Alan Watt    Blurb (i.e. Educational Talk)

 

'Käytös Mehiläispesässä Käyttäytymistietelijöiden Mukaan'

 

 

syyskuun 13. päivä 2007

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja sivuni ovat osoitteessa www.cuttingthroughthematrix.com.  Löydätte minut myös osoitteesta alanwattsentientsentinel.eu.  Tänään on syyskuun 13. päivä 2007.

 

Tiedätte etten suunnittele näitä puheitani, ovat ne sitten radiossa tai ei.  Yleensä päädyn johonkin epämääräiseen kuvaan muutamaa minuuttia ennen alkua ja annan puheen vain virrata, koska muuten olisin kuin kaikki tavalliset puhujat, kuten tämä suunniteltu yhteiskuntakin missä elämme.  Suunnitellut televisio ja radio-ohjelmat joita kuulemme ympärillämme, jossa tuottajat ja heidän tiiminsä keksivät aiheet joista keskustellaan.  Olemme saaneet mielestäni tarpeeksi siitä, kaikki meistä, ja siksi yritän puhua kuin puhuisin jollekin pöydän vastapuolella.  Se on ainoa tapa todella kommunikoida ihmisille ja jakaa ajatuksia.  En anna kaikkia ratkaisuja.  Kerron vain ajatuksistani.  Kerron tosiasioista siten kuin me tunnemme ne ja annan toisten päätyä omiin johtopäätöksiinsä, koska elämme hyvin hallitussa yhteiskunnassa, eikä tämä ole vain viimeaikainen ilmiö, vaan se on aina ollut niin.  Meidän on palattava takaisin historiassa ja tutkittava miten päädyimme tällaisen hallinnan alle.

 

Antiikin ajoista aina melko moderniin aikaan asti luotettiin uskontoihin jotka antoivat kulttuurin ja tukivat sitä, joten kun kaikki tekivät samoja rituaaleja, toistivat samoja fraaseja, ihmiset tunsivat kuuluvansa johonkin; ja kun ihminen tuntee kuuluvansa johonkin, hänet imaistaan siihen kulttuuriin mukaan.  Ihminen uppoutuu siihen.  Hän tuntee turvallisuuden ja kuuluvuuden tunteen.  Ja kun emme tunne kuuluvamme mihinkään, kyse on sairaan yhteiskunnan oireesta.  Nämä yhteiskunnan tuet eivät kestä logiikan, historian tai arvojen koputtelua, ja nekin jotka kestävät pitkän aikaa, kuten uskonto, muuttuvat vuosisatojen myötä.  Esimerkiksi kristinusko, lännessä tänä päivänä harjoitettuna on vain niin epämääräisesti samanlaista kuin aikainen kristinusko kuin vain voi kuvitella.  Se on miltei täysin erilainen instituutio, ja samoin on jokaisen uskonnon kanssa.

 

Ensisijassa 16. vuosisadan alussa ihmiskunta, etenkin vapaat luokat, alkoivat tutkia tieteitä.  Kuninkaiden ja kuningattarien hovit maksoivat palkkaa koulutetuille ihmisille luonnon tutkimisesta.  Heidän pääasiallinen mielenkiintonsa ei ollut siinä miten kukat kasvavat.  Vaan miten asiat toimivat yleensä, jotta jonakin päivänä he itse voisivat hallita kaikkea, mutta etenkin ihmiskuntaa itseään.  Päämäärä on aina ollut tuo, koska kaikkina aikoina johtajat ovat pelänneet väestöä.

 

Mitä syvempi kuilu heidän ja yleisön välissä on, heidän palkkansa ja elintyylinsä, sitä enemmän he erottavat itsensä väestöstä.  Kuilu levenee rikkauksien ollessa huipulla ja köyhyyden pohjalla, ja sitä levottomampia he ovat.  Siksi he laittoivat kaiken tarmonsa tapoihin joilla voisivat manipuloida yleisön mieliä hallitakseen heitä.  On monia tunnettuja tiedemiehiä jotka ovat olleet mukana ja tekemässä työtä suurille säätiöille, jotka ovat eliitin edustajia tutkimassa ihmismieltä ja miten sitä voidaan hallita, ja tieteen kaikkia aloja on käytetty tähän.  Kaikkia käyttäytymispsykologian aloja on rahoitettu raskaasti, kuten myös muita psykologian ryhmiä, niiden pieniä eroavaisuuksia.  Tämä koska he eivät halunneet jättää mitään huomiotta.  Kaikki data on tärkeää ja siksi minkään sivilisaation johtajat eivät koskaan tuhoa mitään tietoa.

 

B. F. Skinner oli tunnettu käyttäytymistieteilijä jonka sallittiin tekevän asioita ihmisille josta yleisö ei koskaan olisi selvinnyt.  Syy tähän oli koska hänet valittiin tekemään niin ja häntä tuettiin ja rahoitettiin ja lakeihin rakennettiin porsaanreikiä koska huipulla olevat olivat niin määränneet.  Hän suoritti kokeita jopa omalla tyttärellään ja laittoi hänet häkkiin.  B. F. Skinner oli todellinen tiedemies, mitä tieteeseen tulee, siinä mielessä että tutki kaikkea dataa kiihkottomasti saadakseen selville miksi asiat tapahtuvat ihmiselämässä, miksi luonto on kuten on, ja etenkin saadakseen selville miten ihmisten käyttäytymistä eri tilanteissa voitaisiin ennakoida.

 

Yksi hänen kirjoistaan on nimeltä About Behaviorism (Käyttäytymistieteestä), ja hän sanoo:

 

Ihmiset ovat kärsineet kauan ja raskaasti hallittuina olemisesta että on helppo ymmärtää miksi he niin katkerasti vastustavat kaikkia hallinnan muotoja.  Yksinkertainen analyysi hallintatoimista, kuten edellisessä kappaleessa mainittu, joutuu luultavasti hyökkäyksen kohteeksi vain siksi että hallitsijat voisivat käyttää sitä väärin.  Mutta pitkällä tähtäimellä vastahallinta joka johtaa yksilön vapauttamiseen voidaan toteuttaa vain sen tarkan suunnittelun avulla, ja tämän pitää perustua ihmiskäyttäytymisen tieteelliseen analyysiin.  Meidän on aloitettava siitä tosiasiasta että ihmiskäyttäytymistä on aina hallittu.  "Ihminen syntyy vapaana," sanoi Rousseau, "ja on kahleissa kaikkialla," mutta kukaan ei ole vähemmän vapaa kuin vastasyntynyt lapsi, eikä hänestä tule vapaata hänen kasvaessaan vanhemmaksi.  Hänen ainoa toivonsa on että hän joutuu luonnollisen ja sosiaalisen ympäristön hallinnan alaiseksi jossa hän voi parhaiten käyttää hyväkseen geneettiset lahjansa ja niin tehdessään parhaalla tavalla etsiä onnellisuutta.

 

Skinner ja enemmistö huipulla olevista, itse asiassa kaikki he, uskovat että geneettiset lahjat antavat menestyksen ja älyn, fyysisen kunnon, ja kaikki asiat jotka auttavat ihmistä onnistumaan, mutta he eivät mainitse että ne auttavat ihmistä vain onnistumaan tässä järjestelmässä - tässä järjestelmässä joka perustuu rahaan, joka itsessään on valvonnan muoto jotta ihmiset jatkaisivat ja haluaisivat enemmän.  Se tässä on porkkanana.  Tämä on pavlovmainen tekniikka joka on ollut olemassa kauan ennen Pavlovia.  Siten, huipulla olevat todella uskovat eugeniikkaan.  He ovat aina uskoneet siihen, ja siihen juuri darwinismi perustuu; vahvimman selviytyminen ja selviytyminen itse vahvimman kautta, tarkoittaen että he tappavat toisia jotta itse selviytyisivät.  Siihen tämä kaikki tiivistyy ja tämä osoitettiin myös Arthur C. Clarken elokuvassa 2001 alussa, jossa kaksi kilpailevaa apinaheimoa menevät juomapaikalle ja ravistelevat nyrkkejään toisilleen veden yli.  He hyppivät ylös alas ja huutavat, juovat osansa ja menevät kotiin, mutta kukaan ei loukkaannu.  Sivilisaatio elokuvassa alkoi kun yksi apina, jota kutsuisimme poikkeavaksi, koska normaalin ryhmän ulkopuolella oleva olisi poikkeava, mutta se käytti reisiluulta aseena ja meni tappamaan toisen heimon johtajan, joten ensimmäinen murha aloitti sivilisaation.  Siksi korkeammissa järjestöissä sanotaankin että sivilisaatiot ovat raakoja, joka on totta.

 

Ehdollistamisemme vuoksi ja koska ihmisten enemmistö uppoutuu siihen mitä pitävät luonnollisena kulttuurina joka on kehittynyt, ihmisillä on tapana hermostua kun joku osoittaa kulttuurissa olevia asioita jotka hermostuttavat tai suututtavat heitä.  He hermostuvat koska joutuvat näin lähemmäksi ajatusta jota ehkä eivät halua ajatella.  Nämä tiedemiehet, nähkääs, eivät ole lainkaan väärässä.  He ovat katselleet kulttuureita monien vuosisatojen ajan.  He ovat tutkineet miesten ja naisten käyttäytymistä, ja kaikkien ikäryhmien, vuosisatojen ajan, ja he tietävät miten kulttuurit muodostetaan, luodaan, ja miten niitä manipuloidaan jotta ne voidaan päivittää, aivan kuten päivitämme tietokoneohjelmia, ja ne jotka ovat ohjelmassa pyytävät apua sen selvittämiseen kun asiat eivät suju hyvin.

 

Yleisön enemmistö ei koskaan kyseenalaista sitä mitä pitävät todellisuutenaan, ja heidät opetetaan ajattelemaan näin, ja tätä vahvistetaan koulussa, että me vain kehityimme tähän tilanteeseen sattumalta ja joidenkin satunnaisten marttyyrien hyvien ajatusten avulla joille antoivat hengen ja muuttivat näin asioita.  Tuo on se perinteinen tarina joka meille on kerrottu vuosisatojen ajan, mutta mikään ei olisi kauempana todellisuudesta, koska valta ei ole koskaan luopunut itsestään vapaaehtoisesti toisen järjestelmän hyväksi.  Sen sijaan se luo julkisivuja uudelle järjestelmälle, mutta yhä sama hallitseva vähemmistö hallitsee kaikkea verhon takaa.  Näin yleisö saadaan rauhoitettua ja pidettyä tyytyväisenä.

 

1700-luvulla Euroopan eliitti, vauras eliitti, piti monia kokouksia.  Siihen aikaan oli niin monia filosofeja katsomassa asioita eri perspektiiveistä, kaikilta puolilta ja he julkaisivat kirjojaan, ja eliitti luki niitä ja ajatteli voivansa käyttää hyväkseen tätä psykologian tiedettä, mielen tiedettä, massamielen tiedettä, ja he värväsivät monia filosofeja puolelleen.  He palkkasivat ne joista tuli uuden järjestelmän puolestapuhuja ja siten edustaisivat heitä, ja lopulta tätä alettiin kutsua demokratiaksi, aivan kuten meidän aikanamme.  Kun yleisö kuvittelee olevansa vapaa, kun he luulevat omaavansa äänen, heitä on paljon helpompi hallita.

 

Demokratia itse muuttaa muotoaan tai määritelmäänsä, koska demokratia jota harjoitettiin kotona Englannissa oli aivan erilainen muutama sata vuotta sitten kuin nykyään, tai ainakin ulkonäöltään on, koska vain jalosukuisilla tuona aikana oli mitään sanomista mihinkään.  Lopulta tämä laajennettiin omistukseen ja maanomistajiin, ja tuo oli voimassa pitkän aikaa, aina 1900-luvulle saakka, kun lopulta äänioikeus annettiin myös tavallisille ihmisille joilla ei ollut omaisuutta vaan vuokrasivat ja tekivät töitä pohjalla.  Mutta eliitti on aina hallinnut maata ja kaikkia muita vanhoja ja uusia maita.  Siten, kun sellaiset ihmiset kuin Skinner puhuvat, meidän ei pitäisi alkaa puolustuskannalle.  Meidän pitäisi yrittää nähdä psykopaattisen ihmisen silmien kautta - ihmisen jotka on toiminut ihmisten kanssa, ja eläinten, ja tehnyt erilaisia kokeita jotka järkyttäisivät meitä, ihminen, jolla ei ole myötätuntoa, jolla on vain kliininen mielenkiinto siihen miten tämä teko aiheuttaa tällaisen reaktion uhrille, tai kohteelle, kuten hän sitä kutsuisi.

 

Siten, on opittava mitä he haluavat.  On opittava ajattelemaan itse.  On opittava mikä heidän motivaationsa on.  Saatte sen selville oman tutkimuksenne kautta, kaikki saavat selville saman asian, ja ovat tulleet samaan johtopäätökseen ennenkin, nämä ihmiset ovat suuruudenhulluja.  He rakastavat valtaa sen itsensä vuoksi, ja sekin on osa darwinismin teoriaa.  Menestyksekkäimmät ovat he jotka jalostavat itseään parhaiten.  Toisin sanoen, valitsevat oikean kumppanin ja saavat jälkeläisiä, ja näistä jälkeläisistä tulee vielä elitistisempiä ja vallanhimoisempia.  Valta on heidän uskonnossaan sama kuin selviytymisvaisto, ja uskonnosta tässä on kyse koska koko darwinistinen teoria perustuu uskoon.  Muistakaa, että pohjalla oleville opetetaan teoriaa.  Teoria tarkoittaa hyvää arvausta, mutta se on silti arvaus.  Se ei ole fakta ennen kuin empiiriset kokeet ovat osoittaneet sen.  Voidaanko se todistaa kerta toisensa jälkeen?  Siihen saakka, kyse on vain teoriasta.

 

Suurin osa massoille annettavasta tieteisiin liittyvästä koulutuksesta perustuu alhaisella tasolla teorioihin, ja usein nämä teoriat muuttuvat.  Mainitsematta sitä että ne muuttuvat yön yli ja uusi teoria onkin ottanut paikan vanhalta jota opetettiin lakina, ja ihmiset saivat oppiarvojaan ja kirjoittivat teesejään niistä, vaikka ne kaikki olivatkin roskaa.  Nyt he keksivät uusia teorioita kaiken aikaa ja meidän pitäisi sopeutua niihin huomaamatta että miten yhtä asiaa voidaan opettaa evankeliumina muutaman vuosikymmenen ajan ja sitten yhtäkkiä seuraava onkin sen paikalla ja vanha teoria on pihalla?  Miten näin voisi luottaa uuteen teoriaan?  On olemassa korkeampia tieteen tasoja joissa ei käytetä teorioita, vaan jotka perustuvat tosiasioihin, mutta näitä ei opeteta yleisölle.

 

Palatakseni sivulla 221 B. F. Skinnerin kirjassa About Behaviorism, ja toistaakseni mitä Rousseau sanoi:

 

Ihminen syntyy vapaana ja on kahleissa kaikkialla mutta kukaan ei ole vähemmän vapaa kuin vastasyntynyt lapsi, eikä hänestä tule vapaata hänen kasvaessaan vanhemmaksi.  Hänen ainoa toivonsa on että hän joutuu luonnollisen ja sosiaalisen ympäristön hallinnan alaiseksi jossa hän voi parhaiten käyttää hyväkseen geneettiset lahjansa ja niin tehdessään parhaalla tavalla etsiä onnellisuutta.  Hänen perheensä ja toverinsa ovat tämä ympäristö ja hän hyötyy siitä jos he käyttäytyvät eettisesti.  Koulutus on toinen osa tuota ympäristöä, ja hän hankki tehokkaimman valikoiman jos hänen opettajansa ymmärtävät roolinsa tarkoituksen sen sijaan että olettaisivat että heidän tulee jättää hänet vapaaksi kehittämään itseään.

 

Hän myöntää tässä että koulutuksen tarkoitus ei ole auttaa ihmistä kehittymään yksilönä.  Sen on tarkoitus antaa ihmisille valikoima, ja tuota termiä käytetään käyttäytymistieteiden alalla.  Ihmiset jotka väittävät aina vastaan, jotka eivät itse ole tutkineet mitään, mutta liittyvät liikkeisiin tai järjestöihin tunteellisista syistä, he käyttävät aina iskulauseita - nämä ovat siis valikoimia - ja kaikelle mitä heille sanoo heillä on vastaus, toinen iskulause joka heille on opetettu.  He käyvät valikoimansa läpi kuin kone.  Valikoimat ovat tulosta ongelmanratkaisun ehdollistamisesta käyttäen kieltä ja logiikkaa.  Ihmisiä opetetaan koulussa käyttämään tietynlaista logiikkaa, yhdessä tiedon kanssa jota heihin ladataan, ja näin he saapuvat ennaltamäärättyihin johtopäätöksiin.  Tämä odotettu johtopäätös on sitten osa tätä valikoimaa.

 

Jatkaakseni.

 

Hänen hallituksensa on osa tuota ympäristöä, ja se hallitsee vähiten jos se minimoi rangaistustoimensa.  Hän tuottaa itsensä ja muiden tarpeet tehokkaammin ja vähiten vastahakoisesti jos kannustimet ovat sellaiset että hän työskentelee varovaisesti ja ahkerasti ja niitä edistävät se mitä hän tekee.  Kaikki tämä on mahdollista ei siksi että ne joiden piirissä hän on olisivat moraalisia ja omaisivat etiikan tai kunnollisuuden tunteen tai myötätuntoa, vaan koska he vuorostaan ovat samanlaisen sosiaalisen ympäristön hallinnan alaisina.

 

Sosiaalinen ympäristömme, kulttuurimme ja niin edelleen, kaikki mikä ympäröi meitä, on osana tätä edistämistä josta hän puhuu.  Kaikki asiat joita pidämme itsestään selvinä.  Useimmat eivät kyseenalaista järjestelmää jossa elämme.  Se on olemassa.  Sen on siis oltava luonnollinen.  Kaikki muutkin hyväksyvät sen luonnollisena koska eivät puhu siitä paljoakaan.  He vain tekevät niin.  He elävät siinä.  He eivät kysy mistä se on tullut, kuka sen kehitti tai minne se on menossa.  He vain haluavat kohota tikapuita pitkin järjestelmässä; ja tätä kutsutaan onnellisuuden tavoittelemiseksi, ainakin ihmiset kuten Skinner tekevät niin koska näkevät meidät vain olentoina kuten eläimet.  Meidän kasvonilmeemme, eleemme, kaikki joilla osoitamme onnellisuutemme, ne jotka näyttävät surullisuutta, ne ovat vain toisen olion ilmeitä psykopaatin silmissä, jotka tutkivat meitä kuin muitakin olentoja.  Se ei tarkoita että heidän havaintonsa olisivat täysin vääriä.  Siksi he voivat käyttää teorioitaan ja saada ne toimimaan.

 

Sosiaalisen ympäristön tärkein panos - panos joka hylätään täysin palatessamme kaikenkattavaan yksilöllisyyteen - liittyy tulevaisuuteen suoraan vaikuttamiseen.  Ylikansoittumisen synkkä kuva...

 

Tuo on yksi heidän suurista huolenaiheistaan huipulla, on aina ollut kautta aikojen.

 

...saastutus...

 

Saastutus, joka on suuri syy jota käytetään väestön harventamiseen, suuri keppi, ja jonka avulla tämä uusi järjestelmä ajetaan läpi.

 

...ja resurssien näännyttäminen on antanut tulevaisuudelle uuden ja suhteellisen välittömän merkityksen, mutta jonkin verran tulevaisuudesta on kannettu huolta, tietenkin, pitkän aikaa.  On sanottu että sata vuotta sitten "elossa oli harvoja miehiä, utilitaristisia tai uskonnollisia ihmisiä, jotka silloin ajattelivat että teon hyvyys on teossa itsessään, tai tahdossa joka aiheutti sen; kaikessa oli kyse seurauksista, heidän huomisen tai tuonpuoleisessa onnellisuudessaan; molemmissa tapauksissa kyse oli tulevista palkkioista.

 

Tuota käytettiin vielä vähän aikaa sitten, miltei kaikkialla maailmassa.  Tehkää vain työtä.  Kärsikää täällä ja saatte tulevaisuudessa palkkionne.  Hyvin yksinkertaista eikä tarvinnut ajatella turhia.

 

Mutta hyvyys sen valossa miten teko itse voidaan arvioida on yksi asia; ihmisten rohkaiseminen hyvyyteen tai toimimaan hyvin "tulevaisuuden seurausten varalta" on aivan toinen.  Tärkeintä on että instituutiot...

 

Kuunnelkaa tätä.

 

....kestävät kauemmin kuin yksilöt ja järjestävät varasuunnitelmia jotka ottavat huomioon kohtuullisen kaukaisen tulevaisuuden.

 

Hän sanoo tässä muutamin sanoin että tulevaisuus on aina suunniteltu, ja olen jankuttanut tätä kerta toisensa jälkeen.  Ihmiset jotka heräävät tähän järjestelmään, siihen tosiasiaan että se on muuttumassa, ja että niin todella tapahtuu, tuo muutos heidän ympäristössään, jotakin joka vaikuttaa heihin itseensä saa heidät alkamaan asioiden kyseenalaistamisen.  He ovat alttiita sille että monet johtavat heitä harhaan, jotka on asetettu paikoilleen tekemään juuri niin toimittamalla vastauksia, ja sitten huomaakin että häntä johdetaan ympäri kehässä dialektisen prosessin toimiessa.  Toisin sanoen, voima, vastavoima, edestakaisin, edestakaisin, vasemmisto, oikeisto, ja niin edelleen.  Mutta nämä tyypit tietävät tämän.  He tietävät että ajattelemme lyhytkantoisia palkkioita.  Ajattelemme elämän mittaisesti.  Elämä on meille pitkä aika kun olemme lapsia.  Se vaikuttaa niin uskomattoman laajalta ja pitkältä kun katselemme vanhoja ihmisiä.  Elämämme ovat kuitenkin lyhyitä.  Suunnittelemme lyhytaikaisesti.  Haluamme nähdä jotakin saavutettavat jonka aloitamme omana elinaikanamme.  Meidän on vaikea kuvitella alkavan jotakin jonka valmistumista emme näe omana elinaikanamme.  Olemme näin kärsimättömiä.

 

...jossa instituutiot...

 

Se tarkoittaa myös hallitusta.

 

...ja suuret säätiöt...

 

Jotka ovat olleet osa heidän suurta kättänsä sen luomisen jälkeen mitä kutsumme demokratiaksi.  He ajattelevat vuosisatoja eteenpäin, monia vuosisatoja, mukaan lukien kaikkia muutokset jotka haluavat toteuttaa.  Miten saada tämä yhteiskunta tästä tilanteesta, mukaan lukien ihmisten väliset suhteet, ne kaikki ovat osana sosiaalista rakennetta, sisältäen myös miesten ja naisten suhteet.  Kaikki nämä, ja vanhempien ja lapsien suhteet.  Miten saamme ne täältä tuonne, joka saattaa olla aivan päinvastainen, ja on itse asiassa ehkä suunniteltukin päinvastaiseksi, kun menemme kohti geneettistä muuntelua ja kloonausta, ja näin tulee olemaan aivan uudenlaista vanhemmuutta ja niin edelleen.  Vanhemmuutta on jo muutettu suuresti kaikkien lakien avulla ja sellaisten asioiden kuten adoptio kautta.  Tämän kaiken tarkoituksena oli saada meidät muutoksen tilaan, eikä siksi että he välittäisivät yhdestä ihmisryhmästä tai toisesta.  Vaan koska he tietävät minkälaisen tuloksen haluavat saada aikaan, ja miten yhteiskunta saadaan liikkumaan staattisesta tilasta liikkuvaan, ja tämänlaiseen tulevaisuuteen?  He tekevät sen suunnittelun avulla, vaiheittain ja sukupolvien välisesti.  Näin se on aina ennenkin tehty.

 

Toisten tämän pienen osan sivulta 222 Skinnerin kirjasta About Behaviorism:

 

Tärkeintä on että instituutiot kestävät kauemmin kuin yksilöt ja järjestävät varasuunnitelmia jotka ottavat huomioon kohtuullisen kaukaisen tulevaisuuden.  Käyttäytymisprosessit ilmenevät henkilössä joka työskentelee luvattua palkkiota vastaan, joka pelaa peliä voittaakseen, tai joka ostata lottoarvan.  Heidän avullaan uskonnolliset instituutiot vahvistavat ajatusta tuonpuoleisesta, ja hallitukset saavat ihmiset kuolemaan isänmaansa puolesta.

 

Vastustamme tästä paljoa, mutta joskus instituutioiden edut ovat yhteneviä yksilöiden etujen kanssa; hallitukset ja uskonnot joskus saavat ihmiset käyttäytymään hyvin suhteessa toisiinsa ja toimimaan yhdessä turvan ja tuen puolesta.  Vertaukset ja maksiimit, kuten myös lain säädökset, vahvistavat käyttäytymistä lykättyään seuraamuksia.  Yksilö itse voi käytöksellään vaikuttaa omana elinaikanaan tulevaisuuteen vain vähän, mutta ryhmän jäsenenä hän hyötyy sosiaalisesta ympäristöstään jota ryhmä ylläpitää.  Tämä on mitä merkittävin tosiasia, koska se johtaa meidät kahden perustavaa laatua olevan kysymyksen vastaukseen: Miten voimme kutsua tiettyä esimerkkiä ihmiskäytöksen hallinasta hyväksi tai huonoksi, ja kenen tulee suunnitella ja varmistaa hallinnan toimet?

 

Tuosta syystä demokratia määritellään nyt enemmistön tahdon huomioonottamisena, mutta niin myös vähemmistöryhmien.  Siihen ei sisälly enää mitään yksilöstä, joten demokratia muuttuu aina koska sellainen aikataulu on, sellainen kaava on, ja tälle järjestelmälle on tuleva loppunsa, kun sana demokratia ei tule enää olemaan tarpeellinen.  Siten, omatakseen valtaa tässä järjestelmässä, miten se laillisesti katsotaan olevan, pitää kuulua vähemmistöryhmään tai suurempaan ryhmään.  Vähemmistöryhmien johtajat yleensä valitaan heidän puolestaan ja he ovat osana koko agendaa.  Johtajat tietävät minne johtavat seuraajiaan.  Seuraajat yleensä eivät tiedä.  He luulevat hyötyvänsä jotenkin itse ja saavansa etuja ja oikeuksia.  Mutta ei, heitä käytetään ja yleensä säätiöt ovat heidän pomojaan, edustajat jotka toimivat suurten hallituksen instituutioiden puolesta.

 

Sivulla 223 samassa kirjassa Skinner, Kulttuurin Evoluutio.

 

Sosiaalista ympäristöä johon olen viitannut kutsutaan yleensä kulttuuriksi, vaikkakin kulttuuri määritellään yleensä eri tavalla - tapojen tai käytäntöjen kokoelmana, arvojen ja ajatusten järjestelmänä, kommunikaatioverkostona, ja niin edelleen.  Ryhmän ylläpitämien ylläpidon varasuunnitelmien kokoelmana, mahdollisesti sääntöjen tai lakien määritteleminä, sillä on selkeästi nähtävä fyysinen status, olemassaolo joka jatkuu ryhmän jäsenien elämiä kauemmas, muuttuva rakenne kun käytäntöjä lisätään, jätetään pois, muunnellaan, ja etenkin, valtaa.  Näin määritelty kulttuuri hallitsee sitä harjoittavien ryhmän jäsenien käyttäytymistä.

 

Kyse ei ole monoliittisesta asiasta, eikä meillä ole syytä selittää sitä vetoamalla ryhmämieleen, -ajatukseen tai -tahtoon.  Jos todella on olemassa "seitsemänkymmentäkolme yhteistä elementtiä jokaisessa ihmisyhteiskunnassa jotka yhä ovat olemassa tai joista tiedetään" silloin on oltava seitsemänkymmentäkolme toimea tai erilaista käytäntöä jokaisessa sattumien kasaumassa jota nimitetään kulttuuriksi, joista jokainen pitää selittää perustuen oloihin jotka olivat vallalla ennen kulttuurin olemassaoloa sellaisenaan.  Miksi kansat kehittävät kielen?  Miksi he harjoittavat jonkinlaista avioliittoa?  Miksi he ylläpitävät moraalisia käytäntöjä ja muodostavat niistä säännöstöjä?  Jotkut vastauksista tämänkaltaisiin kysymyksiin löytyvät lajin biologisista ominaisuuksista, toiset taas sen ympäristön "yleismaailmallisista oloista" jossa kansa elää.

 

Tärkeä asia näin määritellyssä kulttuurissa on, että se kehittyy.  Toiminto tulee olemassaolevaksi mutaationa, se aiheuttaa muutoksia ryhmässä joka ratkaisee sen ongelmat, ja jos ryhmä selviytyy, toiminto selviytyy sen muassa.  Se on valittu sen tarjoaman tehokkuuden perusteella niille jotka sitä harjoittavat.  Tässä on toinen esimerkki siitä hienovaraisesta prosessista jota nimitetään valinnaksi...

 

Hän puhuu luonnollisesta valinnasta.

 

...ja sillä on samanlaisia ominaisuuksia.  Mutaatiot voivat olla sattumanvaraisia.  Kulttuurin ei tarvitse olla suunniteltu, ja sen evoluutio ei osoita tarkoitusta.  Toimet joista kulttuuri koostuu ovat sekalainen joukko, ja jotkut osat saattavat olla erisuuntaisia toisten kanssa, tai avoimesti ristiriidassa.  Omaa kulttuuriamme kutsutaan joskus sairaaksi, ja sairaassa yhteiskunnassa ihmiseltä puuttuu tunne identiteetin omaamisesta sekä kyvykkyydestä; hän näkee oman ajatusrakennelmiensa keskeytyksen liittyäkseen hedelmällisempään suhteeseen ympärillään olevien kanssa petoksena; hän lähestyy ihmisten kanssakäymisen maailmaa todellisen epätoivon vallassa; ja vasta kun hän on kokenut tuon epätoivon ja oppinut tuntemaan itsensä hän saavuttaa sen itsetäyttymyksen jonka inhimilliset olosuhteet sallivat.

 

Mitä hän tuossa sanoo on otettu antiikin Kreikan filosofeilta koska tätä tutkittiin jo tuhansia vuosia sitten.  He tuntevat prosessin jonka läpi me käymme.  He ymmärtävät sen, ja nekin jotka voivat käydä sen läpi ja selviytyvät siitä ja vahvistuvat, heidät yritetään joko värvätä tai eliminoida jos heistä tulee ongelmallisia.

 

Hän jatkaa kääntäen sen omalla tavallaan:

 

Kääntäen: sairas yhteiskunta, jos sattumien kasauma joka luo erilaisia tai ristiriidassa olevia käytösmalleja jotka viittaavat enemmän kuin yhteen 'itseen', joka ei luo sellaista vahvaa käyttäytymistä johon kyvykkyyden tunne liitetään, joka epäonnistuu luomaan menestyksellistä sosiaalista käytöstä ja täten johtaa siihen että henkilö kutsuu muiden käytöstä petokseksi, ja joka, vain satunnaisesti vahvistusta saaden, luo olotilan joka tunnetaan epätoivona.

 

Katsokaa kuinka hänelle tunteet ovat merkityksettömiä.  Hän puhuu tilasta joka tunnetaan epätoivona.  Hän ei tunne sitä itse.

 

Toinen kirjoittaja sanoi että kulttuurimme on "kouristustilassa johtuen sen olevan tilassa jossa arvot ovat ristiriitaisia, sen sisällyttäen vastakkaisia ja ristiriitaisia arvoja," mutta voimme sanoa että arvot, tässä kuten muuallakin, viittaavat ylläpitäjiin, ja että vastakkaisia ja ristiriitaisia ovat ne kasaumat joissa ne ovat osana.  Yhteiskunta "parantuu" jos se voidaan muuttaa siten että henkilöä avokätisesti ja johdonmukaisesti vahvistetaan ja hän siten "täyttää itsensä" toteuttamalla ja näyttämällä menestyksellisintä käyttäytymistä johon hän kykenee.  Paremmat opetustavat (jotka otetaan käyttöön mistä syystä hyvänsä, mahdollisesti vain niiden välittömien seurausten vuoksi opettajalle tai oppilaalle) käyttävät tehokkaammin ihmisen geneettistä lahjakkuutta.

 

Koska he ymmärtävät että meidät on koulutettu työskentelemään palkintojen vuoksi, aivan kuten tehdään laboratorioissa rotille ja niitä opetetaan vetämään vivuista ja menemään renkaiden läpi ja kaikkea saadakseen jyvän palkinnokseen.  Meitä koulutetaan samalla tavoin.  Hän ei eroita käyttäytymistämme eläimistä laisinkaan, ja paljon siitä onkin totta, koska meidät on ehdollistettu järjestelmässä samalla tavoin.

 

Paremmat kannustimet, jotka otetaan käyttöön mistä tahansa syystä, mahdollisesti hallinnon tai työntekijöiden eduksi, tarkoittavat lisää ja parempia tuotteita ja nautittavimpia työoloja.  Paremmat hallintomenetelmät, jotka otetaan käyttöön mistä tahansa syystä, mahdollisesti hallittujen tai hallitsevan eduksi, tarkoittavat että vähemmän aikaa hukataan henkilökohtaiseen puolustukseen ja enemmän aikaa käytetään muuhun.  Mielenkiintoisemmat taidemuodot, musiikki, ja kirjallisuus, jotka luodaan mistä tahansa...

 

Toisin sanoen, hän kertoo meille että kulttuuriteollisuus, ei ole väliä minkälaista tai mitä he meille antavat, kunhan se täyttää tarkoituksensa ja sopeudumme siihen ja matkimme ja imitoimme sitä.

 

...syystä, mahdollisesti tukemaan sitä luovia tai siitä nauttivia, kääntyy vähemmiksi loikkauksiksi toisiin elämäntapoihin.

 

Hyvin tunnetussa kappaleessa kirjassaan Ihmisen Perimä Darwin kirjoitti:

 

"Niin hämärä ongelma kuin sivilisaation kehitys onkin, voimme ainakin havaita että kansakunta joka on tuottanut, pitkän ajan kuluessa, suurimman määrän korkean aälyllisiä, energisiä, urheita, isänmaallisia ja hyväntahtoisia ihmisiä, yleensä vallitsee vähemmän suotuisia kansakuntia.

 

Vaihe selviytyy kun vetoomus luonteenlaadulle korjataan puhuen "kansakunnasta joka ylläpitää sosiaalista ympäristöä jossa sen kansalaiset käyttäytyvät tavoin jota kutsutaan älykkääksi, energiseksi, urheaksi, isänmaalliseksi ja hyväntahtoisesti."  Darwin puhui kulttuurin selviytymisarvosta.

 

Jos olette koskaan ihmetelleet termiä jota on käytetty kaikista maista jotka on tuotu tämän maailmanrakenteen alaisuuteen NAFTA, GATT ja kaikkien muiden sopimusten avulla, vapaakaupan avulla, josta ensin höpötti John Dee 16. vuosisadalla kuningatar Elisabet I hovissa, ja miksi Darwin käytti samaa termiä 'suosiollisin kansakunta' (most favored nation).  He puhuvat sivilisaatioista jotka olivat päättäneet että ne selviytyisivät, ja ne jotka eivät tulleet siihen mukaan eliminoitaisiin koska ne olivat takapajuisia, pysähtyneitä sivilisaatioista, primitiivisiä ja niin edelleen.  Toisin sanoen, ne eivät ole muuttaneet kulttuuriaan.  Ne eivät koskaan ole muuttaneet tapaansa tehdä mitään.  Ne eivät massatuota mitään.  Ne pystyvät tuottamaan omat työkalunsa ja tarpeensa ja selviytyvät aivan onnellisesti.  He puhuvat niiden tuhoamisesta joita he sanovat 'huonommiksi tyypeiksi', ja maat jotka pääsevät mukaan suureen Vapaakauppaan, Star Trek liiton galaktiseen yritykseen, olisivat selviytyjiä, ne jotka geneettisillä lahjoillaan selviytyvät.  Siten näitä pikku fraaseja käytetään näiden tyyppien kirjoissa.  Jos ymmärtää mitä ne tarkoittavat ymmärtää paljon paremmin mitä he sanovat.

 

Luonnonvalinnassa on huomattavia samanlaisuuksia, operoivaa ehdollistamista sekä sosiaalisten ympäristöjen kehitystä.  Kaikki kolmet eivät ainoastaan vapauta aikaisemmasta luovasta mallista ja aikaisemmasta tarkoituksesta, ne myös herättävät ajatuksen selviytymisestä arvoksi.  Lajille hyvää on se joka avittaa sen selviytymisessä.  Yksilölle on hyvää se mikä edistää hänen hyvinvointiaan.  Kulttuurille on hyväksi se mikä sallii sen ratkaisevan ongelmansa.  On olemassa, kuten olemme nähneet, muunkinlaisia arvoja, mutta lopulta ne ovat toissijaisia mitä tulee selviytymiseen.  Ajatus evoluutiosta on harhaanjohtava - se johti harhaan niin Herbert Spencerin kuin Darwininkin - kun se väittää että hyvä jota selviytyminen edustaa aina luonnollisesti selvittää itsensä.  Asiat menevät pieleen kaikkien kolmen valinnan kasautuman kohdalla, ja niiden oikaisu täsmällisen suunnittelun avulla voi olla tarpeen.

 

Hän puhuu tulevaisuuden suunnittelusta.  Hän ei ehdota mitään koska hän teki työtä ihmisille jotka suunnittelivat sitä jo ja olivat tehneet niin jo ennen hänen syntymäänsä.

 

Hän jatkaa sanoen:

 

Jalostustoimet ovat kauan edustaneet eräänlaista interventiota lajin evoluutiossa...

 

Takaisin eugeniikkaan.

 

...ja geneetikot puhuvat nyt geneettisen koodin muuttamisesta.

 

Muistakaa myös, tämä kirja kirjoitettiin vuonna 1974, eikä se ollut silloin mitään uutta.  He puhuivat sen muuttamisesta jo kauan ennen sitä.

 

Yksilön käyttäytymistä muutetaan helposti suunnittelemalla uusia vahvikkeiden kasaumia.

 

Siitä George Orwell puhui lampaiden avulla kirjassaan Animal Farm.  Siinä väestön enemmistö tässä uudessa vallankumouksellisessa ryhmässä oli lampaita, ja aina joskus porsas tli ja antoi heille iskulauseen, ja he vastasivat kaksi jalkaa huono, neljä jalkaa hyvä.  Yhtenä päivänä porsas olikin liittynyt ihmisten joukkoon kompromissin vuoksi ja huusi kaksi jalkaa hyvä, neljä jalkaa huono, ja lampaat toistivat sitä edes huomaamatta mitään eroa.

 

Uudet kulttuurilliset toimet suunnitellaan täsmällisesti koulutuksen, psykoterapian, penologian ja taloudellisten kannustimien avulla.  Ihmisen käyttäytymisen suunnittelu tarkoittaa, tietenkin, hallintaa, ja mahdollisesti useimmin käyttäytymistieteilijöille esitetty kysymys on tämä: Kuka hallitsee?  Kysymys edustaa sitä ikiaikaista virhettä, että katsotaan yksilöä kohti maailman sijasta jossa asutaan.  Se ei ole hyväntahtoinen diktaattori, myötätuntoinen terapeutti, omistautunut opettaja, tai yleisöhenkinen teollisuusmies joka suunnittelee uuden elintavan jokaisen parhaaksi.  Sen sijaan meidän on katsottava oloja jossa ihmiset hallitsevat, auttavat, opettavat ja järjestävät kannustinjärjestelmää tietyllä tavoin.

 

Nyt hän puhuu muodossa 'me'.  Hän tarkoittaa käyttäytymistieteilijöitä, ammattilaisia.

 

Sen sijaan meidän on katsottava oloja jossa ihmiset hallitsevat, auttavat, opettavat ja järjestävät kannustinjärjestelmää tietyllä tavoin.  Toisin sanoen, meidän on katsottava kulttuuria sosiaalisena ympäristönä.  Kehittyykö kulttuuri jossa kukaan yksilö ei pysty keräämään laajaa valtaa ja käyttämään sitä omaksi lisäämisekseen tavoin jotka ovat haitallisia muille?  Kehittyykö kulttuuri, jossa yksilöt eivät olisi niin levottomia omasta toteutumisestaan ja täyttymyksestään etteivät antaisi vakavaa huomiota kulttuurin tulevaisuudelle?  Nämä kysymykset, ja monet muut niiden kaltaiset, ovat esittämisen arvoisia kysymyksiä sen sijaan kuka hallitsee ja mitä päämäärää varten.  Kukaan ei astu kausaalisen virran ulkopuolella.  Kukaan ei todella astu väliin.  Ihmiskunta on hitaasti mutta hajanaisesti luonut ympäristöjä joissa ihmiset käyttäytyvät tehokkaammin ja epäilemättä nauttivat tunteista jotka juontuvat menestyksellisestä käyttäytymisestä.  Tämä on jatkuva prosessi.

 

Toivottavasti onnistun tässä osoittamaan että kaikki mitä pidämme normaalina, mukaan lukien yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, elinaikanamme, ovat suunniteltuja.  Ne oli suunniteltu jo ennen syntymäämme.  Koko ajatuksena on saada lauma, kuten sanoin, yhdeltä niityltä toiselle, joka on aikamoisen matkan päässä.  Miten ne saataisiin kaikkien näiden muutosten läpi ja hyväksymään kaikki, koko matka, kaikki askelet normaaleina, kaikkine muutoksineen jotka tapahtuvat matkan aikana?  Silloin ymmärtää että meitä kouluttavat alansa ammattilaiset.  Älkää erehtykö asiasta, koulutuksessa on kyse mielen hallinnasta jotta yleisölle saadaan luotua massamieli.  Siksi koulutus on standardisoitu.  Meistä tulee standardisoidumpia.  Meille ei opeteta miten tulla todelliseksi yksilöksi.  Se ei edistä yksilöllistä ajattelua.  Tosiasiassa se vielä loitontaa siitä.  Kaikki on ryhmäajattelua, etenkin tänä päivänä vielä enemmän.  Kaikessa on kyse ryhmäajattelusta ja meidän on mentävä ryhmän mukana tai meitä vieroksutaan.  Jälleen, nämä ovat vanhoja tekniikoita joita on käytetty uskonnossa ja uskonnollisten järjestöjenkin piirissä.

 

Koulutusta jota ei ole auktorisoitu ja hallittu ja tarkasti valvottu huipulta käsin ei voisi olla olemassa.  Huipulla olevien mukaan hyvää on totteleminen.  Hyvä yhteiskunta on tottelevainen yhteiskunta.  Tämä tietysti voi aiheuttaa konflikteja matkan varrella kun huipulta halutaankin erilainen lopputulos yhteiskunnalta.  Yhteiskunta luulee aina tietävänsä mihin se on menossa, epämääräisesti, niin he luulevat, ja silti kun he huomaavat konfliktin, silloin eliitti haluaa meidän tottelevan kuitenkin.  Kun emme tottele heti, he terrorisoivat meitä tai antavat meille jotakin jota pelätä tulevaisuudessa.  Joko Jumalan viha tai komeetta, kuten vanhoina aikoina, tai venäläiset aikovat pommittaa meitä tai jotakin muuta tuollaista.  Jotakin jolla meidät peloitellaan tottelemaan, ja lamaannutetaan jotta emme ajattele, koska kun pelkäämme henkemme puolesta emme ole huolissamme muista teorioista tai muiden ihmisten ongelmista.  Olemme huolissamme vain omasta välittömästä selviytymisestämme, ja kun olemme siinä tilassa meitä voidaan nopeasti johtaa suurten muutosten läpi yhteiskunnassa.

 

Huomaamme tämän myös maailmanlaajuisessa 9/11 tapahtumien jälkeisessä trendissä.  Se ei tapahtunut yhtäkkisesti.  Kaikki agendat, kaikki terrorismin vastaiset lait oli laadittu monia vuosia etukäteen, ja kaikki NATO maat olivat allekirjoittaneet ne, ja myös NATOn ulkopuoliset maat.  Siksi kaikki alkoivat toimia samaan aikaan ja säätivät samat lait kirjoihinsa, identtiset lait ja samat kaavat koska kaikki oli suunniteltu siten.

 

Margaret Thatcher puhui siitä 80-luvulla että seuraava sota lännessä olisi uskonnollisia fundamentalisteja vastaan, kuten hän heitä kutsui.  Voitte tutkia hänenkin historiaansa, lukekaa vaikka sanomalehtijuttuja, kuten Toronto Sunista, jossa raportoitiin hänen sanoneen juuri noin Massey Hallin puheessaan.  Hänen puheensa otsikkona oli Uusi Maailmanjärjestys (New World Order).  Lukekaa siitä ja näette että he tiesivät mitä oli tulossa.  Salaliiton kauneus - salaliitto syntyy kun hallitus on luonteeltaan salaileva ja aiheuttaa paranoiaa.  Tiedämme myös että aina joskus 50 vuotta myöhemmin meille kerrotaankin totuus, jonka pitäisi saada meidät epäluuloisiksi kaikkea kohtaan mitä he tekevätkin.  9/11 tapahtui jotta agenda saatiin tien päälle.  Sen oli pakko tapahtua.

 

The Project for New American Century, kerho joka kirjoitti oman agendansa siitä mitä haluaisivat saada aikaan Lähi-Idässä ja muissa maissa Amerikan otettua ohjat käsiinsä, tai kun USAn piti tehdä niin, alkaa maailman johtavaksi poliisiksi muiden maiden sijasta, jota se kyllä jo olikin aina Toisesta Maailmansodasta lähtien, mutta sitten virallisemmin.  He tiesivät tarvitsevansa jotain jolla saada agenda liikkeelle.  Heidän piti voittaa lotossa juuri oikeaan aikaan.  He julkaisivat agendansa ja nyt he vain toteuttavat sitä, koska maailman yhteiskunnassa - ja se tässä on päämääränä - ei voi olla erillisiä vanhanaikaisia uskonnollisia elimiä.

 

Olen sanonut ennenkin, katsokaa lännen uskontoja ja kuinka erilaisia ne ovat siihen verrattuna kuin 100 vuotta sitten, tai 200, 500, 1000 vuotta sitten, tai 2000 vuotta sitten; jatkuvassa muutoksessa, kunnes ne ovat niin laimennettuja että tämän päivän kristittyjen enemmistö ovat vain tukijoita, hurraajia sille mitä tahansa hallitus tekee - tyrannimainen hallitus.  He hurraavat hallitukselle, ja silti tämän uskonnon oletettu perustaja tapettiin koska hän nousi seisomaan auktoriteetteja vastaan ja oman aikansa talous- ja lakijärjestelmää vastaan.  Ne maat jotka ovat vielä suhteellisen perinteisiä, huolimatta siitä miten niitä hallitaan, koska psykopaatit, kuten sanoin, pääsevät aina kaikkien maiden huipulle rahajärjestelmässä.  Tosiasia on, agendan mukaan se pitää muuttaa ja tämä demokratia, jonka jokainen kuvittelee ymmärtävänsä mutta eivät oikeasti ymmärrä koska eivät ole koskaan tutkineet sen tarkoitusta ja sen aikaisempia tarkoituksia, tätä demokratiaa on määrä käyttää kautta maailman.

 

He kuitenkin tarvitsevat yhteisen vihollisen jonka avulla pitää ihmiset yhdessä.  Ihminen tarvitsee vihollisen totellakseen hallitusta, etenkin kun heitä verotetaan rankasti ja säännöstellään ja niin edelleen.  He tarvitsevat vihollisen oikeuttaakseen tekonsa, ja siten vihollinen, kuten Neuvostoliiton rajojen sisällä, kun he ovat saavuttaneet asemansa ja todellista uhkaa ei enää löydy, heidän on löydettävä vihollisia omasta keskuudestaan oikeuttaakseen tekonsa; ja näin pitää tehdä myös maailman kulttuurin kohdalla.  Siten terrorismin valepuvun alla näemme tämän kehittyvän säännönmukaiseksi psykologiseksi testaukseksi, aina aivosiruihin ja kaikkeen muuhun asti - kaikkien turvallisuuden hyväksi.  Tietysti tämä oli päämääränä jo ennen kuin kaikki alkoi, kauan ennen kuin 9/11 tapahtui.

 

Kuten sanoin, kaikki mitä tapahtuu historiassa merkittävällä mittakaavalla ja jota väitetään yllätykseksi, on roskaa.  Tänä päivänä salaisia suunnitelmia ja kapinoita ei voi pitää salassa.  Se on täysin mahdotonta.  Suureet aivoriihet, säätiöt, agenttien organisaatiot, aivan pieniin osa-aikaisiin tyyppeihin asti käytetään kautta maailman kaikissa maissa.  Mitään ei voi suunnitella 9/11 mittakaavassa pitäen sen salassa.  Se on mahdotonta.  Sen oli tapahduttava koska se oli tarpeellista.  Nyt koko maailma ottaa käyttöön tunnistekortit ja ruumiinetsinnät ja kaikki nämä typeryydet kun meitä koulutetaan tottelemaan, tottelemaan ja tottelemaan, koska kun suurimpia muutoksia aiheutetaan kulttuurissa, he haluavat että ihmiset ovat kauhun vallassa samaan aikaan jotta he eivät ajattele asiaa turhan paljon.  Näin ihmiset ovat enemmän huolissaan omasta turvallisuudestaan ja selviytymisestään.

 

Mihin tämä jättää yksilön?

 

Yksilö jää pois kuvasta tässä suuressa agendassa, siten on yksilön asia pitää kiinni todellisuudesta ja löytää todellisuus omalla kohdallaan joka on heille itselleen todempi, koska lopulta meillä ei ole mitään muuta mihin turvautua.  Jos ei voi pysyä totena itselleen, ei voi pysyä totena millekään muulle.  Silloin on myös muutoksen tilassa, ja silloin on epätoivoinen.  Jos löytää itsensä ja kaivaa tiensä ylös tästä petoksen ja ehdollistamisen rämeestä, löytää rauhan joka seuraa ymmärtämistä.  Yhtäkkiä asiat ensimmäistä kertaa ovat ymmärrettävissä.  Monet asiat alkavat näyttää ymmärrettäviltä samaan aikaan.  Kaikki mitä aikaisemmin on lukenut alkaa näyttää ymmärrettävältä koska näkee kaiken aivan eri valossa.  Silloin on katsottava ympärillä olevaa sekasortoa kaikkien niiden kohdalla jotka yhä luulevat olevansa normaaleja, koska he eivät ole murtautuneet ehdollistamisestaan, ja heitä kohtaan tuntee surua, kun katsoo heidän käyvän omien vaikeuksiensa läpi toimimattomassa järjestelmässä.

 

Sitä alkaa nähdä kaikki riidat ja kiistat rahasta, omaisuudesta, kaikesta, kaikki tavalliset kiistat joita voimme nähdä kulttuurin kehittyessä yhä vaikeammaksi jotta voisi jatkaa pyörimistä oravanpyörässä.  Se nopeutuu ja nopeutuu.  Mutta se ei voi jatkua, se alkaa murtua ja yhteiskunta yrittää yhä selvitä kuten aiemmat sukupolvet, eikä se enää toimi.  Se ei toimi koska kulttuuriteollisuus on käynyt ylikierroksille tri Philin ja Oprahin ja kaikkien muiden avulla yrittäen luoda uutta kulttuuria ihmisten mieliin, jotta he hyväksyisivät uusia sovelluksia kulttuurin tuhoutuessa ja sopeutuisivat siihen ja siirtyisivät seuraavaan vaiheeseen.  Hyväksykää, hyväksykää ja sopeutukaa ja sopeutukaa, niin meille sanotaan.  Lakatkaa omaamasta omia näkökantojanne.  Hyväksykää nämä näkökannat.  Nämä ovat terveitä.  Noin meille sanotaan, ja silti niiden hyväksyminen tarkoittaa itsestään luopumista.

 

Uskontoon turvautuvat yhä toivovat ja toivovat kuten aina että nämä pahat ilkeät ihmiset palaisivat helvetissä ikuisesti kuolemansa jälkeen, koska ainakaan he eivät täällä pala millään muotoa, ellei kyse ole närästyksestä kalliin aterian jälkeen.  Emme näe minkäänlaista oikeuden väliinastumista tässä maailmassa, siten meidän on luotettava omiin kokemuksiimme.  Meidän on hyväksyttävä omat kokemuksemme ja rationalisoitava ne koska loppupeleissä meidän pitää itse julistaa tuomiomme.  Meidän on itse päätettävä mikä on totta, mikä väärää; mikä todellista ja epätodellista; eikä pidä pelätä myöntää että egoa pystyttiin huijaamaan.  Meitä huijasivat hyvin älykkäät ihmiset jotka loivat tämän järjestelmän tieteelliseen tapaan ennen kuin kimalsimme edes isämme silmäkulmassa.  Ei pidä pelätä myöntää että on joutunut huijatuksi.  Jotkut teistä kuuntelijoista, ei pidä pelätä myöntää että teitä ovat huijanneet muut ihmiset jotka ovat johtaneet teitä uskomattomien tarinoiden avulla galaksien ympäri ja takaisin, monissa eri muodoissa, ja tuhlanneet näin muutamia vuosia lisää teidän elämästänne.  Tämä on ollut tarkoituksellista.

 

Hyvin älykkäitä ihmisiä on olemassa.  Nämä tieteet on tunnettu hirveän pitkän aikaa.  Ainakin 1700-luvulta lähtien, hirveitä määriä rahaa laitettiin tutkimuksen alkamiseen hallitsevan vähemmistön hyväksi jotta nämä tieteet opittaisiin hyvin tarkasti jotta niitä voitaisiin käyttää vieläkin tehokkaammin - mielen tieteitä.  Meillä on mieli.  Se on uskomaton lahja - uskomaton lahja.  Emme ole pelkkä kone täynnä reaktioita ja synapseja ja niin edelleen.  Ihmisiin kuuluu paljon enemmän.

 

Tämä mitä luin Skinneriltä, hänessä ja muissa psykopaateissa ei ole mitään muuta.  He ovat enemmän koneita kuin kukaan muu.  Heillä ei ole normaaleja tunteita.  Tunteita lähinnä oleva asia ihmisissä kuten Skinner on kun he katselevat jonkun eläimen avunhuutoja heidän murskatessaan niiden kalloja jollakin motorisoidulla vasaralla.  Se näiden tyyppien mielenkiinnon vangitsee, ja se on lähin reaktio joka lainkaan heissä muistuttaa ihmistä.  He ovat mutantteja.  Itse asiassa, se on osa heidän uskontoaankin, heidän darwinismin teoriaansa tai uskontoa.  He väittävät että satunnainen mutantti kautta historian, joka on muuntautunut millä tahansa keinoin, aiheuttaa muutokset.  Ilman mutantteja ei olisi muutoksia.  He puhuvat itsestään, psykopaattisena ryhmänä.

 

Tämä riittää tältä illalta.  Hamishilta ja itseltäni Kanadan Ontariosta, hyvää yötä, ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)