feit dat je nooit –kijk, als je de wetten kent kun je ontzaglijk veel zeggen. En als je de wetten, vooral die van Homeland Security hebt gelezen (hier in Canada hebben we ook onze eigen), weet je hoe het werkt. Iedereen die met geweld naar de regering dreigt, of naar iemand in de regering of in dienst van de regering, wordt automatisch als een terrorist beschouwd.

Invictusman:  O, dus dat was de fout die hij maakte?

Alan: Ja en Bill deed dit voortdurend. En hij bleef praten over het grote “continentale leger”, zo noemde hij het, dat zou beginnen al deze mensen weg te halen. Dus daar maakte hij fouten. En natuurlijk, er was geen continentaal leger dat hem redde toen het gebeurde. Maar hij wist wat er ging gebeuren, daarom had hij zijn vrouw weggestuurd.

Invictusman:  Dus dat is wat je met legalistisch zijn bedoelt?

Alan: Je moet legalistisch zijn en jezelf niet toestaan verstrikt te raken want er zijn mensen die je door de tijd heen zullen opbellen en proberen je in een valstrik te laten lopen zodat je iets zegt waarop zij je kunnen pakken. Uiteindelijk zullen zij dat doen want zij rommelen niet zomaar wat aan nu, uiteindelijk zullen zij rondgaan en mensen als ik zelf weer onder controle krijgen…

Invictusman:  Ik dacht dat jij de eerste zou zijn, dus waarom laten zij je wegkomen met wat je doet? Hoe doe je dat op de radio?

Alan: Ik ben bij de feiten gebleven. Ik heb de feiten niet opgeblazen. Maar ik heb hen ook de harde feiten gegeven en voornamelijk uit documentatie die door de grote jongens zelf geschreven is. Het is moeilijk voor hen je op iets te pakken dat door de grote jongens gepubliceerd en naar buiten gebracht is–die zij aan de top allemaal gelezen hebben- en het is heel moeilijk voor hen om het te rechtvaardigen. Het is niet zozeer dat zij het niet willen, maar om het aan andere leden van het publiek te rechtvaardigen wat zij met je hebben gedaan. Dat is wat het werkelijk is. Maar daar komt een einde aan en ik voel het. Ik voel het dat onze dagen, althans mijn dagen, waarschijnlijk geteld zijn. Het is een gevoel. Je kunt het dichterbij voelen komen en ik weet dat zij mijn telefoon al tien jaar aftappen, maar het wordt steeds erger.

Invictusman: Ik heb dezelfde klikken waar jij over spreekt op mijn telefoon gehoord, In aanvulling daarop, toen ik je voor het eerst die vraag stelde, zei je grappend “misschien heb ik bepaalde krachten die zij niet kennen”. En mensen vertelden me dat jij aan iets spiritueels refereerde. Je hebt de ware aard van al de religies getoond dus is dat waar je over spreekt? …

Alan:  Het is aan jou zelf--

Invictusman..Dat er misschien iemand buiten onszelf is die uitziet naar jou?

AlanZoals ik zeg, je kunt altijd – het is aan het individu hoe hij dat ziet, maar er zijn krachten in deze wereld, daar heb ik helemaal geen twijfels over. Ik heb puur kwaad gezien. Ik heb er helemaal geen problemen mee om te accepteren dat er zoiets is als een kracht van het kwaad, als een entiteit of iets dat door mensen werkt. Ik kan dat niet negeren. ik bestempel het niet simpelweg als menselijk of dierlijk gedrag, het is zeer zeker een kracht.

Invictusman: Heb jij het gevoel dat het tegenovergestelde misschien in onze levens werkt?

Alan:  Het zou kunnen, het zou kunnen dat we dat hebben dat als je op het juiste weg bent, bepaalde dingen met je gaan. Het is moeilijk, we zullen de antwoorden nooit weten om eerlijk te zijn.  We zullen de antwoorden nooit, althans in dit leven, nooit krijgen. Je kunt eeuwig speculeren en ik kijk naar al de verschillende theorieën enzovoort en ik ken al het occulte, al het antieke materiaal. Maar uiteindelijk is het aan jou om het te zien zoals je het ziet. Ik weet echter sowieso dat als je wat zij noemen “spirit” in je hebt - datgene wat jou drijft. Dat werd doorgaans met “spirit” bedoeld. Iemand die “spirit” in zich had betekende iemand die gedreven was. - Zolang je dat hebt moet je het gebruiken. Want het dient doel. De meeste mensen vandaag, en die mensen die geen doel hebben, zullen snel tenonder gaan. Ze doen het al, ik heb met mensen gesproken die al breken onder de angst voor wat ze al zien. Je moet spirit hebben die jou voortdrijft, met een doel, en er is een bedoeling.

InvictusmanDat is één van de dingen die Bill Cooper zei, dat als je in je leven niet iets gevonden hebt waarvoor je zou sterven, je niet eens zou moeten leven.

Alan:  Wel, dat is waar want dan zou je alleen bang en onderling afhankelijk zijn en wachten om geholpen of vermoord te worden of wat dan ook en je hebt geen…

 Invictusman:  Dus dan hebben we niets te vrezen, legalistisch gezien, zolang we geen gewelddadige bedreigingen doen?

Alan:  Dat klopt.

Invictusman:  Dus je kunt de hele dag de waarheid spreken, zelfs op de radio en gerust zijn?

AlanJa, totdat, opnieuw, dat verboden wordt, uiteindelijk zal dat waarschijnlijk gebeuren. Alleen maar de waarheid zeggen zal uiteindelijk verboden worden. En zij zullen nieuwe wetten uitbrengen om jouw woorden te herinterpreteren, ik bedoel, advocaten kunnen alles verdraaien om jou proberen te laten zeggen dat je dit of dat of wat ook gezegd hebt. Dat is hun taak.

InvictusmanHoe lang denk jij dat we tot die tijd hebben?

Alan:  Wel, zij hebben het over de opstanden. Nu, de opstanden zijn al begonnen in delen van Spanje, Portugal en Frankrijk door de voedseltekorten en de stijgingen van de benzineprijzen. Dus alles is snel aan het stijgen. Zij krijgen niet de lonen die we hier hebben en de kosten van levensonderhoud zijn heel hoog. Dus je ziet dat de oproer al begint, wat voorspeld werd door het Departement van Defensie voor NATO. Het zal ongeveer binnen de komende zes maanden tot een jaar zijn, zo stel ik me voor, 2010 met zekerheid.

Invictusman:  Dus uit Amerika weggaan?

AlanDat is zo goed als het enige dat over is, begrijp je, hier is de sleutel, de meeste mensen zoals ik zeg, vechten voor een illusie. Zij vechten voor een systeem dat zij nooit beheersten.

Invictusman:  Alan? Over dat onderwerp, er zijn mensen die ik ken die hier nieuwsgierig naar zijn. Weet je hoe je zegt dat het publiek altijd hun leiders krijgt? Jij komt op de “Alex Jones Show”. Hij praat over het terugkrijgen van Amerika. Hij is de leider van de 9/11 truth beweging en hij wordt echt heel kwaad, het klinkt als waarover jij het hebt. Hij gaat waarschijnlijk tot een gewelddadige revolutie inspireren, wat zij willen.

Alan:  Het is moeilijk zoals ik zeg, voor mensen die niet het hele systeem doordacht hebben en zich realiseren, “wacht eens even, ik probeer iets te behouden voor dezelfde elitistische corrupte mensen die in control waren toen ik vijf jaar was, 10, 15, 20 en 30, dus hoe kun je het met dezelfde corruptie behouden?” Dat kun je niet en mensen moeten hieraan voorbij denken en zeggen, “wel, wat voor soort systeem zouden we eigenlijk moeten hebben?”.

Het is pas als je beseft dat het hele systeem dat je op het moment hebt en waarmee je je hele leven geleefd hebt, volledig zou moeten verdwijnen, volledig verdwijnen, en opnieuw vanaf de bodem beginnen, dat je je beseft dat je een kans hebt. Om iets terug te krijgen zou je werkelijk iets nieuws moeten creëren. En dat is de sleutel en de elite begrijpt dit. Zij begrijpen onze logica, zij begrijpen onze reacties. Het is natuurlijk om iets terug te willen, zelfs als het alleen maar een tijdsperiode is waarmee je vertrouwd bent. En dat is wat het is, je bent geconditioneerd om vertrouwd te zijn met die tijdsperiode. Maar destijds was het ook niet van ons.

Als je kijkt naar de oorlogen waarin de Verenigde Staten betrokken waren, de openlijke en de verborgen, over de hele wereld en Latijns Amerika, is er nooit een tijd geweest dat de Amerikaanse regering niet werkte in de richting van dit wereldsysteem. En dus is er nooit echt lang vrede geweest in de Verenigde Staten, dus naar welke tijd wil je terug? Wil je terug naar de dagen van George Washington? Wel, in de tijd van George Washington woonden de meeste mensen op het land. Het is de tegenovergestelde situatie van wat we vandaag hebben. Zelfs Jefferson vermeldde, hij zei:

Zolang iedere familie een koe, een geit en een veld heeft en zelfvoorzienend is, zolang zij dat hebben zullen zij hun vrijheid hebben, maar als zij de industrie ingaan en beginnen de steden in te gaan zal dat verdwenen zijn”.

Hij wist dat, zij wisten dit allemaal. Zij allemaal begrepen het en dat is in werkelijkheid waarom je de massale beweging had om wat de Grote Depressie genoemd werd te creëren, een gecoördineerde inspanning en ook een globaal financieel systeem. Het was niet alleen nationaal. En zo konden een paar mensen het geld van de planeet beheren, en de wisselkoersen en al het andere, en al de mensen de steden in krijgen waar zij beheerst konden worden en zij een nieuwe cultuur konden krijgen. En dat is allemaal gedaan begrijp je.

Je moet overdenken wat je werkelijk wilt. Mensen zijn nooit echt gaan zitten om te zeggen: “Wat willen we eigenlijk?”. Nu, als het er alleen omgaat dat je een paar rechten terugkrijgt, wel, misschien zou je ze kunnen eisen. Of je ze krijgt weet ik niet, maar de enige kans die je vanuit die hoek zou hebben is letterlijk zeggen tegen al deze politici, al de ambtenaren die je ontmoet, iedere agent, iedere vent in een zwart uniform: “Sorry, maar je bent een ambtenaar. Het is jouw taak om mij ten dienste te staan, niet om mij te bestoken”. En je moet beginnen hen terug in hun kooi te stoppen. Dat is de enige kans, als je een klein stukje terugwil, waar je tenminste iets meer rechten had en je veilig in vrede kon lopen en in vrede kon reizen. Je zou al deze karakters eraan moeten herinneren – Pas op, zij hebben 20, 30 jaar tv kijken achter de rug waarbij politie gewoon deuren intrapt. Al de dramaseries en films met politieagenten zijn zo geïntensiveerd dat de mensen het gewoon als gegeven hebben aangenomen dat je geen rechten hebt. Dat werd allemaal gedaan door middel van fictie. - Maar je zou die rechten moeten terugeisen en iedereen die je ontmoet die door het publiek betaald wordt eraan moeten herinneren: ”jij bent een ambtenaar”. En de meester moet op die manier de controle weer terugkrijgen. Oké?

InvictusmanDenk jij dat het goed is dat mensen liedjes schrijven om mensen wakker te maken?

Alan:  Wakker worden is een diepgaand proces.

InvictusmanHun liedjes verkrijgen die mensen kunnen spelen. Kan ik hen misschien vertellen waar ze heen kunnen gaan?

AlanIk denk dat je een heel stel nieuwe liedjes moeten schrijven voor het tijdperk.

Invictusman:  Ja, ik heb ze en een andere artiest ook en ik kan mensen vertellen waar ze heen moeten gaan.

AlanOké.

Invictusman: Zoek op: “Immortal Technique”, kijk naar zijn YouTube video’s, Immortal Technique; en ook mij, myspace.com/invictusman, en daar zijn drie songs te vinden, “Disinfo”, “Good Guy” en “the Real G”. En Immortal Technique heeft heel veel liedjes om de informatie effectief te communiceren. Alles waar Alan over praat. 

Alan:  Oké.

Invictusman:  Wees voorzichtig.

Alan:  Nu, we gaan naar Rusty in Alabama. Is Rusty daar?

Rusty:  Ik ben hier, ben je daar, Alan?

Alan:  Ja, ga verder.

Rusty:  ja, goed om weer met je te praten. Ik ben een echte voorstander van wat CSA heet (Community Supported Agriculture). Ik geloof dat er met veel van de informatie die jij verschaft er een echte beweging is waar we stoppen met de producten die van ver weg verscheept worden en we allemaal teruggaan naar het land weet je. Ik woon in Alabama en we kunnen hier bepaalde producten telen die heel belangrijk zijn voor de lokale landbouw en als iedereen gewoon zou stoppen met dingen van ver te verschepen zouden we echt dingen kunnen veranderen met betrekking tot onze onderlinge afhankelijkheid, onze cultuur. Want ik weet dat je een grote voorstander bent van Malthus, ik bedoel je hebt het over Malthus en ik kan me zijn naam plotseling niet meer herinneren, maar hoe alles ontworpen is om een coöperatief systeem te zijn. En we zouden in staat moeten zijn onszelf lokaal te onderhouden en iedereen zou in staat moeten zijn om een gemeenschap te zijn. Voor de Industriële Revolutie had iedereen een lokale gemeenschap en zij konden zichzelf staande houden met lokale productie. Een groot iets dat mensen niet begrijpen, als je alleen maar naar je buurman kijkt en zegt: “hé, twee acren, vier acren, vijf acren”. Als we nu allemaal stoppen om op dit niveau te denken –ik hoor de muziek – kun je me aan de lijn houden? 

Alan:  Ja natuurlijk. Terug na deze pauze.

***

AlanHallo, dit is Alan Watt terug, Cutting Through the Matrix en ik praat met Rusty uit Alabama, die teruggaat naar het land met een aantal mensen en ik wens je er echt geluk mee. Het probleem, opnieuw, is dat toen handel binnenkwam met het grote kapitalistische systeem, er executive branches ontstonden en deze vergaarden heel veel macht over mensen en beleid en regering.

RustyAldous Huxley toen hij “Brave New World” schreef - een van zijn eerste boeken was een boek dat “Middletown: A Town in Transition” heette, ik weet niet zeker of je dat boek kent.

Alan:  Ja.

RustyHij bestudeerde, het was een antropologische studie van dat stadje toen de stoommachine kwam en het legde uit hoe een soort cellulair gebied van de wereld tijdens de landbouwcultuur zichzelf in stand kon houden. Zij waren onafhankelijk. Zij waren als hun eigen kleine organismen. En toen de stoommachine kwam veranderde de manier waarop mensen dachten. Zij begonnen dingen van ver binnen te schepen. En wat het is, het model is nu aan het veranderen. Zoals, ik weet niet of jij weet van de tomaat kwestie die zich nu in Amerika afspeelt. Ze zeggen, oh, de tomaten zijn besmet. Wel, ik heb genoeg tomaten op zijn veld op dit moment om 15 families van te voeden. En het is zo krankzinnig dat deze multinationale ondernemingen meester zouden zijn over onze productie.

Alan: Het probleem, begrijp je, is dat deze multinationale ondernemingen werkelijk jouw regering runnen. Zij zijn de grootste lobbygroepen. Zij hebben meer macht dan de burgers. Op die manier is het ontwikkeld, begrijp je.

Rusty:  Maar zij hebben niet meer macht dan het woord dat van mond tot mond gaat, want de mensen...

Alan:  Ja ik weet het.

Rusty:  …die ik ken, lokaal, die elkaar kennen, begrijpen het. Mijn vrouw heeft een melkgeit en we kunnen 2,5 quarts (kwart gallon= 1,136 liter) melk per dag produceren en een melkgeit is veel gezonder voor het menselijk lichaam dan een melkkoe.

AlanDat is het verschil tussen het puur doen voor handel en winst en het doen om jezelf en een paar anderen in leven te houden.

Rusty:  En niet alleen voor mij, het is voor vrienden en familie. Er is een ondergrondse gemeenschap die in dit land geboren wordt en mensen houden daar niet van, vooral de multinationals. We zijn nu aan het handelen. We maken geen gebruik van een geldsysteem. Ik ben weggegaan bij een multinational waar ik auto’s bouwde voor mijn levensonderhoud en iedere 79 seconden sprong ik in en uit een transportwagen en werkte me dood. En ik heb dat verlaten en ging verder – ik ben het netwerk uitgegaan.

Alan:  Wel, dat is het. En deze kleine gemeenschappen die zichzelf staande kunnen houden zullen degenen zijn denk ik die door al de crisis die gepland staat heen zullen komen zolang zij kunnen blijven waar ze zijn.

RustyHet is niet mijn bedoeling je te onderbreken maar ze zijn er altijd geweest en dat is het Alan, ik respecteer je onderzoek en ik respecteer je intellect maar je ergert me op een bepaalde manier, want je hebt een pessimistische houding naar de wereld. Deze tribale natuur is er altijd geweest, deze vertrouwde natuur bij mensen die zeggen:, we kunnen voor onszelf zorgen als we maar….

Alan:  Wacht even, wacht even, wacht heel even. Je hebt een wereldregering die de wereld plant en die jouw overheden dicteert. En het maakt niet uit wat wij zeggen, zij hebben hun eigen agenda. Zij zullen geen enkel land toestaan om onafhankelijk te zijn, of ieder persoon in dat land en we weten wat er aankomt. Zij zijn al naar buiten gekomen om de mensen van het land te verwijderen.

Nu, het eind van de show komt eraan en Hamish en ik wensen je vanuit Ontario Canada - waar het eindelijk gestopt is met regenen, goddank, ik ben aan het krimpen - een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

Vertaling: Hensel augustus 2008