ALAN WATT “CUTTING THROUGH THE MATRIX
LIVE OP

REPUBLIC BROADCASTING NETWORK

woensdag 8 juli 2009 (#359)

Bacteriophage, Secret of the Age:
"Early 20th Century Released a Sage
Out of Canada, Inventor of Bacteriophage,
To Help Them with Their Revolution
In Russia, Improving Health Constitution,
In an Age Prior to Penicillin,
Rampant Bacteria was Makin' a Killin',
Gangrene, Meningitis and Others Like Typhus,
This Little Doctor Conjured Cures with Virus,
Each One Designed for Specific Disease,
From Raw Sewage He Pulled Remedies with Ease,
Russians Tried to Share This with the West,
Ridiculed by Big Pharma, Turning Facts to Jest,
Here We are Now, Pharma's Whipping Hysteria,
'Cause Hospitals have Drug-Resistant Bacteria,
In Russia Scientists Shake Heads and Say
'Nothing's Resistant, Try Bacteriophage Spray' "

 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 8 juli 2009

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WEBSITES: cuttingthroughthematrix.com

Alternatieve sites: cuttingthroughthematrix.net.org ,  .us ,   .ca , alanwattcuttingthroughthematrix.ca    

Spiegelsites: cuttingthrough.jenkness.com, cuttingthroughthematrix.ethrx.com

Europese site: alanwattsentientsentinel.eu

 

EMAIL: alanwattcuttingthrough@yahoo.com

 

Lied: "Code of Silence" by Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending like there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is “Cutting Through the Matrix” en het is 8 juli 2009. Voor mensen die net afgestemd hebben, nieuwe luisteraars, kijk op de website cuttingthroughthematrix.com, waar je honderden uren aan gesprekken kunt downloaden die ik in het verleden gegeven heb. Ik probeer je in deze geprekken kortere routes te geven tot het grote systeem dat in werkelijkheid de wereld runt en dat al een hele tijd doet. Ik probeer je de grote organisaties te laten zien, de foundations, de NGO’s enzovoort, die het systeem in werkelijkheid runnen en doen alsof zij namens het volk dingen van regeringen eisen. Het heet de nieuwe soort democratie hoewel zijzelf zeggen dat we in een post-democratisch tijdperk leven. In zekere zin hebben ze gelijk want democratie blijft zijn betekenis door de eeuwen heen veranderen. De nieuwe soort democratie, áls die bestaat, bestaat in werkelijkheid uit deze grote, grote groepen. En je moet bij een groep horen wil je überhaupt een stem hebben. Als je niet bij een groep hoort heb je geen stem. De rest van het publiek krijgt hun linkervleugel en rechtervleugel en die spreken zogenaamd vóór hen. Wat nooit gebeurt natuurlijk,  daarom kiezen ze de volgende groep erin nadat de vorige groep hen teleurgesteld heeft. Het is mijn bedoeling om inzicht in dit systeem te geven zodat je kunt zien hoe de dialectiek in de werkelijkheid werkt.

Op de indexpagina van cuttingthroughthematrix.com kun je ook de andere sites die ik heb zien. Dat is voor het geval er iets met de hoofdsites gebeurt. Zij hebben me eerder uit de lucht gehaald en ik verwacht in de toekomst problemen. Je ziet cuttingthrough.jenkness.com. Als je daarvan een bladwijzer maakt kun je me altijd ergens vinden mocht er grote dingen gebeuren. Er is ook cuttingthroughthematrix.net, .us. .ca, alanwattsentientsentinel.eu, dat is de Europese site. Je kunt dezelfde audio’s downloaden maar ook transcripten van een aantal gesprekken die ik gegeven heb, die in de verschillende talen van Europa gemaakt zijn. En je kunt ook naar alanwattcuttingthroughthematrix.ca gaan. Door dit soort problemen moet je in deze dagen heen om eventualiteiten waarvan je zeker weet dat ze zullen gaan plaatsvinden voor te kunnen zijn.

Ik zou ook moeten vermelden dat jullie, de luisteraars, me bij jullie brengen. Het komt dus op jullie aan om me te ondersteunen. Geld druppelt hier af en toe binnen. En zoals jullie weten wordt alles duurder nu we door een tijd van inflatie gaan, en enorme werkloosheid. Ze zullen het geen depressie noemen maar dat is het wel, wereldwijd, opzettelijk op gang gebracht, op de juiste tijd, om een nieuw systeem binnen te brengen. En ook om een WERELDSYSTEEM binnen te brengen. Ik zeg al jaren, als de Verenigde Staten klaar zijn met het verschaffen van de mankracht en de militaire macht en het belastinggeld om de wereld te standaardiseren, zullen zij tegelijkertijd het thuisfront onderuit halen. Dat is precies wat er aan het gebeuren is. De Verenigde Staten moeten opgenomen worden in het systeem dat zij voor hun meesters over de hele wereld hebben helpen creëren. En ja, we hebben meesters en het zijn niet de mensen die je kiest. Maar let op, de mensen die je kiest werken wel voor hen, niet voor de mensen.

Je kunt me zoals ik zei ook helpen om door te gaan, op de cuttingthroughthematrix.com site  vind je PayPal, voor de mensen die willen doneren; er zijn boeken die je kunt kopen, DVD’s en CD’s die ik gemaakt heb, waarin ik je de inspanningen die gedaan worden en de technieken laat zien van hoe mindcontrol werkt en door de tijden heen gewerkt heeft. Ze houden ervan om symbologie te gebruiken. Er is een taal van symbologie die helemaal teruggaat tot de oudheid. Ik ga op veel hiervan in. Ik behandel ook de geschiedenis van geld. Geld is heel belangrijk want álles, álles in de wereld draait om geld, niet om frisse lucht, niet om het planten van groenten, maar om geld. En zij VERZEKEREN dat jij hun systeem moet gebruiken, anders zullen ze je weten te vinden.

Ik zal met meer terugzijn na de volgende berichten.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Mensen in deze wereld krijgen in de basis dezelfde soort onderwijs en veel van hun conditionering komt van hun ouders, die vóór hen, door hetzelfde systeem geconditoneerd zijn. De meeste mensen worden in hun tijd geboren, zoals alle zoogdieren. En het is de taak van de volwassenen om het nageslacht te waarschuwen voor wat gevaarlijk voor hen is, om hen waarheid te geven en vermogens om te overleven te leren. Als je allemaal de basisleugens van een systeem hebt gekregen, een ándere realiteit, zul je het aan je kinderen doorgeven. Je kunt hen niet eens waarschuwen. Je zult denken dat het systeem waarin je geboren bent natuurlijk is en daarom is er geen andere manier mogelijk. Ik ben eerder gedetailleerd ingegaan op de psychologie van deze techniek. Iedere generatie wordt vanaf een zeer jonge leeftijd opgewaardeerd, of gedownload met meer informatie, met meer voorspellende programmering over wat zij in hun leven zullen gaan meemaken. Het wordt vaak door middel van fictie gedaan. Fictie is de beste manier om ideeën, mogelijkheden op mensen over te brengen omdat je niet kritisch over deze ideeën nadenkt als je geëntertaind wordt. En daarom, als de echte gebeurtenissen in je leven plaatsvinden: omdat het vertrouwd voor je is ga je niet een stap achteruit, ben je niet geschokt, je zegt alleen: “wel, ik denk, misschien, het moet natuurlijk zijn dat het gebeurt”.  Het heet voorspellend programmeren.

We worden op deze manier bestuurd. Er bestaat een wereldwijd gestandaardiseerd onderwijssysteem bij de Verenigde Naties, met het hele idee om een globale samenleving binnen te brengen, al heel lang geleden. Zelfs toen het The League of Nations heette had je de verschillende Huxley’s, die erin betrokken waren en één van hen werd het eerste hoofd (CEO) van UNESCO, die als doel had dit gestandaardiseerde systeem te creëren. En ik heb het besproken aan de hand van een boek dat door Julian Huxley zelf geschreven is. Hij spreekt over de samenleving die zij,  als de meesters van het creëren van realiteiten voor de mensen, voor de grote kudde zouden creëren.

Zij hadden ook al hun eugenetica beleid. Want in dit grote oversysteem waaronder wij leven is eugenetica een heel erg groot onderdeel, door de geschiedenis heen. En er zijn door de geschiedenis heen heel veel machtige mensen die deze technieken geleerd hebben, heel erg rijk werden, en zij pasten speciale, selectieve voortplanting toe. En we zien hen echt opkomen, hoewel ze een tijd in Groot-Brittannië waren, maar ze kwamen meer openlijk op in de Verenigde Staten, vanaf haar vroege begin. In de late 19e eeuw had je de “The Robber Barons”. Dat is een geweldig boek om te lezen, “The Robber Barons”, over hoe ze aan de macht kwamen, dit conglomeraat. Zij kenden elkaar allemaal al, al deze families kenden elkaar. En zij kregen het voor elkaar dat zij subsidies van de overheid kregen. Een overheid is een front, het is een belastinginner van arbeid in de vorm van geld. En met dat geld kunnen zij meer arbeid inhuren want iedereen is getraind om het te gebruiken dus het is heel natuurlijk. En zij konden spoorlijnen aanleggen, gratis land van de overheid krijgen, want dit zijn heel grote bouwprojecten. Maar eugenetica is er een groot onderdeel van. Want zij wilden ook, zoals Malthus zei, en H.G. Wells en velen sindsdien, de “de nutteloze eters” elimineren, Het type dat na een post-industrieel tijdperk over zou blijven. En Charles Galton Darwin, die ik eerder genoemd heb, de kleinzoon van Charles Darwin, schreef “The Next Million Years” en hij zei in zijn boek dat hij en zijn klasse bang waren dat de massa’s onder hen, van de oude soort mens die niet ver of hoog genoeg geëvolueerd waren, de anderen die dat wel waren zouden overnemen. Hij rekende zichzelf en de zijnen onder de laatsten. Let op, de Darwins hebben generaties lang met één familie voortgeplant, de Wedgwood familie, om deze wetenschapperlijke typen te creëren, begrijp je, deze wereldplanners, deze wereldmanagers. En als je naar de grote Robber Barons kijkt en de families die er uit voortkwamen, zie je dat er een heel grote organisatie was die deze mensen beschermde. Je had geen self-made mannen zoals ze je vertellen. Je had mensen die op hun positie neergezet werden, goed beschermd. Zij werden naar de top geholpen, terwijl zij plunderden en roofden en rijkdom vergaarden. Zij werden de leiders van foundations, de “parallelle regering” waarover professor Carroll Quigley in zijn twee boeken “The Anglo-American Establishment” en “Tragedy and Hope” sprak. Hij noemde het “de parallelle regering”, de mensen die de wereld werkelijk runden.

Wel, voordat ik naar mijn hoofdonderwerp van vanavond ga heb ik hier eerst een artikel. Als je ziet wat er in China gebeurt. Iedereen weet dat China de wet van één kind per gezin had. En ik wil je laten zien hoe ze iets aan de lezer introduceren. Daarna brengen ze je in de war en gaan ze verder met een deel van het echte verhaal maar het hele verhaal ze vertellen je nooit.

Dit artikel komt van BBC news, 29 februari 2008. Nu, hier komt het deel dat je in de war brengt:

“China zal één-kind regel misschien reorganiseren

China is aan het overwegen om na drie decennia zijn controversiële één-kind beleid te schrappen, zegt een senior functionaris”

Alan: Nu, hier komt het volgende deel dat het vorige het raam uit gooit:

Hoofd Gezinsplanning …”

Alan: Zie je, ze hebben een Hoofd Gezinsplanning (Family Planning Chief) voor heel China. Een enorm departement en één Family Planning Chief.

“Zhao Baige vertelde journalisten dat zij een ‘stapsgewijze’ verandering in het beleid wilde.”

Alan: “Stapsgewijze verandering” in het beleid. Dit is heel iets anders dan schrappen. Nu, wat houdt deze stapsgewijze verandering in?

“Maar er zijn nog geen specifieke voorstellen of een tijdschema voor verandering en ze zei dat er een of andere vorm van populatiebeheersing zou blijven bestaan.”

Alan: Wel, dat is niet schrappen, toch?

“Gezinnen in de steden van China zijn beperkt tot één kind en die in de landelijke gebieden tot  twee, …”

Alan: Want ze willen werkers begrijp je, om de rijke elite te voeden. Het is allemaal Mathusiaans en Darwinistisch. Maar natuurlijk, communisme draait daarop. Het zegt hier:

 “maar BBC’s Dan Griffith in Beijing zegt dat veel rijke Chinezen grote gezinnen hebben …”

Alan: Zij hébben al grote gezinnen begrijp je en komen er blijkbaar mee weg.

en ervoor kiezen om de standaardboetes te betalen

Alan: Dus zij krijgen alleen een boete. Dus als je rijk bent kun je een boete betalen en meer dan één kind hebben. Wel, wat was het wat Charles Darwin zei? Je moedigt de mensen in de hogere strata aan, de mensen met de hogere IQ’s etc, om grotere gezinnen te hebben. In werkelijkheid gaat dit artikel híerover zonder het zo te benoemen.

Als je arm bent in China zullen jouw buren de eersten zijn die jou aangeven. Zij zijn getraind om dat te doen. Zij zeggen dat je de mensen van voedsel berooft. “Je bent anti-sociaal” is de term die zij gebruiken. En ze slepen je naar de klinieken om abortus te plegen. Eerst moest het leger het doen dat maar nu hebben ze het volk getraind om het te doen. In feite, dezelfde mensen die met dit idee kwamen zijn de jongens van de Verenigde Naties, die de anti-rook campagnes voerden. Die hadden het effect dat kinderen gingen hoesten en proesten als iemand vijftig meter verderop een sigaret opstak. geconditIoneerde reacties. Het zijn ook dezelfde mensen die de oorlog tegen obesitas van de Verenigde Naties gebruiken, die dezelfde techniek gebruiken om mensen met obesitas te stigmatiseren. Maar eerst gebruikten ze dit In China om het publiek te trainen dat de mensen die meer dan één kind hadden “anti-sociaal” waren. Begrijp je, het zijn dezelfde technieken.

Dus als je rijk bent in China kun je meer dan één kind hebben. Want je hebt je waarde bewezen door de hogere strata van bureaucratie te bereiken. En dat is PUUR DARWINISME. En nogmaals, er is altijd een wet voor de armen en een wet voor de rijken niet waar? Het artikel dat ik vorige week voorgelezen heb ging over een stad in Duitsland die auto’s uit de stad gebannen had. De meeste mensen verkochten hun auto maar aan het eind van het artikel zeiden ze dat er voor de mensen die nog steeds de auto nodig hadden, voor werk, reizen, buiten de stad, aan de rand van de stad speciale garages opgezet zouden worden. Voor dat privilege moesten zij wel heel veel geld betalen. Die families kunnen het dus opvoeren in hun onkostenvergoeding. Dus er is een wet voor de rijken en een wet voor de armen. En dat is wat zij gebruiken: de macht van de portomonnee om mensen te pakken.

Nu, hoe past dit verhaal bij mijn volgende gedachte? Want het zijn eigenlijk gedachten. Het gaat over populatiebeheersing. Laten we naar het “Memorandum 200 springen, het “National Security Study Memorandum 200, dat meneer KISSINGER, toen hij werkelijk de baas was, als frontman van de President, op 24 april 1974 uitbracht. Het zegt:

“De Secretary of Defence, de Secretary of Agriculture, de Secretary for Central Intelligence, Deputee-Secretary of State, Administrator Agency  for International Development

Onderwerp: Gevolgen van wereldwijde bevolkingsgroei voor Amerikaanse veiligheid en overzeese belangen”

De president heeft opdracht gegeven tot een studie naar de invloed van wereldbevolkingsgroei op de veiligheid van de Verenigde Staten en haar overzeese belangen. De studie dient minstens naar het jaar 2000 vooruit te kijken en verschillende alternatieve, redelijke projecties van bevolkingsgroei te gebruiken. De studie zal voor iedere projectie de corresponderende snelheid van ontwikkeling in kaart brengen, met name in arme landen.”

Alan: Nu, ik heb eerder artikelen voorgelezen, zelfs van de Verenigde Naties en van de mensen in de grote milieubewegingen. Deze worden door de Rockefellers gefinancierd, door al dezelfde mannen zoals altijd. De NGO’s die door de foundations gefinancierd worden, zeiden dat er nooit nóg een Verenigde Staten mogen komen, er is teveel consumptie enzo. En zij moeten voorkomen dat opkomende landen, OPKOMENDE landen, rijk en onafhankelijk worden. Dat is wat er op dit moment in Irak gebeurt. Je hebt nog steeds verschillende partijen die nationalistisch zijn en er zijn ook partijen die naar democratie streven en intussentijd bespeelt Brzezinsky hen op het schaakbord terwijl zij tegen elkaar strijden en moe en uitgeput raken. Aan het einde ervan brengen zij hun marionetten brigade, hun marionettenregime binnen. Dat is wat er in geopolitiek gebeurt.

Terug naar dit specifieke  “Memorandum 200”:

“De vraag naar Amerikaanse export, vooral van voedsel en de handelsproblemen waarmee de Verenigde Staten misschien  geconfronteerd worden als gevolg van toenemende concurrentie om hulpbronnen en de waarschijnlijkheid dat bevolkingsgroei of onevenwichtigheden verstorend buitenlands beleid en internationale instabiliteit teweeg zullen brengen.”

Alan: Waar zij het werkelijk over hebben zijn hun grote, internationale corporations, hoe wel zij er bij zullen varen of niet.

“De studie zou zich meer moeten richten op de internationale, politieke en economische gevolgen van bevolkingsgroei dan op haar ecologische, sociologische of andere aspecten.”

Alan: “Eerder dan op haar ecologische, sociOLOGISCHE of andere aspecten. Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ben aan het uitspitten hoe lange termijnplanning en strategie werkt, voor de mensen die denken dat we door de tijd heenstrompelen, dat er hier en daar chaos uitbreekt,  niemand voorziet het. Depressies komen en gaan want niemand kan het voorspellen. En dat is het beeld dat de geschiedenis toevalligerwijs (“the accidental view of history”) tot stand komt, dat in de scholen onderwezen wordt. Maar de mensen aan de top krijgen dat niet onderwezen, zij krijgen archieven vol echte informatie want hun ouders en grootouders en overgrootouders runden de wereld tenslotte al.

Ik ben aan het voorlezen uit het “Memorandum 200, NSSM200”. Het is een rapport dat door Kissinger uitgebracht is waarbij heel veel geld toegewezen werd om dit allemaal op te starten. Zij gebruikten al geld om op andere manieren de bevolkingen omlaag te brengen, zowel thuis als in het buitenland. Maar dit was de officiële start, het openbare begin van “de hulp aan de Derde Wereld”, zoals ze het noemden. In werkelijkheid heeft het het omlaagbrengen van de bevolkingEN als doel. Daar gaat het over. Zij wilden niet dat mensen opkwamen en nationalistisch werden en rijk en gezond werden en daarna om hulpbronnen zouden gaan concurreren. Zij wilden geen concurrentie. Het stond niet in het plan. Er is een werelplan, altijd al geweest. Maar het zegt hier:

“De studie zou zich meer moeten richten op de internationale, politieke en economische gevolgen van bevolkingsgroei dan op haar ecologische, sociologische of andere aspecten.”

Alan: In die tijd was het niet belangrijk voor hen om het ecologische waarde op te voeren zoals zoals ze het nu gebruiken om ons opnieuw af te maken en onder hun duim te brengen, om ons te beheersen en “om de planeet te redden”.

“De studie zal de Verenigde Staten daarna mogelijke richtingen tot actie aanbieden om met bevolkingsproblemen in het buitenland om te gaan, vooral in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor deze vragen. Wat als er nieuwe initiatieven van de Verenigde Staten nodig zijn om internationale aandacht te vragen voor het bevolkingsprobleem?

Alan: Er zijn initiatieven nodig. Ze hebben het over enorme publiciteitscampagnes.

“Kunnen technologische innovaties of ontwikkelingen groei verminderen of haar gevolgen vernietigen?

Alan: Technologische innovaties. Wat bedoelen ze met “technologische innovaties DIE Groei beperken of haar gevolgen vernietigen”? Ze hebben het over allerlei soorten oorlogstechnieken.

“Kunnen de Verenigde Staten haar assistentie op het gebied van populatie verbeteren?”

Alan: “assistentie op het gebied van populatie”. Ik houd ervan hoe zij de dingen verwoorden.

“En als dat zo is, in welke vorm, …”

Alan: En luister hiernaar:

“door welke diensten, bilateraal, multilateraal of door private diensten?”

Alan: Wel, raad eens wie het grootste deel op zich nemen? De grote front-foundations weer die al deze verschillende organisaties financieren die de hele wereld rondgaan om mensen te steriliseren en abortussen te plegen. Zie je hoe het allemaal samenwerkt? En het werkt ook andersom. De foundations staan boven de regering. Zie hier hoe ze het verwoorden, ze proberen hun naam buiten al de organisaties die zij financieren te houden, en waarom zij het doen.

“De studie zou de president’s bezorgdheid in ogenschouw moeten nemen …”

Alan: Je ondersteunt de president.

“dat bevolkingsbeleid een menselijke zorg is …”

Alan: Niet de zorg van de president of van de Verenigde Staten.

“die intiem verbonden is aan de waardigheid van het individu, en het doel van de Verenigde Staten …”

Alan: Dit is wat de wereld verteld moet worden.

“en het doel van de Verenigde Staten is om nauw met anderen samen te werken, liever dan om anderen haar gezichtspunten op te willen leggen.”

Alan: Begrijp je hoe het gedaan wordt? Ze verbergen iedereen, inclusief hun eigen naam, inclusief de naam van het land.

“De president heeft opgedragen dat de studie door de NSC onder het Secretary Committee volbracht wordt. De voorzitter van het Comité wordt verzocht om de studie samen met de aanbevelingen voor actie niet later dan 9 mei 1974  ter overweging aan  de President voor te leggen “.

Alan: En het wordt ondertekend door:  

“Henry Kissinger, Chairman, Joint Chief of Stafff”

Alan: Etcetera, etcetera. Nu, we lezen dit materiaal maar we denken dat ze het niet echt menen. Het is vast gewoon een interesse. Laten we een klein studie doen, als we het gaan doen laten we dan kijken hoe we het zouden doen, als het überhaupt gedaan zal worden ... Dat is de manier waarop de meeste mensen dit soort dingen rechtvaardigen. Dit is in werking getreden! Met miljoenen dollars, ook met belastinggeld, verbonden aan de foundations die ervoor zorgden dat alles in de hele wereld uitgevoerd wordt. En het wordt vandaag nog steeds uitgevoerd.

Maar wat deden zij thuis?  - Herinner, de mensen aan de top die dit in het buitenland doen, de crème de la crème, vereenzelvigen zich niet met gewone mensen, gaan er niet eens mee om. Ik keek naar een stukje van George Bush toen hij met dit open beleid aankwam. Hij zou zó vriendelijk zijn en hij liet mensen komen die hem vertelden hoe arme mensen leefden. Hij heeft gezegd: “Ik heb nog nooit arme mensen ontmoet, ik meng me nooit onder hen”. Maar deze man wordt daar neergezet met stamsymbolen en wapperende vlaggen (want wij zijn tribale mensen), als één van jullie. Deze mensen zijn nooit één van jullie, zij zijn internationalisten. En de mensen die het dichtst bij hen staan zijn mensen die een gelijke status hebben, aan de top van andere landen. Het is een grote club, begrijp je? - Maar hoe deden ze het thuis? Hoe doen ze het? We hebben daar geen twijfels over, kijk naar de geneeskundige statistieken en naar de geschiedenis van de geneeskunde die we gekregen hebben. Je moet begrijpen hoe geneeskunde, het hele onderwijs in de geneeskunde werkelijk werkt. Het zijn allemaal tunnels die op de universiteit gecreeërd worden. En ik ga in op deze techniek, de creatie van tunnels, de indoctrinatie van de mensen die de agenda’s uitvoeren, die een compleet geloof hebben in wat zij doen. Want dat is heel belangrijk voor het onderwerp van vanavond. Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. Als je een managementklasse of een professionele klasse van mensen wilt hebben die de meester moeten worden over de mensen onder hen en respect van de mensen onder hen moeten krijgen, dan moeten zij allereerst moeten zij geloofwaardig zijn. Daarom moet de indoctrinatie die zij krijgen door henzelf geloofd worden, dat is het eerste in mindcontrol en managementklassen. Daarom worden mensen in de medische professie het meest van allen beheersd. Zij worden tot een bepaalde status verheven, voornamelijk door fictie en drama’s op televisie. Jacques Ellul zei dat. Als je iets ziet dat op de televisie of in films gepusht wordt, dat de status verheerlijkt van een bepaald beroep, of van detectives, of het recht (law and order) of de medische professie, dan is het propaganda, dan is het voor propaganda doeleinden. Want je moet beginnen jouw wil naar hen te buigen. En zij worden, herinner wat Lenin zei, en Stalin ook: diensten zouden uiteindelijk tot uitgroeien tot autoriteiten over HET PUBLIEK, en de geneeskunde is er één van. Het begon als een dienst en nu zijn zij het aan het pushen, het is al een autoriteit over het publiek, je doet wat je verteld wordt, je buigt en neemt die injectie als ze het zeggen, want anders. En dit zijn diensten, toch? Alles dat door de portomonnee van het publiek betaald wordt, dat door hen opgestart en gefinancierd wordt is zogenaamd eigendom van het volk. De schoonheid van collectivisme en communisme, ze hebben altijd vertegenwoordigers die namens ons spreken, met wie we niets te maken hebben.

Maar eerst moet je de doktoren indoctrineren. En als voorbeeld, de doktoren bijvoorbeeld, die nu van school of universiteit komen hebben niet de echte geschiedenis gekregen over de kankers, die de laatste 30-40 en dan vooral de afgelopen 20 jaar enorm geëscaleerd zijn. Enorm geëscaleerd zijn. Zij denken dus dat het altijd zo geweest is en zullen zeggen: “Oh ja, weer een geval van kanker”. En daar blijft het bij. Zij weten niet dat veel van deze kankers in 1950 zo zeldzaam waren dat er slechts enkele gevallen gerapporteerd zijn. Zij deden toen ook statistieken en zij volgden de medische data. Een groot aandeel in de enorme uitbraak van deze kankers, en van balkanker, begon met de bewerkte voedingsmiddelen (processed foods), meteen vanaf het begin. In Schotland hadden zij zelfs helemaal geen balkanker, het bestond voordien niet. Andere landen hadden hun eigen specifieke gebieden waarop zij redelijk immuun waren. En nu hebben we allemaal dezelfde soorten kankers want we zitten allemaal in hetzelfde systeem, eten hetzelfde voedsel, krijgen dezelfde injecties en ga zo maar door.

Over injecties gesproken. Ik heb eerder gesprekken gegeven over de ongelooflijke stijging van autisme sinds het poliovaccin voor het eerst in de jaren ’50 uitkwam. We weten dat het Simian 40 virus in ieder poliovaccin zat. Er is een documentaire uit waarin dr. Salk erover vertelt en zegt dat hij wist dat het Simian 40 virus dat kanker veroorzaakt in ieder vaccin zat. Hij wist dat “maar hij vond dat de voordelen zwaarder wogen dan de nadelen”, dat was wat hij zei. Er zitten meer dan 150 levende virussen in iedere prik, levende virussen. Bacteriologische en virale oorlogsvoering is een ongelooflijke kunst en het wordt geheim gehouden voor het publiek.  

Maar geneeskunde is een heel machtig middel. En wij denken in termen van pillen. We zijn door de farmaceutische bedrijven getraind om in pillen te denken. Nu, iemand stuurde me een link, het komt van een dierenrechten groep en de anti-vivisectie gemeenschap van Brits Columbia, maar je vind hetzelfde artikel ook op andere sites. Het gaat over de Rockefellers die het drugkartel voor Amerika en een goed deel van de wereld gecreëerd hebben. Niet op deze specifieke site maar op een andere site vond ik ook boeken over de farmaceutische bedrijven van de Rockefellers. Eén van hun bedrijven was gevestigd in Parijs, ik geloof dat deze er nog steeds zit, in ieder geval in Frankrijk. Zij kwamen met het eerste griepvaccin. En zij gaven het aan de troepen die terugkwamen uit de Eerste Wereldoorlog. Het was het eerste griepvaccin dat ooit gegeven is. De troepen kwamen allemaal naar Spanje om naar de andere landen in te schepen, en raak!, daar was de eerste dodelijke griep die de wereld ooit gezien had, zij noemden het de Spaanse griep. Je legt interessante, kleine verbanden, van mensen die zich bezighouden met het domineren van de wereld, met populatiebeheersing en zij geloven dat zij een goddelijke bestemming hebben om alles wat op de planeet imperfect gelaten was te herscheppen en opnieuw te creëren. Heel, heel oude families, vele, vele namen door de geschiedenis heen. Allemaal, niet alleen de Rockefellers maar die familie is misschien wel het allerbekendst in de Verenigde Staten.

En op de site staat, het komt uit een boek dat “The Drug Story” heet, geschreven in 1949. Een man die Bealle heet zegt:

God gave me my money”.

Alan: Dat is wat John D. Rockefeller Sr. zei en in zekere zin vertelt hij de waarheid, want je moet begrijpen waar zij het over hebben als zij het over god hebben, aangezien zij geloven dat zij het hoogste van alles zijn, zijn zij goden, dus degene hem die hem zijn positie gaf en de deuren voor hem opende en hem ook beschermde. Er staat:

The Naked Empress or The Great Medical Frauddoor Hans Ruesch

Alan: ik geloof dat het een samenvatting van dit boek is, het geeft er passages uit.

In de jaren ’30  runde Morris A. Bealle, een voormalig redacteur van de oude Washington Times en de Herald, een lokale krant waarin het lokale energiebedrijf iedere week een grote advertentie kocht. Deze klant nam een grote last van Bealle’s schouders want de rekeningen moesten betaald worden.”

Alan: Om het kort te houden: Uiteindelijk liet hij een paar artikelen in de krant plaatsten over de slechte service van het energiebedrijf. Het ging rond en kwam bij de adverteerders terecht. Hij werd bedreigd en het geld werd uit zijn krant teruggetrokken. Maar toen ging hij elders in de samenleving rondkijken waar hij deze techniek nog meer zag, waar het grote geld letterlijk op je afkomt en je afsluit. Het is een oud verhaal maar het is anders als het je persoonlijk overkomt. Maar hij verdiepte zich in de Rockefeller Foundation. Er staat:

“Bealle gebruikte zijn professionele ervaring om diep te graven in de  vrijheid-van-de-pers situatie en kwam met twee verpletterende onthullingen,  “The Drug Story” en “The House of Rockefeller”.

Alan: Twee publicaties.

“Het feit dat hij ondanks zijn bekendheid met de redactionele wereld en veel belangrijke persoonlijke contacten zijn openbaringen niet gepubliceerd kon krijgen totdat hij zijn eigen bedrijf opgericht had, The Columbia Publishing House, Washington DC in 1949, was slechts een voorbeeld van de stille maar onvermurwbare censuur die in werking was in het “land of the free and the home of the brave.”

Hoewel “the Drug Story” één van de belangrijkste boeken over gezondheid en politiek is dat ooit in de Verenigde Staten verschenen is, is het nooit tot een grote boekhandel toegelaten noch door enig gevestigde krant besproken en werd het exclusief per post verzonden. Desondanks was het toen wij het voor het eerst lazen in de jaren ’70 al in haar 33e druk, onder een ander label, door Biworld Publishers, Orem, Utah.

Zoals Bealle aanduidde wordt een bedrijf dat 6% winst op haar geinvesteerde vermogen maakt beschouwd als een gezonde money maker. Sterling Drug  Inc., de grootste cog (onvertaald) en holdingmaatschappij in het Rockefeller drugimperium met zijn 68 dochterondernemingen, liet in 1961 $23.463.719 aan bedrijfresultaat  na belastingen zien. Op netto activa van $43.108.106 is dat een winst van 54%. Squibb, een andere onderneming van Rockefeller, maakte niet 6% maar 576% winst op de werkelijke waarde van zijn bezittingen.

Dat was tijdens de weelderige oorlogsjaren toen de Army Surgeon General’s Office en het Navy Bureau of Medicine and Surgery niet alleen als voorvechters voor de Drug Trust fungeerden maar ook Amerikaanse soldaten, zeelieden en mariniers dwongen tot het nemen van giftige prikken van de Drug Trust, tot  tweehonderd miljoen stuks.

Alan: Dat was toen. En ze gaan er vandaag nog steeds achteraan, zoals jullie allemaal weten via de kranten, met de komende verplichte griepprikken. 

“Is het een wonder, vroeg Bealle zich af, dat de Rockefellers en hun stooges (onvertaald) in de Food and Drugs Administration, de US Public Health Service, de Federal Trade Commission, het Better Business Bureau, het Army Medical Corps, het Navy Bureau of Medicine, en duizenden gezondheids officiers over het hele land, de krachten zouden bundelen om alle vormen van therapie die het gebruik van drugs ontmoedigen, uit de markt te duwen?”

Alan: Ik zou zeggen, hun drugs.

Het laatste jaarverslag van de Rockefeller Foundation, zo meldt Bealle, specificeert de giften die de afgelopen 44 jaar aan hogescholen en overheidsinstellingen gedaan zijn. In totaal bedroeg dat iets meer dan een half biljoen dollar.” 

Alan: Iedere hogesschool en universiteit in Canada en de Verenigde Staten wordt gefinancierd door giften van deze mannen, als afkoopsommen! Met, let op, bepaalde politeke dingen die gepushed moeten worden, zoals “red de planeet”, ecologie, het groener worden, al het politieke correcte materiaal, en ook met suggesties wat niet onderwezen zou mogen worden. Begrijp je, zo wordt het gedaan, dat is altijd al zo geweest.

“Deze hogescholen, natuurlijk, onderwijzen aan hun studenten al de kennis over drugs die de farmaceutische bedrijven van Rockefeller onderwezen willen hebben. Anders zouden er geen giften meer komen, zoals er geen giften gedaan worden aan de ongeveer dertig hogscholen in de Verenigde Staten die geen therapieën gebruiken die op drugs gebaseerd zijn.

 Harvard met zijn welbekende medische opleiding heeft $8.764.433 van Rockefellers Drug Trust ontvangen, Yale kreeg $7.927.800, John Hopkins  $10.418.531, Washington University in St. Louis $2.842.132, New York Columbia University $5.424.371, Cornell University $1.709.072, etc. etc.

En terwijl zij die grote sommen geld “weggaven” aan hogescholen die drugs propageren, groeiden de Rockefellerbelangen uit tot een wereldwijd web dat niemand helemaal kon doorgronden. Al meer dan 30 jaar geleden was het groot genoeg voor Bealle om te kunnen bewijzen dat de Rockefellerbelangen het meest verrijkende industriëel imperium dat de mens ooit gezien heeft gecreeërd, opgebouwd en ontwikkeld hadden. Standard Oil vanzelfsprekend was het fundament waarop al de andere Rockefeller industrieën gebouwd zijn. Het verhaal van John Dee, een industriële piraat die heel wreed was is heel bekend maar wordt vandaag comfortabel genegeerd.”

Alan: En het gaat verder. Maar ik zal links naar deze artikelen op de site zetten. Herinner, alles wat ik voorlees zet ik op mijn site en kun je zelf bekijken.

Maar dit leidt me naar het volgende. Begrijp je, wij zijn getraind, en alle doktoren zijn getraind, om te denken dat er maar één weg mogelijk is. In dit alles. En die weg is het nemen van pillen. En het zijn hun pillen natuurlijk. En we hebben allemaal gehoord over Vioxx, en Celebrex en al de verschillende drugs waarover naar buiten gekomen is dat zij beroertes en hartaanvallen veroorzaken en hoe zij geprobeerd hebben het te verbergen. Wist je, ten tijde van de Eerste Wereldoorlog was er een kleine, onbekende dokter uit Canada, die een Communist was. Hij stapte over naar de Bolsjewistische Revolutie. En hij had de kennis meegenomen van hoe virussen gebruikt konden gebruiken om bacteriën te doden. Hij noemde ze Bacteriophages. Dit is een heel belangrijk onderwerp dat ik nu bespreek want dit is tot in de late jaren ’90 voor de Westerse wereld stilgehouden. Toen explodeerde het, door de BBC, en een Canadees krant besteedde er ook een artikel aan, de artikelen verschilden iets van elkaar maar de belangrijkste artikelen waren hetzelfde. Door de hele Koude Oorlog heen hoefde de Sovjet-Unie geen anti-biotica op de mensen  te gebruiken.

Nu, als je aan al die duizenden journalisten denkt en aan de studenten van universiteiten, en niemand kwam terug om ons dit te vertellen! Ze moesten het allemaal wel weten, vooral de journalisten, je kunt deze dingen niet geheim houden, vooral niet als je je onder de mensen in de straat begeeft die deze specifieke bacteriophages gebruikten.

En we hebben allemaal vanaf de jaren ’70 gehoord over deze grote crisis, en het is vandaag nog erger: “Oh, we hebben drugsresistente bacteriën, geen van onze antibiotica werkt meer” en “we moeten biljoenen aan onderzoek besteden”, en je belastinggeld wordt naar deze zelfde farmaceutische bedrijven toegeworpen. Die het vasthouden. Zij willen ons niet genezen, dat weten we, dat is ook een feit. Zij willen de bevolkingen omlaagbrengen zoals de Optimum Population Trust ons in alle belangrijke media vertelt en zij hebben hun mensen in de besturen van parlementen en Congressen.

Dus door het hele Sovjet tijdperk heen, dit komt uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog!, wisten zij al hoe zij deze specifieke virussen moesten maken die leven op speciale bacteriën, met andere woorden: voor iedere bacterie bestaat er een virus dat het eet. Iets dat zij al wisten, wat een kleine selectieve groep sinds de late negentiende eeuw al wist!

BBC Horizon kwam met de documentaire naar buiten, die “Phage, the virus that curesheet. En ik zal vanavond de link naar een video van Horizon op mijn site zetten zodat je er zelf naar kunt kijken. Het gaat over een plek in Georgië die met de hulp van Stalin (en voor hem Lenin), voor deze dokter opgezet werd. Zij hebben voor iedere bacterie een geneesmiddel. Zelfs als een bacterie zoals verondersteld wordt - verondersteld want ik twijfel nogal over die mogelijkheid - resistent te zijn, kunnen zij binnen twee weken een ander virus vinden dat die bacterie eet. En in deze documentaire zie je ziekenhuizen, in de standaard Sovjet omstandigheden en je ziet dat ze hun operatiekamers met een soort nevel van deze specifieke virussen sprayen, die al de drugsresistente bacteriën doden waar wij in het  Westen maar niet vanaf kunnen komen! Fantastisch.

En wat je ook ziet en wat ongelooflijk is, wat gebeurde er met dit patent? Want begrijp je, na de Koude Oorlog werd de financiering van dit ziekenhuis, laboratorium en wetenschapscentrum in Georgië stopgezet en een Canadese investeerder, die ook met grotere jongens samenwerkt, vele malen multimiljonair, ging erheen om met hen te onderhandelen over de rechten van de bacteriophages. Zogenaamd om de Russen een aantal rechten op de patenten te laten behouden, maar er kwam een geschil en aan het eind van de show,  de Canadese versie laat je zien dat al deze kennis nu in handen is van een bedrijf in New York. En dat is het laatste wat we erover gehoord hebben. Maar ik garandeer je, omdat zij bevolking omlaag willen brengen zullen zij dit niet aan ons in het Westen geven. Maar in de ex-Sovjet landen hebben zij geen probleem met drugsresistente virussen en zij hebben er sinds de jaren ’70 geen problemen mee gehad. Verbazingwekkend. Dit is gedocumenteerd feit, dit materiaal, stilgehouden voor het Westen door de grote door medische autoriteiten in genootschappen en universiteiten die door subsidies bestuurd worden. Verbazingwekkend.

Het enige waar ze het voor gebruiken - niet zo lang geleden was er een klein krantenartikel  over - is voor coldcuts (koud vlees), zij sprayen het op koud vlees, dat wist je nog niet he, zogenaamd om salmonella tegen te gaan. Dat is het enige waar de overheid toestemming voor geeft. Het is big business voor degene die het maakt. Maar ze gebruiken het niet in de medische professie. Hoewel de Britse veterinaire professie het jarenlang gebruikt heeft, door een man, een enkeling die zijn eigen experimenten deed met een kleine subsidie. En hij verwijderde al de verschillende ziekten in het vee, van diarree,  … (onverstaanbaar) tot hersenvliesontsteking. Maar zullen ze het voor mensen in het Westen gebruiken? Nee. Nee, We moeten de drugs van de grote jongens gebruiken want dezelfde mannen die de farma bezitten bezitten ook de banken. Dat is altijd zo geweest.

Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, ik ben Alan Watt, we zijn door de matrix aan het snijden. ik ben iets aan het bespreken dat in het Westen bekend had moeten zijn. Zij hebben wel geprobeerd dit terug in de jaren ’30 bekend te maken. En er werd een massale propagandacampagne opgestart om het te belasteren en om de bevindingen in diskrediet te brengen, door wie denk je? Door de grote farmaceutische bedrijven, de Rockefellers en al die anderen, want het stond niet in de kaarten begrijp je. Het stond niet in de kaarten om dit aan de mensen in het Westen te geven. Dus het ging verder zonder dat het Westen erover te horen kreeg, tot in de late jaren ‘90. Hoewel, er was zoals ik zeg een man in Groot-Brittannië. Hij was een loner en deed wat experimenten voor de overheid, zijn naam was Willy Smith. Vanaf 1945 behandelden zij het vee, en sommige mensen in deze video die met hem werkten, zeiden dat het beter was dan antibiotica, het kon in vee bloedvergiftiging onder controle krijgen en elimineren, dat is toxinia, hersenvliesontsteking, e-coli infecties en zelfs koudvuur (gangrene). In het Sovjet systeem waar zij het ook gebruiken, elimineert het ook koudvuur. Dingen waarmee wij nog steeds aan het worstelen zijn. We kunnen in het Westen maar geen manieren vinden om er vanaf te komen!

Maar ik zal je iets vertellen, dit soort dingen, dat weet ik heel zeker, wordt al heel erg lang gebruikt voor vele mensen van de elite. Die krijgen andere medicatie en andere technieken die weefsel kunnen repareren waar wij nooit, nooit, ooit over te horen zullen krijgen. Nooit. Want uiteindelijk, begrijp je, zijn wij allemaal het overschot, de niet-ontwikkelde, oude soort van de oude mens die moet gaan, als we ons nut eenmaal gediend hebben in het binnenbrengen van hun wereldimperium, en voor hen werken en het tot bestaan brengen.

Dus terwijl wij hier aan het worstelen zijn om te proberen al dat spul te doden etc. en manieren vinden om biljoenen toe te werpen aan de farmaceutische industrieën, die het gebruiken voor van alles, voor nieuwe inentingen die wel of niet werken, zoals ze ons blijven vertellen, gaan de bedriegerijen verder. Het bedrog gaat door.

Maar weet je wat ze hier niet noemen maar wat ik weet uit artikelen die ik in het verleden heb voorgelezen is: zij kunnen ook virussen muteren om andere virussen te doden. En het mooie van Bacteriophages en de andere soort ook, van de virussen die virussen doden is: als zij hun gastheer eenmaal gedood hebben sterven zij simpelweg af. Vreemd dat zij zelf niet ontwikkelen om zichzelf gaande te houden, niet?, in deze hele  theorie van evolutie. En hoe bacterie zich gewoon  “ontwikkelt” om te ontsnappen. Want al de zwakkere gaan dood, nee, de superieure gaan verder en planten zich voort en worden resistent. Dat is de theorie die zij hebben. Want de wetenschappen die zij ons in het Westen geven zijn allemaal gebaseerd op theorieën, wat vermoedens zijn! En zij bepalen de beste theorie, die als wet onderwezen ZAL worden, als WET, in universiteiten.

Maar vreemd dat virussen dat niet doen he? De virussen kunnen al deze verschillende bacteriën doden ongeacht de evolutie van de betreffende bacterie.

Ik heb vele keren gezegd, we zijn eigenlijk champignons, we worden als champignons gekweekt. Wat doe je met champignons? Je houd ze in het donker en je geeft ze bovine matter (onvertaald). Dat is wat je doet, dat is wat wij in deze wereld als realiteit gevoerd krijgen. En ondanks het bewijs zijn de meeste mensen volledig gehersenspoeld en ze kunnen het nooit begrijpen en dat is hun probleem. Maar het is niet mijn probleem, en ik hoop dat het jouw probleem ook niet is.

Hamish en ik zelf wensen je vanuit Ontario, Canada een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: Hensel,  januari 2010

 

Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

 

Links naar behandelde artikelen:

"China 'may revamp one-child rule' " (news.bbc.co.uk) - Feb. 29, 2008.

"National Security Study Memorandum, NSSM 200, Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests (THE KISSINGER REPORT) December 10, 1974" [PDF file] (at lifesitenews.com).

"The Truth About the Rockefeller Drug Empire: The Drug Story" by Hans Ruesch (whale.to).

Video: "Phage - The Virus that Cures.avi - 48:53" (video.google.com) - Nov 6, 2006.

"Intralytix awarded patent by USPTO for Bacteriophage treatment of colonization by pathogen bacteria, including MRSA" (intralytix.com) - Dec. 9, 2008.

"Phage Therapy Receives Best of What's New Award" (intralytix.com) - Nov. 13, 2006.

"CBS News Video: Spray For Bacteria-Free Meat" (intralytix.com).