Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Valta, Potenssi ja Ennakoitu Polku (Turvallisuuden ja Vaurauden Kumppanuus)'

 

 

syyskuun 6. päivä 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com.  Löydätte minut myös alanwattsentientsentinel.eu.  On syyskuun 6. päivä 2007.

 

Tänään olen ajatellut kysymystä jonka monet ovat esittäneet minulle liittyen järjestelmään jossa huomaamme elävämme.  Tässä monoliittisessa järjestelmässä jossa taloudellinen ihminen on olemassa palvellakseen talousjärjestelmää, tätä outoa ilmiötä joka syntyi teollisuudenajalla.  Se on yhdistelmä, itse asiassa kapitalismin ja marxismin synteesi, jonka ihmiset vain hämärästi ymmärtävät tänä päivänä.

 

Kun ymmärtää marxismin takana olevat teoriat, se perustuu dialektiikkaan.  Itse asiassa, se ei saanut aikaan sitä mitä sen seuraajien enemmistö olisi odottanut.  Heidän enemmistönsä oli keskiluokkaa ja Marx antoi äänen teorialle joka oli hänen aikanaan nykyaikainen.  Hän ei keksinyt sitä.  Hän ei julkistanut sitä ensimmäisenä.  Bakunin, Proudhon ja muut olivat esittäneet sen häntä aikaisemmin, ja muut vieläkin aikaisemmin.

 

Marx käytännössä varasti sen jonka hän näki henkisenä voimana jota oli käytettynä hänen aikaansa asti jotta kaikki ihmiset oli saatu palvelemaan maitaan ja kuninkaallisiaan ja pappejaan ja niin edelleen.  Hän ohjasi tuon henkisen voiman massoja kohti jotka palvelivat alistajiaan, lopulta tuo on se mitä hän teki.  Sen sijaan että hän olisi vapauttanut ihmiset, ihmiset kokonaisena kansakuntana tai kulttuurina, hän ohjasi heidän kaiken energiansa - ja antoi sen - heidän alistajilleen, talousjärjestelmälle; heidän fyysinen elämänsä, heidän vapaa-aikansa, heidän ajatuksensa ja ideologiansa suuntautuivat kaikki ja ne annettiin niiden käyttöön jotka johtivat materiaalista maailmaa, luoden eräänlaisen talousihmisen, joka oli olemassa palvellakseen järjestelmää.  Sitä kutsuttiin järjestelmän tekniikaksi.

 

Kolmas tie tai aalto oli taas kapitalismin ja kommunismin synteesi.  Yksi kommunismin päämääristä on vallan keskittäminen, kaiken auktoriteetin, kaiken käyttövoiman, kuten sähkön, bensan, öljyn, kaikki resurssit keskusvallan alaiseksi, yhdessä vielä erään asian kanssa jota he eivät unohtaneet, eli asiantuntijaluokka joka jo hallitse talouselämää.  He tiesivät että se piti ottaa käyttöön.  Siten he antoivat vallan taloustieteen mestareille, jotka johtivat ihmisten elämiä pitkän aikaa.  Lännessä sama tehtiin eri kaavun alla ja eri terminologiaa käyttäen.  Jos katsoo historiaa, yhteiskunnan evoluutiota lännessä samaan aikaan 1900-luvulla, voi huomata että valtaa on asteittain siirretty suurelle byrokraattien ja hallituksen valvonnan keskusjärjestelmälle.

 

Sota oli yksi pääasiallisista tavoista käyttää tätä koska hallitus laajensi valtaansa kaikille aloille jotka olivat tarpeellisia ihmiselämälle, jatkuvuudelle, kuten sitä nyt kutsutaan; kaikki maanviljely, ruoan kulutus ja jakelu ja energiavarannot.  Siksi ei ole yllättävää nähdä kuinka me olemme tänä päivänä uudelleensuunnitellussa päivitetyssä parannetussa neuvostojärjestelmässä koska olemme eläneet samassa järjestelmässä eri nimien alla pitkän aikaa.

 

Jos haluaa nähdä todellisen neuvostojärjestelmän, on katsottava YKta ja sen politiikkaa koska kaikki perustuu siinä talousihmiseen, massaihmiseen joka palvelee maailman valtiota.  Tuollaisessa massajärjestelmässä palvelemisessa ei ole tilaa lainkaan yksilöllisyydelle.  Ihminen on numero.  Hän on kuluttaja ja tuottaja.  Lukekaa YKn lausuntoja ja käytäntöjä koska ne ovat neuvostoihanteen huippukohtia.  Niiden tarkoitus ei koskaan ollutkaan auttaa yksilöä.  Itse asiassa, monin tavoin kyse on sodasta yksilöä vastaan.  Suuri valhe on että yksilöt ovat aina aiheuttaneet ongelmat kautta historian, jonkun satunnaisen ihmisen itsekkyys.  Se on osittain totta, mutta nuo ko. yksilöt jotka annetaan esimerkkeinä ovat aina sattuneet kuulumaan tiettyihin järjestöihin.  Tässä on kyse tietynlaisista ihmisistä jotka kuuluvat tiettyihin järjestöihin jotka ovat aiheuttaneet niin paljon siitä kurjuudesta josta ihmiskunta on kärsinyt.

 

Palatakseni kysymykseen joka minulle usein esitetään:  Se on, "Voimmeko siirtyä seuraavaan vaiheeseen ja silti pitää kiinni kaikista hyvistä asioista?"

 

Pidän itsestään selvänä että hyvillä asioille he tarkoittavat kaikkea mistä he nauttivat, fyysisistä asioista materialistisessa maailmassa joita he voivat ostaa ja hankkia ja niin edelleen ja joiden kanssa voivat leikkiä; tai sitten kommunikaatioita, tiedettä.  Voivatko he ottaa ne mukaansa?  He katsovat menneisyyttä barbaarisena, ja se kauhistuttaakin heitä kun he ajattelevat sen oloja, mutta teollisuuden ajan edeltänyttä maailmaa ei voi verrata tämän päivän maailmaan mitä tulee ihmisten onnellisuuteen, koska ihmiset elivät kylissä ja maalaisetkaan eivät kaivanneet asioita joita heillä ei koskaan ollutkaan.  Hän ei tehnyt töitä kahdeksasta viiteen.  Hän teki töitä omaan tahtiinsa ja piti taukoja ja puheli ihmisten kanssa joita tapasi ja vitsaili ja niin edelleen.  Mutta on helppo sekoittaa työ ja tarpeelliset tehtävät.

 

Jos katsoo jotain nk. primitiivisiä kansoja joita vielä on olemassa, he käyttävät enimillään nelisen tuntia ruoan keruuseen tai valmistamiseen, tai istuttamiseen ja niistä huolehtimiseen.  Lopun päivää he tekevät mitä haluavat.  Teollisuuden ajan mukana tulivat ihmiset jotka tieteen nimissä halusivat tehdä tehokkuudesta ensisijaisen päämäärään kaikessa yhtiöiden järjestyksessä.  He yrittivät eliminoida kaiken haaskatun tai turhan energian ja ajan jotta ihmiset voisivat tuottaa enemmän, käyttää enemmän toimestaan työhönsä.  Se tarkoitti usein sitä että ihmisen oli nopeutettava toimiaan pysyäkseen koneiden perässä, eikä toisin päin.  Silloin suuri päätös, suuri muutos tehtiin sen välillä palveleeko talousjärjestelmä ihmiskuntaa vai palveleeko ihmiskunta talousjärjestelmää.  Tiedämme kumpi voitti koska palvelemme sitä tänä päivänä.

 

Ennen, taas, teollisuuden aikaa, oli monia ihmisiä joiden ei tarvinnut olla järjestelmässä jos eivät halunneet.  Heillä ei ollut kiinteistöveroja.  Heillä ei ollut kaikkia hallituksen byrokratioita yllään jotka olisivat estäneet heitä pystyttämästä majaansa metsään.  Tänään kaikki on pakotettu tämän järjestelmän alle ja siitä on tulossa yhä totalitaarisempi mitä edemmäs menemme.  Kaupungeissa ja esikaupungeissa se yllättää minua etenkin nähdessäni sen Pohjois-Amerikassa.  Se on kai kaikkialla tähän mennessä, jossa kaikenlaiset katukomiteat ja lähiökomiteat jotka koostuvat VIP-ihmisistä, jotka ovat vähän muita koppavampia ja istuvat koulujen ja muiden johtokunnissa, kaikenlaiset vapaamuurari-ihmiset.  Ne jotka kuuluvat kaikkiin klubeihin joista näkee kaupunkien porteilla olevissa tauluissa kaikkine symboleineen.  Nämä ihmiset perustavat komiteoita ja päättävät sitten saako ihmisillä olla kaksi autoa talonsa ulkopuolella vai ei yhtään, tai kuinka usein - eikä tämä ole vitsi - autotallinovi saa olla avoinna päivisin.

 

He säätävät säännöt ja säädökset, vielä senkin millä värillä talonsa saa maalata ulkopuolelta, ja maalaukseen pitää anoa lupa.  No, sehän on joko oma talo tai ei ole.  Kumpi se on?  Kuuluuko se hänelle vai ei?  Jos se kuuluu hänelle, kuten tiedämme että ei kuulu (teeskennellään hiukan), jos se kuuluu hänelle ja hän maksaa itse asuntolainaansa (mortgage, kirjaimellisesti kuolon mittari), kenellä sitten olisi oikeus sanoa millä värillä sen saa maalata, vaikka haluaisi maalta sen pilkulliseksi?  Mutta tämä on tekniikka jolla standardisoidaan kaikki ja johon meidät pakotetaan.  Se ei tapahtunut sattumalta koska neuvostojärjestelmä oli samanlainen.  Sielläkin oli tuollaisia komiteoita, vaikkakin ihmiset pääasiassa vuokrasivat asuntonsa.  Samoin kuin mekin, mekin todella vain vuokraamme niitä.  Maksamme vain suurempaa vuokraa ylellisemmästä asunnosta paremmalla alueella.  Teeskentelemme omistavamme ne, kunnes ei ole varaa maksaa veroja jolloin hallitus tulee ja heittää ulos, tietysti tuntien syvää myötätuntoa.

 

Neuvostojärjestelmä oli mallina lännelle.  Tästä on keskustelu YKn asuinalueiden alalla, nämä komiteat ja katukomiteat ja alueelliset komiteat mukaan lukien, tämä ikuisesti kasvava pyramidi pikkuisia vapaaehtoisia byrokratioita joista ihmiset etsivät itselleen statusta ja titteleitä.  Neuvostokäytännöt ovat kaikkialla ympärillämme.  Kasvamme siihen.  He vain eivät käytä samoja nimiä.  He eivät kutsu tätä kommunismiksi.  Tätä kutsutaan kommunitarianismiksi, ja siksi kaikki paikalliset televisio- tai radioasemat kautta maidemme näyttävät uutisissaan pieniä tapahtumia, juhlapäiviä ja gaaloja, se ovat meidän yhteisöllisiä tapahtumiamme.  Lopulta, osallistuminen tulee olemaan pakollista.  Lopulta meitä tullaan kuulustelemaan miksi emme ottaneet osaa.  Oletko epäsosiaalinen?  Ja ehkä pitäisi tehdä toinen ÄO-testi ja psykologinen arviointi.  Tuo kaikki on tulossa.

 

Tämä keskittämisen taktiikka oman luontonsa mukaisesti välttämättä eliminoi kilpailun.  Se on ollut menossa jo ennen minun syntymääni.  Lännessä niitä kutsutaan valtauksiksi kun suuret yhtiöt ottavat haltuunsa pienempiä ja sulattavat ne itseensä kuin solu joka syö bakteerin.  Valtio, hallitukset, ja byrokratiat pitävät siitä koska heidän on helpompi kommunikoida yhdelle ryhmälle joka hallitsee kaikkea sähkönjakeluamme esimerkiksi, tai puhelinkeskustelujamme, kuin toimia monien kilpailevien firmojen kanssa.  Oman luontonsa mukaisesti pedon pitää sulattaa itseensä kaikki muu keskittääkseen kaiken.  Ihmiset pitävät tätä hallituksen ja kaikkien informaatiojakelukeskusten ja lähteiden ja yhtiöiden yhteistyönä, kautta puhelimien, tietokoneiden ja faksien, niiden antaessa tietoja hallituksen osastoille tässä täydellisen tietoverkoston järjestelmässä.  Kaikki ovat siitä kuulleet mutta monet eivät siitä välitä.  He eivät välitä siitä että heitä kuunnellaan ja seurataan ja kaikki mitä he sanovat ja tekevät tallennetaan, tai mitä ostavat ja niin edelleen.  Enemmistö ei välitä.  He ovat onnellisia orjia ja ongelma ei ole heidän.  Ongelma on niiden harvojen jotka arvostavat yksityisyyttään.

 

Yksityisyys on asia jonka puolesta ihmiset ovat taistelleet fyysisiä sotia - oikeudesta yksityisyyteen ja jopa omaan kotiinsa.  Ei kestänyt kauaa ennen kuin hallitus hiljaisuudessa otti kaiken tuon valtaansa, kodit ja yksityisyyden mukaan lukien.  Yleisölle annetaan aina hyvä syy, jotta heidät pidetään turvassa.  Turvassa keneltä?  Jotta kaikki saadaan turvattua koska joukossamme on terroristeja, koska lopultahan, meidän sulautuessa aina suuremmaksi tahraksi joka sulattaa kaiken, kaikkien pitää olla ennakoitavissa.  Kaikkien pitää olla selitettävissä ja heidän kaikkien tekojensa pitää olla ennakoitavissa koska tätä järjestelmää johtaa psykopatia, ja psykopaatit haluavat hallita kaikkia.  Tällaisia hallintafriikkejä löytyy yhteiskunnan kaikilta alueilta.  Itse asiassa on luonnonlaki että jokainen elävä organismi, ameebasta lähtien, yrittää hallita lähiympäristöään jotta sen selviytymismahdollisuudet olisivat paremmat.

 

Ongelma on siinä paljonko pitää hallita tarpeen mukaisesti, ja missä vaiheessa siitä tulee liioiteltua ja neuroottista ja psykoottista, ja tuhoavaa?  Koska olemme ihmisiä, meillä on mahdollisuus tehdä valintoja ja tätä kutsuttiin ennen alemmaksi luonnoksemme vs. korkeampi luontomme, henkinen vastaan fyysiset tarpeemme.  Materia, henki, korkeampi, alempi, mitä tahansa termejä haluaakaan käyttää, kyse on samasta asiasta.  Mutta meillä on kyky valita ja päättää, ja tätä kykyä pienellä ameeballa ei ole, paljonko vahinkoa aiheutamme käydessämme elämämme läpi henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti.  Mutta yhteiskunnassa monilla on julki tuotu tarve yksilöllisyydelle.

 

Se osoittaa itsensä yleensä ensin heissä joita nyt kutsutaan teini-ikäisiksi, joka on melko uusi ilmaus jos ollaan rehellisiä, kun ikäryhmät erotettiin toisistaan ja siten luotiin se mitä nyt kutsutaan teiniksi.  Kapinallinen, joka ei todellisuudessa ole kovinkaan kapinallinen, on joku joka yrittää luoda oman identiteettinsä perhesuhteiden sisällä, ja ystäviensä keskuudessa, ja järjestelmässä.  Tämä oli ensimmäinen heikko kohta jota käyttivät ne jotka tuntevat järjestelmän ja ihmisluonteen.  He loivat meille muodit eroittaakseen heidät enemmän.  Ei ole väliä että nuoret eivät tiedä että heille on vain annettu vanha muoti uudessa muodossa, kunhan he itse luulevat olevansa erilaisia.  He kaikki pukeutuvat samoin, tekevät samoja asioita ja omaksuvat kielen joka heille annetaan.  He eivät keksineet termejä joita he käyttävät.  Ne annetaan heille elokuvien ja monien muiden tapojen kautta.

 

Kun 60-luku tuli, yhtäkkiä olikin muodikasta että miehillä oli pitkä tukka, ei siinä mitään.  En pidä lyhyistä hiuksista itsekään koska se muistuttaa minua antiikin Rooman ajoista tulleesta sotilaskulttuurista.  Kaikilla sotilailla oli lyhyt pystytukka.  Sieltä se tulee.  He ajavat sen miltei ihon myötä pään takaa niskaan asti ja ylöspäin, joten lyhyt tukka oli armeijaa varten.  Kun yhteiskunnassa kaikilla on lyhyt tukka, tietää että on sotilasmaisessa yhteiskunnassa.  Mutta 60-luvulla siitä tehtiin joksikin aikaa muodikasta että nuorilla oli pitkä tukka, ja miehet taas omaksuivat tyylin joka oli ollut muodissa 1800-luvulla.  He eivät tietenkään tienneet sitä.  Tytöt omaksuivat minihameet, jotka oli tuotu esille jo 20-luvulla, mutta kunhan he luulivat että ne olivat uutta, ja olevansa ensimmäisiä jotka käyttivät niitä, ja heidät pidetään tietämättömyydessä, se voidaan tehdä aina uudelleen.

 

Platon, kirjassaan Valtio, puhuu teollisuuksista jotka ovat tarpeellisia kulttuurin luomiseksi ja hallitsemiseksi.  Muotiteollisuus on niistä yksi, kuten myös musiikkiteollisuus ja draamateollisuus, jota nyt kutsumme elokuvateollisuudeksi.  Emme katsele tänä päivänä vain kollektiivista hyppelyä renkaiden läpi kapeaa polkua kohti; sekin on totta, niin tapahtuukin, mutta on myös muutamia jotka pyrkivät yksilöllisyyteen joka ei vahingoita muita ihmisiä, vaikkakin heitä tullaan syyttämään juuri siitä massajärjestelmän taholta.  Kaikki jotka eivät mene järjestelmän mukana ovat epäilyksenalaisia ja aiheuttavat paranoiaa ja ovat uhkana, niille jotka ymmärtävät hyvin vähän, eli massalle itselleen.  Massa haluaa olla yhtä.  He haluavat mukautua.  Mukautua, con-form (con=huijata, form=muoto), yhdenmuotoisuuteen.  Tuo on ollut massaihmisen luonto kaikkina aikoina.  Näyttäkää samalta.  Olkaa samanlaisia.  Pitäkää katunne samanvärisinä.  Hankkikaa numeropilkkunumero lasta, kaksipilkkujotain, ja niin edelleen.  Standardisointia, yhdenmuotoisuutta ja mukautumista, siitä kaikessa on kyse.

 

Taistelu tuon ja muutamien yksilöiden välillä jokaisen sukupolven kohdalla, jotka haluavat tavoittaa potentiaalinsa itse, nähdä mitä pystyvät tekemään itse, ei toisten hallittavana, vaan tutkien ympärillään olevaa maailmaa ja sen kaikkia puolia.  On mielenkiintoista huomata että kaikki auktorisoidut kapinalliset ryhmät, huolimatta siitä ilmenevätkö ne seksuaalisen vapauden muodossa, taloudellisen vapauden tai minkä muun tahansa, ne aina päätyvät suureksi rekisteröidyksi ryhmäksi, ja he ovat tyytyväisiä siihen, ollen jonkinlainen alaosasta, alakulttuuri kulttuurin sisällä, kunhan ne ovat auktorisoituja ja seuraavat kollektiivin pääsääntöjä.

 

Mitä nämä isot pojat oikein haluavat, isot psykopaatit, ne jotka pääsevät huipulle ja ratsastavat egollaan, egollaan jota ei voi hiljentää?  He kerskuvat siitä koska se on psykopatian merkki ja se liittyy valtaan.  George Orwell antoi tähän vastauksen kirjassaan 1984, jossa Winstonia kiduttaa hänen pomonsa joka kuului hierarkiaan, ja O'Brien, hänen pomonsa, vastaa: he haluavat valtaa, pitää kiinni vallastaan ikuisesti, lisää valtaa ja lisää valtaa, totaalista valtaa; ja totaalinen oli oikea etuliite siihen, valta itse, kuten kaikki asiat, omaa dialektisen merkityksen.  Yksi on että omaa valtaa jonkun toisen yli, pystyy hallitsemaan.  Toinen tarkoittaa että on valtaa tehdä jotakin, pystyy tekemää jotakin, omaa siihen kyvyn.  Tämä voidaan aina supistaa elämän perusasioiksi, potenssiksi.  Siksi vapaamuurarien järjestöt käyttävät niin paljon seksuaalista sanastoa,.  Heillä on seksuaalinen ilmaisu kaikelle, ja mitä ylemmäs he kohoavat sitä seksuaalisempaa heidän kielensä on.  Kaikki liittyy potenssiin ja viriiliyteen ja niin edelleen.  Obeliskia ei tarvitse edes mainita.  Mutta voimaa ja kykyä kutsutaan myös potenssiksi.

 

Kyvyn omaaminen ei tarkoita että haluaa hallita.  Se tarkoittaa kyvyn omaamista tai hallitsemista.  Voima voi siten tarkoittaa hallintaa tai potenssia, mitä tulee kykyihin.  Kun valtaa käytetään tarkoittamaan muiden hallintaa, se on potenssin tai kyvyn kieroutuma - aivan kuten seksuaalinen sadisti on seksuaalisen rakastajan kieroutuma.  Dialektiikka on aina vieri vieressä.  Siten tämä osoittaa että voimme puhua asioita, voimme nähdä ne tietyllä tavalla, kun taas ryhmässä meille puhuva henkilö voi tarkoittaa aivan eri asiaa.  Siksi sanat joita käytämme pitää ymmärtää tarkasti.

 

Poliitikot tekevät niin, ainakin heidän käsikirjoittajansa heidän puolestaan, ja lakimiehet tekevät niin kaiken aikaa.  Mutta keskivertoihminen käyttää sanoja ja termejä ja fraaseja jotka luulevat ymmärtävänsä mutta eivät todellisuudessa ymmärräkään.  Se on sama kuin joku puhuisi Jumalasta kristityssä kulttuurissa.  He pitävät itsestään selvänä että kaikki puhuvat saman ilmiön vaikutelmasta.  Siksi he eivät tajua kun ihmiset kuten George Bush, jolta kysyttiin onko hän kristitty, sanoo, "jos tarkoitat olenko syntynyt uudelleen, vastaus on kyllä."  Ja kristityt tyytyvät tuohon.  He kuulivat heille tutun termin ja heti paikallistivat sen omassa muistipankissaan ja vertaisivat sitä kaikkiin muihin fraaseihin hyväksyäkseen sen; ja bingo, George olikin yhtäkkiä kristitty, mutta hän sanoi vain, "jos tarkoitat olenko syntynyt uudelleen".  Vastaus oli kyllä, ja hän olikin; koska vapaamuurariudessa ihminen nousee kuolleista seremoniassa ja syntyy uudelleen.

 

Ihmisiä voidaan huijata niin helposti terminologian tahallisella väärinkäytöllä.  Rakkaudella itsellään on monia merkityksiä eri ihmisille.  Siksi mitään ei voi pitää itsestään selvänä kun kuulee näitä ytimekkäitä mitään tarkoittamattomia lauseita joita poliitikot päästävät suustaan allekirjoittaessaan suuria kansainvälisiä sopimuksia yhdistymisistä tai keskittämisestä, kuten nyt tehdään.  Keskitämme valtaa vielä entisestään.  Se on jatkunut sitten 1800-luvun.  Siitä Amerikan sisällissodassa oli kyse.  Siitä suurissa sopimuksissa Kanadassa oli kyse kun he toivat provinssit, jotka olivat teknisesti riippumattomia alun perin toisistaan, tai keskitetystä vallasta.  Nyt vain nämä isot talouspojat jatkavat seuraavalle askeleelle yhdistäen Amerikkojen valtioita.  Se on jo tehty Euroopassa, Euroopassa jossa maat jotka äänestivät kielteisesti muutaman kerran, mutta isot pojat eivät antaneet periksi ja peloittelivat yleisöä ja sanoivat "te jäätte jälkeen, jäätte ulos kaupparyhmästä, palaatte takaisin barbarismiin ja köyhyyteen, ette saa osaanne, jäätte jälkeen".  He rakastavat sanaa behind (jälkeen, takapuoli), mutta ylipapit usein niin tekevätkin.

 

Amerikoissa he ovat vielä ylimielisempiä koska kaikki elävät niin hyvin verrattuna muuhun maailmaan, yksinkertaisesti ilmaisen tai helposti saatavan luoton vuoksi.  Pitäkää hauskaa ja kuluttakaa, miksi teidän pitäisi vaivata päätänne pienillä yksityiskohdilla kuten maanosien yhdistämisellä kun voitte pitää hauskaa?  Eläkää tätä päivää varten.  Haluattehan sen nyt?  Ostakaa, ostakaa ostakaa.  Siten, he ovat ylimielisiä avoimesti, ja kertovat ihmisille latteuksia kuten "sisäistä voimaa".  "Yhtenäisyyttä ja monimuotoisuutta jäkäjäkäjäkäjäkä", joka riittää tyydyttämään yleisön, jotka isot pojat on kouluttanut uskomaan että heillä on heidän etunsa sydämellään koska he ovat niin erityisiä ihmisiä että tulevat erilaisista kohduista, eihän kukaan voisi kertoa sellaisia valhevonkaleita, vain koska "en itse voisi tehdä niin".  Siksi he pystyvät siihen.  He ovat ylimielisiä työntäessään meitä kohti keskittymistä.

 

Eikä se tule olemaan kaiken loppu, koska kun Amerikat ja Tyynenmeren maat on yhdistetty, ja Australia sekä Uusi-Sellanti on yhdistetty Vietnamin ja monien muiden valtioiden kanssa, silloin YK, lyhyen ajan kuluessa, tulee etualalle ja ottaa käsiinsä vallan, mitä varten se alunperin perustettiinkin.  Sillä tulee olemaan yksinoikeus työntää päätöksensä kaikkien maiden väestölle, joiden on yhtäkkiä toteltava, tai muuten; koska YK tulee toimimaan maailman poliisina sen jälkeen kun Kiina ottaa vallan USAlta vähäksi aikaa, ja kaikki lait tulevat tulemaan YKlta.  He ovat säätäneet lait YKssa jo itse asiassa monien vuosien ajan, ja kaikki hallitukset vain allekirjoittavat ne laeiksi omissa maissaan.

 

Kaikki resurssit on annettu myös YKn haltuun, koska, kuten sanoin, olemme tekemisissä talousjärjestelmän kanssa, jossa kaikki elintarpeet jaetaan keskitetyn organisaation kautta.  Tämän YKn Maanviljelysministeriö mainitsi joitakin vuosia sitten kun sen johtaja puhui siitä miten ruokaa on aikaisemminkin käytetty aseena ja voimana - jolla ihmiset pakotetaan tottelemaan, ja se on totta.  Näin on aina ollut.  Mutta hän vihjasi myös että sitä käytettäisiin uudelleen.  Näimme tämän Ensimmäisessä Persianlahden sodassa kun he näännyttivät nälkään irakilaisia ja loivat tämän 'ruokaa öljystä juonen, jossa YKn johtajan poika mukana mutta onnistui jonkun puhdistusaineen ansiosta selviytymään miltei putipuhtaana, vaikkakin hiukan törkyä jäi häneen kiinni; koska huipulla ei ole mitään pyhimyksiä, huolimatta siitä mitä hyväntekeväisyysjärjestöä he johtavat.  Vanhin temppu kirjassa on hyväntekeväisyys.  On vaikea hyökätä jotain vastaan joka näyttää niin hyväntahtoiselta ja epäitsekkäältä, ainakin sanoissaan; mutta heidät tuntee teoistaan, ei sanoistaan.  Teoistaan heidät tunnetaan.  YKlla ei ollut ongelmia näännyttää ihmisiä nälkään saavuttaakseen poliittisen päämääränsä - muistakaa se.

 

Tänä viikonloppuna Islannissa, YK piti maailmankokouksen, jonne tietysti kaikki oli kutsuttu.  Siksi he pitävät niitä tuollaisissa maissa, mutta he kutsuivat sinne kaikki tiedemiehet eri maista, YKn liittolaiset tietysti, siellä keskusteltiin maailman ruoasta ja tulevaisuudesta, ja agri-yhtiöiden edustajat olivat kaikki siellä; Archer-Daniels Midland (ADM, Adam), maa, punainen, ruoste, ja niin edelleen.  Nämä kaikki tyypit olivat siellä ottamassa vastaan käskyjään tulevaisuutta varten, koska YK tulee olemaan maailman ainoa ruoanjakaja kaikille alueille, kuten he haluavat niitä kutsua, tai valtioille, ja sen on tarkoitus pitää väestömäärät kurissa.  Heidän allaan olevat alakomiteat ja alueelliset hallitukset, joiksi kansalliset hallituksemme tulevat muuttumaan lopulta, joutuvat valvomaan sitä, aivan kuten Kiinassa; koska YK on sanonut että Kiinan väestönhallintapolitiikkaa tullaan käyttämään kaikkialla maailmassa.  Kiina on mallivaltio koko maailmalle, eikä se ole vielä saanut käytäntöään loppuun saakka, se jatkuu vielä seuraavaan vaiheeseen.

 

He pitivät siis tämän kokouksen Islannissa liittyen ruokaan ja maailmaan ja tulevaisuuteen, ja meille näytetään pikku paloja ehdollistamista varten jotta saamme kuvan että asiantuntijat pitävät huolen kaikesta.  Mutta ainoa asiantuntija joka sinullakin on, on sinä itse, jos suunnittelevat omaa elämääsi.  Kun joku muu tekee sen puolestasi sinulla on suuria ongelmia, etenkin jos se liittyy elämän perustarpeisiin, eli ruokaan ja veteen.  Joten ne joita asia kiinnostaa, olen varma että he voivat itse lukea asiasta netistä, ilman että soittavat tai kysyvät siitä minulta jotta tekisin sen heidän puolestaan, ja saada selville mitä kokouksesta annettiin yleisölle märehdittäväksi.

 

Näitä kokouksia on pidetty monien vuosien ajan; ja siitä he puhuvat, kestävästä kehityksestä.  Siihen kuuluu väestömäärä, ja kyllä, te kaikki olette sen edustajia mitä he kutsuvat väestöksi.  Olette yksi massasta.  Olette massassa.  Olette osana massaa, huipulla olevien näkemyksen mukaan, koska olette numeroja, ja olette hyviä tuottaja-kuluttajia.  Nämä ihmiset suihkuttavat meitä kun tuholaisia kansainvälisen Ilmavoimansa kanssa, muuttavat säätä, rokottavat meitä kamalla jota kukaan ei pysty analysoimaan, perustuen uskoon.  Kaikki lääkärit uskovat mitä purkin kyljessä lukee, ja ruiskuttaa sen pikku-Tomiin joka joutuukin autismin uhriksi ja sitten heille sanotaan, minkäs sille tekee, autismi vain on lisääntynyt hirveästi; ja huomiokyvyn puute lisääntyy, ja lääketeollisuus kasvaa j kasvaa kun he jakavat aina vain enemmän pillereitä rokotusten sivuvaikutusten vuoksi.

 

Elämme aikamoisessa maailmassa, ja nämä viisaat, wise guys - heillä on katuälyä (street wise), siksi heitä kutsutaan siten.  He ymmärtävät tämän.  He näkevät kaiken läpi.  He nauravat itsekseen.  Koulutettu väestö saa nähdä asiat tottelevaisesti, ja heitä aina huijataan, eivätkä he koskaan tajua mistä on kyse, uhrit itse.  Hyväntekeväisyyden ja hyvien töiden varjolla salaiset järjestöt ovat olleet olemassa tuhansien vuosien ajan.  Jos ihmettelet miksi he käyttävät pientä neliötä - suoristavat jälkeläisensä, oman potenssinsa, huomaa vain missä kohtaa se roikkuu, ja perinteisesti se on tehty lampaannahasta.  Arvatkaa ketkä lampaita ovat?  Kyllä, teitä kustaan silmään molemmista suunnista, koska nämä tyypit saavat kaikki urakat alueellanne.  He jakavat tavarat.  He jakavat nämä keskenään.  He ostavat omista kaupoistaan, toistensa kaupoista, ja ohittavat ne jotka eivät kuulu heidän järjestöihinsä.  He ristivät kämmenensä hopean tai setelien kanssa, kuten olen nähnyt tehtävän, tarkastajille saadakseen palveluksia.  Tällaista näiden hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta on, ja ne pellet jotka ajelevat pikku autoissaan paraateissa ja pukeutuvat hassuihin hattuihinsa, tutkikaapa mistä niissä on kyse.  Omassa tietämättömyydessänne, etenkin kristityssä Amerikassa, koska siinä on kyse siitä kun malemuutit (?) teurastivat joukon kristittyjä, perinteisesti, voittajat kastoivat hattunsa vereen.  Ja nämä tyypit ajelevat typerissä autoissaan kuin pellet ja naurattavat lapsia tai huutavat heille paraateissa.  Jos tämä ei hatuta teitä, ei mikään.

 

Tietämättömyys on vaatimus totalitaristisen järjestelmän onnistumiselle.  Tietämättömyyttä pitää rohkaista luomalla hemmoteltujen lasten yhteiskunta, sosialistinen yhteiskunta jossa kukaan ei halua aikuistua.  Katsokaa ympärillenne ja valitettavasti tässä on onnistuttu enemmistön kohdalla, koska muutaman sukupolven ajan ei ole enää ollut vanhempia ihmisiä jotka olisivat omanneet viisautta jota jakaa eteenpäin siinä määrin kuin olisi tarvittu muutosta varten.  Nyt väestö on epäkypsää ja heitä on helppo huijata.  Tätä tekniikkaa on käytetty yleisöä vastaan: asiantuntijoiden johtama maailma, jotka voivat puhua täyttä potaskaa ihmisille, mutta he osaavat sanoa asiat vakuuttavan kuuloisesti, ja ihmisiä on näin helppo huijata.  Sama juttu kuin antiikin aikoina kun papisto sanoi ettei tulta saanut enää käyttää koska tulessa oli taika ja he olivat tulen jumalia, joten heille piti maksaa tulen sytyttämisestä, koska se oli pyhä.  Ennen sitä, se ei ollut pyhä.  Nyt se on pyhä.  He tekivät näin yhdelle sukupolvelle, ja jokainen kasvava lapsi luuli sitä todeksi.  Heidän oli toteltava sitä vain koska se oli olemassa.  Logiikasta ei ole puhettakaan, ehdollistaminen oli tullut sen tilalle, ja voitti.  Näitä huijauksia on vedetty kautta aikojen.  Nyt kyseessä on sama temppu, käytetään asiantuntijoita, kuten Bertrand Russell sanoi, hän oli iso tekijä Tavistockissa, ja muut hänen jälkeen, että he loisivat maailman jota johtavat asiantuntijat jossa kukaan ei osaisi tehdä mitään ilman asiantuntijan neuvoa.

 

Mitä kaikkien ammattien on tehtävä niiden syntyessä?

 

Niiden on vakuutettava väestölle että he ovat tarpeellisia.  He alkavat palveluina ja ennen pitkää ovatkin viranomaisia joilla on valtaa, säätäen lakeja ja sääntöjä joita kaikkien pitää totella.  Ennen kuin lääketeollisuus sekaantui synnytyksiin, ja nykyään jo synnytysvalmennus jossa naisten enemmistö käy koko farssin läpi, heitä punnitaan ja pikku juttutuokion jälkeen heitä laskutetaan, tai sitten yleisöä, riippuen järjestelmästä jossa elämme.  He ovat hiljalleen vakuuttaneet yleisölle että heitä tarvitaan, että he ovat tarpeellisia.  Tämä alkoi yhden onnettoman tapauksen leviämisestä, sen suurentelusta, kaikkien peloittelemisesta ja bisneksen luomisesta.  Niin liikealalla tehdään.  Luodaan kriisi, tai ainakin liioitellaan jotain tapausta ja keksitään ratkaisu, joka on aina, "tarvitsette meitä."  Kaikki Hollywoodin elokuvat ovat työntäneet tätä etualalle alusta lähtien, ja silti ihmiset unohtavat että ennen Hollywoodia kätilöt avustivat lasten synnytyksissä länsimaissa, tämä oli ollut perinteenä vuosisatojen ajan.

 

Unohdamme myös että Amerikan intiaanien naiset vain kävelivät pusikkoon ja synnyttivät, ilman huutamista ja kyyneliä tai hysteriaa koska he eivät olleet kuulleet että heidän pitäisi muka tehdä noin, ainakin noina aikoina.  Kiinassa oli samoin.  Se oli jotakin jota oli tapahtunut ikuisuuksien ajan, miljoonien vuosien ajan, ja yhtäkkiä siitä tulikin kriisin aika, ja suuri bisnes.  Mutta he eivät tyydy siihen.  Heidän oli myös ehdollistettava ihmiset siihen että tarvitsisimme heitä jatkossakin, ja luonnollisesti syntyneestä lapsesta, kun sen kaikki osat olivat kohdallaan, yhtäkkiä tulikin kohde rokotuksille ja siitä tulikin neulatyyny lääketeollisuudelle, ja kohde myös joillekin pahantahtoisille agendoille joilla ihmisiä typerrytetään, jotta varmistetaan steriiliyden aikainen toteutuminen ja monia erilaisia ennenaikaisia ikääntymistauteja.  Tämän osoittavat tautien historian tilastot ja se miten asiat tänä päivänä ovat.

 

Tuo selviää myös kirjoista, kuten Charles Galton Darwinin Seuraavat Miljoona Vuotta, jossa hän puhuu miesten ja naisten hormonitasojen peukaloinnista jolla luotaisiin tiettyjä eliitin haluamia vaikutuksia.  Kyse on kauhunäytöksestä, mutta nämä tyypit eivät kirjoita toivelistoja.  He eivät kerro mitään salaliittoteorioita, joka on termi jonka eliitti itse keksi jotta kaikki leimattaisiin sillä.  Tämä ei ole salaliittoteoria.  He ovat pitäneet maailmanlaajuisia kokouksia väestön harventamisesta, ja YKllakin on Väestönhallinnan ministeriö.  Mitä luulette että se tarkoittaa?  Ihmisiä jotka kokoontuvat johonkin kerhoon ja toivovat jotakin?  Luuletko että heille maksetaan suurta palkkaa siitä hyvästä, että he saavat statuksensa ja kansainvälisen maineensa vain koska käyttävät elämänsä toivomiseen?  Vai luuletko että sen sijaan he tekisivät asialle jotakin?

 

Nämä ovat painavia ongelmia, ja silti, vain harvat pystyvät kohtaamaan ne.  Toiset haluavat vain leikkiä.  "Älkää puhuko huonoista uutisista."  "Hanki elämä."  "Ole onnellinen," kuten laulussa sanotaan.  Mitä onnellisuus on?  Onko onnellisuus sitä että on kuin mainoksissa olevat ihmiset, jotka saavat orgasmin ostaessaan uuden hammastahnan, tai kuntopyörän, tai jonkun hula-renkaan version joka auttaa heitä pääsemään eroon rasvasta jonka ovat hankkineet syömällä hampurilaisia pikaruokamainoksien neuvojen mukaisesti?  Onko tämä onnellisuutta?

 

Onnellisuuden on tultava sisältä käsin.  Se ei tule minkään ostamisesta.  Kun ostaa jotakin uutta, se on ohimenevää.  Siitä saatava trippi on ohimenevä.  Tämän mainostajat tietävät oikein hyvin.  Jos ihmiset olisivat tyytyväisiä ostoksiinsa, he lopettaisivat ostamisen.  Siten, kapitalismi ja tämä järjestelmä luo tyytymättömyyttä siihen mitä meillä on.  Siksi he keksivät aina uutta ja parempaa, rikki meneviä kelloja ja pillejä.

 

Sosiologian korkeammilla tasoilla ymmärretään hyvin miten auktoriteetti toimii ja miten sitä käytetään ja voidaan käyttää jotta ihmiset saadaan tekemään mitä muut ovat heidän puolestaan suunnitelleet.  Osa tästä liittyy omantunnon ymmärtämiseen, kaikilla on se, toivoaksemme, paitsi psykopaateilla.  Omatunto tuli etualalle hyvin lyhyeksi individualismin ajaksi kun protestanttiset uskonnot ottivat vallan katolilaisuudelta, ne olivat nousussa, kun taas vanha järjestelmä oli perustunut sääntöihin ja säännöksiin ja kollektiiviseen yhteiskuntaan, jossa auktoriteetteja toteltiin ilman kysymyksiä ja elettiin tietyssä määrin pelon alaisena.  Tuntemattoman pelon, yliluonnollisen pelon, ja helvetin pelon.  Kun protestanttinen uskonto alkoi, vähän aikaa, ihmiset niiden välissä tajusivat että heillä oli tahdon tai vapauden tunne.  Se sitten peitettiin nopeasti kun protestantismi pääsi vauhtiin ja siitä itsestään tuli auktoriteetti, kuten kaikista asioista pitää tulla tässä dialektiikassamme.

 

Omatunto on ankara hallitsija.  Se on yhtä ankara kuin ulkopuolinen auktoriteetti.  Huipulla olevat ymmärtävät tämän prosessin ja siten kaikki ne asiat jotka tekevät meistä itsemme.  Meille annetaankin rakennettu itse, joka kelpaa sille ajalla jona elämme; jos vastustamme sitä mikä on hyvää ja auktorisoitua aikanamme, omatunto tulee väliin.  Se saattaa olla hyvinkin tuhoisaa joka menee sitä vastaan.  Mutta he unohtavat kokonaan ihmisluonnon, koska ihmisluonto haluaa mennä yhteen suuntaan, ja omatunto toiseen.  Hakkaamme päätä seinään, kuten vanha sanonta kuuluu.

 

Ihmiset tänä päivänä luulevat olevansa vapaita koska ovat hyviä.  He ovat hyviä koska tottelevat oman aikansa järjestelmää.  Siten kaikki hyväksyvät sen ajattelematta asiaa.  He eivät ajattele kulttuuria jossa elävät tai aikaa jona elävät.  He ottavat sen annettuna.  He luulevat olevansa vapaita koska heille sanotaan että he ovat vapaita, ja saavat leikkiä enemmän kuin ennen.  He voivat murtaa vanhoja sääntöjä johon ihmiset aikaisemmin eivät pystyneet, koska tänä päivänä on uusia sääntöjä.  He luulevat olevansa vähemmän vallan alaisina, kun todellisuudessa ovatkin suuremman.

 

Poliiseja lukuun ottamatta auktoriteetti on tehnyt itsestään tänä päivänä näkymättömän.  Se pysyy poissa tieltämme kunnes emme pystykään maksamaan jotakin.  Autoa, vakuutusta, tieveroja, lupia, asuntolainaa, tai emme saa työtä, tai sairastumme.  Silloin nämä näkymättömät auktoriteetit tulevat nopeasti ja alkavat sanella elämäämme.  Tämä näkymätön auktoriteetti on nimetön kunnes kaadumme.  Sitä kutsutaan monin eri nimin.  Sitä kutsutaan hallitukseksi.  Sitä kutsutaan tieteeksi, mielenterveydeksi, normaaliudeksi, maalaisjärjeksi tai yleiseksi mielipiteeksi.  Se näyttää käyttävän ensisijaisesti suostuttelua saadakseen ihmiset taipumaan tahtoonsa.  Katsokaa television mainoksia.  Kaikissa niissä on kyse suostuttelusta.  Mainoksissa sanotaan konstailematta kaikille, jos kasvosi kärsivät tällaisista finneistä, olet ruma.  Haluatko näyttää tältä?  Ja sitten näytetään kuva jostakin tyypistä joka on nolostunut ja jonka luota kaikki tytöt kaikkoavat.  Heille ei ole ongelma sanoa meille mitä haluamme olla.  Näin hienovarainen suostuttelu toimii.

 

Heille ei erotteleminen ole ongelma, ja sillä saadaan ilmaistua mitä halutaan, ja sitä käytetään jatkuvasti.  Tämä nimetön auktoriteetti on tehokkaampaa kuin jos kuninkaan  miehet keihäineen ja nuijineen pakottaisivat ihmiset tekemään jotakin, koska, kuten sanoin, se on näkymätön kunnes kaadumme.  Se on tehokkaampaa kuin avoin auktoriteetti.  Ihmiset eivät huomaa että heidän odotetaan toimivan tiettyjen ohjeiden mukaisesti, heidän on seurattava niitä vain koska kaikki muutkin tekevät niin, he vain menevät mukana.  Kun jostakin tulee kulttuurimme, ihmisille ei tule mieleen että se on väärin ja että heitä ohjataan tai pakotetaan tai suostutellaan, kunhan he vain saavat leikkiä he näyttävät melko onnellisilta, niin kauan kuin sairastuvat tai menettävät työnsä tai kaatuvat jollakin tavoin.

 

Ihmiset pelkäävät myös kuolemaa, koska "minäkin vanhenen", koska tämä tuottamisen ja kuluttamisen järjestelmä, tässä vanhukset ovat pohjalla.  Nuoret myös, tietyssä määrin, mutta ainakin heistä voi kasvaa hyviä tuottaja-kuluttajia ja veronmaksajia, kun taas vanhukset eivät tee muuta kuin kuluttavat.  Siten he ovat kehnoja, ymmärrättehän, ja voimme nähdä miten järjestelmä kohtelee heitä, tämä yhteiskunta, ja vielä elokuvat ja draamat joita näemme joissa vanhukset näytetään aina seniileinä tai typerinä, tai eksentrisinä tai lapsellisina.  Sekin on tahallista, hyvin tahallista.  Mutta vanhuksista on päästävä eroon, jotka aikaisemmin voisivat jakaa viisauttaan jos halutaan hallita jokaista tulevaa sukupolvea täydellisesti.  On päästävä eroon niistä jotka voivat sanoa jotain ja jotka omaavat jotain sanottavaa.

 

Kuten laulussa sanotaan, "vapaus on vain toinen tapa sanoa ettei mitään ole menetettävää."  Emme tiedä mitä se on ennen kuin se on mennyttä.  Monet luulevat olevansa vapaita koska voivat ottaa luottokortin ja hypätä koneeseen tai mennä Disnleylandiin tai ravintolaan.  Nämä ovat kuitenkin auktorisoituja tapoja kuluttaa, joista pitää maksaa tuottamalla jotakin tai muuten.  Mikään tässä järjestelmässä ei ole ilmaista.

 

Ihmiset, kuten sanoin, palatakseni alkuperäiseen aiheeseeni, mitä hyvää voidaan ottaa tästä järjestelmästä seuraavaan?

 

No, se on oma asianne.  Kun olette koukussa johonkin tapaan elää on vaikea jatkaa ilman sitä.  Heille se olisi kuin puutteessa elämistä, kun taas ne joilla ei ole sitä ollutkaan voivat selvitä hyvin tuntematta puutetta.  Mutta tiede ja järjestelmä voivat edetä vain yhteen suuntaan kohti täydellistä tehokkuutta.  Kaikki ihmisten leikkiminen tulee katoamaan heidän luodessaan uudenlaisia ihmisiä jotka eivät tarvitse viihdettä, jotka eivät istu ahtamassa massujaan perunalastuilla ja kaikella muulla vastaanottimiensa edessä.  Heihin ei tarvitse ladata propagandaa niistä.  He eivät tarvitse mediaa laisinkaan, joka on ainakin asian yksi hyvä puoli.

 

Kun kaikilla on aivosiru ja heidät on luotu tarkoitustaan varten, eliittiä itseään lukuun ottamatta, heillä on sitten utopiansa ja heidän on tehtävä niin koska heillä ei ole vaihtoehtoa.  He voivat edetä vain yhteen suuntaan ja käytettävä kaikkia tieteitä mennäkseen sinne.  Se on heidän luonteensa.  Heillä ei ole valinnanvaraa.  Temppu on saada meidät kulkemaan heidän mukanaan heidän päivittäessään normaaliutta jatkuvasti, aina unohduksen laatikkoon saakka, ainakin tietoisen mielen.

 

Monet tulevat ottamaan sirun vapaaehtoisesti jos heidän tilansa on stressaava.  Tämä järjestelmä johon heidät on kasvatettu näyttää kaatuvan.  He eivät saa leikkiä.  Eivät ostaa.  He eivät pysty tekemään kaikkea sitä mihin ovat tottuneet ehdollistamisen avulla.  He luopuvat siitä vapaaehtoisesti hellittääkseen stressiään.  Ne jotka ovat jo liimattuina televisioihinsa ja tuijottavat sitä tajuttomina leuka alhaalla ovat jo osittain perillä.  Se on oire niillä jotka haluavat eskapismia koska todellisuus on liian raskasta.  He eivät ymmärrä todellisuutta jossa elävät.  He luulevat että heidän onnettomuutensa on heidän omaa syytään, kuten kaikki mainokset heille uskottelevat.  Kaikki moderni psykiatria - psykiatria itse ollen melko uusi tiede ja täynnä puoskarointia, ja kaikki trendit ja teoriat joita muutetaan sukupolvesta toiseen, ja jotka liittyvät vahvasti eugeniikkaan.  Psykiatria Toisesta Maailmansodasta näihin päiviin saakka vakuuttaa ihmisille että heidän pitäisi olla kaiken aikaa onnellisia, joka ei koskaan ole ollut itsestään selvää kautta koko historian, mutta jos siitä vakuuttaa tarpeeksi monia ihmisiä propagandan avulla, he uskovat sen.

 

Siksi suurin osa keskusteluista on triviaalia ja tarkoituksetonta.  Ne ovat järjestelmän hyväksymiä keskusteluja.  Ne ovat poliittisesti korrekteja keskusteluja.  Ne ovat ajankulua, eivät mitään sydämestä tulevia ajatuksia.  Ennen kuin tiedätte minkä puolesta taistelette, teidän on tiedettävä mistä on kyse.  Enemmistö ei tiedä missä asemassa ovat tällä hetkellä.  He luulevat että järjestelmä on vain pilaantunut yhtäkkiä.  Heillä ei ole käsitystä tieteistä eikä historiasta jotka ovat johtaneet heidät tähän kohtaan, tähän aikaan.  He luulevat että jos vain äänestävät huonot ihmiset pois viroistaan, paremmat ihmiset muuttavat kaiken.  Tämä on taas sosialistisen koulutuksen ansiota jota ovat saaneet, että joku muu tekee kaiken heidän puolestaan - isähahmo joka joko pelastaa heidät katastrofilta kuin messias, vaikkakin mieluummin, ollakseni rehellinen, he ottaisivat puvussa olevan miehen joka sanoo kaikki oikeat asiat näyttämöllä heidän yläpuolellaan.  Sitä alttari, altar, tarkoittaa, hän on altered, muuttunut.  He haluavat kävelevän ihmisen kaksijalkaisen joka sanoo kaikki oikeat asiat ja lupaukset, kuten hyvä isi ainakin, mieluummin kuin mitään yliluonnollista.

 

Mutta sillä ketä äänestää ei ole väliä, koska he kaikki kuuluvat samaan kerhoon.  He tuntevat agendan.  He tietävät keltä saavat määräyksensä koska työskentelevät kaikki saman ryhmän laskuun, pyramidin päällyskivelle.  Järjestelmä itse on monoliittinen.  Se ei voi mennä mihinkään muuhun suuntaan kuin kohti tätä.

 

Ne jotka luulevat että asiani ovat hyvin taloudellisesti, minulle ei makseta mistään, ei ole maksettu mistään ohjelmista joissa olen ollut.  Elän lahjoitusten varassa.  Luotan teihin voidakseni jatkaa tätä.  Kun se loppuu ja vähenee, kuten tällä hetkellä, sitten voin vain lopettaa tämän tekemisen ja te jäätte pyörimään ympyrää samojen asioiden parissa joita teille hoetaan tämän tyypin äänestämisestä, tai tuon, ja voitte vain toivoa että asiat tulevat paremmiksi ja voitte pitää kiinni kaikesta mitä teillä on kunnes niin tapahtuu, ja saatte sitten vielä lisääkin kaikkea; tämä puoli toista vastaan, tai tuo uskonto toista vastaan, tai tämä rotu tuota vastaan ja niin edelleen.  Vanhoja temppuja joita huipulla isot pojat pelaavat koska kaikkien maiden huipulla olevat psykopaatit ja älypäät kuuluvat yhteen kerhoon.  He yhdistyivät kauan sitten.

 

Ihmiset kysyvät minulta ennen kuin haluavat tietää miten päädyimme tähän, mikä vastaus on.  Koska he ovat tottuneet siihen että joku asiantuntija antaa heille pikavastaukset kaikkeen.  Neuvon heitä alkamaan ajattelemaan itse, ja heidän on saatava selville miten päädyimme tähän.  Mikä tämä todellisuus on jonka kaikki hyväksyvät?  Teidän on tehtävä työnne.  Jos jätätte sen toisten ihmisten huoleksi, he tulevat hallitsemaan teitä.  Se on koko jutun pointti.  Mikä elämässä on teille arvokasta?  Mikä teidän mielestänne on säilyttämisen arvoista tai sen arvoista että siihen kannattaa palata, tai mitkä osat ihmisluonnosta haluatte säilyttää, tai perheestä, tai mistä tahansa?  Toiset haluavat pikavastauksia pikakahvinsa ja hampurilaistensa kera.  "Älä puhu minulle ongelmista, anna minulle ratkaisu.  Tässä rahat."  Nuo ihmiset tulevat aina olemaan pimeydessä.

 

Kuten sanoin, yritän jakaa tietoja osoittaakseni miten tämä on kehittynyt, mitä sen takana on, älkääkä syyttäkö vain jotain muita ihmisiä tästä.  Ihmiset pyytävät nimiä, nimiä, nimiä.  Näette nimet ja kaikki kuuluisien pelureiden ja sukujen kirjat joita kaikissa maissa tuotetaan huipulla, jokaisessa kulttuurissa olevat sisäsiittoiset ihmiset, kaikissa yhteiskunnissa.  Muistakaa, he ovat vain vahvistettuja ilmiöitä siitä mitä teidän sisässänne on.  Sitä he ovat.  Älkää erehtykö siitä että monet ihmiset vihaavat koska ovat kateellisia.  On oltava rehellinen itsensä kanssa ennen kuin voi olla rehellinen minkään muun suhteen, etenkin sen kanssa mitä sanotaan totuudeksi.  Totuus ei leiki mitään.  Totuus ei välitä siitä mitä haluat ajatella.  Se on vain mitä se on.  Se ei välitä siitä mitä haluat sen olevan.

 

Jos haluatte että tämä jatkuu, voitte auttaa.  Muussa tapauksessa voin palata opettamaan hyvin pieniä ryhmiä ja saada siitä rahaa.  Vihaan rahajärjestelmää.  Mutta olemme kaikki sen alaisina.  Se on ainoa järjestelmä kunnes se muuttuu seuraavaksi tai ihmiset löytävät uuden tavan.

 

Hamishilta, koiraltani, ja itseltäni, hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)