ALAN WATT “CUTTING THROUGH THE MATRIX
LIVE OP

REPUBLIC BROADCASTING NETWORK

donderdag 22 januari 2009 (#240)

 

 

CFR's Voracity for a Planned Society:

"Weaving a Plan Around Convention,
Men in Shadows Evaded Detection,
New World Order, No Variety,
Intelligentsia to Rule, Planned Society,
After Riots, Youth, All-Naivety,
Demanding a Just World of Sustainability,
Idealism Used for Good or Harm,
Summed Up in Orwell's 'Animal Farm,'
Old Wise Men Guide Youth to Utopia,
When Regime is In, You Have Dystopia,
Drab Collectivism Demands, in Its Fashion,
You Serve the State for Daily Ration"

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 22 januari 2009

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WEBSITES: cuttingthroughthematrix.com

Alternatieve sites: cuttingthroughthematrix.net.org ,  .us ,   .ca , alanwattcuttingthroughthematrix.ca    

Spiegelsites: cuttingthrough.jenkness.com, cuttingthroughthematrix.ethrx.com

Europese site: alanwattsentientsentinel.eu

 

EMAIL: alanwattcuttingthrough@yahoo.com

 

 

"Code of Silence" door Bruce Springsteen

 

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en het is 22 januari 2009.

Ik adviseer nieuwkomers altijd om op cuttingthroughthematrix.com te kijken. Op de website zul je honderden gesprekken vinden die ik door de jaren heen gegeven heb, waarin ik geprobeerd heb je een kijk op de geschiedenis te geven, geschiedenis vaak die ergens weggestopt is, verborgen voor de algemene bevolking, die soms naar buitenkomt in een boek of tijdschrift, in oude en droge boeken. Over het algemeen moet je heel veel boeken doornemen, heel droge boeken, om een kleine zin of een paragraaf  te vinden die je overdondert, en als je tijdens het lezen wakker kunt blijven raakt het je echt, anders zul je er slapend doorheen gaan. Ik denk dat ze ze daarom op die manier schrijven, om eerlijk te zijn.

Ik probeer je de kortere routes te geven zodat je het grote beeld krijgt, van een beheerste samenleving, een samenleving die, via bewijs uit boeken die geschreven zijn door grote spelers van hun tijd, laten zien dat het beheersen van de geest van gehele bevolkingen niets nieuws is. En het is zeker dat er een groep bestaat, aan één kant tenminste, één hemnisfeer van de planeet, die de laatste 100 jaar geheerst hebben en die momenteel de toekomst runnen waar we op dit moment binnen aan het gaan zijn, zij onderhandelen tussen landen, gaan langs bij regeringen en adviseren regeringen zelfs wat ze moeten doen. Zij doen dit al eeuwig. En ik probeer een deel van de geschiedenis van deze specifieke groep  te behandelen. De groep die nu schaamteloos op televisie naar buitenkomt, als de CFR (Council on Foreign Relations), openlijk. En de meeste mensen zullen, toen zij deze groep met een of andere politicus zagen praten, gedacht hebben dat het Council on Foreign Relations een soort departement van de regering is. Maar dat is het niet, het is een private organisatie en het is de Amerikaanse tak van het Royal Institute of International Affairs, ook een private organisatie.

Ik heb de boeken van Carroll Quigley doorgenomen. Professor Carroll Quigley, hij was een periode lang de historicus van deze groep en hij spitte al de archieven door. Hij was zelf een grote speler op zijn vakgebied. Hij adviseerde het State Department, hij adviseerde militaire departementen, hij was heel goed op de hoogte. En het is duidelijk dat hijzelf een lid geweest moet zijn om toegang tot de archieven van deze groep te hebben. Zij hielden letterlijk de omvang van hun invloed in de geschiedenis buiten beeld in de boeken die wij te zien krijgen. Hij schreef zelfs dat hij heel verbaasd  was over de macht die zij uitoefenden, in zijn tijd, de jaren ’60. En het gaat nog steeds door want zij hadden de macht over alle periodieken, zij hadden veel van hun mannen in hoge posities in de politiek. Zij runden de media volledig en zij werden ondersteund door de grote bankfamilies, de grote bankfamilies waren allemaal aan boord. Dat is een onderwerp waar ik uiteindelijk op in wil gaan, ik wil verder terug de tijd ingaan, misschien na het gesprek van vanavond.

Als we kijken naar wat er vandaag aan het gebeuren is: we gaan een globale samenleving binnen. Het was de droom van de oprichter van het Royal Institute of International Affairs, dat was hun droom. En het was een droom die zo vurig leefde in hun geesten dat zij niet stopten met het manipuleren en het creëren van oorlogen, zoals de Boer Oorlog, om hun zin te krijgen. En gehele landen gingen oorlog voeren, als gevolg van de machinaties van veel van hun leden achter de schermen. Dat is voor de meeste mensen vandaag heel moeilijk te geloven  maar het is gedocumenteerd. Het staat niet in complotboeken maar in boeken van professoren die in de organisatie betrokken waren.

Terug met meer na deze pauze. 

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Voordat ik verderga moet ik ook vermelden: kijk op alanwattsentientsentinel.eu voor transcripten van de gesprekken die ik gegeven heb. Je kunt ze uitprinten, ze worden in de verschillende talen van Europa gemaakt. Je kunt ook kijken op de cuttingthroughthematrix.com website, daar kun je zien wat er te koop is en je kunt me ook een donatie doen, zodat ik door kan gaan. Ik zal hier niet eeuwig zijn, dat kan ik je verzekeren.

Teruggaand naar waar ik over sprak, een deel van de geschiedenis die ons heeft geleid tot waar we nu zijn. Als je deze geschiedenissen niet kent zul je niet weten waarom dingen vandaag gebeuren, en, zelfs nu met de opstanden, die zijn al een tijd geleden voorspeld en zijn nu overal aan het uitbreken (zie onderstaande link naar artikel). Je kunt er zo goed als verzekerd van zijn dat er leiders zullen opstaan en de jeugd de correcte stal in zullen leiden van, nogmaals, duurzaamheid, een nieuwe manier van leven, een nieuw economisch systeem en je zult de wereldstaat dienen. En dit gebeurt allemaal onder schijn van dit prachtige utopia waarin we allemaal –technisch gesproken- gelijk zullen zijn. Herinner wat gelijkheid is, en George Orwell zei in “Animal Farm”: "sommige zijn meer gelijk dan anderen in dat soort utopieën”. Er is altijd een dominante minderheid geweest, zoals Huxley zei. In dezelfde speech die hij op Berkeley gaf, zei hij: "en ik veronderstel dat deze er altijd zal zijn”. Hij zag geen reden waarom die er niet zou zijn, zelfs in een wetenschappelijk gerund dictatorschap. Vandaag bevinden we ons daar daadwerkelijk onder. Wat ons vandaag leidt is de wetenschap van de geest, de wetenschap van de massa, die niet door Bernays uit de kast gehaald of verzonnen is, lang voor hem werd het al begrepen.

Er is geen twijfel over, diegenen die de macht over het geld hebben hebben macht over de wereld. En Professor Carroll Quigley sprak hierover. Want de grote bankiers financierden tenslotte de specifieke groepen van Cecil Rhodes, Lord Milner, tot aan het Royal Institute of International Affairs en de Ronde Tafels (Round Tables). Zij financierden wat in universiteiten onderwezen moest worden. Zij deelden de subsidies uit en bepaalden in welke richting de wetenschap moest gaan. En je moet begrijpen dat wetenschap onze levens nu ook aan het dicteren is, hoe we zouden moeten leven en hoe de toekomst moet zijn. Het is allemaal aan elkaar verbonden. Want het ontwikkelt zich niet uit de verbeeldingen van de algemene bevolking, alsof we gewoon door de tijd heendrijven, het wordt op die manier gepland. Je moet de huidige zogeheten Depressie waarin we nu zitten begrijpen, deze financiële depressie. Deze ging tegen al de wetten van de economie in! Vance Packard zei in “The Hidden Persuaders” dat één van de topeconomen ooit zei dat iedere econoom die slecht nieuws bracht, waardoor de mensen het vertrouwen in  de investeerders zouden verliezen, zelfmoord pleegde. “Het was gelijk aan ketterij”, zei hij. Waarom zou een president naar buiten komen om je te vertellen dat deze crash die eraan komt erger zou kunnen zijn dan die van de jaren ’30? Dat was de garantie om alles tot stilstand te brengen!

Daarna hadden zij hun volgende man met zijn regime al klaarstaan om binnen te wandelen en de volgende fase te implementeren. De hele Groene Agenda, het nieuwe economische systeem waar ik hier over spreek, is een nieuwe manier van leven, EEN NIEUWE MANIER VAN LEVEN. En je zult je altijd afvragen wie erachter zit. En iedereen geeft elkaar de schuld maar ze zullen het nooit weten.

In “Tragedy and Hope”, geschreven door Carroll Quigley, spreekt hij over de laatste Depressie en je kunt het ook op de huidige depressie betrekken. Hij zegt:  

“In de verscheidene handelingen die de geldvoorraad vergroten of verkleinen hebben regeringen, bankiers en industrialisten niet altijd seen eye to eye (onvertaald). Over het geheel genomen waren bankiers in de periode tot 1931, met name de Money Power, die door de internationale investeringsbankiers beheerst wordt, in staat om zowel het bedrijfsleven als de regering meester te zijn.”

Alan: Wel, dat is geen nieuws voor ons. Maar zij doen alsof zij niets te maken hebben met de regering maar dat hebben ze wel altijd.

“Zij konden het bedrijfsleven domineren, met name in activeiteiten en op gebieden waar industrie de eigen behoefte aan kapitaal niet kon financieren, omdat investeringsbankiers het vermogen hadden om dergelijk kapitaal te verstrekken of te weigeren. Aldus konden de Rothschild belangen vele van de spoorwegen van Europa domineren, …”

Alan: Nu, herinner je, Rothschild, hij nam het testament en de erfenis over en kreeg de leiding over de Cecil Rhodes Foundation. Deze was opgezet om uiteindelijk een wereldregering binnen te brengen. Dus vanaf het allereerste begin van deze organisatie – en ik geloof niet dat het begon met Cecil Rhodes - waren de bankiers aan boord van deze agenda. Hij zegt:

“terwijl Morgan…” 

Alan: Hij noemde Morgan al. De familie Morgan was hevig betrokken in de CFR, financiering van in alle verschillende richtingen.

“terwijl Morgan de baas was over tenminste 26,000 mijl van de Amerikaanse spoorwegen. Dergelijke bankiers gingen verder dan dit. Zij namen in ruil voor beursnoteringen van effecten van de industrie zitting in de boards of directors van industriële bedrijven, zoals zij al bij de commerciële banken gedaan hadden, spaarbanken, verzekeringsmaatschappijen en financiëringsbedrijven. Vanuit deze lagere instituties kanaliseerden zij kapitaal naar ondernemingen die macht uitoefenden, weg van die bedrijven die zich verzetten. Deze bedrijven werden geleid door in elkaar grijpende directeurschappen, holdingmaatschappijen en kleinere banken. Zij ontwierpen fusies en brachten  de concurrentie naar beneden,…”

Alan: Met andere woorden, het waren consortia.

“totdat in de vroege twintigste eeuw veel activiteiten zo gemonopoliseerd waren …” 

Alan: Zij trapten al de concurrentie eruit en smoorden het.

“dat zij hun niet-concurrerende prijzen boven de kosten konden brengen om voldoende winst te vergaren om zelffinanciërend te zijn, en waren aldus in staat om de macht van de bankiers te elimineren. Maar voordat dat stadium bereikt werd had een relatief klein aantal bankiers  immense invloed in het economische leven in Europa en Amerika.”

Alan: Nu, hier komt een beroemde uitspraak, die vele malen gekopieerd is door vele schrijvers die op de complotkant ervan ingaan. Dit komt van Professor Carroll Quigley: 

“Zo vroeg als in 1909 zei Walter Rathenau, die op een positie zat waarin hij het kon weten (aangezien hij van zijn vader de leiding over de Duitse General Electric Company erfde en zelf de scores van directeurschappen bijhield): 

Alan: Dit is wat hij zei:

"Driehonderd mannen, die elkaar allemaal kennen, geven de economische bestemming van Europa richting en kiezen hun opvolgers onder zichzelf.”

Alan: Zie je, dat was al opgezet, lang geleden.

“De macht die investeringsbankiers over regeringen hebben hangt af van een aantal factoren waarvan de meest gewichtige misschien de behoeften van overheden zijn om korte termijn schatkistcertificaten (treasury bills) alsook lange-termijn obligaties uit te geven. Zoals zakenmannen naar commerciële banken gaan voor huidige kapitaalvoorschotten om de verschillen tussen hun onregelmatige en hortende inkomsten en hun periodieke en vaste uitgaven (zoals maandelijkse huren, jaarlijkse hypotheeklasten en wekelijkse lonen) te vereffenenen, zo moet de overheid naar handelsbanken gaan (of naar instituties die door hen beheerst worden) ... “

Alan: “INSTITUTIES DIE DOOR HEN BEHEERSD WORDEN”.

“om de tekorten te overbruggen die door onregelmatige belasting ontvangsten veroorzaakt wordt. Als experts in overheidsobligaties verschaften de internationale bankiers niet alleen de noodzakelijke voorschotten maar gaven zij ook advies aan overheidsambtenaren, en in veel gevallen plaatsten zij hun eigen leden op officiële posten (van wisselende duur) om met speciale problemen om te gaan. Dit wordt vandaag zelfs zo breed geaccepteerd dat in 1961 een Republikeinse investeringsbankier Secretary of the Treasury werd in een Democratische regering in Washington, zonder een belangrijk commentaar uit welke richting ook. Natuurlijk, de invloed van bankiers op regeringen was tijdens het tijdperk van financieel kapitalisme (grofweg van 1850 tot 1931) niet iets waar iedereen vrijelijk over sprak maar het is vaak genoeg toegegeven door de mensen binnenin, vooral in Engeland. Zelfs heel ver terug, in 1852, verklaarde Gladstone, kanselier van de schatkist (chancellor of the Exchequer): "De hele situatie is dat de regering geen substantiële macht mag worden in zaken die met Financiën te maken hebben, maar de Money Power als het hoogste moet beschouwen en onbevraagd moet laten." 

Alan: Met andere woorden, kom er niet aan. 

Op 26 september 1921 schreef The Financial Times: "Een half dozijn mannen aan de top van de Vijf Grote Banken kunnen de gehele structuur van de overheidsfinanciën omverwerpen als zij afzien van de verlenging van schatkistcertificaten”. In 1924 verklaarde Sir Drummond Fraser, vice-president van het Institute of Bankers: "De Gouverneur van de Bank of England moet de autocraat zijn die de voorwaarden dicteert waaronder de regering geleend geld kan verkrijgen”.  

In aanvulling op hun macht over de regering die gebaseerd is op overheidsfinanciering en persoonlijke invloed, konden bankiers regeringen op andere manieren dirigeren in richtingen die zij wilden. Aangezien de meeste regeringsambtenaren zich op financieel gebied een leek voelen, zochten zij het advies van bankiers die zij beschouwden als deskundigen op dit gebied. Uit de geschiedenis van de laatste eeuw blijkt, zoals we later zullen zien, dat het advies dat door bankiers aan overheden gegeven werd, net als het advies dat zij aan industrialisten gaven, consequent goed voor de bankiers was, maar vaak desastreus voor regeringen, zakenmensen en de mensen in het algemeen. Dergelijk advies zou als het nodig was opgelegd kunnen worden door de manipulaties van wisselkoersen, goud mutaties, disconteringsvoeten en zelfs van bedrijfsactiviteit niveaus. Morgan domineerde aldus Cleveland's tweede regering door goud-onttrekkingen en in 1936-1938 verlamden Franse buitenlandse wisselkoers manipulatoren de populaire frontregeringen.

Zoals we zullen zien bereikten deze internationale bankiers hun piek in het laatste decennium van hun oppermacht in de periode 1919-1931, toen Montagu Norman en J. P. Morgan niet alleen meester waren over de financiële wereld maar ook over internationale relaties en andere kwesties. De Wall Street Journal noemde Mr. Norman op 11 november 1927 "de valuta-dictator van Europa." Dit werd door Mr. Norman zelf toegegeven voor de Court of the Bank op 21 maart 1930 en voor het Macmillan Committee van het House of Commons vijf dagen later.”

Alan: Dus zij gaven toe dat zij in basis de wereld bestuurden.

“Een keer, vlak voordat international financieel kapitalisme op volle kracht op de rotsen sloeg en zonk, heeft Mr. Norman zoals bericht werd gezegd: "Ik houd de hegemonie van de wereld”. In die tijd spraken sommige Engelsen van “de tweede Norman Verovering van Engeland” verwijzend naar het feit dat Norman’s broer het hoofd van de British Broadcasting Corporation was. Toegevoegd kan worden dat Governeur Norman in grote wereld problemen nauwelijks handelde zonder dat hij bij de vertegenwoordigers van J. P. Morgan advies inwon en als gevolg daarvan werd hij een van de meest bereisde mannen van zijn tijd.”

Alan: Deze mannen runden ook het grote geheime genootschap, het grootste geheime genootschap, dat vele fronten had en dat ik recent behandeld heb.

Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ga door de droge, stoffige boeken heen die niemand leest omdat zij niet zo vreselijk spannend zijn en we hebben geleerd gekregen: “wel, het verleden doet er toch niet toe”. Maar als je wilt weten wat hun plan is en als je wilt weten dat je werkelijk door een belangrijk deel van het plan leeft zonder dat je het weet en wie erachter zat, dan is dat aan jou. De media zullen je voor altijd gehypnotiseerd houden want het zijn dezelfde mannen die de media bezitten en die jou de verhalen geven die je vandaag bespreekt en die je de verhalen van morgen zullen geven.

Je moet de waaroms en waarvoors weten want het is letterlijk zo dat een groot deel van de wereld gerund is door een organisatie met vele frontgroepen, die allemaal de wetenschappen en de sociale wetenschappen en de manipulatieve kwaliteiten van overreding en mindcontrol waarover Bernays sprak, gebruikten. Ik weet zeker dat Bernays één van hen was, één uit de early group (onvertaald), want je komt niet op 24-jarige leeftijd naar buiten - het maakt me niet uit of een neef van Freud bent - je gaat niet om met de President, President Wilson, om samen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een Volkenbond op te zetten, als je dat soort contacten niet krijgt. Die krijg je niet, iemand moet jou leiden en je introduceren. Als je naar Wilson kijkt, ook Wilson maakte deel uit van deze groep, President Wilson was onderdeel van de club en hij werd geleid –de geschiedenis is allemaal gedocumenteerd in “The Anglo-American Establishment”, geschreven door Professor Carroll Quigley - door Kolonel Mandell House, hij was degene die Wilson leidde. En Mandell House speelde onder één hoedje en kreeg zijn bevelen van Sir Grey uit Londen. (Deze werd uiteindelijk Lord Grey gemaakt, Earl Grey). Zij gaven de informatie van de Milner Group en de Cecil Rhodes Foundation door aan de tegenhangers in de Verenigde Staten en zij werkten door de President. En hun hele idee, toen al, was om een wereldregering op te zetten. De Volkenbond was er onderdeel van. En Bernays was er plotseling om de propaganda voor de wereld te schrijven. Deze kwam in alle talen uit en het verkondigde dat de mensen een wereldregering zouden moeten hebben. En het ging niet alleen om een wereldregering want het is duidelijk dat alles neerkwam op economie. En wie financierde hen allemaal? De bankiers financierden hen allemaal. Zij hebben het grootste belang in economie.

Het is heel erg ingewikkeld maar je moet echt de boeken lezen.

Op pagina 197 uit “the Anglo-American Establishment” – Herinner, Quigley, hij was helemaal voor deze groep, hij geloofde in hun intenties, hij geloofde dat de intellectuele elite het recht had om de wereld te leiden. Zo dachten de psychiaters in zijn tijd ook. Herinner, vele van hen waren lid, vooral de beroemde, die hun namen en hun theorieën in de kranten kregen, om ons te hersenspoelen. Zij geloofden dat de mensen daar beneden zonder supervisie gewoon te irrationieel waren om zichzelf op een ordelijke manier te gedragen - op pagina 197 zegt Professor Carroll Quigley het volgende, hij heeft het over de Engelse tak van het CFR, het Royal Institute of International Affairs: 

“Deze korte schets van het Royal Institute of International Affairs toont op geen enkele manier de zeer aanzienlijke invloed aan die de organisatie in de Engelssprekende landen uitoefent op het gebied waar het zich aan wijdt. De omvang van die invloed moet duidelijk zijn. Het doel van dit hoofdstuk is een ander geweest: om te laten zien dat de Milner Group de controle over het Institute heeft.”

Alan: Dat was in die tijd. 

“Zodra dat gevestigd is verandert het beeld. De invloed van Chatham House…” 

Alan: Herinner, dat werd het OSS Hoofdkwartier want zij waren al het geheime genootschap, dat in alles, over de hele wereld, zat. 

“De invloed van Chatham House verschijnt in haar ware perspectief, niet als de invloed van een autonoom lichaam maar als slechts één van vele instrumenten uit het arsenaal van een andere macht.”

Alan: Hier spreekt een professor, hij kiest zijn woorden zorgvuldig.

“De invloed van Chatham House verschijnt in haar ware perspectief, niet als de invloed van een autonoom lichaam…”

Alan: Zij waren een groep mannen die deden wat zij wilden.

maar als slechts één van vele instrumenten uit het arsenaal van een andere macht. Als de invloed die het instituut uitoefent gekoppeld wordt aan het gezag dat de Milner Group heeft …” 

Alan: Herinner de Ronde Tafels (Round Tables), de Cecil Rhodes Society voor wereldregering en daarna de Lord Milner Groep, allemaal samengebracht in het RIIA. Hier staat waar zij allemaal inzitten: 

“op andere gebieden in het onderwijs, in de regering, in kranten en tijdschriften, begint er een echt angstaanjagend beeld tevoorschijn te komen. Dit beeld wordt angstaanjagend genoemd…”

Alan: Nu, herinner dat hij ervoor was, hij dacht dat zij allemaal idealisten waren.

“niet omdat de macht van de Milner Group voor kwade doeleinden gebruikt werd. Dat was niet zo.”

Alan: Zegt hij. 

“Integendeel, in het algemeen werd het gebruikt met de beste intenties van de wereld, zelfs al waren die intenties zo idealistisch dat zij bijna academisch waren.”

Alan: Als je de groene projecten ziet, de politieke correctheid en al die andere dingen die we vandaag krijgen, het komt allemaal uit dezelfde bron, uit de academische wereld. Dat is de wijze waarop mensen boven al de normale standen in het leven ons helemaal beneden zien. Het is academisch. Het Sovjet Systeem werd ook door dit systeem gerund. Schrijvers en dichters en allerlei anderen werden opgeroepen om voor tribunalen te verschijnen om zeker te weten dat al hun formuleringen politiek correct waren. Dus:

“...het arsenaal van een andere macht”. 

Alan: Hij spreekt over het feit dat zij de controle hadden over het onderwijs, zij zaten in de regering op alle niveaus, alle posities en in alle bureaucratieën en in kranten en tijdschriften. Zij hadden de kranten en de tijdschriften in bezit, die ons onze gedachten en ideeën gaven. 

“begint er een echt angstaanjagend beeld tevoorschijn te komen. Dit beeld wordt angstaanjagend genoemd, niet omdat de macht van de Milner Group voor kwade doeleinden gebruikt werd. Dat was niet zo. Integendeel, in het algemeen werd het gebruikt met de beste intenties van de wereld, zelfs al waren die intenties zo idealistisch dat zij bijna academisch waren. Dit beeld is angstaanjagend omdat een dusdanige macht, wat de doelen waarop gericht wordt ook mogen zijn, te groot is om aan enige groep dan ook toe te vertrouwen.”  

Alan: Dit is een heel belangrijk stuk, ik zal het na de pauze voorlezen.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt met Cutting Through The Matrix. Ik ben bezig wat droog en saai (voor sommigen) materiaal te behandelen maar je moet weten wat er vandaag aan het plaatsvinden is, je zult zeker niet weten wat er vandaag aan het plaatsvinden is als je niet naar het verleden kijkt, naar de machten die in het verleden regeerden en dat vandaag nog steeds aan het doen zijn. Zij bepalen nog steeds welke boeken jij zult lezen. Op verscheidene gebieden, vooral in scholen. Zij geven ons onze geschiedenis, hun belangrijke leden schrijven de geschiedenisboeken, deden dat altijd al. Hier spreekt  Carroll Quigley over en hij probeert hen te verdedigen. Hij zegt: 

“Dit beeld is angstaanjagend omdat dergelijke macht, wat de doelen waarop gericht wordt ook mogen zijn, te groot is om aan enige groep dan ook toe te vertrouwen.”

Alan: Nu, ze waren niet democratisch, zij waren juist zeer geheimhoudend, het publiek wist door deze hele periode heen niet eens dat zij bestonden.

“Dat het te groot was om veilig toevertrouwd te worden aan de Milner Group zal zeer helder blijken in Hoofdstuk 12. Geen land dat waarde hecht aan de veiligheid zou moeten toestaan wat de Milner Group in Groot-Brittannië tot stand gebracht heeft, dat is, dat een klein aantal mannen in staat is geweest zoveel macht in de regering en in politiek uit te oefenen dat het bijna complete controle heeft gekregen over de publicatie van documenten met betrekking tot hun handelingen, ...” 

Alan: Hun eigen leden schrijven hun geschiedenissen.

“in staat is geweest een dusdanige invloed uit te oefenen op de avenues van informatie, …” 

Alan: Zij hadden de controle over alle informatie.  

“die publieke opinie creëren …”

Alan: Hoe kun je tot een rationele conclusie komen en ergens een beslissing over nemen als je niet al de feiten kunt krijgen? En natuurlijk, het weglaten van feiten zal ervoor zorgen dat je voor of tegen de oorlog bent, afhankelijk van welke kant ze je op willen hebben. Dat deden zij, en dat staat ook in het boek.

“en dat zij in staat geweest zijn om het schrijven en het onderwijzen van de geschiedenis van hun eigen periode  volledig te monopoliseren.”

Alan: “ VOLLEDIG TE MONOPOLISEREN”. Dat betekent zo goed als alles. 

“het schrijven en het onderwijzen van de geschiedenis van hun eigen periode.” 

Alan: Herinner je je Chatham House? Hoe komt het dat dat het hoofdkwartier van Chatham House de OSS werd? De OSS vertakte zich in MI6 en de CIA. Het is dezelfde groep, in feite: als je deze boeken leest, zul je dezelfde namen vinden binnen de CIA, MI6 en het Council on Foreign Relations en het Royal Institute of International Affairs. Al dezelfde spelers waren ook agenten, samen met hun oprichters, de bankiers.  Het is verbazingwekkend.

Weet je, zelfs Winston Churchill had geen flauw idee dat zij bestonden en welke soort macht zij hadden. En hij bracht het in het Parlement aan de orde. De groep had namelijk een manifest uit de negentiende eeuw waarin zij de gehele planeet wilden heropbouwen en deze grote handelsblokken onder een wereldregering wilden creëren, en een nieuwe manier van leven. Je krijgt hierin ook de hints naar “duurzaamheid”. Herinner, de bankiers waren aan boord, in de negentiende eeuw! Zij hadden het Britse Rijk al maar hun idee was dat dit Rijk tot bloei moest komen in een wereldrijk dat gecamoufleerd zou worden. Zij zouden bepaalde landen eerst vrijheid geven, maar pas als zij in die landen dezelfde structuur van zogenaamde nep-democratie opgezet hadden zouden zij zich terugtrekken. Zij hadden in die landen leden die tot dezelfde organisatie behoorden en die het in dezelfde richting moesten leiden als ze in Groot-Brittannië gingen.

Dat is wat we nu op dit moment in Irak aan het doen zijn, het opzetten van een marionettenregering, het trainen van een generatie die verschillende broederschappen in zullen gaan. Bepaalde mensen worden eruit gepikt en gekozen en zij zullen in werkelijkheid het land gaan regeren, niet de officiëel gekozen mensen. Dit is de truc die zij de afgelopen honderd jaar gebruikt hebben. En Chuchill wist niet waarom deze mensen ervoor pleitten om India haar vrijheid te geven – wat eerlijk en fijn zou zijn als zij ook werkelijk hun vrijheid kregen maar die kregen zij niet, niet op de manier die zij dachten – en Churchill zei in het Parlement het volgende: 

“Ik heb dit verhaal vanaf haar eerste ontvouwing aanschouwd en wat me het meest van alles geraakt heeft …”

Alan: Dit staat op pagina 222 van “The Anglo-American Establishment”. 

“is het verbazingwekkend geringe aantal mensen dat erin geslaagd is om zaken tot hun huidige betreurenswaardige hoogte te brengen. Je kunt ze bijna op de vingers van één hand tellen. Ik ben ook geraakt door de wonderbaarlijke macht die deze groep individuen heeft kunnen uitoefenen door, om een mechanische term te gebruiken, de enorme partij-machinerie …”

Alan: Dat zijn de politieke partijen.

“van het Parlement …”

Alan: Zij hadden hun mannen op al de topposities in het Parlement.

“en van het patronaat, zowel hier als in het Oosten. Het is tragisch dat zij in staat geweest zijn om de loyaliteiten te misleiden en het bezit van het Rijk voor haar eigen ondergang te  gebruiken.” 

Alan: Zij waren het systeem en de financiering van het Britse Rijk aan het gebruiken om wat Churchill’s visie van wat het Rijk was ongedaan te maken.Hij kende de rest van het verhaal niet, zoals ik zeg, het opzetten van deze gecloonde eenheden van een nieuwe soort samenleving, met het ertussen voegen van een geheim genootschap tussen diegenen die achtergelaten werden, om de landen te leiden. En zij gebruikten het geld van de belastingbetaler om het te doen. Zij gebruiken het geld van de belastingbetaler nog steeds om het te doen. Hij (Churchill) zegt:

“Ik geef hen een compliment voor hun vaardigheid en ik complimenteer hen ook met hun discipelen.”

Alan: Zo worden ze genoemd, “discipelen”. Ze zijn ongelooflijk idealistisch, de mensen die zij rechtstreeks van Oxford en Cambridge enzo recruteren. Ook in de Verenigde Staten, op Princeton enzovoort.

“Hun koor is buitengewoon goed gedrild”. Deze uitspraak werd door Lord Eustace Percy beantwoord met een citaat van Lord Hugh Cecil over "winstigevende leugenachtigheid”. Dit leidde tot een twist waarin beide kanten zich tot de Spreker richtten.”

Alan: De orde werd hersteld enzo. Hij zegt:

“Het is heel duidelijk dat Churchill zijn aanklacht meende en refereerde aan wat wij de Milner Group genoemd hebben, hoewel hij het niet onder die naam gekend zal hebben.”

Alan: Het was zo geheimhoudend en de groepen achter de CFR zijn nog steeds heel geheimhoudend. Want zij hebben “cirkels”, ze noemen het cirkels, de broederschappen. Er zijn lagere cirkels en hogere cirkels en dan zijn er binnenkamers (inner chambers). Iedere cirkel werkt in de richting van een wereldsysteem. Op de bodem zijn zij er allemaal idealistisch over. De mensen ertussen in, in het midden spelen op de hogere machten, zij werken aan al de media, zij runnen alle media. Zij beslissen welke leerboeken je zult lezen, wat er in de leerboeken zal staan. Hun mensen schrijven de leerboeken en dat vormt jouw gedachten. Maar de mensen aan de top zijn nog steeds heel geheimhoudend en zij gebruiken technocraten, dat staat ook in dit boek, mannen als Kissinger enzo, die over de hele planeet heen rennen, die altijd achter de schermen zijn en meer  macht hebben dan presidenten want zij hoeven het algemene publiek geen verantwoording af te leggen, niets. En zij weten, en hij zegt het hier in dit boek, dat de technocraat de echte macht weet uit te oefenen, hij kan dingen gedaan krijgen. Precies hetzelfde als waar Margaret Thatcher over sprak toen zij zich erbij aansloot. Zij noemde het “de parallelle regering”.

Hier heb je een organisatie die wetenschappen gebruikt om over de mensen te heersen. Zij gebruiken de Bernays-achtige technieken om publieke opinie te creëren. Zij besturen de media. In het boek gaat hij zo ver dat hij je laat zien hoe zij met opzet de Britse bevolking zo bang gemaakt hebben dat zij voor de oorlog tegen Duitsland waren, en dat hun leden van het RIIA, die de kranten bestuurden, hadden een bijeenkomst waarin zij zeiden: “Hoe kunnen we het Britse publiek bangmaken en ze aan boord krijgen?” Zij haalden de koning erbij. Zij vroegen de koning om openlijk te spreken over de noodzaak om loopgraven om Londen heen te graven. Zij wisten hoe lachwekkend dit idee was want in een luchtaanval zou dat nutteloos zijn, maar op die manier zouden zij iedereen laten denken dat  “het eraan kwam”, “het kwam eraan”. Daarna schreven al hun mediajongens hetzelfde verhaal op, allemaal leugens. Quigley vertelde, toen hij uit de archieven citeerde over hoe zij het deden, dat zij de Britse bevolking vertelden dat zij ieder moment vergast konden gaan worden, dat. Hitler enorme hoeveelheden gas had die zij vanuit de lucht zouden sprayen en dat zij allemaal dood zouden gaan. Om er zeker van te zijn maakten ze het groter, zo leek het realistischer, zij lieten de overheid miljoenen gasmaskers uitdelen en in de bioscopen kwam het Pathé nieuws dat hen vertelde: “draag deze ten allen tijde bij je, je zult vergast gaan worden”. En de Duitsers hadden geen intentie om dat te doen en de geheime dienst van Groot-Brittannë wist dat de Duitsers het gas niet hadden om het te kunnen doen.

Zo ver gaat deze organisatie, dezelfde organisatie die vandaag in de openheid treedt en die regeringen adviezen over het beleid geeft. Dezelfde organisatie die toegeeft dat zij het waren die de grenzen van Ierland ontwierpen. Zij ontwierpen de grenzen voor Irak en Iran en Pakistan en India. Zij passeerden alle regeringen. Zij waren de mannen die erachter zaten en zij rekenen dit in hun eigen geschriften als hun verdienste. Niemand van hen is gekozen, niemand van hen is voor hun handelingen verantwoording verschuldigd aan enig publiek, waar ter wereld ook.

Dit zijn de mannen die later de CIA en MI6 werden. Dit zijn de mannen die al deze frontgroepen in werking hadden, dit heb ik behandeld in eerdere gesprekken die ik over de culturele Koude Oorlogen (Cultural Cold Wars) gegeven heb. En de mensen van de rechtervleugel gaven de uiterst-linkse Communisten de schuld van wat er gebeurde. Intussen waren zij het die dit allemaal deden om de hele  richting van de samenleving te veranderen.

Dit zijn de mannen die degenerende kunst uitbrachten, de nihilistische kunst, in een soort psychologisch drama, om een vorm van apathie te creëren. Herinner wat Bertrand Russell zei: "Je moet apathie creëren om de mensen in bedwang te houden”. Intussentijd vecht iedere groep tegen iedere andere groep, al hun tegengestelde groepen, en dit stel achter de schermen doet dit allemaal.

En zij schrijven ook jouw studieboeken. Zij schrijven je nieuwsberichten voor jou. Zij schrijven de tijdschriften voor jou. Zij creëren jouw gehele realiteit.

Zij kwamen openlijk op de Canadese televisie naar buiten en gaven toe dat zij deze onderhandelingen, deze fusies, deze stappen tot de samenvoeging van Canada, de Verenigde Staten en Mexico ontworpen hadden.

Wie heeft deze mensen gekozen om dit te doen? Wat zorgt ervoor dat regeringen naar hen luisteren? Krijgen de regeringen verteld dat zij naar een hogere macht ergens moeten luisteren?

Zoals ik zeg, je moet het verleden begrijpen om het heden te kunnen begrijpen, want zij zijn machtiger dan ooit. Want via het Rhodes Scholarship hebben zij nu hun mannen in iedere regering over de hele planeet. Zij concentreren zich op de bureaucratieën want de bureaucratieëen zijn er ongeacht de partijen die binnenkomen en weggaan. Zij  hebben hun mandaten en zij passeren de politici vaak, hebben dat vaak gedaan sinds de Volkenbond bestaat en het is duidelijk dat zij met hun andere partijen in een ander land, de andere bureaucratieën contact kunnen hebben.

H.G. Wells sprak daar lang geleden over. Kijk naar de oprichters, mensen als de Astors, nu weet je wie de Fabian Society opgezet hebben, en vele andere van hetzelfde soort. Het is dezelfde organisatie die al deze frontorganisaties gebruikt. Zij besturen de frontorganisaties van de linkervleugel en de rechtervleugel.

Zij bepalen de richting en financieren al de social engineering studies in alle universiteiten, voor de volgende generatie van deskundigen die over ons heersen en ons vertellen wat we moeten dragen en hoe we ons moeten gedragen, of hoe we ons niet moeten gedragen, of wat het ook mag zijn.

Het doet me weer aan Bernays denken. Bernays was niet de bedenker van massamanipulatie en de effecten van propaganda. Hij schreef een boek dat “Propaganda” heette. In de eerste regels van het boek staat:

“De welbewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische samenleving. Diegenen die dit onzichtbare mechanisme van de samenleving manipuleren vormen een onzichtbare regering die de werkelijke heersende macht van ons land is.”

Alan: Hij schreef dat in 1928, en hij was met zijn team aan boord. En wij denken dat we tot onze eigen conclusies komen? Zoals ik zeg, het is hetzelfde met de opstanden die nu aan de gang zijn, de media zorgt er zeker voor dat jij daarvan op de hoogte bent. Ik weet zeker dat al de praatprogramma’s gaan over: “Wel, er komt een nieuwe revolutie aan en waar zal het heengaan? Zal de jeugd al de ketenen afwerpen?” enzovoort. Kijk naar wat de jeugd hiervoor onderwezen heeft gekregen: dit GREENING systeem. Komt de jeugd in opstand als ze door alle controleposten in school lopen? Nee. Zij zullen deze soort samenleving dus accepteren. Als ze beweren dat er vrede voor iedereen zal zijn zal de jeugd daarvoor gaan. Zij zullen ook het nieuwe economische systeem pushen, en dat is precies wat de jongens die de controle over het huidige economische systeem hebben willen. Het zijn namelijk dezelfde jongens die ook het Council on Foreign Relations runnen.

Ik zeg met revoluties altijd, kijk naar wie jou leidt, kijk waar ze je heenbrengen. Want het is precies waar zij willen dat je heengaat. Zij willen een nieuw systeem binnenbrengen. En zij zullen termen als “rechtvaardigheid voor iedereen” en “gelijkheid” gebruiken, al de gebruikelijke idealistisch klinkende termen. Maar zij zullen niet uitweiden over hun werkelijke betekenis. Zij zullen niet zeggen waar het op neerkomt, wie er meer gelijk is dan anderen, wie jou zal regeren? Er moet een structuur opgezet worden, een vorm van regering. Of zal het antwoord zijn: “wel, niemand kan vertrouwd worden in dat zij in vrede hun eigen leven leiden, daarom moeten jullie allemaal geobserveerd worden”. Dus het is alleen maar redelijk dat wij onszelf allemaal toestaan 24 uur per dag geobserveerd te worden.

Wanneer gingen zij zich bezighouden met deze ideale wereld? Hoe ver gaat het terug? Het gaat terug tot de negentiende eeuw en nog veel verder terug.

In “The Anglo-American Establishment” zegt hij: 

“Vanaf dit moment (begin 1938) benadrukte de Milner Group…”

Alan: Dat is onderdeel van het Royal Institute of International Affairs. 

“in toenemende mate de noodzaak om dit Oceanische Blok op te bouwen.”

Alan: Het was hún idee om de blokken op te bouwen, feitelijk waren zij allemaal voor Hitler, aanvankelijk. Zij noemden het 'het grote experiment'. Want Hitler’s idealen dezelfde waren als die van hun, zeiden zij, want hij wilde een verenigd Europa.

“In Engeland werd het basis propaganda werk…” 

Alan: Opnieuw: “PROPAGANDA

“door The Round Table en Lionel Curtis gedaan, terwijl het in de Verenigde Staten door de Rhodes Scholarship organisatie gedaan werd, …” 

Alan: Dat is  de Rhodes Scholarship Foundation waar Bill Clinton heengestuurd werd, en vele anderen. 

“in het bijzonder door Clarence Streit en Frank Aydelotte. Curtis schreef in Engeland een serie boeken…”

Alan: Hier is wat zij deden om de geesten te manipuleren. Herinner, zij zeiden dat een boek een fantastisch gereedschap is, nu is het TV enzovoort, een film kan het doen.

“en artikelen waarin hij pleitte voor een nieuwe federale organisatie die om de Engels sprekende landen heen gebouwd zou worden.”

Alan: In beginsel, en daarna zou het zich uitbreiden tot een globale organisatie.

“Het hoofdwerk van deze aard was zijn Civitas Dei, dat in 1934-1937 in drie delen uitkwam. Een één-delige editie met de titel The Commonwealth of God verscheen in 1938.” 

Alan: Hij noemde het “the Commonwealth of God”, het Gemenebest van God, en dat is een uitbreiding van het Gemenebest van Naties (the Commonwealth of Nations).

Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik probeer tot de bodem van dingen te komen, en het is een sombere, duistere bodem, heel erg diep.

Wat Professor Quigley ons hier geeft is hoe zij geschiedenis schrijven, met een verdraaiing, een verdraaiing om de jeugd te pakken, om hen idealistisch te maken en om hen tot de enige conclusie te brengen die aan het einde van het boek overblijft. Hier zie je hoe het gedaan wordt. Curtis schreef er een. Zij schreven ontzettend veel boeken, al de belangrijke boeken werden door hun leden geschreven. Het zegt: 

“Door een oppervlakkig en vaak onjuist herschrijven …”

Alan: “ONJUIST HERSCHRIJVEN

“van de wereldgeschiedenis, zocht de schrijver ernaar de evolutie van het “gemenebest” idee te herzien om te laten zien dat alle geschiedenis leidt tot zijn vervulling en voltooiing in federatie. Deze federatie zal uiteindelijk wereldwijd zijn …” 

Alan: Het is een Wereld Federatie (World Federation). Zij hebben trouwens de World Federal Society, dat is één van hun organisaties. 

“maar en route moet het door stadia heengaan, waarvan de belangrijkste de federatie van de Engels sprekende volken is. In het begin van 1937 pleitte hij voor de vernietiging van de  Volkenbond…”

Alan: Nu, het waren deze jongens die de Volkenbond hadden opgericht maar het had nu haar doel gediend en zij moesten door naar het volgende stadium. Dat doen de bouwers altijd, zij bouwen een gebouw en als het zijn doel gediend heeft slopen ze het en zetten ze er een ander gebouw op. Het zegt:

“de vernietiging van de  Volkenbond door het aftreden van de Britse democratieën. Deze zouden vervolgens het initiatief moeten nemen in de vorming van een nieuwe ploeg (league), ook in Genève, die geen macht zou hebben om iets af te dwingen maar alleen een soort internationale conferentie zou vormen.”

Alan: Dat zijn de Verenigde Naties. 

“Het zou dwaas zijn om te verwachten dat zich uit een dergelijke organisatie een federatie als deze zou ontwikkelen. Er zouden parallelle maar geheel afgescheiden inspanningen verricht moeten worden om een internationaal Gemenebest te creëren dat gebaseerd  is op het voorbeeld van de Verenigde Staten in 1788.”

Alan: Nu, herinner wat Benjamin Franklin zei, in zijn eigen memoires, dat hij en vele van de oprichters hoopten dat deze federatie van de Verenigde Staten de kern, het begin van een wereldfederatie zou worden. Hij zegt:

“Dit internationale gemenebest zou verschillen van de Volkenbond (League of Nations) in dat haar leden een deel van hun souvereiniteit zouden inleveren en dat de centrale organisatie direct op individuen zou functioneren en niet alleen op staten. Dit internationale gemenebest zou in eerste instantie gevormd worden uit de staten die het verst ontwikkeld waren in de richting van het voor zichzelf verwerven van een gemeenschappelijke vorm van regering.”

Alan: Zij wilden dat daar een gekloond democratisch systeem opgezet werd maar zij zouden hen vanachter de schermen leiden, zoals ze al deden. 

“Men zal zich kunnen herinneren dat het deze beperking op het lidmaatschap was waar Curtis oorspronkelijk voor de Volkenbond voor pleitte in de Ronde Tafel (Round Table) van december 1918.” 

Alan: Dat was toen zij verdergingen met het opzetten van de Volkenbond.

“Volgens Curtis kan de beweging in de richting van het Gemenebest van God (Commonwealth of God) beginnen met de unie van ongeacht welke twee nationale gemenebestlanden, het maakt niet uit hoe klein. Hij stelde Nieuw Zeeland en Australië voor, of deze twee en Groot-Brittannië. Daarna zou het internationale gemenebest uitgebreid worden om India, Egypte,… 

Alan: Dat is gebeurd begrijp je. 

Nederland, België, Scandinavië, Frankrijk, Canada, de Verenigde Staten en Ierland te omvatten.”

Alan: Wat je nu ziet is dat zij het gefuseerde Europa opgezet hebben, zij willen een fusie van Amerika, die vervolgens moet fuseren met Europa, precies volgens deze lijnen. Dit werd een lange tijd geleden geschreven door de mensen die het klaarspeelden.

Ik zal morgen met meer terugzijn. Hamish en ikzelf wensen je vanuit Ontario, Canada, een fijne avond. Moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: Hensel, februari 2010

 

Boekpassages

[vervolg van gisteren]: "Tragedy and Hope" en "The Anglo-American Establishment" door Carroll Quigley.

Artikel:

"New age of rebellion and riot stalks Europe" door Roger Boyes (timesonline.co.uk) - Jan. 22, 2009.