Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Behemothin Musta Lista Pahiksista - Yhdistyneet Tiedustelupalvelut Vetävät Verkon Uuden Globaalin Neuvoston Puolesta'

 

 

toukokuun 17. päivä 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteissa www.cuttingthroughthematrix.com sekä alanwattsentientsentinel.eu.  On toukokuun 17. päivä 2007.

 

Viime illan puheessani oli kyse kulttuurinluontiteollisuudesta, teollisuus joka on aina ollut olemassa.  Platon puhui siitä kauan sitten, että tavalliset ihmiset, normaalit ihmiset tekevät asioita jotka luovat kulttuurin.  Heidän tapansa, rituaalinsa, uskonjärjestelmänsä, pukeutumisensa, tanssinsa, laulunsa ja kaikki muut asiat jotka luovat kulttuurin.

 

Hän sanoi myös että kulttuuri luodaan ylhäältä alaspäin.  Toisin sanoen, eliitti auktorisoi sen.  Hän ymmärsi, olihan hän aristokratian jäsen, että ajatukset jotka voivat muuttua ideoiksi, jos joku joka osaa laittaa ne sanoiksi muotoilee ne oikein, helposti ymmärrettävästi, näin motivoiden ihmisiä, voisi saada asiat tolaltaan ja eliitti voisi menettää valtansa.

 

Hän halusi suurten taiteiden - draaman, musiikin, vaatemuodin, jopa runouden - olevan luvanvaraista.  Hän ymmärsi sen voiman joka motivoi ihmisiä tunteiden kautta.  Ero psykopaatin ja tavallisten ihmisten välillä on että psykopaatit eivät tunne empatiaa toisia ihmisiä kohtaan.  Heillä voi olla siteitä vertaisryhmäänsä ja omiin jälkeläisiinsä, mutta teknisesti he eivät tunne todellista empatiaa ihmisiä kohtaan jotka kärsivät.  He eivät osaa kuvitella kuinka joku voi kärsiä eikä edes miksi.  Mutta he ymmärtävät että jos emuloivat reaktioita tiettyihin tapahtumiin ja imitoivat näin ihmisiä, joiden he ovat nähneet reagoivan näihin, täydellisesti, he voivat kulkea tavallisina ihmisinä.  Heistä tulee hyviä näyttelijöitä, se on ominaisuus.  Itse asiassa, joissakin suurissa psykologisissa tutkimuksissa, yhteen psykopaattien ryhmään laitettiin poliitikot ja näyttelijät samaan kategoriaan.

 

Uskontoa on tietysti aina käytetty eräänä yleisön hallinnan muotona.  Mutta jokainen uskontokin omaa ihmismäisiä luonteenpiirteitä tarinoissaan, jotta tavalliset ihmiset voivat nähdä itsensä tarinoiden hahmoissa.  Perheet, jälkeläiset, työ, taistelu, menestys.  Kaikki nämä: sydänsuru, kuolema, ilo.  Ne kaikki kääritään uskonnollisiin tarinoihin jotta voimme samaistua niihin.  Pelin sääntöjen muassa.  Eliitti ei ole koskaan seurannut sääntöjä, joita varmistavat alapuolellaan olevien seuraavan.

 

1800-luvulla alkoi liike, vakiintuneen vallan auktorisoimana, tuota termiä käytettiin Britannian todellisesta hallituksesta, niistä joita emme näe emmekä kuule, Britannian todellisista omaisuuksista.  He loivat Oxford-liikkeen, jonka piti olla tavallaan elpyminen, renessanssi jossa Brittikulttuuri työnnettäisiin heidän valtakuntansa alalle, eli Kansainyhteisön maihin jotka oli valloitettu ja asutettu.  Se oli pitkälle tähtäävä päämäärä jonka tarkoitus ei ollut auttaa ihmisiä saamaan vapautensa.  He saavat ihmisten aina tukemaan näitä ja sitten uskomaan vapauteensa, siten he työskentelevät lujemmin.  On vaikea saada hyvää tuotantoa ihmisistä jos he tietävät etteivät ole vapaita, mutta on myös byrokraattisesti helpompi käsitellä suurta osaa maailmasta, jossa on eri kulttuureja ja kansaoja ja taustoja, jos kaikista saadaan samankaltaisia, Brittiläisen mallin mukaisesti.

 

He päivittivät historiaansa jonkin verran ja kirjoittivat paljon siitä uudelleen, kun kuninkaita ja kuningattaria romantisoitiin menneisyydessä hyväntahtoisiksi - Jumalan tänne lähettämiä ihmisiä.  Yliopistoihin asetettiin professoreita uusin nimikkein, uusiin kategorioihin, jotka motivoisivat Ivy Leaguen tyyppejä uusiksi tulokkaiksi, kuten Cecil Rhodes monien muiden mukana.  Todellinen tarkoitus oli luoda järjestelmä joka hoitaisi maailman laajaa väestöä, mukautuisi Brittiläisiin asenteisiin; siten asiantuntijat jotka toimivat kulttuurinluomisen alalla voisivat hoitaa kaikkia paljon helpommin, vähemmän erikoistuneiden osastojen avulla.

 

Tarkoitus oli myös lähettää nuoria joita värvättiin Oxfordista ja Cambridgesta ja muualtakin kautta maailman käytännössä istuttamaan henkilökunta tai lippu kaikkien maailman resurssien kohdalle - tämä oli pitkäaikainen suunnitelma.  He tiesivät myös vastustuksesta jota kohtaisivat pakottaessaan ihmisiä, jotka eivät koskaan olleet käyneet teollistumisvaiheen läpi uudenlaiseen teollisuuteen, kuten kaivostoimintaan jne.  He tunsivat formaatin.  He tiesivät että lopulta muodostuisi ammattiliittoja.  Liikkeitä.  Ja he olivat jo taistelleet näitä vastaan 1800-luvulla.  He varmistivat että monet maat saivat aimo annoksen uskontoa.  He lähettivät lähetyssaarnaajien mukana joskus junalasteittain Raamattuja auttamaan Britannian valtaamien maiden väestöjen indoktrinoinnissa.

 

Britannian korkeammat järjestöt, kuten Kuninkaallinen Järjestö, myös värväsi jäseniä samasta aristokratiasta.  He ottivat myös joitakin alemmista luokista, aatelittomasta älymystöstä, jotka voitaisiin sallia liittyä, jos he tekisivät töitä "Suuren Työn" (Great Work) puolesta, kuten he sitä kutsuivat.  Platon puhui tästä kirjassaan "Valtio", jossa he olisivat valvojia, ja sitten olisi eräänlainen keskiluokka joka koostuisi byrokraateista ja sotilaista ja niin edelleen.  Ja sitten olisivat 'ne' alapuolella, tavalliset ihmiset.  Platon sanoi että he voisivat värvätä heistä ne satunnaiset yksilöt jotka olivat sattumalta älykkäitä.  He olivat erittäin suuria snobeja.  He uskoivat että aatelittomat pysyisivät aina aatelittomina, koska uskoivat jo noin kauan sitten että syntyperällä, jalostuksella, oli väliä - oikeiden ihmisten jalostuksella älykkyyttä varten.

 

Pitkäaikaiseen suunnitelmaan kuului myös Amerikkojen yhdistäminen, aluksi alustavasti, ja sitten vielä takaisin Britanniaan vanhan globaalin valtakunnan unelman mukaisesti joka alkoi 1500-luvullla, ainakin silloin sen myönsi John Dee.  He tiesivät että ihmiset huomaisivat samat ryöstäjäparonit lampaantaljojen alla, jotka lopulta rosvoaisivat maat, kun näkivät yhtiöiden asettuvan jonoon esimerkiksi Afrikassa ja eri paikoissa.  He tiesivät ettei asioita voisi jättää muotoutumaan itsekseen.  Pitää antaa johtajat jotka puhuvat ihmisten puolesta, joita ihmiset sitten tukevat kun he sanovat oikeat asiat.  Sitten käydään loputtomien neuvottelujen läpi, jotka voivat kestää ikuisesti, ja siihen tultaessa tehtävä onkin jo suoritettu.  Sukupolvi on syntynyt ja kuollut.  Heidän jälkeläisenä ovat nyt töissä kaivoksissa ja luulevat että se on normaalia, kuten heidän työolonsakin.

 

Heillä ei ole aikaisempaa tietoa siitä miten asiat ennen olivat, miten he elivät ennen.  Tästä aiheesta puhuin eilen illalla, Kulttuurinluonnin osastoista, jotka eivät olleet uusia.  Tämä oli vain eri formaatti.  Itse asiassa, yksi taso koko kulttuurinluontiteollisuudesta, jota CIA johti yhdessä MI6'n kanssa, joka erikoistu antamaan kaikille jotka tuona aikana elivät, 50-luvulta lähtien, ajatuksen että he olivat saavuttamaisillaan jotakin.  Vasemmistoryhmät, mukaan lukien kommunistien ryhmät, monet uskoivat siihen, koska CIA oli yhdensuuntainen - he ymmärsivät kommunismijärjestelmän strategian ja organisaatiollisen perustuksen - he emuloivat samaa ja rahoittivat niitä raskaasti.  Monet kommunisteista liittyivät heihin, luullen että sekin oli kommunistijärjestö, tietämättä koskaan että heidät oli voitettu ja heihin istutettiin uusia suuntauksia, joita he sitten seurasivat.

 

Suurin piirtein tuohon aikaan tuli esille myös kaikki hullu taide, nihilistisyys, jossa maalia heiteltiin kankaalle.  Tavalliset ihmiset kuuntelivat professoreita ja taidekriitikkoja puhumassa hölynpölyä siitä kuinka hienoa ja syvällistä tämä roska oli.  Näin luotiin nihilismin yksi muoto.  Samaan aikaan tämän päivän yleisö ei muista eikä tiedä paljoakaan lähihistoriastaan, koska kansan kerhot olivat nousseet kukoistukseensa länsimaailmassa.  Niitä kutsuttiin kansan kerhoiksi koska ne olivat aina olleet olemassa, joka maassa, jonne ihmiset tulisivat soittimiensa kanssa ja lauloivat kansanlauluja.  Jotkut niistä olivat satoja vuosia vanhoja.  Mutta niistä tuli myös tilaisuuksia valittamiselle nykypäivän tilanteesta, monilla oli kommunistisympatioita ja nojasivat vasemmalle.  Oli paljon ihmisiä jotka nojasivat vasemmalle, koska tiesivät mitä oli käyty läpi laman aikaan, joka ei ollut niin kaukana menneisyydessä.  USA ja länsi eivät selvinneet Suuresta Lamasta ennen Toista Maailmansotaa, kun yhtäkkiä hallitukset jotka olivat vararikossa löysivätkin miljardeja sotateollisuuden luontia varten, koska koko romahdus oli järjestetty päämäärän toteuttamiseksi Uudeksi sopimukseksi.

 

Meillä on siitä lähtien ollut Uusia Sopimuksia, ja aina kun tuon termin kuulee voi olla varovainen.  He tarkoittavat mitä sanovat.  Suuri muutos on tulossa.  Joten Kulttuurinluomisen osastot perustivat omat kansankerhonsa, rahoittivat parempia.  Heillä oli omat agenttinsa noissa kerhoissa ja organisoivat ne, levittääkseen sitä mitä he itse kutsuivat 'Amerikkalaisuudeksi' niiden kautta, joten voi olla kommunisti tai vasemmistolainen kunhan vain rakasti Amerikkaa.  He alkoivat kirjoittaa Amerikan historiaa uudelleen, joka ennen Toista Maailmansotaa oli brutaali.

 

Ihmiset unohtavat kuinka vanha Rockefeller oli määrännyt miliisit tulittamaan konekivääreillä tenttakaupunkeja joissa lakkoilijat olivat, siitä ei ollut kauan.  Mutta he käyttivät erikoistuneita PR ihmisiä, kyllä, heitä oli jo tuohon aikaan.  Yksi heistä oli McKenzie King, yksi oli Gates'in perheestä, ja heidän tehtävänään oli rakentaa Rockefellerille uusi imago ihmiskunnan hyväntekijänä.  Hänen ei tarvinnut sanoa mitään, häntä vain käytettiin kaivostyöläisten paikoissa ja kätteli muutamia käsiä, antoi ottaa kuviaan, ja maksetut journalistit kirjoittivat loput roskasta, ja tämä toimi hienosti.  Siksi nykyään on olemassa Rockefeller säätiö, joka johtaa jokaisen konfliktin kaikkia puolia rahoittamalla niitä.

 

Todellinen super-hallitus, joka on valitsematon, käyttää monia monia haarojaan ja omistaa monia haaroja, ja säätiöitä, suuria säätiöitä, jotka olivat keino kanavoida rahat heidän päämääriään varten (ja ovat yhä).  Myös taistellakseen kansankerhoja vastaan, jotka olivat suosittuja, tuli aika jolloin he toivat sähkökitaran, ja yhtäkkiä oli tiskijukkia, ja ryhmiä tuli tyhjästä elehtimään näyttämölle, ja sitä he suurin piirtein tekivät.  Nauhat soivat ja he elehtivät.  Kitarat eivät olleet kytkettyjä.  He olivat televisiossakin, koska sessiomuusikot tekivät sen, jo silloin, näille suosituille teinilauluille.  Tämän tarkoitus oli viehättää nuoria, koska nuoriin pitää aina tähdätä jos haluaa suunnitella pitkäaikaisen muutoksen ja hallinnan.

 

Joskus parhaat sanoittajat USAsta ja New Yorkista palkattiin kirjoittamaan kaikkein typerimpiä lauluja, jotka viehättivät nuoria, ja varmistavat etteivät he ottaisi osaa mihinkään elämän vakavampiin asioihin.  Yhtäkkiä oli olemassa teini-ikä, ja niitä kutsuttiin teini-ryhmiksi, teineiksi.  Sitä ei ollut käytetty ennen.  Sukupolvet erotetaan toisistaan ja saadaan ryhmä pitämään itseään erityisenä, ja että he ovat yhteiskunnan aallon harjalla.  Elämä näyttää hienolta ja ruusuiselta, eivätkä he tiedä mitä on tekeillä, eivätkä varmasti tule ottamaan osaa mihinkään mikä vähääkään muistuttaisi radikaalia.

 

Omituinen taide oli olemassa, naurettavia juttuja, ja yhtäkkiä oli myös kovaäänisiä pauhaavia näytöksiä, traktorin peräkärryllisiä tavaraa ja miksauspöytiä, vahvistimia ja kaiuttimia, kaapeleita ja teknikkoja; hyvin rahoitettuja, jotta ne saatiin tien päälle, jotta tämä omituinen miltei nihilistinen kulttuuri saatiin jollakin tavoin aloitettua.  He järjestivät myös suuria tapahtumia, ja ihmiset luulivat niitä omiksi tapahtumikseen, kuten heidän aina pitääkin, kuten suuri Woodstockin festivaali, jota mainostettiin laajalti etukäteen.  Monet tuhannet hipit saapuivat sinne kuuntelemaan uusia sähköisiä yhtyeitä.  CIA oli kaikkialla, varmistamassa että huumeita virtasi sisään.  Se oli myös yksi suurimmista kokeista ja havainto-harjoituksista hallusinogeenisten huumeiden vaikutuksista joita koskaan on pidetty.  Ihmisiä pidätettiin joka puolella, vaikka joku happopillerin kadulla myynyt pidätettiin, festivaalilla olevat ihmiset jätettiin rauhaan määräysten mukaisesti.

 

Ennen kuin he keksivät bio-teknologiset tavat hallita väkijoukkoja, mukaan lukien valtioita, he leikittelivät idealla käyttää huumeita ihmisiin, kuten Huxley oli ehdottanut, hallitakseen heitä kaikkia.  He ovat tehneet monia kokeita tällä alalla.  Osana, kuten sanoin, oli saada ihmiset pois kansankerhoista, jossa vakavia asioita sekoitettiin perinteisiin juttuihin ja ihmisten juttuihin, niihin mistä ihmiset välittivät, tunteistaan.  Tietyt taiteilijat olivat olleet, joistakin heistä tehtiin sankareita.  Jotkut heistä, he tietenkään eivät myöskään kirjoittaneet itse materiaaliaan, muuttuivat julkisesti, järjestivät fanfaarin vaihtaessaan sähkökitaraan, liittyen näin tulevan voittajan puolelle.  Bob Dylan oli yksi joka teki näin, tietäen että suuri segmentti oli luotu joka seuraisi häntä ja mitä hän tekisi.  Monet muista imisistä jotka olivat aktiivisia viihteen alalla olivat niin pettyneitä että luovuttivat.

 

Muistan kun olin soittamassa Tanskassa, eräänä päivänä olin Odensessa; ja siellä oli joku kuuluisa taiteilija, muka kuuluisa, jolla oli galleria, ja hän oli suurikokoinen painava kaveri, lihava tyyppi ja parta kuin joulupukilla.  Menin sinne ja siellä oli kaksi riviä maalauksia, seinien vierellä; kaikki samanlaisia, vain kaksi linjaa yhdestä nurkasta toiseen, diagonaalisesti.  Seuraava maalaus oli aina aavistuksen pienempi, koko rivin läpi.  Ja alla oli afrikkalaisen naamion maalauksia samalla tavalla.  Seuraava aina edellistä pienempi.  Seison vieressä katsellen kuinka hän esitti näytöstään - miten kutsuisimme sitä? - "naudan ulosteesta", parille asiakkaalle joilla oli varaa maksaa.

 

Ja huomasin ennen että nämä tyypit saivat apurahansa omilta mailtaan, ja CIA rahoitti suurinta osaa näiden apurahojen jakamisesta, promotoidakseen tällaista.  He heiluttelevat paljon käsiään yrittäessään selittää tarkoitustaan, tulkitakseen asioita joita ei aivan pysty näkemään.  Ihmiset, ollen snobeja alunperinkin, eivät halua osoittaa etteivät ole aivan tarpeeksi älykkäitä, joten he ovat hirveän kohteliaita kun ihmiset heiluttelevat käsiään ja osoittelevat pikku läiskiä kankaalla.  Hän kävi koko esityksensä läpi ja katsoin ja kuuntelin, ja jotkut ihmiset lopulta lähtivät, ja hän näki minut.  Pääni oli hieman kallellaan ja vaistosin kuinka hän ajatteli 'pitäisikö minun yrittää myydä tälle tyypille?", ja sitten hän tuli luokseni.  Kun hän oli tulossa purskahdin nauruun tämän farssin edessä ja hän tunnisti minut ihmiseksi joka näki kaiken läpi, ja hänkin alkoi nauramaan; sitten meillä oli hyvä keskustelu koko jutun naurettavuudesta.  Tällaista tapahtuu kaikkialla länsimaissa.  Rahoitus tulee hallituksen järjestöiltä ja säätiöiltä, CIA kanavoi ne heille, promotoidakseen tällaisia.  Lopulta he keksivät jopa sikiöitä virtsapurkeissa, ulostetta seinillä tai kankaalla.  Kaikkea kutsuttiin taiteeksi.  Sen oli tarkoitus olla nihilististä murtaakseen siteet menneisyyteen, jossa tarkoitus oli nähdä jotakin johon voisi saada kosketuksen, eikä jotakin jonka tarkoitus on ajaa itsemurhaan.

 

Jälleen kerran, aivan kuten Platon itse sanoi.  He eivät ohittaneet muotiteollisuutta.  He tekevät töitä yhdessä kulttuurinluontiteollisuuden kanssa.  60-luvulla minihameet olivat kukoistuksessaan muovisaappaiden ja muovihameiden kanssa.  Britanniassa saattoi nähdä naisia tärisemässä minihameessaan ja muovivaatteissaan bussipysäkeillä menossa töihin aamulla kun maassa oli räntää ja lunta.  Tänään on sama juttu.  Heidät näkee pallea paljaana, napa näkyen ja jotakin siitä roikkuen, joku metallinpala, jäätymässä; mutta heidän on seurattava muotia.  Ihmiset seuraavat muotia koska heille annetaan supertähtiä joita luulevat oman vertaisryhmänsä ikätovereiksi, jotka, ei väliä osaavatko he laulaa vai ei.  Heidät valitaan rivistä ja heille annetaan väärä nimi, ja sanotaan mitä pitää laulaa.  He ovat todellisuudessa vain hyvännäköisiä näyttelijöitä.  Joitakin voidaan kutsua muiksikin.  Niin se tehdään ja on aina tehty, mutta enemmän 50-luvulta lähtien.

 

Ymmärrettiin myös hyvin että väestö joka voisi olla taistelemassa oikeuksiensa puolesta, esimerkiksi jos heidät pidettiin pilvessä sillä että pidettiin saatavilla riittävästi halpoja huumeita, ilmastossa jossa kevytkenkäisyyttä työnnettäisiin, ja epilleria työnnettiin hulluna samaan aikaan, se oli tärkeä osa, heistä tuskin tulisi ongelmaa vakiintuneelle vallalle.

 

Sama vakiintunut valta oli kartoittanut kuinka kauan Kylmän sodan piti kestää, koska heillä oli Kremlinin johto taskuissaan, jos ei aivan alusta lähtien kuitenkin melkoisen hyvän aikaa, kuten "Famous Four" karkasti Britanniasta, Maclean, Philby jne.  Philbystä tuli yksi KGBn johtajista, joten ensin hän työskenteli MI6lle ja sitten KGBn huipulla.  Huipulla kaikki tekivät yhteistyötä, intellektuaalit aina, jos he aloittivatkin erillään (jos se olisi ollutkin totta, mutta todellisuudessa ei edes ollut), he aina sitoutuvat yhteen ensimmäiseksi, riippumatta siitä millä puolella ovat.  Sitten he löytävät yhtäläisyytensä, ja voivat työskennellä yhdessä.  Nämä strategiat ovat iänaikaisia.

 

Se on myös tunnettu todellisessa historiassa, ei yleisen kirjaston historiassa, että kun valloittajat ottavat vallan maasta, olemassa oleville byrokraateille ei ole ongelma suunnata nenänsä valtaapitävien suuntaan, uusien valtiaiden, ja samaistuvan heihin varmistaakseen oman selviytymisensä korkeammalla elintasolla, johon he ovat tottuneet - normaali käytäntö.

 

Suosituimmat lehdet joita tuli kauppoihin, tähdätty älymystölle, olivat miltei aina kirjoitettu CIAn työntekijöiden toimesta.  He eivät välittäneet niinkään tavallisista ihmisistä.  He antoivat uuden musiikin pitää huolta heistä, uuden normaalin, uuden moraalin.  Heidän oli keskityttävä älymystöön, joka oli voitettava uuden amerikkalaisen tavan hoitaa asioita puolelle, uuden amerikkalaisuuden.  Mutta he perustivat julkisivulehtiä myös naisten vapautusliikkeelle,.  Suosituimmat näistä rohkaisevat kaikentyylistä erikoista käyttäytymistä, luoden narsistisen imagon naisille jota seurata itsepalvontana, jumalattaren palvontana.  Tiedämme että he johtavat tuota osaa New Age liikkeestä, jota CIA kirjaimellisesti johti, ja huipulla on yhä näin, koska tiesivät mihin suuntaan halusivat.  He tiesivät lopulta päätyvänsä 21. vuosisadalle.  He halusivat lopettaa perheen.  He halusivat hallinnan lapsista, erottaa heidät perheestään, ja jos lukee Agenda 21'n dokumentteja huomaa, jos lukee ne tarkasti, että kaikki on siellä.

 

Se oli kai Gloria Steiner joka perusti suuren lehden tukemaan itseään, koko itsensä palvomisen alttarilla, ja ihmiset matkivat sitä.  Sitä tehdään tänäkin päivänä Sylvia Brownin ja niin edelleen toimesta, jotka johtavat meitä iloiseen tanssiin kunnes alamme hokea olevamme jumalia.  On koomista katsella Shirley MacLanea haastattelussa, tai dokumentista hänestä, joka on niellyt kaiken tämän, pyörien ympyrässä rannalla kun helikopteri nousi hänen yläpuolellaan, ja hän huutaa, "Olen Jumala.  Olen Jumala!"  Ja sen noustessa yhä ylemmäs kuulee tämän piipittävän hiiren sanovan "Olen Jumala.  Olen Jumala."  Se on hauskaa, mutta Weishaupt sanoikin, "Oi typerä ihminen, mitä sinua ei saataisi uskomaan."

 

Tiedetään myös että nk. Kylmän sodan loputtua - ja he tiesivät myös koska se lopetettaisiin, siis huipulla, molemmin puolin - heidän olisi siirryttävä seuraavalle askelmalle nopeasti.  He olivat jo alkaneet perustaa "Maan Armeijoita" promotoidakseen planeetan vihertämistä, lopullista askelta joka ottaisi tavallisten ihmisten oikeudet pois, joiden elämien pitäisi muuttua ikuisiksi ajoiksi täysin uuteen suuntaan - asiantuntijat tulisivat johtamaan heidän elämiään joka tasolla.  Älymystö rakastaa tuota ajatusta.  He ajattelevat olevansa 'luonnollinen aristokratia', termi jota ensin käytti Thomas Jefferson.  Mutta se merkitsi perikatoa muutamille jotka vähän aikaa sitten saivat tietää että kaikki heidän lukemansa kirjat olivatkin kirjoittaneet CIAn työntekijät, jotka saivat apua kulttuurillisen ja psykologisen sodankäynnin erikoisosastoilta.  Heidän mielillään leikittiin heidän lukiessaan kirjoja.  Heidän ajatuksensa annettiin heille, ne muovailtiin, heidän mielipiteensä muovaillaan heidän puolestaan.

 

Se ei ole vaikeaa kun on rajoittamatonta rahoitusta toteuttamassa kaikkea tätä.  Se jatkuu tänäkin päivänä.  Kulttuuriteollisuus promotoi seuraavaa vaihetta, pääasiassa taas nuorille, koska he ovat ne joiden pitää hyväksyä muutokset joita kohtaavat, suuret muutokset.  Ne ihmiset jotka ovat valmiita myymään sielunsa tullakseen tähdiksi, kuinka tahansa lyhyeksi aikaa se sitten saattaakin olla, autettiin asemaansa, jos noudattivat rooliaan ja näytöstään, ja pitivät suunsa kiinni materiaalin todellisesta lähteestä.  Tämä on todellinen maailmamme.  Todellisessa maailmassa ei ole muuta kuin uskomatonta petosta.

 

McCarthy oli osittain oikeassa vääristä syistä.  Hän oli yhtä mieltä, mutta hän ei tiennyt mitä todella oli tapahtumassa.  Hän ei tuntenut agendaa.  Hän ei tiennyt että ne joita hän piti kommunisteina, joista monet olivat korttia kantavia kommunisteja tai trotskylaisia, tekivätkin todellisuudessa työtä CIAlle.  Sisäministeriö oli täynnä heitä, koska he odottivat 21. vuosisataa, Uutta Amerikkalaista Vuosisataa.  Vuosisata jolloin ei olisi vastustavia voimia, kun uusi pomo ottaisi johdon käsiinsä, pomo joka omaa auktoriteetin, jota ei ole valittu; maailman asiantuntijat ja lait tukevat häntä voiman kera.

 

Olen usein sanonut, että jos olisi Jeesus ja hän palaisi tänään, hänen olisi kuulusteltava Matthewta, Markusta, Luukasta ja Johnia tarkasti, koska hän huomaisi että yksi kuului KGBhen, toinen MI6een, yksi CIAhan ja seuraava Mossadiin, ja mitä tulee Pauliin, jonka tarkoitus oli tuoda tämä filosofia ulkopuolella oleville kansoille, hän oli sitten YKn agentti.

 

Jatkaakseni puhettani vakoojista ja siitä mitä maailmassa tapahtuu ihmisten nukkuessa, leikkiessä ja syventyessä Hollywoodin pieniin keinotekoisiin skandaaleihin tai urheiluunsa, kun heidän oikeuksiaan viedään yksi kerrallaan joka päivä - ei viimeaikaisten suunnitelmien mukaisesti, vaan suunnitelman joka oli laadittu kauan kauan sitten.

 

Taas, lehti Saturday Star.  Ostan harvoin lehtiä, koska tietää mitä on tulossa jos on katsellut ja tutkinut tätä vuosia.  Se on ennalta arvattavaa, hyvinkin niin, ja tietää kaikkea tätä lukiessaankin, että suurin osa ihmisistä kiinnittää huomionsa tämän illan uutisten viimeisimpään hölynpölyyn ja temppuihin ja draamaan, mutta on ihmisiä jotka ovat tajuissaan.  On muuta jotka ovat tajuissaan ja joiden ajatukset kulkevat samoja polkuja kuin minun, ja jotka ovat tehneet kotiläksynsä vuosien aikana ja tietävät mitä on tulossa.

 

Toronto Star, toukokuun 12. päivä 2007, sivun alaosassa tai lähellä keskiosaa on pieni juttu, kaiken muun keskelle ahdettuna.

 

Sanoo.

 

"Ottava - kirjoittaja Tonda MacCharles

 

Kanadalainen lentokieltolista ihmisistä jotka eivät saa astua maan sisäisiin eivätkä kansainvälisiin lentoihin on tulossa voimaan kesäkuun 18. päivä, juuri kun kesän kiireinen lentosesonki on alkamassa.  Tämä siirto miltei kuusi vuotta Yhdysvaltojen 9/11 terroristi-iskujen jälkeen luo mustan listan ihmisistä jotka ovat liittovaltion viranomaisten mielestä "kohtuullisen epäilyn alaisia"..." --

 

Alan: Siinä on laaja skaala.

 

"...muodostaen välittömän uhan kaupallisen lentokoneen turvallisuudelle, mukaan lukien miehistön ja matkustajat."

 

Alan: Tämä on jo toteutettu USAssa ja Kanadassakin, mutta nyt he tekevät siitä virallisemman.

 

"Sääntöjen mukaan matkustajien rekisteröityessä lennoille, joko kioskeista tai tiskeiltä, heidän nimensä..." --

 

Alan: Jatkuu sivulla A4.

 

"...verrataan automaattisesti hallituksen listaan, joka tunnetaan "matkustajaturva" ohjelmana."

 

Alan: Kaunista, eikö?  Matkustajaturva.  Kaksikielistä puhetta kaikki psykopaattien maailmassa.

 

"Lentokieltolistan laatii Transport Canada, yhteistyössä RCMP'n ja CSIS'n kanssa."

 

Alan: Kanadan turvallisuus ja tiedustelupalvelu, iso-sisko.

 

"Jos nimi on merkitty punaisella vastaten mahdollisesti nimeä lentokieltolistalla, matkustaja ohjataan lentoavustajan luo, joka ottaa yhteyttä Transport Canada'an joka päättää päästetäänkö hänet koneeseen vai ei.  Lentoyhtiöt ovat vastuussa matkustajien luottamuksen turvaamisesta."

 

Alan: Heidän suorittaessaan ruumiinetsintöjä.

 

"Ihmiset joilta pääsy lennolle evätään saavat haastaa listalla olemisensa, mutta lyhyen aikaa he ovat arestissa.  Paikalliselle poliisille ja lentokenttäpoliisille tiedotetaan.  Kritisoijien mukaan suunnitelma ei tee lentämisestä turvallisempaa ja johtaa luultavasti väärin tunnistettuihin ihmisiin jotka ovat vaivanneet samankaltaisia listoja Yhdysvalloissa.  Tunnetuin esimerkki liittyi Massachussettsin senaattori Ted Kennedyyn, jonka pääsy lennolle kiellettiin kun hänet tunnistettiin väärin listalla olevaksi.  Myös vastasyntyneitä on kielletty.  Kritisoijat ovat myös huolissaan että väärin perustein listalle laitettujen nimiä on miltei mahdoton poistaa sieltä."

 

Alan: Tuo on fakta.

 

"Liittovaltion hallitus sanoo toteuttavansa tehokkaan ja ei-oikeudenkäyntiin perustuvan mekanismin yksilöitä varten jotka valittavat nimensä sisällyttämisestä listalle Transport Canada'n "Uudelleenharkintatoimistoon"."

 

Alan: Uusi toimisto.

 

"Jotta toimisto "voi" toimittaa valituksen harkittavaksi riippumattomalle ulkopuoliselle neuvonantajalle, joka ei ollut osana nimen alkuperäisessä listalle sisällyttämisessä.  Neuvonantajan odotettaisiin tekevän suosituksensa ministerille riippuen siitä pysyykö henkilö listalla 30 työpäivän ajan.  Ja jos henkilö vielä haastaa päätöksen, heillä on mahdollisuus "tehdä näin muita lainvaraisia teitä pitkin ... kuten Liittovaltion oikeuden kautta," sanotaan dokumenteissa.  Se ilmeisesti tarkoittaa ensin oikeuden luvan anomista oikeudenkäyntiharkintaa varten.

 

Yksityiskohdat luonnostellaan hallituksen säännöksissä jotka julkaistaan ensi viikolla, mutta konservatiivien Liikenneministeri Lawrence Cannon ja Yleisön Turvallisuusministeri Stockwell Day paljastivat osan paketista eilisen uutisjulkistuksen kautta.  Uudet säännöt koskevat kaikkia matkustajia jotka "vaikuttavat olevan 12 vuoden ikäisiä tai vanhempia."  Hallituksen mukaan tämä on yhdenmukaista lapsen määritelmän kanssa Kanadan lain mukaisesti (rikoslain sekä nuorten rikosoikeuden).

 

Mantereiden välinen matkustaminen vaatii jo passin.  Kotimaassa matkustamista varten matkustajat tarvitsevat yhden hallituksen antaman kuvallisen tunnistekortin josta näkyvät nimi, syntymäaika, ja sukupuoli, kuten ajokortti tai passi; tai kaksi kappaletta voimassa olevia hallituksen myöntämiä kuvattomia tunnistekortteja, joista ainakin yhdessä näkyy nimi, syntymäaika ja sukupuoli, kuten syntymätodistus.  Lakimies Lorne Waldman..." --

 

Alan: Lakimiehet rakastavat näitä, koska jokaisen säädetyn lain mukana tulee uusi kerros byrokraatteja ja sen mukana lakiemiehiä.  He pitävät tästä, kokonainen uusi lain alaisuus ja kaikki valitukset jne.

 

"...Waldman, joka edusti Maher Araria, lisäsi että tähän asti Kanadan hallitus on näyttänyt omaavan epämuodollisen listan..."

 

Alan: Hahhah.  Mehän emme tienneet tuosta?

 

"...joka pakotti sellaiset ihmiset kuin Arar ylimääräisten turvallisuustarkastusten läpi kunnes hänet julisti epäilyistä puhtaaksi tuomari Dennis O'Connos.  "Maher, joka kerta lentäessään ja kunnes (O'Connorin) raportti julkaistiin oli aina käytävä ylimääräisten turvatarkastusten läpi.  Selvästi käytössä oli jonkinlainen lista."

 

Alan: No onhan, 9/11 jälkeen koko suunnitelma oli jo muotoutunut, ja sitä ei mainita tässä, se tarkoitti täydellistä turvavoimien integraatiota, ja se on ollut olemassa jo vuosia ennen kuin 9/11 tapahtui.  Se on ollut korkeimmilla tasoilla olemassa jo pitkän aikaa.  He tiesivät.  Alemmat tasot eivät vain tiedä mitä tapahtuu.

 

"Uskomme että luultavasti kanadalaiset yhtiöt käyttivät vain USAn listaa."  Arar, ottawalainen insinööri, pidätettiin vuonna 2002 välilaskulla New Yorkin JFK'n lentokentällä ja lähetettiin Syyriaan jossa häntä pidettiin ilman syytteitä."

 

Alan: Tässä ei sitä mainita, mutta häntä myös kidutettiin.

 

"Waldman kyseenalaisti josko mikään prosessi yksilön nimen listalla olemisen haastamiseksi voisi toimia, koska tiedustelutiedot pidetään salaisina kansallisen turvallisuuden perusteella."

 

Alan: No sehän kattaa monenlaisia pahuuksia ja vaivoja?

 

"Tiedot jokaisesta listatusta henkilöstä harkitaan ainakin kerran kuukaudessa, sanoo hallitus.  "Seuraamukset ihmisille yhteiskunnassamme tänä päivänä, etenkin kun kyky liikkua pisteestä A pisteeseen B on tärkeää ihmisille elatuksensa vuoksi - voivat olla hyvin vakavia," sanoi Waldman.  Uusi demokraattien edustaja Joe Comartin (Windsor-Tecumseh)..."" --

 

Alan: Tuo on hänen alueensa.

 

"...sanoi että oli selvää hallituksen jäsenten aikaisemmista komitean todistuksista että hallituksen tietoja ei ole aikomusta antaa kohdeyksilön nähtäväksi, "eikä antaa mitään järkevää mekanismia päästäkseen pois listalta.""

 

Alan: Toisin sanoen, meille kerrotaan tarinasta kaksi versiota, ja totuus on kai jossain keskivaiheilla.

 

"Ensimmäinen kysymykseni on ketä nämä riippumattomat ihmiset tulevat olemaan..." --

 

Alan: Siis ne jotka harkitsevat valituksia.

 

"...ja pääsevätkö he käsiksi tietoihin - vai tuleeko tiedusteluviranomainen vain kertomaan heille, "Tietojemme mukaan tämä henkilö on uhka ja tieto on kansallisen turvallisuuden alaista, joten enempää emme tule sanomaan."  Tuo on juuri mitä odottaisin tapahtuvan.  "Kaikki harkinta on turhaa jos ei saa tietoa jolla haastaa päätös."  Yksityisyysvaltuutettu Jennifer Stoddart on jo ilmaissut huolensa hallituksen suunnitelmista, varoittaen elokuussa 2005 että tämä voisi olla "vakava tunkeutuminen Kanadan matkustajien oikeuksiin, heidän oikeuteensa yksityisyydestä ja heidän oikeuteensa liikkumisen vapauteen."  Hän ei ollut saatavilla kommenttia varten eilen, mutta hänen edustajansa Florence Nguyen sanoi, "näkökulmamme on yhä sama.""

 

Alan: Tällaista tapahtuu todellisuudessa, tositapahtumia, jotka tungetaan pienissä paloissa kaiken roskan ja omituisten juttujen joukkoon, jotta kaikki vaikuttaa surrealistiselta ja kaikki pienet ihmiset, kaikki yksilöt ajattelisivat, "tuo ei vaikuta minuun".  On mielenkiintoista kun tietää että osana vanhaa stalinilaista käytäntöä (tai kommunistista) oli rohkaista kaikkia huonoja juttuja maissa joihin tunkeuduttiin, kuumentaa ne kapinan ja vallankumouksen asteelle, tai protestien.  Suurin osa jutuista on vain epäorganisoituja protesteja.  Sitten he odottivat kapitalististen länsimaiden reagoivan totalitääriseen tyyliin, joka vielä pahentaisi tilannetta, ja näin tietysti rohkaisisi lisäprotesteja.

 

Nyt missään ei ole todellista oppositiota.  Näemme kuinka fasistien suuri nyrkki sotisovassaan tulee näkyville, vielä lampaanvillaa ympärille käärittynä, koska he sanovat, "kyse on omasta turvallisuudestanne."  Vapautta ja turvallisuutta ei voi olla yhtä aikaa.  Molempia ei voi omata.  Maailma on peloittava paikka.  Se ei koskaan ennen ollut yhtä peloittava, kun heillä oli oletettu vihollinen jota vastaan taistella Kylmän sodan aikana, joten meille annettiin viihdettä ja luottokortteja, ja ensi kertaa, lyhyen aikaa, suurempi osa ihmisistä sai kunnolliset elinolot.  Tuolle ei enää ole tarvetta.  Heidän ei tarvitse pitää meitä hyvänään ja tuhlata voittojaan meidän pilaamiseemme, joten on aika alkaa vetää namuja takaisin ja rakentaa rajoitettu maailma, koska kuinkas muuten, mehän olemme vain moukkia ja jos emme kuulu yläluokkaan ja intelligentsiaan, sitten olemme aatelittomia.  Aatelittomat ovat toteemipaalun alimmassa päässä sosiaalisessa darwinismissa.  Geenimme ovat kehittyneet niin pitkälle kuin luultavasti voivat, huipulla olevien asiantuntijoiden mielestä.

 

Kaikkina aikoina, kuten Huxley sanoi, heille annetaan leipää ja sirkushuveja.  Tieteellisesti hallitussa yhteiskunnassa hän ei nähnyt mitään syytä miksi eliitti ei voisi johtaa maailmaa ikuisesti tieteellisen indoktrinaation avulla käyttäen tieteellisiä keinoja, jopa sähköistä, bioelektronista, hallintaa.  Laitteet ovat olemassa, ne ovat vanhaa kamaa.  Ja ne toimivat.

 

Olemme kuin kaloja suuressa verkossa.  Verkko näyttää makaavan litteänä meren pohjalla, ja me kaikki laidunnamme sen yläpuolella.  Nyt se alkaa nousta ja narut yläpuolellamme alkavat vetää meitä ylös, ja se tiukkenee ja sulkeutuu, ja me yhä laidunnamme.  Se on ajatuksenakin: pitää kalat syömässä loppuun saakka, ja sitten ne voidaan nostaa merestä ja kaataa kannelle.

 

Miten väestöä hallitaan?  Luuletteko että kyseessä on uusi tiede?  Se on ikivanha tiede.  Tavalliset ihmiset käyvät virstanpylväiden ohi koko elämänsä läpi, miehet ja naiset.  Jokainen sukupolvi omaa samat vaistot, vietit ja halut.  Niille pitää tarjoilla.  Pitää heidät uppoutuneina niihin.  Syöttää heille triviaa.  Heittää heille luottokortteja, tai ilmaista ruokaa, tai leipää ja sirkushuveja, tai viiniä ja siten heidät voidaan tuoda tasolle josta heidät voidaan nostaa verkon avulla ylös.  Sitten he kerjäävät ylempiään auttamaan.  Ylemmät odottavat tätä, ja siksi Brittien Puolustusministeriö julkaisu yhdeksän sivua 90-sivuisesta dokumentistaan "the Guardian" lehdessä noin kuukausi sitten, siitä mitä he odottavat seuraavan 30 vuoden aikana, ja kaikista aseista joita he aikovat käyttää hoitaakseen asian.  Eli he tarkoittavat odottavansa tätä.

 

Tämä ei ole mitään epämääräistä, ei ole epämääräinen mahdollisuus tuhansista erilaisista.  Näin he näkevät tapahtuman, koska huipulla olevat tietävät mikä heidän agendansa on, toteuttamisen luonnokset, ja missä ja milloin tulee nousemaan suuria protesteja tapahtumia vastaan.  Keskivertoihmisen jostakin protestoidessa asioiden pitää olla huonosti.  He eivät tee mitään ennen kuin selkänsä ovat seinää vasten, ja sitten heistä tulee joukkio, yleensä organisoitu.  Tuollainen on maailman historia.  Historia jota eliittien jäsenille opetetaan lapsuudesta lähtien.  Joten mitään ei tapahdu sattumalta ja mitään ei jätetä sattuman varaan.

 

Neuvosto-koe on muunnettu, päivitetty, täydellistetty maailmaa varten, koska CIA sanoi vuosia sitten että he tutkittuaan kaikkia järjestelmiä joilla hallita yleisöä huomasivat että Neuvosto-kommunisti-järjestelmä on paras tapa ihmisten hallintaa varten: ja sitä on työstetty parannusta varten.  Kaikki tekniikat on tuotu maahan.  Kaikki neuvostojärjestelmän asiantuntijat värvättiin meille.  Eliitti ei koskaan tuhlaa tietoa - ei koskaan - kuten Alexandrian kirjaston poltto.  Jos todella luulette heidän tuhonneen kaiken ilman kopioita, koska oli olemassa kirjastoja jossa oli kopiot kaikesta, he eivät tehneet vain yhtä kopiota kustakin käsikirjoituksesta.  He eivät koskaan tuhoa tietoa.  Tieto on valtaa, etenkin kun siihen sisältyvät historian kaavat, koska kaavojen mukaan, kuin matemaattisten kaavojen mukaan ne voidaan toteuttaa uudelleen samassa järjestyksessä ja yleisö reagoi samalla tavoin kaikkina aikoina.  Platon puhui tuosta.

 

Toisen Maailmansodan jälkeen lännessä oli jo listat heidän tiedemiehistään jotka halusivat tuoda Saksasta, "Operation Paperclipin" alla, koska he eivät tuhlaa tietoa.  Heidät otettiin työhön ja heille annettiin hyväpalkkaiset asemat, koska psykopaatteja jotka voivat työskennellä kovasti uskomattomien aseiden ja massatuhoaseiden alalla ei koskaan tuhlata.  Sama juttu neuvostojärjestelmän kanssa.  He kaikki saivat töitä lännestä.

 

Eri minun puheissani ja toisten minun kaltaisteni ihmisten välillä (jos heitä on olemassa) on etten puhu seksikkäistä jutuista, seksistä ja skandaaleista ja hiukan väkivallasta viihdyttääkseni teitä, asioista jotka vaikuttavat limbiseen järjestelmään, alkukantaiseen luonnon järjestelmään, pitääkseni teitä huvittuneina ja hämmentyneinä.  Tosiasiat, kuten ne ovat, ovat vaikeita ihmisten nieltäväksi.  Tapahtumien suuruus, kun se iskee ihmisiin, muutamiin jotka voivat ymmärtää sen ja sallivat itsensä nähdä sen sellaisena kuin se on, se on tärkeämpää kuin mikään muu.  Se on tärkeämpää kuin pienet kunnianhimot.  Tärkeämpää kuin kaikki asiat joita yritätte tehdä nyt, kaikki suunnitelmat mitä olette tehneet tulevaisuutta varten.  Se on kaikkea muuta tärkeämpää.

 

Jotkut ihmiset pystyvät sulattamaan sen, jotkut eivät.  Monet eivät; he eivät edes katso asioita koska ne ovat niin kauhistuttavia.  He pitävät puoli yhdeksän uutisten versiosta joka antaa heille paloja siitä miksi heitä pitää hallita, ja kuten ihmiset kaikkina aikoina, kun he joutuvat totalitäärisen vallan alle, he eivät usko että he itse olisivat kenenkään listalla, koska luulevat olevansa hyviä ihmisiä.  He tottelevat lakeja.  He tekevät elämästään avoimen kirjan.  Heillä "ei ole mitään salattavaa", kuten he sanovat, ja he järkyttyvät sitä enemmän kun suuret auktoriteetit osuvatkin heihin jostakin syystä, kuten tulee tapahtumaan.

 

Ketään ei jätetä yksin.  Kun tämä järjestelmä pääsee täyteen vauhtiin, terrori on ase jota pitää käyttää ihmisiin, aina on näin, saada kaikki tutisemaan ja vapisemaan ja tottelemaan loppuun asti - vaikka teloituspartion eteen tai kaasukammioon, tai epäilemättä johonkin uuteen keksintöön johon tulemme kävelemään (kuten vanhassa Star Trek sarjassa) ja he vain haihduttavat meidät.  He kai sanovat että se on hygieenisempää.  Ja ihmiset katkeraan loppuun asti kulkevat mukana, koska heidän pienessä päässään, heidän pienessä maailmassaan, he kieltäytyvät uskomasta, he eivät pysty ymmärtämään että se tapahtuu todellakin heille.

 

Ihmiset käyttäytyvät samoin kaikkina aikoina.  Normaalit ihmiset eivät voi uskoa että se mitä he itse eivät tekisi kellekään muulle voitaisiin tehdä heille, toisten ihmisten toimesta.  Siksi psykopaattinen eliitti voi tehdä kaiken.  He uskovat olevansa käytännöllisiä ylikansoituksesta, tietysti, yhteiskunnan hallitsemattomista tasoista, tehottomuudesta, kestävyydestä, taloudesta.  Se on heille käytännöllistä.  Jos he ennustavat ongelman tai väittävät että jokin on ongelma, he ratkaisevat sen.  Siksi he sanovat alaisilleen, "Ratkaise se.  Tehkää niin."  Sellaisessa maailmassa elämme, ja se tuhoutuu ympärillämme, ennalta suunnitellun tapahtuman avulla josta kirjoitettiin ennen tapahtumaa kirjassa "Uuden Amerikkalaisen Vuosisadan Projekti" ja muissa kerhoon kuuluvien kirjoissa.  Elämme sen toteutuksen läpi.  Se vaati kansainvälistä yhteistyötä huipulla olevan järjestön kanssa, maailmanlaajuisesti, kaikki piti olla valmiina ennen kuin 9/11 tapahtui.

 

Olen usein sanonut, "Et voi nähdä mitä vuoren toisella puolella on ennen kuin kiipeät sen huipulle, ja se on hankalaa."  Monet eivät pysty pääsemään edes vuoren juurelle, eivätkä liiku.  Toiset yrittävät ja pääsevät hiukan ylös mutta kääntyvät takaisin, koska se on liian pelottavaa.  Auringon alla ei ole mitään uutta, paitsi teknologia joka nyt on käytössä niin suurella valvonnan ja seurannan mittakaavalla, kuten he itse sanovat, kyse on "täydellisen tiedon verkostosta."

 

Temppu on ollut saada ihmiset, ensi kertaa, olemaan närkästymättä kun heitä katsotaan, kuunnellaan, vakoillaan - tehän kaikki olette hyviä, eikö?  "Olen hyvä kansalainen.  Teen mitä sanotaan.  Juon kaljani.  Katson urheilua.  Vitsailen seksistä, jäkä-jäkä-jäk.  Enkä sekaannu politiikkaan tai siihen mitä maailmassa tapahtuu."  Tuon he luulevat pitävän itsensä turvassa.

 

Kun tyrannit tulevat vauhdilla, tavalliset ihmiset eivät ole turvassa.  He haluavat harventaa väestöä merkittävästi.  He ovat jo tehneet sitä, salaisin toimin, tähän asti, paljastamasta sitä yleisölle.  Steriiliys on uskomatonta, ja meille ei kerrota miksi.  He eivät tietenkään voi kertoa, koska mehän elämme demokratiassa?  Kaikki on julkista, kun näytöstä pidetään yleisön vuoksi.

 

Olen silmiäni myöten täynnä postia, sähköistä ja kirjoitettua, enkä vitsaile, olen kaksi kuukautta jäljessä.  Tilaukset lähtevät seuraavana päivänä.  Niiden kanssa ei ole ongelmaa.  Mutta kirjeisiin vastaaminen, joihinkin niistä pitää vastata, jotkut ovat nuorilta jotka ovat hädässä jne.  Tämä on yhden miehen yhtye.  Ei ole helppoa tehdä kaikkea tätä.  Joten ne joille en ole vielä vastannut, jaksakaa kanssani.  Päiväni ovat kiireisiä, en vain istu täällä, paitsi näitä puheita tehdessäni.  Joidenkin meistä on tehtävä mitä teemme.  Jos ei ole muuta kuin oma integriteetti ja menettää sen, ei ole mitään.  Ei mitään muuta.

 

Hamishilta ja itseltäni, hyvää yötä ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)