ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (#251)
:

 


The Dream of Green will Make You Scream:
"Rich Men of the Earth Cause Wars and with Greed
Plan Sustainable Future Using the 'Greenie' Creed,
Using Nonsense So Arrant to Bind Every Faction,
Controlled Society with Adequate Gov'ment Action,
When the People Believe They Are the Problem,
Health Authorities with Scalpels Then will Rob Them
Of Their Ability to Go Forth and Procreate,
The 'Abler' Ones to Different Fate,
There's Other Methods Still Detrimental,
Inoculation or Castration, Means by-Chemical,
Petition and Pleading Tossed Aside Without Care
By Those Living an Agenda of Total Warfare,
Shalom will Come When Our Minds are Stolen,
We'll Work Night and Day as Efficient Golem"

 

 

In Nederlandse vertaling

 

 

vrijdag 6 februari 2009

 

 

*** Dialoog Copyright Alan Watt 6 februari 2009

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" door Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 6 februari 2009. Nieuwkomers, ik adviseer jullie altijd om naar cuttingthroughthematrix.com te gaan, en op de website zul je heel veel eerdere gesprekken vinden die ik gegeven heb, waarin ik je heel veel geschiedenis laat zien, die, als je het eenmaal aan elkaar verbonden hebt, bewijst dat we niet door de tijd heen voortstrompelen.  We worden langs bepaalde paden geleid, paden die voorspeld zijn, geplande paden, zodat de wereld uitkomt waar het volgens de planners terecht moet komen, en het wordt gedaan met de coördinatie van de media, natuurlijk, in alle tijden. En we zijn op deze manier afschuwelijk lange tijd bestuurd, door een heel kleine groep mensen, heel, heel rijke mensen, die heel veel academici in dienst hebben om het denkwerk voor hen te doen en die ook  de strategie voor hen uitwerken.

Het is gepland met militaire precisie, een systeem in dat niet helemaal communistisch is, zoals Lenin zelf het zei, en niet helemaal kapitalistisch. Het is een nieuw type socialisme. Het is een georganiseerde maatschappij waarin iedereen  volgens de “natuur” leeft, maar we zullen Hogepriesters van de natuur hebben die ons zullen vertellen wie er geboren zou moeten worden en wie er niet geboren zal worden, overeenkomstig de waarde die je voor het leven, voor het systeem, hebt.

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten van deze gesprekken die ik gegeven heb en print ze uit, ze worden in de verschillende talen van Europa gemaakt. Voor diegenen die mijn boeken willen kopen of willen doneren, je kunt erachter komen hoe door naar cuttingthroughthematrix.com te gaan en daar staat het allemaal. Jullie houden me gaande, jullie brengen me bij jullie, de luisteraars. Ik vraag aan niemand betaald te worden, ik vraag geen adverteerders om me te ondersteunen, als ik dat deed zou ik hen in de show moeten ontvangen en dan zou je veel advertenties horen, onder de schijn van een format van de show.

 

En omdat dingen nu zo serieus zijn, inderdaad zo serieus, met een snelheid van dit Brave New World scenario dat voor de deur staat, hebben we echt geen tijd om zelfs te denken aan persoonlijk voordeel. Niemand van ons, zelfs als we zouden kunnen. We kunnen dat niet want het komt eraan met een sneltreinvaart. En zoals ik eerder zei, sprak Lenin over het communistische systeem, het dictatorschap, zogenaamd van het proletariaat, en hij zei dat het maar 70 jaar zou voortduren en het zou zich met het Westen vermengen, niet helemaal kapitalistisch, niet helemaal communistisch. Dit is het systeem waar we nu ingaan.

Het is een wereld die door experts gerund wordt. Daar gaat het over, zoals Bertrand Russell zei: “een wereld gerund door experts”, Russell zei feitelijk:  “we zullen het publiek trainen totdat ze niets meer kunnen zonder het advies van een expert”. Dat is gebeurd, die fase is uitgevoerd. Want we hebben 50 tot 60 jaar propaganda gehad, van experts, van alle soorten, vaak absurd. De reden dat het absurd was is omdat de inhoud irrelevant was, het ging erom dat je eraan ging wennen om van experts verteld te krijgen wat je moet doen. Het is een conditioneringsproces.

Je weet dat de Verenigde Naties als een privé organisatie opgericht werden. Het is nog steeds een privé organisatie. Het is geen democratisch instituut, op geen enkele denkbare manier. Het werd opgezet als een frontorganisatie door de mensen over wie ik de laatste paar weken gesproken heb, die –openlijk althans - in de late negentiende eeuw als een groep naar buitenkwamen, onder de Cecil Rhodes Group, die samenging met de Round Table Societies en Lord Milner’s Group, en dat werd de Royal Institute of International Affairs, of, zoals het in het Westen beter bekend staat, het Council on Foreign Relations. En hun geschiedenis is verbazingwekkend. Je komt erachter dat zij denktanks hebben die zich bezighouden met elk sociaal aspect van de wereld, alles dat je nodig hebt om te overleven hebben zij in hun macht of zitten ze bovenop.

 

Ik zal met meer over dit onderwerp terugzijn na de pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik ga door de geschiedenis heen van een groep die plande om het Britse systeem de microcosmos van een globaal syteem te maken, door allereerst oorlogen over de hele wereld uit te zetten, conflicten te hebben en uit de conflicten zouden zij overeenkomsten getekend krijgen, die, zo hoopten zij, onder de verschillende groepen landen samenvoegingen tot stand zouden brengen. Zij waren voor een wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog, en veel leden spraken over de noodzaak van een tweede wereldoorlog omdat de mensen niet bereid waren hun souvereiniteit op te geven.

Professor Carroll Quigley zelf geeft heel veel hiervan toe in “Tragedy and Hope” en “The Anglo-American Establishment”. Dus werkelijk, zij zetten beide kanten van ieder conflict op, op een Hegeliaanse manier, om een groot plan tot groei te brengen, een groot plan dat zich vandaag manifesteert. Het was er door de hele 20e eeuw. Feitelijk was het deze specifieke groep die pleitte voor het begin van de Vietnam oorlog. En het was dezelfde groep die uiteindelijk het huilen startte om ons uit de Vietnam oorlog te krijgen. Want het had zijn doel gediend, het hielp om een land, Vietnam, dat uit vele verschillende strijdende stammen bestond, in een verenigd land samen te brengen, met een zogenaamde democratie. Door binnen te vallen, want als zij niet binnengevallen waren zou het nog 50 tot 100 jaar duren voordat zij het door middel van propaganda en andere methoden van inmenging konden samenvoegen. Dat is de manier waarop het spel gespeeld wordt, net als een ongelooflijk schaakbord. En de wereld wordt door deze mensen als een schaakspel gezien.

Je moet je verdiepen in hun leden, het is verbazingwekkend wie deze mensen aan de top werkelijk zijn, en zelfs degenen die, zoals ik zeg, voor het eerst opkwamen, publiekelijk zou ik moeten zeggen. Want zij waren hier al lange tijd voordat zij voor de eerste keer publiekelijk verschenen. En Milner, die een van hen was, heeft een ongelooflijke carriere gehad, hoe hij het voor elkaar kreeg om op al de juiste posities in regeringen te komen. Hij kreeg de leiding over het Britse oorlogskabinet. Hier is een man met een privé organisatie, die al de Boer oorlog, privé, in Zuid-Afrika begonnen was, die aan het hoofd van het Britse oorlogskabinet gezet werd, en zijn groep was helemaal voor een wereldoorlog om een wereldregering tot stand te brengen en de creatie van de Volkenbond die later de Verenigde Naties werd.

Het is ook fascinerend om te zien dat deze man verreikende strategieën opzette. Iedereen heeft gehoord van de Balfour Declaration die in Engeland verkondigd werd. Feitelijk is het een brief, zogenaamd van het Britse Parlement, van meneer Balfour, Arthur Balfour, waarin stond dat de Britse regering helemaal voor het opzetten van een Joodse staat in Palestina was. Maar als je je verdiept in de handelingen van het Royal Institute of International Affairs en in de verschillende biografieën over Milner, was het Milner die de Balfour Declaration opstelde en aan Balfour gaf om voor te lezen.

Dat is de manier waarop ze het doen, lange-termijn strategie. Ik heb eerder verteld over Sir Storrs, die voor Engeland de opziener van Palestina was. Hij had de macht van een koning toen hij de Opziener was, in de jaren ’20 tot in de jaren ’30. Hijzelf sprak over het opzetten van een Ulster, “hij zou een Ulster in het Midden Oosten opzetten”, zei hij. Ulster werd namens Londen in Ierland opgezet als een buitenlandse entiteit binnenin Ierland. Lange-termijn planning, absoluut ongelooflijk.

En het is ook verbazingwekkend, dat Milner die dat allemaal opgezet had, trouwde met een ontzettend beroemde actrice, uit een lange familielijn, maar hij had één buitenechtelijk kind, die al de hulp kreeg. Hij doorliep de gebruikelijke militaire academies in Engeland, maar deserteerde uiteindelijk, veranderde zijn naam in Israël en ging in Palestina leven. Hij trouwde in het nieuwe Palestina of Israël met een actrice.

Deze mannen, trouwens, waren allemaal bankiers, Milner was een ongelooflijke bankier. Zij hadden hun eigen banken, deze groep. Rothschild was een van de hoofdpersonen die het geldsysteem runde. Ze hadden JP Morgan en vele anderen, en zij hadden heel veel foundations. Ze zetten foundation na foundation op, die ze vandaag nog steeds runnen, ze hadden frontorganisaties en frontfoundations waardoor zij het geld kokerden. Want zij hadden een geplande samenleving die in zicht kwam.

 

Nu, herinner, deze groep die het Royal Institute of International Affairs gecreëerd had, vestigde zich in Chatham House in Londen. Chatham House werd het hoofdkantoor van de OSS. De OSS werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de CIA (in de Verenigde Staten) en MI6 (in Engeland). En Chatham gaat vandaag nog steeds door en het roept nog steeds enorme groepen in het leven, die de pressiegroepen zijn, die lobbyen bij regeringen, met onbeperkte financiering, langs de koers waarop we vandaag zitten, houdbare ontwikkeling enzovoort, de groene projecten.

Eén van hun grootste groepen is aan het pushen voor totale, niet alleen voor het samenbrengen - we hebben Europa al volledig samengevoegd onder een parlementair systeem - maar zij willen al de systemen compleet integreren voor houdbare ontwikkeling, door al de landen heen, voornamelijk door onderwijs en het uitpikken van toekomstige leiders, zij trainen toekomstige leiders. Ik heb het over de Common Purpose coalitie. Dat is een van de frontgroepen, die dezelfde technieken gebruiken als Chatham House, want die leidt hen. Zij noemen zichzelf trouwens een liefdadigheidsgroep. Zij pikken kinderen er op school uit, hun leraren die tot die groep behoren, pikken kinderen op school eruit, en zij kiezen de juiste eruit, natuurlijk, en zij trainen hen om toekomstige leiders te worden, die daarna boven alle anderen uitstijgen, dat kun je garanderen, want zij zullen goed gefinancierd worden, de juiste posities in.

Begrijp je, er is hier geen democratie, het is allemaal complete schijn. We hebben nooit democratie gehad. En de CFR en het Royal Institute of International Affairs hebben hun mannen uitgespreid door ieder land op de planeet heen, in posities in de politiek en de bureaucratieën, de federale overheidsambtenaren.

Zoals ik zeg, zij richtten de Verenigde Naties op om dit allemaal tot stand te brengen, als een frontorganisatie. Het is een privé organisatie, de Verenigde Naties, zij hebben hun eigen scholen voor de kinderen van de bureaucraten die neigen onderling met elkaar te huwen. En de kinderen krijgen onderwezen om niet in democratie te geloven. Zij krijgen onderwezen hoe ze moeten heersen, hoe ze over mensen moeten heersen.

 

Dit artikel sluit hierbij aan, het komt van de BBC, door Mark Easton, 2 februari 2009. Raak er maar aan gewend om deze artikelen nu te zien verschijnen, want zij zijn op dreef, zoals ik zeg, in de richting van houdbare ontwikkeling en het omlaagbrengen van de populatie:

 

Egoïstische ouders schaden ‘de kinderjaren’

 

Het door volwassenen agressief najagen van persoonlijk succes is nu de grootste bedreiging voor Britse kinderen, zegt een belangrijk onafhankelijk rapport over kinderjaren. Het roept om een grote verandering in sociale houdingen en beleid om de schade die kinderen door de samenleving aangedaan wordt tegen te gaan. Het uit elkaar vallen van gezinnen, gewetenloze reclame, teveel concurrentie in ondewijs en inkomensongelijkheid worden als grote factoren genoemd die bijdragen.  Een panel van...”

 

Alan: Hier is het woord, je hoeft niet eens te weten wie zij zijn.

 

Een panel van onafhankelijke experts...”

 

Alan: Zodra we dat woord horen denken wij o mijn god, de heiligen, weet je.

 

“voerde het onderzoek drie jaar lang uit. Het rapport, dat The Good Childhood Inquiry heet...”

 

Alan: Klinkt prachtig.

 

 “en gemachtigd is door de Children’s Society...”

 

Alan: Children’s Society, je denkt, dat klinkt prachtig, toch?

 

“concludeert dat de levens van kinderen in Engeland ‘moeilijker geworden zijn dan in het verleden’, en voegt toe dat ‘meer jonge kinderen angstig en ongerust zijn’.”

 

Alan:  Goh, je meent het, ik vraag me af hoe dat komt? Zij hebben kwik gevoerd gekregen, door al hun frisdranken en hun verpakte voeding. Zij hebben meer inentingen gehad dan alle andere mensen op de planeet, meer dan eerdere generaties gehad hebben. Zij zijn gebombardeerd met videospellen enzovoort. Ze zijn in een nihilistische samenleving grootgebracht, hebben nihilistische muziek gekregen en herinner ook, ik ben op de cultuur industrie ingegaan die door dezelfde groep mensen gerund wordt.

 

Volgens het panel...”

 

Alan: Nu, hier komt het, hier heb je de term. Zoals ik zeg, je zult meer en meer van dit krijgen.

 

is ‘buitensporig individualisme’ de schuld voor vele van de problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden en dient vervangen te worden door een waardensysteem waar mensen meer voldoening zoeken in het helpen van anderen...”

 

Alan: Dat is het dienen weer, begrijp je, dat komt van het Royal Institute of International Affairs/CFR.

 

dan in het najagen van persoonlijk voordeel.”

 

Alan: Heel interessant niet? Kijk, alle media is propaganda, en herinner ook, de leden van het Royal Institute of International Affairs bezitten de media, de BBC is van hun. Trouwens, er zijn wel iets van honderd leden van de Common Purpose die in de BBC werken.

 

Dat was het ene artikel en het sluit aan bij het volgende artikel, het is van WorldNetDaily, 5 februari 2009:

 

 “Dreigement van de Verenigde Naties: Geen rechten voor ouders meer. Expert: Verdrag zou pak voor de broek, thuisonderwijs verbieden als kinderen er bezwaar tegen hebben”

 

Een mensenrechtenverdrag van de Verenigde Naties dat zou kunnen verbieden dat kinderen een pak voor de broek krijgen of thuis onderwezen worden; uitbant dat kinderen de doodstraf krijgen en ouders verbiedt te beslissen over de religie van het gezin, is dichtbij in Amerika, waarschuwt een wettelijk...”

 

Alan: Hier is het woord weer, slaak een zucht van verlichting.

 

“waarschuwt een wettelijk expert.”

 

Alan: Zie je, een expert.

 

Michael Farris van Purcellville, Virginia, is president van ParentalRights.org, voorzitter van de Home School Legal Defense Association en titulair hoofd van Patrick Henry College. Hij vertelde WND dat onder de V.N. Conventie voor de Rechten van het Kind...”

 

Alan: Nu, dat was jaren geleden gedaan, de Conventie voor de Rechten van het Kind. Iedereen dacht dat het geweldig was dat kinderen rechten zouden moeten krijgen, en daarna kom je erachter, toen het eenmaal ondertekend was, dat ouders helemaal geen rechten hebben. Dat is de manier waarop ze het doen.

 

Ik zal hiermee na de pauze verdergaan en je laten zien waar het allemaal heengaat.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik ben dit geweldige verdrag aan het bespreken dat opgesteld werd om kinderen rechten te geven, het zou eigenlijk het “Geen Rechten voor Ouders Mandaat” moeten heten, of manifest, zij houden van manifesten.

En dit komt van WorldNetDaily. Ze spreken erover dat er zelfs een Home School Legal Defense Association bestaat. Het titulair hoofd van Patrick Henry College vertelde aan WorldNet Daily:

 

dat onder de V.N. Conventie voor de Rechten van het Kind, of CRC, iedere beslissing die een ouder neemt door de regering beoordeeld kan worden om te bepalen of het in het beste belang van het kind is.”

 

Alan: Nu, dat is precies wat zij wilden. En trouwens, dat is wat de Milner Group, die het Royal Institute of International Affairs werd, wilde. Herinner wat Carroll Quigley over deze groep zei. Hij zei: “Deze groep opereert op een manier waarvan de  rechtervleugel denkt dat de communisten doen”. Het is een ultra-socialistisch type wereld. Het is een ultra-socialistisch Zij houden ervan om te beslissen hoe de wereld geleid wordt. Dus het zegt hier:

 

“ ‘Het  is zeer zeker dichtbij’, zei hij.”

 

Alan: Dit is weer van WorldNetDaily.

 

De linkervleugel wil het Obama-Clinton tijdperk permanent maken. Verdragen zijn een manier om het zo permanent te maken als maar mogelijk is. Het is heel moeilijk om jezelf uit een verdrag terug te trekken als je er eenmaal aan begint.”

 

Alan: En dat is een feit. Je zou nooit wat voor verdrag dan ook moeten ondertekenen. Je kunt in het leven geen compromissen sluiten, je kunt niet eens beginnen om compromissen te sluiten.

 

Als zij al hun linkse socialistische beleid in de vorm van een verdrag kunnen stoppen,...”

 

Alan: Dit is geen linkervleugel, het is het Royal Institute of International Affairs en het CFR, die zeer communistisch lijken in de wijze waarop zij opereren, volgens Quigley.

 

zitten we ermee opgescheept, zelfs als zij de volgende verkiezing verliezen.”

 

Alan: Dat heeft er niets mee te maken, het maakt niet uit wie je in de regering zet, want zoals Carroll Quigley ook zei: “we zetten onze leden altijd aan de top van alle partijen”. Dat staat in “Tragedy and Hope” en “The Anglo American Establishment”, waarin hij spreekt over de parallelle regering.

 

Het jaren ’90 document werd wereldwijd door 193 landen geratificeerd, maar niet door de Verengide Staten en Somalië. In Somalië was er op dat moment geen erkende regering die de formele erkenning kon geven, en in de Verenigde Staten is er tegenstand geweest tegen de macht ervan. Landen die het verdrag ratificeren zijn eraan gebonden onder internationaal recht. Hoewel Madeleine Albright, de Amerikaanse ambassadeur voor de V.N., het ondertekend heeft, ...”

 

Alan: Zij heeft een interessante familielijn.

 

op 16 februari 1995, heeft de Amerikaanse Senaat het verdrag nooit geratificeeerd, grotendeels door inspanningen van conservatieven die erop wezen dat het een lijst zou creëren die vooral tegen ouders ingezet zou worden.”

 

Alan: Want dat is de waarheid. Het zou tegen de wil en wensen van ouders ingezet worden. En het is nu interessant, Hillary Clinton verklaarde een paar jaar geleden openlijk dat als zij verkozen zou worden, zij een eind aan het thuisonderwijs zou maken. Geen kinderen meer die thuis onderwezen worden. Zie je hoe dingen allemaal lang van tevoren opgezet worden? En zij zetten altijd, zoals Quigley zei, de juiste mensen aan de top. Zij behoren allemaal tot dezelfde groep. Het is fascinerend.

Madeleine Albright. Zij is dezelfde vrouw die op televisie, zonder met haar ogen te knipperen, zei, toen men haar vertelde dat alle mensen in Irak aan het sterven waren, tijdens en na de Eerste Golfoorlog, door het embargo dat de Verenigde Naties hen had opgelegd, die liefhebbende zorgende groep, zij lieten hen de hongerdood sterven, dat wordt als een oorlogstactiek gebruikt, begrijp je, vrouwen, kinderen, mannen, omdat zij niet genoeg voedsel en medicijnen kregen – Men vroeg haar of ze dacht dat dat acceptabel was. En ze zei dat het heel acceptabel was, zonder met haar ogen te knipperen! Dat is het soort monster waarmee we hier te maken hebben. Er zijn heel veel van dit soort monsters aan de top, geloof me en zij laten hun tanden nu zien.

 

Hier is een artikel dat opnieuw hierin past. Het is een grap ook, dit artikel. Maar opnieuw, dat is de manier waarop de media het aan ons presenteert. Zij behandelen ons als domme idioten, voortdurend, dat is hun werk, als ze ons geen onbelangrijke zaken brengen. Dit komt van The Telegraph, het gaat over de gezondheid van kinderen. Het zegt:

 

Teveel televisie en tijd die op het internet doorgebracht wordt, kan kinderen geestelijk ziek maken, heeft een diepgaand onderzoek geconcludeerd.”

 

Alan: Dit was op 2 februari 2009.

 

Buitensporige blootstelling maakt een kind materialistisch en dat beïnvloedt op zijn beurt hun relaties met hun ouders en hun gezondheid. Dat is een van de conclusies van een nieuw breed opgezet onderzoek naar Britse kinderjaren (childhood), dat uitgevoerd wordt voor de Children’s Society.”

 

Alan: Ik noemde ze zonet al.

 

Het zegt dat kinderen onderdeel zijn van een nieuwe vorm van consumentisme, waarbij kinderen onder de 16 jaar ieder jaar 3 biljoen pond van hun hun eigen geld spenderen aan kleding, snacks, muziek, videospellen en tijdschriften. Het rapport beweert dat sommige adverteerders ‘het mechanisme van peer pressure (druk van leeftijdsgenoten) uitdrukkelijk exploiteren terwijl zij ouders als sukkels afschilderen’ en dat reclame in zijn meest extreme vorm kinderen ervan overtuigt dat ‘je bent wat je bezit’.”

 

Alan: Wel, je meent het, dat hebben ze zojuist opgemerkt. Ik ben ingegaan op Bernays en al zijn technieken. Herinner, Bernays hielp de Volkenbond opzetten en deed de propaganda voor de Volkenbond, de voorganger van de Verenigde Naties. Hij had ook een hand in de laatste. Hij was van mening dat het publiek van de wereld idioten waren omdat hij hun geesten kon manipuleren en hen alles kon laten doen wat hij wilde. En dezelfde groep runt de wereld vandaag, zoals ik zeg, zij creëerden de cultuur van Amerika. Ik heb die hele geschiedenis doorgenomen. Hij zegt:

 

In aanvulling daarop laat ‘constante blootstelling’ aan beroemdheden door tv-soaps, drama’s en praatshows zien dat het een een schadelijk effect heeft.”

 

Alan: Hé, kijk naar hun ouders. Zij hebben hier ook hun hele leven naar gekeken. Kijk naar ze, kijk waar zíj met hun hoofd zitten. De televisie is het belangrijkste wapen dat ooit uitgevonden is. Het zegt:

 

Kinderen van vandaag kennen tot intiem detail de levens van beroemdheden, die rijker zijn dan zij ooit zullen worden en er meestal knapper uitzien. Deze blootstelling kweekt onvermijdelijk aspiraties en verlaagt  het gevoel van eigenwaarde.”

 

Alan: Je meent het, je meent het, goh we leren steeds bij he? Ik zal met meer terugzijn na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. En we zijn hier ook door heel veel onzin aan het snijden. Ik wilde het anders noemen maar doe het niet, want ik moet lachen bij de studies die uitkomen en die ons zulke verbazingwekkende conclusies geven waar we nog nooit zelf aan gedacht hebben. Verbazingwekkend, niet?

Hier heb je dan deze grote studie die naar de geestelijke gezondheid van kinderen gedaan wordt. En ze zijn er pas nu achtergekomen dat de media en reclame kinderen geexploiteerd heeft, dat hebben ze nu pas ontdekt. Terwijl  Bernays het terug in de jaren ’20 deed, helemaal tot in de jaren ’50 en ’60 en nog langer in feite, totdat hij stierf, als een heel oude man, hij en zijn soort.

Het was niet alleen om produkten te verkopen, geloof me, het was om de cultuur te veranderen. Zij creëerden de cultuur van consumentisme. Maar zij doelden ook op de kinderen. Herinner, de eerste doelen voor deze Nieuwe Wereld Orde was om de generaties te scheiden, totdat ze nauwelijks met een andere generatie gesprekken zouden kunnen voeren. Zij zouden in hun eigen generatie vastzitten. Op die manier zijn ze gemakkelijker te manipuleren en je kunt ze opnieuw indoctrineren met een nieuwe doctrine, zodat ze niet met de doctrine van hun ouders besmet worden, dat was allemaal onderdeel van de strategie die tot nu toe gebruikt wordt. In feite pakken ze het nu echt aan met de kinderen in school, want vanaf de kleuterschool leeftijd krijgen zij ongelooflijke wetenschappelijke indoctrinatie in greening (onvertaald) en het dienen van de wereldstaat enzovoort, precies zoals Bertrand Russell zei dat ze zouden doen.

 

Om terug te gaan naar dit artikel van The Telegraph. Het zegt hier:

 

Het rapport heeft gevonden dat slechts een kwart van de kinderen met geestelijke gezondheidsproblemen specialistische hulp krijgt...”

 

Alan: Luister hiernaar:

 

“en dat één op de tien...”

 

Alan: Eén op de tien.

 

“ 5-16 jarigen nu gezondheids kwesties hebben,...”

 

Alan: Eén op de tien 5-16 jarigen. Wel, we hebben gezien wat er gebeurde met autisme en al de verschillende vormen van autisme, geloof me, Attention Deficit en al het andere, zijn allemaal categorieën van hetzelfde probleem en zij krijgen dat van hun vroege inentingen. Nog los van al het kwik dat zij innemen door hun frisdrinken enzovoort, dat ze pas nu vrijgegeven hebben, nadat ze het vijftig jaar lang bestudeerd hebben!

 

variërend van angst of depressie tot gedragsstoornissen als destructief gedrag.”

 

Alan: Je meent het. Alles wat ze op tv gezien hebben zijn mannen met geweren, de good guys, het zijn nu de good guys die de kap dragen, die deuren intrappen en al die dingen. En zij gebruiken videospellen waar je gewoon iedereen moet doden die zich op je weg bevind. Ontworpen voor het leger om hen ongevoelig te maken voor het moorden. Maar hier zijn ze zojuist achtergekomen. Maar goed:

 

Het beweert dat de opwaartse trend van geweld in de media in het algemeen kinderen gewelddadig maakt en spanning binnen het gezin veroorzaakt.”

 

Alan: Ik vraag me af hoe dat nou komt.

 

Het rapport zegt: ‘We weten uit controlestudies dat blootstelling aan geweld geweld kan voortbrengen.”

 

Alan: Je meent het. Dat is precies wat zij jaren geleden zeiden, met de videospellen alleen.

 

Dus het lijkt waarschijnlijk dat de opwaartse trend in geweld in de media de opwaartse trend in gewelddadig gedrag helpt, en ook de groei van psychologische conflicten in familierelaties’.”

 

Alan: Nu, hier is waar het werkelijk heengaat, begrijp je. Je moet de manier begrijpen waarop ze het doen.

 

Het rapport merkt ook op dat commerciële pressie geleid heeft tot de ‘vroegtijdige seksualisering’ van jonge mensen.”

 

Alan: Zoals de Spice Girls enzo, die zich richten op 8-12 jarigen. Ze hebben dit ook nu pas opgemerkt.

 

Het merkt op dat jonge mensen eerder seks hebben door ‘vele krachten’ inclusief ‘meer privacy als ouders werken, meer contraceptie, commerciële pressie voor vroegtijdige seksualisering, en fundamentele veranderingen in instelling’.”

 

Alan: Wel, opnieuw terug naar Bertrand Russell’s boeken, toen hij sprak over zijn privéscholen, toen hij dit soort dingen aan het aanmoedigen was, terug in de jaren ’20, als een test voor de rest van de wereld. Deze hele club hier komt hier zogenaamd nu pas achter.

 

Het rapport beveelt aan...”

 

Alan: Nu, hier zijn de aanbevelingen, na al deze geestelijke aandoeningen en alles.

 

Het beveelt aan dat seks en relaties, en begrip van de media een verplicht onderdeel zou moeten zijn van het persoonlijk, sociaal en gezondheids leerplan.”

 

Alan: Dus meer seksonderwijs. Weet je, kinderen vandaag op school moeten door de hele Kama Sutra heen, ik maak geen grapje, zij kunnen hun ouders shockeren met wat ze in school leren. Dus het antwoord is meer seksonderwijs. En ik verzeker je, wat hieruit zal komen is een nieuwe manier om te leren verschillende soorten relaties te hebben, want zij willen geen persoonlijke bindingen begrijp je. Dat is waar het werkelijk over gaat, dat is wat er werkelijk achter zit: het onpersoonlijk maken van seksueel contact. Je hebt geen binding, je hebt geen groepen, geen familie. En dan zal de overheid uiteindelijk de meester worden over iedere persoon, George Orwell zei precies dat het zo zou worden.

Dat is het enige dat in de weg staat. Als mensen zich binden leidt dat tot gezinnen, deze komen voor elkaar op. En daarna heb je meer families in een gemeenschap, en zij nemen het allemaal voor elkaar op, althans, dat deden ze vroeger, toen ze families hadden. En de overheid had een probleem, je kon geen totalitair regime hebben waarin je de hele wereld kon besturen en vertellen wat ze moesten doen als de families in de weg staan. Op die manier werkt het niet dus er is voor een ontzettend lange tijd een oorlog op families gaande.

Nu, deze maand, en volgende maand ook, voeren zij deze grote campagne op om het publiek het feit te laten accepteren dat we moeten beginnen ons te laten steriliseren en dat we moeten stoppen om kinderen te krijgen. We sterven niet snel genoeg hoewel ze hun best gedaan hebben, in het geheim, de laatste vijftig jaar, door het voedsel; de ftalaten; de steriliseerders; de Bisphenol A, die ze in het voedsel stoppen; de melanine die ze in het voedsel stoppen en ook al de injecties die ze ons hebben gegeven.

Verdiep je in Arthur Koestler die trouwens voor MI6 werkte, dat is nu ook naar buiten gekomen, om al deze romans te schrijven, om ons allemaal op een bepaalde manier te laten denken. Hijzelf zei dat hij voor een denktank werkte, met de Verenigde Naties werkte om manieren te vinden om op dat deel van de hersenen lobotomie toe te passen die je je vermogens tot zelfbehoud geven. “Je zou het niet nodig hebben”, zei hij, “want de staat zou al de beslissingen voor jou nemen”.

We bevinden ons onder een totale oorlogsaanval en mensen wisten het niet. Maar ze kunnen het de kinderen niet vertellen. Wij zijn de kinderen. Per slot van rekening, als zij ons allemaal vroegen om onszelf te gaan laten steriliseren, zouden zij dan veel vrijwilligers hebben? Dus ze hadden dit grote probleem: Hoe breng je de wereld omlaag tot een beheersbare wereldpopulatie? Wel, je moet

het doen zonder de toestemming van de mensen, duidelijk. Het is oorlog, oorlog.

Deze groep, opnieuw, die de meeste oorlogen veroorzaakt hebben, echte oorlogen, in de 20e eeuw, leidden ook de culturele oorlogen. En nu zijn ze op volle vaart naar het volgende onderdeel: depopulatie. Om hun doelen te bereiken, je hebt tenslotte een lange-termijn businessplan gemaakt, je moet ervoor zorgen dat je je doelstellingen op tijd bereikt. Zij zullen niet van hun termijnen van het plan afwijken.

 

Iedereen die ik de laatste maanden genoemd heb, werkte (en werkte, toen ze nog leefden en er zijn er velen die vandaag nog leven en nog steeds werken), voor het Royal Institute of International Affairs, in samenwerking met MI6, in samenwerking met de CIA, met de cultuur industrie, met de academische wereld.

Mensen realiseren zich niet dat de CIA, en CSIS in Canada, en MI6, heel veel professoren hebben die ook voor hen werken, in al de grote academische universiteiten op de planeet, de academische wereld. Je kunt ook mensen hebben, door de samenleving heen, die op contractbasis met hen werken, ze werken niet fulltime. Het is niet zoals in de film. En zij zorgen ervoor dat cultuur langs de juiste paden geleid wordt. Zij runnen de media, zij runnen de tijdschriften, zij runnen de wetenschappelijke magazines enzovoort. Zij willen dat de wereld omlaag gebracht wordt tot een beheersbare samenleving.

Zij zijn degenen die ook promotie maken voor wat zij “transhumanisme” noemen. Wat is transhumanisme? Hun doel is om een samenleving te creëren, die uit  twee samenlevingen bestaat. De eerste zal de elite ziin die, ongelukken uitgezonderd, technisch onsterfelijk zullen zijn. Maar zij zullen al hun mentale eigenschappen behouden. Zij moeten “wilde dieren” blijven, zoals Charles Galton Darwin zei, omdat zij planeet aarde besturen volgens een voorafbepaald pad. De anderen zullen, in de basis, Golem zijn. Een golem is een door de mens gecreëerde slaaf, dat is wat ze zullen zijn. Meer perfect, ze zullen geen slaap nodig hebben, geen entertainment, ze zullen niet veel consumeren, ze hebben geen beloning nodig. Zij zullen heel, heel efficiënt zijn . Zij zullen, in andere woorden, de Borg zijn.

 

Terug naar populatiebeheersing. Dit komt van Lord Bertrand Russell, een van de mannen die het communisme in China heeft helpen opzetten. Hij onderwees aan de universiteit. Hij werd daar heengestuurd om in de universiteiten communisme te onderwijzen voordat zij de revolutie hadden. Hij was ook een lid van het Royal Institute of International Affairs, die over de hele planeet actief zijn. Zij zijn ook actief in andere landen, ook in Japan, met de IPR (het Institute of Pacific Relations) om een handelsblok te bouwen, die na de oorlogen zou opkomen, en zij zouden daar dat blok hebben, ze zouden een Europees Blok hebben en een Amerikaans Blok. Hij was een grote, grote speler in dit alles maar hij hierld zich verder ook bezig met al de andere problemen die zij hadden voor de toekomstige wereld, die zich nu op dit moment om de hoek bevindt.

 

In “The Scientific Outlook zegt Russell op pagina 221 het volgende:

 

Ik kom nu aan bij een zaak die het individu meer intiem raakt. Ik bedoel de kwestie van voortplanting. Het is tot nu toe beschouwd dat iedere man en vrouw die zich niet binnen de verboden graden bevindt, een recht heeft om te trouwen, en als zij getrouwd zijn een recht hebben, zoniet een plicht, om zoveel kinderen te hebben als de natuur zou vereisen. Dit is een recht dat de wetenschappelijke samenleving van de toekomst ...”

 

Alan: Hij heeft het over die van zichzelf.

 

waarschijnlijk niet zal toleren. In iedere gegeven staat van industriële en agriculturele techniek...”

 

Alan: Je moet het woord techniek, waarover ze hier spreken, begrijpen.

 

“is er een optimum populatiedichtheid, die een hogere mate van welzijn zeker stelt dan welke die zou resulteren uit enerzijds een stijging of een daling van de aantallen. Als een algemene regel, behalve in nieuwe landen, is de populatiedichtheid voorbij dit optimum gegaan, hoewel Frankrijk, in de recente decennia, misschien een uitzondering is geweest. Behalve waar er eigendom is dat geërfd kan worden, lijdt een lid van een kleine familie net zoveel onder overpopulatie als het lid van een grote familie. Diegenen die overpopulatie veroorzaken benadelen daarom niet alleen hun eigen kinderen maar ook de gemeenschap.”

 

Alan: Dat is precies de techniek die in China gebruikt wordt, die de modelstaat voor de wereld wordt volgens de Verenigde Naties en al deze jongens.

 

Het mag daarom aangenomen worden dat de samenleving hen zal ontmoedigen als dat nodig is, zodra religieuze vooroordelen een dergelijke actie niet langer in de weg staan.”

 

Alan: Zie je, zij moesten religie vernietigen en Charles Galton Darwin zei hetzelfde. Hij zei: “religie is oké zolang er geen God in zit”. Interessant, niet? Daarna gaat hij verder en spreekt over de verschillende naties en hoe zij het in de verschillende naties zouden aanpakken. Hij spreekt zelfs over de technieken van het beperken van vrijheid in landen, dat betekent het binnenbrengen van totalitarianisme, om dit allemaal af te dwingen, en daarna spingt hij naar de tegenstander. En zij kennen elkaar allemaal omdat zij tot dezelfde groepen behoren, zoals ik al heel vaak eerder heb gezegd.

 

 

The Next Milllion Years” van Charles Galton Darwin, en hij zegt op pagina 185:

 

In verband met de recente geweldige vooruitgang in de medische wetenschap, is dit de plaats om een kwestie te bespreken die inderdaad zeer spoedig van onmiddellijk belang zal worden. Aangezien er onder normale omstandigheden van de wereld een marge van iedere populatie op de rand van de hongerdood zal zijn, lijkt het waarschijnlijk dat er een herziening zal moeten komen van de doctrine van de heiligheid van het individuele, menselijk leven.

 

Alan: Begrijp je, deze mannen schreven allemaal over dezelfde dingen, in dezelfde tijd, en dat is wat zij noemen “het opzetten van een verenigd front naar het publiek”. En het publiek wordt ondergesneeuwd door al deze boeken die van al deze belangrijke mensen uitkomen, tegelijkertijd, net als vandaag. En zo worden je meningen voor je gevormd. Je word geconditioneerd, geconditioneerd in wat er gaat komen. Hoe zouden ze het anders kunnen doen, wat zouden zij anders kunnen gebruiken om het allemaal te laten plaatsvinden?

En als je doorgaat in Charles Darwin’s boek uit de jaren ’50, dit is na de Tweede Wereldoorlog, dit is na de genocide en al het andere in de Tweede Wereldoorlog en de massale slachtingen. Hier is hij, eugenetica aan het pushen, natuurlijk, het hele boek door, hij spreekt over geloof (creeds). Nu, dit zijn geloofssystemen. Hier zijn ze, zij moeten God en al het andere uit de religie verwijderen en dat is werkelijk waarom zij het Midden Oosten op dit moment volledig aan het verslaan zijn. Dit is een oorlog tegen islam, geloof het of niet, dit is een oorlog tegen islam. Zij moeten God overal uit verwijderen zodat ze het kunnen vervangen door hun eigen doctrine. Er kunnen zich geen Goden vóór hen bevinden, dat is hun motto begrijp je. En laat ik dit kleine gezegde van Bertrand Russell aanhalen, hij zegt:

 

Er is geen nonsens die zulke klinkklare onzin is, dat het niet het geloof van de grote meerderheid kan worden gemaakt door adequate actie van de regering.”

 

En hier is zijn vriend Charles Galton Darwin, die het volgende schrijft, hij spreekt over geloof, hij zei:

 

 ”Hoewel de meerderheid van een populatie, laten we zeggen 90%, hun geloof impliciet accepteert en het als een onderdeel van de wet van de natuur beschouwt, is er altijd een kleine minderheid die dat niet doet. De meeste mensen - noem hen de schapen - volgen de ideeën van hun leiders zonder vragen te stellen, maar deze minderheid - de geiten...”

 

Alan: Een geit begrijp je, is een echt wild schaap, hij is niet tam gemaakt.

 

“laten zich leiden door het  tegenovergestelde, en geloven iets niet omdat diegenen om hen heen het geloven.”

 

Alan: Daarna, verder in het boek, zegt hij, hij spreekt over houdbare ontwikkeling:

 

“In de toekomstige geschiedenis maakt de bestendigheid van de menselijke natuur het zeker dat de mens door zal gaan om gedomineerd te worden door enthousiasme voor geloof, van het ene of andere soort. Hij zal veroordelen en veroordeeld worden, steeds weer opnieuw, omwille van ideëen, waarvan sommigen voor latere tijden onbelangrijk lijken, en zelfs onbegrijpelijk. Maar er er een waardevoller aspect van geloof dat opgemerkt dient te worden. Zij dient om een continuïteit aan beleid te geven, ...”

 

Alan: Aan beleid, herinner.

 

“die veel groter is dan gewoonlijk door intellectuele overtuiging verkregen kan worden.”

 

Alan: In andere woorden, hij spreekt over het gebruiken van een geloof, het creëren van een geloof, een geloofssysteem, dat generaties lang mee zou gaan. Want simpel, overreding alleen kon slechts een generatie meegaan.

En ik heb het hier over, wat je vandaag hoort, de groene beweging, want zij planden om dit binnen te brengen, zij zouden het in scholen onderwijzen, het zou al de aspecten en attributen van een religie bevatten en het zou generaties lang meegaan: houdbaarheid. Het sluit aan bij de vernietiging en sterilisatie van gehele populaties, wat hij vermeldt in zijn boek, het boek waaruit ik aan het lezen ben, “The Next Million Years”, wat een grootspraak hè.

 

Ik zal dat stuk nog een keer lezen:

 

“Maar er er een waardevoller aspect van geloof dat opgemerkt dient te worden. Zij dient om een continuïteit aan beleid te geven, ...”

 

Alan: Wiens beleid? Hun beleid.

 

“die veel groter is dan gewoonlijk door intellectuele overtuiging verkregen kan worden. Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden van verlichte staatsmannen die hun leven wijdden aan het doorvoeren van  bepaalde maatregelen die voor het algemeen belang waren. Zij hebben misschien succes gehad, om slechts te ondervinden dat de volgende generatie alles dat zij gedaan hadden negeerde, zodat het weer ongedaan werd gemaakt ten gunste van een andere, totaal andere manier om de mensheid beter te maken.”

 

Alan: Je begrijpt hun dubbelspraak, zij spreken vanuit hun eigen gezichtspunten in de beheerste samenleving. Hij zegt:

 

“De intellectuele opname van een beleidsmaatregel overleeft dus nauwelijks langer dan een enkele generatie en dit is een periode die te kort is voor een dergelijke maatregel om de enorme effecten van puur toeval te doorstaan. Maar als het beleid genoeg enthousiasme kan oproepen zodat het in een geloof opgenomen kan worden, dan is er tenminste de verwachting dat het tien generaties kan doorgaan, en dat is lang genoeg om het een eerlijke kans op succes te geven.”

 

Alan: Terug aan het einde van deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik laat je zien dat de gebeurtenissen waar je in je leven doorheen geleefd hebt, allemaal op die manier gepland waren. Je dacht dat de abortusindustrie zomaar uit zichzelf opkwam omdat vrouwen het eisten. Nee, ze werden gefinancierd door de grote foundations, die teruggevoerd kunnen worden tot één belangrijke foundation in de Verenigde Staten en één in Engeland, en al de anderen waren fronten, goed gefinancierd, want dit is een beleid, een beleid niet alleen voor “houdbare ontwikkeling”, zoals ze het noemen, zij houden van ontwikkeling terwijl zij het bestendigen. Dit is om de populatie te reduceren tot een beheersbare omvang, dat afschuwelijk lang geleden gepland werd.

 

Ik lees uit “The Next Million Years”, opnieuw, door een grote speler hierin, die wist dat het al bezig was, op zeer sluipende manieren, in zijn eigen tijd. Vanaf toen is het spermagehalte begonnen te dalen, rond de jaren ’50, toen hij dit boek aan het schrijven was.

Hij zegt hier, op pagina 149:

 

Uit dit alles is het duidelijk dat het wereldbeleid...

 

Alan: Nu, herinner, hij maakt het heel duidelijk, want dit komt van het Royal Institute of International Affairs, een WERELDBELEID.

 

ondersteund zou moeten worden door internationale sancties, en de enige ultieme sanctie dient oorlog te zijn.”

 

Alan: Realiseer je je hoeveel mensen er afgeslacht zijn met de oorlogen? En het creëert hongersnoden en ook al het andere.

 

De huidige methoden van oorlogsvoering zijn lang niet moorddadig genoeg om de populatie substantieel te reduceren, ...”

 

Alan: Dat kwam naar butien vanuit de King’s inquisitie commissie, over depopulatie, vlak na de Tweede Wereldoorlog, waar deze man aanwezig was. Dus oorlog is niet moorddadig genoeg om ons te reduceren tot het niveau dat zij willen.

 

en ook zouden zij een bijna gelijke tol eisen van de niet-aanvallende landen. Dus na de oorlog zou de vraag oprijzen hoe de overtollige populatie van het aanvallende land gereduceerd kon worden. Het is niet mogelijk hierin humaan te werk te gaan, maar de meest humane methode zou kindermoord zijn, samen met de sterilisatie van een fractie van de volwassen populatie. Een dergelijke sterilisatie zou nu gedaan kunnen worden zonder de wrede methoden die in het verleden gebruikt zijn, maar er zou zeker hevig tegenstand geboden worden.”

 

Alan: Natuurlijk zou het dat. Dus hebben ze het in het geheim gedaan, begrijp je. Deze mannen zijn niet dom. Deze grote wereldbijeenkomsten waar deze mensen aanwezig zijn, maken geen verlanglijstjes en hopen daarna dat wij allemaal tot hun gezichtspunt komen. Zij gaan door en doen het in het geheim. Hij zegt:

 

Ik ben wellicht te lang op deze details ingegaan, niet omdat ik geloof dat zij ooit zullen plaatsvinden maar om aan te tonen dat dit soort dwang, die de enige voor de hand liggende is, ...”

 

Alan: De enige voor de hand liggende!

 

zou leiden tot een conditie van strijd, jaloezie en wanorde, dat precies de conditie is die het ontworpen was om te vermijden.”

 

Alan: Daarna gaat hij in op hoe het geïntroduceerd moet worden, wereldwijd, stap voor stap, bij wie, wie zijn voornaamste vijanden zouden zijn. Hij spreekt over de kerken enzovoort en hoe zij hen konden overwinnen, en verder en verder gaat het.

 

Het is nogal verbazingwekkend om je te realiseren dat deze monsters onze levens en de levens van onze ouders en de levens van onze grootouders gerund hebben. En Quigley zei in zijn eigen boek “Tragedy and Hope” - en hij was helemaal voor deze groep en hij was er lid van - dat zij achter iedere belangrijke oorlog in de 20e eeuw zaten. En ik zou kunnen zeggen dat zij ook achter de oorlogen in de 21e eeuw zitten, want het gaat allemaal volgens de mandaten die zij afschuwelijk lang geleden opgesteld hebben. Zij zijn nooit afgeweken van de plannen die zij uitgelegd hebben en gepubliceerd hebben, 100 jaar geleden. Nooit een afwijking, zelfs hun tijdslimieten. Ze zijn precies op tijd, op schema, met alles. Dat is het slechte nieuws. Maar als je je vijand niet kent kun je er niet tegen vechten, tenzij je weet wie het is.

 

Hamish en ikzelf in Ontario, Canada wensen je een fijne avond, en moge je God, of je goden, met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, april 2009

 

 

Luister naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

 

Boek Passages:

 

"The Scientific Outlook" door Bertrand Russell
"The Next Million Years" door Charles Galton Darwin


Links naar artikelen:


"Selfish adults 'damage childhood' " by Mark Easton (bbc.co.uk) - Feb. 2, 2009.

"United Nations' threat: No more parental rights" by Chelsea Schilling (worldnetdaily.com) - Feb. 5, 2009.

"Too much television can make children 'mentally ill' " (telegraph.co.uk) - Feb. 2, 2009.