ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (#253)

 

dinsdag 10 februari 2009

 

 

Depopulation, the Opiate of the Intelligentsia:

"We've Awoken to Find Ourselves Surrounded
By a System's Manifesto, Well-Planned and Founded,
Old Religions Destroyed Beyond Relief,
Replaced by Humanism's Secular Belief,
That Man the Animal Shall be Ruled
By Elite Intelligentsia, Members Groomed and Schooled
In Scientific Socialism, Sustainable Development,
Camouflaged in Words, Quite Quaint and Eloquent,
Harmony with Nature, If We are Willing,
Will Bring in Utopia, (After the Killing),
Al Gore et al and Each Little Devil
Wish to Depopulate to Sustainable Level,
Ceaseless Propaganda has the Whole World on Board,
Funded by Rockefeller, Carnegie, Gates and Ford"

 

 

Dialoog Copyright Alan Watt 10 februari 2009

(Uitgezonderd Muziek en Literaire Citaten)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en

 www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

"Code of Silence" door Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

  

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix op 10 februari 2009. 

 

Nieuwkomers, ik adviseer jullie om naar www.cuttingthroughthematrix.com te gaan en op de website zul je heel veel eerdere gesprekken vinden die ik heb gegeven, waarin ik door de geschiedenis heenga en je het bewijs geef - niet uit boeken over complotten maar uit boeken die door grote spelers in het wereldgebeuren geschreven zijn - om je te laten zien dat de wereld volgens een voorafbepaalde koers voortgaat, een geplande koers, het Brave New World scenario in, een “Nieuwe Wereld Orde” in, zoals de jongens aan de top het zelf graag noemen. Ik probeer je de kortere routes te geven naar het begrip ervan want het is zo ontzettend groot, het dekt alles om ons heen, de gehele samenleving, al de instituten, al de dingen waaraan we gewend zijn, het is allemaal onderdeel van dit grote matrixsysteem dat opgezet werd om ons een nieuwe manier van leven in te leiden. Een geheel nieuwe manier van leven want het is een controlemaatschappij die in zicht gebracht wordt en het houdt letterlijk in: als zij geen werkplek voor je hebben zul je niet geboren worden. Dat is waar houdbaarheid helemaal over gaat, houdbare ontwikkeling (sustainable development), een geplande samenleving, wereldwijd.

Kijk ook op www.alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten van deze gesprekken die je kunt downloaden en uitprinten, ze worden in de verschillende Europese talen gemaakt. Voor die mensen die naar mij luisteren, ik vraag jullie om naar  www.cuttingthroughthematrix.com te gaan, en op de website kun je zien hoe je de boeken en discs kunt bestellen die ik verkoop. Dat houdt me gaande, samen met de weinige donaties die ik krijg.

 

Mensen vragen me regelmatig waarom ik doe wat ik doe, ik krijg veel paranoïde mensen, één van hen was trouwens heel grappig, hij zei: “Hoe weet jij alles wat je weet?”. Hij zegt: “Waarom was jij als kind in bibliotheken om al dit materiaal te lezen?” Voor hem was dat iets verbazingwekkends. Voor mij is het verbazingwekkend dat je als kind de bibliotheken niet gebruikt om erachter te komen wat deze grote wereld om je heen in hemelsnaam is, liever dan naar sport te kijken en te spelen, want het is duidelijk dat je in het leven, ook in het wild, als wezen geen overlevingsvermogen hebt als je niet probeert de omgeving te begrijpen. We zijn allemaal zo erg teneergedrukt en geëntertaind dat deze agenda de kans gehad heeft voort te stomen. Totdat alles om ons heen, zoals ik zeg, in de samenleving, alles waarvan we denken dat het normaal is, allemaal onderdeel is van het grote controlemechanisme. Het ging over ons rond terwijl we vast sliepen en het is nu klaar om in de openheid te komen en zijn tanden te laten zien. Daar leven we sinds 2001 doorheen, naar de volgende fase van het brave new world scenario dat nu op ons afkomt.

Andere mensen zullen zeggen: “Wel, hoe komt het dat je niet dood bent? ” Wel, ik denk dat de tijd waarin de mensen die hierover spreken vermoord worden wel zo ongeveer voorbij, het is zeker wel voorbij nu want begrijp je, het kan hen niet deren, het kan hen niet schelen, er is geen oppositie. Er is geen georganiseerde oppositie tegen niets wat er gaande is. Je kunt er feitelijk niet tegen strijden, in financieel opzicht al niet. Je kunt niet de huizen rondgaan met tinnen kannen en je eigen kleine NGO opstarten om vervolgens tegen iets te gaan vechten dat door de grootste, rijkste foundations op de planeet gefinancierd wordt. Het zal niet werken. En los daarvan, diegenen die de wereld vandaag de dag runnen –en zij runnen het al een hele tijd – zullen niet van hun agenda afwijken, zij hebben een vaststaande koers en niets gaat hen onderweg stoppen wat hen betreft, niets zal het tegenhouden. En een stem in de wildernis is niet echt meer een probleem voor hen. Terug met meer na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix. Veel mensen zullen me ook vragen wat mijn rol is in dit alles, waar ik dit voor doe. Want veel mensen zullen van je houden of je haten, en ze houden van je voor de informatie. Anderen zullen je haten maar nog steeds luisteren naar iedere show die ik doe. Het is bijna alsof ze eraan verslaafd zijn. Maar goed, begrijp je, het is niet mijn taak om je te vertellen wat je moet doen. Het probleem met de samenleving is dat we bijeengedreven zijn in het niet-individualistische kamp van altijd ‘wij’ in plaats van ‘ik’ of ‘mij’ en mensen kunnen niet meer voor zichzelf denken. Dat wordt aan de top ook begrepen: dit is de collectivische maatschappij die heel erg lang geleden gepland werd. De onderwijsautoriteiten hebben minstens drie generaties lang gewerkt om dat systeem te creëren, waarschijnlijk nog langer, en ze hebben het ook gedocumenteerd.

Dus het is niet aan mij om je te vertellen wat je moet doen, ik vertel je alleen wat er gaande is. En mensen houden ervan om de boodschapper van slecht nieuws te vermoorden, dat is traditoneel in de geschiedenis. Want om eerlijk te zijn is er niet zo heel veel goed nieuws dat ik je kan vertellen over wat er gaande is. Jaren geleden schreven mensen boeken over dit onderwerp en helaas, zij noemden het “conspiracy” (“het complot”). Als je de term conspiracy gebruikt, val je direct in het kamp van de vijand want je stelt je open voor spot en zij zijn heel goed in het belachelijk maken van de waarheid. Mensen zijn dus naar buiten gekomen met goede, feitelijke informatie en zij klonken waanzinnig voor mensen die al gesocialiseerd waren zonder dat ze het ze wisten. Want zij gingen erop uit om te winkelen en ze hadden nog steeds hun banen dus ze konderen winkelen en  werken en aan het eind van de week hun kleine beloning kopen, en iemand die hen vertelde wat er zou gaan komen werd uitgelachen, gewoon uitgelachen.

Vandaag is er zoveel informatie beschikbaar en je hoeft echt niet diep te graven om het te krijgen. Als je het spinnenweb van foundations, NGO’s en organisaties begrijpt, dat allemaal gefinancierd wordt door deze foundations, volg deze gewoon je zou er weken en weken aan kunnen spenderen en nooit het eind bereiken. Velen ervan zijn fronten en stromannen, die het geld doorgeven aan andere organisaties. Zij runnen onze wereld al een hele tijd. En het was op die manier gepland, lang geleden. Ik heb de geschiedenis doorgenomen van het Council on Foreign Relations, het Royal Institute of International Affairs, die aan beide kanten van de Atlantische oceaan grote foundations opzette om voorbij te gaan aan wat wij dachten dat democratie was, of een democratische regering, lang geleden. Professor Carroll Quigley heeft al de zaken waarin zij betrokken zijn geweest gedocumenteerd, iedere grote oorlog, aan alle kanten, 100 jaar lang, en ook tot het heden aan toe, met de CFR en de Trilaterale Commissie.

Ongeveer 80 jaar geleden zette dezelfde organisatie het Institute for Pacific Relations op, een andere grontgroep van het  Royal Institute of International Affairs, die werkt aan het samenbrengen van het Verre Oosten onder één handelsblok met Australië en Nieuw Zeeland erbij. Het is allemaal gedocumenteerd. En zij waren hiermee bezig voordat de Tweede Wereldoorlog begon, en zij hadden de machinerie en instituties die aan een verenigd Europa, dat zij gepland hadden, moesten gaan werken, opgezet voordat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond!

We leven simpelweg door een script heen en het is heel interessant, want je krijgt af en toe synchroniciteiten, en ik was vandaag een boek aan het lezen dat me door iemand toegestuurd was en iemand stuurde me een email met citaten, het heet:

 

“People For Preserving Our Western Heritage” (mensen voor het behoud van ons westers erfgoed). Op de site staat: “Citaten van de milieugemeenschap, begrijp hun positie en filosofie”.

 

Hier is een citaat van Maurice Strong. Hij was de oprichter van het Environment Programme van de Verenigde Naties, maar hij is gewoon een frontman voor Rockefeller, die hem opgeleid heeft. Hij zegt:

 

“Is de enige hoop voor de planeet niet dat de industriële landen ineenstorten? Is het niet onze verantwoordelijkheid om dat te bewerkstelligen?

 

Meneer Maurice Strong is een technocraat, zoals Quigley hen noemde. Zij hebben de werkelijke macht achter de schermen, zij hebben meer macht dan presidenten en zij leggen geen verantwoordelijkheid af aan het publiek.

 

De volgende uitspraak is van Paul Ehrlich, iedereen heeft weleens van hem gehoord denk ik, Professor of Population Studies, hij zegt: 

 

Er moet een enorme campagne op touw gezet worden om de Verenigde Staten te de-ontwikkelen. De-ontwikkeling houdt in dat onze economische systemen op één lijn gebracht worden met de realiteiten van ecologie en de situatie van de wereldhulpbronnen.

 

Dat betekent houdbare ontwikkeling.  

 

Michael Oppenheimer, van het Environmental Defense Fund – deze worden allemaal door dezelfde paar organisaties en foundations gefinancierd – zegt:

 

“De enige hoop voor de wereld is dat er niet nog een Verenigde Staten komt. We kunnen niet toestaan dat andere landen dezelfde hoeveelheid auto’s, dezelfde graad van industrialisatie hebben, die we in de Verenigde Staten hebben. We moeten deze Derde Wereldlanden stoppen op het punt waar ze nu zijn.”

 

Alsof dat nieuws is voor de Derde Wereldlanden. 

 

Professor Maurice King zei: 

 

“Globale houdbaarheid vereist de welbewuste onderzoeking van armoede (the deliberate quest of poverty), gereduceerde consumptie van hulpbronnen en vastgestelde niveaus van sterftecontrole.

 

Sterftecontrole, wat denk je dat dat is? Leer hoe zij hun woorden inpakken.

 

David Foreman, mede-oprichter van Earth First!, nog één die door de Rockefellers gefinancierd wordt: 

 

“We moeten dit een onzekere en ongastvrije plek maken voor kapitalisten en hun projecten. We moeten de wegen en omgeploegd land terugwinnen, de constructie van dammen tegenhouden, bestaande dammen vernietigen, rivieren bevrijden en miljoenen aren aan huidig bewoond land weer tot wildernis terugbrengen.”

 

Hoeveel mensen willen zij denk je op het platteland vestigen, in de nabije toekomst? Er is heel veel over geschreven, door de grote jongens zelf.

 

Amory Lovins, van het Rocky Mountain Institute zegt het volgende: 

 

Iedere soort complexe technologie is een aanval op menselijke waardigheid. Het zou niet minder dan rampzalig voor ons zijn om een bron van schone, goedkope, overvloedige energie te ontdekken, om wat we er misschien mee zouden doen.”

 

---

 

“Het vooruitzicht van goedkope fusie-energie is het ergste dat de planeet zou kunnen overkomen”

 

zegt Jeremy Rifkin van de Greenhouse Crisis Foundation. Je zou moeten zien waar zij allemaal hun geld vandaan krijgen, je zult niet verbaasd staan, na naar mij geluisterd te hebben. 

 

“Een samenleving goedkope overvloedige energie geven zou het equivalent zijn van het geven van een machinegeweer aan een idioot kind.”

 

van Professor Paul Ehrlich, Stanford University. Want zie je, als je goedkope energie zou hebben, of energie zelfs die je van een of ander uitvindinkje dat je zelf in elkaar geflanst hebt zou kunnen maken zou je onafhankelijk zijn. Je moet begrijpen, deze wereld die zij aan het binnenbrengen zijn houdt in: volledige onderlinge afhankelijkheid, dat betekent dat je totaal afhankelijk zult zijn van het systeem dat zij aan het binnenbrengen zijn.

 

“Onze onverzadelijke drang om diep onder het oppervlak van de aarde te onderzoeken is een moedwillige expansie van onze disfunctionele beschaving tot in de natuur.”

 

zegt Al Gore, “Earth in the Balance”. Ik heb gisteravond een link op mijn site gezet, waar meneer Gore tegen een groep kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 sprak en hij vertelde hen dat zij als kinderen meer weten dan hun ouders. Het typisch communistische passeren van de volwassenen door hen te vertellen dat zij meer weten dan hun ouders. Daarna gaat hij in op globale opwarming alsof zij de experts zijn, de kinderen zijn de experts op dit gebied, de ouders zijn gewoon te oud om het te begrijpen. In een communistisch tijdperk zou hij gezegd hebben dat we besmet waren met oude ideeën. En er is geen luid protest, wel, er is luid protest geweest van een paar ouders die erachter kwamen wat er aan de hand was met wat hij tegen hun kinderen zei.

 

Sir James Lovelock, BBC Interview: 

 

“De grote bedreiging voor de planeet zijn de mensen: er zijn er teveel die het economisch te goed hebben en teveel olie verbruiken”.

 

Hij zegt dat er teveel mensen zijn begrijp je. Het is overal, als je tv kijkt, etc. Waarschijnlijk zeg je het zelf ook na, “wel, er zijn teveel mensen”. Want zij blijven je dat vertellen. Het feit is, de Westerse wereld is gedaald, krimpt in sinds de jaren ’50, en de overbevolking komt door massa-immigratie, die aangemoedigd is om de nationale schuld van die landen af te betalen aangezien de oorspronkelijke bevolking niet genoeg kinderen produceert om het af te betalen. Margaret Thatcher zei dat. Dus je kunt hen geen plezier doen door te doen wat zij willen dat je doet. En we dalen niet snel genoeg, en ze proberen zeker te stellen dat iedere stad volledig overbevolkt is om de omstandigheden waar te laten lijken: er zijn teveel mensen. Heel gemakkelijk om te doen als je hen allemaal in de steden propt. Je kunt een generatie opvoeden die niet eens weet dat er een wildernis is daarbuiten, dat zou ook niet moeilijk zijn. Ten slotte, zij zeggen dat we dieren zijn en zij kunnen ons laten denken zoals zij wensen.

 

Dave Foreman, mede-oprichter van Earth First! :

 

“Mijn drie belangrijkste doelen zouden zijn om de menselijke populatie te reduceren tot ongeveer 100 miljoen wereldwijd, om de industriële infrastructuur te vernietigen en om de wildernis met zijn volle verscheidenheid aan soorten door de hele wereld te zien terugkeren.” 

 

---

 

 “Huidige levensstijlen en consumptiepatronen van de rijke middenklasse,  met hoge vleesinname, gebruik van fossiele brandstoffen, apparatuur, airconditioning en huisvesting in voorsteden – zijn niet houdbaar.” 

 

Van Maurice Strong op de Rio Earth Summit, nogmaals, die in werkelijkheid door meneer Rockefeller ontworpen is.

 

Dit komt van de Club van Rome, uit het boek “The First Global Revolution”: 

 

“Al deze gevaren worden veroorzaakt door menselijke interventie en alleen door veranderde houdingen en gedrag kunnen zij overwonnen worden. De echte vijand vervolgens is de mensheid zelf. “ 

 

Het gaat verder te zeggen dat dat goed zou passen, globale opwarming die door de mensheid veroorzaakt wordt, het zegt dat het goed zou passen (“would fit the bill”), in het boek zelf.

 

“De mensheid is het meest gevaarlijke, destructieve, egoïstische en onethische dier op aarde.”

 

Van Michael Fox, vice-president van The Humane Society

 

Ik hoor dat de muziek eraankomt, en ik zal meer hiervan voorlezen want dit zijn de mannen die het beleid aan de regeringen over de planeet geven en wij stemmen op geen van deze mensen. Terug in een ogenlijk, na deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix, ik ben hier een artikel van een website aan het voorlezen en ik zal de link er aan het eind van de show opzetten. Ik laat je verklaringen zien, ik geef je verklaringen die door grote spelers gegeven zijn, van grote foundations en non-gouvernementele organisaties. Zij zijn allemaal gefinancierd door dezelfde bronnen die een oor hebben voor alle regeringen en een mond die direct is, al ingeplugd is in alle regeringen, alle democratie passerend.

Zij zijn in de basis allemaal seculier humanisten, want dat moet de nieuwe religie zijn die zij aan de top allemaal volgen. Het kwam voort uit socialisme, helemaal terug te voeren tot Marxisme. Het is een produkt van Darwinisme, en werkelijk, het was zelfs aan de gang in de dagen van de Verlichting. Sommigen van hen traceren het helemaal terug tot antiek Griekenland, sommigen van hen die in deze specifieke religie zaten. En seculier humanisme is een religie met een geloofssysteem.

 

Om met dit artikel hier verder te gaan, het zegt: 

 

"Een redelijke schatting voor een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij naar de huidige Noord-Amerikaase materiële levensstandaard zou 1 biljoen zijn.

 

Dat is een wereldmaatschappij van 1 biljoen.. 

 

“Naar de meer sobere Europese levensstandaard zou 2 tot 3 biljoen mogelijk zijn.”

 

Dat komt van het United Nations Global Biodiversity Assessment. Deze geweldige Verenigde Naties die de leiding over alles heeft, en toch, het is een privéorganisatie.

 

“Een totale populatie van 250-300 miljoen mensen, een daling van 95% ten opzichte van de huidige niveaus, zou ideaal zijn.” 

 

Ted Turner, oprichter van CNN en hoofddonor van de Verenigde Naties.

 

“De resulterende ideale, houdbare populatie is daarom meer dan 500 miljoen maar minder dan 1 biljoen.”

 

Dat komt van de Club van Rome, “Goals for Mankind”.

 

Het is fijn om te weten dat mensen de doelen voor ons allemaal vaststellen, niet? Want je hebt nog nooit eerder controlfreaks als deze in de geschiedenis gezien en ze gaan op volle vaart verder.

 

"Eén Amerikaan belast de aarde veel meer dan twintig inwoners van Bangladesh.  Dit is iets vreselijks om te zeggen: om de wereldpopulatie te stabiliseren moeten we 350.000 mensen per dag elimineren. Het is afschuwelijk om te moeten zeggen maar het is net zo erg om het niet te zeggen.”

 

Dat was de grote Jacques Cousteau, die van de vissen en harige dieren hield. Van Unesco, gedrukt in de “UNESCO Courier”. 

 

“Als ik zou reïncarneren zou ik terug willen komen als een dodelijk virus om de populatieniveaus omlaag te brengen.” 

 

Van Prins Philip, Hertog van Edinburgh, beschermheer van het Wereld Natuur Fonds.

 

“Ik vermoed dat het uitroeien van pokken verkeerd was. Het speelde een belangrijke rol  in het in evenwicht brengen van ecosystemen.”  

 

Van John Davis, redacteur van “Earth First! Journal”. 

 

“De vernietiging van het menselijk ras is misschien niet alleen onvermijdelijk maar ook iets goeds.”

 

Dat is van Christopher Manes, Earth First!

 

De Sierra Club, waar jullie allemaal ook van gehoord hebben, die daarboven is met al de andere grote natuurclubs. En al dezelfde mannen zijn de beschermheren van al deze clubs. En dit komt van David Brower, first Executive Director van de Sierra Club:

 

"Het dragen van kinderen zou een strafbare misdaad tegen de samenleving moeten zijn, tenzij de ouders een vergunning van de overheid hebben. Van alle potentiële ouders zou geëist moeten worden om anticonceptionele chemicaliën te gebruiken, waarbij de regering antimiddelen verstrekt aan burgers die uitgekozen zijn voor het dragen van kinderen.”

 

Nu, dat komt rechtstreeks uit Julian Huxley's boek, dat ik ook heb voorgelezen. Begrijp je, ze zijn allemaal aan boord van dezelfde agenda omdat ze allemaal getraind zijn in dezelfde school van denkbeelden, en dat is wat de wereld aan het runnen is.

 

Dit komt weer van de Club van Rome uit hun boek  “The First Global Revolution”: 

 

“In het zoeken naar een nieuwe vijand om ons te verenigen, kwamen we met het idee dat vervuiling, de dreiging van globale opwarming, watertekorten, hongsersnood en die soort dingen, goed zouden passen.”

 

Zij kwamen met het idee, juist? En daarna nemen ze het allemaal door, het “zou goed passen” en dat is nu beleid. We leven volgens dit beleid, dit idee dat zij verzonnen om de planeet te verenigen en om hun agenda door te krijgen.

 

“We moeten een of andere brede steun verkrijgen om de verbeelding van het publiek te vangen. Dus we moeten vreesaanjagende scenario’s aanvoeren, gesimplificeerde dramatische verklaringen geven en weinig melding maken van enige twijfels. Ieder van ons moet beslissen over wat de juiste balans is tussen effectief zijn en eerlijk zijn.”  

 

Dat kwam van Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, voornaamste schrijver van vele IPCC rapporten voor de Verenigde Naties.  Het International Panel on Climate Change, degenen die op dit moment over onze levens heersen. Ik zal dat herhalen want het is het waard om te herinneren: 

 

“We moeten een of andere brede steun verkrijgen om de verbeelding van het publiek te vangen.”

 

Je weet, de dieren hier beneden, wij, het publiek. 

 

“Dus we moeten vreesaanjagende scenario’s aanvoeren, gesimplificeerde dramatische verklaringen geven en weinig melding maken van enige twijfels.”  

 

In andere woorden: zij liegen. 

 

“Ieder van ons moet beslissen over wat de juiste balans is tussen effectief zijn en eerlijk zijn.” 

 

---

 

 “Tenzij we rampen aankondigen, zal niemand luisteren”

 

Van Sir John Houghton, eerste voorzitter van IPCC, dezelfde groep. Dus zij moeten ons angstaanjagende scenario’s geven, anders luisteren we niet naar hen, begrijp je. Het trainen van de dieren, het trainen van de dieren, dat zijn wij.

 

“Het maakt niet uit wat waar is, het is alleen belangrijk wat mensen geloven dat waar is.”

 

Van Paul Watson, mede-oprichter van Greenpeace. En dat is waar, perceptie is geloven in waarheid, het maakt niet uit wat waar is, alleen wat mensen denken dat waar is.

 

Ik zal terugzijn met meer na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix, ik ben een paar citaten aan het voorlezen van een aantal grote spelers die onze levens nu managen. En wij worden gemanaged door deze mensen want wat zij ook pushen wordt overheidsbeleid, over de hele planeet, op hetzelfde tijdstip.

 

Dit komt van Timothy Wirth, President van de UN Foundation, hij zegt: 

 

"We moeten deze globale opwarmingskwestie voeren.  

 

We moeten het voeren zegt hij.

 

“Zelfs als de theorie van globale opwarming onjuist is, zullen we de juiste dingen doen in termen van economisch en milieu beleid.”

 

Dus het maakt niet uit of iets waar is. Als je terugspringt naar het eerdere citaat dat ik je gaf :

 

“Het maakt niet uit wat waar is, het is alleen belangrijk wat mensen geloven dat waar is.”

 

Dat was de mede-oprichter van Greenpeace.

 

Dit komt van Christine Stewart, voormalig minister van milieu van Canada: 

 

 "Het maakt niet uit of de wetenschap van globale opwarming het helemaal bij het verkeerde eind heeft, klimaatverandering verschaft de grootste kans om rechtvaardigheid en gelijkheid in de wereld tot stand te brengen.”

 

Zij hebben hier allemaal een verschillende agenda en gebruiken dit als een dekmantel, begrijp je. Al Gore, de geweldige AL GORE, de man die kinderen toespreekt en hen vertelt dat zij meer weten dan hun ouders, wat hen trouwens ook zegt: luister niet naar je ouders. Dezelfde technieken als de communisten gebruikten. Hij zei: 

 

"De klimaatcrisis is geen politieke kwestie, het is een morele en spirituele uitdaging voor de gehele mensheid. “  

 

Je kunt seculier humanisme opzoeken en je zult zien dat zij de term spiritueel gebruiken en het definiëren zoals zij het gebruiken, het is niet wat de meeste mensen denken. Hij zegt : 

 

“Het is ook onze grootste kans om globaal bewustzijn op een hoger niveau te tillen." 

 

Globaal bewustzijn. Zie je, ze hebben een geloofssysteem binnenin seculier humanisme.

 

 "De enige manier om ervoor te zorgen dat onze samenleving echt verandert is om mensen bang te maken met de mogelijkheid van een catastrofe." 

 

Dat is emeritus-professor Daniel Botkin. Maak gewoon het publiek heel erg bang.

 

"We staan op de rand van een globale transformatie, …”

 

Herinner, dit is transformatie, de 21e eeuw dient één en al transformatie worden.

 

“alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis.”

 

Dat was David Rockefeller, Club van Rome executive manager. Hij is van zo ongeveer alles de manager.  

 

"De mensheid zit op een tijdbom. Als de grote meerderheid van de wetenschappers van de wereld gelijk hebben, hebben we maar tien jaar om een grote ramp te vermijden die ons gehele planetaire klimaatsysteem in een paniek brengt van buitengewone vernietiging door extreem weer, overstromingen, droogten, epidemieën en dodelijke hittegolven, voorbij alles dat we ooit ervaren hebben,  een catastrofe van ons eigen fabricaat." 

 

Dat was van Al Gore,An Inconvenient Truth”. Na het stukje van AL GORE voorgelezen te hebben ga ik terug naar professor Daniel Botkin

 

"De enige manier om ervoor te zorgen dat onze samenleving echt verandert is om mensen bang te maken met de mogelijkheid van een catastrofe." 

 

Zie je hoe het allemaal samenbindt?  

 

"Tegen het einde van deze eeuw zal klimaatverandering de menselijke populatie reduceren tot een paar broedparen die bij de Noordpool overleven." 

 

Sir James Lovelock, “Revenge of Gaia”, ik geloof dat dat zijn boek was. Je moet je verdiepen in zelfs de geloofsovertuigingen die in Europa in omloop waren, voor de Tweede Wereldoorlog, met name in Duitsland, om bij dit hele idee te komen van de Arische rassen die zich tijdens de ijstijden – of globale opwarming moet ik zeggen – naar de Polen terugtrokken en daarna terugkwamen als het ijs zich vormde. Hier zit een heel oude geschiedenis aan vast.

 

 "Klimaatverandering zal resulteren in een catastrofale zeespiegelstijging van zeven meter, dat is tot vaarwel (bye-bye) voor het grootste deel van Bangladesh, Nederland en Florida, en het zou Londen de Nieuwe Atlantis maken." 

 

Van Greenpeace International.

 

Terug naar professor Daniel Botkin:

 

"De enige manier om ervoor te zorgen dat onze samenleving echt verandert is om mensen bang te maken met de mogelijkheid van een catastrofe." 

 

----

 

“Klimaatverandering is echt. Niet alleen is het echt, het is hier, en haar effecten geven aanleiding tot een schrikwekkend nieuw globaal fenomeen: de door de mens veroorzaakte natuurlijke ramp." 

 

Dat is van Barack Obama, presidentieel kandidaat van de VS. Hij is nu de president en hij gaat dit er ook doorheen rammen. Het is ook interessant dat er zojuist een wetsvoorstel door het Congres gegaan is om de eerste van zes grote kampen op te zetten, naar men veronderstelt voor noodsituaties, en zij moeten binnen bestaande militaire kampen komen, of aan deze verbonden zijn.

 

"We naderen een moment waarop de gehele mensheid een globale agenda onder ogen zal zien, die een Globaal Marshall Plan omvat dat de oorzaken van armoede en lijden en vernietiging van het milieu over de hele aarde zal aanpakken." 

 

Weer  Al Gore, “Earth in the Balance”.  

 

"In de Natuur verloopt organische groei volgens een meesterplan, een blauwdruk. Een dergelijk meesterplan ontbreekt in het proces van groei en ontwikkeling van het wereldsysteem. Het is nu tijd om een meesterplan voor houdbare groei en wereldontwikkeling te ontwerpen gebaseerd op globale toewijzing van alle hulpbronnen en een nieuw globaal economisch systeem. Tien of twintig jaar vanaf nu zal het waarschijnlijk te laat zijn." 

 

Dat is van de Club van Rome, “Mankind at the Turning Point”. Als je je verdiept in de oude socialistische agenda’s – die niet zo oud zijn omdat het nooit gestopt is – zul je zien dat dat hun agenda ook was. Het is een geheel opnieuw ontwerpen van de gehele planeet, met het in evenwicht brengen van de populaties over de wereld, de geplande samenleving, geplande consumptie van bronnen, en dat zit er ook allemaal in, en de communistische filosofieën, het is allemaal hetzelfde ding. En ik ben ingegaan op de geschiedenis van wie alle kanten financierde en met zekerheid het systeem in de Sovjet Uniet opzette dat nu met het Westen samengevoegd wordt.

 

"Het concept van nationale soevereiniteit is onveranderlijk geweest, inderdaad een heilig principe van internationale relaties. Het is een principe dat alleen langzaam en schoorvoetend zal wijken voor de nieuwe vereisten van globale samenwerking op het gebied van het milieu." 

 

Het UN Commission on Global Governance rapport. Iedereen vertrouwt hierop dus zij zullen niet terugdeinsen.

 

“Democratie is geen panacee. Het kan niet alles organiseren en het is zich niet bewust van haar eigen grenzen. Deze feiten moeten duidelijk onder ogen gezien worden. Heiligschennend als het misschien klinkt is democratie niet langer geschikt voor de taken die voor ons liggen. De complexiteit en de technische natuur van vele van de problemen van vandaag staan niet altijd toe dat gekozen vertegenwoordigers op het juiste moment competente beslissingen nemen." 

 

Dat is weer van de Club van Rome. “The First Global Revolution” was het boek dat zij daarover publiceerden.  En dat werd ook bevestigd door Margaret Thatcher, want zij sloot zich aan bij de “parallelle regering” zoals het genoemd wordt,. En Professor Carroll Quigley noemde het ook een parallelle regering. Het kon alle democratie passeren, democratie was te langzaam en lastig, en er waren teveel mensen die bezwaar tegen bepaalde zaken maakten, dus zij passeren het simpelweg allemaal met non-gouvernementele organisaties en massale financiering van de grote foundations. Dat is gebeurd.

 

"Landen zijn in werkelijkheid delen van hun souvereiniteit aan het afstaan aan de internationale gemeenschap en beginnen een nieuw systeem van internationaal milieubestuur te creëren als een manier om een anders onbestuurbare crisis op te lossen.”

 

Lester Brown, WorldWatch Institute

 

"Een enthousiast en bezorgd bewustzijn is zich aan het evolueren dat suggereert dat er fundamentele veranderingen zullen moeten plaatsvinden in de wereld orde en haar machtstructuren, in de verdeling van rijkdom en inkomen.”

 

Dat komt van de Club van Rome, “Mankind at the Turning Point” en dat komt ook uit het   “Communist Manifesto”.  

 

"Het opnemen van een centraal organiserend principe betekent het beginnen van een volle inspanning om ieder beleid en programma, iedere wet en institutie te gebruiken om een einde te maken aan de vernietiging van het milieu.”

 

Opnieuw Al Gore, ”Earth in the Balance”.

 

"Doeltreffende uitvoering van Agenda 21 zal een grondige heroriëntatie eisen van de gehele menselijke samenleving, in tegenstelling tot wat de wereld ooit heeft ervaren: een grote verschuiving in de prioriteiten van zowel regeringen als individuen en een ongekende herschikking van de personele en financiële middelen.”

 

Wel, dat is wat er nu op dit moment aan het gebeuren is, niet? De belastingbetalers zijn over de planeet banken aan het vrijkopen.

 

“Deze verschuiving zal eisen dat een zorg voor de gevolgen voor het milieu van elk menselijk handelen geïntegreerd wordt in individuele en collectieve besluitvorming op ieder niveau.”

 

VN Agenda 21. En dat sluit precies aan bij wie geboren zal worden en wie zal sterven. Want herinner, aan de top van dit alles in het grote socialistische systeem staan toevallig de grote foundations. Zij begonnen als eugenetische instituten. En als je geboren zou worden met een of ander gebrek zul je niet geboren worden. Dat komt al naar de voorgrond in de kranten over de planeet, over wetenschappers die dit voorspellen en dat voorspellen. Je zult 100% gezond moeten zijn, in ieder opzicht, inclusief het niet hebben van abnormale mentale eigenschappen zoals onafhankelijkheid, om geboren te worden.

 

"De aarde is letterlijk onze moeder, niet alleen omdat we afhankelijk zijn van haar zorg en bescherming, maar zelfs meer omdat het menselijk ras door haar gevormd wordt in de baarmoeder van evolutie. Onze redding hangt af van ons vermogen om een natuurreligie te creëren." 

 

 "A religion of nature", dat was Rene Dubos, bestuurslid voor Planetary Citizens, en kijk ook waar zij hun geld vandaan hebben, en je zult niet verrast zijn.

 

Het is werkelijk verbazingwekkend, niet, wat er gaande is en wat er onze hele levens lang gaande is, op zeer hoge niveaus terwijl wij speelden en in entertainment gehouden werden.

 

 

Het materiaal dat ik nu ga voorlezen komt uit “Hope of the Wicked”, een heel goed boek, “The Master Plan to Rule the World” door Ted Flynn. Ik geloof dat het rond 2000 gedrukt werd. Hij zet veel van de socialistische agenda uiteen, en socialisme is niet wat de meeste mensen denken. Mensen op de bodem denken dat het te maken heeft met de overheid die jou helpt, belastinggeld in sociaal beleid stopt en dat we allemaal gewoon gelukkig zullen zijn in een prettig klein utopia waar iedereen hun basisbenodigdheden krijgt. Het is echter veel meer dan dat, het is “wetenschappelijk socialisme”, zoals Huxley en anderen het noemden, waarin diegene die de juiste intellectuele kwalificaties heeft, daarom het recht heeft om over de rest te heersen.

Op pagina 3 geeft hij een aantal belangrijke data. Hij start bij Weishaupt, ik zou dat niet doen, ik zou veel verder in het verleden teruggaan, maar er staat:

 

“1776: Aan de wortel van de filosofie en het denken over een Nieuwe Wereld Orde, Novus Ordo Seclorum, wordt door Adam Weishaupt in Bavaria geboorte gegeven. Hij was een professor van Canon Law die het vrijmetselaars-denken voor een nieuwe structuur voor de wereld overnam.

 

1844: Benjamin Disraeli, Prime Minister van Groot Brittannië stelt: "Dus begrijp je, de wereld wordt bestuurd door geheel andere persoonlijkheden dan diegenen die niet achter de schermen zitten zich voorstellen.

 

1846: Paus Pius IX schrijft over de veranderingen die hij in de toekomst zag: “Die schandelijke doctrine van zogenaamd communisme is absoluut  tegengesteld aan de natuurwet zelf, en eenmaal aangenomen zou het de rechten, eigendom en bezittingen van alle mensen en zelfs de samenleving zelf volledig vernietigen”.

 

1848: De vermeende noodzaak van een verandering in de manier waarop dingen worden gedaan is in overeenstemming met de leer van de "vader van communisme”, Karl Marx. Als hij samen met Friedrich Engels het Communist Manifesto schrijft, schrijft Marx dat de communisten ópenlijk verklaren dat hun doelen alleen bereikt kunnen worden door de gedwongen omverwerping van alle bestaande sociale omstandigheden." 

 

Dat is wat je nu, op dit moment ziet opkomen.

 

“1857: De National Education Association wordt opgericht als een professionele vereniging. Het Amerikaanse Congres richt het in 1906 bij charter op en de IRS verklaart het een unie in 1978. Grotendeels gefinancierd door de Rockefeller en Carnegie Foundations, is het NEA vandaag de hoofd onderwijslobby van het land. Het behoort tot de tien grootste politieke actie commissies volgens de laatst gedeponeerde federale verkiezingscommissie verslagen. Met ongeveer 2,2 miljoen leden creëert het NEA regelgeving en certificeert het leraren om zijn toegegeven radicale agenda uit te voeren.” 

 

Je moet naar hun agenda kijken. Als je het wilt uitzoeken op het Internet, het is er. Herinner wat Lenin zei: “Om de samenleving te veranderen moeten we de kinderen pakken en een generatie in de humanistische, communistische agenda grootbrengen”.

 

1904: John Dewey begint zijn latere levenscarrière in het onderwijs op het Teachers College op Columbia University, wordt het hoofd van zijn onderwijsafdeling waar hij zich bezig zou gaan houden met het modelleren van de onderwijsdenkbeelden van de 20e eeuw. Gefinancierd door Rockefeller en Carnegie, …” 

 

Opnieuw, het zijn het  Royal Institute of International Affairs en Rockefeller, CFR.  

 

“stuwt het Teachers College Deweyisme in de openbare scholen voort door middel van vele radicale discipelen van Dewey's Progressieve Onderwijs systeem, een Fabian-socialist, Marxist en Darwinist. Het moet Dewey's agenda in de publieke scholen van het land socialisme brengen, zo bepaalt het Reece Congressional Committee on Education in de jaren ‘(19)50.” 

 

Zij hadden er een commissie voor en dat was waar ze mee kwamen.

 

“Columbia's Teacher's College heeft gediend als het modelprogramma voor opleidingsprogramma’s voor leraren over de Verenigde Staten, geeft voortuitstrevende graden aan zoveel als een vierde van alle huidige high school superintendents (onvertaald) en de helft van de hoofden van leraren colleges.” 

 

1912: Colonel Edward M. House, de toekomstige naaste adviseur van President Woodrow Wilson, publiceert Phillip Dru: Administrator, …”

 

Het was een roman.

 

“waarin hij ‘socialisme zoals gedroomd door Karl Marx’ promoot.”

 

Nu, House was de adviseur van President Wilson, hij ontwierp ook en hielp het hele Federal Reserve System ontwerpen. Hij was ook de verbinding met Engeland, met Lord Grey, met de Milner Group, of het Royal Institute of International Affairs. 

 

“1913: De Federal Reserve wordt gecreëerd. Gepland als een geheime bijeenkomst in 1919 op Jekyll Island, Georgië, van een groep van bankiers en politici, georganiseerd door Colonel House, hevelt het de macht om geld te creëren over van de Amerikaanse regering naar een private groep bankiers, Het is vermoedelijk de grootste voortbrenger van schuld. Het is niet federaal en er zijn geen reserves.”

 

Niet alleen dat, als je kijkt naar wat het idée was, zelfs Rockefeller zei dit op de Bilderberger-bijeenkomst  van 1991. Hij zegt:

 

“We zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere geweldige publicaties dankbaar, wiens directeuren onze bijeenkomsten bijgewoond hebben en de belofte van discretie respecteerden.”

 

Dat betekent: om het bijna 40 jaar lang niet in de kranten te drukken.

 

“Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest om ons plan voor de wereld te ontwikkelen...”

 

Ons” plan voor de wereld, juist? Dat houdt in dat er een WE bij betrokken is, ONS plan.

 

“als we in die jaren onderwerp waren geweest voor de felle lichten van de publiciteit. Maar de wereld is nu geavanceerder en bereid om voort te gaan richting een globale of een wereldregering. De supra-nationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers...”

 

Juist ja.

 

“is zeker te prefereren boven de nationale zelfbeschikking die in voorgaande eeuwen uitgeoefend werd.”

 

Nu, degenen die naar mijn gesprekken hebben geluisterd hebben me Professor Carroll Quigley horen citeren, waarin hij ook spreekt over een complot van bankiers en intellectuelen die aan het hoofd van deze grote piramde zullen staan. Hij zei ook dat de Bank Of International Settlements aan de top zou staan, en het nieuwe systeem zou bestuurd worden als een feodaal systeem, voor de samenleving. Terug in een ogenblik, na deze berichten.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through The Matrix, ik ben delen aan het voorlezen uit “Hope of the Wicked: The Master Plan To Rule The World” door Ted Flynn. Uitstekend boek, ik weet zeker dat hij er veel meer in had kunnen stoppen. Mmaar hij heeft genoeg gegeven, je kunt niet teveel overweldigen, er is gewoon teveel om over te schrijven, om eerlijk te zijn, over de gehele geschiedenis van deze agenda. Op pagina 5 zegt hij: 

 

“1919: Prominente Britse en Amerikaanse persoonlijkheden vestigen het Royal Institute of International Affairs in Engeland en het Institute of International Affairs in de Verenigde Staten op een bijeenkomst die georganiseerd werd door Col. House en bijgewoond werd door verscheidene Fabiaanse socialisten, inclusief econoom John Maynard Keynes. Twee jaar later reorganiseert Col. House het Institute of International Affairs en noemt hij het het Council on Foreign Relations.” 

 

Het is dezelfde organisatie en interessant is ook dat John Maynard Keynes het hielp opzetten. En we draaien voor een groot deel van de laatste eeuw op zijn economische systeem. En dat was deel één. Hij vermeldde dat er een deel twee in werking zou treden waar regering en banken zouden samensmelten tot één, en de regering zou daarna over iedere persoon op de planeet heersen, via hun portemonnee. Dat komt er nu aan in feite gaat dit daar allemaal over, deze geplande ineenstorting. 

 

1922: Het CFR onderschrijft Wereld Regering in zijn tijdschrift Foreign Affairs, 1922. Auteur Philip Kerr stelt: "Het is duidelijk dat er geen vrede voor de mensheid zal zijn zolang de aarde verdeeld blijft in 50 of 60 onafhankelijke staten...”

 

Dat betekent landen.

 

“en totdat een of andere vorm van internationaal system gecreëerd wordt. Het werkelijke problem vandaag is het probleem van de wereldregering." 

 

1928: “The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution” door H.G. Wells wordt gepubliceerd.” 

 

Een lid van de Fabian Society en het Royal Institute of International Affairs en propagandist voor hen. Het zegt hier: 

 

Wells schrijft: "De politieke wereld van het Openlijke Complot (The Open Conspiracy) moet bestaande regeringen verzwakken, uitwissen,  incorporeren en buiten werking stellen. Het Openlijke Complot is de natuurlijke erfgenaam van socialistische en communistische geestdrift; het heeft Moskou misschien eerder onder controle dan New York. Het karakter van het Openlijke Complot zal nu duidelijk zichtbaar gemaakt  worden. Het zal een wereldreligie zijn."  

 

En hij maakt hier geen grappen over. Het zal zo zijn (it will be) en je kunt maar beter leren het na te praten, als je je dunne pap de volgende dag aan je uitgedeeld wilt hebben.

 

“1931: Studenten op de Lenin School of Political Warfare in Moscow krijgen onderwezen: Op een dag zullen we beginnen de meest theatrale vredesbeweging te verspreiden die de wereld ooit gezien heeft. De kapitalistische landen, stom en decadent, zullen in de val lopen die aangeboden wordt door de mogelijkheid van het maken van nieuwe vrienden. Onze dag zal over 30 jaar of zo komen. De bourgeoisie moet in slaap gewiegd worden in een vals gevoel van veiligheid.” 

 

Je zou ook meneer Gorbatsjov’s afscheidsspeech voor het Politburo moeten lezen, want hij sprak over hetzelfde.

 

“1932: Nieuwe boeken die aandringen op een Wereld Orde worden gepubliceerd: “Towards Soviet America”, door William Z. Foster, hoofd van de Amerikaanse Communistische Partij. Foster wijst erop dat een Nationaal Departement van Onderwijs één van de manieren zou zijn die gebruikt zou worden om een nieuw socialistisch systeem in de Verenigde Staten te ontwikkelen. “The New World Order” door F.S. Marvin, beschreef de League of Nations als de eerste poging tot een Nieuwe Wereld Orde. Marvin zegt: “Nationaliteit moet een lagere plaats innemen dan de eisen van de mensheid als geheel." 

 

Er is nog zoveel meer om door te nemen, en ik zal dat deze week doen, dus blijf afgestemd om te zien hoe oud die nieuwe wereld orde werkelijk is. Hamish en ik zelf in Ontario, Canada wensen je een fijne avond en moge je God of je goden met je gaan.

 

 

Vertaling: Hensel, mei 2009

 

 

Link naar audio: LUISTER / DOWNLOAD

 

Boekpassages:

 

"Hope of the Wicked: The Master Plan to Rule the World" door Ted Flynn

 

Links naar artikelen:


Quotes from the Environmental Community" (peopleforwesternheritage.com)

(URL: http://www.peopleforwesternheritage.com/PFWHRMAdditionalQuotes.htm)


"Humanist Manifesto I (1933)" (americanhumanist.org)
(URL: http://www.americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism/Humanist_Manifesto_I)


"Humanist Manifesto II (1973)" (americanhumanist.org)

(URL: http://www.americanhumanist.org/Who_We_Are/About_Humanism/Humanist_Manifesto_II)