ALAN WATT:

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP

Republic Broadcasting Network

 

 

"Dabbling Darwin and

the "Old Boys’ " New World Order -

All the World’s a Stage and

We are but the Audience"

 

In Nederlandse vertaling:

Darwin en de Nieuwe Wereld Orde van de Oude Jongens”

De hele wereld is een toneel en

 Wij zijn slechts de Toehoorders”

 

10 maart 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 10 maart 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

“Code van Stilte”door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

  

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 10 maart 2008.

 

Ik vraag nieuwkomers altijd om op cuttingthroughthematrix.com te kijken en het materiaal door te nemen dat gratis beschikbaar is; vele, vele gesprekken die ik door de jaren heen gegeven heb over de geschiedenissen en de mensen, die ons gebracht hebben tot de positie waarin we nu, op dit moment, verkeren, terwijl we door de grote overgang gaan naar open globaal bestuur, “governance”, zoals ze het noemen, dat gewoon een andere vorm van tirannie is. En de grote jongens aan de top steken dat niet echt onder stoelen of banken. De schijn van regering zoals we die hadden was alleen dát, het was een voorwendsel.

 

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu waar je van veel shows transcripten in de verschillende talen van Europa kunt vinden.

 

Dat is het moeilijke in deze wereld. Terwijl we door de overgang gaan, proberen mensen vast te houden aan wat zij denken dat normaal is, in een tijd waarin al het normale al vernietigd is. We zijn in voortdurende verandering (flux). En als je in voortdurende verandering bent, zul je uiteindelijk vinden dat er allerlei soorten nieuwe normen naar voren gebracht worden, vanaf de tóp. Want alle cultuur wordt aan de top gecoördineerd en naar beneden, naar het publiek, gepromoot, die het simpelweg in hun eigen levens opnemen. Ze nemen de meningen op, de visies en al het andere ervan. En daarom zitten we in voortdurende verandering.

 

We zijn nu in voortdurende verandering omdat het de bedoeling is dat alles van de oude wereld, alles dat was, vernietigd wordt. En wij moeten alles accepteren. Dat is de sleutel, het volledig accepteren van alles, en dat houdt in nooit eindigende acceptatie van alles dat nieuw is. En als er nieuwe typen mensen aan het publiek geïntroduceerd worden zijn zij al geconditioneerd, door films en fictie, om het te accepteren. Per slot van rekening, we zijn allemaal mensen, zo zeggen ze.

 

Zelfs met de film “Artificial Intelligence” zagen we dat thema gepushed worden, steeds opnieuw  en in “The Millennnium Man” , geloof ik dat het was, met Robin Williams ook. Ik had hetzelfde idee bij het overbrengen van de boodschap aan het publiek, “wat is menselijk?” We hebben trans-dit en trans-dat en nu treden we het post-humanisme en het trans-humanisme binnen, terwijl het oude type langzaam wegsterft. En de gemiddelde persoon denkt dat we gewoon in ontwikkeling zijn en dat het gebeurt omdat wetenschap deuren opent en dingen voor de eerste keer uitvindt. En niets staat verder van de waarheid af. Er zijn wetenschappen die aan het publiek gepubliceerd worden - wat zij ogenschijnlijk ontdekken - maar die waren lang geleden al bekend, zelfs genetica.

 

Dat is waarom grote spelers in de jaren ’20, heel verzekerd waren en vele boeken publiceerden over de komende samenleving. De eugenetische samenleving, waarin iedereen geprogrammeerd zou worden, wetenschappelijk. En uiteindelijk zouden we ook allemaal in een rasverbeteringsprogramma geleid worden, met mensen die zich mogen voortplanten en anderen die dat niet mogen.

 

We zien ook dat de vruchtbaarheidsniveaus omlaag kelderen en dat werd ook voorspeld, want de grote jongens hadden vele bijeenkomsten - waarover zij publiceerden - wereldbijeenkomsten over het reduceren van de bevolking, waarin zij al de methoden bespraken om dat tot stand te brengen, inclusief het voedsel, water en al het andere dat we zonder meer aannemen.

 

Daarom, als de Verenigde Naties het volgende spermagehalte publiceert, - het wordt tijd dat ze dat weer doen, ze doen het ieder jaar, - en het is 75 % lager, of waarschijnlijk 80%, zal dat geen grote zaak zijn. Ze geven nooit de reden waarom, het is geen crisis want het is op die manier bedoeld. Terug met meer na deze volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden, deze grote dikke massa, die de realiteit vertroebelt en waarbij mensen verstoringen van hun percepties hebben, die zeer goed ondersteund wordt door herhaling, zoals meneer Russell zei. Herhaling doet wonderen. En als uiteindelijk al je vrienden hetzelfde materiaal herhalen, zul je de vreemde eend zijn als je niet met hen meegaat. Ze zullen denken dat je vreemd bent. Maar dat is oké, het is een goed teken dat je werkelijk aan het wakker worden bent en je naar de robots om je heen kijkt. En dat is wanneer het moment van beslissen komt. Wil je in het land van robots blijven en robo-taal spreken, of wil je iets zeggen dat ertoe doet. En hopelijk dat iemand daarbuiten het zal horen. Dat is wat ik doe. Ik probeer door deze ongelooflijke wetenschappelijke indoctrinatie die we gekregen hebben te snijden. Precies de indoctrinatie waar door Bertrand Russell over geschreven is en in vele lezingen over de hele wereld over gesproken is, de wetenschappelijke techniek van indoctrinatie. En hij vermeldde, dat het niet alleen door middel van school zou gebeuren, maar het zou langdurend zijn, feitelijk je hele leven lang, aanhoudend onderwijs door middel van propaganda. En zij brachten de grote marketingbedrijven aan boord om dat tot stand te brengen. En het is enorm succesvol.

 

Je zult er ook achterkomen dat de CIA, MI6 en andere grote spookdiensten de cultuurindustrie hebben geleid. Openlijk, onder elkaar tenminste sinds de jaren ’50, nu geven ze pas toe dat ze het hebben gedaan.

 

Dat geldt ook voor de mode-industrie. En ik verbind dat altijd terug aan “de Staat” van Plato, dat 2300 jaar geleden geschreven werd, waarin hij over deze techniek sprak, over de creatie van een realiteit voor de massa en hoe zelfs dan alle cultuur vanaf de top goedgekeurd zou worden. Want alles dat van de bodem zou opkomen kon onvoorziene consequenties hebben en rimpel effecten in hun systeem veroorzaken. Daarom wordt alles geautoriseerd, zelfs de rebellerende kleding die iedere generatie van de mode industrie krijgt. Maar ze zijn allemaal vóor hen ontworpen. Het is allemaal goedgekeurd.

 

En teruggaand naar de geschriften van Charles Galton Darwin, nogal een groot persoon daarboven in eugenetica (rasverbetering). Hij was ook een natuurkundige in de jaren ’40 en ’50 en hij schreefThe Next Million Years”. Dat boek is bijna een vraag-antwoord type scenario, bijna in de stijl van Plato waarin hij zijn dialogen met echte of ingebeelde mensen houdt. Maar het is een manier om de informatie naar hun eigen vrienden over te brengen.

 

En Charles Galton Darwin was de kleinzoon van Charles Darwin en je komt erachter en dit is interessant, dat hun doel erfelijk is. Het is zo  dicht ingefokt dat de bankiers bankiers zullen voortbrengen en zij zullen bankiers blijven. En de jongens in rasverbetering enzovoort, zullen in hetzelfde veld blijven, generaties lang. Het zijn bijna klonen omdat hun ouders zo erg ingefokt zijn. En dat staat het dichtste bij klonen als je 3, 4, 5 of 6 generaties van infokken tussen twee families hebt.

 

Maar hij spreekt over de structuur en de functie van regering. En op pagina 193 zegt hij:

 

“Als transport gemakkelijk is, zal wereldverovering gemakkelijker zijn, zowel om militaire redenen en omdat de meer uniforme cultuur de wereldregering meer acceptabel zal moeten maken.”

 

Een uniforme cultuur. En dit is nu, op dit moment, aan het gebeuren. Mensen denken dat we in diversiteit leven, maar dat doen ze niet. Begrijp je, als niemand morele opvattingen over dingen heeft, alles is relatief, moreel relativisme, dan denk je dat anything goes (onvertaald). Maar wie dient het? Nu, diegenen op de bodem denken misschien dat het ons dient. Maar het heeft de bedoeling diegenen aan de top te dienen. Want zij introduceren de nieuwe normen, terwijl we door het proces gaan van het achter ons laten van al de oude. Een heel simpele techniek. In alles moet je in staat zijn om naar twee kanten te kijken, zodat je het grote beeld kunt begrijpen.

 

Hij zegt verder ook, dit is Darwin:

 

“Wijdverspreide rijkdom kan in een overbevolkte wereld nooit gemeengoed worden ….”

 

Dat is altijd een groot probleem geweest met deze jongens, overbevolking. En hij zegt:

 

“...en dus zal de regering in de meeste landen van de toekomst onvermijdelijk autocratisch of oligarchisch zijn.”

 

Dit is wat we hebben, begrijp je.

 

“Sommigen krijgen een goede regering, anderen een slechte regering. En de goedheid zal veel meer afhangen van de persoonlijke verdiensten van de heersers dan in een meer democratisch land.” 

 

“Welke vormen de regering ook zal aannemen, er kan weinig twijfel over bestaan dat de wereld zichzelf spontaan zal verdelen in wat ik noem provincies, dat wil zeggen regio’s,  …”

 

Nu, herinner, hij schreef dit in de jaren ’50. En dat is wat we vandaag onder de Verenigde Naties hebben. En waarin we de Amerika’s aan het integreren zijn enzovoort. Dus hij spreekt over regio’s.

 

“…maar zonder permanent vastgelegde grenzen, bezit het een bepaalde homogeniteit in klimaat, karakter en belangen. Ik gebruik hetzelfde woord, of de verschillende provincies nu samen in een federatie zitten of dat zij zijn wat we nu gescheiden soevereine staten zullen noemen. Hoe groot zullen deze provincies neigen te zijn? Dat zal afhankelijk zijn van de communicatie- en transportmiddelen en dus rijst opnieuw de vraag of het benzineprobleem geheel of gedeeltelijk opgelost is, of helemaal niet. In het verleden was het paard het belangrijkste vervoermiddel en nog steeds hebben de meeste landen van Europa grotendeels een omvang die aangepast is op deze bijna uitgestorven manier van transport, hoewel sommige van de nieuwere gevormde landen een spoor laten zien van de invloed van de spoorlijn. Geen van deze landen heeft werkelijk een omvang die past bij de auto of het vliegtuig, of bij de huidige energieproductie, ofwel door steenkool of waterkracht.

 

Als het benzineprobleem volledig opgelost is zodat mechanische energie en transport in de toekomst in hogere mate beschikbaar zullen zijn, meer dan zelfs op dit moment, dan zullen de provincies groot zijn; heel Europa bijvoorbeeld, kan heel goed een éénheid zijn en het noorden van Amerika een andere.”

 

Daarna gaat hij verder om te beschrijven dat de menselijke natuur niet ontworpen is om in steden te leven. Iets, dat de Antieken wisten, de Antieken kenden dat in de verhalen van Nimrod. Het is slechts één naam voor hetzelfde karakter dat op een bepaald moment in ieder land aanbeden werd. En Nimrod kreeg altijd de titel van de stadbouwer samen met zijn vrouw. De stad was de eerste kunstmatige structuur die mensen bevatte. En aangezien er in een stad niets verbouwd wordt, kunnen zij zichzelf niet onderhouden. Zij hebben geld, een substituut voor handel, nodig. En daarna kunnen zij mensen inhuren, het eerste huurleger, en erop uit gaan om andere stadsstaten en landelijke gebieden te veroveren. Dus dit systeem gaat lange tijd terug. En dat is wat zij de beginselen van beschaving noemen, het bouwen van de stadsstaten. Daar gaat het allemaal over, een kunstmatig systeem, met erachter een religie.

 

Maar Galton Darwin zelf begreep dit, hij kende zijn geschiedenis en hij had toegang tot archieven, zoals al de grote jongens, archieven die voor het publiek gesloten blijven, waar de echte geschiedenissen en de complete geschiedenissen bewaard worden. Sommige professoren geven dit toe. Misschien 1 op de 60, of 80, kan uiteindelijk toegang tot bepaalde archieven krijgen en zelfs dan moeten zij heel voorzichtig zijn met wat hen toegestaan wordt het publiek te vertellen.

 

Dus mensen zouden Galton Darwin’s “The Next Million Years” moeten lezen, fantastisch om te lezen. Want alles waarover hij toen sprak kwam niet uit zijn eigen brein. Hij was in zijn dagen bij vele wereldbijeenkomsten geweest, met de elite, zijn eigen klasse, waar dit alles werd besproken.

 

Maar teruggaand naar de stad. Hij zei, dat hoewel het een onnatuurlijke staat is voor mensen om in steden opeengepakt te zitten, zegt hij dat zij gemakkelijker door de autoriteiten beheerst konden worden, omdat zij voor alles om te overleven uiteindelijk afhankelijk zijn van die autoriteiten, met pijpleidingen van voedsel, water enzovoort. En hij zei dat ze er door wetenschappelijke training aan gewend konden raken en er misschien afhankelijk van zouden worden, denkend dat het het meest natuurlijk was wat er bestond.

 

De mensen die in de steden opgegroeid zijn realiseren zich niet, dat vóór de Depressie, vooral in de Amerika’s, de meeste mensen, 90% van de mensen, buiten de steden op het land leefden. En toen waren zij veel gezonder, mentaal en fysiek. De depressie was het middel om hen naar de steden te krijgen. En zij verloren hun land.

 

En je ziet de effecten ervan vandaag. En nu bevindt iedereen zich onder laag op laag op laag van massale bureaucratieën en verscheidene organisaties van enforcement (dwang), van kindwelzijn, helemaal tot aan de politie en het leger en de rest. Nogal een systeem waarin wij leven. En toch, omdat het stapsgewijs gedaan wordt, lijkt het voor de meeste mensen heel natuurlijk. Je doet de tv aan en je favoriete comedy is op tv, de wereld moet wel oké zijn. Heel, heel simpel.

 

Dus mensen zouden zich moeten verdiepen in de geschriften van Charles Galton Darwin, want zoals ik zeg sprak hij niet uit de top van zijn hoofd, Maar hij vermeldt ook dat de creatie van een creed , dat is een religie, heel nuttig was. Want het zou een paar generaties kunnen voortduren, terwijl het simpelweg doen van een beroep op de moraliteit van mensen langs een bepaalde weg niet zo goed werkt, maar religie wel. En waaraan hij refereerde, was de New Age, wat nu de New Age genoemd wordt, iets dat sinds de jaren ’60 meer openlijk en heviger verkondigd wordt, hoewel ze het in de late 19e eeuw begonnen, door Blavatsky en anderen begonnen waren. Want je hebt een religie nodig zodat de mensen zich uniform gedragen. Hoewel ze allemaal denken dat ze hun eigen ding doen, doen ze dat niet. Ze gedragen zich heel erg gelijkvormig. Want ze krijgen de keuzes, beperkte keuzes waaruit zij kunnen kiezen. Maar werkelijk, ze worden langs dezelfde weg geleid en dat is een vorm van mindcontrol.

 

En de New Age werkt geweldig. Het werd hoofdzakelijk en aanvankelijk op de vrouwen gericht want zij begrepen de psyche van de vrouw. En ze gaven de mannen sport en dat soort gekke dingen. We worden allemaal perfect begrepen en gemanipuleerd door de wetenschappers. Terug met meer na deze berichten.

 

***

 

Hallo, Alan Watt terug met Cutting Through the Matrix. Ik spreek over een van de grotere jongens, die veel informatie naar het publiek heeft uitgebracht. Het is niet al te interessant voor de meesten van hen, er is geen seks of geweld, of puppies die van bergkliffen af gegooid worden, zoals de Amerikaanse soldaten graag doen, de producten van de staat, die hen hun moraliteit geeft.

 

Maar boeken zoals die van Galton Darwin zijn echt onmisbaar voor het begrijpen van de grote agenda. En het laat je ook zien dat alle dingen die je vandaag verteld krijgt, een lange tijd geleden gepland en opgezet werden om geïnstitutionaliseerd te worden. Er gebeurt helemaal niets, geen enkele fase van deze overgangsfase vindt toevallig plaats.

 

Hier is nog iets anders dat Darwin zei, op pagina 191 van “The Next Million Years”. Hij spreekt over de regio’s, deze provincies, deze handelsblokken:

 

Als volgende beschouwen we wat waarschijnlijk de gebruikelijke relaties tussen de provincies zijn. Het is teveel om te verwachten dat er ooit een permanente wereldregering kan zijn die hen welwillend allemaal volkomen gelijkwaardig behandelt. Een dergelijk instituut zou alleen tijdens de zeldzame gebeurtenissen van een wereldwijde gouden eeuw kunnen werken. Om te denken dat het in andere tijden ook mogelijk is, is een misbegrijpen van de functie van regering in iedere praktische zin van de term. Als er van een regering verwacht werd alleen de dingen te doen die iedereen of bijna iedereen wilde, zou er voor de regering helemaal geen bestaansgrond zijn. Want de dingen zouden hoe dan ook gedaan worden.”

 

Begrijp je wat hij daar zegt, begrijp je dat? Hij vertelt je dat er een andere functie van de regering is, de werkelijke functie. Het is er om de mensen te beheersen, voor iemand anders, een hogere minderheid in feite. Het is er niet om de mensen gelukkig te houden. En hij gaat verder en zegt:

 

“Dit zou het onuitvoerbare ideaal van de anarchist zijn. Maar als er ooit verhongerende marges van populaties in de meeste delen van de wereld moeten zijn, kan louter welwillendheid niet toereikend zijn. Onvermijdelijk zou er kwaad bloed en jaloezie tussen de provincies zijn, waarbij iedere provincie meent dat het een oneerlijk deel van de goede dingen krijgt en in feite zou het de stand van zaken zijn waarmee we maar al te vertrouwd zijn. Als er ooit een wereldregering zal zijn, zal deze moeten functioneren als overheden nu functioneren, in de zin dat het een minderheid zal moeten dwingen, - en inderdaad, het zal  dikwijls een meerderheid zijn - om dingen te doen die zij niet willen doen”

 

Dus hij vertelt je, ook in zijn tijd, dat het gewoon op dezelfde manier werkte. Het is er niet om te dienen, het is er niet om de mensen te dienen, het heeft een ander doel. En zij gebruiken dwang om hun agenda’s door te voeren, niet voor het geluk van het publiek.

 

Op pagina 99 zegt hij:

 

De beschaving heeft de mens geleerd hoe hij in dichtbevolkte menigten moet leven en door precies dat feit zullen die menigten uiteindelijk waarschijnlijk een meerderheid van de wereldbevolking uitmaken.”

 

Hij heeft het over stadsstaten, en heb je opgemerkt dat de Verenigde Naties een paar jaar geleden begonnen te adviseren dat we de omvang van steden moesten vergroten tot supersteden, of stadsstaten. Hij zegt:

 

“Er zijn al veel mensen die de voorkeur geven aan dit drukke leven, maar er zijn anderen, die dat niet doen. En deze zullen geleidelijk geëlimineerd worden.”

 

Hij spreekt over de mensen op het land.

 

“Het leven in de drukke omstandigheden van steden heeft veel onaantrekkelijke kenmerken. Maar op de lange termijn kunnen deze misschien overwonnen worden, niet zozeer door de omstandigheden te veranderen, maar simpelweg door het menselijk ras te veranderen dat zij het prettig vinden.”

 

Begrijp je wat hij daar zegt, begrijp je dat ze ons alles normaal kunnen laten vinden? En om zelfs het abnormale prettig te vinden? Heel simpel, heel simpel. Lang geleden begrepen zij de mensheid al. Wij zijn de meest bestudeerde soort op de planeet.

 

Nu, we gaan naar de telefoontjes. We hebben Clarence uit Oklahoma aan de lijn. Ben je daar Clarence?

 

Clarence: Ja, hallo Alan. Ik hou van je programma, dit zijn de beste onthullingen die ik heb gehoord sinds ik van college afkwam, jij bent mijn vervolgopleiding, luisterend naar je gesprekken. En je zei zoveel en ik heb het opgeslagen, maar het laatste dat je zei is absoluut waar. Je kunt mensen alles laten accepteren als je  doortrapt bent. Het eerste wat ik zou willen zeggen was, ik herinner me mijn grootouders en ik ben 56 jaar. Mijn grootouders - diegenen die leefden, die ik kende - zij leefden door de Depressie heen en precies zoals je zei, je zei precies wat ik wilde zeggen. In die tijd waren de Verenigde Staten grotendeels agrarisch, dus het had niet zo’n groot effect. Wel, het had wel een effect, maar deze mensen waren boeren. Wat ik wil zeggen is dat regeringen - daarom zijn de familieboeren van hun boerderijen verjaagd, dit was zo ontworpen en is verdergegaan. Daarom heb je Arthur Daniels, Midland, Canagra en al die mensen. Zij willen geen kleine familieboeren  en ze duwen hen eruit omdat zij onafhankelijk zijn. Zij kunnen onafhankelijk leven. En de controllers, zij die boven onze regering staan - als er iets is dat zij haten, zijn het ongedisciplineerde of onbeheerste slaven. En zij willen uiteindelijk dat wij allemaal zo worden, daar werken zij aan.

 

Alan: Daar werken ze aan. Je zou naar het Departement van Landbouw van de Verenigde Naties moeten kijken. Herinner, zij waren slechts de metamorfose van de League of Nations (Volkenbond). Zij zeiden: “Landbouw is te belangrijk om aan kleine boeren over te laten”.

 

Clarence: (muziek begint) Kun je me aan de lijn houden?

 

Alan: Ja, natuurlijk, ik zal met meer terugzijn na deze berichten.

 

***

 

Hallo, ik ben Alan Watt.  We zijn door de matrix aan het snijden. En we hebben Clarence uit Oklahoma nog steeds aan de lijn. Ben je daar Clarence?

 

Clarence: Ja zeker.

 

Alan: Ja, ga verder.

 

Clarence: O hemel, ik bedoel, er zijn zoveel dingen waarover ik kan praten, ik luister al zo lang naar je shows. Maar wat ik wil zeggen, dit ding is gaande, en zoals je goed weet en dit is wat ik heb geleerd. Ik heb een bacholor-graad van de universiteit van de plaats waar ik woon. Ik denk, na het lang genoeg naar jouw shows te luisteren, iemand moet me tenminste een lijst van meesters geven, dat dacht ik. Maar dat betekent niets meer voor me. Die dingen betekenen niets meer voor me, dat zijn gewoon imprimaturen van de elite, door het onderwijssysteem en ik begrijp dat nu, ik weet waar ik doorheen gegaan en ik ben eindelijk wakker geworden. En zij houden er niet van dat mensen wakker worden, want zij kunnen hen niet  beheersen. Mensen die zeggen, “Hé, wacht eens even, er klopt hier iets niet”. Maar los daarvan, wat ik wilde zeggen is, 32 jaar geleden zat ik op het lokale junior college, voordat ik naar het voortgezette onderwijs ging. En ik had een sociologie leraar - En ik herinner me dit sinds ik wakker geworden ben. Dit kwam in mijn geheugen terug, ik was deze klas vergeten - Hij was nogal een persoonlijkheid. Hij was heel onconventioneel. En ik twijfel eraan of hij nog wel lesgeeft omdat hij zo onconventioneel was. (Eén zin onvertaald)

 

Maar hij ging naar het bord en tekende drie driehoeken op dat bord. Hij zei:  Dit stellen piramides voor”. Dat vertelde hij ons, “dit stellen piramides voor”. Toen trok hij een horizontale lijn door de top van iedere piramide: met mensen aan de top van iedere piramide. Hij zei: “De eerste piramide is academia, de tweede piramide is de regering, het leger en zo; de derde zijn de N.V.’s (corporations), de bankiers”, al dat. Toen begon hij pijlen tussen de piramiden te tekenen en zei: “Ze zijn onderling inwisselbaar”.

 

Alan: Ja, het is een machtsstructuur, zoals ik zeg, die duizenden jaren teruggaat. Mensen realiseren zich niet dat er zelfs duizenden jaren geleden corporations waren. Zij vormden kartels, ze noemden het kartels waar zij gezamenlijke belangen hadden in bronnen en markten. En het waren werkelijk internationale corporations. Zelfs zo vroeg als in Sumerië. De priesterschappen daar legden al de handel vast, die binnenkwam en naar buiten ging en zij stelden al de wettelijke papieren op. Zij beitelden deze zelfs  in steen. Er zijn er nog duizenden en duizenden over, die mensen nog steeds lezen. En ze handelden met India en zetten zelfs Bahrein op als het belangrijkste land, dat een tussenhaven was voor handel met India. En hun kernhandel was wol, dat zij daarheen brachten. Dat was hun belangrijkste product. Maar ze hadden ook advocaten, die tevens priesters waren, die zich bezighielden met de verdeling van land en het opdelen van ander land in kleinere stukken; met wie het in eigendom had, enzovoort. En ze hadden voor alles belastingsystemen, inclusief successierechten, als je doodging. Niets is nieuw, niets is nieuw. En deze karakters begrepen wiskunde en geometrie tot een zeer  hoog niveau, dus klaarblijkelijk hadden ze al wetenschappen uit een veel eerdere periode geërfd.

 

Maar als je de Phoeniciërs volgt bijvoorbeeld, een term die breed gebruikt wordt voor een volk dat letterlijk de handelsroutes van de wereld, in de Antieke wereld, een paar eeuwen lang, in bezit had. En ze hielden het geheim en vertelden niemand anders waar zij hun bronnen vandaan hadden. De Phoeniciërs zetten, letterlijk, fabriekssteden op met slaven erin en zij financierden ook oorlogen van al hun winsten. En van ieder land dat zij overnamen - doorgaans via schuld, want zij introduceerden geld in deze landen en brachten hen daarna in schuld en namen het land over - creëerden zij grotere en grotere landen, die we nu rijken noemen. Het waren rijken biljonairs en zij gebruikten iedereen erachter als een slaaf. Er is tot op de dag van vandaag niets veranderd.

 

Als we die derde piramide zien met de corporations, de internationale N.V.’s, zul je binnenin diezelfde piramide ook duizenden wat we instituten noemen vinden. En dat is een interessant woord, instituut.  Het is iets dat niet echt publiek is maar het wordt geacht het publieke goed te dienen, volgens degene die het geïmplementeerd en geautoriseerd had en je zult vinden dat dezelfde jongens die  het geld runnen, de instituties runnen.  En zij zijn volledig geïntegreerd. En opnieuw, de Phoeniciërs rekruteerden voor hun legers slaven van de veroverde volkeren, die slaven geworden waren. En zij stopten hen in het leger en gebruikten deze als slavenlegers

 

Vandaag is het anders. Zelfs Galton Darwin zei iets ontzettend interessants, hij zei:

 

Er heeft altijd een vorm van slavernij bestaan”.

 

In voorgaande tijden was het natuurlijk veel duidelijker. Je werd geboren als slaaf of werd slaaf gemaakt. En je kinderen, als je kinderen had terwijl je in slavernij was, behoorden de meester ook toe, dat was onderdeel van het afbetalen van de schuld. We doen vandaag hetzelfde, met verschillende middelen, door middel van belasting en schuld en nationale belasting en schuld, iets waarover zelfs de Founding Fathers spraken:

 

“Een generatie die geboren is om de schuld van een voorgaande generatie af te betalen zijn de facto slaven”.

 

Er is hier helemaal niets veranderd, het is hetzelfde systeem. En nu is de troon van de wereld hun doel. En door zorgvuldig werken én netwerken, ongelooflijke communicatie en netwerken, de laatste 100 jaar openlijker door hun publicaties in ieder geval, dat ze het zo goed als klaargespeeld hebben. En ze zeiden:

 

Er zal hiertegen geen oppositie zijn, er zal één gestandaardiseerde wereld, één gestandaardiseerde cultuur zijn.”

 

En de Verenigde Naties zeiden toen het werd opgestart:

 

O ja, we zullen diversiteit hebben, je behoud je soevereiniteit en je cultuur.

 

Dat was de grote leugen die zij vertelden. Want als je verder teruggaat in de Verenigde Naties en hier vertellen ze je in de Leaque of Nations in 1917, dat zij hetzelfde moesten doen: een wereldcultuur standaardiseren en daarna eugenetica  introduceren enzovoort.

 

Dus zij zijn geboren leugenaars, ze bedriegen het publiek maar ze beheersen ons ook door al het entertainment dat ze ons geven, waarvan we denken dat het voor ons bestwil is. Het heeft conversatie vernietigd, het heeft het familieleven vernietigd. Niemand in het gezin praat nog met elkaar, ze staren alleen naar de televisie en mensen hebben geen eigen meningen meer. Hoewel zij je zullen bevechten om de mening die ze hebben aangenomen te verdedigen.

 

Clarence: En ik wil nog een ding opmerken en dan laat ik je naar de volgende beller gaan. Wat me ook opgevallen is aan al deze mensen van deze imperiums, de heersende elite, en ze zijn hier al die tijd geweest, zij veranderen dingen door de millennia heen. Het maakt niet uit, ze zijn hier. Het menselijk ras is niets meer dan een kleine stam die je smeekt. En wat zij gedaan hebben is, overweeg het en denk erover na. Ik keek vanmorgen naar het BBC nieuws, Ze hadden een klein bericht over Kazachstan. Dat was Stalin’s grote gevangenis, Kazachstan, En de Kazachstanen maken minder dan 50% deel uit van het land. Sinds zij onafhankelijk zijn, ze zijn niet afhankelijk, maar goed, zij beginnen hun eigen cultuur weer te herstellen. En hij stuurde mensen vanuit allerlei landen, culturen en religies vanuit heel de Sovjet Unie naar gevangeniskampen. En de Kazachstanen waren van oorsprong een nomadisch volk zoals de natuur van de menselijke soort is. En zij vertelden erover hoe hun taal weggenomen werd en hoe zij Russisch leerden en nu proberen hun taal terug te leren. Ik zelf, hier in Oklahoma, ben voor een kwart Cherokee. En geloof me, ik ken maar twee of drie woorden uit die taal. Wat ze daar deden, deden ze ook, niet alleen met mijn volk, maar ook met al de andere volkeren, want er waren zoveel inheemse Indianen.

 

Alan: Wat je zult vinden in het systeem is dat er vele manieren zijn om genocide te definiëren. Er zit zoveel in, het is niet alleen het afmaken van mensen. Engeland was daar ook heel goed in. Je vind nu nog heel weinig mensen in, zeg Schotland bijvoorbeeld die Gailic (onvertaald) kunnen spreken. Een generatie lang was het door Londen verboden om het te spreken op straffe van de dood. En zij  stuurden er leraren heen om te verzekeren dat dat alles was dat aan de kinderen werd onderwezen om ieder overblijfsel van de herinnering aan die cultuur te vernietigen.

 

En zij deden hetzelfde over de hele wereld, waar ze ook heengingen deden ze hetzelfde. Ze deden hetzelfde met de Amerikaanse Indianen en dwongen hen in een andere religie enzovoort. Maar zeker, het was verplicht dat zij in de klas hun taal niet mochten spreken. Ze werden wreed behandeld, zelfs hier in Canada, er komen nu gevallen vanuit de Westkust, naar buiten over de wreedheid van de Anglicaanse kerk, die de predikanten en de leraren aanstelde. Ze misbruikten de kinderen daar op afschuwelijke wijze. Tot een ongelooflijk afschuwelijke hoogte als zij hun eigen taal in school probeerden te spreken.  Maar dat werd genocide genoemd, dat maakt allemaal een integraal onderdeel uit van de vernietiging en uitroeiing van een cultuur.

 

Clarence: Dat is precies wat mijn voorvaderen hebben doorgemaakt. Een ander kwart van mijn afkomst is van de andere mensen, waar jij vandaan komt, van Schotse, Ierse, Nederlandse, de rest van die Europeanen. Maar ik vereenzelvig me altijd met de underdog. En die andere mensen die hierheen gestuurd zijn, de gewone mensen, zij wisten niet wat ze aan het doen waren.

 

Alan: Nee, dat wisten ze niet. De beste manier waarop zij hen konden overbrengen, was het creëren van hongersnoden in het thuisland of hen van het land te verdrijven. Schotland werd gezuiverd. Dat worden de Hooglandse zuiveringen (Highland Clearances) genoemd, dat was per wet. En het waren de roodjassen met de bajonet en het grote kanon en ze namen letterlijk duizenden mensen en stammen en stopten hen in schepen en zonden hen naar het buitenland om het land te ontvolken.

 

Maar bedankt voor het bellen, ik moet verder naar de volgende beller.

 

Clarence: Ik waardeer het, het was geweldig om met je te praten, tot ziens.

 

Alan: Houd vol daar, dag. Nu, we hebben C. uit Californië, ben je daar?

 

C: Heel erg bedankt voor het aannemen van mijn telefoontje. Ik waardeer alles wat je doet heel erg, je show is een van de besten Ik heb een vraag voor je, eigenlijk twee. De eerste vraag is, heb je ooit de series van Isaac Isamov gelezen? De robotseries?

 

Alan: Ja, jaren geleden.

 

C: Het was een van mijn favoriete series. Maar het fascinerende daaraan was dat al de burgers van de wereld in ondergrondse gewelven (“domes”) leven. En ze zijn verschrikkelijk bang om naar buiten te gaan door de biologische dreiging die zij waarnemen. Ze zijn zo geconditioneerd dat ze niet weg kunnen en deze supersteden waren net als waar jij over sprak. Dus ik dacht, weet jij wat er gaat gebeuren?

 

Alan: Zij wisten destijds dat ze voor totale beheersing een ongelooflijk scenario moesten creëren om het publiek angst aan te jagen. Deze jongens zullen de hele wereld bedriegen, op een grote schaal om hun zin te krijgen. Het is als toen ze naar de maan gingen. Ik zag als kind de vlag wapperen toen ze het in de grond staken en zeiWel, er is geen wind op de maan, waarom wappert de vlag in de bries? Je hebt het over ongelooflijk grote bedriegerijen die op globale schaal gepleegd worden. En het is zoals Adolf Hitler zei:

 

Als je een leugen gaat vertellen, vertel dan een grote”.

 

C.: Ja, hoe groter de leugen is, …

 

Alan: Dus het hele scenario van deze gewelven is heel realistisch. Ik heb hier heel veel documentatie van mensen die met de Verenigde Naties werken, waar zij al deze tekeningen van de gewelven hebben, zelfs één voor de ouderen, één voor de werkers enzovoort. Dit worden de nieuwe woongebieden van de toekomst. Maar ik sprak met de toparchitect, die ook een van de rijkste mensen op de planeet is. Architectuur is zijn hobby. En hij bezit honderden bedrijven en andere corporations, deze man, hij heet Gaylon Weston. Prins Charles zit in zijn poloteam, niet andersom. En hij liet me in de vroege jaren ’80 een paar van zijn tekeningen zien. Het waren precies dezelfde dingen, deze massale gewelven. Het omvatte geheel wat dan Toronto zal zijn, een veel kleiner Toronto dan nu, maar nog steeds een Toronto. En ik zei, “Wel, waar zijn al de andere huizen?” Hij zei: “Die zullen er niet zijn. En al het vervoer zal ondergronds plaatsvinden met de ondergrondse zodat mensen nooit de open lucht in zouden gaan.

 

C: Dit is het precies. Wat er in deze boeken gebeurt is precies hetzelfde. Isamov kende de inhoud, hij wist wat er zou gaan gebeuren

 

Alan: Ja, hij behoorde tot de Futurist Society. Dat klopt.

 

C. Ja precies. Mijn tweede vraag is, vergeef me als dit misschien algemene kennis is, maar ben je op een of andere manier familie van Alan Watts?

 

Alan: Niet dat ik weet. Ik heb zeker overal familieleden zitten, en ik heb er zelfs een paar die naar Californië gingen en zij hadden een paar doyle (onvertaald) velden in de vroege 19e, late 18e eeuw. Maar…

 

C: Heel fascinerend. Ik vroeg het me af, want jullie namen zijn bijna hetzelfde. Maar heel erg bedankt, je doet enorm goed werk, stop er nooit mee,  houd vol.

 

Alan: Ja, ik doe mijn best.

 

C: Hou het vol man, doe voorzichtig.

 

Alan: Ja, bedankt.. Alles wat er gebeurt, zoals ik zeg, werd een lange tijd geleden gepland. En toch, als zij dingen naar het publiek brengen lijkt het een reactie op een onmiddellijke crisis. Zo wordt het aan ons gepresenteerd. Maar deze persoonlijkheden spraken over deze geweldige gewelven, steden terug de jaren ’60, waarvan wij weten, en publiceerden het in sciencefiction boeken en maakten in de jaren ’70 en ’80 tekeningen van dezelfde scenario’s.

 

En om voor een minuut terug te gaan naar Galton Darwin. Hij spreekt over slavernij. Hij zei dat de wereld altijd slavernij heeft gehad, in de ene vorm of de andere. Hij zei:

 

We zitten simpelweg in het proces…”

 

Dit is in de jaren ’50.

 

“We zitten simpelweg in het proces van de creatie van een meer geraffineerde vorm van slavernij”.

 

Wat hij daarmee bedoelde is een systeem waarin je werkelijk, wérkelijk gelooft dat je vrij bent. In feite zul je denken dat je nog nooit zo vrij bent geweest.

 

En kijk er vandaag naar, waar ongeveer 60% van het inkomen van mensen door middel van meerdere belastingen, direct of indirect, meteen weer uit hun zakken geklopt wordt. Belasting is een vorm van slavernij. Als je arbeid belast wordt. Dat is de wet. Dat is de wet begrijp je, het is ook altijd de wet geweest, het is ook altijd  gewoonterecht geweest, lang voordat ze het in de boeken zetten. Maar de mensen doen het omdat het heel natuurlijk lijkt omdat hun ouders het ook deden. Het nageslacht van zoogdieren kijkt naar de ouders voor tekenen van gevaar en waar ze argwanend voor moeten zijn. Als de ouders het niet weten zullen de kinderen niet denken dat er iets vreemds is aan de samenleving waarin zij opgroeien.

 

En we hebben een generatie die opgroeit, en dat is precies wat zij wilden, die zullen denken dat er voor altijd terreur zal zijn. Zij zullen nooit een tijd kennen zonder controleposten en ID-kaarten en uiteindelijk chips Ze denken dat het hier altijd is geweest, dat we altijd onder een vreemd soort van aanval leven. Dat is essentieel voor hun plan.

 

Terug met meer na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo, ik ben Alan Watt met Cutting Through The Matrix. En we hebben nog een paar minuten te gaan en we hebben nog één beller, we proberen hem ertussen te schuiven. Het is John uit Chicago, ben je daar John?

 

John: Ja, ik ben hier. Ik heb een vraagje. Ik ben van het weekend naar je website gegaan. Ik heb al de video’s bekeken en ik dacht eraan om de boeken te bestellen maar ik wilde iets weten over de shows die je hebt over de antieke geschiedenis, of de informatie hetzelfde is als de boeken, want het is nogal duur om ook de cd’s te bestellen. Dus ik vroeg me af, raad je me al het materiaal aan of zijn de boeken goed genoeg voor me?

 

Alan: De boeken zijn goed op hun eigen manier. Ze zijn bedoeld om een persoon wakker te maken, met een andere schrijfstijl, ik ga niet op een droge en saaie manier door het materiaal heen, ik raak mensen met symbolen en stellingen en door te laten zien hoe de taal zelf gecodeerd is, hoe dat op je brein (mind) inwerkt, je word letterlijk geprogrammeerd. De cd’s gaan in op vele antieke geschiedenissen van de technieken die door de eeuwen heen,  tot aan de huidige tijd op andere volkeren toegepast werden.

 

John: Oké, bedankt. Dat klinkt heel interessant, want sinds ik een kind was ben ik al geïnteresseerd in geschiedenis, ik herinner me school, het herinneren van data en ik probeer dingen te leren over waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Dus je zou aanbevelen om zowel de boeken alsde cd’s te kopen?

 

Alan: Ja, ze zijn zeker een aanvulling. Het geeft een veel groter beeld, om je te realiseren hoe oud het systeem is en hoe het eerder geïmplementeerd is, in verschillende fasen, door het gebruiken van deze technieken

 

John: Wel oké, heel erg bedankt voor je tijd, dag.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Dag. En hier volgt een kleine stelling, voordat ik eindig met Galton Darwin,  opnieuw, een man die behoorde tot de Future Society, het Royal Institute of International Affairs en al de grote jongens, die de wereld runnen en die de echte regering runnen.

 

En op pagina 189 zei hij. Hij spreekt erover dat slavernij door de tijden heen heeft bestaan:

 

Een van de triomfen van onze Gouden Eeuw is geweest dat slavernij over een groot deel van de wereld afgeschaft is. Het is moeilijk te zien hoe deze conditie gehandhaafd kan worden in een harde wereld van de toekomst met de verhongerende marges, en gevreesd moet worden dat maar al te vaak een fractie van de mensheid in een toestand zal moeten leven, die, hoe het ook genoemd wordt, niet te onderscheiden zal zijn van slavernij.”

 

En dat is pagina 189.

 

Dus je begrijpt dat niets nieuw is. Niets waar we doorheen gaan hier is nieuw, helemaal tot aan geslachtskwesties, trans-seksuelen, post-humanisme. Al die soort dingen werden lang geleden gepland en lang voordat Darwin in de jaren ’50 met dit materiaal naar buiten kwam, zijn grootvader’s agenda volgend. Dit is altijd bekend geweest. En zij hebben het door de tijd heen geïmplementeerd.

 

Zelfs de seksuele revolutie werd in de jaren ’20 uitgetest. Ze gingen terug naar de tekentafel en kregen de pil, ze hebben zeer ingespannen gewerkt om de pil te krijgen. Ze brachten ook de vruchtbaarheid naar beneden via andere methoden, bij mannen en vrouwen, die zeer succesvol zijn en die zij nooit openlijk toegegeven hebben, het feitelijk doen ervan, ze geven wel toe dat ze bepaalde dingen wilden doen, via inentingen en voedsel. En we zien het sterk dalen.

 

En dat werd allemaal gepland, zoals ik zeg, toen onze grootouders geboren werden. Verbazingwekkend, niet, om je te realiseren dat je een agenda leeft. Terwijl de media jou blijft vertellen dat je voorop in de ontwikkeling loopt. Je weet alles dat er is om te weten. En ze brengen iedere dag deskundigen naar het bodem niveau om deze schijn hoog te houden dat we gewoon op een dagelijkse, wekelijkse basis ontwikkelen.

 

Wel, vanuit een nog steeds koud Ontario, Canada, wensen Hamish, de hond en ik je een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

  

 

 

Vertaling: Hensel, april 2008