27. september, 2010 (#672)

Alan Watt "Cutting Through The Matrix" RBN:

Raadiosaate transkript

Poeemi Copyright Alan Watt 27 .Sept., 2010:

Lahing on läbi:

Lahing on läbi, me oleme valudest vabad,

Täielikult mittefuntsioneerivad, maksustatud ahelaisse:

“Vaadake moraalse languse põhjuseid,

Peameedial pole midagi öelda,

Välja arvatud kiites seitsmekümnendaid, kui liberaalseid,

aastal 2010 me oleme kõik liberaalsed ja haledad,

Loomulikult ei mainita plaani,

Hävitamaks lapse, naise ja mehe moraali,

Sest perekonna tugevust tõesti vihati,

Kõrvaldatud, plaan tormab vaibumatult edasi,

Nüüd autoritaarsuse all, me peame tänama,

Marx’I kava ja kommunistlikke manifeste,

Mis tundub olevat peaaegu lõpule viidud,

Post-demokraatlik ühinenud otsus,

Kapitalismile, kommmunismile, vaata Reece’i komisjoni,

Kaosest on kasvamas kord,

Hävitades rahvused ja kõik piirid”

© Alan Watt 27. sept., 2010

 

Poeemi ja dialoogi autoriõigus Alan Watt – 27.sept. 2010 (väljaarvatud muusika, tsiteeringud ja kuulajate kommentaarid)

 

cuttingthroughthematrix.com

cuttingthroughthematrix.net  ,   .org  ,   .us  ,   .ca
alanwattcuttingthroughthematrix.ca

cuttingthrough.jenkness.com
cuttingthroughthematrix.ethrx.com

alanwattsentientsentinel.eu (erinevates euroopa keeltes)

POSTIAADRESS:
            Alan Watt

E-POST:
alanwattcuttingthrough@yahoo.com

 

Informatsioon Alan’I raamatute, DVD’de, CD’de hankimiseks ja annetusteks:

Kanada  ja Ameerika: PayPal, sularaha, tshekid&

USA jaoks RAHVUSVAHELISED rahakaardid/ Kanada jaoks SISERIIKLIKUD rahakaardid

(Ameerika: rahakaardid - rõhutatult RAHVUSVAHELISED roosad, mitte rohelised siseriiklikud)

Väljaspool Ameerikat: PayPal, sularaha, Western Union ja Money Gram (Money Gram on odavam)

PayPal’I tellimused: KASUTAGE ANNETUSE NUPPU – JA –

Saatke eraldi, täiendava, kaasneva emeili koos PayPal’I tellimusega (nimi, tellimus, aadress)

KELLEL POLE ARVUTIT: kirjutage ülaltoodud aadressile

 

Bruce Springsteen „Vaikuse kood” (Code Of Silence)

Seal on vaikuse kood, millest mei ei julge rääkida,

Seal on müür meie vahel ja jõgi nii sügav,

Ja me jätkame teesklemist, et midagi pole valesti,

Aga seal on vaikuse kood ja see ei saa nõnda jätkuda.

 

 

  Tere rahvas. Olen Alan Watt ja see on Lõigates Läbi Maatriksi, 27 septembril, 2010. Uued tulijad peaksid pilgu heitma cuttingthroughthematrix.com veebilehele.Seal võite alla laadida sadu tunde kõnesid, mida olen andnud, kus ma üritan – ma üritan, jätke meelde; see on väga raske töö, sest seda on nii palju, anda teile ajalugu ja otsetee samuti, et aru saada sellest suurest maailmakorrast, kuhu te lähete, miks teil on ÜRO üles seatud, miks kõik on rahvusvaheline, globaalne, jne ja miks on valitsused lihtsalt esindusmehed, kes kirjutavad alla dokumentidele, mis tegelikult panevad seadused teie kaela, üle-rahvuslike organite nimel – teiste sõnadega, organite, mida teie ei vali. Ma üritan edasi anda teile selle kohta rikkaliku ajaloo. Ma toon esile mõningaid raamatuid samuti, aeg-ajalt, et näidata, kuidas see kõik sündis. Ja ma annan teile mõned organisatsioonid, kes aitasid seda käima lükata. Isegi see läheb see tagasi 19. sajandi lõppu; tegelikult on see palju vanem. See oli organiseeritud – organiseeritud – organisatsioon seati üles ammu aega tagasi, peamiselt, et haarata enda kätte maailm, kus eliit arvas, et neil on õigus selle üle valitseda. Loomulikult oli väga ahvatlev maailma olemasoleval eliidil sellega ühineda. Nad nägid selles mõtet, kus kõik nende eksperdid ütlevad neile: JAH, ME OLEME SIIN KÕIK ÕIGET ASJA AJAMAS; ME KÕIK JÄÄME NÕNDA ELLU. Teie depopulatsiooniprogrammid, see kõik on osa sellest. Sellepärast nad asutasid depopulatsiooni osakondi ÜRO juures. Nad nimetavad seda Rahvastiku Osakonnaks (Population Department): see on depopulatsioon, kui sa tegelikult vaatad nende kavade taha, mis on üleval nende veebilehtedel.

 Kui te olete mu saidil, pidage meeles, ostke raamatuid, ja nii edasi, mis on mul müügiks, sest teie hoiate mind käigus. Ma ei küsi reklaamiandjatelt raha. Ma ei too neid saatesse, kui külalisi, kes hirmutavad sind, ja siis müüvad oma kraami, kui vastumürki. Teist sõltub minu töö. [Tellimuste ja annetuste info on ülal toodud] Need raamatud erinevad tavalistest ajalooraamatutest; mitte ainult kuupäevad, perioodid, kindralid, sõjad ja kraam. Ma toon välja petumängud masside kontrollimiseks tegelikult, ja kuidas seda tänapäeval tehakse. PayPal on ilmselt odavaim võimalus, või lihtsalt saatke sularaha; seni nad vahetavad selle kõige pankades ümber… seni veel. Seal on ka plaadid; mõnedel neist on oma 50 saadet peal. Kui see kõik maha tõmmatakse, ja seda hakatakse ükskord tegema, sest nad räägivad erinevate lehekülgede ärablokeerimisest, internetisaitide, jne. Nad teevad seda juba Austraalias ja teiste Rahvaste Ühenduse maad järgnevad neile. Ülel päeval nad lihtsalt tõmmatakse kaasa ja nii see läheb. Kui teil on selle kõige kohta lugusid rääkida, võite alati neid edasi anda, loodetavasti, kesiganes järgmisest generatsioonist viitsib seda kuulata, kuigi neid on ilmselt vähe.

See on uus maailmakord. Ja see ka tähendab uut maailmakorda. See tähendab kõigi täielikku ümberkorraldamist. Parim allikas, kust teada saada nende plaanide kohta, on Carroll Quigley “Tragöödia ja lootus” (Tragedy And Hope) ja “Anglo-ameerika riigiaparaat” (Anglo-American Establishment). Te näete seal dialektikat, kus pankurid ja nende pojad, peamiselt Londonis baseeruv – mitmeid neist on muide Saksamaalt pärit – seadsid üles selle süsteemi, Kuninglik Rahvusvaheliste Suhete Instituut koos nende Ameerika haruga, Rahvusvaheliste Suhete Nõukogu. Nemad aitasid samuti rahastada marksistliku revolutsiooni sündi, milles tundus enamikele inimestele, et – ja nad mängisid selle hästi välja – see on kapitalismile oponeeruv jõud. Ei. Nad töötasid tandemina, et tuua välja see uus maailmakord. Tulen tagasi enamaga, peale pausi.

Tere rahvas. Oleme tagasi ja Lõikame Läbi Maatriksi. Maatriks on süsteem, kuhu sa oled sündinud, ja sa leidad, et see on üles ehitatud inimeste poolt ammu enne seda, kuhu sai vaid mõeldagi jõuad. Ja see on edasikestev. See on päris fantastiline, mismoodi on see üles seatud. Selles on mitmeid lahtreid, ja kogu idee on lahterdada mõistus, tegelikult, sellest tuleneb kogu Maatriksi idee. Isegi see film (Matrix-tõlk) oli hästiinformeeritud, ilmselgelt, stsenaristid,oli selliselt välja pandud, et seal olid erinevad toad ja sa arvasid, et oled jõudnud lõplikku tuppa ja helde aeg, seal on veel üks tuba selle taga on veel üks, uue juhi ja teistsuguse kambaga ja uue bossiga ja nii edasi. Nõnda juhitakse maailma.

Kui kommunistlik süsteem,  nagu seda kutsuti, kõige laiemas mõistes, levis üle Euroopa ja ülejäänud maailma, sa avastad, et nad saatsid agente kõikjale. See agendid sobitasid oma mõisted vastavaks maa poliitikale. Mitmed neist põgenesid Inglismaalt, et pääseda eemale natsidest, kuna neid tunti kommunistidena. Nad levitasid seda filosoofiat ja rahutusi revolutsiooni nimel. Nad tulid Britanniast ja on nii huvitav näha Miliband’I nüüd, kahte Miliband’I, kelle isa kohta ütleb vikipeedia, et ta põgenes Brüsselist, et pääseda eemale natsidest Teise maailmasõja käigus, kes oli marksistlik teoreetik. Ta oli juut, mitmed nende juhid olid juudid. Ma ei tea miks… te peate selle ise endale selgitama. Nad tõesti haarasid kinni sellest Marxi filosoofiast, kes jällegi oli ise juut. Tõesti, see oli vist Aldous Huxley, kes ütles, et nad muutsid selle tõeliseks uskumuse ja seaduste süsteemiks, seadusliku süsteemi, markismiks, ja ta arvas, et tegelikult sellepärast läksid selle uue kommunismiteooriaga massidesse.

Siin on kaks Miliband’I, kes on oma isa järeltulijad, kes sai tegelikult nende juhiks leiboristide parteis, Britannias.

Leiboristide partei konverents:

David Miliband soovitab parteid ühinemaks Ed Miliband’I taha.

David Miliband andis täna plaanivälise kõne leiboristide partei toetajatele, ja soovitas neid ühinemaks tema venna, Ed’i taha, kes on uus partei juht.

autor Andrew Porter, poliitiline toimetaja/telegraph.co.uk/27.sept.2010

 

Noorem, Ed Miliband, on nüüd leiboristide partei boss ja avalik marksist. Enamik inimestest isegi ei hooli sellest enam tänapäeval. Nad juba tegutsesid hästi teise mõistega, mida nad kasutasid, ja see on Fabiani Selts (Fabian Society). Fabiani Selts asutati ja rahastati Astori perekonna poolt, millest tuli lord Astor. Neid saadeti Ühendriikidesse seda finatseerima. Nende mõte oli, et selle asemel, et teha kiiret revolutsiooni, nad võtaksid üle seestpoolt. See võtaks põlvkondi aega. Loomulikult on nad olnud väga edukad. Tony Blair, kes on Fabiani Seltsi liige, samuti Gordon Brown, nad kõik on isegi tänapäeval Sotsialistliku Internatsionaali liikmed. Nad saavad hästi läbi oma niiöelda oponentidega, sest nende oponendid on kõik samas mängus sees, selles idees “kapitalism versus kommunism”. See toetub kõik samale totalitaarsele valitsusele, mis kasutab sotsialistlikku süsteemi rahva kontrollimiseks. Nõukogude süsteem oli tegelikult katsepolügon, kus probleemid välja lihvitakse.

Kui nad tegid Reece’i komisjoni varajastel viiekümnedatel, nad tulid lagedale ja ütlesid; MEIE IDEE FONDIDE JAOKS AMEERIKAS – see on kongressi dokumentides tegelikult, samuti Dodd’i järelpärimine, ta oli osa Reece’i komisjonist. Ta ütles – ja see on Rockefelleri sihtasutus, Carnegie fond ja kõik need suured poisid – MEIE TÖÖ ON SULATADA NÕUKOGUDE SÜSTEEM VALUTULT LÄÄNE OMAGA KOKKU. Ja selle on nad teinud. Aga nad pidid samuti kultuuri täielikult degradeerima; degradeerima selle määrani, kus pole enam millestki kinni hoida. See on tehtud täiuslikult, teaduslikul pavlovi kombel, et rahvas on lihtsalt selle sisse sulanud ja nad kunagi tegelikult ei mõtle selle üle. See on fantastiline… et mõistus on domineeritud spetsialistide poolt, kes võtsid üle kunsti, meelelahutustööstuse, luureteenistused, isegi kirjanikud olid kõik rahastatud kultuuritööstuse poolt. Ja kultuuritööstus, nagu nüüd on välja tulnud, oli juhitud CIA poolt, alates Teise maailmasõja lõpust, kuni, ilmselt kaasajani välja, kuigi avalikustatud materjalid lõppevad kuskil seitsmekümnedatest.

Siin on teile midagi, mis on mulle päris huvitav, sest kui David Miliband oli Venemaal jutusaates ja ma arvan, et ta vanaema helistas saatesse. Ta oli teadlane, kes töötas Nõukogude Liidu heaks ja loomulikult on nad kõik karmi liini marksistid ja liikmepiletiga kommunistid. Noh, siin on nende järglane levitamaks ikka sama internatsionaali, läbi Ühinenud Rahvaste Oorganisatsiooni, totalitaarse kontrolli, juhitud ekspertide poolt, ja nüüd on nad briti leiboristide partei juhid. Aga midagi ei ülleta mind enam, sest liberaalid ei erine neist. Nad kasutavad erinevaid termineid erinevates parteides ja nad on infiltreerunud mitmeisse neist. Tegelikult, intervjuus Kanadas, Pierre Trudeau koos Rene Levesque’ga – ja mõlemad olid kommunistlikud juhid neljakümnedatel, viiekümnendatel, ja kuuekümnedatel, sedavõrd, et Pierre Trudeau juhatas Kanada Noorte Kommunistide Partei Komiterni, rahvusvahelisele kommunistide kohtumisele, mis toimus vist 1952 aastal Moskvas. 

Infiltratsioon kasutas mitmeid nimesid: sotsialiste, leiboristide parteisid, mida iganes, jne jne. Isegi vist, kui Hrushshov oli Ühendriikides visiidil, nad küsisid temalt kommunistliku partei kohta Ameerikas. Ta ütles; oh, SIIN ME EI KUTSU NEID KOMMUNISTIDEKS VÕI MARKSISTIDEKS, VAID LIBERAALIDEKS. Huvitav mõiste, liberatsioon, alati kasutatud ettekäändena võitlemaks erinevate vähemuste õiguste eest, mis haarab need kõik endaga kaasa. See annab neile põhiarmee, mis ilmub välja protestidel. Nad on ühes võrgustikus, loomulikult, nii minevikus, kui tänapäeval. Nemad ei hooli tegelikult vähimatki gruppidest, keda nad kasutavad. Nad tahavad lihtsalt arvusid, kes ilmuvad välja ja protesteerivad mille iganes vastu, mille kohta on neil kästud protestida kui ühtne grupp. Seega valivad nad äärmusgruppe, jne, ja nad on teinud seda läbi aegade. Isegi George Orwell on rääkinud sellest mõnedes oma kõnedes, kus ta läks kõnelema, oodates kuulda vabaduse sõnumit kõigile ja nad põhiliselt rääkisid, sotsialistlikel miitingutel, vabadusest ainult teatud vähemuste jaoks. See oli nende põhiline nael.

Sa oled elanud süsteemis, kus pankurid rahastasid kommunistlikku süsteemi sündi, mis sai tuntuks kommunistliku süsteemina. Me leiame, et on professoreid, kes on kirjutanud häid raamatuid sellest, kes rahastas seda. Anthony Sutton’i Wall Street ja bolshevike revolutsioon (Wall Street And Boshevik Revolution) on hea raamat, kes oli professor Harvardis; väga hea raamat. Ta kirjutas samuti teise raamatu, Wall Street ja Hitleri tõus (Wall Street and the Rise Of Hitler), oli vist selle nimi. Ja jällegi suurepärane raamat, koos dokumenteeritud materjaliga, ei kuskil mingeid oletusi,  kust see raha kõik tuli… samad suured pankurid. Siin on samuti pankurid, rahastades samuti kõiki kommunistlikke osapooli.

Enamik inimesi arvavad tõesti, et nad elavad riikides. Enamik inimesi tõesti arvab nii. Nad ikka arvavad, et elavad mingitsorti maal. Nad ei teadvusta omale asju. Nad toetuvad peamiselt televisoonile, mis annab neile kõik selle, mille üle nad peavad mõtlema. Brzezinski ütles, et see saab nii juhtuma, kui seda tehnikat veel täiustati, ajupesu nimelt. Ta ütles, et lõpuks INIMESED POLE ENAM VÕIMELISED ISESEISVALT ARUTLEMA; NAD SUUDAVAD VESTELDA AINULT TEEMADEL, MIDA NAD NÄGID EELMISE PÄEVA ÕHTUSTES UUDISTES. Ja seda sa kuuled järgmisel päeval; on see siis Lady Gaga või kesiganes juhtub olema, see on kõik, millest nad mulisevad. Loomulikult ei räägi nad kunagi olulistest asjadest, sest seda ei mainita kunagi, vähemalt mitte detailselt.

Eliit on alati vaadanud rahvale ülevalt alla, ja ma mõtlen sedasama eliiti, isegi kommunistlikku eliiti. Kommunismi, tegelikult, ehitati üles, kui ekspertide juhitud ühiskonda. Mitte valitsetud tööinimeste poolt, vaid ekspertide, teadlaste poolt, esimesed teaduslikud ühingud, kus teadus asendab kõik religioonid. Neil, loomulikult on suurepärane haridus, ja nad panid kõik need uued teooriad kokku – mis on muide lihtsalt religioon, kui ta on ikka veel teooria – mis juhiks maailma korralikult, nagu ta peaks välja nägema, vaba kõik sellest rumalast ebausust. Nad jahvatavad välja teooriaid ja panevad meid alluma neile teooriatele, süstivad meisse asju, isegi kui need teooriad tunduvad meid tapma. Eliit ei ole sellepärast kunagi muutnud oma nägemust. Ja sellepärast on mind hämmastanud, miks maades, nagu Britannia, kus aristokraatia, väga rikas aristokraatia, on seotud pankadega ja sageli omavahel abielus, nagu Britannia, kes toetaks seda, mis justkui tundub olevat nende pisikese võimustruktuuri kuningriigi ülevõtmine. Ja see pole tegelikult sellepärast, et neil inimestel oleks mingi garantiid jätkamiseks; nad on osa süsteemist.

Ja siin on kuninganna…

Kuninganna üritas kasutada riigi vaesust, et kütta Buckinghami paleed.

(Alan: Siin on kuninganna, üks rikkamaid naisi maailmas, ärge pange tähele neid jutte, mida teile selle kohta räägitakse. Mõelge kõige selle kraami üle, mis on nende eramuuseumides, mida on neil kingitud läbi aegade, suurimad rubiinid ja teemantid ja taoline värk. Neil on nende erakompanii, kes tegeleb nende investeeringutega ja tegeleb maksudega; see läheb läbi nende maksustamise eliittegelaste jaoks. Tsiteerin…)

Ministrite käest küsiti, kas on koolide jaoks raha eraldatud, haiglaid ja madala sissetulekuga peresid võidi kasutada, et tegeleda tõusvate küttearvetega.

Robert Verkaik/independent.co.uk/reede, 24.dets.2010

 

 

Kuninganna küsis ministritelt vaesuse eraldust, et aidata kütta paleed, kuid sellest keelduti, sest kardeti, et sellest võib saada avalike suhete katastroof, (A: Siin on veel üks artikkel, mis räägib sellest, kuidas kuninganna sai 30 või 40 miljonit naela ainult tema erakuludeks, mis oleks pidanud kõige selle peale minema.) dokumendid avalikustati Informatsioonivabaduse Akti alusel.

Kuninglikele abidele öeldi, et 60 miljonit naela väärt energiasäästu abirahad olid suunatud madala sissetulekuga peredele ja kui raha anti Buckinghami paleele, selle asemel, et selle saaks korteriühistud või haiglad, see võib viia kuninganna ja valitsuse “ebasoodsale mainekujundusele”. (A: Loomulikult, teate, fassaad, mida nad näitavad, on tähtsam, kui reaalsus; fassaad on see, millesse nad usuvad.)

Abid kurtsid ministritele 2004 aastal, et kuninganna gaasi ja elektriarved, mis tõusid 50 protsenti sellel aastal, tõusid rohkem, kui 1 miljon aastas ja muutusid “alusetuks” (A: Üks miljon aastas, et kütta paleed, ehh; ja uskuge mind, nad ei käi seal sees kogu aeg jopedes ringi, seda nad üritavad proovida ja näidata külastajatele. See on nende hind. Kuid neil on samuti miljoneid kroonlühtrite puhastamiseks; teate, seda ja toda, mis neil on vaja teha – eriline eesriie, mis tehti veinikeldri jaoks, maksis umbes 1,5 miljonit. Tulen tagasi peale pausi.)

Tere rahvas. Oleme tagasi, Lõigates Läbi Maatriksi. See on tõesti hämmastav, see maailm, kui oled lugenud plaani, sa oled vaadanud neid aastaid, kuidas see töötab, kuidas nad loovad situatsioone, panevad mehi neid esindama, pakuvad erinevaid parteisid ja isegi erinevates maades mõnikord ja segavad selle kõik läbi ja siis nad tulevad lahendustega ja me kõik hingame kergendatult. See oli kogu külma sõja mõte, kui nad treenisid lapsi jooksma nende klassi laudade alla, juhul, kui aatompomm peaks kukkuma. Nad teadsid pagana hästi, et laudade alla peitu pugemine ei aita kõige vähimatki… mitte vähimatki. Aga see aitas neid kasvatamaks üles hirmus kohese hävingu ees. See töötas lõpuks, kuuekümnendate lõpus - seitsmekümnedate alguses sa nägid neid inimesi, kes olid suureks kasvanud ja just abiellunud, koos võibolla nende esimese lapsega, ja nad olid nendel suurtel paraadidel, protestimas sõdade vastu, jne, ja sõjaohu vastu ja tuumadesarmeerimise eest. See on täpselt mida nad tahtsid, et juhtuks, et need protestid jätkuksid, loobumaks rohkem õigustest, ja me peame ühinema kui üks maailm, et see mõttetus lõppeks. Tegelikult polnud kunagi mingit tuumasõja ohtu. See oli viis, kuidas nad mängisid oma mängu. Sedamoodi nad mängisid oma mängu.

Kuidas tõesti, umbes miljon inimest saavad kontrollida miljardeid? … kui sa selle peale mõtled. Sa pead neid hoidma pidevalt ilma kaitseta, pidevalt ääre peal, mitte kunagi olla kindel, mis toimub,  elama pidevas hirmu seisundis, ja andma neile tõelised sõjad, kui see on vajalik; see nopib neid natuke vähemaks ja teeb rikkaid rikkamaks, sest nad on sõjatööstuse omanikud. Neil on nii mitu kärbest tappa ühe hoobiga, niiöelda, nad treenivad neid, et ME PEAME MIDAGI TEGEMA; MEIL ON NII PALJU SÕDU; ME PEAME KÕIK TULEMA KOKKU JA LOOBUMA OMA ÕIGUSTEST. Nad seadsid üles Ühinenud Rahvaste organisatsiooni millest saab embrüo või kui soovite maailmavalitsuse tuum, mis muidugi nii ongi tänapäeval, kui me oleme kõik väidetavalt globaalsed. Ähmane termin, kas pole? Me oleme kõik globaalsed. Vahepeal oled ikkagi maksustatud ja nüüd on sinu raha, vastavalt Kommunistlikule Manifestile, kui see kirjutati, ütles, et hakkab toimuma RIKKUSTE ÜMBERJAGAMINE ja Lääneriigid, kaasaarvatud Ühendriigid ja Kanada peavad saatma palju oma maksuraha ehitamaks teid kolmanda maailma riikidesse, ja kõike muud, mida nad vajavad, jne, jne, et suured rahvusvahelised korporatsioonid, mis juba seal ees on, millel on harud üle ilma laiali, saaksid transportida oma kaupu ja meie maksame kõik  selle eest. Mis veel uut? Mis siin veel uut on?

Siis meil on Ahmadinejad’i ÜRO kõne. Kogu Lääne blokk loomulikult – sest nad on kõik liitlased ja nad on kõik kirjutanud alla kokkulepetele, et neil peab olema sõda Iraaniga – jalutasid välja, kui ta adresseeris selle ÜRO delegatsioonile, ÜRO peamajas, ja kõneles teistele võimudele. Kirjas on…

Ahmadinejad’I kõne põhjustas väljamarssimisi.

bbc.co.uk/24 September 2010

 

 

USA ja teised Lääne delegatsioonid kõndisid protestiks välja Iraani presidendi kõne ajal, kus ta ütles, et enamik inimesi uskusid USA valitsust olevat 9/11 rünnakute taga. (A: Niisiis, nad kõndisid välja… mis kõneleb samuti sellest, et see oli ette planeeritud, et nad välja lähevad. Neil on nende nuhid ja nad teavad, mis kõnesid on ees oodata.)

Mahmoud Ahmadinejad kõneles ÜRO Peaassambleel, New York’is.

USAga ühinesid väljamarsil, läbi oma esindajate kõikidest EL riikidest, Kanadast, Austraaliast, Uus-Meremaalt ja Costa Rica’st.

USA kirjeldas tema remarke, kui “vastumeelseid ja ettekujutuslikke”.

Aga hr Ahmadinejad tundus olevat kohkumatu sellest protestist, rünnates sionismi ja Israeli.

Kapitalismi “läbikukkumisi”

Iraani presidenti kõne oli poliitiline tiraad, osaliselt jutlus, ütles BBC diplomaatiline korrespondent Jonathan Marcus. – tema enda maailmavaate laiaulatuslik väljendus.

Iraani president ütles, et ta juhataks terrorismikonverentsi järgmisel aastal ja et 2011 peaks olema tuumadesarmeerimise aasta.

Tuletage meelde, et Iraan on ehitamas tuumajaama.Päris huvitav, et Kanada on peamine CANDU (CANada Deuterium Uranium – tõlk) reaktori müüja üle planeedi, Indiasse ilmselt kah ja Pakistani ja teistesse taolistesse riikidesse. Aga siis polnud sellega mingeid probleeme, kas pole? Nad on väga valivad, kes saavad taolisi reaktoreid ja kellest saab tõesti, teate, õitsev ja suur, esimese maailma riik. Mitte, et Iraan oleks nende taga, sest Iraanil on ilusaid linnu ja kõik muu sinna kuuluv; kindlasti esimene maailm, jahvatavad välja palju tipptasemel, hästi haritud inimesi ülikoolidest. Aga me peame alati arvama, et nad elavad kõrbes ja katavad oma nägusid ja muud taolist. Igastahes, sellised asjad toimuvad seal, kui nad teevad siin seda pantomiimi läbi, sest nad tahavad Iraani üle võtta.See ON – nagu isegi Christopher Hichens on öelnud oma viimases raamatus; ta ütles – SEE ON SÕDA. See on sõda religiooni vastu. Selles pole vähimatki kahtlust.

Nad standardiseerivad praktiliselt kogu maailma ateistlikuks ühiskonnaks. Teadlased on uus preesterkond, eksperdid ütlevad meile, mida teha, ja kõik kuulavad eksperte. Nad ei saa lubada religioone, millel on ikka veel jüngrid, kes usuvad nende kirikut ja järgivad nende traditsioone, enne kui nad järgivad valitsuse traditsioone koos nende uute teadlaste traditsioonidega. Teil ei saa seda olla, standardiseeritud maailmasüsteemis. See on see, mis tegelikult toimub. Nad peavad, jällegi, see on tõsi, siin pole kahtlust, et kogu Lähis-Ida tehakse ilmselt maatasa, maatasa, nagu nad on teinud head tööd Iraagis ja mujal. Me teame seda Uue Ameerika Sajandi (New American Century-tõlk) grupist, koos Cheney, Pearle ja ülejäänutega, ja George Bush Jr, neil oli nimekiri hävitamisele kuuluvatest riikidest enne 9/11 toimumist, alates Afghanistanist jätkates Iraaki – nad avaldasid selle – ja siis see pidi olema Iraan ja siis Süüria. Ja Israel kavandas sama asja, seega on seal kindlasti kokkumäng toimumas, ilmselgelt. Mõned on lubatud esimesse maailma ja mõned mitte. Mõnedel on lubatud olla bossid ja mõnedel mitte. Tulen tagasi peale pausi.

Tere rahvas. Oleme tagasi ja me Lõikame Läbi Maatriksi, tuues välja vasturääkivusi, mida annab teile meedia ja vähemalt lisades sellele, miks sündmused toimuvad. Sest meedia asi ei ole kindlasti sulle öelda… nad ei pea sulle ütlema. Huvitav, ma lugesin mingi aeg tagasi artiklit, kus korrespondentidele kästi teha uurivat ajakirjandust Fox’i uudistele, ja neid palgati, kui väljaspoolsed töövõtjad, tegid loo ja Fox’i uudised litsusid selle laiaks. Nad ei tahtnud seda, sest ma arvan, sest see tõi mängu Monsanto ja kõik need suured poisid ja nende sõbrad. See läks kõik Ülemkohtuni välja, ja ma lugesin selle kohta ajalehest. Kohtunik ütles lõpuks, NOH, MEEDIAL JA UUDISTETEGIJATEL POLE VÄHIMATKI PÕHJUST VÕI VAJADUST ÖELDA SULLE TÕTT. Pole midagi sulle antavates uudistes, mis peab põhinema tõel. Pole ühtegi seadust kirja pandud, mis peab olema tõde. Ja see on fakt. See on tegelik tõde. Nende töö on sind teatud seisundisse viia; nad on rahvamasside kontrolli esmane relv. Seda nad on… ja on muidugi alati olnud. Kunagi inimesed teadsid seda. Isegi mu isa elueas, kui ta oli noorem, nad kõik teadsid seda, et meediaparunid on osa maailma eliidist, oma plaanidega ja sa ei saa usaldada midagi, mida nad sulle ütlevad.

Huvitav, et depopulatsiooniprogramm on edasi tormamas. See on tõesti edasi tormamas. Inimesi sureb hullu moodi, mitte ainult bakterioloogilise sõja või aerosoolide pritsimise tõttu – see on suur osa sellest kahtlemata. Ma olen rääkinud inimestega, kes korjavad siseorganeid, organeid transplanatsiooniks, ja nad lendavad üle Ühendriikide, kus keegi on end hiljuti tapnud, enamasti. See äri õitseb Ühendriikides praegu, meeste ja naistega, vanade ja noortega, sest pole mingit tüli. Ja ometi pole seda kuskil meedias mainitud. Ja siin on see kõige otsesemast allikast, inimeselt, kes sellega tegeleb. Nad rändavad, need vennikesed, rühmades; mõned jahivad neerusid, teised südameid, kolmandad kopse, mõned maksa. Nad näevad neid suletud poode kõikjal, nad lähevad linnadesse, kus nad käisid mingi aeg tagasi, mis olid õitsvad, seal on pool liiklusest tee peal. Töötus tõuseb tõesti praegu lakke, kaugelt kõrgemale, kui nad rahvale ütlevad, muidugi. 

See ON plaan Läänemaailma jaoks, samuti  Britannia teab seda nüüd, nad on kannatanud selle üle aastaid. Ameerika on praegu minemas üleminekufaasi, kus neid tõmmatakse alla samahästi kui kolmanda maailma staatusesse; see on tulekul. Sellest on sündimas uus maailmakord, kus Ühinenud Rahvaste Organisatsioon eraldab iga regiooni jaoks toitu, nagu neile meeldib seda kutsuda. See on muide nende harta; ja sa pead hoidma oma rahvastikku all. Nad jätavad ikkagi selle teile, kui RAHVUSELE – see on ainuke kord, kui nad mainivad teid, kui rahvusriiki, kui nad ütlevad sulle, NOH, ME EI SAA TEILE ANDA ROHKEM TODUNORME SELLEL AASTAL; ME PEAME SEDA JAGAMA NENDE JA NENDE JA NENDE JA NENDEGA, AGA TE PEATE LEIDMA MOODUSE OMA RAHVA VÄHENDAMISEKS. Loomulikult, kui nad selle käima saavad, hakkavad nad teie kvoote igal aastal vähendama. Nõnda hakatakse maailma juhtima. Depopulatsioon on alati olnud suur probleem eliidi jaoks läbi aegade. Kui inimesi hakkab juurde tekkima – siis on nad hästi toidetud – nad hakkavad sõdu korraldama, mõnikord muidugi näljahäda pühib nende ridu, läbi katku. Ja sõda ise on suurepärane vahend tekitamaks näljahäda; kui poisid võitlevad, keegi ei künna ega külva. Seda on kasutanud nii ammu, kuni Kreekani aegadeni välja.

Teate, me alati mõtleme, sest jällegi me oleme nii rumalad, me oleme treenitud olema rumalad ja mitte mõtlema. Jällegi, sest me oleme nii naiivsed ja me oleme üldiselt kenad inimeste vastu, me ei suuda ette kujutada, et juhid teevad meie vastu midagi paha. See on lihtsalt kujuteldamatu… sest meile söödetakse nii palju propagandat. Näiteks, sõjavägi ei teeks kunagi midagi sulle halba; see on SINU sõjavägi ja sa oled uhke nende vormis poiste üle mingil põhjusel – see on sinusse sisse süstitud. Siin on artikkel. See on ajast, nagu 21. aprill, 2002 ja Observer’ist.

Miljonid osalesid sõjalises pisikute testis.

(A: Ma olen seda varem lugenud aga aeg on see uuesti üle lugeda, sest see on seotud pritsimiste artikliga, mida loen hiljem.)

Enamik Britanniast oli bakterite mõju all, mida pritsiti salajastes katsetes.

Anthony Barnett, ühiskonnaelu toimetaja, The Observer, pühapäev, 21. aprill, 2002/guardian.co.uk

Kaitseministeerium muutis suure osa maast (A: See on Britannia.) hiiglaslikuks laboratooriumiks, et läbi viia seeria salajasi bakteritesõja teste rahva peal.

Just ilmunud valitsuse raport annab esimest korda laiaulatusliku ametliku ajaloo Britannia bioloogilise relva katsetest alates 1940 kuni 1979. (A: Näete, see on viimne tärmin. Kõik, mis juhtus peale seda aega, avalikustatakse aastal 2050 või midagi taolist.)

Mitmed nendest testidest olid seotud potentsiaalselt ohtlike kemikaalide ja mikro-organismide levitamisega üle laiade rahvahulkade ilma nende teadmata.

Kui mõnede salajaste katsete detailid on viimastel aastatel välja ilmunud, 60-leheküljeline raport paljastab uut informatsiooni enam kui 100 varjatud eksperimendi kohta.

Raport paljastab, et sõjaväepersonali instrueeriti ütlemaks igale “liigpärivale uurijale”, et katsed on seotud ilmastiku ja õhusaaste uurimisprojektiga. (A: Kas see pole kõik tuttav, armas rahvas?)

Testid, mida viidi läbi valitsuse teadlaste poolt Portton Down’is, olid mõeldud aitama MoD (kaitseministeeriumi) hindamaks (A: See on see, mida nad lõpuks rahvale ütlevad…) Britannia haavatavust, juhul, kui venelased levitavad surmava pisikutepilve üle maa. (A: Milline pläma, ah; absoluutne jama. Jah, vaatame, kas see tapab meie enda rahvast, sest venelased võivad seda teha. Ei, nad testisid seda kraami, mida hakatakse kasutama kunagi üle kogu planeedi, inimesed.)

Enamikel juhtudel katsetes ei kasutatud bioloogilisi relvi, vaid alternatiive (A: Need on siiski bioloogilised tegelikult.) mida teadlased uskusid jäljendamaks bakterioloogilist sõda ja mida MoD väitis olevat ohtutud. Kuid perekonnad maa teatud piirkondades, kelle lapsed sündisid defektidega, nõudsid avalikku uurimust.

Ühes raporti peatükis “Helendavate osakeste katsed” (A: Kuulake seda…), paljastab, kuidas aastatel 1955 kuni 1963 lendasid lennukid Kirde-Inglismaalt kuni Cornwalli tipuni, koos lõuna ja läänerannikuga, visates alla suurtes kogustes tsink-kaadmiumsulfiidi (A: Kaadmium on kuidagi tuttav sellega mida nad praegu pritsivad, kas pole?) rahva peale. Kemikaalid triivisid miile sisemaale, selle helenduvus lubas seda jälgida. Ühes teises katses kasutades tsink-kaadmiumsulfiidi, veeti generaator Frome’I lähedal teele Somersetis, kus see paiskas tund aega kemikaali välja (A: Loomulikult tuul kandis selle üle piirkonna ja siis nad nägid, kes jäi haigeks.)

Ühes teised peatükis, “Suurte piirkondade katmise katsed”, kirjeldab MoD, kuidas 1961 ja 1968 vahel enam kui miljon inimest, kaasaarvatud Inglismaa lõunarannikuga, Torquey’st kuni New Forest’ini oli bakteritele paljastatud, kaasaarvatud e.coli ja bacillus globigii, mis käitub kui antraks. (A: Need olid tegelikult ELAVAD bakterid; selle varjus, et see käitub kui siberi katk. Jah.) Neid levitati sõjalaevalt, Icewhale’lt, mis oli Dorseti rannikul ankrus, mis pritsis mikro-organisme viie kuni 10-miili raadiusel.

Raport samuti kajastab detaile TÄRINGU (DICE) katsetest lõuna Dorset’is 1971 kuni 1975 vahemikus. Sellega olid seotud USA ja Suurbritannia teadlased, pritsides õhku massiivsetes kogustes serratia marcescens bakteriga, koos antraksi simulandi ja fenooliga. (A: Mulle meeldib see “antraksi simulant”. Pean silmas, vähem ohtlikku tüüpi bakter, mis.)

Sarnast bakterit levitati “Sabotaazhi katsetel” 1952 kuni 1964. Need olid testid, määramaks suurte valitsusehoonete ja avaliku transpordi haavatavust rünnakule. 1956 lasti bakterit Londoni metroosse lõunasöögi ajal koos Northern Line’i, Colliers Woodi ja Tooting Broadway vahel. Resultaat näitas, et organism levis umbes 10 miili. Sarnaseid teste korraldati tunnelites, mis jooksevad Whitehall’is valitsushoonete alt läbi.

Eksperimente korraldati vahemikus 1964 kuni 1973 mis oli seotud pisikute ämblikuvõrkudele niidistikele kinnitamisega karpidesse, testimaks, kuidas pisikud jäävad ellu erinevates keskkondades. Neid eksperimente viidi läbi tosinates paikades üle kogu maa, kaasaarvatud Londoni West End. (A: Loomulikult on neil jälle londonlased pihus.), Southamptonis ja Swindonis. Raport annab samuti detaile enam kui tosina väikse välitesti kohta aastail 1968-1977.

Viimastel aastatel on MoD volitanud kahte teadlast üle vaatamaks nende testide turvalisust. Mõlemad teatasid, et seal polnud riski rahva tervisele, kuigi üks soovitas, et vanurid või hingamisteede all kannatavad inimesed võisid saada tõsiselt kahjustatud (A: See on sama, mis surm…), kui nad hingasid piisavates kogustes mikro-organisme sisse.

Kuigim, mõned perekonnad piirkonnas, mis kandsid salajaste testide põhikoormat, on veendunud, et eksperimendid põhjustasid nende laste sünnidefektide all kannatusi, füüsilist invaliidsust ja õppimisraskusi. (A: Test, mida nad tegid koos USA valitsuse ja Kanadaga üle Winnipegi, 53’ndal oli see vist või 54’ndal, oli sama asi, paljudele vanematele lõppes see vähiga laias plaanis, ja praegu nende lapsed, järglastel tekkis samuti vähk ja ka defektid. Sedamoodi töötab valitsus. Nad tegid sama asja Ühjendriikides. Kas see pole vast midagi, mis? Kas see pole vast midagi… ja see kõik loomulikult jätkub, sest artikli päris lõpus ta küsib, kas seal on ka praegu midagi toimumas…)

Küsides, kas selliseid teste viiakse ka praegu läbi, Sue Ellington, pressiesindaja (A: Ja see on avalike suhete ametnik) ütles: “See ei ole meie poliitika käesolevaid uuringutest diskuteerida.” (A: No näete.)

Sa lihtsalt kujutad ette kõike seda pritsimist taevas: See on ainult sinu fantaasia. NASA isegi levitas videot, koolides näitamiseks, et näitada neile, millised on kondensioonijäljed, harjutamaks neid nägemast neid pikki jälgi taevas, mis ei ole kindlasti kondensijäljed, aga nemad ei saa seda kunagi teada. Nad usuvad seda, mida neile öeldakse. Nad kasvavad sellega suureks, sest see hakkab jätkuma aastaid. See plaan jätkub aastateks.

Siin on Iirimaa ja Sovereign Independent.

Pensionär aheldab end kemojälgede protestil Dàil’i väravate külge.

Pressiteade, Maud Brown/sovereignindependent.com/28. september, 2010

 

Breda Murphy – Kemojälgedest väsinud

Kella 11.0-16.00, neljapäeval, 29.septembril 65 aastane Breda Murphy aheldatakse Dàil’i (parlamendi) väravate külge Dublinis. Tema protest oli ärgitatud pidevate õhust pritsimiste tõttu, mis viiakse läbi üle enamiku Iirimaa. (A: Just nagu meil siin Kanadas ja Ühendriikides.)

Mitmed valitsused üle planeedi on pritsinud tsiviilelanikkonda erinevate (sageli ohtlike) bioloogiliste ja keemiliste agentidega alatest 1940 aastast. Briti valitsus on isegi üles tunnistanud mõnesid niiöelda „teste“.

Üks peamistest tehnikatest, mis tänapäeval kasutusel, on see, et tsiviillennukeid on palgatud pritsimisi läbi viima. (A: Mitmed neist ei ole tegelikult, niipalju kui see mind puudutab, traditsioonilised reisilennukid, sest ma olen neid näinud tegemas silmuseid ja X-manöövreid ja lülitamast seda kraami sisse ja välja ja muutmas kurssi. Ja need lennukid on valged, nad on markeerimata, need, mida sa näed.) Sellistel reisilennukitel võib märgata midagi, mis esmapilgul tunduvad olevat harilikud väljaheitejäljed. Kuigi, need ebanormaalsed jäljed tunduvad pärinevat muudest kohtadest lennukil, kui mootorist. (A: Ja see on tõsi. Neil on mingid teised asjad, need ei tule mootoritest.)

Neil anormaalsetel jälgedel kulub samuti palju kauem aega hajumiseks, kui tavalistel kondensijälgedel (contrails), mille jätavad reaktiivmootorid. Murelikud vaatlejad on ristinud need jäljed kemojälgedeks (chemtrails). Kui viiakse läbi intensiivseid pritismisi (näiteks üle linnade), moodustavad need venivad kemojäljed taevas sageli ristikujulisi jälgi.

Kemojälgi kahtustatakse põhjustavat mitmesuguseid terviseprobleeme, alates ninaverejooksudest, kuni kopsuhäireteni.

Breda Murphy on elanud Kildare linnakeses kogu oma elu. Seega, kui 14. juunis sellel aastal õhupritsimiste intentiivne programm üle Kildare algas, märkas ta seda peaaegu otsekohe.  (A: Selle mõjusid.) Ta nägi isegi suuri musti helikoptereid (A: Madalal hõljumas, muidugi. Ma olen ka seda siin kord näinud.) pritsimas linna. Päevade jooksul peale pritsimiste algust tema, ja paljud tema naabrid, alustasid mitmete tõsiste terisehäirete kogemist. Nendega kaasnesid ninaverejooksud (A: See on tavaline.), migreenid (A: Väga tavaline) ja tõsiseid kopsuvaevused. (A: Sa ei saa neid puhtaks, sest need ründavad bronhitorusid. See lõhub limaskesti, bakterid tungivad sisse ja krooniline bronhiit on käes.

Breda ise kannatas peavalude, hingetuse (A: See on veel üks sümptom.), mitmete valude ja torgete ning kõrgenenud temperatuuri käes. Üks tema näopool on üles tursunud ja tema silmad on nii tõsises turses, et tal on raskusi nägemisega. (A: Selle sa saad, kui sul tekivad ninakoopa probleemid.) Teda sunniti konsulteerima kiirabiarstiga ja diagnoositi kõrgenenud vererõhu ja infektsiooniga ninakoobastes ja ülemises kopsutraktis. Ta veetis haletusväärse suve oma koju vangistatuna, lahkudes sealt ainult hädavajaduse korral. Viimasel paaril nädalal on pritsimised Kildare kohal taasalanud. Breda ja tema naabrid elavad jälle hirmus oma tervise eest.

Breda nõuab, et valitsus viivitamatult käseks lõpetada need pritsimised Kildare ja teiste selleks valitud piirkondadel riigis! Vastasel korral tähendaks see tõsist seaduserikkumist tema ja teiste iiri meeste ja naiste põhiliste inimõiguste üle!

Breda Murphy on saadaval intervjuuks ja tema kontaktandmed:

telefon: 00353 (0)85 106 87 42 (Breda)

email: maud.brown@yahoo.co.uk (Maud)

See on surma pritsimine. Kas te teate, palju rahvast sureb selle tõttu? Kas te teate? Need, kes on vanainimesed või noorukid, kes on rohkem tundlikud, kui teised, neil poleks ilma pritsimisteta midagi viga, ei mingeid sümptoome; aga nad saavad kõik need astmaprobleemid jne. Neil poleks midagi olnud häda. Aga ei, nad saavad selliseid kroonilisi infektsioone, mis sulevad nende trahhead ja kõik muu. Ja nad surevad. Ja nagu ma varem mainisin, tohter, kirurg, kes jahib südameid, ja need massiivsed enesetapuarvud, seda ei panda samuti paberile, sest see on tipp-plaan. Tipp-plaan... valitsus ei räägi sellest. Ja see on maailma plaan. Kaadmium on selles kraamis samuti, mis on vähki põhjustav agent. Meimed meist ei märka seda, sest nad ei ole kunagi vaadanud taevasse kogu oma elu jooksul ja nad ei tea, mida sellega võrrelda. Kas pole häbiasi, mis? Kas pole häbiasi.

See on jätkuv kava, nagu ma ütlen, on see marksistlik osa kavast, pidi dekulturiseerima ja degradeerima ühiskonda järk-järgult, Lääneriikides, sest riiki, mis on täielikult mandunud, on kerge valitseda. Ja kui sa tõmbad need mutta, ilma moraalita, need ei hoia kokku, ei võitle koos, ei seisa teineteise eest. Ja sa hävitad perekonna, mis oli peamine asi, mille nad pidid hävitama. Siin on üks artikkel. Selle nimi on...

Seitsmekümendad: dekaad, kus mehed lõpetasid olemaks mehed.

Dominic Sandbrook/dailymail.co.uk/27. september 2010

Väga huvitav, et nad nüüd selle asjaga välja tulevad, sest meedia teadis pagana hästi, milles asi on, kui see kõik toimus. See läheb edasi, kuidas mehed on femiseeritud, jne, ja kuidas nad tõesti hävitasid perekonna, tehes kõik tööjõuks. See ei maini fakti, et nad kahekordistasid maksubaasi, mis on väga käepärane. Inimesed eelistavad omada raha ja asju ja autosid – nagu Charles Gaulton Darwin pakkus, et nad teevad – selle asemel, et lapsi saada. Siis me lähme teise artikli juurde. See on samuti seitsmekümnedatest. Seitsmekümnedad, see  jätkub selle kohta, kuidas degradeerisid ühiskonna...

Unustage svingivad kuuekümendad: Seitsmekümendad nägid promiskuiteedi, abordi ja pornograafia plahvatust.

Dominic Sandbrook/dailymail.co.uk 27 september, 2010

(A: See oli kõik osa manifestist, et hävitada selle, strateegia Lääneriikide jaoks)

See oli dekaad, mis feminiseeris mehed, ja tegi naised rohkem maskuliinseks. Laupäeval, ajaloolane Dominic Sandbrook kirjeldas, kuidas seitsmekümendatel feministid aitasid pöörata traditsioonilisi sookonseptsioone. Viimases osas selles seerias, väidab ta, et need polnud mitte svingivad kuuekümendad,vaid dekaad pärast seda, mis oli TÕELISE seksuaalrevolutsiooni tunnistajaks. (A: Miks nad kutsuvad seda revolutsiooniks? Kommunistlikud revolutsioonid...enamik revolutsioone kommunismi eest olid SOTSIAALSED revolutsioonid.)

Meile ikka meeldib meenutada svingivate kuuekümendate mõnusid, ja rahva mälusse on need pressitud igaveseks, kui seksuaalse revolutsiooni aastakümme - pöördepunkt vabaduste ajastul, mis muutis ühiskonda igaveseks. (A: Näete, liberalismi maskiga, me vabastasime kõik, ojaa.)

Aga see stereotüüp, kõikelubavatest, ennastsoosivatest kuuekümendatest on tohutult ekslik.

Reaalsuses, oli see aeg, kus suures osas, enamus briti rahvastikust säilitas märkimsväärselt konservatiivse hoiaku ja käitumise.

Enamik teismelisi poisse mitte ainult ei oodanud oma pruute olema süütud, vaid nõustusid, et poiss peab tüdrukuga abielluma, kui ta teeb ta rasedaks.

Uuringutes selgus, et noorukid üldiselt elasid märkismiväärselt vooruslikult, enam, kui kaks kolmandikku poisse ja kolm neljandikku tüdrukuid olid ikka süütud.

Niiöelda svingivate aastakümne lõpus oli vaid üks kümnest oli veidigi aktiivse sugueluga.

Aga samm üle seitsmekümendate, kui pidurid võeti maha. Selle kõige võti on Tabelett. (rasedusvastane-tõlk) (A: Aga see oli samuti kavandatud. Tulen tagasi peale pausi)

Tere rahvas. See on Lõigates Läbi Maatriksi, lugedes praegu artiklit, lõpetades Mail Online loo Tabletist, kuid samuti kogu kultuuritööstus oli selle mõjutaja sellel ajal, TIPUST alla. See ei alga sugugi rohujuure tasandilt. Tipust alla koos narkootikumidega, rock’n’rolliga ja kogu taolise värgiga ja sugulise lõtvusega ja „kas me pole ägedad“, kui nad tõid saatesse külalisi, kes kukkusid toolidelt, olles narko all. Need poisid BBC’st, kes juhtisid  BBC’d, kes juhtisid valitsuse positsioonilt, olid kõik Etonist; teate, aristokraatlik tüüp. Need on, kes andsid teile kõikelubavuse ajastu, kõik tipust alla pressitud. See ei maini siin, et valitsus tõesti survestas Pereplaneerimise Assotsiatsiooni, mis on jällegi osa nende depopulatsiooni struktuurist.

Siis, 1970, valitsuse surve all, Pereplaneerimise Assotsiatsioon instrueeris sadu kliinikuid teha seda kättesaadavaks üksikutele naistele. 

Kolme aastal jooksul vaatlused näitasid, et 65 protsenti noori naisi olid seda võtnud, ja see kõik tõusid 75 protsendini kaks aastal hiljem. Kaheksakümendate lõpus oli arv 90 protsenti.

Nad jätkavad revolutsiooniga, kuidas kõike muuta, ja ühiskond on põhimõtteliselt täielikult lõhestatud, vallutatud. See ei maini seda osa loomulikult. See ei räägi põhjustest selle taga. Ja nõnda toimus Lääne lammutamine. Sellepärast saab meil nüüd olla tippmees, kes oli leiboristide partei juht, kes on makrksismiteoreetiku poeg, mis tähendab agenti, kes õpetab seda gruppidele üle Euroopa. Nii need asjad käivad, see on osa sellest.

Meil on helistaja, Clint Ontariost. Kas kuulete, Clint?

Clint: Tänan jällegi, et võtsite mu kõne. Tahtsin teiega pisut NASA teemat puudutada, pilvemoodustistest. Neil on tegelikult uus buklett, mida nad plaanivad jagada koolidele siin Põhja-Ameerikas, uutest pilvemoodustistest. See näitab sõna otseses mõttes kemojälgesid õhus, ja neile on antud erinevad nimed. See on päris märkimisväärne, kuidas nad on alustanud laste indoktrineerimist uute pilvedega.

Alan: Uued pilved, keerja kujuga, mis on nii kõrgel. Need on öösel helendavad või midagi taolist on neil veel, mis helendavad ööpimeduses ja taoline värk. Imeline... kõik on uus.

Clint: Inimesed saavad seda tegelikult guugeldada või youtubest leida. See on päris hämmastav. Ma siin mõtlesin, ma tean, et Fritz Ter Meer on Codex Alimentariuse taga, vana saksa keemik. Mõtlesin, et võibolla on tal midagi pistmist kemojälgedega  Ma ei ole päris kindel, millal need algasid.

Alan: Nad algasid sihikindlalt... Tegelikult algasid nad nii kaua tagasi, kui viiekümendatel, kui testid Britannia ja Kanada teatud paikade kohal. Winnipeg oli suur koht Kanadas; kogu linna pritsiti kümme päeva järjest ja nad kõik jäid haigeks ja paljud said vähi. Valitsus tunnistas, et Ühendriigid ja nemad osalesid testis. Britannias tegid nad suuri X-e taevasse, mida sa näed, nendega märgiti punkte. Minu linn võeti sihtmärgiks, kui olin noor. Nii, et nad testisid seda värki, et näha efekte ja siis uurida sind läbi rahvusliku tervishoiusüsteemi pikaajalistest mõjudest läbi kogu su elu. Nad algasid sihikindlalt, see on nüüd igapäevane, alates 1988 aastast. Siis see tõesti murdis Kanadas läbi.

Clint: Ok, sest sa näed neid lendamas paarikaupa. Siin minu kandis, ma näen neid alati lendamas paarides ja nad ristuvad. Sa näed neid. Ja ma olen otseselt näinud neid lendamas teineteise kohal. Ma olen seda maininud pereliikmetele ja sõpradele ja nad on nagu... ikka seesama jura... et see on ainult kondents või mida iganes.

Alan: Jah- Mõnikord nad lülitavad oma pritsingu välja, ja siis pole mingit saba taga, ja teisel see jätkub, samal kõrgusel.

Clint: Täpselt. (naerab)

Alan: (Alan naerab)

Clint: Tänan Alan.

Alan: Tänan helistamast.

Aga see on maailma hullus. Inimesi on kerge kontrollida. Kõik, mis nad teevad, on mittemidagi ütlemine ja avalikus on sellega rahul. Teate isegi, Lady Gaga hoiab teid hõivatuna.

Hamishi ja minu poolt Ontariost, Kanadast soovime head ööd ja olgu sinu Jumal või Jumalad sinuga.

 

Saate teemasid puudutavad lingid:

Marksistlikud Milibandid juhivad leiboristide parteid

Kuninganna üritas kasutada riiklikku vaestefondi rahasid, et kütta Buckinghami paleed

Ahmadinejad – Kõne ÜRO’s – Lääne blokk jalutab välja

Enamikku Britanniast kasutati bakterioloogilise sõja katsetel – avalikustatud 1940-1979

Meeste feminiseerimise liikumine Ühendkuningriigis

Seitsmekümnendate kava