Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Raha, Herrat ja Muka-Tiede'

 

 

helmikuun 9. päivä, 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei.  Olen Alan Watt ja tänään on helmikuun 9. päivä, 2007.

 

Ajattelin lopettaa viikon lukemalla muutamia sivuja erään sisäpiiriläisen erittäin hyvästä kirjasta, Lord Bertrand Russellin.  Tämä kirja on nimeltään "Tieteen Vaikutus Yhteiskuntaan" (The Impact of Science on Society) ja alustan tätä puhumalla hiukan Russellista itsestään.

 

Hän oli perinnöllisen aristokratian jäsen joka ilmeisesti valittiin matemaattisten ja tiettyjen tieteellisten kykyjensä ansiosta oman osuutensa tekemiseen tämän futuristisen yhteisön agendaan jonka he aikoivat toteuttaa, jota kohti hän työskentelikin väsymättä koko elämänsä.  Tämä mies puhui käyttökelvottomien syöjien, kuten hän heitä kutsui, eliminoimisen tarpeellisuudesta.

 

Käyttökelvottomat syöjät olisivat ne joilla ei ole tarkoitusta talousjärjestelmän palvelussa, ja tarkemmin sanoen tulevan uuden talousjärjestelmän.  Hän ei kokenut eugeniikasta puhumista hankalaksi, joka oli osa tätä uutta tulevaa järjestelmää, ja hän puhui avoimesti sen vaikutuksista maailmaan yleisellä tasolla.  Russell näyttää olleen valitun rooliinsa yliopistosta, vaikkakin hänen perheellään on jäljellä kirjeitä että jo lapsena Brittihallitus oli valinnut hänen roolinsa kun hän oli 4 tai 5 vuotta vanha, perinnöllisen roolin.

 

Hänen perheensä oli aina ollut mukana Britannian politiikan teossa, ollen aristokratian jäseniä.  Luen sivulta 36 kirjasta "Tieteen Vaikutus Yhteiskuntaan".

 

(laulu - She Blinded Me with Science - esittäjä Thomas Dolby)

 

"Kautta historian sota on ollut pääasiallinen sosiaalisen yhtenäisyyden lähde; ja tieteen alusta lähtien se on ollut teknisen edistyksen suurin kannustin.  Laajoilla ryhmittymillä on suurempi voiton mahdollisuus kuin pienillä, ja siksi sotien tavallinen tulos on valtioiden suurentuminen.  Jokaisen tekniikan vaiheessa koko on rajoitettu.  Rooman valtakunta pysähtyi Saksan metsiin ja Afrikan aavikoihin; Himalajat tekivät lopun Brittivalloituksille Intiassa; Napoleon kärsi tappion Venäjän talvelle.  Ja ennen lennätintä suuret valta kunnat hajosivat koska niitä ei voitu tehokkaasti hallita keskuksesta.  Kommunikaatio on siis ollut päätekijä valtakuntien koon rajoittamisessa.

 

Antiikin aikoina persialaiset ja roomalaiset olivat riippuvaisia teistään, mutta koska mikään ei kulkenut hevosia nopeammin valtakunnista tuli hallitsemattomia kun matkat pääkaupungista rajamaille kävivät liian pitkiksi.  Vaikeuksia vähensivät rautatiet ja lennätin ja ovat kokonaan häviämässä pitkänmatkan pommittajien kehityksen vuoksi.  Nyt ei olisi teknistä estettä yhdelle maailmanlaajuiselle valtakunnalle.  Koska sodasta luultavasti tulee ihmiselämälle tuhoisampaa kuin aikaisempina vuosisatoina, yhden hallituksen alle yhdistyminen on luultavasti tarpeellista jos emme hyväksy joko paluuta barbarismiin tai ihmiskunnan häviämistä."

 

Ainoa mitä hän jättää tässä kertomatta, ja tästä näkee hyvin kuinka he johtavat sinua yhdenlaiseen ajatteluun, "no, hän on oikeassa tuossa, tuo on ihan järkevää, ja kyllä, tuo on ymmärrettävää.  kyllä tuo on niin.  se on ihan järkevää."  Hän käyttää erästä logiikan muotoa, ja muistakaa, että Bertrand Russell oli myös filosofi ollessaan matemaatikko, ja hän ymmärsi retoriikan, kyvyn puhua ja muodostaa, juuri tätä varten, ohjatakseen meidät ajattelemaan tietyllä tavalla jossa samaistumme ensimmäiseen puoleen tusinaan tai kymmeneen tai kahteentoista aiheeseen ja hänen ratkaisuihinsa.  Ja kun ne on nielty, hän johtaa meitä muille alueille emmekä enää ole varuillamme.  Hän johtaa meitä ajatteluun jossa olisimme samaa mieltä.  Voisi sanoa että tämä on logiikan harjoitus.  He opettivat tätä antiikin Kreikassa ja Roomassa."

 

"Pitää myöntää, että yksi maailman hallitus omaa psykologisen vaikeuden.  Pääasiallinen sosiaalisen yhtenäisyyden lähde, toistan, oli menneisyydessä sota: intohimot jotka luovat yhtenäisyyden tunteen ovat viha ja pelko."

 

Muistakaa, että hän puhuu valtakunnan luomisesta.  Hän ei mainitse että järjestelmä johon hän kuului sattui olemaan sotien takana.  Aristokratia risteytyi pankkiirien kanssa.  Liikepankkiirien, aristokratia.  Tavalliset ihmiset eivät aiheuta sotia.  Niin ei tapahdu.  Heillä ei ole varaa aloittaa sotia ja viimeinen asia tavallisten ihmisten mielessä on lähteä meren toiselle puolle tappamaan ihmisiä, kun heillä on kotonaan perhe ja vaimo.  Ainakin heillä oli ennen.  Eli hän on jo myöntänyt sotien suurimman syyn, ei ole kyse siitä että ihmiset ovat ärsyyntyneitä ja vihaisia jostakin.  On kyse siitä että ihmiset saadaan vihaiseksi jostakin jotta he liittyvät armeijaan ja heidät voidaan viedä taistelemaan agendan puolesta jota he eivät koskaan ymmärrä.  He luulevat ymmärtävänsä.  Hän sanoo:

 

"Nämä riippuvat vihollisen olemassaolosta, todellisen tai mahdollisen.  Näyttää johtuvan, että maailman hallitus voitaisiin pitää koossa vain voiman käytöllä, ei luonnollisella lojaalisuudella joka nyt herättää kansakunnan sotaan."

 

Sodan aikana kaikki patrioottiset ja heimolliset symbolit vedetään mukaan ja niitä liputetaan ja torvisoittokunnat töräyttelevät ja annetaan puheita ja kyyneleet kihoavat silmiin ja kaikkea tällaista, jotta meidän saadaan mukaan tunteiden tasolla.  Se on tunnepitoista osallistumista.  Mutta, kuten hän sanoi - ja hänen pitäisi tietää tämä koska hän osallistui kaikkiin suuriin kokouksiin Kansainvälisten Suhteiden Kuninkaallisessa Lautakunnassa ja muiden Britti-imperiumin organisaatioiden järjestämissä, jotka hallitsivat maailmaa hänen aikaansa saakka.  Hän syntyi Brittien hallinnan aikakauden loppupuolella, Brittiläisen valtakunnan, ja luulen että tämä hänen kirjansa julkaistiin vuonna 1952 ensi kertaa, ja se koottiin kirjoituksista puheista joita hän piti eri yliopistoissa.  Dean Rusk, joka oli Cecil Rhodesin innoittaja, Oxfordin ja New Yorkin Columbian yliopistoissa, ja viimeiset kappaleet ovat Lloyds Robertsin luennoista joita annettiin Kuninkaallisen Lääketieteen Liitolle Lontoossa 1949, koksa hän oli mukana eugeniikassa ja väestön harvennuksessa.

 

Tämä kirja on suunniteltu ja kirjoitettu siten että se johtaa eri asioita kohti, ja sisältää alussa juttuja joihin voi samaistua, joita voi uskoa ja ymmärtää.  Loput yrittää johdattaa ajatuksiasi tukemaan tätä agendaa, ja hän on jo myöntänyt sen.

 

"Näyttäisi johtuvan että maailman hallitusta voidaan pitää yllä voin voiman käytön avulla."

 

He eivät voineet käyttää vanhaa tekniikkaa jossa omataan vihollinen koska se olisi näkymätön vihollinen.  Tämä vihollinen on nyt tietysti terrorismi, jota on kaikkialla.  Sinä voisit olla yksi.  Sinä voisit olla sellainen etkä edes tietäisi sitä vielä.  Tarvitset psykologin testaamaan sinut ja he kyllä päättelevät, tai ehkä he mittaavat kallosi ja korvannipukkasi.  Jatkaakseni:

 

"Tähän mennessä, olen harkinnut vain tekniikoita jotka perustuvat fysiikkaan ja kemiaan.  Nämä ovat, tähän asti, olleet tärkeimmät, mutta biologia, fysiologia, ja psykologia tulevat luultavasti pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan ihmiselämään yhtä paljon kuin fysiikka ja kemia."

 

Ja sitten tulee seuraava potku:

 

"Ajatellaan ensiksi ruokaa ja väestöä.  Tällä hetkellä maapallon väestömäärä lisääntyy vauhdilla noin 20 miljoonaa vuodessa."

 

Rakastan näitä tilastoja.  On valheita, helvetinmoisia valheita, ja sitten tilastoja.  Mutta jos se kerran on tieteellistä, niin sen täytyy olla totta.

 

"Suurin osa tästä lisäyksestä tapahtuu Venäjällä ja Aasiassa.  Länsi-Euroopan ja Yhdysvaltojen väestö on miltei paikallaan.  Samaan aikaan maailman ruokavarasto kokonaisuudessaan uhkaa huveta, epäviisaiden viljelytekniikoiden ja metsien tuhoamisen seurauksena.  Tämä on räjähdysaltis tilanne.  Jätettynä itsekseen, se johtaa varmasti ruoan puutteeseen ja siten maailmansotaan.  Tekniikka, kuitenkin, mahdollistaa muuta.

 

Elintilastot lännessä ovat lääketieteen ja syntymisenhallinnan alaisuudessa: toinen vähentää kuolemia, toinen syntymiä.  Tuloksena keski-ikä lännessä  nousee: on pienempi prosentti nuoria ihmisiä ja suurempi vanhoja.  Ruoan puutteen vaara voidaan joksikin aikaa välttää maanviljelytekniikoiden parannuksilla.  Mutta jos väestömäärän nousu jatkuu nykyiseen tahtiin, sellaiset parannukset eivät tule enää riittämään.  Sitten tulee olemaan kaksi ryhmää, yksi köyhien ryhmä enenevässä väestössä, toinen rikas paikallaan pysyvällä määrällään.  Sellainen tilanne ei voi olla johtamatta sotaan."

 

Hän toistaa tätä kerta toisensa jälkeen.  Hän tekee johtopäätökset puolestamme sanomatta, että hän itse, pankkiirit, luokka johon hän kuului, loi aikaisemmat sodat.

 

"Jos ei haluta omata jatkuvaa sotien sarjaa, väestömäärän pitää kautta maailman vakiintua, ja tämä luultavasti pitää tehdä monissa maissa hallituksen otteilla."

 

Hän puhuu sterilisaatio-lakien säätämisestä.  Hän sanoo:

 

"Tämä tulee vaatimaan tieteellisten tekniikoiden laajennuksen intiimeille osa-alueille."

 

Ja jatkaa:

 

"On kuitenkin kaksi muutakin mahdollisuutta.  Sodasta voi tulla niin tuhoisa, ettei, ainakaan joksikin aikaa, ole vaaraa liiallisesta väestömäärästä; tai tieteelliset kansakunnat voidaan valloittaa ja anarkia voi tuhota tieteellisen tekniikan.  Biologia tulee luultavasti vakuuttamaan ihmiselämään perinnöllisyyden tutkimuksen kautta."

 

He puhuvat tässä genetiikasta jossa katsotaan omaako tai onko altis taudeille tai niiden levittämiselle geenisesti, syntymätauteja.

 

"Ilman tiedettä ihmiset ovat muuttaneet kotieläimiä ja ruokakasveja valtavasti edullisilla tavoin.  Voidaan olettaa että he tulevat muuttamaan niitä paljon enemmän, ja nopeammin, genetiikan avulla."

 

He tiesivät, tämä on 50-luvulla kun hän piti näitä puheita, näitä luentoja, ja hän oli suurimpien Britannian valtakunnan sosiaalisten hallinnollisten organisaatioiden jäsen.  Hän tiesi agendan.  Hän oli osa agendaa ja hän pehmentää asioita niin etteivät ne kuulosta niin kamalilta.

 

"Tulee, ehkä, myös mahdolliseksi keinotekoisesti aiheuttaa haluttavia muutoksia geeneissä.  Tähän asti keinotekoisesti aiheutetut muutokset ovat olleet joko neutraaleja tai vahingollisia.  Joka tapauksessa, on melko varmaa että tieteellinen tekniikka tulee pian aiheuttamaan suuria parannuksia eläimissä ja kasveissa joista on hyötyä ihmiselle."

 

Jos mennään takaisin Rutherford'iin 1920-luvulla, suuri matemaatikko, hän teki töitä organisaatiolle genetiikan alalla ennen kuin he muka tiesivät niistä, mutta se oli hänen omassa kirjassaan.  Russell kertoo tässä osan totuudesta.  He olivat jo löytäneet tapoja muuntaa geenejä haluamaansa suuntaan, kuten hän sanoisi, mutta hänen ei ollut määrä kertoa sitä yleisölle tuohon aikaan.

 

He puhuvat myös siitä, yllätkö mahdollisesti heidän standardeihinsa, koska ilmiselvästi jos puhutaan siitä mikä on haluttavaa ja mikä ei, heidän pitää olla määritellyt mikä on haluttava ÄO ja muita tuollaisia.  Siksi, he parantaisivat ihmisiä, sikiönä.  He poistaisivat ne joita sanovat "viallisiksi" ja laittaisivat tilalle niitä jotka olisivat "tehokkaampia", joka vie meidät takaisin Platonin teokseen "Valtio", jossa ihmisiä risteytettiin omiin tehtäviinsä.  No tässä sitä taas ollaan.  Nämä tyypit ovat Platonin suuria ihailijoita ja puolestapuhujia, koska tämä on hyvin vanha yhteisö joka johtaa maailmaa.

 

"Kun metodit joilla muunnellaan eläinten ja kasvien synnynnäisiä ominaisuuksia on käytetty tarpeeksi kauan jotta nähdään selvästi niiden menestys, on luultavaa että tulee voimakas liike kohti tieteellisten metodien käyttöä ihmisten lisääntymiseen.  Aluksi tällaiselle käytännölle olisi vahvoja uskonnollisia ja tunnepohjaisia esteitä.  Mutta jos, esimerkiksi Venäjä ylittäisi nämä esteet ja tuottaisi rodun vahvempia, älykkäämpiä ja taudeille vastustuskykyisempiä ihmisiä kuin mikään muu ihmisrotu joka on koskaan ollut olemassa, ja jos toiset kansakunnat huomaisivat että jos ne eivät seuraa esimerkkiä, heidät voitettaisiin sodassa, niin joko toisten kansakuntien pitäisi vapaaehtoisesti päästä ennakkoluulojensa yli, tai, tappion jälkeen, heidät pakotettaisiin siihen.  Mikä tahansa tieteellinen tekniikka, olkoon se kuinka hirvittävä tahansa, leviää jos se on käyttökelpoinen sodassa."

 

Hän tekee tässä sitä, että kertoo mitä on jo keskusteltu, kaikista näistä eri vaihtoehdoista oli keskusteltu kerta toisensa jälkeen korkean tason kokouksissa.  Miten he saisivat väestöt kautta maailman mukaan tähän?  Ja he voisivat aiheuttaa sotia ja tehdä juuri niin kuin hän ehdotti.  On outoa kuinka nämä samat ihmiset jotka muka menivät Hitleriä ja hänen eugeniikka ohjelmaansa vastaan näyttävät olevan luonteeltaan samanlaisia ja heidän agendan yhdenmukainen Hitlerin kanssa, eikö olekin?  Eikö tuo ole mielenkiintoinen pikku kytkentä?

 

"Mikä tahansa tieteellinen tekniikka, kuinka hirvittävä tahansa, leviää varmasti jos se on käyttökelpoinen sodassa, kunnes saapuu aika jolloin ihmiset päättävät saaneensa tarpeeksi sodasta ja elävät siitä eteenpäin rauhassa."

 

Toisin sanoen, he saavat meidät polvilleen, väsyneiksi sodista.  Se oli yksi heidän ajatuksistaan.

 

"Koska tuo päivä ei näytä olevan käsillä, tieteellinen ihmisten risteytys on odotettavissa.  Palaan tähän aiheeseen myöhemmässä kappaleessa.  Fysiologia ja psykologia taroavat tieteellisten tekniikoiden kentän joka yhä odottaa kehitystään.  Kaksi suurta miestä" --

 

Suuria miehiä, todellakin.

 

"Pavlov sekä Freud"

 

Minä kutsun häntä 'Fraudiksi' (fraud = huijaus).

 

"ovat luoneet perustan.  En hyväksy näkemystä että he ovat olennaisesti konfliktissa keskenään, mutta mikä rakenne heidän perustoilleen tehdään on yhä väittelynalaista."

 

Olemme kuulleet Pavlovin tehneen hirvittäviä kokeitaan koirille, mutta ihmiset eivät tiedä että pavlovianilaista tekniikkaa käytti Pavlov itse myös ihmisiin.  Mitä he saivat selville ja oppivat otettiin käyttöön koulutusjärjestelmässä Venäjällä jotta opiskelijoista saatiin muokattavampia, hiljaisempia, hyvin käyttäytyviä ja sellaisia etteivät esittäneet kysymyksiä, vaan toistivat.  Paljon tehokkaammin kuin mitä tehtiin Britanniassa keppeineen ja remmeineen joilla hakattiin lapsia.

 

H. G. Wells muuten jätti oman poikansa Pavlovin huomaan ja opetukseen, joka oli hänen sankarinsa, ja hänen pojastaan tuli lopulta eläintieteen professori, luulen, ja käytti asemaansa tutkiakseen eläimiä ja ihmistä.  Samoin päämäärin kuin isänsä, ja hän matkusti New Yorkiin työskentelemään yliopistossa.  Kaikki nämä tyypit liittyvät toisiinsa.

 

"Uskon että aihe joka tulee poliittisesti olemaan tärkein on massapsykologia."

 

Tämä on hyvin tärkeä ala.

 

"Massapsykologia ei tieteellisesti puhuen ole kovin kehittynyt ala" --

 

Tuo on täysvalhe jo silloin.

 

"ja tähän mennessä professorit eivät ole olleet yliopistoissa: he ovat olleet mainostajia, poliitikkoja, ja etenkin diktaattoreita.  Tämä ala on erityisen käyttökelpoinen käytännön miehille, haluavat he sitten rikastua tai saada haltuunsa hallituksen.  Se perustuu, tietysti, tieteenä yksilön psykologiaan, mutta siitä se on kehittänyt nyrkkisääntöjä jotka perustuivat tavallaan intuitiiviseen maalaisjärkeen.  Sen tärkeys on lisääntynyt voimakkaasti modernien propaganda metodien kasvun vuoksi.  Näistä kaikkein vaikutusvaltaisin on se mitä kutsutaan "koulutukseksi."

 

Koulutus kun on propagandaa.

 

"Uskonnolla on osansa, vaikkakin vähenevä; lehdistö, elokuvat, ja radio omaavat lisääntyvät osansa.  Massapsykologiassa tärkeää on suostuttelun taito.  Jos vertaa Hitlerin puhetta esimerkiksi Edmund Burkeen, voi nähdä minkälaisia harppauksia tuossa taidossa on tehty 18. vuosisadalla.  Aikaisemmin vialla oli, että ihmiset olivat lukeneet kirjoista ihmisen olevan järkevä eläin, ja kehystivät argumenttinsa tähän hypoteesiin.  Tiedämme nyt että valokeila ja torvisoittokunta on tehokkaampaa suostuttelua kuin mitä voidaan tehdä kaikkein eleganteillamme syllogismien karavaanilla."

 

Ja se on totta.  Tätä nähdään tehtävän Yhdysvalloissa suurissa paraateissa joilla toivotetaan sankarit tervetulleiksi.  Jotakin joka rummuttaa tunteet sellaiseen korkeajännityksen tilaan etteivät ihmiset unohtaisi näkyä.  Se painautuu heidän muistiinsa.  Näemme nyt kun presidentit tekevät samaa halutessaan sotien jatkuvan, jossa he tuovat vieraita Kansakunnan tila -puheisiin, vieraita jotka ovat jotakin vastaan taistelleiden miesten surevia vanhempia, ja he tuovat nämä vanhemmat seisomaan kameroiden edessä ja jokainen kääntyy heitä kohti, ja äiti itkee.  Ja isä värisevine huulineen, mutta ankaran näköisenä ja maskuliinisena ja jäykkine ylähuulineen ja muineen.  Näitä tekniikoita käyttävät maksimaalisesti ne jotka tietävät miten yleisön mielipiteitä manipuloidaan - suostuttelun taito.  Hän jatkaa sanoen:

 

"Aikaisemmin vialla oli, että ihmiset olivat lukeneet kirjoista ihmisen olevan järkevä eläin, ja kehystivät argumenttinsa tähän hypoteesiin."

 

Sitten hän sanoo, pukien tuon uuteen asuun:

 

"Enemmän saadaan aikaan torvisoittokunnalla ja valokeilalla ja niin edelleen...Voidaan toivoa että aikanaan kuka tahansa pystyy suostuttelemaan kenet tahansa mistä tahansa jos hän vain saa kiinni potilaasta nuorena ja saa valtiolta rahoitusta ja laitteet."

 

Luen tuon kohdan uudestaan. [..]

 

Kun ajattelee kuinka monia lapsia otetaan nykyään pois vanhemmiltaan Lastenavun toimin standardisoinnin takia, jälleen kerran mitä pidetään normaalina tai epänormaalina yhteiskunnassa.  Jos vanhemmat kasvattavat lapsensa vanhanaikaisella tavalla joka ei sovi uuteen auktorisoituun tyyliin, lapset vain otetaan pois, ja viedään pois jotta he eivät saa uskonnollista indoktrinaatiota.  He saavat hallituksen indoktrinaation.  Yksi toisen puolesta.  Vanha järjestelmä oli käyttökelpoinen samoille hallitsijoille ja heidän suvuilleen joka oli heidän edeltäjänsä.  He ovat kaikki perinnöllisiä, nämä hallitsijat.  He käyttivät uskontoa tarpeeksi kauan, nyt oli aika siirtyä seuraavalla askelmalle, valkoinen takki tulee mustan takin tai pappien tilalle.  Hän sanoo:

 

"Tämä aihe tulee ottamaan suuria harppauksia kun tiedemiehet aloittavat sen tieteellisen diktatuurin alaisuudessa."

 

Tuo on suoraan Aldous Huxleylta, joka oli Russellin hyvä ystävä.  He olivat kavereita koska he kaikki työskentelivät samoille organisaatioille, ja menivät samoihin kokouksiin.

 

"Anaxagoras vakuutti lumea mustaksi, mutta kukaan ei uskonut häntä.  Tulevaisuuden sosiaalipsykologit tulevat omaamaan tietyn määrän koululapsia joihin koetetaan eri metodeja joilla tuotetaan vankka uskomus että lumi on mustaa."

 

Tuo muistuttaa heti George Orwellin kirjasta 1984, jossa O'Brien kiduttaa häntä ja sanoo, "Kuinka monta sormea pidän ylhäällä, Winston?"  Winston sanoo jatkuvasti niin monta kuin näkee ja saa sähköiskun, kunnes sanoo, "niin monta kuin haluat minun sanovan."

 

"Moniin tuloksiin saavutaan pian.  Ensiksi, kodin vaikutus on jarruttava."

 

Tätä kutsuttiin kommunismissa perheen tai perhetulehdukseksi.  Vanha tulehdus.  Saastutus on toinen termi jota he käyttivät.  Moraalien saastutus, vanhojen ihanteiden saastutus, ja kodin itsensä koska se käytti vanhoja perheen ihanteita, perheen oikeuksia, vanhempien oikeuksia, oikeus opettaa vanhan moraalinsa kutsuttiin saastuneiden ideoiden levittämiseksi.  Muistakaa, että Bertrand Russell 1920-luvulla, tämä sama mies, johti kokeellisia kouluja Brittihallinnon puolesta, ja sai auktoriteetin Kruunulta koetella eri ihanteita lapsiin, peukaloida heidän mieltään eri tavoin, ja kaikki mitä tapahtui 1960-luvulla, hänen sallittiin tekevän nuorille 1920-luvulla.  Siten he tiesivät tarkkaan mitä odottaa.  He tarkkailivat käyttäytymistä.

 

"Toiseksi, paljoakaan ei voida tehdä jos indoktrinaatio ei ala ennen kymmenettä ikävuotta."

 

Aikaisemmassa kirjassaan, "Koulutus ja Hyvä Elämä", joka tuli hänen kokeellisista kouluistaan, hän sanoi että jos saamme heidät lastentarhassa ja indoktrinoimme heidät edes 2-3 tuntia päivässä tieteellisellä indoktrinaatiolle vanhempien yritys vaikuttaa moraalisesti tai arvollisesti samana päivänä myöhemmin olisi tuloksetonta.

 

"Kolmanneksi, sanat liitettynä musiikkiin ja toistuvasti äännettyinä ovat hyvin tehokkaita."

 

Toistan tuon koska olemme kaikki kuulleet sen, eläneet sen läpi. [...]

 

Kuunnelkaa musiikkia jota tehtiin 60-luvulla.  Usein miettii loppuiko heiltä sanat tai lauseet tai jotakin, tai luovuusko.  Ehkä heidän kynänsä katkesi koska he alkoivat toistaa jotain riviä kerta toisensa jälkeen ja uudelleen ja uudelleen.  Tämä ei ollut sattumaa.  Tämä oli osa tieteellistä indoktrinaation metodia joita käytettiin tarkoituksellisesti ja sen toteuttivat tuottajat jotka sanoivat bändeille mitä tehdä ja sovittivat heidän musiikkinsa uudelleen.

 

"Neljänneksi, mielipide, että lumi olisi valkoista, pitää näyttää osoittavan sairaalloisen mieltymyksen eksentrisyyttä kohti."

 

Ihmiset saadaan tuntemaan itsensä omituisiksi jos he sanovat mitä ajattelevat, jos he sanoisivat, "no, minä en kyllä näe sitä."  Joten siitä tehdään luokka-juttu, ryhmäjuttu, jossa ryhmä, joka voi olla hullu tai psykoottinen, jos he kaikki ovat samaa mieltä että asia on jotenkin heidän havaintojensa mukaan, sitten he ovat järjissään.  Jos olet se joka sanoo, "ei ole, se on valkoista", he saavat sinut tuntemaan itsesi hulluksi.  Hän sanoo:

 

"Mutta menen asioiden edelle.  On tulevaisuuden tiedemiesten tehtävä tarkentaa nämä maksiimit ja saada selville paljonko tarkalleen maksaa päätä kohti saada lapset uskomaan että lumi on mustaa, ja kuinka paljon vähemmän maksaisi saada heidät uskomaan sen olevan tumman harmaata."

 

Hän puhuu siitä että jokainen variaatio tässä teemassa pitää tutkia jotta saadaan maksimaalinen tulos - hinta/laatusuhteeltaan hyvä indoktrinaatio.

 

"Vaikkakin tämä tiede tullaan tutkimaan perinpohjaisesti, se tulee rajoittaa tiukasti hallitsevaan luokkaan.  Väestö ei saa tietää miten heidän vakaumuksensa on luotu."

 

Sanotaanpa tuo uudelleen.

 

"Vaikkakin tämä tiede tullaan tutkimaan perinpohjaisesti"

 

Katsokaa nyt, ja on olemassa tuhansia psykologian kursseja ja muuta, mutta he saavat vain murusia.  He eivät saa parempaa lihaa.  Se pidetään harvoille ja valituille.

 

"se tulee rajoittaa tiukasti hallitsevaan luokkaan."

 

On siis hallitseva luokka.  Huxley kutsui sitä hallitsevaksi vähemmistöksi (eng. dominant minority).  Hän kutsuu sitä hallitsevaksi luokaksi (eng. governing class).  Hän ei puhu valituista hallituksista, muuten.

 

"Väestön ei pidä sallia tietävän miten sen vakaumukset on luotu."

 

He luulevat niitä omikseen, omiksi mielipiteikseen.

 

"Kun tekniikat on täydellistetty, jokainen hallitus joka on ollut vastuussa sukupolven koulutuksesta tulee pystymään hallitsemaan alamaisiaan turvallisesti tarvitsematta armeijaa tai poliiseja.  Tähän mennessä on vain yksi maa joka on onnistunut luomaan tämän poliitikon paratiisin."

 

Aikana kun hän puhui, no, pitää valita Neuvosto-järjestelmän tai Kiinan väliltä, poliitikon paratiisi.

 

"Tieteen sosiaaliset vaikutukset ovat olleen jo moninaisia ja tärkeitä, ja tulevat luultavasti olemaan vieläkin merkittävämpiä tulevaisuudessa.  Jotkut näistä tuloksista riippuvat kyseessä olevan maan poliittisesta ja taloudellisesta luonteesta.  Silmiinpistävin ja pakenemattomin tieteellisen tekniikan tuloksista on sen tekevän yhteiskunnasta orgaanisemman, suhteessa että se lisää sen osien riippuvuutta toisistaan".

 

"Interdependence", Margaret Thatcherin mielisana.  Ja luulet etteivät ne ole yhdistettyjä.  Ne ovat.

 

"Tuotannon alalla sillä on kaksi muotoa.  Ensiksikin on intiimi yksilöiden toisiinsa liittymä omatessaan yhteisen hankkeen, esim. yhden tehtaan; ja toiseksi on suhde, vähemmän intiimi mutta yhtä tärkeä eri hankkeiden välillä.  Molemmat näistä tulevat aina tärkeämmiksi jokaisen tieteellisen tekniikan edistysaskeleen myötä."

 

Jatkan sivulta 42.

 

"Vaikka moukan asema on joka tapauksessa vaikea, sen tekee vielä vaikeammaksi toinen tai molemmat hänen vihollisistaan: rahanlainaaja ja maanomistaja."

 

He voivat kertoa totuudenkin välillä, ja koska hän oli aristokraatti jonka suku omisti vuokraviljelijöitä, hän oli kai sitten maanomistaja.

 

"Missä tahansa historian ajanjaksossa, voidaan nähdä suurin piirtein seuraava synkkä kuva: "Tähän aikaan karski talonpoikaisluokka oli ajautunut huonoon aikaan.  Huonot sadot uhkasivat nälkiintymistä, ja monet lainasivat urbaaneilta maanomistajilta, jotka eivät omanneet heidän" --

 

Aivan eri luokka.

 

"antiikin hurskauden tai kärsivällisen rohkeutensa perinnettä.  Ne jotka ottivat tämän kohtalokkaan askelen joutuivat, miltei samassa, orjiksi tai uuden kaupallisen luokan maaorjiksi.  Ja niin vankat maanviljelijät, jotka olivat olleet kansakunnan selkäranka, hävisivät notkeille miehille joilla oli taito kerätä uutta vaurautta kyseenalaisin metodein."

 

Tuota kutsutaan itse asiassa menestykseksi.

 

"Tällainen oli Attican historia ennen Solonia, Latiumin Puuni-sotien jälkeen, Englannin 1800-luvun alussa eteläisessä Kaliforniassa Norris'in Octopus'in mukaan, Intian Brittiläisen Raj'in alaisuudessa, ja syistä joiden vuoksi kiinan talonpojat kannattivat kommunismia."

 

Ja tuo onkin hauskaa koska Bertrand Russell lähetettiin Kiinaan auttamaan kommunismin perustamista.  Hän kirjoitti siitä muistelmissaan.  Hän opetti yliopistoissa ja opetti käytännössä peruskommunismia työskennellen Brittikruunulle.

 

"Kontrastina alkukantaiselle maanviljelijälle, katsokaa maatalouden intressejä modernissa Kaliforniassa, tai Kanadassa, tai Australiassa tai Argentiinassa.  Kaikki tuotetaan vientiä varten, ja vauraus joka johtuu viennistä riippuu niinkin kaukaisista asioista kuin Euroopan sodista tai sota-avusta tai punnan arvon laskemisesta.  Kaikki on riippuvaista politiikasta, onko maanviljelijöiden yhtymä vahvassa asemassa Washingtonissa, onko syytä pelätä että Argentiina ystävystyy Venäjän kanssa, ja niin edelleen.  Voi silti olla yhä nimellisesti itsenäisiä maanviljelijöitä, mutta itse asiassa he ovat suurten talousintressien vallan alaisia jotka ovat mukana poliittisten aiheiden manipuloinnissa.  Tämä toisistaan riippuvuus ei ole sen vähempi - ehkä jopa suurempi  - jos kyseessä olevat maat ovat sosialistisia, kuten esimerkiksi, jos Neuvosto-hallinto tekee sopimuksen Brittihallinnon kanssa ruoan vaihtamisesta koneisiin.  Kaikki tämä on tulosta maanviljelyn tieteellisestä tekniikasta."

 

Nyt hän alkaa puhua Malthusista, yhdestä sankareistaan.

 

"Malthus, 1800-luvun alussa, kirjoitti: "Villissä spekulaatiossa on ehdotettu että Eurooppa kasvattaisi maissinsa Amerikassa, ja omistaisi itsensä täysin valmistukseen ja kauppaan."

 

Ja he tekivät niin vähän aikaa.

 

"Mutta kävi niin, että tämä spekulaatio ei ollut lainkaan villiä.  Se maanviljelystä.  Teollisuudessa, integraatio joka saatiin aikaan tieteellisin tekniikoin, on paljon laajempi ja läheisempi."

 

Tässä on tärkeä kohta.

 

"Yksi teollistumisen ilmiselvistä tuloksista on että suurempi prosentti väestöstä elää kaupungeissa kuin aikaisemmin.  Kaupunkieläjä on sosiaalisempi olento kuin maanviljelijä, ja paljon alttiimpi keskustelun vaikutuksille."

 

Toisin sanoen, maalla asuvat ovat riippumattomampia.

 

"Yleisesti ottaen hän tekee työtä väkijoukossa" --

 

Kaupunkilainen, siis.

 

"ja hänen viihdykkeensä ovat taipuvaisia tuomaan hänet suurempiin väkijoukkoihin.  Luonnonlaeilla, päivän ja yön vaihtelut, kesän ja talven, sateen tai paisteen, on hänelle vähän merkitystä; hänellä ei ole aihetta pelätä että halla tai kuivuus tai yhtäkkinen sade tuhoaisi hänet.  Hänelle on väliä ihmisten ympäristöllä, ja hänen paikallaan erilaisissa organisaatioissa erityisesti.

 

Massaihminen, on kaupunkilainen.

 

"Katsokaa ihmistä joka tekee työtä tehtaassa, ja pohtikaa kuinka monet organisaatiot vaikuttavat hänen elämäänsä.  Ensiksikin on tehdas itse, ja laajemmat organisaatiot joihin se saattaa kuulua.  Sitten on miehen ammattiliitto, ja hänen poliittinen puolueensa.  Hän luultavasti saa kotinsa rakennusjärjestöltä tai yleiseltä viranomaiselta.  Hänen lapsensa käyvät koulua.  Hän lukee sanomalehteä tai käy elokuvissa, tai katsoo jalkapallo-otteluita, kaikki nämä tulevat vallakkailta organisaatioilta."

 

Elämässä ei ole mitään spontaania huvitukseksi tai viihteeksi.

 

"Epäsuorasti, työnantajiensa kautta, hän on riippuvainen niiltä joilta he ostavat raakamateriaalinsa ja niiltä joille he myyvät lopputuotteensa.  Ja etenkin, on Valtio, joka verottaa häntä ja voi minä hetkenä hyvänsä määrätä hänet lähtemään ja kuolemaan sotaan, ja kiitokseksi tästä suojaa häntä murhilta ja varkauksilta niin kauan kuin on rauha, ja antaa hänen ostaa tietyn määrän ruokaa."

 

Hän jatkaa, sivulla 45, sanoen:

 

"Organisaation lisääntyminen on tuonut olevaksi uusia vallan asemia.  Jokainen ryhmä tarvitsee johtavia viranomaisia, joihin, sinä aikana, valta keskittyy.  On totta että viranomaiset ovat hallinnan alaisia, mutta tuo hallinta saattaa olla hidasta ja kaukaista.  Nuoresta naisesta joka myy postimerkkejä postitoimistossa, aina pääministeriin asti, jokainen viranomainen omaa, aikanaan, osan Valtion vallasta."

 

Ja Luoja, eivätkö he anna meidän huomata sen?  Todella saat tietää sen.  He eivät kutsu itseään enää yleisön palvelijoiksi.  Ja he pitävät meitä odottamassa ja katsovat nenäänsä pitkin koska olemme tavallisia.  Emme työskentele hallitukselle.  Hän sanoo:

 

"Voit valittaa nuoresta naisesta jos hänen tapansa ovat huonot, ja voit äänestää pääministeriä vastaan seuraavissa vaaleissa jos et hyväksy hänen politiikkaansa.  Mutta niin tämä nuori nainen kuin pääministerikin saa rahoilleen vastinetta ennen kuin, jos koskaan, tyytymättömyydelläsi on mitään vaikutusta."

 

Työtä elämän ajaksi.

 

"Tämä viranomaisten vallan lisääntyminen on jatkuvan ärsytyksen lähde kaikille muille.  Monissa maissa he ovat paljon vähemmän kohteliaita kuin Englannissa; poliisi, etenkin Amerikassa, esimerkiksi, näyttävät pitävän sinua harvinaisena poikkeuksena jos et ole rikollinen.  Tämä viranomaisten tyrannia on yksi huonoimmista seuraamuksista jota lisääntynyt organisaatio on aiheuttanut, ja yksi jota vastaan olisi erittäin tärkeää löytää suojakeinoja jotta tieteellinen yhteiskunta ei olisi sietämätön kaikille paitsi tälle röyhkeälle toimistojen vieteriukkojen aristokratialle.  Mutta tällä hetkellä keskityn sen määrittelemiseen, enkä uudistuksen luonnokseen."

 

Hän oli myös osallistunut moniin keskusteluihin ja väittelyihin Kansainvälisten Suhteiden Kuninkaallisessa Instituutissa (Royal Institute of International Affairs, RIIA), ja eri tieteellisissä organisaatioissa kaikista näistä aiheista.  He tiesivät että heidän oli luotava tämä massiivinen viranomaisten organisaatio, ja Lenin puhui siitä, tulisi aika jolloin Lännessä heillä olisi niin monia hallituksen osastoja että ne kompastelisivat toistensa varpaisiin hyppiessään toistensa alueilla, ja se vaihe tulisi juuri ennen kuin vanha vaihe vaihtuisi uuteen.  Bertrand Russell tiesi tämän myös, koska, kuten sanoin, kapitalismi ja kommunismi molemmat tekivät työtä samalle herralle.

 

"Viranomaisten valta on, yleensä, erilaista verrattuna ihmisiin jotka ovat teoreettisesti vallan huipulla.  Suurissa yrityksissä, vaikkakin johtavat valitsevat nimellisesti osakkeenomistajat, he yleensä onnistuvat, monin eri keinoin varmistamaan oman jatkamisensa, ja uudet johtajat hankitaan tarvittaessa, valitsemalla jäsenet tavalla joka enemmän tai vähemmän naamioidaan äänestykseksi.  Brittipolitiikassa on tavallista että ministerien on mahdotonta toimia virkamiestensä kanssa, jos käytännössä sanelevat politiikan paitsi puoluekysymyksissä jotka on tuotu näyttävästi yleisön tietoisuuteen."

 

Toisin sanoen, ja huomaa kuinka tärkeää tämä on, ei ole väliä kenet äänestät sinne.  Nämä tyypit kuuluvat organisaatioon todellakin.  Mutta virkamiehet, byrokraatit jotka johtavat osastoja joista ovat vastuussa, ovat siellä elämänsä ajan.  He tietävät mistä kaikessa on kyse.  Oli koomista katsella peliä demokraattisissa maissa kun he sekoittavat kabinettinsa ja muut uudelleen, ja Neiti se-ja-se joka oli ennen kaikkien maan terveydenhuolto-organisaatioiden johtaja, onkin nyt ympäristöasioiden tai viemäriasioiden tai jonkun sellaisen johdossa.  Tietenkään he eivät tiedä siitä mitään, joten totta kai he ovat riippuvaisia byrokraateista, joita kukaan ei valitse, jotka sanovat heille mitä pitää tehdä.

 

"Monissa maissa sotilasvoimat ovat aina alttiita pääsemään valloilleen ja uhmaamaan väestöviranomaisia.  Poliisista olen jo puhunut, mutta heistäkin on vielä enemmän sanottavaa.  Maissa joissa kommunistit liittyvät koalitio-hallituksiin, he aina yrittävät varmistaa poliisin hallinnan.  Kun tämä on varmistettu, he voivat juonitella" --

 

Missä olemme kuulleet kaiken tämän ennen?

 

"tehdä pidätyksiä, ja kiristää tunnustuksia, vapaasti."

 

No, tämä on nyt lainmukaista näiden terrorismilakien mukaan.

 

"Tällä tavoin he muuttuvatkin koalition osanottajista koko hallitukseksi.  Ongelma poliisin saamisesta tottelemaan lakeja on hyvin vaikea."

 

Siinä dialektiikkaa.

 

"Sitä ei ole laisinkaan, esimerkiksi, ratkaistu Amerikassa, jossa tunnustukset hankitaan "kolmannen asteen kuulusteluissa", joissa ihmiset voivat aivan hyvin olla viattomia.

 

Ja hän siteeraa kirjasta "Laiton Poliisimme" (Our Lawless Police), kirjoittajana Ernest Jerome Hopkins, NY Viking Press.

 

"Viranomaisten lisääntynyt valta on vääjäämätön tulos suuremmalle organisaation asteelle jonka tieteellinen tekniikka tuo tullessaan.  Huonona puolena se on taipuvainen olemaan vastuuntunnoton, verhojen takana, valta, kuten keisareiden eunukit tai kuninkaiden rakastajattaret entisaikoina."

 

Ei tänä yönä, Josephine.

 

"Löytää tavat tämän hallitsemiseen on yksi tärkeimmistä aikamme poliittisista ongelmista.  Liberaalit protestoivat, menestyksellisesti, kuninkaiden ja aristokraattien valtaa vastaan; sosialistit protestoivat kapitalistien valtaa vastaan.  Mutta jos virkamiesten valtaa ei saada pidettyä aisoissa, sosialismi ei tule tarkoittamaan enempää kuin yhden herran vaihtamista toiseen: kaikki kapitalistien entinen valta siirtyy virkamiehille."

 

Nyt hiukan sivulta 48.

 

"Johtuen organisaation lisääntymisestä, kysymys yksilön vapauden rajoista tarvitsee täysin uuden kohtelun kuin sille antoi 1800-luvun kirjailijat kuten Mill.  Yhden miehen teot ovat pääsääntöisesti mitättömiä, mutta ryhmien teot ovat tärkeämpiä kuin ne ennen olivat.  Otetaan esimerkkinä kieltäytyminen työstä.  Jos yksi mies, omasta aloitteestaan, valitsee joutenolon, sitä voidaan pitää hänen omana asianaan; hän menettää palkkansa, ja asia on siinä.  Mutta jos tärkeä teollisuus menee lakkoon, koko yhteisö kärsii.  En väitä että oikeus lakkoiluun pitäisi lopettaa; sanon vain, että jotta se saadaan säilytettyä, se täytyy olla syistä jotka ottavat huomioon tämän asian, eikä vain yleisen henkilökohtaisen vapauden.

 

Korkeasti organisoituneessa maassa on monia toimia jotka ovat tärkeitä kaikille, ja joita ilman koituisi laajalle levinneitä vaikeuksia.  Asiat pitäisi järjestää niin että suuret ryhmät harvoin pitävät etunaan lakkoilla.  Tämä voidaan saada aikaan sovittelulla ja sovinnolla, tai työväen diktatuurin aikana, nälänhädällä ja poliisien toimilla.  Mutta tavalla tai toisella se pitää varmistaa jos teollinen yhteiskunta haluaa menestyä."

 

Tämä tyyppi tiesi myös että Britannia hänen aikanaan oli jo päässyt teollisuusajan yli, koska he olivat allekirjoittaneet sopimuksen YKn kanssa purkaa teollisuutensa 1945.  On mielenkiintoista nähdä mitä he sanovat yleisölle, mitä he päättelevät ja sitten huomata mitä todella tiedetään.  Koska tämän tarkoituksena oli saada ihmiset merirosvolaivan kannelle tätä agendaa varten ja monet ihmiset tavallisessa elämässä kuuluvat Bertrand Russell yhteisöön.  He uskovat tähän ja eugeniikkaan ja muuhun.

 

Tämä tyyppi aivan ongelmitta käy läpi ongelmia joita hän ja hänen ryhmänsä näkevät, mutta kaikki liittyy väestönhallintaan, mielenhallintaan, ja kuten hän on jo sanonut, "yleisö olisi tietämätön siitä miten heidän mieltään hallitaan."  Tuo oli kai tärkein osa koska Brzezinski sanoi samaa kirjassaan "Technotronic Era".

 

"Pian käytettäisiin yleisöön tekniikkaa josta he itse eivät tietäisi mitään, joka olisi mielenhallinnan muoto."

 

"Technetronic Era" kertoi teknologiasta, tieteestä ja elektroniikasta, EMPstä ja kaikesta tuollaisesta, ja HAARP teknologiasta, joten ei ole vaikea arvata että hän puhui kirjaimellisesti sen käytöstä yleisöön, joka luultavasti on jo toimessa, uskon todella että sitä käytetään nyt.  Se käy järkeen että he käyttäisivät sitä yleisöön tuodessaan meidät näiden suurimpien muutosten läpi sitten teollisuuden alun tai sitä edeltävän ajan maissa kuten Britannia.  Ihmisten valtavat virrat maailta kaupunkeihin, usein väkipakolla ja toiset pakotettuina.

 

Näemme samat asiat jälleen käännettyinä ylösalaisin agendan puolesta, saada ihmiset tekemään työtä samalle organisaatiolle joka johti vanhaa järjestelmää, korkeampi eliitti, aristokraatit ja pankkiirit kaikki yhdessä.  He vain päivittävät järjestelmäänsä saadakseen siitä tehokkaamman ja kustannustehokkaamman ja helpommin hallittavan, ja olemme aina menneet sen mukana koska luulemme sitä omaksi järjestelmäksemme, vain koska synnymme siihen ja se oli olemassa meitä ennen, luulemme sitä luonnolliseksi.  Aivan kuten Lenin ja Stalin sanoivat.

 

Ihmiset pidetään huolissaan ja kiireessä koko elämänsä ajan.  Useimmat istuvat tvn viereen päästäkseen pihalle työn jälkeen, kuin rauhoittava.  Heti valmis hypnoosi jossa muut ohjelmoivat heidän mielensä heidän puolestaan, vetävät sen kaikista päivän huolista ladatessaan heitä ennakoivalla ohjelmoinnilla.  He harvoin lukevat kirjoja, he ovat liian näännyksissä tai neuroottisia tai peloissaan.  Heillä ei ole kärsivällisyyttä tehdä sitä enää ja he ovat tietämättömiä tästä aiheesta josta olen nyt puhunut.  Se ei voi olla totta koska media ei sano sitä.  Jos valtamedia sanoisi sen, he alkaisivat ajatella sitä.

 

Itse asiassa valtamedia sanoo heille mitä ajatella, olkoon sitten Michael Jackson tai Dolly Partonin uusi pari, tai mitä vaan, siitä tulee heidän ajatustensa ja keskustelujensa aihe.  Media on hallituksen merkittävä haara.  Siksi se on 'media'.  Se on keskellä.  Se jakaa suodatettuja juttuja massoille ja antaa heidän ajatuksensa.  Mutta jos emme käy läpi tätä materiaalia joka on olemassa niille jotka haluavat löytää sen, laillisesti.  Se siis julkaistaan lainmukaisuuden vuoksi.  Siksi se on saatavilla.

 

Elämme aivan erilaisessa maailmassa.  Se on kauhutarina ja kun he keskustelevat asioista joita haluaisivat tulevaisuudessa, huomaakin aina kun he ovat maininneet sen ensi kertaa kirjassa jonka saat käsiisi, että se onkin vanha juttu.  He ovat tehneet niin jo kauan.  Se on heidän kaksinaista puhettaan.  Haluaisimme blah blah blah tulevaisuudessa.  Todellisuudessa he ovat jo tehneet niin.  He ovat tehneet sitä.

 

Joissakin eliitin yliopistoissa joissa nämä ihmiset käyvät ja saavat arvojaan ja heille taputtavat ihmiset kuin he olisivat rock-tähtiä, mutta heille taputtavat perinnöllisen eliitin jälkeläiset jotka näkevät itsensä kuuluvan tähän hallitsevaan luokkaan järjestelmässä jossa he eivät tule olemaan näiden tekniikoiden alaisina joista Russell puhuu, jossa hän sanoo että hallitseva vähemmistö, johtava ryhmä, ei tule olemaan samanlaisen mielenhallinnan alaisuudessa.  He näkevät itsensä erillään siitä kaikesta.  Siksi he taputtavat.  He ovat onnistuneet pääsemään loppuviivalle ja ylempään ryhmään.

 

Ihminen epäinhimillisyys toisiaan kohtaan ei tunne rajoja, ja itsesäilytysvaisto on välistään rumaa katseltavaa.  Luen varmaankin lisää tästä tulevaisuudessa, ja osista joissa puhutaan väestön harvennuksesta ja sen tavoista joita he puoltavat.  Jälleen kerran, kun hän puhui tästä, sitä tehtiin jo.  Tavallaan, se on kuin testaisi miten me reagoimme heidän kirjoihinsa.

 

Se Bertrand Russellista, Lord Bertrand Russellista, leuattomasta ihmeestä, tältä illalta.  Mitä minuun tulee, minulla on paljon tekemistä tänä viikonloppuna, ja olen varma että teillä myös.  Yritän saada kiinni sähköpostiani ja eri juttuja, mutta on niin paljon asioita johon palata ja saada kiinni.  Mutta, se täytyy tehdä.

 

Hyvää yötä itseltäni ja Hamishilta, ja kulkekoot jumalasi kanssasi, tai lempikirjailijasi, tai mikä tahansa.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)