Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Yhteinen Asia ja Yhteen Tuleminen'

 

 

17. päivä huhtikuuta 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com.  Tänään on 17. päivä huhtikuuta 2007.  Ja voi kuinka aika rientää.  Näinä aikoina ei ole koskaan tarpeeksi aikaa.

 

Eurooppalaiset sivuni ovat tulossa hyvää vauhtia.  Kääntäjiä on ilmoittautunut, ja joitakin ensimmäisiä käännöksiä on jo saatu eri Euroopan kielillä, ja lisää tulee kaiken aikaa.  Tämä tietysti lisää tämänhetkisiin töihini, ja aikani on jo äärimmilleen venytettyä, koska tämä on täysin yhden miehen yritys.  Kun se on saatu valmiiksi, saan toivottavasti jonkun koordinoimaan kaiken siinä päässä, jos minulla on hiukan onnea.

 

Saan niin paljon postia, paperilla ja sähköpostilla, että minulta menee pitkän aikaa käydä kaiken läpi, eri ihmisiltä kaikista ikäryhmistä, kaikilla on ongelmia ympäristönsä, kulttuurinsa, sukupuolensa, ikäryhmiensä kanssa, kaikilla samat ongelmat.  Maailma on eristetty hyvin tehokkaasti.  Ihmisten ja yksilöiden maailmat on eristetty toisistaan, ja jokainen ryhmä on erotettu toisesta ryhmästä, ja kehitys menee ajan myötä koko ajan samaan suuntaan.  Se toteutetaan tieteellisesti, kuten Bertrand Russell sanoi hyvin kauan sitten.  Näemme tämän tulokset kaikkialla ympärillämme.  Se ei ole ilmiö jota ei ymmärretä.  Se ei ole uusi ilmiö.  Ei ole mitään eliittien hallintaryhmää huipulla joka yrittää arvailla mitä pitää tehdä jotta heidän asiansa hoituvat helpommin, heidän hallitessaan maailmaa kohti uutta järjestelmää ja elintapaa ja toimintatapaa.  He käyttävät historian ja filosofian professoreita jotka pitävät puheita heidän aivoriihissään näitä ongelmia käsitellen, koska jos ymmärrät, kuten Platon sanoi, jos ymmärtää mitä ihmiset on saatu tekemään aikaisemmin, mitä tulee kulttuuriin, ja jos ihmiset ovat hyväksyneet jotain menneisyydessä, niin käytännössä on saatu luotua kaava.  Kun sen kulttuurin samat osat toteutetaan uudelleen, ihmiset toimivat aivan samalla tavalla ja tekevät aivan kuten heidän odotetaan tekevän.  Kaikki on kaavan mukaista, ja mitä tahansa ennen on tehtykin saadaan tehtyä uudelleen, koska tahansa, ja se saadaan toteutetuksi jälleen ja se toimii yhtä hyvin.  Aivan sama juttu kuin se kun tiedemiehet tutkivat erilaisia eläimiä ja niiden käyttäytymiskaavoja, ja miten ne reagoivat tietynlaisiin ärsykkeisiin.  Samaa tehdään ihmisille - nämä ovat hyvin vanhoja tieteitä.

 

Olemme kulkeneet pitkän matkan maailman valtakuntaa kohti.  Antiikin aikoina olivat kaupunkivaltiot - se oli vaikeuksien alku.  Platon sanoi että he loisivat ihmisille mehiläispesiä, koska kaupungit ovat keinotekoisia rakennelmia jonne ihmiset heitetään yhdessä ja työnnetään yhdessä järjestelmään joka on keinotekoinen - siellä on käytettävä rahaa.  Kaupunkia ei voi olla ilmaan rahaa kaupantekoa varten.  Se vie vaihdon paikan tavaroiden kaupassa, koska kaupungit eivät tuota mitään, paitsi byrokraatteja, järjestelmiä ja vakinaisia armeijoita.  He saivat kaupunkivaltiot sotimaan toisiaan vastaan, ja jokaisen sodan avulla rakensivat valtakuntaansa.  Tuosta maailmassa on ollut kyse jo kauan, tuhansien vuosien ajan, sotimisesta ja valtakuntien rakentamisesta kunnes olemme saapuneet tähän vaiheeseen, jossa heidän on aika, ehkä ennenaikaisesti, julistaa voittonsa tämän maailmanhallituksen järjestyksen perustamisesta.  On totta että taloudellisesti he ovat rakentaneet maailma nlaajuisen järjestelmän, jolla on eri maailman johtajien osastonsa ja byrokratiansa GATT sopimuksen mukaisesti kauppaa varten.  Älkää unohtako, että taloustieteen kirjoissa sanotaan suoraan että taloustieteilijät, tai taloustiede, johtaa maailmaa.  Jokainen maa ja niiden lait pyörivät tämän talousjärjestelmän ympärillä.  Kaikki juontuu taloustieteen keskuksesta, joka perustuu rahaan ja lainaamiseen ja velkaan.  Kaikki lait kiertävät sen ympäri.

 

Kun maita integroidaan pieniin ryhmittymiin, näiden maiden pitää omien lakiensa, omien tieteidensä, avulla sopeutua täysin uuteen yhteiseen järjestelmään.  Kaikki niiden lait muuttuvat, eikä omia kansallisia lakeja enää saa olla.  Kaikki on integroitu, aivan kuten pohjois-Amerikan amalgamaatio oli ainakin jo virallisesti julkistettu, ilman mitään fanfaaria, maaliskuussa 2005, kun he allekirjoittivat sopimuksen.  Erillisiä Kanadan, Yhdysvaltojen ja Meksikon valtioita ei voida sallia kun amalgamoidaan maiden turvavoimat ja tiedustelupalvelut yhdeksi, koska talousjärjestelmä on aina ollut riippuvainen valtioiden salaisuuksista ja kansallisista yrityksistä.  Nyt todellisia kansallisia yhtiöitä ei enää ole, ne ovat kansainvälisiä, joten he voivat yhdistää turvallisuusjärjestelmä ja tullimaksunsa ja veronsa, eli verotusjärjestelmänsä, ne tullaan myös integroimaan.  Kaikki lait joilla ihmisiä hallitaan tullaan integroimaan, kunnes ei muualla kuin televisiossa enää ole erillisiä valtioita.  He heiluttavat lippujaan niin kauan kuin haluavat verottaa meitä sotia ja muita varten, ja myöhemmin he sanovat, "kuulutte nyt kaikki yhteen Amerikan liittymään".  Näin tämä asia todella toimii.

 

Kuulemme paljon mölyä auktorisoidusta mediasta Kiinan ja Intian epävarmuuksista - jotka ovat kaksi "lähitulevaisuuden" laajasti kasvavaa yritystä, kuten he sanovat.  Mutta tuo aika on jo täällä, vaikkakin ensisijaisesti Kiina on rakennettu ja alustettu olemaan planeetan päävalmistaja, kun taas Intiassa ei valmisteta niin paljon.  Siellä on kuitenkin maailman nopeimmin kasvava keskiluokka, tuosta ei halutakaan kertoa uutisissa koska haluavat meidän luulevan että kaikki ovat ahdettuina muutamaan kaupunkiin.  Heillä on suuri väestö, ja sen vuoksi heillä on myös maailman toiseksi laajin, tai laajin, keskiluokkainen väestö maailmassa, siis toiseksi suurin väestömäärä, joten suurin teollisuus Intiassa on oikeastaan Intia.  Heidän vientituotteenaan on koulutetut ihmiset.  Pääasiallisesti terveydenhuollon alalla ja byrokraattisiin toimiin.  Britannia ei vetäytynyt Intiasta ennen kuin oli perustanut sinne klooninsa, voisi sanoa, tämän byrokraattisen järjestelmänsä, ja se oli osana koko sopimusta Kansainvälisten Asioiden Kuninkaallisen Instituutin (RIAA) ja Ulkomaansuhteiden Neuvoston (CFR) kanssa.  He eivät vetäydy maasta jonka ovat vallanneet ennen kuin ovat perustaneet pienen kaartin keskiluokkaisia byrokraatteja ja perheitä, byrokraatti-perheitä, jotka ovat valtaavan maan klooni.  Noin tehdään myös Irakissa, ja kaikissa muissa maissa jotka he päättävät vallata.

 

Palatakseni siihen miten aloitan tämän pienen jaaritteluni, on ollut pitkä ja väsyttävä päivä, joten antakaa anteeksi jaaritteluni.  Professoreita ja historioitsijoita tuodaan noihin aivoriihiin.  He antavat luentoja korkeille byrokraattivirkamiehille, heidän ryhmilleen, siitä mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa.  Olemme kaikki eläneet tämän läpi, ne jotka olivat syntyneet viime vuosisadan puolella, olemme hyvin vanhoja tavallaan.  Olemme nähneet siirtymän vanhasta teollisuusjärjestelmästä ja siitä kuinka ihmiset tuohon aikaan elivät.  Ihmiset yhteen aikaan, pari sukupolvea sitten, olivat tyytyväisiä koulusta päästessään mennessään kaupan ja teollisuuden alalle, ajatellen että oli saavutus jos saisi elinikäisen työn - palkka-orjiksi, mutta oli myös eri palkka-kategorioita.  Heistä ei ollut mitään hienompaa kuin saada työ elinajaksi jostain tylsästä tehtaasta tai muualta.  Sitten 70-luvulla alettiin murista, ja sitten 80-luvulla sanottiin "älkää odottako saavanne elinikäistä työtä, tarvitsette varmaan pari kolme työtä elämänne aikana, ja ehkä vaihdatte uraannekin monta kertoo, koska teollisuus on lähdössä".  He tiesivät sen, koska noin oli suunniteltu.  Ja he ovat tienneet sen vuodesta 1945 lähtien kun he allekirjoittivat sopimukset teollisuuden purkamisesta.

 

Olemme eläneet läpi sukupolvi X'n, ja vielä pidemmälle, heidät oli kirjoitettu jo hävinneiksi kirjoihin, ja olemme nähneet kuinka huumeiden leviämistä avustettiin ylhäältä käsin, ja promotoitiin sieltä 60-luvlta lähtien, koska jos väestöstä saadaan rauhallinen ja hämmentynyt ja toimimaton suurten muutosten ajaksi, voidaan levittää huumeita laajasti ja saada niistä suosittuja, ja totta kai myös tuhmia.  Kaikkea tuhmaa pitää tehdä kun on nuori.  He antoivat musiikkiteollisuuden ja kaikki lehdet jotka tukivat sitä, hyvää promootiota huumekulttuurille.  Todellisuudessa kyse on sodankäyntitaktiikasta, sodasta yleisöä vastaan, joka on luotu luotsaamaan heidät suurten muutoksien läpi ilman seuraamuksia niille jotka ohjaavat ja suunnittelevat sen.

 

Ainakin eliitin kommunisti-haara kirjoitti monia kirjoja kaavoista ja strategioista joita käytettäisiin eristämään ihmiset toisistaan, ikäryhmät toisistaan ja sukupuolet toisistaan.  Tämäkin on ollut menestys, hyvin menestyksellistä.  Eikä kyse ole siitä että he olisivat hyvin viisaita, tai että he voisivat katsoa kristallipallosta ja ennustaa jotakin.  Vaan koska, jälleen kerran, he käyttivät historian ja filosofian professoreita.  He tiesivät että koulussa annettavan indoktrinaation avulla väestö saataisiin tilaan jossa lapset ovat vanhempiaan vastaan.  He tiesivät voivansa kääntää miehet naisia vastaan, ja naiset miehiä, kun tuo vaihe oli toteutettu, heidän välisiä erojaan voitaisiin suurentaa, saaden ryhmät miltei eristetyksi toisistaan, ja heille annettaisiin iskulauseita toistettaviksi joilla he ärsyttäisivät toisiaan, jotta heidän tietoinen ajattelunsa ja järkeilynsä loppuisi.

 

Kun valtakunnat tulevattiensä päähän, historiasta voi todeta että samat oireet tulevat aina esiin.  Kun ymmärtää oireet jotka kaatavat valtakunnan, voi ymmärtää kaavan jolla valtakunta saadaan kaadettua, tai vanha järjestelmä.  Antiikin Kreikassa tämä voitiin nähdä, ja Rooma kaatui miltei samalla tavalla, kun urheilu oli nostettu sellaisiin korkeuksiin kun alempi väestönosa pyrittiin saamaan kuluttamaan aikaansa ja heille haluttiin antaa esikuvia seurattaviksi, jotka eivät mitenkään vaikuttaneet heidän omiin elämiinsä.  Mitään ei tapahtunut joka olisi muuttanut asioita paremmaksi heidän omassa elämässään.  Suuria muutoksia tapahtui heidän ympärillään kun he tuijottivat kaikkea urheilua.  Kyse oli myös miesten ja naisten erottamisesta toisistaan, koska kun he ovat yhdessä, perheyksikössä, he ovat lähimmin edustavat heimojärjestelmää.  Heimojärjestelmää on ulkomaisen eliitin vaikea hallita koska ihmiset puoltavat toisiaan.  He puoltavat toisiaan jos yhtä heistä häiritään.

 

Totalitäärisen hallinnan ajatuksena on varmistaa ettei kukaan puolusta ketään muuta, joten hallitukset ja auktoriteetit voivat sanella suoraan pienimmälle mahdolliselle yksikölle ilman häiriötä.  Tuo pienin yksikkö voi kääntyä, ja katsella eri suuntiin ja nähdä kun kaikki muut kävelevät pois, koska hän on omillaan.  Tuota totalitääriset järjestelmät ovat aina halunneet.  Antiikin aikoina, kun katselee näitä oireita, huomataan että seksuaalista siveettömyyttä, tietysti, työnnetään äärimmilleen.  Siinä ei ole mitään uutta, paitsi sen avuksi tulleet tieteet, kuten pillerit, abortit, ja tietyt sukupuolitaudit saadaan tapettua, tai ainakin pysäytettyä antibiooteilla, vaikkakaan ei kaikkia.  Jokainen ahmii urheilua ja seksuaalista kevytmielisyyttä ja ylihemmottelee itseään.  Sitten voidaan sotkea mukaan myös erilaisia poikkeavuuksia.  Näin tehtiin antiikin Roomassa ja Kreikassa.  Miehet olivat täynnä itseään ja kehonrakennusta ja urossotureita.  Naiset palvoivat Dianaa ja itseään.  Narsismia rohkaistiin kun heidät oli saatu erotettua toisistaan.  Näin kehittyy uskomattoman narsistisia taipumuksia, jossa ihmiset palvovat itseään.  Uskomatonta typeryyttä, joka johtaa lopulta jokaisen kaatumiseen, puhumattakaan jälkeläisistä jotka yrittävät aikuistua.  Kaikki kaavan mukaista.  Ja nyt olemme narsismin vaiheessa.

 

Kun perheessä tai heimossa erotetaan jäsenet toisistaan, ja heihin kohdistetaan indoktrinaationa melkein uskonnollista itsen palvontaa, varmistetaan että he eivät tule olemaan kiinnostuneita eivätkä huolehtimaan todellisista muutoksista joita heidän ympärillään tapahtuu.  Näemme tätä kaiken aikaa.  Miehet ovat vaiheessa jossa eivät edes tiedä keitä ovat.  Heidän seurattavakseen ei ole todellisia roolimalleja.  Perheyksikkö, siinä määrin kuin se on olemassa, on toimimaton, tai yksinhuoltoperhe.  Yhteiskuntaa vastaan on käyty sotaa, ja mukana olevat eivät edes tiedä sitä.  He tietävät vain ongelmat ja uhrit, ja ympärillään olevan toimimattomuuden.

 

Jos katsoi televisiota joka päivä laman aikaan, kuten ihmiset Britanniassa 70- ja 80-luvuilla, ei huomaisi että mitään lamaa onkaan, koska uutiset oli tieteellisesti suunniteltu omituisella cinema fantastique tekniikalla, joka on surrealistista, kaikenlaista sirkusta esitetään uutisten kautta, triviasta pikku vitsijuttuihin, ja välissä näytetään kun ihmisiä pommitetaan jossakin tuolla noin.  Aina jossakin tuolla, ja tätä sekoitetaan urheiluun ja hollywoodin kuuluisuuksiin, ja tehtaiden ja voimaloiden ja yritysten lopettamisiin, ja samaan aikaan kuullaan lomautuksen kuoloniskuista joka ilta, ilman että näistä puhuttaisiin sen enempää.  He jatkavat taas trivialla.  Se oli yleistä.

 

Siksi, kun ihmiset menettivät työnsä ja olivat häpeissään, koska keinotekoinen järjestelmä johon he olivat kasvaneet - joka ei ollut heidän lainkaan - he palvelivat tiettyä funktiota tietyn aikaa hallitsevan vähemmistön hyväksi, ja syyttivät sitten itseään, kun järjestelmä mainosti imagoa, ihanteellista imagoa, jota ei ole olemassakaan eikä koskaan ole ollut, varmasta elämäntyylistä työn, jatkuvan työn ja luotettavan toimeentulon kanssa.  Mitä tapahtuu kun työ loppuu ja rahat loppuvat?  Sitten kotona alkavat riidat, ja mediasta ei saa vastauksia, vaikka he sieltä niitä etsivätkin koska eivät enää osaa ajatella.  Heidät on koulutettu siihen että media on Isoveli.  Se kertoo heille ja neuvoo mitä tehdä, mutta siitä media olikin hiljaa, joten ihmiset luonnollisesti syyttivät itseään epäonnistujiksi, tajuamatta, "hetkinen, olen yksi miljoonista epäonnistujista".  Tarkoitus oli eristää ihmiset toisistaan ja saada heidät tuntemaan itsensä epäonnistujiksi.  Sitten kasvavat sukupolvet ovat jo kuin pois kirjoitettuja, jonka huippupoliitikot ovat julkisesti myöntäneet, sukupolvi X, joille kerrotaan että he eivät luultavasti näe työtä koko elinaikanaan, ja "tottukaa siihen".

 

Tuota tämä omituinen surrealistinen media työntää.  Tätä työnnettiin normaalina, ja monille ihmisille se olikin normaalia.  He eivät osaa kuvitella mitään oman ehdollistamisensa ulkopuolelta.  He eivät osaa kuvitella ihmisiä jotka suunnittelisivat 50 tai 100 vuotta, tai enemmän, tulevaisuuteen, jotka suunnittelisivat heidän elämänsä, heidän työttömyytensä, ja uhrit, ja miten toimia uhrien ja ongelmien kanssa.  He eivät osaa kuvitella mitään tuollaista koska todellisuus jota heille työnnetään ja johon heidät on opetettu uskomaan on ainoa todellisuus jonka he tuntevat.  Pavlov olisi voinut kasvattaa koiria pienessä kopperossa, ja antaa niille sähköiskuja joka päivä ja kasvattaa ne sillä tavalla, ja ne eivät olisi tienneet että on joku muu tapa elää, kuin tippua joka päivä sähköiskujen aiheuttamisesta kouristuksista lattialle.  Näin ihmisille tai ihmisille, tai kokonaisille kansakunnille, annetaan heidän todellisuutensa, ja kun ensimmäinen sukupolvi on koulutettu, he auttavat kouluttamaan seuraavaan, koska pitävät sitä itse normaalina.

 

Ymmärrän miten ihmiset voivat uppoutua mielikuvituksiinsa, asioihin jotka kiehtovat meitä tavallisina ihmisinä.  En tunne ketään joka ei teini-ikäisenä olisi pitänyt pienessä ryhmässä istumisesta ja kauhutarinoiden kertomisesta ja tuollaisista.  Se saa otteen mielikuvituksestamme.  Silti näemme kuinka liikkeitä luotiin, jotka vaativat pitkäaikaisen suunnittelun toteutuakseen, etenkin 50- ja 60-luvuilta lähtien, kohti koko New Age liikettä.  He sanoivat aikovansa luoda egosyntonisen yhteiskunnan, ihmiset jotka jättäisivät epämiellyttävän huomiotta ja katsoisivat positiivisia asioita, tarkoittaen onnellisuutta.  He tekevät niin itsensä uhalla, koska jos ei katso molempiin suuntiin ja ole tietoinen, ei näe lähestyvää pikajunaa kun ei halua nähdä sitä.  Tuo on sodankäynnin muoto jolla saadaan tuhottua ihmisten luonnolliset aistit ja selviytymiskyvyt.  Ja se on ollut menestys, koska sitä on promotoitu huipulta, kaikkien omituisuuksien kautta joita ihmisille on työnnetty heitä kiehtomaan.

 

Kiehtovuus - sitä on käytetty kautta aikojen suurissa uskonnoissa, kaikissa niistä, New Age liikkeeseen asti, tähän moderniin.  Sitä se vain on.  Sitä promotoitiin kuin mitä tahansa uskontoa ennen sitä.  Joka uskonnossa on jotakin joka kiehtoo ja saa kiinni yksilöstä.  Luemme vanhoista kristinuskon pyhimyksistä ja meille kerrotaan että jotkut heistä, yksilöistä, olivat hurmiossa ajatuksesta henkisestä muunnoksesta.  Ideoita jotka saavat kiinni ihmisestä ja motivoivat heitä korkeammalle ja suurempia asioita kohti henkilökohtaisessa elämässä, ja muuttamaan toisten ihmisten elämiä.  Noin ajatusta on aina myyty ihmisille, ja se toimii, koska niissä on aina sisällytettynä joitain totuuksia.  Mutta, kun se hallitsee koko rakennetta ja on auktorisoitu huipulta, pitäisi tietää ettei se pitkällä tähtäimellä ole omaksi hyväksemme.

 

Adam Weishaupt, joka ottaa itselleen liiaksi kunniaa, hänhän oli vain yksi sektin jäsen, yhden vapaamuurarihaaran, ja he kaikki työnsivät samaa asiaa samaan aikaan, ja yhä tekevät niin, korkeammilla tasoilla.  Hän ottaa liikaa kunniaa oltuaan Illuminati'n jäsen, kuin se olisi jotakin jonka vuoksi juosta hakemaan pyhää vettä ja heittää sitä maailman yli, ehkä se alkaisi tiristä.  Siitä on tullut trendilause, fraasi, melkein kuin iskulause.  "Illuminati on tulossa!"  Valaistuneet, valaistumisen kokeneet.  Weishaupt oli myös huippuluokan huijari ja psykopaatti, joka sanoi kaikki asiat joita ihmiset halusivat kuulla.  Hän käytti tekniikkana teeskennellä auttavansa ja johtavansa ihmisiä uuteen vapauteen.  Omissa kirjoituksissaan, ne jotka häntä auttoivat huipulta (muut psykopaatit), hän kertoi todelliset syynsä hallintaan, kuinka typeriä ihmiset olivat, hyvin suorasti.  Hän itse oli jesuiitta - ei siksi että jesuiitat olisivat ainoita, he kaikki ovat osa samaa veljeskuntaa korkeammalla tasolla, huolimatta siitä mihin lahkoon tai uskoon kuuluvat, tai mihin valtioon.  Hän tiesi että tieteiden avulla ja historian arkistojen avulla joihin hänellä oli pääsy, mikä tahansa voitaisiin saada kuulostamaan uskottavalta yleisölle.  Tavallinen ihminen on kaikkein tutkituin olento koko planeetalla, monien tuhansien vuosien tutkimuksen tuloksena, psykopaattien taholta jotka aina ovat päässeet hallitsevaksi vähemmistöksi, niin helposti rahajärjestelmässä.  Se kun on heidän järjestelmänsä.

 

Weishaupt sanoi, "oi typerä ihminen, mitä sinua ei saisi uskomaan?"  Toistan tuon niitä varten jotka eivät ymmärrä tai ovat lyhytmuistisia.  "Oi typerä ihminen, mitä sinua ei saisi uskomaan?"  Tuon voi lukea yhdestä julkaistusta Weishauptin kirjeestä eräällä hänen luutnanteistaan, kun he tekivät pilkkaa typeristä alapuolellaan olevista ihmisistä jotka hyppivät vuohien yli ja suorittivat hölmöjä rituaaleja liittyäkseen, kun taas vain ylemmällä eliitillä, kaaderilla, oli pääsy heidän todellisiin suunnitelmiinsa.  Se on sama kuin aikaisemmissakin uskonnoissa, jotka käyttävät inhimillisiä tunteita myydäkseen inhimillisiä ajatuksia, henkisessä muodossa, vain hyödyttääkseen niitä jotka hallitsevat järjestelmää, ja täten alapuolella olevat saadaan tottelevaisiksi.

 

Bertrand Russell, joka oli myös korkea guru, lordi Bertrand Russell, jonka kummisetä oli itse asiassa John Stuart Mill, suuri taloustieteilijä joka työskenteli Brittiaristokratialle ja brittiläisille yrityksille.  Lordi Bertrand Russell sanoi samaa.  Hän halveksi tavallisia ihmisiä ja sanoi, "Ei ole niin silkkaa pötyä etteikö siitä voisi saada suuren enemmistön uskon, riittävien hallituksen toimien avulla."  Sanon tuon uudelleen.  "Ei ole niin silkkaa pötyä etteikö siitä voisi saada suuren enemmistön uskon, riittävien hallituksen toimien avulla."  Hän tarkoittaa, että mitä sitten mainostetaankin laajasti, ja riittävästi, huipulla olevien taholta alapuolella olevalle väestölle, mitä tahansa saadaan uskottavaksi riittävällä propagandalla ja promootiolla, ihmiset tulevat uskomaan todella siihen.

 

Kuten sanoin, tämä liittyy tähän suunniteltuun narsismiin, joka on aina viimeinen vaihe sen jälkeen kun kaikki on erotettu toisistaan, ennen kuin valtakunnan perusta tuhotaan, tai kansallisuuden, kansakuntien.  Miehet yrittävät imitoida Ramboa, tai sitten he imitoivat urheilusankareitaan tai mitä tahansa sankaria heille on annettukin, tai sitten he haluavat mustan univormun ja liittyä erikoisjoukkoihin saadakseen jonkinlaista kunnioitusta, koska lännen miehen itsekunnioitus on laskettu pohjalle ja tuhottu, auktorisoitujen liikkeiden toimesta.  Kyllä, ne oli auktorisoitu, huipulta - kaikki eri liikkeet joita meille on opetettu että olivat ruohonjuuritason liikkeitä eri vapautuksen naamioiden takana.  Niitä kutsutaan vallankumouksiksi koska huipulla olevat rakentavat valtakuntaansa askel askeleelta, jotka todella ovat vain yhtiöiden valtauksia vallankumousten avulla.

 

Kun heitä vastustetaankin, se on siksi että he haluavat vastustusta, me emme koskaan tiedä lopputulosta, vaikka luulemme tietävämme.  Sekin on ennalta suunniteltu, koska he ottavat vallan kun jotakin on saatu melkein tehtyä.  Siten me jäämme aina lopulta eristetyiksi yksilöiksi, ellemme sitten liity auktorisoituun ryhmään joka antaisi meille tunteen johonkin kuulumisesta.  Siksi miehet tunkevat väkijoukottain urheiluareenoille, he voivat verrata itseään vieressään istuviin, ja kaikkiin muihin siellä oleviin, ja tuntea itsensä vähäksi aikaa pieneksi omassa elämässään, tuntee kuuluvansa johonkin.  Siksi myös naiset on eristetty toisistaan, heistä on tehty kuin kokonaan toinen laji, eri rotuinen, siten miehet ja naiset on erotettu toisistaan.  Vallankumous on ollut niin valtavata että kukaan ei tiedä miten kohdella toisiaan enää, ja sotaa on käyty vanhan järjestelmän perheitä vastaan jotka ovat nyt täyttäneet tarkoituksensa.

 

Olemme niin kaukana minkäänlaisesta normaaliudesta, meillä ei ole muistikuvaa, eikä historiaa, siitä mitä normaalius on.  Aikaisemmissa järjestelmissä perheyksikkö luotiin ja sitä promotoitiin, heimojen tuhoamisen jälkeen.  Pienet perheet olivat helpompia hallita, aluksi, eliitille, hallitsevalle vähemmistölle, kuin kokonainen heimo.  Heidän yläpuolellaan oleva ylärakenne koostui paikallisesta papista, sitten byrokraateista ja auktoriteeteista, yliherroista, lordeista ja kuninkaallisista.

 

Sanottuani kaiken tuon - miten kaikki tämä voidaan, ei vain vastapainona, mutta miten jotakin voidaan muuttaa suuntaan jota eliitti ei osaa odottaa, jota he eivät varmasti haluaisi meidän tekevän?  Mitä he haluavat meidän tekevän?  He ovat suunnitelleet, ja näemme näitä tapahtumia juuri nyt, luovansa terroria yhteiskunnan sisällä hallitakseen sitä.  Kyllä, on olemassa, todella, aivan todella, ihmisiä mielenhallinnan alaisina jotka odottavat jotakin joka laukaisee heidät saaden heidät lähtemään jollekin ampumisretkelle, tai tekemään jotakin muuta joka saattaa yleisön kauhun valtaan ja jolle annetaan runsaasti huomiota mediassa.  Näihin liittyy aina heidän okkultistiset numeronsa, kuten 32 tai 33, ja aina kolmisylinteriset nimet - yksinäisillä salamurhaajilla on aina kolme nimeä, etunimi, toinen etunimi ja sukunimi.  Katsokaa myös paljastavia värejä joihin he aina pukeutuvat, punaiseen ja mustaan, ja niin edelleen.

 

He taikovat taian yleisöön, ja he tietysti juoksevat ympäriinsä ja vaativat että jotakin tehdään.  Ja aivan niin, on aina valmiiksi laadittuina lakisäädöksiä joiden avulla eliitin päämäärä saavutetaan, sen varjolla että ryhmille ja ihmisille annettaisiin enemmän valtaa, joilta valta on otettu pois.  Tuo on dialektinen tekniikka, koska kaikki on jaettu joko ryhmiin joihin pitää kuulua, ja jotka ovat auktorisoituja, olkoon kyseessä sitten ikäryhmä, sukupuoliryhmä tai mikä tahansa, jolla on viralliset edustajansa jotka ovat auktorisoituja asemiinsa, ja muistakaa että tuolla tavoin neuvostojärjestelmä oli rakennettu.  Heillä oli hallitusten ulkopuolisia ryhmiä (NGO) jotka teeskentelivät puhuvansa kansan puolesta ja vaativat asioita hallitukselta.  Hallitus oli nimittänyt NGO'iden johtajat ja rahoitti niitä, ja olivat tyytyväisiä säätäessään lakeja niiden pyynnöstä.  Näin tämä huijaus toimii.  Lännessä on aivan sama juttu, koska kyseessä oli sama järjestelmäkin.

 

Vastatakseen tähän ihmisten on päästävä katkeruutensa yli, ja indoktrinaatioiden yli siitä mistä pitävät ja mitä vihaavat, koska monet vihaavat intohimoisesti; kyse on ehdollistetuista reaktioista.  Heille on annettu ennakkoluulonsa.  Heidän on päästävät noiden esteiden yli koska jokaisen elämä nyt, ja tulevien ihmisten elämät, ja ne jotka elävät juuri nyt, on liossa.  Kaikki on liossa juuri nyt.  Tiettyjen ihmisten pitää päästä kaikkien esteiden yli, ja se tarkoittaa kaikkien, rotuesteiden, kaikkien, koska kaikki on käytännöllisesti katsoen neutralisoitu ja eroteltu, kunnes meistä on tullut teknisesti voimattomia.

 

Johtajat joita heillä nyt on eivät johda heitä minkäänlaiseen vapauteen.  He vain puhuvat vapaudesta, mutta johtavat heitä karsinaan joka on aivan horisontin takana, sen karsinan sijaan joka on toisella puolella - näiden ns. vihollisten.  Ihmisten on alettava yhtyä, nousta ylös ja vastustettava massiivista byrokratiaa joka laskeutuu päällemme.  Meidän on ohjattava suuntaan jota eliitti ei ole suunnitellut.  He rakastavat sitä kun ihmiset kapinoivat.  Luin Britannian Puolustusministeriöstä viime viikolla, artikkelia the Guardian-lehdestä.  He eivät vain odota sitä, näyttää minusta siltä että he oikein haluavat sitä.  Itse asiassa he haluavat että niin tapahtuu.

 

He haluavat ihmisten reagoivan perinteisen hätääntyneesti, he ovat taitavia vastaamaan siihen.  Meidän on lähdettävä täysin uuteen suuntaan eikä vastustettava heitä kuin aina väkivalloin, jossa he ovat aina voitolla, koska antavat meille johtajamme kaikkiin asemiin, etenkin ne jotka ovat väkivaltaisia.  Vain yhdistymällä ihmiset voivat pelastaa kaiken mikä on pelastamisen arvoista ihmiskunnassa, ihmisissä.  Ihmisolennon kokonaisuuden, tunteineen ja kykyineen välittää muista.  Ei tarkoita että meistä tulee typeriä ja kumarramme psykopaateille jotka sanovat asiat oikein.  Meidän on rakennettava sillat kuilujen yli, kuten sanoin, ja näytettävä todellista myötätuntoa toisiamme kohtaan, koska tämä on meidän maailmamme.  Tämä on kaikki mitä meillä on.  Se on tässä.

 

Tänä päivänä kasvavat ovat hätääntyneitä.  Heillä ei ole roolimalleja.  Valtio on ottanut vallan ja luonut heidän roolinsa ja antanut heille mallit joita seurata, joka on äärimmäisen masentavaa lapsille, nuorille.  Monet heistä eivät tunne että elämä on elämisen arvoista, eivätkä he ole vielä edes aloittaneet.  He ovat masentuneita.  He näkevät ihmisten tappelevan ja riitelevän kaiken aikaa.  He näkevät maailman, nuorille se on mustavalkoinen, ei ole harmaita alueita, on oikea ja väärä.  He näkevät isot pojat yhtiöineen rosvoamassa koko planeettaa, eikä heitä sillä huijata.  He eivät näe maailmaa mukavana paikkana elää.  Sitten on tietysti huumetulva joka avittaa heidän hämmentämisessään, ja he etsivät pakoa koska ei ole olemassa todellista kulttuuria josta saada otetta.

 

Tämä ymmärretään hyvin huipulla.  On surullista katsoa intiaanien reservaatteja.  Aina joskus heistä näytetään joku dokumentti televisiossa.  Kulttuuri ei ole vain tuhottu, heillä ei ole muistikuvaa siitä millainen se todella oli, eikä niin kauan sitten, heitä itseään ja heidän historiaansa vastaan käytiin tehokas sota.  He ovat mukautuneet huonoimpiin asioihin joita länsi, ja kulttuurinluontiteollisuus on heille antanut.  John Stuart Mill ja muut sanoivat kauan sitten, myös vanhempi Mill, että tietyt kansat eivät selviytyisi koska eivät pysty sopeutumaan valkoisen miehen talousjärjestelmään.  Näemme tämän intiaanien kohdalla joissakin paikoissa jossa heidän lapsensa imppaavat bensiiniä tai liimaa pusseista paetakseen.  Paetakseen mitä?  Tietoista ajatusta, koska he eivät näe sen avulla muuta kuin kurjuutta.  Sitä he näkevät tulevaisuudessaan.  Sama tekniikkaa voidaan antaa kaikille kansoille ja kulttuureille.

 

Kun taas perheet, tai yksinhuoltajat, juoksevat ympäriinsä yrittäen olla kaikkea mitä mediasta, ja lehdissä joita he lukevat, ja elokuvissa joita katsovat, fantasiassa, heille sanotaan.  He ovat menettäneet kontaktin niihin jotka ovat synnyttäneet, jotka sitten luulevat kasvavansa kuuluvansa omaan sukupolveensa.  Ja silti heidän omaa sukupolveaan on pommitettu nihilistisellä propagandalla, tarkoituksellisesti, josta on kaksi seurausta.  Että he joko tuhoavat itsensä tai säyseästi ovat rikkinäisiä ja tottelevat.  Tai he haluavat liittyä sotavoimiin ja liittyä voittajan puolelle, minkä he näkevät voittajina.  Steroideja käyttävät tyypit, mustine kypärineen ja kaikkineen ja mustine pukuineen.  Noin he tekevät, noista he valitsevat.  Ensiksikin, koska eivät pysty löytämään kunnioitusta itselleen eivätkä saa kunnioitusta muilta, ja toiseksi jotta saisivat kunnioitusta uudelle veljeskunnalleen, koska sitä nämä mustiin pukeutuneet auktorisoidut ihmiset ovat, veljeskuntia.

 

Kauan sitten he julkaisivat Tähtien Sota -elokuvat, jotka olivat omalla tavallaan okkultistisia, koska he jotka sen kirjoittivat ja sitä promotoivat nauroivat paljon kulissien takana.  Mielenkiintoista huomata että ne tyypit, sotilastyypit, olivat kasvottomia naamioidensa takana, koska he olivat aina täysin korvattavissa, he olivat vain numeroita.  He eivät olleet ihmisiä eivätkä nimiä, vain numeroita.  Olemme kasvaneet katsellen tällaista.  Olemme kasvaneet katsellen kun professorit mobilisoivat opiskelijoita, siitä ei ole epäilystäkään (ja tätä on tehty kauan, reaktio, vastareaktio, ja ratkaisu).  Olemme nähneet heidät vastustamassa suurten maailman organisaatioiden tapaamisten edessä jotka ovat ottaneet ihmisten oikeudet pois, aivan kuin ne tyypit Tähtien Sota -elokuvissa, jotka hakkaavat kilpiään, tuo kopioitiin Zuluilta psykologista sodankäyntiä varten.  He hakkaavat niitä yhdessä, ja sitten hyökkäävät.  He hyökkäävät omia lapsiamme vastaan, ja me istumme ja vaihdamme urheilukanavalle, tai katsomme draamoja, tai mikä ikinä sitten antaakin meidän paeta syvemmälle fantasiaan, kun elämme surrealistismin seassa emmekä pysty hyväksymään katkeraa totuutta.

 

Armeijat on koulutettu hyökkäämään omia lapsiamme vastaan, ja ne on varusteltu verorahoillamme, koska lapset ovat protestoineet ilmiselviä vääryyksiä vastaan - ilmiselviä vääryyksiä.  Vaikka he eivät ymmärrä täysin, ja vaikka CFR ja RIIAn professorit ovat heitä tökkineet, he silti aistivat että heidän elämässään tulee tapahtumaan jotakin johon heillä ei ole mitään sanomista, ja he tietävät että mitä on tulossa ei tule lupaamaan parempaa, ei heille.  Kutsumme tätä moderniksi sivilisaatioksi.  Siinä Puolustusministeriön puheessa josta puhuin viime viikolla, he ovat valmiita salamajoukkoihin ja kaikkeen muuhun.  Salamajoukot, näitä pikku erikoistermejä joita psykopaatit keksivät, se on heidän tavaramerkkinsä, muuten, että he sepittävät näitä, kaksikielistä puhetta ja niin edelleen.  Ja missä vanhemmat olivat näiden mielenosoitusten aikana?  Missä?  Jos he ovat niin rikki jo 35 tai 40 vuotta täyttäessään että heidän elämänsä on ohi, ymmärrän sen.  Jos he katselevat pallopelejä miehille ja naiset ovat leikkimässä jumalatarta, kuka on laittanut nuo ajatukset heidän päähänsä?  Kuka antoi heille tämän kulttuurin, nämä huvitukset?  Ja näin me menemme samaa tietä kuin Rooma ja Kreikka, ja kaikki muut valtakunnat matkan varrella.

 

En ole mikään tuomion pasuuna, yritän motivoida ihmisiä alkaa yhdistyä, todellisilla tiedoilla, pilatakseni heidän suunnitelmansa ja jotta kehitys voitaisiin ohjata jonnekin muualle.  Ehkä ensi kertaa historiassa, ainakin pitkään pitkään aikaan, rahan luomisen jälkeen, voisimme päättää itse mistä elämässä on kyse, mikä sen arvo on, mikä tarkoitus.  Onko se vain menestyä tässä järjestelmässä joka meille on annettu, tässä yhdessä järjestelmässä, jossa jokaista voittajaa kohtaan on miljoona häviäjää, onko elämässä kyse tuosta?  Nämä kysymykset pitää esittää.  Niistä pitää keskustella.  Kaikki esteet joita on korotettu ja joita on nostettu tahallisesti, pitää tuhota niiden toimesta jotka ensiksi niihin törmäävät, ja jotka haluavat päästä niiden yli.  Tämä tapahtuu asteittain.  Kaikki uutiset eivät ole huonoja, se tapahtuu hiljalleen.  On paljon parempi jos teemme tämän nyt ja puhumme ja keskustelemme, kun voimme tehdä niin ilman paniikkia ja pelkoa ja kauhua, kuin jos odotamme katkeraa loppua kuten Puolustusministeriö odottaa meidän tekevän, joutuvan paniikkiin ja reagoivan, kuin jähmettyneet moukat.

 

Siinä kaikki tältä illalta, nopea puhe kuten yleensä.  On ollut väsyttävä päivä, kuten jokainen päivä nykyään on.  Anteeksi jos kuulostan väsyneeltä, tai jaarittelen vähän välillä.  Hamishilta ja itseltäni hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi kanssasi, ainakin jonkinlaisen rauhan alun rippeet, kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)