ALAN WATT
“CUTTING THROUGH THE MATRIX”
LIVE OP RBN (#242)

 

 

Innovate, Don't Immolate:
"Revolution Cried Birth, Coming New Dawn,
Same Term from Obama to Those Who Fawn,
Said by Others, Politicos Sent to Lead Us,
Using the Language of Old Prometheus,
Profane are Promised All They Desire,
Their Hopes Then Burned by Those with Fire,
The Majority through Life Stumble, Events Incidental,
While Events are Shaped by Science Intellectual,
Who Standardize All, Eliminating Variety,
Individualism Unwelcome in Planned Society"maandag 26 januari 2009

 

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 26 januari 2009

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM en www.alanwattsentientsentinel.eu

 

"Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending that there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 26 januari 2009.

 

Nieuwkomers, kijk op cuttingthroughthematrix.com, je kunt daar zoveel voorgaande gesprekken die ik gegeven heb downloaden als je wilt. Ik probeer je kortere routes te geven door dit ongelooflijk complexe systeem waarin we leven, zodat je het grote beeld kunt zien en kunt begrijpen dat de wereld niet door de tijd voortstrompelt en zichzelf na ongelukken opraapt en besluit wat het moet doen, maar dat de toekomst altijd gepland wordt door diegenen die aan de macht zijn. Dat zal helemaal geen nieuws zijn voor de mensen die de projecten bestudeerd hebben, want vanaf de top kondigen zij aan wat zij doen.

Als je je verdiept in hun boeken, vertellen zij je hoe zij dingen lange tijd van tevoren plannen. Het is net als met big business en het doen van investeringen, 50 jaar of 100 jaar de toekomst in. Het is hetzelfde idee. En we komen erachter, dat zij in de Verenigde Naties bijvoorbeeld 50-jaren projecten hebben, 100 jaar voor een bepaald project, en misschien 150 jaar voor een ander project. Foundations en instituten kunnen dat doen. Zij kunnen een mandaat maken en mensen inhuren, met pensioen laten gaan, meer mensen inhuren en bij het mandaat blijven en het tot stand brengen. Het Communistische systeem werd op precies dezelfde manier bestuurd.

Ze gebruiken dat systeem nu over de hele wereld, met 5-jarenplannen voor het éne, 10-jarenplannen voor het andere, 15 etc. Zo wordt het gerund. En we gaan de grote geplande samenleving in waar ieder miniscuul detail van je leven niet alleen gemonitord wordt maar ook voor jou geplánd wordt. Dat is het utopia dat zij aan het binnenbrengen zijn.

 

Kijk ook op alanwattsentientsentinel.eu. Je kunt transcripten in de verschillende talen van Europa downloaden. Je kunt ze uitprinten en aan je vrienden geven.

 

Het is grappig hoe synchroniciteiten werken, want in het weekend deed ik - voor het eerst in tijden - de “rabbit ear” televisie waarop ik twee zenders kan ontvangen aan en ik keek naar de publieke omroep die één van zijn propaganda verhalen gaf - daar zijn ze beroemd om - over globale opwarming en oogsten die over de hele wereld aan het mislukken zijn.

Het hele programma ging over één man die in een klein team, zogenaamd met een beperkt budget, helemaal naar Syrië reisde om naar origineel zaad te zoeken, zogenaamd om de boeren in landen als Australië te helpen, die zien dat hun oogsten mislukken. Ze mislukken omdat zij het zaad gestandaardiseerd hebben. Gestandaardiseerd zaad. Elk zaad is hetzelfde als het andere en als ze door iets getroffen worden, pest of iets anders, of ze kunnen niet tegen een droog seizoen, gaan ze allemaal dood en mislukt de gehele oogst.

En tijdens het programma was het interessant om te zien hoe zij erop uit gingen om originele zaden te krijgen, in kleine valleien en canyons, niet alleen in het Midden Oosten maar zoals ik zeg, Syrië zelf in, waar mensen niet geaccepteerd hadden, en hier is wat er naar buiten kwam: zij hadden voor geen enkel gewas  gestandaardiseerde zaden geaccepteerd van al de hulporganisaties die er de laatste 30 jaar binnen gaan en hun gemodificeerde zaden op hen dumpen.

En dat is werkelijk het probleem. De gemodificeerde zaden zijn misschien goed voor Pennsylvanië maar in Australië of ergens anders doen ze het niet goed als zij 10 tot 15 jaar van droge seizoenen hebben.

En wat zij ook zeiden was dat het gemiddelde gewas in Syrië, van linzen zelfs, mogelijk vijftien verschillende soorten van lokale linzen in zich had. Op die manier zou, als de pest het zou treffen, maar één soort doodgaan maar de rest zou resistent zijn. Ieder zaadje heeft zijn eigen karakteristieken.

Dus dat is werkelijk het probleem dat vandaag gaande is. Het heeft te maken met het feit dat gestandaardiseerde zaden voor uniform gewas voor zoveel verschillende dingen kwetsbaar is, dat als één gewas mislukt de gehele oogst tenonder gaat. En dan heb je problemen.

Ik ben na deze pauze terug met meer.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. De documentaire waarover ik sprak, liet aan het eind van het programma ook  zien wie die man (die aan het worstelen was door de woestijn enzo) werkelijk was, toen hij zo snel als mogelijk was terugging om al dit originele zaad dat hij gevonden had, op dat eiland bij Noorwegen op te slaan - waar ze het allemaal opslaan voor de overlevenden, diegenen die door al de huidige crisissen heen zullen komen.

 

Dit sluit aan bij waar ik vorige week over heb gesproken, want ik sprak over een groep die de geschiedenis van de laatste honderd jaar zo goed als geheel geleid heeft, de laatste eeuw, en zij leiden deze eeuw ook: het Council on Foreign Relations, zoals het beter bekend staat, en het Royal Institute of International Affairs, zoals het in Groot-Brittannië genoemd wordt. Private organisaties die letterlijk altijd aan beide kanten van alles gestaan hebben, inclusief al de conflicten. In feite, door middel van conflict blijkt hun grote ontwerp in hun eigen idealen uit te werken.

En hier is een artikel dat hierbij aansluit. Nu, ik vertelde je een tijdje geleden dat het CFR en het Royal Institute of International Affairs betrokken waren en jarenlange studies hadden gedaan naar dit komende voedselprobleem dat over de hele wereld gecreëerd is, zoals ik zeg, omdat ze het zaad overal gestandaardiseerd hebben en mensen aangemoedigd hebben om het oude gewoon weg te gooien. En nu zijn ze hulpeloos als hun hele oogst tenonder gaat door een pesticide of een beetje droogte. En heel veel van hun eigen zaad kon overleven want het overleefde bij weinig vocht.

Dit is op die manier gepland want in alle oorlogen ga je voor het voedsel en het water, onderdak, kleding. En al het andere volgt daarop.

 

Dit is van FT.com, dat is een groep van de Financial Times, over de globale economie, 26 januari 2009:

 

“Wereld gewaarschuwd voor dreiging ‘voedselcrisis’ “. Door Javier Blas in Londen, voor het eerst gepubliceerd op 25 januari. Het zegt:

 

De wereld wordt geconfronteerd met ‘het reële risico van een voedselcrisis’ als regeringen niet onmiddellijk actie ondernemen om de invloed van klimaatverandering...”

 

Alan: Met de weersverandering.

 

“en waterschaarste op de landbouw aan te pakken, volgens een gezaghebbend rapport dat maandag uitkwam.”

 

Alan: Dus daar zijn je sleutelwoorden: “gezaghebbend rapport”, dus het moet waar zijn.

 

“Chatham House,...”

 

Alan: Dat is het hoofdkantoor van het Royal Insititute of Internatonal Affairs.

 

“de in Londen gevestigde denktank...”

 

Alan: Het is hen gelukt de naam ervan te ontvluchten en het gewoon de naam van het huis te geven, Chatham House.

 

“de in Londen gevestigde denktank...”

 

Alan: Degenen die de wereld de laatste 100 jaar gerund hebben.

 

“oppert dat de recente daling in voedselprijzen slechts een tijdelijke verlichting is en dat prijzen hun opgaande trend zullen hervatten als de wereld eenmaal uit de huidige neerganuggang komt”

 

Alan: Zoals een depressie? Teruggang (downturn)?

 

“ ‘Er is daarom een reëel risico van een ‘voedselcrisis’ op een bepaald moment in de toekomst’, ..”

 

Alan: En je kunt het maar beter geloven, want zij gaan het veroorzaken. Want dat is de manier om ons allemaal op onze knieën te krijgen, een nieuw systeem in.

 

“die met name importafhankelijke landen en arme mensen overal zwaar zou treffen’, stelt het rapport. ‘Voedselprijzen staan op het punt om opnieuw te stijgen’, wordt eraan toegevoegd.

De waarschuwing wordt gegeven als landbouwministers en officials van de Verenigde Naties vanaf maandag in Madrid bijeenkomen voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties over voedselveiligheid, waarschijnlijk om te concluderen dat de voedselcrisis van vorig jaar waarbij bijna 1 biljoen mensen honger hadden, verre van voorbij is.

 

Alan: En dit zijn dezelfde diensten (agencies) die al het gestandaardiseerde zaad over de hele wereld gedumpt hebben , onthoud dat.

 

De Verenigde Naties zullen ministers in Madrid waarschuwen dat ‘als de globale financiele crisis dieper wordt, honger waarschijnlijk zal toenemen’ onder de invloed van stijgende werkloosheid en lagere salarissen (remittances), aldus de drie officials die voorafgaand aan de bijeenkomst een briefing gaven.

 

De prijzen van landbouw produkten zoals rijst en tarwe stegen vorig jaar naar een recordhoogte en brachten voedselopstanden teweeg, van  Haïti en Egypte tot Bangladesh en Kameroen, en leidden in meer dan 30 landen in Sub Sahara Afrika tot voedselhulp verzoeken.”

 

Alan: Waar is hun antwoord op dit alles? Je zult zien hoe het allemaal met elkaar verbonden is. En het zegt hier, bijna onderaan - het staat altijd onderaan, nadat ze je heel erg bang gemaakt hebben, en dat is de hele intentie van het artikel - het zegt:

 

 “Het rapport adviseert regeringen om meer in landbouwproduktie te investeren, en pleit in deze sfeer tevens voor een groei in internationale hulp.

 

Om globale opwarming tegen te gaan zal volgens een ontwerp dokument van de Europese Unie tegen 2020 een additionele $ 175 biljoen in jaarlijkse investeringen nodig zijn, schrijft Joshua Chaffin in Brussel. Het dokument dat zegt dat een groot deel van de investering van € 175 biljoen ($ 227 biljoen, £167biljoen) door de ontwikkelde wereld gedragen zal moeten worden,....”

 

Alan: Dus de ontwikkelde wereld, en zie je, dit is precies volgens de GATT en NAFTA verdragen, en al de andere verdragen, dat de eerste wereldlanden in de basis al de arme landen moeten uitkopen om hen tot een bepaalde standaard te brengen, en wat er ook in opgeschreven is, is dat de eerste wereldlanden dan zullen beginnen naar beneden te gaan. Er zal een of ander gelukkig gemiddelde (happy medium) zijn als de waterniveaus samenkomen. Dat is de hele these hierover. Het zegt:

 

“voorspelt ook dat tientallen biljoenen euro’s aan bestedingen nodig zullen zijn om armere landen te helpen om zich op zelfs middelmatige opwarming voor te bereiden. Een aantal van de manieren die de EU voorstelt om die fondsen te werven, bevatten de vereiste dat ontwikkelde landen voor hun jaarlijkse carbon emissies betalen...”

 

Alan: Zij hameren hier allemaal op en Obama natuurlijk, is dit in de Verenigde Staten aan het pushen. De carbon emissies.

 

“en dat er belastingen op het vliegverkeer en zeetransport geheven worden.”

 

Alan: Dat is alles dat jouw land binnenkomt, al het voedsel en alles.

 

“De EU zouden ook hun emissie handelssysteem moeten expanderen  tot een globale carbon markt…”

 

Alan: Dat is waar de grote jongens van zullen houden, om deze zaak op zich te nemen.

 

en de vestiging van een multilaterale verzekerings-pot moeten onderzoeken om te helpen met natuurrampen om te gaan, die het gevolg zijn van de globale opwarming.”

 

Alan: Ik haat het om de term globale opwarming te gebruiken, ik zou liever zeggen: een verandering in het weer.

 

Het definitieve rapport dat woensdag door de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de EU, uitgebracht wordt, zet de positie van het blok uiteen voor onderhandelingen in Kopenhagen in december, die gericht zijn op het creëren van een globale overeenkomst om  klimaatverandering te bevechten.”

 

Alan: Dus de hele uitkomst ervan is: al de zogenaamde eerste wereld landen gaan tot in de grond belast worden. Voor dít, dit grote bedrog.

En vorige week ben ik door vele van de oplichterijen heengegaan, die door dezelfde groep die de geschiedenis van de laatste 100 jaar gerund hebben, gepleegd zijn. Dus hier zijn we bij het volgende deel aanbeland terwijl ze ons allemaal op onze knieën brengen, om een nieuw economisch systeem binnen te brengen waar we uiteindelijk de staat zullen dienen. Daar gaat het over. Het is verbazingwekkend.

 

 

Vorige week sprak ik over de revolutie. En hoe er zo goed als continu revolutie geweest is, sinds de 16e eeuw, toen de Rozenkruisense genootschappen in het hof van Elizabeth de Eerste naar buiten kwamen. En daarna werden in de eeuw erop over heel Parijs pamfletten opgehangen, en daarna in Duitsland en andere plekken, die spraken over een Nieuwe Wereld Orde. En dat werd door andere mensen opgepakt die in de geschiedenis bekend zijn, inclusief  Weishaupt, die de uitspraak verzon die op het zegel van de Verenigde staten gebruikt wordt, NOVUS ORDO SECLORUM, een Nieuwe Wereld Orde.

Het was niet iets dat onder het volk leefde, het kwam niet van de bodem. Geen enkele opstand kwam ooit uit het publiek op de bodem, je ziet misschien dat er een opstand komt, maar geen revolutie. Revoluties worden gepland. Want zij willen dat ze slagen. Soms duurt het één of twee generaties om een revolutie te plannen. Alle succesvolle revoluties zijn zo verlopen.

 

En ik las voor uit Bakunin die een professioneel revolutionair was, en dit is een artikel dat hij in 1869 schreef in het "Journal El Progress of Geneva", om je een clou te geven van de genootschappen die betrokken waren in het promoten van revolutie.

Hij zegt:

 

“In dit tijdvak had de bourgeoisie...”

 

Alan: De bourgeoisie zijn, zeg maar, de middenklasse. Zij bedoelden in die dagen de bovenmiddenklasse (upper middle-class).

 

een internationaal genootschap gecreëerd, een universele en  formidabele, Vrijmetselarij. Het zou een essentiële fout zijn om de Vrijmetselarij van de laatste eeuw, of zelfs die van het eerste deel van de huidige eeuw, ...“

 

Alan: Dat is de negentiende eeuw.

 

“te beoordelen naar wat deze vandaag is. Het instituut par excellence van de bourgeoisie, Vrijmetselarij, in zijn ontwikkeling, in zijn groeiende macht in het begin, en later in zijn verval, vertegenwoordigde op een bepaalde manier de ontwikkeling, de macht en het morele en intellectuele verval van de bourgeoisie. Vandaag, vervallen tot de droevige positie van een seniele oude intrigant, is het een nutteloze, soms kwaadwillige en altijd belachelijke nietigheid. Voor 1830 daarentegen en in het bijzonder vóór 1793 had zij in haar kern op een paar uitzonderingen na, al de geesten van de elite verzameld, ...”

 

Alan: Het was een elitaire beweging. Revolutie kwam uit de elite.

 

de meest vurige harten, de meest trotse geesten, de meest brutale persoonlijkheden, en had het een actieve, machtige en waarlijk weldadige institutie gebouwd.”

 

Alan: Nu, er zijn veel boeken over die periode geschreven, en vóór die tijd ook, die heel open waren over het feit dat het Vrijmetselarij was, dat zij door middel van Vrijmetselarij en hun genootschappen in de koffiehuizen in Frankrijk enzovoort, stap voor stap de mensen opwerkten om hen klaar te maken voor revolutie. Het is geen geheim dat de Verenigde Staten gesticht werden door professionele, ik noem hen professionele Vrijmetselaars, actieve Vrijmetselaars. En je kunt hun symbolen overal zien.

 

Maar deze Bakunin gaat verder:

 

Het is bekend dat al de hoofdactoren van de eerste revolutie Vrijmetselaars waren en dat toen deze revolutie uitbrak, het dankzij Vrijmetselarij in staat was om in alle andere landen vrienden en toegewijde en machtige medewerkers te vinden, ...”

 

Alan: En dat is waar. Thomas Paine was een professionele revolutionair. Hij kwam uit Engeland over om deel te nemen aan de Amerikaanse Revolutie. Toen deze eenmaal voorbij was ging hij naar Frankrijk om hen te helpen hun revolutie op te zetten en te leiden.

 

“een feit dat zeker heel erg hielp bij haar overwinningen. Maar het is evenzeer duidelijk dat de overwinning van de revolutie Vrijmetselarij vermoordde, want toen de revolutie eenmaal de aspiraties van de bourgeoisie grotendeels vervuld had, en het het in staat gesteld had om de oude adel af te zetten, ging de bourgeoisie natuurlijk verder om, nadat zij een uitgebuite en onderdrukte klasse geweest was, op haar beurt een voorkeursklasse te worden, een klasse van uitbuiters, onderdrukkend, conservatief en reactionair van karakter, de meest betrouwbare vriend en aanhanger van de Staat.”

 

En ik zal hierop na de volgende pauze dieper ingaan.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt met Cutting Through the Matrix. Geschiedenis wordt altijd gepresenteerd als kleine stukjes die niet in verband staan met de volgende stukjes, en niets staat verder van de waarheid af. We hebben aanhoudend revolutie gehad, soms bloedig, maar voornamelijk via culturele aanpassingen, eeuwenlang. En hoewel Bakunin Vrijmetselarij bestempelt als verouderd vertelt hij niet helemaal de waarheid, want onderdelen ervan zijn doorgegaan en Vrijmetselarij is altijd dienend geweest aan de hogere klassen, de aristocratie zou je kunnen zeggen. En je kunt de geschiedenis ingaan, neem Mackey’s encyclopedie van Vrijmetselarij door, je zult zien, je zult erachter komen wie de hoofden van bijvoorbeeld de Grand Lodge van England zijn.

Je komt erachter, in alle tijden door de geschiedenis heen, dat het niet uitmaakt aan welke kant je denkt te staan, er is een andere hand die beiden beheerst en leidt. Want de uitkomst is noodzakelijk voor de these, antithese en synthese. De synthese is het doel en het conflict tussen de eerste twee brengt je naar dat doel, dat is het hele punt ervan in conflict. En het waren de intelligentsia die achter al de belangrijkste revoluties hebben gezeten, de succesvolle revoluties. Als de mensen op de bodem in opstand komen, is dat wat het is, het is een ongeorganiseerde opstand, het is een laatste wanhopige weerstand om iets te behouden dat van hen afgenomen wordt.

En als we niet begrijpen dat dit werkelijk een aanhoudende intellectuele oorlog is -dat is vandaag heel duidelijk- zullen we het nooit begrijpen. Want als je ziet hoe de grote foundations heden ten dage opereren, zij gebruiken alle gegradueerden van de universiteiten, zij financieren de universiteiten. De universiteiten op hun beurt worden autoriteiten en zij adviseren regeringen en zij zijn allemaal, over de héle wereld, aan boord van dezelfde agenda.

Lees de geschriften van Sir Thomas Huxley, de grootvader van Aldous Huxley. Sir Thomas Huxley nam het vaandel van Darwinisme op zich. En er moet goed naar Darwinisme gekeken worden, want het was een religie die gecreëerd is om alles wat was te vernietigen en iets nieuws binnen te brengen. En tot op de dag van vandaag volgen zij Darwinisme. Sir Thomas Huxley recruteerde veel bekende schrijvers uit die periode, inclusief H.G. Wells, op de Red Tie school, rood voor revolutie. En hun hele doel was om meer intellectuelen het systeem binnen te brengen, voor revolutie, een nieuwe wereldorde.

Wat is een Nieuwe Wereldorde, wat betekent het precies? Wat zij bedoelen is, dat zoals Jefferson het benoemde, dat de natuurlijke aristocratie het recht had om over de wereld te heersen, ze hebben het over de intelligentsia.

 

Tijdens de Koude Oorlog, die in 1989 eindigde, zoals verondersteld wordt, toen de Berlijnse Muur viel - je komt erachter dat de spionnen, al de spionnen in feite, dubbelspionnen waren, zij werkten voor de Russen, en daarvóór, ga naar Hitler’s Duitsland,  ze kwamen allemaal van Oxford en Cambridge, ze hadden allemaal op Eton gezeten. Ze kwamen allemaal uit de bevoorrechte klasse, niet uit de lagere klassen. Aanhoudende revoluties door intelligentsia. En de jonge geesten die op universiteiten gerecruteerd worden - het gaat nog steeds door - begrijpen niet dat heel oude mensen hun geesten aan het conditioneren zijn. Dit is de techniek die voortdurend gaande is en altijd gebruikt wordt. 

 

Het is een geplande toekomst die we binnengaan. En Sir Thomas Huxley legt de  agenda uit in zijn boek  “Man stands Alone”. Hij zei dat het probleem van de toekomst overbevolking zou zijn. Dat is altijd een mandaat geweest. Eugenetica is een ander mandaat. Hij sprak over de creatie van imbecielen en “hoeveel imbecielen wil je?”. Hij zei: “een mens is gewoon een dier en moet overeenkomstig behandeld worden”.

Maar hij sprak over iets dat geest (spirit) genoemd wordt, hoewel hij een atheïst was, of een humanist, hij sprak over geest. Wel, hij had het over de masonische revolutionaire geest van vuur, dat bedoelen ze daarmee als ze refereren aan geest. En waar komt de hele oorsprong van vuur vandaan? Oude, antieke  symbologie voor “de Verlichtten”. Vuur verteert dat wat substantie is en geeft tegelijkertijd warmte en licht af. Het verandert alles. Het vernietigt alles dat er was en geeft tegelijkertijd iets af dat nieuw is. Het staat ook voor puur, briljant intellect.

Er is een boek dat hierop ingaat, geschreven door James H. Billington. Het heet “Fire in the Minds of Men. Hij was de officiële bibliothecaris voor het Congres, dus hij was geen “conspiracy nut”.  ik zal hieruit voorlezen als ik terugkom van deze pauze.

 

***

 

Hallo mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix. Ik ga de introductie voorlezen van “Fire in the Minds of Men” door James Billington: “De oorsprong van het revolutionaire geloof”.

En voordat ik dit ga voorlezen wil ik een link noemen die ik er aan het eind van de show op zal zetten. Je kunt daar zien hoe de London School of Economics ons de Trickle Down Theorie gaf en hoe deze groep de economie runde, deze geweldige intellectuele groep die verbonden was aan Oxford, Oxford zette het op. Alles komt van Oxford en Cambridge. Maar het is heel interessant en waard om bekeken te worden. Het verklaart de theorie van de Trickle Down Theorie van economie.

 

Terug naar dit boek:

 

Dit boek tracht de oorsprong van een geloof op te sporen - misschien het geloof van onze tijd. Moderne revolutionairen zijn gelovigen, niet minder geëngageerd en intens dan de Christenen of Moslims van een eerder tijdperk waren. Wat nieuw is, is het geloof dat een perfect seculiere...”

 

Alan: Dat betekent wereldlijk.

 

“orde zal ontstaan uit de krachtige omverwerping van traditionele autoriteit. Dit onafscheidelijk onwaarschijnlijke idee gaf in de 19e eeuw dynamiek aan Europa, en is in de 20e eeuw de meest succesvolle ideologische export van het Westen wereld naar de wereld geworden.

 

Dit is een verhaal, niet van revoluties maar van revolutionairen: de innovatieve creatoren van een nieuwe traditie. Het historisch kader is de één en een kwart lange eeuw die zich uitstrekt van het tanen van de Franse Revolutie in de late 18e eeuw tot het begin van de Russische Revolutie in de vroege 20e eeuw.

 

Het strijdtoneel was Europa. Het hoofdtoneel journalistieke kantoren in grote Europese steden.”

 

Alan: Want begrijp je, de intelligentsia en journalistiek werkten altijd hand in hand, zoals ze dat vandaag nog steeds doen. En hun voornaamste methode was propaganda. Dus propaganda werd niet door Bernays ontworpen, op geen enkele wijze, het werd lang daarvoor al als een wetenschap begrepen.

 

“Midden op het toneel stond de karakteristieke, 19e eeuwse Europese revolutionair: een denker die door ideeën opgeheven werd, niet een werker of landman die door het zwoegen neergebogen is. Hij was onderdeel van een kleine elite wiens verhaal ‘van bovenaf’ verteld moet worden, hoeveel het diegenen dan ook niet zal behagen die geloven dat geschiedenis in het algemeen en revolutionaire geschiedenis in het bijzonder, in de basis door sociaal economische pressie ‘vanaf de bodem’ gemaakt wordt.”

 

Alan: De mensen op de bodem worden altijd gebruikt voor revoluties maar zij ontwerpen ze niet. Er is altijd een elite die het voor je doet.

 

Deze ‘elite’ benadering impliceert geen onverschilligheid naar het massale menselijk lijden dat ten grondslag ligt aan het tijdperk van dit verhaal. Het weerspiegelt alleen de speciale behoefte om zich hier op de spirituele dorst te concentreren van diegenen die liever nadenken dan zich te richten op de materiële honger van diegenen die werken. Want het waren gepassioneerde intellectuelen die het revolutionaire geloof creëerden en ontwikkelden.

 

Dit werk tracht om op concrete wijze de traditie van revolutionairen te onderzoeken, niet om op abstracte wijze het proces van revolutie uit te leggen. Mijn benadering is eerder inductief dan deductief: een poging om het onderwerp open te leggen en niet om het  te verhullen. Mijn algemene conclusies kunnen al bij het begin simpel vastgesteld worden. En omwille van de bewijsgrond meer ronduit dan zij in de volgende tekst lijken. Het revolutionaire geloof werd niet zozeer gevormd door het  kritisch rationalisme van de Franse Verlichting, zoals algemeen geloofd wordt, maar door het  occultisme en de proto-romantiek van Duitsland.

 

Alan: Occultisme is dat wat verborgen is.

 

In Frankrijk werd dit geloof tijdens het revolutionaire tijdperk uitgebroed binnen een kleine subcultuur van literaire intellectuelen, die zich in journalistiek verdiepten.”

 

Alan: De media.

 

Gefascineerd door geheime genootschappen en vervolgens verblind door ideologieën als een seculier surrogaat voor religieus geloof, zochten de professionele revolutionairen die als eerste tijdens de Franse Revolutie verschenen, boven alles radicale simpelheid. Hun diepste conflicten draaiden rond de simpele woorden van hun sleutelslogan: vrijheid, gelijkheid, broederschap.”

 

Alan: Het is grappig, want als je je verdiept in Albert Pike’s “Morals and Dogma”, in de aloude en geaccepteerde Scottisch Rite of Freemasonry, zul je zien dat hij dezelfde drie woorden behandelt. En daarna vertelt hij je dat geen ervan zou kunnen bestaan, hoewel zij het gebruiken om de massa voor hen door de revoluties te laten gaan. Het zegt hier:

 

“Vrijheid is de strijdleus van eerdere revoluties geweest, in het Holland van de 16e eeuw, in Engeland in de 17e eeuw, in Amerika in de 18e eeuw), die complexe politieke structuren produceerden om tirannie te beperken, zoals het scheiden van de machten, het vaststellen van rechten, het legitimeren van de federatie.”

 

Alan: Wel, dat raakt verloren en wordt nu het raam uitgegooid.

 

“De Franse Revolutie beriep zich in beginsel ook op soortgelijke ideeën, maar de nieuwe en meer collectivistische idealen van broederschap en gelijkheid kwamen snel op om te wedijveren met de oudere concepten van vrijheid. De woorden nationalisme en communisme werden voor het eerst in de jaren ’90 van de 18e eeuw ontworpen om de meer simpele, sublieme, ogenschijnlijk minder egoïstische idealen van broederschap en gelijkheid te definiëren. De fundamentele strijd die vervolgens onder verbonden revolutionairen ontstond, was tussen voorstanders van een nationale revolutie, voor een nieuw type broederschap, en diegenen van een sociale revolutie, voor een nieuw type gelijkheid.”

 

Alan: Zij delen je altijd in 2-en in, ook al denk je dat je aan dezelfde kant staat. Dat doen ze altijd, indelen in partijen.

 

“Het Franse nationale voorbeeld en republikeinse ideaal domineerde de revolutionaire verbeelding door de eerste helft van de 19e eeuw heen. Verbannen francofiele intellectuelen uit Polen en Italië vormden in hoge mate het dominante concept van revolutionair nationalisme. Zij vonden zeer moderne ideëen van guerilla-geweld en nationale bevrijdings oorlogen uit en drukten hun essentiële emotionele idealen het beste uit in mythische geschiedenissen, vaderlandse poëzie en theatraal melodrama.

 

Alan: Zij gebruikten al de kunsten - zoals ze vandaag nog steeds doen - als een belangrijke vorm van propaganda. Want aangezien mensen niet echt nadenken over dingen, zij redeneren niet, door middel van fictie zul je zien dat zij heel erg beïnvloed worden door fictie, emotie. Emotie dus, die met een onderwerp verbonden is, zal in de geest blijven en je zult meegaan met de emotie die je in het toneelstuk zag.

 

“Wedijverende sociaal-revolutionairen begonnen de romantische nationalisten uit te dagen na de revoluties van 1830; en deze socialistische traditie domineerde na het vormen van de Eerste Internationale in 1864 en de beweging van de revolutionaire zaak van Frans tot Duits en Russisch leiderschap. Sociaal-revolutionairen brachtten hun essentiële rationalistische ideaal het beste tot uitdrukking in prozaïsche pamfletten en prozaïsche organisatie. Hun verborgen model was de onpersoonlijke en dynamische machine van de fabrieksindustrie, liever dan de gepersonaliseerde maar statische loge van de Vrijmetselaars aristocratie.”

 

Alan: de Vrijmetselaars aristocratie.

 

“Niet minder fataal dan de scheuring tussen nationaal- en sociaal-revolutionairen was het conflict onder sociaal-revolutionairen, die in de jaren ’40 van de 19e eeuw tussen Marx en Proudhon begon. De focus van de eerste was om het kapitalistische economische systeem te vernietigen en dat botste met de oorlog van de laatste tegen de gecentraliseerde bureaucratische staat.”

 

Alan: Als het je opgevallen is, het systeem dat er nu aankomt is een nieuw economisch systeem. En het is de laatse paar weken van de hoogste bergtoppen geschreeuwd. En het zal een nieuw economisch systeem worden, een geplande samenleving waar ze ons naartoe brengen, waar de mensen aan de top in ongelooflijke luxe leven. Hoewel velen van hen in technisch opzicht nog steeds de staat zullen dienen zullen zij voor niets hoeven te betalen, ze zullen nog steeds in paleizen leven en dienaren hebben enzovoort.

 

“Het woord intelligentsia en het verlangen naar ideologie migreerde oostwaarts van Polen naar Rusland (en van een nationaal naar een sociaal revolutionaire zaak), door de Russische studenten-radicalen uit de jaren ’60 van de 19e eeuw, die een nu ascetisch type terrorisme ontwikkelden. Lenin putte zowel uit deze Russische traditie van geweld als uit Duitse concepten van organisatie, om het Bolsjevisme te creëren, dat uiteindelijk de revolutionaire traditie uit het wildeweg aan de macht bracht.

 

Het revolutionaire geloof ontwikkelde zich in het 19e eeuwse Europa alleen binnen die genootschappen die niet eerder

(1)ideologische verschillen hadden gelegitimeerd door het breken met middeleeuwse vormen van religieuze autoriteit en

(2)de macht van de monarchie hadden aangepast door het accepteren van een of andere vorm van georganiseerde politieke oppositie. In Noord-Europa en Noord Amerika waar deze condities door Protestantse en parlementaire tradities vervuld werden, trok het revolutionaire geloof bijna geen inheemse aanhangers aan. De revolutionaire traditie kan dus gezien worden als een vorm van politiek-ideologische oppositie, die als eerste opkwam tegen autoritair Katholicisme (in Frankrijk, Italië en Polen) en daarna tegen andere, op religie gefundeerde autocratieën (in Luthers Pruisen, Orthodox Rusland).”

 

Alan: Wat zij deden, begrijp je, als eerste: om alles te veranderen keken zij naar het systeem zoals het was en naar de belangrijkste tegenstanders op een bepaald moment, in feite, de enige echte tegenstander was het Romeinse Katholieke systeem. En daarom gingen zij hiertegen als eerste oorlog voeren. Zeer hevige oorlogen. Je moet naar de geschiedenissen van de oorlogen kijken, de religieuze oorlogen, om te zien hoe afschuwelijk zij waren en hoelang zij voortduurden.

Toen dat eenmaal gebeurd gebruikten dezelfde groepen die oppositie hadden gezocht uiteindelijk ook de Protestantse sekten. Dus je word gebruikt en daarna word je vernietigd. Want het doel is een compleet andere nieuwe wereldorde dan je denkt. Daarom volg je geen leiders, doe je huiswerk.

Het is ook interessant dat Lenin zelf, die het overnam van Mazzini – Nu, Mazzini was een professionele revolutionair, opnieuw, getraind, en hij nam het op een bepaald punt ook over van Albert Pike als het hoofd van Vrijmetselarij, en het  was Lenin die het weer van hem overnam en daarna het Bolsjevistische, uiteindelijk het Sovjet systeem, in Rusland opzette.

 

Ik ben ook ingegaan op het feit dat het Royal Institute of International Affairs zwaar in dat tijdperk betrokken was. De Milner Groep en die jongens waren er zwaar in betrokken. Rusland werd het “Tweede Grote Experiment” genoemd. De Verenigde Staten waren het eerste. Zij bestudeerden wat zij gedaan hadden, de soort uitkomsten die ze hadden en of die aan het doel zouden beantwoorden, of dat zij verder moesten gaan. Hoe zouden zij bij hun volgende doel komen? Dat is de reden dat zij het experimenten noemden. Wie doen experimenten? Wetenschappers doen experimenten. Denk na over de woorden die je leest.

 

Voordat er een poging gewaagd wordt het drama, de dogma’s en de geschillen van deze nieuwe, seculiere religie-in-de-maak te boekstaven, ...”

 

Alan: En het is een religie.

 

is het belangrijk om stil te staan bij het mysterie en de majesteit  van het geloof zelf. Het hart van revolutionair geloof, zoals ieder geloof, is vuur.”

 

Alan: Weer terug bij het VUUR.

 

Gewoon materiaal transformeerde in buitengewone vorm, warmte veranderde plotseling de kwaliteit van substantie. Als we niet weten wat vuur is, we weten wat het doet. Het brandt. Het vernietigt leven. Maar het helpt ook als bron van warmte, licht en, bovenal, fascinatie.”

 

Alan: Fascinatie.

 

De mens, die als homo faber met vuur werkt lijkt in zijn vrijheid ook gedoemd om ermee te spelen als homo ludens.”

 

Alan: Nu, als je je herinnert –diegenen die niet zo heel erg uitgeput zijn door al de recente slachtingen die over de planeet plaatsvinden –als zij zich de slachting in Waco kunnen herinneren, toen de overheid mensen van de BATF inzette om een hele groep gezinnen en kinderen af te slachten. Dat was tevens letterlijk een symbolische handeling om iedereen te vertellen dat religie voorbij is. Je hebt niet langer speciale privileges, het is voorbij. En niet dat alleen, zij haten je, ze haten je heel diep. De mensen die jou besturen, haten je. En aan het eind toen ze alles in brand staken en de hele plaats met de mensen erin verbrandden, er zijn video’s uit waar je kunt zien hoe de BATF voor de vlammen bogen. Vraag bij welk broederschap zij behoren. Zij bogen voor de vlammen. Zij houden van vuur.

 

“Een specifiek hoofdstuk in de geschiedenis ontvouwt zich op een moment van fysieke transformatie in Europa die bijna net zo gewichtig was als de eerste ontdekking van vuur in het vage antieke verleden geweest moet zijn. De industriële revolutie gaf de mens de mogelijkheid vuur aan machines te koppelen en om vuurkracht aan vuurkracht te koppelen, met een kracht die in eerdere eeuwen ongedroomd was. In het midden van die vuren verscheen de vlam die Dostoevsky beschreef in het meest onderzoekende werk van fictie dat ooit geschreven is over de revolutionaire beweging: ‘The Possessed’. “

 

Alan:. Hij schreef erover in fictie, maar er wordt meer over geschreven in fictie dan ze je in de werkelijkheid zullen vertellen. Het verhaal, in het kort, ging  over een klein provinciaal stadje dat plotseling geïnspireerd werd door nieuwe ideeën, en naderhand brak er vuur uit en een lokale beambte schreeuwde in het midden van de nacht: fire is in the minds of men (“vuur is in de geesten van de mensen”), en dat is de titel van dit boek.

 

“Dostoevsky schreef onder de invloed van twee grote branden die hem diep verontrustten en die de overgang inluidden van revolutionair leiderschap van Frankrijk naar Rusland Deze branden waren in het voorjaar van 1861 uitgebroken in imperiaal Sint Petersburg (waar de emancipatie van de slaven eerder de passies aangewakkerd bleek te hebben dan gekalmeerd), en in imperiaal Parijs tien jaar later, waar de verdomde nederlaag van de Parijse Commune voor altijd het tijdperk van romantische illusies beëindigde.

De vlam van het verlangen begon zijn migratie een eeuw eerder toen een aantal Europese aristocraten hun aangestoken kandelaars van Christelijke altaars naar Vrijmetselaars loges verplaatsten. De vlam van occulte alchemisten, die beloofd hadden afval in goud te veranderen, verscheen opnieuw in het centrum van nieuwe ‘cirkels’...”

 

Alan: Nu, hoe noemde ik die groepen binnen het Royal Institute of International Affairs? Ze noemen ze “cirkels”.

 

“strevend naar het opnieuw creëren van een gouden eeuw.”

 

Alan: Om opnieuw een gouden eeuw te creëren. We horen dat alsmaar weer, met de idealisten van de dag en uit het verleden ook, om opnieuw een gouden eeuw te creëren.

 

“Bavariaanse Illuministen die tegen de Jezuïeten samenspannen, Franse Filadelphianen tegen Napoleon, Italiaanse houtskoolbranders tegen de Habsburgers. Toen het belangrijkste anti-Napoleon complot belachelijk werkt gemaakt als een poging ‘iets als een pressiemiddel te gebruiken dat slechts een lucifer is’, antwoordde haar leider dat: ‘men met een lucifer geen pressiemiddel nodig heeft, men tilt de wereld niet op, men verbrandt haar’.”

 

Alan: Je laat de wereld branden.

 

“De leider van het complot kwam er snel achter dat het uitspreiden van het complot naar Italië de ‘Italiaanse vlam’ ‘het vuur van vrijheid verspreid had...”

 

Alan: Zo noemden ze het: het vuur van vrijheid.

 

“naar het uiterst bevroren land van Petersburg’. Daar vond in december 1825 de eerste Russische Revolutie plaats. Haar slogan: “uit de vonk ontstaat de vlam!” vond haar oorsprong in de eerste man die een sociale revolutie uit streven naar gelijkheid in de 19e eeuw voorspelde (Sylvain Marechal) en kreeg nieuw leven ingeblazen door de eerste man die een dergelijke revolutie in de 20e eeuw tot stand bracht. Dat was Lenin, die het als een epigram gebruikte voor zijn tijdschrift The Spark (de vonk), ...”

 

Alan: Het is altijd vuur, altijd vuur.

 

een terugkerend mythisch model voor revolutionairen, vroege romantici, de jonge Marx, de Russen uit Lenin’s tijd, was Prometheus, ...”

 

Alan: Prometheus herinner, was “hij die het vuur van de goden stal voor het gebruik van de mensheid”.

 

“Het Promotheaanse geloof van revolutionairen vertoonde in vele opzichten overeenkomsten met het algemene, moderne geloof dat  wetenschap de mensheid uit de duisternis naar het licht zou leiden, een wereld bestuurd door een wetenschappelijke elite.”

 

Alan: Terug in een aantal ogenblikken na de volgende berichten.

 

***

 

Alan: Hallo mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ga verder met een stuk uit het boek “Fire in the Minds of Men” van James Billington.

 

“Maar er was ook de meer opvallende duizendjarige veronderstelling dat op de nieuwe dag die zou aanbreken...”.

 

Alan: De nieuwe dag die aanbrak, en ze hebben vele schilderijen met de opgaande zon. Je zult dat zien in het portret van Benjamin Franklin die met de nieuwe president, de eerste President van de Verenigde Staten toast. En hij, Benjamin Franklin, zegt in zijn eigen werk, in zijn eigen brieven:

We toasten op deze Grand Master van deze Verenigde Staten”.

 

Terug naar het boek. Het zegt:

 

“de zon nooit meer onder zou gaan.”

 

Alan: Dat betekent dat licht, intellect vanaf dat moment zou regeren.

 

“Vroeg tijdens de Franse omwenteling werd een ‘zonne mythe van de revolutie’ geboren, die suggereert dat de zon opkwam in een nieuw tijdperk waarin duisternis voor altijd zou verdwijnen.”

 

Alan: Dat (duisternis) betekent onwetendheid.

 

Dit beeld werd geïmplanteerd ‘op een niveau van bewustzijn dat gelijktijdig iets werkelijks interpreteerde, en bracht een nieuwe realiteit voort’. De nieuwe realiteit die zij zochten was radicaal seculier en simpel. Het ideaal was niet de evenwichtige complexiteit van de nieuwe Amerikaanse Federatie, maar de occulte eenvoud van zijn grote zegel: een alziend oog boven de top van een piramide, met de woorden Novus Ordo Seclorum. In de zoektocht naar oer-, natuurlijke waarheden, keken de revolutionairen terug naar pré-Christelijke antiekheid – atheïstische namen opnemend als Anaxagoras, Chaumette en Anarcharsis, Cloots, bovenal al de semi-mythische Pythagoras idealiserend, toen het intellect model revolutionair werd, en het Pythagoraanse geloof in priemgetallen, ...”

 

Alan: Dat is de manier waarop ze communiceren.

 

“geometrische vormen en de hogere harmonieën van muziek.

 

Alan: Dat zijn de tonen, in feite, van Pythagoras, je hebt de ton, de gewichts maat; de toon, het geluid, enzovoort.

 

“Vele van dezelfde Strassburgse musici die eerst La Marseillaise speelden, hadden in 1792 Mozart’s Magische Fluit...”

 

Alan: Mozart was een Vrijmetselaar, en als je ooit de Magische Fluit hebt gezien, heb je daarin heel erg veel gezien.

 

“voor Frans publiek geïntroduceerd, in dezelfde stad, slechts een paar maanden eerder, en  Mozarts verlichtte idee bleek de vollere betekenis van de jour de gloire uit te leggen...”

 

Alan: Day of Glory (Dag van Glorie). 

 

“die Rouget de Lisle’s lofzang had verkondigd: de stralen van de zon hebben de nacht overwonnen, de machten van de duisernis hebben zich overgegeven aan het licht. De opkomende zon bracht zowel warmte als licht, aangezien het vuur doorgaans aangestoken werd, niet at high noon op een tabula rasa (onvertaald) door een of andere koning der filosofen, maar eerder door een of andere onbekende gast die in de nacht, in het midden van de overdaden van Don Giovanni’s feestmaal, arriveert. “Communisme”, de benaming die Lenin uiteindelijk adopteerde, was niet uitgevonden door de grote Rousseau maar door een Rousseau du ruisseau (Rousseau of the Gutter, Rousseau van de straat): de inschikkelijke fetisjist en nachtelijke straatwandelaar in pré-revolutionair Parijs, Restif de la Bretonne. Dus de revolutionaire benaming die nu de bestemming van meer dan een biljoen mensen in de hedendaagse wereld beheerst, ontsprong uit de erotische verbeelding van een excentrieke schrijver.”

 

Alan: En trouwens, je zult erachter komen dat afschuwelijk veel van hun schrijvers zeer neurotisch waren, sommigen werden verschillende landen uitgezet omdat ze zichzelf letterlijk onhulden, hoewel ze het niet konden helpen zo blijkt, en zij waren de grootste propagandisten van allemaal. Kijk naar Voltaire, een heel interessante geschiedenis.

 

Ik hoor dat de muziek voor vanavond eraan komt. Hamish en ikzelf, in Ontario, Canada, wensen je een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

 

Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

 

Links naar boeken en artikelen:

 

Boek: "Fire in the Minds of Men" door James H. Billington

 

Brief:  in "Journal El Progress of Geneva" (1869) door Mikhail Bakunin

 

Artikel: "World warned of 'food crunch' threat" by Javier Blas, Financial Times (ft.com) - Jan. 25, 2009.)


Video:
"London School of Economics 'Trickle-Down Theory' " (youtube.com).
Vertaling: Hensel, maart 2009