ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (#200)

 

21 november 2008

 

 

Prometheus Risen, Culling Vision:

"Men of Letters, Science Occupation,
Obsessed with Reducing Population,
Microscope World, Limited View,
Masses are Junk Genes, Superior Few,
All of This to Please Their Master,
Psychopathic, Paranoid, Visions Disaster,
Each One in Hope Their Life be Spared
By Worldly God, One Who Dared
Plant His Standard and Unfurled,
His Plan Began, 'Brave New World' "

 

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 21 november 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix op vrijdag 21 november 2008.  Ik adviseer nieuwkomers altijd om naar cuttingthroughthematrix.com te gaan - dat is mijn officiële website - en je kunt zoveel gesprekken uit het verleden, die ik daar op heb staan, downloaden als je wilt. En herinner, oud is niet slecht, in feite, oud is heel erg noodzakelijk om de geschiedenis van deze grote beweging te begrijpen, deze wereldorde, en van diegenen die er achter zitten, diegenen die de voorgaande wereldordes hebben gerund, en die de nieuwe aan het creëren zijn. Ik probeer het voor je bij elkaar te brengen en je de kortere wegen (short cuts) te geven, door de geschiedenis heen en door al de verwarring heen, die ook opzettelijk naar buiten gebracht wordt om je in een tang te krijgen.

 

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten die je kunt downloaden en uitprinten, en ze worden in de verschillende talen van Europa gemaakt.  En herinner, dit vergeet ik ook altijd, je kunt op mijn website boeken kopen die ik geschreven heb, op cuttingthroughthematrx.com. Je kunt ook cd’s kopen van de eerdere gesprekken die ik gegeven heb en je kunt die ook aan je vrienden doorgeven. Het staat allemaal op de website cuttingthroughthematrix.com en het vertelt je heel eenvoudig hoe je ze kunt aanschaffen. Je kunt ook doneren en de donaties houden me gaande, ik vergeet dat altijd te zeggen. Want als ik ermee stop het te zeggen, stoppen ze ook binnen te komen, en dat is gewoon de natuur van mensen, zo zijn we, je moet herinnerd worden.

 

Wel, gisteren besprak ik een National Security document dat in de Verenigde Staten uitgebracht is. Het sluit aan bij de denktank van de Britse regering van het Departement van Defensie, die hun projectie voor de komende 25-30 jaar naar buiten bracht en het sluit aan bij het exemplaar dat het Department van Defensie voor NATO op de hielen volgde, en dat was het document van het Amerikaanse leger met hun voorspelling voor de komende 25-30 jaar. Ze zijn allemaal zo goed als hetzelfde.

Zij zien deze scenario’s van somberheid en ondergang omdat het op die manier gepland is. Onze levens lang in feite hebben zij gewerkt om die somberheid en ondergang te creëren. En zij spreken zelfs over geïsoleerde samenlevingen die overblijven in deze Brave New World die zij aan het binnenbrengen zijn. Zeer high tech, zeer geavanceerde samenlevingen, maar kleine geïsoleerde gebieden, met elkaar verbonden, met een gemeenschappelijke cultuur. Terwijl de rest gewoon bergafwaarts gaat, uitsterft en in puinhopen leeft . 

En dat sluit aan, vanzelfsprekend, zoals we weten, bij het depopulatie programma. Het sluit aan bij al de films die zij aan de lopende band produceren, zoals Children of Men, die je dit privéleger laat zien, goed uitgerust, dat onder de mensen rondgaat die in puinhopen leven en lompen dragen. Dus als je het allemaal aan elkaar verbind begrijp je dat het voorspellend programmeren altijd eerst komt. Daarna komen de documenten van de officiële bronnen en de meeste mensen zijn niet echt geschokt omdat zij de mogelijkheid door de fictie al geaccepteerd hebben. Dat is waar voorspellend programmeren helemaal over gaat.

En toen ik die link gisteravond noemde, die ik op mijn site gezet heb, wel, kijk en zie,  werd deze eraf gehaald, ik denk omdat er zoveel mensen heen gingen. Dus vanavond zet ik er een andere link op zodat je het hele document zelf kunt lezen. En het is heel interessant natuurlijk, en herinner dat het voor het publiek is. Zij zijn heel legalistisch. Ze laten je altijd een bepaalde hoeveelheid zien maar niet ALLES.

Je moet begrijpen, je moet heel veel boeken lezen en je verdiepen in de grote foundations om erachter te komen dat zij werkelijk één grote club zijn en zij hebben allemaal samengewerkt, vóór en door de Koude Oorlog, zij financierden black-ops (geheime) operaties enzovoort. Want de foundations zijn feitelijk de armen en gespecialiseerde taken van een pre-democratisch, elitistisch systeem.

 

Ik ben na deze pauze terug met meer hiervan, om wat meer eindjes aan elkaar te knopen.

 

***

 

Hallo, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. Gisteren sprak ik over Charles Galton Darwin en hoe hij (onder velen van zijn groep, die voornamelijk familie van hem waren omdat zij werkelijk allemaal kruislings voortgeplant zijn, en zij komen van de oude aristocratie) sprak over de noodzaak om de populaties drastisch omlaag te brengen. En hij bood een paar oplossingen. En er was ook een korte termijn oplossing en die is werkelijk gebruikt, we zijn nu aan het einde ervan gekomen, en dat was om, voornamelijk de vrouwen, aan te moedigen om aan het krijgen van kinderen voorbij te gaan en banen te zoeken en geld en in plaats daarvan materiële goederen te vergaren.

Maar begrijp je, dat was het korte termijn plan. Want hij, samen met andere eugenetici, geloofden werkelijk dat de algemene bevolking, “de commoners”, het laagste ras vormen, zij zijn de rommelgenen. Dat is waarom zij het “rommelgenen” noemen. Het is hun kleine grapje. Jij hebt geen gespecialiseerde genen in je.

Charles Galton Darwin pleitte ook, dat heb ik al eerder vermeld, voor de creatie van een speciaal geloof onder de typen mensen om de elite te dienen, precies in de richting van Plato. Want Plato had de Wachtersklasse, daarna had hij al de strata van helpers, de specialisten die de Wachtersklasse zouden helpen. En hij zag zichzelf in feite als een speciaal ras (breed) en hij was ook een speciaal gefokte wetenschapper. Dat zal voor sommige mensen vergezocht lijken maar luister naar de laatste paar gesprekken die ik over dit onderwerp gegeven heb waarin ik op hun geschiedenis inga. Als je zorgvuldig luistert naar de woorden die ik gisteravond heb gelezen zul je zien dat hij erover sprak dat de MEESTERS - hij bedoelde de Wachtersklasse - hun vermogen om wild te zijn zouden behouden, want “wilde dieren” zoals hij mensen noemt, wilde dieren  overleven omdat al hun vermogens tot zelfbehoud in tact zijn. Zij zouden zich niet in een bepaald gebied kunnen specialiseren. Daarom pleitte hij voor het fokken van speciale afdelingen, voornamelijk WETENSCHAPPERS die de Wachtersklasse zouden helpen.

Maar voor de rest onder hén echter zag hij de tijd komen waar zij niet al de werkende klassen nodig zouden hebben. En zijn grootste probleem was - volgens de Darwiniaanse Theorie - dat als die mensen een nieuw tijdperk in zouden komen, als al de typen mensen met rommelgenen door zouden komen zouden zij letterlijk de Wachtersklasse overnemen en eruit fokken. De twee zouden niet samen kunnen overleven. En dat is de sleutel, de twee kunnen in eugenetica, in het geloof in eugenetica, niet naast elkaar overleven.

 

Het is al die tijd al oorlog begrijp je en mensen hebben geen idee dat die oorlog aan de gang is. Ik heb gesproken over het Cold Spring Harbor Project dat in de 19e eeuw door de foundations opgezet was en te maken had met eugenetica en het natrekken van familielijnen om te zien wie zou moeten leven en wie zou moeten sterven. Zij verzamelden al die informatie door het Censorship Bureau te creëren. Dat is de reden dat de Censorship Bureaus in de Verenigde Staten en de Westerse wereld opgezet werden, opgezet door de Eugenics Society namens de heersende elite. Zij hielden archieven bij en zijn archieven blijven bijhouden van al het nageslacht, huwelijken, sterfte en geboorte enzovoort, IQ-niveaus van iedere familie in die landen waarin de Census Bureaus werkten. Dat was hun doel.

Daarna verbind je dat aan het feit dat we nu weten dat alle overheden meer dan 30 jaar  lang DNA-monsters nemen en bloedmonsters opslaan van iedereen die bloedtesten heeft gehad.

We verbinden dat aan het feit, opnieuw, dat ieder land, dat hebben ze laten zien, nu een National Ciminal DNA database hebben. De database die zij in Montreal in Canada bouwden kostte miljoenen dollars. Zij  lieten je de binnenkant zien en je ziet al deze robotarmen die ongeveer 110 testbuisjes per keer optillen, laag na laag. Dit is voor de bevolking. Zij zouden de Verenigde Staten waarschijnlijk ook kunnen bestrijken. Maar er wordt tegen ons gelogen want je kunt de kinderen in geen enkele tijd de waarheid vertellen omdat ze misschien van streek raken.

Je zult wat zij noemen “flash mobs” hebben, zonder twijfel, en dan zullen zij hun neutronenbommen op je moeten gooien. Dat is wat zij in het Departement van Defensie in hun eigen schattingen voor de komende 25 jaar zeiden, “flash mobs en de noodzaak om neutronenbommen op ze te gebruiken. Nu, deze mannen zijn dodelijk serieus. De wereld die zij geprojecteerd hebben komt er omdat zij het zo gemaakt hebben. Zij hebben het zo gemaakt.

Deze hele farce met het falen van de banken is niets anders dan een farce omdat het geheel om te beginnen een Ponzi scheme is. En iedereen in het banksysteem weet het, al de politici weten het ook. Het is altijd een luchtbel geweest, altijd. Zij zouden het zo lang kunnen laten doorgaan als ze wilden maar begrjip je, nu is het tijd om het te wijzigen en een nieuw economisch systeem binnen te brengen dat zal aansluiten bij de nieuwe groene projecten. Alles is “groen” begrijp je, en “houdbaarheid” (sustainability). En op die manier zullen zij de gemiddelde persoon gaan beheersen, terwijl zij ons stap voor stap omlaag brengen.

 

Ik was het memorandum van Kissinger, het memorandum van die mooie Kissinger, ik geloof dat het 200 National Security Memorandum heet, aan het doornemen. En daarin vind je dat hij zei dat overbevolking de grootse bedreiging voor de nationale veiligheid was. Veel mensen dachten dat het vooral over derde wereldlanden ging waarover hij sprak maar in dat specifieke memorandum kun je het zien. Ik zal kijken of ik de link kan vinden en die dan vanavond ook op de site zetten. Hij sprak over de geprojecteerde populaties die de Verenigde Staten zouden willen hebben, vanaf 1975, (toen zij het opstartten) tot ongeveer 2010. Ze brengen ze stapsgewijs omlaag, stap voor stap, op alle verschillende soorten manieren.

Je kunt dat verbinden aan de Verenigde Naties. Een paar dagen geleden keek ik op de website van de Verenigde Naties, naar China, en zij hebben daar in het Departement of Population van de Verenigde Naties de projecties voor China. En zei zeiden dat de populatie van China binnen zeer korte tijd onder het niveau van houdbaarheid zal dalen en dat zij hun ideale populatie rond 2025 zal bereiken. Het is grappig hoe alles rond 2025 uitkomt.

Ik dacht, wel hoe kregen zij het voor elkaar om de populatie in China omlaag te brengen? Ik heb je eerder verteld dat zij antropologen naar landen sturen - zij doen dit al eeuwenlang - om het land te bespioneren, de mensen, hun gebruiken, gewoonten, religies, enzovoort. We hebben antropologen die met het leger Irak ingaan, ik heb de berichten uit de kranten daarover gelezen.

En uit al de gesprekken die ik gegeven heb weten we dat zij in het Westen de mannen gesteriliseerd hebben. Op hen hebben zij zich de laatste, o 50, jaar geconcentreerd, voornamelijk op de mannen, om ervoor te zorgen dat zij sperma zouden hebben dat kwalitatief en kwantitatief niet goed genoeg zou zijn om de soort te laten voortbestaan.

Maar in China gebruikten zij een methode die al bestond want in China hadden zij al kindermoord en doorgaans waren het de mannen die zij wilden hebben. De vrouwen werden vermoord. En toen zij het communistische systeem binnenbrachten dat door het Westen gecreëerd was voor China, met het lange termijn plan om het land te verenigen en het te standaardiseren, gaven zij het vanaf de jaren ’70 en verder ook de produktiemogelijkheden. Het Westen leidde al hun ingenieurs op, Canada had hierin ook een groot aandeel. Daarna gaven wij het de fabrieken en hadden de ingenieurs plekken om te gaan werken. Daarna hadden zij het GATT verdrag etc. en weg gingen de fabrieken, van het Westen naar China. Dit werd allemaal vanuit het Westen gedaan, dit is allemaal vanuit het Westen gedaan.

Maar in China hadden zij het beleid van één kind per gezin. Dus als de vrouw een jongetje droeg zouden zij het geboren laten worden. Hun bevolking heeft nu zo’n overvloed aan jongens, er zijn teveel jongens in verhouding tot meisjes, dat zij zeggen nooit, ooit te kunnen herstellen. Hoewel zij een van de meest  talrijke bevolkingen op de planeet zijn, zijn zij nu voorbij sustainability (houdbaarheid).

Interessant, niet, hoe zij altijd kunnen vertellen en dat is wat in het rapport van de Verenigde Naties staat, “dat het rond 2025 zal stabiliseren en daarna drastisch zal dalen”. Dat zal in het Westen trouwens ook zo zijn. We gaan al omlaag, als een gek, we schieten omlaag. Rond 2025 zullen zij hun ideale cijfers hebben.

Ik verbond dat aan rapporten die vandaag in de kranten uitkomen. Je moet kijken en zien hoe dingen over hetzelfde onderwerp plotseling naar buiten komen,. Er zijn twee of drie rapporten die allemaal gaan over bio-centra die opgezet worden om bacteriën en virussen te testen, zeer zwaar beveiligde bio-laboratoria in een aantal belangrijke steden. Nu, in Canada hebben ze ongeveer 12 jaar geleden hetzelfde gedaan. Niemand kon begrijpen waarom ze in hemelsnaam een zeer zwaar beveiligd biochemisch laboratorium, dat de meest gevaarlijke ziekten op de planeet binnen de muren heeft - waarom zou je het in een grote stad vestigen? Want als er een lek is, wel, dan verspreidt het zich onder de mensen. Het vertelt je dát er uit deze plaatsen lekken zullen komen, daar twijfel ik helemaal niet aan, daar zijn ze voor opgezet. Want anders zou je ze ver weg, op het platteland, ver weg van iedereen vestigen. Deze mensen aan de top zijn niet dom. Zij willen ons graag laten geloven dat zij dat zijn maar zij zijn niet dom. Zij weten precies wat zij aan het doen zijn.

  

Hier is een artikel dat hier precies bij aansluit. Opnieuw, herinner, al deze dingen komen ongeveer op hetzelfde moment naar buiten. Er is een reden dat alles op hetzelfde moment naar buiten komt. Dit komt van de BBC, 19 november 2008:

 

"Malthusiaanse snobs bidden voor een geneesmiddel voor overbevolking

 

Het is nogal een artikel, heel lang ook, maar waard om te lezen en dat zal ik doen als ik terugkom na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door deze slechte matrix aan het snijden, die met zekerheid laag op laag heeft opgeworpen om ons in in verwarring te brengen; om ons als kinderen te laten leven terwijl we trivialiteiten krijgen en Madonna’s scheiding en dat soort rommel. Als zich grote gebeurtenissen voldoen, er zijn enorme grote gebeurtenissen gaande voor verandering, kun je bijna de stilte horen. Het is heel goed te horen, net als de klanken in je oor als het heel stil is. Terwijl grote dingen zich voortbewegen en zij ons niet vertellen wat er gaande is. 

 

Zoals ik zeg, dit artikel gaat precies over dit onderwerp van depopulatie (ontvolking), zoals het in de openheid komt:

 

"Malthusiaanse snobs bidden voor een geneesmiddel voor overbevolking - Tijd voor hen om te sterven.

Hoe het heel acceptabel geworden is om biljoenen rampspoed toe te wensen.  Brendan O'Neill over de Malthusianen van de huidige tijd. Door Brendan O'Neill, voor het eerst gepost op 14 november 2008.

 

Middenin al het gedoe over Jonathan Ross en Russell Brand's kinderachtige telefoongesprekken op een late-night radioshow, heb je misschien een veel schandaliger uitspraak gemist die op de BBC radio gemaakt werd. Op 5 november zond de exclusieve Nightwaves op BBC Radio 3 een discussie over overbevolking uit tussen Dr Susan Blackmore (een neuro wetenschapper)...”

 

Alan:  En een rasverbeteraar. Ik heb eerder artikelen over haar gelezen.

 

“en Professor John Gray van de London School of Economics”.

 

Alan:  Zij werken allemaal samen natuurlijk.

 

“Dr Blackmore zei dat het ‘fundamentale probleem’ waarmee de planeet vandaag geconfronteerd wordt is ‘dat er teveel mensen zijn’. Professor Gray was het ermee eens en Dr Blackmore verklaarde: ‘Terwille van de planeet hoop ik dat we een vogelgriep of iets anders krijgen dat de populatie omlaag zal brengen want anders zijn we ten dode opgeschreven’. ”

 

Alan:  Ik vermoed dat zij weet dat ze het niet zal krijgen, de vogelgriep bedoel ik, hmm? 

 

“Dus het is officieel, op de Beeb…”

 

Alan: Dat is de BBC.

 

“is het onacceptabel om grove grappen te maken over het hebben van sex met iemands kleinkind maar het is volslagen oké om grote delen van de mensheid dood te wensen.

 

Maak een onbeleefd telefoontje naar Andrew Sachs's antwoordtelefoon en je zult ervan beschuldigd worden dat je de goede naam van de BBC door het slijk haalt. Spuit misantropische nonsens over de noodzaak van het uitbreken van een snelle besmettelijke ziekte die de mensheid wegvaagt en niemand zal een wenkbrauw fronsen.”

 

Alan:  Wel, kijk, ze worden allemaal op Eton gerecruteerd. Dat is standaard bij de BBC, het televisiestation van de regering, de voornaamste propaganda-arm van het Britse establishment.

 

“Op de Beeb is het volslagen oké om grote delen van de mensheid dood te wensen. Het verschil tussen de publieke reactie op Brandgate (wild) en de publieke reactie op wat ik denk dat we 'Birdflugate' (niet bestaand) zouden moeten noemen, onthult heel veel over de vervormde moraliteit van de culturele elite.

 

De reden dat op Dr Blackmore's opmerking geen klachten kwamen is omdat de kruidenthee-drinkende geletterden die naar Radio 3 discussieprogramma’s luisteren heimelijk haar vooroordelen over overbevolking delen.

 

Malthusianisme, het éénogige geloof dat al de problemen van de aarde veroorzaakt worden door overmatig voortplanten maakt in beleefde kringen een comeback.

 

Door de schande van eugenetica  tijdens de Tweede Wereld Oorlog... “

 

Alan:  Toen zij al de “minderwaardige typen”, zo noemden ze het, afmaakten, door raciale hygiëne.

 

“raakten Malthusianen nogal beschaamd over hun overtuigingen. Zij verzonnen voortdurend nieuwe pc (politiek correcte) termen waarmee zij hun angst (onvertaald) over ‘teveel mensen’ konden omkleden.

 

Met name In Afrika werden maatregelen om overbevolking aan te pakken gepromoot in het  misleidende  taalgebruik van ‘keus’ en ‘autonomie’...”

 

Alan:  En dit artikel gaat verder, deel 2:

 

“...door liefdadigheidsinstellingen, gretig vermijdend beschuldigd te worden van dat veel twijfelachtiger klinkende doel: populatiebeheersing.”

 

Alan:  Begrijp je, de foundations zaten er allemaal in met hun geboortebeperking en abortusklinieken, net als al de overheden van de Westerse wereld. Het zegt:

 

“Meer recent echter zijn de Malthusianen scherper geworden. Het afschuwelijke idee dat de zich snel voortplantende massa de planeet tot een breekpunt drijft is een gebruikelijk vooroordeel op diners geworden.

 

Eerder dit jaar gaf Prins Phillip een TV-interview waarin hij een toepasselijke verklaring gaf voor de voedselprijs crisis: ‘Teveel mensen’. Aan de andere kant van het politieke spectrum maakte een republikeinse columnist voor de Independent zich druk over de ‘zwellende biljoenen’ (dat zijn mensen in de Derde Wereld landen) die onze planeet tot vernietiging drijven.

 

Professor Gray heeft naar de mensheid verwezen als een “plaag”. De romanschrijver Lionel Shriver erkent dat dit een ‘raciaal, religieus en ethisch lastige kwestie’ is maar zegt dat ‘de dreiging van overbevolking terug is en niet weg zal gaan’. 

 

Dr Blackmore bracht deze steeds algemener wordende vooroordelen tot hun logische conclusie toen zij wenste dat de vogelgriep zou uitbreken en een deel van ons zou doden (liever de ‘zwellende biljoenen’ dan Radio 3 liefhebbers).

 

Zij volgt in de traditie van Earth First!, de eco groep die in het begin van de jaren ’90 zei: ‘net als dat de plaag aan de ondergang van het feodalisme bijdroeg, heeft aids de potentie om een einde aan industrialisme te brengen’. "

 

Alan: Dit is waar zij in de hogere kringen over brabbelen en dat doen zij mijn hele leven lang al. In feite, ik heb een aantal van hen ontmoet die ermee naar buiten getreden zijn. Je zou niet kunnen geloven dat de organisaties gewerkt hebben, heel druk en stil, om dit doel te bereiken. Ik ken er een in het bijzonder, een vrouw. Hoewel ze geclassificeerd wordt als een leraar komt zij van een zeer oude, gegoede familie.  Ze had speciaal vrijaf gekregen om voor de Verenigde Naties de wereld af te reizen. Ze was een paar maanden in China geweest en toen ze terugkwam - en door de onderwerpen waarover ik praat was ze vergeten wie ik was, ik was niet van haar club - sprak ze erover hoe geweldig het in China was. En ze was daar om hun populatiebeheersings technieken te bestuderen omdat zij eraan dachten het te verbeteren en het in het leerprogramma in Canadese scholen te onderwijzen. Ik zei: “wel, wat geeft jou het recht om dat te doen?”  Ze lachtte. Ze zei: “wel, iemand moet het doen”. Ik zal met meer terugzijn na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt and we're Cutting Through The Matrix. Ik ben een artikel aan het lezen en aan het eind zal ik de link er ook opzetten. Ik weet dat de schrijver voor The Guardian en The New Statesman geschreven heeft. Ik zal er nog even mee verdergaan want hij vermeldt hier:

 

“Meer recent zei de Optimum Population Trust, die Prins Charles's eco-adviseur Jonathon Porritt onder zijn directeuren rekent, dat als we niet een manier vinden om het aantal mensen omlaag te brengen, ‘het een van de vier ruiters van de apocalypse zal zijn die ons uit de weg ruimt’.”

 

Genoeg. Als Ross en Brand’s uitbarsting liet zien dat komieken moeite hebben om hun innerlijke pubers te censureren, dan suggereren deze middenklasse-fantasieën over het vernietigen van mensen dat de culturele elite zijn mensenhaat niet beteugelt.

 

De neo-Malthusianen zitten net zo fout als iedere bevolkings-paniekzaaier uit de geschiedenis. Net zoals Thomas Malthus (1766-1834) en zijn volgelingen maken de vogelgroep dromers de schoolfout dat zij de bevolkingsgroei als de enige variabele nemen en al het andere, voedselproduktie, vooruitgang, menselijk vernuft, als gefixeerde entiteiten nemen.

 

Zij worden bewogen door zwaar pessimisme over het vermogen van de mensheid om oplossingen voor haar problemen te verzinnen en door het basale idee dat ziekte het enige is dat het voor ons kan oplossen.

 

Alan: Zoals ik zeg, we gaan veel verder dan dat. Je komt erachter dat zij heel georganiseerd zijn. En zij hebben een gefixeerd geloofssysteem en zij geloven werkelijk dat de minderwaardige typen, zoals de Brahmanen ook zeggen, moeten uitsterven. Zij mogen het Nieuwe tijdperk niet in. Dat is een vast geloof in Brahmanisme. En deze jongens hebben er veel mee gemeen. 

Het is heel verbazingwekkend om te zien, zoals ik zeg, al de wereld’s handelingen -terwijl zij samen wereldwijd aan dezelfde projecten werken, generatie na generatie, om bepaalde fasen uit te voeren, de laatste 30 tot 40 jaar, hebben wij gewerkt om de wereldorde binnen te brengen. In feite, wij hebben met vrije handel gewerkt om dat allemaal op te zetten en in werking te krijgen, om China op te bouwen, die het zullen overnemen als de politiemacht van de wereld. Dat is standaard, zij zeiden dat in de jaren ’30 op de wereldbijeenkomsten van het Royal Institute of International Affairs. Nadat de Verenigde Staten van binnenuit instorten- en zij zullen voornamelijk instorten door financiele uitputting door het financieren en het zijn van de politie voor de wereld. Dat is wat zij zeiden. Daarna, als die Chinese troepen de politie voor de wereld zijn en we allemaal tenonder gaan en we deze opstanden hebben, wereldwijd, omdat we niet genoeg eten hebben enzovoort, zullen zij zelf tenonder gaan omdat zij onvruchtbaar zullen zijn en los daarvan, er zijn teveel mannen. 

Het is interessant dat de Chinezen al dezelfde zeep en pesticiden gebruiken, en het zit in hun voedsel, het voedsel dat wij de laatste 50 jaar gekregen hebben…en de plastics enzovoort, en dezelfde inentingen. Begrijp je, het is een nihilistisch plan met gelijke kansen. Er zijn hier geen echte favorieten behalve dan de elite zelf, die uit alle rassen komen want zij zijn allemaal één grote club. Zij hebben, zoals Charles Galton Darwin zei, hun recht om te heersen bewezen door hun speciale selectieve voortplanting en hun vermogen om macht vast te kunnen houden, generatie na generatie. Dus zij zijn SUPERIEURE genen. Daar op de bodem zijn al die rommelgenen die er alleen maar zijn om gebruikt te worden en weggegooid te worden. Dat is hoe iedereen in het systeem is en hoe iedere groep in het systeem is, je word gebruikt en weggegooid. Je ziet nooit het grote beeld. Zo wordt de wereld gerund.

 

Er is zoveel gaande dat je het niet kunt bijhouden. Vandaag las ik een artikel van de Times On-line en het zegt hier:

  

“Haarspray in verband gebracht met geboortedefecten bij jongens ”

The Times, 22 november 2008, Londen:

 

“Vrouwen die tijdens de eerste fase in de zwangerschap aan haarspray blootgesteld worden hebben meer dan twee keer zoveel kans om het leven te schenken aan een zoon met een genitaal defect”, zeggen onderzoekers.”

 

Alan:  Dus zij hebben dit geweten, opnieuw, het genitaal defect begrijp je, door wat er in de haarspray zit.

 

“Een studie van het Imperial College London vond dat als aankomende moeders tijdens de eerste drie maanden in contact komen met de spray zij meer kans hebben om een zoon te krijgen met hypospadias, een conditie waar de urineopening aan de onderkant van de penis zit. Onderzoekers denken dat haarspray en hypospadias misschien met elkaar in verband staan door de chemicaliën in de spray, bekend als phthalates.

 

Alan: Ik heb heel veel gesprekken gedaan over deze specifieke substanties die zij terug in de jaren ’30 begrepen, en zij begrepen destijds ook de effecten die zij op kinderen, voornamelijk jongens, zouden hebben. Daarom besloten zij om het in haarspray te stoppen begrijp je? Je denkt aan al de massale reclamecampagnes die zij je hele leven gevoerd hebben, over al deze verschillende cosmetica etc. dat vol zit met het spul, en huid moisturizers die het direct je huid inbrengen. Zij zorgen er met zekerheid voor dat het in je lichaam komt. Aangezien zij dit al die tijd geweten hebben en de effecten ervan kenden en er nu mee naar buitenkomen, waarom denk je dat ze deden, waarom denk je dat het toegestaan werd om te doen?  Waarom?  Niets gebeurt toevallig.

 

Ik was ook aan het denken over hoe zij de volgende groep opzetten om binnen te komen. Nu de Bushgroep het establishment voor totalitarianisme opgezet heeft en al de diensten opgezet heeft die het met apparatuur en bespionerings-camera’s etc. afdwingen, zetten ze nu de volgende groep erin, in de Hegeliaanse dialectiek, om het IN HET THUISLAND toe te passen. 

Het is ook interessant om de technieken te zien. Zij houden niet zo erg van zwarte mensen aan de top hoewel zij sommigen accepteren als meer superieur dan anderen, in hun eigen elite club. Doorgaans zijn zo nogal racistisch. Dus als zij een zwarte man voorop zetten zal deze heel veel hitte opvangen als hij de slechte wetten, de wetten die we niet willen, tot uitvoering zal brengen. Uiteindelijk echter zal een vrouw het overnemen en dat zal de allerergste tijd worden. Dat zal hel worden want in de geschiedenis is dat traditie als zij je de slechte, écht slechte tijden, schrikbarende tijden geven, zoals Bloody Mary bijvoorbeeld.

 

Ik moest denken aan Hillary en ik heb jarenlang gezegd dat zij haar binnen moesten brengen omdat zij voor deze taak gefokt is en ervoor opgeleid is. Ze kunnen haar niet zomaar laten vallen. Ik wist ook dat zij niet gekozen zou worden, vanwege haar persoonlijkheid en ook wat er over haar bekend is.

Als je kijkt naar de Presidential Succession Act van 1947, het handelt over de vastgestelde lijn van opvolging voor de functie van President van de Verenigde Staten in de situatie dat noch de President noch de Vice-President in staat zijn om het bewind te voeren. Als je naar beneden scrollt en ziet wie zij er kunnen neerzetten: de Minister van Buitelandse Zaken (Secretary of State) als President. Interessant. Je vraagt je af of zij er klaar voor zijn om het te gebruiken of het zullen gebruiken als het de juiste tijd is. Ik denk het wel. 

 

We gaan nu naar de bellers en we hebben Jarod uit New York aan de lijn. Ben je daar Jarod?

 

Jarod:  Hoe gaat het Alan?

 

Alan:   Hoe gaat het met je?

 

Jarod:  Ik houd vol.

 

Alan:   Dat doen we allemaal.

 

Jarod:  Je noemde eerder Charles Galton Darwin en ik herinner me het boek gelezen te hebben. Hij sprak erover om zelfs hout eetbaar te maken, zodat je het kunt eten. Er is geen normaal mens die zoiets zou zeggen. Hij sprak ook over, maar misschien heb ik het verkeerd gelezen, over het manipuleren van het weer.

 

Alan:   Ja. Begrijp je, ze kenden het al. Want zij kenden Teller die die theorie in de jaren ’50 uitbracht. Teller stelde aan de National Security Agency voor om metaaldeeltjes in de atmosfeer te brengen en STANDING WAVE TECHNOLOGY (onvertaald) te gebruiken om het weer te manipuleren, en ook de mensen trouwens. Huxley en al deze wetenschappers die samenwerkten, zij kenden elkaar heel goed, in feite, Huxley werkte aan de atoombom en Teller was de uitvinder van de waterstofbom. Zij werkten allemaal samen in hetzelfde team.

 

Jarod:  O wow. Plato ook. Je noemde Plato. De term die hij gebruikte viel me op. Ik weet niet waar het vandaan kwam, deze term stond in George Orwell, en ik zie mensen….Christenen gebruiken het. Hoe zij elkaar ‘broeder, broeder’ noemen, Plato zei dat: “we zijn allemaal één grote familie en we zijn allemaal verbonden” of zoiets.

 

Alan:  Dat klopt.

 

Jarod:  Dat komt allemaal van 2000 jaar geleden, klopt dat?

 

Alan:   Het is gewoon verbazingwekkend. HG Wells was nog zo iemand. In feite, al deze schrijvers zullen je vertellen, doorgaans in hun biografieën, dat hun favoriete boek allertijden Plato’s Staat was. HG Wells las het steeds opnieuw en spreekt er in zijn memories herhaaldelijk over. Dat was hun blauwdruk en zij aanbaden mensen als Plato die verder kon gaan dan wat zij dachten dat gewone grenzen in het denken waren, om naar het ondenkbare te kijken, zoals zij zelf deden, en er geen echt geweten over hebben. Zij zagen het geweten in feite als een belemmering voor heerschappij en het deel zijn van een elite. In feite, de Wachterklasse zou hun wildheid behouden, zoals ik zeg, en zij zouden uiterst meedogenloos zijn als dat vereist was. Het is interessant, zelfs om een Rhodes Scholar te zijn hoef je niet exceptioneel intelligent te zijn. Je moet op de universiteit betrokken zijn in sociale programma’s en instituties maar het belangrijkste moet het vermogen zijn om meedogenloos te zijn als dat vereist is. Dat is een eerste vereiste.

 

Jarod:  In Plato’s Staat, wie zijn volgens jou de technici, welke klasse is dat?

 

Alan: De technici, letterlijk, waren degenen die met de basiswetenschappen uit die tijd werkten, die de artefacten maakten; de wapens, dat soort dingen. Diegenen die betrokken waren in metaalbewerking; zeilschepen; constructie, al die soort dingen die hen wat zij noemen “beschaving” gaven.

 

Jarod:  Vorige week vertelde ik je dat ik de codering in de woorden zie en er was een woord dat me opviel. Ik weet het niet, misschien ligt het aan mij maar het viel me op hoe zij dit spiegelen en omkeren gebruiken, en ik weet dat als je naar het woord 'YOU' in hoofdletters kijkt, ondersteboven, dan staat er MAN. 

 

Alan:   Dat klopt.

 

Jarod:  Ik heb nog een vraag voordat ik ga. Ik wilde je vragen, ik heb in de boekwinkels gezocht naar een Kabbala maar het zijn allemaal interpretaties van verschillende mensen en zij proberen het te interpreteren denk ik. Ik kan het niet vinden, ik weet niet precies waar ik naar zoek. Eén boek gaat over de geschiedenis van de Kabbala. Is er een plek waar ik de Kabbala zelf zou kunnen vinden?

 

Alan:   De beste versie kun je in Hasidische boekwinkels in New York krijgen en misschien moet je het bestellen. Zij gebruiken deze zelf, hoewel de mannen bij traditie niet geacht worden het te lezen voordat ze 40 zijn. In Vrijmetselarij begint het leven bij 40, het is de veertigste graad en op dat punt ga je de hogere geheimen in. De beste boeken over Kabbala – er is heel veel rommel dat door Vrijmetselarij voor de profanen uitgebracht is – maar de beste versies komen uit de Hasidische boekwinkels.

 

Jarod:  Zoals je zei, het leven begint bij 40. Dat is de quaterniteit en ik las dat in Carl Jung's boek, ik geloof Psychology and Religion. Wat is de betekenis van de quaterniteit?

 

Alan:   De quaterniteit, het heeft te maken met…er is altijd een duade die hoger is dan de één. Daarna heb je de triniteit en er zijn verschillende niveaus van betekenissen voor de triniteit. De quaterniteit is het mystieke element voor het vierkant maken. Het is het mystieke element, het element dat het kracht geeft. Zij noemen het de “Black Jethro”, dat is een andere term die gebruiken, of de “Ethiopiër”, nog een term die zij voor hetzelfde gebruiken. Het kost me misschien een paar uur om het je uit te leggen.

 

Jarod:  Goed. O ja, maak alsjeblieft die tweede DVD want je hebt me nieuwsgierig gemaakt naar de  KA en BA.

 

Alan:  Ik zal proberen dat deze winter te doen.

 

Jarod:  Goed Alan. 

 

Alan:   Bedankt voor het bellen. We hebben Mark in Wisconsin.  Mark, ben je daar?

 

Mark:  Hallo Alan.

 

Alan:   Ja.

 

Mark:  Wat voor verantwoordelijkheid heb ik naar mijn medemens als ik ogen heb om te zien en oren om te horen, als ik niet een onzichtbare topsteen aanbid?

 

Alan:   Wat voor verantwoordelijkheid heb je naar je medemens? Je moet…het gaat niet alleen om je medemens. Zoals ik het zie is: ik denk aan de generaties die vóór mij geleefd hebben en gestorven zijn. Hun geesten zijn letterlijk gestolen, net als in de huidige tijd. Bij de geboorte. En dat is de grootste misdaad die er bestaat, dat je geest en je potentie bij de geboorte van je gestolen wordt.

Dus ik zie het niet voor alleen mijn medemens, ik zie het ook voor al diegenen die voorgegaan zijn en voor al diegenen die het recht zouden moeten hebben om in de toekomst door te gaan. In zekere zin is dit een tijdloze oorlog en deze 'bar stewards' (onvertaald) hebben deze wereld zó lang gerund, ze planden oorlogen, maakten mensen af, veroorzaakten hongersnoden – hongersnood is een traditonele methode van oorlogsvoering – en ze doen het publiek zelfs nog meer verborgen dingen aan waarover ik de laatste paar weken gesproken heb. Het zijn de gruwelijkheden waartegen je moet vechten.

 

Mark:  Laat me je een voorbeeld geven, Alan. Ik redigeer ongeveer 50, 60, 70 uur Patriot Radio per week en ik kan een bedrog als dat nu waarnemen, dankzij jouw show. Ronduit gezegd, veel van wat ik redigeer is zeer verontrustend.

 

Alan:   Ik heb een keer op de radio een artikel doorgenomen, ik geloof dat het The Toronto Star was.  Zij hadden een halve pagina over de geschiedenis van de betrokkenheid van de CIA bij de Patriot Radio, in de jaren ’50 en verder, toen zij het opzetten en gebruikten als een front, waarbij ze vooral Christelijke organisaties gebruikten, in die tijd, en counter-propaganda tegen de   propaganda van de communisten uitbrachten. Maar het was er heel erg bij betrokken. 

Nu, ik heb de CIA nooit iets zien laten schieten. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Want geloof me, counter-intelligence – dit is de sleutel – zag dit lang geleden aankomen, zij planden vandaag en alles dat er vandaag gebeurt.

Zij planden de New Age beweging om mensen die wakker proberen te worden en naar alternatieven en informatie en zelfs geloof zoeken in uiterste verwarring te brengen. Zij planden de New Age goeroes die zouden verschijnen en die allemaal de Patriot terminologie zouden gebruiken.  Zij zouden al de feiten krijgen en het daarna verdraaien in de richting van Annunaki enzo, totdat je volledig verbijsterd bent en je uitgelachen zult worden als je andere mensen probeert te onderwijzen.

Je leeft in een doolhof van disinformatie en zeer bekwaam georganiseerde geplande psychologische oorlogsvoering.

 

Mark:  Klopt. Overal waar je gaat, boeken, tijdschriften, televisie, religie, Patriot Radio, mainstream radio, mainstream nieuws, letterlijk, je kunt deze bedriegerij overal vinden en je kunt een ander mens geen onderscheidingsvermogen geven.

 

Alan:   Ik zal je zeggen, ik heb mensen gehad die me links sturen. Ik had ze in mijn show enzo, totdat ik naar hun site ging en namen van bepaalde mensen genoemd zie worden, en als ze new age achtig zijn enzovoort, met tarotkaart lezingen, Annunaki spul, en ”jullie zijn gewoon geboren als slaven en de Annunaki komen terug als reusachtige meesters” en al deze rotzooi, zal ik de link niet op mijn site zetten.

 

Mark:  Dat is het makkelijkste, controleer hun archieven en kijk wat er in zit

 

Alan:   Dat klopt. Bedankt voor het bellen. Terug na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix en hebben we Derek uit Pennsylvania aan de lijn?

 

Derek:  Hallo, ben ik op de radio?

 

Alan:   Ja, je bent op de radio. 

 

Derek:  Hallo.  Wel, als eerste van alles zou ik je willen bedanken voor al je werk. Jij bent werkelijk nogal de anomalie, ik weet zeker dat je dat op je eigen manier hebt begrepen. Ik wil je gewoon bedanken, ik wil gewoon mensen als jij en Alex Jones bedanken, hoewel hij een ander aspect van het raadsel neemt is hij werkelijk een broeder. En ik ben echt blij dat je ook met hem hebt samengewerkt. Dat is eigenlijk alles wat ik wilde zeggen.

 

Alan:   Dat is ok.

 

Derek:  Dus heel erg bedankt.

 

Alan:   Wel, houd vol…en verspreid het woord. Bedankt voor het bellen. We hebben Jonathan in Winnipeg aan de lijn.  Ben je daar Jonathan?

 

Jonathan:  Ja, hallo. Corrigeer me als ik het fout heb maar ik geloof dat je een zin gebruikte, het is iets….jij praat toch over de Matrix? Hoe gaat die zin die jij gebruikt, over de Matrix?

 

Alan:   Hoe de zin gaat?

 

Jonathan:  Ja, je zegt iets over the matrix, Cutting Through the Matrix, breaking through the matrix, iets over het door de matrix gaan

 

Alan:   CUTTING through…ja.

 

Jonathan:  Heb jij de ene gevonden?

 

Alan:   Oh, dat is een ander verhaal, dat is een ander verhaal.

 

Jonathan:  Je weet wel, ik heb het over Neo. 

 

Alan:  Ik heb al gesprekken gegeven over de film de Matrix en wat het symboliseerde. De namen die erbij betrokken waren ook en dat waren, opnieuw, occulte namen en ik heb ook verschillende versies van betekenissen gegeven. Er is er één voor het publiek, één voor de elite zelf, dat zit er ook in, en tevens voorspellend programmeren om mensen werkelijk te laten denken dat zij degenen zullen zijn die door zullen komen. Ik verwijs ze echter terug naar wat Galton Darwin zei in zijn Next Million Years.  Hij zei “velen denken dat zij geschikt zijn om door te komen en dat zijn zij niet”. Je hebt ook overal te maken met eugenetica, zelfs in de film.

 

Jonathan:  Denk je dat Neo de ene is of niet, of wat?

 

Alan:   Nee. Je moet begrijpen wat het allemaal echt, werkelijk betekent. Ze nemen je zelfs ook door iets soorgelijks heen in 2001, van Arthur C. Clarke.  Zij vertellen je een Vrijmetselaarsverhaal dat in een ander verhaald ingepakt wordt. En als Neo uit het water getrokken worden, nadat hij uit zijn kleine bed, zijn baarmoeder gestoten is, zie je aan de top een deur opengaan, er is een licht en een hand komt naar beneden om hem op te pakken, de grote arm, die van Vrijmetselaars, hij wordt opnieuw geboren. Het is een Vrijmetselaars creatie.

 

Jonathan:  Oké. Wel, bedankt voor je tijd.

 

Alan:   Bedankt voor het bellen. We hebben ook Mack in Toronto.  Ben je daar Mack?

 

Mack:  Hallo Alan, het is goed om met je te praten. Ik heb heel veel gesprekken van je gehoord en ik, net als veel mensen, waarderen wat je doet.

Heb je ooit gesproken over The Art of War?  Dat is begrijp ik, een trainingshandboek van de Alluminati dat heel oud is. Ik begrijp dat het gebruikt wordt in de Ivy League om mensen techniek te leren?

 

Alan:  Ja, ik heb het gelezen. 

 

Mack:  Oké, ik had er nog niet eerder over gehoord.

 

Alan:   Het is interessant maar er zijn vele soortgelijke boeken die zij gebruiken. Maar zeer zeker, de lessen worden gebruikt in oorlogsstrategiëen, vooral die voor complete landen of bevolkingen

Bedankt voor het bellen. Daar is het eind van de show van vanavond. Het is weer omgevlogen als altijd, het is het eind van de week in feite. Vanuit een besneeuwd Ontario, Canada, waar het vuur in de kachel uitstekend brandt, wensen Hamish en ik je een goede avond, en moge je God of je goden met je gaan. 

 

Link naar audio: ***LISTEN / DOWNLOAD 

 

Links naar artikelen: 

 

"GLOBAL TRENDS 2025: THE NATIONAL INTELLIGENCE COUNCIL'S 2025 PROJECT" (dni.gov).

"Global Trends 2025: A Transformed World" [PDF File, 33.5 MB, at archive.org].

"National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests (THE KISSINGER REPORT) December 10, 1974" [PDF file] (at lifesitenews.com).

"Malthusian snobs pray for cure for overpopulation" by Brendan O'Neill (thefirstpost.co.uk) - Nov. 14, 2008.

"Hairspray linked to boys' birth defect" (timesonline.co.uk) - Nov. 22, 2008.

"DCDC Global Strategic Trends Programme 2007-2036" [PDF file, 6 MB] (U.K. Department of Defence Document).

"STABILITY OPERATIONS OCTOBER 2008" [PDF file] HEADQUARTERS DEPARTMENT OF THE ARMY (usacac.army.mil).

 

 

Vertaling: Hensel, februari 2009