ALAN WATT:

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP

Republic Broadcasting Network

 

 

"Bring on the Clown as We All Go Down,
Absolutism Prevails as We All Chase Tails,
Delilah Dances the Full Seven Veils,
The Fiction Man Drowns,
Bring on the Clowns"

© Alan Watt.

 

In Nederlandse vertaling:

Breng de clown op toneel terwijl wij allen tenonder gaan, Absolutisme zegeviert terwijl wij allen op staarten jagen,

Delilah danst de voltallige zeven sluiers,

De man van fabels verdrinkt,

Breng de clowns maar op toneel

 

19 maart 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 19 maart 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

“Code van Stilte”door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

 

Er is een waarheid, die zo ver weg is, zo ver kun je zien,

Dat het niet genoeg is liefje

om de afstand tussen jou en mij te overbruggen

Er is een lijst van droefheid van honderd mijlen lang

Er is een code van stilte en het kan niet doorgaan

 

Wel, je loopt met je ogen open

Maar je mag niets zeggen

Terwijl de beloften die we hebben gedaan gebroken worden

Onder de waarheid, zijn we bang te openbaren

Maar ik moet het nu weten schat

Ik moet weten hoe het zit, dus kom op

 

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

There is a truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

Well you walk with your eyes open
But your lips they remain sealed
While the vows you made are broken
Beneath the truth we fear to reveal
Now I need to know now darlin'
I need to know what's goin' on so c'mon

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 19 maart 2008.

 

En we zijn zeker, diegenen die dit ál die jaren zien, niet blij met de snelheid waarmee zij alles neerbrengen.

 

Voor nieuwkomers, ik vraag hen altijd - en ik krijg iedere dag telefoontjes van mensen over de planeet. En het is goed om te zien dat zoveel jonge mensen wakker worden. Zij hebben niet dezelfde indoctrinatie gehad als de ouderen gehad hebben en zij stellen vragen. Maar het is goed om te zien, dat zij zich in dit alles dat in hun leven zal gaan plaatsvinden, verdiepen, want zij zijn degenen die er doorheen moeten leven.  En zij stellen de júiste soort vragen, ze zijn niet bedrogen door het nieuws. - En ik vraag hen te kijken op cuttingthroughthematrix.com, de website, waar zij zichzelf kunnen vullen met heel veel informatie, die opbouwt tot aan de huidige realiteit. En kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu waar je transcripten in de verschillende talen van Europa kunt downloaden.

 

En we rollen voort, we rollen sneller voort dan ooit tevoren, want dit werd verwacht. Ik wist het toen zij Irak voor de eerste keer binnenvielen, ik wist dat het het laatste overblijfsel was van een systeem dat zij moesten vernietigen. Want de wereld moest gestandaardiseerd worden zoals het een lange tijd geleden gepland werd. Zelfs toen de Volkenbond (League of Nations) werd opgezet in de Eerste Wereldoorlog. Zij wilden de planeet standaardiseren en in de grond alle competitie van welk alternatief systeem ook vernietigen.

 

In het begin zeiden zij dat iedereen welkom was.  Of het nu dictatorschappen waren, of communisme of democratie. Maar nu, zie je, het was allemaal een grote leugen. Democratie was ook een leugen, want de democratische landen, de mensen die dachten, dat ze democratisch waren, waren om mee te beginnen nooit democratisch. En als je de memoires leest van mensen als Bertrand Russell, kom je erachter, dat mensen als Bertrand, in zijn eígen memoires zei, zélf zei, dat hij naar Rusland gestuurd werd om het communistische systeem te helpen opzetten en het in universiteiten te onderwijzen. En dat deed hij. Hij was een van velen, die uitgezonden werden om dat te doen en te beginnen met de primaire beginselen van het communisme voor China.

 

Nu is China de modelstaat voor de wereld, volgens de Verenigde Naties. Met andere woorden, we moeten allemaal China navolgen. Voor diegenen die China bestudeerd hebben, het is een nogal  afschrikwekkend beeld waar je dit volk hebt, dat nooit echt vrijheid, tenminste individuele vrijheid, heeft gekend,. Ze hebben nooit iets gehad als een Amerikaans type vrijheid en het is een vreemd concept.

 

***

 

Ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. Pratend over de snelheid nu, het opbouwen van de snelheid in de richting van dit nieuwe, Huxliaanse type van nieuwe wereldorde en hoe de Verenigde Naties hebben verklaard, dat China een modelstaat voor de wereld is. Een modelstaat, want het is een systeem waarin ze nooit individuele vrijheid hebben gekend. Ze hebben nooit het idee van individuele rechten gekend. En zij hebben een streng abortusbeleid om te verzekeren, dat niemand, geen familie - want herinner, de familie is de vijand in dit nieuwe systeem - Het gezin kan niet meer dan één kind per stel krijgen. En dat is wat zij daarmee bedoelen.

 

Dus de Verenigde Naties, die al deze tijd op de achtergrond zaten, gefinancierd en zwaar gepromoot werden, waren volledig verbonden en grepen in elkaar met de grote foundations, met al de regeringen van de wereld, waarvan je denkt dat het democratisch is. Dat komt naar de voorgrond. Want dat is gebouwd om het parlement van de wereld te vormen.

 

“Het parlement van de wereld”, zoals Shelley het noemde. En het is geen toeval dat zelfs Amerikaanse presidenten Shelley voortdurend citeerden. Want Shelley sprak over “het parlement van de wereld”. Hij was een hoge Vrijmetselaar, natuurlijk, en hij wist wat er in het spel gebracht zou worden. Maar ook mannen als de Founding Fathers van het Amerikaanse systeem. Want mannen als Benjamin Franklin spraken over het creëren van een Federatie van de Wereld (“Federation of the World”). En de Verenigde Staten waren het begin van de Wereldfederatie. Ze zeiden het allemaal heel aardig en simpel.

 

Maar vandaag begrijpen we wat het echt betekent. Het is een systeem waarin de natuurlijke aristocratie, diegenen die zoals verondersteld de intellectuelen zijn, de levens en de functies van alle anderen die op de planeet leven moeten dicteren. Om zichzelf te dienen. Een wetenschappelijk dictatorschap. En we hebben door de jaren heen mensen gezien als Aldous Huxley en zijn grootvader, Sir Thomas Huxley, die de beste vriend was van Charles Darwin, die voorvechters waren van dit doel, voor een reeds bestaande, rijke aristocratie van de planeet, om een nieuw type wezen tot bestaan te brengen om deze rijke aristocratie te dienen. En dat blijken toevallig jij en ik te zijn en jullie eigen nageslacht.

 

Biljoenen en triljoenen dollars zijn in het systeem van entertainment gepompt. Want door middel van entertainment krijg je een ficitieve realiteit, een realiteit die jíj begint na te volgen. Het spreekt alles aan wat je als neiging (drive) in je hebt, iedere drive die je in je hebt, wordt naar buiten gehaald en versterkt. Je ziet het in perfectie op het scherm. Jij probeert het na te doen in je eigen persoonlijke levens. En het blijkt zo niet te werken. Dan heb je de talkshows op televisie, die zorgdragen voor de uitval als je het probeert na te volgen en het niet goed uitpakt. En je vraagt je af wat er mis is met je. En dan heb je de dokter Phils en al de anderen, die je snelle antwoorden geven in één uur, van de illusoire televisie. En mensen geloven het, ze geloven het. Ze worden wat ze op het televisiescherm zien.

 

We gaan de hel binnen en als we niet heel snel wakkerworden voor wat er gaande is, is het allemaal over en gedaan. De economie is zorgvuldig gemanipuleerd om het publiek te laten denken dat dingen gewoon uit elkaar vallen, door onafhankelijke bankiers enzovoort. En niets is verder van de waarheid. Bankiers zijn nooit onafhankelijk geweest. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, zijn altijd met elkaar verbonden geweest, zelfs toen zij de eerste Grote Depressie veroorzaakten. Het is een show voor het publiek. Het publiek komt niet in opstand als er niemand is om de schuld te geven. En opnieuw, ze doen hier hetzelfde.

 

We worden gerund door een handjevol corporations (N.V.’s). Deze bedrijven hebben alles op de planeet in bezit, al de hulpbronnen, alles wat je nodig hebt om te leven. Het enige dat zij technisch gesproken niet bezitten, is de lucht die je inademt. En zelfs die vervuilen zij met hun sprayen van de luchten.

 

Zij bezitten jouw voedselvoorraad. Ze bezitten wat er in je voedsel gaat om het te maken. Kijk naar de vijf grote bedrijven, die in werkelijkheid allemaal één zijn: de vijf punten van Vrijmetselarij. Zij houden van hun vijfpuntige sterren, die de gehele, de GEHELE voedselvoorraad van de planeet bezitten. Kijk naar al  de duizenden top-genetici, die zij in dienst hebben genomen, om alles wat je eet, te veranderen. En als jij maar een ogenblik gelooft dat het was om een betere wortel of aardappel te maken, of wat ook, dan ben je al verloren. Voedsel is altijd als wapen gebruikt.

 

Voor de Tweede Wereldoorlog werden er boeken geschreven door oorlogsindustrie-instellingen over de mogelijkheid om voedsel als een wapen te gebruiken. We zien het op de gehele bevolking gebruikt worden en de gezondheid van het publiek gaat zeer snel omlaag. Maar het publiek weet het niet.

 

Canada was de proefbaby voor het genetisch gemodificeerde voedsel. Canada kwam erachter, toen in Groot Brittannië naar buiten kwam, dat meneer Blair wetten wilde doorvoeren om het  verplicht te stellen, dat zij gemodificeerd voedsel moesten gebruiken. Het kwam vanuit Brittannië naar buiten dat Canada er al mee getest was. In Canada wisten wij dat niet, daar heb je democratie.

 

Daarna haalden ze de grote jongens naar buiten, de David Suzuki’s, de door de Verenigde Naties gecertificeerde specialisten, die van harige dieren houden en nooit tegen je zouden liegen. Die ons plooien met een gevoel van het is allemaal heel fijn, maak je er geen zorgen over. En de CBC van Canada, de Canadian Broadcasting Corporation, die door de belastingbetaler betaald wordt, de BBC van Canada, vertelde het publiek :Maak je geen zorgen, de wetenschappers hebben het onder controle”. Alsof Grote Broer jou nooit iets zou aandoen, toch? Maar kijk naar de geschiedenis van India, kijk naar de Brahmanen en hoe zij de bevolking duizenden jaren lang onder slavernij hielden door het beperken van hun dieet tot een paar basisdingen. Voedsel is altijd gebruikt als een wapen van oorlogsvoering.

 

In een tijdperk waar de wetenschap schijnbaar zijn toppunt bereikt heeft, waar ze zoveel dingen kunnen genezen, ze kunnen vanuit het niets een splinternieuw wezen maken, het niet alleen genezen van  imperfecties, maar het volledig perfectioneren door het verwijderen van de slechte genen, maar ze kunnen maar geen genezing voor kanker vinden. Of voor iets anders in dat opzicht. Ze kunnen je de rest van je leven behandelen, voor hoelang het nog duurt of zolang je het je kunt veroorloven te blijven betalen, maar ze kunnen je niet genezen. Maar ze kunnen wel een splinternieuwe jij maken, door selectieve genen, slicing (het in plakken snijden) enzo.

 

En dit is wat we gevoed krijgen, dag na dag na dag, jaar na jaar. En het publiek kan het niet snappen. Zelfs als mensen als ikzelf je de geschiedenissen geven van de mensen, die, vanaf de top, boeken over de agenda hebben gepubliceerd,. Ze kunnen niet geloven dat het werkelijk gebeurt. En zie, het gebeurt werkelijk.

 

Het probleem is, om tegen het systeem in opstand te komen, waarvan je kunt zien dat het dictatoriaal is, iedere dag in de kranten, als je dat niet tot je kunt laten doordringen, heb je een probleem.

 

Iedereen op de planeet wordt gevolgd (tracked). Iedereen op de planeet moet zelfs nog meer gevolgd worden, en meer en meer en meer, totdat je niet meer kunt bewegen zonder dat je gevolgd bent en oké bevonden en geverifiëerd. We zijn er slecht, heel slecht aan toe.

 

In tussentijd pushen ze nog steeds hetzelfde oude materiaal: “Stem voor deze man, stem voor die man”. Ik vertel al jarenlang dat instituties en de organisaties de planeet runnen, geen onafhankelijke  personen. Als een waar onafhankelijk persoon langs zou komen, die het allemaal voor jou in orde zou maken, zou hij zo snel vermoord worden. Je zou nauwelijks een herinnering hebben aan de flits van de foto, die je je misschien denkt te herinneren. (“You’d hardly have a memory of the flash of the photograph that you think you might remember”).

 

Tien jaar geleden sprak ik erover, dat het systeem, in de Verenigde Staten en Canada vooral, neergehaald zou worden. In Europa was het al neergehaald. En ik zei, “Als de Verenigde Staten hun taak in het Midden Oosten voltooid hebben, wacht maar tot het gebeurt, in de Amerika’s, worden zij op hetzelfde moment neergehaald”. En dat worden ze.

 

Terug met meer na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. En ik probeer een paar slapers daarbuiten te vangen en ze wakker te maken. Want de tijd droogt op, zoals ze zeggen, En de tijd droogt inderdaad op. Want je kunt vandaag geen krant openslaan zonder dat je je realiseert, dat al die anti-terreur nonsens te maken heeft met kleine oude jij, en je nageslacht en alle anderen die je kent.

 

Daar gaat het over. Het heeft niets te maken met El Qaeda of iets anders dat op de achtergrond gevoerd wordt. Begrijp je, het gaat om jou. De hele wereld is nu een verdachte. Als je niet tot de elite behoort ben je een verdachte.

 

En zelfs de bespieders worden bespied. Er zijn nu zoveel lagen van “watching” (spionage). Want zij kopieerden het Sovjet Systeem. En met hoge technologie hebben zij het geïntensiveerd tot een veel, veel hoger niveau. Waar zelfs degenen waarop zij moeten rekenen, nog meer bespied moeten worden. Er is vandaag geen enkele privacy wat dan ook. Onder de schijn van terrorisme, terrorisme, overal.

 

En de media, natuurlijk, dat is de methode, zoals altijd, het  is de media, dat wat stroomt, het stroomt, het geeft je het lopende nieuws, het is lopend, het stroomt begrijp je. De media is de methode om het in al onze hoofden te krijgen, dat niets en niemand  meer vertrouwd kan worden. De media is een methode om een paranoïde waan over de gehele planeet te brengen, totdat we ons allemaal onderwerpen en werkelijk geloven dat niets meer veilig is.

 

Hoewel het publiek, als ze nog iets van een geheugen zou hebben, zou kunnen terugdenken aan wat Bush zei, toen hij ondervraagd werd over de invasie van Irak. Waar hij zelf zei:  “Ik heb nooit gezegd dat Saddam Hoessein iets met 11 september te maken had”, hij zei: “ik denk gewoon dat hij een slechte man is en dat de wereld beter af is zonder hem”. Iets dat Nero of Caligula gezegd zouden kunnen hebben. Niet verrassend, want zij zijn allemaal psychopaten, begrijp je, doorgefokt.

 

En de doorgefokte psychopaten hebben de controle over de planeet. En wij zitten allemaal achterover, wachtend totdat er iets vreemds onverwachts gebeurt. Dat een van hun nakomelingen helemaal niet psychopathisch blijkt te zijn en naar buiten komt en ons helpt.

 

Wel, op die manier zal het niet gebeuren. Het gebeurt omdat vrijheid iets is waarvoor jij, jijzelf als een individu, moet opkomen   En niemand anders. Niemand anders kan het voor jou doen. Niemand kan je vrijheid geven. En vrijheid, als het gekocht wordt, wordt altijd tegen een prijs gekocht. Want tirannie is sadistisch. Sado-masochisten die de planeet beheersen, zullen niet erg aardig zijn voor iemand die voor de rechten opkomt.  En de volgende generatie, die heel gemakkelijk verzorgd werd met creditcards en makkelijk geld en een zacht leven voor een generatie, terwijl zij aan de top simpelweg zitten te wachten tot zij afsterven. En dat is wat er nu op dit moment gebeurt. Een generatie werd omgekocht met pensioenplannen, met werkloosheidsverzekeringen. Ze werden afgekocht, ze werden omgekocht en kregen gemakkelijk krediet, terwijl de grote jongens en de grote instituties, honderden en honderden van deze instituties, die allemaal samen netwerkten, al jouw rechten aan het wegnemen waren.

 

En binnenkort zul je mensen horen huilen en huilen, verschrikkelijk huilen. En ze willen er iemand de schuld van geven, iedereen behalve zichzelf. Het is al aan het gebeuren.

 

Maar wij moeten uit deze matrix breken, als we al besluiten iets te doen.  We moeten er volledig uitbreken. Begrijpen wat er aan het gebeuren is, hoe het gebeurd is. En een deel van de geschiedenis ervan. Kijk naar het in elkaar grijpende netwerk van NGO’s, non-gouvernementele organisaties, wie hen financieren, de grote instituties, koningschappen, bankwezen enzovoort. En dan krijg je het hele overzicht  dat helemaal  teruggaat tot oud Babylon.

 

Want ja, zo oud is het. Kennis wordt nooit genegeerd, nooit ooit genegeerd en raakt nooit verloren voor diegenen die veroveren. Kennis is macht. Kennis creëert het systeem van concurrentie.

 

En wij zitten in het proces van de finale fase, waarin de gemiddelde mens denkt, “Nee, we zijn als menselijk wezen niet goed genoeg. Menselijk zijn is niet meer goed genoeg. We zouden post-menselijk moeten zijn. We zouden het moeten verbeteren, we zouden dat wat imperfect was, moeten perfectioneren”. Dat houdt in de mensheid zelf. “En het perfectioneren”. En daar gaan zij op dit moment heen met dit alles. Grote foundations hebben wereldbijeenkomsten over post-humanisme.

 

Intussen adviseer ik iedereen die nog kan denken, te kijken naar “Brave New World” van Aldous Huxley, want dat is werkelijk wat zíj ermee bedoelen, een perfecte wereld van perfecte dienaars, slaven, voor altijd. Terug na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. En wat een matrix is het. Want realiteit is illusie. De hele New Age beweging was er ook allemaal onderdeel van. De New Age, gewoon: “Voel je goed; word zelf god; accepteer alles zoals het is; oordeel nergens over, alles is goed; wees gelukkig, kijk niet naar het negatieve, want het negatieve zal je naar beneden halen”. Intussen is er een hele generatie voorbijgegaan, terwijl zij zichzelf mentaal masturberen, deze waan in. En in tussentijd hebben zij alles verloren, door de echte goden, diegenen aan de top, diegenen die zichzelf goden noemen. Want wat is een god uiteindelijk? Een god is iemand die, in de grond, het recht heeft om te zeggen of je leeft of sterft, of je geboren zult worden of niet. Macht over naties, dat is wat een god is. En diegenen aan de top geloven echt, onder de Darwiniaanse methodologie waaronder zij vallen, dat zij het toppunt van de gehele schepping zijn. Darwiniaans socialisme, een nieuwere naam voor veel oudere religies.

 

Nu, we gaan naar de telefoons en we hebben Rick uit Californië aan de lijn. Ben je daar Rick?

 

Rick: Ja, hallo Alan, kun je me horen?

 

Alan: Ja, ik hoor je, ga verder.

 

Rick: Wel, hoe gaat het met je Alan?

 

Alan: Niet zo slecht.

 

Rick: Hallo?

 

Alan: Ja.

 

Rick: Ik wilde je mijn verontschuldigingen aanbieden voor vorige week, toen ik je verkeerd voorstelde. Je zei, wel, dat ik het verkeerd zei. Dat jij had gezegd, dat zij geloofden dat zij een identeit aannamen, niet dat zij werkelijk een identiteit aannamen. Dus sorry daarvoor.

 

Alan: Het is ok, ja.

 

Rick: Iets anders dat ik je wilde vragen, eigenlijk dacht ik dit gisteren, ik kon het ruiken, het zat in de lucht. En ik wil weten of jij documentatie hebt of er iets over gelezen hebt? Weet je dat Monsanto terminator seeds (onvertaald) heeft, waarmee je niet verder kunt kweken -ze zijn genetisch gemodificeerd - tenzij je naar het bedrijf gaat? Wel, ik kan in de toekomst zien dat er een of ander schakelingssysteem in het voortplantingssysteem van de mens zal zijn, waar je voor een baby naar het bedrijf moet gaan.

 

Alan: Dat klopt.

 

Rick: Wat heb jij gelezen, is dat waar?

 

Alan: Het is er al. Ze hebben het menselijk DNA gepatenteerd. Het “Human Genome Projectwaarvan niemand wist dat het gaande was, jaren en jarenlang, totdat zíj het ons vertelden en toen was het al afgerond. Zij hebben al verklaard dat de bedrijven, die het  project deden, nu jouw genen bezitten. Zij bezitten jouw genen. Dus in technisch opzicht zijn zij, als je voortgeplant bent, de eigenaar van jouw kind. En in iedere oude religie heet dat slavernij en deze karakters behoren zeker tot een duidelijke religie.

 

Rick: Dus alsof we weer naar vóór de eerste Burgeroorlog gaan, alsof we de cirkel rondgegaan zijn.

 

Alan: Ja.

 

Rick: Goed, dat was alles wat ik wilde delen, heel erg bedankt, Alan. Ik wens je een fijne dag.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Maar dat is een interessant punt. Dat is precies wat zij hebben gedaan. Zij zullen alles, álles bezitten dat je nodig hebt om als een individu te overleven, inclusief je recht om voort te planten. En als je voortplant en je bent reeds hun eigendom, dan is je kind defacto een slaaf, dan behoort het hen ook toe. Nu, we gaan naar  Cody in Canada. Ben je daar Cody?

 

Cody: Ja,  ik ben hier, kun je me horen?

 

Alan: Ja. Zeg het maar.

 

Cody: Hallo Alan. Ik vraag me steeds af, wie speelt de muziek aan het begin, ben jij dat, die op die gitaar speelt?

 

Alan: Ik kan het niet zeggen. Er zijn veel legaliteiten daarboven in de business.

 

Cody: Ja, ik houd van die kleine riff (onvertaald) aan het begin, hoe het iedere keer begint. Je vorige beller was bezorgd over het feit dat onze genen in eigendom zijn. Wel, zodra zijn ouders hem bij de overheid registreerden, werd hij al eigendom van de overheid. Ik hoop dat hij zich daarvan bewust is. Je geboortecertificaat wordt aan de hoogste bieder verkocht en…

 

Alan: Ik zeg altijd, ik herinner me wat ik zei toen, ik geloof dat ik zes jaar oud was en een familie in de buurt hun kind moest registreren. En ik zei, “We weten allemaal dat het geboren is, waarom moeten we het registreren?”. En alles wat bij de overheid geregistreerd wordt, wat het ook is, wordt eigendom van de overheid. Je hebt het in je bezit, maar je bent niet de eigenaar. Ja, dat is waar.

 

Cody: Het is waar. Daarom worden de namen allemaal in hoofdletters geschreven, het is een fictief persoon.

 

Alan: Ja, het is allemaal fictief, maar het feit is, het wordt ondersteund door zeer echte jongens op steroïden met MP5-machinegeweren.

 

Cody: Inderdaad. Wel Alan, ik heb niet echt veel bij te dragen. Ik luister naar je show, naar iedere schow en als ik het mis, luister ik naar de archieven. En ik was altijd nieuwsgierig wie dat stuk aan het begin speelde, en jij wilt het niet zeggen en ik begrijp waarom. Laat me even zien, ik maakte aantekeningen terwijl ik naar het programma aan het luisteren was, maar nee, er is niets dat ik verder kan bijdragen. En ik houd van je show. Als ik je zou willen bezoeken, kan dat?

 

Alan: Dat zou kunnen, zolang ik genoeg waarschuwing krijg (plenty of warning) en als de tijd juist is.

 

Cody: Genoeg waarschuwing, moet ik er op een bepaalde manier uitzien?

 

Alan: Het hangt ervan af hoeveel ik gepland heb staan en welke tijd van het jaar het is enzovoort. Want sommige mensen willen je bezoeken en echt, je kunt niet wachten om hen te vermaken. Ze zullen je uitputten. En je hebt zoveel te doen terwijl we de kans hebben het te doen. Je kunt niet toestaan dat te laten gebeuren.

 

Cody: Oké, als ik langs zou komen zou het niet voor een ander doel zijn dan om te kijken hoe ik zou kunnen bijdragen.

 

Alan: Ja.

 

Cody: Ok, goed. Hoe zou ik dat moeten doen als ik dat zou willen?

 

Alan: Dan zou je me moeten emailen.

 

Cody: Oké, dat zal ik doen, ik zal van de lijn gaan en anderen de kans geven met hun vragen en bedankt voor de grote dienst die je tot nu toe bewezen hebt. Dag.

 

Alan: Bedankt voor het bellen, dag. En we hebben Mo uit Oregon aan de lijn. Ben je daar Mo?

 

Mo: Ja, opnieuw bedankt voor de beste dienst die je de hele mensheid bewijst, van Canada, de  Verenigde Staten en over de hele wereld. En je word iedere dag door 6 biljoen mensen op de planeet gezegend. En ik zou graag een paar onderwerpen onder je aandacht willen brengen en een ervan is dit werkloosheids-percentage, waarvan zij zeggen dat het in de Verenigde Staten 4,7 procent is. Het is een totale leugen. Het is heel laag, maar het loopt op tot wel 20%. Want in Ohio, in Oregon, in Californië, Arizona, ik bedoel, in veel staten waarin je kijkt, ik bedoel, de mensen, die niet in de database van de ww staan, worden niet geteld, dus alleen als je de uitkering ook krijgt, zetten ze je in de database en dan zeggen ze:  dit is 4,7 of 4,5 of 4,3 enzovoort…

 

Alan: Laten we eerlijk zijn Mo, we zijn ver voorbij statistiek. Statistiek is een oud, oud spel, een oud antiek spel. En voordat  statistiek langskwam, mét wetenschap  - begrijp je, wetenschap moet waar zijn, dat is het  spel van bedrog - geloof ik dat zelfs Wilson, FDR en anderen het citaat gebruikten waar ze zeiden: “Er zijn leugens, verdomde leugens en daarna heb je statistiek”. En statistieken zijn er absoluut - En dat is de reden dat George Orwell statistiek door zijn hele boek “1984” gebruikt - om het publiek te bedriegen. En mensen geloven het, zij geloven wat zij via statistiek horen. En zeker geoeg, als je in hertraining zit of wat ook, halen ze je van de lijst af, maar je zit nog steeds onder hertraining en je word betaald uit de werkloosheidspot. Dus ja,  alles is bedrog in dit systeem. En het is veel, véel erger dan ze willen dat je weet.

 

Je moet begrijpen wat het verschil is tussen “government” (regering) en “governance” (bestuur). Aan de top noemen ze het allemaal “governance”. Governance is: vertellen aan het publiek wat zij móeten weten en niet meer waarheid, maar wat zij móeten weten. Ze willen niet dat het publiek in paniek raakt enzovoort. We worden als vee geherderd, als dieren. Het is Darwiniaanse theorie, begrijp je. Het is ook gebaseerd op het feit dat we allemaal dieren zijn, dat we het accepteren. En daarom kunnen zij als dieren getraind worden. En ze zitten er niet ver naast, ze zitten er niet ver naast. Want wij nemen iedere culltuur die zij ons geven aan. Als zij zeggen dat we monogaam moeten zijn, zijn we monogaam en als zij zeggen dat we als konijnen moeten paren, doen we dat ook. En alles wat zij ons ook geven is nu normaal. En dat is het wetenschappelijk dictatorschap, waar Huxley over sprak. Het kan geïnstalleerd worden, het is geïnstalleerd en het is zeer succesvol.

 

We zijn nu, zo goed als, voor het grootste deel, overgeleverd aan hun genade. Want wij hebben onze individuele soevereiniteit, onze individueel-soevereine identiteit, in spiritueel opzicht en anderszins, overgeven aan hén. En je ziet het door de hele samenleving, het gezin, wat er nog van over is, door alle lagen. En wij moeten dat herwinnen, want als we het niet herwinnen, is het game over, is deze hele strijd verloren.

 

Mo: Ja. Het andere gaat over de vijfde verjaardag van de bezetting van Irak. De kosten voor de Amerikaanse bevolking worden nu geschat op 12 biljoen per maand. In totaal 3 triljoen dollar. Een rapport van het Joint Committee of Congress heeft uitgerekend, dat de oorlog een gezin van vier personen 17.000 dollar heeft gekost, tot nu toe, en tegen 2017 zal het hen 27.000 dollar kosten. Dus schaam je Bush, schaam je…

 

Alan: Maar wat ook het geval is, het staat uitgespeld in het allereerste begin van de Verenigde Staten. Want Thomas Jefferson zei: “Een generatie die geboren is om de schulden af te betalen van de voorgaande generatie, zijn de facto slaven.”  En het publiek van vandaag accepteert het, ze accepteren het heel kalm. Ze zijn slaven

 

Mo: Dat was het, heel erg bedankt en ik wens je altijd geluk. Dag.

 

Alan: Bedankt voor het bellen. Nu, we hebben Joe uit Massachusettes aan de lijn. Ben je daar Joe?

 

Joe: Hallo Alan, je klinkt een beetje vermoeid vanavond.

 

Alan: Ik had een vermoeiende dag, een vermoeiende week, ik vecht hier tegen ijs en sneeuw en al het andere. Maar ik realiseer me ook dat de tijd werkelijk opraakt, want ze zijn gaan nu heel snel, het is overal om je heen, het zit in de lucht, het is overal. En als we niet werkelijk uit de illusies breken waaronder we  ons bevinden, als we niet stoppen alle valse vlaggen te volgen, die ze ons geven om te volgen, is het spel voorbij.

 

Joe: Wel, in dezelfde lijn, je hebt me geholpen een mediagrap te doorzien, waarvoor ik jarenlang gevallen ben. Forbes heeft recent aangekondigd, dat de rijkste man in de wereld, Warren Buffett, hij en onder andere Bill Gates. Het is ongelooflijk hoe de New Kids on the Block de rijkste mensen op de planeet worden.

 

Alan: Ja, is het niet een grap. Ik bedoel, ieder jaar publiceren ze wie de rijkste persoon is, en de koningin staat onderaan de lijst, wat een grap. Ik bedoel, zij hebben museums in Buckingham Palace, alleen voor de leden van het koningshuis en alleen voor hun eigen leden. De BBC heeft geloof ik een keer een tour door één van deze museums gemaakt en ze hadden diamanten ter grootte van een vuist uitgestald. Ik bedoel, dit zijn de rijkste mensen van de planeet.

 

Dus opnieuw, nogmaals: statistiek en datgene wat zij je geven om te geloven, vervormt de realiteit. En het is zowieso allemaal bedriegerij. Deze karakters beheersen de planeet al duizenden jaren.

 

Joe: Nu, een ander deel van de grap, die wat dieper gaat. Deze was voor het publiek, nu de grap voor Bill Gates en Warren Buffett. Gates heeft 90 procent van zijn vermogen beloofd aan de Bill en Melinda Gates Foundation, en Warren Buffett geeft 85% van zijn vermogen weg, waarvan het grootste gedeelte ook in de Bill en Melinda Gates Foundation gaat. Nu, de manier waarop ik ertegen aan kijk, ik weet niet hoeveel belasting zij aan de overheid betalen, maar het lijkt erop dat ze een hoge prijs aan hun echte meesters betalen.

 

Alan: Wat het is begrijp je, deze mensen zijn frontmensen, zelfs Bill Gates is een frontpersoon. Ik ben de wil van de poortwachter (I am the Will of the Gatekeeper). Dat is wat het in hoog-Vrijmetselarij betekent. Zelfs de naam vertelt je wie hij is. Het zijn aangenomen namen, begrijp je, voor hun functie. En toen Bill Gates naar buiten kwam, stal hij materiaal van ieder bestaand computerbedrijf en er was geen enkele rechtbank in het land, die hem wilde aanklagen. En dat vertelt je, dat hij vanaf het begin door de CIA gesteund werd. De grootste bedrijven zijn CIA  en MI6. Het zijn echte organisaties, heel, heel echt, maar ze worden gerund door de geheime diensten. Want ze kunnen geen andere concurrentie toestaan, dus moeten ze vooraan staan en de grootste zijn. Dus Bill Gates is alleen een frontman voor wat er gebeurt.

 

Zonder de computer zouden zij de wereld nooit kunnen overnemen, dat zou niet gedaan kunnen worden. We eindigen met beveiliging (security), wereldwijd. Het is niets anders dan tirannnie en het brandmerken van ieder individu op de planeet, onder de schijn van terrorisme. Dus ze zouden nooit alternatieve systemen kunnen toestaan die met hen concurreren. Je moet iemand vooraan zetten, dus hier is de poortwachter.

 

Nu, Adam Weishaupt en hetzelfde vind je ook bij de paus van Vrijmetselarij, Albert Pike, die zeiden, dat zij door de creatie van instituties, grote multinationale, multimiljonaire instituties, de meesters over de meesters van de wereld zouden worden. En daarom gaan zij altijd liefdadigheid in. Weishaupt zei dat. Onder de schijn van liefdadigheid en filantropie en door de sponsoring van ngo’s, non-gouvernementele organisaties, zouden zij de planeet overnemen. Dat is zo goed als gebeurd, we gaan nu door de laatste fase daarvan heen.

 

Joe: Rijke mensen als Gates en Buffett, ze transformeren zich, ze “ontwikkelen” zich tot filantropen. Het zijn financiële kelensnijders maar ze ontwikkelen zich tot filantropen. Het is hetzelfde als zeggen dat een haai verandert in een lam.

 

De laatste grap is de wreedheid van de vrije mensheid. De belangrijkste doelstelling van de Bill and Melinda Gates Foundation is inentingen en vaccinaties.

 

Alan: Ja. Alles wat je onder liefdadigheid doet is schadelijk voor ons geweest. En nogmaals, ze hebben een publiek getraind, zoals Ellul, Jacques Ellul, éen van de grootste breinen in het onderwerp, zei: “Alle entertainment is propaganda”. Of het medisch is, of recht, het is allemaal propaganda. Ze hebben het publiek getraind om het waar te nemen als heilzaam. Terug na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt met Cutting Through The Matrix en mijn hemel, wat een matrix  is het. Er zijn verschillende lagen in de matrix en de meeste  mensen die we kennen, zitten in het eerste niveau van de matrix, die door osmose in hen gebracht wordt, en via de openbaarheid in hen gebracht wordt door herhaling door de media en in ieder tijdschrift, en in iedere film die zij zien.

 

Terwijl wij, die wakkerzijn, ons de omvang realiseren van wat er deze dagen gebeurt. Het probleem is, de oude systemen, die mensen bij elkaar zouden houden om tegen iets dergelijks te vechten, zijn weg, ze zijn vernietigd. Ons is verteld om plezier te hebben. “Laat de goede tijden rollen” (“Let the good times roll”) En mensen geloofden het. De drugs werden verspreid, uitgedeeld door de  CIA, MI6, Mossad enzovoort, al de grote jongens zater er samen in, lang, lang geleden, ze waren allemaal één. En de “UN”, in het frans betekent het één. En niemand dacht erover na wat er werkelijk gebeurde, als je een goede tijd hebt en al je instincten zijn bevredigd, zo lijkt het. Totdat je ontdekt dat je een pop bent, een slaaf, in een systeem, waar in de toekomst niemand meer zal opgroeien met een geest van zichzelf.

 

Dat wordt door de jongens “Utopia” genoemd. Utopia. Kijk naar al de boeken die over Utopia geschreven zijn. Beginnend met Plato,  2340 jaar geleden. De man die ons vertelde hoe cultuur gecreëerd en beheerst wordt, 2300 en nog wat jaar geleden. Zie hoe het daar begint en werk je weg naar het heden. Good mures utopia as well (onvertaald). En ga omhoog tot aan de huidige tijd.

 

Kijk naar al de informatie die door de wetenschappelijke en futuristische organisaties naar buiten wordt gebracht. Ze worden zwaar gefinancierd, zwáar gefinancierd. Iedere bekende, beroemde schrijver die je kent, zelfs degenen waar je echt van houd, die je werkelijk kunnen amuseren en je meevoeren op de kosmische wind, worden allemaal betaald en worden gekocht. Zij stoppen ideëen in je hoofd, waarmee jij tot conclusies komt die vooraf bepaald zijn door degenen die het script geschreven hebben. En jij volgt simpelweg na wat je ziet of denkt of hoort. Want je zult helemaal niet denken.

 

We worden in een staat van niet-bestaan gebracht. Een fase waarin we zo ongelukkig zijn om mens te zijn, dat we het allemaal zullen opgeven. En als je werkelijk van mening bent dat dat het geval is, geef dan nu op en zet je televisie aan. En kijk naar een of andere soap of vrolijke comedy, met geschreeuw erin en lachkanonnen, en ga verder op je vrolijke weg.

 

Maar voor diegenen, die kunnen denken en begrijpen en die het potentieel van de mensheid begrijpen, zij gaan verder. Want je kunt nu niet opgeven, je moet verder. Dit is de beslissende strijd.

 

Ik ben Alan Watt en dit is Cuttig Through The Matrix. Hamish en ikzelf wensen je vanuit Ontario, Canada, een goede avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

 

 

Vertaling: Hensel, maart 2008