ALAN WATT VIDEO INTERVIEW

DEEL 2:

 

“The Neo-Eugenics War On Humanity”

“De oorlog van de neo-eugenetica tegen de mensheid”

 

 

Oorspronkelijk uitgezonden op 14 oktober 2010

op infowars.com

Dialoog copyright Alan Watt 2009


Transcript in Nederlandse vertaling

  

WEBSITE: cuttingthroughthematrix.com

Alternatieve sites: cuttingthroughthematrix.net, .org ,  .us ,   .ca,

alanwattcuttingthroughthematrix.ca

Spiegelsites: cuttingthrough.jenkness.com, cuttingthroughthematrix.ethrx.com

Europese site: alanwattsentientsentinel.eu 

 

EMAIL: alanwattcuttingthrough@yahoo.com

 

Alan Watt: Ik ben Alan Watt en ik ben een schrijver en onderzoeker in geopolitiek en geschiedenis. Ik volg waar de wereld geweest is, de technieken die gebruikt werden om ons tot die stadia te brengen, en ik pas deze toe op waar we vandaag zijn en hoe de toekomst gepland wordt.

 

Ik heb heel veel boeken onderzocht, ik heb een eigen bibliotheek. Ik houd van boeken, vooral van boeken met harde kaften omdat zij een permanent archief van het verleden vormen, en als je het verleden niet kunt begrijpen zul je ook het heden of de toekomst niet begrijpen.

 

Ik heb ook jarenlang in de muziek business gezeten en ik zag hoe cultuurcreatie vanaf de top plaatsvond, en hoe generaties nieuwe modes, nieuwe ideeën ingetrokken werden.

 

Ik heb vele jaren lang de geschiedenis gevolgd van wat nu “de Nieuwe Wereldorde” genoemd wordt, en ik probeer de boeken te behandelen die door de grote spelers geschreven zijn, door de technocraten zelf, die beroemde mensen zoals de Kissingers, de Brzezinskies enzovoort, de Huxleys de Lord Bertrand Russells, die allemaal voor dezelfde organisaties werkten. En ik kwam tot de conclusie dat er maar één grote organisatie was, met vele subcategorieën. Deze mannen publiceerden over de wereld die zij in beeld zagen komen en zij hebben het op eigen titel geschreven. Zij vertelden ons waar zij de wereld heen aan het brengen waren.

 

En als je deze zaken bestudeert vanaf je veertiende of vijftiende, of jonger nog, en je leest hun boeken, en je leeft lang genoeg, zul je zien dat de wereld precies zo geworden is als zij gepland hadden. Dit kan geen toevalligheid zijn. Wie kan een verlanglijst maken en het laten gebeuren? Tenzij er een organisatie is, heel erg machtig, waarschijnlijk de enige organisatie in de wereld, een organisatie die al de kanten, al de opposities, kan financieren en die deze synthese van conflicterende partijen gebruikt. Hiermee kunnen zij letterlijk de wereld tot stand brengen zoals zij gepland hadden.

 

Zij plannen in eeuwen. En het verbazingwekkende is dat als je je verdiept in de Verenigde Naties, zij zijn losjes gebaseerd op het Sovjet systeem. Dat had voor bepaalde onderdelen 50-jaren plannen, voor sommige 100-jaren plannen en voor verschillende aspecten ervan zelfs 150 jaar. De Russells, de Huxleys, de Brzezinskies enzo gebruiken ook dezelfde terminologie in hun lange-termijn plannen.

 

En je moet ook begrijpen dat niets in de cultuur vanaf de grond opkomt. Zelfs Plato sprak daar duizenden jaren geleden over. Hij zei dat als een volksbeweging werkelijk vanuit de mensen kwam,  dat degenen die de macht hadden, de dominante minderheid, de grip zouden verliezen. Daarom moest  iedere verandering in de cultuur, tot aan mode en muziek (en dit is 2300 jaar geleden geschreven) toe vanaf de top geautoriseerd worden en vanaf de top gepromoot worden zodat het van nut zou zijn voor de continuering van de beheersing van het publiek.

 

En dit zijn wetenschappen die door de tijden heen onderwezen zijn (ze worden vandaag nog steeds aan de grote spelers onderwezen) en zij hebben deze in de 20e eeuw, en nu in de 21e eeuw ten volle toegepast met het gebruik van televisie, massacommunicatie, radio etcetera. Alles is aan ons gegeven voor de passende tijd en fase in de planning.

 

Voor de mensen die met deze studie beginnen is het het beste om de boeken te bestuderen die door de grote spelers zelf geschreven zijn. Zij houden ervan om op te scheppen. Kissinger heeft veel boeken gepubliceerd, Brzezinsky ook. Zij zijn waarschijnlijk twee van de meesterspelers in geopolitiek.

 

Probeer uit de buurt te blijven van al de complotboeken, zij zijn opzettelijk uitgebracht. Het zijn heel fascinerende boeken maar zij leiden je in cirkels rond zonder dat ze je het totaalbeeld geven van het feit dat iedere generatie een doel heeft, tot aan de huidige tijd toe.

 

En in een postindustrieel tijdperk, zo hebben deze “grote jongens” en hun meesters besloten, zijn wij simpelweg overbodig en zij hebben ons niet langer nodig. Daarom hebben we grote foundations die naar voren komen, en organisaties zoals het Optimum Population Trust, die besloten hebben openlijk naar buiten te komen met de eis dat overheden moeten beginnen met het radicaal reduceren van de bevolkingen. Wij zijn nu “de nutteloze eters”, zoals Bertrand Russell ons noemde.

 

Onze ideeën, onze meningen over alles, ons wereldbeeld, zelfs op het gebied van bevolking (het valse beeld dat we overbevolkt zijn), ze worden allemaal aan ons geprojecteerd door de reguliere media, die in overleg met elkaar samenwerken, voor hun meesters. En wij beginnen wat we horen na te praten, door middel van herhaling, en dat is zo belangrijk, het is herhaling met slogans en pakkende zinnen. En als je het in je eigen lokale groep, je eigen milieu hoort weet je dat het werkt.

 

En de camera kan alles echt laten lijken. Je ziet in India bijvoorbeeld dat zij altijd dezelfde straten van Bombay gebruiken om je te laten denken dat we enorm overbevolkt zijn. En dat is de indruk die de mensen hebben van het gehéle continent van India. Het Indiase continent is enorm groot, met duizenden en duizenden kilometers aan bossen waar niemand woont. Hetzelfde in Afrika.

 

China, die de modelstaat van de wereld is, heeft het beleid van de Verenigde Naties tot in het extreme tot uitvoering gebracht, met haar bevolkingsreductie en de verplaatsing van mensen van de landelijke gebieden naar de steden. Zij zijn daar jaren geleden mee begonnen. Op dit moment zitten zij in het proces om nog eens 200 miljoen mensen de grote steden in te brengen en dat staat in de belangrijkste dagbladen. De steden lijken overbevolkt omdat iedereen erin gestopt wordt.

 

Onder de term van “urban sprawl” (stedelijke uitbreiding) tekenden overheden van Westerse landen sinds de jaren ‘50 ook overeenkomsten om niet langer in de buitenranden van de grootste steden te bouwen. Alle bestaande gebouwen moeten gebruikt worden, en anders moeten zij gesloopt worden en moeten er hogere gebouwen voor in de plaats komen. Maar ongeacht, door de immigratie en het vrije verkeer van mensen uit de Derde wereldlanden lijken de Westerse landen nu overbevolkt.

 

De statistieken van de Verenigde Naties zelf laten echter zien, en ook de nationale census laat zien, dat het aantal Europeanen, Canadezen en Amerikanen – die hier een paar honderd jaar zijn - in werkelijkheid dalende is. Het overbevolkingprobleem is dus een imago dat door de media geprojecteerd wordt, terwijl zij steeds meer mensen in dezelfde steden proppen en meer immigranten binnenbrengen om ze te vullen.

 

Wat ik me ook realiseerde was dat het schoolsysteem vals was, de geschiedenissen waren vals. En ik had het grote geluk dat ik in heel oude bibliotheken binnen kon. Sommige hadden referentieboeken die tot de 17e eeuw teruggingen en die in die tijd geschreven waren. Als je de geschiedenissen die ik op school onderwezen kreeg vergeleek met de geschiedenissen die destijds geschreven waren, zag je dat zij compleet van elkaar verschilden. Je kreeg een dieper begrip van de manier waarop geopolitiek in het verleden gebruikt werd, zelfs tot aan het bevolken van Canada toe. Londen kon namelijk geen immigranten krijgen die de nieuwe koloniën moesten bevolken.

 

Wat zij met Australië deden was dat zij zoveel wetten uitvaardigden dat je er niets aan kon doen dat je ze overtrad. Met daarbij armoede. Op die manier hebben zij Australië bevolkt: misdaad. Ze creëerden de wetten voor misdaad. In Schotland hadden we een opstand, ik denk vaak dat het opgezet was, en heel Schotland werd gestraft. En zij hebben miljoenen Schotten naar Amerika gedeporteerd om Amerika te bevolken. Dit is geopolitiek in actie. Zo werkt het. En hele populaties worden van hun land gehaald omdat de elite meesters willen dat zij op een andere plek productief worden. Voor hen, de meesters zelf.

 

Als je naar de strategie van de Verenigde Staten en Canada kijkt, nogmaals lange-termijn strategie,  lange-termijn planning, kom je erachter dat de grote bedrijven in die tijd, zoals Hudson Bay en Fraser charters kregen, het land in eigendom kregen – dit was voordat Canada Canada was of de VS de VS, ze werden simpelweg de Amerika’s genoemd - Dit waren private, internationale bedrijven die de macht hadden over leven en dood van iedereen die binnen hun gebieden leefde. De koningin of koning had in ieder land een consul, ze noemen hen gouverneur-generaal. Zij hebben er nog steeds een in Canada, deze vertegenwoordigt de koningin. Zij hadden al de macht over leven en dood van iedereen die in die gebieden woonde. Zij hebben al de macht over leven en dood van de onderdanen (subjects) onder die gouverneur.

 

De manier waarop zij het in het verleden opstanden stopten was dat zij ons een idee gaven, zij noemden het democratie. Zij wisten van de Chartistenbeweging in Engeland bijvoorbeeld, en elders in andere landen, dat mensen voor het eerst rechten aan het opeisen waren. En zij gaven ons helden om namens ons te spreken en dat kalmeerde de mensen. Zij geloofden dat zij invloed op hun eigen lotsbestemming hadden. En niets stond verder van de waarheid af. Want de planners wisten dat als je mensen eenmaal een land of continent hebt binnengebracht, je echte welvaart voor hen hebt gecreëerd en zaken opgestart, het land vrijgemaakt en de moerassen gedempt enzovoort, dat zij het twee honderd jaar later door middel van wetten weer van je af konden nemen. En dat is wat nu aan het plaatsvinden is. Lange-termijn geopolitiek.

 

En als je denkt dat ik hierover een grap maak, duik dan de geschiedenisboeken die in die tijd geschreven zijn in. Ze zijn in sommige bibliotheken nog steeds te vinden. Verdiep je ook in de kunst van geopolitiek. Er zijn zelfs video’s te vinden, op Youtube, van Brzezinsky, die opschept over hoe hij de Taliban in Afghanistan opgezet heeft. Je ziet hoe hij hen aanmoedigt om tegen de Sovjets te vechten - dit zijn de jaren ’70 - en hij zegt werkelijk: “Jullie oorlog is een heilige oorlog”. Deze man die blijkbaar in niets anders gelooft dan in zichzelf en zijn eigen groep, die een ander volk aan het aanmoedigen is om een heilige oorlog te gaan voeren, een “jihad” - en hij gebruikt deze term – tegen de Sovjets, heel goed wetend dat als het eenmaal opgezet was - en het werd ondersteund door de CIA -  dat zij 10-15 jaar later een probleem zouden gaan vormen. En dan zouden zij oorlog moeten gaan voeren met precies die groep die zij gecreëerd hadden om tegen de Sovjets te vechten. Dat is wat er vandaag aan het gebeuren is, lange-termijn strategieën. Wel, dat is de manier waarop de geschiedenis altijd geleid is.

 

Als je de boeken ingaat waarin je het Britse Home Office genoemd ziet, bestudeer dan de geschiedenis van het Corps Diplomatique, want hun diplomaten waren spionnen. Zij zouden gebieden binnengaan, consulaten oprichten en intelligence voor toekomstige invasies verzamelen. Het was ook hun taak om te proberen de rechten op mineralen, goud, zilver, etc., over de hele planeet te pakken te krijgen, alle natuurlijke bronnen, en om manieren te vinden, lange-termijn strategie, om ze van de huidige leiders af te pakken of anders om een oorlog te creëren, dus dat is simpelweg stelen onder de schijn van bezetting.

 

We leven vandaag door een stadium heen waarin dit allemaal tot een hoogtepunt aan het komen is. Dit is het post-industriële tijdperk. In het Westen zijn we bijna post-technologisch omdat al de technische producten in andere landen gemaakt worden. En Brzezinsky zelf spreekt over het technocratische tijdperk waarin een wetenschappelijke elite de toekomst heeft, met een hoogopgeleide bureaucratie onder hen en een wetenschappelijke elite, die de menselijke arbeid die zij in het verleden nodig hadden, niet meer nodig zullen hebben.

 

Menselijke arbeid die overbodig is en werkloos is, en hongerig, is nu een bedreiging voor die gevestigde elite. Dus ze zijn nu iets aan het doen dat ze alleen met het menselijk ras kunnen doen. Met dieren hoeven zij dit niet te doen, daar jagen zij gewoon op en vermoorden ze. Wij zijn de enige soort die overtuigd moet worden om onszelf toe te staan, voor het welzijn van iedereen, om gesteriliseerd te worden en de bevolking omlaag te brengen, met abortus aan het ene einde en euthanasie aan het andere einde. Onder de schijn van “het redden van de planeet”. En helaas, met de massale propagandacampagnes, die in al de media gehouden worden, in ieder land op hetzelfde tijdstip, met al de grote foundations, die hen met ongelimiteerde financiering ondersteunen - herinner ook, de foundations zijn eigendom van de internationale bankiers zelf - kunnen zij dit allemaal klaarspelen. En helaas werkt het echt.

 

In de crèches van nu, als je een kinderopvang inloopt, in heel Europa of Amerika, zul je de regenboog zien, in iedere school. Je zult al de termen over de hele wereld zien: “dit is de globe, we zijn allemaal globaal”. Je zult de groene boodschappen overal zien, overal, en dat er offers gebracht moeten worden om de wereld en de planeet en toekomstige generaties van de samenleving te redden. Offers.

 

Verbind dat aan de instituties, de Fabian Society (lid van het Royal Institute of International Affairs) en het Council on Foreign Relations (die is ook één met het Royal Institute of International Affairs). Zij zijn wat Thatcher en professor Carroll Quigleyde parallelle regering” noemden. Zij hebben ons verteld hoe de toekomst eruit zal zien. Sommige van hun leden hebben zelfs boeken geschreven over de noodzaak om grote aantallen van de bevolking af te slachten, op alle manieren die mogelijk zijn. En we zien dus dat deze laatste fase doorgedrukt wordt terwijl zij ons ervan overtuigen dat wij het probleem zijn.

 

(Youtube deel 2) De Club van Rome behoort ook tot dezelfde groep. De twee oprichters zeiden in de jaren ’90 dat zij als de belangrijkste denktank van de globe, van de globale gemeenschap, in de jaren ‘70 de taak kregen om manieren te vinden om de populatie te reduceren en om de mensen, het publiek te overtuigen ermee in te stemmen. En zij zeiden dat zij gekeken hadden naar alle mogelijke manieren waarop het gedaan kon worden, wat had eerder gewerkt? Opnieuw geopolitiek, strategie. Onder oorlogsomstandigheden zal het volk vrijheid opgeven. Het publiek zal door regeringen, bureaucratieën, politie, leger, etc. gedirigeerd worden. Onder oorlog offert het publiek, zij zullen minder voedsel hebben, ze zullen producten op rantsoen zetten. Ze gaan erin mee om zichzelf te redden. Daarom moesten zij een oorlogsstrategie vinden, een reden voor oorlog. En wat zij verzonnen was dat de mens de vijand van de planeet is. Zij zeiden dat het idee dat globale opwarming gecreëerd kon worden en dat de schuld bij de mensheid gelegd kon worden, goed zou passen. Dit zijn de woorden die zij gebruikten: “that would fit the bill”.  In de jaren ’70 geschreven en in die tijd in de denktanks besloten, en in 1991 door de jongens gepubliceerd in een boek dat “The First Global Revolution” heet, zeer waardevol om te lezen.

 

Als zij in de belangrijkste denktank op een goed idee komen veranderen zij die agenda nooit. Ik heb eerder gezegd, het zou niet uitmaken, al waren we tot aan onze ogen bedekt in sneeuw, het hele jaar rond, zij zullen bij globale opwarming blijven, dat is de agenda. Ze hebben de term natuurlijk wel lichtjes in “klimaatverandering” veranderd, dat betekent simpelweg: veranderingen in het weer. En zij zitten nu in het proces waarin zij de algemene bevolking overtuigen om, bijvoorbeeld, bang voor de zomer te zijn.  Het wordt allemaal gedaan door de verandering en verstoring van percepties. Zware psychologie wordt op dit alles ingezet, en zij hebben zeker een goed begrip van de massapsychologie van het algemene publiek. Deze jongens maken geen verlanglijstjes voor de toekomst en ze sturen ze niet door de schoorsteen naar de Kerstman. Als zij een idee hebben implementeren ze het ook.

 

Ik heb de statistieken van het Departement van Statistieken van de Verenigde Naties gevolgd en zij kondigen ieder, ieder jaar aan dat het spermagehalte van de Westerse man – dat sinds de jaren ’50 dramatisch gedaald is - ongeveer 75 to 85 % lager ligt. Nu, als zoiets in vijftig jaar over heel Europa heeft plaatsgevonden en het hen plotseling is gaan opvallen en er wordt vervolgens geen crisis van gemaakt - ze gaan er niet verder op in, zij geven je de statistieken en gaan door naar de volgende statistieken over een ander onderwerp - betekent dat dat het onderdeel van de agenda is, anders zou het een crisis zijn! Als dit niet gepland was, als dit geen onderdeel van de agenda was, als zij het niet geautoriseerd hadden, geloof me, zou het een crisis zijn,. En nu vertellen zij ons dat de gemiddelde Amerikaan 20% minder sperma heeft en dat slechts 15% daarvan beweeglijk is. Dat is geen toeval.

 

Wat is er in de jaren ’50 gebeurd om deze bal aan het rollen te krijgen? In de jaren ’50 stopten zij plotseling al de bekende vrouwelijke synthetische oestrogenen in de voedselvoorraad. Zij stopten het in het babyvoedsel. Proctor & Gamble waren de eersten die het na onderzoek, veertig jaar later, toegaven dat zij een reinigingsmiddel gebruikten, zogenaamd om de babyflesjes mee te steriliseren, en het bleek Bisphenol A te bevatten – nogal vreemd om babyflesjes mee te reinigen als Bisphenol A precies datgene is dat jonge, mannelijke kinderen aanvalt en de testikels stopt zich naar behoren te ontwikkelen.

 

Je kunt zelfs nog verder tot in groter detail terug. Je komt erachter dat de cosmetica industrie insufflatanten gebruikte. Insufflatie is een techniek waarbij er bepaalde dragers in de crèmes zelf gestopt worden. En deze crèmes die andere chemicaliën in zich dragen, worden door de huid geabsorbeerd, zij brengen de ladingen de bloedstroom in. We komen erachter dat de vrouwen zeer vergiftigd waren door de kunstmatige Bisphenol A en andere ingrediënten, en daarom was er in de eerste 8-12 weken in de zwangerschap van een jongen een grote kans dat dat jongetje volledig onvruchtbaar zou worden of zoals ik zeg misschien wat beweeglijk sperma zou hebben. Dit werd vijftig jaar geleden allemaal begrepen. Bisphenol A bijvoorbeeld, werd in de jaren ’90 van de 19e eeuw ontdekt. En de schadelijke eigenschappen die het voor mensen had, met name voor mannen, was toen ook bekend. Nu zit het in al de bierblikjes - geweldige manier om de mannen opnieuw te raken – zij bedekken de blikjes ermee. Er zijn veel onthullingen over geweest. De CBC, een televisiestation in eigendom van de regering – het is de BBC van Canada -  zond een documentaireserie uit die “The Disappearing Male” heet. En die documentaire gaat op al die onderwerpen in, met bewijs.

 

Als je teruggaat naar de geschriften van Lord Bertrand Russell en Julian Huxley en Aldous Huxley - die trouwens ook familie zijn van de Darwins – zul je erachter komen dat zij in de jaren ’30, ’40 en ’50 spraken over het steriliseren van bevolkingen. En zij zeiden zelfs dat zij de naald zouden moeten gebruiken om een meegaande, plooibare bevolking te creëren – we moeten de mensen neerdrukken en ook de vruchtbaarheid omlaag brengen. Wat werd er In de jaren ’50 in Europa en de Verenigde Staten uitgebracht? Met een enorme promotiecampagne?  Het poliovaccin kwam uit. Dat was het eerste vaccin dat uitkwam door middel van een massale angstcampagne, een massale angstcampagne. Polio was heel erg zeldzaam maar als je teruggaat naar de oude Pathé zwart-wit nieuws filmpjes, die zij in die tijd over de hele wereld lieten zien, zij lieten je dezelfde ene jongen met de ijzeren long zien en dat heeft de hele wereld bang gemaakt. Hoeveel poliogevallen waren er in werkelijkheid? Was het echt polio? We weten van de eerste shots dat de generatie die ze gekregen had honderden Simian-virussen bij zich droeg, levende Simian virussen in de inenting. En Simian-40 had volgens de maker en ontdekker van het vaccin maar één doel en dat was het veroorzaken van kanker. (En ik heb ook een kopie van de discussie met deze man en zijn staf, waarin zij dat toegeven). Zij wisten dat in die tijd al. Zij zeiden dat de voordelen zwaarder wogen dan de nadelen die zich op langere termijn zouden voordoen. Dat was hun excuus.

 

Sindsdien zijn we getraind om steeds meer inentingen te accepteren. Tot vandaag aan toe, de baby’s krijgen nu ongeveer dertig inentingen voordat zij het ziekenhuis uit zijn. Als je naar de grote producenten van de inentingen kijkt, zoals  Baxter Laboratories, die onlangs in het nieuws waren omdat zij levend griepvirus samen met het vogelgriep virus gemengd hadden en uitgebracht hadden. En zij werden door een ander land betrapt, dat het op fretten getest had en al de fretten gingen dood – zij hadden precies datgene gedaan waar zij zeiden bezorgd over te zijn dat het in de natuur zou gebeuren, dat de gewone griep vermengd wordt met een dodelijke griep en heel erg besmettelijk wordt. “Zij hebben het per ongeluk gemaakt” wordt ons verteld.

 

Maar ga nog verder terug in de geschiedenis van Baxter Laboratories en dan kom je erachter dat Baxter Laboratories in de Tweede Wereldoorlog onderdeel was van de I.G. Farben groep. Zij waren verantwoordelijk voor het maken van chemicaliën enzo, die als gas gebruikt werden, en zij werden ook gebruikt in andere medische experimenten op gevangenen. Dat staat in de archieven van het onderzoek dat naar I.G. Farben verricht werd. Een goed boek om te lezen is: “The Crime and Punishment of I.G. Farben”. In dat boek staat het allemaal gedocumenteerd. Al de bedrijven, de Westerse bedrijven die  betrokken waren in het opzetten van Hitler’s regime, worden in dat boek vermeld. En Baxter Laboratories – degene die naar buiten komt met al de inentingen die we moeten nemen, zogenaamd voor de varkensgriep – gaat nog steeds door.

 

Als je onderzoek doet naar Connaught Laboratories (als één voorbeeld), Connaught werd in de Tweede Wereldoorlog in dienst gesteld om bacteriën en virussen te produceren, een zwam die het tarwe en de maïs in Duitsland zou aanvallen. Meneer (Frederick) Banting die insuline ontdekte - de grote held Banting - had tijdens de Tweede Wereldoorlog als voornaamste taak het vinden van manieren om de voedselvoorraad van een heel land te vernietigen. En hij kwam met ideeën om een vorm van wat wij nu de gekke-koeienziekte noemen te creëren - iets waardoor de hersenen van het vee van de veestapels wegrotten; zuivelvee en vleesvee - en het werd in de Wereldoorlog geproduceerd. Ik vraag me vaak af of er wel zoiets als gekke-koeienziekte bestond, of komt het daar vandaan?

 

De grote laboratoria en Connaught Laboratories werden later uiteindelijk verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de bloedvoorraad voor ziekenhuizen en hemofiliepatiënten, en voor bijproducten van de bloedvoorraad voor Canada. Toen meneer Clinton aan de macht was, sloot hij een deal met een aantal gevangenissen in de Verenigde Staten. De gevangenen kregen een dollar voor een zak bloed en dit materiaal werd allemaal aan Canada verkocht. En bijna iedere hemofiliepatiënt in Canada, iedereen die daar bloed van kreeg eindigde met Hepatitis en verschillende andere ziekten. De overheid hield een 10-jaar durend onderzoek, wachtend totdat ze allemaal zo goed als dood waren, misschien dat er één of twee het overleefd hadden, voordat zij compensatie uitbetaalden. Zij wisten vanaf het allereerste begin dat dit bloed besmet was. En daar is Connaught Laboratories - onderdeel van het Military Industrial Complex, actief in de Tweede Wereldoorlog – ze kopen het bloed en verkopen het en distribueren het over heel Canada. Toen de CBC een documentaire maakte over Connaught Laboratories en hun rol hierin, werd de kleine man die het ingekocht had op de trappen van zijn kantoor gepakt, en hij draaide zich om en hij zei tegen het camerateam, dat hem ondervraagde over al de doden die in Canada veroorzaakt waren, duizenden!, en zei: “het is business”. Dat was het enige antwoord.

 

Ik zeg al jarenlang dat de grootste internationale ondernemingen echte bedrijven zijn maar dat het ook  frontgroepen voor één systeem zijn. Tijdens de Koude Oorlog bijvoorbeeld werden er veel boeken over de oorlog gepubliceerd – hoe die gewonnen zou worden enzo  - en zij waren het er altijd over eens dat diegene met de hoogste technologie zou winnen. Nu, als je in een systeem van vrij ondernemerschap (free enterprise) zit, kun je nooit toestaan dat niet-geautoriseerde uitvindingen uit het niets opkomen, met name in het gebied van communicatie en dat ze aan het publiek gegeven worden. Daarom creëerden CIA, MI6 en de overheidsdiensten van andere landen frontorganisaties om de leiding te nemen en de technologie te beheersen. In de technologie zou je nooit concurrentie kunnen toestaan en het zonder autorisatie aan de mensen geven. Het moet door degenen die heersen goedgekeurd worden.

 

Over de gehele linie gaat dat met alles zo. Je creëert cultuur, je manipuleert cultuur. Je geeft het publiek wat je ze wil geven en je onderdrukt datgene waarvan je niet wil dat ze het krijgen. Het moet onder controle blijven. In een vrije markteconomie en waar ondernemerschap kun je dat niet gebruiken – je kunt het niet hebben, daarom zet jij de frontbedrijven op. Het zijn echte bedrijven. Zij zullen de producten produceren, maar het is geautoriseerd. En mannen aan de top van de CIA en MI6 financieren en runnen het.

 

We hebben dit in het verleden gezien met diverse banken, die door de CIA opgezet waren. Zij tunnelden het geld naar al de grote oorlogen die zij aan het vechten waren. De BCCI was een van de eersten die instortte. Vader Bush was ooit directeur en daarna ging hij terug om het hoofd van de CIA te worden. Dit waren enorme banken, enorme bedrijven.

 

Wat voor sommige mensen moeilijk te begrijpen is, is dat er niet alleen sprake is van een elite die een laatste stap neemt om alles over te nemen, maar dat iedere generatie in de afgelopen honderden jaren met dezelfde elite is opgevoed, met de voorvaderen, die de show ontwierpen en leidden. De elite is in feite simpelweg hun systeem in een nieuw systeem aan het veranderen, een opgewaardeerd systeem dat henzelf dient. Het is een moeilijk te begrijpen concept voor mensen. Zij zijn getraind om te geloven dat dingen op het moment gebeuren, door toeval, door crisissen die uit het niets komen, met “hier is wat we moeten doen, we moeten het oplossen als het zich voordoet”. Niets is minder waar.

 

En als mensen wakker worden gaan zij doorgaans door dezelfde fasen heen als iemand die zeer diep bedroefd is, als je erachter komt dat democratie in de eerste plaats nooit bestaan heeft. Je gaat door een fase van woede heen, door een fase van depressie, je zult iedereen de schuld geven en hopelijk kom je het dan te boven en word je actief en wil je meer weten over wat er gaande is en wat er gaande is geweest.

 

(Youtube deel 3) Je zult uiteindelijk ook tot het besef komen dat je tegenover een systeem staat dat heel erg oud is. Het is het enige, echt georganiseerde systeem op de hele planeet. Het gebruikt aloude wetenschappen in het management van populaties. Karl Marx had helemaal gelijk. Hij was één van hun jongens die ingezet werd om de dialectiek op te zetten, en hij had helemaal gelijk toen hij zei dat geld een middel van de elite is. Het is essentieel dat de mensen die handel drijven of voor zichzelf werken het geld als ruilmiddel gaan gebruiken (dat daarna door belasting van hen teruggeëist kan worden). Zij worden slaven. Want wettelijk, duizend jaar lang, kon niemand iets van je afnemen. Geld representeert je voedsel, je huis, alles. Als het door middel van belasting van je teruggeëist wordt, zijn zij een vorm van slavernij aan het creëren. Het is daarom essentieel dat de werkers in geld geloven. De elite heeft al het geld in de wereld, zij hebben al de bronnen in de wereld in bezit. Zij hebben geen geld nodig. Maar voor hen is het nodig dat wij geloven dat het het enige is dat we moeten gebruiken. Vandaag is “de macht van de portemonnee” zoals zij het aan de top noemen, tot het uiterste gebruikt door bijna alles wat de mensen verdienen via belasting terug te heffen.

 

Je verbind dat aan Charles Galton Darwin en zijn boek “The Next Million Years”, waarin hij de volgende paar duizend jaar voor de elite uiteenzet, en al de veranderingen die plaats zullen vinden. Hij was de kleinzoon van Charles Darwin, die, opnieuw, verwant was aan Huxley en vele anderen. En hij zei in de jaren ’50 in zijn eigen boek: “Slavernij heeft altijd bestaan, in de ene of de andere vorm”. Er zijn verschillende manieren waarop je slavernij kunt hebben. Je kunt een stel handlangers hebben, een stam dwingen om je te gehoorzamen en je slaven te zijn. Dat komt met veel geweld, maar je moet ze te eten geven enzo. Je kunt ze echter ook toestaan om een deel van hun verdiensten voor zichzelf te houden, om zichzelf in stand te houden, en de rest in te nemen om de elite te dienen en de structuur van het systeem  te verschaffen. Maar hij zei: “We zitten nu in het proces van het creëren van een meer geavanceerde vorm van slavernij”. In andere woorden, het algemene publiek, die dit systeem in zou glijden en voor wie het  natuurlijk zou gaan worden, zou nooit te weten komen dat zij in werkelijkheid slaven waren.

 

Je verbind dat aan de instituties waar de Huxleys en de Darwins toe behoorden. Het Royal Institute of International Affairs. Deze heeft in ieder land van de wereld kantoren. Zij hebben de Verenigde Naties opgericht. Zij zeiden in hun eigen geschriften vanaf het begin (en tot aan het heden), dat de wereld die zij aan het binnenbrengen waren, een wereld dient te zijn waarin iedereen die geboren wordt (of toegestaan zou worden geboren te worden) geboren zou worden om de staat te dienen. Dat zou hun enige functie zijn - dat wil zeggen, als ze een baan voor je hebben of je nodig hebben. Maar het is een meer geavanceerde vorm van slavernij, en we gaan er vandaag doorheen.

 

Deze families zijn hier al eeuwenlang mee bezig geweest en ik denk dat het nog veel langer is. Hoe komt het dat de Rothschilds als een revolutionaire familie op toneel verschijnen? Hoe komt het dat zij plotseling vijf landen konden overnemen, met vijf zoons, centrale banken konden creëren of de centrale banken die al bestonden over konden nemen? Waarom lopen zij tot aan vandaag voorop in de wereldpolitiek? Waarom is dat? Waarom gaat een generatie van de familie Rothschild niet een andere richting in, waarom verliezen zij hun interesse niet? Je hebt hier met een specifieke religie te maken, met een religie en een doel. Je zult dit soort fanatieke inter-generationele devotie aan een agenda alleen vinden als er een soort religie bij betrokken is.

 

Wanneer kwamen al deze families op, met de banken? We komen erachter dat toen de Rozenkruisense rechtbank aan het hof van Elizabeth de Eerste gecreëerd werd – en dit is openbare geschiedenis – John Dee, Francis Bacon, Francis Drake, al deze jongens waren lid van de Rozenkruisers. Het kwam in dezelfde tijd ook in Frankrijk en Duitsland naar buiten. Zij kondigden hun aanwezigheid zelfs aan op billboards over heel Parijs. In Engeland waren de leden in de tijd van Koningin Elizabeth de Eerste in de openheid. Hun idee was om goud en geld door middel van plundering te vergaren. Zij leefden voornamelijk van de Spaanse galjoenen en de Spanjaarden haalden het goud uit Zuid-Afrika. John Dee en Bacon waren ook adviseurs van koningen en koninginnen. En zij schreven over hoe je bevolkingen moest beheersen, misleiden en voor de gek houden, en hoe je ze oorlogen in kon trekken waarbij zij dachten te weten waarvoor ze aan het vechten waren. John Dee verzon de term “the British Empire”. Die term bestond voordat hij het zei en opschreef niet. Hij ging met het idee naar de koningin en hij zei dat er een systeem opgezet zou moeten worden waar landen door Engeland binnengevallen of overgenomen zouden worden, zodat zij  een wereldsysteem konden creëren, dat op vrije handel gebaseerd zou zijn. Vrije Handel. Hij zei dat die landen die bereid waren het Britse systeem te adopteren, een speciale status zouden krijgen, de “most favoured trading status”. Het zijn precies de termen die zij in al de handvesten voor Vrije Handel opgeschreven hebben. Maar als we vijfhonderd jaar teruggaan zien we dat het voor het eerst gebruikt werd door een adviseur van Koningin Elizabeth de Eerste. Dus daarom weten we dat er een wereldplan onderweg was.

 

We weten bijvoorbeeld ook dat Kipling, die voor de Britse Raj in India werkte, veel boeken geschreven heeft en een zeer Hoge Vrijmetselaar was, hij werd naar de Verenigde Staten gestuurd. Hij sprak voor de Amerikaanse Senaat en hij zei: “Wij overhandigen de toorts aan u”. Amerika moest vanaf dat moment de kosten van deze wereldoorlog dragen, om zo de wereld over te nemen en in een globaal  systeem te veranderen.

 

***

 

Ik ben Alan Watt en ik ben een lange-termijn onderzoeker in de geopolitiek en de psychopolitiek van een wereldgenootschap, het genootschap dat tijdens ons leven globalisering aan het binnenbrengen is.

 

In de jaren ‘50 kwam er een boek uit. Het heetteThe Next Million Years” en was geschreven door Charles Galton Darwin. De Galtons waren een speciaal stel dat met eugenetica naar buiten kwam. Zij kwamen met de IQ test op de proppen, die nu over de hele wereld voor schoolkinderen gebruikt wordt, met de bedoeling om het gemiddelde intellect van kinderen te berekenen, hen in graden te classificeren etc. Zij trouwden alleen met de Darwins. Charles Galton Darwin was de kleinzoon van Charles Darwin. Hij was een natuurkundige.

 

Nogmaals, waar we het over hebben is wat Huxley zei. Huxley was het eindproduct van selectieve voortplanting voor het verkrijgen van een wetenschapper, en Charles Galton Darwin was dat ook. Zij waren volgens de Platonische lijnen gefokt - Plato sprak er ook over - en zij werden de wetenschappelijke klasse.

 

Charles Galton Darwin was een topnatuurkundige in Engeland. Hij werkte aan atoomenergie, wapens enzovoort. Hij was ook verbonden aan andere delegaties in de Verenigde Naties, had heel veel macht, was heel bekend en heeft in de media veel exposure gekregen over politieke en sociale gezichtspunten. En hij kwam in de jaren ’50 uit met het boek “The Next Million Years”.

 

“The Next Million Yearsis een verbazingwekkend boek want het is een ongelooflijke blufpartij over hoe een elite letterlijk de komende miljoen jaar over de wereld zou heersen, en hoe het gedaan zou worden, niet hoe het gedaan zou kúnnen worden maar hoe het gedaan zóu worden.

 

Zijn grootste leus door het hele boek heen was dat de media en onderwijssystemen samen heel hard aan het algemene publiek zouden moeten werken, zelfs vanaf de schooltijd en verder, om het zover te krijgen dat zij zichzelf toe zouden staan om gesteriliseerd te worden Hij zei dat de inferieuren de superieuren eruit zouden fokken, en dat was zijn grootste angst. Nu, hij sprak namens zijn eigen gevestigde orde, zijn eigen groep.

 

Zij hielden zich dus met eugenetica bezig. En je komt erachter dat de Verenigde Staten een groot laboratorium voor eugenetische experimenten werden. Mensen realiseren zich dat niet. Want toen een groot deel van de Albigenzische afstammelingen, de Kathaarse afstammelingen, de Bogomilafstammelingen, de Verenigde Staten binnenkwamen, onder de schijn van Christendom, zetten zij hun eigen specifieke eugenetische experimenten op. De Mormonen waren zo’n experiment, waar paren gekoppeld werden.

 

Een van de grootste experimenten die ooit in de geschiedenis hebben plaatsgevonden was het Oneida Experiment – Oneida, New York - , waar de man die het opzette de vrije hand kreeg om mannen en vrouwen aan elkaar te paren, niet om altijd samen te leven maar alleen om voor een specifiek nageslacht te paren. Charles Darwin was bij het experiment betrokken. De nieuwsbrief die de Oneida’s uitbrachten werd ook naar de Huxleys gestuurd. In de laatste fase kwam H.G Wells ook over om een bezoek te brengen. Het was een van de grootste eugenetische experimenten die ooit uitgevoerd zijn, onder de bescherming en de schijn van het Christendom. Zo kwamen zij ermee weg. En de man, (John Humphrey) Noyes, die de leiding over het experiment had, was een Hoge Vrijmetselaar. Zijn neef was (Rutherford B.) Hayes, die de president van de Verenigde Staten werd. Er waren dus grote mensen, die dit eugenetische experiment aan het einde van de 19e eeuw tot in de 20e eeuw ondersteunden.

 

Wat hoopten zij te bereiken? Hoe kunnen we dit in verband brengen met het  Council on Foreign Relations en het Royal Institute of International Affairs, of met de geschriften van zeg de Huxleys of de Darwins? Wel, zij geloven en geloofden vanaf de tijd van Darwin dat al de mensen die het “juiste materiaal” hadden om in het leven uit te munten, om rijkdom te vergaren, met het goede intellect, eigendom, en het behoud ervan door de generaties heen, reeds geboren waren. Daarom was alles dat na Darwin kwam toevallig. Al de elite families waren al gevestigd, er zouden niet meer elitefamilies bijkomen. Al de andere mensen trouwden “in common” omdat hun vrouwen niet voor hen uitgekozen werden, zij werden niet om eugenetische redenen aan elkaar gekoppeld. Zij werden “commoners” genoemd.

 

We komen erachter dat dezelfde uitdrukking gebruikt wordt bij de nieuwe term voor eugenetica, zij noemen het bio-ethiek. En de bio-ethici zeggen dat de gewone mensen “junkgenen” hebben. Het is een klap in het gezicht van het publiek begrijp je, het betekent dat je al deze vreemde foutieve genen hebt omdat niemand van jullie door de generaties heen specifiek gefokt is.

 

Als je je verdiept in de familielijnen van Darwin, de familie van Darwin (en vele andere families uit zijn tijd), zij plantten zich alleen voort met één andere familie, generaties lang. Vijf generaties lang – dat weten we uit de geboorte- en huwelijksarchieven – trouwden de Darwins alleen met de familie Wedgwood, het grote aardewerk conglomeraat. En toen Charles Darwin’s eerste vrouw stierf, trouwde hij met de zus van zijn moeder, die ook een Wedgwood was. Het grote probleem met deze ongelooflijke inteelt – ik moet ook nog zeggen dat de Huxleys ook afstammen van Darwin en zijn vrouwen. Hoeveel van deze families, deze rijke elite families, zich feitelijk met deze inteelt beziggehouden hebben, zullen we nooit echt weten, misschien zullen zij het op een dag publiceren. Maar ik weet dat Ian Taylor een excellent boek over Darwin gepubliceerd heeft, het heet “In the Minds of Men – Darwin and the New World Order”. In dit boek heeft hij de familielijnen gedocumenteerd van, in ieder geval, de Darwin familie en de Wedgwoods. En zoals ik zeg, het ongelukkige aan deze inteelt is, dat als er een dominant gen is dat voor een specifieke ziekte gevoelig is, dat het overgedragen wordt. En ik denk dat zij met genetisch onderzoek hopen de problemen op te kunnen lossen die zij zelf met de gevolgen van deze inteelt hebben. Maar genetisch onderzoek zal niet gebruikt worden voor het welzijn van de rest van de mensheid ( terwijl ons belastinggeld eraan besteed wordt, en er al heel erg lang besteed wordt). Hoe lang hebben zij er al aan gewerkt en waarom zo lang aan genetica? Wat is de achtergrond daarvan?

 

(Youtube deel 4) Al de genetici zijn eugenetici want in de eerste les die over eugenetica gaat wordt begonnen over superieure en inferieure typen. En vanaf de start van hun training op de universiteit aan worden zij echte gelovigen in eugenetica.

 

Wij hebben verteld gekregen over de dubbele helix en de genen en zo, en dat het niet ontdekt was totdat Watson rond de jaren 70’ op toneel verscheen, en dat zij altijd vermoed hadden dat er zoiets als genen bestonden. Dit was jarenlang in medische opleidingen de standaard. “Zij vermoedden alleen dat ze er waren”, zo wordt ons verteld.

 

Maar als je je verdiept in de geschriften van de grootste wiskundige die de Royal Society heeft voortgebracht, Ernest Rutherford. Hij is degene die naar het buitenland gestuurd werd om vergelijkingen voor de piramides enzo voor de Royal Society op te stellen. In zijn memoires zei hij dat hij in de jaren ’20 als wiskundige aan wetenschappelijk onderzoek naar genen werkte. Waarom heb je wiskundigen die aan genen werken nodig als je ze nog niet ontdekt hebt? Je kunt ze niet zien. Tenzij zij ze wèl konden zien. En ik geloof dat zij destijds al ver vooruit waren. Zij wisten van het bestaan van genen. Zij werkten er intensief aan. Want vanaf de tijd van Darwin is het de agenda om een superieur type mens te creëren.

 

Zij hebben met het idee gespeeld om zelfs een superieur type arbeider te creëren, die de superieure klasse zou dienen. Iemand die heel gezond zou zijn, en slim genoeg om al de taken uit te voeren, maar die niet slim genoeg zou zijn om de dominante minderheid omver te werpen. Daar is hun utopische idee in de basis op gebaseerd.

 

Sommigen van hen zijn heel arrogant, zoals Julian Huxley. Hij was de eerste CEO van UNESCO en zei dat het de functie van UNESCO was om over de hele wereld een gestandaardiseerd onderwijssysteem te creëren, zodat al de kinderen in dezelfde gedachtepatronen, geloofspatronen en mentaliteit gemanipuleerd zouden worden; een standaardiseringproces; een grot van Plato waarin we allemaal zouden opgroeien, en we zouden nooit weten wat er zich buiten die grot afspeelt. Hij was daar schaamteloos over. Het was voor social engineerings-doeleinden, niet voor onderwijsdoeleinden.

 

Nu, eugenetica gaat terug tot de oudheid. Alle koningen en koninginnen werden aan elkaar gekoppeld - voor hun veronderstelde geërfde eigenschappen als leiders, en zelfs als goden - door de priesterschappen, die archieven bijhielden van de eigenschappen van het nageslacht. Wat nog ontbrak was een geldklasse die ook diezelfde technieken gebruikte. Dit vinden we bij het naar buiten komen van de Rothschild familie. Je had dus monarchieën die de wereld leidden, die een rijk zoals het Britse Rijk runden. Alles wat je nu nog nodig had was een geldsysteem dat ernaast in werking was. We komen erachter dat de Rothschilds volgens dezelfde principes als monarchieën werkten. Zij trouwden onder elkaar om hetzelfde intellect en mogelijkheden enzovoort te behouden. De Rothschilds trouwen alleen met hun nichten, hun directe nichten, door de generaties heen.

 

We komen erachter dat Benjamin Franklin - heel interessante man, lang hiervoor, opnieuw, hoge Vrijmetselaar. - Dit komt uit zijn eigen geschriften uit het Franklin Institute. Hij sloot zich aan hij de Engelse loge, hij sloot zich aan bij andere loges en hij werd uiteindelijk de Grand Master van de Nine Sisters Lodge in Frankrijk. Hij wijdde Voltaire, en anderen, in als lid. Maar hij was ook lid van de Hellfire Club in Engeland. Benjamin Franklin sprak over de “dragers”, hij noemde hen “dollies”. Dit zijn vrouwen die selectieve genen hadden. Zij waren zelf het product van selectief voortplanten. En de Hellfire Club, zoals heel veel Vrijmetselaars instituten in die tijd, had aan hen “brothels” verbonden. Maar het was ook een dekmantel want de speciale dragers of “dollies” - en een “dolly” is de term die Franklin zelf verzonnen had, deze wordt vandaag nog steeds gebruikt , een dolly is een drager, iets waar je bagage op vervoert - Hij zei in feite, dat diegenen die het waard waren om verder te gaan en zich met deze vrouwen mochten voortplanten (van wie de meeste van nobele geboorte waren), zouden kunnen rekenen op het plezier te weten dat hun nageslacht de garantie kreeg op een leven in de schijnwerpers, in de wetenschap en misschien in het leiderschap in de wereld. Madame Bouvier was degene over wie hij in de Hellfire Club sprak, dat is in High Wycombe Londen. En Madame Bouviers afstammelingen leven nog steeds. Twee wonen in Frankrijk. De ander was Jackie Kennedy.

 

Als je bekijkt hoe politiek gerund wordt en je verdiept je in de geschriften van mensen zoals Lenin bijvoorbeeld. Lenin zei: “Er zijn duizenden richtingen en systemen waarin het publiek kan gaan en onder kan leven, maar het publiek mag dat niet weten”, zei hij. “Het is belangrijk dat het systeem dat voor de mensen gecreëerd wordt door hen geaccepteerd wordt als het enige systeem dat zou kunnen bestaan”. En het is waar, we zitten vast in een systeem van links en rechts. De have-nots tegenover de haves, ofwel degenen die de productiemiddelen in bezit hebben tegenover hen die dat niet hebben, de arbeiders. En dat is het traditionele Labour tegenover Tory, of de Conservatief tegenover de Democraat. Zo wordt het systeem gerund. Het houdt het publiek ingeperkt in een systeem van denken dat het het één of het ander moet zijn, of een weg ergens in het midden. Het komt bij het publiek niet op dat de samenleving in het verleden in vele systemen geleefd heeft. En zoals Lenin zei, is het belangrijk dat het publiek niet weet dat het systeem waarin zij geboren zijn voor hen ontworpen is en dat het ook anders kan zijn. Zij moeten denken dat het het enige systeem is dat zich tijdens hun leven had kunnen ontwikkelen.

 

Daarom zit je vast in een ingeperkt systeem van partijen. Je kiest de ene partij omdat je ziek bent van de laatste, niet omdat je de nieuwe er graag in hebt maar omdat je ziek bent van de laatste en wat ze je aangedaan hebben. En als ze eenmaal corrupt geworden zijn en andere richtingen ingegaan zijn (en dat zullen ze tijdens verkiezingen nooit uitleggen), dan stem je hen eruit en stem je de volgende partij erin. Het is eigenlijk als een tenniswedstrijd, met het publiek in het midden. Wij zijn de bal en gaan heen en weer tussen links en rechts, links en rechts, links en rechts. En intussen worden we allemaal in één richting geherderd. Want politiek is een middel van de elite om het publiek te managen. Dat is alles wat democratie in feite echt is: een middel van de elite om het publiek binnen de perken te houden, hen te managen en langs een vooraf bepaald pad te geleiden, dat buiten iedere vorm van democratie omgaat.

 

Maar als je Bush neemt. Hij moest wachten op 11 september 2001. En ik geloof dit echt, hij moest wachten totdat 11 september plaatsvond. 2001 vond plaats en ging ieder land ging automatisch mee in dezelfde agenda, op hetzelfde moment (dat laat zien dat er vooraf planningen geweest zijn).  Bureaucratieën in verschillende overheden werken niet zo snel. Het kost jaren om dat soort samenwerking te krijgen, die synchronisatie. De taak van Bush was om een totalitair regime op te zette - onder de schijn van bescherming van het publiek - waarin je je rechten verliest, en de machinerie op te zetten, de diensten om het uit te voeren, het leger, de paramilitaire krachten (de politie zijn paramilitairen geworden), en om de instituten voor de bekrachtiging van wetten op te zetten. Obama komt erin, neemt de instituties die nu opgezet zijn, over en het is zijn taak om je door de economische depressie heen te brengen en die krachten op de juiste tijd tegen het publiek te gebruiken. Zo werkt het. Voor mij is het een continuïteit van beleid. Het is helemaal geen apart regime. Dezelfde mannen die Bush erin gezet hebben, de bankiers en de rest, hebben Obama op zijn positie gezet. En Obama heeft zijn loyaliteit aan hen bewezen door hen letterlijk toe te staan het publiek te beroven van al hun geld. En daarna beloonde hij hen door publiek geld en belastinggeld te gebruiken om dezelfde bankiers te redden. Hij is één van hun eigen jongens. Maar hij heeft nu de machinerie die Bush opgezet heeft in werking om de komende opstanden neer te kunnen slaan – waarvan zij zeggen dat ze er gaan komen – en om het publiek een gloednieuw systeem in te managen. Zij noemen het niet government maar governance, internationaal bestuur.

 

Als je naar de toespraken van Obama luistert voordat hij verkozen werd en analyseert wat hij werkelijk zei. Hij zei heel weinig. Hij gaf emotieve toespraken zonder inhoud. Hij zei nooit wat hij wilde doen en hoe hij iets ging aanpakken. Het was bijna als een inleiding op een film die nog niet gemaakt was. Een emotionele redevoering van hoop. Maar niets over hoe de hoop tot realiteit gemaakt kan worden. Hij gebruikte de term die door de academia, zoals de  Ivy League scholen en universiteiten de laatste decennia gebruikt wordt: “the century of change (de eeuw van verandering)”. Dus zijn slogan werd (en zij gebruiken slogans die voor hen geschreven worden) “Verandering is goed”. Iedere idioot zou de simpele vraag moeten stellen: “Wacht eens even, over wat voor verandering heb je het?”. Hoe kun je voor verandering zijn als je niet weet wat de verandering zal gaan worden? Het zou weleens nadelig voor je kunnen uitpakken.

 

Maar zij hebben de mensen zover dat zij net als George Orwell zei met de schapen, je weet wel: “vier-benen goed, twee benen slecht”, “change is good”, en de mensen, zijn volgelingen beginnen het te herhalen: “change is good”. Over wat voor verandering hebben we het? Het verlies van soevereiniteit? Het opgaan in internationale instituties? Een wereldoverheidssysteem? Een systeem waar Amerika niet alleen failliet is en het land is met de meeste schuld van de planeet – voor het uitlenen van geld aan andere landen en voor het fungeren als de politie van de wereld - nu wil Obama de leiding nemen in “sustainability (houdbaarheid)”, carbonbelastingen, door van Amerika het voorbeeld van de wereld te maken dat de rest van de wereld moet navolgen. Hij vraagt iedereen om alles op te offeren wat zij hebben. Dat is wat hij met “change is good” bedoelt.

 

Hij heeft dit plan niet verzonnen. Hij is een lid van het Council on Foreign Relations. Nogmaals, dat komt vanuit de Milner Group, de Cecil Rhodes Society, het Royal Institute of International Affairs, die wereldregering planden waarbij het Britse rijk als model gebruikt wordt – wat nu in zekere zin het Amerikaanse Rijk geworden is. De verandering waarover hij spreekt is een nieuwe wereld van dienstbaarheid waar je de wereldstaat zult dienen. En je moet gaandeweg ook al je schulden aflossen, wat onmogelijk is wat mij betreft, je kunt de enorme schuld die Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog opgebouwd heeft nooit terugbetalen, het is onmogelijk om  terug te betalen.

 

De veranderingen waarover hij spreekt houden in werkelijkheid een New Deal in. Als je een president een New Deal hoort noemen, en we hebben er één gekregen van FDR, van Bush, de laatste Bush die president was, en we krijgen er één van deze regering. Dat is wettelijk toegegeven, door de leider van je land, het is een nieuw systeem. Een New Deal is letterlijk een nieuw systeem. Het eerste systeem was de Grondwet. Onder FDR kreeg je een opgewaardeerd systeem waar de overheid ongelooflijk groot en gecentraliseerd werd. En nu heb je een New Deal onder de schijn van “verandering is goed”.

 

Wie plande de verandering? Het waren niet de mensen die het planden. Wie heeft er baat bij? Dat zullen niet de mensen zijn. Het is de wereld van houdbaarheid (sustainability), meneer Rockefeller, het programma van populatiereductie. Degenen die de toekomst ingaan zullen degenen zijn die noodzakelijk zijn voor het instandhouden van de toekomst. En diegenen die overbodig zijn, de “nutteloze eters,” zullen simpelweg moeten afsterven. Zo simpel is het.

 

De generatie van vandaag, de mensen die nu in leven zijn, wij zijn de generatie die door de grootste veranderingen in de geschiedenis heengaat, de grootste veranderingen sinds de Industriële Revolutie, zelfs volgens Rockefeller zelf. Het is het einde van één onderdeel, van één fase van een lange-termijn plan. En hieruit komt een Nieuwe Wereld Orde, zoals zij gezegd hebben. Meneer Brown, de premier van Groot-Brittannië, zei recent op de G20 bijeenkomst: “Het is een nieuwe wereldorde”, een orde die verschilt van de voorgaande, waarin mensen technisch gezien voor zichzelf werkten en hun eigen werk konden kiezen. De Nieuwe Wereld Orde is een gepland systeem, een geplande economie, een geplande bevolking.

 

Dus het is aan ons, niet aan de volgende generatie, om dit te veranderen. Wij zijn de enigen die het mogelijk kunnen veranderen. En werkelijk, het is, we hebben óf het recht om een onzekere toekomst tegemoet te gaan (en zo zou het leven moeten zijn) waarin we voor onszelf besluiten waar we individueel en collectief naartoe gaan, óf we staan onszelf toe om stomme dieren, wezens te zijn, die geleid worden door degenen die besloten hebben dat zij de meesters over onze bestemming zijn, en waar we onszelf toestaan om geleidelijk gesteriliseerd te worden, gedood te worden, om voor het laatste deel van hun agenda en hun oorlogen gebruikt te worden en daarna weggegooid te worden.

 

Veel mensen zullen van socialisme houden. Zij houden ervan geleid te worden en zij vinden het fijn dat de bazen de wereld voor hen runnen. Maar het komt aan op diegenen die van vrijheid houden, persoonlijke vrijheid, en dat houdt ook in dat er onzekerheid bestaat over waar we heengaan.

***

Vertaling: Hensel, oktober 2011

 

LINKS NAAR VIDEO, IN 4 DELEN OP YOUTUBE, THE ALEX JONES CHANNEL:

 

Alan Watt: The Neo-Eugenics War On Humanity 1/4
http://www.youtube.com/watch?v=C7foJ9ad3PM

 Alan Watt: The Neo-Eugenics War On Humanity 2/4
http://www.youtube.com/watch?v=nDndeMN5MQA&feature=related

Alan Watt: The Neo-Eugenics War On Humanity 3/4
 
http://www.youtube.com/watch?v=xoXxXUtvb0k&feature=related

Alan Watt: The Neo-Eugenics War On Humanity 4/4
http://www.youtube.com/watch?v=A7D30tw4dm4&feature=related

 

 

ANDERE NUTTIGE LINKS:

 

30 mei 2007

 Alan Watt blurb: “Crisis Creation by the Club of Rome - Clubbing Us to Death

mp3 - http://www.cuttingthroughthematrix.com/Blurbs/Alan_Watt_Blurb_CrisisCreationClubOfRome_May302007.mp3

transcript - http://www.cuttingthroughthematrix.com/transcripts/Alan_Watt_Blurb_CrisisCreationClubOfRome_May302007.html

 

19 november 2008

Alan Watt "Cutting Through The Matrix" on RBN: “Class Arrogance and Darwinian Agenda

mp3 - http://cuttingthrough.jenkness.com/CTTM/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_198_Class_Arrogance_and_Darwinian_Agenda_Nov192008.mp3

transcript - http://www.cuttingthroughthematrix.com/transcripts/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_198_Class_Arrogance_and_Darwinian_Agenda_Nov192008.html

 

20 november 2008

Alan Watt "Cutting Through The Matrix" on RBN: “Relationship of Scientific Dictatorship

mp3 - http://cuttingthrough.jenkness.com/CTTM/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_199_Relationship_of_Scientific_Dictatorship_Nov202008.mp3

transcript - http://www.cuttingthroughthematrix.com/transcripts/Alan_Watt_CTTM_LIVEonRBN_199_Relationship_of_Scientific_Dictatorship_Nov202008.html

 

+ 3 februari, 4 februari en 6 februari 2009 ( #248, #249 en #251)

 

 

Video: "Zbigniew Brzezinski to Jihadists: Your cause is right!"

http://www.youtube.com/watch?v=OJTv2nFjMBk

 

 Documentaire: “The Disappearing Male

http://www.archive.org/details/TheDisappearingMale-CBC

 

Boeken:

"The Next Million Years" door Charles Galton Darwin.)

 “In The Minds Of Men – Darwin and the New World Order” door Ian Taylor

http://www.creationism.org/books/TaylorInMindsMen/index.htm

 

Het Oneida experiment:

http://en.wikipedia.org/wiki/Oneida_Community

http://en.wikipedia.org/wiki/Oneida_stirpiculture