ALAN WATT:

"CUTTING THROUGH THE MATRIX"

LIVE OP

Republic Broadcasting Network

 

 

"Pulling the Plug on Health Care

'When Doctor God Gives the Nod

They’ll Pull the Plug You Low-Life Lug

You Can Wail and Be Demanding

Though It All Boils Down to Social Standing' "

 

 

In Nederlandse vertaling:

”De stekker uit de Gezondheidszorg -

‘Als dokter God het teken geeft

trekken zij de stekker eruit

jij laag leven, je kunt klagen en eisen

Maar het komt allemaal neer op sociale status’ ”

 

7 maart 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 7 maart 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

  

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

“Code van Stilte”door Bruce Springsteen

 

Er is een code van stilte, waarover we niet durven te spreken

Er is een muur tussen ons en een rivier zo diep

We blijven doen alsof er niets mis is

Maar er is een code van stilte, en het kan niet doorgaan

  

 "Code of Silence" by Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending like there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 7 maart 2008.

 

Ik verzoek nieuwkomers altijd, en er zijn elke keer nieuwe luisteraars die binnenkomen, om naar cuttingthroughthematrix.com te gaan en alle voorgaande shows, voorgaande gesprekken die ik heb gegeven, te downloaden. Gesprekken over deze geweldige nieuwe wereldorde die overal om ons heen is. Het is je hele bestaan in werkelijkheid. Het werd lang voordat je geboren werd opgezet. En het is zich nu aan het manifesteren en wordt voelbaar door de hele samenleving heen. En kijk op alanwattsentientsentinel.eu waar je de transcripten van de gesprekken kunt downloaden en printen en doorgeven. En ze worden in de verschillende talen van Europa en Scandinavië vertaald.

 

Zoals ik zeg, waar begin je met deze nieuwe wereldorde? Want ieder zoogdier dat geboren wordt kijkt voor zijn eigen overleving naar een ouder voor tekenen van gevaar. En wij zijn in dat opzicht hetzelfde als dieren want wij kijken naar ouders. En als ouders neergedrukt (dumbed down) en gehersenspoeld zijn, dan zullen wij niet weten dat er iets is. Kinderen zijn geneigd te denken dat de tijdsperiode waarin zij opgroeien, met alles erin, heel natuurlijk moet zijn, simpelweg omdat het zo is. Ze bevragen het niet. En nu groeit er sinds 11 september een generatie op die verteld heeft gekregen dat er overal “terreur, terreur” is. En de hele wereld is in oorlog met terreur. En ze krijgen paspoorten, en ze ID’s en al het andere en ze denken dat het allemaal heel natuurlijk is. Ze krijgen via programma’s die er zijn, zoals My Space enzovoort, ook verteld om al hun persoonlijke informatie, zichtbaar voor iedereen, erop te zetten. Ze hebben geen idee van persoonlijke privacy. Ze hebben zelfs geen besef van de waarde van persoonlijke privacy. Ze kennen hun geschiedenis helemaal niet. Zij weten niet dat mensen letterlijk door de eeuwen heen vochten, en vochten, en vochten, om van de autoriteit privacy te krijgen. Autoriteiten worden in alle tijden tiranniek. En wij gaan door de meest geplande en uitgewerkte, meest methodische en gecoördineerde tirannie die ooit op de planeet bestaan heeft. Nu, op dit moment. En ze zijn zich er volledig onbewust van. Hun hoofden zitten vol met plezier, plezier, plezier. Ze kijken naar hun ouders die met hangende kaken naar de televisie zitten te staren. En ze weten niet dat er iets mis is, ze weten het niet.

 

Dus dat is de staat waarin we ons bevinden. En grote, grote organisaties, wereldwijde organisaties, die lang geleden opgezet werden, die allemaal onderling verbonden werden met andere grote stichtingen en de elite van de verscheidene landen, sluiten de hele planeet in en volgen het programma van de Darwinistische theorieën en diegenen die de theorieën volgen. Zij plannen letterlijk een wereld met een sterk gereduceerde bevolking waar diegenen die ongeschikt verklaard worden simpelweg van de kaart geveegd zullen worden, op de ene óf de andere manier. Bij voorkeur dat je van de honger omkomt of sterft in een plaag. Op die manier kun je de autoriteiten niet echt de schuld geven. De autoriteiten kunnen hun handen omhoog steken en zeggen: “We kunnen jullie niet allemaal voeden”. En dat begint nu allemaal naar voren te komen, de trommels beginnen met hun propaganda, alles hiervoor is klaar. Diegenen die op geen enkele wijze in het systeem kunnen passen, zullen simpelweg geëlimineerd worden. En dit was de mantra van Charles Darwin. En het was ook de mantra van zijn kleinzoon en hij printte een boek, “The Next Million Years”, Charles Galton Darwin, waarin hij uitlegde wat hij zag als de agenda voor de toekomst. Ik ben terug met meer na de volgende berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik probeer het aan mensen over te brengen dat niets in het systeem spontaan plaatsvindt. Integendeel, alles wordt op zeer hoge niveaus besproken. Iedere kleine, minieme verandering in cultuur of richting, in alles dat met het publiek te maken heeft, wordt intensief besproken en opgeschreven en opnieuw besproken, totdat het geperfectioneerd is en daarna wordt het op het publiek geïmplementeerd. En vele jaren geleden begonnen zij met de uitvoering van het plan voor depopulatie. En een onderdeel ervan, gebaseerd op de eugenetica van het Darwinisme, was ook om te beginnen zich te ontdoen van de medische behandeling die voor het publiek beschikbaar was, te beginnen op het bodemniveau. De manier om het te doen is altijd de typische manier waarop ze achter ons aankomen, ze komen uit een tegenovergestelde richting. Zij geven je en laten je betalen voor de grote instituties, die ziekenhuizen en medische zorg genoemd worden. Daarna privatiseren ze het gaandeweg. En daarna bouwen ze associaties op van doktoren enzovoort, voor besturen. En daarna beginnen de leden van de besturen beleid te formuleren en bij de regering te lobbyen. En de regering is maar al te blij om ermee in te stemmen. Want fundamenteel reizen zij allebei dezelfde weg, de agenda. En in de jaren ’70, begon de nationale gezondheidszorg in Groot-Brittannië, dat na heel veel vechten en gewicht van het publiek om het in te voeren, opgezet was -en het werkte destijds redelijk goed - plotseling bepaalde gebieden te semi-privatiseren. Toen brachten zij het Amerikaanse systeem binnen, ze noemden het het Salmon plan. En alles ging op de fles want het werd topzwaar met hoofden en directeuren en al het andere en ze begonnen op de verkeerde plaatsen kostenbesparingen toe te passen. Maar toen begonnen zij de patiënten op hun waarde voor de samenleving te etiketteren. En op de intensive care begonnen zij vast te leggen wie gereanimeerd zou worden en wie niet. En het ging letterlijk om hun “positie”, de Vrijmetselaarsterm “standing”, in de gemeenschap. De pilaar staat rechtop, begrijp je. Degenen die dood zijn liggen op de grond, dat is de terminologie die zij gebruiken. Dus als je een goede positie in de gemeenschap had en je belangrijk voor het systeem was, werd je vóór iemand anders gereanimeerd als je beide op hetzelfde moment een hartaanval kreeg. En dat verspreidde zich door al de landen van het Gemenebest, inclusief Canada. Maar nu gaan ze een stap verder.

 

En Canada houdt ervan aan de wereld het beeld te geven, en het is zeer goede propaganda, dat we zo’n rustig, zich goed gedragend land zijn dat niet betrokken is in wereldzaken en iedereen over de hele wereld wil helpen. En we hadden enorme parades enzo waar politici erover pochten dat wij niet betrokken waren in deze grote oorlog in het Midden Oosten, terwijl de meeste hulpschepen en troepen die de golf ingingen Canadees waren. En we hebben het zwaar ondersteund. Een groot deel van de industrie ondersteunt het. Zij maken de wapens die in het midden Oosten gebruikt worden. Maar apart daarvan en los van het feit dat Canada vele jaren de wereld beheerste in de creatie van bacteriologische oorlogsvoering, virussen en bacterie, en dat ook zeer stil hebben gehouden voor het publiek, lopen we ook voorop in al de grote veranderingen in de samenleving, al de verschillende veranderingen die alles dat was, dat betekent het oude systeem van leven, vernietigen. Mannelijk, vrouwelijk, alles, is veranderd. Zelfs ouders zijn veranderd. Zelfs de relaties tussen de kinderen en de ouder, of ouders, wat dan ook, het is allemaal veranderd. De staat geeft letterlijk de waarden aan de kinderen op een heel dogmatische manier. En het is een zeer bevooroordeeld systeem binnen het schoolsysteem, geloof me.

 

Maar hier is de volgende stap die zij ook gezet hebben en dat gaat over –en dit is van de Jerusalem Post trouwens. Je moet vaak de hele wereld over om te weten wat er in je eigen land gebeurt. Er is veel materiaal over de Verenigde Staten dat niet in de Verenigde Staten gepubliceerd wordt en voor Canada moet je de hele wereld over om te weten wat er hier gebeurt. Zo wordt het nieuws gerund. Dit is van de Jerusalem Post van 4 maart 2008, (update op 5 maart 2008):

 

Brazen New World(vertaald: “onbeschaamde nieuwe wereld”), door Avi Shafran.

 

Het zegt:

 

“Op de vraag van de New York Times in 2005 welk vanzelfsprekend idee of waarde hij denkt dat de komende 35 jaar misschien zal verdwijnen, antwoordde Professor Peter Singer, de professor van Bio-ethiek…”

 

Alan: Nu, dat is in de basis eugenetica (=rasverbetering), zij noemen het nu bio-ethiek om het minder Nazi-regime achtig te laten klinken.

 

“…op Princeton University Center for Human Values (Centrum voor menselijke waarden)…”

 

Alan: Ik houd ervan hoe zij het formuleren, “Menselijke waarden”, een organisatie voor rasverbetering.

 

“…: “de traditionele visie op de heiligheid van het menselijk leven. Het zal”, legde hij uit, “ineenstorten onder druk van wetenschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen”. Afgelopen 30 januari vaardigde het College of Physicians and Surgeons van Manitoba, Canada, een beleidsstelling uit waarmee de professor misschien de term profeet aan zijn curriculum vitae mag toevoegen. In dat document schrijft het bestuurslichaam van het Canadese departement van de medische professie…”

 

Alan: Dit is het lichaam van het Canadese departement voor het medische beroep, doktoren.

 

“…voor dat doktoren de uiteindelijke stem hebben met betrekking tot het beëindigen van de leven instandhoudende behandeling van patiënten, ongeacht de wensen of religieuze overtuigingen van de patiënten of hun families. Het vestigt tevens een grondslag voor het rechtvaardigen van de leven instandhoudende behandeling, inclusief het vermogen van een patiënt om zijn of haar eigen bestaan te ervaren.”

 

Alan: Nu, daar kunnen advocaten mee spelen.

 

“Onder deze grens wordt de dokter voorgeschreven de behandeling om het leven in stand te houden te beëindigen, ongeacht de wensen van de familie van de patiënt. Het nieuwe beleidsrapport heeft veel aandacht vergaard en kan heel goed indirect gevolgen door heel Canada hebben, en denkbaar, elders.”

 

Alan: Natuurlijk heeft het dat. Zij beginnen ergens en dan verspreidt het zich gewoon als een wild vuur.

 

“Aan het document ligt de premisse ten grondslag, het is er feitelijk mee doordrenkt, dat het beëindigen van een mensenleven een medische beslissing is, geen morele. Of, anders  geformuleerd, dat medische scholing op een of andere manier de ultieme morele autoriteit verleent om oordelen te geven over de waarde van menselijke levens. De éne zowel als de andere bewering is aanstotelijk. Een fundament van wat beschaving genoemd is gaan worden is dat mensen niet enkel dingen zijn of zelfs dieren; dat menselijk leven een speciale heilige natuur heeft. Historisch gesproken werd het recht om stappen te nemen om een leven te beëindigen eerst en vooral als een ethische kwestie beschouwd, niet als een medische. En doktoren, met al hun training, zijn niet beter gekwalificeerd dan CEO’s of loodgieters om ethische kwesties aan te pakken.”  

 

Alan: En dat is zó waar, of kappers in dat opzicht, áls we die nog hebben.

 

“Het toeval wil dat het beleid van Manitoba voorbij het ethische neerdrukken van het leven gaat en voorbij besluitvorming over de dood gaat. Feitelijk verraadt het een voorkeur voor het beëindigen van levens van patiënten. Hoewel het doktoren de uiteindelijke stem geeft in het beëindigen van levensondersteuning, zelfs tegen de wensen van de familie in, legt het de uiteindelijke beslissing letterlijk in de handen van de familie als de familie van mening is dat de patiënt zou moeten sterven en het de dokter is die anderszins van mening is. In Manitoba geneeskunde blijkt dat dood de gevoelde behoefte is. Die opvatting wordt verder duidelijk in Manitoba’s beleid met betrekking tot de zelfbewustzijngrondslag, dat de valkuilen toelicht van wat iatro-arrogantie genoemd zou kunnen worden, of meer prozaïsch uitgedrukt, medische chutzpa. Vorig jaar publiceerde het prestigieuze tijdschrift Science een rapport over een jonge vrouw die vegetatief verklaard was…”

 

Alan: Nu dacht ik dat groen in was, je zou denken dat zij meer zouden leven.

 

“Vijf maanden lang liet zij geen enkel teken van bewustzijn zien. Wetenschappers besloten echter om haar in een Functionele Magnetische Resonantie Beeldscanner te stoppen, een machine die de bloedstroom naar verschillende delen van de hersenen volgt en die pas een paar jaar geleden ontwikkeld is.”

 

Alan: In werkelijkheid hadden ze het al iets van 30 jaar.

 

“Toen zij haar vroegen zich dingen in te beelden als het spelen van tennis of het lopen door haar huis, lichtte de scan op met verklikkende patronen van taal, beweging en navigatie, die niet te onderscheiden waren van die patronen die geproduceerd worden door hersenen van gezonde, bewuste mensen. De schrijvers van het rapport concluderen ondanks dat de patiënt nog steeds als ‘onbewust’ geclassificeerd wordt, dat zij een rijk mentaal leven heeft. Die jonge vrouw leek zich volledig onbewust van haar omgeving te zijn. Alleen de ontwikkeling van een nieuwe diagnostische technologie onthulde actieve hersenfuncties. Is het onredelijk om nieuwsgierig te zijn naar welke toekomstige technologie misschien nog ontwikkeld zou kunnen worden, die andere lagen van menselijk bewustzijn zou kunnen ontdekken? Of welke lagen misschien voor altijd aan wetenschappelijke instrumentatie zullen ontsnappen? En vervolgens is er de misleidende veronderstelling van medische onfeilbaarheid.”

 

Alan: En is dat niet ontzettend waar?

 

“Vorig jaar stonden doktoren in Calgary klaar om de stekker eruit te trekken bij Zongwu Jin, die aan hersenbeschadiging leed. Nadat zijn familie een gerechtelijk bevel had verkregen om levensondersteuning in stand te houden, verbeterde Jin’s conditie aanmerkelijk en hij doet nu oefeningen die erop gericht zijn hem weer te helpen lopen. Meer recent probeerden doktoren in Manitoba’s eigen Grace Memorial Hospital Samuel Golubchuck los te koppelen van de ventilator die hem hielp te ademen, waarbij ze beweerden dat hij buiten bewustzijn was en niet reageerde en niet verondersteld werd ooit te herstellen. De kinderen van Golubchuck, orthodoxe joden, wiens religieuze overtuigingen tegen het beëindigen van hun vader’s leven ingingen, vroegen onmiddellijk om een gerechtelijk bevel en kregen het. Recent kondigde de rechter in die zaak aan dat er genoeg gronden waren om te twijfelen aan de analyse van het ziekenhuis over de conditie van de patiënt. En de kinderen van Golubckuck vertellen dat hij nu levendig is en doelbewuste bewegingen maakt.”

 

Alan: Nu, het laat je afvragen hoeveel mensen zij de afgelopen jaren met de oudere methoden afgemaakt hebben. En houd jezelf geen moment voor de gek dat dit niets met kostenfactoren te maken heeft, het heeft alles met kostenfactoren  te maken.  Want zij hebben de directeuren van ziekenhuizen al deze prikkels gegeven om de kosten op elke mogelijke manier omlaag te brengen. En deze directeuren worden ervoor betaald om dat te doen. Net als de mannen die de banken leiden en aan het eind van het jaar een biljoen dollar aan bonussen krijgen. Binnen ziekenhuizen gebeurt hetzelfde. Groot, groot geld en ellende. En deze karakters krijgen heel veel.

 

Weet je, in Groot-Brittannië waren ze zo inventief toen zij verteld kregen dat zij in ziekenhuizen kostenbesparingen moesten doorvoeren. Directeuren van ziekenhuizen stuurden via het Internet vragenlijsten aan komende patiënten die voor een operatie ingeboekt stonden en aan het wachten waren en op wachtlijsten stonden. En zij hadden zelfs het lef om aan deze mensen te vragen wanneer zij op vakantie zouden gaan. Wel, raad eens wanneer zij de oproepen voor de operatie verzonden? Je hebt ‘m, toen ze allemaal op vakantie waren. En ze stonden weer onderaan de wachtlijst. Dat was de oplossing voor hun probleem. Dat zijn de soort dingen die in deze geweldige instituties, waarvoor wij zo buitengewoon veel moeten betalen, plaatsvinden. Ik ben terug met meer…

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. En ik breng je op de hoogte van een aantal dingen die plaatsvinden, die niet toevallig plaatsvinden. Want dergelijke grote besturen en directeuren en al het andere krijgen toestemming van veel hogere autoriteiten. Het is in overeenstemming met de kostenbesparende ingrepen die ze 50, 60 jaar geleden afkondigden. De kosten voor het instandhouden van de babyboomers zouden gewoon astronomisch zijn. En los daarvan, ze wilden in de toekomst niet teveel mensen hebben. Zij hadden hun plannen al om de bevolking omlaag te brengen. En natuurlijk hebben zij de inentingsprogramma’s erin gebracht terwijl wij zieker en zieker worden. En ons voedsel is nu volledig besmet. Zij hebben al de verschillende genen erin gestopt. Het is een heel groot geheim welke genen zij in groenten etcetera stoppen en waarom, want het is vertrouwelijk. Het is niet voor algemene kennisneming bestemd. En het oude gezegde “je bent wat je eet” was nog nooit zo waar als vandaag.

 

We leven al een tijd in oorlog. De oorlog is aan het publiek verklaard en ze wisten het niet. Ze kregen verteld om gelukkig te worden en gewoon door de jaren ’60 en ’70 heen te rocken en daarna hun weg door de deur naar buiten te rappen, naar het einde. En dat hebben zij zeker gedaan, ze hadden plezier, plezier, plezier. Nu zagen ze de poten onder onze stoelen weg. Ze voelen zich zo goed en comfortabel en we beginnen een klein beetje wijzer te worden en vragen ons af wat er in hemelsnaam aan het gebeuren is. Het probleem is, is het te laat of niet? Het hangt van de wil van de mensen af om het tegen te houden. Want enorm grote, ongelooflijk grote bureaucratieën, wereldwijd nu, zitten op het pad naar volkomen totalitarianisme zoals we nooit eerder in de wereld gezien hebben. Nooit eerder hadden zij de technologie om ieder onderdeel hiervan in te voeren en jouw leven van geboorte tot dood onder mandaat te brengen en je op te sporen en te volgen. En zij weten wat je aanschaft, zij weten met wie je dagelijks praat.

 

Weet je dat de volgende versie van de computer, die helemaal klaar is en binnenkort uitkomt, in de computer zelf geen geheugen heeft? Het zal het niet nodig hebben want alle informatie en programma’s die je nodig hebt zullen in remote (op afstand) computers bewaard worden. En al de informatie wordt direct met intelligentiediensten gedeeld. Het maakt het voor hen efficiënter om er zeker van te zijn dat je geen terrorist word, door je gedachten of fout-spraak (wrong-speak), of fout-denk en die soort dingen.

 

Eerst geven ze je het aas begrijp je. Het is net als het leggen van een valstrik voor een konijn. Je moet de valstrik neerleggen en het camoufleren en het goede aas in het midden leggen. Het konijn komt eraan en knaagt daar wat weg en hij weet niet dat het een val is. Het is hetzelfde idee. De computer werd aan ons gegeven en zij zorgden ervoor dat zelfs de meest onwetenden onder ons dachten dat er niets anders op stond dan pornografie. Dat was het aas om iedereen erin te krijgen. Al de leeftijdsgroepen stroomden erop af. Het beperkte zich helemaal niet tot de jonge mensen, al de leeftijdsgroepen stroomden erop af. En dat maakte hen verslaafd  begrijp je? Nu kunnen zij niet meer zonder, zelfs degenen, die opgegroeid zijn toen winkels en al het andere hun voorraden nog met potlood en papier bijhielden. En het had niet veel om het lijf en je telde de bedragen in de kassa bij elkaar op. Mensen konden in die tijd, nog niet zo lang geleden, ook rekenen en optellen en aftrekken. En dat ging veel sneller dan ze met deze kaarten en het indrukken van knopjes en al het andere doen. Ze blijven ons vertellen dat het zoveel gemakkelijker is maar dat is de grote leugen. Het ging erom dat iedereen gecomputeriseerd zou worden en zij wisten vijftig jaar geleden dat zij dit konden doen. Zij wisten dat het zou komen. Hoe wisten zij zo zeker dat het zou komen? Omdat zij in die tijd in de hoge militaire inrichtingen geavanceerde computers hadden. Niet de grote real-to-real (onvertaald) computers die ze in de oude films zagen, dat is voor de lagere rangen. Op de hogere niveaus hadden zij ze zeker. En wij worden met betrekking tot high technologie onze hele levens door in een neprealiteit gehouden.

 

We worden als schapen geherderd. En het doel van schapen, hoewel de herder een goede herder lijkt, is dat je goed graast, vetgemest  word, zodat hij je kan opeten. Hij leeft van jou en je kleed hem ook. Hij leeft op jou. Dat is de functie van regering, niet om de mensen te vertegenwoordigen. Charles Galton Darwin zelf zei dat het systeem dat in het spel gebracht zou worden, een wereldwijde totalitaire regering zou zijn. Hij zei dat het simpelweg een zaak zou zijn van “het plezieren van de mensen”, alsof de regering daarvoor was. Hij zei dat dat het gemakkelijkste was om te doen. Het zou ook het goedkoopste zijn. Hij komt echter direct naar voren en vertelt je ook dat de regering nooit de intentie had dat te zijn. Het was een door de elite geleide regering en is dat geweest vanaf het begin van in ieder geval de 19e eeuw.

 

Nu, we hebben Don uit Pennsylvanië aan de lijn. Ben je daar, Don?

 

Don: Hallo.

 

Alan: Ja, ga verder.

 

Don: Hoe gaat het vanavond met je, Alan?

 

Alan: Niet zo slecht.

 

Don: Ik ging door je blurb van gisteravond, over cultuurcreatie, heen, en ik kwam het artikel tegen over het jonge meisje uit Georgia dat autisme had. Heb je gezien dat de rechtbank met haar een schikking heeft getroffen?

 

Alan: Ja.

 

Don: Als eerste is het verbazingwekkend dat zij het niet openbaar maken dat zij daarvoor een fonds opgezet hebben.

 

Alan: O ja, natuurlijk, het is heel logisch dat zij dat niet openbaar maken.

 

Don: Ik zag in dat artikel ook dat de vader een neuroloog was. En de moeder was een advocate en verpleegster. 

 

Alan: Dat helpt.

 

Don: Ja, maar mensen in de laagste regionen zoals ikzelf, er is geen kans dat ik vertegenwoordigd zou worden om een dergelijke schikking te krijgen.

 

Alan: Nee, nee. Zij hebben waarschijnlijk ook goede vrienden – ik zal terugzijn na de berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt met Cutting Through the Matrix, deze grote kaart van de realiteit, die meer illusies en wijzigingen in percepties bevat dan iets anders – de geïndoctrineerde percepties die voortdurend, als computerprogramma’s, opgewaardeerd worden, door televisie en media enzovoort. In andere woorden, het is propaganda. En op die manier wordt het gedaan. Met  herhaling, zoals Bertrand Russell zegt. Herhaling is heel belangrijk.

 

Jaren geleden spraken zij erover om de Verenigde Naties de volledige macht te geven om de wereldregering te vormen en zij hadden budgetten nodig om eraan te kunnen werken. Zij roepen altijd “armoede, armoede, armoede” terwijl zij de wereld rondgaan en doen alsof zij chocolaatjes uitdelen. Maar in werkelijkheid blazen zij overal mensen op en veranderen het hele systeem om het te standaardiseren. Want er zal geen concurrentie en verscheidenheid in culturen worden toegestaan in deze Brave New World.

 

Dit is van de Times Colonist, Brits Columbia, woensdag 20 februari 2008, Victoria, BC. De Times Colonist zegt – en hier is Canada ook, het moet als eerste voor Canada komen.

 

CO2 belasting zet Brits Columbia voorop

 

Alan:  Herinner je je de Kyoto conferentie en al die herrie?  Hier heb je het.

 

Het zegt:

 

“Nieuwe inkomsten-neutrale…”

 

Alan: Klinkt dat niet aardig? Inkomsten-neutraal. Als, wat betekent dat, niets ofzo?

 

“…CO2 belasting houdt een stijging van de gasprijzen in.”

 

Alan: Hier is je typische dubbelspraak (doublespeak) waar alleen bureaucraten op kunnen komen.

 

“waarbij de gasprijzen met 2,41 cent per liter stijgen…”

 

Alan: We hebben ongeveer 3,8 liter in een gallon.

 

"…te beginnen op 1 juli, stijgend met nog eens 7,24 cent per liter tot 2012…"

 

Alan:  Je kunt dat waarschijnlijk verdrievoudigen. Je weet hoe ze zijn met hun cijfers.

 

“CO2 belasting zal de prijzen van diesel en olie voor het verwarmen van huizen met 2,76 cent per liter laten stijgen, vanaf 1 juli, stijgend met nog eens 8,2 cent per liter tot 2012. CO2 belasting zal gelden voor vrijwel alle fossiele brandstoffen, inclusief benzine, diesel, gas, kolen, propaan en brandstof voor het verwarmen van huizen. Per 1 april zullen inwoners van Victoria tevens een extra  cent per liter betalen voor iedere liter gas om de Victoria Regional Transit  te helpen financieren.”

 

Het zegt:

 

"De CO2 belasting zal de komende drie jaar $1,8 miljard binnenbrengen."

 

Alan:  Dat is maar één provincie, als een staat. Hier heb je de minister die aan het hoofd van dit alles staat, in het groen gekleed met deze - nee, ik zal maar niet beschrijven hoe zij eruit ziet.

 

"Taylor zei dat de belasting slechts één onderdeel is van een grotere strategie. Net als Brits-Columbianen laten Canadezen de voordelen van granol, gezond eten en aerobics zien en zij leiden opnieuw een sociale beweging om de planeet te redden, zei zij.”

 

Alan:  Dit is om de  planeet te redden. Zij belasten je de grond in, het is om de planeet te redden.

 

"Dit is een belangrijk keerpunt voor Brits Columbia en we denken ook voor Canada, want we lopen hiermee voorop"

 

Alan:  Ja, we zijn altijd zo blij om voorop te lopen. Zij hebben een geweldige taak verricht met alle andere zaken waarmee we ook als eerste naar buiten kwamen.

 

Het zegt:

 

 "We willen niet wachten totdat we overeenstemming (consensus)  hebben."

 

Alan:  Nee, laten we dat niet doen.

 

"We denken dat het belangrijk is om de eerste stappen te nemen."

 

Alan:  “En heffen gewoon belasting”, dat voeg ik eraan toe want dat zou je aan het eind van de zin moeten vastmaken.

 

            "Milieu groeperingen…"

 

Alan:  Je weet, de door Rockefeller gefinancierde type milieu groeperingen.

 

"…verwelkomden de CO2-belasting, maar uitten de bezorgdheid dat de regering op hetzelfde moment de subsidies aan de olie- en gassector verhoogden. Die subsidies zullen met bijna $50 miljoen dollar stijgen tot $327 miljoen dollar in 2008-2009.”

 

Alan:  Natuurlijk, het is een fascistisch systeem en iedere idioot kan dat zien. 

 

Twee stappen vooruit, één achteruit”, zei Will Horter van het  Dogwood Initiative. NDP criticus Bruce Ralston roofde het budget leeg voor de vrijstelling van de CO2 belasting voor grote vervuilers  zoals olie- en gas- en aluminium- en cementproducenten. In plaats daarvan zullen zij gereguleerd worden door een nog vast te stellen CO2  cap (onvertaald) en handelssysteem.”

 

Alan:  De reden dat ik hierover spreek is dat dit gewoon de start is van de implementatie van het volledige schrikbeeld dat “CO2 vervuiling” heet. Ik vraag me af, als de volgende vulkaan uitbarst, hoe zij dat zullen gaan belasten, of zullen zij ons daar ook de schuld van geven en zeggen dat onze slechte gedachten geen goed karma waren? Dat dat er de oorzaak van was dat ie uitbarstte snap je. Dit is het soort nonsens waarin we ons in deze tijd bevinden.

 

We gaan terug naar de telefoons en we hebben Stefan uit Duitsland aan de lijn. Ben je daar, Stefan ?

 

Stefan:  Kun je me horen?

 

Alan:  Hallo Stefan. Ja, ik kan je horen.

 

Stefan:  Oké. Ik wilde zeggen dat ik heel blij ben met de show van gisteren, ik vond dat het echt een goede show was, een heel goede show, zoals altijd. En ik wilde je graag een paar niet politieke vragen stellen.

 

Alan: Natuurlijk.

 

Stefan:  In je eerste boek stond een afbeelding van iets dat leek op een grey (onvertaald) en jij noemde het een holbewoner, begreep ik dat goed?

 

Alan:  Dat klopt. Het is een woordspeling op mensen die lang geleden in het Midden Oosten en op andere plekken leefden. Soms noemden zij hen de eerste grote bouwers en omdat zij groeven  - in feite, herinner je je Indiana Jones waarin je Petra ziet? Ik geloof dat zij Petra gebruikten, het gebied waar een stad in steen was uitgehouwen. Technisch gesproken waren dit holbewoners. Je zult hetzelfde in Ethiopië vinden waar zij hele kerken in bergen bouwden door het uithouwen van de steen. Zij houwden boven de kerken binnenin de bergen zelfs ruimten uit, die als hemel fungeerden. Ongelooflijke werken van kunst en bouwkunst. En we vinden sporen van deze holbewoners. Zij hadden vreemde gewoonten, zij leefden in stammen. Ze werden door ieder binnenvallend leger als gids gebruikt omdat zij het gebied kenden. Zij kenden de passen door de bergen enzo en zij waren altijd bereid om voor geld te werken. Maar zij hadden het vreemde gebruik dat zij hun eigen mensen vermoordden als zij de leeftijd van 40 bereikten. Ze groeven hen tot aan hun nek in het zand in en gooiden stenen tegen hun hoofd totdat zij dood waren. Maar technisch gesproken noemden de Grieken hen, omdat zij in grotten en binnenin bergen leefden, holbewoners en in het Midden Oosten noemden sommigen hen de Hurrieten (Hurrians) of Horieten (Horites). Hurrian is ook verwant met het woord Aryan. Daar komt het vandaan.

 

En je had legendes. Er is een goed boek dat ”Jewish myths and Legends” heet. Het is uitgebracht door de Universiteit van Oxford en zij gaan op een deel van deze mythologie in, oude geschiedenis, prehistorie, het is mythologie werkelijk, waar zij over de holbewoners en de verschillende volkeren spreken. Zij vermelden dat de stam van Manasseh, die vermoedelijk het noorden van Israël bij de bergen gekregen had, zich voortplantte met deze grot- of bergbewoners, die bijna albino waren.  Manasseh werd na een generatie voornamelijk blond, roodharig, blauwogig en zeer wreed, dat stond opgeschreven. Zij waren zeer wreed, zij vochten regelmatig met hun eigen stammen, de andere stam, en zelfs als indringers binnenkwamen gaven zij hen vaak hun diensten en handelden als actieve huurlingen en vielen de volkeren van Israël aan die eerst hun eigen volk waren. Dus dit zijn deels mythologieën, deels waarheid, allemaal met elkaar vermengd. Maar er is geen twijfel over, dat deze mensen - en zelfs in het noorden van India, waar de Brahmanen beweerden dat zij de laatsten waren of zij waren de overblijfselen van de laatste mens die door het vorige tijdperk heen waren gekomen. Zij leefden ook in bergen in de Himalaya’s en deze zijn doorzeefd met grotten en tunnels richting de basis. - Er is geen twijfel dat mensen binnenin bergen leefden, duizenden en duizenden jaren geleden en zonder twijfel kennis hadden dat tijden aan het veranderen waren en zij redden zichzelf. Je zult er ook achterkomen dat de legendarische berg Ararat, die nu door Turkije geleid wordt, ook doorzeefd is met grotten. Het is niet zozeer de ark bovenop, het was een ark binnenin. En die ingangen worden door het Turkse leger bewaakt.

 

Als we vervolgens naar de geschriften van bijvoorbeeld Tacitus gaan, hij had de legenden van de Druïden van drie voorgaande tijdperken. En hoe de elite overleefde door lange tijdsperioden in holle bergen te leven en zij hadden voorraden voedsel en water dat zij nodig hadden om te overleven. Hetzelfde zien we ook bij de Griekse legenden. Daar beweerden zij dat zij het voorgaande tijdperk in de berg Parnassus overleefden. Of deze holbewoners in het Midden Oosten de overlevenden waren van deze zelfde volken, die de elite waren die het overleefd hadden, is niet duidelijk. Maar technisch gesproken is dat wat een holbewoner is, simpelweg een holbewoner, of een tunnelbewoner die door een voorgaand tijdperk heenkomt, een nieuw tijdperk ingaat en op die manier blijft leven.

 

Stefan: Waarom heb jij daaraan het beeld van een alien (buitenaards wezen) verbonden?

 

Alan:  Wel, alien is een verdraaiing van de nieuwe verdraaiing. Zij houden ervan om de Greys en ook verschillende typen aliens in het New Age scenario binnen te brengen. In andere woorden, het is een beetje een grap. Ik denk dat de vroegere, de echte holbewoners waarschijnlijk degenen zijn die door voorgaande tijdperken heenkwamen, met de kennis, in Sumerië aankwamen, misschien zelfs Sumerië creëerden en geschiedenissen bijhielden. En op die manier konden zij een compleet economisch systeem herscheppen, heel snel, met een heel pantheon aan goden en bureaucratische priesters. Ik denk werkelijk dat een echte Grey iemand is - begrijp je, in de esoterische taal is een Grey iemand die zich tussen de zwarte en de witte vlakken op het schaakbord of de mozaïekvloer bevindt, de Senaat, of ‘Senet’ zoals de Egyptenaren het noemden. Dus metaforisch gesproken is een Grey iemand tussen twee werelden of twee tijdperken. Technisch gezien is een Kissinger-type of een technocraat van vandaag in de Vrijmetselaarstaal ook een Grey.

 

Stefan:  Mag ik nog een vraag stellen?

 

Alan: Ja, en misschien kan de technicus het volume een beetje hoger zetten.

 

Stefan:  O maar ik heb alleen de telefoon, dat kan ik niet. Kun je me horen?

 

Alan:  Ja, maar de technicus kan ons horen, hij kan het harder zetten voor me.

 

Stefan:  In je gesprek van gisteravond zei je dat je je huiswerk hebt gedaan met betrekking tot de oude tijden in relatie tot dit alles. Bedoel je de aloude verhalen waarin de goden vochten of bedoel je iets anders?

 

Alan:  Het echte huiswerk is door het verleden heen gaan. Als je het verleden niet kent zul je nooit begrijpen wat er gebeurt. De laatste 100 jaar zelfs. De meeste mensen hebben geen idee dat de grote instituties die hun  levens nu leiden en die binnenkort zichtbaarder zullen zijn, eeuwen geleden opgezet werden, een aantal ervan, en wat hun doelen volgens agenda’s waren. Het is heel belangrijk om hun agenda’s te kennen. Zij zijn nooit gestopt begrijp je?

 

Stefan: Dat is heel waar. Ik begrijp dat, maar hoe verder je het verleden in gaat deste mistiger wordt het en het is moeilijk goede informatie te vinden. En ik dacht, misschien kun jij vertellen welke soort informatie jou leidde tot jouw begrip van de oude tijden?

 

Alan:  Wat het met mij was denk ik, een goed begin in een heel arm gezin, wat een normaal gezin was. Ik wist niet dat het arm was, iedereen om me heen was hetzelfde. Ik vroeg mij af waarom als arbeidskracht die in zekere zin in uren betaald wordt, ik vroeg mij af waarom het Grote Britse rijk dat zich zo beroemde op zijn veroveringen en geplunder, zoveel werkende mensen had, generatie na  generatie, die niets konden vergaren, om zelfs wat rust te hebben na het betalen van hun huur of basale zorgen om voedsel. Zij hadden de creditcards enzovoort niet zoals ze vandaag hebben. Maar hoe komt het dat de meerderheid van het publiek in Groot-Brittannië hun eigen huizen niet bezat bijvoorbeeld en hun eigen huizen nooit zou kunnen bezitten? De meerderheid van het publiek leefde  soortgelijk als in Duitsland in sociale woningbouw. Waarom zou dat zijn als er deze tijd was dat de elite in Londen eeuw na eeuw doorging en zulke ongelooflijke rijkdom vergaarde en er nog steeds aan vasthield, en over het publiek regeerde. Het was niet logisch.

 

Toen realiseerde ik me dat het hele systeem rigide was, door het doornemen van de kranten uit verschillende gebieden binnen Groot- Brittannië. En je zag dat de leerling-timmerman bijvoorbeeld op hetzelfde loon begon, van noord tot zuid tot oost tot west, het was hetzelfde. Het hele systeem was gefixeerd. En ook het maximumsalaris dat je als een loodgieter of timmerman of lasser verdiende, was altijd hetzelfde, waar je  ook heenging. Je had een gefixeerd, rigide systeem dat geleid werd door de economen, die verdomd goed de volledige statistieken van het inkomen van de gemiddelde persoon en gezin, hun behoeften, hun vereisten kenden, en hoeveel zij aan het eind, na het betaald te hebben,  overhielden. Je werd in een opzettelijke staat van gehoorzaamheid gehouden en was zo goed als afhankelijk van die baan en dat systeem.

 

Stefan:  Ik ben het op dat punt helemaal met je eens, geen probleem, maar ik bedoel zoiets als religie. Iedereen vraagt waar deze wereld over gaat en de meeste religies lijken dit niet in orde te krijgen en daarom denk ik dat je heel, heel ver het verleden in moet gaan om het uit te vinden en ik wilde over dat soort krachten vragen.

 

Alan:  Je moet je verdiepen in de religies uit de oudheid. Kijk naar het systeem en de religie die over het systeem heerste. Je zult vinden dat zij allemaal gebaseerd zijn op vormen van slavernij. En wat interessant is, het was altijd hetzelfde systeem waar de priesters of de hoge priesters altijd een koning of farao ondersteunden, koninklijke families die zich kruislings voortplantten. Het was altijd hetzelfde systeem, zelfs toen de Katholieke Kerk binnenkwam en zoveel van het oude heidendom opnam om de heidenen erin te krijgen. Zij gaven hen zoveel dingen die vertrouwd waren, de drie-eenheden en al het andere, en verbonden dat allemaal terug aan het Christendom, totdat je precies hetzelfde had als Semiramis, de aanbidding van de moeder en al het andere en de aanbidding van Isis. Het is allemaal hetzelfde materiaal. Zij ondersteunden ook koningen, koninginnen en heersers met ingefokte families. Het was hetzelfde systeem dat door de tijden heen gekomen is, als een feniks vogel die iedere paar honderd jaar onder een andere schijn opnieuw geboren werd. Slavernij was de norm. En het grote Griekse Rijk en het Romeinse Rijk dreven op slavernij. Op een bepaald punt was ongeveer 80% van het publiek van Rome feitelijk slaaf.

 

Stefan:  Athene was hetzelfde.

 

Alan: Ja, en als je je verdiept in Charles Galton Darwin's boek "The Next Million Years," hij zei:

"Er heeft altijd een systeem van slavernij bestaan en wij zitten in het proces van het creëren van een meer geperfectioneerd systeem van slavernij."

Het is een wetenschappelijke slavernij waar het publiek denkt dat ze vrij zijn.

 

Stefan:  Oké. Mag ik nog een vraag stellen? Kun je wat dieper ingaan op de relatie tussen Kabbalisme en Gnosticisme?

 

Alan:  Tussen - wat was de eerste?

 

Stefan:  Kabbalisme, de Kabbala.

 

Alan:  O, Kabbala. Wel, Gnosticisme, antiek Gnosticisme begon bij de simpele betekenis van “diegenen die weten”, en het was een term die voor een grote variëteit aan mensen gebruikt werd. Uiteindelijk brachten zij de Kabbala erin. De Kabbala zoals meneer Budge zei, een van de eerste vertalers van "The Egyptian Book of the Dead"(vertaald: Het Egyptische boek van de Doden). - Blijf aan de lijn, ik ben met meer hierover terug na deze berichten. Goed onderwerp. 

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de Matrix aan het snijden, we praten over Gnosticisme met Stefan uit Duitsland. Nu, het begon, zoals ik zeg, met verscheidene kluizenaars enzovoort en door de eeuwen heen ontwikkelde het een esoterisch begrip van dingen, maar zij gebruikten ook numerologie. Je kunt numerologie helemaal terugleiden tot Chaldea. Chaldea gebruikte coderingen in het alfabet en getallen etc. en dat werd door andere culturen als voorbeeld nagevolgd. Zij volgden hen door de jaren heen. Veel van de moderne Kabbala werd echter rond de 16e eeuw verzonnen, veel van de latere delen ervan, maar de eerdere delen werden simpelweg van antieke numerologie genomen, met de trucs met de taal. Als je de getallen begrijpt begrijp je de letters. Je voegt de letters bij elkaar, hebt de woorden en natuurlijk gingen zij ook in op al de verschillende namen van God enzovoort en de getallen met de namen enzovoort, 72 namen voor God, en iedere letter was een getal. Wanneer zij iedere naam voor God apart optelden zouden zij ook een heilig getal hebben dat met de naam van God te maken had. Het heeft allemaal te maken met coderingen. En je kon ook brieven in code naar elkaar sturen. Voor de gemiddelde persoon  zou het niets betekenen, maar voor diegenen die ingewijd zijn, betekent het iets.

 

Later, toen de massa het uiteindelijk te pakken kreeg, werd het vervormd, pervers.  Want  de massa  houdt van ritueel en een paar wetten en regels. Je had zelfs de latere Gnostische groepen die eindigen als een soort Quakers. Zij scheidden de mannen van de vrouwen, gelovend dat seks zelf, gemeenschap, de oorspronkelijke zonde was. En hen werd verboden om zich voort te planten. En zo dachten zij dat ze harmonie op aarde konden brengen, door het scheiden van de man van de vrouw, die gescheiden levens leidden. Zelfs de getrouwde mensen moesten scheiden en alleen samenkomen bij maaltijden en op die wijze zou er harmonie zijn. Je zult een soortgelijk iets door de tijden heen zien, waar zij geloven dat het kwaad of Satan of de Heer van de Wereld over de wereld heerste. Dat is ook een Grieks idee, de Demiurg, en het wordt tot bepaalde hoogte gepresenteerd als een Jehova. Hij is de boze man met al zijn regels en wetten. Maar in de esoterische traditie was er een hogere godheid boven. En dat was een schepper.

 

De Gnostici ontaardden simpelweg in allerlei soorten sekten zoals alle religies zullen gaan. Je zult splintergroepen krijgen die steeds meer de belachelijke en absurde kant opgingen en altijd eindigden met magie en zelfaanbidding. Dat is wat we vandaag hebben onder de schijn –het is werkelijk de oude heidense religie als het eindigt met zelfaanbidding, waar zij geloven dat jij zelf een god bent. Alles wat je moet doen is de godheid in jou naar buiten brengen en als een kat spinnen. Het is echter een geweldige techniek voor de huidige heersers van de wereld om in het spel te brengen, terwijl zij willen dat de wereld zichzelf  aait, ieder persoon aait zichzelf en spint, terwijl zij alles pakken en ieder stuk van jouw vrijheid van je afnemen. Het is een grote zinsbegoocheling om mensen in deze specifieke tijd onder te brengen.

 

Gnosticisme heeft zijn betekenis door de tijden heen altijd veranderd, één voor de massa en één voor de hogere esoterische groepen. En diegenen in de aloude tijden die werkelijk begrepen, werden, zoals ik zeg, simpelweg kluizenaar en gingen weg om op zichzelf te leven, wat waarschijnlijk het meest verstandige is om te doen. Oké Stefan?

 

Stefan:  Ja. Mag ik je een andere vraag stellen?

 

Alan:  Je moet heel snel zijn want we hebben nog  maar bijna één minuut te gaan. 

 

Stefan:  Oké, goed, dat zal ik niet doen, maar ik wilde je vragen, zou je het goed vinden als ik je een keer bel?

 

Alan:  Je zou het een keer kunnen proberen, als je erdoor kunt komen, oké?

 

Stefan:  Oké.

 

Alan:  Daar is de muziek die erin komt, dus van Hamish en mij, vanuit Ontario, Canada, een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, juni 2008