Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Modernit Mytologiset Viholliset vs. Peilin Kuvajainen'

 

 

heinäkuun 4. päivä 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset, olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com.  Löydätte minut myös sivuilta alanwattsentientsentinel.eu, ja muutamilta muilta.  Olette varmaan huomanneet että jos koitatte mennä .com -sivustolle teidät ohjataan toisille pääsivuilleni, ja tämä johtuu siitä että niin monet ihmiset kautta maailman lataavat tietoja joita olen jakanut, ja tämä koko juttu leviää tulipalon lailla.  Tänään on heinäkuun 4. päivä 2007.

 

Tänä iltana haluaisin puhua havainnoista ja logiikasta, ja siitä miten saavumme niihin joita pidämme johtopäätöksinämme.  Niihin saavutaan vertaamalla omakohtaisia kokemuksia, koulutusta, indoktrinaatiota, ja opittua käytöstä, uusiin tapahtumiin.  Tämänkaltaisten johtopäätösten ongelmana on että jos vääristynyt indoktrinaatio on etuasemassa, ja jos päivän trendit, jotka yleensä ovat vain massiivista propagandaa, ovat etulinjassa, saavumme usein jonkun muun virheellisiin johtopäätöksiin.

 

Elämme maailmassa jossa väärä tieto on laajalti levinnyttä, massiivista väärää tietoa, jota joskus julkaistaan tarkoituksellisesti.  Joskus taas sitä levittävät ihmiset jotka itse ovat päätyneet vääriin johtopäätöksiin; ja aina, muistakaa, se että jotakin toistetaan usein, ei tarkoita että se olisi totta.  Meillä on valtava taipumus palata menneeseen,; ja tämä on tapahtuma joka tapahtuu aina ajanjakson lopussa.  Filosofit ja historioitsijat tietävät tämän.  He tietävät että kun käy historian alkuaikojenkin läpi, ja näkee niiden nousun joita kutsutaan sivilisaatioiksi - jotka todellisuudessa ovat vain rahaan perustuvaa kaupan hallintaa joilla luodaan armeijoita ja rakennetaan valtakuntia - ja tutkii sitten asioita joita tapahtuu kun nuo valtakunnat tuhoutuvat.

 

Valtakunnat tuntuvat tuhoutuvan siihen kun niiltä loppuvat viholliset, sitten alkaa luokkasota.  Luokkasota päätyy aina eliittiin ja keskiluokkaan, jotka todellisuudessa ovat eliitin avustajia, jotka yrittävät tuhota alemmat luokat standardinmukaisin konstein, joita toistetaan kautta historian.

 

Kun Rooma tuhoutui, esimerkiksi, Rooman valtakunta, ei ollut kyse vain ulkopuolelta tulevista valloittajista.  Se eli kuten valtakunnat yleensäkin, massiivisen verotuksen varassa, ei vain omien ihmistensä, vaan myös valtaamiensa maiden kansojen.  Kun he pääsivät huippukohtaansa, valtansa huipulle, he alkoivat degeneroitua massiivisen korruptioin seurauksena; ja ahneus aiheuttaa riippuvuutta.  Mikään ei ole koskaan tarpeeksi.  Kuin kokaiini.  Ensimmäinen trippi on paras, muka, ja siitä lähtien ne aina huononevat, riippumatta käytetystä määrästä.  Ahneus on sama juttu, kuten myös seksuaalisen tyydytyksen kanssa.  Siitä tulee poikkeavaa romahduksen poikkeavana ajanjaksona.

 

Rooma tuhoutui myös koska se verotti kaikkia alueitaan, vallattuja maita, täydelliseen köyhyyteen asti, jotta Rooman huippueliitti ei voisi vain jatkaa korkeaa elintasoaan vaan kehittää sitä - se on uskomatonta, aivan uskomattomat kieroutuneisuudet joita kutsumme 'ylellisyyksiksi'.  Aina vain laajenevissa määrin, massiivisine altaineen ja kuvajaisineen vain jotta niitä voitaisiin tuijotella juhlissa ja sellaista.  Suuria näytöksiä, massiivisia juhlia, se oli osa syytä miksi Rooma tuhoutui.  Toinen osa oli että he olivat verottaneet maaseudun ihmisiä jotka toimittivat heille kaiken tarvitsemansa, ruoan, materiaalit, tavarat jotka tehtiin ja niin edelleen, kaikki ihmiset menivät kaupunkeihin joka ei teknisesti tuota mitään, paitsi velkaa ja lopulta viimeisissä vaiheissaan perversioita.  Maaseudun ihmiset nousivat lopettamaan kaiken kun olivat saaneet tarpeekseen.  Heillä ei ollut valinnanvaraa.  Näitä järjestyksiä toistetaan kautta aikojen, ja silti, eliitti ei koskaan tuhoudu minään ajanjaksona.  He muuttavat.  Hyvin usein he muuttavat ennen kuin maa, tai kaupunki jossa he asuvat, tuhoutuu, ja ovat jo perustaneet seuraavan alun, seuraavan valtakuntansa sikiön.

 

Käyn ohjelmissa joissa puhutaan matelijoista ja kaikesta sellaisesta, joissa vertauskuvia pidetään tosiasioina ja ne sekoitetaan kaikkeen, koska ihmiset aina lopulta haluavat turvautua uskontoon, jonka taas ottavat tosiasiana.  Jotkut niistäkin jotka ymmärtävät mukana olevat esoteriset merkitykset ja vertauskuvalliset merkitykset, hekin vielä palaavat eksoteriseen, koska heidän mielensä yrittävät verrata tietoa johonkin kohtaan menneisyydessä.  Uskomme usein että menneisyyden on oltava totta jos vain saisimme täydellisen historian jostakin asiasta, tai täydellisen uskonnon, tai ensimmäisen, tai ensimmäisen kielen jne.  Meillä on taipumusta ajatella että salaisuus kuuluu jotenkin menneisyyteen.

 

Mutta petoksen salaisuudet ovatkin menneisyydessä.  Monet niistä voi saada selville jos ahkerasti tutkii historiaa, mutta antiikin Kreikankin historioitsijat ja muiden maiden, myönsivät, että eivät omanneet kaikkea tietoa mistään alusta.  Sama koski uskonnon luojia.  Varhainen juutalaisuus ja jopa Talmudkin, Talmud alkoi todellisuudessa Babyloniassa ja jatkoi, mutta heidän oli myönnettävä ettei kukaan voinut tuntea Jumalaa.  He tarkoittivat sillä sitä, että kukaan ei voinut kuvailla Jumalaa.  Mikä tahansa kuvaus sisältäisi ihmisen ominaisuuksia jonkin päälle laitettuna joka olisi ihmisyyden tavoittamattomissa.  Siksi, eksoterisella tasolla Vanhassa Testamentissa on jumaluus joka on kuin vihainen isä - inhimillinen, johon ihmiset voisivat samaistua, sääntöineen ja lakineen lapsilleen.

 

Vasta kun tullaan hellenisoituun versioon Kristinuskosta johon tuotiin joitakin ominaisuuksia helleenien maailmasta, kreikkalaisesta maailmasta, joka tli esille Aleksanteri Suuren muassa, joka toi mukanaan sitten Jahven vastapuolen.  Joskus epävakaa isähahmo, ja he ottivat mukaan myös feminiinisen puolen, koska heillä oli myös feminiinisiä jumaluuksia, jotka olivat suosittuja antiikin Kreikassa, kuten alma mater ja niin edelleen.

 

Siten, Uudessa Testamentissa on jumaluus joka omaa yhä sääntöjä ja lakeja, mutta tällä Jumalalla on myös rakastava puoli, ja anteeksiantava puoli, kun taas VTn jumala vaikuttaa kovin ankaralta tuomioissaan.  Uskontoa on aina käytetty hallitsemaan ihmisten mieliä.  Vain harva yksilö näkee kaiken eksoterisen läpi ymmärtäen esoterisen, koska kaikissa uskonnoissa on viisautta esoterisella tasolla.  Viisaus liittyy aina esoteriseen matkaan, yksilön omaan matkaan.  Siten siihen voi samaistua.

 

Massaihminen sattuu olemaan sosiaalinen.  Sosiaaliset ihmiset pitävät kokoontumisesta ja mukautumisesta.  Mukautuminen tarkoittaa yksilöllisyydestä luopumista ryhmässä.  Siksi ryhmät jotka ovat uskonnollisia ovat yleensä ankaria itseään kohtaan.  Ne ottavat tuomitsevan jumalan persoonallisuuden itselleen.  Ne eivät pidä eroavaisuuksista.  Niistä tulee vakiintuneita ja tapoihinsa kangistuneita.  Jäsenilleen ne tarjoavat etuja.  Ne auttavat ja avustavat ryhmän jäseniä joilla on ongelmia.  Vaikkakin, ryhmän sisälläkin olevat joilla on ongelmia voivat aiheuttaa häpeää, koska jumaluuden pitäisi siunata materiaalisella tavalla, koska niin he näkevät asiat, etenkin tämän päivän Kristinuskossa ja Juutalaisuudessa.  Suurin osa heistä eivät ole onnellisia, koska käyvät läpi samat toimimattomat tilanteet suhteissaan, etenkin mies ja vaimo, kuten kaikki muutkin nykypäivän yhteiskunnassa.

 

Antiikin ihmiset kirjoittivat mielestä.  Kolmas silmä on hyvin yksinkertainen, kun eksoteriset ihmiset sukeltavat niihin mitä pitävät mysteereinä, etsien rauhasiaan ja muita tapoja stimuloida sitä ja avata tämä portti - jotta tieto sitten virtaisi heihin.  Tieto ansaitaan tutkimalla itseään, koska kaikki tieto on välttämättömästi lopulta itsensä sisällä.  On surullinen asiantila kun voimme katsella ympärillemme ja nähdä niin monien ihmisten omaavan vain ulkoista tietoa jota heille on annettu, usein vielä väärin ymmärrettynä, väärin lainattuna, vaihdellen yksinkertaisuuden ja omituisuuden välillä.

 

Mieli on kolmas silmä, koska havainnot pitää lopulta tulkita henkilön mielessä.  Siksi kaikkien aikojen hallitsijoiden ja papistojen, jotka opettivat faaraoita, temppuna oli että voisivat muuttaa orjiensa ja laajojen valloitettujen kansojen havaintoja pääsemällä henkilön ja hänen havaintojensa väliin.  Siten heidän johtopäätelmänsä olisivat vääriä, tarkoituksellisesti.  Tämä tehtiin aikaisin taikauskoon indoktrinoinnin avulla   Kun mieli yrittää päästä johtopäätökseen, indoktrinaatio ottaisi vallan ja ihminen vertaisi uusia kokemuksiaan indoktrinaatioonsa, ja tulisi vääriin johtopäätöksiin, jotka pitivät hänet orjuudessa ja tottelevaisena.

 

Käärme on vertauskuva viisaudelle.  Mutta viisaudelle mistä?  Egyptiläiset pukeutuivat Uraeukseen, joka on kobra päänauhassa.  Kobra istui otsan päällä, Kolmas silmä.  Ajatus oli, sekä myös vitsi - silmien välissä, ja ajatus.  Ajatus oli että piti vartioida mieltänsä, koska oli viisas ja syntynyt viisaaseen sukuun tai luokkaan - koulutettuun sukuun tai luokkaan, jotta omaisi viisautta.

 

Olen puhunut ennenkin siitä tosiasiasta, että pääsijassa nämä korkeat suvut olivat psykopaattisia alunperin ja sisäsiittoisia, ja siten pitivät tiedon omassa hallussaan, koska psykopaattien pitää aina yrittää saada valtaa, täydellistä valtaa kaikista muista.  Se on ongelmamme tässä maailmassa.  Käärme iskee.  Kun se iskee, antiikin ihmiset ihmettelivät miksi se antoi niin monien ihmisten käydä jotakin reittiä tai tietä tai polkua pitkin, ja iski sitten vain satunnaisesti joihinkin ihmisiin.  Toisin sanoen, jos joku meni liian lähelle - liian lähelle on avain tähän - se iskisi ja puolustaisi itseään.  Ajatuksena oli että he käyttivät käärmettä tai kobraa, joka iskee kuin salama, iskee jotakin jonka ei halua pääsevän lähelleen.  He käyttivät sitä päänauhanaan symbolisoimassa sitä että he iskisivät kaikkeen joka yrittäisi päästä, luvatta, heidän mieleensä.  Se vartioi mieltä.  Ihmisten heidän ympärillään ei ollut oikeutta pukeutua siihen, koska he olivat hallittuja.  Itse asiassa, heidän oli pakollista olla avoimena kaikelle indoktrinaatiolle, kaikille väärille opetuksille, taikauskoille ja niin edelleen.

 

Psykopaatti ymmärretään niin hyvin, mitä tulee havaintoihin.  Niin paljon on kirjoitettu heidän luonteestaan ja ominaisuuksistaan.  Heille on eri kategorioitakin.  Ei ollut tarvetta mennä niin tarkkoihin yksityiskohtiin.  Käärmeen on myös nähty antiikin aikoina luovan nahkansa aina tietyn ajan välein, ja antiikin ihmisille, he ajattelivat näin että käärme oli kuolematon.  Että se syntyi uudelleen pudotettuaan vanhan ja omatessaan uuden nahan, näin he luulivat.  Siten, se oli myös kuolemattomuuden symboli.  Kun Uraeusta käytettiin päänauhana, se ei vain vartioinut temppeliä, yläkertaa, mieltä, vaan se omasi myös sen mitä he kutsuivat 'Aikojen Viisaudeksi', tarkoittaen että siihen pukeutuva henkilö oli vihkitty ja hänelle oli opetettu ajan historiat ja tieteet.  Tieteet liittyivät yleensä toisten mielten hallintaan ja valtaan, laajojen väestöjen.

 

He ovat psykopaattisia, siitä ei ole epäilystä.  Heidän ominaisuutensa voi nähdä kautta historian, niinkin pitkälle että kuninkaat tai prinssit yrittivät tappaa isiään saadakseen vallan.  Se oli yleistä.  Tuollaista ei tapahdu yhteiskunnan joka tasolla.  Sitä tapahtuu yleensä korkeampien jalosukuisten perheissä, jos tutkii heidän historioitaan, kaikissa maissa.  Kuningas oli vaarallisessa asemassa.  Hän oli yleensä itse psykopaatti, koska he kaikki ovat sisäsiittoisia, ja saavat siten valinnan erityisominaisuudet, kun lisääntyy puolison kanssa jolla on samat ominaisuudet.

 

Aivan kuten eläimien kanssa, Platon sanoi että ominaisuuksia voi jalostuksella lisätä tai poistaa, ja kun vallakkaat ihmiset lisääntyvät yhdessä, he jalostavat samoja ominaisuuksia, valtaa ja vallanhimoa.  Siten kuninkailla oli vartijoita, ja heidän oli maksettava niille hyvin jotta heitä ei voisi lahjoa, tietäen että kuningatar, joka voisi haluta vallan pojalleen tai itselleen, tekisi kaikkensa lahjoakseen vartijat enemmällä; tai ehkä hän voisi myrkyttää tai tappaa kuninkaan jollakin muulla tavoin.  Koska he elivät sellaisessa vainoharhaisuuden tilassa, he olivat vainoharhaisia kaiken suhteen, myös niiden joita he hallitsivat.  Siten, kun ihmiset valittivat että eliitti vei heiltä liikaa, vainoharhat nousisivat esille ja suoritettiin puhdistuksia kansan keskuudessa.  Heitä tapettaisiin, harvennettaisiin, takaisin hallittavalle määrän tasolle.

 

Antiikin aikoina he tekivät tutkimuksia, väestötutkimuksia.  Tuon voi löytää vanhoista uskonnollisista kirjoista, ja niin edelleen, että ihmiset olivat numeroituja, koska aina joskus, heidän oli varmistettava että tarpeeksi vartijoita oli hyvin palkattuina, armeija olisi hyvin syötetty.  Tänään armeija ja poliisi tekevät heidän tahtonsa automaattisesti, kun heitä vain käsketään.  Välitön totteleminen kun heidät käännettiin kansaa vastaan, jos kansa kasvaisi maagisiin mittoihin, koska tiesivät miten paljon väestöä, prosentuaalisesti, voitaisiin hoitaa tietyllä määrällä vartijoita.  He tiesivät ja tekivät tutkimuksia tästä antiikin aikoina.  Siten, kun väestö kasvaa yli tietyn määrän, he joko aloittivat sodan naapurin kanssa harventaakseen sitä, pakottaen heidät armeijaan, tai käänsivät armeijansa väestöä vastaan.  Tämä oli normaalia kautta historian.

 

Väestönhallinnassa ei ole mitään uutta, ja sitä johtavat psykopaatit jotka ovat myös vainoharhaisia.  Erityisasemat ja edut, etenkin kun elää toisten kustannukselle, saa ihmisen vainoharhaiseksi.  Psykopaatin ominaisuutena on myös omasta egostaan eläminen.  He ovat täysin egokeskeisiä.  He eivät tunne syyllisyyttä.  He rationalisoivat kaikki mahdolliset tekonsa, vaikka heidän järkeilynsä kuulostaisikin täysin omituiselta tavallisille ihmisille.

 

Kautta vuosisatojen kun valtakunnat kasvoivat ja haihtuivat ja liikkuivat, alkaakseen uudelleen jossakin muualla, aina päämääränään ja aina tietäen, etenkin tästä kirjoitettiin 1400 ja 1500-luvuilta lähtien, he tiesivät saapuvansa pisteeseen, koska käyttivät aikansa asiantuntijoita, aina, filosofeja, kirjureita ja tilastoja tekeviä ihmisiä - he tiesivät kaiken aikaa kautta historian, koska tilastoja pitävät kaiken hallinnassaan, mutta he tiesivät saapuvansa koko maailman valloituksen pisteeseen.

 

1700-luvulla, monet Euroopan eliitistä, koko Euroopan, tapasivat toisensa sellaisessa mitä kutsuisimme aikansa 'globaaliksi tapaamiseksi', keskustellakseen itsensä pelastamisesta ja varmistaakseen että heidän jälkeläisensä olisivat yhä vallassa 2-300 vuodenkin päästä.  He keskustelivat näkemistään ongelmista.  He ottivat mukaan professoreita yliopistoista, sekin on normaalia nykypäiviin asti.  Eikä vain mitä tahansa professoreita, vaan alansa parhaita.  Monia filosofian, sosiologian, etnologioiden alalta, kaikki asiantuntijat, kuten sanoisimme, rakentamaan aivoriihiä jotka toimisivat heidän puolestaan ja pitäisivät sormensa ihmisten pulssilla kaikkina aikoina.

 

Historian ja filosofian suuria nimiä käytettiin, antiikin aikoina, kuninkaiden ja kuningattarien toimesta, ja nyt heitä käyttävät suuret hallitusten järjestöt.  Carroll Quigley, joka valitsi ihmiset Maailmanhallituksen Rhodes-stipendiaateiksi, hän jopa promotoi ja valitsi Bill Clintonia ja toi hänet esiin, kuten muitakin, puhui tästä kirjassaan Tragedia & Toivo.  Hän kirjoittaa kirjassaan oikeastaan luennon jonka antaisi näille hallituksen järjestöille kun he kutsuvat hänet.  Hänellä oli korkean tason kulkulupa hallituksen huippujärjestöissä, näissä valitsemattomissa järjestöissä, ja sotilasteollisuuskompleksissa ja USAn Ulko- ja Sisäministeriöissä.

 

Britanniallakin oli omansa, he ottivat mukaan - yksi kuuluisimmista on Arnold Toynbee.  Nämä ihmiset omaavat myös psykopaattisia ominaisuuksia.  He voivat siten neuvoa mihin yhteiskunta oli menossa, mitä ongelmia he näkivät tulevaksi, ja tapoja, käyttäen tekniikoita menneisyydestä, joilla ne voitaisiin välttää tai ohittaa tai murskata, tai ohjata toisaalle.  Quigley puhuu kirjassaan asiasta jota kutsuu 'aikojen oireeksi', jossa he käyvät läpi ajanjakson vallan ja maanviljelyn jne, eli ainoan todellisen moraalisen vaiheen kansakunnan historiassa, sitten kaupunkivaltion luomiseen, jossa yhä pidetään joitakin arvoja maanviljely-yhteisöstä.  Sitten se alkaa tehdä valloituksia, Imperialismin aikana, ja kun valloitukset ovat ohi, koska suurin osa käsillä olevasta maailmasta on valloitettu, alkaa levon ja laskun aikakausi.  Seksuaalisesta käyttäytymisestä tulee erikoista, ylellistä ja kieroutunutta, heidän pitäessään orgioita ja juhlia tuhlatakseen, ja tietysti kaikki varat tulevat verotuksesta, joten he ovat laskukaudessa.  He menevät näin myös kohti loppukautta jolloin eivät enää kykene puolustamaan itseään.

 

Aluksi he yrittävät tehdä kaikkensa, he laittavat kaikki rahat aseistukseen ja suurempien armeijoiden luomiseen, yrittäen uhmata kaikkia ympärillään olevia, vaikkakaan kukaan ei hyökkää heitä vastaan.  Sitten he kääntyvät maansa sisällä olevia ihmisiä vastaan ja alkavat harventaa heitä, koska tajuavat että alapuolella olevat kantavat verotaakan, eli eliitin rikkaudet.  He alkavat harventaa kansaa ja tulevat vainoharhaisiksi heidän suhteensa - normaalia.  Mutta he käyvät läpi myös pelon ajanjaksoja tässä vaiheessa ja yrittivät tuoda takaisin niitä mitä kutsutaan 'antiikin taikauskoiksi ja omituiseksi ajatteluksi'.  On aina paluu luonnonpalvontaan, kun ihmiset ovat menettäneet uskonsa omiin jumaliinsa.  He alkavat kääntyä luonnonpalvontaan ja panteismiin.  He kääntyvät myös aikansa yleisiin tieteisiin, ja samaistavat ja miltei liittävät antiikin uskot uusiin tieteisiin.

 

Tänään näemmä tämän tapahtuvan, koska elämme tieteen ja avaruuden tutkimuksen aikakautena, koska meille sanotaan - vaikkakin suurin osa siitä on vain satelliittien lähettämistä ylös, jotka tulevat hallitsemaan meitä tällä planeetalla, tutkimuksen valepuvun takana.  Tänään, kaikki jutut tieteistarinoista, jotka, muistakaa, ovat fiktiota, sci-fiä, on kääritty vanhoihin uskontoihin.  Tuloksena tämä omituinen sekoitus kun ihmiset yrittävät katsoa asioita kuten Nephilim, liittää sen avaruusolentoihin, jotka eivät tietenkään voi näyttää meiltä koska ovat jostakin muualta, joten ne ovat erilaisia, joten he keksivät matelijoita ja kaikkea tällaista.  Näin tapahtuu aikakauden lopussa, kun ihmiset yrittävät epätoivoisesti rationalisoida tilannetta jossa ovat ja jonka kohtaavat.

 

On myös huijareita jotka promotoivat tätä huipun tasolla, koska eliitti haluaa myös hämmentää yleisöä.  Erik von Danikenia promotoitiin 70-luvulla jotta hän johtaisi kokonaista sukupolvea ympyrässä valmistaakseen heitä tähän vaiheeseen, teoksensa Jumalten Hevosvaunut kera, kuten muidenkin kirjojensa joissa puhuttiin vierailuista avaruudesta ja että todisteet näistä löytyivät Etelä-Amerikan kivikaiverruksista.  Kaikki maailman suuret sanomalehdet ja televisiokanavat julkaisivat näitä juttuja ja promotoivat niitä muka tosiasioina, joka osoittaa että kyse oli organisoidusta juonesta joka oli hyväksytty huipulta promotoitavaksi.  Mitään kysymyksiä ei esitetty.  Se on selvä merkki, kunnes yksi pieni journalisti Englannista meni latinalaiseen Amerikkaan, Meksikoon, ja jäljitti pienen meksikolaisen tyypin joka oli kaivertanut ne Erin von Danikenille, muutaman peson hinnalla.  Daniken ei ollut vain hyvä huijari jota promotoitiin huipulta asti, hän oli myös hyvin saita.

 

Mutta sillä ihmiset pidettiin kiertämässä ympyrää pitkän aikaa.  Se avasi myös 'mahdollisuusajattelun'.  Jos tuo voisi olla totta, niin tämäkin voisi olla totta, ja siitä päädytään kokonaiseen sarjaan mahdollisia totuuksia jotka voisivat olla, koska on sallinut itsensä vangittavan tunneliin jossa on monia eri haaroja - sitä kutsutaan mielikuvitukseksi.

 

Toisen Maailmansodan aikana, kun USAn Merivoimat toivat lentokenttiä Tyynenmeren saarille, ja rakensivat niitä, ne toivat mukanaan kokonaisen uuden kulttuurin, erilaisen maailman näiden saarien alkuperäisväestöille.  Yhtäkkiä siellä oli jotakin jota kutsuttiin rahaksi, ja fyysisiä tavaroita jotka oli valmistettu, ja jollaisia he eivät olleet tienneet edes olevan olemassa.  Ensimmäistä kertaa heille tuotiin erilaisia ruokia - tämä meni niin pitkälle että he lopettivat työnteon, metsästämisen ja kalastamisen.  Kun USA lähti noista pienistä maista, he olivat järkyttyneitä ruoanpaljoutensa kanssa, joita vain jaettiin miten sattui, miltei heitettiin pois, ja yhtäkkiä he olivatkin takaisin tilanteessa kuin ennen Merivoimien sinne menoa.

 

He yrittivät rationalisoida sen uskontonsa mukaan, vanhan uskontonsa, ja keksivät ja kutsuivat sitä 'lastikultiksi'.  He aloittivat kultin, luulen että jos rukoilisivat vanhoja jumaliaan, nämä taivaan linnut palaisivat takaisin ja laskeutuisivat kaikkine tavaroineen ja antaisivat heille kaiken mitä heillä oli lyhyen aikaa ollut, toisivat heille uusia.  He kutsuivat niitä lastikulteiksi.

 

Epätoivo luo uskomattoman omituisia rationalisointeja, sen mukaan mitä olemme aikaisemmin uskoneet tai mitä meille on opetettu, tai mitä meidät on koulutettu uskomaan.  Kun USAn intiaaniväestöjä tuhottiin ratsuväen toimesta, lopulta joissakin joukoissa he etsivät omaa versiotaan messiaasta.  Heidät oli jo tahrattu kristinuskolla, koska, nähkääs, kristinusko ei koskaan ollut todellista.  En sano ettei sen viesti olisi ollut todellinen, vaan uskonto itse ei koskaan ollut todellisuutta.  Sen viestin piti vapauttaa yksilöt jäykän indoktrinaation massakulttuurista.

 

Minne tahansa uskonto menikin, se vei mukanaan kaupan järjestelmän - kaupan, rahan, pankit, rikkauden ja köyhyyden.  Siksi, kun kristinuskoa vietiin Englannista käsin minne tahansa, he työnsivät kovasti lähetyssaarnaajien lähettämistä 1800- ja 1900-luvuilla ulkomaille.  Tarkoitus oli edistää Brittivaltakuntaa, koska sen muassa meni heidän armeijansa, lopulta, varmistaakseen että järjestelmä itse tuli viedyksi, eikä vain UT.  Siten alkukantaisten kulttuurien oli alettava käyttää vaatteita.  Eikä vain pukeutua, vaan pukeutua kuten lähetyssaarnaajat pukeutuivat.  Hehän eivät olleet tyytyväisiä, nämä saarnaajat, ennen kuin nämä uudet käännynnäiset kantaisivat salkkuja ja heidän tukkansa olisi lyhyt, ja he puhuisivat tosiasioista ja tilastoista ja sijoituksista.  Tätä kutsuttiin kristinuskoksi.  Se oli kulttuuri jota vietiin sen kanssa, järjestelmä.  Siksi se oli niin tehokasta.  Siksi, aina kun armeija menee maahan valloittaakseen sen, kokonainen joukko lähetyssaarnaajia menee heidän mukanaan - muuttamaan kulttuuria, samaksi kuin brittiläinen tai amerikkalainen kulttuuri on.

 

Ei ole epäilystäkään, tiedämme sen, että historiasta suuri osa pidetään yleisöltä pimennossa.  Mitä historiaa meille annetaankin, on hänen tarinansa (eng. his-story), siis kirjoittajansa, hänen joka on auktorisoitu kirjoittamaan se.  Tosiasioiden poisjättämisellä saadaan aikaan enemmän harhaanjohtamista kuin tosiasioiden lisäämisellä.  Jos jättää pois joitakin asioita, saapuu vääriin johtopäätöksiin.  Se ei ole vaikea tekniikka käytettäväksi ihmisiin.

 

Ennen 1500-lukua, historioitsijat tekivät työtä kuninkaille tai kuningattarille, heidän työnään oli kirjoittaa loistavia historioita heidän hyväkseen, ja he tekivät niin tyytyväisinä, koska saivat hyvän palkkion.  Siksi jokainen kuningas ja kuningatar ennen 1500-lukua oli hieno ihminen, historian mukaan.  Ehkä he teurastivat muutaman tuhat henkeä siellä täällä, mutta kokonaisuutena he olivat oikein hyviä ihmisiä.  Siten ne kirjoitetaan.  Siten ne rationalisoidaan, koska kukaan ei kirjoittaisi huonoa menneisyyttä jollekin jolle he työskentelevät, kun he voivat myös katkaista kirjurilta pään.

 

Vasta 1700-luvulta lähtien saamme hieman enemmän faktoja historiasta, mutta ei koskaan täydellisesti.  Sama juttu tänään demokratioiden kohdalla, jotka ottivat käsiinsä hallitsemisen, ainakin sen työosan, maan johtamisesta.  Auktorisoidut historioitsijat on aina laitettu asemiinsa.  Merkittäville heistä annettiin pääsy tiettyihin arkistoihin jotta he voisivat paljastaa enemmän tosiasioita, jotka järkyttivät tavallista lukijaa ja väestöä, ja heistä tuli sitten suosittuja.  Mutta, ne kirjoitettiin aina jotenkin vääristäen, koska kukaan ei koskaan ole paljastanut todellista totuutta.  Heitä ei ole auktorisoitu tekemään niin.  Kirjoittaja, author, on auktorisoitu, authorized, se ei ole sattumaa.

 

Mistä tässä kaikesta on kyse on siinä mitä näemme elämässä tänä päivänä.  Mitä sitten näemme?

 

Saman rahan ja vallan järjestelmän lisäksi, ja niiden väärinkäytön, ja ihmisten hallinnan, ja kollektiivisten yhteiskuntien tragedian, joissa meitä kohdellaan kollektiivisesti armeijoiden verokantana jotka teurastavat suuremmassa mittakaavassa, aina - aina lisääntyvässä mittakaavassa, ja tuo vain perinteisen teurastuksen alalla.  Emme näe teurastusta jota suoritetaan rokotuksilla, jotka ovat saastuneita, tahallisesti; tai korkeatekniikan aseistuksen kanssa, jotka ovat hiljaisia.  Voimme olla varma että asiat huononevat kaiken aikaa, ja vapauttamisen sijasta tiede tappaa meitä.

 

Tämä palaa aina tärkeään asiaan - pahuuden itsensä luontoon.  Kunnollisille ihmisille, ja kunnollisella tarkoitan niitä jotka eivät halua lähteä vahingoittamaan ihmisiä.  Vaikkakin tämä maailma - alimmallakin tasolla se on niin korruptoitunut, teknisesti kaikki käyttävät toisiaan hyväkseen.  Jos yrittää pysytellä sen ulkopuolella, ihmistä käytetään silti väärinkäyttöä varten, koska jos ei jollakin tapaa selviydy tässä rahajärjestelmässä, kaatuu, eikä kukaan auta takaisin ylös.  Ihmisiä arvioidaan heidän statuksensa perusteella, heidän taloudellisen statuksensa perusteella tässä järjestelmässä.  Minulla on ollut parempia keskusteluja kulkureiden kanssa kuin professorien, ja olen oppinut heiltä enemmän.

 

Mikä tämän pahan luonne on?  Sitä keskivertoihminen joka on kutakuinkin normaali ei voi käsittää.  Hän ei voi omaksua jonkun asennetta, jota ennen olisi kutsuttu 'pirullisen pahaksi'.

 

Mitä tarkoittaa pirullinen?

 

Diabolos: pirullisen paha, se on niin ovela että pystyy huijaamaan ihmisiä massoittain, ja se on poliitikkojen tehtävä.  He ovat psykopaattisia.  Heidän työnsä on huijata ihmisiä massoittain.  Se toimii hyvin koska psykopaatti on synnynnäinen näyttelijä.  Heillä ei ole todellisia tunteita muita ihmisiä kohtaan.  He eivät tunne empatiaa.  He osaavat kyllä näytellä sellaista, koska ovat näyttelijöitä, ja psykopaatti tekee aina sen mikä on parasta heidän oman selviytymisensä kannalta.

 

Tuosta pienestä lausunnosta on tajuttava se että kun sanon heidän tekevän mitä tahansa, tarkoitan mitä tahansa oman selviytymisensä puolesta; jos se tarkoittaa kokonaisten kansakuntien tuhoamista, he tekevät niin, koska he ovat puhdasta egoa, heidän on selviydyttävä millä tahansa hinnalla.  Alimmasta psykopaatista korkeimpaan, he käyttävät mitä tahansa voimaa voivatkin jos pystyvät; kadulla olevalla psykopaatilla ei ole tuollaista valtaa.  Hän käyttää ystäviään, kaikkia ympärillään olevia kunnes on käyttänyt heidät puhki, koska heillä ei enää ole rahaa tai jotakin, tai he sanovat ei, mutta hän ei voi turvautua mihinkään suurempaan.  Kun taas huipulla olevat, on muistettava, omaavat käytössään valikoiman uskomattomia aseita, joita käyttävät tarvitessaan.

 

Miten he selviävät tuosta?

 

Se on yksinkertaista.  He luottavat siihen että ihmisten enemmistö, normaalien ihmisten, arvioi maailman johtajien teot omien standardiensa mukaisesti.  Toisin sanoen, jos he eivät itse voisi tehdä jotakin, sitten asiat joita kuulen eliitistä ovat mahdottomia, koska kukaan ei voisi olla niin paha.  He ajattelevat noin, minä itse.  Mikrokosmos on sama kaikkialla makrokosmoksessa.  He pitävät sitä varmana että jokaisella on samanlaiset tunteet, samat sisäänrakennetut sosiaaliturvalukot jotka estävät heitä menemään liiallisuuksiin tyranniassaan tai teurastuksessaan tai pahuudessaan.  Siksi eliitti selviää siitä mitä tekevät, koska ovat niin erilaisia kuin muut psykologiselta rakenteeltaan että pystyvät tekemään uskomattomia tekoja.

 

He voivat suorittaa historian suurimmat temput miljoonien katsojien edessä.  Osoittaa sormella kohdettaan, ja yleisö ei koskaan sano, "ei, omat ihmisemme eivät mitenkään olisi voineet aiheuttaa kaikkea tätä, ei varmasti, koska en itse voisi tehdä niin.  punastuisin.  räpäyttäisin silmää.  paljastaisin sen jollakin tavoin."  Mutta nämä ihmiset eivät tee niin.  He vain tulevat yleisön eteen ja kertovat uskomattomia emävalheita, ja juuri tuo tekee siitä epäuskottavan yleisön silmissä - he eivät mitenkään voisi valehdella, koska yleisö itse ei pystyisi siihen.  Hyvin yksinkertaista, ja siksi Göbbels, joka oli Adolf Hitlerin propagandisti, hän itse oli hyvä pikku psykopaatti, ja hän rakasti kerskumista, lopulta hän sanoi itse, "jos aikoo valehdella yleisölle, pitää varmistaa että valhe on suuri, koska he eivät koskaan tajua sitä."  He eivät voi kuvitella kenenkään kertovat niin valtavia valheita.  Keskivertoihminen voi ymmärtää pienet valheet joita hän kertoo omassa elämässään, pieniä valkoisia valheita, mutta eivät osaa kuvitella kenenkään valehtelevan sellaisella mittakaavalla.  On taso johon hän voi yltää mutta sillä on rajansa.

 

Siksi psykopaattien tutkimusta pitäisi opettaa joka ikiselle ihmiselle kautta maailman, jotta he tunnistaisivat sellaiset.  Niitä ei ole vain yhteiskunnan ylimmissä kerroksissa, he saavat ominaisuutensa sisäsiittoisuuden tuloksena.  Näitä hirviöitä on myös kautta yhteiskunnan kaikilla tasoilla.  Jotkut älykkäämmistä päätyvät palvelemaan korkeampia psykopaatteja.  Heidät valitaan sinne koska palvovat vain yhtä asiaa, ihmistä joka on heitä voimakkaampi, ja he palvovat ylempiään miltei uskonnollisesti.  Siksi diktaattorit ovat aina matelevien ihailijoiden saartamia, jotka itse ovat myös tyranneja ja omien standardiensa mukaan, ja yhteiskunnan standardien.  Mutta he palvovat johtajaansa, kuten armeijan komentoketju.  Se on sotilaallinen rakenne, kuten Maltan Ritarit tai Temppeliritarit, ja kaikki muut ritarit.

 

Kun lausuu sanan knight, k on hiljainen, mutta jos sen lausuu mukana, tulee k-night, eikä se ole sattumaa, koska Kainin allegorinen hahmo, johon sisältyy monia eri vertauskuvia, heidän järjestelmänsä mukaan, heidän järjestelmänsä on laitettu vertauskuvallisessa muodossa uskontoon, heille itselleen ymmärrettäväksi, ihmisten palvoessa eksoterista.

 

Kain kulki perustaen kaupunkeja, joten hän oli myös Nimrod - kaikki nämä ovat vertauskuvia.  Hän oli myös ensimmäinen käsityöläinen, tiedemies joka rakensi asioita, aseita.  Kuten Nimrod, hän loi ensimmäisen kaupungin, ensimmäisen keinotekoisin mehiläiskeon, jossa värvätään ja koulutetaan ihmisiä siihen mitä kutsutaan sivilisaatioksi, ja sivilisaatio tarvitsee rahaa koska ei voi selviytyä itsestään mitenkään muuten.  Se ei edes kasvata omaa ruokaansa.  Se on varmistettava että kaikki muut käyttävät heidän rahaansa.  Siten, he luovat armeijan.  Maksavat sille rahaa ja he lähtevät valloittamaan ympärillään olevia pieniä kansoja ja verottavat heidän työtään.  Se on vanha järjestelmä.

 

Kaupunki on asuinalue, se on keinotekoinen mehiläispesä.  Jos katsoo läpi historian, näkee, kuten sanoin, aina laajentuvien kaupunkivaltioiden sarjan, jotka lopulta olivat valtakuntia, jotka laajenivat ytimestään ympärilleen ajan kuluessa.  Aina kun he menivät maahan vallatakseen sen ja hallitakseen sitä, he pakottivat maalaisväestön kaupunkeihin, asuinalueille.

 

Suuressa loppunäytöksessä, YK, UN, eli Yksi, olisi lopullinen valloituksen kulminaatio, maan puhdistaminen ja siten asuinalueista tulisi vankiloita.  Eliitti ei tietenkään elä niissä.  Sama kaava kautta historian, koska on helppo hallita ihmisiä jotka ovat hillittyjä eivätkä ripoteltuna ympäriinsä.  Ihmiset jotka ovat sidottuja maahan joka syöttää heidät vastustavat yleensä uusia ajatuksia joista tehdään suosittuja.

 

Mitä pahuus, evil, on?  Se on live takaperin, tietysti.  Eeva, Eve, monien merkitystensä muassa, tietysti, Eeva saa kaikki syyt päälleen, siis nainen.  He tarkoittavat todellisuudessa sillä tunteellista ja intuitiivista osaa, jotka ovat osa kaikkia normaaleja ihmisiä, eivätkä vain naisia.  Siksi on myös usko kehitykseen, evolve; evil, evol, evolve.  Tarkoituksia tarkoitusten sisässä, ja kestäisi ikuisuuden selittää ne kaikki, mutta voimme nähdä, ja on helppo ymmärtää, että sama järjestelmä samoine ominaisuuksineen on käynyt läpi historian.  Mennyt.  Valloittanut.  Työntänyt ihmiset kaupunkeihin.  Saaden heidät käyttämään kauppaa, maksamaan veroja, käyttämään rahaa ja tuota kaikkea on käytetty suurempien armeijoiden luomiseen seuraavaa valloitusta varten ja niin edelleen ja niin edelleen.  Ihmiset viedään asuinalueille kaupunkeihin, kunnes olemme hallitun yhteiskunnan lopullisen kulminaation edessä, jossa eliittien suuri huoli on - ja se erehdyksessä katsotaan huoleksi, muuten, mutta he eivät näe asiaa niin koska toimivat vaistojen varassa.

 

Tuo on yksi asia, kun ymmärtää psykopaatin, osaa ennustaa mitä he tekevät, koska heidänlaisensa logiikka, sen voi todella ymmärtää, miten kaavamaisesti he toimivat.  He uskovat että valloittamalla kansat ja varastaen heidän mielensä täydellisesti, he eivät tarvitse enää uskonnollista indoktrinaatiota tai hirviötä tai Jumalaa joka valvoisi ihmisiä kaiken aikaa ja tuntisi heidän ajatuksensa.  Toisin sanoen, ihmiset saadaan vartioimaan itseään.  Ihmisille annetaan aivosiru.  He eivät siten tarvitse viihdettä.  Eivät propagandaa, fiktiota, fantasiaa tai mitään muutamaan joka pitäisi heidät juoksemassa ympyrää ja kurissa.  Ihmiset eivät tule olemaan tajuissaan, ja se on heidän suuri virheensä, koska psykopaatti joka janoaa valtaa tarvitsee uhrin tunteakseen itsensä ylivertaiseksi.  Kun uhrit ovat lopussa ja puolustuskyvyttömiä, he ovat merkityksettömiä ja heidän pitää etsiä uusi kohde, koska he ovat myös sadisteja.  Sitten he kääntyvät toisiaan vastaan.

 

Sanotaan ettei varkaiden joukossa tunneta kunniaa.  Tämä on totta psykopaatista; he kääntyvät toisiaan vastaan, etenkin alemmilla tasoilla, psykopaattien helmoissa.  Vähemmät ihmiset jotka ovat auttaneet heitä pääsemään näin pitkälle, kun he näkevät muiden ihmisten tuhoamisen, he tietävät lopulta olevansa seuraavina.  Silloin he alkavat vinkua ja syytellä.  Sen kaiken aikana he yhä yrittävät itse päästä valtaan, nähdessään maailman yhden valtaistuimen.  Jokainen psykopaatti haluaa päästä historiankirjoihin nimensä kaiverrettuna jonkin ensimmäisenä, mutta he kaikki eivät mahdu samalle tuolille.

 

Se ei tarkoita että voimme rentoutua ja todeta, "annetaanpa tämän tapahtua", koska uskokaa pois, kun Titaanit taistelevat omien aseidensa kanssa, pienet ihmiset tallataan maahan heidän jalkoihinsa.  Jos pahuus on olemassa humanistisella tasolla, joka aina muuttuu itsessään, puhtaasti humanistinen logiikka ilman intuitiota, he ovat aivan yhtä pahoja.  He päätyvät psykopaattisiin ratkaisuihin, ja ovat vain toinen elitistiryhmä joka haluaisi lisää valtaa.  Ei ole epäilystäkään etteikö pahuus olisi konkreettinen asia.  Meidän on kysyttävä paljon kysymyksiä, paljon, voidaanko pahuutta muuttaa itsehallinnan avulla.  Sitä voidaan ainakin muuttaa yksilön transformatiivisten kokemusten kautta, yksilön joka etsii vastauksia sisältään, alkaen kysymyksestä, mikä on elämän tarkoitus hänelle itselleen.  Ei ole väliä sillä mikä se on muille.

 

Tämä ei tarkoita että pitäisi juosta ja pidättää henkeään kokouksissa ja saada hengenahdistusta ja kaikkea tuollaista, tai alkaa ottaa huumeita ja hallusinoida yrittäen nähdä erilaisia juttuja.  Jos totuus on sisällämme, vain etsintä sieltä voi paljastaa sen, eivätkä hallusinogeniset huumeet.  Ihmisten enemmistö New Age liikkeessä etsivät elämyksien jännitystä, eivät totuutta.

 

Mikä saa ihmiset, jotka voidaan kouluttaa olemaan hyviä - kun hyvällä tarkoitetaan kulttuurillista normia jota eliitti promotoi tiettynä aikana - mikä saa heidät, ihmiset jotka työskentelevät kaikissa asemissa kaupan ja liikkeiden alalla, mikä saa heidät tottelemaan sotien aikana, kun ne ovat käsikirjoitettuja?  Mikä saa heidät tottelemaan ja liittymään ja lähtemään tappamaan ihmisiä, kun heidän ei sallita tappaa ihmisiä kotonaan?  Mikä saa heidät ylpeiksi siitä että heidät tapetaan ulkomailla, ja ottamaan mitaleja ja puhumaan siitä loppuelämänsä ajan, kuin se olisi ainoa tärkeä asia jonka he koskaan ovat tehneet?

 

Koska tähän sisältyy totuus, jota on tutkittava, joka on hyvinkin peloittava.  Joko nuo ihmiset olivat luonnollisia tappajia alunperinkin, tai he kaikki ovat luonnollisia tappajia ja vain tukahduttavat tämän seurausten pelon vuoksi normaalissa elämässään, rauhan aikana, tai joku muutos tapahtuu heissä, tai heidät voidaan helposti kouluttaa tekemään jotakin mikä olisi epänormaalia.  Tästä ei ole kunnolla keskusteltu.  Itse asiassa, siitä ei ole lainkaan keskusteltu yleisön keskuudessa, koska selvää on, että logiikan pitää aina olla logiikkaa, kuten matemaattisen sarjankin, ja samojen lukujen pitää aina tuottaa samoja lukuja.  Mikä sitten on hyvää ja mikä rauhallista?  Onko kyse vain koston ja lain seurauksista, ja heidän oikeuksiensa riistosta jos heidät lukittaisiin vankilaan tai tapettaisiin, onko tämä ainoa asia joka estää heitä tappamasta rauhan aikana?

 

Jos tuo on totta, olemme surullisessa tilassa.  Ne jotka protestoivat ja sanovat etteivät aio tappaa, ainakaan eivät ole psykopaattisia.  He hyväksyvät vankeuden seuraukset ja yhteiskunnan pilkan, jotka yleensä ovat sodan puolesta koska nyt on sopivaa olla sodan puolesta.  He ovat lampaita - kaksi jalkaa hyvä, neljä jalkaa huono; neljä jalkaa hyvä, kaksi jalkaa huono.  Orwell puhui tästä kirjassaan Animal Farm.

 

Siten ne jotka protestoivat eivätkä tapa tai taistele - heidät joko laitetaan vankilaan tai lääkintäyksiköihin, jossa saavat juosta kenttien läpi pelkät paarit käsissään, tietäen että he ovat huonossa asemassa.  Tuo vaatii rohkean ihmisen, tietäen että heidät on asetettu teloitettaviksi, tavallaan.  Mutta he tekevät mieluummin niin kuin tappavat jonkun muun.  Loput, eli enemmistö, tekevät mitä heidän käsketään ja ovat ylpeitä siitä.

 

Yritän sanoa, että ongelmana ei ole vain eliitti.  Meidän on tunnustettava se että psykopaattisia ominaisuuksia löytyy yhteiskunnan kaikilta tasoilta, ja ehkä jopa enemmistöstä.  Meidän on aloitettava siitä, ja se on peloittavaa valtaosalle.  Eikä kyse ole vain miesväestöstä.  Se on aivan sama tämän päivän naisväestön kohdalla, nainen on saanut oman osansa tästä hyökkäyksestä, tarkoituksellisesti, hormoonallisten muutosten ja eri juttujen muodossa.  Itse asiassa, maantieraivo, ja monet aggressiiviset teot, naiset ylittävät miehet näissä, koska heitä on peukaloitu niin paljon.  Mutta se ei anna kenellekään oikeutta sanoa, "voin tehdä mitä haluan, minut on tehty tällaiseksi" ja tehdä näin jonkun toisen elämästä helvetti.

 

Onko pahuus olemassa ulkoisessa muodossa?

 

Teidän on luotettava omiin kokemuksiinne, ja siten aion lopettaa tämäniltaisin puheeni, se on ainoa asia jolla on väliä, todellisuudessa, jos ihminen on mikrokosmos, ja ainoa asia jolla on lopulta väliä ovat omat kokemuksemme.  Mitä olette kokenut?  Mitä olette oppineet itsestänne?  Muistakaa, se että jostakin on tehty suosittua tai että voidaan käyttää allegorista kieltä, ei pidä langeta naurettavuuksiin tai asioihin joista on ovelasti tehty suosittuja, joita on rankasti promotoitu.

 

Itselleni, henkilökohtaisesti, onko pahuus konkreettinen asia?  Tiedän että minulle se on, koska itse olen kokenut sen.  En pakottaisi ketään muuta hyväksymään tätä uskoa.  Uskon kohdalla hyväksyy jotakin luottamukseen perustuen; tai joku on nähnyt matelijan siitä tulee suosittua ja jännittävää, ihmiset ottavat sen luottamukseen perustuen.  Puhun vain siitä että pitää hyväksyä asioita vain tiedon vuoksi.  Tiedon kautta, kokemuksen kautta.  Puhun vain pahuudesta itsestään - konkreettisesta pahuudesta jota ei voi verrata mihinkään muistissa olevaan, mihinkään muista kokemuksista.

 

Olen nähnyt ihmisten tekevän kaikkein pahimpia asioita, mutta olen myös kokenut jotakin jota kutsuttaisiin yliluonnolliseksi, ja sitäkin vertaisin sitä vastaan etteä tiedän on että on olemassa monia kehittyneitä tieteitä, että mitä tahansa voidaan projisoida mielen sisälle.  Paljon tuosta on nyt paljastettu hallituksen papereissa, joten kaikki pitää ottaa harkintaan.

 

Madame Blavatsky, hän oli julkisivuhahmo, oikeastaan vain näyttelijä, jonka tehtäväksi annettiin New Age liikkeen promotoiminen jotta Naisten liike saatiin liikkeelle, jotka täydellisesti uskoisivat New Age'en.  Häntä rahoitti Brittihallitus, kuten he rahoittavat kaikkea tällaista ja yleisiä uskomuksia.  Blavatsky sanoi, "teosofian tehtävänä oli yhdistää henki tieteen kanssa".

 

Kun näkee teknologiaa jolla voidaan ohjata ajatuksia mielen sisälle, joka on avoimesti myönnettyä - se ei ole vain mahdollinen tiede, teoreettinen.  Se on todellinen tiede.  Vanha, itse asiassa.  Kun kokee asioita jotka ovat normaaliuden ulkopuolella, ne pitää kyseenalaistaa.

 

Menneinä aikoina ihmiset kuten Wycliffe, joka toimitti Raamatun, ja joka oli hyvin taitava tehtävässään.  Hän oli hyvin kaunopuheinen mies, joka lopulta tapettiin sen vuoksi kirkon taholta, koska ei ollut vielä oikea aika yleisön saada käsiinsä jotakin josta he voisivat itse lukea.  Se veisi vallan pois papistoilta.  Mutta häntä tukivat vasallit, jotka halusivat itselleen lisää valtaa ja ottaa vallan pois vanhalta kirkolta.  Siten he liehittelivät ja yllyttivät Wycliffea ja imartelivat häntä kunnes hän katsoi itsensä hyvinkin erityiseksi ihmiseksi.  Tätä tekniikkaa käytetään tänäkin päivänä, kun he voivat käyttää tieteitä saadakseen jotkut ihmiset ajattelemaan että ovat valittuja tai messiaita.  Jos joku laittaa ajatuksia ihmisen päähän ja luo hänelle erikoisia kokemuksia ja hän uskoo ne, häntä voitaisiin käyttää hyvin tehokkaasti, koska hän ei koskaan itse tietäisi että sen takana on tiede, ja hyvin ovelia ihmisiä.  Siten, kaikki kokemukset pitää tarkistaa ja niille pitää olla enemmän henkilökohtaista merkitystä kuin mitään muuta, jos ne ovat todellisia.

 

Kyllä, on olemassa voimia näiden tieteiden lisäksi joita he käyttävät.  Ei paljon kuitenkaan.  Paljon enemmän kirjoissa kuin koskaan todellisuudessa, ja sellaiset kirjat myyvät erittäin hyvin, koska ihmiset haluavat - he janoavat tämän ymmärtämistä.  He janoavat tarvetta uskoa tähän, vaikka eivät yleensä olekaan kokeneet mitään itse, tai jos ovatkin, niin vähemmissä määrin.

 

Jokainen voi ainakin jossain vaiheessa elämässään omata vähäisiä telepaattisia kykyjä lähellä oleviensa kanssa.  Ajattelee heitä ja he soittavat jne.  Tai, on valmiina viheltämään laulua ja joku toinen alkaakin laulaa samaa laulua, juuri kun itse on aloittamassa viheltämistä.  Nämä ovat vähempiä telepaattisia kykyjä.  Lapset omaavat ne ja menettävät ne, kun ne koulutetaan heistä pois.  Mutta kaikki eivät menetä niitä täydellisesti.

 

Kaikkien tieteiden ja mystiikan lisäksi totta on se, että ajatuksen voima voi todella murtautua minkä tahansa läpi.  Tuo pitää aina pitää mielessä.  Ennen sanottiin, vartioikaa ajatuksianne huolellisesti, mutta on myös totta että niitä pitää ohjata huolellisesti.  Ajatuksen voima on uskomaton.  Ei vain totuus ole tärkeää, myös syy totuuden takana on, ja rehellisyys itsensä kanssa voi antaa ajatuksen takana olevan puhtaan voiman.

 

Monien monien sukupolvien ajan, aina joskus voimaa ja tekniikoita ja ajatuksia annettiin jälkipolville.  Tietyt ihmiset voitiin kouluttaa ymmärtämään maailman tavat, toivoen että lopulliset kauhut eivät koskaan toteutuisi, tai ne voitaisiin suistaa raiteiltaan.  Mutta nämä sukupolvien väliset psykopaatit, ja niitä he ovat, se on heissä myötäsyntyinen ominaisuus, ovat tulossa päämääräänsä, jossa ei enää tule olemaan sukupolvia joilla olisi kyky välittää viisautta toisille.  Siksi nyt, tällä hetkellä jossa nyt olemme, on erinomainen tärkeys, jossa se mitä pidämme arvossa pitää äkkiä arvioida, ja se kuinka pyhää elämä on pitää sanoa julki ja siitä pitää jokaisen keskustella; koska jos jätämme elämän arvotta, jätämme itsemme arvotta.  Meidän on ymmärrettävä tuo.  Meidän on ymmärrettävä se.  Me tiedämme, että vain viimeisten 30 vuoden aikana, miten nopeasti elämän itsensä arvoa on alennettu.  Jotakin, jota ennen ainakin pidettiin pyhänä, siksi oli määrätty raskaat rangaistukset heille jotka tappoivat - paitsi tietysti sodissa jotka olivat auktorisoituja.

 

Katselemme kuinka terveysala muuntuu haaskalintujen rämeeksi, massiivisen voiton ja hyväksikäytön rämeeksi, kuten kaikkien rahan ja voiton järjestelmien kuuluukin; ja sen mukana, väestöille vakuutetaan, näiden massiivisten aborttiteurastusten, elinten myymisen ja kudosten ja solujen, että mikään ei enää ole pyhää, ne ovat vain tieteellisiä asioita jotka osataan selittää, vailla mysteeriä tai ainutlaatuisuutta.  Kyse on vain kudoksesta.  Solusta.  Solu on vain päläpäläpälä.  Siltä on riistetty kaikki pyhyys.  Se on tieteen tarkoitus, riistää kaikelta, vaikkakin nuo samat tiedemiehet eivät koskaan pystyisi luomaan mitään alusta lähtien.  He voivat vain, kuten vapaamuurarit, ottaa materiaalia joka on jo olemassa ja muuntaa sitä, mutta he eivät pysty luomaan sitä, ja silti he aivan onnellisina kuvittelevat olevansa jumalia - mutta egolla ei ole rajoja.

 

Omassa elämässäni olen katsellut normien uppoamista, joita joskus pidettiin humaaneina, yhteiskunnalle.  Olen katsellut massiivista propagandaa televisiosta kun sitä on syötetty ihmisille, kunnes he itse alkavat toistaa sitä, ja kun he toistavat jotakin heistä itsestään tulee irstaita omassa elämässään, kun heistä tulee yhä enemmän ja enemmän sitä mitä luulevat humanistiseksi, mutta he eivät lainkaan ymmärrä termiä humanistinen, koska humanistinen uskonto ON uskonto.  Se on uskonjärjestelmä, jossa valta ja voima ovat oikeutta, ja eliitti ja älymystö on johdossa, kuten aina pitää olla.

 

Kun yksi jumala on tukahdutettu, tai monet jumalat, ihmisluonto työntää jälleen päänsä esiin.  Se tulee aina esiin eri muodossa.  Kun ihminen palvoo ihmistä, sitten aina älymystöä promotoidaan nerona.  Se ei ole vaikeaa kun ymmärtää tekniikan jolla luodaan tähtiä, siten Charles Darwin luotiin.  Kukaan ei ollut kuullutkaan hänestä ennen kuin media, noin vuoden ajan ennen hänen kirjansa julkaisua, oli toitottanut häntä vähä vähältä uskomattoman neron asemaan, ja hänen kirjansa julkaistiin ja kaikki olivat valmiina uskomaan sen.  Näin näitä tekniikoita käytetään.  Ne ymmärretään hyvin.

 

Kun ihminen palvoo ihmistä, emme ole todellakin vain helvetissä, vaan helvetin tulet ovat valloillaan, uskokaa minua.  Ne palavat kautta maailman sivistyneissä maissa.  He puhuvat ja puhuvat Hitleristä ja hänen suurista savupiipuistaan.  Joka ikinen kaupunki tässä sivilisaatiossa, kuten he sitä kutsuvat, omaa enemmän savupiippuja kuin Adolf Hitler olisi osannut uneksia.  Naisille on opetettu että sikiön poistaminen - joka on epäinhimillistetty nimitys vauvalle, kuten vihollinen pitää aina epäinhimillistää ja demonisoida - sikiöstä eroon pääseminen on aivan kuin luomesta eroon pääseminen, sanotaan.  Sitä meistä on tullut, vain poistettavia poisheitettäviä kasvaimia.

 

Muistakaa että jotkut lähetyksistä joissa olen vieraana, en välttämättä usko samoin kuin he itse.  Nämä isännät joista puhun.  Neuvon ihmisiä aina luottamaan omiin kokemuksiinsa, koska lopulta ne ovat ainoita mitä kenelläkään on - eikä se mikä on suosittua.

 

Onko pahuutta olemassa?  On.

 

Onko se konkreettista?  On.

 

Jokaisen yksilön pitää tutkia sitä lisää itse.  Se on matka jota monet eivät halua aloittaa, koska heidän pitäisi ensiksi tutkia itseään, eivätkä he välttämättä pitäisi näkemästään, mutta itsenstä muuntaakseen niin on tehtävä.  Aloittaakseen matkansa, niin on tehtävä.

 

Ne jotka haluavat hyväksyntää massaihmiseltä - voitte mennä ja ostaa suosittuja uskomuksia, ja niitä on paljolti saatavilla kirjakaupoista joista voitte valita.  Voitte käydä universumin läpi vuoristoradalta käsin, mennä ympäri vaikka ikuisesti, ja sitä varten ne on suunniteltu; mutta teidän on ajateltava itse.

 

Hamishilta, koiraltani, ja itseltäni, hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)