ALAN WATT    BLURB (i.e. Educational Talk):

 

"Globaali 'Shock and Awe', ja Rauhoittavia Jälkiruoaksi - Rauhoittavien ja hypnoottisten aineiden käyttö yleisöön kriisien tai mellakoiden aikana'

 

 

13.päivä huhtikuuta 2008

 

Keskustelu Copyright Alan Watt (Paitsi Musiikki, Kirjoista lainauksia ja Kuuntelijoiden kommentteja)

 

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Hei ihmiset, olen Alan Watt, on 13.päivä huhtikuuta 2008, ja sivuni ovat osoitteessa cuttingthroughthematrix.com.  Lähetyksen jälkeen voitte katsoa linkkeihin joita laitan sivuilleni, Aldous Huxleyn haastatteluihin hänen näkemyksistään globaalin yhteiskunnan tulevista ongelmista.  Hän artikuloi ne melko hyvin, hän oli monissa aivoriihissä ratkaisemassa näitä tulevia ongelmia jotka nämä aivoriihet ennakoivat.  He ymmärsivät koska nämä tietyt aivoriihet toimivat tiedustelupalveluiden kanssa ja olivat tietoisia kaikenlaisista teknologioista joita voitaisiin käyttää kansallisella sekä kansainvälisellä tasolla muuttamaan väestöjen käyttäytymistä ja kulttuuria - hyvin ymmärrettyjä.

 

He myös ymmärsivät tieteellisen propagandan psykologiset seuraukset, tieteellisesti toteutetun propagandan ja toiston.  Ja he ymmärsivät myös että koska jokainen on jo kauan ollut kansallisessa ja kansainvälisessä koulutusjärjestelmässä, heille kaikille on opetettu sama todellisuus, jotta pienenkin ryhmän ihmisiä olisi paljon helpompi päästä huipulle ja hallita maailmaa.  Tämä on tiettyyn mittaan jo tapahtunut.  Jos ajattelee sitä, synnymme olemassa olevaan järjestelmään jota emme luoneet.  Sen loivat edeltäjämme.  Ja se ei vain ollut meidän toimestamme luotu, sitä eivät luoneet meidän vanhempammekaan joilla ei ole mitään sanomista järjestelmään johon hekin syntyivät.

 

Monien vuosisatojen ajan olemme syntyneet järjestelmiin.  Emme kyseenalaista paljon asioiden kansalaisuutta.  Me vain menemme ja taistelemme kun meille niin sanotaan ja valloitamme kun meidän käsketään valloittaa johtajiemme puolesta, joita meitä koulutetaan uskomaan olevan hallitsijoitamme mutta he todella ovat samanlaisia kuin me itsekin, voisi sanoa lipun ruumiillistuma, mutta eivät oikeasti.  He eivät koskaan ole olleet huipulla.  Ne jotka kynsivät itsensä huipulle ovat yleisesti ottaen psykopaattisia persoonallisuuksia joilla ei ole mitään yhteyttä niihin ketä he hallitsevat ja tämä pätee kaikkiin maihin kaikkina aikoina.

 

Ja kun meitä viihdyttävät media ja viihde, kaikki jotka antavat meille pieniä paloja ohjelmoinnistamme, televisiosta ei voi katsoa mitään tänään ilman jonkinlaista poliittista korrektiutta tai ohjelmointia tai ajatusta jota meihin ladataan.  Komediat ovat siitä kuuluisia, ja pieniä paloja uutisista joita ei koskaan selitetä syvällisesti.  He rohkaisevat meitä ajattelemaan pinnallisesti.

 

Ensimmäisen ja Toisen Maailmansodan aikana, näihin päiviin asti, yliopistot ovat saaneet suuria lahjoituksia armeija-teollisuus yhtymältä (military-industrial complex) jotta ne tekisivät työtä sodankäyntitarkoituksia varten erilaisiin aseisiin.  Bakteeri- ja virussodankäyntien osastojen työ jokaisessa maassa tehdään yliopistoissa.  Itse asiassa, monet tieteelliset löydöt tulevat yliopistoista jotka ovat hyvin rahoitettu verorahoista myös ja silti nämä yksityiset yritykset jotka antavat pieniä lahjoituksia tiettyjä tutkimuksia varten saavat ne patentit omistuksiina jotka nämä yliopistot tekevät.  Ne itse asiassa varastavat ne patentit ja näin on lisääntyvässä määrin ollut Kylmästä Sodasta nykypäivään saakka, kun on löydetty kaikenlaisia tapoja elektroniseen, virus-, bakteeri- ja ei-tappavaan aseistukseen.  Kaikki tämä on ollut osana tulevaa Uutta Maailmanjärjestystä, kuten sitä kutsutaan.  Psykologiaa on myös käytetty sen sivussa ja propagandaa.  Propaganda on eksakti tiede ja se voidaan kalibroida tai säätää mihin tahansa kulttuurin, mutta tekniikat ovat samat.

 

Ei-tappavalla aseistukselle, meillä on jo päämme täynnä tasereitä ja ajattelemme sitä periaatteessa siten että poliisit ovat kadulla henkilökohtaisten aseidensa kanssa, joita he käyttävät tyrmätäkseen tai jopa tappaakseen jonkun, ja kaikki tuo on totta.  Mutta emme katso laajempaa kuvaa ja uskon että se on tarkoituksellista.  Meitä johdetaan ajattelemaan yhdenlaista ei-tappavaa aseistusta ja samalla jätämme huomiotta kaikki muut sen muodot, niitä joita käytetään suurella mittakaavalla.

 

Kun valtavirran uutisissa mainittiin juuri 9/11 tapahtuman jälkeen, kun yhdeltä isolta kiholta kysyttiin miten USA reagoisi toiseen kriisiin, vielä suurempaan, kaupungin mittakaavassa, ja hän sanoi että heillä on aerosolisoitua Prozac'ia ja Valium'ia joita voitaisiin suihkuttaa koko kaupungin yläpuolelle rauhoittaakseen ihmisiä.  Ja silloin tajusin miksi niin monet ihmiset jo vuodesta 1998 lähtien ovat olleet niin uneliaita, väsyneitä, heillä ei ole ollut energiaa sen jälkeen kun tämä suihkutus alkoi toden teolla suuremmalla mittakaavalla.  Tajusin että kyse ei vain ollut HAARP teknologiasta käytettynä yhdessä tämän metalli-hiukkasten suihkutusten kanssa, vaan ilmiselvästi nämä huipun isot pojat saisivat rahoille todellaan vastinetta; he käyttäisivät rauhoittavia myöskin.

 

Voitte katsoa yliopistojen löytöihin, hyvällä onnella niitä voi vielä olla saataville, minne rahoitus annettiin näille tietyille osastoille yliopistoissa jotka tekivät työtä näiden ei-tappavien aseiden ja rauhoittavien jne kehittämiseen; ja muistakaa että mitä luette pienessä mittakaavassa sitä käytetään suurella.

 

Yksi näistä raporteista armeija-teollisuus yhtymältä rauhoittavasti tehtiin Penn State Lääketieteellisen Koulun Soveltavassa Tutkimuslaboratoriossa, Pennsylvanian osavaltion yliopistossa, ja he julkaisivat yhden, minulla on dokumentti tässä, niitä on luultavasti enemmän, 3. päivä lokakuuta 2000, ja sen otsikko on "Rauhoittavien käytön edut ja rajoitukset ei-tappavana tekniikkana"  Tässä raportissa on 11 sivua.

 

Sanotaan:

 

"Johtava tiivistelmä

 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida rauhoittavien potentiaalista käyttöä ei-tappavina tekniikoina.  Tämä tutkimus sisälsi farmaseuttisten aineiden etujen ja rajoitukset määritelmät niitä käytettäessä rauhoittavina potentiaalisesti ei-tappavina tekniikoina; antaen kokonaisvaltaisen tutkimuksen lääketieteellisestä kirjallisuudesta tunnistaen aineet jotka tuottavat rauhallisen tilan ja kehittäen tästä tiedosta asiaan liittyvän rauhoittavien kirjallisuuden tietokannan; 3) antaen syvällisen arvion tietyistä rauhoittavista jotka kirjallisuuden tutkimisen perusteella omaavat merkittävän potentiaalin enemmälle harkinnalle ei-tappavana tekniikkana, sekä L) tunnistaa ne ja antaa suosituksia uusista alueista farmaseuttisten lääkkeiden kehittelyssä jotka voisivat ainutlaatuisesti tyydyttää ei-tappavina tekniikoina käytettävien rauhoittavien edellytykset."

 

Muistakaa, tämä tuotiin ensimmäistä kertaa yleisön tietoisuuteen dramaattisella tavalla panttivankitilanteessa Venäjällä.  Moskovassa, luulen että siellä, jossa he päästivät hermokaasua teatteriin, auktoriteetit päästivät tätä kaasua ja se tappoi muutamia panttivankejakin kuten myös heitä siellä pitäneitä.  Siten tämä tuli julki.  Mutta taas, tuo on pienellä mittakaavalla.  Sitä kutsutaan urbaaniksi sodankäynniksi, ja meidän ei tule unohtaa että mitä ikinä tehdäänkin pienessä mittakaavassa voidaan laajentaa paljon suuremmalle.

 

Pojat huipulla tietävät että pitää ajatella suuria.  Kuin Erikoisilmapalvelu.  Heidän mottonsa on "joka uskaltaa, voittaa".  Kun uskaltaa tehdä jotain ajattelematonta on paremmat mahdollisuudet voittoon.  Uskaltaa tehdä sen mikä on julkeaa, kuten ritarit ovat julkeita, he ovat uskaliaita.  Tehdään se mitä kukaan muu ei ajattelisi ja siten saadaan asia tehtyä.  Siten tiedustelupalvelut toimivat, ja ne toimivat harhauttamalla.  Kaikessa tiedustelussa on kyse yleisön pettämisestä - oman maansa yleisön, ja ulkomaiden.  Kautta maailman pettämistä käytetään ja usein ajatuksena on tehdä joku likainen juttu ja vetää miehet pois, ja antaa toisten maiden syytellä toisiaan, se on normaalia tiedustelutyötä.

 

Jatkan tästä dokumentista joka minulla on.

 

"Voi olla tarvetta kehittää ei-tappavia tekniikoita jotka ovat täsmällisempiä, liittyen valinnaisuuteen, turvallisuuteen ja käännettävyyteen jotta voitaisiin välttää pysyvän vahingon tekeminen kohteille"

 

Tässä on sanat vähän sekaisin mutta kuitenkin.

 

"tai yksilö(i)lle jotka toteuttavat tekniikan.  Farmaseuttiset aineet tai rauhoittavat joiden profiili lupaa tuottaa terrierimäisen käyttäytymistilan..."

 

He ovat kirjoittaneet "cairn-like" (cairnmäinen), se kai tarkoittaa koiraa, Cairnin terrieri.

 

"ovat hyvin lupaavia harkittavaksi ei-tappavien tekniikoiden suunnittelulle, kehittelylle ja toteuttamiselle.  Vaikka eettiset kysymykset liittyvät rauhoittavien käyttöön tässä kontekstissa, näiden kysymysten harkinta oli tämän projektin ulkopuolella."

 

Nähkää, kaikki tiedustelun kerääminen ja kokeiden tekeminen on osastoitua jotta nämä tyypit yliopistossa jotka saavat apurahansa tekevät luultavasti tutkimusta jota on tehty monissa yliopistoissa kautta maailman, usein rahoittajina ovat samat säätiöt, ja ne eivät lue toistensa löydöksiä.  He eivät myöskään tiedä tekevänsä yksinkertaisesti tutkimusta jota on tehty jo 20 vuotta sitten, ja yhäkin, koska huipulla he haluavat nähdä dataa.  Tiedustelussa tarvitaan paljon dataa.  Sitä tiedustelun kerääminen tarkoittaa ja faktoista on oltava melkoisen varma, joten samasta asiasta tehdään paljon kokeita organisaatioissa jotka eivät liity toisiinsa ja siten saadaan käsitys johdonmukaisuudesta.

 

"Farmaseuttiset aineet joita pidetään "rauhoittavina" sisältävät yhdisteitä joiden tiedetään lamaannuttavan tai estävän keskushermoston toimintaa.  Moniin laajoista farmakologisten yhdisteiden luokista tässä kategoriassa sisältyvät sedatiivis-hypnoottiset aineet, anesteettiset aineet, selkärangan relaksantit, opioidit analgeesit, ahdistuslääkkeet, antipsykoottiset lääkkeet, masennuslääkkeet, ja tietyt väärinkäytetyt aineet.  Aineet jotka lamauttavat hermostojärjestelmää omaavat laajan vaikutusalan riippuen annoksesta ja aineen antamisen kestosta; nämä fysiologiset vaikutukset ja miten ne vaikuttavat käytökseen ylettyvät aina ahdistuksen lievityksestä, lievästä rauhoittamisesta kooman ja kuoleman hypnoottisiin seurauksiin.  Farmaseuttiset yhdisteet joita suositellaan käytettäviksi ei-tappavina rauhoittavina ei yleisesti tulla käyttämään unilääkkeinä tai hypnoosissa; vaan rauhoittavia tullaan käyttämään ahdistuksen lievennykseen ja tuottamaan lievä rauhoitus.  Myöskin, yhdisteet jotka ovat mukana tämän raportin syvää luotaavassa katsauksessa omaavat ainutlaatuisia ominaisuuksia jotka tarjoavat ominaisia etuja ei-tappavan sodankäynnin tilanteessa."

 

Muistakaa, että kaikki nämä sanat on valittu uudelleen raportin mennessä asianajajien armeijan kautta koska he haluavat varmistaa että lukija tulee hyvin petetyksi.  Lukijaa petetään jollei hän ymmärrä tiedustelun keruun kieltä.  Viimeinen lause joka sanoo " jotka tarjoavat ominaisia etuja ei-tappavan sodankäynnin tilanteessa".

 

Pitää muistaa että olemme sodassa.  Se on ensimmäinen asia joka pitää ymmärtää.  Olemme sodassa.  Se on julistettu.  Globaali sota terrorismia vastaan.  Terrorismi on kuten tiesin se kukoistaisi sisällyttämään kaiken, kaiken minkä Valtio julistaa hallituksen tai sen politiikan vastaiseksi, joten jos valitat järjestelmästä, olet terroristi.  Jos et mene poliittisen korrektisuuden linjan mukana jota päivitetään kaiken aikaan ja sano neljä sormea tai kaksi plus kaksi on viisi, olet terroristi kuten George Orwell sanoi.  Mitä tahansa he kutsuvatkin normaaliksi, se on uutta poliittista korrektiutta.  Useimmat ihmiset sopeutuvat siihen heti ja toistavat sitä.

 

Jatkaakseni tätä raporttia:

 

"Tämä raportti painottaa rauhoittavien farmakologisia vaikutuksia, mukaan lukien keskustelu farmakokineettisistä ja farmakodynaamisista periaatteista aineen vaikutuksesta keskushermossa.  Farmakologiset vaikutukset sisältävät rauhoittavan antamisen tapojen, imeytymisen nopeuden ja leviämisen, biotransformaation ja ruumiista poistumisen kaavion,..."

 

Siis kuinka nopeasti se poistuu ruumiistasi.

 

"...ja toimintamekanismien harkinnan kuten myös sivuvaikutusten arvioimisen.  Rauhoittavien prekliinisestä ja kliinisestä tutkimuksesta saadun tiedon tärkeys arvioitiin olevan ratkaisevaa rauhoittavan aineen arvioinnissa.  Lisäharkintaa annettiin myös tutkimukselle potilasväestöstä jolle rauhoittavaa annetaan joka omaa tietyn skaalan häiritsevää käyttäytymistä, aina alkoholin riippuvuuden hoidosta, sosiaalisen fobian myötä johtuvan lamaannuttavan ahdistuksen lievityksestä, väkivaltaisten ehdonalaisten vankien terapeuttisesta hoidosta, ja muista sellaisista, jotta saadaan asianmukaista tietoa rauhoittavien käytöstä kiihtyneeseen väestöön..."

 

Tässä se tulee:

 

"asianmukaista tietoa rauhoittavien käytöstä kiihtyneeseen väestöön..."

 

Väestöön, kansalliseen.

 

"tai mellakoihin ja/tai panttivankitilanteisiin joihin tarvitaan ei-tappavan tekniikan käyttöä."

 

Se on kirjoitettu siten että lukija johdettaisiin ajattelemaan tätä viimeistä osaa "mellakoihin ja/tai pankkivankitilanteisiin", mutta muistakaa että lain mukaisesti he ovat kertoneet juuri sitä ennen "rahuhoittavien käytöstä kiihtyneeseen väestöön."  Tämän voi liittää siihen mistä puhun sivuilla, 90-sivuiseen raporttiin suurelta aivoriiheltä joka kieppuu Britannian Puolustusministeriön lähellä, 30 vuotta pahenevia mellakoita, ja sitten voikin ihmetellä, kun liitetään nämä yhteen miksi he tekevät tällaisia tutkimuksia salassa.

 

"Tutkijat tunnistivat ihanteellisen rauhoittavien ominaisuusten ei-tappavana tekniikkana käytettynä mukaan lukevan: helpon antamisen,..."

 

Mikä on helppoa?  Ei ole helppoa pakottaa joku ottamaan ruiskulla se tai pakottaa hengittämään tankista.

 

"...muunneltavuuden jotta voidaan antaa ulkoisesti, ihonalaisesti, lihakseen tai oraaliteitä,..."

 

Muistakaa että 'topical' tarkoittaa ihoa ja heillä on paljon kemikaaleja jotka saavat farmaseuttiset aineet tai virukset tai sodankäynnin aineet ihon läpi.

 

"...nopean vaikutuksen,..."

 

Siksi he antaisivat nopeasti vaikuttavan rauhoittavan kuten Valiumin tyyppisen ensin.  Prozac kestäisi jonkin aikaa ennen kuin sitä kerääntyisi tarpeeksi verenkiertoon ja alkaisi vaikuttaa vasta jonkin ajan kuluttua, joten niitä annetaan yhdessä.

 

"...nopean vaikutuksen; luultavimmin lyhyen tai rajoitetun vaikutusajan, jonka rauhoittava vaikutus (kiihtyvyyden vähentämisestä tokkuraiseen unenomaiseen tilaan sekä lamaantuneeseen tietoisuuden tilaan) olisi suurin piirtein samaa luokkaa kaikissa samassa kehonpainon ryhmissä ja ikäryhmissä..."

 

Olen nähnyt kun Ontarion Sudbury'ssä kun harvoin käyn kaupungissa kesäisin jossa he suihkuttavat hullun lailla päidemme yläpuolella, kuin papusoppaa, vana vanan jälkeen kaikista suunnista ja kun katsoo ihmisiä tulemassa autoistaan ja kaupoista ja kaikilla on sama jumittunut ilme kaikkialla.  Joskus vaikuttaa kuin katsoisi hidastettua kuvaa.  He ovat ilmiselvästi jollakin tavoin huumattuja.

 

"...vaikutusten pitäisi olla käännettävissä joko nopean vaihdunnan kautta tai/ja valinnaisen vasta-aineena annetun vastustajan saatavuuden kautta, yhdistelmän pitäisi olla turvallisesti annettavissa yksilön toimesta ja ilman pitkällistä kohteidensa myrkyttämistä, vain väliaikaisesti annettu,..."

 

Muistakaa, väliaikainen on epämääräinen sana.  Väliaikainen voi tarkoittaa vaikka 20 vuotta kunnes päämäärä on saavutettu.

 

"...tuottaa vain, jos lainkaan, lyhytaikaisia sivuvaikutuksia."

 

Ja tässä on rauhoittavien käytön ei-tappavana tekniikoina edut ja rajoitukset.

 

"Tutkijat huomauttivat että tunnistettaessa ihanteellista rauhoittavaa ei-tappavana tekniikkana käytettäväksi, kenttätilanteessa käytettävän aineen valinta riippuisi interventiota vaativan kriisin luonteesta."

 

Kenttätilanteessa.

 

"Tässä mielessä harkittiin laajaa kirjoa potentiaalisia aineita ja huomautettiin että sarjan kehitys rauhoittavia joilla on eri toimintamekanismi, vaikutusaika ja rauhoittavan vaikutuksen syvyys, voisi olla sopivaa.  Huomautettiin, että lääkkeistä voidaan suunnitella hyvin selektiivisiä ja tarkkoja tunnetuille reseptoreille (proteiini) kohteille hermojärjestelmässä omaten ainutlaatuiset biologisten tulosten profiilit tietoisuudelle, motoriselle toiminnalle ja psykiatrisille vaikutuksille.  Laaja katsaus lääketieteelliseen kirjallisuuteen ja moniin farmaseuttisen tiedon kaupallisiin lähteisiin tehtiin aiheista jotka valittiin huolellisesti niiden rauhoittaviin asiaankuuluvuuden perusteella.  Kerätty RAUHOITTAVIEN tietopankki sisältää yli 7,000 viitettä jotka saatiin tätä tutkimusta tehdessä."

 

7,000 viitettä.

 

"Nämä tulokset osoittivat että on käytettävissä laaja kokonaisuus rauhoittaviin aineisiin läheisesti liittyvää tietoa."

 

Sitten he puhuvat erilaisista aineista joita voidaan käyttää.

 

"käyttää ei-tappavina rauhoittavina aineina, esimerkiksi..."

 

Esimerkiksi, tässä ei siis ole kaikki.  Nämä he sisällyttävät tähän, paremmin tunnetut.

 

"benzodiazepiinit, alpha2-adrenoreseptorivaikuttajat, dopamiini d3 reseptorivaikuttajat, serotoniinivalinnaiset estäjät, serotoniini 5-htia reseptorivaikuttajat, opioidit reseptori ja mu-vaikuttajat, neuroleptiset ja anesteetit".

 

Ne saavat ihmisen syvempään uneen.

 

"cortocotrofiinia vapauttavat reseptorivastavaikuttajat, cholysystokiniini b reseptorivastavaikuttajat."

 

Joka kategorian aineiden harkinta sisältää tiettyjen komponenttien tunnistamisen (tyypillisesti reseptorivaikuttajat ja -vastavaikuttajat) kuten myös katsauksen kliinisiin vaikutuksiin ja toimintamekanismeihin.  Lisäksi kaikkien yhdistelmien ja nimenomaisten lääkkeiden luokkia harkittiin niiden ehdotetun haluttavuuden valossa ei-tappavina tekniikoina."

 

Ei-tappava tekniikka, sitä termiä käytetään, tekniikoita.  Muistakaa että Huxley käytti tuota sanaa, "tekniikoita".  Kun hän sanoi tekniikoita hän määritteli sen mitä tarkoitti sanalla.  Näitä tekniikoita käytetään väestöihin.  Psykologisia tekniikoita, propaganda tekniikoita.  Tekniikka on sarja rutiineja joita toistetaan järjestyksessä ja ne muuttavat käyttäytymistä, kulttuuria ja niin edelleen, mutta tarkoittaa myös hallinnan tekniikoita.  Etenkin se liittyy hallintaan.  Siihen Huxley viittasi.

 

"Tutkijat tunnistivat monta lääkeluokkaa (esim. benzodiazepiinit, alpha2-adrenoreseptorivaikuttajat) ja yksilöllisiä lääkkeitä (diazepam, dexmedetomidine) jotka olisivat välittömästi harkinnan alaisia ei-tappaviksi tekniikoiksi.  Samoin..."

 

Toisin sanoen, he ovat jo harkinnet Valiumeja välittömään harkintaan ei-tappaviksi tekniikoiksi.

 

"Samoin tärkeää on, tutkijat tunnistivat monia lupaavia uusia kehitelmiä jotka ansaitsevat lisäharkintaa omaten korkean potentiaalin prototyyppisinä rauhottavina jotka olisivat saatavilla lähitulevaisuudessa.

 

Tämän tutkimuksen osan tutkimuksellinen päämäärä:

 

Määritellä farmakoseuttisten yhdisteiden edut ja rajoitukset rauhoittavina jotka potentiaalisesti olisivat käytettävissä ei-tappavina tekniikoina, antaa perusteellinen katsaus lääketieteelliseen kirjallisuuteen käyttäen farmakologisia tuoksuja/aineita ['scent', tarkoittaa kai 'agent'=aine] tuottamaan rauhallinen tila potentiaalisesti ei-tappavina tekniikoina käytettäessä.  Tämä tieto luo olemassa olevan tietopankin asiaankuuluvasta kirjallisuudesta liittyen rauhoittaviin.  Antaa syväluotavaan katsauksen valittuihin rauhoittaviin jotka kirjallisuuden katsauksen jälkeen tunnistetaan omaavan korkean potentiaalin lisäharkintaan ei-tappaviksi tekniikoiksi."

 

Jatkuu ja jatkuu.  Näihin kirjoitetaan paljon täytetty koska he saavat apurahoja ja miellyttävät ylempiään keksimällä jotakin.  Näitä rapotteja topataan.

 

"Rauhoittavat ovat potentiaalisesti käytettävissä ei-tappavina tekniikoina.  Tällä hetkellä suurin osa ei-tappavista tekniikoista sisältää fyysisen estämisen käytön, akuutin fyysisen kivun tuottamisen, tai muun lamauttavan strategian käytön.  Kemikaaliset ärsykkeet, kuten pippurisuihke tai kyynelkaasu toimivat, esimerkkeinä toisenlaisesta lähestymistavasta jota tällä hetkellä käytetään ihmisjoukkojen hallintaan."

 

Ihmisjoukkojen hallintaa.  Sitä luulee että se on yksi yhtä vastaan.  Ei, ihmisjoukkojen hallintaa siitä tulee.

 

"Kuitenkin tähän päivään mennessä suuri kirjo farmaseuttisia yhdisteitä jotka tuottavat rauhallisen ei-kiihtyneen käyttäytymistilan voi omata potentiaalisen käyttökelpoisuuden ei-tappavina tekniikoina, joko yksinään tai yhdistelminä käytettynä saavat aikaan yllämainitut päämäärät.  1960-luvun puolivälistä lähtien näiden farmaseuttisten aineiden saatavuus, tästä lähtien 'rauhoittavien', on kokenut merkittävän nopean kasvun vaiheen.  Todellakin, Yhdysvaltojen ensiluokkainen kuva farmaseuttisella teollisuuden alalla maailman markkinoilla, yhdistyen räjähdysmäiseen kehitykseen farmakologian, neurotieteen, anesteesian ja bioteknologian kentillä, muiden muassa, ovat luoneet laajan kirjon yhdisteitä jotka tuottavat rauhoittumista ja/tai rauhallisen tilan joko ensisijaisena tai toissijaisena vaikutuksenaan."

 

Sitten he höpöttävät samasta asiasta topatessaan paperia.

 

"Raportin panos rauhoittavien suhteen: On tarve ei-tappaville tekniikoille jotka omaavat korkean tason erikoistuneisuutta, valinnaisuutta, turvallisuutta..."

 

Toistetaan mitä he jo sanoivat alussa.  Yritän löytää jotakin olennaisempaa.  He määrittelevät sen mitä rauhoittavat ovat.

 

"Suuri määrä farmakologisia lähestymistapoja moduloivat nisäkkäiden käyttäytymistä..."

 

Siis meidän, nisäkkäiden.  Olemme vain eläimiä.

 

"mukaan lukien ihmisten, ei-inhimillisten kädellisten ja jyrsijöiden lajit.  Farmakologiset yhdisteet (tai aineet) jotka tuottavat rauhallisen tai rauhallisen käyttäytymisen tilan niitä otettaessa kutsutaan 'rauhoittaviksi'.  Monissa tapauksissa tämä tuotettu rauhallisuuden tila riippuu kohteen olemassaolevasta käyttäytymistilasta ennen farmaseuttisen aineen antamista.  Farmaseuttisiin aineisiin joita pidetään 'rauhoittavina' sisältyvät yhdisteet jotka estävät tai alentavat keskushermostojärjestelmän toimintaa.  On monia merkittäviä farmaseuttisten yhdisteiden luokkia jotka sisältyvät alentavien aineiden kategoriaan, mukaan lukien sedatiivis-hypnoottiset aineet, anesteettiset aineet, selkärangan lihasten relaksantit, pioidit analgesiikit, sekä ahdistuslääkkeet tai anksiolyytit, antipsykoottiset, masennuslääkkeet ja tietyt väärinkäytetyt aineet."

 

Lopetan tähän ja siirryn toiseen paperiin.  Tämä liitty aikaisempaan.  Vuosia sitten näin elokuvan jossa oli George C. Scott.  Se perustui todelliseen tapahtumaan vuodelta 1968, luulen, ja on hassua kuinka asiat menevät, synkronitioiden mukaan, mutta joku lähetti minulle juuri pienen kirjoitelman tästä tapahtumasta.  Elokuvan nimi muuten oli 'Raivo' ja se on näkemisen arvoinen.  Se tapahtui itse asiassa Yhdysvalloissa, yksi monista Yhdysvalloissa tapahtuneista jutuista ja muualla jotka on lakaistu maton alle ja niin edelleen.

 

Tämän nimi on "Lammastapaus", kirjoittanutScott Cianciosi.  Hän kirjoitti tämän maaliskuun 17. päivä 2008.  Luulen että se on sivuilta damninteresting.com ja siinä sanotaan:

 

"Oli puoli tuntia keskiyön jälkeen maaliskuun 17. päivänä 2008.  Keith Smart, epidemologian ja ekologian osaston johtaja Utah'in Dugway Proving Grounds'ilta, heräsi puhelimeen sointiin.  Toisessa päässä oli tri Bode, professori Utah'in yliopistosta, ja koulun sopimuksen esimies Dugway'n kanssa.  Heillä oli ongelma.  Puheluita oli tullut.  Noin 27 mailia tukikohdan ulkopuolella, osuvasti nimetyssä Kallon laaksossa, tuhansia lampaita oli kuollut yhtäkkisesti.  Laumassa oli joitakin selviytyjiä, mutta oli selvää että niidenkin tunnit olivat luetut.  Eläinlääkäreitä lähetettiin suorittamaan eutanasia näille muutamille jäljelle jääneille lampailla.  Armeijan viranomaiset alkoivat luonnostella kieltoaan."

 

Normaali käytäntö.

 

"Muutamaa päivää aikaisemmin yksi heidän koneistaa oli lentänyt korkealla Utahin autiomaan yläpuolella Dugway'llä, lastinaan hermokaasua.  Koneen tehtävä oli yksinkertainen: käyttäen erityisesti asennettua toimitusjärjestelmää, sen piti lentää tiettyjen koordinaattien osoittamaan paikkaan ja suihkuttaa lastinsa Utahin autiomaan kaukaiselle alueelle.  Koe oli pieni osa jatkuvaa kemiallisten ja biologisten aseiden tutkimista Dugway'llä, ja se oli yksi kolmesta sinä päivänä suoritetusta testistä.  Mutta lennosta olisi pian tullut paljon merkittävämpi kuin kukaan olisi osannut tuolloin odottaa.

 

Dugway''n Proving Ground'in 800,000 acren alue on kokoelma erilaisia kohteita, jätemaita, laboratorioita ja armeijan punkkereita.  Toimitilat perustettiin 1940-luvulla antaakseen armeijalle syrjäisen alueen turvallista testaamista varten.  Se suljettiin lyhyeksi aikaa Toisen Maailmansodan jälkeen, mutta tukikohta sai suuren uudelleenavauksen Korean sodan aikana.  Vuoteen 1958 mennessä se oli virallinen Armeijan Kemiallisen, Biologisen ja Radiologisten Aseiden koulutuspaikka.  Tukikohdassa testattiin kaikenlaisia epätavallisia armeijan laitteita; uusien myrkyllisten aineiden tutkimisesta vasta-aineiden kehittelyyn ja suojavaatteisiin.  Maaliskuussa 1968 tutkittava myrkky oli VX..."

 

15.

 

"...yksi voimakkaimmista olemassa olevista hermomyrkyistä.  Alkuperäisen yhdisteen loi Ranajit Ghosh, kemisti joka työskenteli Imperial Chemical Industries'illa (Valtakunnallinen Kemianteollisuus).  Neste todettiin tehokkaaksi tuholaistentorjujaksi ja laitettiin markkinoille nimellä 'Amiton'.  Vähän ajan jälkeen, se kuitenkin otettiin pois koska se oli liian myrkyllistä turvallisesti käsiteltäväksi.  Aineen äärimmäinen myrkyllisyys sai hallituksen asetutkimuslaboratorioiden huomion, jonka tiedemiehet etsivät aina tehokkaampia tapoja tappaa ihmisiä.  Amiton, omaksi parhaakseen liian tehokas tuholaismyrkky, ristittiin luokkaan V..."

 

Tai 5.

 

"...hermomyrkkyjä.  Suurimmassa osassa V-luokan aineiden tutkimuksesta on kyse ase-luokan versioiden kehittämisestä kemikaalista.  Tuosta tutkimuksesta syntyi VX."

 

Tai 15.

 

"...VX oli voitto biologisen sodankäynnin yhteisölle.  Hajuton ja mauton, se on kolme kertaa myrkyllisempää kuin Sarin.  Alustavissa testeissä tämä itsensä ylittävä yhdiste todettiin myös hyvin vakaaksi, mahdollistaen pitkäaikaisen varastointiajan ja ympäristöllisen kestävyyden.  VX toimii torjuen uhrinsa ruumiin kemikaalien toiminnan.  Se estää entsyymin asetylikolinesteraasi antamasta rentouttaa lihaksia, tuloksena ruumiin jokaisen lihaksen supistuminen.  Altistuminen pienelle tai laimennetulle määrällä VX'ää aiheuttaa lihasten nykimistä, kuolaamista, liiallista hikoilua, ja tahdotonta ulostusta, muiden epämukavuuksien lisäksi.  Altistuminen tappavalle annokselle - noin 10 milligrammaa - aiheuttaa kouristuksia, paralyysin, ja lopulta tukehtumisen pallealihaksen jatkuvan supistumisen vuoksi.  Jos altistunutta ihoa ei puhdisteta..."

 

Koska se matkaa ihon läpi.

 

"...ja vastalääkettä anneta välittömästi, yksi pisara nestemäistä VX tappaa ihmisen noin kymmenessä minuutissa."

 

Voitto sotateollisuudelle.

 

"Maaliskuun 13. päivä Dugway'llä suoritettiin kolme koetta käyttäen VX'ää.  Kokeet olivat rutiininomaisia, kuten kaikki muutkin tuhannes asekokeet joita siellä on tehty viimeisten 20 vuoden aikana.  Ensimmäisessä testissä tykinammus täytettynä VX'llä ammuttiin alueella; ja toisessa 160 gallonaa yhdistettä poltettiin avoimessa kuopassa.  Molemmat kokeet suoritettiin ongelmitta.  Kolmas koe sisälsi kuljetuksen lentokoneella, mukanaan yli tonni erityistä VX valmistetta suihkutettavaksi erämaahan.  Pilotin tietämättä suihkuttimen nokka joka hallitsi kemikaalin virtausta oli rikki.  Hänen kiivetessään korkeammalle, kemikaali jatkoi vuotamistaan koneesta.  Tuuli sinä päivänä oli 5-10 mailia tunnissa, puuskittain 35 mailia tunnissa.  Nämä ahvat itätuulet kuljettivat VX'n suoraan Kallolaaksoon.  Seuraavana päivänä alueella laiduntavat lampaat alkoivat kuolla, ja päivien sisällä tuhansia niistä oli kuollut.  Hallituksen ja paikallisten antamat lukemat eroavat toisistaan, mutta kokeen lopussa lampaita oli kuollut väliltä 3,483 ja 6,400."

 

Siinä se miten se liitetään.  He ovat tehneet tätä pitkän aikaa, miten vaikuttaa laajoja alueita ja koko väestöjä käyttäen kemikaaleja ja biologisia aineita, ja nyt he ovat siirtyneet niihin mitä kutsuvat rauhoittaviksi; ja palatakseni tähän raporttiin niistä.  He tuhlaavat hirveästi paperia yrittäessään muuttaa sitä mitä tarkoittavat, ainakin sitä miten sitä ajatellaan, rauhoittavia, ja puhuvat tarpeellisesta PR'stä jolla yleisö saadaan hyväksymään nämä potentiaalisesti itseensä kohdistuneena jonakin päivänä.  Siitä PRssä on kyse.  Saaden uhrin tuntemaan asian tutuksi, ja ohjelmoidaan ennakoivasti että tätä tullaan käyttämään häneen, ja jollakin tapaa niin on aivan oikeinkin, ja sitten uhri hyväksyy sen.  Aikamoista.  He saavat meidät uskomaan mitä tahansa.

 

Jatkan tästä paperista.  Se on kuiva ja tylsä mutta siten he kirjoittavat kaikki nämä jutut, ja tämä on alhaisen tason juttua.  Tämä ei ole sitä mitä Pentagonilla on, jossa he ovat tehneet kaikki korkeammat tutkimukset.  Niitä ei julkaista yleisölle.  Haluan etsiä sitä PR osaa koska on tärkeää nähdä miten he aikovat myydä tämän yleisölle.

 

Tai vielä parempaa, siirryn tähän toiseen raporttiin.  Tämä on Yhdysvalloilta / Britannialta, "Ei-tappavien Aseiden Sotapeli ja Ohjelma" johtavasta seminaarista joka pidettiin 30. marraskuuta 2000, ja tämä onkin melko mielenkiintoinen.  Hyvin kuivaa jälleen, koska he ovat varovaisia siitä miten sanovat asiat.

 

"USA/Britannian Ei-tappavien Aseiden Urbaanien Operaatioiden Johtava Seminaari pidettiin marraskuun 30. päivä 2000, Puolustusministeriössä, Lontoossa.  Seminaari lopetti tapahtuman USA/Britannian Ei-tappavien Aseiden Urbaanien Operaatioiden Sotapelien Ohjelma; jonka suunnittelu alkoi huhtikuussa 1999.  Se toi yhteen laajan kirjon USA'n ja Britannian armeijan henkilöstöä, vanhempia hallituksen virkamiehiä ja aiheen asiantuntijoita selvittääkseen monia ei-tappavan aseistuksen kehitykseen ja käyttöön liittyviä kysymyksiä."

 

Sitten tässä on osanottajien lista tässä dokumentissa joka minulla on.

 

"Ensimmäinen kysymys selvitettiin antaen osanottajille kopiot arvioivista raporteista ohjelman aikaisemmista tilaisuuksista ja tiivistäen tärkeimmät löydöt koko alalta lyhyessä tiedotustilaisuudessa."

 

Tämä on lainmukainen paperi, liittyen asian laillisuuteen ja siihen miten he kiertävät lait valitsemalla sanat uudelleen ja tulkiten sanat kansainvälisten lakien mukaisesti ja niin edelleen.

 

"Seminaarin valinta harkittavaksi aiheeksi yleisesti ottaen heijasti yhdistelmää Hyväksyttävyyden kriteereistä, jotka olivat Yhdistyneen Ei-Tappavien Aseiden johtokunnan intressien mukaisia, sekä aiheiden itsensä "luonnollista valintaa" USAn ja Britannian henkilöstön tiukan seulonnan mukaisesti.  Johtavat keskustelut aiheista pidettiin USAn ja Britannian vanhempien toimihenkilöiden täysistunnoissa.  Kolmatta päämäärää harkittiin pyöreän pöydän keskusteluissa..."

 

Heillä on aina Pyöreän Pöydän istuntoja, hyvin mielenkiintoinen termi.

 

"...aiheista.  Tämä yritys koostui työpajoista, seminaareista sekä sotapeleistä, jotka kaikki oli suunniteltu toistensa varaan edeltäen toisiaan.  Ensimmäisessä tilaisuudessa, Käytännön Seminaari, harkittiin käytännön yleislinjausta ja lakiin liittyviä asioita liittyen Ei-tappavaan Aseistukseen, poliittisiin armeijan kysymyksiin, taistelun kriteerien sääntöihin, psykologisiin operaatioihin, tiedosodankäynnin vaatimukseen ja innovatiivisiin työllistämiskäsitteisiin.  Sotapeli Yksi ja siihen liittyvä työpaja harkitsi Ei-tappavan aseistuksen käytön sodan taktisella puolella haasteita ja mahdollisuuksia.  Sotapeli Kaksi ja siihen liittyvä työpaja tutki Ei-tappavan aseistuksen käyttöä sodan operatiivisella tasolla.  Kolmannen Sotapelin työpaja harkitsi strategisia, ja laajemmin käytännön tason asioita, jotka liittyvät Ei-tappavan aseistuksen teknologiaan ja konsepteihin."

 

Tästä kolmannesta olen erityisesti kiinnostunut, koska strategia on pitkän linjan suunnittelua ja käyttöä jotakin estääkseen.  Strategiset tasot, jotta voidaan käyttää jotakin strategisesti, ei vasta kun jotakin on tapahtunut, mutta jos he väittävät että jotakin voisi tapahtua meitä voitaisiin alkaa huumata ilmasta käsin vuosia etukäteen.

 

"Ja lopulta, johtava seminaari harkitsi Sotapelien ohjelman merkittävimpiä löytöjä, vastasi laaja-alaisiin kysymyksiin Ei-tappavien aseiden käytöstä ja kehityksestä, ja tunnisti mahdollisia toimintatapoja tulevaisuudessa."

 

Ja tässä he yrittävät määritellä sitä uudelleen, sanotaan:

 

"Ei-tappavat aseet kuvainnollisena terminä on varsin rajoittunut kyvyssään pystyä tarvittavaan tarkkuuteen ja rakeisuuteen välttääkseen monia vakavia epämääräisyyksiä jotka vaikuttavat Ei-tappavan aseistuksen operatiiviseen käyttöön ja käytäntöön ja lailliseen selvyyteen..."

 

Se on NLW (Non-Lethal Weaponry).

 

"Kuten on ollut laita myös tämän aiheen muualla, keskustelut vaikuttivat nostavan yhtä monia kysymyksiä kuin vastauksiakin.  Yleisesti oltiin samaa mieltä että termi "Ei-tappava" oli epätarkka, mutta varottiin koska sen muuttaminen tässä vaiheessa voisi luoda enemmän hämmennystä kuin selkeyttää asioita."

 

Koko ajatuksena oli huijata ihmisiä ajattelemaan että nämä ovat ei-tappavia, mutta he voivat nyt siis lisätä aineiden voimaa saadakseen ne tappaviksi.

 

"Ehdotettiin kuitenkin että tätä hämmennystä voisi lievittää yhdistetty painotus armeijan koulutusta kohti..."

 

Siinä sitä ollaan.  Tässä puhuvat huipulla olevat.  Yhdistetty painotus...

 

"...armeijan koulutusta kohti, median kouluttamiseen..."

 

Koska meillä ei ole väliä.

 

"...ja yleisön median kautta liittyen NLW'n luonteeseen ja tarkoituksiin.  Tämän yrityksen pitää voittaa käsitys että termi "Ei" tarkoittaa "ei".  Punainen media kampanja TULEE AINA käyttämään termiä maailman mielipiteen kamppailussa Sinistä vastaan..."

 

Noita värejä he käyttävät sodassa.

 

"...kun kuolonuhreja tulee.  Virallinen määritelmä tulee olemaan merkityksetön koska sitä ei voida mainita tai selittää 30 sekunnin äänipalassa.  Lisäksi ehdotettiin monia askelia parempaa terminologista tarkkuutta kohtaan.  Ensiksikin, NLW pitäisi määritellä ja siitä pitäisi keskustella vain liittyen sen käytöstä ihmisiä vastaan; sen käyttö materian kyseessä ollessa on käsitteellisesti merkityksetöntä ja tarpeettoman hämmennyksen lähde.  Toisin sanoen NLW pitäisi nähdä ja siitä pitäisi keskustella ihmisten vastaisena aseena.  Toiseksi, vaikka voisikin olla mielekästä poistaa "Ei"-osa nimityksestä, kuten on ehdotettu, tämän tekeminen käytännössä harkittiin olevan vaikeaa.  Kuitenkin, huomattavaa innostusta, etenkin Britanniasta..."

 

Kuunnelkaapa tätä kuivaa osaa, kaiken tämän kuivuuden keskellä.  Britannia on sanojen mestari.

 

"...osoitettiin termin 'aseet' poistamista kohtaan ja sen sijasta voitaisiin keskittyä ei-tappaviin "kykyihin"..."

 

Tuohan ei kuulosta aseelta, paljon parempi, "kyvyt".

 

"jotka tuottavat ei-tappavia "seuraamuksia"."

 

Kuten näet, ne ovat ei-tappavia seuraamuksia.

 

"Tämä loisi suurempaa operatiivista, kuten myös käytännön laillista joustavuutta.  Ryhmän konsensus näin ollen puolsi termiä "Ei-tappavat kyvyt".

 

Tämä on Puolustusministeriötlä, muuten, tämä dokumentti.  He käyvät läpi näiden testauksen laillisten määritelmien sopimusten perusteella.  Siten he pääsevät sanat 'koe' ympäri koska heillä on kansainvälisiä sopimuksia ja tässä on kokonainen sivu jossa he hyppivät ympäri ja sen ohi.

 

"Joten on Taistelun Säännöt, MOEt ja ROEt, siis MOE't liittyen tekijöihin kuten aika, etäisyys, vaikutuksen laajuus jotka selvästi muovaavat ROE'tä.  Tähän asiaan liittyen UK'n ja USAn välillä jälleen ilmaantui perspektiivin ja aseman poikkeavuus kun he kiistelivät siitä, että NLW'n käytön omistautuminen ja selvästi tunnistettavat ei-tappavien järjestelmien kyvyt ovat tärkeitä välttääkseen vastustajan taholta "aikomuksen väärinlukemisen""

 

Vastustaja, muistakaa, jos he käyttävät sitä väestöön johon sinä satut kuulumaan, niin tämä kaikki, tämä dokumentti on tarkoitettu medialle.  Se on kuin opas medialle miten näitä juttuja koskaan pitää kirjoittaa, jos niistä joskus pitää kirjoittaa.  Siitä tässä on kyse, opetuksesta.  Opetusharjoitus.

 

"Näiden kyseessä olevien kemikaalien ja niin edelleen käyttö ja edut voitaisiin selittää ilman mahdollista hämmennystä samojen "tunnistettavien" järjestelmien kykenevyydestä tappaviin sovelluksiin."

 

Medialle on sanottu selvästi että tätä pitää työntää ei-tappavana eikä pidä mainita että se saattaa myös tappaa ihmisiä.  Sitä he tässä sanovat.

 

"USA, toisaalta, puolsi kahden tarkoituksen ei-tappavien järjestelmien käyttöä.  Tämä yhdistetty lähestysmistapa sallisi NLW'n käyttäjien nopeasti ja saumattomasti vastata hyvin epävakaisiin operatiivisiin tilanteisiin.  Siis ei-tappavista tappaviin ja jälleen palaten..."

 

He voivat käyttää niitä kumpaan haluavat.

 

"...joka olisi armeijan operaatioille sopivampi kyky kuin perinteisemmät poliisin sovellukset."

 

Sitten puhutaan näiden erilaisten aseistuksen kantamisesta joista puhuvat.  He puhuvat myös erilaisista rauhoittavista ja niin edelleen.  Pitää olla huipulla saadakseen kaikki eri osastot työstämään näitä erillisiä papereita saadakseen kaikki yhteen koska näin juuri tiedustelu toimii.  He varmistavat ettei kellään, ei yhdelläkään, ei edes yliopistoilla ole pääsyä toiseen dataan jota tuotetaan ja toisiin tutkimuksen osiin; ja kaikki tämä liittyy siihen mitä tapahtuu.  Tässä on kyse siitä mitä tapahtuu.  Tämä on mielenkiintoinen paperi jossa puhutaan myös taistelun säännöistä ja kaikesta.  Ja tämä kaikki on NATOn alaista, muuten.  Tässä paperissa ovat mukana Britannia, USA ja NATO.

 

Ja se alkaa siitä mistä puhuin, siitä että näitä kemikaaleja on käytetty väestöön 11.9.2000 jälkeen enkä epäile lainkaan etteikö myös pari vuotta ennen sitä, koska silloin alkoi runsas suihkutus taivaalla.  Silloin alkoi myös sään muuntelu.  Se alkoi '98 ja olen nähnyt heidän luovan myrskyjä.  Olen nähnyt puiden taipuvan rankan suihkutuksen jälkeen ja tuulten alkavan.  Se on sään muokkaamista.  Kuten sanoin, ajatuksena on saada meidät - muistakaa, tämä on 100 vuoden sota, virallisesti julistettu 100 vuoden sota, näiden johtajien toimesta.  Sota jossa muutetaan yhteiskunta täydellisesti jotta mitä sen jälkeen on elossa, minkälaisen ihmisen he haluavat luoda, 100 vuoden aikana, sillä ei ole mitään tekemistä niiden kanssa jotka ovat olemassa tänään.  He voivat katsoa tätä kulttuuria ja tätä elämäntapaa täysin hämmentyneitä koska heillä ei ole mitään yhteistä tämän kanssa 100 vuoden päästä.

 

Ja miten ihmiset saadaan tällaisen muutoksen läpi?  Miten heidät saadaan hyväksymään - ja pitää muistaa että he ovat rummuttaneet väestönkasvun räjähdyksestä aina 1950-luvulta lähtien lujasti, suurten ikäluokkiensa kanssa kuten kutsuivat sitä, mikä on täyttä roskaa koska suurin osa läntisen maailman perheistä eivät omanneet kahta lasta enempää.  Kun kahdelta vanhemmalta tulee kaksi lasta väestö pysyy saman suuruisena ja monet ihmiset eivät ole hankkineet lapsia lainkaan tai omaavat vain yhden.  Ainoa väestönkasvu lännessä tapahtui koska immigraatio-käytännöillä avattiin ovat muihin maihin ja ihmisiä virtasi sisään, mutta tämä tehtiin jotta he saivat luotua kuvan maailmanlaajuisesta ylikansoituksesta.  Siitä siinä oli kyse.  Siksi se tehtiin.  Siksi ovet avattiin immigraatiolle maihin joiden he väittivät olevan ylikansoitettuja jo 70-luvulla.

 

Miksi he haluaisivat avata ovat väestölle jos asia oli niin?

 

Luodakseen kuvan että olemme ylikansoitettuja koska maahanmuuttajat yleensä virtaavat kaupunkeihin jotka ovat täyteen ahdettuja.  Se miltä asiat näyttävät on tärkeää.  Se liittyy havaintoihimme ja he haluavat vähentää väestöä dramaattisesti ja olemme kaikki kuulleet termejä jotka tulivat 70-luvulta, "kestävyys", planeetan kestävyys.  Suuret aivoriihet perustettiin yksityiselle ja yleiselle sektoreille tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia joita he ennakoivat tuleviksi tässä ruuhkaisessa hullussa maailmassa.  He alkoivat tuottaa elokuvia kuten "Soylent Green", joka perustui kirjaan "Tee tilaa, tee tilaa", koska osa tämän kirjan tarkoitusta oli saada päihimme että olemme ylikansoitettuja ja ahdettuja kaupunkeihin, joten se oli propaganda elokuva.

 

He päättivät kauan sitten, ja muistakaa mitä Club of Rome sanoi kirjassa jonka olen maininnut usein, "Ensimmäinen Globaali Vallankumous" (First Global Revolution), jossa perustajat sanoivat että 1970-luvulla he tutkivat kaikkia skenaarioita joita heidän mieleensä tuli joita voitaisiin käyttää tekosyynä hallita maailmaa totalitaarisemmalla tavalla, luodakseen globaalin yhteiskunnan, minkälaisen vihollisen he tarvitsisivat?  Koska vain sodan aikana ihmiset menevät laumoihin ja tekevät työtä vähemmällä ja kaikki saman asian puolesta.  Ja keksivät aivopesevänsä ihmiset uskomaan, sään manipuloinnin kautta tietysti, että tuhoamme planeetan ja tämä olisi se keppi jota he tulisivat käyttämään.

 

Monista mahdollisista skenaarioista he valitsivat tuon, ja myöntävät sen kirjassaan.  Silti, kun on kaikki nämä osastot suunnittelemassa miten tämä uusi tulevaisuuden yhteiskunta saadaan luotua, jossa meidän pitäisi leikata kulutusta ja olla 'kestäviä'.  Miten väestö kesytettäisiin, kun he ovat tottuneet matkustamiseen, huviajeluihin ja kaikkeen, ja sunnuntaiajeluihin ja bensan käyttämiseen huvikseen, kun sitä oli niin paljon.  Miten heidät koulutettaisiin syömään vähemmän jne, ja alistumaan paremmin maailman järjestelmälle, ja miten päästäisiin eroon tästä yksilöllisen vapauden ajatuksesta?  Heillä oli suuri määrä aivoriihiä työskentelemässä tätä varten ja tietysti osa armeija-teollisuus yhtymää joka maassa, koska se on vain yksi suuri yhtymä, ja liittyi yksilöiden käytöksen muuttamiseen kansallisilla ja kansainvälisellä tasoilla.  Propagandalla, psykologisella sodankäynnillä, mutta myös kemikaalien käytön avulla.  Hyvin vanha idea, huumeita on käytetty myös antiikin Intiassa huumaamaan orjamaista väestöä, pohjalla olevia koskemattomia, saadakseen heidät tekemään työtä ja olemaan valittamatta.  Heidät huumattiin.  Vanha tekniikka jota he käyttävät jälleen.

 

He myös lisäävät jotain taivaalla suihkutettavaan, joka onkin kyllä ymmärrettävää kun Rumsfeld sanoi 9/11 jälkeen että he voivat tehdä näin.  He voisivat suihkuttaa kokonaisia kaupunkeja lopettaakseen paniikin toisen hyökkäyksen tapahtuessa, ja heillä oli jo valmiina aerosolisoituja rauhoittavia.  Kun näemmä tätä rankkaa suihkutusta, kaikki ovat väsyneitä.  He väsyvät.  Kun suihkutus loppuu, huomaa että ihmiset ovat hermostuneita, joskus vihaisiakin.  Se on  normaalia jos käyttää pitkäaikaisesti rauhoittavia koska sitten tulee vieroitusoireita kun suihkutus loppuu muutamaksi päiväksi ja rauhoittavan määrä veressä tippuu.  Kun he alkavat jälleen, palaat takaisin siihen mikä on uusi normaalisi, uusi vanha itsesi, ja näin juuri tapahtuu.  En epäile sitä lainkaan.

 

Tämä koko 9/11 järjestettiin koska uutta globaalia järjestelmää ei saataisi - ja se on ollut näiden tyyppien unelmana pitkän aikaa - sitä ei saataisi tuoduksi jos väestöllä olisi kirkas muisti ja täydellä tehollaan käyvä järkeilyn kyky.  Sitä ei saataisi tehtyä, joten on täysin loogista että tätä sodankäynnin tilassa käytettäisiin kaikkea mikä on saatavilla.  Muistakaa mitä sanoin aikaisemmin tässä lähetyksessä, että sillä on tekemistä julkeuden kanssa - ollakseen rohkea, julkea.  "Joka uskaltaa, voittaa."  Niin he tekevät.  Jotain mikä ei koskaan tulisi mieleesi.  Suihkuttaa maailmaan rauhoittavia ja muita juttuja joita tehdään globaalilla tasolla, saaden näin korvausta rahoilleen kun samalla voidaan hallita säätä.

 

Muistakaa, että HAARP ei vain hallitse säätä, se hallitsee myös mielentilaamme, ja se on virallisesti julkistettu.  Nämä kyseessä olevat elektroniset aallot, ELF, voivat vaikuttaa käyttäytymiseemme.  Ne saavat sinut masentuneeksi tai väsyneeksi tai kiihtyneeksi ja ärsyyntyväksi.  Kun se liitetään näihin lääkkeisiin niin saadaan aikamoinen sekoitus.

 

Matti ja Maija Meikäläinen jotka asuvat televisiolandiassa ja ilta yhdeksän uutisten maailmassa jossa he päättävät järjissä olostaan puhuessaan naapureidensa ja ystäviensä ja työtovereidensa kanssa, saadessaan näiltä samat ajatukset vastakaikuna, kaikki luulevat olevansa järjissään mutta heidät on kaikki ehdollistettu samalla tavalla.  Siten järkevyys punnitaan ja jokainen sanoo "oi tiedämme kyllä että he voisivat tehdä niin mutta eivät he tee".  Niin yksinkertaista, täyttä torjuntaa.  "Eivät he koskaan tekisi niin".

 

Ne jotka ovat kuunnelleet tätä sarjaa jota olen tehnyt vuosien ajan tästä agendasta, ja se on vain agenda, pitkäaikainen liikesuunnitelma ja olen siteerannut kirjoja ja lukenut paljon niitä joissa nämä isot kihot puhuvat utopiastaan ja miten he muuttavat yhteiskuntaa.  Jopa luoden uudentyyppisiä ihmisiä jotka palvelisivat heitä paremmin.  Planeetalla vallitsisi rauha koska kukaan ei ajattelisi itse, paitsi eliitti, joka, kuten he ovat sanoneet, ei saa muuttaa itseään.  Heidän pitää pysyä sellaisinaan, ja sen vuoksi kaikkeen mitä he tekevät on olemassa vasta-aineita, mutta niitä ei anneta meille.

 

Charles Galton Darwin kirjassaan Seuraavat Miljoona Vuotta sanoi, "eliitti tulee pitämään itsesäilytyskykynsä..." - tarkoittaen että heidän mielensä olisivat täysin toimivia ja heidän kykynsä ajatella toimisi täydellisesti koska "heidän pitää ohjata valtion laivaa."  He ovat kaikki olleet kirjoissaan samaa mieltä että yleisö ei enää tarvitsisi tuota kykyä koska valtio tekisi kaikki heidän päätöksensä ja niin tapahtuukin.

 

Kaikki nämä passijutut ja tunnistekortit ja kaikki muu typeryys joka on tuotu nyt julki, sitä ei olisi saatu tehtyä ilman 9/11.  Sen oli pakko tapahtua.  Jotta kaikki tämä saataisiin jyrättyä.  Jotakin joka on suunniteltu ja järjestetty tapahtuvaksi koska se ei olisi voinut tapahtua sattumalta.  Sen oli pakko olla suunniteltu.  Hallitusten ja tiedustelupalveluiden on pitänyt tehdä vuosia työtä keskenään perustaakseen tämän koneiston jolla toteutetaan tämä totalitäärinen järjestelmä.  Sen tekeminen kesti vuosia, kauan ennen 9/11'stä.  Ja sitä kaikkea ei tehtäisi jos ei oltaisi aivan varmoja tapahtumasta.  Joko niin tai sitten vain istutaan ja odotellaan josko tulisi lottovoitto, mutta nämä tyypit eivät jätä asioita sattuman varaan.  Julkeus, julkeus on tärkeää.  Jos tekee sen mikä on ajattelematonta, uskomatonta, ja sen suorittaa koko maailman katsoessa ja koska sinä, yksilö, et voisi koskaan - ymmärrämme pienet valheet, valkeat valheet, mutta emme voi kuvitella jonkun menevän kameroiden eteen, varsinkaan kokonaisten ryhmien, ja huijaavan koko planeetan yleisöä, mutta juuri näin tapahtuu.  Tuodakseen Uljaan Uuden Maailman pitää käyttää kaikkea arsenaalissa olevia aseita, ja niin tapahtuukin.  Niin tapahtuu.

 

Luultavasti propagandan kaikkein tärkein osa tähdätään meihin luodakseen meidän havaintomme - luvalliset havainnot, koska ajattelemme ennalta-arvattavasti.  Tulemme johtopäätöksiimme ennalta-arvattavin tavoin niille jotka ymmärtävät mieltä, kulttuuria ja kieltä.  Kun voi hypätä pois laatikosta ja nähdä asiat eri kulmasta - muistakaa arkkitehtuuri ja nämä ihmiset käyttävätkin arkkitehtuurista sanastoa yhdistyksessään - pitää nähdä jotakin kaikenlaisista erilaisista kulmista, tietäen että ihmiset jotka käyvät rakennuksessa sen valmistuttua näkevät sen yleisesti ottaen vain edestä tai sivulta.  He eivät näe sitä ylhäältä tai alhaalta tai moniulotteisista näkökulmista jne.  He eivät näe sitä.  He näkevät sen mitä heille esitellään ja kaikki asiat laitetaan meidän eteemme sellaisella tavalla että päädymme kaikki samaan havaintoon.

 

Meidän pitää murtautua irti tästä väärien havaintojen ehdollisuudesta pelastaaksemme nahkamme, koska nämä huipulla olevat tyypit ovat vakavissaan.  He ovat tehneet yleisölle juttuja hiljasesti jo kovin pitkän aikaa, "Hiljaisten Sotien Hiljaiset Aseet", lisäten kemikaaleja juomaveteemme, ja kaikki tiedämme niiden vaikutukset.  Fluorista on paljon kirjallisuutta ja kaikesta muusta mitä he käyttävät; ennen satojen muokkaamista oli tehoviljely.  Tehoviljely oli täysin kemianteollisuuden varassa jotka tekivät uusia torjunta-aineita ja he tiesivät alusta pitäen että kyse oli vain väliaikaisesta toimenpiteestä, koska maaperä paikoissa kuten Alberta ja valloissa, joka yhteen aikaan oli koko maailman leipäkori, pidimme Neuvostoliiton hengissä koko sen historian ajan.  He eivät pystyneet syöttämään itseään.  He ostivat miljoonia tonneja viljaa joka vuosi Kanadalta ja Yhdysvalloilta, ja nuo pellot nyt Albertassa ja muualla ovat kuin hiekkaa, yliviljeltyjä, ja maaperään pitää lisätä tiettyjä typpi-pohjaisia kemikaaleja jos minkään halutaan kasvavan.  Niin pahasti asiat ovat.

 

He tiesivät että tämä tehoviljely olisi vain väliaikaista.  He tiesivät että hyvät maanviljelyalueet jotka hä käyttävät perinteisiä tapoja viljelyyn, luonnollisia tuhoaineita ja kaikkea, eivät voineet syöttää koko planeettaa joten he varmistivat sen rohkaisten maanviljelyteollisuuden kemiallistamista.  Mutta he varmistivat pitävänsä tarpeeksi luonnollisia maita syöttääkseen eliitin itsensä niin monien satojen vuosien ajan.  Pitkäaikainen suunnittelu jälki-teollisessa yhteiskunnassa jossa ei tarvita kaikkia ihmisiä enää.

 

Meillä on tapana ajatella että maailma pyörii meidän ympärillämme, ja jotenkin meidän elämämme - "minun elämäni on tärkeää ja se jatkuu ikuisesti."  Siten me katsomme asioita.  Emme voi kuvitella että meille tehtäisiin mitään salakavalaa joka vahingoittaisi meitä.  Meidät on opetettu ajattelemaan näin, vaikkakin raportteja on tuotettu kyllästymiseen asti tarpeesta harventaa väestöä tuntuvasti planeetalla millä tahansa keinoin mahdollista.  Ne jotka ovat syntyneet 50-luvulta lähtien ovat huomanneet valtavan pudotuksen ihmisten terveydessä ja nousun aikaisissa sairauksien määrässä - ikääntymistaudit jotka tulevat nyt nuoriin ihan tavallisesti.  Osaksi kyse on rokotuksista, osaksi ruoasta, osaksi veden peukaloinnin takia - kaikki nämä yhdistettynä ovat tuottaneet epäterveen yhteiskunnan, meidän näkökulmastamme, jälleen, muistakaa, mutta ennakoitavissa olevan niille jotka ymmärsivät tämän kaiken ennen kuin nämä tehtiin, tämä kyseessä oleva järjestelmä.  Ennen kuin he peukaloivat ruokaamme, ennen vettä, ennen kuin he alkoivat suihkuttaa meitä taivaalta, ennen kuin he antoivat rokotuksia, he tiesivät mikä heidän päämääränsä olisi koska satojen ja taas satojen vuosien ajan vallassa olevat psykopaattiset tyypit ovat aina pelänneet menettävänsä vallan yleisöstä, joten yleisöstä tulee vihollinen.

 

He ovat sodassa maailman kanssa - ei maailmojen, vaan maailman, jo pitkän aikaa.  Uhri on koulutettu olemaan huomaamatta sitä, varmasti koulutettu olemaan ajattelematta sitä, koulutettu olemaan käyttämättä omaa järkeään tai luottamaan siihen ja havaintoihinsa, vaan menemään virran mukana, median todellisuuden virran mukana jonka välittäjä, media, antoi.  Meidän pitäisi tulla aikaan joka on terveempi kuin koskaan ennen.  Mutta päinvastainen on tapahtunut.  Se ei voi olla sattumaa.  Se ei ole vain koska ihmiset syövät liikaa vääriä ruokia.

 

Kuinka voimme syödä niin paljon vääriä ruokia kun suuret kansainväliset yhtiöt jotka rahoittavat vihertämisestä ja tätä koko agendaa, samat yhtiöt omistavat ruokateollisuuden?

 

He omistavat mainosteollisuuden.  He omistavat isot pikaruokaketjut.

 

Käytän usein analogiaa farmarista joka rikkoo lehmänsä jalat ja kun se on maassa eikä pääse ylös, hän potkii sitä inhoissaan koska se ei pääse ylös.  Niin he ovat tehneet yleisölle.  He syyttävät yhteiskunnasta uhreja, niitä samoja jotka eivät luoneet sitä, mutta me otamme syyn kaikesta.  Nyt meille on opetettu että meitä on liikaa, me tapamme planeetan, tuhoamme kaiken; käytämme liikaa ja se ei voi jatkua; ja siitä huolimatta, me vielä lisäännymme.  Jotkut ihmiset vielä lisääntyvät ja sehän on suuri virhe tämän päivän yhteiskunnassa.

 

YK'n julkisivu perustettaessa teeskenteli että minkä tahansa tyyppinen organisaatio, kulttuuri tai hallinto hyväksyttäisiin sen jäseneksi, ja se oli suur valhe koska heidän aikomuksensa alusta lähtien oli luoda yhteinen maailman kulttuuri yhteisine uuden kansainvälisen lain standardeineen.  Heillä piti olla samat päämäärät, heidän piti tuhota perhe-yksikkö joka kulttuurissa ja olemassa olevat uskonnot joka kulttuurissa.  Kaikki mikä antoi meille kulttuurimme piti täysin hävittää, jotta yksilön ja hallituksen välillä ei olisi seisomassa ketään.  Siten hallituksella olisi täysi valta yksilöiden yli.  Siitä kaikessa oli kyse, sen tarkoitus.  Siitä kirjoitettiin sodankäynnin skenaarioissa, pitkäaikaisen strategian tilanteissa.  Se on toteutettu hyvin.

 

Suuri päätös tällä hetkellä on: onko mitään taistelemisen arvoista ja miten taistella?

 

Ei voi taistella hankkien korkkipyssyn ja ampuen korkkeja kun heillä on high-tech aseistus.

 

Mikä on heidän heikkoutensa?

 

Heidän heikkoutensa on se että kaikki valvojat joita he tarvitsevat luodakseen tämän järjestelmän ennen kuin heistä itsestään tulee vanhentuneita.  Nämä valvojat otetaan kantaväestöstä, meistä, yleisöstä.  Se on heikko kohta.  He menivät lasten perässä pitkän aikaa videopelien avulla ja väkivallan avulla, ja lapset haluavat olla voittajien puolella.  He eivät ymmärrä asian moraalista puolta.  He pitävät voitosta ja heillä on armeija ja armeijoita ja erilaisia armeijoita, kaikki tekevät työtä saman globaalin rakenteen edestä.  Sukupolvi on kasvanut videopelien kanssa.  Tapa, saavuta päämääräsi ja voita, ja heistä tulee uusi veljeskunta.  No, se riippuu jos käytetään sitoutumis-tekniikoita armeijassa, ja he käyttävät nyt paljon intensiivisempiä yrittäessään luoda tämän maailman poliisivoimat tai maailman armeijan.  Se riippuu siitä jos me, yleisö, voimme puhua omille sukulaisillemme, omille ihmisillemme ja kysyä ymmärtävätkö he mitä tekevät?  Tietävätkö he mitä he tekevät meille?  Tietävätkö he mitä heille itselleen tapahtuu?  Se on heidän heikko kohtansa.

 

Meidän pitää muodostaa maailmanlaajuinen propaganda-kampanja, ennennäkemätön, jotta nämä auttajat, nämä valvojat saataisiin pois sitoutumasta näihin veljeskuntiin kun he kuvittelevat yhdistyvänsä erityisihmisistä koostuviin erityisjoukkoihin, ja he sitoutuvat uusiin veljiinsä ja sisariinsa univormuissa.  Koska tätä vastaan ei voi taistella korkkipyssyin eikä korkkipyssyin voi taistella HAARPia tai ilmasuihkutusta vastaan joita käytetään manterien laajuisesti.

 

Suuri Tesla josta ihmiset höpöttivät ei ollut sen parempi.  Hän ei ollut mikään yhteiskuntaa hyödyttävä messias.  Yksi hänen pääprojekteistaan oli kehittää teknologiaa jolla saataisiin kokonaisen kaupungin väestö, miljoonia ihmisiä, lamautetuiksi armeijan tarkoituksia varten.  Heillä on tämä teknologia tänään.  Näemme hallituksen suuren käsivarren ajavan vanhojen kulttuurien yli.  He antavat pikkusormen siitä mitä luulimme oikeuksiksemme.  Näimme sen alkavan Wacon tapauksesta kun he menivät sisään ja tappoivat paljon ihmisiä, ja se televisioitiin maailman ympäri, varmistaakseen että kaikki ymmärsimme mistä oli kyse.  Voimaa käytetään kaikkiin jotka elävät normien ulkopuolella, silloinkin kun noita normeja päivitetään ylhäältä käsin ja ihmisten pitää sopeutua.

 

Suurin osa ihmisistä tulee sanomaan "heillä pitää olla jotakin salattavaa."  Niin sanottiin Neuvostoliitossa kun he kärräsivät pois naapureita ja niin sinunkin naapurisi tulevat sanomaan kun he vievät sinut.  Meitä johdetaan petoksen, massiivisen petoksen, avulla, ja näimme tämän ratsian Utahissa mormonien kanssa, jossa satoja heistä vietiin pois yhden väitetyn valituksen takia jonka teki väitetty naikkonen.  Oikeuttaako tuo armeijamaiseen rynnäkköön latenhuoltoihmisineen ja neuvojineen ja asiantuntijoineen kanssa, kuin jotkut suruneuvojat, jonkun väitetyn väärinkohtelun vuoksi?  Ja se oikeudesta omaan uskontoon ja sen harjoittamiseen.  No, jos uskonto on tämän uuden kulttuurin tiellä, standardisoidun kulttuurin, niin he tulevat kyllä hyökkäämään.  Lapsia ei voi opettaa kotona, antaa heille kotiopetusta ja antaa heille erilainen perspektiivi.  Emme voi sallia sitä tässä totalitärisessä maailman järjestelmässä, ja nyt huipulla olevat ovat paljastaneet hampaansa.

 

Kaikki nämä julkisesti rahoitetut palvelut ovat nyt auktoriteetteja.  Miten sekin tapahtui?  No, se oli suunniteltu kun he perustivat ne palveluina, ja he tiesivät muuttavansa ne viranomaisiksi.  Stalinkin puhui tästä.  Lukekaa hänen kirjojaan.  Samoin Lenin.  Mitään ei tapahdu sattumalta tässä järjestelmässä.

 

Laitan linkit Huxley'n puheisiin sivuilleni.  Kuunnelkaa häntä.  Hän puhui tavallaan näiden aivoriihien puolesta.  Hän pystyi sanomaan asiat tietyllä tavalla jotta ne olisivat tarpeen vaatiessa moniselitteisiä koska hän ei voinut paljastaa itseään liikaa, mutta joskus hän paljasti tiettyjä asioita kuten omia mielipiteitään ihmisistä ja yhteiskunnasta yleisesti hyvin elitistiseltä näkökulmalta.

 

Ne jotka kuuntelevat radiolähetyksiäni, koettakaa kestää näitä puheitani kun aina kun saan soittajia, jotka ovat selvästi agentteja, ja teidän tulee ymmärtää tämä, että suuret tiedustelupalvelut palkkaavat hulluja ihmisiä pohjalta, pohjasakkaa.  He käyttävät näitä, usein he itse asiassa käyttävät huumeita, ja ovat riippuvaisia käsittelijöidensä antamista huumeista ja nämä tyypit ovat ne jotka voidaan löytää ja paljastaa joskus, mutta se ei ole mikään menetys CIA'lle koska he pitävät välimatkan.  He eivät ole virallisesti jäseniä mutta heillä on organisoitu kampanja mustamaalata ihmisiä millä tahansa keinoin.

 

He laittavat myös videoita Google'en ja muuta järjestävät sanoja uudelleen saadakseen sen kuulostamaan siltä kuin olisit sanonut jotain aivan muuta.  Tämä kaikki on lastenleikkiä tänään näiden yksinkertaisten tietokoneohjelmien kanssa.  Mutta mustamaalatakseen ihmisiä heidän pitää hyökätä, etenkin jos on saamassa jotain aikaa tässä järjestelmässä.  Muistakaa, tiedustelu vaatii tuhansia ihmisiä näille järjestöille, mutta koska se riippuu petoksesta, vain muutamien ihmisten pitää alkaa rikkoa perustuksia ja koko torni tulee romahtavamaan.  Kun on saamassa jotain aikaan ja torni heiluu, he ottavat varmasti sinut kohteeksi.  Siihen voi luottaa ja sinua yritetään mustamaalata ties millä, millä tahansa he voivat.  Ei ole väliä mikä valhe on, kunhan se tahraa hyvin.  Ihmiset seuraavat havaintojaan.  Suurin osa ei ajattele liian syvällisesti.  He eivät kyseenalaista asioita.  He ottavat asiat miten ne näyttävät, vaikka se olisikin valhetta, ja siksi en ole koskaan antanut lupaa - minulta on usein kysytty muiden sivujen toimesta josko he voisit pitää sivujani proxylla, mutta sanon etten voi antaa tuota lupaa koska kehenkään ei voi luottaa joka voisi lopulta ottaa mitä olen tehnyt ja sanoa että olen auktorisoinut heidät ja sitten he alkaisivat muuttaa sanojani ohjelmien manipuloinnilla.  Pitää olla hyvin varovainen.

 

Hamishilta ja itseltäni, toivon että teette oman tutkimuksenne ja etsitte tärkeitä tekijöitä ja prioriteetteja, koska meidän pitää saada tämä suihkutus loppumaan.  Meidän pitää saada tämä totalitäärinen järjestelmä loppumaan ennen kuin se menee pidemmälle.  Ymmärtäkää että passinne ja kaikki nämä tunnistekortit eivät ole vain jotta voimme matkustaa ulkomaille.  Niiden on määrä estää meidän pääsymme maamme ulkopuolelle koska tulevassa tulevaisuudessa, aivan kuten kaupungit joita he aikovat omata, nämä ihmisten asuntoalueet YKn alla, jossa ei ole henkilökohtaisia kulkuvälineitä ja muuta, ei matkustusta ilman lupaa, vain tärkeää matkustamista.  Ja sama tulee olemaan tulemassa maailmassa, jos työskentelet jollekin kansainväliselle yritykselle tai jotakin voit yhä anoa lupaa matkustaa ulkomaille ja voit saada sen.  Mutta tavallinen ihminen ei saa.

 

Sinun maasi, vaikkakin he muuttavat kaiken rajattomaksi, siis tietyllä tapaa katsoen, ei oikeasti, tulet olemaan vanki alueella jossa kasvoit.  Se on kaikki osa tätä vääristelmää ja tarkoitusten kääntämistä, aivan kuten 'vapaa kauppa' on rajoitettua kauppaa ja vain auktorisoitua, etuoikeutettua kauppaa.  Me emme ainakaan voi sanoa elävämme tylsänä aikana koska aikaisemmin he voivat lukea raamattujaan ja kirjojaan ja ilmestyksiään ja ihmeitään ja spekuloida mitä on tulossa.  Meidän ei enää tarvitse.  Kaikki on jo tullut ilmi.  Näemme sen tulevan näkyviin.  Elämme sen läpi.

 

Neuvon aina ihmisiä pyrkimään selviämään, aina on toivoa ja ehkä jokaisen henkilön yksilöllinen herätys elämään on tärkeämpää kuin massojen.  Kuka tietää, mutta asioilla on aina tarkoituksensa.

 

Hamishilta ja itseltäni, hyvää yötä ja kulkekoot jumalasi kanssasi.

 

 

 

(Translation from English to Finnish by: Jouni Alhanen)