Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Ajatuksesi Eivät Ole Omiasi'

 

 

toukokuun 18.päivä 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com sekä alanwattsentientsentinel.eu.  Tänään on toukokuun 18.päivä 2007.

 

Tänään puhun vaikeaselkoisesti poliittisen hallinnan alasta, joka perustuu hyvin korkean tason nykyaikaiseen aseistukseen.  Tämä aseistus on ollut olemassa jo jonkin aikaa kun sitä on testattu.  He tietävät että se toimii, huipulla, ja sen on kehittänyt sotateollisuus kompleksi, sitä käytetään väestöihin laaja-alaisesti ja sen tulokset saatiin hallituksen osastojen kuten lääkärin vastaanottojen, sosiaalitoimistojen, poliisin, ambulanssien, monien eri palveluiden taholta, jotka voivat antaa tietoa ihmisten käyttäytymisestä sen muuttuessa.  Erilaisia energiapulsseja tähdättiin tietyille alueille, tiheään asutuille, käyttäen eri taajuuksia jotta nähtiin minkälaisia henkisiä vaikutuksia niillä olisi noihin ihmisiin.  Vanha juttu jota käytettiin ainakin pienemmällä mittakaavalla jo 1950-luvulla, joidenkin CIAn ja MI6n osastojen toimesta, joilla oli jo mikropiiri-teknologiaa ennen kuin yleisö oli kuullut edes vanhojen virtapiirien transistoreista.  Heillä oli kannettavia laitteita jo silloin.

 

Zbigniew Brzezinski kirjoitti tästä lyhyesti, ainakin hän viittasi siihen, kirjassaan "Kahden Ajan Välissä" (Between Two Ages), osassa nimeltä "Teknotroninen Aikakausi" (Tehcotronic Era).  Teknotronia oli hänen käyttämänsä termi.  Sillä on muitakin nimi, kuten biotroniikka ja muita senkin lisäksi.  Tieteen eri haarat tulevat yhteen, lääketiede, elektroniikka, erikoistuneet asevalmistajat ja tietokoneet saadakseen tämän kukoistukseensa laajalla mittakaavalla, paremmin ennakoitavissa olevalla mittakaavalla, ennakoitavin tuloksin.  Se perustui siihen mitä eliitti näki tarpeena hallita maailman väestöä.  Hallita heitä aina heidän mielentilojaan ja käyttäytymistään myös, ja omata jopa kyky antaa heille ajatuksia, suoraan heidän aivoihinsa, kohteen olematta edes tietoinen että ne tulisivat jostakin muualta..  He vain seuraisivat mitä luulisivat omiksi ajatuksikseen.

 

Yksinkertaisin tapa on lähettää toissijainen aalto elektromagneettisen säteilyn kantoaallon mukana, etenkin ELF (erittäin matala taajuus).  Alhaiset taajuudet vaikuttavat ihmisten käyttäytymiseen eniten, koska jokainen ruumiimme solu omaa oman elektronisen värähtelytaajuutensa.  Tämä tiedettiin ainakin 100 vuotta sitten.  Kaikki eri ravinteet joita saamme käyttävät ruumiin tietyt ja eri solut, taajuuden mukaisesti.  Taajuuden pitää täsmätä.  Yksi imeytyy toiseen, kun molemmat värähtelevät saman aikaisesti.  Nämä ovat vanhoja teorioita, joista kerrotaan pyhissä kirjoissakin, ja joista kreikkalaiset filosofit kirjoittivat, mainiten usein Pythagoraan ja sympaattisen värähtelyn alan.  Tällä tarkoitetaan sitä kun kielisoittimet samassa huoneessa viritetään samalla tavalla ja toisella näppäillään joku nuotti, toinen soitin alkaa myös värähdellä samaa ääntä.  Tämä on hyvin samankaltaista em. tieteen kanssa.

 

Kun ruumis sairastuu jollakin tavoin, taajuudet eivät täsmää.  Ravinteita ei käytetä.  Tuolla tavalla, ja siksi, stimuloimalla oikeita taajuuksia voidaan toivoa parantavan tai kiertävän ongelman, ja saada solut tavallaan ohjelmoitua uudelleen.  Tätä he mainostavat työntäessään tätä teknologiaa.  He kertovat aina terveyseduista ja kuinka ihmeellinen se tulee olemaan.  Muistakaa, että sotateollisuuskompleksi kehitti sen järjestelmää ja hierarkiaa varten, ja he haluavat harventaa planeetan väestöä ja lopulta hallita kaikkia sataprosenttisesti, sata prosenttia ajasta.  Myöskin huijareita tuodaan esille, jotka saavat tietää tästä teknologiasta ja alkavat huutaa "hyvistä värähtelyistä" ja käyttää New Agea ohjatakseen ihmisiä haluamaan tätä.  Menossa olevat valtavat psykologiset ohjelmat aina johtavat yleisöä mystiikkaa kohti, joka on hyvä tapa saada heidän mielensä kyvyttömiksi järkevään ajatteluun.

 

Ihmisruumis reagoi hyvin pieniin energiamääriin, joten virtaa tällaisen teknologian käyttämiseen ei tarvita paljoa.  Brzezinski itse sanoi, mukaillen häntä, pian tätä teknologiaa käytettäisiin väestöjä vastaan heidän tietämättä sitä.  Tietämättä että heidän ajatuksensa eivät kuulu heille, että heidän tekemisensä ei ole heidän oma ajatuksensa.  He vain tottelisivat ja olisivat tietämättömiä siitä.  On helppo saada heistä passiivisia, onnellisia, innostuneita, tai vihaisia, riippuen käytetystä taajuudesta.

 

Yhdysvaltain Ilmavoimien Tieteellisen Neuvontapaneelin raportin "Uuden Maailman Näkymät" mukaan, Ilma ja Avaruusvoimat 21.Vuosisadalla, lisäopus, 1996, sivut 89-90.  Tässä sanotaan:

 

"Voidaan kuvitella elektromagneettisten energianlähteiden kehitys, jotka voivat tuottaa pulsseja joita voidaan muokata ja tähdätä, joita voidaan liittää ihmisruumiiseen tavalla joka mahdollistaa tahalliset lihasliikkeet, tunteiden hallinnan (ja näin myös toimien), unen tuottamisen, suggestion lähettämisen, sekaantumisten lyhyt- ja pitkäaikaiseen muistiin" --

 

Alan: Kuulostaako tutulta?

 

"...kokemusten tuottamisen ja kokemusten poistamisen."

 

Alan: He puhuvat muisti-engrammien poistamisesta tai lisäämisestä.  Tämä ei ole vain mahdollista, vaan todellista.

 

Osa sään manipuloinnista ja taivasten suihkutuksesta liittyy tähän myös.  He käyttävät HAARP teknologian kaltaista laitteistoa yhdessä metallihiukkasten kanssa saadakseen ilmakehästä johtavamman elektromagneettisen kentän suoraan kohteisiin.  Ihmiset kaikkialta maailmassa puhuvat minulle puhelimessa ja huomaan että tiettyinä päivinä kaikki ovat väsyneinä, ja jonain päivinä heidän ajatuksensa ovat estettyinä, kun he eivät muista yksinkertaisia asioita.  He ovat sanomassa jotakin ja unohtavat mistä puhuvat.  Ja sitä tapahtuu yhdelle toisensa jälkeen.  Laitteistoa käytetään.  Ja eliitin näkökulmasta, koska sota on koko planeetan väestöä vastaan heidän johtaessaan meitä ehkä historian suurimpien muutosten läpi - koko planeetan ja kaiken mitä se sisältää täydellisen uudelleenorganisoinnin läpi - he käyttäisivät kaikkia aseita saatavillaan toteuttaakseen haluamansa.

 

Kevään 1998 numerossa "Parametersissa", joka on USAn sotakoulun neljännesvuosittainen lehti, oli artikkeli jonka kirjoittanut Timothy L. Thomas nimeltä "Mielellä ei ole palomuuria".  Siinä selitettiin mitä voisi tapahtua ihmisille lähitulevaisuudessa.  Lukee:

 

"Tuore venäläisarmeijan artikkeli tarjosi ongelmaan hieman eri näkökulman, julistaen että "ihmiskunta seisoo psykotronisen sodan kynnyksellä", jossa tähtäimessä ovat ruumis sekä mieli.  Artikkelissa puhuttiin venäläisten ja kansainvälisistä yrityksistä hallita ihmisen psyko-fyysistä tilaa ja hänen päätöksentekoprosessejaan käyttäen VHF-generaattoreita."

 

Alan: Siis hyvin korkea taajuus -generaattoreita.

 

"...äänettömiä kasetteja..." --

 

Alan: Äänettömiä kasetteja, kuten he sitä kutsuvat.

 

"...ja muita teknologioita."

 

Alan: Näiden tarkoitus oli vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja myöskin terveyteen.  Toisin sanoen, he voisivat hyökätä niitä vastaan.  On helpompi hyökätä ihmisruumista vastaan kuin auttaa sitä, ainakin huipulla oleville.  Tässä armeijan sotakoulun artikkelissa jatketaan kuvaillen näiden aseiden päämääriä, ja sanotaan että niillä voitaisiin hämmentää tai tuhota kehomme sisäisiä signaaleja jotka pitävät meidät elossa ja toimintomme kunnossa.  He laittavat sen "tietosodankäynnin" kategoriaan.  Kuka olisi ajatellut että 'tietosodankäynti' viittaisikin tietoon jota vähäiset sähkövirrat kuljettavat omassa ruumiissamme, molekyyleistä hiukkasiin joista atomit koostuvat, jotka pitävät meitä terveinä?  Tätä he ovat työstäneet, tuhotakseen ja/tai hallitakseen.

 

He voivat ohjata äänen suoraan päämme sisään.  He voivat nyt tehdä sen käyttäen, kuten Suomessa todistettiin, käyttäen ja tähdäten tiettyyn yksilöön jos he ovat puhelintornin tavoittamalla alueella, koska pystyvät kaventamaan säteen niin pienellä taajuudelle.  He voivat tähdätä meihin ohiajaessamme, kilometrien päästä.

 

Jatkaakseni artikkelista "Mielessä ei ole palomuuria" se jatkuu sanoen:

 

"Ruumista ei voida vain pettää, manipuloida tai syöttää sille väärää tietoa, vaan se voidaan myös sammuttaa tai tuhota - aivan kuten mikä tahansa tietoa käsittelevä järjestelmä.  Dataa jota ruumis saa ulkoisista lähteistä - kuten elektromagneettisesta, tai akustisista energia-aalloista - tai jota se luo itse elektronisen tai kemikaalisen stimulaation avulla voidaan manipuloida tai muuttaa aivan kuten dataa, siis tietoa, missä tahansa laitteistoissa."

 

Alan: Tätä kaikkea tullaan käyttämään ihmisiin.  Mistä he tulevat puhumaan ja höpöttämään, miten meitä voidaan saattaa hämmennykseen, tai yli-stimuloida jotta tekisimme vääriä päätöksiä, ja he voisivat myös vaikuttaa motoriseen toimintaamme, psykomotoriseen toimintaan, kävelyymme.  He voisivat tehdä meidät liikumattomiksi.  Nämä ovat aseita joita voidaan käyttää tietyillä taajuuksilla ja energiatasoilla joko tekemään liikkumattomaksi tai tappamaan.  Vanhaa juttua Star Trekista.  Jos luulette että sarjan luojilla oli hurja mielikuvitus tai he käyttivät kristallipalloja, harkitkaa uudelleen, koska kyse oli ennakoivasta ohjelmoinnista.  Gene Roddenberry oli NASAn jäsen.  Hän istui heidän kokouksissaan ja tiesi näistä tieteistä.  He tiesivät mitä tekivät.

 

Lukemisen arvoinen artikkeli julkaistiin myös "the Economist" lehdessä.  Toukokuu 2002 numero.  Otsikkona oli "Mielenhallinnan tulevaisuus".  Se on lukemisen arvoinen.  He julkaisevat kaiken, kuin niillä olisi joku tarkoitus.  Ja me nielemme tiedot tai viihteen ja urheilun, ja kaiken muun roskan mitä he meille antavat pitääkseen huomiomme muualla, ajatellen, "tiedämme mitä he sanovat, mutta emme usko.  eivät he tekisi tuota meille."  Meidät on ehdollistettu uskomaan että korkeammat auktoriteetit ovat jollakin tavalla erikoisia ihmisiä, vähemmän itsekkäitä kuin me, kun päinvastainen on totta.  Psykopaatit kiipeävät huipulle, ja he tekevät mitä me pitäisimme "ajattelemattomana".  Heille se ei ole ongelma.  Siksi he saavat tehdä niin.

 

Joitakin vuosia sitten, kuin tyhjästä ilmestyi kirjanen jossa puhuttiin "Hiljaisten Sotien Hiljaisista Aseista" (Silent Weapons for Silent Wars).  Kuka sen kirjoittikin - oliko kyseessä sitten vitsi, huijaus vai tietoa, ehkä sekoitettuna väärään tietoon, tai ehkä joku sisäpiiristä yritti julkistaa jotakin nimettömästi - dokumentit sisälsivät tietoa siitä mitä USAn armeija, ja armeijat kautta maailman, olivat tekemässä kehittyneiden teknologioiden alalla.  Sen jälkeen on varmistettu, eri julkaisuista, pienistä lehdissä ja sanomalehdissä vuosien mittaan julkaistuissa pätkissä, että suuret paneelit, kansainväliset tiedemiesten ryhmät, heidän kanssaan työtä tekevien säätiöiden kera, jonka rakenne todella on pyramidimainen; he kaikki ennustavat tulevaisuutta, mitä näkevät tapahtuvaksi jossakin vaiheessa ja miten yhteiskunta muuttuu ja sopeutuu, tai jättää sopeutumatta, muutoksiin, koska lähtökohtana on että meidän on aina sopeuduttava, ihmisen ollessa koko planeetan parhaiten sopeutuva laji, ilmeisesti.  Ja me kyllä teemme niin, me sopeudumme teknologiaan jota meille esitellään.  Hyvin nopeasti, etenkin kun sitä promotoidaan meille ja siitä tulee miltei selviytymisen välttämättömyys, järjestelmässä kuten nyt elektronisena aikana, kun tietokoneet ovat miltei välttämättömyys.  Niiden on oltava välttämättömiä, ei pitkäaikaisen päämäärän vuoksi, vaan osa-aikaisena projektina saada meidät tottumaan olemaan 'linjoilla', ennen kuin menemme seuraavaa askelmaa kohti, virtuaaliseen todellisuuteen.  Sitten tulee olemaan helppoa hyväksyä siru päähän.  Meitä koulutetaan hyväksymään, askel askeleelta, lopullinen tuote, joka on jo suunniteltu.  Kaikki tien varrella ovat olleet vain hiirenloukkuja saaden meidät eteenpäin suurta hiirenloukkua kohti, maalia kohti.

 

90-luvun loppupuolella olin työssä auton alla kesällä ja näin jotakin - oli todella kaunis aurinkoinen päivä.  Kuin diskovalo joita näkee yökerhoissa, tai jossakin, tai lavalla, ja ajattelin "olen ollut liian kauan tämän auton alla", joten tulin pois ja nousin ylös, ja olin kunnossa.  Mutta se jatkui yhä.  Se näytti olevan kaikkialla ympärilläni.  Menin sisälle ja laitoin heti radion päälle, ja tämän näkemäni valoilmiön kera kuulin radiosta rätinää.  Radiotaajuuksien skaalalta kuului voimakas signaali läpi visuaaliselle alueelle.  Laitoin päälle television joka oli myös liitetty ulkoiseen antenniin, ja aivan niin, kuvan välähdykset olivat myös tahdissa radion rätinän kanssa, joka siis synkronisoi näkemieni välähdysten kanssa.  Tätä kesti noin parikymmentä minuuttia, ja puhuin siitä myöhemmin lähetyksissäni.  Tuona iltana huomasin, kun muutamat ihmiset soittivat minulle eri puolilta USAa ja Kanadaa, ja tiesin että heillä oli minulle jotakin kerrottavaa ja minun piti miltei pakottaa heistä mitä he olivat kokeneet, ja he olivat kokeneet saman.  He olivat nähneet valon, jotkut heistä kuvailivat sen kuin olisivat kävelleet ulos ovesta ja joku olisi väläyttänyt kameran salaman, noita moninkertaisia salamoita uudenaikaisissa kameroissa, heidän kasvojensa edessä.  Toinen henkilö oli sängyssään ikkunan vieressä ja koko huone näytti välähtävän, aivan kuten diskovalo tekisi.  Tajusin että kyseessä oli valtava koe.  Kyse ei ollut mistään yliluonnollisesta, ellei yliluonnollista ymmärretä vain yleisön tietojen ulkopuolella olevia asioita.  Magia on vain tiedettä jota ei vielä ole selitetty yleisölle.

 

Heillä on näitä aseita, ja on ollut jo vuosia.  Mutta, jotta nämä kaikki olisivat yhteydessä, ne pitää yhdistää satelliittien avulla, luulisin, näin laajalle alueelle suunnattuna.  Se voidaan tehdä yhdessä HAARP-tyyppisen teknologian kanssa, joka kimmahtaa ja keskittyy ionosfäärissä, ja näin suuntautuu alas tähdätyille alueille.  HAARP-tyyppistä teknologiaa on monissa maissa, ja ne voivat toimia yhdessä ja kattaa koko mantereen jos tarve vaatii.  Tämä voidaan tehdä myös Tähtien Sota -teknologian avulla, patteristoittain satelliitteja sähköisesti yhteen liitettyinä.  Tätä kutsutaan itse asiassa "photiseksi pakotukseksi" korkeammissa sotilasinstansseissa.  He käyttävät näkyvää valoa sykäyksittäin, ja taajuuksia jotka vaikuttavat aivoihin ja aivojen eri osiin.  Jotkut ihmiset jollakin alueella saavat epileptisiä kohtauksia.  Televisionkin katsominen joillakin ihmisillä, ruudun välkkyminen, aiheuttaa niitä.  Japanissa suoritettiin laaja koe, muutama vuosi sitten, yhdellä lapsille suunnatulla pelillä.  Kun se julkaistiin, tai näytettiin televisiossa, sadat lapset ympäri maata, ja määrä nousi tuhanteen, yhtäkkiä saivat kohtauksen.  Mutta se voidaan tehdä myös kaukaa.

 

Vuonna 1987, Oikeusministeriön konferenssista "Ei-Tappavat Aseet" Sheri Sweetman julkaisi tämän, tämä oli siis dokumentissa:

 

"On olemassa joitakin todisteita ja paljonkin oletuksia siitä että jatkuva ELF-säteily voit saada aikaan pahoinvointia tai ajan ja paikan tajun kadottamista.  Eräs tutkija tähtäsi ELF'in eläimiin, elektrodi-istukkeiden avulla ja on sitä mieltä että samanlaisia tuloksia voitaisiin saada aikaan ilman elektrodeja.  Eräs osanottaja ehdotti että ihanteellisesti voitaisiin kehittää kyky suunnitella näitä elektromagneettisia kenttiä erityistarkoituksiin, esimerkiksi unen tai hämmennyksen tuottamiseen.  Tiedetään että uni voidaan saada aikaan aivoissa olevien elektrodien avulla, ja venäläiset tiedemiehet väittävät kykenevänsä tuottamaan unta kaukaa."

 

Alan: Sitä kutsutaan nyt 'sähköuneksi'.

 

Tämä on julkaistua, tällaisia raportteja.  Ja tämä on alhaisen tason tavaraa, koska kaikki julkaistut jutut ovat alemman tason juttuja, ja korkeammilla tasoilla kaikki on aina huippusalaista.  He ovat aina paljon edellä mitä sitten julkaistaankin, ja voidaan olla varmoja että vuonna 1987 tätä oli jo testattu ihmisiin, heidän tietäen tai ilman.  He testaavat kaikkea aina yleisöön.

 

Lehdessä "Microwave News", toukokuu/kesäkuu numerossa 1988, oli tämä.

 

"USAn armeijalla on oma tuotteensa - radiotaajuusase.  Elokuun 24. päivän numerossa 1987 "Defense News" lehdessä, John Rosado Harry Diamonds Labs'ista, Marylandin Adelphiasta, sanoo, että sodankäynnin luonne tulee muuttumaan täysin RF-aseiden käytön myötä.  Rosado sanoi myös, että RF-säteilyä voitaisiin käyttää laajojen sotakenttien yllä synkronoitujen ryhmien avulla."

 

Alan: Jos olette koskaan nähneet ilmakuvia Alaskan HAARP-laitteistosta, joka on vain yksi monista, antennit on järjestetty siten että niitä kutsutaan 'synkronisoiduksi ryhmäksi' - jokainen vahvistaa toisiaan.  Ne toimivat sarjassa ja vahvistavat toisiaan.  Aivan kuten laitetaan monta paristoa yhteen jotta voidaan tuottaa vahvempi virta.

 

Tulevaisuudessa jota he ennustavat, hehän suunnittelevat tulevaisuuden huipulla.  He eivät istu ja odottele että asiat tapahtuisivat.  Aivoriihille ja ihmisille maksetaan miljoonia vuosittain, ehkä miljardeja joillekin, ja heidän on keksittävä mitä näkevät ja ennustavat tulevaisuudessa, miten asiat tulevat menemään, ja mihin eliitti haluaa niiden menevän.  Tiedämme jo yli sata vuotta jatkuneesta rummutuksesta, kaikista kirjoista joita he ovat tehtailleet, että haluavat harventaa väestöä teollisuuden jälkeisenä aikana hallittavalle tasolle - heidän hallitavakseen.  He haluavat tehokkaamman työvoiman, uuden tyyppisen työvoiman.  Siksi tämä valtava ryntäys geneettistä muuntelua kohti.  Kyse ei ole hedelmättömien miesten ja naisten auttamisesta, vaan uudenlaisten ihmisten luomisesta.  Vanha ihminen, voitaisiin sanoa, pohjalla, on käyttökelvoton.  Hänen aikansa on ohi, isojen poikien mukaan.  Tie, teollisuuden ajan jälkeen, jonne he ovat menossa on laskeumavaiheessa kun vanha järjestelmä tuhotaan ja työt ovat mennyttä.  Kaikki tehdastyöläiset eivät voi yhtäkkiä opetella tietokoneita ja tulla neroiksi, etenkin kun niin monia ihmisiä ei tarvita nykyaikaisia tietokoneita varten.  Yksi operaattorisi voi nyt tehdä monen aikaisemman työn, tietokoneidenkin alalla 20-30 vuotta sitten.

 

Näin ollen, mitä tehdä liikaväestön kanssa joka kuluttaa sinun maailmaasi?  Hehän kuluttavat sitä.  Mitä tehdä?  No, heitä pitää harventaa.  Ja miten heitä harvennetaan vähitellen?  Siihen on monia keinoja, ja tietysti, helpointa on tehdä heistä hedelmättömiä ja odottaa kunnes he alkavat kuolla lopulta, ja lopulta viimeisetkin kuolevat, 80 vuoden aikana.  Tai suunnitellaan ensin tulevaisuus jossa heidät saadaan asuinalueille, tai tuon prosessin aikana, kun heitä voidaan helposti hoidella ja hallita.  Lopulta tulee kapinoita, Britannian puolustusministeriön mukaan, ja artikkelissa the Guardian-lehdessä muutama viikko sitten he kuvailivat tulevaisuudennäkymiään.  He nkäevät kaaosta ja mellakoita, ja spontaaneja kapinoita ja sen sellaista.  Mikä sitten aiheuttaisi keskivertoihmisten yhtäkkiä kapinoimaan tai protestoimaan?  Koska suuret muutokset ovat tulossa, ja elämäntyyli johon on totuttu otetaan heiltä vähitellen pois, tai ehkä ei edes niinkään vähitellen.

 

Ihmiset luulevat, "he eivät tekisi tuota.  he tarvitsevat rahaa öljyä varten.  heidän on pidettävä bensa saatavilla, he tarvitsevat autoja."  Jos uskotte tuohon, olette nielleet vanhan tarinan siitä että huipulla todella olisi kilpailua.  Teidän on luettava historiaa miten yhtiöt saivat alkunsa.  Yhtiöt ja kansainväliset yritykset alkoivat julkisesti, ainakin Britanniassa, kun British East India Company, joka todellisuudessa oli samanaikaisesti hallituksen haara, kuten jotkut suurimmista USAn yhtiöistä teknologian alalla ovat tosiasiassa CIAn omistuksessa, huipulla ei sallita kilpailua.  Jos sallittaisiin, menetettäisiin hallinta suunnasta johon haluaa viedä yhteiskuntaa, jos kilpailijasi keksisikin jonkinlaisen tietokoneen joka olisi nopeampi kuin itse tuottamasi, ja johon olisi helppoja ohjelmia, ja kaikin puolin paljon parempi.  Siksi he valitsevat mieleisensä, edustajansa, kuten Bill Gates.  CIA päätti kauan sitten että tarvitsevat järjestelmän maailmaa varten ja ovet avattiin Bill Gatesille.  Hän kävelee yhdestä ovesta toisen perään, ja luulette että kyse on kovasta työstä ja vapaasta yrittäjyydestä jne.  Se on roskaa.  Valtaa ei menetetä sallimalla kilpailua.  Sama juttu suurten yhtiöiden kanssa jotka tekevät tunnistekortteja, ja yhtiöt jotka tekevät Digital Angel aivoistukkeita.  Ylihallitus omistaa ne kaikki huipun tasolla.  He tuntevat edistyneimmät tieteet, mutta eivät salli kilpailua.  Se on illuusio johon yleisön on uskottava, että kaikki ovat erillään ja me vain kehitymme.

 

Vuosia sitten he alkoivat valmistella kaikkia länsihallituksia korkealla tasolla heidän projisoimaansa tulevaisuutta silmällä pitäen.  Kameroita asennettiin ei vain sinne tänne, vaan valtavia määriä.  Sotilaallinen teknologia integroitu, kehittynyt teknologia, ja sotilaallinen teollisuus, maailman laajuisesti poliisivoimien kanssa.  Sotilashallitukset allekirjoittivat YKssa sopimuksia siitä ettei tällaista teknologiaa käytettäisi toisia maita vastaan, tai muita sopimuksen allekirjoittaneita vastaan, joka tarkoittaa että kaikki sen ulkopuolella olevat ovat vapaata riistaa.  Mutta kieltäessään kaiken käyttämisen toisiaan vastaan, sinne jäikin porsaanreikä joka salli heidän käyttävän niitä omia väestöjään vastaan.  Se ei tapahtunut sattumalta.  Siksi länsimaiden tulee yhä käyttää täysmetallivaippaluoteja, jotka kyllä repivät ruumiin läpi mutta eivät leviä onton luodin tavoin, aiheuttaen massiivista verenvuotoa ja tuhoa.  Mutta heidän sallitaan käyttävän onttokärkisiä omiin kansalaisiinsa.  Sama koskaan näitä teknologioita, näin niin kutsuttuja "tappavista ei-tappaviin aseisiin".  Vanhassa Star Trek sarjassa ihmiset ajattelivat "hehän ovat niin kaukana tulevaisuudessa aseineen ja niiden asetuksineen, tainnutus, pidempiaikainen tainnutus ja tappo", ja tämä kaikki on teknologiaa josta puhun nyt.  Heillä ei ollut mitään hyvää mielikuvitusta.  Noiden sarjojen kirjoittajat olivat sotilashallituksissa, kirjoittaen ennakoivaa ohjelmointia jotta meidät saataisiin hyväksymään että nämä laitteet olivat tulossa, typerää 'ei-tappavaa' termiä myöten, joka saa ihmiset sanomaan "no, jos poliisit käyttävät sitä eihän se ole paha, se on ei-tappava".  No ne voivat tappaa, ja he tiesivät sen alusta lähtien.  He kutsuvat tätä teknologian kaksoiskäytöksi.  Kaksoiskäyttö on tarkoitettu armeijalle, ja väkijoukkojen hallinnalle, yleisön hallinnalle.

 

Vuonna 1994, raportissa "Puolustusministeriön Käytäntö Koskien Ei-Tappavia Aseita" jonka laati apulaispuolustusministerin toimisto, heinäkuu 21. päivä 1994, luki näin:

 

"Termiä 'vastustaja' käytetään yläpuolella"

 

Tämä on osa koko tätä juttua.

 

"...laajimmassa merkityksessään, mukaan lukien ihmiset joita ei ole julistettu vihollisiksi mutta jotka ovat toimissa jotka haluamme pysäyttää."

 

He puhuvat siitä kehen niitä voidaan käyttää.  Heitä ei ole julistettu vihollisiksi, vaan ovat toimissa jotka "haluamme pysäyttää."

 

"Käytäntö ei estä laillisesti sallittua kotimaan sisäistä ei-tappavien aseiden käyttöä USAn sotilasvoimien taholta tukiessaan lain ylläpitoa."

 

Tuo osa on tärkeä.

 

He projisoivat skenaarioita tulevasta jo vuonna 94, kun armeija toimisi korkean teknologian aseiden kanssa yhdessä kotimaan poliisien kanssa.  Sitä voitaisiin käyttää ihmisiin jotka HE JULISTAVAT olevan toimissa jotka haluavat pysäyttää.  Puhuminen jostakin kuuluisi tuohon kategoriaan, toimena jonka he haluavat lopettaa.  He eivät voisi laillisesti päästä käsiksi tai julistaa vihollisiksi, ainakaan julkisesti, ehkä turvallisuuspalvelun tasolla niin tekisivätkin, mutta he voivat käyttää sitä meitä vastaan jos vain olemme tiellä tai hankalia.  Voimme olla 'puherikollisia' tai 'ajatusrikollisia' ja näitä voitaisiin sitten käyttää meitä vastaan, emmekä tietäisi sitä.  Me vain sairastuisimme johonkin outoon sairauteen tai tulisimme hulluiksi.  Kuulisimme ääniä päässämme kaiket päivät ja yöt, tai meillä olisi fyysisiä ongelmia ja olisimmekin yhtäkkiä aneemisia.  Paljon erilaisia vaikutuksia voitaisiin saada aikaan biokemiamme sotkeentuessa, tai kun aivomme menisivät miljooniin eri suuntiin kuin hallusinogeenisten huumeiden alaisena.  Se voisi pysyvästi halvaannuttaa meidät, fyysisesti tai henkisesti, tai molemmin.  Näistä asioista ei keskustella tällä tavoin, tässä formaatissa, ellei niitä aiota käyttää skeenarioihin joita he ennustavat.  Niitä ennustetaan koska he ymmärtävät agendan, tulevaisuuden joka aiotaan meille antaa.  Ja se on täällä.

 

Nämä raportit vielä lisäävät että termi 'ei-tappava' ei välttämättä tarkoita etteivät ne voisi tappaa.  Tuo on kaksinaamaista puhetta, orwellimaista, ja he puhuvat siitä sivuvahinkoina jos se sattuisi tappamaan ihmisiä.  Mehän olemme työyksikköjä tai veroyksikköjä.

 

Ihmiset jotka haluavat tietää lisää voivat tutkia mitä tästä on päästetty julkisuuteen pienien palojen muodossa siellä täällä.  Aiheesta on olemassa kirjojakin.  Ongelmana on että suurin osa ihmisistä jotka niitä kirjoittavat ovat YKn jäseniä, ja heidän tavoitteensa on saada YK saamaan enemmän valtaa tällä alalla, juuri kuten isot pojat haluavat, koska YK on heidän julkisivunsa alunperinkin.  Se perustettiin globaaliksi hallitukseksi mutta hallitus tottelee isäntäänsä, kuten kaikki hallitukset menneisyydessäkin.

 

Tämä on monimutkainen maailma, ja millaisia seittejä me kudommekaan.  Sankarit kaikilla rintamilla annetaan meille, etenkin jos heistä tulee hirveän kuuluisia, tai heillä on suuri rahoitus tukenaan.  Olen ollut monissa ohjelmissa, kuten tiedätte.  Suositut ovat jatkuneet vuosia, jotkut niistä, ja isännät tietävät etten välttämättä seuraa heidän formaattiaan tai näkemystään suorassa lähetyksessä, tai edes tue tuotteita joita myydään, jotka ovat pelkoon perustuvia tuotteita mahdollisia katastrofeja varten.  Tiedän monia ihmisiä jotka vuosien mittaan ovat uskoneet näihin.  He ovat ostaneet kaikenlaista mitä heidän on pitänyt jokaista mahdollista katastrofia varten, ja he elävät pelossa tämän kamansa kanssa jota eivät koskaan käytä, ja heillä on niitä pinoittain kestämään monien vaikeiden vuosien läpi.  Heille ei tule mieleen että katastrofit joita he odottavat eivät välttämättä ole niitä jotka tapahtuvat.  Ne joita voidaan aiheuttaa, isojen poikien puheiden perusteella, he haluavat meidän muuttavan kaupunkeja kohti ja se tehdään pääasiallisesti kukkaron voimalla, kun he lisäävät polttoaineen hintaa ja korottavat veroja, rakennussäädöksiä jne, kunnes emme pysty enää sopeutumaan niihin, ja olemme vararikossa.  Muutamme kaupunkeihin, ja emme voi siis edes tuoda kaikkia noita tavaroita mukananne.  Toinen skenaario jota he esittävät, johon he pystyvät, ovat tulvat ja maanjäristykset jne.  Ette voi kärrätä tonneittain ostamianne tavaroita silloin mukananne.

 

On toisia ihmisiä jotka pelkäävät kuolemaa, miten tahansa, vanhuuden vuoksi tai miksi tahansa.  On ihmisiä jotka elävät terveyskauppojen pillerien turvin, ja pulverien ja sekoitusten.  He eivät oikeastaan elä, he ovat sairaalloisen näköisiä.  He kuuntelevat kaikkia mahdollisia ohjelmia kaikista mahdollisista parannuksista, ja niitä tulee uusia joka viikko, ja ne ovat aina hirveän kalliita.  Puhuin myös monien kanssa jotka ovat kokeilleet niitä, tai laittaneet kotinsa lainan takuudeksi ostaessaan kaikkea ja yrittäen parantaa rakkaitaan jotka kuolevat.  On käytettävä tervettä järkeä kaikkeen ympärillämme olevaan, koska elämme kaupallistuneessa maailmassa jossa raha ratkaisee.  Jos ei omaa rahaa on peloissaan kaikesta, pelkää kaikkia negatiivisia juttuja joita voi tapahtua.  Ei voi vain laittaa telttaa pystyyn mihinkään.  Metsänvartija potkii pois Kanadassa, tai muissa Kansainyhteisön maissa kruunun työntekijät tekevät sen, potkivat pois maalta.  Ei voi lähteä minnekään ja elää luonnon varassa, ei ainakaan yleisalueella jolla nyt olemme.

 

Meidät pakotetaan järjestelmään jossa ei käytetä muuta kuin rahaa.  Mitä ikinä he haluavatkin käyttää rahan, sillä ei ole väliä.  Sillä ei ole väliä.  Kun ostaa jotakin tuotetta, kyse on vaihdosta - jos ajat olivat kovat.  Kultaa ja hopeaa työnnetään aina vaihtoehtoina.  Mitä väliä sillä on?  Jos omaa leivänpalan ja kultakolikon, voin sanoa minkä arvoista kulta on: se on sen arvoista kun sanon haluavani leivänpalasta.  Noin asiat ovat.

 

Ihmisten pitäisi olla varautuneita pienempiin hätätiloihin, tarpeeksi kuivattua ruokaa pahan sään varalle, koska he ovat luomassa huonoa säätä.  Kaikki on nyt Ilmavoimien hallinnassa, kuten he itse ovat myöntäneet, sanomalehtiartikkelissa muutama vuosi sitten, kun lähin mitä he sanoivat oli että he pian omistaisivat sään.  No he omistavat sen nyt.  Kuka tahansa voi katsoa ylös ja nähdä kun taivaalla suihkutetaan, sen voi nähdä joka päivä.  Ihmisillä on keuhko-ongelmia, uusi normaali nyt onkin saada yhtäkkiä aikuisena allergioita tai astma.  Koskaan ennen heillä ei ole ollut mitään mutta nyt yhtäkkiä - uusi normaali.  Niin seuraavalle lääkärijoukolle opetetaan yliopistoissa, se on uusi normaali.  He eivät tiedä edellisestä normaalista.  Se ei ole heidän hallinnassaan, he vain eivät tiedä.  On helppo hallita ihmisiä kun laatii mitä kullekin joukon lukujärjestykseen kuuluu.  He eivät tiedä paremmin.  He eivät tunne tieteensä historiaa eikä mitä edelliselle sukupolvelle opetettiin samalla alalla.  Heitä on helppo johtaa harhaan.  Aivan kuten nyt on normaalia että yksi kahdesta saa syövän, ja niin heille opetetaan lääkiksessä.  Heille ei opeteta ettei näin ollut aina.

 

Entisaikoina paljon kirjoitettiin tyranneista.  Tyranni-sanalla ei ollut samaa painoa kuin tänään, koska ihmiset elivät samanlaisen vallan alaisina, riippumatta siitä miksi heidän hallitusmuotoaan kutsuttiin.  Tyranni oli vain diktaattori kaikki valta käsissään, joka ei ole yhtään erilainen kuin jos joukko huipulla toimii yhteistä agendaa myöten.  Sitten oli autokratioita ja aristokratioita ja teokratioitakin; sillä ei ole väliä onko kyseessä ryhmä vai henkilö.  He vain kutsuivat tätä yhtä ihmistä, jolla oli täysi valta yleisöön, tyranniksi.  Hänen sanansa oli laki.  Hän otti sanansa takaisin seuraavana päivänä ja se oli sen päivän laki, ja jos hän muutti mieltään seuraavana päivänä, se oli laki.  Kun taas muodollisissa hallitusmuodoissa joita meille on annettu he antoivat näennäisen lain vallan, jota ei sitten muka muutettaisi, paitsi hätätilassa.  Sitten tuli diktaattori ja tämä tapahtui aina turvallisuuden ylläpidon turvin.  Molempia ei voi olla, vain toinen.  Siten, kaikkien tyrannien paras temppu oli luoda kapinoita tai terrorismia, ja syyttää yleisöä tai terroristeja yleisön joukosta, kun he olivat palkanneet armeijan tekemään sen, ja sanoivat että turvallisuussyistä yleisön vapaudet pitää ottaa pois.  Sitä käytetään vieläkin, ei ole muuttunut.

 

Ne jotka haluavat katsoa syvemmin mielenhallinnan teknologioihin voivat tehdä omat tutkimuksensa.  Paljon pieniä juttuja on kirjoitettu vuosien mittaan.  Yksi näistä annettiin lehdessä nimeltä the Economist, toukokuun numerossa 2002.  Se oli etusivulla.  Sen otsikkona oli "Mielenhallinnan Tulevaisuus".  Pitää ymmärtää että näitä laitteistoja on maailmanlaajuisesti.  Jotkut ovat niitä joista yleisölle on annettu tietoa, kuten Alaskassa jonka omistaa USA, kaksi muuta USAn omistuksessa olevaa on Norjassa, toinen Grönlannissa.  Luulen että yksi on Australiassakin ja epäilemättä monia muita.  Uskon että heillä on myös kannettavia.  Olen nähnyt kaikenlaisia juttuja, omituisia laitteistoja aikaisemmin pelloilla, sotilastyyppisiä peräkärryjä joiden päällä on omituisia laitteistoja, joten he voivat kuljettaa niitä ympäriinsä.  Tässä on kyse täydellisestä hallinnasta - koko planeetan täydellisestä hallitsemisesta.

 

Temppuna on pitkän aikaa ollut käyttää patriotismia ja nationalismia heidän tutkimustaan ja kehitystään edistämään, ja kerätä verovaroja näiden aseiden kehitystä varten.  Ja silti kaiken aikaa on ollut niin monia eri salaisten järjestöjen haaroja, jotka usein on eristetty toisistaan.  Kuin pyramidi-rakenteinen verkosto, ja huipulla olevat palvelevat vakiintunutta valtaa.  He ovat aina olleet siellä - hallitseva vähemmistö.  Ne jotka piilottelevat nationalismin ja patriotismin takana hallitsevat taloutta, omistavat varat, ja he ovat kansainvälisiä ja ovat aina olleet.  Nämä ihmiset omistavat eniten osakkeista kaikista kansainvälisistä yhtiöistä.  Nämä ovat ihmiset jotka omistavat, ja ovat menossa viimeisten luonnonvarojen perässä maailmanlaajuisesti.  Tämä ei ole uusi tarina.  Tarina on vanha.  Voimme nähdä että kautta aikain, Euroopan kuninkaiden ja kuningattarien kautta, kun normannit valloittivat Euroopan ja sotivat sen jälkeen keskenään, kun eri psykopaattiset suvut näyttivät pyrkivän valtaan.  Usein Englannin omisti sama kuningas joka omisti Ranskan ja Englannin, ja usein oli toisin päin, Ranskan kuningas omisti ne, ja päinvastoin.  Ihmiset eivät tunne historiaansa.  He eivät tiedä että Englannin hovi, pitkän aikaa, puhui ranskaa kuten heidän neuvonantajansakin.  Kautta aikojen, kun englanti sai jalansijaa, tai sitä muunnettiin tai päivitettiin, he puhuivat latinaa keskenään, jonkin aikaa, jotta yleisö ei ymmärtäisi heitä.  Heillä on aina eri kieli jolla kommunikoivat ajatuksensa ja toimensa toisilleen.

 

Geroge Orwellin kirjan "1984" lopussa hän kysyy O'Brienilta miksi he tekivät tämän.  Miksi, kun heillä oli kaikki, miksi heidän oli kidutettava ihmisiä ja murrettava heidät jotta kaikki hyväksyisivät orjuuden?  O'Brien vastasi Winstonille, "valta."  Tavallisen ihmisen on mahdoton kuvitella - tai yrittää lähimainkaan kuvitella - totaalista riippuvuutta totaalisesta vallasta.  Siten psykopaatti kompensoi, se on kuin aukko heidän mielessään jota tämä tarve täyttää.  Osa jossa pitäisi olla inhimillisyys ja inhimilliset tunteet, joita heillä ei ole, sen täyttää tämä vääristymä, tämä jano valtaan, jossa päämäärä oikeuttaa keinot, ja kaikki keinot jolla tavoitella sitä.  Verorahojamme on käytetty nk. Kylmän sodan läpi aikomuksena amalgamoida tieto joka on saatu rajoittamattoman rahoituksen avulla, sodan alla, yleisö ei valita, koska he sanovat aina suojelevansa meitä ja että heidän on saatava lisää rahaa meitä suojellakseen, aina jatkuvasti.  Vihollinen on aina oltava.  Mutta he haluavat amalgamoida kaiken tieteellisen tiedon totaalisen Uljaan Uuden Maailman hallintaan.  Uljas Uusi Maailma jossa epätäydelliseksi jätetty - ihminen itse, korkean vapaamuurariuden oppien ja okkultististen tieteiden mukaan - täydellistettäisiin jumalien toimesta jotka hallitsevat maailmaa.  Se on piilotettu jokaiseen uskontoon esoterisella kielellä, ja silti se on aivan näkyvissä, jos vain käy uskontojen oppien läpi.

 

Koskaan ei ole ollut aikaa, eikä ole sattumaa, että ihmisiä viihdytetään niin kovin sirkushuveilla joissa kaikki on kuviteltavissa, kaikki sekin mitä ei voi kuvitella, on heti käsien ulottuvilla kaapeli- tai satelliittitelevision kautta missä tahansa paikassa.  Kaikki fantasiat, kaikki pienet mosaiikin palat heti kätten ulottuvilla, meitä kutkuttaen, pommittaen mieltämme, ajamalla aistimme hulluiksi suuntaan tai toiseen.  Ei ole sattumaa että sitä on annettu yleisölle 30, 40, 50, vuotta ja pahenee kaiken aikaa, koska ihmisten ei pidä ajatella kun olemme matkalla tämän vaiheen läpi.  Ihmisten pitää olla täysin trivian ja jonkin muotoisten addiktioiden lumoissa.

 

Huxleyn Uljas Uusi Maailma ei ollut hänen ajatuksensa, se on hyvin vanha suunnitelma.  Kaikkien hallitsevien eliittien ongelmana, kaikkina aikoina, on ollut miten hallita yleisöä ja pitää heidät kurissa.  Pitkän aikaa tieteellisenä aikakautena, jo 1700-luvulla, keskusteltiin siitä että tiedettä lopulta käytettäisiin hoitamaan tuo homma.  Tuon homman hoitaminen kokonaisuudessaan on heidän tavoitteensa.  Lopulta ei ole tarvetta medialle, joten puhuvat päät jotka ovat peloitelleet meitä koko elämämme huumesodilla ja rikoksilla ja tulevilla rutoilla jäkäjäkäjäk, koska tuo on median pääasiallinen työ, sen ohella että täyttävät päämme mitäänsanomattomuuksilla, peloitella meitä kunnes emme uskalla kävellä ulos ovesta.  Siksi lainvalvontajärjestöt ja sotilasjärjestöt, joka kaikki ovat nyt yhtyneitä, rakastavat sitä.  He kukoistavat tuon avulla ja laajentavat voimiaan ja valtaansa.

 

Mielipidemittauksia pidetään kaiken aikaa, kun Torontossa tapahtui ampuminen, jotta nähdään mitä mieltä yleisö on, ja media alkaa lietsomaan asiaa.  Yksi niistä kun ampuminen tapahtui, ja Torontossa ei ole niitä niin monta, joskus jotain purkauksia kun jengien jäsenet hoitavat toisia jengien jäseniä, mutta yksi mittauksista joita tehtiin kun yksi ihminen ammuttiin, ihmisiä haastateltiin, ja olen varma että he valitsivat haastateltavansa, ainakin ne joista pidettiin kirjaa ja joita toistettiin yleisölle.  Ensisijaisesti vanhempia naisia jotka sanoivat olevansa nyt peloissaan astua ulos kodeistaan.  He olivat tehneet niin koko elämänsä ajan ja mitään ei ollut tapahtunut, mutta yhtäkkiä he olivat peloissaan, koska media oli luonut tuollaisen kuvan, kaikkialla oli niin hirveän turvatonta.  Valta, kuten sen tiedetään esiintyvän hallitsevalla eliitillä, vaatii vihollisia joilta pitää meitä turvassa.  Mielikuva vihollisista kaikkialla annetaan yleisölle helposti median lietsonnalla.

 

Tiedämme että huumeiden aiheuttamat massiiviset ongelmat eivät olleet sattumaa laisinkaan.  Media mainosti huumeiden käyttöä alussa, 60-luvulla.  Armeija oli jo harjoitellut niiden kanssa testaten niitä jäseniinsä, nähdäkseen miten ne vaikuttivat käytökseen.  Tekivätkö ne heistä sävyisiä?  Sitä he halusivat.  LSD virtasi länsimaihin, miltei heti.  Se suunniteltiin niin.  Oppilaat puhuivat jätesäkeistä täynnä pillereitä joita heitettiin aidan yli, limusiineista, yliopistoille.  BBC kaikissa musiikkiohjelmissaan, alkaen "Top of the Pops" ja tuollaisissa, haastattelivat ihmisiä jotka olivat aivan pilvessä kameran edessä ja sitten hihittelivät siitä, "olemmepa me tuhmia" tyyliin, rohkaisten nuoria ottamaan osaa.

 

Jos lukee vanhoja armeijan ja CIAn korkeamman eliitin kirjoja, he keskustelivat juuri tuon tekemisestä, miten saada yleisö, ensin käyttämään huumeita, ja sitten miten hallita heitä elektronisesti.  Ilmiantajia on tullut joskus erikoisjoukoista ja he ovat puhuneet siitä kuinka jotkut erikoisjoukoista tuovat huumeita maahan.  Ne jotka eivät tiedä siitä tekevät työtä yrittäen pitää ne ulkona.  Musiikkiteollisuutta käytettiin tekemään hashiksesta suosittua.  Yksi pilvessä oleva tähti toisensa jälkeen oli haastattelussa kyllästymiseen asti, television näissä typerissä ohjelmissa jotta siitä saataisiin suosittua, koska kuten Huxley ja muut sanoivat, "nuoret imitoivat näkemäänsä."

 

Olen tuntenut monia ihmisiä vuosien mittaan jotka ovat kiertäneet pitämässä puheita siitä mitä ymmärsivät olevan tulossa maailmalle, yrittäen varoittaa ihmisiä siitä mitä todella tapahtuu.  Jotkut heistä käyttivät itsensä loppuun sitä tehdessään.  Jotkut alkoivat inhota yleisöä jotka kuuntelivat heitä, ymmärsivät heitä jollakin tasolla, ja sitten kääntyivät takaisin omien riippuvuuksiensa pariin.  Jokaisella on niitä, on kyse sitten television tuijottamisesta tia mistä tahansa.  Kaikki mitä meille on annettu sirkukseksi vetää ihmiset takaisin pariinsa.  He haluavat kuulua siihen mikä näyttää turvallisemmalta maailmalta, koska uskovat että sitä hallitsevat asiantuntijat.  He haluavat uskoa niin pahasti ja ovat kuulleet kaikki tekosyyt, "mitä minä voin tehdä?".  Se muistuttaa minua taas, mitä Orwellin hahmo Winston sanoi, "ei niinkään ole kyse yrittäen selvitä päivästä teeskennellen olevani yksi heistä, yksi mielenhallinnan alaisista, vaan inhimillisyydestä kiinni pitäminen on vaikeinta."

 

Ne jotka yhä yrittävät informoida yleisöä siitä mitä on tulossa ja mitä pian tulee, mitä on tulossa, mitä tapahtuu, että se on todellisuudessa jatkuva prosessi.  Yritän neuvoa heille olemaan syyttämättä yleisöä.  On niitä jotka eivät koskaan tule ymmärtämään koska heitä ei voida auttaa, he eivät ymmärrä.  Hallinta ja indoktrinaatio on liian täydellistä heille.  On parempi käyttää energiansa ja tietonsa yrittäen kouluttaa ihmisiä jotka esittävät kysymyksiä, jotka yrittävät päästä ulos kehästä.  He tietävät että jotakin on vialla.

 

Minkä arvoinen ihmiselämä on tänään?  Kuinka kauas olemme päässeet 40 vuodessa, epäinhimillistävistä aborteista nyt siihen että ruumiinosia myydään korkeimman tarjouksen tehneille, ja eutanasiaan?  Moraali voidaan määritellä tai ottaa pois tai vaihtaa.  Moraalit ovat vain sääntöjä joita annetaan sukupolvelle, tietyksi ajaksi, eliitin taholta.  Platon puhui tuosta tuhansia vuosia sitten.  Kyse on sisäisistä vaistoista, omantunnon äänestä, joka sanoo mikä todella on oikein ja väärin, riippumatta siitä kuka tai mikä asiantuntija yrittää saada meitä hyväksymään jonkin tekeminen.  Tämä pieni artikkeli on Des Moines Sunday Register-lehdestä, Iowasta, maaliskuun 25. päivä 2007.  Tämä on lehdelle tyypillinen esitelmä, ja etusivu on kuten kaikkien muidenkin lehtien, asiat on esitetty surrealistisella tavalla, yläosassa on kuva jostakin taputtavasta tyypistä, ja joku urheilijatyyppi, alla on juttu istukkeista, tietysti, jotka tulevat auttamaan ihmisiä.  Tässä kuurot ihmiset mainostavat istuketta sisäkorvaan.  Sivun alaosassa vitsin viereen laitettuna, on tämä artikkeli jonka kirjoittajana Thomas Zambido, New York Daily Newsistä.  Artikkeli on vasemmalla puolella alanurkassa vitsin, sarjakuvan, vieressä.

 

"New York: Murskaantuneet ruumiiden jäännökset World Trade Center katastrofin alueelta käyttivät kaupungin työntekijät täyttämään ojia ja kuoppia, sanoo kaupungin urakoitsija valanvaraisessa todistuksessaan, joka jätettiin perjantaina Manhattanin Liitto-oikeudelle.  Eric Beck sanoo että työporukka käytti jätepulverit kuopantäyttösekoitukseen Fresh Kills maantäyttöpaikalla New Yorkin Staten Islandissa, jonne World Trade Centerin jätteet vietiin syyskuun 11. päivän iskun jälkeen.  "Katselin kuinka New Yorkin kaupungin Puhdistusosasto lastasi tätä pulveria koneidemme liukuhihnalta traktoreihin ja käyttäen sitä teiden päällystykseen ja kuoppien täyttämiseen.""

 

Alan: Sitten sivulla 10a on enemmän juttua näistä ruumiista jne.  Siinä sitä ollaan, sarjakuvan vieressä, iloista juttua - iloista kaksinaismerkityksellisesti, koska siruistukkeet joita mainostetaan hyvinä meille heidän promotoidessaan kyborgien aikaa.  Tiede on hyvästä, näethän, tiede on vastaus kaikkiin oireisiin.  Sivun yläosassa otsikoiden yläpuolella on urheilija taputtaen käsissään omituinen irvistys kasvoillaan.

 

Surrealismia ja uutiset esitetään samoin tavoin televisiossa joka ilta.  He pitävät pääankkurit siellä vuosia jotta kasvamme heidän kanssaan.  Valehtelisiko isähahmo koskaan meille, tai olisiko hänellä piilotettua motiivia toistaessaan uutisia joita hänen käsketään lukea meille, kuin hän olisi itse ne kaikki laatinut?  Pelko muuttaa sitä miten näemme asiat.  Siten media murskaa meitä, uhkaavilla katastrofeilla, todellisilla, väärillä, mahdollisilla, tulevaisuuden, pitääkseen meitä jännityksessä ja saadakseen meidät tottelemaan kaikkea tässä järjestelmässä, kuten seuraava laulu osoittaa.

 

Hamishilta ja itseltäni, hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi, joidenkin inhimillisten ajatusten kera, kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)