ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (169)


"She's an Aristocratic Lady called Baroness Warnock,
Who Likes Commoners Bowing, Touching Their Forelock,
She Believes in Eugenics, In Her Class Not Alone,
An Arrogant Lass, Hear the Words of this Crone,
Not For Compassion Would She Have You Done In,
A Societal Burden She Claims is a Sin,
Beware All You Poor, She Has Friends in the Know,
So Be True Baroness, Be the First One to Go"

 

In Nederlandse vertaling

 

19 september 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt 19 september 2008

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

“Code om te zwijgen” door Bruce Springsteen

 

Er is een code om te zwijgen, we durven het niet uit te spreken

Er zit een muur tussen ons en een heel diepe rivier

We blijven doen alsof er niets aan de hand is

Maar er is een code om te zwijgen en die kan niet langer doorgaan

 

 "Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix op vrijdag 19 september 2008. Ik adviseer nieuwkomers altijd om naar cuttingthroughthematrix.com te gaan en zich te verdiepen in de website. Je zult heel veel gratis audio opnamen vinden van gesprekken die ik  eerder gedaan heb en je kunt ze downloaden en ernaar luisteren. Ik probeer het allemaal samen te brengen, zoveel als menselijk mogelijk is, met de kennis, althans die ik in mijn leven heb opgedaan en ik geef je short cuts (korte routes) naar het grote beeld. We hebben nu short cuts nodig omdat dingen werkelijk voortrollen, op volle kracht.

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu waar je transcripten in de verschillende talen van Europa kunt downloaden.  Zoals ik zeg, we gaan nu op volle kracht deze Nieuwe Wereld Orde in en je kunt niets lezen, geen krant, je kunt niet naar het nieuws luisteren zonder dat het op je overkomt dat de dingen echt snel aan het veranderen zijn. Voor de mensen in de Verenigde Staten en Canada en Mexico is het de angst dat de dollar instort –dat zal de grote stok gaan worden in de finale installatie tot integratie, daar zullen zij het voor gebruiken. Het eerste (deel) wat zij kolossaal gebruikten was het terrorisme aspect en omdat het hebben van verschillende overheden ervoor zorgde dat het te omslachtig is en minder veilig voor de mensen, creëerden zij Fort Amerika. Zij hebben sinds het jaar 2005 ieder jaar geheime overeenkomsten getekend om “de banden verder aan te halen”, zoals zij integratie verwoorden. In 2010 vindt de laatste ondertekening plaats. Ik verzeker je, dit hele opgezette gebeuren met de dollar was bedoeld om ons allemaal heel bang te maken en te denken dat alles uit de hand loopt. Iedereen is bang en daarna komen zij met de oplossing naar voren, de enige oplossing, en dat zal complete en volslagen integratie zijn. Wat een mooie manier om het over te brengen. In Europa moesten zij een andere techniek gebruiken. Het kostte 50 jaar van sluipen en liegen tegen het publiek over integratie en het verliezen van je nationale soevereiniteit. In de Verenigde Staten wordt het gedaan onder de schijn van terrorisme en economie. Zo wordt het gedaan.

Zij spelen het op dit moment uit. Groot drama voor het publiek, groot drama. (Ze geven ons in in ieder geval wat drama) en terwijl we dit sinds 11 september zien gebeuren hebben we onze wereld zien veranderen. Het is werkelijk een wereldwijde verandering. Ieder land is in actie gegaan en heeft dezelfde enorme veiligheidswetten ondertekend, anti-terrorisme wetten. Je ziet dat ze hun eigen volk/mensen in luchthavens en grensposten fouilleren. En dit, opnieuw, is om je aan te laten passen aan een compleet nieuw systeem waarin jij onbelangrijk bent.

Ik moet altijd denken aan Bertraind Russell die zei, “We moeten een vorm van apathie onder het publiek creëren”. Wel, hoe creëer je apathie? Je geeft hen het gevoel dat alles om hen heen stuurloos is en dat zij werkelijk onbeduidend zijn. Je hebt geen macht om dingen te veranderen. Dat is de techniek die gebruikt wordt. Dus als je je echt neerslachtig voelt en je voelt een kleine paniek opkomen, haal dan gewoon je schouders op en herinner dat dit snel voorbij zal gaan. Want we gaan in galop het Brave New World scenario in, een op socialistische wijze beheerste samenleving met de fascist aan de top natuurlijk, waar ieder deel van je leven van geboorte tot dood voor jou gepland zal worden. En er zal geen giswerk aan te pas komen. Heel veel mensen zullen socialisme prettig vinden omdat zij er niet van houden om grote beslissingen over wat ook te maken. Maar er zijn anderen die dat helemaal niet willen. HG Wells zei in zijn eigen boek dat The Open Conspiracy heet: “In het gevecht tegen deze Nieuwe Wereld Orde zullen duizenden sterven”. En zonder twijfel zijn zij ook daar klaar voor. We hebben hen een leger zien opbouwen om daar mee om te gaan.

Terug met meer na de volgende berichten.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Zoals ik al zei probeer ik short cuts te geven, vooral aan de jongeren die door het ergste van de grote veranderingen zullen leven. Ze leven er in feite al doorheen. Als zij naar school gaan leven zij zeer zeker door grote veranderingen heen omdat er op school een nieuwe indoctrinatie gegeven wordt die hun geesten voorbereidt voor een totalitair type systeem waarvan zij zullen denken dat het allemaal heel normaal is. Ze worden tenslotte gefouileerd als ze naar school gaan, gefouileerd als ze in school zijn en dat zal hun leven vanaf dat moment zijn, in “City Street” of volwassenheid. Op deze manier wordt het gedaan en jij dacht dat het Nazi systeem met de Tweede Wereldoorlog gestorven was. Mensen dachten dat de Nazi’s allemaal in Duitsland zaten maar Nazisme was een filosofie en het was bedoeld om een internationale filosofie te zijn.

In totalitaire regimes zie je altijd dezelfde dingen gebeuren. Uiteindelijk zetten zij het leger in op het publiek. Dat was iets waarvan de Founding Fathers van Amerika zich goed bewust waren. Daarom hadden zij ook grote discussies of zij wel of niet een vast leger zouden moeten hebben. Sommigen van hen omzeilden dat door wat zij de Marine noemden te creëren -technisch gezien geen leger maar toch een leger. Dit is standaard – dit artikel dat ik ga lezen - in een gemilitariseerde samenleving. Zij willen dat wij een gemilitariseerde samenleving zijn, dit onderdeel, deze ene stap in de richting van de Brave New World. Er zijn veel stappen te gaan maar dit is er één onderdeel van, de Orwelliaanse fase, voordat we de Huxliaanse fase ingaan. Soms overlappen zij en we weten dat zij dat met het genetisch ontwerpen doen. Zij creëren nieuwe typen wezens en mensen etc, die het van het oude type zullen overnemen, de oude mens, “de mens van gisteren”, zoals het genoemd wordt. In het proces laten zij ons ook aan een gemilitariseerde samenleving wennen. Zij willen een oorlogsscenario, met rantsoenen, mensen die verhuisd en geëvacueerd worden, vluchtelingen, al die dingen, voor deze 100-jarige oorlog, 100 jaar om hun gehele Brave New World Utopia tot bestaan te brengen en tegelijkertijd de bevolking te reduceren.

Het is ook interessant hoe zij het publiek overtuigd hebben en nog steeds overtuigen, dat wij allemaal het probleem zijn. Wij hebben het blijkbaar veroorzaakt, wij allemaal. Wij, die een systeem van produceren en consumeren gekregen hebben. Wel, de elite hebben hun systeem nu veranderd in een post-industriële en post-technologische samenleving. Wij zijn nu gewoon “nutteloze eters”. Dus het is onze schuld, hoewel we doorgaan met produceren en consumeren is het onze fout dat we dat doen. En wie zegt dit? Alle grote foundations zeggen het. Zelfs de Canadian Green Party is naar buiten gekomen met zijn manifest over de noodzaak om de populatie te reduceren. Dat verbaast me niet als je naar de geschiedenis van de Groene Partij kijkt. - Herinner, de kleur groen is op dit moment ongelooflijk populair en de verschillende loges die ze in de mysterie religie hebben, met het blauw, zwart rood en groen, allemaal onderdeel ervan. – Wie heeft de Groene Partij opgericht? Iemand wiens vader de beste vriend van Stalin was. Verdiep je erin en je zult daar achterkomen.

Dit komt van ArmyTimes.com, september 2008.

“Korps Thuisland Toer begint op 1 oktober” 

“De derde infanterie van de eerste BCT traint voor een nieuwe dwell-time (onvertaald) missie. De ‘mensen thuis’ helpen….”

 

Alan: Helpen... het leger met geweren zal mensen thuis helpen.

 

wordt misschien een permanent onderdeel van het actieve leger”.

 

Door Gina Cavallaro - Staff writer, dinsdag 8 september 2008:  

 

Het 1e  Korps Gevechtsteam van de 3e divisie van de infanterie....”

 

Alan: Dit is een gevechtsteam.

 

heeft 35 van de laatste 60 maanden in Irak doorgebracht in het in full battle rattle patrouilleren,...”

 

Alan: Zoals ze dat noemen.

 

het helpen bij het herstellen van de essentiële diensten en het escorteren van voorraad convooien.”

 

Alan: Herinner wat ik zojuist voorlas, “het helpen bij het herstellen van de essentiële diensten en het escorten van voorraad convooien”.

Nu zijn zij aan het trainen voor dezelfde missie –- met een draai -– thuis.”

Alan: Dezelfde missie, met een DRAAI, THUIS.

Vanaf 1 oktober zal het eerste BCT 12 maanden lang onder het dagelijks commando van US Army North liggen, het dienstonderdeel van Northern Command,...”

Alan: Dat is NorthCom.

“...als een oproepbare federale response kracht voor natuurlijke of door de mens veroorzaakte noodtoestanden en rampen, inclusief terroristische aanslagen. Het is niet de eerste keer dat een actieve diensteenheid aangesproken wordt om thuis te helpen. Toen de orkaan Katrina in augustus 2005 hel ontketende in Mississippi en Louisiana, werden verschillende actieve diensteenheden van verscheidene posten gehaald en in die gebieden gemobiliseerd.”

Alan: Zo ook met Blackwater trouwens.

Maar deze nieuwe missie duidt de eerste keer aan dat een actieve eenheid een opgedragen taak aan NorthCom heeft gegeven, een gezamenlijk commando gevestigd in 2002 om bevel en control voor federale thuisland verdedigings inspanningen te verschaffen en ondersteuning van de verdediging van burgerlijke autoritieiten te coöordineren. De verwachtingen zijn, nadat het eerste BCT zijn missie afrondt, dat een ander, nog onbenoemd, actief dienstkorps het zal overnemen en dat de missie een permanente zal zijn.”

Alan: Nu, ik heb je eerder verteld, als de Verenigde Staten hun taak in het Midden Oosten voltooien, wordt de grote etende machine, deze grote, militaire ETENDE machine terug naar huis gebracht. En dat gebeurt, en het zal nog steeds eten, geloof me.

Op dit moment zal het response force requirement (onvertaald) een blijvende missie zijn. Hoe het Departement van Defensie ervoor kiest dat te verankeren en of zij ermee door zullen gaan ze aan NorthCom toe te wijzen kan in de toekomst veranderen” zei Kolonel van het leger Louis Vogler, hoofd van NorthCom Future Operations (toekomstige operaties). “Nu, het plan is om ieder jaar een macht toe te wijzen.”

 

Alan: In andere woorden, de een na de ander zal binnenkomen terwijl de andere weggaat.

Het commando ligt bij de Peterson luchtmacht basis in Colorado Springs, Colo., maar de soldaten met de eerste BCT die in april terugkwamen na 15 maanden in Irak zullen vanuit hun eigen thuisbasis op Fort Stewart, Ga. opereren waar zij in staat zullen zijn om naar school te gaan, tijd met hun familie door te brengen en voor hun nieuwe missie in het thuisland te trainen alsook voor de counterinsurgency (onvertaald) missie in de oorlogzones.

Stop-loss (onvertaald) zal niet van kracht zijn zodat soldaten in staat zullen zijn om het leger te verlaten of om tijdens de missie naar nieuwe opdrachten te verhuizen, en de operationele snelheid zal variabel zijn. “

Alan: Ik scroll nu naar beneden naar het interessante gedeelte want zij gaan verder om ons een paar dingen te vertellen die zij zullen gaan doen.....thuis.

Er kan een beroep op hen gedaan worden bij civiele onrust en crowd control (beheersing van menigten) of om te gaan met potentieel afschuwelijke scenario’s zoals gigantische vergiftiging en chaos als gevolg van een chemische, biologische, radiologische, nucleaire of high-yield explosief - of CBRNE aanval. Op Ford Stewart is het trainen voor scenario’s in het thuisland al begonnen en bevat speciale taken zoals de vaardigheid om de jaws of life te gebruiken om een persoon uit een verkreukeld voertuig te halen;…”

Alan: Herinner, dit is geschreven door een PR specialist. Zij hebben hun eigen departement. Alles van het leger dat aan de pers, aan het publiek gegeven wordt, gaat door een PR managementteam heen.

extra medische training voor een CBRNE ongeluk en het werken met experts van de US Forestry Service om met kettingzagen binnen te gaan en bomen om te zagen en op te ruimen om een weg of gebied vrij te maken.”

Alan: Dit is alleen maar het begin ervan.

De 1e BCT soldaten zullen ook leren hoe zij “het nonlethal package (het eerste ooit) moeten gebruiken…”

Alan: Een niet-dodelijk pakket (nonlethal package).

dat door het leger in gebruik genomen wordt”, zei commandant Col, Roger Cloutier, daarbij verwijzend naar beheersingsapparatuur voor menigten en verkeer en niet dodelijke wapens die ontworpen zijn om lastige of gevaarlijke individuen te  bedwingen zonder hen te doden. “Zij nemen een nieuw modulair pakket van niet dodelijke vermogens in gebruik. Zij hebben onderdelen ervan in Irak gebruikt maar dit is de eerste keer dat deze modules samengevoegd zijn en dat dit pakket gebruikt wordt en voor deze missie die we aan het ondernemen zijn zijn wij de eerste die het hebben gekregen.” Het pakket bevat apparatuur om een wegversperring op te zetten, spijkerstrippen om verkeer te stoppen of te beheersen. “

Alan:  ..die rijten je banden open.

Schilden en wapenstokken; en beanbag (onvertaald)kogels.”

Alan: En daarna gaan we naar het gebruikelijke PR materiaal dat het effect van waar ze zojuist over gesproken hebben vermindert, ze proberen er een beetje comedy in te brengen, zoals ze altijd doen.

Ik kan geen missie bedenken die nobeler is”, zei Cloutier, die in juli het commando kreeg. “We zijn over de hele wereld gegaan in deze tijd van conflict maar nu is onze missie om zorg te dragen voor burgers...”

Alan: Ik houd van de manier waarop hij het zegt, “om zorg te dragen voor burgers thuis”, met zijn modulaire pakketten.

 

“thuis... en afhankelijk van waar een gebeurtenis plaatsvond, ga je naar huis om te zorgen voor je eigen gemeente, de mensen van wie je houd.” 

 

Alan: Waar ze hen waarschijnlijk zullen taseren. Daar is dus het begin van DE OPEN MILITARISERING die zij voorbereiden voor iets dat gaat gebeuren. Verbind dit nu aan het 90-pagina’s dikke document - dat op mijn website staat - van het Departement van Defensie in Groot-Brittannië, die ook de belangrijkste denktank voor NATO is, waar ze dertig jaar opstanden over de Westerse Wereld voorzien. Opstanden door werkloosheid, opstanden door escalerende prijzen, en opstanden door tekorten aan voedsel en andere essentiële middelen. Het is niet moeilijk om dit samen te voegen en we zouden deze zaken heel, heel serieus moeten nemen. Ik heb je eerder verteld, onder tirannen wordt het leger altijd gebruikt om op de eigen mensen ingezet te worden. Verdiep je in de geschiedenis van Europa. Het is iets dat zij maar al te goed ondervonden hebben, maar al te goed. Ieder land in Europa heeft op een bepaald moment het leger op zijn publiek ingezet. Dat is standaard. Heel interessant…

 

En terwijl dat aan de gang is hebben we de eugenetici die allemaal onderdeel zijn van deze agenda, hun EUGENETISCHE AGENDA. Kijk naar al de GROTE FOUNDATIONS, kijk naar wat zij hebben gepromoot. Verdiep je in de Rockefellers en anderen en je zult erachter komen dat zij allemaal eugenetici zijn. Zij geloven niet in het behouden van het overschot in de kudde. En het publiek is voor hen een kudde begrijp je. Als je een goede baan hebt die voor hen aan de top nuttig is, zullen ze je tolereren. Maar als je hen niet goed genoeg dient willen zij je elimineren. Zoals ik eerder heb gezegd, zij beweren dat er teveel van ons zijn. En alles wat je hoeft te doen is naar het Nazi regime en het Communistische regime te kijken. In de Sovjet Unie zag je niet veel kreupelen rondlopen omdat zij hetzelfde verdomde ding deden als in Nazi Duitsland, en dat was het afmaken van van wat zij de medische of mentaal ongeschikten noemden.

 

Meteen na de pauze ga ik het hier over hebben.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt, we zijn door de matrix aan het snijden. Net voor de pauze was ik aan het praten over hoe dezelfde gemene soort filosofie in het Nazi Duitsland systeem begon met euthanasie, voordat de Tweede Wereldoorlog begon. Euthanasie van de ongeschikten – wat zij de ongeschikten noemen – mensen die geestelijk onder de norm zitten - en zelfs de oude en kreupele mensen ook. Als je kijkt naar het Sovjet beleid, ik geloof dat het om eerlijk te zijn niet verschilde. We weten dat zij in China bijvoorbeeld – dat een communistisch land is, geloof het of niet, deze vreemde mix van commuisme en kapitalisme maar het werd door het Westen gesticht dus ik ben niet verbaasd  – in China laten zij velen van hun weeskinderen sterven.

Hier is de Mail Online uit “het goede oude Groot Brittannie, het thuisland van democratie”. Het zegt hier:

 “Oude mensen met dementie hebben een plicht om te sterven...”

Alan: Een plicht om te sterven, heel Brits. In deze Nieuwe Wereld Orde zul je een plicht hebben om de wereldstaat te DIENEN, dat zijn hun eigen termen.

 

“...en zouden richting de dood bewogen moeten worden, zegt Barones Warnock”

 

Alan: Zij maakt deel uit van de elite, de speciale elite, het type van de ingefokten.

 

Door Steve Doughty, 19 september 2008:
 

“ ‘Ouderen met dementie verspillen de levens van mensen die voor hen moeten zorgen’, zei een van de meest invloedrijke experts van het land op het gebied van medische ethiek gisteren.  Baroness Warnock… “

 

Alan: Ik houd van de namen, WAR - NOCK.

 

zei dat er voor de oudere en zieke mensen die de dood overwegen ‘niets mis mee is om te voelen dat je dat zou moeten doen’ “.

 

Alan: Ik vraag me af of ze het over zichzelf heeft. Op een of andere manier denk ik van niet.

 

Haar opmerkingen in een interview met een kerkelijk magazine waren de eerste publieke suggestie van enige expert die nauwe banden heeft met Whitehall, …”

 

Alan:  Dat is de Britse regering.

 

dat euthanasie niet alleen legaal zou moeten zijn maar dat de ouderen bewogen moeten worden om te sterven. Lady Warnock zei: ‘Als je dement bent verwoest je het leven van mensen, het leven van je familie en verkwist je de middelen van de National Health Service’. Haar opmerkingen werden door Alzheimer instellingen veroordeeld als ‘schokkende onwetendheid en barbaars’. Right to life (het recht om te leven) groepen beschuldigden Lady Warnock en medevoorstanders van euthanasie ervan dat zij het publiek vertellen dat zij een recht om te kiezen willen terwijl zij persoonlijk voorstander zijn van gedwongen doding. Lady Warnock, 84, was het hoofd van de commissie die in de jaren ’80 de weg opende naar legaal onderzoek op menselijke embryo’s.

 

Alan: Ze is een echte charmeur, deze vrouw. Een echte, echte charmeur, ééntje uit de oude school. Maar er zijn er veel meer, er zijn er veel daar. In ieder geval ben ik blij dat zij hun hand en hun gezicht voor de eerste keer laten zien. Het zijn dezelfde mensen die het publiek abortus opdrongen, je weet wel de lagere klassen, omdat zij heel bang waren dat wij hen eruit zouden voortplanten (outbreed). Daar heeft Charles Galton Darwin over geschreven, zelf lid van de elite, in zijn boek The Next Million Years.

 

“Invloedrijk in zowel onderwijs als medische ethiek werd zij een openlijk voorstander van euthanasie nadat haar zieke echtgenoot in 1995 door zijn arts geholpen werd om te sterven. Zij vertelde aan het tijdschrift Life and Work van de Kerk van Schotland: ‘Ik heb zojuist een artikel geschreven, A Duty to Die? (vertaald: “Een Plicht om te Sterven?”) voor een Noorse periodiek. Ik schreef het werkelijk om voor te stellen dat er niets verkeerds is aan het voelen dat je dat zou moeten doen, zowel voor de bestwil van anderen als voor jezelf’.”

 

Alan: Nu, ik heb je ook verteld dat dit het materiaal is dat zij er bij de kinderen aan het inpompen zijn, met sterilisatie, er zijn teveel mensen enzovoort. Je zult spoedig zien dat jonge vrijwilligers in deze sciencefiction wereld waarin we leven naar voren komen en zich als offer aanbieden om de planeet te redden. Dat zal gebeuren. Wacht maar af.

 

“Zij voegde eraan toe: ‘Ik ben het absoluut, volledig eens met het argument dat als pijn ondraaglijk is, iemand geholpen moet worden om te sterven, maar ik vind dat er een breder argument is dat als iemand absoluut, wanhopig wenst te sterven omdat zij een last voor hun familie en de staat zijn, dan vind ik dat ook zij zouden moeten mogen sterven.”

 

Alan: Wat zij hier werkelijk zegt: “een last voor de familie of de staat”, ze heeft het over economische redenen.

 

Lady Warnock stelde vier jaar geleden voor het eerst voor dat het beter was dat de ouderen en zieke mensen zouden sterven dan dat zij een last worden. In 2006 ondersteunde zij een poging van medestanders om in een wet vast te leggen dat artsen patiënten mogen doden die ondraaglijke pijn lijden. In Groot Brittannië hebben zo’n 700.000 mensen dementie en verwacht wordt dat dit zal verdubbelen…”

 

Alan: Dit is weer een van hun vreemde statistieken waarvoor we geen bewijs hebben.

 

“…in de komende 30 jaar. Rebecca Woord, hoofd van het Alzheimer’s Research Trust, zei: ‘Lady Warnock laat een schokkende onwetendheid zien door het verkondigen van haar zeer ongevoelige zienswijzen. Mensen met dementie kunnen redelijk comfortabel leven als er goed voor hun gezorgd wordt. De oplossing voor onze dementie crisis is niet euthanasie. Het antwoord is meer onderzoek zodat we nieuwe behandelingen kunnen vinden, voorzorgsmaatregelen en een geneesmiddel’.

 

Alan:  Wel, zij weten wat dit allemaal veroorzaakt heeft omdat zij het ons GEGEVEN hebben.

 

Neil Hunt van de Alzheimer’s Society zei: ‘Met de juiste zorg kan een persoon tot in een ver stadium van dementie een goede kwaliteit van leven hebben’.

 

Alan: En daarna krijg je al de verschillende mensen die bekritiseren wat zij zei. Maak hier geen fout, dit is geen ongelukje dat ze hiermee naar buiten gekomen is, dit is getimed. Het zal getimed worden als de andere grote diensten en foundations aan hetzelfde onderwerp gaan werken. Herinner, herhaling, herhaling is heel belangrijk om in ons onderbewuste te krijgen dat dit iets normaals is om te doen. Dit zijn dezelfde mensen die aan het eerste eind van het spectrum begonnen, met het kind. Zij wilden dat het ongeboren kind vernietigd werd, zij wilden niet dat de gewone mensen in aantal zouden groeien. En nu gaan ze voor het andere eind van het spectrum, de ouderen, de zwakken en de zieken enzovoort. En het zal niet stoppen, geloof me. Dat is het hele idee met de pilaren. De pilaren houden allemaal het dak van het gebouw omhoog. Je haalt er één weg en dat betekent dat het veel gemakkelijker is om de andere pilaren neer te halen. Je kunt  hen NOOIT een stap vooruit laten doen en je kunt NOOIT een stap terugdoen met deze persoonlijkheden. Er is GEEN COMPROMIS, op geen enkele manier, en zij zijn op het oorlogspad en we kunnen ons er maar beter heel bewust van zijn. Ik zal terugzijn na deze pauze.

 

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik probeer aan te tonen hoe zij ons op dit hellend vlak naar beneden hebben gebracht, het hellend vlak dat door de mensen die de wereld beheersen voor ons ontworpen was om op naar beneden te glijden. Zij geven ons iets altijd met een heel goede reden maar wat er altijd achterligt is de echte reden. En we krijgen de echte reden nooit verteld totdat het te laat is. We bevinden ons al heel lang op een neerwaarts hellend vlak. Toen zij een egosyntonische, hedonistische samenleving creëerden moedigden zij iedereen aan om als paashazen te spelen en daarna wijzen ze naar de effecten van het alles en zeggen, mijn o mijn, wat gaan we eraan doen? Om mee te beginnen accepteren we abortus. En daarna gaan we neerwaarts. Want het idee is niet om jou het opbrengen van een kind in slechte economische omstandigheden te besparen of iets in die trant. Het was bedoeld om de bevolking in de lagere klassen te reduceren, iets waarover door de leden van de elite uitvoerig geschreven is, de laatste 100 jaar of meer – in feite, het gaat helemaal terug tot Malthus in de 19e eeuw. Het was hun probleem altijd om het publiek mee te krijgen. Zij hebben er miljoenen dollars aan propaganda in gestopt en miljoenen dollars van je belastinggeld. Zij hersenspoelen je tot je eigen uitroeiing.

Er is een andere site die bij het laatste onderwerp aansluit, en het heet lifesitenews.com.  Op deze site gaat het over eugenetica programma’s tegen de invaliden en dat er zoveel kinderen met Down Syndroom voor de geboorte gedood worden omdat het de nieuwe norm is. Vergeet niet dat deze testen niet altijd accuraat zijn. Na het lezen van de eerste paar paragrafen zegt het hier:

 “Vroeger screenen op Down Syndroom wakkert mogelijk het Eugenetische programma tegen gehandicapten aan”

89% van Down Syndroom babies in Canada, en 90% in de Verenigde Staten wordt voor de geboorte gedood”.

 

Door Hilary White, donderdag 10 november 2005:

 

“Wijlen Tanis Doe, die een professor voor sociaal werk was aan de Universiteit van Victoria, Brits Columbia, zei in maart 2004 dat er een prenatale, Nazi-stijl uitroeiingscampagne tegen de invaliden van de Westerse wereld gevoerd wordt.“

Lees dat artikel, het is heel goed. Er staan veel links en andere artikelen op deze specifieke site en je moet het ter harte nemen want het zal jou raken. We hebben allemaal geleerd dat wat we doen geen invloed op anderen heeft. Nu, dat is een heel grote leugen. Want datgene wat normaal wordt omdat de meeste mensen het doen wordt uiteindelijk WET. Dat is hetzelfde met ALLES, zelfs de ID kaarten die ingevoerd worden. Eerst maken zij het VRIJWILLIG en daarna wordt het, als een bepaald percentage ze heeft, WET. Dat was ooit het geval met het rijbewijs. In het begin was het niet gedwongen maar vrijwillig. Net als met verzekeringen. Als je er eenmaal genoeg mensen voor hebt wordt het WET. Met moorden, geloof me, met moorden wordt het hetzelfde.

Kijk naar China. China is de MODELSTAAT voor de rest van de wereld, volgens de Verenigde Naties. Eén kind per gezin. De buren zijn getraind om een vrouw die in verwachting is van haar tweede kind weg te slepen. Zo zijn zij getraind. Het is gemakkelijk om het publiek, het algemene publiek te trainen. Weet je, het algemene publiek beangstigt me, de massamens beangstigt me omdat zij zo gemakkelijk met nieuwe normalen geconditioneerd kunnen worden. Zij denken helemaal niet na, zij reageren emotioneel.  De mensen die hen de nieuwe normalen geven weten dit. Zij weten hoe ze het moeten doen, het is een formule. Zij creëren sociale goedkeuring en sociale afkeuring. Het is dezelfde techniek die nu in het Westen gebruikt wordt. En dezelfde mannen die erachter zitten, in de Verenigde Naties, hebben het beleid opgesteld om dezelfde programma’s in de westerse wereld te gebruiken. Je moet voor jezelf denken, anders ben je verloren.

We gaan nu naar de bellers en we hebben Bernard uit Philly aan de lijn. Ben je daar Bernard?

Bernard: Hallo, dank je voor het aanemen van mijn telefoontje. Jij zei een keer dat je de esoterische betekenis van Saint John, the Divine’s Loge zou bespreken. Zou je dat kunnen doen?

 

Alan: Saint John is een hoge figuur is in de Vrijmetselarij. Er zijn verschillende betekenissen van het woord John zelf, zelfs de uitspraak ervan. Een ervan is Jonathan, dat is Johan Athan of Aton. Aton betekent altijd de zon. Op een ander level heb je de betekenis van Jonah, het vrouwelijke orgaan (yoni) en daarvan vind je er veel in het Midden Oosten, rond Jeruzalem. Zij hebben er duizenden opgegraven toen zij zochten naar overblijfselen van heilige mensen, in het verleden. Ze vinden die omdat het vrouwelijke in oude tijden in dat gebied aanbeden werd. Je hebt ook nog de andere betekenis van Ion. Omdat de J stil was spraken zij in plaats daarvan een I uit, dus heb je Ion. Zij hadden het eiland Iona in de Egeïsche Zee (niet in de Mediterraan). Daar was de plaats die de Tempel van Vuur genoemd werd, op dat specifieke eiland en de priesters daar werden in hoog respect gehouden vanwege hun kennis van de mysteriën, die we wetenschappen zullen noemen.

 

Ze hebben verschillende betekenissen. We komen erachter dat John uit de Bijbel waarschijnlijk de enige Gnostische Christen was die in de Bijbel gezet mocht worden. De anderen waren Koptisch Christenen. Je zult veel meer van de mysterie religie vinden want zij beginnen altijd met HET WOORD. En John begint zijn evangelie met HET WOORD en het woord werd God, dat betekent het. Er is een andere betekenis in de mysterie religie door de tijden heen voor waar John voor staat. Hij gaat zeer zeker door de mysterie religie heen. Wijs het niet compleet af want er zit veel waarheid in, veel waarheid in het mysterie ook, hoewel het in moderne tijden gecorrumpeerd is. Maar hij gaat in op de waarheden van een SCHEPPER die can be anew (vrij vertaald: die opnieuw god kan worden). Jij kunt het worden, dezelfde soort geest kan door jou heen leven. Dat is iets wat zij in het evangelie van Johannes voortdurend behandelen. Hij probeert de zeer essentiële boodschap over te brengen waarin alle oude Gnostici geloofden. De schepper kon door mensen werken en hun medebroeders met dezelfde ervaringen zouden ook dezelfde geest hebben die in hen leeft.  Je komt erachter dat ook Jezus zei: ”dezelfde geest die in mij is, is daarom in jou”. Heel belangrijk om te begrijpen. Het betekent dat je waarden heel erg hetzelfde zouden zijn  Niet omdat je ze onderwezen hebt gekregen maar omdat je tot die waarden komt door je eigen ervaringen en conclusies. 

 

Bernard:  Oké. Waar staat het logo van de Jezuïeten, HIS, voor?

Alan:  Ik ben hier niet om alleen vragen over taal te beantwoorden. Je moet begrijpen, ik kan cursussen over deze dingen geven en die kunnen eeuwig duren, absoluut. Maar de Jezuïeten – na Ignatius Loyola die tot de Alumbrados behoorde, en Alumbrados betekent de verlichtten. Zij waren de Spaanse afdeling van de Tempeliers. Hij werd gevangen genomen door het Vaticaan toen hij tegen Rome vocht en daarna werd hij in de kerk ingewijd en werd hij de eerste wat zij noemen de Zwarte Paus.  Zijn naam zelf, Ignatius, Ignatius betekent ontbrander van het vuur, en hij was degene die het vuur moest ontbranden, opnieuw, de verlichtte. Zij gebruiken deze termen allemaal door de tijden heen. Hij is de ontsteker. - Met betrekking tot “Jesuit” – als je je zou verdiepen in de naam van God, dan is dat altijd IK BEN (“I AM”), de uiteindelijke God, de Yahweh volgens de mysteriën is de Demiurgos, de demiurg en daarom, als je naar een andere taal kijkt zoals het Frans en je zegt JE SUIT, I AM, wordt JESUIT ik ben, je-suit. Het is allemaal een spel met woorden, gecamoufleerd voor het algemene publiek.

Bernard:  Weet je, toen ik over de geschiedenis van de Jezuïeten las kwam ik tot de conclusie dat zij gezonden werden, dat zij gecreëerd werden om de Katholieke Kerk te infiltreren. Denk jij dat dat het geval is?

Alan: Ik heb geen twijfel. Ik twijfel niet dat zij zeker een geheel nieuw perspectief de katholiek Kerk in hebben gebracht maar je moet begrijpen dat zij in de Katholieke Kerk vanaf haar oprichting geprobeerd hebben de heidenen binnen te brengen en hen zover te brengen dat zij de Katholieke Kerk zouden accepteren. Zij hebben zoveel van de heidense gebruiken opgenomen, en heiligen of goden die binnen de Katholieke Kerk tot heiligen gemaakt werden. Tot zekere hoogte zijn zij zelf heidens geworden. In al de heidense religies zit veel waarheid van de mysterie religie en heel veel allegorie van de mysterie religies dat erbij komt. Het algemene publiek aanbidt altijd, in iedere religie, het EXOterische, inclusief alle heidense religies en zij begrijpen zelden het ESOterische dat het bevat. En binnen de Katholieke Kerk was het net zo. Daar kreeg het stichten van de Katholieke Kerk zelfs vanaf haar begin een enorme impuls. Het was een rijke kerk vanaf het begin omdat het door Rome geautoriseerd werd. Het had ook grote financiële steun van de Rockefeller typen die in die dagen bestonden, zij sponsorden het tot bestaan. Omdat het een nadruk legde op GEHOORZAAMHEID en vreedzaamheid werd het een zeer nuttig instrument voor de mensen die al over de wereld heersten. En het werd gepromoot. Binnen de religie zelf zijn er zonder twijfel ook vele waarheden te vinden en heel veel filosofieën die nooit ontkend kunnen worden. Het houdt ook niet in dat iedereen die de Katholieke Kerk diende de innerlijke aspecten ervan begreep.

Bernard:  Oké, bedankt. En de laatste vraag, heb je…

Alan:  Ik moet naar de volgende beller gaan, je hebt al drie vragen gesteld, oké? Ik heb John uit Texas, ben je daar John?

John:  Alan?

Alan:  Ja, is dat John?

John:  Ja. Ik moet je een paar vragen stellen over de …toen ik naar de Olympische Spelen aan het kijken was … en ik zag al de symboliek door de Olympische Spelen heen. En er zijn heel veel mensen nodig om ervoor te zorgen dat al die symboliek werkt en in het spotlicht goed uitkomt. Het verbaast me hoe diepgeworteld en diepliggend al de symboliek en alles in onze samenleving is. En iedereen moet waarschijnlijk weten dat zij dit doen.  Het verbaast me gewoon dat mensen dit doen zonder dat ze het weten.

Alan:  Zij weten het, zij weten het. Zij houden ervan om grote parades voor het publiek te houden waar ze al hun emblemen laten zien en zij bespotten het publiek omdat ze het niet begrijpen wat ze echt zien, maar er toch van genieten. Dat is onderdeel van hoe ze aan de top hun kicks krijgen.  Er zit heel veel werk in het plannen en oefenen enzo en het opzetten van deze geënsceneerde evenementen.  Je hebt gelijk, je hebt helemaal gelijk.

 

John:  Nog een snelle vraag. Wat is de symboliek van …ik heb heel veel presidentskandidaten en senatoren gezien die een bij op hun manchetknoop of pakken dragen.

 

Alan:  Een B?

 

John:  Dat klopt.

 

Alan:  Heb je het over de letter B of het insect?

John:  Het natuurlijke insect, de hommel.

Alan: Wel, dat komt omdat....Napoleon had een grot die gemaakt was van gouden bijen die hij vond in een sarcofaag in Egypte. Zij houden van de bij, dat werd zijn symbool, de bijenkorf. Zij spreken over de perfecte samenleving en dat zij de werkbijen zijn die in de richting van het Grote Werk werken naar deze perfecte, geordende samenleving. Iedere bijenkorf is nauwkeurig ingericht. Zij vergeleken het met het algemene publiek, met de elite aan de top die de koninklijke honing krijgt, en onder hen de priesterklasse, en onder hen de werkbijen. Dat is wat zij de perfecte samenleving noemen. Dus zij zijn de werkbijen. Ik ben niet verbaasd dat zij van de bij op hun manchetknoop houden.

John:  Dat is een ander punt, zij lachen het publiek gewoon weer uit, heb ik het goed?

Alan:  O ja, absoluut. Zelfs ook de letter B, die zij ook in die categorie gebruiken, het is een 13. Zij houden van het getal 13 en oude DeMolay en al het andere en zijn dood, dus zij gebruiken het nummer 13. De 1 en de 3 samen maakt de letter B. Het is ook het logo van McDonalds, als het je opgevallen is, op zijn kant.

John:  Ik heb dat logo gezien en het verbaast me dat - nu ik veel dingen heb gezien zodat ik wakker ben geworden voor de ECHTe geschiedenis van waar onze taal vandaan kwam – Ik ben zo verbaasd. Het is werkelijk verbazingwekkendHeel erg bedankt. Ik wil niet meer van je tijd in beslag nemen, ik zal je naar een andere beller laten gaan. 

Alan:  Dag. Nu, Matt uit Chicago is er, ben je daar Matt?

Matt:  Hallo. Goedenavond Alan, hoe gaat het met je?

Alan:  Ja.

Matt:  Gisteren sprak je over Sitchin en de Annunaki en hoe dat onderwerp ons hulpeloos laat voelen.

Alan:  Als je erin gelooft. 

 

Matt:  Ik ben het niet eens met Sitchin’s hypothese, ik ben meer van evolutie. Het probleem met evolutie echter is, ik hoor Darwinisme, Sociaal Darwinisme en Eugenetica. Ik ben gewoon benieuwd, kun je de verschillen tussen al de opvattingen van creationisme, evolutie en Annunaki bespreken?

 

Alan:  Nee, want we hebben nog 10 minuten en dat zou dagen in beslag nemen. Alles wat ik over Sitchin heb gezegd is dit: het voegt zich precies naar een agenda die een psy-ops operatie was. Het voegt zich naar die agenda, ligt op een lijn en dat moet je vermoedens geven. Hij creëerde letterlijk zijn eigen taal die hij, zoals verondersteld werd, ontcijferde. Het is zijn eigen speciale methode. Niemand anders zal het met hem eens zijn. Hij heeft de werkelijkheid ervan volledig veranderd. Als je de Sumerische tabletten zelf leest verschillen deze niet van het oude India of Ra of Egypte, waar de God zichzelf bevrucht en al het andere. Hij heeft seks met de geest van de lucht. Het heeft allemaal te maken met geesten begrijp je, niet met mensen.  Maar het had de bedoeling om je te laten voelen dat als een of ander super, buitenaards wezen (agency) binnenkwam en de mens creëerde om een minderwaardige slaaf te zijn, je het nooit zou kunnen verslaan. Derhalve, als je dat slikt ben je al verslagen. Zo werken psychologische operaties. Het heeft de bedoeling je je hulpeloos te laten voelen, want hoe zou een slaaf die zwak geschapen is zijn eigen schepper ooit verslaan?

 

Matt:  Op datzelfde vlak…toen Jordan Maxwell sprak over het eind van het tijdperk waar we het tijdperk van Boogschutter, sorry, Waterman ingaan, we zitten nu in Vissen geloof ik, wel, dat is één argument, het klinkt alsof dit mogelijk het eind van dit tijdperk is. En dan hoor de de mensen van de kant van het Christendom, zoals het Council for National Policy… mensen die het geloof pushen om God en Jezus in je leven te hebben om hierdoor heen te kunnen komen is een ander onderwerp dat ik regelmatig overdenk. 

 

Alan:  Wel, tijdperken zijn simpelweg de manier van de elite om tijd te meten.  Zij gebruiken de sterren, zelfs in de oude tijden deden ze dat ook. Herinner, de eerste redenen om naar de sterren en planetaire bewegingen te kijken had te maken met seizoenen en tijdstippen voor het planten en al dit soort dingen. Maar zij gebruiken het ook als een klok, als een zonneklok of een jaarlijkse klok. En zij hebben hun plannen in “de hemelen” geschreven staan en zij maakten ze heel lang geleden. Blijf aan de lijn, ik ben terug na deze pauze.

***

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. En hebben we Matt uit Chicago aan de lijn?

Matt:  Wel, je sprak over Jordan Maxwell en het eind van het tijdperk.

Alan:  Zij maakten altijd een tijdklok en gaven zichzelf veel ruimte voor de agenda, daar is geen twijfel over. Het tijdperk Vissen was het tijdperk met het symbool van de vis dat werd gebruikt. En de vroege Christenen gebruikten het symbool van de vis en er zijn heel veel fresco’s gevonden - en die bevinden zich nu in de museums - van de vroegere missionarissen die uit het  Midden Oosten kwamen, met name uit Egypte. Dus zij gebruiken het symbool van het tijdperk. Er is geen twijfel over dat Vrijmetselarij in zijn publicaties altijd deze volgende fase heeft gepromoot, het tijdperk van Waterman (Aquarius), waar zij, zoals verondersteld, stapsgewijs hun nieuwe Utopia binnenbrengen en natuurlijk, voor de meeste mensen zal het hel gaan worden omdat zij in die organisatie niet veel ruimte hebben voor de profanen – de massa.

Matt:  Dat zal het tijdperk zijn van ecologisme (environmentalism), moeder aarde...

Alan:  Ja, dat allemaal. Gereduceerde bevolking, het verwijderen van “de nutteloze eters” zoals ze hen noemen en dan zullen zij hun utopia hebben, een GEORGANISEERDE samenleving, een GEPLANDE samenleving. Je hebt gehoord over Gepland Ouderschap (Planned Parenthood), wel dit is het geplande globale dorp. Als je een taak hebt om te doen, als zij je nodig hebben voor een taak, dan word je misschien geboren, zo niet dan zul je niet geboren worden. Dat is LETTERLIJK waarop het gaat neerkomen. 

Matt:  Oké, heel erg bedankt.

Alan:  Bedankt voor het bellen. Een heel, heel oude agenda. Deze mannen werken in eeuwen, misschien in duizenden jaren. En zij werken er zeer zeker naar toe. Vergeet niet, zij worden er aan de top zeer goed voor beloond. We hebben Rick in Californië, ben je daar Rick?

Rick:  Ja. Ja, ben je daar Alan?

Alan:  Ja.

Rick:  Er was iemand die zei we hebben Rick aan de lijn en het klonkt als jou maar dat was niet zo, dus ik vraag me af of er iemand meeluistert.  Ik wilde iets vermelden over dat artikel van het leger dat je leest over de troepen die hier gestationeerd zijn. Gezegd wordt dat het voor een aardbeving in Californië is

Alan:  Ja. O ja, zij zullen ieder excuus dat er is gebruiken. Maar als zij niet dodelijke wapens krijgen en ze zij aan zij met de politie trainen, zouden bij iedereen de haren overeind moeten gaan staan, als het leger met de politie traint, vooral actieve dienst troepen.

Rick:  Wat ik wilde zeggen was dat op 13 november, dat is op een dinsdag, 13/11, een heilig nummer, homeland security de grootste aardbevingsoefening  in de geschiedenis houdt, de Great Shake Up en ik ging naar de USGS en zij hebben de vlaggen op Los Angeles staan. Ze hebben het allemaal in kaart gebracht. Ik denk dat ze HAARP op ons gaan gebruiken  Alan.

Alan:  O, zij zullen al deze dingen gebruiken. Er worden over het land ook grote torens opgezet. Ik weet niet of je ze gezien hebt. Het zijn grote brede torens met hier en daar een camera die eruit steekt maar er gaan enorm grote kabels in. Ik denk dat het onderdeel is van de E.L.F.-control frequenties, dat technotronische tijdperk waar Zbigniew Brzezinsky over sprak. Ik denk dat ze daarvoor al deze torens opzetten. Het zijn verbazingwekkende bouwsels als je ze ziet. Het zijn zeer zeker niet de gebruikelijke microgolf torens met de cilinders (drums) bovenop enzo. Dit zijn heel, heel brede torens, ongeveer 30-35 voet (1 voet is 30,48 cm) hoog.

Rick:  Ik wilde een vraag stellen, ik heb zojuist Morals and Dogma aangeschaft, de 1950 editie. Hoe belangrijk is het verschil met de originele editie uit 1871?

Alan:  Dat weet ik niet, ik heb de latere versies niet gelezen. Het is waarschijnlijk zo goed als hetzelfde maar ik heb de eerdere versies en die moet je proberen te bemachtigen.

Rick:  Oké. Wel, heel erg bedankt Alan.

Alan:  Bedankt voor het bellen. Wel, Hamish en ik wensen je vanuit Ontario, Canada een goede avond en moge je God of je Goden met je gaan.

Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

 

Links naar artikelen:

"Brigade homeland tours start Oct. 1" by Gina Cavallaro (armytimes.com) - Sept. 8, 2008.

"Old people with dementia have a duty to die and should be pushed towards death, says Baroness Warnock" by Steve Doughty (dailymail.co.uk) - Sept. 20, 2008.

"Earlier Screening for Down’s Syndrome May Fuel Eugenic Program Against Disabled" by Hilary White (lifesitenews.com) - Nov. 10, 2005.

"Academic Says Canadian Prenatal-Screening Practice a Reflection of 'Nazi-Style Eugenics' " (lifesitenews.com) - March 18, 2004.

 

 

Vertaling: Hensel, december 2008