ALAN WATT   BLURB (Educatief Gesprek):

 

 

 "From Slime to Divine-

Darwin’s Repackaged Religion and the New Age"

 

 

In Nederlandse vertaling:

”Van slijm tot godheid –

Darwin’s opnieuw verpakte religie en de New Age”

 

 

6 maart 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 6 maart 2008

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is cuttingthroughthematrix.com. Het is 6 maart 2008 en ik dacht eraan om een blurb uit te brengen om meer dingen te kunnen zeggen dan je op de radio kunt. Want als je op de radio bent krijg je bellers die van het onderwerp af kunnen gaan met zo veel verschillende vragen enzo en wat er ook op dat moment voor het individu interessant is, waardoor je niet bij een specifiek onderwerp kunt blijven. Maar vanavond wil ik graag praten over deze grote enorme moloch die cultuur creatie heet.

 

Normaal gesproken zien we de effecten van veranderingen binnen de cultuur als zij plaatsvinden en wij door de initiële effecten, de zichtbare effecten leven. Maar we realiseren ons niet dat geen enkel onderdeel van een verandering in cultuur spontaan plaatsvindt. Het kan 40, 50, 100 jaar duren om de initiële veranderingen van perceptie in culturen te implementeren, zodat het zich gaandeweg zal manifesteren. Het is geen geheim dat er al een lange tijd een oorlog op de wereld gaande is. Het is in feite een heel oude oorlog. Je kunt het duizenden jaren terug volgen als je teruggaat en je verdiept in de verscheidene sekten en broederschappen, die bestonden en zich vanuit Egypte verspreidden, en zonder twijfel uit Babylon zelf, en in Griekenland. Want de filosofen die voornamelijk in Egypte onderwezen - degenen waarvan we op de hoogte zijn, ik twijfel er niet aan dat er voor die periode filosofen waren die in Sumerië onderwezen waren, maar er zijn geen archieven overgeleverd die voor ons beschikbaar zijn. - Maar de Egyptische, degenen tenminste die naar Egypte gingen, lieten archieven na. En zij werden de grote filosofen en zij waren de aristocratie van Griekenland. Zij waren de crème de la crème, die naar deze opleidingen gestuurd werden en terugkwamen om doorgaans hun eigen scholen op te starten. En daarna begonnen zij heel langzaam, ook in die tijd, verschillen in denkbeelden, gezichtspunten en perceptie te implementeren door of kennis toe te voegen –en het toevoegen van kennis klinkt heel goed totdat je denkt, “wacht eens even”, om kennis te kunnen toevoegen moet je al de kennis over een bepaald onderwerp hebben. De truc is om je selectieve kennis te geven. En jouw publiek zal dan tot vooraf bepaalde conclusies komen. Vandaag is het nog steeds hetzelfde.

 

De “perennial philosophy” (vertaald: de eeuwigdurende filosofie) of religie zoals het soms genoemd wordt, is een vorm van natuuraanbidding. Het is de centrale kern van Hindoeïsme. Het is de centrale kern van reïncarnatie en al de verscheidene dingen die zich uit het idee “we zijn allemaal één” ontplooiden, het universele bewustzijn, zoals het opnieuw en openlijk onderwezen wordt  sinds de jaren ’60. Voor de jaren ’60 werd het onderwezen in selectieve scholen, door verscheidene diensten, die verbonden waren met Vrijmetselarij, zoals theosofie. Maar als je teruggaat naar de neo-Platonisten in Alexandrië zul je zien dat zij de ideeën van Plato namen, het idee van het Hegeliaanse debat, want het bestond voor de tijd van Hegel, waar je gesprekken hebt, denkbeeldige gesprekken met ingebeelde vrienden of studenten en het in een boekvorm zet met een vraag-antwoord type scenario. En je leid iemand door een vorm van logica heen waarbij het idee is om je publiek te leiden terwijl zij het lezen of voorgelezen krijgen. Je leid hen naar een specifieke vorm van redeneren, die je, opnieuw, vooraf bepaald had. En dit was een zeer oude techniek die zelfs vandaag zeer succesvol gebruikt wordt.

 

Maar de oude Grieken spraken uitvoerig over materie. En ik vroeg mij regelmatig af waarom er een vrije-tijds klasse (leisure-class) was, die van het publiek leefde. Een vrije tijds klasse. School, het Griekse woord waar het vandaan komt, betekent vrije tijd (leisure). Je moest vrije tijd hebben om naar school te kunnen gaan. En scholen waren destijds in Griekenland niet verplicht. Maar diegenen die niet zoveel te doen hadden en veel geld hadden, zonen en dochters van de aristocratie, (de dochters uiteindelijk sinds Pythagoras), mochten deelnemen en luisteren.

 

Zij spraken over materie. Nu, waarom zouden deze persoonlijkheden, die niets hadden dat voorbij het zeilschip en het paard en ezel of de muilezel ging, in hemelsnaam spreken over materie en waaruit materie bestond? Omdat zij destijds wisten dat - los van percepties zelf en zelfs hoe jouw zintuigen dingen waarnemen en hoe je brein deze analyseert -dat een tafel smaller lijkt naarmate deze verder van je afstaat, maar in werkelijkheid weten wij dat deze niet smaller wordt. Het zijn je percepties. Zij begrepen ook hoe percepties verdraaid kunnen worden als je de analogie gebruikt en het in bepaalde vormen van spraak zet. Je kon ook de vormen van conclusies vormgeven waartoe mensen zouden komen als je begrijpt hoe logica in mensen werkt.

 

Maar zij spraken ook over deze materie en zij hadden genootschappen van atomisten die, letterlijk, over het atoom spraken, lang voordat wij verteld kregen dat er atomische microscopen of iets anders waren. Zij spraken over het atoom en zij wisten dat het hardste object opgebouwd was uit iets dat rond iets draait en dat het technisch gesproken niet zo massief was, in een verschillende sfeer of  “dimensie” als je wilt. En zij spraken erover en zij hadden in die dagen scholen die daarin onderwezen. Zij gingen niet verder om ons vliegtuigen of uitvindingen te geven waarvan je zou denken dat ze noodzakelijk voor hen waren. Nee, zij spraken over dingen als atomen en de basale vormen van materie en leven.

 

Echter, toen zij een huwelijk sloten tussen Plato’s dialectische proces met de mysteriereligies – de mysterie religies verschillen niet met die van vandaag, want in die tijd was er een overvloed aan geloven, die vaak “Gnostische geloven” genoemd worden, die niets te maken hebben met de nieuwe Gnostische geloven die in deze tijd bestaan - Maar zij verbonden deze aan de mysterie religies. De mysterie religies draaiden altijd rond bepaalde speciale mensen, speciale mensen die verder ontwikkeld waren dan andere mensen en dit is niet moeilijk te begrijpen als je je realiseert dat Plato zelf, vóór de neo-Platonistische scholen in Alexandrië, het feit besprak dat hij geloofde dat de reden dat hij en zijn eigen aristocratische klasse de leiding hadden en waarom zij zoveel wisten en waarom zij wiskunde konden begrijpen enzovoort, zoals het hen gegeven was, was omdat zij eerder geleefd hadden. Reïncarnatie is een heel oud idee. Het spreekt geweldig tot de ijdelheid en het gaat tot in het absurde natuurlijk, want je ontmoet duizenden Cleopatra’s en ik vertel iedereen die me vertelt dat ze Cleopatra was, dat het daar afschuwelijk druk moet zijn geweest. Maar het spreekt tot het ego. Nooit kom je Cleopatra’s dienstmeisje tegen, degene die de po draagt, dat hoor je niemand zeggen. Dus het is een egotistisch iets maar het werd duizenden jaren geleden geloofd door diegenen die heersten.

 

Als deze zelfde filosofieën in een moderne tijd aan mensen gegeven wordt, is het voor een ander doel. Want dat wat eens voor de elite zelf behouden werd, om bij de haard over te praten terwijl zij hun cognac geserveerd kregen, wordt nu aan het publiek gegeven. Want het publiek moet nu ook deel worden van deze verborgen noodzaak tot verandering, die in de religies vervat is. Het is verandering die al voor de hele wereld en de mensheid zelf gepland is. De oude grootspraak van mysteriereligies was dat zij alles dat imperfect gelaten was, dat houdt in de mensheid zelf, zouden perfectioneren door het begrip van de natuur, heden ten dage simpelweg wetenschap. Wij leven door het hoogtepunt van het jaren, jarenlange jaren opbouwen van dit proces richting “the great leap forward” (“de grote stap voorwaarts”) , zoals zij het ook een tijdje geleden uitdrukten.

 

Alles dat je als vanzelfsprekend aanneemt, van de jingles op televisie tot het hele concept dat verandering goed is, tot het vertroebelen van alle seksuele onderscheiden en subcategorieën. En er komen voortdurend nieuwe categorieën uit. En er zijn nieuwe die nog uit moeten komen door genetische veranderingen en knoeien (tampering). Met de Transhumanistische Agenda. De Transhumanistische Agenda is een genootschap, in wezen een conglomeratie van genootschappen, die uit Oxford, natuurlijk, en Yale University kwamen. En zij worden zwaar gefinancierd door de grote jongens die de projecten van de wereld financieren. De grote instituties staan achter hen, voor 100%, die niet alleen te maken hebben met levensverlenging -terwijl zij dit als een wortel de volgelingen op de bodem voorhouden, die er allemaal voor zullen gaan, let op, zonder het helemaal door te denken. - Levensverlenging en genetische verbetering. En iedereen is met dit idee opgegroeid sinds de “Star Trek series enzo, en zij hebben er kleine stukjes over gehoord: genetische verbetering. Zij hebben het in fictievorm gezien, en er zijn nu heel veel films uit die erover gaan.

 

En mensen denken dat het aan hen gegeven zal worden. Maar macht, zoals de geschiedenis laat zien, wordt nooit gedeeld. Het wordt nooit met de mensen gedeeld. Het wordt bewaard voor de elite die over mensen heersen, zoals het nu gebeurt. De illusie dat het gedeeld zal worden is simpelweg om iedereen “on board” (“aan boord”)  te krijgen, zoals ze zeggen, om iedereen erachter te krijgen. Want iedereen, in iedere generatie, heeft één angst, één belangrijkste angst en dat is de angst voor de dood. Het is de angst om op een dag niet wakker te worden, wat iets geks is als je heel blij bent om naar bed te gaan, maar als je wist dat je niet meer uit die sluimer zou ontwaken zou je plotseling ontzettend bang zijn. Zelfs als je wereld voor jou persoonlijk heel afschuwelijk is en je omstandigheden moeilijk zijn zou je heel bang zijn bij de gedachte geen gevoel of bewustzijn te hebben.

 

Alle soorten religies werden in het verleden gebruikt om te proberen het aan de mensen te verklaren dat dood normaal en acceptabel was, wat het natuurlijk op dit moment voor de meesten van ons is, maar toch verlaat de angst voor de dood mensen nooit. Iedere persoon, ongeacht hun functie in de samenleving, hun “status” in de samenleving (zoals het genoemd wordt in de rasverbetering organisaties, zij heten nu Bio-ethiek Comité’s, maar het zijn dezelfde rasverbetering organisaties), het maakt geen verschil.

 

Met andere woorden, de persoon op de bodem heeft geleerd dat zij net zoveel rechten hebben omdat we nu allemaal gelijk zijn, begrijp je, in ieder geval op dat niveau. Wij zijn gelijk in de dingen waarin zij zeggen dat wij gelijk in zijn. Maar zij hebben je niet verteld dat zij al besloten hebben dat dit nieuwe mensenras, dit transgenetische en transgeslachtelijke en trans-alles soort wezen dat zij binnenbrengen, alle soorten kruisingen tussen dieren en mensen enzovoort, zij vertellen ons niet dat het al gedaan is, er is besloten.

 

En zij hebben de oude typen niet meer nodig, terwijl wij ons blij vermaken en onszelf volproppen met entertainment en al de spellen die zij ons geven enzovoort en hun agenda voor de wereld voor hen voltooien. Zij hebben al besloten dat wij overbodig zijn. Wij zijn overbodig. Degenen die het allemaal voor hen doen zijn, zoals altijd, overbodig voor hen. Zij gebruiken ons als gereedschap dat je simpelweg weggooit en waarvan je afstand van doet als datgene waar je aan hebt gewerkt, nu verouderd is. Het gereedschap wordt ook overbodig.

 

En de nieuwe samenleving die zij ontworpen hebben om in het spel te komen, zal zoals verondersteld een zeer hightech samenleving zijn, zoals H.G. Wells’s  "Shape of Things to Come," of in de zwart-wit versie van "Things to Come," dat was ook een versie ervan, waar de elite zelf doorgaat, de never-ending story. Dat is wat het betekent,  “the never-ending story”. Diegenen die geschikt zijn om te overleven zullen doorgaan en muteren in wie weet wat, voor altijd en altijd, tot een of ander einddoel. Dit werd ook getoond in de oude Star Trek series -nogmaals, omdat het van een zeer oude filosofie/religie komt - waarin zij op een planeet landen en wezens of energieën binnen deze bollen vinden. En deze mensen bestonden puur uit geest, zij bestaan uit geest. Het is hetzelfde idee dat alsmaar doorgaat om goden te worden.

 

Intussen hebben zij het publiek door de New Age verteld, deze aanhoudende New Age, opnieuw, Isis met een duizend namen en gezichten, dat ze allemaal goden zijn. Zij hebben Godpotentieel in zich, steek je handen uit en grijp je godheid, het ligt voor het grijpen. En het is zo’n grap terwijl al deze pathetische mensen van cursus naar cursus rennen en dan in hun banen werken, nooit realiserend dat de elite een heel andere agenda heeft voor iedereen die niet, begrijp je, jullie banen zullen in de nieuwe samenleving niet nodig zijn, wij zijn allemaal overbodig. Als je voor een bedrijf of een winkel of iets dergelijks werkt, of een zaak hebt, ben je overbodig.

 

Het is een complete transformatie die eraan komt, een voorgeschreven transformatie van de samenleving. Het producent-consument ding zal nog een klein tijdje voortduren en daarna zit je in een voorgeschreven samenleving. En daarna, uiteindelijk, gaandeweg, 30 jaar of zo, na al de opstanden en chaos die zij op het Departement van Defensie voorspellen, zullen zij hun nieuwe type met een kleine populatie van betere typen binnenbrengen. De intellectuele typen die hun waarde bewezen hebben. En dat zijn de psychopathische typen, want aan de top zijn zij allemaal zo goed als psychopathisch.

 

Oude religie, oude filosofie die altijd onder ons geweest is, zoals ik zeg, het heet de "perennial philosophy" . Het duikt zo af en toe door de geschiedenis heen op. Maar het is zoals ik zeg, zo slim, want dit hele concept van gelijkheid is het publiek als een mantra aangesmeerd tot zij het beginnen te geloven, nooit dromend dat dezelfde mensen die je deze “gelijkheid” mantra gaven, de elite zelf, al een andere bestemming voor de mensen hebben gepland. Maar je moet als je door grote veranderingen gaat de mensen altijd gelukkig houden als het voor de mensen op de bodem, de meerderheid, schadelijk zal zijn.

 

Het is een schok waarin mensen terecht komen als zij denken dat zij aan het wakker worden zijn. Want sommige mensen zullen het in stadia vinden. Wat zij op dat moment aankunnen. Anderen hebben rond vele, vele onderwerpen in hun leven gedacht, en het komt met een schok. Want zij hebben in werkelijkheid kleine stukjes van al de verschillende wegen van onderzoek opgevangen,  zelfs stil onderzoek in je eigen geest (mind), en het raakt hen allemaal in één keer, het implodeert en komt samen. En zij storten in als zij de enormiteit van het alles zien. Want we leven – als je überhaupt bewust bent, we leven nú door de transformaties heen, al een tijd. We hebben eugenetica zien binnenkomen, in land na land. Manitoba heeft het zojuist onder een andere schijn geïntroduceerd, waar doktoren het recht hebben, niet de familieleden van de patiënt of de wensen van de patiënt, of iets anders, maar de doktoren hebben het recht om de levensondersteuning te beëindigen. Zij gebruiken de term “euthanasie” niet, want we zijn slim in Canada. We vinden het fijn om dit smetteloze prettige beeld met al de witte sneeuw te hebben. Eronder zit veel vuil. En de New World Order heerst vandaag over ieder land op de planeet.

 

We hebben onszelf ontmenselijkt zien worden. We hebben gezien dat wat in een vorige eeuw normaal was, door wetenschap ondersteboven gekeerd wordt. We hebben gezien dat zij met genetica sleutelen om de betere typen te creëren, de superieure typen, terwijl zij de hoek omkomen en je de creatie van verschillende typen ziet, inclusief de nieuwe werkbij, die noch mannelijk noch vrouwelijk zal zijn. De hermafrodiet, het aloude symbool door de tijden van de mysteriën heen, waarvan mensen denken dat het gewoon linkerhersenhelft, rechterhersenhelft enzovoort is, die één worden, logica en emotie. Als je je echter in de antieke evangeliën of Gnostieken verdiept, zoals het “Evangelie van Thomas”, het is te vinden in de Gnostische evangeliën, is het deel dat je in het nieuwe Testament vind, waar het zegt; “in de hemel bestaat mannelijk noch vrouwelijk” als je een ziel of geest bent, veranderd. Want helemaal aan het eind van het Evangelie van Thomas spreken zij erover dat in dit leven man noch vrouw gecreëerd zullen worden, in het fysieke leven. Dit is geen nieuw idee, het is helemaal geen nieuw idee. Dan zit je in een heel ander gebied van vragen stellen, met beperkte toegang tot kennis, inclusief antieke religies, antieke mythologieën enzovoort.

 

Het is het materiaal waarmee science fiction schrijvers aan de gang gaan, want je kunt daarmee iedere richting ingaan die je wilt. We weten dat er een grote beweging is geweest om de wateren te vertroebelen en alles in de war te brengen met de creatie van Sumerische legenden, die niet bestonden, met de interpretatie van één man. En iedere andere deskundige in Hebreeuwse, Armeense, Akkadische taal enzovoort nemen het niet eens serieus. Zij praten er niet eens over, want het is een grap. Maar voor het algemene publiek was het materiaal dat deze man schreef fascinerend. Deels sci-fi, deels mythologie en afschuwelijk veel fictie. Maar anderen hebben carrière gemaakt met het materiaal van deze ene man omdat het fascinerende ons aanspreekt. Het spreekt tot onze verbeelding zoals ze zeggen. En het is allemaal verbonden met de New Age natuurlijk, speciale typen, speciale wezens, speciaal dit, dat enzovoort. En ik heb gemerkt dat zelfs degenen die in het verleden naar buiten gekomen zijn  in, het verbaast me niet, in wat een paar jaar geleden de  patriotbeweging genoemd werd, - een paar jaar geleden wat van dit materiaal onthulden. Nu hebben we het over de verborgen meesters en stippen zij aan dat zij zelf misschien meegeteld worden, dat speciale mensen speciale gaven gekregen hebben. Het is een kwestie van timing. En deze mannen kunnen rusten als slapers –we noemden spionnen “slapers”. Zij kunnen in een land zitten en daar 20 jaar rusten en zichzelf daarna laten zien en in actie komen. En het is hetzelfde met al deze persoonlijkheden die opzettelijk onder het publiek uitgezet zijn.

 

De hele New Age beweging, er zijn honderden en honderden en honderden goeroes en leiders enzovoort, allemaal gefinancierd door dezelfde bronnen, die allemaal hetzelfde materiaal geloven, want dat is de manier waarop je de cultuur van mensen verandert. Dat is de manier waarop je nieuwe religies creëert, door een aanval met alle middelen van de bestaande religies. Je vernietigt terwijl je de nieuwe introduceert. En het moet gedaan worden vanuit “duizend punten van licht”.

 

Waarmee je achterblijft, is een enorme verwarring. Herinner wat Bertrand Russell zei, een man die de natuur van de mensheid en massabewegingen perfect begreep, hij zei: “Omdat de massa iets gelooft betekent het nog niet dat zij gelijk hebben”. Duizend of een miljoen nullen bij elkaar opgeteld is nul. En er is in dat opzicht niets veranderd. Geen hoeveelheid menselijk potentieel, handgewuif, armgezwaai en op en neerspringen op een toneel verandert realiteit, niet meer dan hypnose het zal veranderen, op misschien een tijdelijke periode na die een kort leven beschoren is.

 

Wat de hele veronderstelde New Age beweging gecreëerd heeft is de verwachting van enorme verandering. We hebben het over enorme verandering. Alles dat was zal anders worden. Alles dat bestond zal opnieuw gemaakt en geperfectioneerd worden. Nu, dat betekent alles dat leeft, al het organische materiaal. We weten dat de werkbijen, terwijl zij “Mart 1, 2, 3, 4, 5, tot misselijkheid, zullen binnenbrengen, niet in staat zullen zijn om als een individu te denken. En technisch gesproken kunnen zij niet ongelukkig zijn. En sinds de dagen van Freud en zijn libido, waar alles teruggebracht werd tot de seksuele drang, is het hele doel van leven om voortdurend, dagelijks geluk te hebben alsof het een soort van goddelijk recht is. Dit is iets waarover 100 jaar geleden nooit gedacht werd. Want we hebben als een compleet menselijk wezen alle fasen van zijn. En je moet ups en downs hebben en stadia ertussen in, en contemplatieve stadia die jou de aanvulling geven van het zijn van een compleet mens. Zonder deze fasen is er geen vooruitgang die volwassenheid heet, maar let op, in deze huidige tijd is leeftijd een vies woord, want alles wordt geacht jong te zijn, jong.

 

En hier zijn zeer, zeer oude mensen een wereld aan het plannen waarin zij voor altijd kunnen leven, waarbij ze de hele bevolking achter zich krijgen om hen te ondersteunen, uit hun eigen egoïstische hebzucht, daar kunnen ze op rekenen, terwijl het niet hun intentie is dat jij met hen meekomt. Heel fascinerend om te zien. Zij geven je een jeugdcultuur waar alles en iedereen die iemand is, jong is. Iedereen is jong. In feite zijn er geen mensen van middelbare leeftijd nu, tenzij zij dom zijn of zwerver. Dat is de manier waarop zij hen op televisie in de politie series en de verschillende series die ze uitzenden weergeven.

 

De verslaving aan jongheid heeft ook de bedoeling om je ongelukkig te maken met het leven, met de natuurlijke voortgang van het leven. Mensen zijn heel erg bang om ouder te worden. Let op, ik begrijp het wel, want als je overal om je heen euthanasie ziet komen, als zij je medische behandeling en het recht om te leven volgens jouw positie en jouw doel en functie in de samenleving evalueren, kan ik hen niet verwijten. We zouden inderdaad allemaal heel bezorgd moeten zijn.

 

Maar we gaan een hel op aarde binnen, het is hier in werkelijkheid al. Het is zich alleen meer aan het openen naarmate de tijd duurt, deze ongevoelige antimenselijke weg waarop we ons bevinden. En de meeste mensen gaan mee zoals de volgers van de rattenvangers, heel gelukkig, denkend, zoals alle religies ervoor, dat je gered zult worden, dat zij gered zullen worden omdat zij speciaal zijn.

 

Deel van de cultuurcreatie van deze hele beweging ging over de concepten van goed en kwaad. Want de hele New Age filosofie die vanuit universiteiten en psychologie colleges en sociologie colleges en al de andere “ologieën” verkondigd werd en op televisie voortgezet werd, is dat er geen goed of kwaad bestaat, goed of fout, maar dat het allemaal een kwestie is van menselijk oordeel en perceptie en keus. Dus zij hebben heel “blij” goed en kwaad de wereld uit geholpen. Het is morele relativiteit. Iedereen zijn mening is oké.

 

Nu, verondersteld wordt dat we oorlogen uitvechten omdat de meningen van andere mensen niet oké zijn. We hebben in het verleden oorlogen uitgevochten, verondersteld, omdat de meningen van andere tirannen niet goed waren. Maar opeens is alles oké, maar we vechten nog steeds oorlogen uit, begrijp je, daar heb je je waanzin, want logica kan alleen logica zijn als deze voortdurend geldig blijft. Als je dezelfde getallen bij elkaar optelt, kunnen de antwoorden niet verschillen, van 5, 10, 15 jaar periode intervallen, zij moeten altijd hetzelfde zijn. Als het niet hetzelfde is leef je in een fantasie of heeft iemand met jouw geest gespeeld.

 

En dat is gebeurd. Je bent opgegroeid met mensen die, op een wetenschappelijke basis, een geperfectioneerde wetenschappelijke basis met jouw geest spelen. Wat ons het meest fascineert, het mens zijn, met de natuurlijke kenmerken van het mens zijn, kan als een verslaving gebruikt worden. De drives, de instincten etcetera, kunnen als een verslaving gebruikt worden om je allemaal onder slavernij te brengen en je te programmeren voor de volgende fasen, die je niet in twijfel zult trekken.

 

Mensen worden gefascineerd door het kijken naar mensen. Daarom geven ze je televisie met veel mensen erop, maar samen met het kijken naar mensen of het identificeren met iemand in een bepaalde dramaserie, word je in een labyrint van indoctrinaties en ideeën geleid die eigenlijk buiten het verhaal vallen. Want het zijn politieke ideeën die voor sociale verandering ontworpen zijn, maar terwijl jij je held volgt merk je het niet. Je zult echter beginnen je als de held te gedragen in die scenario’s als je tegen die bepaalde problemen aanloopt. En je zult dezelfde politiek correcte antwoorden en manieren van gedrag gebruiken.

 

Er is een heel goed boek uit dat een idee geeft van wat de New Age is en van de verschillende niveaus, goedgefinancierde niveaus en organisaties die samenwerken en dat al lange tijd doen, om het allemaal tot stand te brengen. Dit boek werd in de jaren ’80 gepubliceerd en het heet: "America, The Sorcerers New Apprentice: The Rise of New Age Shamanism" (vertaald: Amerika, de tovernaar’s nieuwe leerling: de opkomst van het New Age Sjamanisme) door Dave Hunt en T.A. McMahon. Het is heel interessant omdat er veel feiten in staan en verklaringen van de grote spelers zelf. Op pagina 227 schrijven ze: 

 

"Evolution of Consciousness–Slime to Divine" (vertaald: de  evolutie van bewustzijn- van slijm tot goddelijkheid”)

 

Alan: Zij zeggen:

 

            "De volgende fase in evolutie…"

 

Alan:  Zij spreken over de evolutietheorie.

 

"…zal zoals geloofd wordt, geen verdere fysieke ontwikkeling inhouden, maar een grote stap voorwaarts tot een hogere staat van bewustzijn. "

 

Alan:  Dat is wat je overal hoort met deze seminars: "hoger bewustzijn”. Het begon met de Rozenkruisers genootschappen en verschillende Vrijmetselaars groepen, die spraken over hoger bewustzijn. En nu is het er voor het algemene publiek om hen allemaal op te hypen.

 

"Barbara Brown, verbonden aan UCLA Medical Center en door Milton Greenblatt, president van de American Board of Psychiatry and Neurology de meeste gezaghebbende persoon in het veld van biofeedback genoemd, verklaart dat wij  “ons aan het ontwikkelen zijn tot een hoger niveau van geest, genoemd “supermind” “. Op Esalen…"

 

Alan:  Zeer interessante plek en organisatie.   

 

"Op Esalen hebben Michael Murphy en George Leonard een seminar aangeboden over “The Evolution of Consciousness” (vertaald: de evolutie van bewustzijn) waarin gesuggereerd wordt dat een hoogst belangrijke transformatie van menselijk bewustzijn in de komende beschaving onderweg is.”

 

AlanIn zeker zin is het waar als je begrijpt dat het bewust door middel van jouw cultuurcreatie gedaan wordt. En herinner je dat de creatie van jouw beschaving het begin was van een geld- en stadstype systeem, met handel, dat beslist geld gebruikte en dat jou stopt onafhankelijk te zijn. Het maakt jou afhankelijk van het systeem. Daarna komen er legers en al het andere, tot aan de huidige fase. Dus technisch gesproken hebben zij gelijk.

 

 "…dat een hoogst belangrijke transformatie van menselijk bewustzijn in de komende beschaving onderweg is.”

 

Alan:  Omdat het opzettelijk tot stand gebracht wordt door zeer menselijke krachten.

 

"Marilyn Ferguson is het daarmee eens: “De menselijke geest heeft misschien een nieuwe staat in zijn evolutie bereikt, een ontsluiten van potentieel dat vergelijkbaar is met de verschijning van taal”. De verworvenheid van deze fabelachtige “hogere” staat van bewustzijn, die de gebruikelijke ingang tot magische krachten voor tovenaars is geweest, is vandaag het middel tot zaligmaking (salvation) die door de oecumenische vereniging van de twee religies van evolutie en psychotherapie aangeboden wordt.”

 

Alan:  Ze hebben helemaal gelijk begrijp je, beide zijn theorieën en religies, geloofssystemen.

 

"Zoals Theodore Roszak het verwoordde: “Een evolutionaire stap in bewustzijn: het idee dat de wereld verlost wordt door een besmettelijke psychische mutatie in de grijze massa van uitgekozen enkelen”. Darwin zelf bleek de spirituele implicaties van zijn theorie te erkennen. In “The Descent of Man” (vertaald: het verval van de mens) schreef hij: …"

 

AlanHerinner, Darwin zelf nam dit materiaal gewoon van zijn grootvader, die hetzelfde al uitgebracht had, en stal al het andere van Wallace, die de echte veldstudies deed. En dat is toegegeven door de Royal Society, die Darwin naar de top heeft gebracht. 

 

"In “The Descent of Man schreef hij: ”De mens kan misschien verontschuldigd worden voor het voelen van enige trots dat hij, hoewel niet door zijn eigen inspanningen, opgerezen is tot het uiterste toppunt van de organische schaal; en het feit van zijn rijzenis, in plaats van oorspronkelijk daar geplaatst te zijn, geeft hem misschien hoop op een nog hogere bestemming in de vergelegen toekomst”. Of Darwin het zich volledig realiseerde of niet, het mystieke doel van de evolutie theorie die hij nu verdedigt, is altijd geweest om "God" te worden.”

 

Alan:  Dat zit door het hele New Age spectrum heen.

 

"In het “Atman Project” legt Ken Wilber duidelijk uit: "Als mannen en vrouwen uiteindelijk uit amoebes opgekomen zijn, dan zijn zij uiteindelijk op hun weg richting God."

 

Alan:  Er is een hele overvloed aan ontelbare boeken die uitgekomen zijn en dit allemaal ondersteunen. En zie, het is herhaling door duizend verschillende bronnen die jou je mening geven. Het is jouw mening helemaal niet maar daar kom je wel bij uit.

 

"In een ander boek dat "Up from Eden" heet, identificeert Wilber dit geloof in de mens’ opstijging van de mens tot Godheid als het hart van wat bekend staat als de “perennial philosophy”, de esoterische kern van Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme en Soefisme"  Zoals Klimo het samenvat is de waarheid der waarheden van het gechannnelde materiaal “dat wij god zijn” en dat we het ons alleen moeten “realiseren”. Zoals een brochure van een “Weekend Exploration and Reclaiming of your own Divine, Innocent, and Infinite Power" uitlegt: "De Ervaring van Gods Krachten” (“The God Powers Experience") is voor diegenen “die bereid zijn opnieuw God te zijn”.

 

Alan:  Dat zit allemaal door de New Age heen. Het zit door al deze verenigingen en genootschappen heen en het is in werkelijkheid ook de kern van Vrijmetselarij. Eugenetica (rasverbetering) ook, eugenetica is er een groot deel van. Zij kiezen hun partners verstandig en bij voorkeur wordt jouw partner voor jou gekozen. Want het gaat om de kinderen, zij willen speciale kinderen. Het is een interessant boek om door te nemen. Er zijn heel veel pertinente feiten in te vinden en zij geven je in ieder geval de alternatieven tussen traditionele religies en laten je daarin ook een aantal ongerechtigheden zien. Je kunt je niet verdiepen in de New Age zonder de fouten van het oude aan te roeren. Want de oude religies werden bedorven door corruptie, zoals alle dingen moeten.

 

Een ander, ook interessant deel dat het je laat zien op pagina 234, is opnieuw, hoe jouw meningen worden ontwikkeld. Het zegt:

 

"New Agers zijn in het bijzonder kwetsbaar voor het populaire geloof dat Amerikaanse universiteiten voor decennia heeft gedomineerd: de openheid ten opzichte van alles en de weigering om ergens tegen te zijn. Het is precies deze openheid die de New Age zo aantrekkelijk maakt. Onder consumenten van de wijde variëteit aan producten die in de ontluikende en mystieke supermarkt aangeboden worden is er een naïeve en gevaarlijke tendens om alles te omhelzen zolang er een of andere spirituele leuze uitgesproken wordt. “New Agers pakken kwesties nooit aan maar knuffelen ze”, geeft Richard Blow te kennen in “The New Republic”. De manier van de New Age is niet om de verschillen tussen mensen te ontkennen, maar om te ontkennen dat zij belangrijk zijn. Deze onwilligheid om tussen goed en kwaad te onderscheiden werd tot in zijn logische extreme doorgevoerd in een hoofdartikel in het transpersoonlijke psychologietijdschrift “The Common Boundary” waarin gezegd wordt: 

"Het is niet al te moeilijk onderscheid te maken tussen de duivels en de engelen, maar het vereist een tamelijk uitgekiend  onderscheidingsvermogen om te zien dat een engel gewoon de keerzijde van een duivel is, en dat werkelijke harmonie om een “heilig huwelijk” tussen de twee vraagt: een verbond dat resulteert in de geboorte van een volkomen nieuw principe dat de hele duivel-engel dualiteit teboven gaat.”

Door dit “uitgekiende nieuwe principe” van openheid voor alles, dat in het algemeen in de meeste universiteiten van vandaag onderwezen wordt, is “God”, als je kiest te geloven in een soort “hogere macht” , hoe je het, of hem, of haar ook wilt noemen. Van Moeder Aarde tot Krishna tot Het Al, of een of andere evolutionaire Kracht of Satan, het maakt niet uit. Onder deze godheden wordt geen onderscheid toegestaan, want dat doen zou discriminatie zijn.”

 

Alan:  Begrijp je, het bindt allemaal samen. Alles bindt samen.

 

"Bovendien maakt het echt geen verschil welke benaming eraan verbonden wordt, want in de uiteindelijke analyse is “god” ieders “Hogere Zelf”. Het zou niet in overeenstemming met de New Age filosofie zijn om Satanisme te bekritiseren, zelfs als het molestatie van kinderen inhield, zelfmoord, moord en menselijke offers. Er was voor hen geen noodzaak om iets te ontkennen. Op welke basis kan welk gedrag dan ook, hoe afschuwelijk dan ook, als ongunstig onderscheiden worden? De moordenaar vervult alleen karma, zoals Edgar Mitchell, Shirley MacLaine en anderen ons vertellen. Er zijn “nooit enige slachtoffers”.

 

Alan:  Begrijp je, het is jouw karma als je terugkwam en vermoord werd. Het was allemaal vooraf beschikt door hoe je een vorig leven geleefd hebt, enzovoort. Dit is letterlijk hoe zij deze krankzinnigheid rationaliseren. Zo rationaliseren ze het. Wist  je dat er mensen zijn die bij de Verenigde Naties werken die hierin geloven en die zeggen dat die mensen in het Midden-Oosten die opgeblazen worden ervoor hebben gekozen om daar op dit tijdstip te zijn? Zo krankzinnig is dit allemaal en het is niet alleen op de bodem, begrijp je, hoe hoger je in een burgerlijke samenleving komt, in het ambtenarenapparaat enzovoort en de bureaucratie, des te meer ze hierin zitten. Want zij krijgen er cursussen in, beginnend met “Human Potential Movements” (menselijk potentieel bewegingen). En daarna gaan ze hoger, betaald door de belastingbetaler. Mensen zouden echt hun huiswerk moeten doen en zich verdiepen in wat er gaande is want het is overal om je heen. Zij geven jou je leiders, de herders om te volgen en mensen volgen heel gelukkig, stellen nooit vragen, zijn nooit ooit behoedzaam. Geen reden om behoedzaam te zijn, echt, en niemand waarschuwt je om überhaupt behoedzaam te zijn.

 

Het is interessant dat zelfs Oprah door de vele jaren heen verschillende New Agers te gast had die hetzelfde ding pushten en zelfs “The Course in Miracles”  (vertaald: de cursus in wonderen) promootten, waarbij iedereen die kleine gezegdes hoorde het graag zou willen dat dit een boek van aardige gezegden was, maar het is een van de grootste roetsjbanen de New Age in die je je kunt voorstellen, de hele truc die het allemaal aan elkaar vastmaakt. Een van velen, pas op, maar zwaar gefinancierd. En je zult mensen vinden die in werkelijkheid de New Age leiden en zelfs tegen wat er in de wereld gebeurt lijken te zijn, maar je zult erachter komen dat sommige van hun familieleden geholpen hebben dat boek tot bestaan te financieren.

 

Het is heel fascinerend en de hele wereld is fascinerend als je kijkt en begrijpt wat er je hele leven gebeurt terwijl je door dingen heengaat en ziet dat mensen zich aanpassen aan hun indoctrinaties en wat hen fascineert – dat wat letterlijk wetenschappelijk ontworpen en gepresenteerd wordt om hen te fascineren.

 

Dit zelfde boek, "America, The Sorcerer's New Apprentice," spreekt op pagina 212 over hoe zij de sterren gebruiken, de beroemde sterren, die het publiek moet gaan volgen. Het publiek doet na wat het ziet, zoals Plato zei. Wij doen zoals zij doen. Wij fantaseren en worden. Iik niet maar ik kan het in anderen zien gebeuren. Hier is een klein stukje over Shirley MacLaine, die een documentaire op televisie heeft gedaan waarin zij zelfs verkondigde dat zij een god was. En het zegt hier: 

 

"Stel hiertegenover de uren aan seminars en zelfhypnose, subliminale suggestie tapes en meditatie en yoga, de positieve verklaringen eindeloos herhaald – al deze intensieve inspanning gericht op “het creëren van een nieuwe realiteit”, echter met een zeer klein zichtbaar effect. Toen een stroomuitval een van haar seminars in Dallas in medio 1987 onderbrak, leidde Shirley MacLaine haar publiek van ongeveer 1000 mensen om te visualiseren dat het probleem opgelost werd. De poging faalde als bewijs voor wat Shirley onderwijst en de menigte van leergierige leerlingen moest naar huis gaan."

 

Alan: Je zult er ook achterkomen, met het tegenwoordig vermengen van het woord wetenschap met religies en de New Age (dat makkelijker aanvaardbaar en aangenamer is), dat alles dat zij doen het pushen is van oud sjamanisme, de oude, eeuwigdurende filosofieën van reïncarnatie op het publiek, visualisatie, al dit materiaal. Het is oud, oud materiaal, dat opnieuw verpakt is met een zweem van een wetenschappelijke mantel om het te bedekken. 

 

Op pagina 213 van dit boek wordt gezegd:

 

"Amoreel, Onzinnig en Hopeloos” - Aangezien reïncarnatie een geloof is dat basic is (onvertaald) tot hekserij, is het niet verrassend dat het amoreel is. In plaats van dat het het probleem van het kwaad oplost, wordt het erdoor bestendigd. Als een echtgenoot zijn vrouw slaat, beveelt de oorzaak en gevolg wet van karma dat hij gereïncarneerd moet worden als een vrouw die door haar echtgenoot geslagen wordt. Die echtgenoot, die door zijn karma voorbereid  zal zijn om een vrouwenslaander te worden, zal op zijn beurt terug moeten komen als een vrouw die door haar echtgenoot geslagen wordt, enzovoort. Tot in het oneindige. De dader van iedere misdaad moet het slachtoffer worden van dezelfde misdaad, dat noodzakelijk maakt dat er een andere dader is, die op zijn beurt het latere slachtoffer wordt in de handen van een ander. Tot in het oneindige, tot in het absurde. In plaats van dat het probleem van het kwaad opgelost wordt, bestendigen karma en reïncarnatie het. Denk aan het kwaad dat nog begaan moet worden door toekomstige reïncarnaties van Hitler,…”

 

Alan:  En we kunnen daaraan al de anderen toevoegen, Stalin en al de anderen.

 

"…om voor zijn misdaden te betalen! Op een paar zogenaamde uitzonderingen na, heeft de gemiddelde persoon geen herinnering aan de vele vorige levens die hij, zoals verondersteld, geleefd heeft. Wat is het nut om zonder enige herinnering aan eerdere fouten en geleerde lessen steeds opnieuw te leven alleen om de last van slecht karma en de consequenties te dragen van daden die iemand zich niet kan herinneren? Er wordt beweerd dat we in ons onderbewustzijn zulke herinneringen hebben, die door middel van hypnotherapie op gang gebracht kunnen worden en ermee omgegaan kan worden en dat we daarom op een onbewust niveau baat ondervinden. Als dat waar was, zouden we bewijs zien dat mensen individueel en collectief betere en meer goddelijke levens leven. Dat is klaarblijkelijk niet het geval. Reïncarnatie is dus een zinloze filosofie.

 

Dat reïncarnatie ook hopeloos is volgt op logische wijze. Het karma dat in het huidige leven opgebouwd wordt moet in een toekomstige reïncarnatie afgewerkt worden. Maar in het proces van het afwerken ervan, wordt er meer karma opgebouwd, dat op haar beurt weer in het volgende leven afgewerkt moet worden, enzovoort tot in het oneindige. Dit is waarom de Hindoe spreekt van het wiel van reïncarnatie en waarom Gandhi reïncarnatie “een last“ noemde, “die te groot is om te dragen” noemde ("a burden too great to bear") Er is geen verlossing, het gaat eeuwig door. Yoga werd ontwikkeld als een manier van ontsnapping uit dit eindeloze wiel van dood en wedergeboorte. Maar of het werkelijk zo is of niet is een kwestie van geloof. En geloof en kracht van amorele en zinloze wetten waarvan het bestaan niet door de feiten wordt ondersteund, lijken niet op hun plaats te zijn.”

 

Alan: Dat is het probleem met al dit materiaal. En zelfs de eerste Boeddha probeerde, als je de geschriften leest, de enige nog beschikbare geschriften die er zijn over de oorspronkelijke samenleving voordat deze terug vastgemaakt werd aan Hindoeïsme, de oorspronkelijke stichter probeerde los te breken uit het hele idee van zich herhalend karma. Hel, “repetitive hell” (zich herhalende hel), zoals hij het noemde, en het hield iedereen in volledige slavernij. Het is ook de basis voor eugenetica en voor het recht dat enkelen om over de velen te domineren. Dat is hetzelfde materiaal dat helemaal door de academia heenzit. Dat is waarom je verenigingen (associations) van verscheidene professoren hebt die allemaal in eugenetica en de new Age zitten. En zij zitten er volledig in, het is allemaal één grote filosofie begrijp je, je kunt de twee niet scheiden.

 

Alles wat zij doen is het herhalen van dezelfde conclusies waar mensen als Plato toe gekomen waren met betrekking tot hun eigen vermogen om wiskunde te begrijpen en bepaalde formulie en strategie en technieken van denken en logica. Hij beweerde dat hij dat kon omdat hij klaarblijkelijk eerder in een vorig leven geboren was dat hem de kennis gaf om het te begrijpen. Dat is hun hele theorie: de eeuwig voortdurende filosofie.

 

En waarom werd het geïntroduceerd? Deels om de oude systemen van traditionele religies te vernietigen die werkelijk tot stilstand gekomen waren, “stale” (uitgeput) zoals zij zeggen, omdat dogma op dogma gestapeld wordt totdat je meer dogma hebt dan realiteit. Dogma is niets meer dan burgerlijke dienstbaarheid, die in de grond belachelijke wetten op belachelijke wetten stapelt, totdat je niet meer kunt bewegen. En daar is het werkelijk in elkaar gestort. Het heeft onderweg zijn menselijkheid verloren zoals onvermijdelijk is bij alle grote organisaties. Het is all talk and no vigor (vrij vertaald: woorden zonder daden).

 

Het is zo vreemd, want in het Nieuwe Testament gaan ze door over “Ge zult hen kennen door hun werken”. Niet door wat ze zeggen maar door wat ze doen. En het is één ding om over de armen en al het andere te praten en hen kleine preken over de Barmhartige Samaritaan te geven, het is iets anders om het te doen. En deels is dat ook waarom al de oude traditionele religies hun weg kwijtgeraakt zijn, in het bijzonder tijdens de Industriële Revolutie, toen er zoveel ellende en armoede was onder de massa van mensen in grote drukke steden. Maar religie eiste nog steeds hun geld en gaf hen er niets voor terug, op een klein beetje hoop op een leven in een hiernamaals na.

 

Oude verhalen, het heeft geen zin ze helemaal door te nemen. Maar we blijven vandaag achter met een dilemma. Want het dilemma is dat deze nieuwe religie in pseudo-wetenschap vermomd is, met een mantel van wetenschap om een absolute religie van eeuwigdurende reïncarnatie te vermommen, beginnend bij de amoebe tot de geavanceerde mens, met “de grote stap voorwaarts” en de rest ervan. En dat die aan ons allemaal verkocht is en we worden allemaal geacht onze levens volgens deze weg te leiden. 

 

En alle voornaamste wetenschappen accepteren evolutie nu als hun basis startpunt voor al deze latere logica. Religie op religie, en religie neemt het altijd over waar de oude religie ophoudt. En deze religie, een rasverbetering religie is duizend maal erger, duizenden malen erger dan het dogma van voorgaande religies omdat het genadeloos op iedereen uitgevoerd zal worden, zonder enkele genade. Op iedereen.

 

Er is altijd een religie om de volgende stap van dit “Grote Werk” zoals het genoemd wordt, te leiden. Het grote werk dat “het opnieuw bouwen is van alles dat imperfect gelaten was”, zoals zij zeggen.

 

Wat bedoelen zij daarmee? Hebben zij het over het begin van een bijbelse creatie? Je zult hierin je huiswerk moeten doen. Ik heb dat gedaan en het gaat terug tot de antieke mythologieën van gevechten, gevechten in de hemel, gevechten op de aarde, al dit soort dingen, dat is waar het vandaan komt. Niet het begin van een creatie maar het huidige deel, het beëindigen van een oorlog - een deel van de oorlog, het is duidelijk nog niet over - waar diegenen die over de wereld heersten, besloten dat zij het allemaal opnieuw zouden bouwen; dat niets perfect genoeg was. Niets was perfect genoeg, in het bijzonder de mens zelf en in het bijzonder de orde van de mens (the order of man).

 

Nu herinner je, orde is een van hun grote, grote obsessiepunten in dit systeem. Een geordende samenleving. De persoon op de bodem denkt “dat is goed, dat is vrede en veiligheid en routine” etcetera. Nee. Geordend betekent dat iedereen zijn plaats heeft en dat weet, ongeveer zoals Hindoeïsme. Wat niet zo verrassend  is, zoals ik zeg, als je kijkt naar het hele New Age fenomeen, dat gebaseerd is op Hindoeïsme en aangekleed is met wetenschap.  We zien hen alles opnieuw bouwen terwijl zij denken dat ze al goden zijn en al, zoals ik zeg, de geheel nieuwe typen hebben die binnen zullen komen om te bestaan. Het is allemaal besproken in bio-ethiek comité’s, die gewoon rasverbetering organisaties zijn, die plotseling voor de eerste keer onder de aandacht van het publiek werden gebracht met Dolly het schaap. En het publiek had er geen idee van dat deze organisaties bestonden.

 

Wel, ze zijn nooit weggeweest. Ze werden altijd gefinancierd door de grote instituties zoals de Rockefeller Foundation, die de American Eugenics Society opstartte —die mensen helemaal tot in de jaren ’70 steriliseerde omdat zij ongeschikt waren om nageslacht te krijgen. Dezelfde kracht die door het Derde Rijk heerste, toen zij ook in Duitsland de zuiveringen hadden. En ik heb de propagandafilms gezien die voor het publiek uitgebracht werden om hen te overtuigen dat diegenen die achterlijk of ondergemiddeld waren niet meer waren dan dieren en je deed hen geen gunst om hen in leven te houden. En zij zouden er ook geen bezwaar tegen hebben om gedood te worden, zij waren zich er simpelweg niet bewust van. Begrijp je, zo wordt het geprojecteerd.

 

We zien dit vandaag allemaal onder de schijn van wetenschap tevoorschijn komen. Hetzelfde ding, eugenetica. Wie zal leven? Wie zal sterven? Wie zal gered worden? Wie zal niet gered worden?

 

Intussen gaat de hele New Age beweging door en keert zijn rug naar die trein die er met ontzettend hoge snelheid aankomt en zij willen het negatieve niet zien, ze kijken naar het positieve en vinden steeds meer uit over vorige levens. Zij zitten en bespreken deze rotzooi met elkaar en ieder probeert de ander de loef af te steken met hun verhalen uit het verleden. Het is heel fascinerend om naar hen te luisteren, met een soort drama en verbeelding. En voor diegenen van hen die bepaalde ervaringen hebben, om voor een ogenblik de advocaat van de duivel te spelen, voor een ogenblik maar: Is er iets anders in deze wereld dat herinneringen zou kunnen hebben die duizenden zoniet miljoenen jaar oud zijn? Angstaanjagende gedachte, niet? En wat channel je precies? Is het simpelweg een kunstje van je verbeelding? Suggestie van de hypnotiseur? De verschijning van verschillende onderbewuste en zelfs onbewuste factoren van al de historische romans? Herinner, een roman is een roman ongeacht of het ingekleed is met geschiedenis of niet. Verschijnt dat of is er iets met werkelijke herinneringen van andere mensen? Het hoeft geen geest van jezelf te zijn. Gewoon een gedachte, zoals ik zeg, de advocaat van de duivel, voor een ogenblik, om een kleine waarschuwing te geven.

 

Ook interessant is dat zij er in antieke demonologie over spraken dat alle geesten, al de demonen, één waren, zij zijn “legio”, een enkelvoudig woord om “velen” aan te duiden. "Wij zijn velen, maar in de basis één” en de hele wereld is één. “Wij zijn allemaal één” is de mantra die vandaag weer verschijnt. Het is interessant om het allemaal te observeren. Ik zeg niet dat ik dit of dat of het andere geloof. Ik geef je alleen andere alternatieven en mogelijkheden en wijs de vreemdheid aan van iets dat duizenden jaren oud is en vandaag de overheersende religie is, aangekleed en verhuld onder een duizend namen. Maar allemaal leiden ze de mensen naar dezelfde weg van astrologie, kaartlezen, voorspellen, basaal sjamanisme, krachtdieren of spirituele gidsen en ervaringen uit vorige levens. Interessant fenomeen om te zien dat het tevens een naam heeft: de eeuwig voortdurende religie.

 

Dat was mijn snelle blurb, ongedwongen, zoals altijd, tussen het maken van het eten in. En ik denk dat het nu aan het koken is, ik wacht tot het brandalarm afgaat, dat zal me vertellen of het goed bereid is. En ik hoop door te gaan zolang ik kan. Op dit moment is het weer in dat stadium van ijzel en smelten dat je hier hebt terwijl de lente langzaam binnenkomt. De sneeuw zal waarschijnlijk niet helemaal verdwijnen tot april, en soms het eind van april, maar je hebt aan de kanten van de weg nu grote stapels sneeuw, die overdag een beetje smelten en het stroomt allemaal de weg op, die ’s nachts bevriest en je krijgt deze geweldige ijsbaan waardoor je een manier moet vinden om naar de winkel te komen. Gelukkig ben ik vandaag naar de winkel geweest en heb ik de dingen opgestuurd die een week waren blijven liggen, dus voor diegenen daarbuiten, maak je geen zorgen. Het is onderweg.

 

Ik zou ook de mensen willen bedanken die me met kleine stukjes van het nieuws mailen, terwijl ze ernaar kijken, en ik heb het dan over pertinent nieuws, het materiaal dat in de grond de volgende stap en de stap erna bevestigt van de cultuur creatie industrie die onze levens leidt, aangezien we nooit eerder een bevolking hadden die er zo aan verslaafd is om gedownload te worden, zoals vandaag.

 

Toen ik klein was kan ik me herinneren dat we met Nieuwjaar naar mijn grootvader gingen en we dronken wat, aten en al het andere, en daarna stond hij op en begon hij te zingen, zonder begeleiding. En hij was op die manier opgegroeid. Zo had hij waarschijnlijk zijn ouders gehoord, en iedereen moest opstaan en zijn eigen liedje zingen. In die dagen, nog niet zo lang geleden, hadden de mensen de gewoonte voortdurend met elkaar te praten. Zij namen deel. Zij maakten hun eigen vermaak en als je bij hen op bezoek ging, stond er geen tv of radio te blèren. Zij zaten en praatten. Zij zaten en praatten en besproken dingen. En je had persoonlijkheden omdat mensen hun individuele karakters konden ontwikkelen. We noemen hen persoonlijkheden, mensen die je van buiten het veld met een idee konden raken, en je had er nooit eerder vanuit die hoek naar gekeken. Dit zorgt ervoor dat je opgroeit en volwassen wordt, nadenkt en het vermogen ontwikkelt om te analyseren en kritisch te kunnen denken. Om buiten de status quo te treden, de indoctrinatie waarin je zit. En dingen komen uit duizend verschillende hoeken en je komt tot correcte conclusies en correct is wat voor jou compleet logisch is.

 

Vandaag praten heel weinig mensen met elkaar. Zij doen het elektronisch, ze zijn al in cyberspace. Zij praten oneindig maar zij communiceren niet persoonlijk. Want communicatie houdt lichaamstaal in en de aanwezigheid van iemand. Zij proberen dat in te bouwen in deze virtuele realiteit, natuurlijk, deze substituut wereld. Interessant, deze substituut wereld, deze substituut perfectie van oude tijden wordt weer binnengebracht. Het is nooit veranderd werkelijk, het hele plan. Interessant materiaal.

 

Dat is het voor vanavond, dus Hamish en ikzelf wensen je een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

“Cirkelspel” door Joni Mitchell

 

Gisteren verwonderde een kind zich

Toen het een libelle in een potje ving

Bang toen de hemel vol donder was

En vol tranen bij een vallende ster

 

En de seizoenen draaien rond en rond

En de geschilderde pony’s gaan op en neer

We zitten gevangen op de carrousel van de tijd

We kunnen niet terugkeren, we kunnen alleen terugkijken

Naar waar we vandaan kwamen

En rond en rond en rondgaan

In het cirkelspel

 

Toen het kind tien keer rond de seizoenen bewoog

Over tien bevroren stromen

Woorden als “als je ouder bent”, moeten hem kalmeren

En beloften over “op een dag” maken zijn dromen

 

En de seizoenen draaien rond en rond

En de geschilderde pony’s gaan op en neer

We zitten gevangen op de carrousel van de tijd

We kunnen niet terugkeren, we kunnen alleen terugkijken

Naar waar we vandaan kwamen

En rond en rond en rondgaan

In het cirkelspel

 

Zestien lentes en zestien zomers zijn nu voorbij

Wagenwielen worden autowielen, door de stad heen

En zij vertellen hem “Neem je tijd, het zal nu niet lang meer duren”

Totdat je blijft staan om de cirkels af te remmen

 

En de seizoenen draaien rond en rond

En de geschilderde pony’s gaan op en neer

We zitten gevangen op de carrousel van de tijd

We kunnen niet terugkeren, we kunnen alleen terugkijken

Naar waar we vandaan kwamen

En rond en rond en rondgaan

In het cirkelspel

 

Dus de jaren gaan voorbij en de jongen is nu twintig

Hoewel zijn dromen hun grootsheid wat hebben verloren waar te worden

Zullen er nieuwe dromen zijn, misschien beter en meer

Voordat het laatste jaar voorbij is

 

En de seizoenen draaien rond en rond

En de geschilderde pony’s gaan op en neer

We zitten gevangen op de carrousel van de tijd

We kunnen niet terugkeren, we kunnen alleen terugkijken

Naar waar we vandaan kwamen

En rondgaan en rond en rond

In het cirkelspel

 

 

"Circle Game" by Joni Mitchell

 

Yesterday a child came out to wonder
Caught a dragonfly inside a jar
Fearful when the sky was full of thunder
And tearful at the falling of a star

 

And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return, we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game

Then the child moved ten times round the seasons
Skated over ten clear frozen streams
Words like, when you're older, must appease him
And promises of someday make his dreams

And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return, we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game

Sixteen springs and sixteen summers gone now
Cartwheels turn to car wheels through the town
And they tell him,
Take your time, it won't be long now
Till you drag your feet to slow the circles down

And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return, we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game

So the years spin by and now the boy is twenty
Though his dreams have lost some grandeur coming true
There'll be new dreams, maybe better dreams and plenty
Before the last revolving year is through

 

And the seasons they go round and round
And the painted ponies go up and down
We're captive on the carousel of time
We can't return, we can only look behind
From where we came
And go round and round and round
In the circle game

And go round and round and round
In the circle game

 

 

Vertaling: Hensel, juni 2008