Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Tunnelinäkö - Toimittanut Teille Ne Jotka Näkevät'

 

 

6. päivä kesäkuuta 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt.  Tänään on keskiviikko 6. päivä kesäkuuta 2007, ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com, -.net, -.ca jne, ja alanwattsentientsentinel.eu.

 

Ne jotka käyvät .com-sivuilla olette varmasti huomanneet että teidät siirretään toisille sivuille, koska .com on käyttänyt kaiken kaistansa tältä kuukaudelta, ja vaikka kuukausi on vasta osittain mennyt, heti alkuunsa.  Mutta teidät siirretään jollekin toiselle sivustolle sinne mennessänne.

 

Ajattelen aina yksilön maailmaa yhdenmukaisina tunnelistoina.  Yksilö riippuen siitä missä on syntynyt, koulutuksestaan, urastaan ja elämäntyylistään sopii joihinkin näistä tunneleista, ennalta tehdyistä tunneleista.  Sitten he menevät elämiensä läpi tajuamatta koskaan että on yhdensuuntaisia tunneleita muitakin.  Tuossa on kyse tunnelinäöstä.  Sekä tunneliajattelusta.  Ihmiset, kun ovat päässeet tunneliin ja hyväksyneet sen, kun lapsuuden uteliaisuus loppuu, ja media ja päivittäiset rutiinit ottavat vallan - he lopettavat kysymisen.  Heidät on koulutettu siihen että kaikki mitä heidän pitää tietää sanotaan heille auktorisoidusta mediasta.

 

Se ei tapahtunut sattumalta.  Psykologisen tunneli-syndrooma ymmärrettiin ja antiikin aikoina, filosofit ymmärsivät sen.  Tuo vapaa-luokka jolla oli aikaa ajatella, kun heidät ensin oli koulutettu antiikin mysteereihin, jotka suurelta osin käsittelivät sitä miten ihmisiä ja kansoja voidaan ohjata.  Toisin sanoen ne ovat tieteitä.  Tieteet rakentuivat vuosituhanten kuluessa ihmisiä tarkkaillessa, ja ne ovat tieteitä joita ei koskaan unohdeta eikä kadoteta.  Tieteitä, koska ne ovat riippuvaisia näistä tunnelinluontitekniikkojen käytöstä yleisöön, joita ei koskaan siten jaeta väestön kanssa.

 

Tänä päivänä, esimerkiksi, tapahtumien jälkeen, kauan niiden jälkeen, uusi, erilainen ja usein todempi versio todellisuudesta kerrotaan meille, hallituksemme taholta, ilman selittelyjä.  Kunhan vain sukupolvi tai kauemmin on kulunut.  Ne jotka kasvavat tällä hetkellä eivät välitä suurista tempuista, huijauksista, joilla vedätettiin ihmisiä aikaisemmin.  Se on myös metodin paljastus, legaliteetin muoto eliitin omien sääntöjen mukaisesti.  Hyvin harvat ihmiset osaavat ajatella oman tunnelinsa ulkopuolelta kun he ovat ohittaneet tietyn vaiheen kasvussaan.

 

Aikuistuminen on vaikeaa monille ihmisille, etenkin tänä päivänä kun perheet ovat toimimattomia.  Perheiden uudet määritelmät, tai sen puute kokonaan - jossa valtio kasvattaa ihmisen sijaishoidossa.  Vanha ajatus jota promotoitiin pitkän aikaa, Platonin ajoista alkaen sen ajan salaisten järjestöjen taholta, jotka nykyään ovat aristokraattisia järjestöjä.  Ne eivät olleet aatelittomia varten.  Aateliton ei päässyt niihin ennen 1700-lukua, kun alemman tason vapaamuurarius luotiin, koska keskiluokka oli tarpeellinen teollisuuden ajan hoitamista varten.  Siellä alettiin myös erottelemaan ihmisiä, löytää ne jotka osasivat todella pitää salaisuuksia, jotka eivät välittäneet siitä että yleisölle valehdeltiin ja heitä huijattiin joka käänteessä.  Ne jotka ottivat palkkionsa ja pitivät suunsa kiinni ja käänsivät katseensa pois.

 

Salaisten järjestöjen alemmat muodot olivat olemassa jo antiikin aikoina.  Voimme puhua Mitraismista joka oli samansuuntainen kristinuskon kanssa.  Se tuli alunperin Intiasta, kuten suuri osa uskonnoista.  Itse asiassa monet ihmiset luulivat että Mithraismi oli vain eräs versio kristinuskosta, samanlaisine tarinoineen, jossa yksilön hyveitä voitiin parantaa ja korottaa.  Mithraismi annettiin ensin armeijalle ja orjaväestölle.  Orjista tuli usein armeijan jäseniä.  Armeija on aina ollut tärkeä jatkuvan maailmanjärjestyksen luomiseksi, ja veljeskunnat pitävät aina yhtä.

 

Aina joskus tulee paljastuksia armeijan teurastuksista, joissa sitten korkea-arvoiset yhdessä kirjoittavat samat raportit oikeuttaakseen tekonsa ja suojatakseen toisensa.  Sama juttu poliisien kanssa, joita rohkaistaan liittymään vapaamuurareihin.  Usein ihmisillä on kotona kuviaan heidän lapsistaan, useimmiten pojista, joissa heillä on päällään kadetin univormu tai joku valmistujais-univormu, ja sen vieressä on kuva samasta henkilöstä vapaamuurarivarustuksessaan.  He suojaavat toisensa.  Se on tavallaan vakuutusjärjestely - vapaamuurareihin kuuluminen.

 

Se on osa maailmanjärjestyksen viehätystä, vapaamuurareihin ja niitä kohtaan jotka vapaamuurariutta hallitsevat, koska se on todellisuudessa haara joka työntää kohti maailmanjärjestystä.  Ihmisten veljeys on hieno ajatus, mutta silti jotta siihen päästäisiin, tarvittaisiin vallankumouksia, jatkuvasti, ja standardisoitu järjestelmä, koska pääasiassa erot kulttuurin välillä johtavat konflikteihin, tämä on aina ymmärretty.

 

Pythagoras, jota opettivat egyptiläiset papit, meni Italian Crotonaan, joka siihen aikaan oli Kreikan siirtomaa, jossa hän aloitti oman mysteerikoulunsa.  Hän värväsi nuoria keskiluokan ja eliitin lapsia, nuoria, jotka vannoivat hiljaisuuden valan kauan ennen kuin essenssit ja myöhemmin katoliset munkit ja niin edelleen, koska ne kaikki ovat samaa formaattia.  Pythagoras otti mukaan myös naisia, nuoria tyttöjä, antoi heille hyvän koulutuksen ja lähetti heidät vakoojien tapaan naimaan korkeamman tason jalosyntyisiä heidän täydellisiksi kumppaneikseen, jotka sitten alkaisivat turmella hallitsijoiden mieliä, ja nuoremmat alkaisivat lietsoa vallankumousta ja järjestelmän kumoamista armeijasta käsin.  Kun se oli saatu aikaan, ajatuksena oli luoda uusi järjestys, joka yhdistäisi armeijat ja lähtisi valloittamaan toisia kansakuntia, viedäkseen niihin saman järjestelmän, ja aina etsien älymystöä, asiantuntijoiden luokkaa kouluttaakseen älykkäämpiä sitten hallitsemaan tätä yhtenäistä järjestelmää.

 

Vallankumous on ollut käynnissä jo pitkän aikaa.  Joskus ne kestävät sata tai satoja vuosia, tai tuhansia, jotta heidän Suuri Työnsä valmistuisi.  Demokratian ajatus annettaisiin ihmisille aina siirtymävaiheessa uutta järjestelmää kohti, jolloin he hyväksyisivät uuden järjestelmän.  Demokratia antaa ajatuksen tai tunteen siitä että omaa sananvaltaa päättäjiinsä kohti.  Sen oli tarkoitus olla julkisivu.  Todellisuudessa salainen hallitus olisi aina yhdensuuntainen, johtaen koko näytöstä, koska ihmisluonto, alhaalla olevien alhainen luonto pikkumaisten mustasukkaisuuksiensa ja erojensa kanssa, veisi kauemmin aikaa.  Ihmiset ovat liian aikaa vieviä, he aiheuttavat liikaa riitoja yhteiskunnassa.  Siksi oli oltava aina rinnakkaishallinto joka tekisi kaiken, ohittaisi demokratian, jotta asiat saataisiin tehtyä.

 

Monet ihmiset syntyvät tähän maailmaan tajuten että asiat eivät ole oikein, joka on järkyttävääkin niille jotka syntyvät tänne ajatellen että niin monet asiat ovat väärin.  Useimmat ihmiset eivät tajua tätä.  Ne jotka tajuavat sen järkyttyvät huomatessaan etteivät toiset tiedä sitä.  Ne jotka eivät tiedä mikä ongelma on, vaan tietävät vain että jotakin on vialla, usein ovat mieleltään aktiivisia.  Koska he eivät pääse sisäpiiriin, hallitsevan eliitin seuraan, he eivät tiedä vastauksia.  He vain tietävät että kaikki on väärin.  He yleensä kapinoivat tehottomin tavoin tai heistä tulee, mikä on säännönmukaisempaa, itsetuhoisia.  He kääntyvät alkoholin ja huumeiden puoleen hiljentääkseen mielensä, ja yrittäessään sopia vertaisryhmäänsä, joka ei sovi heille jos he todella kykenevät ymmärtämään kokonaiskuvan, kuten vain harvat pystyvät.

 

On aina järkytys huomata kuinka ehdollistettuja ihmiset todella ovat; ja silti joka päivä kaikki tekevät päätöksiä omissa elämissään jotka määrittelevät heidän persoonallisuuttaan.  Ne määrittelevät sen, konkretisoivat sen, kunnes he eivät koskaan enää muutu, noin iästä 20 tai 21 vuotta, aivan kuolemaansa saakka.  Ja silti, elämän pitäisi olla jatkuva kypsymisen ja viisastumisen prosessi.  Mutta noin ei ole monien ihmisten kohdalla, etenkin tänä päivänä, aikana jolloin olemme tieteellisen indoktrinaation alaisina syntymästä kuolemaan.

 

Muistan aina lainauksia joita luin käydessäni läpi kirjastoja, kun olin hyvin nuori, yrittäessäni selvittää mitä oli sen levottomuuden takana jota aistin kaikkialla ympärilläni.

 

Halifaxin markiisi kirjassa, se oli kai "Moraaliset Ajatukset ja Pohdinnat" (the Moral Thoughts and Reflections), sanoi:

 

"Mies joka astuu maailmassa sivuun ja omaa vapaa-ajan katsella sitä ilman omaa etuaan tai aikomustaan, pitää koko ihmiskuntaa yhtä hulluna kuin he pitävät häntä koska hän ei ole yhtä mieltä heidän kanssaan heidän virheidensä kohdalla."

 

Toisin sanoen, on astuttava kaiken ehdollistamisen, kaiken tarttuvan ajattelun ulkopuolelle, koska ehdollistaminen luo tarttuvaa ajattelua.  Se luo ajattelun muotoja joihin meidän pitäisi sitten tukeutua kun meiltä kysytään jotakin, koska meille on jo annettu kaikki vastaukset aiakisemmin.  On astuttava maailman ulkopuolelle nähdäkseen sen kuin se todellisuudessa on, ja se ei ole helppoa suurimmalle osalle ihmisistä.  Useimmat eivät pysty siihen.  Ehdollistaminen on liian täydellistä.  He uskovat mieluummin puoli yhdeksän uutisia.  Heidät on koulutettu uskomaan niihin.  Heille kerrotaan kaikki mikä tulee tietää, mutta heidän parempansa ovat päättäneet ne asiat - mitä heille kerrotaan on se mitä heidän tulee tietää sillä hetkellä.

 

Pythagoras, hän oli yksi monista vallankumouksellisista joita koulutettiin Egyptissä, koska Egypti lähetti Mestareita jotka sitten lähettivät lietsomaan vallankumouksia, aina samaa tekniikkaa käyttäen värväten nuoria välkympiä, siivilöiden heidät kysymysten, vastausten ja pitkänaikaisten hiljaisuuksien perusteella.  Koska ne jotka eivät osaa kuunnella eivät ole käyttökelpoisia.  Joku joka aina keskeyttelee kysymyksillä, kun heille selitetään korkeampia totuuksia, ei kuuntele vastauksia.  "Ensin katselet, katsot, kuuntelet," kuten korkeammassa vapaamuurariudessa sanotaan.  Se näyttää myös että henkilö, joka aina kyselee ennen kuin edellinen vastaus on annettu, todella haluaa vain oikeutusta vastauksille joihin he jo uskovat.

 

NIin kuin ne jotka sanoisivat etsivänsä totuutta olisivatkin todellisuudessa ostoksilla uskontoa tai uskoa varten, jonka he ovat ennalta valinneet.  Tuollainen ihminen ei etsi totuutta.  Rinnakkaishallitus on aina ollut olemassa, kautta aikojen, joskus näyttäytyen enemmän ja toisina aikoina piiloutuen demokratian taakse, mutta koskaan valtaansa menettämättä, aina muovaten seuraavaa askelta ja seuraavaa tulevaisuuden askelta.  Ne jotka epäilevät tätä voivat tutkia historiaa.  Kärsimättömät voivat etsiä viimeaikaisempia esimerkkejä.

 

Heidän pitäisi lukea raportti jonka laati Norman Dodd.  Hän oli henkilökunnan johtaja Kongressin komiteassa joka tutki verovapaita yhdistyksiä vuonna 1954 Reece'n komission puolesta.  Reece oli kongressin puheenjohtaja joka perusti komitean nähdäkseen miksi suuret säätiöt, filantrooppiset säätiöt, ne joilla on verovapaa status ja hirvittäviä määriä rahaa, miksi ne rahoittivat ryhmiä jotka vaikuttivat kommunisteilta Yhdysvalloissa ja ulkomailla.  Hänen perspektiivistään lähtien, siis Norman Doddin, joka sekin oli tunneli, hän oli niellyt oman versionsa historiasta, meni joihinkin ns. paremmista kouluista.  Hän aloitti pankkijärjestelmästä ja kävi suurten pankkien romahdusten läpi, ja näin tule pyydetyksi Reecen komission tutkimus, tai komitean tutkimus, kongressitalon puhujan puolesta.

 

Hän kävi läpi Ford, Carnegie, Guggenheim, ja Rockefeller säätiöt, ja hänelle kerrottiin suoraan huipulta, että ne saivat määräyksensä suoraan Valkoiselta talolta.  Ei kongressilta, vaan Valkoiselta talolta.  Liittäkää tuo professori Carroll Quigleyn lausuntoon kirjoissa "Tragedia & Toivo" sekä "Anglo-Amerikkalainen Vakiintunut Valta", että jonkin aikaa, noin 50 vuotta ennen kirjojen kirjoittamista 60-luvulla, Quigley sanoo, ollen CFR'n historioitsija - hän sanoi, "kongressin puolueiden ja yksilöiden välille sallitaan aina tietty määrä kilpailua, mutta huipulla olevat..." (ne jotka toisin sanoen pääsisivät Valkoiseen taloon, niihin hän viittasi) "...ja heitä ympäröivä nurkkakunta oli valinnut paljon demokraattista tai republikaanista valtaa yläpuolella oleva organisaatio."  Ajatus joka annettiin yleisölle kauan sitten, järjestelmään, oli että demokraattinen vetovoima oli tavallisia ihmisiä varten, ihmismassoja varten, antaakseen heille kuva että heillä oli jotain sanomista siitä mihin suuntaan heidän elämänsä ja heidän jälkeläistensä aika olisi menossa.

 

Mutta oli aina tiedetty, myös antiikin Kreikassa, että demokratia oli hidas ja vaivalloinen.  Kun puolueet kinastelevat ja yksilöt kinastelevat vallasta, vei ikuisuuksia saada tarpeelliset agendat vietyä läpi.  Se tarkoitti myös että oli paljon tarpeetonta ja aikaa vieviä, työtä vaativia ja rahaa kuluttavia agendoja jotka johtuivat puolueiden riidoista.  Näin päätettiin, että jotta ihmiset pidetään tyytyväisinä, he promotoisivat ajatusta demokratiasta, aina ymmärtäen että suurin osa ihmisistä, eliitille, ovat luokitettuja alemmiksi ihmisiksi, vaistonvaraisiksi olennoiksi.  "Epäpyhiksi" heitä kutsutaan, massoja ja niin edelleen, "pesemättömiä" (eng. unwashed).  Siten heitä johdettaisiin kuten lapsia johdetaan.  Sen vuoksi jokaisessa uskonnossa on hyviä paimenia, joka tarkoittaa sitä että ihmiset ovat lampaita.  Lampaat ovat hyvin typeriä eläimiä.

 

Petos on sääntönä tässä kaikessa.  Norman Dodd sai selville Ford säätiöltä, sen johtajalta, joka kertoi hänelle, että sen lisäksi että ottavat määräyksensä Valkoisesta talosta, ja aina olivat niin tehneet, ajatus oli muuttaa yhteiskuntaa niin suuresti Amerikassa, mutta myös lännessä, että neuvostojärjestelmä yhdistettäisiin kodikkaasti läntisen järjestelmän kanssa.  Siksi he rahoittivat kaikkia ryhmiä, kaikkia riidoissa olevia ryhmiä, koska konfliktien kautta päädytään jossain vaiheessa kompromissiin.  Kompromissi taas on askelma seuraavaa osaa kohti, ja mitä enemmän konfliktia, sitä enemmän kompromisseja, taas seuraavaa askelmaa kohti.  Näin yhteiskuntaa ohjataan.

 

Antiikin aikoina sanottiin että jos voisi ymmärtää luonnon vastakkaisuuksia, dialektiikkaa, kesän vastakohta on talvi, kevään vastakohta on syksy - voitaisiin ennustaa seuraava osa jonka läpi väestö kävisi.  Toisin sanoen heidät tuodaan keväästä kesään.  Heidät ohjataan syksyyn.  Ja heidät ohjataan talveen.  Konflikti on tarpeellista kun on olemassa agenda, suunniteltu agenda ja on tekemisissä niin erilaisten asenteiden kanssa yhteiskunnassa, ristiriidoissa olevien etujen kanssa.  Tämä syy annettiin Doddille, että paljon säätiöiden johtajien yläpuolella olevat ihmiset, heidän johtajansa, ja kaikkien muiden säätiöiden, sanoivat että on olemassa liikaa eturistiriitoja jotta niitä voitaisiin ratkaista, joten supra-johtaja hallitus on todella asioiden johdossa.  Mutta he eivät kertoneet hänelle että se oli johtanut yhteiskuntaa hirvittävän kauan, koska jo 1700-luvulla, korkean asteen vapaamuurariuden kirjoissa kirjoitettiin tästä.  He kirjoittivat tästä paljon ranskalaisissa kirjoissa 1700-luvulla, siitä miten johtaa maailma tähän uuteen tehokkaaseen yhteiskuntaan joka tulisi olemaan.

 

He tiesivät että henkilökohtaiset intressit, ryhmäintressit, ja myös liike-elämän intressit olisivat ristiriidoissa keskenään.  Siksi voisi olla vain yksi hallitseva vähemmistö, kuten jo oli olemassa 1700-luvullakin.  Se on nyt tullut selville, kuten aina 50 vuotta tai enemmän tapahtumien jälkeen, tai ainakin niiden alun jälkeen, yksi osa tästä on myönnetty, ja se on että CIAlla oli haara joka promotoi kaikkea Amerikan kulttuuria ja oli vastuussa kaikesta, muodista, mistä tahansa, huipulta käsin, mukaan lukien nihilistisestä taiteesta ja taiteilijoista.  Kaikki jutut joita oikeistolaiset luulivat kommunistisiksi, radikaaleiksi, nihilistisiksi, niitä promotoitiin, ei Neuvostoliiton taholta, vaan CIAn työntekijöiden taholta, ja niiden taholta jotka tekivät työtä suurille säätiöille, kuten Doddille kerrottiin, he olivat suurimmaksi osaksi entisiä OSS'ilaisia (joka oli CIAn edeltäjä) ja CIAn jäseniä.  Siksi he pystyivät tekemään mitä tekivät, aivan nykypäivään saakka.

 

Siksi Rockefeller, joka perusti Maailman Kirkkoneuvoston (World Council of Churches, WCC).  He rakastavat 'wicc'-sanaa, kuten wiccausko.  He rakastavat NSA, NASA, joka on Sanhedrin pää.  He rakastavat näiden okkultististen termien käyttöä, ja se on sama kaikissa länsimaissa.  Sama järjestelmä.  Tiedustelujärjestöt omaavat osastoja, ja alempana olevat eivät useinkaan tiedä mitä korkeammalla olevat tekevät.  He tietävät olla kysymättä, normina on tieto tarpeeseen perustuen, mutta kaikilla on johtava osastonsa, joka ei vain tee työtä yhdessä kaikkien tiedustelupalvelujen kanssa, vaan ne ovat kaikki osa yhtä tiedustelupalvelua.

 

Hra Rockefeller jakaa Maailman Kansalaisuus -palkintoja, ja on tehnyt niin jo monta vuotta, monille nimillä jotka ovat meille tuttuja viime vuosien uutislähetyksistä.  Maailman Kansalaisuus on vanha ajatus.  Se kuulostaa vetovoimaiselta monille jotka alemmilla tasoilla työskentelevät sen puolesta.  He luulevat sitä hyväksi ajatukseksi, ja olisihan se sitä - jos se johtaisi reiluun ja oikeudenmukaiseen järjestelmään.  Reilu kaikkien näkökulmasta, koska legalistisesti kaikki voidaan, muistakaa, tulkita kahdella tavalla, riippuen siitä miten asiaa katsoo.  Olemme tekemisissä petoksen kanssa, joka erikoistuu legalistisiin sanoihin, joilla usein on kaksinaismerkityksiä.

 

Esimeriksi jokainen merkittävät kirjailija ja taiteilija, klassisesta rock-musiikkiin asti, ne jotka johtivat sitä, mutta etenkin suuret kirjailijat, etenkin historioitsijat - jotka kirjoittivat ja kirjoittivat historiaa uudelleen tietystä kulmasta ohjaten ajatuksiamme tiettyyn johtopäätökseen, joista sitten olisimme samaa mieltä koska luulimme olevamme in-formoituja (eng. informed -> in-formed -> "sisällä" "muodostetussa") - olivat suurten säätiöiden palkkalistoilla.  He saivat stipendejä, heidät valittiin kouluihin kykyjensä perusteella, ja kävivät usein USAn Guggenheim säätiön läpi, ja toisia lähetettiin Lontooseen koulutustaan varten, lopullista koulutustaan tulevaa rooliaan varten riippuen historioista joita kirjoittaisivat.  Mistä kulmasta.  Mitä tietoja jättäisivät pois ja mitä muutoksia sisällyttäisivät.  Tätä sitten opetettaisiin suurissa kouluissa ja sukupolvet kasvaisivat uskoen että heille kerrotut asiat olivat totta.

 

Keskivertoihmisen on vaikea toipua järkytyksestä, tai jos he voivat päästä edes järkytyksen vaiheeseen.  Useimmat eivät voi.  He eivät voi uskoa että heidät on niin huolellisesti koulutettu ja heille on valehdeltu.  Mieleen ei koskaan tule kysyä "miksi meille valehdeltaisiin koulussa?  Eikö koulu ole hyvä asia totuuden opettamista varten?"  Mutta koulu on tieteellinen formaatti joka johtaa meidät tunneliin.

 

Suurten säätiöiden ja järjestöjen huipulla, ne jotka puhuvat tasa-arvosta, reiluudesta ja oikeudesta - ovat suurimpia valehtelijoita.  Kuin poliitikot, he kertovat ihmisille mitä nämä haluavat kuulla, mutta aina eri päätöstä varten, ja lopusta tulee aina erilainen.  He uskovat että heidän on aina petettävä pesemättömiä massoja jotka eivät pysty ymmärtämään suurempia asioita kiirehtiessään elämänsä läpi ja maksaessaan luottokorttivelkojaan ja yrittäessään maksaa vuokraansa, ja ostaessaan kaikkia tavaroita joita tulvii heitä kohti ja joita annetaan väliaikaisesti saataville, kun käymme tämän kulutusvimman läpi, kuin huomista ei olisikaan.

 

Maailma joka kuviteltiin kauan sitten oli rauhan maailma eliittiä varten, älymystöä varten, jossa heidän ei enää tarvitsisi huijata ihmisiä, koska tieteen avulla he täydellistäisivät suuret massat paremmiksi palvelijoiksi.

 

Kaikki usko laitettaisiin psykologian tieteeseen; massapsykologiaan, koulutuspsykologiaan, media-indoktrinaation psykologiaan, viihde-indoktrinaatioon jossa on aina viestejä, jotta päätyisimme vaiheeseen jossa tiede olisi Jumala.  Emme kyseenalaistaisi sitä mitä meille annetaan faktoina, koska tiedemiehet ovat tämän päivän uusi valkotakkinen papisto.  Vanhoina aikoina, eikä niin kauankaan sitten, ihmiset uskoivat kaiken mitä kaikkien kansakuntien ja uskojen papit sanoivat heille.  Nyt ne ovat vain valkotakkisia tiedemiehiä, ja latinan puhumisen sijasta he sanovat asioita jotka kuulostavat vaikuttavilta ja maagisilta, mutta joita emme ymmärrä, he puhuvat tiedemiesten kielellä, jossa sanojen yhdistäminen toisiinsa ja niiden kasautuminen saa ihmiset uskomaan miltei mitä tahansa.

 

Lopulta tämä rinnakkaishallitus, tämä hiljainen näyttämön takana oleva hallitus joka piilottelee hyväntekeväisyyden, etenkin, filantropian takana, tulisi aina enemmän ja enemmän etualalle.  Tämän aikarajoista puhuttiin Kansakuntien Liiton perustamisen yhteydessä, ja sitten lisäksi, näistä aikatauluista, kun YK perustettiin.  Tänään monia näistä asioista kutsutaan julkis/yksityisiksi kumppanuuksiksi, ajatus on että suuret kansainväliset yhtiöt, jotka ovat osana säätiöjärjestelmää, koska ne kaikki toimivat yhdessä - usein, rahaa kanavoivaan yhdeltä toiselle, suurille säätiöille ja sitten taas takaisin.  He saavat tehtävät suoritettua nopeammin hallitsevan vähemmistön puolesta, sen sijaan että pitäisi käydä hallituksen alempien osastojen läpi jossa riidellään egojen vuoksi, kun pienet ihmiset haluavat itselleen enemmän ja lisää mainetta.

 

Mutta niin kauan kuin puolueiden johdossa olevat valitsee sama hallitseva vähemmistö, he pitävät agendansa raiteillaan.  Konfliktit joita aiheutuu heidän tätä maailmajärjestelmää tuodessaan ovat moninaiset.  Ilmiselvin ymmärrettiin kauan sitten, tämä ei ole ensimmäinen kerta maailmassa kun ihmisiä siirretään massoittain toiselle alueelle, ja heistä tulee riitojen ja taistelujen ja kulttuurillisten ristiriitojen uhreja.

 

Katsokaa Lähi-Idän antiikin tyranneja, kun he siirsivät kansoja maasta toisiin maihin, katsokaa Lontoon historiaa kun he pakottivat Britannian väestöt muuttamaan 'en masse heidän siirtomaihinsa, kuten niitä kutsuttiin, Kansainyhteisön maihin.

 

Lukekaa "Euroopan Unionin Historia" (The History of the European Union).  Ainakin tuo on meille jo julkistettu tähän mennessä.  On muitakin vähemmän tunnettuja kirjoja aiheesta.  Joissa he sanoivat kauan aikaa sitten että koulutusjärjestelmän kerma kaikista maista muodostaisi uuden matkustavan byrokratian, siirtolaismaisen ryhmän joka matkustaisi maailman halki kaupungista toiseen, omaten vain väliaikaiset kodit, palvellen hallitsevaa vähemmistöä.  Jacques Attalin "Tulevan Uuden Maailmanjärjestyksen Voittajat ja Häviäjät" (the Winners and Losers in the Coming New World Order).

 

Tätä tapahtuu jo nyt.  Euroopan sanomalehdissä jo, jos katsoo työnhakupalstaa, että tiettyjen ammattien ja töiden parhaat edustajat muuttavat jo kotimaistaan sinne missä työtä on tarjolla.  Jokaista voittajaa kohden on kuinka monta häviäjää?  Mitä heille tapahtuu?  No, huonompi juttu.  Niin heille käy.

 

Yhdysvalloissa kuuluu jatkuvaa rummutusta, vihan lietsontaa maahan muuttavia meksikolaisia kohtaan, ja muita - ei vain meksikolaisia kohtaan latinalaisesta Amerikasta - jotta ihmiset tappelevat politiikan tulosta vastaan, alhaalla olevia ihmisiä vastaan, sen sijaan että taistelisivat ongelman syytä vastaan.  Syy istuu korkeissa torneissaan, suurissa säätiöissään ja rahoittaa kaikkia liikkeitä ja assosiaatioita jotka promotoivat maahanmuuttoa ja tuovat heitä maahan.  He ovat koskemattomissa.  On surullista kun ihmiset kääntyvät, kun tavalliset ihmiset kääntyvät toisia tavallisia ihmisiä vastaan toisesta maasta kun heidän oma politiikkansa ajaa ne sinne.

 

Rockefeller sanoi yhdessä puheessaan, "tämänhetkinen sukupolvi on kanuunanruokaa agendan tätä osaa varten".  Kanuunanruokaa, nuo ovat hänen sanojaan, kun muutokset tapahtuvat.  Minulla on se nauhalla.  Siitä on kyse.  Sitä me olemme näille ihmisille, elitisteille jotka voivat puhua hienosti integraatiosta, rauhasta ja vauraudesta, ja niin edelleen.  Kun omille taas puhuvat siitä että väestö on kanuunanruokaa tiettyä muutosta varten.

 

Hän sanoi myös, "munakasta ei voi tehdä rikkomatta munia".  Joten kaikki tuhotut elämät, mellakat joita aiheutuu kun kulttuurit joutuvat konfliktiin keskenään massamaisten muuttojen seurauksena, ovat vain valitettavia munakasta varten murrettuja minua - agendan pitää toteutua; ja konfliktin kautta, kaikki mitä totalitäärinen järjestelmä tarvitsee on jo kirjoitettu lakeihin hätätilalakien varjolla, ja näitä aletaan sitten soveltamaan, ja ne vaikuttavat kaikkiin, ja he tulevat käyttämään konfliktia tekosyynä oikeuttaakseen ne.

 

Ihmiset ovat shakkilaudalla tietämättä että ovat moukkia.

 

Norman Dodd sai myös selville käyden läpi joidenkin säätiöiden arkistoja, että ne kaikki olivat tulleet johtopäätökseen kauan sitten, että jotta maailma voitaisiin yhdistää ja luoda uusi järjestelmä jossa elää, uudet elintavat, uudet arvot, arvot jotka selvästikään eivät voisi vain kehittyä itsestään, vaan ne pitäisi opettaa, indoktrinaation avulla.  Siksi he palkkasivat parhaat kirjailijat.  He kouluttivat ne.  Heidät valittiin stipendiaateiksi ja he saivat stipendinsä.  He tiesivät että sota - he eivät voi ajatella muuta kuin sotaa - sota oli ensisijainen motivoiva voima ihmisten yhdistämiseksi yhteistä asiaa varten, ja muutosten luontia varten, suuria muutoksia.  Siksi sitä on käytettä kautta ammoisten aikojen.

 

Ihmiset luulevat aina taistelevansa vapauden puolesta, ja usein, jossakin vaiheessa, se voi viedä vähän aikaa, he huomaavat että kaikkia onkin huijattu ja kaikki minkä puolesta he luulivat taistelevansa olivatkin illuusiota.  Kun sitä vertaa siihen mitä todellisuudessa toteutuu, usein voidaan päätyä pahemman tyrannian alle kuin olisi koskaan osattu kuvitella.

 

Carroll Quigley sanoi myös tuon.  Hän oli älymystön eliittiryhmän jäsen, joka valitsi Rhodes stipendin saajat, ja toisten stipendien saajat myös, ja hän uskoi agendaan vankasti.  Hän sanoi että sodassa, viisi vuotta kestävässä sodassa saadaan tehtyä enemmän, kun byrokratiat ilmestyvät ja niin edelleen (sitä hän tarkoitti), ja lakia voitiin ajaa läpi sosiaalisella tasolla.  Hän sanoi että noin se tehdään.  Sosiaalisen muutoksen alalla, "saadaan tehtyä viisi vuotta kestävässä sodassa enemmän kuin 50 rauhan vuoden aikana".  Siksi on ollut sotia huumeita vastaan, sotia miltei kaikkea vastaan jo, köyhyyttäkin.  Mikään ei toteudu niin kuin olisi ajatellut, koska niiden alkuperäinen tarkoitus ei ollutkaan se miksi ihmiset sitä luulivat.  Niillä luotiin massiivisia byrokratioita ja annettiin aina enemmän valtaa poliisille - heistä tulee aina tunkeilevampia.  Kun meitä koulutetaan, ja näin on tehty viimeiset 40 tai 50 vuotta, tottelemaan, ja ne joiden luulimme olevan meidän palvelijoitamme, heidät onkin koulutettu asteittain hallitsemaan ja kouluttamaan meitä.

 

Ei niin kauan sitten pidin puheen ja luin eräiltä tiedelehden sivuilta, ja kumosin heidän lapsenomaisen ilmastonlämpenemis-teoriansa indoktrinaation.  Seuraavana päivänä se oli otettu pois heidän sivuiltaan (!).

 

Viime viikolla puhuin Hollannin mahdollisesta tv-ohjelmasta jossa olisi "arvonta", kilpailuohjelmatyylinen juttu, jossa kuoleman naisen munuaiset annettaisiin niitä tarvitsevalle.  Seuraavana päivänä, he sanoivatkin että kyse olikin uutisankasta, jota epäilen.  Kyse oli ilmapiirin tunnustelemisesta, koeilmapallosta, jota he tekevät kaiken aikaan; ja sisältö ainakin oli totta, koska olemme niin halvennettuja.  Olemme jo valmiita tällaiselle ohjelmalle, kun kurjuudella pöyhkeillään kilpaohjelmassa, kun Rooman sirkuksia herätellään henkiin.  Ihmiset ovat valmiina, koska kaikkia tekijöitä voidaan ylistimuloida jotta ihmisestä tulee poikkeava, ja näin saadaan aikaan poikkeavia yhteiskuntia ja kokonaisia väestöjä.

 

Kun ajattelemme, ennen 50-lukua, vanhaa kuvaamme mafiasta, joka alkoi muuten vapaamuurariuden haarana.  Giuseppe Mazzini, vallankumouksellinen, jonka koulutti Albert Pike, perusti mafian.  Hän auktorisoi sen luomisen, ja laati sen manifestin ja sen teesit.  Mafian tarkoitus oli olla ryhmä joka piti huolta alamaailmasta.  He toimivat kaikkien halvempien asioiden alalla joille ihmiset ovat alttiina.  Mutta olemme muuntuneet ja siirtyneet yhteiskunnaksi jossa - maailmanlaajuisesti, etenkin Euroopassa ja Amerikoissa - sama formaatti, koska olemme kaikki yhtä.  Olemme jo yhtä, ja olemme olleet koko elämämme ajan, itse asiassa.  Meidät pitää vain kouluttaa hiljalleen hyväkseen se, siinä kaikki.  Se on ainoa ero.

 

Hallitukset antoivat luvan kasinojen perustamiselle, jotka yhteen aikaan olivat mafian toimialaa.  Hallituksemme auktorisoivat kasinot, kaikkine glitzeiniin ja  glamoureiniin, ja naisine niukoissa vaatteissaan, ja muine parhaine ominaisuuksineen jotka vetävät ihmisiä puoleensa.  Kirkkaita valoja ja ihmiset menettävät rahansa.  Aikaisemmin kun näitä kasinoita luotiin, se oli kai Britanniassa joskus 70-luvulla tietyillä alueilla.  Muka, niin meille sanottiin, pelkojamme lievittämään, ja sen salaamiseksi että hallituksemme nyt ja aina on ollutkin mafia, kerätty raha tietysti menee muka hyväntekeväisyyteen.  He aina piiloittelevat hyväntekeväisyyden ja hyvien töiden takana.  Tässä on koko vitsi: "Kansallinen velkamme saadaan maksettua," ja kaikki sanovat, "sepäs hienoa."  Koska olemme kaikki hirvittävien kansallisten velkataakkojen alla kansainvälisille pankkiireille, ja silti vuosia myöhemmin hinnat nousevat silti.  Verot nousevat.  Velat suurenevat.  Meille ei koskaan kerrota paljonko veloista on saatu maksettua suurten kasinoiden avulla.

 

Kun rahaa menee sairaaloille, joita pidetään verorahojemme avulla ensinnäkin, ja jotka saavat määrätyn summan joka vuosi, tai ei niin määrätyn, he käyttävät aina jokaisen saamansa pennin.  Suuri ryntäys on aina talousvuoden lopussa, käyttää kaikki mitä he olivat saaneet tai eivät saa samaa summaa ensi vuonna.  Miten he voisivat hyväksyä lahjoituksia jotka sitten vähennettäisiin rahoista joita he saavat hallitukselta?  Minne tämä raha menee jota heille annetaan?  Ajatelkaapa sitä.

 

Huipulla oleva korruptio on aina ollut astronomisissa suhteissa, koska epäpyhien maailma, pesemättömät massat, kuten he sanovat, on olemassa heitä palvellakseen.  Alhaisen tason vapaamuurarit luulevat että epäpyhillä tarkoitetaan vain typeriä ja alempia ihmisiä - allasta, samaa allasta josta he ovat itse tulleet, ja että sitten itsensä edistämisen avulla, niin kuin ulkoa oppimisen ja hölmöjen asujen avulla esiliinoineen sukuelimiensä edessä jotka sitten parantavat heidän jälkeläisiään - siksi se peittää peniksen.  He luovat parempaa maailmaa, kun taas älykkäämmät jotka nousevat tavallisten asteiden yläpuolelle tajuavat sen todellisen luonteen.  Mutta on vaikeata hyökätä hyväntekeväisyysorganisaatioita vastaan.  Sana hyväntekeväisyys itsessään on niin kiva, kun he teeskentelevät auttavansa leskiä ja orpoja.  Mutta se on vertauskuva jotakin paljon syvempää varten, eikä lainkaan sitä mitä luulemme.

 

Kolme vuotta sitten YK julkaisi erikoisdokumentin tulevaisuudestaan Maailman Valtiona.  Kiina valittiin malliksi sitä varten.  He näyttivät Kiinan hallituksen järjestämiä suuria festivaaleja, akrobaatteineen ja kaikkineen, muodostivat suuren kakkumaisen rakenteen, täytekakku kaikista ihmisistä jotka tekivät työtä yhdessä.  Tämä oli symboli kaikelle ja kaikki tekivät työtä yhdessä.  He taputtivat heille 'yksi lapsi perhettä kohti'-käytäntönsä puolesta.  Meidän kaikkien tulisi matkia tätä, yhtä osaa varten koko agendasta.  Agenda on 'Päättymätön Tarina', koska ihmiskunta on rakennusmateriaalia, ja on huipulla olevien tehtävä, ei luojien vaan arkkitehtien, arkkitehdit voivat vain ottaa jo olemassa olevaa materiaalia ja ymmärtää tieteen avulla miten käyttää sitä, tai täydellistää se, kuten he sanovat.

 

Aivan kuten Egyptissä, Osiris oli vertauskuva korkeampien mysteerien kirkolle, ja Osiris oli ruumis.  Sama tarina lukemattomissa uskonnoissa, koska ne kaikki on annettu samasta lähteestä käsin, eri nimin.

 

Lopettaakseni haluaisin vain mainita että ainakin 50-luvulta lähtien, sama CIA joka johti kulttuuriteollisuutta, vasemmistoryhmiä ja oikeistoryhmiä ja rahoitti niitä, ja piti ne konfliktissa keskenään, ainakin avoimesti paperilla, pinnallisesti, kumpikaan puoli, kummatkaan seuraajat eivät tienneet että heitä ohjattiin - he johtivat myös nk. isänmaallisuus-bisnestä, ja se on todellakin bisnestä, joka on jatkunut jo kauan aikaa.

 

Muistan kun eräs vanhempi nainen yli 80-vuotias soitti puheohjelmaan, kun tämä patriotismi-bisnes oli ensisijaisesti AM-radiossa ja lyhytaaltoradiossa, kuunneltuaan tavallista puhetta kauhusta ja terrorista - "tässä lääke tähän, osta!"  Hän sanoi, "olen katsellut tätä koko elämäni ajan, eikä mikään muutu, vain agenda menee eteenpäin." Ja se on totta.  Olemme eniten tietäviä orjia mitä koskaan on ollut olemassa.

 

Tämä patriotismi-bisnes on kahden muotoista.  Toisaalta he myyvät ihmisille kultaa ja hopeaa, vaikkakin ne ovat käyttökelvottomia meille loppua kohden, koska heidän oman liikesuunnitelmansa mukaisesti, joudumme heittämään ne kaduille.  Ne ovat kovin raskaita kantaa ympäriinsä, ja jos kannettavan on myös papuja, tai vettä, ja se on vain sen arvoista mitä henkilö jonka kanssa aiot vaihtaa jotakin päättää siitä antavansa, kriisitilanteessa.

 

Toinen puoli on terveysteollisuus, jota myös johtavat samat ryhmät, jossa, sairauksista keskustelemisen varjolla meitä ohjelmoidaan olemaan peloissaan ja luulosairaina.  Lopulta, he antavat aina ratkaisunsa ja vastalääkkeensä, jotka ovat hirveän kalliita.  Ja tällaiset ohjelmat ovat ainoa lähde josta minunlaisiani ihmisiä voi kuunnella.  Tuo on sen formaatti, koska riippumattomia lähteitä ei ole olemassa.  Kyllä kaikilla tietysti on bloginsa ja niin edelleen, mutta ne ovat väliaikaisia.  He ovat myöntäneetkin ennen internetin antamista meille - he sepittivät termin 'tietosodat'.  Nämä ihmiset ovat valmiina sotiin.  He eivät odota niiden alkamista ja sano, "Mitä teemme asialle?  Vastataanpa siihen."  He ennakoivat ne, joten he odottavat kaikkien näiden asioiden tapahtumista.

 

Muut ohjelmat joihin pääsen ovat yleensä New Age tyyppisiä, Art Bell-klooneja, joiden tarkoitus on kiehtoa ihmisiä.  He tarjoilevat New Age-ihmisille - New Age perustettiin taas samojen ihmisten toimesta huipulta, jotta voisivat luoda Uuden Tiensä, tehdäkseen ihmisten mielet kyvyttömiksi, vähentääkseen ihmisten yhteyttä toisiinsa, koska New Ageläisille opetetaan että 'minä-syndrooma' on kaikkein tärkeintä.  Minun matkani.  Kyse on minusta, minusta, itsestäni, ja kun noin tapahtuu, ihminen on luopunut kyvystään selviytyä, koska ihmiset selviytyvät historian suurista kriiseistä auttaen toisiaan.  Voitte meditoida niin paljon kuin haluatte.  Voitte opetella hengitysrytmejä ja niin edelleen, tai huohottaa ja nähdä läikkyjä silmissänne vaihtoehtoisissa tiloissa, mutta jos kokemuksella ei ole tarkoitusta kyse on vain unesta.  Todelliset kokemukset ovat harvinaisia.  Harvoilla on kykyä kokea niitä, koska työtä ei tehdä kaavan toistamisella.  Työn tekee mieli tutkiessaan ja analysoidessaan itseä, hyvää, pahaa, ja rumaa.

 

New Ageläisiä opetetaan katsomaan positiivisia asioita.  Siksi he eivät halua tietää mitä tässä maailmassa tapahtuu, joten heidät on deaktivoitu osallistumisesta ja siitä että paheksuisivat tapahtuvia ja tulevia kauhuja.  Sitten, kun olen ollut tällaisessa New Age ohjelmassa, seuraavana vieraana on joku joka puhuu seksistä ja muukalaisista, joten kuuntelija, joka ei tiedä paljon alunperinkään, kun hän ajattelee minua ja tosiasioita joista kerroin, hän kytkee sen kaiken näihin muihin juttuihin, uneksimiseen, kunnes kaikki on merkityksetöntä.  Se mitä juuri olen sanonut muuttuu fantasiaksi heille.  Se kiehdotaan fantasian sisälle.

 

Tuo on maailman surullinen olotila.  Se on maailman todellinen tila, ja mikään ei kiinnitä ihmisten huomiota paremmin kuin eskapismi yliluonnolliseen.  Ihmiset jotka halajavat yliluonnollista eivät sitä tavoita.  Ihmiset jotka haluavat valtaa - ja se tarkoittaa niitä jotka menisivät sen perässä - väärinkäyttäisivät sitä.  On muita ihmisiä jotka todella uskovat pystyvänsä sekoittamaan uskontoa tai asioita joista uskonnot puhuvat tai promotoivat.  Silti, tiedettä itseään on ohjattu satoja, ellei tuhansiakin vuosia tiettyä päämäärää kohti.  Emme voi käyttää jotakin jonka tarkoitus on hallita meitä.  Se ei tullut kahden kädensijan kera.  Siinä on vain yksi kädensija, ja ne jotka suunnittelevat tieteet pitävät siitä kiinni.  Emme voi saada hiukan yhtä ja vähän toista.  "Et voi pitää kakkuasi ja syödä sitä myös," kuten sanotaan.

 

Tiede ei auta.  Se on suunniteltu muuntamaan ihmiset paremmiksi palvelijoiksi.  Se on suunniteltu antamaan rajatonta elämänpidennystä pienelle hallitsevalle vähemmistölle.  He eivät anna sitä muille, koska samaan aikaan heillä on väestön harvennuksen agenda toimessa.  Miksi he antaisivat sellaista meille?  Ajatelkaa sitä.  He eivät pidä meitä mitenkään erityisinä.

 

Osana koko darwinilaista ajatusta oli indoktrinoida ihmiset uskomaan evoluutioon.  Sitten 1800-luvun aikaan, 1900-luvulla, he puhuivat siitä kuinka evoluutio hyppii, hyppii kokonaisen kehitysvaiheen yli seuraavaan tyyppiin.  "Suuri hyppy eteenpäin", kuten he kutsuivat sitä.  Sitä on rummutettu ihmisille jotka ovat kasvaneet sarjakuvien kera supersankareineen, joilla on tieteen avulla saatuja supervoimia.  Meidän on haluttava heidän kahleensa.  Asiat ovat paljon helpompia kun otamme käsiraudat vapaaehtoisesti.  Se ei koskaan kuitenkaan pääty hyvin.  Silti ihmiset odottavat suurta hyppyä eteenpäin ja kaikki ajattelevat olevansa erityisiä ja "minä olen yksi valituista joka saa kaikki hienot edut joita tiede tulee antamaan harvoille valituille."

 

Ainoa toivo on että maailmassa jäljellä olevat hyvät ihmiset auttavat toisiaan, promotoiden inhimillisiä arvoja, osoittaen epäoikeudenmukaisuuksia ja kauhuja joita suoritetaan edistyksen ja tieteen nimissä.  Kun halvennamme ihmiselämää, kuten on tehty suuresti, aivan 20. vuosisadalta nykypäivään asti, halvennamme itseämme; kun hyväksymme eutanasian tavanomaisena, joka on jälleen laillista Hollannissa, valtion auktorisoimana, kun pidämme tällaisia asioita normaaleina, koska eugeniikka-ohjelmaa on aina johtanut eliitti, ja eugeniikan agenda on heidän johdossaan.  Jos he näyttävät peruuttavan vähäksi aikaa, he tulevat uudelleen, monissa eri asuissa, mutta lopulta he aina saavat haluamansa, koska ihmiset ohjataan toisiin kriiseihin tai lamoihin tai henkilökohtaisiin ongelmiin, tässä toimimattomassa yhteiskunnassa kun heidän suhteensa tuhoutuvat, tarkoituksenmukaisesti.

 

Vain auttamalla toisiamme, eikä olemalla tyhmiä ja kääntämällä toisen poskemme psykopaateille - koska heitä on paljon tämän päivän maailmassa, kaikissa yhteiskunnan kerroksissa - voimme muuttaa tätä kurssia, ja se ei muutu kaikille.  Ihmiset päättävät omasta tulevaisuudestaan.  Myös tietämättömät päättävät omasta tulevaisuudestaan, koska meillä kaikilla on omakohtaisia valintoja päivittäin.  Ymmärryksen alku alkaa oman itsensä peilailemisesta, ja siitä kun kysyy, "Kuka olen?  Mikä minä olen?"  Tuo on polku joka johtaa kaiken kyseenalaistamiseen, koska teemme päätökset etsintämme polulla itse, ja päätöksemme vaikuttavat toisiin, myös henkilökohtaisessa elämässämme kaiken aikaa.

 

Ihmiset eivät lopulta tarvitse Jumalaa antamaan heille anteeksi.  Vaikein asia joka kohtaa ihmisiä heidän elämässään, jos heillä on vielä hiukan luonnollista moraalia tai omaatuntoa jäljellä, vaikeinta heille on antaa itselleen anteeksi.  Jumalat voivat aina antaa anteeksi.  Joten älkää taistelko toisianne vastaan.  Konflikteja hoitavat älykkäät ihmiset jotka ymmärtävät tieteet.  Ne jotka seuraavat omien etnisten ryhmiensä johtajia, roturyhmien tai uskojen, olkaa varovaisia, koska ihmisten selviytyminen 'tuolla noin' myös määrittelee oman selviytymisenne.

 

Kun emme välitä emmekä omaa empatiaa ihmisiä kohtaan joita pommitetaan palasiksi muualla maailmassa, tai joita näännytetään nälkään, tuomitsemme itsemme.  Eräänä päivänä se osuu meidän kohdallemme, ja kuka silloin itkee meidän puolestamme tai auttaa?  Se on osa selviytymisvaistoa, auttaa toisia hädässä.  Se todella on, koska toisia auttaessaan auttaa itseään.  Ehkä ei suoranaisesti, samalla tavalla, mutta se on paras henkivakuutus selviytymistä varten mitä on olemassa.

 

Puhun niille jotka etsivät ja hakevat.  Toivon täyttäväni aukkoja jotka ovat johtaneet heidät nykyiseen paikkaansa, antamalla heille tietoa.  On rohkaisevaa nähdä nuoria siellä täällä kautta maailman, jotka alkavat ymmärtää ja jotka voivat astua kehän ulkopuolelle - ympäri pyörivästä kehästä jossa he yrittävät hiljentää mielensä huumeiden tai alkoholin tai muiden tuhoavien keinojen avulla.

 

Itseltäni ja Hamishilta, hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)