Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

’Sadomasokismin Psykodynamiikka’

 

 

lokakuun 25. päivä 2006

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Ja nyt on lokakuun 25. päivä, vuonna 2006.  Kiireistä aikaa ihmisille jotka yrittävät saada tehdyksi kaikki mitä pitää tehdä ennen kuin lumi tulee maan tähän osaan, ja nyt on jo satanut viikkoja, joka päivä - joka ainut päivä.  Kaatosadetta, joten elämme sääsodankäynnin alaisuudessa, jonka aikomukset tulevat varmasti ilmi, ja jo nyt maaseudun tiet ovat läpimärät ja täynnä kuoppia ja kaikkea muuta.  Aika myöhäinen aika vuodesta korjata niitä, tietysti, kun rynnitään eteenpäin suurten NAFTA-valtateiden 11 sekä 69 kanssa Ontarion läpi.

 

Haluaisin muistuttaa ihmisille jotka saavat näitä puheita levyillä että voivat käydä sivuillani cuttingthroughthematrix.com, siellä on jotakin ostettavaa, DVDeitä, CDeitä ja kirjoja, eikä vain tästä ikuisesta Uudesta Maailmanjärjestyksestä - sehän on aina uusi.  Jokainen historian aikakausi on osa Uutta Maailmanjärjestystä, ja tämän historian voi oppia sivuiltani.

 

Haluan myös sanoa että luen kaiken postin jota saan postitse tai sähköpostitse, mutta en rehellisesti sanoen voi vastata kaikille, koska tämä ei ole mikään liikeyritys joihin olemme tottuneet tätä Uutta Maailmanjärjestystä vastustavien liikkeiden auktorisoiduilta johtajilta.  Minä en saa taloudellista tukea, minulla ei ole mitään tiimiä työskentelemässä puolestani tehden kaiken työn.  Tämä ei ole mikään rahapaja.  En ota mainostajia joten joudun tekemään muuta selviytyäkseni, puhumattakaan kaikesta mitä minun pitää tehdä, kuten puun hakkaamisesta, sen suojaamisesta sateelta ja kaikkea tuollaista.  Siksi en voi vastata jokaikiselle joka minulle kirjoittaa.

 

Jotkut kysyvät niin monia kysymyksiä kirjeissään että vain heitä varten pitäisi kirjoittaa kirja, ja tietystikään minulla ei ole siihen aikaa.  Minua on vain yksi, mutta luen silti kaiken postini ja olen oppinut tuntemaan monia ihmisiä vain heidän postinsa välityksellä.  Tiedän heidän oman tilanteensa pienessä elämässään tässä suuressa maailmassamme.  Tunnen missä he ovat omissa suhteissaan, kaikki tuollaiset asiat, heidän huolensa, ja jaan kyllä heidän surunsa koska olemme menossa uskomattomien muutosten läpi - uskomattomien muutosten.

 

Luulen että jotkut näistä pojista ovat itse sanoneet että kyse on suurimmista muutoksista sitten ajan kun ihmiset muutettiin maalta kaupunkeihin teollisuuden vallankumousta varten.  Käymme läpi kaikkien kulttuurillisten shokkien, yksinkertaisesti mennen eri suuntaan samantyyppisten asioiden kanssa, kulttuurishokkeja meidän kulkiessamme seuraavaa vaihetta kohti, joka on ympärillämme.  Näemme sen joka päivä.  Jotkut voivat milteinpä haistaa sen, mutta se on kaikkialla ympärillämme ja se on liikkeessä.

 

Niin, on mukava kaatosateinen surkea päivä täällä Ontariossa ja itsekin kutistun päivittäin, ja lopulta olen kääpiön kokoinen, ellei sitä sitten aleta kutsua nimellä 'pystysuuntaisesti vammainen' tänä päivänä.  Ehkä se olisi poliittisesti korrekti termi.  Mutta, sellainen minun pikku elämäni tänään on.

 

Tämän illan puheessa haluaisin jatkaa edellisestä, joka liittyi tavallaan valtaan ja erilaisiin persoonallisuus-tyyppeihin, joita valta joko vetää puoleensa tai etoo.  Meidän on muistettava että synnymme järjestelmään jonka luonnollisuutta pidämme itsestäänselvyytenä vain koska se on olemassa syntyessämme ja kasvamme siihen.

 

Oikeudet tai vapaudet joita luulemme omaavamme tänä päivänä eivät ole aina olleet olemassa, ja nyt kun meillä on ne, emme koskaan käytä niitä, ja vasta kun joku tulee ja ottaa ne pois vähä vähältä ja kun tullaan tilanteeseen jossa emme enää voi jättää sitä huomiotta, ihmisillä on tapana huomata ne yhtäkkiä ja alkaa valittaa; eivätkä he muuta oikeastaan teekään kuin valittavat, tai antavat vallan johtajalle joka vie heidät tuhoa kohti.  Tämä on normaali käytäntö kautta historian.

 

Ennen reformaatiota ja ennen keskiaikaa, aivan siihen asti, kirkko määräsi ihmisten enemmistön elämästä.  He antoivat todellisuuden sille ajalle jossa ihmiset elivät.  Aatelisto aina alas sireihin ja yliherroihin asti ja heistä vuokraviljelijöihin ja maaorjiin, elämä oli paljon yksinkertaisempaa.  Enemmistölle elämä ei ollut mukavaa, etenkään kasan alimmille, mutta heillä ei ollut kysymyksiä joita meillä tänään on, kysymysten monimutkaisuuksia elämän tarkoituksesta tai päämäärästä.

 

Heidän koko todellisuutensa muodostui katolisen kirkon antamista opetuksista kunakin aikana.  Ei tarvinnut ajatella asioita koska kaikki vastaukset annettiin valmiina.  Millekään ei ollut tieteellistä selitystä.  Kaikki oli Jumalan tahto.  Jumalalla oli taivaassaan hierarkia ja hierarkia maan päällä peilasi sitä.  Eli taivaallinen ja maallinen.  Siksi he aina käyttävät eläinrataa ja tähtiä ja esoterisia ryhmiä selittämään tämän.  Katolisen kirkon huipulla tämä ymmärrettiin aina, ne jotka kuuluivat huipun sisäpiiriin.

 

Ihminen syntyi perheeseen, ryhmään, kylään, ja tiesi tehtävänsä joka olisi hänen omansa koko elämän ajan jo lapsena.  Valittaminen ei kuulunut asiaan.  Jos niin teki, ei ollut ketään kelle valittaa - oli vain paholaisen vallassa, eikä tarvinnut ihmetellä asioita kuten mikä saa tuulen puhaltamaan tai sateen putoamaan, ja ainoa viihde mitä ihmisillä oli - kotiviihteen ja kansanlaulujen lisäksi, jotka luultavasti ovat ainoa todellinen kulttuuri joka kenelläkään koskaan on ollut - olivat kiertävät näytelmät, moraalinäytelmiksi niitä kutsuttiin.  Ainoat Euroopassa auktorisoidut tulivat kirkolta, ja ne olivat moraalinäytelmiä, pieniä palasia Raamatusta joita näytettiin aina uudelleen ja uudelleen monotonisesti jotta moraalinen pointti saatiin iskostettua ihmisiin hallintaa varten, jotta heidät saatiin tottelemaan ja näkemään sen tarkoituksen tarinan muodossa.

 

Samaa tekniikkaa käytetään tänä päivän poliittisessa korrektiudessa, ja samat ajatukset markkinoidaan meille draamojen ja komedioidenkin kautta, nämä tekniikat ovat ikivanhoja ja juontuvat aina antiikin Kreikasta.  Keskiaikana ei ollut niitä monimutkaisia huolia joita meillä tänä päivänä on.  Ihmiset tunsivat kuuluvansa johonkin kaikesta huolimatta.  Sitä kuului luokkaan tai sosiaaliseen luokkaan johon syntyi.  Tavallaan oli olemassa kollektiivinen mieli.  Kaikki selitettiin itselle ja ryhmälle, siihen johon kuului ja johon syntyi.

 

Vasta kapitalismin ja valistuksen noustessa, ja kaiken muun, vähä vähältä alkoi nousta keskiluokka, ja sen kera tuli kollektiivin loppu, ainakin sen lopun alku, kun yksilöllisyyttä ensi kertaa painotettiin tärkeänä asiana.  Itse asiassa, kautta historian on näkyvissä vähittäinen työntö pois auktorisoidun rakenteen hallinnan alta eri yksilöiden kohdalla yrittäen saada asiat oman mielensä mallin mukaiseksi, oman järkensä, kun annetut vastaukset eivät sopineetkaan.  Ne eivät käyneet järkeen.  Ne eivät selittäneet epäoikeudenmukaisuuksien syitä, etenkään kun ne tapahtuivat itselle.

 

Kapitalismin kera tuli siis työntö individualismia kohti, ja sitä painotettiin protestantismin kautta.  Vanha katolinen kirkko, vaikkakin he sanoivat että kaikki syntyvät syntisinä, yhä uskoi pelastukseen jonka ihmiset saisivat yksilöinä kunhan he vain sopeutuisivat ryhmään ja tekisivät ryhmän mukaisesti, ja näin oli ryhmäkatumusta ja kaikkea tuollaista.  Siten se tavallaan toimi, mutta vielä ei voinut uneksiakaan jättävänsä asemansa ja kiipeävänsä ylemmäs.  Itse asiassa, ennen kapitalistisen järjestelmän käyttöönottoa, pankkirakenteen ja kaupan alkua suuressa mittakaavassa, ennen sitä, keskiajan ihmisille, voiton teko sen itsensä takia ja omaisuuden kerääminen sen itsensä takia oli tuntematon käsite.  Se olisi kuulostanut heistä typerältä.  Sillä ei olisi tarkoitusta koska tuona aikana elämä oli ainoa asia jolla sanottiin olevan väliä.  Elämä itsessään oli tärkeää, ainakin teoriassa ja puheissa ja moraalinäytelmissä.

 

Joskus ihmiset ovat nostalgisia sen suhteen mitä näkevät yksinkertaisempana aikana, mutta todellisuudessa kyseessä oli jäykkä pysyvä yhteiskunta, "tunne paikkasi", ilmaisu joka on selviytynyt englannin kielessä ja englantilaisissa kouluissa aina 20. vuosisadalle asti.  Koska emme ajattele dialektiikan ehdoilla, näemme asioiden menevän yhdensuuntaisesti.  Meillä on tapana nähdä asioiden vaikutukset ja sopeutua niihin, mutta emme ajattele asioiden sivuvaikutuksia; koska yksilöllisyyden nousun myötä tulee hinta, ja hinta on ryhmästä erottuminen, kylästä, kansasta, heimosta erottuminen - ja tämä yksinäisyys on noussut vuosisatojen kuluessa aina tähän päivään saakka.

 

Ihmiset ovat uskomattoman eristyneitä ja tämän päivän haaste, kaikkien muiden haasteiden lisäksi tai sen että tämä on jo ennalta-ohjelmoitu aivoriihien ja suurten rahavoimien taholta, ongelma on miten selviydymme ja voimmeko selviytyä - voiko jokainen kestää yksinäisyytensä?  Hajoaminen aina yksilön tasolle asti jossa kaikki elävät omassa pienessä maailmassaan joka on erillään muista pienistä maailmoista, muista ihmisistä, ilman todellista, todellista kontaktia, paitsi kulttuurillisesti hyväksytyille asioille, kuten naapurin puutarhasta keskusteleminen tai omansa, tai autostaan tai viimeisimmästä ostoksestaan; mutta todellisuudessa ihmiset kaipaavat yhteyttä.

 

Kaikki eivät ole samassa kehityksen vaiheessa pystyen sopeutumaan tähän muutokseen.  Siten New Age liike luotiin jo 1800-luvulla Madame Blavatskyn avulla tätä tarkoitusta varten, ja tämä on ehkä hyvä asia selvittää.  Mitä hyötyä on kyvystä ja oikeudesta ajatella itsenäisesti jos niin ei tee?  Ja sillä tarkoitan että jos ihmiset todella katsovat mitä varten taistelevat tai mistä he valittavat, paljonko siitä todellisuudessa on heidän omaa ainutlaatuista ajatteluaan ja paljonko siitä aivoriihet ovat ohjelmoineet heihin paineryhmien ja iskulauseiden avulla?  Kuten Lenin sanoi, he voittaisivat iskulauseiden avulla.  Iskulauseet menevät alitajuntaan saakka analysoimatta niitä.  Alamme toistaa niitä.  Paljonko omasta ajattelustasi kuuluu itsellesi yksilönä?

 

Ennen New Age liikkeen työntämistä ja 20. vuosisadalle asti uskonnollisten kirjakauppojen hyllyt olivat pääasiassa täynnä kirjoja kristinuskosta ja sen ympäriltä ja eri kristityistä ja siitä mitä he olivat tehneet ja niin edelleen, ja kaiken tarkoituksena oli tukea vallitsevaa käsitystä - siihen asti vallinnutta, Lutherin päivistä alkaen, tätä uudentyyppistä kristinuskoa jonka Luther esitteli 1500-luvulla, joka luotiin minun näkemykseni mukaan teollisuuden vallankumousta varten, sen tuloa varten.  Heidän oli luotava työetiikka, protestanttinen työetiikka johon kuuluu vain työtä työtä ja työtä ja sen kestämistä kollektiivisesti ja ehkä ihminen tulisikin pelastetuksi työnsä kautta kun noudattaa sosiaalista järjestystä joka oli paikallaan ja josta papit saarnasivat.

 

Asiat eivät vain kehity itsestään.  Enemmänkin kun ihmiset ovat valmiita suureen muutokseen, tai ainakin jotkut ovat, on aina olemassa vartiosto joka usein ei liity asiaan.  Aivoriihet ja hallinnassa olevat tietävät tämän ja valmistelevat sitä varten jotta voivat antaa ihmisille uudenlaisia johtajia tai uskontoja ottamaan hallinta aikaisemmilta, ja tänä päivänä kaikki New Age uskonnot eri muodoissaan.  Monissa eri asuissa, eri nimillä, ne kaikki ovat kuitenkin sama juttu.  Kaikki on samaa uskontoa, sama pyramidi, kaikissa suurissa kirjakaupoissa.  Massoittain kirjoja työstetään kuin makkaroita koneesta, kaikelle mitä vain voi kuvitellakin, jotta ihmiset saadaan olemaan ajattelematta itse, ja kyllä, niissäkin on tiettyjä totuuksia, mutta suurin osa siitä on erilaista vääristystä jolla halutaan vääristää ihmisten näkemykset kunnes lopulta päätyy tippumaan tästä huimaavasta pyörteestä ajatellen juuri kuin on suunniteltukin, koska nämä ovat auktorisoituja kirjoja, ja niiden joidenkin hinnasta voi päätellä että niitä tukevat suuret voimat.  Tietysti tiedämme että säätiöt kuten Rockefeller tukee monia eri kirjailijoita, muut säätiöt tekevät samoin, varmistaakseen että kaikki mielipiteet joita he ilmaisevat ovat yhteiskunnan vallitsevia mielipiteitä.

 

Kaikki mitä tänä päivänä tapahtuu on käyty läpi ja sen ovat ennakoineet aikaisemmat aivoriihet 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten, ja jo silloin tiedettiin, koska he ymmärtävät ihmisluonteen - heillä on arkistoja, ei yleisiä kirjastoja.  Heillä on todelliset tiedot.  Heillä on kansojen todelliset historiat ja kaavat siitä miten ihmisiä hallitaan, ja he tiesivät että saapuisimme vaiheeseen jossa taistelu yksilöllisyyden puolesta tulisi tiettyyn huippuunsa.  Tiedettiin myös että kaikki eivät haluaisi tätä sivuvaikutusta, kuten sanoin, yksinäisyyttä joka siitä aiheutuu, ja tiedettiin että monet eivät pysty elämään sen kanssa.  Nämä ovat massaihmisiä, massamiehiä ja -naisia jotka haluavat järjestelmän, järjestyksen joka antaa heille vastaukset joiden ei tarvitse edes kuulostaa järkeviltä, kunhan kaikki muutkin toistelevat samoja vastauksia he tuntevat olonsa turvalliseksi.

 

Siten uskonnot yleensä toimivat, ja he loivat New Age liikkeen pitääkseen ihmiset hämmentyneinä mutta hallittavalla tavalla, kun asiat joita he jahtaavat tämän viettinsä vuoksi, tämän alitajuisen yksilöllisyyden viettinsä vuoksi, ja sen sivuvaikutusten vuoksi, uhrit ja ongelmat joita tulee kun ei pysty elämään siitä johtuvan yksinäisyyden kanssa, heidät ohjattaisiin eräänlaiseen ajankuluun, uskontoon joka ei uhkaisi vallassa olevia.  Siten kun kaikki jahtaavat karmaansa, yrittäen parantaa sitä ja maksavat rahansa ja ottavat kursseja ja kaikkea, he eivät ole riesana, etenkin kun heille opetetaan että muutenkaan mikään ei ole todellista.  Siinä tuon opin kauneus.  Se on hieno siirto näiltä shakkimestareilta, ja se toimii erittäin hyvin monien ihmisten kohdalla.

 

Enemmistöllä on vaikeuksia todellisuuden kanssa.  He eivät lue kirjoja selvittääkseen historiaa, selvittääkseen syitä ja seurauksia.  He mieluummin katsovat Hollywoodin tuottamia elokuvia tai doku-draamoja - muistakaa, draama tarkoittaa fiktiota.  Se on fiktiivinen versio jostakin, mutta näistä ihmiset saavat käsityksensä menneisyydestä.  Ne on aina kallistettu johonkin suuntaan, ja sosiologian alalla on aina ymmärretty että kun ihmiset katsovat menneisyyttä nostalgisesti, heidän oma kulttuurinsa on laskuvaiheessa.  Siksi meille annettiin Anne elokuvasta the Green Gables ja tällaisia fantasioita menneisyydestä, se kuitenkin kuului vain hyvin harvoille.  Useimmat ihmiset elivät kurjuudessa.

 

Ihmisten sisällä on myös vietti joka tulee esiin kun he eivät pysty käsittelemään yksinäisyyttään.  Vietti mukautua, ja vaarana siinä on että päätyy massaliikkeisiin, massa-armeijoihin.  Sellaiset ihmiset antavat kaikkensa, koko elämänsä.  He alistuvat.  Heillä on tarve alistua vallalla, olla osana valtarakennetta pienessä muodossaan, mutta alistua sille, joten sadomasokistinen taipumus tulee esiin.  Ja syy miksi sadismi sekä masokismi voivat olla yhdessä on että sadisti ja vallanjanoinen haluaa hallita muita.  Ainoa asia jota he kunnioittavat on valta, raaka valta itsessään, ja he siis arvostavat ylempäänsä ja melkein kuolaavatkin hänen peräänsä, ja rakastavat itsensä uhraamista asiansa puolesta.  Asia on heille aina yksinkertainen, koska he ovat kuulleet sen suoraan yläpuolellaan olevalta johtajaltaan, messiaaltaan, Leniniltään - keltä tahansa.  Näin se kuulostaa heistä järkevältä.  Se pukee heidän ajatuksensa sanoihin.  Se lupaa poistaa heidän pelkonsa.  Se antaa asioille syyn, joten tämä sama henkilö joka palvoo valtarakennetta ja haluaa palvella sitä, koska he haluavat alistua sille, he ovat myös masokistisia.  Tämä oli nähtävissä neuvosto- ja natsiajan suurissa liikkeissä, jotka, pitää muistaa, olivat molemmat sosialismin muotoja.  Oli Neuvostososialistitasavaltojen Liitto, ja sana 'natsi' tulee myös sosialistisesta liikkeestä - kansallissosialismista (eng. national socialism).

 

Mielenkiintoista on että Orwell kirjassaan 1984 kutsui Winstonin elinmaata Ingsociksi, joka on leikki sanoista Englannin sosialismi (english socialism).  Suuret vallankumoukset, fyysiset sellaiset, tarvitsevat massoittain seuraajia ja heidän niin suostuvaiselle yhtymiselleen on aina oltava hyvä syy, kumota mikä sitten pitääkin koskakin kumota, ja noin on aina ollut.  Hyvin nokkelat johtajat ja oligarkiat ymmärtävät tämän prosessin ja jos siis on tulossa vallankumous, on parempi että he laittavat omat miehensä johtamaan sitä.  Siten voidaan hallita sen lopputulosta.

 

He sanovat kaikki oikeat asiat.  Ihmiset uskovat että johtaja joka heille on annettu on ehdottomasti yksi heistä koska hän käyttää heimon tai yli-heimon terminologiaa; lippua, symboleja, fraaseja kansallislauluista.  Tänä päivänä kyse on Hollywoodista.  Massat auttavat älykkäitä ihmisiä saavuttamaan päämääränsä.  Nk. demokratiassakin valitsemme ihmiset jotka sanovat oikeat asiat.  Siksi he pääsevät asemaansa.  He sanovat kaikki oikeat asiat mutta tuolla tavalla voi valita vaikka tyrannin, aivan kuin entisen järjestelmän kumoutuessa.  Sillä ei ole väliä miten he asemaansa pääsevät.  He pääsevät sinne millä tahansa keinoin.  Kommunistijärjestelmässä tarkoituksena oli päästä politiikkaan ja huipulle millä tahansa keinoin, ja poliitikoille valehteleminen ei ole lainkaan liian vaikeaa koska se on muutenkin perinteikästä.

 

Mutta kun todella autoritäärinen luonne pääsee valtaa, pitää ymmärtää tuollaisen ihmisen tai ryhmän psykologiaa, heidän oman nurkkakuntansa.  He rakastavat oloja jotka rajoittavat ihmisten vapauksia ja rakastavat pitää puheita kohtalosta.  He ovat tavallaan fatalistisia.  Ihminen joka pitää puheita kohtalosta, on ymmärrettävä että hänen määritelmänsä sanalle on eri kuin meidän.  Sotilaat ovat perinteen mukaisesti kuin jalkapallojoukkueita.  Kuunnelkaa niitä pelien jälkeen, "seuraavalla kerralla onnistumme paremmin.  olen vain iloinen että sain palvella poikiani, joukkuettani, fanejani, ja me me me kyllä onnistumme seuraavalla kerralla," jäkä-jäkä-jäk.

 

Sama juttu sotilaiden kanssa kun heitä haastatellaan.  "no me onnistuimme hyvin ja toivomme vielä paremmin ensi kerralla, meillä on muutamia juttuja selvitettävänä mutta olemme pian taas kunnossa.  teemme sitä juuri nyt."  Korkeammalle voimalle alistuvan ihmisen kohtalo.  Voima hänelle tarkoittaa fyysistä voimaa jota edustaa joku joka kävelee ympäriinsä ja jota kutsutaan hänen ylemmäkseen.  Hän palvoo ylemmyyttä.  Hän alistuu sille - näin sadismi ja masokismi yhdistyneenä.  Pieni liikemieskin on samanlainen ja hänen omaisuutensa vaihtelee sen mukaan mitä hän kutsuu 'taloudellisiksi laeiksi'.  Hän kutsuu sitä kohtalokseen.  "No, mitä voi tehdä, kysehän on taloudesta."  Ja näin hän kohtaa kriisit ja vaurauden, jotka eivät lainkaan ole sosiaalisia ilmiöitä, niitä muuttavat ihmisten toimet, mutta se on korkeamman voiman ilmaus jolle hänen pitää alistua.  Niin se vain menee.

 

Autoritäärinen ihminen joka on maan johdossa sanoo että sodat ovat kohtalo.  On ihmisen kohtalo palvella sodassa ja heidän mukaansa se on aivan luonnollista, luonnollista että osaa ihmiskunnasta hallitsee toinen osa.  Heidän mukaansa kaikki kärsimykset ja nälänhätä kautta maailman eivät ole muutettavissa.  Niin asiat vain ovat.  Kyse on kohtalosta.  Maailmaan syntyy raajarikkoja - monet New Age ihmiset rakastavat sanoa, "no hehän valitsivat olevansa tuollaisia, se on heidän kohtalonsa."  Hieno tapa rationalisoida koko juttu.

 

Vallassa olevat myös tavallaan palvovat menneisyyttä, ainakin menneisyyttä joka on olemassa heidän mielikuvituksessaan.  He sanovat ja pitävät puheita siitä mitä on ollut ja sanoivat että niin tulee olemaan ikuisesti ja jonkin puolesta työn tekeminen jota ei ennen ole ollut on hulluutta.  Hän ei osaa kuvitella mitään jo olleen luomisen ulkopuolelta.  Tavallaan se on heille uskonto, fatalismi, ja jos he eivät saavuta päämääräänsä, he sanovat, kuten Adolf Hitler, että jos Saksa voitettaisiin on parempi että he kaikki tuhoutuvat koska se todistaa - ja hän kai puhui Darwinin evoluutioteoriasta - että he eivät kyenneet selviytymään ja valloittamaan ja johtamaan.

 

Neuvostojärjestelmä oli aivan samanlainen.  He saivat massat tuekseen.  Pieni eliittiryhmä lupasi heille tasa-arvoisuuden, kurjuuden tasa-arvoisuuden nimittäin, heistä tuli vallan saatuaan uskomattoman autoritäärisiä eivätkä he sallineet minkäänlaista oppositiota.  He hankkivat itselleen ammattimaisen armeijan ja heistä tuli juuri se mitä vastaan he muka olivat taistelleet, näin historia toisti itseään armeijan voimalla, mahdilla - ja Neuvostovallan puvussakin Moskovassa se nähtiin vain yhtenä sotilasvaltakuntana, kuten aina historiassa.

 

Voimme aina tutkia historiaa oppiaksemme siitä jos haluamme oppia.  Johtajat annetaan meille ja olemme nähneet kuinka nekin jotka valitaan tekevät samoin, he joutuvat raivon valtaan.  Johtajat joita annetaan taistelemaan Uutta Maailmanjärjestystä vastaan, jos he olisivat todellisia he eivät joutuisi raivon valtaan koska raivon ja intohimoisen puheen välillä on ero.  Raivo manifestoituu juuri sinä pelkona kuulijassa jonka he tuntevat johtuvan sortajastaan, ja se on kuin kyse olisi upseerista.  Kun upseeri menettää malttinsa, heidän seuraajansa sortuvat psykologisesti heti paikalla.

 

Adolf Hitler sai uskomattomia raivokohtauksia.  Stalin ja Lenin myös tunnetaan heidän raivonpuuskistaan alamaisiaan kohtaan, etenkin kun he kokivat tappion jollakin alalla.  Sitä ei suvaittu.  Mielipiteitä ei suvaittu jotka eivät olleet puolueen linjan mukaisia.  Sellaista asiaa ei tunnettukaan kuin: anteeksi, en saanut tätä kiintiötä täyteen, tai mistä sitten olikin kyse.  Siten autoritäärisessä ihmisessä on tietynlainen sadismi joka näyttää itsensä, jonka vain he itse tuntevat kun he leikkivät alamaisillaan ja tietävät hyvin että ihmiset yleensä alistuvat hyökkäyksen kohteena ollessaan, etenkin raivoisan hyökkäyksen kohdalla jota he eivät ymmärrä.  Ihmiset alistuvat näin hyökkääjälle.  Tämä on vanha juoni.  Sen voi nähdä myös monien avioliittojen kohdalla, ja se toimii hyvin päällepäsmärille.

 

Se jota hallitaan yleensä pyytelee anteeksi ja matelee koska eivät osaa kuvitella sellaista purkausta ilman syytä; ja jos alistuu heti, sadisti, hyökkääjä, autoritäärinen hahmo, kiristää ja kiristää aina seuraavilla kerroilla, koska kierre on loppumaton - se menee syklisesti.

 

Sain vähän aikaa sitten postia eräältä joka lukee sivujani ja hän sanoi yleensä olevansa samaa mieltä kanssani, mutta hän ei ollut kovin tyytyväinen kommenteistani sodasta arabeja vastaan, ja ilmiselvästi tämä ihminen ei osaa ajatella itse, koska hän käyttää lauseita joita hänelle on annettu, hän esitti esim. sen että naiset käyttävät huntua ja niin edelleen, ja se luokkasi tätä ihmistä.  Häntä siis loukkasi se että naiset käyttävät huntua ja niin edelleen, ja tietysti tämä on se poliittisesti korrekti puhe mistä kuulemme kaiken aikaa - "minua luokkaa tämä.  Tuo loukkaa minua."  Sen keksivät Singer ja muut psykologit.  Tämä oli tapa saada ihmisissä motivaatio-muutoksia.  Tämä on käyttäytymisen muuntamista ja ihmisiä muunnellaan kaiken aikaa heidän tietämättään.  He vain toistavat mitä heille sanotaan.

 

No, jos sinun silmääsi loukkaa se että he käyttävät huntua, kaiva silmä pois.  Siten vuodatetaan paljon vähemmän verta, sinun omaasi, kuin kaikkialla Lähi-Idässä.  Se on minun yksinkertainen ratkaisuni asiaan.  Tämä ei ole tunteettomuutta.  Ihmisiä ei voi mennä teurastamaan siksi että he eivät mukaudu omaan elintapaamme - sinun tapaasi miten kuuluu pukeutua, käyttäytyä, toimia tai mitä tahansa.  Olemme tässä sotkussa alunperinkin sen vuoksi että ihmisiä on tapettu koska he ovat erilaisia ja erilaisuudet selvittävät itse itsensä ajan myötä yksilöllisyyden nousun myötä, kuten on tapahtunut nyt vuosisatojen ajan.  Vain päällepäsmärit voivat käyttää tekosyynä sodalle toista kansaa vastaan tuollaista, ja tämä minulle emailannut henkilö mainitsi myös lipun polttamisen ja kuinka arabit iloitsivat siitä.

 

No, CNN ja muut suuret mediayhtiöt myöntävät että nuo kuva jotka näytettiin 9/11 jälkeen - heti sen jälkeen, oli otettu vuosia vanhoista arkistoista jonkun muun tapahtuman yhteydestä.  Ihmiselle joka vain katselee televisiota, näkeminen tarkoittaa uskomista.  En voi viettää aikaani opettaen teitä, koska ette halua ajatella itse.  Haluatte että ajatuksia markkinoidaan päähänne.  Haluatte kaikkien olevan teidänlaisianne ettekä ole tajunneet että itse olette rakennelma kaikesta mitä muut ovat teille markkinoineet.  Ette ole yksilöitä.  Tämä on lempilaulunne.

 

(laulu - i wanna Be Like You - Louis Prima)

 

Tämä tyyppi jonka mainitsin, kuten sanoin, se polttaminen - miksi emme jahtaisi kaikkia jotka ovat joskus polttaneet lipun?  Sehän on auktoriteetin vastaista.  Epäisänmaallista.  Minunlaiselleni se on aikamoinen vitsi kuunnella näitä kommentteja, koska se kuulostaa kuin luolamies puhuisi kun hän on pistänyt kallonsa ulos luolastaan, mitä tulee lippuihin ja heimosymboleihin.  Symboleihin jotka vallassa olevat ovat iskostaneet mieliimme.  Te ette keksineet niitä.  Esoteeriset ryhmät tietävät helkkarin hyvin mitä ne todella tarkoittavat, eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa mitä yleisö uskoo.  Surullista.  Surullista että elämme aikana jolloin ihmisillä on mahdollisuus ajatella itse, mutta se on liian raskas taakka.  Mieluummin he antavat median ajatella puolestaan, ja johtaa heitä puutarhapolkua pitkin, minne tahansa se sitten osoittaakin, minne tahansa se päätyykin; ja he rationalisoivat kuten kaikki päällepäsmärit, kaiken minkä tekevät.  Kaikki kauhut joita he aiheuttavat voidaan rationalisoida pois, mutta vain heille; koska ulkopuoliselle joka asiaa kuuntelee ja katselee, järjettömyys on itsestään selvää.  Vain päällepäsmärit yrittävät rationalisoida mahdottomuudet.

 

Psykopaatit onnistuvat siinä oikein hyvin.  Psykopaatit ja massamurhaajat rakastavat kerskua siitä miten kaiken tekivät kun ovat jääneet kiinni.  Kun he tajuavat todella jääneensä kiinni, he kerskuvat sillä kuinka ovelia olivat, ja osaavat rationalisoida kaikki tekemänsä kauheudet yleisölle, joita yleensä tällaiset asiat kiehtovat, ja jälleen kerran, jos on riippumaton ajattelija, voi nähdä että heillä on lahja pystyä rationalisoimaan kaikki mitä tekevät.  Kaiken.

 

Syy miksi nämä kauhut toistavat itseään ja miksi niistä tulee aina vain kauheampia ajan kuluessa on tämä ongelma yksilö vs. massa - massat, joista monet eivät halua yksilöllisyyttä.  He haluavat samanlaisuutta.  Samuutta, yhdenmuotoisuutta, koko elämänsä ajan, ja kaikki erilaiset kauhistuttavat heitä.  Se ravistelee heidän turvallisuudentunnettaan.  He inhoavat sellaista ihmistä ja yrittävät tappaa hänet jos mahdollista, ja jos ei, he panevat viranomaiset tekemään sen puolestaan, "tuota vastaan pitäisi olla laki," ja siksi olemme menossa aina lisäkauhuja kohti ajan kuluessa, ja ihmisistä on nyt tullut miltei immuuneja niille.  He eivät erota todellisuutta fiktiosta.  Heitä johtamassa on niin monia edustajia, johtamassa harhaan, johtamassa heitä puutarhapolkua pitkin, kuten sanoin.  Heillä on sankarinsa fyysisessä maailmassa.  Heillä on sankarinsa New Age maailmassa, jotka ovat hyvin rahoitettuja.  Sen voi nähdä heidän sivuiltaan, että kyseessä ei ole joku pieni ihminen tekemässä sitä itse, sen enempää kuin H. G. Wellskään istui kirjoituskoneensa ääressä.  Hänellä oli kokonainen toimisto itsellään ja massoittain henkilökuntaa työstäen hänen propagandaansa, ja tietysti fiktion kaavun turvin, vaikkakin suurin osa hänen kirjoistaan oli kyllä tietokirjallisuutta.

 

Mutta ihmiset eivät niitä erota.  He eivät kysy itsestään selviä kysymyksiä, ja he pitävät supertähdistä.  He eivät kysy miten he pääsivät supertähdiksi.  Supertähdeksi ei tulla tänä päivänä ellei sellaiseksi luoda muiden toimesta, ammattilaisten, ja he saavat merkin ylemmiltään tehdä siitä tai tuosta ihmisestä supertähti tai puhemies.  Niin on ollut jo pitkän aikaa.  Heidät hoidetaan huipulle ja ihmiset seuraavat tähtiään.  He pitävät supertähdistä koska meille opetetaan tässä järjestelmässä että menestys millä keinolla hyvänsä on se millä on väliä.  Ei väliä miten sen saavuttaa.  Se pitää vain hankkia.  Siten joku jonka naama näyttää olevan joka puolella planeettaa ja ovet aukeavat heille, no täytyyhän hänen olla lahjakas ja omata taitoja omasta takaa; ja tuo on niin kaukana todellisuudesta tänä päivänä.  Niin ei tapahdu millään alalla.

 

Monet kysyvät minulta, miksi en tee puhetta joka päivä?  Miksi en puhu joka päivä ja laita sitä sivuilleni?  No voin kertoa että minulla ei ole henkilökuntaa.  En saa sellaisia rahamääriä edes takaoven kautta tehdäkseni tätä viikon jokainen päivä, ja koska en puhu suosituista aiheista - voisin tehdä niin ja sanoa että voimme saada maamme takaisin, mutta se olisi suuri valhe koska meillä ei koskaan ollut niitä alunperinkään.  Emme koskaan hallinneet omia maitamme.

 

Olen kuullut ihmisten sanovan että voimme saada Amerikankin takaisin.  No mistä historianpalasta puhutte?  Kuka sitä silloin hallitsi?  Miten ihmiset elivät silloin?  Ja miten voitte saada jotakin takaisin kun koko talouteen perustuva järjestelmä ja valmistus on viety maasta pois?  Se on tehty niin tahallisesti että näin tapahtuisi.  Ette voi pelastaa jotakin joka ei kuulunut teille.  Mutta voitte ohjata muutokset eri raiteille, joka on vakiintuneen eliitin hallinnan ulkopuolella.

 

Aldous Huxley itse sanoi että on olemassa hallitseva vähemmistö, ja oletettavasti aina tulee olemaan.  Hän ei koskaan kyseenalaistanut sitä.  Hänen piti tietää asia koska hän kuului noiden eliittisukujen vähempiin haaroihin.  Hän oli kuitenkin niiden jäsen.  Hän tunsi todellisen historian.  Hän ei koskaan maininnut politiikkaa koska tiesi hyvin että politiikka on yhdentekevää maailman kurssille.  Se on vain näytöstä yleisölle.

 

Kaikki pääministerit ja presidentit nimitetään asemaansa ja heille annetaan suostumuksen merkki kauan kuin yleisö edes kuulee heidän nimiään.  Heidät koulutetaan koko elämänsä ajan asemaansa varten.

 

Neuvojat ovat presidenttejä tärkeämpiä.  He tekevät työtä todellisille johtajille.  He tuntevat maailman agendan.  Kaikki maailman neuvonantajat ovat tekemisissä toistensa kanssa.  Jos huomaatte, he kaikki neuvovat pääministerejä ja presidenttejä tekemään samat asiat ja allekirjoittamaan samat paperit samaan aikaan.  He ovat harmaita miehiä - he tekevät työtä fyysisen maailman, niiden jotka näemme, ja voitaisiin sanoa pimeän maailman, niiden jotka eivät ole näkyvissä yleisölle, todellisille vallanpitäjille.

 

Hallitseva vähemmistö ja heidän jälkeläisensä kautta aikojen hallitsevat tätä järjestelmää, ja se perustuu mihin?  Rahaan.  Jotakin jota kaikki tällä planeetalla käyttävät, ja koska se on olemassa luulemme sitä normaaliksi, vaikkakaan kukaan meistä ei osaisi sanoa kuka tai miksi pankkisuvuilla, suurilla kansainvälisillä pankkiireilla, on oikeus sanoa mitä raha edes on.  Pitäisikö meidän lainkaan käyttää rahaa?  Mitä raha on, muuta kuin idea?  Ja jos rahaa ei olisi, olisiko toinen tapa elää?

 

Eliitti on jo tajunnut tuon, koska seuraava vaihe johon menemme on sähköinen pankki ja ostot, joten muuta rahaa ei enää tule olemaan kuin jotain lukuja kortilla ja näytöllä.  Kaikkea valvotaan ja seurataan, mutta tuokin on vain osa koko matkasta, koska he ovat jo selvittäneet senkin jälkeisen ajan, uuden yhteiskunnan, huxleymaisen maailman, joka lopulta tulee olevaksi, jossa kaikki kasvatetaan ja luultavasti luodaankin erityistarkoitustaan varten.

 

ID ei tarkoita vain tunnistetta, ID tarkoittaa älykästä suunnittelua.  He haluavat älykkäästi suunnitella meidät tehtäviimme, ja tulemme palvelemaan valtiota.  Rahaa ei tulla tarvitsemaan.  Luultavasti emme myöskään saa kykyä kuvitella tai edes puhua siitä mitä raha on, koska tulemme olemaan enemmänkin tehokkaita robotteja kuin ihmisiä.  Tähän olemme lopulta menossa.

 

Rahaton järjestelmä on vain väliaikainen toimenpide, askelma kohti sitä.  Kaikki mitä tapahtuu on askelma seuraavaa varten, ja me sopeudumme koska olemme koko planeetan sopeutuvin laji, ja kaikki lapset jotka syntyvät seuraavaan vaiheeseen luulevat sitä normaaliksi, koska se on olemassa siten kuin on.

 

Nyt on elossa isovanhempia joita ei edes kuunnella kun he puhuvat maaelämästä, kun heidän oli rikottava jäätä saadakseen vettä talvella, ja se oli normaalia.  Tuollaiset asiat ovat tämän päivän lapsille täysin hullunkurisia.  Vain silmänräpäyksessä, tällainen ero, mutta se on absurdia aikana jolloin pitää vain kääntää katkaisijasta ja lämmitys tulee päälle, valot ja kaikki muu.

 

Mutta saamme maksaa siitä, ja se pitää meidät tässä järjestelmässä koska meidän on ansaittava rahaa maksaa se kaikki.

 

Ja näin ihmisistä tulee myös riippuvaisempia kuin koskaan ennen - riippuvaisia järjestelmästä - kunnes heillä ei ole riippumattomuutta jäljellä enää millään alalla, eikä minkäänlaista omistusta.  Se on muuten tabu kaikissa sosialistissa ja kapitalistisissa diktaateissa, koska kapitalismi johtaa sosialismia.  Näin on aina ollut alusta alkaen.

 

Olen vuosien kuluessa opettanut monia ihmisiä jotka ovat olleet tämän ymmärryksen eri tasoilla, mutta opetan vain niitä jotka pystyvät hyväksymään korkeampien totuuksien ymmärtämisen.  Ne jotka eivät yllä niihin asti yleensä loukkaantuvat hirveästi ja kääntyvät opettajaansa vastaan, eikä se ole minun syyni että ette ymmärrä.  Se on valinta jotka olette tehneet itsessänne.  He eivät kuule mitä heille sanotaan.  Heidän ahneutensa idolia kohtaan sokaisee heidät kaikella kultapölyllä jota heidän eteensä aikaisemmin on siroteltu.  He eivät tajua jalokiviä eikä se ole minun syyni, ja sellaisia ihmisiä ei voi viedä korkeammalle, heitä ei saa ymmärtämään korkeampia totuuksia, ja sen lisäksi, kaikki eivät pysty elämään niiden kanssa, koska suurin osa näistä uutisista ei ole hyviä uutisia, mutta paha on ymmärrettävä päästäkseen sen yli.  Päästäkseen valoon on käytävä pimeyden läpi.  Niin on aina ollut.  Se on aina ollut ainoa tie.

 

Ne jotka pääsevät vain tiettyyn rajaan saakka eivät ole valmiita, ja mahdollisesti eivät koskaan tule olemaankaan.  He ovat enemmänkin koostumus kuin persoonallisuus; koulutuksestaan, kulttuuristaan, indoktrinaatioistaan, ja omasta persoonallisuustyypistään.  He eivät ole todella yksilöllinen vapaa ihminen, eikä kaikille voi opettaa lopullisia totuuksia.  He eivät kestä sitä.

 

Jos siunaisin kristinuskoa ja työntäisin sitä, pääsisin moniin eri ohjelmiin kuten olen varma että kuulijani tietävätkin.  Vasta kun he huomaavat että puhun uskontojen tietystä puolesta en saa enää kutsuja.  Niin voi odottaakin.  Vaatii rohkeutta ja rehellisyyttä astua oman laatikkonsa ulkopuolelle ja huomata, no hänhän on kyllä oikeassa tästä ja tuosta, joten kutsunkin hänet takaisin - tuollaisia ihmisiä ei ole turhan monia.

 

Jotkut kutsuvat minua New Age ohjelmiin koska ne kukoistavat tällä hetkellä.  Niitä työnnetään rajusti - tämän päivän mielenhallintaa joka tulee jatkumaan lähitulevaisuuteen - ja heillä on jo gurunsa valmiina, nostettuina, ihmisille seurattavaksi tavallisine fatalismineen.  Päällepäsmärit fatalismineen.  Kaikki on korteissa.  Tähdissä.  Kirjoitettuna tänne.  Kirjoitettuna tuonne.  Sille ei voi mitään.  Se on kohtalo.  Ja he ovat jo valmiina ja heitä promotoidaan.  Jos päästäisin heidät helpolla, olisin joissakin suurimmissa ohjelmissa, kuten olen varma että kuulijani ovat jo huomanneet.

 

Mutta, yritän kertoa totuuden kuten itse sen näen, ja kerron huonoja uutisia, ihmisyyden pimeästä puolesta, kaikista asioista jotka hermostuttavat ihmisiä, mutta kaikki tässä maailmassa ovat sellaisia joita kutsun termillä 'schmeeple' – yhdistelmä schmuckista, lampaista ja ihmisistä.  Kaikkia on huijattu.  Kaikkia jotka ovat syntyneet on huijattu tähän olemassaoloon alusta pitäen, hyvin nokkelin tekniikoin ja sitä on massamarkkinoitu huipulta myös heidän vanhemmilleen.  Vaatii yksilöltä suurta tahdonvoimaa, uskomatonta miltei sydäntä särkevää etsimistä, nälkää saada tietää totuus, saada heidät läpi.  Enemmistöllä ei ole tuota.  Jotkut syntyvät siten.  Toiset pääsevät siihen asti myöhemmin elämässään, mutta nälkä voittaa heidät ja nälkäisen tunnistaa aina koska he kuuntelevat enemmän kuin puhuvat.  Joku joka vain puhuu vain kertoo jo siitä mitä jo uskovat.  He yrittävät johtaa vastauksia johonkin tiettyyn suuntaan joka on heille mukava.  Sellainen ihminen ei etsi totuutta.  He etsivät jotakin joka saa heidät tuntemaan olonsa mukavaksi tilassa jossa jo ovat.

 

Kun yhteiskuntaa ohjataan suurten muutosten aikaa kohti, silloin on aina paljon hämmennystä.  Vihaa.  Myös vihan väärin kohdistamista, kun meille sanotaan mistä pitäisi olla vihainen.

 

Wells sanoi itse, "monet ihmiset kuolevat taistellessaan Uutta Maailmanjärjestystä vastaan, mutta he eivät koskaan tajua että yrittävät pelastaa jotakin joka ei koskaan kuulunut heille."  Isot pojat päivittävät järjestelmäänsä.  Muutokset ovat menossa.  Ne ovat olleet koko elämämme ajan.  Media vain ei jäkätä siitä.  He kiinnittävät huomiomme triviaan.  He kertovat mikä on tärkeää.  Muutokset, kuten sanoin, ovat tapahtumassa.  Käymme niiden läpi.  Kyse on enemmänkin siitä voidaanko se suistaa radaltaan ja ehkä ensimmäistä kertaa koskaan ohjata se eri suuntaan?  Se nyt on tärkeää.

 

Muutoksia on aina ollut.  Muutokset ovat aina olleet ohjattuja, suunniteltuja, navigaattorien toimesta, kuten heitä kutsutaan yhteiskunnan korkeammilla tasoilla.  Meidän on otettava suunta käsiimme ja käännettävä se toisaalle, ja taistelu todellisuudessa on niiden välillä jotka haluavat yhdenmukaisuutta, standardeja, ja sitten satunnaisten yksilöiden.  Tiedämme että ne jotka haluavat yhdenmukaisuutta lopulta aina mukautuvat järjestelmän seuraavaan osaan jota muka vastustavat.  Muutokset ovat täällä.  Niistä on laulettu aina 60-luvulta lähtien, ja te vihellätte lauluja, laulatte niitä, mutta ette kuule.

 

(laulu - Changes - esittäjä David Bowie)

 

Jatkaakseni tätä puhetta tämän päivän tilanteesta, joka on sama kautta aikojen mitä tulee ihmisluontoon.  Se mikä on toiminut ennen saadaan toimimaan uudelleen.  Arkistot joissa tiedot on tallennettuina, todelliset tiedot, havainnot ihmisistä, väestöistä, sukupuolista, ryhmistä - kaikista kautta aikojen, ne ovat pienen eliitin käytettävissä, ja kun yleisön halutaan omaksuvan joku asenne, tai muuttaa heidän pukeutumistaan, muuttaa heidän käyttäytymistään, muuttaa mitä tahansa, kaikelle on olemassa kaava.  On vain selvitettävä miten sitä käytetään, miten levittää ajatusta, ja jatkuvalla tutkimuksella, toistuvalla tutkimuksella, empiirisillä todisteilla tiedetään että ne toimivat, ja miten kauan niiden toteuttaminen kestää että yleisö omaksuu ne.

 

Hyvin harvat ihmiset tänä päivänä - hyvin harvat ovat todellisia yksilöitä.  Teini-ikäiset käyvät läpi vaiheen jolloin luulevat haluavansa olla yksilöitä, ja tavallaan ovatkin kun he yksi kerrallaan yrittävät vahvistaa omaa persoonallisuuttaan, mutta ollakseen erilaisia he liittyvät johonkin ryhmään, koskaan tajuamatta että ryhmä itse, tai muoti johon he pukeutuvat tai symbolit joita käyttävät ja heidän käyttäytymisensä ja tapansa on markkinoitu heille huipulta.  Siinä paradoksi siitä kuinka nuoret yrittävät olla erilaisia.  Todellisuudessa he haluavat vertaisryhmänsä hyväksyntää, ja näin mukautuvat siihen.

 

Aikuiset eivät ole erilaisia.  Platon itse sanoi että moraali ja kulttuuri jotka tulevat siis huipulta, mikä yhtenä päivänä on oikein voidaan seuraavaksi päiväksi muuttaa olemaan väärin ja vice versa.  Hän sanoi että asiat voidaan kääntää ylösalaisin, ja sukupolvi joka muutoksen läpi elää on viimeinen joka huomaa että mitään on tapahtunut, he sopeutuvat niin helposti ja ajattelematta ja luulevat että jotenkin ajatus oli heistä itsestään lähtöisin.

 

Sama juttu kun lukee kirjoja.  Harvoja kirjoja julkaistaan jotka ovat rehellisiä kuvauksia ajatuksesta tai kokemuksesta tai elämästä.  Harvoja kirjoja julkaistaan joissa ei ole jotakin kulmaa, ilman että yritetään saada toiset uskomaan mitä niiden takana oleva henkilö tai henkilöt uskovat.  Helpointa on antaa osa todellisuudesta - kuulija luulee että kyseessä on koko todellisuus mitä heille on kerrottu, ja muodostavat johtopäätöksensä johon heidän on päädyttävä, ennalta määrättynä niiden taholta jotka tarinan loivat, ja tämä pätee kaikkeen.  Se pätee myös kaikkiin ryhmiin jotka luulevat kapinoivansa yhteiskuntaa vastaan.

 

Sen voi nähdä feministi-ryhmien kohdalla.  Pankkiirit tuplasivat veroperustansa kun feminismi luotiin, eivätkä naiset sitä voittaneet.  Sen voittivat valkotakkiset tiedemiehet, valkokaapuiset pappimme, jotka antoivat heille pillerin.  Siten se voitettiin.  Pankkiireille se tuplasi verotulot.  Eliitti jonka jäsen Bertrand Russell oli, ja hän kirjoitti haluavansa lastentarhan, toisin sanoen että valtio antaisi lapsille heidän aikaisen koulutuksensa, tai aikaisen indoktrinaationsa.

 

Muistakaa jesuiittojen vanha sanonta, "antakaa lapsi minulle ennen hänen seitsemättä ikävuottaan, ja hän on minun loppuelämänsä."  Sama juttu.  Nyt ne ovat kaksivuotisina lastentarhassa.

 

Näitä asioita tarvittiin.  Heidän oli erotettava lapset äideistään, ja se on ollut menestys.  Kanadassa kun kun oli päivähoitoalan lakko, naiset jopa menivät kaduille tauluineen ja vaativat hallitusta tekemään jotakin pitääkseen huolta heidän lapsistaan.  Voi havaita kuinka nopeasti koko tämä ajatus siitä että hallituksen työnä on pitää huolta heidän lapsistaan, miten luonnolliselta se jo näyttää heistä.  He hyväksyvät sen.  He sopeutuvat niin nopeasti siitä elämäntyylistä kun äiti ei halunnut kenenkään sekaantuvan asiaan tai vievän lastaan.  Hän halusi olla lapsensa kanssa varhaiset vuodet.  Nyt he vaativat että hallitus ottaa tuon tehtäväkseen jotta he voivat mennä ansaitsemaan rahaa.

 

Kuten sanoin, pankkiirit tätä rakastavat koska he voivat nyt projisoida suurempia velkoja tulevaisuudessa koska on suurempi väestö maksamassa veroja.  Tämä kaikki on osa talousjärjestelmää jossa elämme.  Sosiologiaa käytetään.  Psykologiaa käytetään.  Ihmisten antiikkisia tieteitä käytetään ihmisiä vastaan orjuuttaakseen heitä vielä lisää ja se tarkoittaa että sitä tehokkaampaa koko juttu on mitä tulee lapsen orjuuttamiseen.

 

Lapset aivopestään paljon nopeammin ja helpommin, koska heihin käytetään tieteellisiä indoktrinaation tekniikoita.

 

Ihmiset jotka todella ovat matriisissa - sillä tarkoitan että uskovat todellisuuteen kuten se on heille annettu heidän syntymästään alkaen - kun he näkevät jonkun uhkaavan sitä mitä luulevat kulttuurikseen, heidän on löydettävä joku jota syyttää heti, ja yleensä he katsovat ympärilleen nähdäkseen kuka antaa heille tietoa muutoksesta.  Media, ja sitten joitakin poliitikkoja, ja sitten heidän on tunnistettava joku erottuva ryhmä, koska todella uskovat että siihen asti kaikki on kehittynyt luonnollisesti, ja että nämä ilkeät ihmiset ovat tuhoamassa heidän elintapaansa, ja ryhmämentaliteetti on niin vahva ihmisten enemmistössä jotka ovat matriisissa.  He eivät ole yksilöitä.

 

En puhu siitä pitävätkö he suklaasta tai mansikoista, tai mausta yleensä.  Puhun siitä että heidän pitää kuuloa johonkin jonka näkevät erottuvana ryhmänä, koska haluavat elämäänsä järjestyksen, ja näyttää siltä että ryhmän kulttuuri on antanut heille sen.  Heille ei koskaan tule mieleen että tämä järjestys on laadittu kauan sitten heitä varten, se on ikivanha, ja he ovat vain mukautuneet siihen.  Se on heille tuttua, joten he luulevat että se todella on heidän, mutta se ei todella sitä ole.  Ei todellakaan.

 

Ihmiset liittyvät kirkkoihin koska haluavat kuulua johonkin joka on ensimmäinen selitys joka heille on annettu elämän tarkoituksesta, kuten politiikassakin.  Jos isä äänestää niin tai näin, jälkipolvi, jos he äänestävät, yleensä äänestää samoin.  No, sama juttu uskonnon kanssa.  Jos isä ja äiti ovat katolisia, tai juutalaisia, tai protestantteja, tai hinduja, tai mitä tahansa, sitten lapsetkin ovat sitä, ja he hyväksyvät sen normaalina koska kaikki ajattelevat kuuluvansa oikeaan ryhmään.  Heidän ryhmälläänhän on totuus.

 

Jos menee Intiaan, länsimaalaisille on vaikea ymmärtää uskontoa joka on muodostettu eri tavalla eri mentaliteettia varten.  Hindut itse jotenkin pystyvät selittämään kaikki uskontonsa epäjohdonmukaisuudet, kaikki ristiriitaiset tarinat.  He pystyvät elämään niiden kanssa ja heille ne ovat järkeenkäypiä.  Se antaa heille kuvan maailmasta, mutta senkin ovat luoneet toiset ihmiset.  Sitä ei tehty vain yksilöä silmällä pitäen, se tehtiin heille kaikille muiden ihmisten toimesta kauan sitten.

 

Kun ihmiset alkavat murtautua ulos matriisista, ainakin päästessään tilaan jossa haluavat hypätä lattialta alimpaan huoneeseen, koska heidät on koulutettu etsimään järjestystä, järjestystä ympärillään, he ottavat seuraavaan vaiheeseen mukaansa tuon tarpeen; joten he etsivät jotakin jossa on samanlainen kokoelma sääntöjä ja säännöksiä kuten heidän vanhassa uskonnossaan, siinä joka antoi heille kaikki vastaukset kunnes kasvoivat isoiksi, mutta vieläkin he haluavat järjestystä, joten he liittyvät johonkin muuhun.

 

Jotkut ihmiset tarvitsevat ryhmämentaliteettia niin paljon että liittyvät vieläkin fundamentalistisempiin lahkoihin joissa on vielä tiukemmat säännöt ja jotka ovat dogmaattisempia ja joiden saarnaajat huutavat heille; ja yleensä kun joku huutaa toiselle, se tarkoittaa että on väärinkäytön kohteena, ja siitä on kyse.  Se on väärinkäyttöä.  Miksi saarnaajien pitää huutaa kun heidän edessään on mikrofoni?  No, sen voi kyllä tajuta.  Siksi että osanottajat ovat yleensä aikuisia ja heitä on kohdeltu kaloin.  Heidän mieltänsä, jos ei muutakin, on ainakin kohdeltu kaltoin huutamalla, alistettu, heitä on peloiteltu Jumalan vihalla.

 

Jos joku kuolee tienpenkalla Intiassa kukaan ei mene auttamaan.  Syynä on että jos sekaantuu heidän karmaansa, heidän kohtaloonsa, taas tuo kohtalo - se voi vaikka tarttua.  Joten he valitsivat olla köyhiä.  He valitsivat kuolla.  He valitsivat nääntyä nälkään, eikä kukaan nosta sormea auttaakseen.

 

Kaikki uskonnot on muotoiltu eri kulttuureille, eri kansoille, eri mentaliteeteille.  Kiinassa myös antiikin uskonnot olivat paljon tekemisissä kohtalon kanssa, mutta myös onnen, ja tänä päivänä jotkut maailman suurimmista uhkapelureista ovat kiinalaisia, ja koko ajatus onnesta on että se on voima joka tulee ja menee - jonka joskus voi ennustaa jos tekee tiettyjä juttuja, tällaiseen roskaan he uskovat.  Ja joskus he voittavatkin pääpotin.  Uskomattomia uhkapelureita.

 

Lännessä Rooma oli Rooman imperiumin jatku - kristinuskoa edeltäneen Rooman valtakunnan.  Se hallitsi antiikin maailmaa ja uskonnolliseen valtakuntaan tultaessa, tässä siirtymävaiheessa, se ei alkanut alusta ja sanonet, no, meidän on nyt ymmärrettävä miten ihmiset toimivat, miten mieli toimii.  He eivät tehneet noin.  Heidän i tarvinnut koska heillä oli edeltäjiensä arkistot aikaisempien valtakuntien ajalta, kreikkalaisten, ja monien antiikin rooman korkeampien eliitti-luokkien, jotka olivat polveutuneet kreikkalaisista jotka johtivat antiikin Kreikkaa.  Mutta kaikki heidän neuvonantajansa tämän siirtymävaiheen aikana vanhasta Roomasta armeijoineen uskonnolliseksi valtakunnaksi - he osasivat hallita väestöä.  He tiesivät että psykologia oli tarpeen, massapsykologia, ja kaikkein eniten he tarvitsivat uskontoa hallinta-tarkoituksiin, ja siksi tietty uskonto valittiin, yksi paremmista uskonnoista mitä siihen mennessä oli ollut, jonka ihmiset olivat tottelevaisempia kuin koskaan ennen uskonnon johtajia kohtaan, jotka olivat myös valtakunnan keisareita.

 

Ennen sitä oli aina silloin tällöin vallankumouksia, koska heillä oli niin monia Jumalia mistä valita, ja aina yksi tai toinen jumala voisi olla enemmän myönteisempi yksilöä kohtaan hänen halutessaan valtaa muista.  Kun taas kristinuskon tullessa, ja paavista tehtiin jumala ja kaikki mitä hän sanoi oli kuin jumalan sanaa, eikä sitä vastaan saanut kiistellä.  Sitä valtaa ei voinut anastaa muuten kuin samoin keinoin ja historiassa onkin aikoja jolloin oli kaksi paavia - ristiriitaisia paaveja.

 

Kun he elivät Ranskassa ja Vatikaani oli oikeastaan siellä, oli yksi paavi ja toinen jota kutsuttiin anti-paaviksi.  Oli tavallista että he julistivat toisensa pannaan ja kirosivat toisiaan, ja se oli tosiaankin oikea farssi, koska samaan aikaan yleisöä koulutettiin tähän ajatukseen katolilaisuuden pyramidi-rakenteesta, että ainoa tapa saada valta oli että jumala antoi siihen lupansa, eli piti joko ristiä sormet ja toivoa että nykyinen paavi kuolisi, koska yleensä he eivät luopuneet  vallastaan, ja että jonkin ihmeen kautta pääsisi hänen paikalleen, koska yleisön oli hyväksyttävä tämä muotoutunut perinne miten paaviksi tullaan.

 

Tiedämme että se on niin korruptoitunutta kuin mahdollista, ja kaikkien uskontojen huipulla on aina korruptiota, koska he eivät koskaan itse seuraa uskontoa jossa pitävät ihmisiä, ja tänä päivänä uskonnollisten johtajien kerho johtaa koko näytöstä.  He ymmärtävät uskontojen tarpeellisuuden.

 

Mikhail Gorbatshov kirjoitti siitä - hän oli ateisti ja Neuvostoliiton entinen päämies.  Hän puhui maa-uskonnon luomisesta, maa-palvonta-tyyppisen uskonnon, joka olisi välttämätön tämän järjestyksen luomiseksi.  He eivät koskaan vähätelleet uskontoa, millään muotoa.  He käyttävät sitä.

 

Jos katsotaan aikaisempaa Neuvosto-valtaa ja kommunismia itseään, sillä itsellään on kaikki uskonnon tunnusmerkit, ja se oli aivan yhtä suvaitsematon kaikkia kohtaan jotka valittivat siitä tai kyseenalaistivat sen.  Sillä oli oma dogmansa ja kaikki ritualistiset paraatinsa ja hierarkiansa ja heitä voitaisiin kutsua papeiksikin - niitä jotka toivat ihmisiä tutkimuksiin ajattelivatko he oikein vai väärin.

 

Useimmat janoavat uskontoa jonka muut ovat hyväksyneet selvitäkseen elämästään; ja kautta aikojen isot pojat kun tarpeellista ovat sopineet keskenään konfliktien luomisesta.  Konfliktit saavat asiat menemään eteenpäin.  Kehitys.  Se auttaa myös pankkiireita koska he aina rahoittavat sodan molempia puolia, ja valtavat uskonnolliset sodat joita vuosisatojen saatossa käytiin olivat uskomattomia.  Joskus kun ihmiset olivat samaa syntyperää ja heille annettiin vastakkaisia uskontoja, jotka he sitten omaksuivat, he teurastivat toisiaan vuosikausien ajan.

 

Tämä leikki hajota ja hallitse on vanha kuin vuoret, ja näemme kuinka sitä käytetään tänäkin päivänä kun tapahtuu valtavia muutoksia.  Eri ryhmiä rohkaistaan katsomaan toisia ryhmiä päin ja ne taistelevat toisiaan vastaan laivan upotessa.  Suuria muutoksia on tulossa jotka vaikuttavat heihin kaikkiin.  Mutta he eivät huomaa sitä.  He keskittyvät yhteen asiaan, "nuo ihmiset ovat ongelmana!"  Kuin kurimus joka pyörii ympäri imien kaiken keskeltä pohjalle ja kaikki kuristavat toisiaan ja tappavat toisiaan pyöriessään kurimuksessa, tietämättä koskaan miten he päätyivät sinne, mitä varten he tekevät niin lainkaan, tai kuka koko jutun on orkestroinut.

 

Monien ihmisten mielten kohteena ovat meksikolaiset ja latinalaisen Amerikan asukkaat jotka tulevat Yhdysvaltoihin.  Syy jätetään huomiotta, vaikka juuri sitä pitäisi tutkia.  Rahoitusta.  Säätiöt Yhdysvalloista rahoittavat näitä ryhmiä jotka tulevat rajan yli massoittain, koska tähän aikaan tämän oli määrä tapahtua.  Maailmaa johtavat pojat toimivat aikataulun mukaisesti, ja heillä on yhtä kohtaa varten viisi-vuotissuunnitelma, kymmenen toista, viidenkymmenen vielä toista, ja sadan vuoden jotakin muuta varten.  Sama juttu kuin kommunismissa, sama YKssa, koska huipulla kaikki ovat yhtä ja samaa ryhmää.

 

Olen jo sanonut että massaihminen, ihmiskunta, voi valita kahdesta suunnasta, ja tämä koko liike massaväestöä kohti, massaihmistä, se tunnistettiin jo teollisuuden ajan alussa, kun ensi kertaa alettiin puhua massoista.  Ennen sitä oli toiminnassa feodaalijärjestelmä ja siinä puhuttiin laumasta, mutta sitten se muuttui massaksi, ja näin tulivat massaliikkeet.  Tämä voi nyt mennä kahteen suuntaan koska suurin osa ihmisistä ei ole ainutlaatuisia.  Sillä tarkoitan että he eivät ole yksilöitä lainkaan.  Kaikki heidän tietonsa on markkinoitu heille, projisoitu heihin.  Tuo on todellisuus, mutta he janoavat johonkin kuulumista niin kovasti ja tämän kuulumisen ja sadomasokistisen tendenssin vuoksi joka heillä usein on, kun he palvovat vahvempaa kuin mitä itse ovat, ja he rakastavat sääntöjä, he tottelevat sääntöjä ja heistä voi tulla automaatteja - robottimaisia hyvin käyttäytyviä rauhallisia neuvostomaisia kansalaisia.

 

Tämä liittyy - minulle tulee mieleen kuva Eleanor Rooseveltista, kun hän oli Neuvostoliitossa jossa hän sanoi omissa kirjoituksissaan että hänen ensimmäinen kohteensa olisi tavata Pavlov, hänen sankarinsa.  Pavlov käytti erilaisia käyttäytymismotivaation muuntelu-tekniikoita erilaisin iljettävin menetelmin, ja hän oli myös vastuussa kaikesta tutkimuksestaan, ja hän käytti sitä koululapsiin kautta koko Neuvostoliiton, ja Eleanor oli innoissaan nähdessään kuinka kaikki lapset kävelivät kouluun hiljaa ja hyvin käyttäytyen.  Hän sanoi, "siellä ei ole spontaaniutta, naurua tai kikatusta kuten Amerikan kouluissa, mutta voi, kuinka hyvin he käyttäytyvät."

 

Koska hän itse oli autoritäärinen ja ehkä myös sadistinen, hän piti sitä hyvänä.  Se kiihotti häntä.  Se että yksilöstä puuttui kaikki spontaanius miellytti hänen luonnettaan, että luotaisiin ennakoitavissa oleva kansa massaihmisistä, ja se olikin tarkoituksena.  Yhteiskunnan täydellistä hallintaa varten tarvitaan yksilöiden ennakoitavuutta.  Siksi jo monien vuosien ajan on kerätty kaikkien ihmisten persoonallisuusprofiileita poliisin ja muiden organisaatioiden toimesta, koska he haluavat tietää olemmeko ennakoitavissa.

 

Itse asiassa, päällepäsmärit eivät voi sietää ennakoimattomuuden mahdollisuuttakaan, ja jos ei ole ennakoitavissa - tarkoittaen että omaa oman mielen ja ei ehkä valitsisikaan sitä polkua ja matkaa jonka he odottavat valitsevan - sellainen voi aiheuttaa ongelmia.  He voivat vaikka saada hermoromahduksen jos joku ei tee mitä hänen odotetaan tekevän.  Siinä tilanteessa olemme nyt.  Näemme ihmiset jotka tarvitsevat ryhmää, haluavat mukautua, hyväksyä kaikki naurettavat totalitaristiset lait jotka ovat tulossa.  Häitä näkee lentokentille jossa he "kumarru syvään, kiitos" ja he ovat hyväksyneet sen.  Se on elämäntapa.  He ovat sopeutuneet.

 

Kuten Platon sanoi, "ihminen on koko planeetan sopeutuvin laji," tarkoittaen, että he voivat tehdä meille mitä haluavat.  Hyväksymme sen aina lopulta normaalina.

 

Mistä tahansa saadaan normaalia, mistä tahansa, kulttuurinluojien toimesta.  Kulttuuri itsessään on muovia.  Se on muunneltavissa.  Aina ollutkin niin.  Antiikin ihmiset kirjoittivat siitä miten loivat kulttuurin, miten he muuttivat sitä, ohjasivat sitä, muokkasivat sitä aina uudelleen, eikä se ole koskaan loppunut.

 

Jopa Russell puhui Madison Avenuen luomisesta ja kaikista suurista mainostajista koska heillä oli käytössään tieteet joilla ihmiset saatiin tekemään asioita tai ostamaan kaikenlaista mitä he eivät tarvinneet.  He tuntevat ahneuden, kateuden, ja huomionhalun psykologian.  He käyttivät kaikkia ihmisluonteen tieteitä ja mukauttivat ne.  Nyt he markkinoivat ajatuksia suoraan päähämme: iskulausein, trendisanoin, "tämä loukkaa minua"-asentein.

 

Ihmiset jotka toistelevat näitä paljastavat itsensä ihmisiksi jotka eivät lainkaan ajattele itse.  Ihmiset tänä päivänä aivan luonnollisesti puhuvat ilmastonlämpenemisestä.  Olemme kuulleet propagandaa aiheesta vuosikaudet luonto-ohjelmista ja eri maiden Yleiltä, jotka yleensä ovat pahimpia, tästä ilmiöstä, vaikkakin koulussa 50 vuotta sitten lasten kirjoissa oli yksityiskohtaista tietoa kierroista joita oli noin 500 vuoden välein, lämpenemiskausista jotka kestivät ehkä vuosisadan ajan, pari vuosisataa, ja sitten taas palattiin kylmempään kauteen.  Se tiedettiin aina.

 

Tänä päivänä niistä vain ei enää puhuta.  Ihmiset luulevat että aina on ollut näin, ja meitä voidaan huijata niin helposti tietämättömyyden varjolla, ja isot pojat käyttävät tätä edistääkseen omaa agendaansa ottaa valta koko planeetasta - kaiken omaisuuden, kaikki oikeudet ruokaan, veteen, ja jopa ilmaankin.  Kaikki mitä tarvitsemme tulee olemaan Platonin vartijoiden alaisena jotka eivät elä samalla tavalla kuin me.  He elävät kuten kuninkaat ja kuningattaret aina ovat eläneet, ja ihmiset tulevat hyväksymään sen.

 

Ihminen pystyy hyväksymään asiat jotka eivät sovi yhteen koska se on luonteemme omaista, kunhan tuntemamme kasvot markkinoivat ne meille - ja valehtelisivatko he meille?  Massat seuraavat aina valittuja johtajiaan äänestääkseen toista puoluetta tai ihmistä, aina kuten heille sanotaan, ja tässä ratkaisu.  "Jos saamme jonkun muun hallitukseen, he muuttaisivat kaiken."

 

He eivät ole oppineet kokemuksistaan mitään, vaikkakin heille on kerrottu kerta toisensa jälkeen poliittisten puolueiden historia ja huijaus jota he vetävät yleisön yli.  He vetävät lakanan silmiemme eteen.  Oikeastaan heillä on oikein pirunmoiset juhlat, ja he kaikki juhlivat yhdessä (eng. puolue = party, juhla = party).  Ne eivät muuta mitään, mutta niitä esitellään yleisölle jotka luulevat olevansa hereillä mutta todellisuudessa vain haluavat pelastaa järjestelmän joka on heille tuttu koska ovat kasvaneet siinä.  Nyt siirrymme toiseen vaiheeseen, joten he etsivät sankaria tulevaksi, kuten John Wayne, ja tekevän kaikki heidän puolestaan, oikaistakseen kaikki asiat jälleen - mutta näin ei tule tapahtumaan.

 

USAssa John Kerry ja muut ovat sanoneet että jos heidät valitaan he vielä lisäävätkin sotaa terrorismia vastaan ja lisäävät joukkoja Lähi-Idässä.  Tiedämme että tämä agenda on yksisuuntainen, huolimatta siitä kuka näyttäisi olevan johdossa koskakin.  Se on pakko.  Se suunniteltiin kauan ennen syyskuun 11. päivän iskuja.  Kauan ennen.  Kaikki koneistot joilla totalitarismi toteutetaan oli jo vasaroitu aivoriiheissä ja paikoissa kuten Pentagon.  Kaikki yleisön reaktiot oli harkittu etukäteen.  Kaikki strategiat jolla yleisön valituksiin vastattaisiin, pelkoihin jne, oli suunniteltu etukäteen.  Kaikki trendisanat, termit joita kuulemme, kaikki oli keksitty kauan ennen.

 

He eivät voi pysähtyä nyt.  Heidän on mentävä loppuun saakka tämän kanssa ja mitä tahansa sen onnistuminen vaatiikin, he tekevät sen.  Mitä tahansa.  Antiikin aikoina oli sama juttu.  He terrorisoivat kaupunkivaltioiden ihmisiä ja tyrannit sanoivat, "voi luoja, näitä terroristeja on kaikkialla," ja sotilaat päästettäisiin yleisön kimppuun.  Samat jutut: tarkastuspisteet, kysymyksiä kaduilla, etsittiin tikareita, kaikkea tuollaista.  Sama vanha juttu.  Miksi muuttaa kaavaa kun se toimii?  Yhä uudelleen ja uudelleen.

 

He saavat ihmiset paniikkiin huutamalla sutta kerta toisensa jälkeen, kertoen meille naurettavia juttuja saadakseen meidät paniikkiin, vaikkakin tuskin kukaan tänä päivänä voisi salassa kuljettaa mitään joka aiheuttaisi atomiräjähdyksen, esimerkiksi, koska kaikki tiedustelupalvelut ovat niin kiinni toisisaan kautta maailman, ja ovat olleet jo pitkän aikaa.  Hallituksia vastustaneita ryhmiä ovat johtaneet samat ihmiset lännestä: CIA ja muut.   He ovat johtaneet kaikkia niitäkin kaiken aikaa.  He toimittavat johtajat näille ryhmille.

 

Meillä on tyyppejä, kuten se Koreassa oleva, joka voi sanoa kaikenlaista kun häntä käsketään, ja sitten länsi tutisee saappaissaan.  Se on kivaa draamaa jolla meillä esitellään kuinka epävakaa maailma onkaan ja kuinka se on muutettava ja meidän on luovuttava vapauksistamme koska maailma on niin horjuva.

 

Viime maaliskuussa YKn mukaan lintuinfluenssa aikoi iskeä meihin ja kun se ei tapahtunutkaan, he sanoivat, no se tulisi syksyllä.  Olen katsellut kuinka hanhet ovat lentäneet etelään enkä nähnyt niiden niiskuttavan tai yskivän.  Lietsontaa, terroria, epävarmuutta ja pelkoa, ja kun matriisissa olevien ihmisten enemmistö on peloissaan, he tarrautuvat johtajiensa takinhäntiin jotta he pelastaisivat heidät hinnalla millä hyvänsä, ja tätä tekniikkaa käytetään maksimaalisesti hyväksi tänä päivänä.

 

Kauan sitten eliitti joka johti salajärjestöjä puhui maailmanjärjestelmästä.  Globaalista maailmanjärjestelmästä jossa ihmiset pakotettaisiin mukautumaan jäykkään uskonjärjestelmään, yhdenlaisen talousjärjestelmän avulla, ja se on tänä päivänä toteutumassa.  Tästä tulee eliitin utopia, askel askeleelta, tyrannian kautta, sotien kautta, ja heidän talousjärjestelmänsä toteuttamisen kautta kaikkialla minne he menevät.  UNESCO seuraa tiukasti Maailmanpankin perässä joka työnnetään näihin maihin jotta varmistetaan että he saavat ensimmäiset nuoret lapset indoktrinoiduksi ajattelutapaan, tapaan katsoa elämää ja maailmaa, jotta he kasvavat luullen että sopeutuminen tähän uuteen tyyliin on aivan luonnollista - ja heille se tuleekin vaikuttamaan siltä.

 

Tämä suunniteltiin jo ennen kuin YK edes oli perustettu, koska Kansakuntien Liitto oli jo olemassa, ja siitä oli puhuttu 1900-luvun alkupuolella kun hra Rockefeller puhui globalisaatiosta, ja hän mainitsi myös kanuunanruoan, ja kanuunanruokaa on väestö.  Hän sanoi, "on harmi että tämän sukupolven pitää olla kanuunanruokana kun toteutamme tätä," koska kaikkien ihanteet murskataan.  He ovat peloissaan.  He pelkäävät muutoksia, ja tietysti epäilevät ettei heille kerrota koko totuutta; ja omituisinta on, että tuossa vaiheessa he kuuntelevat lempiuutisankkureitaan vieläkin tarkemmin, toivoen että he kertoisivat totuuden, jota ne eivät vielä koskaan ole tehneet.

 

Ihmisten stressin taso on taivaissa.  Mitä ihmiset tekevät kun ovat peloissaan.  No tiedämme että 9/11 iskujen jälkeen sanottiin uutisissa että tuhannet ihmiset olivat yhtäkkiä palanneet kirkkoihin, mutta näemme sen myös muissa muodoissaan tänä päivänä, myös New Age liikkeen saralla, jotka luulevat olevansa trendikkäitä ja raivaavansa tietä tulevaisuuteen, he luulevat että se kuuluukin heille, mikä on oikea iso vitsi, he luulevat että he ovat suunnannäyttäjiä.  Neuroosi joka heitä vaivaa, kun he etsivät maagisia vastauksia, erilaisia vastauksia, jotta he itse pelastuisivat, kaukaa katsottuna se voi olla traagista, mutta se on myös naurettavaa: kun he ostavat erilaisia laitteita ja nielevät täydellistä roskaa jota on käytetty kautta aikojen, puhdistaen energiaa taloistaan ja käyttäen värejä ja jäkä-jäkä-jäk, koska kirjaimellisesti nämä ihmiset ovat kauhun vallassa, ja he yrittävät saada jonkinlaista järjestystä elämäänsä.  Järjestystä erikoisin keinoin, ja he nielevät kaiken.

 

Olemassa ovat myös hyvin rahoitetut kirjat, MI6lta, joita heille syötetään jotka johtavat heidät ajatusten fantastisiin sokkeloihin.  Monipeiliseen heijastusten halliin, eivätkä he saa niistä tarpeekseen.  On erilaisia kanavoijia jotka kanavoivat muukalaisia jotka puhuvat energiasta joka on tulossa ja joka muuntaa meidät kaikki.  On muita jotka puhuvat sinisistä säteistä jotka tulevat, ja sininenhän on hyvä väri, tietysti, sehän on YKn väri.  On myös sininen loosi.

 

Kaikkia käytetään ja jokaiselle ryhmälle tarjoillaan, eikä ketään jätetä huomiotta; ja yksilö joka etsii totuutta pitää käydä tämän koko kaaoksen läpi ja luotsia sen läpi, tietäen mikä on totta ja mikä ei, muistaen omat kokemuksensa, jos heillä on niitä, ja yleensä onkin, jotka eivät ole normaaleja.  He eivät yleensä ole tarpeeksi dogmaattisia yrittääkseen määritellä niitä .  He tietävät vain että on asioita jotka voivat tapahtua elämässä jotka ovat normaalin ulkopuolella, normaalin kokemuksen, joka osoittaa että uhka on olemassa.  Uhka tulee niiltä jotka omaavat satunnaisia kokemuksia joka on rikkonut tämän väärän maailmamme läpi.

 

On totta että voimia on toimessa.  Kaikki ne eivät ole tämän fanaattisen primitiivisen eliitin hallinnassa.  Ne jotka ovat päässeet matriisin läpi eri tasoille, ja toivottavasti he pääsevät kaikkien 'osta kultaa ja hopeaa' huijausten läpi myöskin, ja 'se pelastaa teidät', ja ovat myös päässet kaikkien yrtti-huijausten ohi.  Sekin on valtava teollisuus tänä päivänä jota isot pojat johtavat, "pureskele tällaista lehteä tai ruohoa ja luoja, elät ikuisesti, voi vaikka kävellä säteilyn läpi."  On niin monia huijauksia joita peloissaan olevat ihmiset ostavat.  Peloissaan olevat.  Heitä käytetään maksimaalisesti hyväksi tällä hetkellä häpeämättömien psykopaattien toimesta.  Häpeämättömimpien kuin koskaan ennen.

 

Se muistuttaa minua siitä kun Rotshcildilta kysyttiin koska hän tienasi eniten rahaa.  Hän sanoi, "kun veri virtaa kaduilla."  Ne jotka tietävät miten tehdä voittoa pelosta ja terrorista, nyt on heidän aikansa.

 

(laulu - i'm Looking Through You - the Beatles)

 

Fundamentalismi on nyt liikkeellä.  Etenkin USAssa, kaiken terrorin vuoksi.  Ja aivan niin, saarnaajat tekevät työnsä.  He sanovat ihmisille, "kyseessä on Jumalan tahto, kaikki on kirjoitettuna Raamatussa, että näin kävisi" ja e käyttävät Ilmestyskirjaa, ja se on syy sille miksi se ensisijassa luotiinkin, niin kauan sitten.  Se oli suunnitelma.  Liikesuunnitelma.  Askel askeleelta, ja se kirjoitettiin esoteeriseen muotoon koska eksoteerisesti ajattelevat ihmiset eivät koskaan näe esoteerista, joka voidaan selittää, ja se on kolmannessa kirjassani.  Ne jotka ovat kuunnelleet minua vuosien ajan voisivat koittaa ostaa minulta jotakin jotta pysyisin pystyssä, ja hankkiakseen tietoa.  Käykää sivuilla www.cuttingthroughthematrix.com saadaksenne tietoa kirjoistani

 

On tärkeää että ihmiset ymmärtävät mitä on tekeillä.  Joku viisas mies on sanonut että kaikkina aikoina kaikissa paikoissa johtajat ovat neuvoneet ihmisiä hyväksymään uskonnon, oikein uskonnon, jonka eliitti on luonut ja johon ihmiset uskovat kunnolla.  Se ei ole koskaan muuttunut.  Kaikki huipulta tuleva puhe, myös tiedeyhteisön taholta, jos kuuntelee tarkasti heidän mantrojaan, heidän juttujaan, iskulauseitaan joita he toistelevat, lausuntoja joita he antavat kuin ne olivat absoluuttisia todisteita - totta, täysin totta.  Tarvitaan enemmän uskoa, luottamukseen perustuvaa uskoa jotta voi uskoa kaiken mitä he sanovat kuin mitä olemassa olevat uskonnot vaativat.  Heidän todisteensa ovat hataria miltei kaikelle, ja tiedämme että huipulla he ovat sopineet suurten valheiden kertomisesta meille jotta meidät saadaan sullottuihin kaupunkeihin.  Uusille YKn asuinalueille - jossa ei ole lopulta tule olemaan omaisuutta.  Ei yksityisomaisuutta.  YK on sanonut niin.  Käykää heidän omilla sivuillaan.

 

Kaikki resurssit tulevat olemaan uuden feodaalijärjestelmän yliherrojen hallinnassa ja me tulemme olemaan riippuvaisia kaikesta.  Ihmiset tulevat olemaan täysin riippuvaisia järjestelmästä kaikkien tarpeidensa kohdalla.  Täydellinen mukautuminen.  Se on ollut näiden hallintafriikkien unelmana kautta aikojen.  Mutta, uskoakseen tieteitä joita he teeskentelevät käyttävänsä tai joiden tieteellisyyttä he teeskentelevät, on oltava hyvin naivi; koska, kuten sanoin, he tietävät että maa käy muutosten läpi, juuri tällaisten, aina muutaman sadan vuoden välein.  Muutaman sadan vuoden välein.

 

Emme kulje auringon ympäri kuin kellon koneista aina juuri samassa kohdassa kuin vuosi aikaisemmin.  Että pääsisi juuri samaan kohtaan, juttu ei toimi niin.  Ei koskaan toiminutkaan.  Meillä on lämpenemiskausia ja viilenemiskausia.  Katsokaa vanhoista koulukirjoista joita lapsille annettiin ennen, ja siitä puhuttiin jo alaluokilla.

 

Muistan lukeneeni seitsemän vuoden ikäisenä kun puhuttiin keskiajasta, noin parin sadan vuoden ajan ei rakennettu savupiippuja taloihin koska oli niin lämmintä kesät talvet.  Tämä tieto on olemassa.  He tietävät tämän, mutta tämä lietsonta, "planeetta on menossa helvettiä kohti ja emme voi sille mitään; olkaa hyvin hyvin peloissanne" on eri tarkoitusta varten.  Sen tarkoitus on saada meidät luopumaan jokaisesta oikeudesta joita luulimme omaavamme, ja antaa itsemme parempiemme käsiin, niiden jotka tietävät paremmin kuin me, vartijoiden, voitaisiin sanoa, ja se toimii monien ihmisten kohdalla jotka toistavat iskulauseita.  He toistavat niitä.  "Autot, isot autot ovat pahasta, jäkäjäkä, hiilidioksidi on pahasta."  No idiootit, ihmiset tuottavat eniten hiilidioksidia koska hengitämme sitä ulos.  Hengitämme sitä ulos, joten laske siitä mitä tarvitsee tehdä jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää.

 

He eivät tiedä.  Tietämättömyydessään he eivät myöskään ajattele.  Heille sanotaan mitä ajatella ja he toistavat sitä dogmaattisesti kuin uskontoa, ja he kääntyvät muita ihmisiä vastaan väkivaltaisesti jos he luulevat että joku rikkoo näitä uusia sääntöjä, näitä kirjoittamattomia sääntöjä, eivätkä sopeudukaan muodottomaan massaan.  Joukot kääntyvät helposti yksilöitä vastaan.  Massaihminen.  Joukko.  Korkean tason vapaamuurarit sanovan niin.  Joukon voi aina luottaa tekevän - mitä?  Pysyvän joukkona.  Yhtenä mielenä.  Yhtenä äänenä.  Ein Reich, ein Volk, ein Führer.

 

Sama juttu aina uudelleen, ja yksilönä puhuessa käy monotoniseksi kuunnella ihmisiä joiden pitäisi olla tajunnallisia olentoja toistavan kaikkea tätä jota heihin on ladattu luonto-ohjelmista, tv-jutuista ja niin edelleen, eivätkä he ole koskaan yrittäneet tarkistaa mitään itse, mitään näistä nk. tieteistä, itse.  He ovat hyväksyneet orjuutensa.  Heidän ei tarvitse tarkistaa sitä.  He hyväksyvät sen että on olemassa parempi luokka ihmisiä joka tietää paremmin kuin he.  He rakastavat vallakkaita ja ihmiset jotka rakastavat sellaisia vihaavat heikkoja.

 

Kun tajuaa että on olemassa eliitti joka polveutuu eliitistä, kautta koko historian, joka ymmärtää kaiken mitä sanon, joilla on pääsy arkistoihin jossa ihmisten käyttäytymisen kaavat ovat olemassa, kaikesta tulee selvää eikä ihmiseltä vaadita paljonkaan ajattelua - sellaiselta joka osaa ajatella itse - päästä tiettyihin johtopäätöksiin.

 

Esimerkiksi, yksinkertainen on se että koska jokaisen maan eliitti kaikkina aikoina on varmistanut että kaikki olemassa olevat hallinnat ovat olemassa ensisijaisesti varmistaakseen oman itsensä olemassaolon.  Itsensä jatkamisen, ja status quon varmistamisen ja maan eliitin turvaamisen, ja tuo koskee myös teollisuutta, valmistusteollisuutta, kaikkea.  Koska jos maat olisivat erillisiä, tarvittaisiin valmistusteollisuutta valmistamaan aseita sodan aikana.  Tuottamaan tankkeja, kaikkea muuta, kaikkea mitä tarvitaan.  Tänä päivänä, ja sama oli Neuvostoliiton aikana, sanottiin että se sota voitettaisiin teknologian avulla.  Kehittyneen teknologian.  Mutta he tiesivät monia vuosia sitten että aikoivat siirtää kaiken teollisuuden Kiinaan, kommunistivaltioon.

 

Kommunismi on teoria jonka pitäisi olla olemassa tuhotakseen kapitalismin.  Niin sanottiin lastenkirjoissa.  Niissä kirjoissa, tiedättehän, joita ihmiset toistavat.  Mutta suurimmat kapitalistimaat suunnittelivat ja pitivät kokouksia ja kesti ikuisuuksien ajan valmistella kaikkea byrokraattisia ja legalistisia papereita vaiheittaiselle integraatiolle Kiinan kanssa - siis kommunistimaan.  Jos olisi olemassa mitään maita ja jos eliitti yhtään epäilisi että Kiina on erillinen valtio, edes painajaisissaan, ja että se lopulta hyökkäisi heitä vastaan, eliitti ei olisi koskaan sallinut että se mitä luulimme omaksi teollisuudeksemme - mutta oikeasti se on heidän - he eivät olisi laittaneet sitä koskaan Kiinaan, ei ikinä.  Kun kuuntelee Kiinan miekkojen kalistelua, se on pelkkää teatteria.  Teatteria yleisöä varten.  Sitä ei tarvitse pelätä.

 

Kiina on rakentanut suuria kaupunkeja ja teitä, viimeistä huutoa, kaikkein kehittynein tiejärjestelmä koko planeetalla.  Kaikki kaupungeissa, kaikki on uutta ja korkea teknologista ja ultra-modernia ja kuka sinne muuttaa?  No, on nouseva kiinalaisten keskiluokka jolla on kiire riistää omia alamaisiaan, mutta sinne muuttaa myös rikkaita länsimaalaisia.  Itse asiassa, jotkut näistä kaupungeista on suunniteltu länsimaista makua silmälläpitäen, ja niissä on teatterit oopperoineen ja kaikki muu aivan kuten kotona, jonne eliitti voi mennä ja heillä on hienoimmat ravintolat länsimaiseen makuun.  Koti poissa kotoa, sinne eliitti muuttaa tänä päivänä ja jos he kuvittelisivat että sota Kiinan kanssa on vähääkään mahdollinen, he läiskyttäisivät chop sueyinsa ja ryntäisivät takaisin kotiin, uskokaa pois.

 

Ei ole yhtään, ei ole kansakuntia.  Kaikki YKn allekirjoittajat sopivat silloin että tämä johtaisi maailman hallitukseen, ja Alger Hiss auttoi peruskirjan vedoksessa.  Jotkut kanadalaiset Lester Pearsonin ja muutamien muiden kanssa tekivät loput ja siitä oli tuleva totalitääris-tyyppinen järjestelmä jossa vähemmät, heikkomielisemmät, olisivat parempiensa hallinnassa.  Tasa-arvo-osio tarkoittaa sitä että vähemmät ovat tasa-arvoisen köyhiä keskenään.  He eivät tarvitse paljon.  He puhuvat maailman resurssien jakamisesta.  Kyseessä on kilpajuoksu pohjalle asti kaikkien elämänalueiden osalta, ja tällä hetkellä he nokkelasti tarjoilevat meille suurinta ahmattien juhlaa kuin koskaan ennen täällä pohjalla on nähty halvalla roinalla Kiinasta, luottokorteilla ostettuna.  Luottoa ei ole koskaan saanut niin helposti ja sillä varmistetaan että käymme tämän läpi ja ahneudessamme emme näe mitä on tulossa - mutta ajat tulevat muuttumaan.  Ajat tulevat muuttumaan.

 

Visioitu maailma tulee olemaan totalitäärinen ja se tulee perustumaan taloudellisiin tarpeisiin, mukaan lukien ihmismäärä joka palvelee maailman valtiota.  Tutkikaa asiaa.  Katsokaa sitä.  On olemassa paljon kirjoja joita julkaistiin sinä aikana kun peruskirja allekirjoitettiin.  Kirjoja joita monet mukana olleet kirjoittivat ja juuri ne ovat niitä jotka pitää lukea.  Ei selittelykirjoja vaan ne mitä he itse kirjoittivat, nk. perustajajäsenet.  Kaikki on paljastettu niissä.  Lukekaa ne kaikki.  Lukekaa myös rivien välistä, koska he osoittivat selvästi mihin olivat viemässä maailmaa, ja he tiesivät että se pitäisi tehdä suurimmaksi osaksi petoksen avulla, koska ihmiset jotka ovat tottuneet tietynlaiseen elämään luonnonmukaisesti vastustavat siirtoa yhdeltä laitumelta toiselle.  He haluavat pysyä sillä joka on heille tuttu, mutta kriisien ja jatkuvien kriisien avulla ihminen tulee murtumispisteeseen jolloin heidät voidaan siirtää minne hyvänsä.  He tekevät mitä käsketään koska ovat käytännössä murtuneita psykologisesta sodankäynnistä, kiitos Pavlovin ja Skinnerin ja muiden jälleen kerran.

 

Tämä on todellinen maailma.  Todellinen agenda.  Toivon puhuvani teille taas ensi viikolla tästä enemmän.  Hyvää yötä ja kulkekoot jumalasi, tai mikä tahansa, kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)