Alan Watt "Cutting Through The Matrix"

LIVE oP

Republic Broadcasting Network

woensdag 1 oktober 2008 (#174): 

 

 

"The World is to be Plundered and Shaped, You See,
It's in 'Project for a New American Century,'
With Plundering and Killing Across Each Border
That Refuses to Join in the New World Order,
A Degenerate Society to be Used as a Weapon,
To Destabilise Others, Degrade, Learn the Lesson,
Sex, Violence and Might to be Pushed as the Norm,
Heralding Hell, Elites' New Dawn is Born"

 

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 1 oktober 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Lied: "Code of Silence" door Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending like there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Is the truth so elusive, so elusive as you can see
that it ain't enough baby
To bridge the distance between you and me
There's a list of grievance 100 miles long
There's a code of silence and it can't go on

 

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting through the Matrix op 1 oktober 2008. Nieuwkomers, ik vraag jullie om naar www.cuttingthroughthematrix.com te gaan. Dat is de officiële site. Download zoveel mogelijk eerdere gesprekken uit het verleden als je kunt en luister er op je gemak naar. Deze gesprekken bevatten ontzettend veel informatie die het grote beeld voor je samenbrengen, want we hebben kortere routes nodig die ons leiden naar kennis over wat er vandaag de dag in de wereld gaande is. Want er is heel erg veel infomatie maar er is in die informatie niet genoeg REALITEIT  te vinden, dat is het probleem, en dat is ook met opzet zo. Kijk ook op www.alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten in diverse Europese talen. Je kunt deze downloaden en printen.

 

Als eerste moet ik mensen vertellen dat er websites zijn die op mij en op mijn sites lijken, maar ze zijn niet van mij. Mijn sites zijn www.cuttingthroughthematrix.com, .org, .net, .ca, en de spiegelsites zijn .info, cuttingthroughthematrix.ethrx.com, and cuttingthrough.jenkness.com. Al het andere is niet van mij, zelfs als ik erop sta, het is niet van mij. www.alanwattsentientsentinel.eu is ook de enige site die door mij geautoriseerd is.  Er zijn mensen, zoals ik zeg, met andere motieven. Mensen die op deze sites komen en zoekmachines raadplegen zullen denken dat ik het ben. Dit wordt met kwaadaardige opzet gedaan, dat is het doel ervan. Je moet gewoon pagina na pagina bekijken voordat je erachter komt dat de site van iemand anders is ...als je zover komt, andere mensen komen er niet achter.

 

Er is vandaag de dag in de wereld zoveel gaande dat mensen geen idée hebben van wat er in de informatiebusiness plaatsvindt. Zij worden beziggehouden met de media en wat de media hen geeft, maar zij weten niet dat er een oorlog gaande is met informatie, een ECHTE oorlog. Ik heb een paar artikelen van de belangrijkste mainstream media op de radio voorgelezen, over de cyberoorlogen die gaande zijn, uit officiële bronnen. Zij hebben deze teams jaren geleden opgezet. Wat zij proberen is je neer te brengen. Zij maken ook je sites na, ze proberen je in diskrediet te brengen als dat financieel niet lukt, en dat heb ik ook gehad. Je word van allerlei verschillende kanten aangevallen. Vorige week was een of andere jongen mijn boeken op zijn site aan het verkopen, onder de schijn van vaderlandslievendheid, en ik vroeg me af waarom ik helemaal geen boeken verkocht. Dat is wat ze doen, ze proberen ervoor te zorgen dat je geen financiën binnenkrijgt, en dan valt. Het is heel simpel. Als dat ze niet lukt proberen ze het op andere manieren.

 

Aan jonge mensen vertel ik echter: je kunt wat ik uitgebracht heb opnieuw uitzenden maar wees eerlijk en vertel ook wie de eigenaar van de site is, op de voorpagina, in grote vette letters.

 

Ik geef geen goedkeuring aan forums, ik heb niets met ze te maken, dus verwacht niet van mij dat ik ze goedkeur of zeg dat het mijn forum is, dat gebeurt niet. Forums worden opgezet zodat iedereen elkaar te lijf kan gaan met ego en gevechten en meningen. En in de cyberoorlogen weet je absoluut niet met wie je praat, je hebt geen enkel idee. Ze hebben daar mensen die voor militaire diensten werken, die al deze chatrooms afgaan en mensen de modder inslepen.

 

Ik zal met meer terugzijn na deze pauze.

 

***

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door deze matrix aan het snijden. Het is een grote en ongelooflijk complexe matrix waarvan de meeste mensen denken dat het realiteit is, maar hun realiteit is INGEBRACHT en hun meningen zijn dat ook. Ze worden uitgezonden in hen en de collectieve mentaliteit neemt het over. Je beoordeelt je gezonde verstand vervolgens door te kijken naar wat alle anderen denken en doen. Je wilt niet anders zijn. 

 

Voordat ik naar het volgende onderwerp ga, een belangrijk onderwerp, herinner dat er een echte oorlog in informatie gaande is. Ik heb mensen door de jaren heen zien neergaan door vele verschillende tactieken, en vuile tactieken, die op hen toegepast werden. Dat zal mij niet overkomen. Vorige week had ik contact met een paar mensen – ik heb veel vrienden overal – die de mensen die dit met me uithalen bezoeken, ik kan dit niet laten gebeuren. ik heb het bij velen voor mij zien gebeuren. Ik heb Bill Cooper zien neergaan. Hij werd doormidden geschoten door kogels van SWAT-teams die erop uit gestuurd waren om hem te vermoorden. Dit is een echte oorlog die gaande is. Het is niet fijn, op geen enkele manier. De mensen die erin betrokken zijn kunnen maar beter weten waar ze mee bezig zijn want aan hen is de oorlog verklaard door hun eigen hogere diensten. ‘Je bent voor ons of je bent voor de terroristen’.  Onder ‘terroristen’ vallen alle mensen die het niet eens zijn met dit hele New American Century beleid. Waarin zij spelen om te winnen. Ze rotzooien niet zomaar wat aan. Daarom, je kunt alleen verantwoordelijk zijn voor wat je zelf zegt en dat is wat ik doe. Ik verafschuw het echt als mensen misleidende methoden gebruiken om mensen naar hun sites te trekken, die vervolgens zullen denken dat het mijn site is. Ik weet wat ik zeg en ik weet wat ik moet zeggen. Je kunt niet verantwoordelijk zijn voor andere mensen…die zelf niet verantwoordelijk zijn

 

Het artikel dat ik nu ga voorlezen is belangrijk en aan het eind zal ik je vertellen waar het vandaan komt (anders gaan jullie allemaal op zoek en horen jullie mijn commentaar erop niet). Dit artikel werd in 1997 gepubliceerd, het zijn een aantal pagina’s uit een tijdschrift. Het sluit aan bij The New American Century. Als je je mocht afvragen waarom we ons op de weg bevinden die we vandaag gaan, in economisch opzicht en al de andere dingen die gebruikt worden; al de grote veranderingen en oorlogen, economische oorlogen om economische bronnen.

Het artikel laat je ook de arrogantie zien. Als je luistert naar hoe het verwoord wordt, hoe de elite - en dit is geschreven door mensen hoog in de top - over jou denkt: “de profanen”, zoals ze jullie noemen, “de mensen in de duisternis, de mensen die nooit de realiteit kennen” :

 

uit:Constant Conflictdoor RALPH PETERS

uit: “Parameters”, zomer 1997, pp. 4-14, (onderstreping toegevoegd):

 

 

“Wij zijn een tijdperk van voortdurende strijd binnengegaan.”

 

Alan: Je hebt het nu gehoord, “VOORTDURENDE STRIJD. Dit wordt onderwezen in alle militaire academies. Al heel wat jaren nu, dit is 1997.

 

“Informatie is tegelijkertijd onze belangrijkste grondstof en de meest destabiliserende factor van onze tijd. Tot nu toe is de geschiedenis een zoektocht geweest om informatie te verwerven. Vandaag ligt de uitdaging in het managen van informatie.”

 

Alan: “HET MANAGEN VAN INFORMATIE”. Herinner, het wordt gemanaged.

 

Degenen onder ons die kunnen sorteren, verteren, synthetiseren, en relevante kennis kunnen toepassen, stijgen op professioneel, financieel, politiek, militair en sociaal vlak. Wij, de winnaars, zijn een minderheid.”

 

Alan: Dit komt van mensen aan de top. Dit sluit ook aan bij de New American Century agenda, het Project for A New American Century, waar Pearle, Wolfowitz en al die andere figuren aan de top bij horen. Dit komt uit de jaren ’90.

 

“Voor de wereldmassa…”

 

Alan:  Dat zijn jullie allemaal.

 

“die verwoest is door informatie ...”

 

Alan:  “VERWOEST DOOR INFORMATIE.

 

“die zij niet aankunnen of effectief kunnen interpreteren, is het leven onaangenaam, grof ... en kortgesloten. Het algemene tempo van de veranderingen is overweldigend en informatie is zowel de motor als de duider van verandering. Deze mensen, in alle landen en regio’s, die de nieuwe wereld niet kunnen begrijpen, of die niet kunnen profiteren van de onzekerheden, of die zich niet kunnen verzoenen met haar dynamiek, zullen de gewelddadige vijanden worden van hun gebrekkige regeringen, hun meer fortuinlijke buren, en uiteindelijk van de Verenigde Staten. We gaan nu een nieuwe Amerikaanse eeuw binnen, waarin wij nog altijd rijker zullen worden”, ...”

 

Alan: Nu, hij heeft het over zijn eigen hogere klasse.

 

“cultureel dodelijker ...”

 

Alan: “CULTUREEL DODELIJKER.

 

“en steeds machtiger. Wij zullen haat opwekken, zonder precedent.”

 

Alan: Wat hoorden we in 2001? Dat zij ons haten, onze doelwitten (targets) haten ons,  begrijp je?  Dubbelspraak.

 

“We leven in een tijdperk van meervoudige waarheden. Hij, die waarschuwt voor de 'botsing der beschavingen' heeft ontegenzeggelijk gelijk; gelijktijdig zullen we een hoger niveau dan ooit tevoren van constructieve handel tussen beschavingen zien. De toekomst is helder - en ook erg donker. Meer mannen en vrouwen dan ooit tevoren zullen genieten van gezondheid en welvaart, nog meer zullen leven in armoede of tumult, alleen al vanwege de wreedheid van de demografie. Er zal meer democratie zijn, ...”

 

Alan: Dan gaan ze verder het te definiëren. 

 

“die handige liberale vorm van imperialisme, én grotere populaire afwijzing van democratie. Een van de bepalende bifurcaties van de toekomst zal het conflict tussen informatiemeesters en informatieslachtoffers zijn”.

 

Alan: Begrijp je, er is een oorlog gaande die draait om jouw mind/geest.

 

“In het verleden was informatie-empowerment (onvertaald) grotendeels een kwestie van insider en outsider, zo elementair als de scheiding tussen de geletterde en ongeletterde. Terwijl superieure informatie - vaak opgenomen in militaire technologie - door de geschiedenis heen doodde, hadden de effecten doorgaans de neiging politiek beslissend te zijn, maar niet persoonlijk opdringend.”


Alan: Nadat de verkrachting en plundering achter de rug waren.


Technologie was meer geschikt om de stadspoorten neer te brengen dan om de aard van de stad te veranderen. De opkomst van het moderne Westen brak het patroon. Of we nu spreken over de onteigeningen en dislocaties die in Europa veroorzaakt werden door de invoering van machine-gedreven productie, of elders door het grote tijdperk van het Europees imperialisme, feit is dat een explosie van desoriënterende informatie steeds verder doordrong in Braudel’s ‘structuren van het dagelijks leven’. Historisch gezien was onwetendheid zalig. Vandaag is onwetendheid niet langer mogelijk, alleen foutief weten.

 

De hedendaagse uitbreiding van beschikbare informatie is onmetelijk, onbevattelijk en destructief voor individuen en gehele culturen die niet in staat zijn om het meester te worden.“

 

Alan: Wat zij je hier vertellen is dat informatie als een WAPEN gebruikt wordt.

 

“De radicaal fundamentalisten – de bommengooier in Jeruzalem of Oklahoma Stad, de morele terrorist van rechts of de dictatoriale multiculturalist van links – zij zijn allemaal broeders en zusters, worden allemaal bedreigd door verandering, zijn heel erg bang voor de toekomst en zijn vervreemd door informatie die zij niet in overeenstemming kunnen brengen met hun levens of ambities. Zij verlangen ernaar om terug te gaan naar een gouden eeuw die nooit bestaan heeft, of om een paradijs te creëren van hun eigen restrictieve ontwerp. Zij begrijpen de wereld niet langer en hun angst is vluchtig (volatile).”

 

Alan: Ik laat je hier zien wat zij de mensen aangedaan hebben.

 

“Informatie vernietigt traditionele banen en traditionele culturen, het verleidt, verraadt maar blijft onkwetsbaar. Hoe kun je een tegenaanval doen op de informatie die anderen op jou gericht hebben? De enige  optie die effectief is is competitief handelen. Voor die individuen en culturen die zich niet kunnen aansluiten bij ons informatie-imperium of die er niet mee kunnen concurreren bestaat alleen onvermijdelijk falen (nb: het internet is voor  de techno-capable disaffected (onvertaald) wat de Verenigde Naties is voor marginale staten: het biedt de illusie van empowerment en gemeenschapszin.”

 

Alan:  De ILLUSIE.

 

“De poging van de Iraanse mullahs om zich van de moderniteit af te scheiden heeft gefaald, hoewel er nog steeds een korps tulbanden in de buurt rondbanjert. Informatie, van het internet tot rockvideo’s, zal niet ingeperkt worden en het fundamentalisme kan haar kinderen niet beheersen. Onze slachtoffers zijn vrijwillige slachtoffers.”

 

Alan:  Zij vertellen je dat zij door middel van infomatie ook OVERWINNEN. Zij creëren het begin van een corrupte cultuur waarover ZIJ heersen, die de wereld zal overnemen.

 

“Deze niet-competitieve culturen zoals die van de Arabisch-Perzische Islam of het deel van onze eigen afwijzende bevolking, zijn woedend. Hun culturen liggen onder de aanval. Hun gekoesterde waarden hebben bewezen dat ze niet  werken, en de succesvollen gaan zonder hen verder. De ontslagen arbeider in Amerika en de legerman van de Taliban in Afghanistan zijn broeders in lijden.

 

Het is een waarheid dat door een groot deel van de 20e eeuw heen de inkomenskloof tussen de top en de bodem kleiner werd, of we nu spreken over individuen, landen, of in een aantal gevallen over continenten. Verder konden individuen of landen “het maken” door pure spierkracht en de wil om die spierkracht te gebruiken. Je kon harder werken dan je buurman en zo winnen in de markt. Er was een soort grove rechtvaardigheid en het bood bijna oecumenische hoop. Dat model is dood. Vandaag is er en groeiend overschot aan spierkracht in een tijdperk van arbeidsbesparende machines en methoden. In ons eigen land hebben we vakbonden zien bewegen van het centrale podium naar bijna-irrelevant. De trend zal niet keren. Op hetzelfde moment zijn verwachtingen dramatisch gestegen. Er is een globaal gevoel van gebroken beloften, van leugens die verteld zijn. Op een groot deel van de planeet geloven individuen dat zij volgens de regels gespeeld hebben die hen gegeven zijn (in the breech (onvertaald) hebben zij dat vaak niet gedaan), alleen maar om erachter te komen dat een of andere oneindige macht die regels van de ene op de andere dag veranderd heeft.”

 

Alan: Het banksysteem, enzovoort: 

 

“De Amerikaan die in de jaren ’60 van school kwam verwachtte een goede baan die zijn gezin veiligheid en redelijke, groeiende voorspoed zou geven. Voor vele van deze Amerikanen is de wereld ingestort. De media plagen hen zelfs met beelden van een nog rijkere, slimmere en plezierigere wereld waarvan zij uitgesloten zijn. Deze in de steek gelaten burgers voelen dat hun regering niet langer over hen gaat maar alleen over bevoorrechte mensen.”

 

Alan: Ik zal terugzijn met meer van dit artikel en daarna vertel ik je waar het vandaan komt. Het is heel, heel belangrijk en interessant. Tot over een minuut.

 

***

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ga verder met een artikel dat heel veel betrekking heeft op de agenda, de grote agenda. Het geeft je ook een glimp van wat je EIGEN cultuur en beschaving is aangedaan...OPZETTELIJK, als je het goed leest. Nu is het tijd om de hele wereld neer te brengen. Het zegt hier:

 

“De buitenlandse tweelingbroer is de Islamitische of sub-Sahara Afrikaanse of Mexicaanse afgestudeerde van de universiteit, die geconfronteerd wordt met een wankelende regering, werkloosheid, uitsluiting van winsten door corruptie die zijn samenleving verstoort, met getrouwd zijn in armoede of de onmogelijkheid om te trouwen, en met een stortvloed van informatie die hem vertelt (overdreven en oneerlijk) hoe goed het Westen leeft.”.

 

Alan: Dat is wat zij de mensen van buiten Amerika voeren, DE ILLUSIE. Het wordt als een wapen gebruikt begrijp je.

 

“In dit tijdperk van franchising van televisieseries, video’s en satlellietschotels, krijgt deze jonge verbitterde man...”

 

Alan: Herinner ook, zij spreken erover dat er een oorlog tegen de jonge mensen komt, over de hele planeet.

 

“via herhalingen van Dynasty en Dallas zijn vervormde beeld van ons, of via satellietverbindingen die Baywatch uitzenden, bronnen die we maar al te makkelijk als lachwekkend afdoen en onwaardig om serieus te beschouwen als factoren die wereldaangelegenheden beďnvloeden. Maar hun effect is verwoestend, voorbij de macht om met woorden te beschrijven.”

 

Alan: Zie je, dat ís al toegepast op de Amerikaanse cultuur door de mensen die over Amerika heersen. Nu gebruiken ze het over de hele wereld.

 

“Hollywood gaat waar Harvard nooit binnengedrongen is, en de vreemdeling, die niet in staat is om de realiteit van Amerika te aanschouwen, wordt geraakt door Amerika’s onverantwoordelijke fantasieën over zichzelf. Hij ziet een duivelsbetoverende, ronduit seksuele, angstaanjagende wereld waarvan hij uitgesloten is, een wereld van rijkdom die hij alleen kan beoordelen in termen van zijn eigen armoede.

 

De meeste burgers van de wereld zijn geen economen, zij nemen rijkdom waar als inelastisch, haar bezit als  a ‘zero-sum game’. Als decadent Amerika (zoals op het scherm getoond wordt) zo fabelachtig rijk is, dan kan zij dat alleen maar zijn omdat Amerika haar eigen verarmde groep, of een ander land of andere  regio leeggeplunderd heeft.  Bovenop de cogniviteve dissonantie kan de afgedankte vreemdeling aan de morele corruptie, zoals hij deze waarneemt van Amerika niets doen, ...”

 

Alan: Hij kan niet zien dat het moreel AL VERNIETIGD is.

 

“een aanfluiting van alles dat hem verteld is hoog te houden, met Amerika’s aanhoudende bestraffende macht. Hoe kan een volk waarvan de vrouwen ‘allemaal hoeren’ zijn Desert Storm op poten zetten? Het is een belediging naar God en er moet een demonisch antwoord op zijn, een samenzwering en onderdrukking waaraan zijn eigen seculiere, teleurstellende elite medeplichtig is. Het kan de wens van deze afgedankte vreemdeling worden om de "Grote Satan Amerika” aan te vallen maar Amerika is ver weg (voor nu), dus handelt hij gewelddadig in zijn eigen omgeving. Hij zal geen persoonlijke schuld voor zijn falen aanvaarden noch kan hij de mogelijkheid verdragen dat zijn cultuur ‘niet werkt’. De schuld ligt altijd ergens anders. De cult van het slachtofferschap is een universeel verschijnsel aan het worden en het is een bron van dynamische haat.”

 

Alan: Wat ze je vertellen is dat zij de mensen verachten, die, zoals Darwin zei, niet mee kunnen komen en zich niet kunnen aanpassen in het spel van het overleven van de sterkste. Want, herinner, zij geloven hierin. 

 

“Het is onder de intellectuele elite van de wereld mode om de ‘Amerikaanse cultuur kritisch aan de kaak te stellen’, waarbij onze binnenlandse critici het hardst klagen. Maar de traditionele intellectuele elites zijn van afnemende relevantie en vervangen door cognitief-praktische elite-figuren als Bill Gates, Steven Spielberg, Madonna, of onze meest succesvolle politici - mensen die populaire lusten kunnen herkennen of creëren, die zichzelf herscheppen als dat nodig is. De hedendaagse Amerikaanse cultuur is de krachtigste in de geschiedenis, en de meest destructieve van concurrende culturen. Terwijl sommige andere culturen, zoals die van Oost-Azië sterk genoeg lijken om de aanval door adaptief gedrag te overleven, ...”

 

Alan: Daar is je Darwin weer.

 

”zijn de meeste dat niet. De genius, het geheime wapen van de Amerikaanse cultuur is de essentie die de elites verafschuwen: onze cultuur is de eerste echte cultuur van de mensen. Het verschaft comfort en gemak en het genereert plezier voor de massa.”

 

Alan: Het “GENEREERT plezier voor de massa.

 

“Wij zijn Karl Marx's droom, čn zijn nachtmerrie.

 

 

De seculiere en religieuze revolutionairen van onze eeuw hebben de identieke fout gemaakt om te denken dat de werkers van de wereld, of de volgelingen, niet kunnen wachten om ‘s avonds naar huis te gaan om Marx of de Koran te bestuderen. Wel, Joe Sixpack, Ivan Tipichni en Ali Quat kijken liever naar "Baywatch." Amerika heeft het begrepen en wij zijn briljant in het toepassen van onze kennis en onze culturele macht zal zelfs de culturen die wij niet ondermijnen belemmeren. In het culturele (of militaire) departement bestaat geen gelijke concurrent. Ons culturele imperium heeft haar verslaafde mannen en vrouwen overal, en zij roepen om meer. En zij betalen voor het privilege van hun eigen desillusie.

 

De Amerikaanse cultuur wordt bekritiseerd voor haar vluchtigheid, haar “wegwerp” produkten. Maar daarin ligt haar kracht. Alle voorgaande culturen zochten naar een ideaal, dat als het eenmaal bereikt zou zijn, in stand gehouden moest worden. De Amerikaanse cultuur draait niet om het doel maar om het middel, het dynamische proces dat creëert, vernietigt en opnieuw creëert. Als onze werken van voorbijgaande aard zijn dan zijn de grootste geschenken van het leven dat ook: passie, schoonheid, het licht op een winterse middag, zelfs het leven zelf. De Amerikaanse cultuur leeft.

 

Deze levendigheid, deze vitaliteit, wordt weerspiegeld in ons leger, wij verwachten niet een ultieme conclusie te bereiken, alleen voortdurende verbetering. Alle voorgaande culturen, in het algemeen en in militair opzicht, hebben gezocht om een ideale vorm van leven te bereiken en het daarna in cement te fixeren. Amerikanen, in en zonder uniform, hebben verandering altijd omhelsd (hoewel velen dat niet gedaan hebben, en hun conservatisme heeft als een gezonde rem op onze nationale buitensporigheden gewerkt. De Amerikaanse cultuur is de cultuur van onbevreesden.”

 

Alan: Ik zal na de pauze terugzijn met meer over deze agenda, de agenda die op dit moment uitgevoerd wordt.

 

***

 

Hi mensen, dit is Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ben een artikel aan het voorlezen, aan het eind zal je vertellen waar het vandaan komt. Het zal je in deze fase misschien niet verbazen als ik je vertel dat iedere officier in het Amerikaanse leger dit onderwezen krijgt, deze inhoud, vanaf de jaren ’90, over wat er vandaag gaande is, waarom het gebeurt en waar het naartoe gaat. Het zegt:

 

“Onze cultuur is ook de eerste die ernaar streeft in te sluiten in plaats van uit te sluiten.”

 

Alan: Ik laat je zien hoe zij het als een wapen gebruiken. Wat ik ook zou moeten vermelden is dat het Royal Institute of International Affairs / Council on Foreign Relations terug in de jaren ’60, vroege jaren ’70 een grote bijeenkomst hielden. Die vond plaats in Engeland en ging over het besluit welke cultuurindustrie de cultuur aan de wereld zou geven. Nu vertellen zij je hier dat zij het als een wapen gebruiken. Maar eerst, begrijp je, moesten zij het gebruiken op hun eigen bevolking, om hen af te breken en van elkaar te scheiden zodat er geen oppositie voor de regering zou zijn. Nu moet het in het buitenland gebruikt worden, dezelfde cultuur

 

“De films die het meest door de intellectuele elite veracht worden – de films die extreem geweld laten zien en to-the-victors-the-spoils (onvertaald) seks - zijn ons meest populaire, culturele wapen en worden bijna overal gekocht of gekopiëerd. Amerikaanse actiefilms, vaak van slechte kwaliteit, zijn verkrijgbaar van de Amazone tot Mandalay. Ze zijn zelfs populairder dan onze muziek omdat ze makkelijker te begrijpen zijn.”

 

Alan: Door de vreemdeling.

 

“De actiefilms van een Stallone of Schwarzenegger of Chuck Norris vertrouwen op visuele verhalen die geen dialoog nodig hebben voor een basisbegrip. Zij handelen op het niveau van universele mythen, verheerlijken de meest fundamentele impulsen (hoewel we een film zo gewelddadig en wreed als de Ilias nog moeten produceren). Zij laten een held zien, een schurk, een vrouw die verdedigd moet worden, of veroverd, en geweld en seks. Klaag tot de dag van de ondergang, het verkoopt. De aanhoudende populariteit van de Rambo-series vertelt ons veel meer over de mensheid dan een bibliotheek vol met wetenschappelijke analyses.

 

Wanneer we spreken over een globale informatierevolutie is het effect van videobeelden veel onmiddellijker en intenser dan bij computers. Beeld brengt in  de massapsyche tekst in...”

 

Alan: In je hersenen, je hoofd, het fixeert zichzelf daarin.

 

“en computers blijven een tekstueel product waarvoor vaardigheden van hoge kwaliteit benodigd zijn: computers bakenen het domein van de bevoorrechte af. Wij gebruiken technologie om onze rijkdom, macht en mogelijkheden te expanderen.”

 

Alan: Nu herinner, hij heeft het hier niet over de algemene bevolking.

 

“De rest wordt high van de popcultuur.”

 

Alan: Dit zijn de Nazi’s. 

 

“Als religie het opium van de mensen is, dan is video hun cocaďne. Als ‘wij’ en ‘zij’ botsen schokken ze ons met geweld, maar statistisch gezien winnen wij.

 

Aangezien steeds meer mensen overweldigd worden door informatie of onteigend worden door de effecten van de informatietechnologiëen, zal er meer geweld zijn.”

 

Alan: Dit is een feit, je zult geen privacy hebben.

 

Informatieslachtoffers zullen vaak geen andere uitweg zien. Aangezien het  werk steeds meer hersenwerk is zullen diegenen die geen plek kunnen vinden antwoorden met het afwijzen van de rede.We zullen landen en continenten uit elkaar zien drijven, tussen rijk en arm, in een omkering van de trends uit de 20e eeuw. Ontwikkelingslanden zullen niet in staat zijnop fysieke, produktie industrieën te bouwen omdat er altijd een ander land zal zijn dat bereid is om goedkoper te werken. De have-nots zullen de haves haten en ernaar streven hen aan te vallen.”

 

Alan: Ze spreken over 30, 40 jaar oorlog, herinner. Ik heb deze artikelen eerder voorgelezen, van het Department van Defensie. Ik vul de lege stukken voor je in om je te laten zien waarom het plaatsvindt of waarom het gaat gebeuren.

 

“En wij in de Verenigde Staten zullen waargenomen blijven worden als de ultimate haves.”

 

Alan: “WAARGENOMEN”. Herinner, perceptie, niet de werkelijkheid.

 

“Staten zullen strijden voor voordeel of uit wraak terwijl hun samenlevingen koken. Voorbij traditionele misdaad zal terrorisme de meest gebruikelijke vorm van geweld zijn, maar transnationale criminaliteit,  burgeroorlog, afscheiding, grensconflicten en conventionele oorlogen zullen blijven doorgaan de wereld te kwellen, ofschoon de kleinere conflicten in statistisch opzicht dominant zullen zijn. Ter verdediging van haar belangen, haar burgers, haar bondgenoten of haar klanten, zullen de Verenigde Staten nodig zijn om in een aantal van deze wedstrijden in te grijpen.”

 

Alan: Ze noemen het  “WEDSTRIJDEN”.

 

“We zullen militair winnen wanneer we er het lef maar voor hebben.”

 

 

Er zal geen vrede zijn.”

 

Alan: “Er zal geen vrede zijn”, herinner die zin: “een 100-jarige oorlog”.

 

Op ieder gegeven ogenblik, voor de rest van onze levens, zullen er over de hele globe meervoudige conflicten in veranderende vormen plaatsvinden. Gewelddadige conflicten zullen de krantenkoppen domineren maar culturele en economische strijd zal regelmatiger plaatsvinden en uiteindelijk van grotere doorslaggevende betekenis zijn.”

 

Alan: Wat we nu op dit moment horen, banken die omvallen.

 

“De rol van het Amerikaanse leger zal zijn om de wereld ...”

 

Alan: Niet de Verenigde Staten, maar de “WERELD”. Zij zijn internationaal, jouw leger is internationaal.

 

“veilig te houden voor onze economie …”

 

Alan: “Onze”, dat is de elite.

 

“en open te houden voor onze culturele aanval.”

 

Alan: Hoor je dat deel ook?: “Open voor onze culturele aanval”. Zij vallen andere landen aan met de cultuur. Als je het niet accepteert ga je dood.

 

“Voor die doeleinden zullen we op een redelijk (“FAIR” ) niveau moorden.”

 

“We zijn een leger aan het bouwen, informatie-gebaseerd, om dat moorden te doen.”

 

Alan: Ik zal dat herhalen, “for the hard of thinking”:

 

 “We zijn een leger aan het bouwen, informatie-gebaseerd, om dat moorden te doen. Er zal nog heel veel spierkracht nodig zijn maar onze militatire kunst zal bestaan uit het meer weten van de vijand dan hij over zichzelf weet, ...”

 

Alan: Wel, wat gebeurt er nu thuis in al de landen van het Westen? Dataverzameling over JOU. Alle informatieverzameling gaat over jou.

 

“uit het manipuleren van informatie voor effectiviteits- en efficiëntiedoeleinden, en uit het onze tegenstanders onthouden van een soortgelijke voorsprong. Dit brengt een goed stuk technologie met zich mee maar de relevante systemen zullen niet de budgetvampieren zijn, zoals bemande bommenwerpers en onderzeeërs, die we blijven aanschaffen als gevolg van inertie, emotionele gehechtheid en de lobbymacht van de defensie-industrie. Onze belangrijkste technologieën zullen die technologieën zijn die soldaten en mariniers op de grond ondersteunen, die bevel beslissingen vergemakkelijken en die ons in staat stellen om nauwkeurig te doden en te overleven temidden van herrie (zoals multidimensionale stedelijke slagvelden).

 

Alan:  “multidimensionele stedelijke slagvelden”. Vorige week las ik over regimenten die uit Irak naar huis terugkomen, naar de Verenigde Staten, en dat zij nu aan de zijde van de politie werken. Zij zijn er voor stedelijke oorlogsvoering

 

“De enige denkbare inzet van onze onderzeërs zal zijn om de wapens in te nemen, ze op te slaan en de boten voor sociale huisvesting te bestemmen.”

 

Alan: Dat is hun kleine grapje over de armen. 

 

“Voor miljarden dollars kostende bommenwerpers zal helemaal geen rechtvaardiging zijn. Een generatie lang, en waarschijnlijk veel langer, zullen we geen gelijke concurrent hebben. Onze vijanden zullen ons op andere wijzen uitdagen. De gewelddadige actoren die we tegenkomen zullen vaak kleine, vijandige partijen zijn die onverwachte, scherpzinnige mogelijkheden bezitten of die een simpelweg verbazingwekkende wil tot geweld hebben, of beide. Wij zouden ons zorgen moeten maken over afvallige elites, niet over buitenlandse vloten. De verstedelijking van het wereldwijde landschap is een grotere bedreiging voor onze activiteiten dan alle bestaande of te verwachten militaire systemen. We zullen niet met oorlogen van Realpolitiek omgaan maar met conflicten die oplaaien vanuit collectieve emoties, belangen van sub-staten en systematische ineenstorting. Haat, jaloezie en hebzucht, emoties, meer dan strategie zullen de voorwaarden van de worstelingen zijn.”

 

Alan: Daarna gaat het verder. Zij vertellen je over de oorlogen, er zullen economische oorlogen zijn. En over hoe zij gewoon de hele planeet plunderen om te verzekeren dat HUN systeem overleeft. Zij zullen de planeet beroven van al haar hulpbronnen. Daarvan, nogmaals, heb ik de geschiedenis behandeld, beginnend met Groot-Brittannië in de 16e eeuw, de vrije handel, en daarna met het Royal Institute of International Affairs die de wereld veranderen in een wereld van dienaars. Je zult een dienaar van de staat zijn.

 

Nu, dit kwam uit “Parameters”, tijdschrift van het leger, zomer 1997, pagina 4-14. Dit is wat zij in de militaire academies aan officieren onderwijzen.

 

Voordat ik naar de bellers ga is er nog een artikel dat ik zou willen voorlezen om je te laten zien hoe diep de samenleving gezonken is. Voor diegenen die de geschiedenis een beetje kennen en vandaag de dag zijn dat er niet zoveel - voor diegenen die dit deel kunnen begrijpen ... als ze de film “Braveheart” hebben gezien waarin hij wordt opgehangen, weggesleept en aan het eind gevierendeeld. Dat was traditionele marteling, een executie, een openbare executie, door de tijden heen, uitgevoerd door de geweldige Koninklijken van Groot-Brittannië en andere koninklijke families die allemaal familie van hen zijn. De massa keek ernaar als een feest waar ze bier en eten verkochten, en de menigte juichtte en spotte. Dat krijg je onder een totalitair systeem. De massa wordt tot het uiterste vernederd en dit volgt uit het artikel dat ik zojuist heb voorgelezen, van de top, en hoe zij het publiek, de algemene bevolking zien …als de MASSA. Ze zijn vol vertrouwen dat we handelen zoals we dienen te handelen.

 

Dit komt uit Engeland. Het toont je hoe diep de cultuur gezonken is. En het is geen wonder, ze hebben in Groot-Brittannië jaren achter elkaar recessies en depressies gehad en ze hebben een gevoel van uitzichtloosheid. En het ergste is: in een samenleving die geen hoop heeft komen de meest primaire instincten naar de oppervlakte. Ze zijn sarcastisch en ze hebben zelfs de neiging om elkaar te haten.

 

Dit komt van The Telegraph Media Group, 1 oktober 2008:

 

“Tiener met zelfmoordplannen door een schreeuwende menigte aangemoedigd om te springen.  Een tiener is zijn dood tegemoet gesprongen na aangemoedigd te zijn door een groep van toeschouwers die foto’s namen en de tragedie met hun mobiele telefoons filmden”, door Nick Britten, 30 september 2008.

 

“Shaun Dykes, 17, sprong van het dak van een parkeergarage in het centrum van de stad nadat onderhandelaars van de politie drie uur lang geprobeerd hadden hem tegen te houden. Een 300 man-sterke menigte had zich beneden verzameld waarbij een paar mensen naar hem schreeuwden en hem aanmoedigden om te springen. Eén tiener gilde zelfs: ‘Hoe ver kun je buigen?’.

Uiteindelijk sprong Shaun 60 voet naar beneden, op een ondergelegen dak, en stierf onmiddellijk.

 

De politie zei dat niemand die naar hem geschreeuwd had feitelijk een delict gepleegd had”.

 

Alan: Nee. De massa, begrijp je, de onwetende massa pleegt geen delicten, zij doen wat van ze verwacht in een samenleving die vernederd is. Begrijp je, ook hun cultuur wordt al lange tijd aangevallen. Je moet je eigen culturen vernederen en de mensen volledig domineren voordat je ze als kanonnevoer kunt gebruiken om anderen te domineren. Dat komt uit het vorige artikel.

 

“Maar Supt Andy Hough, van de politie van Derbyshir, zei dat het een verontrustende en shockerende weerspiegeling van de samenleving is als mensen geneigd zijn om zoiets te doen.”

 

Alan:  Daarna gaat het over hoe het allemaal gebeurde en krijg je je gebruikelijke uitspraken van de prominente figuren van de stad, in de trent van “tjonge, tjonge dat is verschrikkelijk en afschuwelijk”, enzovoort. Maar het is hetzelfde, het is BROOD en SPELEN begrijp je. Je krijgt brood en spelen, het publiek krijgt brood en spelen, jaren achter elkaar. En nu heb je een gedegradeerde cultuur die nadoet waarmee ze geďndoctrineerd zijn.

Je kunt meer van dit soort dingen verwachten. Er komt een dag dat zij zich bij jouw deur zullen verzamelen - als de politie deze intrapt of er met kogels gaten in schiet - en zij zullen hen toejuichen. Het is een droevig commentaar maar waar. 

 

 

Ik ga nu naar de bellers en we hebben Tom uit Pennsylvanië aan de lijn. Ben je daar Tom?

 

Tom:  Alan, ik heb een vraag voor je over de familie Fiso. Ik heb wat onderzoek gedaan naar deze familie van een paar duizend jaar geleden en ik kwam informatie tegen dat zij in werkelijkheid verantwoordelijk waren voor de creatie van het Nieuwe Testament.

 

Alan:  Nee, zij waren niet verantwoordelijk, er waren heel veel families die de kerken tot bestaan financierden maar zij waren zeer zeker grote rijke tycoons in die tijd. In de basis deden zij hetzelfde werk als de foundations vandaag doen, door te promoten van wat ze konden gebruiken.

 

Tom:  Nu, deze specifieke tijdsperiode zat min of meer vol Gnostici en Joden en  andere typen religies. En wat deden ze toen? Ze creëerden gewoon een religie uit wat er al bestond zodat het vertrouwd was voor het volk. En daarna, vanzelfsprekend hebben we wat we vandaag hebben in de vorm van de evangeliën?

 

Alan:  Wel, zij gebruikten zeer zeker wat beschikbaar was, maar het werd binnengebracht, het wordt altijd binnengebracht onder... je kunt geen waarheid van iemand creëren zonder dat er onmiddellijk plagiaat gepleegd wordt en het door anderen gebruikt wordt voor de mensen die al heersen. Natuurlijk, de magnaten en handelaren van die tijd heersden al. En een religie die binnengebracht wordt voor VREDE, ’Keer de andere wang toe’, was heel erg nuttig voor deze mensen en dus legden ze er direct hun hand op. Zelfs voordat Constantijn zijn goedkeuring gaf om het in de religies van het Romeine Rijk op te nemen, zelfs hiervoor waren er machtige groepen die het voor hun eigen belang gebruikten. Maar dat geldt voor iedere waarheid dan ook, in welk tijdperk dan ook.

 

Tom:  Ik heb eerder met je gesproken over het combineren van het Oude Testament met het Nieuwe Testament die ons de bijbel van vandaag gaf. Vond dit proces rond die tijd plaats, rond de 15e, 16e eeuw of was het al eerder? 

 

Alan:  Het was rond de 15e, 16e eeuw. De meeste historici zullen het erover eens zijn dat er toen een vorm van compromis gesloten werd. Want zij waren wetten voor de nieuwe wereld aan het opdringen en moesten zich wenden naar het oude testament voor al de regels en voorschriften, voor de wetten, om te zien wat acceptabel was en wat niet. Zij wilden ook een rechterlijk systeem, een nieuw type dat de pretentie had een persoon de kans op overleving te geven. Voor die tijd werd je simpelweg opgehangen als je verdacht werd van een misdaad tegen de koning. Dus zij wilden ons dit nieuwe systeem geven, althans ons een pretentie van rechtvaardigheid geven. 

 

Tom:  Dus mensen zoals Wycliffe en Tyndale, zij werden eigenlijk vervolgd en veroordeeld omdat zij het echt doorzagen en dat zij er waren om het te vertalen in de landstaal, voor de gewone man? Dus … 

 

Alan:  Je zult er bij Wycliffe achterkomen dat hij ook een front was. Hij werd aangespoord door de adelstand die meer macht van het koningschap zelf wilde hebben. Zij stonden met zekerheid tot het einde achter hem. Of hij een ‘willing fool’ was weet ik niet, maar hij werd zwaar gesteund door de adelstand van Groot-Brittannië, die  tegenover de koninklijke artistocratie en al de families stond.

 

Tom:  Oké, goed. Wel, ik heb nu wat meer inzicht gekregen in wat er speelde en hoe het zich verder ontwikkelde. Bedankt voor de informatie Alan, ik waarder het enorm. Wel, tot ziens.

 

Alan:  Oké. Wees voorzichtig. We hebben ook Dale uit Michigan, ben je daar Dale?

 

Dale:  Hi Alan. In de Verenigde Staten was er van de week een stuk entertainment toen John McCain bij David Letterman zou komen. Hij vertelde David Letterman dat hij het niet redden zou omdat hij naar Washington toe moest om ‘onze economische problemen op te lossen’. Toen zij er verslag van deden zeiden zij een beetje zijdelings dat hij een interview had met, ik geloof dat het Katie Couric was, maar ook dat hij een ontmoeting zou hebben met Lady Lynn deRothschild. Als iemand het weet, zij zouden het internet op moeten gaan en ons Federal Reserve System op moeten zoeken. Want het is in privéhanden. Het is geen onderdeel van onze overheid. De Rothschilds zijn de eigenaren. Alles met CITI, CITI group, CITI Corporation, National CITI, CITI wat ook, is in bezit van de Rothschilds. En zij hebben ook de Wachovia Bank gekocht en haar activa overgenomen.

 

Alan: Blijf aan de lijn en we zullen na de pauze terugzijn.

 

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. We praten met Dale uit Michigan. Ben je daar nog Dale?

 

Dale:  Ja.

 

Alan: Wat was er nog meer wat je wilde zeggen?

 

Dale: Er is een heel goede video op het internet die “Reign of Power” heet, en hij gaat in op het imperium van de CITI en ik kan niet voor alles instaan, het gaat in op de complotachtige achtergrond van Jezus Christus en wie hij dan wčl was en alles.

 

AlanIk weet het. Zij verdraaien alles op een ongelooflijke manier, maar dat is de bedoeling er van. 

 

Dale: Ik wilde ook zeggen... jij had verteld dat als je leest of naar iets kijkt het net is alsof het pas later tot je doordringt, veel van de betekenis. Ik doe hetzelfde als ik een boek aan het lezen ben, ik begin een gedachte te vervoegen terwijl ik aan het lezen ben en als ik iets van 15 bladzijden gelezen heb dringt het door, maar niet bewust weet je.

 

AlanIk weet het.

 

Dale:  Maar “The Time MachineIn de laatste versie van 2002 spreekt Jeremy Irons over (onverstaanbaar) ... menselijke wezens, en dat diegenen die ondergronds in grotten overleefden roofdieren zijn, en dat hij de soorten bovengronds en ondergronds door mindcontrol bestuurde, en dat als hij hen niet onder controle had, het een kwestie van maanden zou zijn dat zij de hele voedselvoorraad, de mensen op het aardoppervlak, opaten. Ik ben altijd op zoek naar informatie over symboliek. En ik heb allerlei soorten boeken gekocht, en soms kan vreemde symbologie je helpen.Ik had als kind een droom over kannibalen die uit de onderwereld omhoog kwamen en die mensen pakten en ze mee naar beneden namen en ze in stukken sneden, een menselijke salade, en daar leefden ze op. Ik bleef deze droom houden totdat ik ze uiteindelijk de onderwereld in volgde en doodde. Toen was het alsof iedereen weer tot leven kwam en naar de oppervlakte terugging. Als je het woord kannibalisme opzoekt, het staat voor incest. Dat is waarin deze mensen volledig in zitten. 

 

Alan:  Het is ook:  Kaďn (CAIN) en Abel. Kaďn vernietigt Abel, je krijgt dan CAN-ABEL begrijp je.

 

Dale:  Ja! Ik vond het in “Melchisedec and the Mystery of Fire” heel interessant dat Manly Hall zei dat Vrijmetselaars niet echt Vrijmetselaars zijn. Zij zijn FER MY SON, dat broederschap van de zon betekent.

 

Alan:  Het licht.

 

Dale:  En dat zij het nageslacht van Kaďn zijn en dat zij roofzuchtig zijn. Weet je, hij zegt dit.

 

Alan:  Wel, je moet begrijpen dat Vrijmetselarij hen leert dat wanneer zij hoger op de ladder komen, het hun “recht en plicht” is om op de profane massa te azen. 

 

Dale: En je vraagt je af wat het is dat ons profaan maakt. 

 

AlanIk weet het. Als je naar het leger kijkt, kijk alleen al naar de militaire emblemen, kijk hoe ze marcheren, hoe zij een vierkant vormen (“square up”) en al het andere. Het is een puur vrijmetselaarsinstituut. En kijk hoe ze salueren, je weet, SAL, zij groeten de zon. Je legt eigenlijk je hand over het ENE OOG. Dat is het oog van RA. In het leger komt alles uit Vrijmetselarij. Iedere reis - in oud-Egypte tot nu, kijk naar de stelas with the left (onvertaald) – begin je met de linkervoet voorwaarts. Zo begint de lange, lange mars.

 

Dus de cult is voortdurend overal om je heen en het publiek ziet het niet. Deze jongens runnen jouw gehele systeem, van top tot bodem, en zij geven je rituelen op televisie, iedere dag.

 

Daar is de muziek, het einde van vanavond. Hamish en ik zelf, in Ontario, Canada, wensen je een fijne avond en moge je God of je Goden met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, oktober 2009

 

 

Link naar audio: ***LISTEN / DOWNLOAD

 

Links naar behandelde artikelen:

 

"Constant Conflict" by Ralph Peters, 'Parameters' Summer 1997, pp. 4-14 (carlisle.army.mil).


"Suicide teenager urged to jump by baying crowd" by Nick Britten (telegraph.co.uk) - Sept. 30, 2008.