Alan Watt - Cutting Through the Matrix - 19.09.2007

Massasuostuttelu, Totuuden Torjunta

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja ohjelma on CTTM.  Ja mikä verkosto tämä onkaan.  Uudet kuulijani, käykää sivuillani osoitteissa cuttingthroughthematrix.com sekä alanwattsentientsentinel.eu, josta saatte ladata ohjelmiani kirjoitetussa muodossa Euroopan eri kielillä.  Tänään on syyskuun 19. päivä 2007.

 

Viimeisessä ohjelmassani puhuin massojen hallintatekniikoista jotka perustuvat ihmisluonteen täydelliseen tuntemiseen.  Mainitsin miehen nimeltä Jacques Ellul.  Häneen Aldous Huxley viittasi aina kun häneltä kysyttiin tekniikasta, mistä siinä on kyse, kuka alan asiantuntija on.  Jacques Ellul eli Ranskassa.  Hän oli Ranskan presidenttien neuvonantajana Toisen Maailmansodan jälkeen, ja hän päätyi työskentelemään maailman hallituksen eri osastoille, ja YK'iin.  Hänen tekniikkansa on sama vanha tekniikka, ja sama sanakin, josta Zbigniew Brzezinski ja muut puhuvat.

 

Tekniikka, mutta he eivät koskaan oikeastaan selitä mitä sillä tarkoitetaan.  Jotkut heistä kutsuvat sitä teknokratiaksi.  Toiset puhuvat eräänlaisesta poliittisesta teknokratiasta, mutta se on oikeastaan politiikan ulkopuolella.  Se on sen yläpuolella.  Kyse on siitä miten maita johdetaan haluttuun päämäärään.  Ellul itse, hän kirjoitti kirjan nimeltä the Technological Society, se julkaistiin ensi kertaa Ranskassa vuonna 1954.  Tämä mies ymmärsi asian täydellisesti.

 

Ja miksi hän sitten ymmärsi täydellisesti?

 

Koska häntä oli koulutettu nuoresta pitäen, kuten joitakin koulutetaan.  Muutamille ihmisille annetaan pääsy käsiksi arkistoihin, joista he saavat kaikki tietonsa, tietoa ihmiskäyttäytymisen tutkimuksesta tuhansien vuosien ajalta.  Niitä voidaan kutsua myös kaavoiksi.  Kaavoja jotka, koska ne toimivat aikaisemminkin, jos niitä seurataan oikeassa järjestyksessä, ne toimivat yhä uudelleen.  Niitä ei koskaan muuteta.  Se on kaavojen ja ihmisten kauneus.

 

Hän sanoi itse että käytännössä...

 

Tekniikka viittaa mihin tahansa monimutkaisiin standardisoituihin keinoihin saada aikaan ennalta määrätty käyttäytyminen joka on sekä tahallista että rationaalista.  Tekninen mies on standardisoinut laitteet liikkeeseen.  Hän ei voi olla ihailematta sodan ydinaseiden ihmeellistä tehokkuutta.  Ja ennen kaikkea, hän on omistautunut löytämään sen yhden parhaan tavan päästäkseen mihin tahansa määriteltyyn tavoitteeseensa.

 

Sitä he tarkoittavat tekniikalla.  Miten motivoida ihmisiä, suuria ihmisjoukkoja, jotka eivät koskaan ymmärrä päämäärää tuhansien vuosien aikana.

 

Hei ihmiset.  Alan Watt ja CTTM taas täällä.  Antakaa anteeksi, joskus mainokset alkavat suoraan, mutta joskus kuulen alkumusiikin.  Joskus en, ja näin jos lähetys katkeaa en tiedä siitä, enkä sitä mistä jatkaa.  Joten teen parhaani.

 

Puhun siis Jacques Ellul'ista ja etenkin hänen yhdestä kirjastaan, the Technological Society, joka julkaistiin Englannissa vuonna 1964, luullakseni, niihin aikoihin.  Hän puhuu tekniikan tiedonalasta, ja tässä hän puhuu myös taloudesta.

 

Hän sanoo...

 

Talouden intellektuaalinen tiedonala itsessään tulee teknistymään.  Tekninen taloudellinen analyysi siirtää syrjään vanhemman poliittisen talouden, johon kuului huoli taloudellisen toiminnan moraalisesta rakenteesta.  Täten doktriini muuttuu käytännöksi.

 

Tuo on tärkeää, koska teorioista tulee doktriineja, ja sitten niitä sovelletaan käytäntöön tosiasioina.  Niiden mukaan toimitaan, vaikka kyseessä onkin vain teoria, ja kokonainen joukko niitä yhdessä kimpussa.  He vannovat uskollisuutta yhdelle teorialle, koskaan selittämättä yleisölle todella miksi niin tehdään.

 

Hän puhuu tässä teknikoista...

 

He muodostavat läheisen veljeskunnan joka omaa oman esoteerisen sanastonsa...

 

Sama juttu kaikkien byrokratioiden kohdalla.

 

Tämän lisäksi he ovat kiinnostuneita vain siitä mitä on, sen sijaan mitä pitäisi olla.

 

Tämä on kirjan esipuheessa, joten voitte kuvitella mitä myöhemmin tulee.

 

Hän sanoo...

 

Politiikasta taas tulee areena jossa mittaa ottavat toisistaan eri tekniikat.  Teknikko näkee kansakunnan eri tavalla kuin poliittinen ihminen: teknikolle kansakunta ei ole muuta kuin alue jossa hän voi käyttää kehittämiään instrumentteja.  Hänelle, valtio ei ole ihmisten tahdon ilmaus, eikä jumalallinen luomus, eikä luokkakonfliktin tuote.  Se on yritys...

 

Hyvin tärkeä sana.  Yritys, enterprise, korkean tason esoteerisissa piireissä.

 

...joka tarjoaa palveluja jotka on saatava toimimaan tehokkaasti.

 

Hän tarkoittaa että termeillä kuten kulujen leikkaus ja niin edelleen, mitä tulee terveydenhuoltoon tai muihin palveluihin joista meitä verotetaan.  He tarkoittavat todella että vähentävät palveluita leikkaamalla kuluja.  He eivät voi tarjota tällöin samaa palvelua.  He käyttävät tietynlaista sanastoa jotta asia kuulostaisi meistä paremmalta.  Mehän pidämme kulujen leikkaamisesta, mutta näitä tekniikkoja käyttävät ihmiset, he tarkoittavat että aikovat sitten leikatakin palvelua itseään.  Sitä se tarkoittaa.  Joko sitä, tai he verottavat lisää samasta palvelusta.  Tämä terminologian käyttö on erittäin tärkeää.

 

Hän jatkaa sanoen...

 

Hän arvioi valtiot niiden kyvyn mukaan käyttää tekniikoita tehokkaasti, eikä niiden suhteellisen oikeudenmukaisuuden mukaan.  Poliittinen doktriini pyörii käyttökelpoisen eikä hyvän ympärillä.  Tarkoitus häviää näköpiiristä ja päähuolenaiheeksi tulee tehokkuus.  Parhaiten massiiviseen ja periaatteettoman tekniikan käyttöön sopivimpana hallitusmuotona diktatuuri saa vallan.

 

Jälleen, jos palataan Platoniin, hän käy läpi eri järjestelmät, kuten tasavalta, demokratia ja niin edelleen.  Ja kun kuulee että he työntävät demokratiaa, kuten Platon sanoi, he tähtäävät itse asiassa diktatuuria kohti, koska tämä kaikki on tehty ennenkin.  Se päätyy aina diktatuuriin.

 

Ellul jatkaa sanoen...

 

Ja tämä puolestaan pienentää valinnanmahdollisuuksia demokratioiden kohdalla; ne joko käyttävät jonkinlaista versiosta tehokkaasta tekniikasta - keskitetty hallinta sekä propaganda - tai jäävät jälkeen.  Moderni ihminen jää pelon ja turvattomuuden tunteen ympäröimäksi koska hän ei ymmärrä mitä tekniikan hallinta hänelle ja hänen maailmalleen aiheuttaa.  Hän yrittää sopeutua muutoksiin joita hän ei voi ymmärtää.  Propagandan konflikti ottaa ajatusten väittelyn paikan.  Tekniikka tukahduttaa ajatukset jotka asettavat sen vallan kyseenalaiseksi ja suodattaa yleisestä keskustelusta vain ne ajatukset jotka ovat pääasiallisesti sopusoinnussa teknisen sivilisaation luomien arvojen kanssa.  Sosiaalinen kritiikki jätetään omaan arvoonsa, koska pääsy käsiksi teknisiin keinoihin joita tarvitaan viestin levittämiseksi suuremmalle yleisölle on vähäistä.

 

Hän puhuu tässä mediasta.  Tämä kaikki liittyy mediaan.  Kun hallitaan mediaa voidaan hallita ihmisten mieliä käyttämällä tekniikkaa ja toistamalla iskulauseita kuten pienentäminen, kulujen leikkaus ja niin edelleen, joita ihmiset sitten toistavat omassa keskuudessaan, koska ne eivät todellakaan merkitse paljoakaan keskivertoihmiselle.

 

Nyt hyppään tästä sivulla 368, jossa hän sanoo...

 

Propagandistinen manipulaatio tapahtuu kaikenlaisten hallitusten alla ja kaikilla elämänalueilla.  Voidaan sanoa että elämme universumissa joka on psykologisesti kumouksellinen.  Siitä huolimatta modernilla ihmisellä ei ole selvää kuvaa ilmiön laajuudesta.  Kokemus ei voi paljastaa sitä hänelle.  Hänen pitäisi olla ulkona katsomassa sisälle päin.  Me Ranskassa olemme onnekkaita eläessämme vielä maassa jossa propaganda on huomattavan tehotonta.  Tämän lisäksi, olemme tutut sosiaalisen psykoanalyysin tekniikan kanssa, kuten monet amerikkalaiset instituutit ja tutkimuskomiteat, sekä Berliinin käytännöllisen psykologian instituutti on sanonut.  On tuskin tarpeellista lisätä että kaikki propaganda-teknikot jotka etsivät yhtä parasta tapaa julistavat kovaan ääneen kuinka arvokasta kuvattujen suurten alitajuisten motiivien hyväksikäyttö on.

 

Kuten sanon, tämä kirja on pakkolukemista niille jotka yrittävät saada selville miten heidän elämiään johdetaan heidän puolestaan.  Miten koulujärjestelmä, miten indoktrinaatio alkoi koulusta ja jatkui sitten tavallisen median kautta aina valtavirran uutisiin asti.  Tästä puhui myös Canterbury'n arkkipiispa 40-60-luvuilla.  Häntä kutsuttiin punaiseksi piispaksi, koska ihmiset luulivat hänen ajatuksiaan kommunistisiksi, mutta sitä hän ei ollut, hän käytti aina termiä yleisön jatkuva koulutus.  Yleisö joka häntä kuunteli ja joka ei käynyt kuuntelemassa hänen luentojaan, luuli että asia kuulosti hyvältä.  Kyllä, menemme iltakouluun ja päivitämme näin itseämme koska meistä kaikista on tullut tietokoneita.  Ei, hän tarkoitti että media käyttää jatkuvasti uusia termejä ja iskulauseita, ja sanoo meille mitä meidän pitää tehdä.  Miten pysyä kunnossa, mitä syödä, miten pukeutua, minkälainen sää on - aivan kaikkea.  Maailma jota johtavat asiantuntijat.  Sama juttu Bertrand Russell'in kohdalla, hän sanoi että tuollainen maailma on tulossa.  Hän sanoi luomme yhteiskunnan jossa keskivertoihminen ei pysty tekemään itse mitään ilman asiantuntijan neuvoa.  Ja olemme päätyneet siihen.  Ja asia on pelottava.

 

Palatakseni kirjaan, sivulla 369 hän sanoo...

 

1) Kriittiset kyvyt on tukahdutettu luomalla kollektiivisia tunteita.  Hyvin tunnettu 'vastavuoroisen suggestion' ilmiö on tehnyt kollektiivisista tunteista hyvin erilaisen voiman verrattuna yksilöllisiin tunteisiin.

 

Olemme kaikki saaneet kuulla yhteisöllisyydestä, yhteisöstämme, paikallisuutisista.  Oletteko osa yhteisöänne?  Ja niin edelleen.  Siitä hän tässä puhuu.  Teemme kaiken yhdessä.  Kaikkea mihin liittyy yhdessä tekeminen promotoidaan.

 

Tiedämme että yksilölliset tunteet ovat vahingollisia henkisille kyvyille, mutta jos henkisten kykyjen ja tunteiden välillä saadaan luotua jonkinlainen tasapaino, niitä voidaan yhä käyttää.  Tekniikan luomissa kollektiivisten tunteiden kohdalla (jolloin joskus tekniikka itsessään on päämääränä) henkiset kyvyt, jotka ovat luonteenomaisia yksilön intellektuaaliselle organisaatiolle, ovat poissa kuvasta.  Kuten Monnerot sanoo suoraan: "Kollektiivista henkistä kykyä ei ole olemassa."  Koska tekniikka toimii ihmisiin kollektiivisesti, sen aikaansaamat tunteet - jotka ovat olemassa kaikissa yksilöissä - voimistuvat.  Henkisten kykyjen tukahduttaminen - ihmisen kasvava kyvyttömyys erottaa totuutta valheista, yksilöä kollektiivista, toimintaa puheesta, todellisuutta tilastoista, ja niin edelleen - on yksi selvimmistä propagandan teknisen voiman aikaansaannoksista.  Ihmisäly ei pysty vastustamaan propagandan alitajuista manipulointia.

 

Tuo viimeinen osa on toistamisen arvoinen.

 

Ihmisäly ei pysty vastustamaan propagandan alitajuista manipulointia.

 

2) Hyvä sosiaalinen omatunto ilmestyy henkisten kykyjen tukahduttamisen myötä.  Tekniikka antaa kaikille oikeutuksen, ja kaikille ihmisille vakaumuksen siitä, että heidän toimensa ovat oikeudenmukaisia, hyviä, ja totuuden hengen mukaisia.  Tämä vakaumus on sitä vahvempi koska se jaetaan kollektiivisesti.

 

Kuten olen ennenkin sanonut, keskivertoihminen pitää itseään täysijärkisenä koska he heittelevät ajatuksia naapureilleen, ja jos naapurit omaavat samat mielipiteet kuin he itse, koska ovat saaneet samanlaisen indoktrinaation, he pitävät itseään näin selväjärkisinä.  Sitä se tarkoittaa.  Hän puhuu juuri tuosta asiasta tässä.

 

Yksilö huomaa työtovereidensa ja naapureidensa omaavat samat vakaumukset, ja tuntee näin omansa vahvempana median, kuten esimerkiksi radion, luoman ehdottoman yhteisyydentunteen vuoksi.

 

Eikö tuo olekin mielenkiintoista?  Mitä enemmän propagandaa on sitä vähemmän neurooseja on ja rikosmäärätkin laskevat.

 

Voimme uskoa natsien ja amerikkalaisten sodanaikaisiin tilastoihin, koska ne sopivat niin hyvin yhteen kaiken muun tietämämme kanssa.  Ja vastaavasti, kun jostakin syystä propaganda-tekniikka epäonnistuu hyvän kollektiivisen sosiaalisen omatunnon juurruttamisessa...

 

Noin.  Tekniikka ja propaganda luovat hyvän kollektiivisen sosiaalisen omatunnon, ja tietysti kaikki uskonnot tekevät juuri näin - ne antavat ihmisille tietynlaisen sosiaalisen omatunnon.  Tiedätte kaikki säännöt.  Nyt kuulen musiikin alkavan, ja palaan Jacques Ellul'in kirjaan the Technological Society näiden viestien jälkeen.

 

Hei ihmiset.  Alan Watt ja CTTM taas täällä.  Luen Jacques Ellul'in kirjaa tTS.  Hän oli yksi isoista pelureista joka toimi toisten vähempien pelureiden neuvonantajana, jopa Aldous Huxleylle, liittyen siihen miten ihmiset toimivat.  Kun luette heidän kirjojaan, koska olette ihmisiä, alatte dialektisesti ajatella tiedettä, ja kenen puolella tämä tyyppi on.  On tajuttava että nämä tyypit eivät ole millään puolella.  He tekevät työtä maailmaa johtaville, maailmaa johtavalle järjestelmälle.  Vain pienemmät kalat hyppäävät heti jollekin puolelle.  Se on inhimillinen ominaisuus.  Jos meille tarjotaan puolia, voitte uskoa että ne on luotu meitä varten.  Ne on valmistettu meitä varten, ja jos teillä on joku mielenkiinnon kohde, harrastus, tai salaliittoharrastus, tai jotakin tuollaista, sellaisiakin sivustoja on teille tarjolla paljon, joihin voitte liittyä ja sitten teitä hallitaan sen ryhmän kautta.  Niin huono tilanne on.  Olemme tekemisissä totaalisen järjestelmän kanssa.

 

Ennen kuin jatkan tästä kirjasta, haluan mainita ihmisille, että voitte käydä sivuillani ja katsoa sieltä niitä muutamaa tuotetta joita myyn, ja voitte myös tehdä rahalahjoituksen.  Hinnat ovat siellä, ne auttavat minua jatkamaan tätä työtäni, uskokaa pois, voisin tehdä monia juttuja elättääkseni itseni, mutta tämä on täysipäiväinen työ, tämä mitä nyt teen.  Joten tukekaa minua ostamalla DVD-levyjäni, CD-levyjäni, 12-tuntinen sarja Antiikin Uskonnoista.   Antiikin aikojen tekniikat, ja sitten myyn myös kirjoja joissa selitän esoteerisen sanaston ja sen miten sanatkin on luotu tarkasti 1500-luvulla, kuten englannin kielessä, papiston toimesta.  Itse asiassa kaikki Euroopan kielet päivitettiin samoihin aikoihin, ja ne ovat kaikki koodattuja.  Selitän joitakin niissä olevia koodeja, joita korkean tason esoteeriset ryhmät käyttävät, ja nauravat sitten matkallaan pankkiin ihmisten rahojen kanssa niin tehdessään, eivätkä ihmiset edes huomaa tulleensa huijatuiksi, niin hyvä heidän tekniikkansa on.  Joten auttakaa tukemaan minua.  Jotta voin jatkaa.  Tämän kaiken tekeminen vaatii myös rahaa - ja tuo saa nyt riittää häpeämättömänä itsemainontanani.

 

Palaan nyt käsillä olevaan kirjaan.  Kuten sanoin, hän mainitsi että mitä totalitäärisempää propaganda on, tai mitä täydellisempää, sitä paremmin käyttäytyvä yhteiskunta on, koska he ovat näin luoneet tietynlaisen kaavan jonka mukaan ryhmäkulttuuri toimii.  Tämä ei ole mitään uutta, koska uskonnot tekivät samoin aikaisempina aikoina.  Ihmiset saivat kokoelman lakeja ja sääntöjä joita sitten kaikki seurasivat; ja jos poliisi ei saanut lainrikkojaa kiinni, niin jumala ainakin sai, koska hän katseli ihmisiä kaikkialla.  Kaikkinäkevä silmä on aina paikalla, ja näin meitä on aina hallittu kautta aikojen, etenkin rahajärjestelmän alusta lähtien, joka loi ihmisen käyttäytymistä tutkivan jouto-luokan.  Ennen sitä, jouto-luokkaa ei ollut.  Kaikkien oli tehtävä töitä selviytyäkseen.

 

Sivulla 369 Jacques Ellul jatkaa:

 

Vastaavasti, kun jostakin syystä propaganda-tekniikka ei onnistu juurruttamaan hyvää kollektiivista sosiaalista omatuntoa, yksilöllisen oikeutuksen tunne romahtaa äkillisesti ja raa'asti, ja yksilöllinen moraali tippuu dramaattisesti.  Tämä, muiden asioiden ohella, selittäisi neuroosien merkillisen nousun Yhdysvalloissa vuoden 1945 jälkeen.  Samanlainen tilanne saksalaisten kohdalla voi saada toisen selityksen, mutta olen vakuuttunut siitä että natsien propaganda-koneiston äkillinen pysähtyminen oli tärkeässä asemassa Saksan sotavuosien jälkeisen ajan neuroosien kohdalla.  Ongelma Yhdysvalloissa on niin vakava että se on johtanut psykoterapian dramaattiseen kehittymiseen viime vuosien aikana.

 

Silloin he alkoivat mainostaa asiaa.  50-luvulla siitä tuli yhtäkkiä suosittua, trendi jota työnnettiin kaikissa lehdissä, pääasiassa naistenlehdissä, että terapeutit olivat nyt uusi papisto.  Hänen luokseen ihmisen tuli mennä ongelmiensa kanssa ja hän sitten selvittäisi kaiken, ja Hollywood tuotti paljon elokuvia, niin komedioita kuin suoraa fiktiotakin, promotoiden terapeutteja.  Terapeutit saivat näin vallan, hänestä tuli senhetkinen uusi pappi.

 

Todellisuudessa tämä kehitys edustaa yksilön tasolla sellaisten aktiviteettien jatkamista jotka kollektiivinen tekniikka oli hylännyt.  Kun hyvä sosiaalinen omatunto on saatu luotua, yksilö tulee siitä riippuvaiseksi, kuten huumeesta.  Ja kun amerikkalaiset tajuavat että yksilöllinen psykoanalyysi on kalliimpaa, tehottomampaa (koska se ei pysty integroimaan yksilöä), ja vaikeampaa, he tulevat palaamaan kollektiiviseen psykoterapeuttiseen tekniikkaan.

 

Kuten siellä on tehty, sitä kutsutaan massiiviseksi mediapropagandaksi.

 

Lisäksi propagandatekniikka luo uuden sfäärin, jota kutsutaan 'pyhäksi'.  Kuten Monnerot sanoo: "Kun kokonainen tapahtumien, olentojen ja ajatusten kategoria on kritiikin ulkopuolella...

 

Tämä on tärkeää.

 

...olentojen...

 

Ihmisten.

 

...kritiikin ulkopuolella, ne koostavat pyhän maailman, kontrastina epäpyhien maailmalle."  Propagandamekanismien perusteellisen vaikutuksen vuoksi ihmisen sydämeen syntyy uusi kielletty alue, vaikkakin keinotekoisesti aikaansaatuna, kontrastina primitiivisten yhteiskuntien tabuille.

 

Palaan selittämään tuon seuraavien viestien jälkeen.

 

Hei.  Alan Watt ja CTTM taas täällä.  Kerron tekniikoista joita käytetään, ja siitä miksi ne toimivat kokonaisiin väestöihin.  Ne toimivat ensisijassa koska kyseessä on korkeamman poliittisen järjestelmän koordinoitu yritys, nämä edustajat joille opetetaan kaikki samat trendisanat ja termit ja he tulevat sitten esille samaan aikaan puhumaan joukkotuhoaseista, kuin robotit ainakin, aina kun heiltä kysytään jotakin, ja heitä käsketään toistamaan noita sanoja.  Mitä enemmän ihmiset niitä toistavat huipulla, sitä enemmän pidämme asiaa totena, koska hehän kaikki sanovat samoin, vai mitä?  Se johtuu siitä että he käyvät samoissa kokouksissa ja heille sanotaan mitä sanoa, siksi he kaikki puhuvat samoin.  Siksi se toimii.

 

Hän jatkaa sivulla 370, Jacques Ellul sanoo:

 

Loppupäätöksenä: henkisten kykyjen tukahduttaminen, hyvän sosiaalisen omatunnon muovaaminen, ja pyhän alueen luominen, ovat kaikki yhden ainoan asian puolia, ensimmäinen ja selvin seuraus psykoanalyyttisten massatekniikkojen sovelluksesta.  Ohimennen sanoen, analyysimme varmistaa nykypäivän sosiologien usein analysoiman sosiaalisen ilmiön: massojen luonnin.  Nämä kolme elementtiä lisäävät massoihin uuden ulottuvuuden; näiden avulla ne saavat uutta sisäistä koheesiota jota niillä ei luonnollisesti ole.  Näin on ilmestynyt yhdistävä psykologinen tekijä.

 

Ja tätä he tarkoittavat kulttuurinluonnilla.  He luovat ja päivittävät kulttuuriamme nopeasti ja me toistelemme heidän meille antamiaan termejä, koska termit itse luovat mieleemme kuvia siitä mitä niiden pitäisi tarkoittaa.  Olemme kaikki tässä yhdessä.  Tuota saamme kuunnella kun sodat alkavat.  Olemme kaikki yhdessä, ja sitten levitetään propaganda-julisteita jotka toistavat tuota termiä muodossa tai toisessa.  Kyllä, tämä on meidän yhteinen asiamme ja myöskin, tuo pyhän manifestaatio, sen mikä on pyhää.  Siksi johtajamme verhoavat itsensä lippuihin ja vaakunoihin, käyttäen hyväkseen heimojen sitoutumisvaistoa, ja aivan niin, useimmat ihmiset heittävät aivonsa ikkunasta kun niin tapahtuu, ja antavat vallan sydämelleen, koska heidät kaikki on ehdollistettu seuraamaan.  Tuo on asian toinen puoli.

 

Toinen juttu on myös että kun presidentit ja pääministerit luovat uusia terrorismi-lakeja, muka, itse asiassa uusia sotatilalakeja, kautta planeetan, ei vain USAssa ja Britanniassa, ja kun he sanovat kongressiedustajille ja poliitikoille että esityksen lukeminen on epäisänmaallista - heidän työnsä on sen hyväksyminen - sellaista demokratiamme on, ja niin todella tapahtui.  Niin tapahtui!  Presidentti Bush sanoi USA'n kongressille että jos he lukevat terrorismin vastaisen lakiesityksen läpi, joka oli tämä valtava kokoomalaki jonka lukeminen olisi vienyt viikkokausia tai kuukausia, hän sanoi että he olisivat epäisänmaallisia jos lukisivat sen.  Se pitää vain hyväksyä, antaa heille carte blanche, ja niin siellä sitten tehtiin, vain yksi poliitikko pidättäytyi äänestämästä.  Se osoittaa että he kaikki saavat palkkansa samasta pussista, koska poliitikot ovat psykopaattisia ja hakevat omaa etuaan.  He eivät välitä meistä, eikä se ole mikään uutinen ihmisille, kuten itselleni, jotka tietävät asioista.  Se saattaa olla uutinen yleisölle joka lankeaa heidän persoonallisuus-propagandaansa jota heille syötetään.

 

Elämme hyvin hallitussa järjestelmässä, täydellisesti hallitussa verkostossa jossa kaikille annetaan tietynlainen kulttuuri.  Sitä päivitetään välillä kolme-neljä kertaa yhden elämän aikana, ja sen läpi elävät eivät huomaa muutoksia kun oikeasta tehdäänkin väärä.  Väärästä tulee oikea, ja uudet normit ilmestyvät ja heittävät vanhat normit pihalle, ja keskiverto-Matti, koska hän ei ajattele kriittisesti, ei pysty analysoimaan tapahtumia itse, koska kaikki virtaa samaan suuntaan.  Kaikki virtaa samaan suuntaan samaan aikaan, eivätkä he kyseenalaista mitään.  He vain hyväksyvät asiat.  Useimmat ihmiset elävät alitajuisesti, hämärän rajamailla, jossa käytetään hämärän kieltä indoktrinoimaan ihmiset.  Niin se toimii.

 

Pitää tehdä omat kotiläksynsä jos todella, todella, haluaa herätä.  Ei saadakseen maansa takaisin, koska mihin aikakauteen oikein haluatte palata?  50-, 40-, 30-, tai 20-luvun korruptoituneeseen järjestelmään?  Tai minne?  Ne kaikki olivat sama järjestelmä, ja isoisovanhempannekin olivat omana aikanaan samojen ihmisten vallassa, joilla oli tukenaan tieteet, ja usein vielä kyseessä olivat juuri nykypäivän vallanpitäjien joukon esivanhemmat.  Euroopassa hallituksia johtavat sukudynastiat, jotka käyttävät sitten isän tai äidin nimeä, hämmentääkseen ihmisiä, ja harhauttaakseen meitä vaihtamalla nimeä.  Tämä on hyvin yleistä, eikä tässä ole mitään uutta.  Jos luette esimerkiksi Jeffersonin, ja muiden USA'in liittyvien ihmisten historiaa, hän puhui laeista joita he yrittivät saada aikaan, jotka estäisivät ensimmäisen sukupolven poliitikkoja saamasta omia jälkeläisiään hallitukseen, ja tuossa he epäonnistuivat surkeasti.  Washington kai sai joitain sukulaisiaan sinne.  Franklin yritti saada poikansa Temple'n virkaan.  Onneksi hän oli niin korviaan myöten hämärissä touhuissa ettei hän onnistunut, mutta toiset onnistuivat, ja näin juttu on ollut siitä lähtien.

 

Politiikan pitkäaikaisjäsenien historiaa voi seurata, on kyse sitten demokratiasta tai tasavallasta, sillä ei ole väliä, koska ne kaikki ovat yhdessä, kuten Carroll Quigley sanoi, ainakin 1900-luvun alusta lähtien, täydellisesti yhdessä, samassa vuoteessa.  Meitä on ohjattu yhden tien mukaisesti kohti maailmanhallitusta.

 

1900-luvun alussa, Lontoosta lähetettiin ihmisiä USA'n.  Wells meni sinne ja puhui senaattoreille.  Rudyard Kipling lähetettiin sinne lukemaan runonsa.  Antamaan soihtu USA'lle, ja niin he tekivätkin.  He tiesivät että USA toimisi tulevaisuuden sotien miesvoiman toimittajana.  Verokanta oli ilmiömäinen USA'n väestönkasvun vuoksi, ja he tiesivät että se ottaisi paikkansa maailman poliisina 1900-luvulta alkaen, ja siitä puhuttiin heidän kirjoissaan joita tuolloin julkaistiin.

 

Ne jotka haluavat tutkia asiaa, etsikää vanhoja kirjoja.  Ensimmäisen Maailmansodan jälkeen kirjoitetut ovat jo alamäessä.  Ja Toisen Maailmansodan jälkeisevät ovat miltei hyödyttömiä, koska ne ovat tiukasti auktorisoituja.  Siksi kirjailijoita kutsutaan sanalla 'author'.  He ovat auktorisoituja.  Kuten King James Bible on auktorisoitu versio Raamatusta.  Kuka tahansa ei pääse kirjailijaksi, ja saa kirjojaan julkaistuksi.  Tiedän tämän tosiasiaksi koska minulle ovat soittaneet ihmiset joille on sanottu mitä heidän tulisi kirjoittaa jotta kirjan kustantaminen isojen poikien taholta, kuten Penguin Books'in ja muiden toimesta, olisi taattu.  Niin tämä toimii todellisessa elämässä.

 

Sama juttu musiikkiteollisuudessa - tähdet luodaan.  Lahjakkuutta ei tarvita.  Jos ihminen valitaan tehtävään, he pääsevät huipulle, koska he saavat sen onnistumaan.  Niin asiat todellisuudessa ovat, kuten kirjailijoidenkin kohdalla.  Kaikki köyhät sielut jotka kirjoittavat ajatellen että jos he vain onnistuvat hyvin he pääsevät sitten johonkin lähettämällä käsikirjoituksiaan jonnekin.  Sori, niin ei tule tapahtumaan, ellette sitten vain kopioi jotakin jota olette lukenut ja joka on muodissa, ja menette trendin mukana.  Sama juttu musiikissakin.  Sellaisessa maailmassa me elämme.  Järjestelmä on hallittu, täydellisen hallittu.

 

Viimeinen asia mitä he haluavat yhteiskunnassa julkiseksi on totuus - totuus saattaisi rikkoa taian, puhkaista kuplan, ja saada ihmiset ajattelemaan.  Koska jos ihmiset alkavat ajatella, kuka tietää mihin sellainen saattaisi johtaa.  Agenda saattaisi kääntyä päälaelleen.  Huipulla olevat taikurit saattaisivat paljastua sellaisina kuin he todella ovat.  Ja todella, meidän on paljastettava nämä taikurit, koska he ovat tapahtumien takana.  He ovat neuvonantajia.  Neuvonantajat ovat presidenttejä tärkeämpiä, ja kaikkia valitsemiamme ihmisiä tärkeämpiä.  Heidät koulutetaan teknokraateiksi, kuten Jacques Ellul puhui teknokratiasta.

 

Tämän kirjan sivulla 371 hän sanoo:

 

Kolmas teknisen propagandamanipulaation seuraus on abstraktin maailman luominen...

 

Tässä tulee verkosto.

 

...joka edustaa kansalaisten mielissä todellisuuden täydellisestä rekonstruktiota.  Uusi maailma on verbaali maailma, käyttääkseni Armand Robin'in erinomaista fraasia, joka on radiopropagandan paras oppilaamme.  Miehet luovat kuvia asioista, tapahtumista ja ihmisistä, jotka eivät ehkä heijasta todellisuutta, mutta jotka ovat todellisuutta todempia.

 

Todellisuutta todempia.

 

Nämä kuvat perustuvat uutisjuttuihin, jotka, kuten niin paljon tässä maailmassamme, ovat vääriä.

 

Vääriä uutisia, suurin osa uutisista joita saamme lukea ovat vääriä, ja huvituksia ja pikkutietoa.

 

Tiedottamisen sijasta niiden tarkoituksena on muovaus...

 

Pelkkää tietoa, ihmiset ylikuormitetaan datan avulla.

 

Uutisten vääristämistä käytetään systemaattisesti Neuvosto-radion taholla, mutta käytäntö löytyy myös vähemmässä määrin kaikista maista.  Me kaikki tunnemme kuvitettujen sanomalehtien käyttämän viattoman huijauksen, kun valokuvaan liitetään epäselvä kuvateksti.  Esimerkiksi telakka kuvataan yhdentekevästi jonkun demokratian, tai vaikka Neuvostoliiton, tehtaaksi.

 

Tänäkin päivänä, kun esimerkiksi liittovaltion agentit suorittavat ratsian jonkun kotiin, media sanookin yhtäkkiä että kyseessä on aidattu alue, maatila tai koti muuttuukin aidatuksi alueeksi [eng. compound, viittaa teollisuuteen tai armeijaan kohti].  Ja niin asia väritetään.  Noin vääristynyttä kaikki on.

 

Tällainen käytäntö edustaa ensimmäistä askelta kohti väärennettyä maailmaa.  Se ilmaisee myös tärkeän tekijän tämän päivän psykologiasta, todellisuuden katoamisen hallusinaatioiden maailmaan.  Ihmistä johdetaan toimimaan todellisiin motiiveihin perustuen jotka ovat tieteellisesti johdettuja ja lisääntyvässä määrin vastustamattomia...

 

Ajatelkaapa tietokonetta.

 

...hänet johdetaan uhraamaan itsensä todellisessa maailmassa...

 

Hänet johdetaan uhraamaan itsensä todellisessa maailmassa.

 

...verbaalisen maailman puolesta joka häntä varten on luotu.  Meidän on kyettävä ymmärtämään tämän mullistuksen syvällisyys.  Ihmisolennolla on käytettävänään valtavat keinot, ja hänen toimensa vaikuttavat todelliseen maailmaan ja hän toimii todellisessa maailmassa.  Mutta hän toimii unessa: hän etsii eri päämääriä jotka propagandan taikaloitsut ovat hänelle antaneet, niiden sijasta jotka hän todella saavuttaa.  Päämäärät jotka hänen on määrä saavuttaa ovat vain ja ainoastaan massa-alitajunnan manipuloijien tuntemat.

 

Tämä on totta.  Useimmat ihmiset ovat hypnoottisessa tilassa.  Heitä ohjataan askel askeleelta luopumaan kaikista oikeuksistaan, kaikista vapauksistaan, eivätkä he välitä.  Pelottavinta on se etteivät he välitä.  Olemme tottuneita tyranneihin, kun lukee historiaa, mutta yleisö ei välitä - jotakin on siis tapahtunut heille.  Se tarkoittaa että heillä ei ole omaa mieltä.  He sanovat ettei heillä ole mitään salattavaa, ja silti yksityisyyden ja kotirauhan puolesta on taisteltu sotia.  Nyt emme välitä edes omista kodeistamme, eikä kukaan edes valita asiasta.

 

Mitä yleisölle on tapahtunut?

 

Yleisö on koulutettu siihen että isoveli ja hänen toimijansa pitävät huolen kaikesta.  Nämä ihmiset jotka tulevat erityiskohduista, eri syntymäkanavista kuin me muut.  Ne jotka ovat korkeammissa byrokraattisissa asemissa, asiantuntijat, ja tiedemiehet pitävät huolen kaikista maailman vaikeista ongelmista meidän puolestamme, koska ne ovat niin vaikeita ymmärtää.  Niin meitä opetetaan katsomaan asiaa, tai olemaan katsomatta.  Sellaisessa maailmassa me elämme.  Kyseessä on verkosto ja vaikeinta niille joilla tietoisuus vielä on on yrittää herättää muita.

 

Koska vain yksi tuhansista voi herätä on aika - mahdollisuus että joku omasta perheestä heräisi on äärettömän pieni, joten älkää hakatko päätänne tiiliseinään.  Etsikää ihmisiä jotka ovat hereillä, ja tätä sillä on tarkoitettu kaikkina aikoina.  Antakaa kuolleiden haudata omansa, ja yrittäkää löytää ihmisiä jotka yrittävät elää.  Jotka yrittävät nousta kuolleista.  Saatte silloin kuolleet kävelemään.  Sitä tällä on tarkoitettu kaikkina aikoina.  Se on tehtävä itse.  Asiat on syötettävä ihmisille hitaasti.  Älkää ylikuormittako heitä kaikella älkääkä antako heille monimutkaisia kirjoja luettavaksi heti alkajaisiksi.  Käyttäkää omia sanojanne, sanoja joita he ymmärtävät ja joihin he voivat samaistua omien kokemuksiensa nojalla, joita he voivat siten ymmärtää, koska elämme erittäin ovelassa ja kehittyneessä mielenhallintajärjestelmässä, koko maailmassa.  Maailmaa standardisoidaan yhdeksi järjestelmäksi, joka taas vähentää mahdollisuutta että muissa maissa asuvat heräisivät.

 

Ellul jatkaa sivulla 373:

 

Olen tehnyt selväksi ettei propagandassa ole kyse ajatuksen puolustamisesta, vaan ihmismassan alitajunnan manipuloinnista.  Toivo joka nojaa propagandan ristiriitaisuuksiin on tässä: kansalainen saa iskun kasvoihinsa oikealla puolella olevalta naapuriltaan, jonka valitettavasti kompensoi toinen isku vasemmalla olevalta naapurilta.  Jos propagandaan liittyisi rauhallinen poliittisten teorioiden selittäminen kansalaisille jotka sitten saisivat tehdä älykkään valinnan, ristiriitaisuudet olisivat asialle eduksi ja jättäisivät kansalaisen vapaaksi ihmiseksi.  Mutta tämä on mahdotonta heti siitä lähtien kun propagandistilla on hallussaan käytännön tarpeet, joiden avulla joukko saadaan liikkeelle, sekä tiedot ihmispsyykeen salaisuuksista.  Ihminen joka kannattaa poliittista teoriaa oletettavasti uskoo siihen.  Otan esimerkiksi poliitikon joka toimii vakaumuksesta eikä henkilökohtaisten etujen vuoksi.  Hän todella pyrkii esittämään vakaumuksensa parhaassa mahdollisessa valossa, ja varmistamaan kannatuksen suurimmalta mahdolliselta määrältä kanssaihmisiään.  Tämän tehdäkseen hän tietysti käyttää tehokkainta mahdollista tapaa asian toteuttamiseksi.  Joten, kuten kuka tahansa totalitaristi, hän alkaa raiskaamaan joukkoa propagandamaisesti.  Ja raiskaus on raiskausta, vaikka sen suorittaisi kymmenen poliittista puoluetta kymmenen kertaa peräjälkeen.  Ulkoisen muodon muuttaminen ei muuta sisältöä.  Ajatelkaa esimerkiksi natsi-Saksan paraateja, heidän vakavia ja fanaattisia 'veren ja maan' riittejään.  Yhdysvalloissa pääasiassa vastaavana asiana ovat riitit joihin kuuluvat vähäpukeiset tytöt.  Kyse on temperamentista; psyykkinen päämäärä on sama.  Ja se on tuhoisaa demokratialle.

 

Hän sanoo tässä että kaikki asiat mitä pidämme itsestäänselvyytenä, mukaan lukien seksin käyttö jne, ja nuoret tytöt jotka symbolisesti merkitsevät synnyttäjien nuorta sukupolvea alitajunnalle, he kaikki tanssivat Uncle Sam'in edessä.  Ajatus, eikä mitään muuta, kollektiivinen ajatus jonka ammattilaiset painavat mieleemme.  Palaan näiden viestien jälkeen.

 

Hei ihmiset.  Olen Alan Watt ja ohjelma on CTTM.  Ja ennen kuin otan soittajan, muistakaa mitä Bertrand Russell sanoi.  Hän sanoi ei ole olemassa niin silkkaa potaskaa etteikö siitä voitaisi tehdä suuren enemmistön uskomusta riittävillä hallituksen toimilla.  Toisin sanoen, yleisö saadaan uskomaan mitä tahansa.  Bertrand Russell.  Lukekaa itse.

 

Hei, Allen Englannista.  Oletko siellä?

 

A2: Olen odottanut.  Hei Alan.

 

A: Miten voit.

 

A2: Russell sanoi myös että ihmiset kuolisivat mieluummin kuin ajattelevat.

 

A: Aivan.

 

A2:  Alan, löysin sinut vasta muutama kuukausi sitten.  Kuten sinä, olin sessiomuusikko.  En tiennyt että sinäkin olit.  Itse olen nyt nelikymppinen, elän Devonissa ja kirjoitan kirjoja ja opetan.  Teen työtä Jeff Wayn ja Billie Greyn ja sellaisten kanssa.  Tunnet luultavasti joitakin heistä.  Mutta olen huomannut, ja haluan päästä pointtiini nopeasti - huomasin ettet puhu paljon päivän polttavista asioista.  Se on kai sinun tapasi ja puhut enemmän historiasta, joka mielestäni on hieno juttu, mutta anna kun kysyn sinulta jotakin.  Tiedätkö mitään eksopolitiikasta?

 

A: Kyllä.  Syy miksi en puhu päivittäisistä uutisista on koska olen ohittanut sen.  Tarkoitan että tiesin kaikki mitä tänä päivänä tapahtuu jo vuosia sitten, ja on myös isompia, tai isoja, puhujia jotka puhuvat päivittäisistä tapahtumista, ja minulle siinä ei ole mitään pointtia, koska on katsottava sitä mitä tulevaisuudessa on tulossa, mitkä heidän päämääränsä ovat.  Siihen meidän on keskityttävä.

 

A2: Aivan.  Pidän ajatuksesta kansainvälisistä kansalaisista - kansainvälisistä sotatuomioistuimista.  Minusta se on hyvä ajatus etenkin kun sitä tukemaan saadaan joku maa, kuten Alfred Weaver ehdottaa.  Haluaisin että puhut asiasta vähän enemmän ja kuuntelen sitten radiosta.  Taputa Hamishia puolestani vähän päähän.

 

A: Selvä.

 

A2: Ja pian yhtenä päivän, lupaan sen, veljeni, olet ainoa laisesi ja yksi niistä joita ihmiset kuuntelevat, ja joita tullaan kuuntelemaan.  Siitä ei ole epäilystäkään, ja yhä enemmän ja enemmän ihmiset tulevat kuuntelemaan sinunlaisiasi.

 

A: Se on jo tapahtunut.

 

A2:  Ja se meidän työmme on.  Joten Jumala siunatkoon sinua, ja lopetan nyt puhelun, ja annan sinun puhua eksopolitiikasta ja sen sellaisesta, tai mitä asiasta tiedätkin, historian ja menneisyyden tapahtumien sijasta.  Lähetän sinulle sähköpostia, ok?

 

A: Selvä, teen niin.

 

A2: Hyvä, kiitos Alan.

 

A: Hei nyt.  Niin, juttu on niin kuten sanoin en puhu päivittäisistä uutisista koska se on yksi osa tekniikkaa, raportoida tapahtumista jotka ylikuormittavat ihmiset, ja jos ihminen saa päälleen enemmän kuin neljä todellista, tai kuviteltua, tapahtumaa, sillä ei ole väliä, yhtenä päivänä, hän ei pysty selviytymään niistä.  Mieli hajoaa, ja ihmisestä tulee näin helpompi kohde propagandalle kun hän alkaa hermostua, koska se on sama juttu kuin ammuttaisiin konekiväärillä luoti toisensa jälkeen, kun eduskunnat tai hallitukset säätävät lakeja.  Kuka tekee mitäkin jne, mutta he eivät kerro pitkän tähtäimen päämääristään, ja itse keskityn mieluummin niihin.  Mitä kaikki merkitsevät, ja ehkä puhun eksopoliittisesta puolesta ensi perjantaina.

 

Täältä pohjolasta - olen täällä pohjoisessa Ontariossa, Hamish-koiraltani ja itseltäni, hyvää yötä ja kulkekoot jumalanne kanssanne.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)