ALAN WATT “CUTTING THROUGH THE MATRIX
LIVE OP

REPUBLIC BROADCASTING NETWORK

vrijdag 19 februari 2010 (#518)

 


CFR and Foundations, Devourers of Nations:

"Rule by Deception is Nothing New,
A Gang of Helpers Led by the Few,
Public Think Governments Make Decisions,
With Revolving Door Come-&-Go Politicians,
But the CFR with Many Odd-Named Branches,
Work Plan into Being, Don't Take Chances,
This Many-Limbed Tree with Funding Foundations,
Its Members, In All Advisory Policy Creations,
Work Intergenerationally, Pushing Amalgamations
Of States into Unions Under United Nations,
A Eugenically Planned Society to Serve Their Needs,
Engineering All Wars, They Advance, We Bleed,
Fearful People Take Refuge in Their Indoctrination,
Leaving Hammer to Fall on Next Generation"


 

In Nederlandse vertaling

 

Dialoog Copyright Alan Watt 19 februari 2010

(Uitgezonderd Muziek, Literaire Citaten en Opmerkingen van Bellers)

 

 

WEBSITES: cuttingthroughthematrix.com

Alternatieve sites: cuttingthroughthematrix.net.org ,  .us ,   .ca , alanwattcuttingthroughthematrix.ca    

Spiegelsites: cuttingthrough.jenkness.com, cuttingthroughthematrix.ethrx.com

Europese site: alanwattsentientsentinel.eu

 

EMAIL: alanwattcuttingthrough@yahoo.com

 

Lied: "Code of Silence" door Bruce Springsteen

There's a code of silence that we don't dare speak
There's a wall between us and a river so deep
And we keep pretending like there's nothing wrong
But there's a code of silence and it can't go on

 

Hi mensen, ik ben Alan Watt en dit is Cutting Through the Matrix op 19 februari 2010. Ik raad nieuwkomers altijd aan om naar cuttingthroughthematrix.com te gaan. Maak een bladwijzer van al de andere sites die ik op de hoofdpagina heb staan. Dit is voor toekomstig gebruik want soms vallen de grote servers uit. Als je bladwijzers van ze gemaakt hebt kun je altijd nog de laatste shows gratis downloaden. De officiële sites die ik heb zijn cuttingthroughthematrix.com, .net,  .us ,  .ca, alanwattcuttingthroughthematrix.ca  en alanwattsentientsentinel.eu. De Sentinel site is Europees. Het heeft al dezelfde audio’s die je kunt downloadenen  en aanvullend transcripten waar je uit kunt kiezen. Ik heb door de jaren heen veel gesprekken gegeven. En je kunt uit verschillende Europese talen kiezen, ze uitprinten en aan je vrienden geven.

 

Herinner ook, bij talkshows werkt het meestal zo dat de hosts direct door de adverteerders betaald worden. Dat betekent dat je reclames moet pushen enzo en gasten in het programma moet brengen, en er zit heel goed geld in. Ik doe het echter niet op die manier. De inkomsten van de reclames die je op deze show hoort gaan direct naar RBN om deze show uit te zenden. Het betaalt voor hun zendtijd, het betaalt hun personeel, apparatuur en hun rekeningen. Het komt dus op jullie, het publiek, aan om me te ondersteunen en me gaande te houden. Veel mensen hebben dit in het verleden geprobeerd en het ging altijd bergafwaarts. Want het publiek verwacht doorgaans alles gratis te krijgen. Daarom zijn al die biggies er die alles gratis aan je geven, dat is om je aan het idee te laten wennen. Het komt nooit bij je op dat je tussendoor ook  veel valse informatie krijgt.

Dus ondersteun me. Je kunt dat doen door de boeken te kopen, en de cd’s en dvd’s etc. die ik te koop heb. Die staan allemaal op de cuttingthroughthematrix.com website. Of je kunt me een donatie sturen. Je kunt persoonlijke cheques gebruiken, van de Verenigde Staten naar Canada. Je kunt International Postal Money Order gebruiken - benadruk International Postal Money Order, dat is de roze -, WesternUnion, MoneyGram, contannt Of Paypal. Je kunt met Paypal doneren en als je iets wilt bestellen kan dat ook via Paypal. Stuur me dan apart een email. Buiten Amerika hetzelfde, je kunt WesternUnion gebruiken, MoneyGram, je kunt contant geld gebruiken of PayPal. Zoals ik zeg, je kunt ook via Paypal bestellen, stuur naast de bestelling apart een email.

Voor de mensen die de cd’s krijgen, jullie kunnen met me in contact komen via: Alan Watt

 

Nu, recent heb ik artikelen voorgelezen over DATA en dat zij aan de top weten dat we vandaag zodanig met data overladen worden dat het voor hen eigenlijk gemakkelijker is  om het publiek vanaf de top te beheersen. We worden heel gemakkelijk afgeleid door heel veel artikelen die nu verschijnen, over de hele planeet nu, tegelijkertijd, dat we ons niet echt meer op iets specifieks kunnen focussen. Daarnaast, en ertussendoor, hebben we zoveel entertainment dat erin vermengd wordt, dat alles surrealistisch wordt en niets meer echt is. Je wilt er nergens iets aan doen, betrokken raken, omdat alles zo surrealistisch is. Dat mensen als ik praten over dingen die echt belangrijk zijn betekent nog niet dat je ernaar zult handelen, helaas. Want het vergt betrokkenheid van iedereen, tot aan het individu. Het is het individu dat dingen verandert. Vergeet de groepen. Je geeft je eigen brein op als je je bij een groep aansluit. Zelfs als je met de beste intenties begint zal het onmiddellijk, binnen een paar weken, geïnfiltreerd worden en een  andere richting in gestuurd worden of er wordt een onderwerp uitgepakt waar de mensen zodanig in betrokken raken dat zij vervolgens vergeten wat de oorspronkelijke intenties waren.

Nu, daar komt de muziek aan, ik ben na deze pauze terug met meer.

***

Hi mensen, dit is Alan Watt, we zijn door de matrix aan het snijden. Ik heb het erover hoe we door data overweldigd worden. Data, het hoeft niet waar of onwaar of zelfs neutraal te zijn, het zijn gewoon DATA. Het zijn bits en bytes waarmee we voortdurend gedownload worden en wij praten het doorgaans een dag lang in gesprekken na. Daarna wordt het vergeten omdat je de volgende dag met meer data gedownload word. En als je kijkt naar vandaag, alles komt nu van over de hele wereld, van over de hele wereld! Dat is in zichzelf ook een techniek, want vroeger spraken de mensen erover dat het nieuws zo lokaal georiënteerd was, dat je in je eigen nationale cocon gehouden werd. Tenzij je korte-golf radio had en je naar andere landen kon luisteren wist je niet echt wat er gaande was. Alleen de mensen, die geïnteresseerd waren in wat er buiten hun eigen land gebeurde, hadden korte-golf radio’s.

Vandaag zit iedereen op het internet en hebben we een explosie aan informatie van over de hele planeet. En veel ervan ligt buiten onze controle. Het is te ver weg, wat kun je doen? En heel veel ervan zijn ook trivia, kleinigheden, heel, heel erg veel kleinigheden. Vaak grappig of fascinerend, maar snel vergeten omdat je geheugen overladen wordt en je de laatste hoeveelheid verwijdert. Weg, gewoon weg, om ruimte te maken voor het nieuwe. 

We vergeten dat dit een techniek is, die gebruikt wordt door de mensen die de landen nog steeds besturen. Want zij willen niet dat je je concentreert op wat er thuis gebeurt. Zij blijven zeggen: “we zijn globaal, we zijn globaal, we zijn globaal”, tenzij zij een oorlog willen en plotseling met de vlag zwaaien. Dan ben je nationaal, om de recruten binnen te krijgen. En daarna ben je weer terug bij globaal. Net als de soldaten van de VN, het leger dat gevormd is uit de NATO en al de andere landen. Zij dragen de kleine groene en zwarte baretten en als ze nationaal zijn rood. Daarna zetten ze, als ze voor de VN werken, de blauwe weer voor een paar weken op en vervolgens gaan ze weer terug naar de groene. Het is een grote grap werkelijk, als je achterover gaat zitten en naar de wereld kijkt en de manier waarop de dingen gerund worden.

Iedereen handelt naar zijn eigen conditionering en zoals ik zeg zal de groep waar je bij hoort zijn regels en voorschriften hebben. Het is net als bij de oude kerken, bij het binnengaan liet je je brein achter. Dat is wat vele van deze kerken eisten, helaas. Dat is ook de reden dat vele vergingen. Het is de bedoeling dat je je brein gebruikt om na te denken en je moet ervaringen waarover je verteld krijgt  vergelijken met je eigen levenservaringen om te zien of je erin kunt meegaan of niet. Je kunt iemands woord niet zomaar aannemen en ernaar handelen. Legers werken op die manier. Je krijgt bevelen vanaf de top. Je moet geloven in wat je aan het doen bent, en het eerste wat je in het leger doet is je individualiteit verliezen. Je kunt geen individu zijn als je onderdeel bent van “het team”, dat afhankelijk is van al de anderen in “het team”.

Dus ik probeer altijd de belangrijkste gebeurtenissen in het oog te houden, wat erachter zit, waar het heengaat en al die soort dingen, en ook waar de oorlogen voor zijn, terwijl de wereld gestandaardiseerd wordt onder het éne socialistische systeem.

Het ís een socialistisch systeem, je moet het echt bestuderen. Je kunt dit gebied niet binnengaan zonder profesor Carroll Quigley’s boeken te bestuderen, “Tragedy and Hope” en “The Anglo American Establishment”. Je kunt het gebied niet bestuderen en begrijpen en in context plaatsen zonder dat te doen. Je moet je realiseren dat mannen inderdáad gingen zitten om een eeuw en verder vooruit te plannen, hoe de wereld bestuurd en geïntegreerd zou worden, en welke soort samenleving zij tot leven wilden brengen.

Zij planden het niet alleen, zij hadden het geld, het vermogen en de politieke contacten. Ik haat het om die term contacten te gebruiken, want zij zétten de politici op hun positie. De grote bankiers waren er namelijk in betrokken. Het Royal Institute of International Affairs, de Britse tak, de moeder-loge van het Council on Foreign Relations, werd letterlijk uit de Milner Group en de Cecil Rhodes Foundation gevormd. De Milner Group bestond vrijwel geheel uit internationale bankiers en hun zoons. Zíj planden de socialistische samenleving.

Nu, je moet begrijpen wat socialisme is. Net als met communisme zijn er drie versies, naar gelang de klasse waarin je geboren wordt. Op de bodem denken de meeste mensen: “Wel, sociaal is een mooi woord. Wij zijn sociale wezens en daarom moet socialisme betekenen dat het voor de gewone mensen is. Het zijn goede dingen voor de gewone mensen.” Ze weten niet verder te kijken dan dat. Herinner, de Fabian Society, een andere tak, een gespecialiseerde tak van deze grote octopus, onder de CFR en de rest. Het motto, het logo van de Fabianen was een wolf in schaapskleren. Zij moesten namelijk de massa gebruiken om hun nieuwe orde der dingen binnen te brengen. Zij moesten de werkende klassen gebruiken en daarom gaven zij de werkende klassen woordvoerders die namens hen zouden spreken en hun leiders zouden worden. Maar waarom zit de wolf in schaapskleren? Wel, de wolf wilde in werkelijkheid een geplande samenleving binnenbrengen. Nogmaals, je moet de film “The Soviet Story” zien, die móet je zien. Deze film zal je laten zien hoe zij al het materiaal, al die werkelijkheid, al het materiaal dat zij in jullie landen altijd gekend hebben, 60, 70 jaar lang voor je hebben kunnen achterhouden! En vervolgens laten ze je het zien, op het juiste moment als het niemand meer iets kan schelen.

Maar dat is socialisme in actie. Herinner, communisme is een socialistische doctrine. En zij wilden een gecontroleerde samenleving binnenbrengen, met een geplande populatie waar in ieder land precies de juiste hoeveelheid mensen geboren zou worden om het systeem te dienen. Het is een wereld van dienstbaarheid zijn die ze zouden binnenbrengen. En zij zouden het uiteindelijk door middel van geld introduceren. Vervolgens zouden zij geld door krediet vervangen. Dit zou door de regering verstrekt worden en daarmee zouden zij controle over jou kunnen houden. Uiteindelijk zou je het krediet niet nodig hebben. Dit is waar zij in geloofden. Je zou letterlijk geboren kunnen worden en geconditioneerd kunnen worden om gelukkig te zijn de staat, de wereldstaat te dienen. In “the Sovjet Story” zie je Bernard Shaw zeggen: “jij, jullie allemaal, zullen naar ons toe moeten komen om te rechtvaardigen waarom we jullie in leven zouden moeten houden”. Zie je, niemand in hun systeem zou werkloos zijn, dat is waar. Let op, veel mensen zouden ook niet geboren worden. Zij zouden namelijk om hun doeleinden te dienen “het overschot” niet nodig hebben. Het is een meedogenloze organisatie. Zij gebruiken altijd de klassen op de bodem, de ontevreden groepen, de randgroepen om hen aan de macht te brengen. Daarna komen ze met de ijzeren vuist naar buiten.

En daar zijn we vandaag, de ijzeren vuist. Pas op, we worden afgeleid door wat er over de hele wereld gebeurt en door dagelijkse gebeurtenissen.

Ik vermeldde dat de Europese Unie de eerste samenvoeging was die zij zouden bewerkstelligen. Herinner, Marx sprak hier ook over, in de 19e eeuw, over exact hetzelfde. Dus het is duidelijk dat het Royal Institute of International Affairs niet een organisatie was die voor de eerste keer bestond. Het kwam voort uit een al eerder bestaande organisatie. Marxisme was er één van.

Zij zeiden dat zij na de Europese Unie een Amerikaanse Unie zouden binnenbrengen. Ook zouden er andere unies komen, en voornamelijk een Verre Oosten groep, mogelijk onder de leiding van China. Dit was lang voordat China fabrieken kreeg. Alles is lange termijn planning.

De Noord-Amerikaanse Unie heb ik eerder genoemd. Zij hielden de eerste openbare ondertekening in 2005. Ik zal vanavond een paar links op mijn website cuttingthroughthematrix.com zetten zodat je er zelf naar kunt kijken, en de mensen die het vergeten waren kunnen op die manier teruggaan en het zich weer herinneren.

De eerste link is een google-zoekopdracht onder “Building a North American Community”. Dat was de titel van de agenda van het Council on Foreign Relations  die zij aan het Congres en het Canadese en Mexicaanse Parlement presenteerden. De drie leiders van de landen  ondertekenden het eerste onderdeel in 2005. Zij zeiden dat er ieder jaar een ondertekening zou plaatsvinden, met de laatste ondertekening in 2010. Dat was hun doel voor complete integratie. Het CFR kwam op de Canadese televisie naar buiten toen de eerste ondertekening in 2005 plaatsvond, op Global Television, en de CBC zond het uit. Een paar journalisten uit het publiek stonden op en vroegen: “Moet dit een kopie van de Europese Unie worden, met zijn eigen parlement?” En natuurlijk draaiden ze daarom heen maar dat is de intentie ervan.

Nu, hier is een artikel dat op Rawstory uitkwam, later zette Blacklistednews het ook op hun site. Het zegt:

Voormalig Mexicaans Minister van Buitenlandse Zaken roept op tot ‘Noord-Amerikaanse Unie’, één valuta”

 

De rijke Mexicaanse politicus en intellectueel Jorge Castañeda gelooft dat een grotere Noord-Amerikaanse gemeenschap, een ‘Noord-Amerikaanse Unie, met economieën die samengebonden zijn onder een Europese Unie stijl systeem, compleet met open grenzen en een éénheidsmunt, de weg van de toekomst is.”

Alan: Nu herinner, hij is ook een toplid van het CFR. Dit is van 17 februari 2010.

“In een nieuw interview met de website BigThink.com zei Castañeda, Mexicaans Minister van Buitenlandse Zaken van 2000 tot 2003 en een globaal onderscheiden professor in de Politieke Wetenschappen aan de New York University, dat hij, met bijna 11% van de Mexicanen die in de Verenigde Staten leven, gestopt is zijn land te zien als een Latijns-Amerikaans land. “

 

"Wel, mijn gevoel is dat we steeds dichter bij vormen van economische integratie met de Verenigde Staten en Canada komen en dat het denkbaar is dat Centraal-Amerika en het Caribisch gebied daar in de komende jaren onderdeel van zouden kunnen worden.”

Alan: Wel, hij weet dat. Want begrijp je, toen zij de Vrije Handels onderhandelingen voerden, in de jaren ’80 en tot in de vroege jaren ’90 – en ik heb hier documenten en kranten uit die tijd – bespraken zij dit. Daarom hadden zij in de Cariben geen paspoorten nodig om Canada binnen te komen. Zij waren al onder deze unie ingedeeld. Terug in de jaren ’80 waren ze dus al aan het vooruitwerken, voor degenen die het nog niet wisten.

 “Ik zie Mexico niet als een Latijns-Amerikaans land. Teveel handel, investeringen, toerisme, immigratie, overmakingen, absoluut alles is uitsluitend geconcentreerd op de Verenigde Staten. Dus Mexico moet onderdeel zijn van een Noord-Amerikaanse gemeenschap, een Noord-Amerikaanse Unie, die op een bepaald moment een soort vorm van montaire unie naar de lijnen van de Europese Unie zou moeten bevatten, met vrij verkeer van arbeid, met energy being on the table (onvertaald), etc..

Alan: Ik zal na de pauze terugzijn met meer over deze unie, waarvan de meeste van jullie zich niet realiseren dat dit al aan het plaatsvinden is.

***

Hi mensen, dit is Alan Watt en we zijn door de matrix aan het snijden. We houden onze ogen gericht op de doelen want als je overstelpt wordt met informatie en data moet je echt de agenda begrijpen. Deze valt niet uit elkaar en wordt niet jarenlang vergeten maar gaat verder, desondanks. Je komt erachter dat veel, wel, bijna al de grote journalisten, de grote tv-presentatoren, al deze mensen, lid zijn van het Council on Foreign Relations, de CFR, die de overeenkomsten opgesteld hadden. En zij gaven op de CBC televisie toe dat het CFR deze stapsgewijze, geïntegreerde overeenkomsten voor de regeringen opstelde, en de regeringen ondertekenden ze en maakten ze tot wet. Dat doen ze ieder jaar. Dit jaar is het laatste jaar voor de ondertekening van het laatste onderdeel en die moet nog plaatsvinden.

“De zogenaamde Noord-Amerikaanse Unie voorstellen, in de Amerikaanse mainstream pers vaak gedemoniseerd als een soort complot theorie’, bestaan in werkelijkheid al enige tijd. In mei 2005 bracht het Council on Foreign Relations een document naar buiten waarin zij oproept tot een Europese Unie-achtige integratie van Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Hoewel het document niet specifiek oproept tot het opgeven van souvereiniteit tussen de drie landen, … “

Alan: Dat deden ze met de Europese Unie ook niet totdat het afgerond was.

“zoals een aantal tegenstanders van het idee heeft gesuggereerd, adviseert het de vorming van een North American Advisory Council en een multinationale, inter-parlementaire groep die de wederzijdse samenwerking moet faciliteren. Hoewel de groep dit doel oorspronkelijk voor 2010 stelde, zijn er maar weinig mensen in mainstream Amerika die zich er vandaag van bewust zijn.”

Alan: Ik stop hier even en ga terug naar de Vrije Handels Onderhandelingen. Toen zij deze hielden, met Brian Mulroney enzo die er voor Canada inzaten, zij zeiden in die tijd in “McClain’s Magazine” dat meneer Selinas, die in die tijd de President van Mexico was, “de man voor de job” was om het hoofd van het Advisory Council te worden, waarvan zij op dat moment zeiden dat “het een soort embryo was van een parlementair systeem zoals de Economische Unie”. Het was zo komisch, want de President van de Verenigde Staten ondersteunde deze man ook om het hoofd te worden. En wat er gebeurde, een maand later, het stond in alle media en de meeste mensen zijn het vergeten, meneer Selinas en zijn familie waren gewoon verdwenen en hadden de schatkist van Mexico met zich meegenomen. (Alan lacht), En weg was hij. Het is verbazingwekkend want de Verenigde Staten en Canada moesten hen uitkopen. Ik weet niet of het 55 miljoen of biljoen dollar was dat nodig was om de koffers van de Mexicaanse regering weer te vullen maar dat hebben we gedaan. We hebben hen uitgekocht. Later bleek dat meneer Selinas in Montreal woonde, of all places en niemand arresteerde hem. Dat was op het nieuws van CBC Canada. Nadat dit op het nieuws geweest was hield hij zich een tijdje stil. Hij dook later in Dublin op, waar hij gelukkig verderleefde en met rust gelaten werd. En zij maakten er zelfs een documentaire over, ze lieten de politie in Zwitserland zien, die de corruptie met de banken aanpakt, en er werd gezegd dat zij het geld probeerden te vinden, biljoenen dollars, die door één grote mafiafamilie uit Mexico meegenomen was, die toevallig hun man als de President van Mexico hadden. Meneer Selinas, “de man voor de job”, dat zeiden zij in “McClain’s Magazine”, “meneer Selinas is de man voor de job, de juiste man”. … En hij ging ervan door met de schatkist.

In ieder geval, het zegt hier:

“Het plan van het CFR is online beschikbaar.”

Alan: En er staat een pdf-link op maar ik geloof niet dat die werkt. Het brengt je naar de CFR site maar het is me opgevallen dat je de melding “corrupted” krijgt of dat je het moet kopen. Maar als je een zoekopdracht doet kun je het ergens anders gratis downloaden. Het is verbazingwekkend, al die kleine trucs en spelletjes die ze spelen, want dit is de versie die voor het publiek beschikbaar zou moeten zijn, niet de interne versie voor de leden. Er zijn altijd twee versies begrijp je. Het zegt:

“’Economisch en sociaal burgerschap in Noord Amerika impliceert het vermogen van burgers om druk uit te oefenen voor de implementatie van een inclusief economisch beleid thuis en om betrokken te zijn in de internationale economie’, schreef CFR-lid Carlos Heredia. ‘In de mate waarin de burgers van de drie partner landen zien dat Noord-Amerikaanse integratie concrete voordelen brengt, zal in de komende jaren een nieuwe grondwet gegalvaniseerd worden om deze inspanningen te ondersteunen..

Hoe ver zijn we daarvandaan?, vroeg Castaneda op retorische wijze. ‘Nog heel ver maar zo leek het in de jaren 50 in Europa ook...”

Alan: Toen zij tegen het hele publiek logen en zeiden dat het niets met integratie te maken had.

“en snel daarna draaiden ze bij en begrepen zij dat dat hun toekomst was’.

‘Mijn gevoel is dat de Mexicanen with their feet (met hun voeten in de aarde) stemmen. We hebben in de Verenigde Staten een groter aantal Mexicanen wonen dan we in de geschiedenis ooit gehad hebben. Eén op iedere negen Mexicanen, Mexicaanse burgers, mensen die in Mexico geboren zijn, woont vandaag in de Verenigde Staten.”.

Alan: Dit was nog een link die ik na de show op cuttingthroughthematrix.com zal zetten. In de zoekresultaten van Google zie je ook The Texas Eagle Forum en Phyllis Schlafly., 13 juli 2005. Het zegt hier:

Het plan van de CFR om de Verenigde Staten, Mexico en Canada te integreren

Het CFR heeft zojuist de kat uit de zak gelaten over wat er werkelijk achter onze handelsovereenkomsten en veiligheids-partnerschappen met de andere Noord-Amerikaanse landen zit. Een 59 pagina’s CFR document omschrijft nauwkeurig een vijf-jaren plan…”

Alan: Dat is wat ik zei, met de start in 2005.

“voor de ‘vestiging van een Noord-Amerikaanse economische en veiligheids-gemeenschap in 2010’, met een gemeenschappelijke ‘buitengrens met betrekking tot veiligheid (security)’.”

Alan: Dat stond ook in de Canadese kranten, onder Fortress America.

“‘gemeenschap’ betekent de integratie van de Verenigde Staten met de corruptie, het socialisme, de armoede en de bevolking van Mexico en Canada. De ‘gemeenschappelijke grens’ betekent wijd open Amerikaanse grenzen tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

‘Gemeenschap’ wordt soms ‘ruimte’ genoemd maar het doel van de CFR is duidelijk: ’een gemeenschappelijke economische ruimte voor alle  mensen in de regio, een ruimte waarbinnen handel, kapitaal en mensen vrij kunnen bewegen’.”

Alan: Dat is de Vrije Handels Overeenkomst van het Britse Royal Institute of International Affairs, vrij verkeer van kapitaal en goederen en arbeid.

“De ‘geïntegreerde’ strategie van het CFR roept op tot ‘een meer open grens voor de beweging van goederen en mensen’. “

Alan: Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, dit is Alan Watt, we zijn door de matrix aan het snijden. Ik ben over de Noord-Amerikaanse Unie aan het lezen, iets dat werkelijk buiten de mainstream media gehouden is. Ik vermeldde eerder dat het allemaal teruggaat tot de jaren ’80 met de Vrije Handels onderhandelingen. Dat was er het eerste onderdeel van. Het is bijna een inleiding voor alles dat uit de NAFTA onderhandelingen voortkomt. En je moet het oudere materaal lezen om te begrijpen waar ze werkelijk op doelden en waar ze ermee naar toe gaan.

Maar dit artikel komt van The Texas Eagle Forum en Phyllis Schlafly, 13 juli 2005. Niemand had er in de Verenigde Staten van gehoord totdat ik de audio van de CBC en Global Television Canada afspeelde, van wat er op de bijeenkomst gezegd was toen de journalisten toestemming kregen om de President van de Verenigde Staten en de twee Premiers die aanwezig waren, vragen te stellen. Dat werd in de Verenigde Staten volledig stilgehouden, voor alle nieuwsdiensten in de Verenigde Staten. Wat zij je lieten zien was gewoon een kleine ontmoeting voor een gesprek op Waco, de ranch, en een spelletje golf. Maar in Canada lieten ze je veel meer zien. Ze kwamen in Canada ook naar buiten met de 10-15 minuten durende spot van de Council on Foreign Relations, voor de eerste keer als de Council on Foreign Relations, niet als adviseurs. En zij zeiden dat zij deze documenten opgesteld hadden. Het was hun idee en zij gaven het aan de regeringen om in de wet vast te leggen. Stem jij op het Council on Foreign Relations? Nee, je zult dat ook nooit zien. Dit is de werkelijke wereld. Dit is de parallelle regering waar Carroll Quigley en Margaret Thatcher over spraken. Hier staat:

“Dit CFR document dat  ‘Building a North American Community’ heet…”

Alan: Dat van het CFR komt.

“verklaart dat George W. Bush, de Mexicaanse President Vicente Fox en de Canadese Premier Paul Martin ‘hun regeringen tot dit doel compromitteerden’ toen zij elkaar op 23 maart 2005 op de ranch van Bush in Waco, Texas  ontmoetten. De drie keurden het ‘Security and Prosperity  Partnership of North America’ goed en stelden werkgroepen aan om de details uit te werken.”

Alan: Dat was hier ook in alle media, het “Security and Prosperity Partnership of North America”  Hier staat:

“Het was op deze zelfde bijeenkomst die ‘The North American Summit’ genoemd wordt, dat President Bush de benaming ‘burgerwachten’ gaf aan de vrijwilligers die onze grens in Arizona bewaken.”

Alan: Want zij waren de enigen die de stroom uit Latijns-Amerika tegenhielden.

“Op 27 juni werd in Ottawa een vervolgbijeenkomst gehouden waar de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten, Homeland Security Secretary Michael Chertoff, op een nieuwsconferentie vertelde dat wij de stroom verkeer over onze grenzen willen faciliteren’. Het Witte Huis gaf een verklaring af dat het Ottawa Rapport een belangrijke eerste stap vertegenwoordigde …”

Alan: Een “EERSTE STAP”.

in het bereiken van de doelen van het ‘Security and Prosperity Partnership’.

Het CFR document roept op tot de creatie van een ‘Noord-Amerikaanse prioriteit’ zodat werkgevers laagbetaalde werknemers vanuit alle plaatsen in Noord-Amerika kunnen aannemen. Niet langer zullen illegale vreemdelingen over de grens gesmokkeld hoeven worden. Werknemers kunnen openlijk vreemdelingen aannemen die voor een fractie van de Amerikaanse lonen willen werken.”

Alan: Dezelfde tactiek die in Europa gebruikt werd.

“Het CFR document legt het grondwerk voor het vrijere verkeer van mensen binnen Noord- Amerika’. De ‘gemeenschappelijke buitengrens …”

Alan: In de koppen van de krant in Canada noemden zij het “Fortress America”.

“zal vereisen dat wij ‘visa en asiel regelgeving’ met Mexico en Canada ‘harmoniseren’, ‘toegangs screening harmoniseren’ …”

Alan: Dat hebben zij al gedaan sinds 2005, want Canada en de Verenigde Staten en de FBI en CSIS gebruiken nu dezelfde computers en delen al de data.

en ‘de data over het verlaten en binnengaan van buitenlandse nationalen volledig delen.”

Alan: Dus… Zoals ik zeg, er is ook een pdf van. Je kunt er zelf naar zoeken, ik zal kijken of ik de link van het Council on Foreign Relations zelf erop kan zetten, die gratis openbaar zou moeten zijn. Zij hebben hun eigen interne versies, zij zijn immers de werkers voor de gloednieuwe wereldorde, het SOCIALISTISCH SYSTEEM VAN EEN GEPLANDE SAMENLEVING. Er is nogal wat gaande.

En we raken Als je gebombardeerd wordt door al deze data, en heel veel is irrelevant. Je moet je ogen op het doel houden. Dan krijg je een idee, dan weet je waar de oorlogen voor zijn. Dan weet je waarom de Verenigde Staten en Canada direct met Groot-Brittannië  binnengingen. Zij gingen allemaal samen naar binnen, tegen het Midden-Oosten, om het Midden Oosten te standaardisen onder hetzelfde zogenaamde democratische systeem dat alles behalve democratisch is. Dat bedoelen ze met democratisch: het binnenbrengen van een private groep die de wereld runt. De parallelle regering.

Nu, sinds 2001 en meteen na 2001 kwamen zij in mainstream naar buiten met de vraag die gesteld werd: “Ben je bereid om voor veiligheid je persoonlijke vrijheden op te geven?” Ik vond het toen iets raars om te zeggen, ieder tv station ging met dezelfde vraag de straat op. Want dat was het plan begrijp je. Zij gingen allemaal met dezelfde vraag op hetzelfde moment de straat op. Hoe zorg je ervoor dat het publiek meegaat in wat je wilt? Oorlogsrecht. Plus, teruggaand naar de Club van Rome: “Hoe verenigen we de planeet? We moeten oorlogstechnieken gebruiken. De mensen moeten hun rechten opgeven om in de richting van een gezamenlijk doel te werken.” Dat hebben ze in de jaren ’70 uitgekozen. Dat hebben zij zelf in hun boek “The First Global Revolution” gezegd. Het is de grote denktank voor de Verenigde Naties.

En zij gebruiken dit om dit alles door te drukken. “O, we moeten integreren voor onze veiligheid”, terwijl zij het Midden Oosten aan het standaardiseren zijn al de problemen veroorzaken en zij al de problemen thuis veroorzaken. Geweldige strategie, niet? Gewoon een oorlogsstrategie, lange-termijn planning en strategie, geopolitiek.

En wij gaan verder en verder in het verliezen van privacy en het kan niemand iets schelen. Ik denk dat het heel veel jongeren niets kan schelen. Ze brachten veiligheids poortjes naar binnen en de scans waar je doorheen gaat. Daarna gingen zij  de kluisjes doorzoeken. En er is een zero-tolerance beleid. Je mocht niet eens een nagelvijl of nagelknipper meenemen, want dat zijn wapens; je mocht niet eens pillen tegen migraine meenemen, want o, dat zijn drugs. En we hebben al die belachelijke dingen gehoord die sindsdien gebeuren. Je word getraind dat de enige manier waarop je in deze wereld kunt leven is als je helemaal geen rechten hebt. Big Brother moet alles van je weten, 24 uur per dag. En hij heeft nu het recht om dat te doen. Zo moet je geloven en denken. Wat een omwenteling in een paar jaar! Wat een omwenteling, niet?

Eeuwenlang vochten mensen voor iets dat vrijheid heette, ze konden het niet definiëren alleen dat het beter moest zijn dan ze hadden. En hier zijn we, geven we alles op omdat een heel slimme groep mensen, internationale bankiers, die biljoenen over de wereld heen en weer schuiven op de aandelenmarkt, op dagelijkse basis. Zij laten landen floreren en andere landen ondergaan. Zij runnen de parallelle regering en gebruiken de wereld als een poppenhuis. En wij zijn gewoon de poppetjes die zij in het huis heen en weer bewegen.

En wij gaan nog steeds door met het bedrog van stemmen. Terwijl zij hun eigen jongens op hun plek zetten! In ieder land! Carroll Quigley zei dat de mensen aan de top, van alle partijen, tot het Council on Foreign Relations behoren. Zij kunnen niet verliezen.

En hier zie je hoe ver het gaat. Je hebt nu al je andere overheidsgerelateerde organisaties, deze semi-publiek/privaat deals. Zelfs met de schoolsystemen, ze gaan ongelooflijk ver om mensen te bespioneren. Dit artikel is van Mail Online, het staat ook in andere kranten:

“Amerikaanse school gebruikte geheime laptop webcams om leerlingen en ouders thuis te bespioneren”, 19 februari 2010.

“Een Amerikaans schooldistrict gebruike laptop-webcams om studenten thuis te bespioneren, om hen en hun gezinsleden mogelijk in compromitterende situaties te betrappen.

Ambtenaren in Philadelphia kunnen zonder medeweten en instemming van de studenten webcams op de computers activeren, zo wordt in een rechtzaak aangevoerd. “

Alan: Ze hebben er tenminste een rechtszaak van gemaakt.

“Plaintiffs Michael en Holly Robbins vermoeden dat de camera’s studenten van Harriton High School en gezinsleden betrapten terwijl zij zich aan het uitkleden waren, en in andere genante situaties,  zo wordt aangevoerd.

Harriton High School in Bryn Mawr: Een familie voert aan dat het provinciaal Philadelphia schooldistricht door school verstrekte laptop webcams gebruikte om studenten thuis te bespioneren.”

Alan: Ze gaven hen dus de laptops. Zie je: “Hier, het is gratis, het is gratis…omdat we van jullie houden”. Begrijp je? En de studenten nemen ze mee naar huis zoals ze geacht worden te doen.

“Het lagere Merion schooldistrict zei dat de laptops ‘een beveiligingsfunctie bevatten met de bedoeling verloren, getolen of zoekgeraakte laptops op te sporen’...”

Alan: Dat is het excuus dat zij verzonnen.

“en dat de functie gisteren gedeactiveerd was.

‘Categorisch kunnen we stellen dat wij begaan zijn en dat altijd geweest zijn om de privacy van onze studenten te beschermen, zei hij.”

Alan: Logen zij, dat laatste voeg ik eraan toe want zo is het.

Tom Halpren, een 15-jarige uit Wynnewood, zei dat studenten het heel walgelijk vinden en zij zijn begonnen hun computerwebcams en microfoons af te plakken.”

Alan: Dat is de reden dat ze erin zitten, mensen! De grote jongens hebben al jaren geleden toegegeven dat zij laptops gebruikten, vanaf het begin, met ingebouwde microfoons, om je af te luisteren. Nu hebben ze er camera’s inzitten en activeren zij ze op afstand.

“ ‘Dit is gewoon vals’, zei Halpren. Ik vind het gewoon verachtelijk dat zij de mogelijkheid hebben om mij de hele tijd te bekijken.’

‘De beschuldigingen komen neer op potentieel illigaal elektronisch aftappen’, zei Witold J. Walczak, directeur van de American Civil Liberties Union van Pennsylvania, die niet in de zaak betrokken is.

De familie Robbins kwam pas achter het bestaan van de webcambeelden toen een assistent van de directeur van de Hogeschool hen vertelde dat ambtenaren van de school dachten dat hun zoon thuis aan ongepast gedrag deelgenomen had.”

Alan: Hier zijn ze. Hoeveel anderen hebben zij bekeken….en opgenomen, over hoeveel anderen hebben zij gelachen terwijl zij allerlei dingen deden, obsceen misschien, terwijl zij de voyeurs zijn in de huizen en privélevens van al deze mensen.

“‘Schoolambtenaren kunnen, net zo min als de politie, het huis betreden, electronisch of fysiek, zonder een uitnodiging of een volmacht’, zei Walczak.”

Alan: Wel, het maakt me niet uit wat zij in de boeken hebben staan. Zoals ik eerder heb gezegd en ik heb het materiaal in het verleden voorgelezen, waarin de overheden toegaven dat zij met de laptop fabrikanten samenwerkten. De meeste laptops worden niet door het merk zelf gemaakt. Ik geloof dat 70% in één grote fabriek wordt gemaakt, al de verschillende merken die je ziet, één fabriek. En zij stoppen deze dingen erin met codes die door overheden geactiveerd kunnen worden.

Een verklaring van het schooldistrict die gisteren afgegeven werd zei dat de opsporingsfunctie niet opnieuw geactiveerd zou worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving aan alle studenten en families.”

Alan: Alsof ze het niet eerder gedaan hebben, he.

Het district is trots op zichzelf om haar technologische initiatieven, waaronder de verstrekking van laptops aan al de 2300 studenten op haar twee hogescholen.”

Alan: Ik vraag me af hoe lang zij deze 2300 studenten en hun familie bespioneerd hebben.

Ja, dat is je Brave New World, we zijn hier allemaal. Let op, veel mensen zullen het niet erg vinden, “o, wel, het is net, je weet wel, een reality show”, en je danst naakt voor de computer, of wat je ook moet doen, terwijl je deze kleine idioten nadoet die zij voor je neerzetten om na te doen, en het werkt heel goed, monkey see monkey do. Heel simpel, Ieder kind wil nu een ster worden en voor de camera rondspringen. Waarom denk je dat zij je deze realityshows gaven? Wat is de boodschap die erin zit? Ik denk dat we het antwoord allemaal weten.

Je moet begrijpen wat socialisme is. Ik herinner me een documentaire uit Duitsland, van voor de Tweede Wereldoorlog, over socialisme. Zij bouwden huizen voor de fabriekswerkers. Precies dezelfde rijtjeshuizen als ze in Groot-Brittannië hebben. Daarna lieten ze je zien hoe zij op school deze intensieve lichamelijke oefeningen deden – en dit was de tijd waarin eugenetica (rasverbetering) in de openheid was. Zij spraken over het maken van de Superman, een idee dat Hitler van George Bernard Shaw en de Fabian Society en al de andere eugenetici had. En je zag de kinderen op velden, voetbalvelden oefeningen doen terwijl ze allemaal gezamenlijk op en neer sprongen en de X-figuren maakten. Synchroon. Daar houden zij van, zij houden ervan dat iedereen samenwerkt en samen beweegt, begrijp je, deze totalitaire typen.

Daarna ging het over Groot-Brittannië. Hoe deed Groot-Brittannië het in de jaren ’30 met al de werkloosheid? Wel, ze deden hetzelfde, zij bouwden meer socialistische huizen, allemaal bij elkaar. Toen lieten zij je de kinderen in Groot-Brittannië zien die dezelfde oefeningen deden, op dezelfde voetbalvelden. En ik realiseerde me dat dit socialisme in werking was. Het maakt niet uit of het Groot-Brittannië of Duitsland is, dit is socialisme begrijp je?

Maar dat je allemaal samen omhoog en omlaag moet springen, daar stopt het niet. Ik herinner me een definitie die zij aan China meegaven: “de modelstaat van de wereld”. Het was een of andere speciale tentoonstelling in Beijing en de Verenigde Naties waren daar aan het spreken en toen kenmerkten zij het als de modelstaat die we allemaal moeten kopiëren, met een één-kind beleid en complete indringing van de staat en al die dingen… en het normaal moeten vinden. Zij spraken erover hoe zij allemaal samen bewogen. Al deze Chinese dansers vormden een soort piramide, op elkaar, deze acrobaten en alles…zij houden daarvan en dat iedereen samenwerkt als in een bijenkorf, als bijen in een bijenkorf, daar houden totalitair gezinde gestoorden van. Dat is wat zij willen. Dat is wat zij willen onder deze wereldwijde socialistische staat, dat we allemaal onze oefeningen samen op het veld doen en daarna gaan we terug naar onze piepkleine huisjes, die een privilege zijn om te hebben, terwijl we ons blauw betalen aan de belastingen enzo en de huur.

In ieder geval, hier is een artikel over de volgende stap. Herinner, Groot-Brittannië is het vlaggeschip hiervoor. Hier werd het Royal Institute of International Affairs geboren. Hier is het waar hun Vrijmetselaars Royal Society iedere beroemde speler in zijn zak heeft die jouw gedachten begeleidt op de weg van de wetenschap. En er staat, dit komt van de Mail Online van 18 februari 2010:

“Moeder woedend omdat de nanny state haar gezonde dochter van 5 jaar brandmerkt als dik, met een risico op hartziekte’

Gek van sport, altijd vol energie en zeker niet dik, de ouders van de vijf jaar oude Lucy Davies maakten zich geen zorgen om haar gezondheid.”

Alan: Ik heb al eerder een artikel voorgelezen dat over een ander kind ging waarbij dit ook gebeurde. Dit is er gewoon weer een.

“Maar toen zij op school, als onderdeel van een overheidsinitiatief om het tij van de stijging van obesitas te keren, onderzocht werd, waren zij geschokt toen zij verteld kregen dat ze overgewicht had en ongezond’ was.

Zij zeiden dat Lucy misschien een verhoogd risico op hartziekte, diabetes, hoge bloeddruk en kanker loopt, omdat haar body mass index (BMI) maar 1% boven de aanbevolen richtlijnen lag.”

Alan: Denk aan dat eerdere artikel dat ik voorgelezen heb. Het ging over een 2-jarig jongetje meen ik, en hij was een pond zwaarder dan de aanbevolen grens, terwijl hij een groffe bouw enzo had. Verschillende maten, die kun je niet gebruiken  begrijp je, in het nieuwe Superman tijdperk moet je standaard zijn. Herinner je je het Superman idee? We zijn allemaal Superman, we zijn de nieuwe Superman aan het bouwen. De nieuwe Sovjet Man of de nieuwe Superman, het hangt ervan af hoe je de zogenaamde Nazistische of Sovjet denkbeelden wilt zien. Zij zijn trouwens allebei socialistisch. Ik vraag me of of zij nog steeds hun schedel-index meten?

“Lucy is 3ft 9ins lang …”

Alan: Een kind van vijf jaar.

“en weegt 3stone 9lbs, wat op zichzelf binnen de aanbevolen gezondheids marge voor een vijf-jarig kind ligt.

Haar moeder Susy Davies, 38 jaar, zei dat ze geschokt was door de brief die zij en haar echtgenoot Tony over hun dochters gewicht toegestuurd kregen.”

Alan:  Een soort officiële berisping.

“Ik kon niet geloven wat ik las, zei zij. Lucy is vijf jaar en allerminst dik. Zij zou op haar leeftijd niet eens aan haar gewicht moeten denken. Ik wil dat zij rondrent en speelt en plezier heeft en zich geen zorgen maakt over hoe zij eruit ziet.

Het Child Measurement Program…”

Alan: Een nationaal “Child Measurement Program”, eugenetica.

“wordt in scholen over het Verenigd Koninkrijk uitgevoerd en de uitkomsten  worden berekend aan de hand van lengte, gewicht en leeftijd.”

Alan: Bureaucraten, bureaucraten, bureaucraten.

“Mevrouw Davies, een moeder van vier kinderen uit Poole, Dorset, ontving de brief waarin stond: De uitkomsten wijzen erop dat uw kind overgewicht heeft’.

De brief voegde toe dat dit ‘gevolgen kan hebben voor gezondheid en welzijn en somde een lijst van serieuze medische aandoeningen op waaraan haar dochter later zou kunnen leiden.”

Alan: Later… Hier zijn we. Kun je het niet begrijpen? Eén groep runt de wereld en zij hebben het allemaal gepland. Een SOCIALISTISCH TOTALITARIANISME. Terug met meer na deze pauze.

***

Hi mensen, dit is Alan Watt, we zijn door de matrix aan het snijden. Ik wijs erop dat het socialisme dat zij pushen niet is wat de meeste mensen denken. Het is er niet om je te dienen. Het pakt zeer zeker veel belastinggeld en geeft er heel weinig voor terug.

Er is een beller uit Ierland, Derrick. Is Derrick aan de lijn?

Derrick: Hello Alan?

Alan: Ja.

Derrick: Ik wil graag zeggen dat ik je volgende week een donatie stuur en ik kijk uit naar je “Cutting Through” boeken. Mijn vraag is, weet je, om de informatie naar mensen over te brengen kun je documentaires gebruiken, of satire.

Alan: Ja, satire werkt goed.

Derrick: Het viel me op, vooral de afgelopen maand, met de Superbowl reclame over de groene politie, ze laten je de politiestaat zien. En in je gezicht laten ze je zien wat er gebeurt bij al deze klimaat-misdaden. Nu, een jaar geleden zou ik gedacht hebben dat dat goed was maar ik zag de reactie van mijn broer en hij snapte de clou niet, hij vond het grappig. Dus als je satire gebruikt moet je voorzichtig zijn met de manier waarop, zodat het niet het tegenovergestelde effect zou hebben, dat het mensen die je probeert te informeren juist pacificeert.

Alan: Ja. Het is ook jammer want bij een persoon die compleet geconditioneerd is en de realiteit accepteert die in hem gedownload wordt, is satire soms de enige manier om er doorheen te breken. Satire kan dat doen en een lach teweegbrengen, misschien een onderwerp genoemd krijgen. Ik heb mensen gezien die probeerden hun onderwerp direct over te brengen met informatie en het werd bijna vechten omdat je aan iemands geconditoneerde realiteit komt. Zij worden defensief en zij zullen echt opstaan en proberen het te verdedigen, denkend dat al hun ideeën en meningen hun eigen ideeën zijn.

Derrick: Er is zeker informatie en kennis maar het valt mij soms op dat de elite satire gebruikt waarvan ik dácht dat het een goede manier was om mensen wakker te maken, maar vervolgens geven zij er hun eigen soort verdraaiing aan zodat de mensen die ernaar kijken denken dat het grappig is. Zij denken dat de politiestaat grappig is door de manier waarop de elite de satire gebruikt. Dus als je het doet … er is een dunne lijn waarmee je voorzichtig moet zijn, zodat je niet het tegenovergestelde effect krijgt van wat je voor ogen had.

Alan: Dat klopt. Je moet voorzichtig zijn, mensen zijn lichtgeraakt. Mensen zullen werkelijk hun indoctrinaties verdedigen en zij zullen heel verdedigend worden maar soms kan een klein beetje humor een goede manier zijn om iemand te testen. De  meeste mensen zullen echter niet reageren tenzij, en ik maak geen grapje, de belasting, de wetten of iets hun eigen vrijheden aantast en zij zelf de pijn voelen. Dan beginnen ze geïnteresseerd te raken, bijna te laat om er nog iets aan te doen. Ik weet precies wat je bedoelt. Het is moeilijk om bij de onbekeerde mensen, zo zou je kunnen zeggen, bij het begin te beginnen.

Derrick: Maar als je de mensen die onwetend zijn en nog slapen probeert te bereiken lijkt satire de enige manier, maar het moet gedaan worden op een manier dat zij zichzelf niet verdedigen.

Alan: Ja, dat is waar. Het zijn allemaal technieken. Je raakt er uiteindelijk geoefend in naarmate je meer mensen benadert. Je kunt hun specifieke conditionering er bijna uit filtreren en verschillende technieken toepassen afhankelijk van het individu. Maak het meer persoonlijk, op hun niveau, waar het hen persoonlijk zal gaan raken. Dat is de manier. Satire kan zeker doordringen als we het niet overdrijven.

Maar bedankt voor het bellen. Hamish en ikzelf wensen je vanuit Ontario, Canada, een fijne avond en moge je god of je goden met je gaan.

 

Vertaling: Hensel, april 2010


Link naar audio: ***LUISTER / DOWNLOAD

Links naar behandelde artikelen en documenten:

Building a North American Community-CFR: (Google-zoekopdracht, typ in: building a North American Community Council on Foreign relations 2005)

* PDF document: “Building a North American Community”, door het Council on Foreign Relations (www.cfr.org) - mei 2005 (URL: http://www.cfr.org/content/publications/attachments/NorthAmerica_TF_final.pdf)

North American Union: Former Mexican foreign minister calls for ‘North American union’, unified currency”, door Stephen C. Webster (rawstory.com) – 16 februari 2010 (URL: http://rawstory.com/2010/02/mexican-foreign-minister-calls-north-american-union-unified-currency/)

CFR’s Plan to Integrate the US, Canada and Mexico”, door Phyllis Schlafly (eagleforum.org) - 13 juli 2005 (URL: http://www.eagleforum.org/column/2005/july05/05-07-13.html)

Schools Spying on Pupils at Home using Secret Laptop Remote Activation: “U.S. school used secret laptop webcams to spy on pupils and parents at home”, door Mail Foreign Service (dailymail.co.uk)  – laatste update 19 februari 2010 (URL:http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1252234/U-S-school-child-porn-probe-revealed-laptops-used-spy-pupils-home.html)

Socialism, Eugenics and the Creation of the Master Race-Nanny State Brands healthy 5yr.-old Fat-by 1% Over: “Mother’s fury as nanny state brands her healthy daughter, 5, ‘fat and at risk of heart disease ”  door Jaya Narain (dailymail.co.uk) – laatste update 21 februari 2010 (URL: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1251969/Mothers-fury-nanny-state-brands-healthy-daughter-5-fat-risk-heart-disease.html)