Alan Watt - Cutting Through the Matrix - 12.09.2007

Hallitsevaa Vähemmistöä Palvelevan Tieteellisen Teknokratian Nousu

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja ohjelma on CTTM.  On syyskuun 12. päivä 2007.  Uudet kuulijat, kuten aina, käykää sivuillani osoitteessa cuttingthroughthematrix.com.  Saatte sieltä lisätietoja, paljon aikaisempia ohjelmiani on siellä ilmaiseksi ladattavina, aiheena eri valtioiden historia antiikin ajoista aina nykypäivään saakka, ja se miten olemme tähän saapuneet ja minne olemme menossa.  Osoiteesta alanwattsentientsentinel.eu saatte ladata ohjelmia kirjoitettuun muotoon laitettuna Euroopan eri kielillä.

 

Yritän antaa yleisölle erilaista koulutusta kuin se mitä he ovat aikaisemmin saaneet, koska se mitä saamme virallisesti ei ole vain surullisen puutteellinen yksityiskohdista ja tosiasioista, vaan se on tahallisesti tehty tottelevaista väestöä varten.  Siksi kaikki tärkeät osat puuttuvat siitä.  Näin on ollut jo sadan vuoden ajan.  Jos luette John Deweyn kirjoituksia, hän auttoi Amerikan koulutusjärjestelmän perustamisessa, hän sanoi että historia pitää muuttaa jotta eri uskonnot ja kansat ja rodut jotka taistelivat aikaisemmin unohtaisivat tämän ajan myötä, kun taisteluiden tiedot poistettaisiin kirjoista.  Näin on tehty kauttaaltaan, ei täydellisesti, mutta ne on kuta kuinkin poistettu.  Jos tämän päivän koululaiselta, 7-12 vuoden iässä olevalta, kysyy mistä Toisessa Maailmansodassa oli kyse, jos he tietävät asiasta mitään, he voivat sanoa vain että kyseessä oli eri maiden alueisiin liittyvä sota.  Niin heille yleisesti ottaen sanotaan.  Kaikkien maiden hallitukset, sillä ei ole väliä minkä tyyppinen hallitus on, miksi he itseään kutsuvat, ne ovat yleisesti ottaen oligarkioita.  He käyttävät koulutuksessa tieteellisen indoktrinaation kaavaa luodakseen tottelevaisia kansalaisia.  Se sen tarkoitus on, eikä tässä ole mitään uutta.  Tämä on ollut näin jo hirvittävän kauan. 

 

Meille opetetaan yhdenlainen todellisuus jonka sitten hyväksymme.  Useimmat hyväksyvät sen syntymästään lähtien, koskaan kyseenalaistamatta sitä, koska heidän vanhempansakaan eivät sitä kyseenalaistaneet.  Se esitetään meille kokonaisuudessaan kun olemme nuoria.  Koulussa meitä ei rohkaista esittämään kysymyksiä.  Koulu on olemassa jotta meihin ladataan tietoa ja jotta toistamme vastauksia joita meille on annettu.  Toistamme niitä, ja jos toistamme niitä tarpeeksi hyvin saamme vaikkapa kultatähden kokeiden jälkeen.  Pitää vain muistaa mitä opettaja on sanonut ja toistaa se, muuta he eivät haluakaan.  He eivät halua että ihmiset alkaisivat ajatella ja esittää kysymyksiä.  Itse asiassa tänä päivänä jos esittää liikaa kysymyksiä, etenkin jos on miespuolinen, niin saattaakin joutua lääkitykseen, esimerkiksi Ritalin, joka kutistaa aivoja, koska he eivät halua että johtamiskykyä osoittavat ihmiset, jotka ovat vähän ulospäinsuuntautuneita kasvaisivat aikuisiksi ja päätyisivät sitten hyviksi johtajiksi vaikeuksien aikana.  Tällainen kaava on, ja tästä on keskusteltu hallituksen korkeimmilla tahoilla, ja hallituksen osastojen johdoissa, hyvin yksityiskohtaisesti.  Palaan aiheeseen näiden viestien jälkeen.

 

Hei.  Alan Watt ja CTTM taas täällä.  Puhun siitä kuinka koulutusta on käytetty, siitä lähtien kun sellainen yleisölle tarjottiin, hyvin voimakkaasti alusta lähtien, yhdessä tieteellisen indoktrinaation kanssa.  On muistettava että 1800-luvulla eliitti oli huolissaan työväestön vapaa-ajasta, Euroopan ja Amerikkojen suuren väestön kohdalla.  Amerikassa ei ollut vain lehmipoikia ja intiaaneja.  Siellä oli myös tehdaskaupunkeja.  Amerikan todellinen historia on että hyvin tärkeät ja varakkaat ihmiset saattoivat perustaa kaupungin ja rakentaa sen, omistaen kaiken mitä siihen kuului, ja he toivat sitten työläisiä sinne töihin, yleensä jonkinlaisiin kaivoksiin.  Kauppoja oli yksi, jonk pomo myöskin omisti, ja koti piti vuokrata häneltä.  Hän toi myös oman pappinsa jolle myös piti maksaa.  Kyseessä oli siis pieni itseriittoinen yhteisö, ja sen mallina oli ollut Euroopassa jo aikaisemmin tällaiset olevat kylät.

 

Näistä teollisuuspomoista tuli sitten monimiljonäärejä, tai miljardöörejä.  He pitivät kokouksiaan 1800-luvulla Euroopassa, joita kutsuttiin globaaleiksi kokouksiksi, liittyen tuleviin vuosisatoihin ja heidän valitsemaansa suuntaan.  He puhuivat eri teorioista joita oli tullut, Karl Marx tietysti kehitti kommunismin, vaikkakin hänkin oli pieni peluri.  Hän oli pelkkä lehtimies joka valittiin kirjoittamaan kommunistinen manifesti.  Hänen nimensä ei ollut edes ensimmäisissä painoksissa.  Mutta kommunismissa on kyse dialektisesta lähestymistavasta, joka sai alkunsa Lontoosta, jonka tarkoituksena on yhdistää maailman kansat; koska konfliktin kautta saavutaan aina kompromissiin, ja näin ollen pitää tietysti luoda konfliktin molemmat osapuolet.  Näin kapitalismi loi sen mitä kutsutaan kommunismiksi, ja rahoitti kommunistisia yhteiskuntia alusta lähtien, aivan senkin läpi kun nk. Berliinin muurikin romahti.  Tässä on kyse maailman yhdistämisestä konfliktien ja sopimusten ja muiden sellaisten avulla.

 

YK perustettiin Kansakuntien Liiton jälkeen auttamaan tämän toteuttamisessa.  He päättivät alistaa koko maailman tieteellisesti muodostetun ja johdetun yhteiskunnan alle, jota johtaisivat asiantuntijat, kaikilla aloilla, ja he kasvattaisivat lapset kehdosta koko elämän läpi, kouluttaen heidät siten etteivät he omaisia lainkaan omia mielipiteitään.  He pystyisivät vain toistelemaan asiantuntijoiden sanoja.  Tässä on onnistuttu melko hyvin jos katsotte ympärillenne, koska kokouksissa ja sosiaalisissa tilaisuuksissa, keskustelunaiheet tulevat lehdistä tai sanomalehdistä, tai mediasta.  Mistä tahansa niissä puhutaan, ihmisillä ei ole asioista omaa mielipidettä.  Tästä päätettiin 1800- ja 1900-luvuilla.

 

Kun katsoo sellaisia pelureita kuin Bertrand Russell, joka oli tärkeä tyyppi, koska hänet laitettiin Lontoon suurten säätiöiden puhemieheksi, Lontoon ja Euroopan aristokratian toimesta - johon hän kuului, hän oli lord.  Hän kirjoitti kirjan the Impact of Science on Society, Tieteen Vaikutus Yhteiskuntaan, ja siinä hän sanoo paljon totuuksia.  Jos luette sen siinä on asioita jotka suututtavat teitä, koska hän on hyvin suorasanainen.  Mutta hän on myös hyvin rehellinen.  Hän ei peitä ihmisluonteen heikkouksia mitenkään, yksilön eikä kollektiivin tasolla, ja todellisuudessa hän kertoo sen mitä eliitti on aina tiennyt, tarkkailtuaan ihmisiä monien vuosisatojen ajan, ja näin meitä kaikkia manipuloidaan, ja miten meitä voidaan manipuloida.  Mitkä heikkoutemme ovat, ja miten niitä voivat parhaiten käyttää hyväksi ihmiset jotka ymmärtävät ne.

 

Esimerkiksi kirjan sivulla 57 hän puhuu erilaisia oligarkisista hallituksista, ja hän sanoo:

 

Ensiksikin, koska uudet oligarkit ovat tietyn uskon seuraajia...

 

Siis se on uskomus.

 

...ja perustavat oikeutensa valtaan tämän uskon oikeanmukaisuuteen, heidän järjestelmä riippuu ensisijaisesti dogmasta: kuka hyvänsä kyseenalaistaa hallituksen dogman, kyseenalaistaa hallituksen moraalisen auktoriteetin, ja on näin ollen kapinallinen.  Oligarkian yhä ollessa uusi, on varmasti olemassa eri uskoja, joiden seuraajat ovat yhtä vakaumuksellisia, jotka voidessaan ottaisivat vallan.  Tällaiset kilpailevat uskot pitää murskata voimakeinoin, koska enemmistön vallan periaate on hylätty.  Tästä seuraa että lehdistönvapautta, keskustelunvapautta, eikä julkaisemisvapautta ei voi olla olemassa.  Hallituksella pitää olla elin jonka velvollisuutena on julistaa se mikä on oikeauskoista, ja joka rankaisee vääräuskoisuudesta.

 

Jos tuo kuulostaa tutulta Homeland Securityn kohdalla, niin se ei ole ihme, koska sama juttu ilmenee kerta toisensa jälkeen.  Elämme yhdenlaisessa totalitarismissa, eikä kyse ole vain USAsta tai Kanadasta.  Se koskee miltei kaikkia maita, paitsi joitakin Lähi-Idän valtioita, jotka nyt ovat hyökkäyksen kohteena.

 

Hän puhuu myös inkvisition historiasta ja osoittaa että hallituksen on aina lopulta omattava sellainen elin.  Normaalissa vallan hankinnassa se tulee etsimään aina vain vähäisempiä vääräuskoisia.  Ja niin asiat ovat nyt.  He haluavat suorittaa kaikille psykologisen arvioinnin nähdäkseen onko meissä jotakin salattuja taipumuksia joista ei vielä tiedetä.  Sama juttu.

 

Kirkko, saadessaan poliittista valtaa, kehitti dogmaan uskomattomia hienovaraisuuksia, ja vainosi asioita jotka meistä näyttävät mikroskooppisilta poikkeavuuksilta virallisesta uskosta.  Aivan samoin tapahtuu nykyajan valtioissa joissa poliittinen valta on tietyn doktriinin kannattajien käsissä.  Tuloksena olevan yleisen mielipiteen hallinnan kokonaisvaltaisuus riippuu monilla tavoin tieteellisestä tekniikasta.

 

Pieni termi tieteellinen tekniikka tarkoittaa paljon koska kyseessä on laaja-alainen tiede.

 

Kun kaikki lapset käyvät koulua, ja kaikki koulut ovat hallituksen hallinnassa, viranomaiset voivat sulkea lasten mielet kaikelta joka on ristiriidassa virallisen puhdasoppisuuden kanssa.  Painaminen on mahdotonta ilman paperia, ja kaikki paperi kuuluu valtiolle.  Lähettäminen ja elokuvat ovat samalla tavoin julkisen monopolin hallinnassa.  Ainoa jäljelle jäävä mahdollisuus luvattomalle propagandalle on salainen kuiskinta yksilöltä toiselle.  Mutta tämä, vuorostaan, tulee kauhistuttavan vaaralliseksi vakoilun taidon parantuessa.  Koulussa lapsille opetetaan että heidän velvollisuutenaan on ilmiantaa vanhempansa jos nämä sallivat itsensä tai kuulevat kumouksellisia sanoja perheensä keskuudessa.  Kukaan ei voi olla varma etteikö mies jota hän pitää parhaana ystävänään ilmiantaisi häntä poliisille...

 

Tuo kaikki on tulossa nyt sosiaalisen seurannan avulla kaikkiin länsimaihin.  Nyt puhelimassa on kai Mark Kanadasta.  Oletko siellä?

 

M: Hei Alan, miten voit?

 

A: Ei niin huonosti.

 

M: Soitin vain - osana sukupolvia...anteeksi että tämä on vähän aiheen vierestä.  Tietäen että tulemme kaikki niin raskaasti indoktrinoidusta tavallaan sukupolvien ja sukupolvien rakentamasta tornista, joskus on vaikeaa - voisitko puhua vähän siitä mihin tämän indoktrinointi loppuu ja mistä todellinen ihminen alkaa?  Tiedän että kysymys on aika laaja, mutta minusta itsestäni tuntuu että kyseenalaistan jatkuvasti kaikki nekin ajatukset joita ajattelen ajattelevani luonnollisesti, mutta en ole koskaan varma minkälainen henkilö todella olen, ja mitä minuun on ladattu.  Ja kuuntelen sinua sitten radiosta.  Kiitos, Alan.

 

A: Tuo on hyvä kysymys koska meillä ei ole siitä tietoja, koska pitää muistaa että kaikki historia on vääristettyä ja muutettua ja joskus täydellisesti ulos heitettyä, riippuen aina siitä minkälainen hallitus on aina tullut valtaan vuosisatojen saatossa.  Meillä on hyvin hämäriä tietoja siitä mikä on normaalia ja koska se oli olemassa.  Ainoa asia mikä voidaan todella sanoa että meillä on perusviettimme ja tietyt virstanpylväät varhaisesta iästä lähtien, olemme erilaisia teini-ikäisinä, silloin hormonimme alkavat toimia ja meidän mielenkiintomme aiheet muuttuvat koska suvunjatkaminen on ensisijaisella osalla.  Luonto vaatii että jatkamme sukua, ja kuten kaikki tiedämme, tämä voi lietsoa ihmiset täysin sivuraiteille.  Mutta nämä vietit ovat aivan normaaleja.  Kun olemme nuoria ja elämme parasta aikaamme, tarkoitan miltei ennen kouluikää, kun kävelimme maaseudulla - kun ihmiset vielä kävelivät eivätkä istuneet tietokoneruudun edessä, ja tutkivat luontoa ja olivat osa sitä.  Siihen kuuluvat tunteet, lasten päiväunelmat ovat hyvin tärkeitä.  Nämä ovat normaaleja asioita, mutta koulujärjestelmässä ne vasaroidaan meistä ulos ja meidät opetetaan jättämään kaikki fantasia huomiotta, ja kuitenkin fantasia ja päiväunelmat ovat osa ihmisen psyykeä.  Ne ovat tärkeä osa terveyttämmekin.  Ne ajetaan meistä ulos ja näin meistä tulee epäterveitä.  Siksi yhteiskuntammekin on niin sairas.  Meidän pitäisi olla käytännöllisiä ja loogisia, ja silti kaikki nuo käytännöllisyydet ja loogisuudet tulevat vain medialta kun niitä syötetään meille.  Useimmat lankeavat niihin nopeasti.  Harvat pystyvät selviytymään siitä ja he tuntevat itsensä kuin muukalaiseksi oudolla planeetalla kun katselevat ympärillään olevia ihmisiä, joiden indoktrinaatio on tarttunut paljon paremmin.  Heille on vaikea edes puhua.

 

Meidän on myös otettava huomioon että fyysisessä maailmassa, jollainen tämä on, on tiettyjä vaatimuksia ja tämä on yleensä kaikkien kiistojen, konfliktien syynä, niin yksilöiden kuin maidenkin välillä.  Yleensä kiistat liittyvät talouteen ja siihen mitä voimme omata.  Kaupallisessa järjestelmässä se mitä tarvitsemme selviytyäksemme ja itsemme ylläpitoon ylikorostuu, ja siitä tulee psykoottista ja liioiteltua, ja näin psykopaattiset tyrannit nousevat huipulle, jotka sitten kahmivat itselleen niin paljon kuin mahdollista tunteakseen olonsa turvalliseksi.  Siitä heissä on kyse, he haluavat tuntea olonsa turvalliseksi, joten he kahmivat kaikkien muiden omaisuuden.  Palaan näiden viestien jälkeen.

 

Hei.  Olen Alan Watt ohjelmassa CTTM, puhun normaaliudesta.  Mikä on normaalia ja mikä ei tämän päivän yhteiskunnassa.  Meillä on esimerkkinä vain muutama heimo, joita kutsutaan primitiivisiksi.  Niin sivistyneet ihmiset kutsuvat heitä.  Heitä kutsutaan pysähtyneiksi sivilisaatioiksi.  Sivilisaatiot, kuten meidän, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa, ja se on avain juttu meidän sivilisaatiossamme, muuttuvat aina teollisuuden avulla, jota syötetään rahalla ja keksinnöillä jne. - ja me pidämme sitten sellaista sivilisaationa.  Kaikki sellaisen ulkopuolella ovat sitten pysähtyneitä kulttuureita, ja niin he puhuvat esimerkiksi joistain Amazonilla elävistä heimoista.  He tarkoittavat että kaikki tässä järjestelmässä, massaihmisten teollisuuden aikakauden jälkeen, ovat taloudellisia yksikköjä, ja kuuluvat siis kollektiivis-tyyppisen yhteiskunnan massaan.  Kaikilla on oltava toiminto, ja tarkoitus, ja heidän on palveltava järjestelmää maksamalla veroja ja olemalla hyviä.  Hyvä määritellään sen aikakauden sääntöjä seuraavaksi jossa sattuu elämään.

 

Pysähtyneet sivilisaatiot, kuten niitä kutsutaan, ovat itseriittoisia.  Se ero näiden välillä on.  Niitä ei voi hallita.  Niitä ei voi vallata ja niitä on tietysti yritetty lahjoa meidän sivilisaatiomme rihkamalla ja leluilla, mutta nekin tarttuvat hyvin hitaasti.  Amazonin ihmiset työskentelevät vain neljä tuntia päivässä ylläpitääkseen itsensä ja metsästääkseen jne.  Lopun aikaa he rakastelevat, tanssivat ja pitävät hauskaa, ja sellaista elämän todella pitäisi olla.  Ei näitä kahdeksan tunnin työpäiviä.  Se on vain meille typeryksille, jotka luulemme olevamme ylivertaisia.  Sillä ei ole väliä mitä luulemme tietävämme, koska kaikki mitä luulemme tietävämme tai mitä voimme toistaa on roskaa alusta alkaenkin.

 

Amazonilaiset eivät välitä Freudista tai Einsteinista tai Newtonista tai kestään muustakaan.  He tietävät että painovoima oli olemassa jo ennen Newtonia.  Näin ollen, kyse on siitä miten näkee asiat liittyen kehitykseen tai pysähtyneeseen sivilisaatioon.  Ne eivät ole absoluuttisia.  Voimmeko todella rehellisesti sanoa olevamme onnellisempia nyt kun luulemme tietävämme kaiken tämän roskan, ja etenkin kun tiedämme minne se kaikki johtaa, eli lopulta elektroniseen matriisiin aivosiruineen ja muunnoksineen ja geneettisine muunteluineen?  Kuka tässä yhteiskunnassa todella on poikkeava?  Onko se tämä nk. korkealle kehittynyt yhteiskunta vai Amazonin pysähtyneet kulttuurit, ja muutamat muut ympäri maailmaa?  Se tässä on erona.  Me emme koskaan kysy kuka määrittelee kehityksen.  Kehitys meille, koska meidät koulutetaan tähän talousjärjestelmään jossa on kyse palkinnoista ja rangaistuksista, jos ei tee työtä, niin luulemme että kehityksessä on kyse uusista leluista ja siitä että on enemmän rahaa, näitä poletteja, tätä omituista asiaa nimeltä raha jolla voi ostaa lisää leluja.

 

Mutta amazonilainen esimerkiksi voi tehdä kirveensä ja kaatata puun ja ottaa saaliinsa, ja hän on aivan tyytyväinen ja hän selviytyy kaikista ongelmista jotka tuhoaisivat korkeamman sivilisaation, koska helpoin tuhottava järjestelmä on korkeampi, koska kaikki ovat järjestelmästä riippuvaisia.

 

Nyt linjoilla olisi toinen soittaja.  Kuka se olikaan?  John?

 

J: Joe.

 

A: Joe, ja mistä olet?

 

J: Pennsylvaniasta.

 

A: Pennsylvania.  Ja mitä haluat kysyä?

 

J: Ensin yksi kommentti.  Olen 16, joten olet mielestäni oikeassa mitä tulee koulutusjärjestelmään.  Siihen liittyy paljon hienovaraista manipulaatiota.  Esimerkiksi, kun puhutaan - aina kun puhumme hallituksen valheista tai jostakin, niin sanaa valhe ei koskaan käytetä.  Sen sijaan puhutaan harhaanjohtamisesta.  Olet mielestäni oikeassa, mutta kysymykseni on, tämä on ehkä vähän aiheen vierestä, miksi niin monet ihmiset ovat kärsineet näiden vallassa olevien miesten agendasta, ja monet maatkin, miksi näin tapahtuu?  Miksi nämä ihmiset ovat niin sulkeutuneita emotionaalisesti näiden ihmisten kärsimyksiltä ja kivulta?  Tiedätkö mitä tarkoitan.

 

A: Joo, tarkoitat siis niitä jotka kiipeävät huipulle ja aiheuttavat toisille kärsimyksiä?

 

J: Niin, puhun vallassa olevista jotka aiheuttavat toisten ihmisten kärsimykset.

 

A: Koska keskuudessamme elää kirjaimellisesti poikkeavia ihmisiä, psykopaatteja.  Se on maailmanlaajuinen ongelma, mutta heitä on aina ollut, tietyt ihmiset syntyvät kirjaimellisesti ilman inhimillisiä tunteita toisia ihmisiä kohtaan.  Ainoa tunne mikä heillä on, on miten käyttää meitä hyväkseen ja omia tarkoituksiaan varten, yleensä mukavimmalla mahdollisella tavalla.  Useimmat heistä ovat hyvin miellyttäviä.  Mutta he ovat keskuudessamme ja he janoavat valtaa kaikissa yhteiskunnissa, joten he pyrkivät huipulle keinolla millä hyvänsä, ja haluavat pitää vallasta kiinni, ja heistä tulee siten uskomattomia tyranneja.  He eivät tunne empatiaa toisten ihmisten ongelmien tai tunteiden vuoksi.  He eivät pysty tuntemaan kipuamme.  He tuntevat kyllä omansa, hyvin terävästikin, ja osoittavatkin sen raivonpuuskissaan yksityisesti.

 

Hei.  Alan Watt ja CTTM taas täällä, jatkaakseni vähän tuosta edellisen soittajan kysymyksestä, minkä vuoksi ihmiset aiheuttavat vahinkoa toisilleen eivätkä näytä tuntevan mitään, siinä on kyse psykopaateista.  Kuten sanoin, he menestyvät tietynlaisissa yhteiskunnissa ja tietysti sellaisessa joka perustuu rahajärjestelmään, koska raha on tapa jolla kaikkia hallitaan.  Jos pääsee huipulle, hallitsee rahaa, ja näin hallitsee sitten ihmisiä.  Raha on vastine todelliselle omaisuudelle, kuten säkilliselle maissia jonka voi vaihtaa säkilliseen kauraa tai mitä sitten tarvitseekin, toisin sanoen on kyse vaihdosta.  Raha oli ensimmäinen temppu ja se on psykopaatin unelma.

 

He eivät voi muuta kuin kiivetä huipulle ja hallita muita.  Hyvä esimerkki oli Madeline Albright, kun häneltä kysyttiin television keskustelussa Ensimmäisen Persianlahden sodan aikaan, tai juuri sen jälkeen, he oli näännyttäneet nälkään puolisen miljoonaa irakilaista, YK'n kauppasaarron avulla ja he olivat estäneet lääkkeiden pääsyn sinne myös, miehille, naisille ja lapsille.  Hänen mielestään asia oli sen arvoinen, ja hän sanoi ehdottomasti, hän ei räpäyttänyt silmäänsäkään eikä näyttänyt mitään tunnetta.  Eli siinä puhui psykopaatti, ja hänen omasta mielestään se oli aivan looginen ratkaisu.  Kun jahdataan yhtä miestä niin voidaan näännyttää nälkään puolisen miljoonaa, tai melkein puolitoista miljoonaa ihmistä, sen yhden miehen vuoksi, vaikkakin hän hallitsi noita ihmisiä rautaisella nyrkillä.  Tuollaista logiikkaa he käyttävät.  He eivät näe ihmisiä yksilöinä.  He vain näkevät jonkun ja tähdätessään kohteeseensa tai pakottaakseen kohteensa näkyville jotta pääsevät häneen käsiksi - psykopaatit ovat siis huippusaalistajia, hyvin haimaisia tavallaan.  Jos seuraa heidän historiaansa, he kaikki tulevat vanhoista suvuista, eteenkin huipulla olevat ainakin, hyvin vanhoista suvuista, joten he ovat ristiinnaineet toisiaan, ja nämä ominaisuudet ovat heillä siis perinnöllisiä.

 

Tavallistenkin ihmisten joukosta ilmestyy aina satunnaisesti sellainen, mutta huipulla, he ovat niin ristiinnaineita rahan ja vallan vuoksi vuosisatojen saatossa, että heille tuon tyyppinen jälkeläinen on kuin taattu.  Albrightin isä sattui olemaan kommunistihallinnon huipulla, hän oli yksi Stalinin oikean käden miehistä, ja hänen alueenaan oli kai Unkari, ja hänet laitettiin perustamaan länsimaiden vihreä puolue.  Ne kaikki liittyvät yhteen.  Ongelma myös, näiden huipulla olevien psykopaattien kanssa, on että heillä on oma globaali klubinsa YK'n muodossa, ja heidän agendastaan on tehty globaali sopimus - hyvin pitkän tähtäimen agenda.  He eivät tee asioita puolitiehen.  He katsovat tulevaisuuteen ja näkevät maailman suurena shakkilautana, ja niin he pelaavat tätä peliään.  Yleisö on pelinappuloina, eikä yleensä ottaen edes tiedä olevansa pelilaudalla.

 

He tiesivät jo Kansakuntien Liiton alkuaikoina että perustaisivat maailmanhallituksen, siitä puhuttiin julkisesti tuolloin, ja siitä kirjoittivat sellaiset kuin HG Wells, ja muut.  He puhuivat mitä strategioita käyttäisivät sen luomiseksi, mukaan lukien maailmansodat.  Maailmansotien tarkoituksena oli saada yleisö niin sotiin väsyneeksi että he rukoilisivat uutta järjestelmää, ja he toivoivat että Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen se toteutuisi, mutta heti sen jälkeen nousikin nationalismi, koska tribalismi on luonnollista.  HG Wells sanoi, he eivät olekaan romahtaneet, me tarvitsemme toisen sodan.  Ja sitten tuli Toinen Maailmansota.  Tämän kolmannen tarkoituksena nyt on standardisoida maailma, koska ainoat jotka eivät ole romahtaneet ovat Lähi-Idän vanhat hallinnot, ja nekin pitää ajaa alas yhtä standardisoitua maailmanjärjestelmää varten.

 

Mutta kyseessä ei laisinkaan ole vapaa maailmanjärjestelmä.  Sitä tulee johtamaan kansainvälinen psykopaattisten sukujen joukko, ja he suunnittelevat hallitsevansa täydellisesti kaikkia yksilöitä kaikin mahdollisin keinoin, mukaan lukien sirut ja seuranta, ja lopulta aivosiru, jonka he tulevat myymään yleisölle hienona asiana jonka avulla saa erikoiskykyjä ja kaikkea tuollaista.  Hyvä muisti, jäkä-jäkä-jäk, ja yleisö tulee ottamaan sen.  Siitä tässä harjoituksessa on ollut kyse tietokoneiden kanssa; tietokoneesta kännykkään ja minitietokoneisiin, korvaan liitetystä pään sisäiseen.  Pavlovmaisesti askel askeleelta etenevä koulutus, ja asia onnistuu.  Siitä ei ole epäilystäkään, koska useimmat ihmiset elävät television ja fiktion fantasiamaailmassa jota heille julistetaan, ilman että he koskaan kyseenalaistavat sitä.  He elävät hupinsa vuoksi, ja tämänkin selitti Lord Bertrand Russell, sekä Aldous Huxley, ja muut, myös Arthur Kostler.  He kaikki kuuluivat muuten MI6'een ja tekivät työtä yhdessä CIA'n kanssa länsimaiden ihmisten kulttuurinluonnin hyväksi.  He sanoivat samaa, että maailma tuotaisiin tieteellisen diktatuurin alla, jossa yleisö ei tietäisi olevansa mielenhallinnan alaisena.  He olivat sataprosenttisen itsevarmoja asiastaan 50- ja 60-luvulla - ja valitettavasti niin on käynyt.

 

He sanoivat luovansa egosyntonisen yhteiskunnan.  Se tarkoittaa että ihmisiä opetettaisiin ja kehotettaisiin tekemään vain asioita jotka tuottavat heille mielihyvää, ja he välttäisivät kipua.  He etsisivät nautintoa välttääkseen kipua, ja sellaisessa yhteiskunnassa me nyt olemme.  Ihmiset tekevät mitä tahansa välttääkseen epämiellyttäviä asioita.  Älä sano tuota minulle, se suututtaa minut.  Tuollaista saa kuulla useinkin, tai älä ole negatiivinen, ole positiivinen.  Vain hullu ihminen seisoisi junaraiteilla selkä lähestyvää junaa päin ja ajattelisi positiivisesti jos aikoo pysyä siinä.  Vaatisi paljon uskoa että kuvittelisi kaiken olevan hyvin, mutta niin ihmisille on opetettu.  Pitäkää hauskaa.  Älä huoli, ole onnellinen.  Ja sen vuoksi eliitti itse voi jyrätä eteenpäin ja tehdä hirvittäviä asioita kautta maailman ihmisille, ilman että kukaan sanoo paljon mitään.

 

On vain harvoja ihmisiä jotka tiedostavat tarpeeksi vastustaakseen tätä.  Harvat ihmiset ovat enää yhteydessä ihmiskuntaan vastustaakseen mitään, koska kyse on selviytymismekanismista.  Jos välittää muista ihmisistä, ihmisistä joita ei ole koskaan tavannut eikä koskaan tapaa, kyseessä on ihmiskunnan selviytymismekanismi.  Jos ei välitä, niin se suuri kone joka nyt ahmii yhdessä maassa tulee lopulta meidän luoksemme, ja silloin ei ole jäljellä ketään joka itkisi meidän puolestamme.  Puolustusmekanismimme on riippuvainen välittämisestä, se on luonnollinen asia.

 

Ja tässä me nyt olemme.  Elämme ajassa jossa ihmiset ovat jatkuvassa lapsuudessa.  Jo kokonainen sukupolvi on kuollut, tai on kuolemassa, joka ei koko elinaikanaan tuntenut todellisuutta, ja jälleen kerran, koska vain vähäksi aikaa heille annettiin luottokortteja ja enemmän rahaa kuin he osasivat kuvitellakaan, tai heidän vanhempansa tai isovanhempansa osasivat, enimmäkseen luoton kautta.  He nauttivat elämänsä hautaan, mutta eivät koskaan tienneet mitä oli tapahtumassa.  Tämän hetken sukupolvi on vielä pahemmassa asemassa, koska he saavat halpaa roskaa Kiinasta, jota voi ostaa vaikka kuinka paljon.  Lisää roskaa tuotetaan koko ajan.  Mielenkiintoista kyllä, siitä käytetään sanaa 'junk', roju, koska siten ennen kutsuttiin kiinalaisia laivoja.  Ja me saamme halpaa rojua Kiinasta, luottokortteja joilla ostaa leluja emmekä halua tehdä mitään mikä on vaikeaa tai vaatii aikaa.  Ne siirrämme myöhemmäksi.  Viivästytämme asioita jotka pitäisi tehdä heti, lyhytaikaisten palkkioiden vuoksi.  Laji joka tekee noin on tuomittu sukupuuttoon.

 

Nyt puhelimessa on kai Phil.  Hei.

 

B: Kyllä olen.  Kiitos hra Watt, kuten tavallista, erinomaista.  Minua nolottaa ja on surullistakin katkaista esityksesi, ja ottaen huomioon kaiken mitä olet maininnut, psykologisen sodankäynnin ja mielenhallinnan...hyvin perustavalla tasolla, onko mielestäsi mitään aihetta tai aluetta jolla voisi saada kiinnitetyksi peloissaan olevan nuoremman väestön huomion, jotka eivät halua tunnustaa tai uskoa kasvaneensa keskellä sisällissotaa ja mielenhallintapeliä?

 

A: Tuo on ongelma, koska he käyvät kapinallisen vaiheensa rakentaessaan omaa identiteettiään, mutta heidän identiteettinsä annetaan heille musiikki- ja elokuvateollisuuden johtajien toimesta, eli kulttuurinluojien toimesta.  He eivät tajua sitä, eikä heidän vanhemmillaan ole tietoisuutta tai tietoa varoittaa heitä siitä, joten he sopeutuvat hyvin helposti tähän järjestelmään.  Jos vanhemmat eivät tiedä, niin lapset hyväksyvät kaiken elämässään kuten se heille esitetään kyseenalaistamatta mitään.  He pitävät esimerkiksi itsestäänselvyytenä että raha o normaalia, että muovin käyttö on normaalia, että heidän reisitaskuhousunsa, jossa on taskut luottokorttia varten ovat normaalit.  Mikään tässä yhteiskunnassa ei ole normaalia, mukaan lukien nuo uudenlaiset housut, koska huippumainostajat ovat kertoneet minulle tämän.  He kysyivät ensin, miten saamme nuoret tottumaan rahattomaan yhteiskuntaan?  Vastauksena oli teemme housuja joissa ei ole syviä taskuja rahalle tai lompakolle, ja laitamme eteen pienet taskut johon he voivat laittaa luottokorttinsa, ja tuosta syystä heille markkinoitiin reisitaskuhousuja.  Tämä ei ole vitsi.  Yhteiskuntaan ei ilmesty mitään mikä ei ole ennalta ajateltua todellista tarkoitusta varten, johtavan eliitin ja agendan hyväksi.

 

B: Kuulin että [Valient Karo] soitti muutamille tällä alueella, mutta ei sanaakaan, ei inahdustakaan, ja olen jakanut paljon ääninauhoja.  Se on ainoa tapa jolla voin levittää tietojasi ja teen sitä ilomielin.  Kopioin kaiken yli mitä on saatavilla ja mikä joutaisi maantäytteeksi, ja nauhoitan ohjelmasi.  Laitan ohjelmasi nauhalle ja jaan niitä kaikille.  Se että parikymmentä psykologian opiskelijaa NIC yliopistolta ei ole jonossa valmiina ottamaan muistiinpanoja ja tietoa sinulta on täysin omituista.  Se on yksi osoitus siitä kuinka täydellistä ihmisten ohjelmointi lopulta on.  Mutta kiitämme sinua erittäin paljon.

 

A: Kiitos kun jaatte tietoja, ja tämä ongelma yliopistoissa on.  Yliopisto, university, tarkoittaa yhtä ääntä, joten ihmiset koulutetaan menemään sinne ja tulemaan ulos yhtenä äänenä, yhtenä mielipiteenä.  Ihmiset luulevat itseään nokkeliksi koska pääsevät sinne, eivätkä tajua että heidät on vain indoktrinoitu paremmin ja sitä varten yliopistot perustettiin.  Yliopistoissa oleville on vaikea kertoa, he kaikki luulevat kapinoivansa ja olevansa älykköjä koska sellaisia ihmiset ovat kun ovat nuoria.  Mutta professorit ja muut, jotka yleensä kuuluvat joko CFR'iin tai RIIA'an, heidät valitaan tietyn tieteellisen agendan edistämistä varten, ja tieteellisen tekniikan opettamista varten, kun opiskelijat itse eivät tajua että heidän tunteillaan leikitään ja erilaisilla lausunnoilla heille aiheutetaan tunteellisia reaktioita liittyen tieteeseen, ja he näkevät sitten asiat vain yhdeltä suunnalta.  Hyvin harvat heistä pysyvät vapautumaan siitä myöhemmin, ja useimmat sinne menevät, valitettavasti, omalla alallaan, menevät opiskelemaan psykologiaa koska haluavat itse hallitsijoiksi korkeampaan asemaan.

 

B: Heidän on siis oltava osana tiimiä.

 

A: Aivan niin.

 

B: Minua vaan ihmetyttää kun täällä paikallinen ohjelma heti sen jälkeen kun pikku natsi Mark Furman oli KTA 1510'llä, Spokanesta, tämä tyytyväinen 50-60-lukujen sosiaalinen perhonen teki ohjelmaa ja tietysti hänellä oli palolaitoksen päällikkö mukana.  Hän taas mainitsi että FEMA sekä Homeland Security kiillottivat häntä ja valmistelivat häntä ja kertoivat heille totuuden liittyen siihen mitä meidän pitää varoa ja mistä olla varuillaan ja miten hoitaa nämä 'sirpale-ryhmät'.

 

A: Aivan niin, ja se sopii yhteen sen kanssa mitä aikaisemmin luin Russell'in kirjasta, jos omaa eri mielipiteen kuin muu, niin ihminen on kuin vääräuskoinen.

 

B: No, kiitos jälleen kerran työstäsi tasavallan hyväksi.  Olemme vilpittömästi kiitollisia.

 

A: Ilo on minun.  Joten noin asiat ovat.  Luulemme olevamme oikein älykkäitä kasvaessamme emmekä tajuta että kaikki mitä meille markkinoidaan, musiikin sisältöä ja tyyliä myöten, tulee huipulta.  Olin itse alalla ja tiedän että kirjoittajille tuli aina sana ylhäältä käsin liittyen siihen mikä oli nyt in ja mitä he halusivat, mukaan lukien kaikki poliittinen korrektius.  70-luvullakin tuli sana että haluttiin sukupuolesta riippumatonta terminologiaa käytettävän lauluissa.  Yhtäkkiä ei käytetty enää sanoja she ja he.  Kaikki oli epämääräistä, kyseessä saattoi olla kuka tahansa eivätkä ihmiset tiedä sitä, mutta se oli poliittinen päätös joka sitten levisi koko kulttuuriteollisuuden läpi, ja tuollaisia esimerkkejä on monia.

 

80-luvulla, etenkin Euroopassa kun sieltä vietiin teollisuutta pois, siellä haluttiin masentuneita ihmisiä, ja aivan niin, levitettiin musiikkia joka oli jonkinlaista valitusta, hyvin toivotonta ja kadotetun-tyyppistä musiikkia koska ei haluttu väkivaltaista kulttuuria jossa olisi työttömyyttä, ja samaan aikaan siellä avattiin kaikki baarit.  Thatcher teki sen pitääkseen ihmiset pubeissa kaiket päivät ja varmistettiin että ihmisillä oli myös tarpeeksi rahaa olla siellä, joten lait baarien aukioloajoista muutettiin jotta ihmiset saatiin pidettyä siellä.  Hän sanoi että on parempi jos ihmiset ovat tyytyväisiä ja juovuksissa pubeissa kuin jos he mellakoivat kaduilla koska ovat työttömiä.

 

Kaikki on hallittua.  Musiikkia käytetään.  Taiteita ja viihdettä käytetään maksimaalisesti, ja se on osa sitä mitä sanotaan tieteelliseksi tekniikaksi.  Yleensä ottaen omat ajatuksemme eivät ole omiamme.  Ne markkinoidaan meille.  Ne opetetaan meihin.  Ihminen testaa täysijärkisyyttään ystäviensä kesken kertomalla heille ajatuksistaan ja jos sama mielipide pongahtaa takaisin, he päättävät olen kai järjissäni koska heillä on samat mielipiteet kuin minullakin.  Heille ei tule mieleen että he kaikki ovat aivopestyjä.  Ja tämäkin ymmärretään huipulla.  Mitä tahansa voidaan opettaa, ja niin Lord Bertrand Russellkin sanoi.  Hän sanoi, ei ole mitään niin silkkaa järjettömyyttä ettei siitä voitaisi tehdä suuren enemmistön uskomusta hallituksen riittävillä toimenpiteillä.  Sellaisessa me elämme, hyvät ihmiset.  Tieteellinen diktatuuri on jo täällä.  Kyseessä on tiedemiesten oligarkia.  Palaan näiden viestien jälkeen.

 

Hei.  Alan Watt ohjelmassa CTTM täällä.  Ja tämä on vain verkoston alin taso.  Tämä on vain meidän pohjalla olevien saama ehdollistaminen.  Ihmisen persoonallisuuteen liittyy monia puolia ja kaikki ne ovat hyökkäyksen kohteena, ja kaikki muu, enkä tarkoita pelkästään psykologista indoktrinaatiota, vaan myös peukalointia hormonien tasolla, rokotteiden ja eri keinojen avulla.  Niin paha tilanteemme on.  Tämä ei tapahtunut sattumalta.  Itse asiassa, tämä peukalointi alkoi jo 50-luvulla, meidän tietojemme mukaan.  Sen ovat myöntäneet isot pelurit, kuten Charles Galton Darwin, kirjassaan Seuraavat Miljoona Vuotta.  Hän sanoi että heidän olisi tähdättävä miesten ja naisten hormonitasoihin.  He halusivat miehiä jotka eivät olisi niin maskuliinisia, jotta he eivät välittäisi turhan paljon, ostaisivat leluja ja olisivat kiinnostuneita väreistä ja sen sellaisesta, ja se on tapahtunut.  Se ei ole sattumaa.

 

Luonnossa mikään ei koskaan tapahdu niin nopeasti, näin ollen miehiä on muutettu tieteellisin keinoin.  Siinä kaikki tarvittavat todisteet.  Mikään ei kehity luonnossa sillä tavalla, minun nähdäkseni.  Jos niin tapahtuisi, se kestäisi miljardeja vuosia, joten kun näemme jotakin tapahtuvan fyysisesti, ihmisten muuttuvan biokemiallisesti, yhden sukupolven aikana, heille on tehty jotakin.  Siinä vihje tähän, etenkin kun isot pelurit ovat itse kirjoittaneet siitä, hyvin tärkeät ihmiset joilla on valta puhua hallitsevan vähemmistön puolesta, kuten heitä kutsutaan.

 

Nyt lopettaakseni, minulla on vain pari minuuttia, luen taas Russellin kirjasta Tieteen Vaikutus Yhteiskuntaan.  Hän puhuu tässä Neuvostoliitosta, jota he matkivat, he kopioivat kollektivismin.  Siitä päätettiin the Club of Rome'ssa, että tätä järjestelmää käytettäisiin koko läntisessä maailmassa.  Se on tehokkaampi.

 

Hän puhuu siis neuvostojärjestelmästä.  Sanoo...

 

Uhrien elämä tässä järjestelmässä on sanoin kuvaamatonta.

 

Hän puhuu siis pakkotyöstä ja keskitysleireistä.  Sanoo...

 

Tunnit ovat sietämättömän pitkiä, ruoka riittää juuri ja juuri pitämään työntekijät elossa vuoden ajan, vaatetus arktisessa talvessa on niin vähäistä että se riittäisi tuskin Britannian kesässä.  Miehet ja naiset viedään kodeistaan keskellä yötä...

 

Kuulostaako tuo tutulta?

 

...oikeudenkäyntiä ei ole...

 

Homeland Security voi pidättää ihmiset - he pidättävät ihmisiä ilman syytteitä.  He voivat kärrätä ihmisen minne tahansa ja olla kertomatta sukulaisille miksi hänet on viety.

 

Hän jatkaa...

 

...ja usein syytettä ei ole määritelty; he katoavat ja heidän perheidensä kyselyt jäävät vastaamatta...

 

Tämä kaikki on kirjoitettu Homeland Securityn lakeihin, terrorismin vastaisiin lakeihin kaikissa länsimaissa, ne on jo säädetty.  Hän puhuu tässä Neuvostoliitosta.

 

Hän sanoo...

 

Parin vuoden jälkeen koillis-Siperiassa, tai Valkoisen Meren rannalla, he kuolivat kylmästä, liiallisesta työstä, ja aliravitsemuksesta.  Mutta se ei aiheuta huolia viranomaisille; heitä on vielä paljon tulossa.

 

Massaihmisen aikana, kuten sanoin, jos on eri mieltä mistään niin ihminen voidaan vain heittää jonnekin keskellä yötä.  Hyvästit perheelle eikä heitä saa nähdä enää ikinä.  Kaikki lakiin säädettynä.

 

Siinä kaikki tältä illalta, Hamish-koiraltani ja itseltäni, Kanadan Ontariosta, hyvää yötä ja kulkekoot jumalanne kanssanne.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)