ALAN WATT

ON

"NATIONAL INTEL REPORT"

 

WITH

JOHN STADTMILLER

 

(Alan valt 2 uur in voor John)

 

"SCIENCE PROMOTES STERILIZATION

FOR YOUNG WOMEN —

AND WE KNOW WHERE IT GOES FROM THERE"

 

“DE WETENSCHAP PROMOOT STERILISATIE VOOR JONGE VROUWEN – EN

DAN WETEN WE HOE HET VERDER GAAT.

 

15 februari, 2008

 

Dialoog Copyright Alan Watt – 15 februari, 2008 (Uitgezonderd muziek, literaire citaten en opmerkingen van bellers.)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt die de volgende uren invalt voor John Stadmiller en dit is 15 februari 2008. Nieuwkomers vraag ik altijd op mijn website te kijken. dat is cuttingthroughthematrix.com waar je honderden uren gesprekken uit het verleden zult vinden, waar je naar kunt luisteren. het helpt je de zwarte gaten die we in de ververwijderde en de recente geschiedenis hebben. Ik laat je alle verschillende groepen zien die de grote monopolistische structuur is die we de New World Order noemen. Ik vertel je waar het naartoe gaat en de methoden die gebruikt worden om ons daar allemaal naartoe te leiden. Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu, download de transcripten, in verschillede Europese talen, van dezelfde gesprekken. Je kunt ze uitprinten en aan je vrienden geven

 

Wat vandaag met de meeste mensen gebeurt, is een gevoel van ongemak omdat we zo’n kort leven leiden en we zien dingen snel veranderen in ons eigen leven; we worden een beetje nerveus. We worden zenuwachtig omdat, mensen als we zijn, hebben we graag zekerheid, in welke vorm dan ook, in ons leven.

 

Vandaag zie je in iedere stad, ook in dorpen en zo, gebouwen omhoog komen en vijf jaar, 10 jaar staan en dan worden ze weer afgebroken. Dat is ook opzettelijk. Dus een gevoel van standvastigheid is er niet. Niet zo lang geleden groeide je op, en kon je door dezelfde straten en landwegen lopen waar je grootouders op liepen en onder dezelfde bomen zitten waar zij onder zaten. Je had een gevoel dat je ergens bij hoorde en dat is allemaal door een plan vernietigd, omdat de samenleving die gecreëerd wordt een soort doorgangs-samenleving is. We moeten in de toekomst allemaal verhuizen, door verscheidene middelen natuurlijk, inclusief terreur, plagen en de rest en economische ineenstorting. Dat kun je vinden, tenminste de economische ineenstorting in het boek van Jacques Attali Millenium genaamd en hij was geen kleine jongen die zijn mening gaf. Hij was de speerpunt van de Europese Unie. Als hij het heeft over Amerikaans in Millenium”, (subtitel “Winners and Losers in the Coming New World Order,") zegt hij dat mensen, Amerika zullen verlaten; zij zullen de volgende “bootvluchtelingen” worden die werk in het buitenland zoeken. In de nabije toekomst moeten we allemaal transportabel zijn.

 

In feite zullen de nieuwe nomaden een soort bureaucratische klasse zijn die de rest van de wereld helpt managen. Ze zullen van stad naar stad gaan, waar ze voor 2, 3 maanden neergezet worden en dan gaan ze verder; dus iedereen moet in het leven, aan het idee gewend raken geen vastigheid te hebben. Op die manier kunnen we beheerst worden, iedereen in feite, inclusief de bureaucraten, des te eenvoudiger. Maar, reizen is niet voor iedereen en daarom gaan ze ID kaarten uitdelen. Je zult niet mogen reizen tenzij je een perfecte, heldere staat van dienst hebt. Van een uitgesproken gehoorzaamheid aan het systeem. Als je ooit een wet gebroken hebt, misschien zelfs je leraar hebt tegen gesproken, staat dat in je archief. Je bent dan een probleemmaker, dus zit je thuis vast waar er geen werk zal zijn of je wordt in een kleine enclave gezet, die ze voor mensen die zich niet aanpassen apart hebben opgezet, tenminste in de middenfase.

 

Dit is geen grap. Zoals ik aan het begin van dit gesprek zei, we haten veranderingen. We zijn mensen. We houden van vastigheid, maar 100 jaar geleden, is de machinerie die dit alles in beweging heeft gezet dat vandaag gaande is, al voorbereid. Grote foundations, ontelbare groepen inclusief de Fabian Society waren in beweging, deze golf te creëren die al deze tijd nodig had, 100 jaar, zichzelf te manifesteren. Ik ben met meer, na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en val de komende twee uur in voor John Stadmiller. Ik bespreek een beetje de krachten die achter de veranderingen zitten want het zijn echte georganiseerde krachten. Niets gebeurt in de geschiedenis van de moderne wereld, zonder dat het zo gepland is en we zien echt de voortdurende plannen, de bureaucraten en verschillende facties van de overheid de hele tijd de zee oversteken en hun trawanten in andere departementen dingen leren – gelijkende departementen die het Congres en de parlementen omzeilen. Een proces dat eigenlijk, zover terug als de League of Nations is opgezet, de voorloper van de UN en dit doen ze nu al 100 jaar. Ongeveer 100 jaar zal het nu zowat zijn. H.G.Wells, een lid van de Fabian Society, een van de belangrijke groepen die opgezet waren en zichzelf zoiets als links-van-het-midden noemt. Maar in werkelijkheid goedkeuring kreeg van de Kroon van Engeland, de mensen de arbeidersklasse, langs een bepaald pad te leiden, gelovend dat het hun eigen kampioen was.

 

Ze hebben een Marxistische visie en worden vaak verweten marxisten te zijn, maar er is niets marxistisch aan hen. Hier bestaat geen links of rechts paradigma, maar wat we hebben, zijn simpelweg agenturen, opgezet om beide kanten te leiden en iedere kant ertussenin; ze zullen je altijd hun leiders geven. Dat planden zij toen ze de Fabian Society opzetten in Engeland. De Fabian Society had precies dezelfde agenda waarvan later de nazi’s de schuld kregen. Ze spraken niet over het elimineren van armoede door middel van werk voor iedereen. Ze gingen ook in de eugenetica, een heel groot deel van hun programma, eugenetica en voortplanting. Ze gaven de schuld voor armoede aan de armen, vanwege erfelijke defecten in hun genetische structuur. Hun idee was, dit uiteindelijk door wetenschap te elimineren en door het implanteren van wetten en begrensde regelingen door de overheid, dat zulke inferieure genen zich als menselijke wezens zouden kunnen manifesteren. 

 

Met andere woorden, euthanasie zou voor bepaalde mensen gebruikt worden, massale sterilisatie en al dit soort dingen. Al die prachtige dingen die in de 1940’s eraan kwamen, werden ook op de Fabian Society besproken, die aan het begin van de 1900’s was opgezet. Nogmaals, gesponsord door wat ze in Engeland het establishment noemen, dat betekent de Koninklijke Kroon. Alle honderden families die nog steeds Engeland beheersen. Ze zijn allemaal, afkomstig van de Noormannen, Dus zetten ze deze Fabian Society op en ze geloofden ook in een specifieke religie. In feite geloven alle instituten en society’s in een bepaalde religie die, om te beginnen, gebaseerd is op het darwinisme. Darwinisme, met het recht van de sterkste en grote machtige organisaties waren in feite in de 1800’s opgezet.

 

Cecil Rhodes was een frontorganisatie die ook toestemming kreeg zich te ontwikkelen, mét een charter van de Kroon. Die fuseerde met de Round Table Society van Alfred Milner en werd de Royal Institute for International Affairs. Die bestond vooral om de media en de politici in de organisatie te betrekken die tweedelige functies hebben; zogenaamd het land dienen en tegelijkertijd trouw zweren aan een globaal overheidsysteem en ze zouden hele naties van mensen langs een bepaald pad, herderen. Een voor- bestemde rangorde van dingen waar geen inferieure soorten uiteindelijk

De Fabian Society moest de linkervleugel langs hetzelfde pad leiden en ze sponsoren niet-gouvermentele organisaties, betaald door de belangrijke instituten, waarvan de mensen denken dat ze filantropisch zijn (liefdadigheid op hun manier) en betalen deze niet-gouvermentele organisaties, zodat ze kunnen bestaan en bestrijden zogenaamd al die zaken ten behoeve van de mensen. Tenminste, zo moet het algemene publiek deze groepen waarnemen. Strijden voor hun rechten, maar alles wat de niet -gouvermentele organisaties eisen, komt de overheid al te goed uit en het betekent altijd een nieuwe laag bureaucraten die wetten opstellen en je leven reguleren. En zo werkt het plan. Het is precies hetzelfde systeem als in de Sovjet Unie. Sovjet betekent, regeren door bestuur; onder het voorwendsel voor mensen te spreken, werden verscheidene organisaties gevormd. Arbeiders organisaties, bepaalde fabriekorganisaties, maar de topleiders werden altijd door het politbureau uitgezocht.

 

Het is echt interessant de topleiders van de NGO’s te bekijken, diegene die voor de UN acceptabel zijn (en kijk eens naar hun lijst met namen). De leiders worden uitgezocht en gefundeerd door belangrijke foundations die dan bij regeringen gaan lobbyen om bepaalde wetten erdoor te krijgen en de overheid speelt dit spelletje mee: “We zijn blij dat je ons vraagt. We wilden het toch al doen. We willen alleen maar deze wet opstellen,” en zo werkt deze bedriegerij en zij beweren dat we onder een democratie leven.

 

We leven onder een wetenschappelijk dictatorschap. Alles in dit systeem wordt gerund en geregeld door wetenschap en technocraten. De definitie voor een technocraat werd gegeven door Professor Carol Quigely in zijn boek "Tragedy & Hope" en in zijn andere boek "The Anglo-American Establishment," waar hij door veel van de geschiedenis die ik je hier geef, gaat. Hij zei dat een technocraat iemand is die misschien in de politiek zit maar over het algemeen aangesteld wordt. In de politiek komen ze naar voren als adviseurs en zo en ze worden hevig gefinancierd, krijgen enorme macht, meer macht dan politici wordt gegeven, om achter de schermen te werken. Ze zijn de movers en shakers die de dingen in beweging zetten, dingen klaar krijgen. Ze zijn de fixers, die over de aardbol reizen en hoeven geen antwoorden aan het publiek te geven voor iets dat ze doen, want ze zijn niet gekozen. Dat is het Kissinger en het Maurice Strong type en een hele groep anderen.

 

Ze komen en gaan in posities van de VN en je ziet hetzelfde met de jongens die ik net noemde. Technocraten. Ze zijn de mensen geen verantwoording schuldig, zoals ik zei, worden niet teruggefloten voor wat ze doen en Quigely zei dat diegene die de echte macht hanteren, tevreden zijn met de wetenschap dat ze echte macht hebben; daartegenover staat dat de echte politici niet dezelfde hoeveelheid macht hebben omdat ze, tenminste theoretisch, verantwoording aan de mensen en de publieke opinie moeten afleggen. Daardoor is alles wat er nu vandaag gebeurt, hoe de samenleving beheerst moet worden, 100 jaar geleden beschreven en besproken. Hoe ieder segment van de samenleving gerund moet worden. Hoe kinderen en welke leeftijd, het doelwit moeten worden. Hoe het scholensysteem beheerst moet worden. Hoe ze zelfs kinderen op school kunnen pakken en mogelijkerwijs medicijnen kunnen geven als ze vervelend worden of als ze een beetje te slim zijn en onderzoek doen. Honderd jaar geleden omdat ze zeker moesten zijn, dat deze grote transformatiefase vanuit een oude manier van leven, erdoor komt. Eigenlijk was het niet zo oud. We kwamen uit een dienstbaar leven, hadden ongeveer 150 jaar, tijdelijk de individuele mogelijkheden en nu zijn we weer terug bij de massamens.

 

Maar, ze wilden ons niet bij deze grote verandering hebben, de grote, grote verandering het wereldsysteem te dienen. Ze willen geen slimme mensen, goed opgeleide mensen binnen de samenleving, want ze zouden het gepeupel, zoals zij het noemen, kunnen leiden, tegen diegene die deze specifieke toekomst gepland hebben. Daarom moesten er middelen gevonden worden en dingen uitgedacht, dit op scholen te testen en de mogelijke probleemgevallen eruit zoeken.

 

Onthoudt nu dat deze karakters aan de top in evolutie geloven en dat is eigenlijk het enige deel van hun religie; maar ze geloven er heilig in.

 

Waarom geloven ze dit zo stellig?

 

Omdat de spelers die deze belangrijke boeken schrijven die bepaalde veranderingen verdedigen, diegene met macht, uit deze heersende families komen. Hele, oude families die al de hele geschiedenis lang, geld hebben en die verhuizen. Ze bewegen zich door de tijd en creëren rijken. Ze creëren financiële hoofdsteden en als ze zich terugtrekken, verhuizen ze naar hun volgende hemel van Babylon. Ze laten het systeem achter zich instorten en zelfs, terwijl ze het laten instorten laten ze het in een armoedige staat achter en toch deel van een groter rijk, altijd een groter en groter rijk creërend.

 

H.G. Wells, een oprichter van de Fabian Society, gaat in zijn literatuur, door een paar van die dingen heen. Wells zelf werd door Sir Thomas Huxley getraind, de opa van Aldous Huxley en Julian Huxley. Sir Thomas Huxley was een van de beste vrienden van Charles Darwin en hij nam de kruistocht voor het Darwinisme op zich toen Darwin stierf. Hij rekruteerde Wells en veel andere bekende schrijvers uit de periode, die beroemd werden. Hun hele idee was, mensen door romans, vermengd met science fiction en psychologie, te beïnvloeden en mensen de “waarden” zoals zij die noemden, bij te brengen, waarden. Hen langs een specifiek pad en manieren van denken leiden dat samen zou vallen met deze Brave New World die ze wilden brengen. Fictie, intense fictie, ook heel erg grafisch, omdat we ons zo ontzettend goed in onze geest dingen verbeelden, als we een goede schrijver lezen. Ze wilden ons langs bepaalde gedachtepaden leiden, waar we wetenschap zouden aanvaarden, waar we nog niet van gehoord hadden. Dat heet voorspellend programmeren, zoals zij het noemen. Veel van deze jongens werden heel erg populair en ook kwamen er films uit van hun boeken. Ik ben met meer na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan watt en val in voor John Stadmiller en zoals in het liedje, als je de tekst hebt gehoord, het is inderdaad “Het einde van de Onschuld”. We kunnen niet langer meer net doen alsof we niet weten wat er werkelijk aan de hand is. Teruggaand naar de beginjaren van diegene die de grote machinerie gecreëerd hebben, mensen die letterlijk met meerdere generaties werken om hun plannen te verwezenlijken. Daarom gebruikte een van de organisaties, de Fabian Society, de naam Fabian want de oude keizer Fabian stond bekend om zijn lange termijn plannen, bijna zoals een schaakbord en hij wist dat als hij hier en daar uiteindelijk een paar ideeën naar voren bracht, bepaalde mensen neerzette, die de gedachten in de samenleving konden aanwakkeren of zelfs vijanden binnen hun hekken, zou hij hen uiteindelijk na 50 jaar kunnen overnemen. Zo werken zij. De huidige groep werkt langere tijdsperiodes. Het begin van de New World order die in 2001 is afgeroepen, is in het begin van de 1900’s gepland.

 

Lenin sprak daarover. Lenin en al die andere wereldfracties werden allemaal opgezet en gefinancierd door dezelfde mensen die de wereld al beheersten. Zoals ik zei, ze geven je de groepen waar je je bij kunt aansluiten. Ze kijken naar de gehele samenleving en naar wat terugkeert uit de samenleving, verschillende segmenten, secties uit de samenleving. Hoe deze mensen bij hen terugkomen, door hun eigen groepen te vormen. Daarom zijn de groepen die jezelf ben opgestart het gemakkelijkste te managen, voorwendend voor mensen en segmenten uit de samenleving op te komen en je eigen leiders er neer te zetten. Iedereen die het spontaan lukt omhoog te komen en de financiën zelf houdt, dat erg moeilijk is, wordt geïnfiltreerd. Die infiltranten gaan uiteindelijk meer werk dan anderen doen; en zo democratisch als al deze instituten zijn, zal uiteindelijk de persoon die al het moeilijke werk doet, die alle enveloppen en zo likt, gekozen wordt als president en dan zit je samen op een andere koers. Oude, oude technieken die vandaag nog steeds gebruikt worden.

 

Onthoudt dat ze je altijd je leider geven en als er niets anders is laten ze je in kringetjes ronddraaien, terwijl de grote agenda voortrolt. Dit alles werkt met de vooropstelling dat wij, de kleine mensen aan de bodem wiens leven zo kort is en onthoudt dat we niet zomaar een kort leven hebben. Ons hele leven zijn we verschillende mensen. We zijn heel andere mensen als we 15, 25 zelfs 35, 45 en 50 zijn, we leren de hele tijd. Jongeren zijn deel van de massa. Ze hebben nog geen identiteit. Ze worstelen met een identiteit en in die worsteling conformeren ze zich vóórdat ze het vinden. Ze conformeren zich aan de druk van leeftijdsgenoten en aanvaarden het. Ze willen ergens bijhoren. Je begint pas volwassen te worden rond je twintigste, eigenlijk tegenwoordig in het midden ervan. Dan zit je in je kracht en je krabbelt je leven bij elkaar, dus wordt je geheel in beslag genomen. Waar ik nu over praat, werd in 1910 besproken. Dan, tegen de tijd dat je ontdekt dat er iets mis is, kijk je vooruit naar je pensioen. Je bent bang slapende honden wakker te maken tenzij je je baan wilt verliezen. Misschien gooien ze je eruit en straffen ze je. Misschien krijg je dat pensioen niet, dus zijn ze bang. 

 

Alle stadia die ze wilden brengen, hebben ze uitgewerkt, maar ze realiseren zich ook dat ze de bal, snel aan het rollen moeten brengen om testen ter voorbereiding van hun agenda te doen, om te zien hoe het op de mensen werkt. Het laat de zwakke kanten zien die ze niet goed gepland hebben en gaan terug naar het tekenbord en herintroduceren het op een betere manier. Daarom gaven ze je de roerende jaren twintig. Ze noemden het roerig omdat het met een drankverbod begon, iets dat ongehoord was omdat drank altijd, eeuwen en eeuwen, gebruikt is als een tranquillizer op de massa.

 

Die prachtige Egyptenaren gaven zelfs hun bureaucraten ongeveer 5 liter bier per dag. Daarom hebben ze al die in slechte staat, gedraaide piramides en het is nooit veranderd. De elite zorgde dat er niets anders in de grote steden van het Sovjet systeem was, dan uren lange rijen voor bonen, maar je kon snel een fles Wodka krijgen. Kijk, in de jaren twintig doen ze iets wat tegen hun gebruikelijke principes is om de massa blij te houden; en het drankverbod kwam zo snel en gemakkelijk. Ze hadden hun belangrijke mannen van te voren op gezet.

 

De jongens die al die illegale stokerijen leidden in feite, de grote jongens, de Bronfman’s en zo, werden het landen binnen gebracht in de 1800’s en deden 20 jaar niets. Toen plotseling het drankverbod kwam hadden ze net zo plotseling de apparatus werken – alle lijnen, hoe het door Canada en de USA  te vervoeren en ook de Kennedy families en veel andere veel bekende families, verdienden gedurende die periode, miljoenen. Het was niet alleen drank. Ook cocaïne.

 

Cocaïne werd binnen gebracht en ze maakte het voor de jeugd heel aanlokkelijk, die weer slecht en stout wilde zijn. In die drankholen te verblijven, het illegale drankhol, hun drank drinken, de charleston dansen en de minirok en enorme promiscuïteit aanmoedigden. De nalatenschap van geslachtsziektes, vierde hoogtij. Ze hadden ook niet de antibiotica om het te behandelen en ook konden de kinderen die geboren werden niet behandeld worden. Abortus hadden ze nog niet opgezet. Ze hadden de pil niet. Ze moesten terug naar de tekentafel, dus hadden ze muziek, promiscuïteit, dans, minirokjes, veel seks, maar ze hadden de rest van de wetenschap nog niet. Met meer terug na de volgende boodschappen.

 

Hallo. Ik ben Alan Watt, snijdend door de matrix. Ik val voor John Stadmiller in en praat over lange termijn plannen. Plannen, waaraan eeuwen is gewerkt, die uitgespreid worden en hoe ze geïmplanteerd worden en hoe diegene die door de grote veranderingen heen leven de laatste zijn, die echt begrijpen wat er werkelijk aan de hand is. Ze zien zeker de lange termijn planning niet. Ze weten niet dat hun recente geschiedenis uit de media wordt gehouden maar in speciale publicaties en speciale tijdschriften wordt gevonden en ook in tijdschriften die worden uitgegeven door deze organisaties als de Fabian Society en boeken die door hun leden worden geschreven.

 

Teruggaand naar de roerende jaren twintig en de nalatenschap die plaatsvond toen teenagers en jongeren plotseling knettergek werden, te horen kregen dat ze zo’n geweldige tijd hadden, die ze natuurlijk hadden, en ze hadden allemaal deze ongewenste kinderen. Grote wezenhuizen sprongen als paddenstoelen uit de grond. Het type Big Boys Town en het liep niet zo goed. Maar het was één grote test, dus gingen ze terug naar de tekentafel. Ze kregen hun overheid zover, het belastinggeld – belastinggeld van de mensen, in te zetten voor enorme onderzoeken naar het vinden van een manier voor contraceptie. Dat is gebeurd en toen brachten ze hetzelfde pakketje in de jaren zestig uit en noemden het “Flower Power”. Iets dat ze van een experiment uit de 1920’s in Duitsland leenden, omdat daar de eerste bloemenkinderen naar voren kwamen in experimenten op kleinere schaal. Alles is met elkaar verbonden.

 

In de ‘60’s vergewisten ze zich ervan dat ze met de pil kwamen. Ze hadden ook antibiotica en probeerde het publiek te bedriegen ((een hele goede zwendel) dat ze zowat alle seksueel overdraagbare ziekten, konden genezen, wat natuurlijk helemaal niet waar was. Iedereen die daar in werkt weet dat. Maar ze pushten dat zeker en de manier waarop ze de bevolking probeerden te verminderen is echt interessant, omdat het tegen iedere principe ingaat, dat wij als logisch ervaren. Ze komen vanuit een andere richting. Het hele idee was enorme promiscuïteit te creëren, in de hoop dat mensen het moeilijker zouden vinden zich te binden, als ze eerder met avontuurtjes begonnen en zeker als ze meerdere partners hadden. Iets waar Lord Bertrand Russell over sprak in het boek Roads of Freedom, een andere grote medespeler die uiteindelijk, ontdekten we later, na de tweede wereldoorlog in zijn latere jaren voor MI6 werkte.

 

Deze types zijn allemaal met elkaar verbonden. Links, rechts, de aristocratische society, leden als Bertrand Russell werkten allemaal in kerngroepen zoals MI6 en ten behoeve van de elite, het establishment, de Kroon en dat establishment stond stevig in haar schoenen. Ze introduceerden, zoals ik zei, de promiscuïteit angel, wetende dat niet alle meisjes voorbehoedmiddelen zouden gebruiken en natuurlijk kwamen er veel ongewenste kinderen, zo gezegd, of vroeg geboren kinderen en hoe ga je daar mee om? Welnu, toen financierden ze de feministische bewegingen. Die brachten ze tot bestaan. Weet je dat al deze NGO groepen geld krijgen van de overheid om te lobbyen voor de overheid en de overheid zal zeggen: “de mensen eisen het” en we zullen deze of gene wet aannemen en toen kwamen massa’s abortus klinieken.

 

Dat was er ook om de mensen het feit te laten accepteren dat we gewoon een of ander dier op de planeet zijn, omdat als we eenmaal onszelf gaan ontmenselijken, geen geheiligde positie meer, dan is de hel onbegrensd, niet de hemel, maar de hel en dat was de bedoeling. Dus door promiscuïteit te promoten, kun je eigenlijk helemaal anders eindigen en dat is de samenleving verdacht maken of menselijkheid te devalueren. Tot nu is het vrijwel aanvaard dat we alleen maar een of ander dier zijn, geen slim dier, en we zijn met teveel en ze moeten uiteindelijk verplichte sterilisatie aankondigen. Iets dat niet begon – de Nazi’s krijgen altijd de schuld voor de start van iets dergelijks maar dat is helmaal niet waar omdat de Eugenetics Society door de Rockefeller Foundation gefinancierd en door geleid, daar achter zaten. Ze promootten eugenetica al vanaf de 1930’s en hadden wetten aangenomen in verschillende staten van de USA, dat duizenden baby’s doodden, geen foetussen (een foetus is gewoon een baby die nog niet geboren is) en daar zijn ze al die jaren mee weggekomen. Ze hadden ook mensen die als ongeschikt, beoordeeld werden – ongeschikte leden van de samenleving, genetisch inferieur. Ze lieten hen steriliseren. Dezelfde groep die al deze verschillede afdelingen in de vorige eeuw beheersten, runnen die van tegenwoordig ook en ze beheersen wat de nabije toekomst zal worden.

 

Hoe wordt dit gedaan?

 

Dat komt omdat de foundations, met mandaten worden opgezet. H.G. Wells, Russell en anderen hebben hierover gesproken. Ze zeiden dat foundations letterlijk honderden jaren kunnen werken met een specifiek mandaat, voor het inhuren van mensen, mensen die weer met pensioen gaan. Hun werknemers die nooit – die hun hele leven besteed hebben aan deze mandaten. Zo kunnen ze dit laten plaats vinden. Wij, die niet in deze belangrijke foundations zitten, zijn blij als we voor twee jaar werk hebben. Wij denken op heel korte termijn. Foundations gaan door en ze kunnen echte Fabian stijl mandaten, vruchtbaar laten worden.

 

Hier zijn we, wij zijn alles wat er gepland is, inclusief de volledige vernietiging van de eenheid van de familie, dat ook een mandaat had. Ze moesten de hoeksteen van de familie eenheid vernietigen. Zeer goed besproken, zeer goed beschreven want het was nog steeds een stammenoverblijfsel en het ultieme doel van de overheid is iedereen genummerd te hebben en iedereen kan door autoriteit van de overheid, toegang hebben en geen enkel lid van je familie kan voor je opkomen. Iedereen wordt van iedereen gescheiden. Je bent op jezelf aangewezen, dat je psychologisch --  volledig psychologisch openligt en kwetsbaar en inferieur. Weer besproken in 1910 en het gaat maar door – mandaten.

 

Welnu, hoe krijg je de jeugd zover te doen wat ze doen?

 

Het is heel simpel. Ze worden door hormonen gedreven. Dat weten we allemaal. Daar zijn we allemaal geweest, maar de jeugd die hun hormonale drijfveren bevredigen en ook de absoluut noodzakelijke paring, zoals ze het noemen, zien het grotere geheel niet. Ze hebben te veel plezier. Ze zijn een deel van de massamens. Ze hebben nog geen verantwoordelijkheden en dus nemen ze alles voor lief.

 

Alle zoogdieren nemen de samenleving waarin ze geboren worden, voor lief. Als een ouder hen niet kan waarschuwen, zal het dier (en dit geldt voor alle zoogdieren) niets verkeerds zien in dingen van de samenleving waarin ze zijn geboren. Ze zullen niet vragen waarom geld wordt gebruikt of waarom dit of dat wordt gebruikt. Ze aanvaarden alles als normaal. Mobieltjes zijn gewoon. Ze noemen zichzelf de mobieltjes generatie. Zo erg, dat sociale normen al veranderd zijn omdat ze niet meer weten wat binding is. Ze hebben hier studies over gedaan en kinderen kletsen met andere kinderen zelfs op hun mobieltjes in de klas en het wordt geaccepteerd. Ze brullen al hun persoonlijke informatie naar mensen om hen heen. Ze geven er niet om wie er meeluistert. Ze hebben totaal geen besef van een privéleven. Ze hebben geen idee van de waarde van een privéleven.

 

Als ouders hen opbellen als ze in het klaslokaal zitten, pakken ze onmiddellijk de telefoon op en antwoorden precies daar en hebben intieme gesprekken. Ze weten niet hoe ze mensen moeten aanspreken die ouder zij dan hen. De banden zijn verbroken. De normen zijn weg en hen wordt geleerd al hun informatie op internetsites te zetten, via de verschillende bedrijfjes waar ze op inloggen. Nogmaals, ze denken niet dat het erg is, omdat voor deze samenleving, de meeste mensen het een open samenleving is waar alle informatie, alles over jou instant beschikbaar moet zijn voor overheidsinstanties.

 

Hoe lang geleden is daar over geschreven? In 1905 kwam dit, stap voor stap naar voren, weer Fabian, en de mensen leven erdoor heen en hebben geen idee hoe het werkelijk komt. Ze denken dat het gewoon een paar slechte mensen van de huidige regering zijn.

 

De oude film “Network”, zei het allemaal, toen de belangrijkste presentator voor het publiek op de TV kwam en zei, waarom kijk je naar ons, de technici van de TV? Hij zei, jullie zijn de echte mensen. Wij zijn nep. Wij zijn de illusie; toch zijn de mensen door buitensporig veel televisie, getraind. Ze willen liever het fantasieleven dan de realiteit. Fantasie is beter, de werkelijkheid is vervelend, terwijl ze in de virtuele wereld stappen.

 

Hier zij we en ze rollen voort, een wereld zonder een privéleven waar kinderen geen besef van een verleden hebben of waarom een privéleven zo belangrijk was in het verleden en waarom het vandaag nog steeds belangrijk is. Ze kunnen zich in hun tiener jaren niet voorstellen dat de volwassen mensen ook maar iets serieus kunnen laten gebeuren. Dat kunnen ze zich niet voorstellen. Het is bijna ondenkbaar omdat, al denken ze dat ze jonge volwassenen zijn en zo, ze zijn voor alles wat ze hebben nog steeds afhankelijk van volwassenen en de volwassenen willen natuurlijk niet dat er nare dingen met hen gebeuren, een normale reactie.

 

Hoewel, als het zoogdier zijn broers en zussen, of haar kind niet kan waarschuwen omdat het zelf niet weet dat dingen niet goed zijn, dan heeft het kind zelf niet veel kans. Ze nemen het allemaal voor lief dat het normaal is. Wat doe je? Iedere instantie die het eist, geef  je je persoonlijke informatie. Dat is gaande en daar zijn we nu en we weten dat de ID kaart, nogmaals, besproken is in 1905. Het werd ook in de boeken van Lord Bertrand Russell herhaald. Lees: "Education and the Good Life," een van zijn vele boeken, waar hij sprak over eventuele kredieten die gebruikt zouden worden. Geld kan alles zijn, het doet er niet toe wat, zolang de mensen geconditioneerd zijn het te accepteren en hij zei dat overheden uiteindelijk zoveel krediet per week, in omloop zouden brengen om te besteden, want in de toekomst zal er geen privébezit meer zijn.

 

Het is interessant dat de afschaffing van privébezit een mandaat was, dat uit de hoge maçonnieke groepen naar voren kwam, inclusief Albert Pike en ook door Marxistische groeperingen. De afschaffing van privébezit, dat vind je al terug bij Plato in “The Republic,” want onder mom van een gesprek met een van zijn leerlingen, spreekt Plato over dit Utopia dat ze willen hebben. Hij zei, hier zijn we met onze landerijen waar we bedienden moeten betalen en paarden moeten hebben en zo en moeten betalen voor de verzorging van de paarden en het voedsel voor de paarden en de reparaties van de gebouwen en zorgen over diefstal, waardevolle dingen vervangen die gestolen worden. Hij zei dat het beter zou zijn als we de mensen laten betalen voor het onderhoud omdat wij ze regeren; dus technisch gesproken bezit je niets als je lid bent van de opperelite. Het zou een vorm van een of andere publieke/privé onderneming zijn, een trust zou je kunnen zeggen. De mensen zouden voor alles dat verdwijnt, kapot gaat of vervangen moet worden, betalen. Hoewel de mensen zelf geen privébezit zullen hebben. Het was alleen zo dat niemand anders wilde betalen voor iets dat van hen gestolen of afgenomen was.

 

Dat is hetzelfde systeem waar we vandaag naar toe gaan met Agenda 21 van de VN. Onthoudt de VN (UN) is Frans voor EEN. De EEN. Alles in deze wereld moet een groot GEHEEL worden. George Orwell heeft het beter gezegd. Hij zei: “in zulke Utopia’s zijn sommige mensen meer waard dan anderen,” en dat is precies waar het om gaat. Het is een vermoeiend systeem van klasse, heel streng, strenger dan ooit geweest is, omdat het alleen de massa is die in de toekomst echt overbodig is. Nogmaals, een debat dat ze al 100 jaar hebben. Ze zagen aankomen dat machines zo efficiënt zouden zijn en ook robots worden efficiënt dat ze de handwerk baantjes aan de bodem, weg konden doen. Toen bespraken ze de behoefte de bevolking te verminderen.

.

H.G. Wells promootte een cijfer van 1,5 biljoen mensen maximaal; en zover ik het kan overzien is dat vandaag niet veranderd. Jacques Cousteau, de prachtige jongen die van visjes houdt, allerlei vissen en kleine pelsdieren, had een hekel aan gewone mensen. Moeilijk te verwerken, nietwaar, als de jongens waar je mee bent opgegroeid, gevolgd hebt en die je fascineerden, in werkelijkheid zulke monsters blijken te zijn, omdat hij zowat dezelfde statistieken aan een tijdschrift gaf dat hem interviewde.

 

Hetzelfde zie je bij de machtige David Suzuki uit Canada die een geneticus is en voor het machtige, grote Wereld Natuurfonds en andere instituten werkt, wiens doel weer is de bevolking te verminderen en dit geweldige paradijs van blije habitas te creëren – alleen niet zo blij voor de boeren. Ze zullen naar overbevolkte steden gaan zoals de film, Soylent Green”, laat zien en de elite zal in hun high-tech verspreide woningen op het platteland leven, zoals de dachas uit het Sovjet systeem, want zij dienen het systeem. Wat een wereld die ze wensen. Ondertussen dansen we onze weg ernaar toe, en proppen ons vol met fantasie en TV en imiteren we wat we zien. Ik ben met meer na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en val in voor John Stadmiller. Ik ben er vanavond om 8 uur p.m weer op  met Cutting Through the Matrix, op dit station en praat over dingen die niet simpelweg evolueren. De machinerie is 100 jaar geleden in beweging gezet, voordat de gebeurtenissen zich lieten zien aan de gewone mensen. Als het zich laat zien zijn de mensen verbaasd, in de war, boos, geïrriteerd maar ze begrijpen zeker niet wat de inzet is, wat er aan de hand is en hoe het gekomen is. Ze neigen ernaar te denken dat huidige politici gewoon iets uit een of ander idioot schema hebben geïmplanteerd dat in hun hoofd opkwam en niets, niets is minder waar.

 

Onthoudt dat Karl Marx over de Europese Unie in de late 1840’s schreef. Tegelijkertijd sprak hij over de eenwording van de Amerika’s. Hij sprak ook over een Pacific Rim regio; drie grote handelsblokken met een vorm van provinciale overheid en wij maar denken dat het toeval is. Marx was een geflipte journalist die in een weldadig appartement werd gezet, een heel duur appartement in Londen en werd gefinancierd om dat specifieke manifest te schrijven. Er waren meer mensen die daar meededen. Ze hebben er uiteindelijk alleen maar zijn naam op gezet omdat ze hem als woordvoerder wilden.

 

Wat interessant is, ik geloof dat Marx zijn derde of de vierde editie van het boek aan Charles Darwin wilde opdragen, maar Darwin, die in de wolken was dat hij gevraagd werd, besloot het af te slaan omdat hij wist dat er rollen gespeeld moesten worden. Darwin moest technisch gezien net doen alsof hij lid van de rechtervleugel van de elite was; terwijl het werk van Marx was, (en ik noem het zijn werk) het hoofd van de linkse elite op te starten. Zo werkt dit spel. Het is lang, lang geleden uitgewerkt.

 

 

Hier zijn we weer, 150 jaar later en zien de eenwording van deze landen omdat ze er al zolang mee bezig zijn. De eerste- en de tweede wereldoorlogen waren absoluut noodzakelijk om dit te kunnen doen. Professor Quigely weer, zei dat oorlogen niet alleen voor de winst was. Dat is er een deel van. De grote bedrijven die je land regeren profiteren en plunderen altijd onder veel vermommingen en zij noemen het nooit plunderen. Zij gebruiken anderen woorden en ze gaan altijd om ‘mensen te bevrijden’, net zoals de Romeinen ‘civilisatie naar de barbaren brachten’ terwijl ze de barbaarse landen plunderden. Vandaag is het niet anders. Alle samenlevingen veranderen helemaal als regeringen de politiek implanteren, de basisvoorzieningen van het land overnemen ( en dat zijn de boerderijen enz., zaken en productie) en al die lagen bureaucratieën opzet om het leven van de gewone mens te regelen. Dat is het hoofddoel van oorlog en Quigely zei, je kunt meer veranderen in vijf jaar oorlog dan in 50 jaar vrede en propaganda.

 

Ik ben met meer na de volgende boodschappen terug.

 

 

TWEEDE UUR:

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en val in voor John Stadmiller. Ik ben het hele uur in de lucht. Vergeet ook niet dat ik om 8 p.m. op Cutting Through the Matrix ben en voordat ik met bellers doorga, wil ik iets voorlezen dat precies samenvalt met waar ik over spreek, deze prachtige eugenetische politiek. Een plan waar de meeste mensen zich niets bij kunnen voorstellen vanwege haar gecompliceerdheid. Ook zeer gedetailleerd, als je in de oude boeken kijkt en als je het begrijpt zie je het op z’n plek vallen. Je ziet het vandaag om je heen gebeuren te midden van een allegaartje aan verwarring van de mensen om je heen. Ze hebben geen idee wat er werkelijk gaande is.

 

Dit komt uit de Daily Mail” van 15 februari 2008. De kop is interessant.

 

         “Waarom we minstens tienermeisjes tijdelijk moeten steriliseren”, door Fay Weldone.

 

Er staat:

 

         “De afgelopen week is een intrigerend voorstel ter sprake gebracht door regerings minister Dawn Primarolo. Tienermeisjes, zei ze, kunnen gestuurd worden, naar wat als een lange termijn voorbehoedsmiddel beschreven is”. Dit is nu mogelijk dankzij de ontwikkeling van contraseptische prikken en implantaten die vijf jaar kunnen werken. Met andere woorden, er is een manier om meisjes voor een langere tijd, effectief te kunnen steriliseren. Op welke leeftijd? Welnu, klinkt van 12 tot 17 jaar niet verstandig?”

 

Alan: Welnu, onthoudt het oude gezegde dat ze in de politiek al 100 jaar hebben: “Voor alles dat de overheid doet wordt de mensen een heel goede reden gegeven en er is een werkelijke reden.”

 

Dit artikel gaat door:

 

                   “Dit heeft het voordeel, het aantal tiener zwangerschappen terug te brengen dat in dit land zo hoog is, dat het ons tot schande van andere landen maakt – de ergste overtreders in Europa.”

 

Alan: We stoppen hier en gaan terug naar een paar werkelijkheden die hier toegegeven worden, maar zoals het geschreven is, is het voorspellend programmeren. De jeugd is niets dan promiscuïteit gegeven – de promiscue cultuur is, sinds ze geboren zijn, door hun strot geduwd. Het is hen door de strot geduwd – ook is het bij mij door de strot geduwd toen ik opgroeide en we hebben dit allemaal meegemaakt. Alles is op de jeugd gericht. Alles is seks, seks, seks, dus de media-industrie, die gecontroleerd en goedgekeurd wordt door de top dit te promoten, heeft hiervoor gezorgd. Dit is het resultaat. Hier zijn ze, precies zoals ik zei, hoe abortus te rechtvaardigen? Hoe krijg je sterilisatie aan de gang enz.? Je creëert het probleem. Je creëert het probleem en zoekt dan naar de oplossing.

 

         “Het aantal abortussen zal drastisch dalen. En domme, jonge meisjes kunnen verder leren, dat bedoeld is om serieuze, verantwoordelijke belasting betalers te produceren…”

 

Alan: Je ziet dat je daarvoor bestemd bent. Dat is typisch bureaucraten klets. Je taak in jouw leven, de reden voor jouw leven, is belasting betalen.

 

         “...geen steuntrekkers.”

 

Alan: Ik ben met meer over dit artikel terug, na de volgende boodschappen. Het is erg interessant. Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en val dit uur in voor Johm Stadmiller. Later, 0m 8 pm ben ik op hetzelfde station terug. Ik lees een artikel uit de Daily Mail, Engeland voor, dat samenvalt met waar ik het over heb. Het artikel zegt dat sterilisatie niet zo’n slecht idee is en ik ga naar de bellers nadat ik dit voorgelezen heb.

 

Er staat:

           

         “Het aantal abortussen zal drastisch verlagen. En domme, jonge meisjes kunnen verder leren dat bedoeld is om serieuze, verantwoordelijke belasting betalers te produceren, geen steuntrekkers. Kijk, veel mensen zien dit bescheiden voorstel als iets verschrikkelijks – niets meer dan bemoeienis van de staat over onze reproducerende levens. Maar denk eraan; misschien is het niet zo’n slecht idee. We gaan naar een eeuw van science fiction waar het leven zelf in een pipet kan worden gecreëerd, en het lijkt erop dat sinds lang, perfecte baby’s op bestelling gekweekt kunnen worden, bijna vrij van ziektes en defecten.”

 

Alan: Welnu, dit komt regelrecht uit H.G. Well’s boeken begin 1900. Hij sprak over het elimineren van inferieure typen. Hoe ze hen uit het bestaan willen kweken of hen simpelweg euthanaseren.

 

Het artikel gaat door:

 

                   “Dus, zoals ik het zie, is het geen punt meer om geschokt te zijn bij het idee van een massa sterilisatie.”

 

Alan: Dit staat in kranten. In de mainstream!

 

         “Ook geloof ik niet dat het promiscuïteit” aanmoedigt omdat meisjes zullen ervaren dat ze niet bang hoeven te zijn als ze met Jan en alleman naar bed gaan. In feite doen ze dat al.”

 

Alan: Natuurlijk doen ze dat. Overal waar je kijkt wordt het gepromoot.

 

         “Ik ben bang dat we nu in een tijd zitten dat seks, voor duizenden jonge vrouwen, louter een prettig tijdverdrijf is.”

 

Alan: Dat was er de bedoeling van toen ze dit systeem naar voren brachten.

 

         “Het probleem is dat zwangerschap niet langer die angst opwekt bij teenagers zoals het ooit deed. Het sociale stigma is verdwenen. Inderdaad, lijkt het voor velen zo te zijn dat een kind eigenlijk een soort perverse eer is geworden. Er zijn duidelijk miljoenen verstandige jonge meisjes, maar voor veel is het krijgen van een kind logisch en zelfs wenselijk, een resultaat van hun tiener avontuurtjes.”

 

Alan: Mensen moeten dit specifieke artikel lezen omdat er zoveel verdraaiingen inzitten. Zoveel valse informatie dat ook voorspellend programmeren is en de schrijver, de auteur gaat niet in op de geschiedenis en gaat niet in op het feit dat de cultuur industrie dit probleem op de eerste plaats, gecreëerd heeft en dit deden ze met opzet zodat schrijvers als deze, dit soort dingen kunnen schrijven, precies nu, op dít moment.

 

We hebben nu Moe uit Oregon aan de lijn. Ben je er, Moe?

 

Moe: Klopt. Hallo.

 

Alan: Hallo.

 

Moe: Hartelijk bedankt Alan voor het aannemen van mijn telefoontje. Er zijn een paar dingen waar ik graag met je over wil spreken. Ten eerste, de vorige keer sprak ik met je over aftrek van belastingen datzelfde pakketje dat ze erdoor hebben gekregen en IRS gov. heeft drie dagen geleden gezegd dat het een onmiddellijke aftrek zou zijn en vandaag hebben ze de informatie een beetje veranderd. Toen belde ik MS Vought in IRS en zij weet hier niets van af. Ze zei tegen me – ik vroeg haar iets simpels. Is dit een echte aftrek of is dit een eenmalige aftrek en gaan jullie ons daar belasting over vragen? Ik bedoel, bijvoorbeeld ik ben getrouwd en krijg & 1.200 extra, moet ik je terug betalen en hoeveel over de inkomstenbelasting van 2008. En ik vroeg haar zo hier zoveel over. Ze zei dat ze het niet wist en toen zei ik dat ik het hoofd wilde spreken, dus sprak ik daarmee. Hij zei, sorry, we hebben geen enkele informatie. Ze belden de beide Houses in de USA en zeiden: wat is er aan de hand. We willen een echte aftrek. We willen het niet eenmalig en als het …

 

Alan: Waar het om gaat is, dat deze zwendel de laatste 50 jaar, jaar na jaar gedaan wordt en je krijgt niets terug van de overheid. De overheid neemt. Het geeft niet. Overheden creeren geen rijkdom. In feite bestaat het van jouw belastinggeld. Alle dingen die het NGO groepen geeft en zo, komt allemaal van jou. Kijk, je bent een slaaf. Dat is het uiteindelijk. Ik heb met mensen van de regering gesproken in Canada en ze zeggen je vrij open dat iedereen voor de overheid werkt. We zijn slaven van de overheid en dus krijg je geen recht in dit nep systeem, het is niet bedoeld je recht te geven.

 

Het is er om je een illusie te geven dat je iets in een democratie kunt doen. Kijk naar het enige dat je mag doen en dat is stemmen. Toch geven ze je de mensen waar je op mag stemmen maar dat is het enige recht dat je hebt. Als ze eenmaal op hun kantoor zitten kunnen ze doen wat ze willen en je zelfs in handboeien slaan. Je hebt alleen maar het recht te stemmen en dat is een feit. Mensen hebben dat onder democratie onderzocht. Wat onze rechten zijn en vooral in het Britse systeem en dat van de Gemenebest, en dat is het enige recht dat je hebt.

 

Er is geen geschreven constitutie of iets dergelijks. We hebben dit nepding voor Canada maar die was door Pierre Trudeau opgezet die lid was van de Rhodes Scolarship en de binnenste cirkel van All Souls colleges. Hij bespeelde ook de Marxistische kant toen hij jonger was. Hij mocht alle kanten bespelen en hij zorgde ervoor dat er geen recht op privébezit werd beschreven in Charter of Rights voor Canadezen. Dus worden we door links, rechts en het midden bedrogen en je kunt klagen en klagen bij de enorme bureaucraten zoveel als je wilt. Je zult niets van hen terugkrijgen. Het is om de mensen te verdelen. Het is zo hoog – het is een ivoren toren op zichzelf, er is meer bedrog, dan mensen echt te informeren. Het is zo ver verwijderd. Het is een enorme, dictatoriale bureaucratie en zover ik kan zien is er geen manier hier iets aan te doen.

 

Onthoudt dat de meeste beslissingen door besturen worden genomen binnen de bureaucratieën. We stemmen niet op bureaucraten. We zeggen geen enkele bureaucraat op. In wezen krijgen ze alle vrijheid te doen wat ze willen. Politici zijn gewoon woordvoerders die binnenkomen. Ze worden op verschillende departementen toegewezen, gezondheid, milieu wat het ook voor een jaar of zo mag zijn en zij zijn afhankelijk van de bureaucraat aan de top die daar levenslang zit. Hij is de enige die het mandaat kent voor deze specifieke sectie en hij is de echte baas. Hij informeert de kleine woordvoeders die politici worden genoemd, wat ze moeten zeggen. Zijn jongens schrijven de scripts voor hem en de politieke fronten. Het is allemaal nep.

 

Moe: Precies, inderdaad. Ik bedoel dat dit het onderwerp van mijn vorige informatie die ik de vorige week gaf of 10 dagen geleden en ik geef een update want ik ben een internationale journalist en ik werk samen met veel radiostations, en trouwens, mensen moeten op de hoogte blijven. Als je deze aftrek cheque ontvangt, eindig je met het betalen van rente en god weet hoeveel ze je laten betalen en je zou zelfs [GELUID VALT WEG]

 

Alan: Hallo, hallo? Oh, oke. Sorry, ik geloof dat we wegvielen. Moe, ik begrijp waar je het over hebt en als je deze specifieke aftrek bekijkt zul je later, rente moeten betalen en het wordt waarschijnlijk per dag vereffent tot je het moet terug betalen.

 

Nu hebben we Patrick uit Engeland hier. Ben je er Patrick?

 

PatrickHallo.

 

AlanHallo.

 

Patrick: Allereerst hartelijk bedankt voor je goede, samenhangende programma’s. Je bent een echte geschiedkundige die ons allemaal dingen leert, maar kan ik ten aanzien van Charles Darwin een vraag stellen? De BBC promoot de hele tijd Charles Darwin. Is het niet zo dat Darwin toen hij studeerde op de mens en het dier, geen interesse had in het bewijzen dat wij van apen afstammen totdat zijn jongste dochter stierf en dat hij vreselijk leed aan haar dood? Vanaf die tijd, wilde hij bewijzen dat God niet bestond. Heb ik gelijk?

 

Alan: Voor een deel is het een mythe. Ik vertel je waarom. Toen hij met "Origin of the Species" uitkwam was het al door zijn opa geschreven. Kijk, dit is iets van de familie. De Darwins zijn een interessante familie, een van de vele families die erg bekend werden in Engeland en dezelfde dingen als veel van deze families deden. Ze brachten de theorieën al in de praktijk, voordat hij geboren was want de Darwin familie, trouwde alleen de Wedgwoodfamilie. Zijn opa trouwde met een Wedgwood, zijn vader trouwde met een Wedgwood. Darwin zelf trouwde met een Wedgwood. Toen zijn vrouw stierf trouwde hij met de zus van zijn moeder die ook een Wedgwood was. Ze kruisten met elkaar omdat zij echt geloofden in genetische superioriteit, zelfs voordat hij geboren was en hij deed hetzelfde,

 

PatricK: Oke. Nog iets anders. Misschien weet je het al. Ik weet dat je heel erg up to date bent betreffende de Britse media. Een van de grootste leveranciers van vaccinaties in de UK, Paul Drayson was [onhoorbaar] in de Labor Party en zit nu in de regering en hij zit in het ministerie van defensie en zo, maar daarvoor was de overheid bang het te promoten zoals je net zei, vaccinaties van 12 jarige meisjes om 8 jaar van te voren,  baarmoederhalskanker te voorkomen. Terwijl de statistieken bewijzen dat het een weinig voorkomende stoornis en ziekte is, nietwaar?

 

Alan: Het bewijst dat, maar ik geloof dat ook het grote bedrijf Merck erachter zit. Merck heeft al eens een stelling gepubliceerd, zeggende dat hun doel is, twee of drie soorten virussen onder de wereldbevolking, te ontwortelen. Welnu, er zijn dozijnen virussen die de geslachtsorganen infecteren en dit betreft zogenaamd alleen twee of drie virussen van hen; dus heb je gelijk. Het is een minimaal aantal en sinds wanneer maken privé-bedrijven overheidpolitiek voor de mensen?

 

Patrick: En in the House of Lords gezet om vaccinaties te promoten, ook bij het Ministerie van Defensie. Maar hartelijk bedankt voor je programma, ik wilde dit punt helder hebben.

 

Alan: Ja. Bedankt voor het bellen.

 

Patrick: Bedankt, bedankt Alan.

 

Alan: Ik ben met meer na de volgende boodschappen terug. Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en ik val in voor John Stadmiller en we hebben nog een half uur. We praten met Patrick uit de UK over Darwin en het is wonderbaarlijk hoe ze ons drogredenen presenteren. De media doet er werkelijk niets aan om ons de waarheid te vertellen; we moeten gefascineerd zijn en willen ons allemaal, wat zij beweren, laten napraten en dat wordt het algemene gesprek; wat er de vorige avond op het nieuws was of op Discovery Channel of wat dan ook. Het History Channel zit zo vol met onzin, voor mij is het fantastisch. Het is een fantastische reis als je die nonsens bekijkt want hele kluiten geschiedenis en werkelijkheid worden uit het verleden weggelaten, maar zoals George Orwell zei: “al het slechte spul moet in een geheugengat worden gestopt waar het verbrand en verloren raakt voor de wereld.”

 

Darwin was een verbazingwekkend karakter. Hij verbond zich met de Royal Society, zoals zijn vader vóór hem. De Royal Society is een, door vrijmetselaars gecreëerde wetenschappelijke society en ze zijn weer allemaal geïntegreerd met de CFR en zo. Ze zijn allemaal lid van hetzelfde, zelfde soort netwerk groepen. Het is bedoeld als een elitaire organisatie dat je vraagt voor lidmaatschap. Je kunt het niet aanvragen, maar de Royal Society gaat tamelijk ver terug, best ver. Zij waren de kerels die grote expedities naar Afrika financierden voor Livingstone en andere mensen, niet alleen onder mom van het verspreiden van het goede oude evangelie aan de arme inwoners die niet begrepen dat Jezus hen kon redden van alles wat ze toen bezaten en dat de Britten over wilden nemen. Ze financierden mensen zoals Livingstone om ook ondernemingen in Afrika voor de elite zelf op te zetten en natuurlijk kreeg iedereen daar een deel van. Het was ook tamelijk goed geïntegreerd met de East India Compagny, nogmaals in bezit van de Koninklijke families van Engeland en Nederland en een paar andere landen in Europa, die allemaal samenwerkten. Landen zijn niets anders dan bedrijven met aan de top een hoofd van specifieke symbolen die hen beheersen en bedrijven gaan naar landen onder veel vermommingen. Ze hebben altijd religie gebruikt. Ze zetten er altijd hun gevorderden waakhonden en dat zijn over het algemeen bestuurders en zo die dan het hoofd van de inheemsen week maken die over het algemeen hen bestreden en eruit gooiden, maar als je stamhoofd eenmaal week is geworden en er wordt je geleerd niet te doden, en je verliest die dingen dan denk je, oei, ik heb gezondigd. God ziet me en dan word je prooi van de roofdieren op de planeet die na de bestuurders met legers, volgen. Zo was het Britse Rijk gecreëerd.

 

Toen stuurden ze mensen die dingen moesten verzachten, met hun kleine zwarte boeken. Je ondersteunt hen met de rode tunieken en bajonetten, allemaal teruggaand naar de grote instituten – belangrijke instituten die met de overheid samenwerken voor een establishment dat niet regeert door democratische middelen. Het pretendeert dat je de overheid helpt te regeren door je te laten stemmen voor iets dat ‘democratie’ heet, op zo’n manier dat, een reeds bestaand plan, levend kan worden gekoesterd door de tijd. Zonder democratie hadden ze iedere zoveel jaar revoluties dus mogen we iedere zoveel jaar stemmen, hopende dat dingen beter worden en dat gebeurt nooit. Alles dat in de samenleving plaats vindt. Net zoals in het artikel dat ik uit de Daily Mail voorlas, waar ze jonge meisjes de schuld geven van promiscuïteit terwijl ondertussen diezelfde types van dezelfde media elite niets anders hebben gedaan dan het promoten van: heb plezier, heb plezier, heb plezier. De mode-industrie en de media zijn twee handen op een buik. Ze adverteren door middel van dezelfde media en ook de TV werkt aan deze promiscue samenleving omdat dat de agenda is.

 

Zoals Bertrand Russell in de 1920’s ontdekte, hoe meer promiscuïteit je promoot, hoe minder de kans dat mannen en vrouwen zich lang kunnen binden. Heel oude technieken, werkt heel goed, maar ze geven het slachtoffer altijd graag de schuld. Onthoudt dat de misbruiker het slachtoffer altijd de schuld geeft van wat er gebeurd is. Psychopaten staan daarom bekend. Psychopaten kunnen voor de rechtbank wonderbaarlijke dingen over hun slachtoffers zeggen zonder dat het er toe doet wat ze het slachtoffer hebben aangedaan en ze rationaliseren het op zo’n manier  dat alleen een psychopaat het ook maar mogelijk kan accepteren want normale mensen kunnen dat niet.

 

Wat een systeem waarin we leven, nietwaar en er is zoveel verwarring. We hebben alle oude manieren verloren: het bindingsproces, de dingen die ons bij elkaar hielden, de empathie die ons hielp door slechte tijden heen te komen, empathie voor anderen die dan weer empathie voor jou hadden als je een slechte tijd doormaakte. De overheid is erin gestapt en heeft welfare stichtingen opgezet, organisaties voor het welzijn van kinderen, al deze organisaties die alle rechten, elkaar op een natuurlijke manier te helpen, van de mens afneemt. Deze organisaties worden dan een autoriteit en dicteren de wetten. Een groot verschil dat ook gepland en beschreven is hoe dit gedaan moest worden.

 

Ik leefde door een groot deel ervan, zag het geïmplanteerd worden en de mensen zijn compleet onbewust hoe dit in werking trad. Op een andere show, vorige avond, sprak ik over, hoe autoriteit gehoorzaamd wordt, hoe we geleerd krijgen te gehoorzamen door experimenten. Lees het boek, "Obedience to Authority" door Stanley Milgram, interessant om te lezen. Ik ben na de volgende boodschappen terug.

 

Hallo. Ik ben Alan Watt, Cutting Trough the Matrix en ik val voor John Stadmiller in. Luister ook naar de show van vanavond om 8 pm. Ik ben weer terug op de reguliere show, hetzelfde station. Diegene die mijn boeken niet hebben, kijk op de website. Ik heb cuttingthroughthematrix.com en je ziet hoe je ze kunt bestellen. Je kunt ook donaties sturen. Dat houdt me in leven. Het is duur dit alles aan de gang te houden. Ik vraag van geen enkel station geld. Ik krijg niet betaald voor wat ik doe. Ik doe het omdat het gedaan moet worden. Ik doe het omdat iemand, voor de eerste keer, naar voren moet komen en de puinhoop waar we inzitten, doorsnijdt. Ook binnen de patriotten bewegingen; je geeft hen een betere, een beter verband van niet alleen waar we naar toe gaan, maar hoe we op dit punt beland zijn. Je moet het verleden begrijpen om te weten hoe het allemaal samenkomt en je moet de belangrijke boeken lezen om te zien waar ze naar toe gaan met deze plannen. Niets, helemaal niets gebeurt zomaar in dit systeem. Het is op die manier gepland.

 

Wells zelf zei dat de twee wereldoorlogen nodig waren, beiden in Duitsland, in een fictieve setting. Hij was geen eenzame schrijver. Hij had een grote staf van schrijvers die met hem samenwerkten, betaald werden, nogmaals door het establishment in Engeland. Hem werd de agenda door de verenigingen gegeven waar hij naartoe was gebracht, dat hield ook professoren in. Professoren van de grootste universiteiten van Engeland die zelf aan deze specifieke agenda werkten en hij schreef verhalen rondom hen – verhalen die voorspellend programmering inhielden. Hij schreef: "The Shape of Things to Come," de twee wereldoorlogen met Duitsland en dan een derde wereldoorlog die zou komen. De zogenaamde laatste oorlog van Britse krachten of deze wetenschappelijke elite van superieure types, de natuurlijke aristocratie zoals ze zichzelf noemen aan de top. Ze zouden uiteindelijk in het belaagde land intrekken en een wereld luchtbasis opzetten waar ze de politie van de lucht zouden worden. Ze noemen zichzelf “een Vrijmetselarij, een nieuw broederschap van de lucht.” Dat staat in zijn boek.

 

Probeer de oude zwart-wit film te krijgen. Goed gedaan en een vrij snelle versie. Je kunt niet alles uit een boek in een film stoppen maar ze er staat veel in, een oude zwart-wit film met Raymond Massey "The Shape of Things to Come,"  genaamd maar het het boeiende deel is – er zijn veel boeiende delen maar dit is er een van. Het ging over het feit dat, in het land dat veroverd zou worden, een basis voor de wereld opgezet zou worden. Waar ze mensen over de hele wereld die zich niet aanpassen, zouden kunnen vergassen – hen onderwerpen, hen doen bedaren, zoiets als het sprayen van vandaag – en dat is gestationeerd in Basra. Basra in Irak en waar gingen de Britse troepen naartoe toen ze Irak binnenvielen? De USA ging naar het noorden en Engeland stationeerde zich in Basra. Wat een toeval – jaren later! Ze zijn heel goed met toevalligheden omdat er niets toevalligs bij is.

 

Lange termijn plannen, inclusief oorlogen werden, door belangrijke denktanks besproken. Betaald door belangrijke instituten om geen fouten te maken. Daarom worden de beste breinen in hun specifieke terreinen door deze instanties binnen gebracht en worden knap goed betaald om stil te houden wat ze doen. Ik dacht net, een goed boek om te lezen is: "Darwin and the New World Order." Voor Patrick als hij nog luistert en de schrijver was Ian Taylor. Ian Taylor is een Canadese wetenschapper geloof ik. Hij heeft documentatie over Darwin en zijn kruisingen en veel, veel meer dat te maken heeft met de evolutietheorie. Hij werpt dit wetenschappelijk af. Hij zegt dat het in wezen een religie is dat door de elite gepromoot is. Een heel interessant boek, "Darwin and the New World Order."  Je kunt het misschien tweedehands krijgen, ik weet niet of het nog gedrukt wordt, of probeer het bij je bibliotheek zoals ik altijd bibliotheken verdedig. Het is goed die boeken gaande te houden want uiteindelijk je zult zien dat alle sites die dit op het internet verkopen, zullen verdwijnen en je zult in de steek gelaten worden wat dat betreft – tenzij ze je rommel geven. Misschien gebeurt dat wel.

 

Ik weet dat als je naar de belangrijkste sites gaat die woordenboeken en zo hebben, precies zoals George Orwell zei, ieder jaar worden ze dunner en dunner terwijl ze een minimale taal creëren. Het is een feit dat als je beschrijvende taal elimineert en de vocabulaire vermindert, je geen volledige ideeën aan iemand kunt beschrijven. George Orwell schreef dat in zijn boek, “1984”, een Department of Dictionary, en toen ze het naar de Staat herleidde waar het heel moeilijk is een idee over te brengen, zal er geen terreur meer zijn. Je zou een gedachte crimineel kunnen zijn als je je idee niet aan iemand anders kunt meedelen. Heel simpel en aan de top  noemen ze het "linguistic minimalism". Dat wordt gedaan. Kijk naar de woordenboeken van 100 jaar geleden. Kijk naar die van tegenwoordig.

 

Jongeren pikken op en imiteren wat ze op de televisie horen. De nieuwe woorden die hen geven worden. Ze repeteren die net als apen. Apen, apen doen dat! Daar begint de nieuwe vocabulaire. Het is een minimale woordenschat en in plaats van in een hele zin uitleggen wat ze bedoelen, zeggen ze “totaal” enz. en “prachtig”, uiteindelijk zal het “plusgood” en “plusbad” zijn. Dat is deel van het plan.

 

Het is boeiend dat George Orwell ook in zijn boek “1984” (geschreven in 1948) schreef (ze keerden de cijfers simpelweg om) en het originele boek wilde hij “The Last Man” noemen, de laatste waarnemende mens maar het was zijn uitgever die het wilde veranderen in “1984”. Het gaat allemaal om de laatste waarnemende mens en waar je doorheen moet, inclusief hoe ze mensen martelen en hen iets laten zeggen, alles, op de televisie, aan de hele wereld laten bekennen net zoals deze karakters zullen we binnenkort zien dat de militairen al zes jaar in Guantanamo Bay martelen. Ze gaan opdraaien voor iets dat ze waarschijnlijk niet hebben gedaan.

 

Niets, niets gebeurt toevallig. We leven in een groot drama, een groot drama waar alle belangrijke gebeurtenissen als een script voor de mensen geschreven is. Waar de mensen naar zo’n laag niveau van begrip zijn gebracht, waar minderwaardigheid in alle gebieden is gepromoot, zodat er geen kritische vermogens tot nadenken meer zijn. Kijk naar hoe lang ze in de krant leuteren over iets als een moord. O.J. Simpson, bijvoorbeeld, of zoek een sterretje uit die in werkelijkheid niets verschilt met miljoenen andere vrouwen en miljoenen mensen die erover praten alsof dat er iets toe doet.

 

Er wordt gezegd dat er 7 biljoen mensen op de aarde wonen maar ze kunnen er de helft van laten praten over één persoontje alsof het echt belangrijk is. Ondertussen mist iedereen de belangrijkste dingen. Dingen die er in je persoonlijke leven toe doen loop je mis. Je wordt door fictie ingepakt. Niets op de televisie is waar. Niets is waar. Niets is de trouwhartig, zal het nooit zijn. Het is een illusie en een goed gereedschap. De televisie heeft al zoveel generaties geconditioneerd. We nemen het allemaal voor lief.

 

Ik geloof dat het Vance Packard was die jaren, jaren geleden met een boek uitkwam, het eerste boek voor het publiek. Het was al beschikbaar voor mensen in marketing, al die informatie over hoe de advertentie-industrie ons zou trainen consumenten te zijn en hoe ze de beste schrijvers hadden om belletjes te laten rinkelen, met de juiste opmerkingen die kinderen oppikken en herhalen, gekoppeld aan woorden. “Herhalingen”, zoals Russell zei, ze zouden de samenleving door slogans en herhaling veranderen. Karl Marx zei hetzelfde, ook Lenin. “Je zult je afvragen waar het geel naar toe gaat als je je tanden met Pepsodent poetst.”

 

Ik zag een video, die ik verschrikkelijk vind, waar je zomerkampen voor kinderen in de USA zag, waar mensen van de belangrijkste industrieën, zoals McDonald en zo, de kinderen in koor, de McDonald song lieten zingen. Hoe kunnen ouders de geest van hun kinderen, geven aan coöperatieve reclame als dit om geïndoctrineerd te worden, goede consumenten te worden? En diezelfde ouders rennen naar klinieken en proberen de zwaarlijvigheid van hun kinderen eraf te krijgen of kleine Jan die zo ziek is. Zijn botten zijn niet goed als hij al deze rotzooi eet. We worden door de televisie beheerst. Het regelt het leven van mensen. Ze zijn eraan verslaafd. Het is hypnotisch. De ronddraaiende patronen op het scherm zijn hypnotisch. Ze passen bij je hersenpatroon om je in een alfa staat te krijgen. Vanaf het begin was het op die manier ontworpen.

 

Ze wisten dat cartoons zouden werken, toen ze die jaren en jaren geleden, iedere dag, uit begonnen te zenden. Het begint als mama en papa opstaan en het kind voor de televisie wordt gezet waar de eerste indoctrinatie begint. Iemand stuurde me pas geleden een paar van de laatste cartoons, eentje twee jaar oud, steeds weer visuele beelden, weer het hele verhaal over het groenen van de planeet en hoe de bomen te redden, hoe het gras te redden en dat is het hele plot in die kleine cartoons. Geen enkele aaneenschakeling duurt langer dan twee en een halve seconde want als het kind een halve seconde wegkijkt verliest het de draad van het verhaal. Dat is opzettelijk. Het is een wetenschap. We worden door wetenschap beheerst, wetenschap die gedurende de dagen van Skinner geperfectioneerd is. Deze wetenschappen zijn geperfectioneerd en hebben iedere leeftijdsgroep als doel. Iedereen heeft haar doel.

 

We zijn allemaal het doelwit en als de tieners 25 worden is er een nieuw publiek. Ze zijn doelwit omdat ze weten hoe je je gaat voelen, wat je gaat doen als je 25 bent en wat er vóór in je hoofd zit. Ze hebben je ook als doel als je 40 bent of 50 omdat ze weten dat je tegen je pensioen aanloopt zie je en de dingen die je bezig houden. Dan hebben ze, wat ze de “sneeuwvogels” noemen, diegene met het pensioen.

 

Beria, het hoofd van de Geheime Politie in het Sovjet systeem in de 1920’s en ‘30’s gaf speeches aan het Internationale Communistische Committe. Ze noemden het, het Comitern en dit Comitern had in ieder land, inclusief Canada, aftakkingen en Pierre Trudeau leidde de Comitern groep in 1952 in Canada. En Pierre, een goede Rhodes Scolar voor wereldburgerschap, werkte aan alle kanten van het hek. Caroll Quigely heeft dat gezegd. Hun leden mogen meedoen en uiteindelijk een paar partijen leiden en ze ondersteunen ook dictators. Ze speelden met iedereen een spel, zie je. Maar Beria zei dat het 70 jaar zou duren, bevolkingen te trainen voor de kleinste verandering in hun cultuur. Dat betekent dat het duidelijk ooit eens gedaan is. Het heeft 70 jaar nodig. Maar nu, in de 1930’s zei hij dat ze het verfijnd hadden. Waar we de cultuur iedere vijf jaar kunnen upgraden. Dat betekent dat kinderen die 5 jaar naar school gaan een beetje meer krijgen over wat hen te wachten staat als ze 20 of 25 zijn. De volgende intake krijgt weet een beetje meer. met andere woorden, je accepteert vrij natuurlijk wat eraan gaat komen als je op vroege leeftijd bent geconditioneerd. het is een perfecte wetenschap.

 

Niet alleen de kinderen worden geüpdate. De zogenaamde Rode Bisschop, die eigenlijk Aartsbisschop van Engeland was, de Anglicaanse Kerk, schreef jaren geleden veel boeken. Hij hoorde tot de belangrijke VN organisaties en hij was helemaal voor globale overheden en alles wat ervoor staat inclusief het verminderen van de bevolking, het reduceren van de “ongeschikte” zoals ze diegene aan de bodem noemen, net zoals H.G. Wells. Deze Rode Bisschop schreef een boek en dat ging over doorlopende opvoeding en in het hele boek staat niets beschreven over avondscholen of iets dergelijks. Het had allemaal met propaganda te maken, die de opvoeding zelf moest zijn en hoe ze voortdurend, tijdens je hele leven “je programma moeten upgraden”, zou je kunnen zeggen, om de volgende en weer de volgende verandering klaar te krijgen, de volgende verandering en de volgende verandering die komt.

 

Voortdurend, oprijzende propaganda uit al die tijdschriften, kranten, televisie, radioshows en zo. Met andere woorden, alle mediakanalen moeten gebruikt worden om iedereen te laten denken dat alles zich op een natuurlijke manier ontwikkelt, maar ondertussen werd ieder individu eigenlijk geüpgrade als een computerprogramma. Hij sprak namens deze grote foundations, deze machtige instituten die al hard werkten aan het beheersen van de wereld en het inbrengen van deze prachtige New World Order dit wetenschappelijke dictatorschap waar Aldous Huxley over sprak, Aldous, het kleinkind van Sir Thomas Huxley (de vriend van Darwin).

 

Ondertussen was de broer van Aldous, Julian Huxley de eerste president van UNESCO. Deze families hebben agenda’s en de kinderen planten ze voort en voeden ze, voor dit deel van de agenda, op. Julian Huxley gaf speeches over UNESCO, deze United Nations Educational Society, om een gezamenlijke cultuur te doen ontstaan die de wereldautoriteit moeten gehoorzamen – een heel gehoorzame cultuur. Je moet de geschriften van Julian Huxley lezen. Ze zijn net zo slecht en vreselijk als je begrijpt waar Aldous Huxley over sprak. Aldous Huxley vond dit Brave New World idee fantastisch. Hij dacht dat de mogelijkheid, nieuwe soorten, superieure mensen te kweken – superieur ten aanzien van het feit dat ze beter kunnen werken, dat betekent, zonder te klagen, zelfs zonder de mogelijkheid te klagen over hun wijze van leven. Hij dacht dat dit geweldig zou zijn en vanuit het gezichtspunt van een aristocraat is het dit want dat is wat ze met een Utopia bedoelen: als het gewone volk niet eens aan klagen denkt. Daar gaat het allemaal om.

 

Nu hebben we Richard uit Alabama aan de lijn. Ben je er Richard? Hallo Richard.

 

Richard: Hallo. Ik wilde je iets vragen over de manier waarop John McCain handen schudt en handtekeningen signeert. Hij houdt zijn ellebogen altijd omhoog. Is dat een maçonniek symbool of zo?

 

Alan: Maçonnieke symbolen zie je iedere dag op de televisie. Je ziet ze, hand–naar-hand. Ze stappen met de rechtervoet naar voren, dat is teen-aan-teen, knie-aan-knie. Ze omhelzen elkaar. De linkerhand gaar naar de elleboog dan naar de rug en dan fluisteren ze iets in elkaars oor. Je ziet het de hele tijd tussen deze mensen, over de hele wereld. Terug met meer na deze boodschappen.

 

Hallo mensen. Ik ben Alan Watt en we cutten trhough the matrix. Ik val in voor John Stadmiller en we zijn weer over een uur terug.

 

Is Richard nog aan de lijn?

 

RichardJa.

 

Alan: Als je de politici elkaar ziet ontmoeten en ik zag dat ook tijdens de Sovjet tijd. Het was echt grappig te zien, als presidenten, presidenten van de Sovjet en zo ontmoetten. Je ziet deze zogenaamde aartsvijanden elkaar ontmoeten en je ziet dat ze tegenover elkaar staan. Ze schudden elkaar de rechterhad. De linkerarm gaat naar de elleboog. De rechtvoet gaat naar voren terwijl ze elkaar met de voeten aanraken en dan knie naar knie. De linkerhand gaat van de elleboog van de ander, naar de rug, en dan wang tot wang, en dan fluisteren ze iets in hun oor. Dat zijn “vijf punten”, zoals ze dat noemen. Dat is de lagere mening van de lagere vijf punten van de vrijmetselarij. Er zijn ook hogere maar dat is die van het lagere niveau. je ziet het altijd als ze deze routine voor het volk doen.

 

Richard: Maar de ellebogen is geen maçonniek symbool?

 

Alan: Het ligt eraan of hij zijn voorarm voor z’n borst gekruist houdt. Over het algemeen gebruiken ze soort van 45 graden, soms 90 graden.

 

Richard: Het is me opgevallen dat McCain al zijn handtekeningen met zijn elleboog omhoog zet en hij schudt de hand met zijn elleboog hoog. 

 

Alan: Kan zijn, maar ik weet het niet. Over het algemeen, zie je ze ook een vierkant met hun voet maken. Ze noemen het, ’t vierkant. Ze spelen met hun voeten en maken een 45 tot 90 graden hoek.. Er zijn veel verschillende tekens die ze gebruiken, inclusief mondelinge tekens, maar op dat niveau zijn ze allemaal zeker Vrijmetselaars. Dat geef ik je op een briefje.

 

Dit is gaande. We hebben systemen in systemen en broederschappen in broederschappen en je kunt niet echt de top bereiken. Het is heel bekend dat zelfs aan de bodem, als je omhoog wilt in de samenleving, dat je lid moet worden van een van de loges, want “je kruipt de ladder omhoog” zoals ze in financiën en succes zeggen. Je hebt ook kleinzielige, geslepen bureaucratie. Dat is wat ze het volk laten weten. Je kunt veel van het kleinzielige papierwerk omzeilen en krijgt heel snel dingen gedaan. Als je goed bent in een loge, kun je naar de manager van een bank gaan en dezelfde dag een lening krijgen. Dat is allemaal goedgekeurd en je zult het in je handen hebben voordat de bank sluit. Ze krijgen ook veel kleine extraatjes, belastingontheffingen en verschillende andere dingen, als ze alle juiste dingen tegen de jongen zeggen die toegang krijgt tot hun huis. Dus je komt niet aan de top als je niet tot een van deze specifieke organisaties behoort.

 

Alan: Hetzelfde bij de vrouwen. De nevenloges, noemen ze die. Ze komen niet bij de belangrijke geheimen ofschoon ze denken dat ze dat wel doen. Dat is heel goed uitgelegd door Mackey in zijn "Encyclopedia of Freemasonry" maar iedereen die in een of ander bestuur iets voorstelt in je omgeving, stad of zo, mannelijk of vrouwelijk, hoort bij een lokale loge.

 

Richard: Heeft de Prince Lodge wel macht? 

 

AlanHeb je het over de Prince Hall Lodge?

 

Richard: Ja.

 

Alan: Albert Pike heeft het begin daarvan goedgekeurd en het heeft zeker macht. Onthoudt dat het een organisatie van de elite is die mensen uit de massa haalt, dus al denk je dat je iemand volgt die op jou lijkt, hij gelooft dat hij superieur is daarom is hij uit de massa gehaald. Ze geven je, jouw leiders. Alle volkeren hebben die. In China, Japan ook. Oké, ik geloof dat het einde in zicht is en ik ben later, over een uur terug.

 

Een fijne avond vanuit Ontario, Canada van Hamish en mij en moge je God of je goden met je gaan.

 

Vertaling, april 2008, M. Eken