ALAN WATT

"Cutting Through The Matrix" (179)

LIVE op RBN:

 


"Ordo ab Chao and Crisis Creation,
Leaders Pretend to Rule Our Nations,
Through Terror, Famine, Plagues and Warming,
They Remain Resolute, They Give Us Warning,
And If We All Panic and Follow Advice,
They'll Bring a New World, All Soft, All Nice,
What We Must Do for Propitiation,
Kill Most of Us Off, That's Salvation"

 

 

In Nederlandse Vertaling

 

13 oktober 2008


Dialoog Copyright Alan Watt – 13 oktober 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire citaten en opmerkingen van Bellers)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

“Code om te zwijgen” door Bruce Springsteen

Er is een code om te zwijgen, we durven het niet uit te spreken

Er zit een muur tussen ons en een heel diepe rivier

We blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 13 oktober 2008. Nieuwkomers, ga naar de cuttingthroughthematrix.com website en download zoveel mogelijk gratis audio’s die op die site staan. Ik probeer voor de mensen het grote beeld in te vullen, een beeld dat er is, het is beschikbaar voor het publiek maar het wordt nooit door de reguliere media uitgezonden. Ik probeer de documentatie te gebruiken die door de grote foundations zelf uitgebracht wordt en laat je zien hoe zij allemaal met elkaar verbonden zijn en hoe zij jouw leven besturen. Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten in de verschillende talen van Europa die je kunt downloaden en printen.

 

Ik heb in het verleden gesproken over het feit dat we door een script leven.  De wereld is gewoon één groot business plan dat gerund wordt door machtige, zeer goed verbonden, met elkaar verbonden, ineengeweven, in elkaar grijpende foundations en  NGO’s [Non-gouvernementele organisaties] type groepen.  Democratie, zelfs in de late negentiende eeuw, was definieerd als een SYSTEEM dat uiteindelijk in een ander soort systeem zou TRANSFORMEREN waar representatie in groepen zou plaatsvinden, groepen binnen het publiek en zij zouden het oor van de politicus krijgen. Hun ideale vorm van democratie, hun ideale vorm, ik spreek hier over de elite, want zij geloven niet dat de plebs het recht zou moeten hebben om iets in hun leven te zeggen of te eisen. Zij GELOOFDEN dat machtige organisaties, die zij zouden opzetten, namens het volk zouden spreken. Op die wijze werd het Sovjet systeem gerund. Sovjet betekent bestuur door raden, het zijn NGO groepen. Maar de NGO groepen in onze Nieuwe Wereld Orde die hier al een hele tijd zijn worden ZWAAR door de grote foundations gefinancierd. Door de foundations, die door multi-miljardairs opgezet werden, die op hun beurt deel uitmaakten van organisaties in hun tijd. Maar het zijn dezelfde organisaties die hen hun rijkdom brachten want je kunt niet tot die soort rijkdom en macht komen tenzij er een systeem is dat REEDS BESTAAT en jou binnenlaat. Wanneer zij eenmaal gekozen zijn zijn zij hun taken toegewijd en het is werkelijk een vorm van geheim genootschap.

 

Geheime genootschappen runnen de wereld al heel lang, daar is geen twijfel over. Albert Pike sprak over de noodzaak in hun eigen organisatie, in hun eigen ONDERDEEL in deze organisatie, om te STREVEN naar ongelooflijke rijkdom, op alle manieren die er zijn, inclusief de aandelenmarkt, en zij zouden de MEESTERS OVER DE MEESTERS VAN DE WERELD worden. Wel, ze deden het in de negentiende eeuw en ze deden het voordat Pike op het toneel verscheen. Adam Weishaupt sprak ook over de noodzaak om grote foundations te creëren. Zij zouden VERSCHIJNEN als filantropische organisaties, liefdadigheids instellingen. En zij zouden door het publiek GEACCEPTEERD worden want wie kan er over een liefdadigheid klagen? Maar in werkelijkheid zouden deze liefdadigheidsinstellingen een agenda voortduwen: VOLLEDIGE CONTROLE OVER DE GEHELE PLANEET. Dat IS gebeurd. We zien dat grote spelers naar buiten gekomen zijn, publiekelijk. En sommigen, natuurlijk, konden hun ego niet in bedwang houden. We zien dat H.G. Wells hierover in zijn eigen geschriften spreekt. Kijk naar al de non-fictie werken die hij namens dit genootschap uitbracht. Het is waardevol om te lezen.

 

Ik zal met meer terugzijn na de volgende pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix, pratend over foundations en non-gouvernementele organisaties. Zij blijken ALLEMAAL ‘aan boord’  te zijn, zoals piraten het graag uitdrukken, met DEZELFDE agenda. Zij hebben allemaal hun eigen specifieke gebied waarin zij opereren. Maar je zult opmerken dat de GROENE AGENDA een mantra is, door alle universiteiten en businessschools heen, het is een religie die je niet kunt bediscussieren omdat het een MUST be is, en onder deze religie zal iedereen op de planeet onderworpen zijn - dat is de sleutel, onderworpen - aan haar mandaten en regelorganen. We komen erachter dat Rockefeller en zijn voorgangers zwaar betrokken waren in de rasverbeterings beweging (eugenics movement). Zij verenigden zich met al de Malthusiaanse doctrines van Thomas Malthus, met zijn speficieke depopulatie scenario en zijn FOUTIEVE cijfers. Maar zij verkondigen het nog steeds, de  Rockefeller Foundation, dezelfde foundation die meer dan 70 NGO-groepen, groepen die jullie levens runnen, DIRECT financiert en indirect nog veel meer. Want begrijp je, GOVERNANCE is onderdeel van dit nieuwe Sovjet systeem.  Dat is de reden dat zij het governance noemen en niet  government. Je zult je reguliere politici hebben die zichzelf dienen en opnieuw, zij chanten de juiste mantra’s, zij kennen deze nieuwe religie, zij weten in welke richting de wind waait en zelfs als zij er niet in geloven zullen zij verzekeren dat het in publiek beleid voortgeduwd wordt. Zij werken nu samen met non-gouvernementele organisaties die in IEDERE GEMEENTE EN STAD OVER DE HELE PLANEET zijn. Dat is wat de NIEUWE SOVJET betekent, het nieuwe systeem van besturen. Maar niet iedereen kan zomaar een NGO opstarten en geaccepteerd worden. Je moet het vertrouwen van de Verenigde Naties hebben, zij besluiten wie geaccepteerd zal worden en wie niet.

 

Ik was naar een film op You Tube aan het kijken, een toespraak die Rockefeller zelf gaf. Deze boeman van een man die maar doorgaat en over de hele wereld toespraken geeft kan zijn favoriete onderwerp van depopulatie niet verbergen, hij moet het verkondigen waar hij ook gaat. Dit is dezelfde man die Global Citizenship Awards uitdeelt aan bijna iedere belangrijke publieke figuur die je je kunt voorstellen, en ook aan al je politici en ex-politici, Global Citizenship Awards. Hoe kunnen zij zich verkiesbaar stellen als zij spreken over nationalisme en Amerika, of Canada, of Australië of Nieuw Zeeland, of Groot-Brittannië of ieder ander land, als zij zich al aan globaal burgerschap gecommitteerd hebben? Daar heb je je dubbeldenk, als je nog steeds denkt dat je landen hebt en je gaat op deze karakters stemmen. Ik zal deze link van  Rockefeller vanavond op mijn site zetten. Je zult hem er zelf over zien praten, en ook over de NOODZAAK om de populaties DRASTISCH omlaag te brengen. Dat is de reden dat we de NGO’s nu massaal de groene beweging in zien gaan. Zij zijn erin betrokken, lokale besturen en overheden enzovoort. Het nieuwe Sovjet Systeem.

Herinner wat de Club van Rome in hun eigen boek, The First Global Revolution zei. De oprichters zeiden dat zij in de jaren ’70 het idee verzonnen dat de mensheid het probleem was. De mens was in oorlog met de planeet en daarom was de planeet in oorlog met de mens. De mens was de VIJAND. “Dat zou aan het doel beantwoorden”, globale opwarming zou aan het doel beantwoorden. Dat is wat we vandaag hebben, deze niet te betwisten religie van globale opwarming en de vernietiging door mensen op de planeet. Helemaal tot aan haar fantasieën, zoals alle religies hebben, is het dogmatisch en meedogenloos geworden, door je belasting te heffen of je te bestraffen voor verscheidene zaken, ‘Carbon Footprints’, ontworpen om direct in de hoofden van mensen te komen, met name voor nogal obsessieve huisvrouwen misschien… van een beeld van Johnny die met zijn dirty footprints over haar mooie Sears tapijt loopt.  Het is een complete fantasie begrijp je, carbon footprints, maar het ZAL WERKEN omdat het gemaakt zal worden om te werken. Zij spreken al over en zetten al het systeem op om over bepaalde voeding belasting te heffen, om je te laten zien hoeveel carbon geproduceerd is in de productie van dit vleesprodukt, etc, want zij willen jou VAN HET VLEES afhebben.

Wij worden door deze organisaties gerund en er zijn grote organisaties die met hen allemaal netwerken, waaronder het Royal Institute of International Affairs, nogmaals, een PRIVATE organisatie die geautoriseerd is door de Britse Kroon, om democratie te omzeilen, althans, de democratie die jij dacht dat echt was. Hun nieuwe type democratie is waar de elite zelf, de van nature betere typen - zij waren duidelijk intelligenter aangezien zij de macht grepen en het generaties lang vasthielden - zij hebben het recht om te beslissen wat er met ieders leven op de planeet gebeurt.

 

Hier is een voorbeeld van een dergelijk iets. Het wordt op een site uiteengezet, noonehastodietomorrow.com en ik zal deze link er aan het einde van de show ook op zetten. Het zegt hier:

 

Britse NGO voorspelt vijf Brave New World scenario’s in 2030

 

Alan: Deze Britse NGO is heel interessant. – “Door Amy de Miceli, op 13 oktober 2008”:

 

“De reguliere media brengt verslag uit over hoe de wereld er over 22 jaar uit zal zien, gebaseerd op een denkbeeldig verslag, verzonnen door een non-gouvernemtele organisatie bekend als het Forum For the Future.”

 

Alan: Je kunt je verdiepen in dit Forum voor de toekomst, het is een heel interessante website. KIJK wie het financiert. De grote internationale ondernemingen - het militaire industriële complex in feite - financieren hen en overheden ook. Er is ook een onderdeel, - kijk naar al de links op de site en waar zij mee bezig zijn, enzovoort - het heet MASTERCLASS. Master Class, je weet wel, de natuurlijke elite, die het recht hebben om jouw leven te besturen, zij zullen allemaal deel van de Meesterklasse zijn. Misschien krijgen zij een Master Class card? Maar het zegt hier:

 

“Een zelf uitgeroepen “liefdadigheidsinstelling die zich verbindt aan sustainable development (houdbare ontwikkeling),…"

 

Alan: Nogrmaals, een Rockefeller IDEAAL.

 

“…werkt namens big business. Het 76 pagina’s tellende rapport, getiteld Climate Futures, a Response to Climate Change in 2030, werd in samenwerking met Hewlett Packard Labs gemaakt.  Zij schetsen vijf mogelijke scenario’s van Brave New World typen hel waarin we tegen 2030 zouden kunnen leven; efficiëntie voorop, transformatie van diensten; het herdefiniëren van vooruitgang, economie van de milieuoorlog en protectionistische wereld. Elk scenario heeft zijn tijdlijn, een doen-alsof-geschiedenis met een breed scala aan dingen die misschien tussen 2009 en 2030 zullen plaatsvinden als we niet beginnen om globale opwarming onze nummer 1 prioriteit te maken. Het bevat:

 

kunstmatig gekweekt vlees, om honderden miljoenen te voeden”

 

Alan: Het is als een soort Soylent Green, niet?

 

“auto’s die op batterijen rijden”

 

Alan: Over dat materiaal werd in de jaren ’50 gesproken.

 

“microgolf wapens die orkanen afschrikken”

 

Alan: Al dat materiaal hebben zij nu.

 

“een supercomputer genaamd ALF-8 die voorspellingen doet,...”

 

Alan: Dus ze zullen hun eigen vorm van ORAKEL hebben, begrijp je? Deze karakters hebben zich altijd beziggehouden met zaken als channeling en horoscopen en al dit soort dingen, door de eeuwen heen. Volg de bloedlijnen.

 

een globale recessie en globale belastingen

 

Alan: Wel, we hebben dat al.

 

“en bionische spellen” in Californië. De middenklasse over de hele wereld is vernietigd,...”

 

Alan: Wel, dat is wat ze aan het doen zijn, is het niet?

 

watertekorten, voedseltekorten,...

 

Alan: Deze worden ook GECREËERD.

 

hongersnood, de opkomst van India en China, de val van Amerika, Rusland ontdoet zich van Europa als concurrent en virtuele Olympische Spelen.”

 

Alan: Het meeste hiervan hebben we al. 

 

“Een epidemie van zelfmoorden in de Verenigde Staten als gevolg van een economische depressie.”

 

Alan: Dat is grappig want ik keek juist op een site, het is een bedrijf in Groot-Brittannie, het zit ook in Australie, het is international in feite. Het heet EXIT International. Het heeft groen licht gekregen om haar dooddoctrine te prediken voor die mensen die uit dit leven willen stappen als het te hels wordt, wat het zal worden want het ONTWORPEN is om zo te worden. 

 

“2020- het eerste jaar zonder winter in de noordelijke hemisfeer, hongersnood in zuidoost Azie, 400 dollar per vat olie, hittgolf doodt 200.000 mensen in Europa en het ontkennen van klimaatverandering is een denkmisdaad en bij veroordeling word je gedeporteerd naar een internationaal veroordeeldencentrum.. “  

 

Alan: Het is al bijna daar, niet?  In feite zal het zo zijn want als je niet meegaat in klimaatverandering en je je carbonbelasting niet betaalt, zul je een crimineel zijn, begrijp je? En al de kleine kinderen die volslagen gehersenspoeld zijn, nogmaals, door de grote NGO’s die de leerplannen voor kinderen verzinnen, hun indoctrinaties, zij zijn een LEGER VAN KLEINE NAZI’S aan het opvoeden. De perfecte Nazi’s. Duitsland had zelfs nooit deze soort perfectie in wetenschappelijke indoctrinatie zoals het vandaag gedaan wordt.

 

“Inderdaad een erge Brave New World.

 

De pers beschrijft Climate Futures als "schetsen van sociale consequenties van de huidige globale opwarmings crisis” die gebaseerd zijn op “studies en consulten met klimaatveranderings specialisten.”

 

Alan: Weet je, als je in het hele gebeuren over globale opwarming duikt…en ik heb het over de VN groep die gefinancierd wordt om dit te doen, al de wetenschappers die hun salarissen krijgen voor het prediken van deze doctrine, dus zij moeten er allemaal in geloven toch? Anders krijgen zij geen salaris. Je komt erachter dat het gebaseerd is op één rapport, een rapport dat geschreven is door een wetenschapper en de GEHELE doctrine is daarop gebaseerd, het is verbazingwekkend. Maar toch ook weer niet zo geloof ik aangezien zij een methode moesten vinden om mensen in OORLOGS modus te krijgen….een oorlog tegen IETS. In een globale samenleving moet je NIEUWE vijanden vinden. Dus de mens zelf is de vijand, volgens de Club of Rome, een grote denktank en NGO.

 

"NATO is klaar om ten oorlog te gaan als dat nodig is om de 2020 Beijing Climate Change Agreement af te dwingen en watertekorten hebben reeds gedwongen verlating van centraal Azie en Oklahoma tot gevolg gehad."

 

"Zeer snel groeiende supersteden kunnen het maar net redden en benzinegebrek is een reusachtig probleem."

 

"Na een tienjarige globale depressie die volgt na de 2008 crash, houden overheden een strakke regulerende hand op de economie en moedigen zij burgers aan om grotere prioriteit te geven aan de kwaliteit van leven dan aan geld verdienen.”

 

Alan: Terug in een ogenblik, na deze onderbreking.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en ik was een artikel aan het lezen en ik zal deze links aan het einde van de show op mijn site zetten. Ik spring naar deze specifieke organisatie die spreekt over sustainability (houdbaarheid): “De 2000 Sustainability Masterclass met Jonathon Porritt” Ik zal die link er ook opzetten. Het zegt: 

 

“De 2000 Sustainability Masterclasses met Jonathon Porritt”

 

“Focussend op de rol van business leiders in het maken van houdbare ontwikkeling tot hoofdstroming binnen een organisatie, is de Masterclass ontworpen voor business leiders uit alle sectoren en functies. Jonathon Porritt zal deelnemers door de sleutelkwesties van sustainable ontwikkeling leiden,  in gelijke mate provocatie, inzicht en ervaring verschaffend.  Bestaande uit een kleine groep met industriegenoten in een 24 uur durende, intensieve bijeenkomst met Jonahthan Porritt, verschaft Masterclass ideale gelegenheid om het leren over sustainable development te delen en contacten met andere business leiders te ontwikkelen.”

 

Alan: Alle business leiders vandaag WETEN wat politiek correct of in religieuze zin correct is, want begrijp je, dit IS ontworpen om een religie te zijn. En diegenen die macht zoeken in zaken of politiek zijn doorgaans van nature PSYCHOPATHISCH. That’s the name of the gameDat is de methode. Dat is het hele ding over dit governance and government; het is nooit anders geweest. Diegenen die in een gecommercialiseerde economie succes hebben zijn in het algemeen psychopaten. Zij hebben GEEN GEWETEN. Zij maken zich als zij ‘s avonds naar huis gaan geen zorgen omdat zij iemand gekwetst hebben. Dat komt bij hen niet voor. Het kan ze niet schelen. En daarom is deze groep, in alle tijden, kerken, de top van kerken ingegaan en runt het de show. Eens waren kerken, herinner, de regering en zij werkten over de planeet met Koninghuizen. Zij hoeven niet echt in de religie te geloven maaar zij moeten het verkondigen. En dat doen ze meedogenloos aan diegenen onder hen. Het is complete hypocrisie.

 

Nu is het globale opwarming en carbon footprints  en de noodzaak voor houdbaarheid, wat niets meer is dan EUGENETICA, het oude eugenetische programma van dit zeer oude genootschap dat door de eeuwen heengekomen is. Begrijp je, het leven is gewoon een detective verhaal. Je ziet de sleutels en manier van opereren (modus operandi) door de geschiedenis heen en je moet beginnen de punten met elkaar te verbinden. Waarom is een bepaalde groep in een bepaalde eeuw bezig met deze bepaalde zaak van greening en houdbaarheid, vreemd seksueel gedrag, vreemde religie in feite. Altijd playing persecution (onvertaald), zoals de Katharen deden en de Albigenziers deden. Zeer, zeer rijke mensen ook, met RITEN VAN PERFECTIE voor mensen die boven een bepaald niveau stegen. En als je perfect was, was je een GOD. Je stond boven de wetten die duidelijk voor de gewone man bedoeld waren. Je kon doen wat je wilde. “Do as thou wilt is the whole of the law.”  Dit werd, nogmaals, uit het stof gehaald door Aleister Crowley in een andere organisatie die eruit voortkwam. Zij hebben vele splintergroepen die allemaal apart en toch samen werken. Apart omdat zij allemaal specialistische groepen zijn. Dat vind je in de eugenetische beweging waarin Rockefeller en anderen zitten. Het probleem van onze generatie alleen al komt van hen. Deze persoonlijkheden zijn hier vele, vele generaties lang, INTERGENERATIONEEL. Zij hebben lange-termijnplannen, lange- termijndoelen en zij WETEN dat hun afstammelingen deze wereld over honderd jaar, en daarna, zullen runnen. Zij weten dit. Zij laten alles dat zij gemaakt hebben achter voor hun nageslacht, de Meester Bouwers (Master Builders).  Zij hebben ook vele idioten onder hen die voor hen werken, in alle niveaus van de samenleving, vele idioten, veel goeddoeners ook die de propaganda geloven, ervoor vallen en de vrijwillige toegewijden worden, die de deuren rondgaan met bekers om Willy te redden en al dit soort dingen.

 

Het is heel fascinerend hoe propaganda werkt. Maar dan, het moet werken als het de enige propaganda is waar je naar luistert. En het zal werken als het de enige propaganda is die je ooit, ooit zult krijgen....die hier nu is.

 

Een paar weken geleden vermeldde ik hoe het systeem nu samengevoegd wordt om volledig globaal te worden en dat zij een paar problemen hebben die nog opgelost moeten worden. Wel, ze staan op het punt het laatste op te lossen. Dat over de economie gaat. De laatste bijeenkomst zoals ik vorige week zei, was Bretton Woods, een spoedbijeenkomst die opgezet werd door sociale leiders van de wereld, namens diegenen die de planeet al runnen, diegenen met het geld. En zij brachten de wereld van de gouden standaard af en brachten een fractioneel reserve systeem binnen. Zij creëerden enorme luchtbubbels, niets om geld mee te dekken, dus zij hoefden maar een fractie van het geld in reserve te houden. En ik weet niet op welk percentage het begon, iets van 20%. En daarna verlaagden ze het iedere tien jaar todat het maar 10% was van wat in ECHTE reserve gehouden moest worden. De rest ervan wordt in lucht uitgeleend.

Zij wisten dat het nooit lang mee zou gaan. En dat is waarom zij in alle landen, dezelfde landen, de “geallieerde landen” zoals ze het tijdens de Tweede Wereldoorlog noemden, in de jaren ’50 met de sociale veiligheidssystemen begonnen, sociaal welzijnssystemen, jouw pensioenplannen. En zelfs tot aan de dag van vandaag publiceren zij dat er geen geld in je pensioenplannen zit. Zodra je geld in de regering stopt wordt het onmiddellijk aan andere projecten besteed. Want zij wisten dat zij in deze tijd zouden toeslaan. Zij wisten vijftig jaar geleden dat zij vandaag zouden toeslaan, waarbij zij het systeem opnieuw veranderen en deze grote, grote luchtbel creëren. Laten we eerlijk zijn, deze persoonlijkheden zouden deze luchtbel gaande kunnen houden zolang als zij dat willen. Het is toch OP NIETS gebaseerd. Maar het is tijd. Ze gaan over naar een business plan. Het is NU tijd om de volgende stap te zetten….naar volslagen slavernij voor de rest van de mensen die toch al in la-la land leven. Ik zal terugzijn met meer na deze pauze.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik vertel je over zaken die saai zijn, voor mij, want alles waarover ik praat zou ik kunnen voorspellen. Niet omdat ik ergens een glazen bol heb of als een oplichter de kaarten lees. Ik lees gewoon de agenda’s van de grote foundations. Dat is alles wat je hoeft te volgen, je leest hun agenda’s. Je ziet wie tot deze foundations behoren. Je zult zien dat iedere belangrijke politicus die ooit bestond lid is van tenminste een half dozijn van deze foundations. Zij zijn allemaal met elkaar verbonden en zij zijn allemaal ‘aan boord’ in de richting van één agenda. Zij ruiken de wind, uit welke richting hij waait en zijnde politiek correct en goede psychopaten weten zij “to toe the line” (hoe ze moeten gehoorzamen) zoals de Vrijmetselaars zeggen.

En dit is een artikel dat ik nu ga voorlezen, het stond een paar uur geleden op Google News: Wereld heeft nieuw Bretton Woods nodig, zegt Brown”, afp.google.com, 13 oktober 2008: 

LONDON (AFP) — “Wereldleiders moeten bijeenkomen en overeenstemming bereiken over een nieuw Bretton Woods systeem”, zei Prime Minister Gordon Brown maandag, verwijzend naar de globale financiële architectuur die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog opgericht is. Sprekend terwijl de regering zijn laatste zet aankondigde in de poging om het brekende banksysteem te stabiliseren, zei Brown dat “de huidige crisis als een kans gezien zou moeten worden...”

 

Alan: Je hoort hen dit altijd zeggen: het is een kans. Zij zien al deze dingen als een kans.

 

 “om vertraagde hervormingen door te drukken.”

 

Alan: Ik geloof dat het Gary Hart was die vlak nadat 11 september plaatsvond tegen het CFR opmerkte dat we deze ramp als een kans moesten zien om, wat mr Bush senior zei, een nieuwe Wereld orde voort te duwen. Zij gebruiken deze termen altijd begrijp je.

 

"Soms is er een crisis nodig voor mensen om toe te stemmen in wat duidelijk is en jaren geleden gedaan had moeten worden en niet langer uitgesteld kan worden”, zei hij in een belangrijke toespraak over de zich snel roerende wereldwijde financiële crisis. “We moeten een nieuwe internationale architectuur creëren…”

 

Alan: Daar zijn je termen weer.

 

“voor het globale tijdperk”, toevoegend: “We moeten een nieuw Bretton Woods hebben, we moeten een nieuwe internationale financiële architectuur bouwen voor de jaren die volgen.”

 

Alan: Wel, raad eens wie al deze schulden mag afbetalen doordat zij de banken uitkopen en  hun schulden afschrijven? Generaties en generaties en generaties die komen…in andere woorden, voortdurende slavernij. Hier zijn zij altijd op uit geweest. Gecombineerd met zoals ik zeg, de hele groene agenda, de carbon footprint agenda en al de andere agenda’s, om je een volkomen, ingeperkte, geplande samenleving te ....  Gezinsplanning, het is nu GLOBALE gezinsplanning en het gaat zeer binnenkort verplicht worden.

 

“Over het Bretton Woods systeem werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overeenstemming bereikt. Het vestigde de financiele architectuur die vandaag nog bestaat, gebaseerd op het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank.

 

Brown zei: “Terwijl de oprichters van Bretton Woods regels bedachten voor een wereld van begrensde kapitaalstromen, moeten wij nieuwe regels bedenken voor een wereld van globale kapitaalstromen.”

 

Alan: Weet je,Groot-Brittannië was aan het klagen toen IJsland onderging met zijn banksysteem omdat veel van deze grote foundations hun geld in een bank gestopt hadden die hen de hoogste opbrengsten beloofde. Het was ook gek dat vele gemeenten in GB ook geld geinvesteerd hadden. Het publiek wist dat niet eens. Er zijn altijd twee sets boeken begrijp je. Hier komt de deal die daaruit gekomen is: Groot-Brittannië gaat al die banken kopen en al de lonen goedmaken. Dus de belastingbetaler van GB gaat voor al de bankiers borgstaan zodat al die grote bedriegers die daarin geïnvesteerd hebben al hun geld zullen krijgen! Is dat geen geweldige deal? Prachtig. Maar dat kunnen we geen corruptie noemen, nee, nee, corruptie vindt alleen plaats bij mensen die zich in het wilde weg voortplanten…blijkbaar … al de kleine mensen.

 

Witte-boorden criminaliteit begrijp je is geen misdaad. Het is geen misdaad om een zakenpak aan te trekken en te liegen en naar grote bijeenkomsten te gaan en respectabel genoemd te worden. Het is geen misdaad als je deze dingen doet want je verandert simpelweg de wetten zodat het geen misdaad is. Dat is wat zij doen. In feite, doorgaans veranderen zij de wetten voordat zij de misdaad begaan. Waarom niet als je macht hebt om dat te doen? Dat is helemaal niet slecht toch? Witte-boorden criminaliteit is veel, véel groter dan welk drugsprobleem in de straten ook, de mensen die hun kleine tokes (onvertaald) verdovende middelen verkopen. Maar aan de top komen ze er altijd mee weg. Want zij zijn RESPECTABEL en wij zijn GETRAIND om hen zo te zien. Getraind om hen op die manier te zien. Tragische omstandigheden waarin we leven.

 

Het is tragisch want aan het publiek is een ALTERNATIEVE REALITEIT gegeven, een WETENSCHAPPELIJK ONTWORPEN, GEïNDOCTRINEERDE REALITEIT, die zeer weinig overeenkomsten vertoont met de echte, een echte parallelle realiteit die gelijktijdig bestaat; een realiteit waarover tussen soortgenoten op hogere niveaus gesproken wordt. Zij behandelen/bespreken het “populatieprobleem”, zoals zij het doorgaans noemen. Zij bespreken de bankproblemen en de krediet problemen en schuldproblemen. Margaret Thatcher, en ik heb hierover een paar keer gesproken, maakte melding van deze parallelle regering. Zo ook Professor Carrol Quigley die de historicus was voor de Amerikaanse tak, het Council on Foreign Relations.  Zij noemden het allebei een “parallelle regering”. Quigley zei dat het al zestig jaar bestond en Amerika en Canada leidde en hij schreef dit in de jaren ’60 in zijn boek. Zij nemen de echte beslissingen, de echte deals. En wij krijgen niets anders dan onbelangrijke zaken, trivia en nonsens van de media. De media is ook in hun eigendom, natuurliijk. De meeste leden van het Council on Foreign Relations, of tenminste de meeste newspaper men, magnaten enzovoort, zijn leden van deze organisatie. In feite, het is zo goed als verplicht dat je een lid bent. Je kunt niet onafhankelijk zijn en daar, op dat niveau, terecht komen zonder dat je een lid bent. Want INFORMATIE IS MACHT, KENNIS IS MACHT.

Je kunt mensen heel onwetend houden als je hen de valse, lagere realiteit geeft, als je hen vertelt dat ze nog steeds een natie zijn. Het is grappig hoe we altijd....we waren internationaal en globaal voordat 11 september plaatsvond, we hoorden de mantra overal. En plotseling vindt 11 september plaats en gaan presidenten en eerste minsters terug naar hun nationalisme, we zijn een natie weet je, Wij moeten er op uit en vechten om het land te verdedigen. Nu dat jaren zo gegaan is zijn we weer terug bij globaal zijn. En het publiek merkt het verschil niet op.  “Vier benen goed, twee benen slecht. Twee benen goed, vier benen slecht” zoals Orwell in Animal Farm zei. 

Volslagen indoctrinatie, wetenschappelijke indoctrinatie en volslagen trivia. Zelfs onder al de trivia is er indoctrinatie, zelfs in comedy’s zit indoctrinatie. Je kunt geen tv, geen talkshow aanzetten zonder dezelfde mantra’s van het gezin dat geen nut heeft, wie heeft dat nou nodig enzovoort. Alles is indoctrinatie, allemaal langs dezelfde lijnen. Heel fascinerend. Maar het publiek weet het niet want dat is alles dat zij ooit geweten hebben, die televisie en die borst waar zij aan zuigen en waar zij van genieten. En zij genieten ervan want zij komen thuis van hun werk in hun kunstmatige leefomgevingen en vol met stress en zij willen onderuit zakken. En dat doen zij. Zij gaan een alphastaat in en worden volledig gehersenspoeld. Kijk naar hoe kun kaken openvallen nadat zij gegeten hebben terwijl zij voor dat blerende stuk plastic en glas zitten. Totale indoctrinatie. Skinner zei het. Hij zei: “Als je de mensen wilt veranderen, verander iets in hun omgeving”. Plaats daar iets dat er daarvoor niet was en wij veranderen mee. Een definitie voor technologie is iets dat in de samenleving geïntroduceerd wordt dat de realiteit van mensen verandert. Het is nogal wat.

Ik zal al deze links na de show op mijn site zetten.

Geloof me, deze nieuwe economische orde houdt in dat we er allemaal samen in zitten. Die oude mantra die je ziet in Brazil, die ons door middel van comedy laat zien wat er aankwam. We zitten er allemaal samen in. Posters en toespraken overal zullen dat erin hebben. We zijn onderling afhankelijk (interdependent) begrijp je. Onderling afhankelijk. En dat is één van de redenen dat zij de PRIVATE LEGERS moeten creëren omdat –zij bespraken dit jaren geleden in de Council on Foreign Relations. Zij zeiden dat het heel moeilijk zou zijn om nationalistische ijver onder de troepen te creëren als zij internationaal voor een globale samenleving zijn. Dus moesten zij een nieuwe manier van indoctrinatie vinden en zij doen het heel goed. Als je private rekruten hebt kun je een heel speciale broederschap van huurlingen creëren die wat hen ook opgedragen zal worden, uit zal voeren.

Alles is nu publiek-privaat. Het publiek betaalt ervoor, de private bedrijven oogsten de voordelen en de winsten. Het is hetzelfde met de wegen en al het andere. WIJ bouwen met het geld van de belastingbetaler, geven ze voor peanuts over aan de vrienden van de grote jongens, allemaal vooraf geregeld natuurlijk. En dan betalen wij voor het onderhoud van de wegen terwijl we ook nog tol betalen en de rest. Pure winst, van begin tot eind. Maar het is geen corruptie, nee, nee, het is allemaal heel legaal. Zij maken wetten die het legaal maken.

Ik ga nu naar de telefoon en we hebben Rachel uit North Carolina aan de lijn. Ben je daar Rachel?

Rachel:  Hallo?

Alan:  Ja.

Rachel:  Hallo, ik ben blij dat ik met je kan praten, ik luister de hele tijd naar je,  we kunnen in ieder geval wat moed putten uit het feit dat we nog wat van onze hersenen over hebben.

Alan:  Ja.

Rachel:  Ik wilde je vragen of je die documentaire hebt gezien, de Money Masters

Alan:  Ja, ik geloof het wel.

Rachel:  Wat me er zo aan fascineert - en ik heb geprobeerd andere mensen ernaar te laten kijken, maar ze vinden het heel saai - is dat zelfs in de tijd van Ceasar hetzelfde aan het plaatsvinden was met deze centrale banken die het gewoon overnamen en al dit geld uitleenden.  Zij bepalen de rente, zij bepalen de prijzen van alles en zij overspoelen de markt gewoon met al dit geld, al dit krediet. En als zij besluiten om zich terug te trekken en alles te laten crashen zullen zij gewoon besluiten het te doen. Daarna moet iedere generatie – zelfs als je die film Network ziet, daar gebeurde precies hetzelfde.

Alan:  Zeker.

Rachel:  En mensen, als ik ze vertel dat dit hele bailout-gebeuren dat plaatsvindt - ik vertel hen dat hetzelfde in de laten jaren ’70 plaatsvond, hetzelfde. En zij hebben gewoon geen idée en zij denken dat ik degene ben die gek is als ik zeg dat er een alternatief plan is. We hoeven de bankiers niet af te betalen, we kunnen deze hypotheken aflossen, niet dat dat het beste alternatief is maar het is beter dan wanneer er mensen in de straten van de honger sterven.

Alan:  Absoluut. Zij zullen niet gelukkig zijn voordat zij mensen in de straten hebben die van de honger doodgaan en dan zullen zij naar ze wijzen en zeggen, “kijk, er zijn gewoon teveel mensen voor een houdbare planeet en je kunt het zelf zien”. Zo zal het aan het publiek gepresenteerd worden.

Rachel:  Ik heb het iedere persoon op mijn werk verteld, de meerderheid denkt  “o, je bent er zo een”. Dat is wat ze zeggen, maar dan neem ik ze ons kantoorgebouw mee uit op de dagen dat er chemtrails zijn. Letterlijk, in blokken, overal en zeg ik:  “Hoe kun je me dit uitleggen? Waarom gebeurt dit?” En ze vertellen me dat het contrails zijn of cloud seeding (onvertaald), wat dan ook. 

Alan:  Ik weet het, ik weet het.

Rachel:  En het is gewoon belachelijk. Ze ontkennen het, ontkennen het maar het is recht in je gezicht. En op mijn werk zijn ze het hele griepvaccin het aan het pushen, GRATIS griepvaccins. En ik heb zoiets van “kijk alsjeblieft 15 minuten op YouTube of wat ook, op het Internet en DOE het NIET”. Ik ben op het punt, het is zo overweldigend…

Alan:  Dat klopt, het is…

Rachel:  Ik weet niet eens meer wat ik moet doen.

Alan:  Dat is de sleutel. Je ziet het effect van  PERFECTE INDOCTRINATIE. Dat is wat we overal om ons heen zien. Er zijn mensen die perfect geïndoctrineerd zijn. Zij maakten heel veel films over zombie mensen en zombies enzovoort. Dat was letterlijk hun grote grap over de bevolking. En zeer zeker heb je het gevoel dat je in de film zit en de zombies worden steeds groter in aantal en er zijn steeds minder mensen zoals jij die nog waarlijk menselijk zijn en gewaarwordend zijn. We moeten volhouden terwijl we hier doorheen gaan. We moeten volhouden en hier doorheen komen want wij zijn de enige mensen met de informatie, de kennis en het geheugen die dit aan de toekomstige generatie kunnen doorgeven. Dat zal hen grote problemen geven en zij weten dat ook. Zij weten dit. Maar het moet gedaan worden

Rachel:  Ik dacht dat ik gewoon heel veel kopieën kon maken maar zelfs met sommige mensen die het met me eens zijn...ik geef ze deze documentaires en alles en zij luisteren ernaar. De volgende dag kruipen ze terug.  Ze zijn terug bij te denken: “o nee, nee, er is geen complot”.

Alan:  Je kunt niet concurreren met de reguliere media als de mensen eraan verslaafd zijn geraakt. En dat is wat Brzezinsky in zijn boek Between Two Ages zei. Hij zei dat de mensen NIET IN STAAT ZULLEN ZIJN VOOR ZICHZELF TE REDENEREN, zij zullen verwachten dat DE MEDIA HET REDENEREN VOOR HEN DOET. Zij zijn op die manier opgegroeid. Zij hebben nooit echt iets in diepte hoeven doorgronden.  Zij laten het aan de DESKUNDIGEN over. Zo zijn zij getraind. We vinden in boeken ook, zoals met Koestler’s Ghost in the Machine, die met de Verenigde Naties, met denktanks werkt om manieren te vinden om op dat deel van de hersenen dat jouw individualiteit is LOBOTOMIE toe te passen. Dat deel geeft je het vermogen om voor jezelf te denken. Ik moet toegeven dat ik denk dat het zo goed als met de meeste mensen plaatsgevonden heeft. Het is geen mooi plaatje dat ik schets. Echter, omdat er nog steeds mensen zijn die dit KUNNEN begrijpen, die niet uit elkaar vallen en niet psychotisch worden onder de kennis die je vergaart, denk ik dat er nog steeds een kans is dat enkelen van ons doorkomen. En het is misschien intergenerationeel. Vergeet niet, deze groepen hebben deze wereld intergenerationeel gerund en het neemt veel tijd in beslag om ze van hun koers te brengen. 

Rachel:  Ik geloof, nog iets anders is zoals jij zegt en dit is iets dat mijn man ook zei, zij bewegen zo langzaam en alle mensen die wakker worden enzodenken dat deze grote tijd er aankomt, je weet wel, deze grote apocalypse die eraan komt.

Alan:  Ja, er komt altijd een laatste dag….

Rachel:  Intussen bewegen zij zo langzaam dat we het niet eens kunnen zien, want zij hebben deze wetten doorgevoerd, zij hebben deze organisaties al gecreëerd, ze bewegen zo langzaam.

Alan:  Dat is de reden dat zij ons deze grote fase gaven, in de jaren ’70 en ’80. Zij vertelden ons te spelen, spelen, spelen, om plezier te hebben terwijl zij de grote groepen aan het opzetten waren die onze levens in de toekomst zouden runnen. Je hebt gelijk.  Maar je moet volhouden. Zoals ik zeg, zolang sommigen van ons dit nog steeds weten werken onze hersenen nog steeds goed, zijn we nog steeds bewust en daarin alleen ligt hoop. Want technisch gezien zouden wij allemaal net zo gehersenspoeld moeten zijn als de rest en dat is niet succesvol gebleken.

Rachel:  Ja, er is hoop. Ik hoop maar het is heel moeilijk. Eerlijk, er zijn er maar weinig. Ik kan het 10 mensen vertellen en misschien is er 1 persoon die luistert en ik weet in ieder geval als zij bij me terugkomen met hun eigen material dat zij zich er werkelijk in verdiept hebben. En zij denken, oke, er zit iets in. maar om werkelijk te geloven dat dit een geheel omvattend iets is waar je weet,  zij het onderwijs hebben overgenome; zij hebben al deze non-gouvernementele organisaties die buiten de regering werken overgenomen. Het doet me werkelijk pijn als ik een Obama of McCain sticker zie omdat ik weet dat die persoon verloren is. Zij denken dat er een soort hoop is dat deze persoon ons uit iets zal trekken, en weet je, ze snappen het gewoon niet.

Alan:  Dat zullen ze nooit, de meeste mensen zullen het helaas nooit begrijpen. Maar bedankt voor het bellen en houd vol. Ik ben terug na deze pauze

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt zijn door de Matrix aan het snijden. De matrix is de VALSE realiteit die we allemaal GEKREGEN hebben, die ons onze hele levens lang vasthoudt terwijl wij ons zorgen maken en haasten en luisteren naar onbelangrijkheden en ons zorgen maken over iemands borstoperatie die helemaal fout is gegaan, of over een of andere Hollywood bimbo, dat is wat we krijgen. En politiek. Vreemd genoeg, ik zag recent een video met Obama die sprak over wereldburgerschap, weer. Een wereldburger gaat voor het presidentschap. Een wereldburger, het Wereldburgerschap van de Rockefeller Groep, dát is de man die World Citizenship Awards uitdeelt. De meeste van de grote spellers die je ooit zult horen ZIJN al wereldburgers en hun vaders voor hen. Nu kondigen ze het publiekelijk aan en het publiek begrijpt het nog steeds niet, zij horen de delen die geconditioneerd zijn om niet te horen niet.

 Alan:  We gaan naar Amber uit Brits Columbia.  Ben je daar Amber?

Amber:  Ja, ik ben hier. Hallo.

Alan:  Hallo.

Amber:  Hoe gaat het met je?

Alan:  Niet zo slecht.

Amber:  Cool, het is echt cool om met je te praten. Normaal werk ik iedere doordeweekse dag en kom ik thuis als jij aan het afronden bent. Maar vandaag is het vakantie dus kon ik met je praten. Ik weet dat we nu niet veel tijd hebben. Maar ik heb je een cheque gestuurd, waarschijnlijk de kleinste cheque die je ooit gekregen hebt.

Alan:  Dat is goed, maak je geen zorgen, ik krijg niet veel.

Amber:  Ik moest je iets sturen want ik luister veel naar je, dus… 

Alan:  Wel, dat waardeer ik.

Amber:  Ik vroeg me af of je iets zou willen zeggen over soja en vegetarisme want ik ben drie jaar vegetariër geweest, tot vorige maand. Ik ben ermee gestopt want ik hoorde jou spreken over soja, ik hoorde Alex Jones spreken over soja en ik heb er veel onderzoek naar gedaan. Ik weet dat het genetisch gemodificeerde soja slecht is dus ik dacht dat ik het goed zou doen als ik organisch ga eten maar nu blijkt dat er veel problemen mee zijn. Ik denk dat het een complete agenda op zichzelf is.

Alan:  Dat is het. Wat zij ook promoten, ik doe het tegenovergestelde. Wat zij ook zeggen dat goed voor me is, vermijd ik. Toen zij de sojaproducten jaren geleden pushten wist ik dat er iets groters achter zat.

Amber:  Ja, ik las dat in tijden van hongersnood alleen echt arme mensen het aten en dat zelfs de grazende dieren het niet wilden eten. En het moet zo zwaar bewerkt worden om voor ons verteerbaar te zijn en het te eten. Ik geloof niet echt dat het natuurlijk is.

Alan:  Het is niet natuurlijk en niet alleen dat. Omdat het organisch genoemd wordt betekent het nog niet dat het niet gemodificeerd is. Het kan organisch verbouwd worden maar nog steeds gemodificeerd zijn, en ze zitten heel erg vol met chemicaliën. En daarbij komt dat zij hun eigen chemicaliën en herbiciden produceren, dat giftig is. Begrijp je, zij namen de voedselindustrie lange tijd geleden over en voedsel is door de tijdperken heen als een wapen gebruikt. En ik ben dus heel voorzichtig…

Amber: Het is het meest machtige wapen omdat het is wat we nodig hebben om te leven.

Alan:  Ja, …de meeste soorten meel en alles zelfs dat in de koekjes gaat, je ziet dat het allemaal soja is. Soja zit nu overal in.

Amber:  Soja zit overal in. Nu ik dingen lees...je hoeft niet eens een vegetariër te zijn om heel veel soja te consumeren want ze stoppen het overal in. Het is heel ernstig. Het zal moeilijk gaan worden om de komende jaren organisch voedsel te krijgen want ik ben niet langer vegetarisch maar als ik vlees eet probeer ik normaal gesproken bij het organische voedsel te blijven omdat het duidelijk veel veiliger is. Denk je dat het moeilijker zal worden om organisch voedsel te krijgen?

Alan:  Ja, en duurder.

Amber:  Zeer zeker duurder, dat heb ik al opgemerkt.

Alan:  Bedankt voor het bellen. Daar is de muziek die binnenkomt. Hamish en ik wensen je vanuit een zeer zwaar besproeid Ontario, Canada, een goede avond en moge je God of je Goden met je gaan.

 

Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

links artikelen/video:

VIDEO: "Meet the real boss: Rockefeller & Co." (youtube.com).

"British NGO Forecasts Five Brave New World Scenarios Set In 2030" by Amy de Miceli (at noonehastodietomorrow.com) - Oct. 13, 2008.

"World needs new Bretton Woods, says Brown" (afp.google.com) - Oct. 13, 2008.

"Talking Point: What we must do to save the planet" by Crispin Tickell (newscientist.com) - Sept. 7, 1991.

 

 

 

Vertaling: Hensel, december 2008