ALAN  WATT

 

a Sweet Liberty (Édes Szabadság) Rádió műsorában

 

Jackie Patru műsorvezetővel

 

2004 Augusztus 30

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Jackie:  Köszönjük hogy bekapcsolódtak az Édes Szabadság Rádió műsorába ma este. Ma este a szpirituális üzenetünk az Efezusiak 6 –ból, a 10 bekezdésből van:

 

             “Végül, testvéreim, legyetek erősek az úrban, es az ő erejenek hatalmában.  Vegyétek magatokra az Isten egesz vértezetét, hogy megállni tudjatok az ördög gonoszságaival szemben.  Mert mi nem a hús es vér ellen hadakozunk, hanem annak a fejedelemségei ellen, a hatalmak ellen, az e világ sötétsége uralkodói ellen, a magas helyeken levő szpirituális gonoszság ellen.  Ezért hát vegyétek magatokra az Isten egész vértezetét, hogy megállni tudjatok a gonosz napon, és mindent megtévén, állva maradjatok.”

 

Alan Watt, koszonjuk hogy velunk van ma este.

 

Alan:  Igen, ez örömömre szolgál.

 

Jackie:  Mit mond ez a bekezdés magának, Alan?

 

Alan:  Azt, hogy az Efezus-iaknak (Pál Apostol által) kuldott uzenet egy másféle hatalmi hierarchiát hoz.  Az egyik egyfajta szpirituális erő.  A másik egy időleges erő, alapjában véve a sötétség uralkodóié.  Sötétség ebben az értelemben mindig a titkolózást jelenti.  Ez ezt jelenti, es ha belemegyunk az ősrégi vallásba, ami minden vallás mögött ott van, es amely felöleli az ő reinkarnálódásuk szpirituális oldalát, amelyről ők azt hiszik, hogy az a  fizikai testbe megy át, igy ők lesznek a világ időleges urai. Mint ők mondják: “mint ott fent, úgy itt lent is “ es ennek a magas szintű jelentése a Szabadköművességbenazt jelenti, hogy behozzák az ő saját őseik magas szintű lelkét az ő genetikai [leszármazási] vonalaik tökéletesitett szpiritjébe.  Valojaban errol van itt szo.

 

Jackie:  Gondolja maga, hogy Pal tudta hogy mi tortenik; hogy ő megértette azt, amit maga  most  mondott?

 

Alan:  Azt hiszem hogy ennek igy kellett lennie, mert ő egy Farizeus volt.  Őt a rabbiképző iskolákban képezték ki, és minden rabbi tudja, hogy a reinkarnálódás a fő témája volt a Judaizmusnak [zsidosagnak], akkortól egészen napjainkig.

 

Jackie:  Ezek [a Szabadköművesek] nem beszélnek a túlvilági életről, legalábbis az alacsonyabb néposztályoknak nem, vagyishát az ő alantasabb testvéreiknek; de azoknak a saját vallásában valójában nem is szerepel a túlvilági élet.

 

Alan:  Az alacsonyabb rendeknek [vagyis, az alsóbb fokozatoknak a Szabadköművességben] alapjában meg van engedve, hogy bármi olyasmiben higgyenek, amiben csak hinni akarnak.  Persze a magasabb rendeknek megvan az ő saját külön vallásuk.  Albert Pike mondta, hogy hogy minden vallásnak  van egy egzoterikus [beavatatlanoknak való] és egy ezoterikus [beavatottaknak szánt] változata, és a Judaizmus sem tért el ettől.

 

Jackie:  Azon  hallgatóink számára, ha esetleg valaki nem tudna különbséget tenni, hát az ezoterikus jelentés, az a belső titkos, kódolt jelentés, mert ugyebár erről van itt szó?

 

Alan:  Igen.  Ebbe beavatják a jelölteket, amint keresztül mennek a magasabb fokozatokon.

 

Jackie:  És az egzoterikus jelentés, az egy külsődleges egyszerű, [mese-sztoriszerű] nyilvánvaló jelentés a  [beavatatlan]  profánoknak. 

 

Alan:  A tömegeknek.  Ezért van, hogy a Katolikusoknál a mise [angolul: “mass”], vagyis  a ‘tömeg’ [angolul ugyancsak “mass”] van.

 

Jackie:  Hát ez ezt jelenti?

 

Alan:  Igen.  Euzébiusz volt az egyik a pápák közül, és ő irt erről.  Ő azt mondta, hogy amikor az ajtók zárva vannak, vagyis,  miután a tömegek már kimentek a templomból, akkor a papoknak megvan az ő maguk  titkos vallása.

 

Jackie:  Hát volt egy olyan pápa is, akit Euzebiusznak hivtak?  Volt egy történész a Konstantin idejében, akit szinten Eusebius-nak neveztek.

 

Alan:  Akkor hát ez volt az az Euzébiusz.  Őróla irták, hogy… de ismét, Albert Pikeszintén emliti őt, igy hát erről irtak, es jól ismert volt ez végig az összes korokon keresztül.  Érdekes, hogy alapjában véve mindenki azt imádja, amiről azt hiszi, hogy az az isten aki a világ felett uralkodik, de az isten, aki a[z anyagi] világ felett uralkodik, az állitólag Lucifer, vagy  Sátán.Azok, akik Sátánt követik, vagy a Sátán módszereit, azokból lesznek a vilag rendszerének a vezetői, és ez a vallás mind emögött.  Még a Teremtő maga is – a Judaizmus szerint – mindent megteremtett, és aztán úgyszólván lelépett; elment valahova máshova, és ők a saját irásaikban azt mondják, hogy senki sem képes megérteni a Teremtő gondolatait, és hogy végülis maga a Teremtő nem tér vissza addig, amig a Nagy Művetbe nem fejezik. 

 

Jackie:  És ezek Luciferről beszélnek?

 

Alan:  …És időközben ki irányitja ezt a világot?  Ugyan kihez imádkozik mindenki?

 

Jackie:  Amikor az mondják, hogy a Teremtő visszatér, amikor a Nagy Mű már készen van, akkor ők Luciferre utalnak?

 

Alan:  Ezek a saját maguk szerepére utalnak, mert azok a rabbik közzétettek könyveket a Judaizmus szerepéről, és ezek elmondják nekünk az összehasonlitó vallási tanulmányokban, hogy a Judaizmus egy aktiv vallás, amely egy célért küzd.  És ha maga megnézi, hogy mi az a cél, hát ők azt mondják, hogy a cél az, hogy az ember nemzetkozi testveriségét létrehozzák

és amikor ezt befejezték, akkor többé nem lesz szükség a Judaizmusra mint olyanra.  Ha maga megkérdez  Szabadköműveseket, hogy mi az ő szerepük mint Szabadköműveseknek, akkor ők azt mondják, hogy ők az emberek nemzetközi testvériségét akarják létrehozni

 

Ha maga megkérdezi az indiai Sikh-eket, akik szintén egy Szabadköműves elvek alapján létrehozott csoportot képeznek, hogy mi az ő funkciójuk, hát az ismét az emberek nemzetközi testvérisége.  Sok ilyen csoport van.

 

Jackie:  Ez csak egy kis haveri klub, nemde?

 

Alan:  Minden bizonnyal az.  A kommunizmus ugyanez volt, a kommunizmus örve alatt.  A Teozófia pontosan ugyanez, és az a könyv amit emlitettem  magának, és amit nem tudott megtalálni, és amelynek a cime: “Things to Come” (Az  Eljövendő Dolgok). Azt a Lucius Trust adta ki, ami azelőtt a Lucifer-Tröszt volt New Yorkban, és valójában Foster Bailey irta, es 1974-ben adták ki.  Abban benne van az egész célprogram, beleértve annak a szükségességét is, hogy feladják a magántulajdont, amit Albert Pike, a Szabadköművesség pápája is mondott, és hogy mindenkinek arra kell születnie, hogy  megtegye a kötelességét a világállam iránt.

 

Ez mind ott van benne, és a hierarchia, amelyet ők a rejtett hierarchiának hivnak, az 1970-es években kezdett megjelenni a közönség számára láthatóan.  Ezek azok a vérségi leszármazások, akik most először, ténylegesen belejöttek a politikába, és mégis, ezek még mindig csak az alantasabbjai a hierarchiának, és mostanában, napjainkban, ők azt állitják, hogy a valódi hierarchia, a legfelül levők fognak majd elkezdeni megjelenni a világkormány létrehozására.

 

Ez már folyamatban van.

 

Jackie:  Ez a Foster Bailey, akit maga mondott, ez az Alice Bailey fivére volt?

 

Alan:  Azt hiszem, igen.

 

Jackie:  Nem volt az a nő jóval öregebb?

 

Alan:  Ne feledje, hogy ez egy nagy család, és ezeknek kapcsolataik vannak a Brit Királyi családhoz is.  Ugyanaz az Annie Besant.  Ha megfigyeli, ezek mind “AB”-k. Alice Bailey, és ismét, ez része az ő kódolási rendszerüknek.

 

Jackie:  Mit jelent az “AB?”

 

Alan:  AB, az egy elváltoztatott lény, és Ábrahám is egy ilyen volt.

 

Jackie:  Mit jelent ez?

 

Alan:  Ez azt jelenti, hogy ezek egy olyan vérségi leszármazási vonalból vannak, akiknek nagyon kiválogatott házastársaik vannak, vagyis azok ki vannak választva a számukra, végig az összes korokon keresztul, és igy ezek egy bizonyos mértékig családon belul vannak kitenyésztve, mert ezek hisznek a tökeletes reinkarnációban a tökéletes szpiritben, “mint ott fent [a mennyben],”  és hogy ezek a tökéletesen, genetikailag önmagukon belül házasodott családok “úgy itt a földön is,” és ez az, amit ezek úgy hívnak, hogy a tiszta Árja fajta. Ami itt érdekes, az az, hogy ezt igen erősen nyomja az ENSZ is.

 

Ugyanazt a terminológiát találjuk – pl. “globális falu” –  mindezeket a fajta dolgokat, abban az emlitett könyvben is.

 

Jackie:  A Lucius Trust főhadiszállása New Yorkban van, az ENSZ épület- komplexumában.

 

Alan:  Igen, tudom, hogy bizonnyal ott volt.

 

Jackie:  A  UN Plaza-n [ENSZ-Téren] , vagy ilyesmi.

 

Alan:  Ezeknek van egy temploma az ENSZ-en belül, egy meditációs terem, egy zöld kővel; és érdekes módon, David Rockefeller sokat használ a teozófikus kifejezésekből a beszédeiben, igy hát biztos vagyok, hogy ő is egy tag.

 

Jackie:  Tudta maga, hogy egy Izrael-i cég megvásárolta az ENSZ-Teret?

 

Alan:  Ezt nem hallottam.

 

Jackie:  Igen, ezek mostmár igazán pofátlanok kezdenek lenni.  Pál emlitette, hogy ő egy Farizeus volt, és vannak jelzések arra, hogy ő valójában több volt mint csak egy Farizeus, mert ő tagja volt a Szanhedrinnek, mert egy hallgatónk beolvasott nekem zsidó információból, és az azt mondta, hogy szokás volt, hogy ha valakit megköveztek, akkor a személy, aki elkezdte a kövezést, annak a köpenyegét oda kellett dobnia a Szanhedrin egy tagjának a lábához.  A bibliai sztoriban, amikor készültek arra, hogy megkövezzék Istvánt, akkor a köpenyt a Pál lábához vetették, és ez jelzi, hogy ő nagyon valószinüen tagja volt a Szanhedrinnek és a Farizeusoknak – nekem van egy idézetem, ahol a Farizeusok maguk kijelentették, hogy ha az alsóbb néposztályok, az alantasabb testvérek valaha is felfedeznék, hogy Jehova egy fantom isten, akkor [a papok] teljesen elveszítenék a kontrolljukat, és az egész tervük füstbe menne.

 

Alan:  Ez nem lepne meg engem, mert ez egy aktiv vallás, amely egy határozott ütemterv célja eléréséért dolgozik, és azt hiszem, hogy Begin miniszterelnök volt az, aki mondott egy beszédet az Izrael szerepéről, amikoris azt mondta, hogy a világbíróság végulis Izraelbe lesz átvive, és hogy az lesz a fő funkciója, hogy az egész emberiség felett az legyen a bíróság.  Egyesek ezek közül igen őszinték voltak azzal kapcsolatban, hogy mit látnak, mint a saját céljaikat.

 

Jackie:  És valószinűleg, mert ezek tudják, hogy nagyon-nagyon kevés ember fog odafigyelni arra, amit ők mondanak.

 

Alan:  Igen, az emberek e téren igen furcsák.  Ha ténylegesen hallanak valami fontosat, amit ezek a beszédeikben mondanak, akkor elhessentik, es azt gondolják, hogy az a személy csak a saját véleményét mondta, hogy ez valami ilyesmi, de amikor ezek az alakok felállnak es ilyen beszédet mondanak, hát az nem az ő véleményük.  Ez maga az ütemterv.  Az összes különböző beszédekben ez jól dokumentált, ha az ember végig megy rajtuk, és még az Izrael miniszterelnöke is ugyanazt a beszédet mondta, mint amit később Begin mondott a világbíróságnak az oda való áthelyezéséről.  Nem kellene hogy meglepjen  minket, hogy ezek tényleg oda akarnak menni.

 

Jackie:  Tudja, sok van – valójában mondják, hogy 40 millio zsidókeresztény, vagyis, fundamentalista van ma.  Ezek ugy hivják magukat, hogy Keresztény Cionisták, akik totálisan, abszolut módon, a szivükből, nyomják előre és támogatják Izraelt, minden áron.  Izrael, mi szeretünk téged, es ezek ezt kiabálják a találkozóikon, és sokkal több van ezekbol mint magukból a zsidókból, és eszembe jut, hogy ez a kollektiv gondolat, mert a beszélt szó ereje és a gondolatok hatalma nagy, és amikor többmillió ember hiszi, melyen és intenziven átéli ezt, hát ezek segitenek ezt a fizikai világban is megvalósitani.

 

Alan:  Igen, ezek segitik.  Mint mondom, ez egy sokkal régebbi vallás, mint az emberek gondolnák, mert ezt tanitották már a görög arisztokráciának is, amikor elkuldték őket Egyiptomba tanulni…

 

…és Pitagorasz a Nagy Mű céljával és  filozófiájával jött onnan (Egyiptomból) vissza, és persze, ők elkezdték a saját kis iskoláikat, és ezek az iskolák az egész ifjuságot forradalomra vezették.  Ezért aztán ezt csinálták tovább végig az összes korokon, és ez ma is folyik.  Azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy sokkal régebbi vallás, mint amit az emberek hisznek.

 

Ez a vallás végig futott Babilonban és Egyiptomban.  Minden görög arisztokrata és filozófus Egyiptomban tanult, es aztán a beavatás utan kiküldték őket, hogy inditsanak be iskolákat a fiataloknak, és mindegyik iskola, amit felállitottak, egy beszervezési hely lett újoncoknak; mondhatnánk, egy szerzetes rend, és amit ők ott tanitottak, az az, hogy menjenek ki a világba, és csináljanak forradalmat.  Egyiptom forradalmat tanitott ezeknek a beavatottaknak, mint pl. Pitagorász.

 

Jackie:  Amikor maga forradalmakat emlit, akkor olyanokra gondol, mint az Amerikai Forradalom, az Orosz Forradalom, az összes forradalmak?

 

Alan:  Igen, az összes forradalmak.

 

Jackie:  És persze, a zsidók öregjei azt mondják, hogy “mi vagyunk az összes forradalmak mögött.”

 

Alan:  Hát, talán ezt állitják, de azt hiszem, ez  csak dicsekvés.

 

Jackie:  Látja, ez nem tiszta – a Zsidó szó – mert az ember elgondolkozik rajta; azok, akikre úgy utalnak, hogy az “öregek,” azok zsidóknak nevezték magukat.  Azért csinálták ezt, hogy összezavarjanak minket, és ök kreálták a Judaizmust vagy Talmudizmust is, hogy összehozzák az embereket, és eszközül használják őket?  Úgy értem, hogy ezek beismerik, hogy az alantasabb testvéreket kihasználták, és a Keresztényeket is.  Nos, valójában minden vallás ezt tette.  Mindet azert kreálták, hogy ezt a tervet előre vigyék, de vajon ezek arról az elit státuszrol beszélnek-e, amiről maga beszélt, és nem arról, amit úgy ismerünk, mint a mai zsidókat?

 

Alan:  Ismét, a teozófia es Albert Pike szerint, aki a Skót Rituálé vezetője volt, amit egyben ugy is hivnak, hogy a tökéletesség rituáléja, ezek mindketten azt mondták, hogy ők – értvén ezen azt, visszamenvén egészen a Pitagorász idejéig – hogy ők voltak minden  főbb vallás  és  forradalom  létrehozása  mögött.

 

Jackie:  Szóval, ez egy nemzetkozi papság, amiről maga beszélt itt?

 

Alan:  Úgy van.  Nem Adam Weishaupt volt, aki létrehozta az Illuminati-kat.  Ő csak egy ágazatuk volt az ő élete során, ás ezeket lényegében leleplezték.  Weishaupt maga azt mondta, hogy “nekünk sosem kell a páholyokba a saját nevünk alatt bemenni.” Igy hát ő sokféle fedőnevet használt az ő tényleges vallásukra.  Ezek közül néhányat Németországban ugy neveztek, hogy a Beenan Rend (a méhek rendje).  Ezért volt, hogy nekik a szimbólumuk a méhkas volt, és láthatjuk, hogy George Washington – vagyhishát, 1776 [az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat időpontja]  nem volt egy véletlen egybeesés Weishaupt-nak vagy George Washingtonnak; és Washingtonnak az ő hires festménye sarkában lent ott van a méhkas.  Ő persze azt mondta, hogy tudta, hogy az Illuminati ott voltak Amerikában, és biztos vagyok benne, hogy ő ezt határozottan tudta.

 

Ezek a fickók voltak  az összes forradalmak mögött, az egész történelem soran véges-végig.

 

Bonaparte Napóleonnak, ismét, a köpenye teli volt arany méhekkel, amiket Egyiptomból hozott egy sírból.  Ott vannak aztán a Mormonok [akik ugy hivják magukat, hogy zsidókeresztények], akik egy Szabadköművesek által kreált csoport, és persze, ezeknek a zászlóján Utah-ban ott van a méhkas.  A méhkas nagyon fontos nekik, és visszamehetunk egeszen Plátóig, és ő is azt mondta, hogy nagy városokat fognak kreálni, amelyek mesterseges kreációk, hogy megváltoztassák a világot, es ezek a városok lesznek az ő méhkasaik.  Ez igy megy tovább és tovább, végig az összes korokon.

 

Jackie:  Ez az, amire egy város emlékeztet minket, ugye?

 

Alan:  A város, az mesterséges.  Tudja, vagy az eredeti rendszerünk van, amit itt eredetileg teremtettek [Isten], vagy egy másik, mesterséges rendszerünk van helyette.  A természetes rendszer igencsak statikus, ezer, vagy akár millió generácion keresztül.  És a természetes, az az volt, hogy a természettel élünk, úgy, ahogy azt adták nekünk.  A mesterséges rendszer egy elváltoztatása ennek a tudomány révén, csak a tudomány kedvéért, fázisról-fázisra, egy vegső cél felé, aholis mindent átrendeznek, és a Szabadköművességben ezek azt mondják, hogy az ő munkájuk az, hogy tökéletesitsék mindazt, ami a teremtésben tökéletlen volt, és ezen azt értik, hogy mindent tökéletesitenek a világon, beleértve magát az embert is.

 

Jackie:  Ezért akarnak egy vilagméretű tisztogatást csinálni, és a vidéken levő embereket beterelni az ő mesterséges városaikba?

 

Alan:  Igen, az ENSZ emberi “habitat” területeire, mert ezek lesznek ezek.                   

 

Jackie:  Úgy, hogy kontrollálni tudják – ez benne volt az Ó-Testamentumban a József sztorijában, miután az embereknek nem volt pénze, mert ő egy gazdasági válságot okozott, és akkor ők eladták magukat és a gyerekeiket rabszolgaságba az élelemért, amit termeltek, és akkor ott az van irva, hogy József összegyűjtötte az összes embereket a vidékről és behozta őket a városokba.  Ez egyenesen ott van leirva. Utálom azt a szót használni  hogy “felvilagosodás;” ez egy valós világ, nemde? 

 

Alan:  Én valojaban épp erről akartam beszelni.  Ebben a bizonyos könyvben: “A Jövő Dolgai,” amit a Teozófiai Társasag adott ki, ezt találjuk a 27. oldalon:

 

             “Van az embereknek egy nemzetközi csoportja, akik ki vannak képezve a meditációban, es akik találkoznak a kijelölt időben egy helyen három központban, amelyek az emberi család fókuszpontjait képviselik, vagy azokkal vannak kapcsolatban.  Öt ilyen pont van, amint azt az ezoterikus tanitás mondta nekünk.  A három legaktívabb csoport most New Yorkban, Londonban és Genfben van, amelyek befolyásolják az amerikai kontinenst, Angliát és a Brit Nemzetközösséget és Európát, beleértve Oroszországot is.  E három központ mindegyikében, vagyis a háromszögben, ahol ezek a csoportok találkoznak, ezek követik a meditácios rituálét a globális jóindulatról.” 

 

Namármost, ezek globális jóindulatról beszélnek, amikoris ráerőltetik a saját akaratukat a nagyközönségre, akik alapjában véve csak kopirozzák ezeket a gondolatokat, amik az agyukba beérkeznek az Isteni Tervről és igy az emberek internacionalisták lesznek. Ezt mondja:

 

“Ennek a célja az, hogy megnovelje a joindulat áramlásat [pl. Irak felé?]; ezt egy formának hivják.”

 

Ezek beszelnek arrol, hogy ok egyfajta energiat krealnak, es tenylegesen nyomják ezt rá  az emberiségre e háromszögön belül, igy az emberek végrehajtják az o kivánságaikat, és ezek azt mondják, hogy az emberek, akik reszt vesznek a három fő háromszög-pontban, azokat ugy hivják, hogy “a rejtett hierarachia.”  Később, a 31. oldalon ezt mondja:

             “Egy zavartalan kapcsolat fenntartására a hierarchiával és Krisztussal (csak hát nekik egy más definiciójuk van a Krisztusról), mi tudatosan kibővitjük a beigazodást és az azonosulást kifelé az emberiseg felé, hogy az magába foglalja az összes fenypontokat…”

 

Emlékszik, hogy idősebb George Bush mondta: “ezernyi fénypont?”

 

             “…az emberi családban, ahol a jóindulat energiája aktivan működik.”

 

Namármost, ezek a Nem-Kormányjellegu Szervezeti csoportok (NGO-k), amiket a nagy emberbaráti társaságok, mint a Rockefeller Alapitvány, a Ford Alapitvány, Carnegie, stb. támogatnak,  és  ezek ténylegesen be is inditanak ilyen Nem-Kormanyjellegu Szervezeteket, amelyek mindegyike a komplett nemzetkoziségért dolgozik, egy újfajta életformával mindenki számára, és ezeket [az intézményeket] fénypontoknak hivják.

 

Jackie:  Ezernyi fénypont.  És amikor ők azt mondják, hogy Krisztus, mit értenek ezen?

 

Alan:  A Krisztus a világ végső ura, akinek a szava törvény – a világ királya, egy világkirály, aki logikát és tudományt használ.

 

Jackie:  Oké.  Igy hát ezek nem egy szpirituális természetrol beszélnek itt?

 

Alan:  Ezek azt állitják, hogy Krisztus az ő szpiritjük lesz, mondhatnánk, de ezek nem arról a személyről beszélnek, akit a nép vár egy keresztény szempontból.

 

Jackie:  Hát ezért olyan zavaros dolog ez.  Amikor ők azt mondják hogy fehér, nekünk azt kellene gondolnunk, hogy fekete, ugye?

 

Alan:  Igy van.

 

Jackie:  És amikor ők azt mondják, hogy fény, akkor nekünk azt kellene gondolnunk, hogy az sötétség, mert minden amit ők csinálnak, az egy abszolút tükörképe annak, ami szpirituálisan van, vagyis, ez olyan mint egy negativ.

 

Alan:  Igy van.  Ezek kiadtak egy olyan könyvet is, amelynek a cime: “A Krisztus Ujra Való Megjelenése” és az is belemegy nekik abba a gondolatukba, hogy mit is értenek ők Krisztuson. 

 

Jackie:  Ezek az ő kreativ energiájukat használják, ami szubjektiv, vagy objektiv az?

Vagy másszoval, az semleges?

 

Alan:  Az egy aktiv energia.

 

Jackie:  Igen.  És az nem hasznalhato jóra, de  használható rosszra.

 

Alan:  Ismét, visszamenvén egészen Plátóig, aki tagja volt ennek a misztériumok vallásának, és aki be volt avatva  a magas fokozatokba, és három fő központ volt azokban a régi időkben 2.500 évvel ezelőtt; ő egy pár templomnak a magas fokozataiba volt beavatva Egyiptomban, és aztán elment Indiába, es azután elment máshova is, három fő központba...

 

Ő  [Plátó]  energiaformák létrehozásárol beszelt, és ez a szokásos kifejezés amit használnak, vagyis, “forma,” hogy minden gondolat egy formát kepes kreálni, és egy tapasztalt elme bizonyos módszereket használ; ezek képesek kreálni egy formát, amely elutazik a végcéljához, és szó szerint átadja a tudását, vagy programját, mondhatnánk, egy kijelolt fogadó személynek. Ez az ő számukra valóságos dolog.

 

Jackie:  A homlokegyenest átellenes oldalon, ez ugyanaz a dolog, mintha egy szerető imát, vagy védő imát küldenénk valakinek.  Az a gondolati forma elmegy, és szó szerint védeni képes.

 

Alan:  Ez igy van.  Ezt használták már ezer évekig, és ez, mondhatnánk,  egy misztériumok szektája, amely mögötte áll ezeknek a különböző szektáknak, amelyek szó szerint felépitették az emberiséget.  Ezt jelenti a Szabadköművesség.

 

A Szabadkömüvesség, az a társadalom épitése fázisrol-fázisra, mint ahogy valaki egy templomot épit, es megfigyelhetjük, hogy a régi katedrálisokban Európában ezek gyakran épitenek egy szerkezetet a templom közelében, min egy ácsolt állványt.  Ha ez elvegezte a feladatát, akkor azt a szerkezetet lebontják, eltávolitják, igy ha egyszer egy előző program már befejezte a funkcióját, akkor azt lerombolják, es ismét épitenek a tetejére egy ujat, es persze a Teozófiában, amely valószinuleg egyike a Szabadköművesség legnyiltabb frontjainak; ezek azt mondják nekünk, hogy az ő feladatuk az, hogy a társadalmat ezen roppant meretű jövő felé haladva épitsék, amelyet ők nekünk terveztek.  Az összes magasabb szintű tagok, akiket a TV-n látunk, a politikusok ezt a sajátos teozófikus terminológiát használják szinte minden egyes beszédjükben.  Ezért, ezek épitőmesterek, mint ők állitják, de ezek egy olyan világot akarnak, ahol a tudomány össze van olvasztva a szpirittel, mint ők mondják, és végeredményben ők azt tervezik, hogy az egész emberiséget magat is ujjáépitik, és az emberiséget is talán egy nem nélküli tárgynak tekintik, mert én nem hiszem, hogy a jövőben a tömegekben lesz bármiféle férfi vagy nő, mindhogy ezek előállnak majd a hermafrodita munkással, hogy az szolgálja a (magas) hierarchiát.  Furcsa módon, lesz egy hierarchia ebben az úgynevezett “osztálynélkuli” világban…

 

…és valószinűleg a legszebb jutalom a jövőben az lesz, hogy jogot kapnak ezek  [a hermafrodita rabszolgak] arra, hogy klónolhatják önmagukat, ahelyett, hogy szülnének egy gyereket…

 

…ez lesz a jutalom azert, ha jól szolgálják az uraikat.

 

Jackie:  Kezdjuk el az elején, a Teremtésnél.  Ezek semmit sem tudnak teremteni.  Ezek csak a teremtésből már meglevő anyagot tudják használni.

 

Alan:  Igen, a jelenlevő anyagot.

 

Jackie:  Én olvastam, hogy minden sejtben benne van egy szikra a Teremtőből.  Mint ahogy minden sejt, egy bizonyos értelemben, egy világegyetem önmagában, és elgondolkoztam azon, hogy ha egy egyent klónolnak (lekopirozott pontos genetikai másolatot csinálnak belőle), benne lesz-e ugyanaz a teremtési élet-energia?

 

Alan:  Abban benne lenne ugyanaz az energia, de annak nem lenne ugyanaz a pontos személyisége, hacsak nem találnak egy módot, hogy átultessék a lelket.  Ezek már dolgoznak az emberi memóriának az áthelyezésén kompjuterekbe, mint egy részleges emlékezet-áthelyezési fokozatot a memóriának a klónba való átvitelére.  Ezek keményen dolgoznak ezen, és amikor ezek azt mondják, hogy dolgoznak valamin, hát akkor én mindig azt találtam, hogy azt akkor már régen meg is csinálták.

 

Jackie:  Hamis memóriak (emlékek).  Én gondolkoztam a filmről, amiben Schwartzenegger játszott.  Azt hiszem, “Total Recall” [Teljes Visszaidézés] volt a cime, és az egy jövőbeli időben játszódott, es ő el akart menni vakációzni, igy hát elment egy valamilyen irodába valahol.  Leült egy székbe, és ezek elektródákat tettek a fejére, es ő elment egy utazásra.  Ez az, amiről maga beszél?

 

Alan:  Hát ez egy módja annak, ahogy ezt csinálják.  De ez a vallás, ez mindig is létezett, az arisztokraták egymás között házasodva véges-végig a korszakokon keresztül, minden országban az ő saját vallásukkal, aholis ők azt állitják, hogy az ő saját elődeik a családfájukban  reinkarnálhatók ugyanzokba a jövőbeli családfákba, ha ők tisztán tartják a vérségi leszármazási vonalaikat.  Most, ha visszatekintünk az ő eredetükre, ahol ezek azt állitják, hogy ők nem is tartoztak ehhez a planétához, hát akkor ez logikusnak tűnik.  Ezek azt állitják, hogy őket kivetették onnan, akárhonnan ahonnan ők jöttek, és alapjaban véve, itt bebörtönözték őket, de ezek tobb erőt megőriztek  [a Jedi erőkből] mint az itteni földlakók; és csupán a saját akaratukból, mivel ők tiszta energia és fény voltak [mint Lucifer, a ‘fényhordozó’, akinek ők angyaltársai voltak], a saját akaratuk erejéből szó szerint az anyagot alakitva pusztán a saját szellemi energiájukkal,  letrehozták az első tökéletes testeket, hogy abban lakjanak, mint tökéletes szpiritek.  Arról beszélunk itt, amit egyesek démonoknak neveznének, mások meg bukott angyaloknak, de itt mi egy adott embercsoportról beszélünk.  Ezeknek az utódai ma is itt vannak, meg az ő állitásaik, és igy a titkolózás oka, és ugyszintén, az oka annak, hogy milyen roppantul egymás között házasodnak, és genealógiai (családfa) kutatásokat végeznek, mielőtt meghazasodnak, stb.  Ezeknek van egy mondásuk a Szabadköművességben:  “mikent az égben, úgy a földön is,” igy ezen azt értik, hogy tökéletes szpiritek belemehetnek tökéletes testekbe ugyanazokból a családfákból, visszamenve egészen ezekhez az első humanoid kreatúrákhoz, amiket ők maguknak kreáltak, a saját akaraterejükkel.  A különbség őközöttük es miközöttünk az, hogy a többi ember a föld bennszülött lakója volt, tehát, “közönséges emberek.”Mert mi, közönséges emberek, összevissza házasodunk. A legtöbb ember nem is tudja, ki volt az ükapja, és nem is törődik vele, és mi közönségesen házasodunk, de ezek a karakterek tisztán tartották az ő genealógiai (leszármázasi) vonalaikat, visszamenvén egészen a megelőző korok valamelyikének a végéig.  Állitólag ez az Özönviz volt.Az Özönviz ugyanabban a misztériumok vallásában három helyen egyforma módon van nyilvántartva. Egy ezek közül a Parnasszus hegy volt Görögországban, és a Görögország elitje a hegyre ment, és állitólag túlélte az özönvizet.Ott van aztán az Ararát hegye, ami teli van alagutakkal, és azt hiszik, ott volt egy másik, a Himalája, ahol az északi Brahmánok azt állitották, hogy ok is tuleltek az ozonvizet.  Ezeknél egy közös dolog van, és ez ismét a tökéletes leszármazás végig az egész genetikai vonalukon.  Az ok, hogy Noét állitólag kiválasztották, az csak egy okból  volt.  Nem azért, mert jó volt, vagy különbözött bárki mástol, hanem, mert ő a generációjában tökéletes volt, a saját családján belül való beltenyésztéses leszármazás miatt.  Ez volt az egyedüli ok, és ez nem más, mint egy fajtatisztasági program.  Mi a királyokat es királynőket ma azért imádjuk mint isteneket, mert ők genetikailag beltenyésztéses származásúak.

 

Jackie:  És azok az uralkodók még csak nem is voltak ugyanazon nemzetiségűek; Katalin Cárnő Németországból volt; de ezek mindenképpen beltenyésztésesek voltak; ő nem volt Orosz.

 

Alan:  Például, a jelenlegi angol királyi családban három fő család van, akik azonban mind rokonok.  A valódi nevük Saxe-Coburg-Gotha.

 

Aztán persze ezek rokoni kapcsolatban vannak a régi Habsburgokkal, és igy tovabb, és igy tovább.

 

Ezek mind szó szerint rokonok…de miert imádják őket jobban mint bárki mást?  Hát pusztán csak a vérségi leszármazásuk miatt vannak ott ahol vannak és ezert imádják őket.  Ha belegondolunk, az emberek valójában csodálva imádják a fajtatisztasági programot. 

 

Jackie:  Ők voltak a “bukott angyalok” akiket kivetettek, a magas, szpirittel rendelkező lények, és ők a saját elméjükkel csináltak maguknak a tökeletes emberi testet, hogy abban lakjanak. És mi a helyzet mivelünk, a többiekkel?

 

Alan:  Őszerintuk mi, a többiek, az eredeti fajtákból állunk … ismét, ők azt állitják, hogy ez a Teremtő, aki mindent teremtett es mindent ami ezeken a helyeken van, és aki ellen ők lázadnak [ezek a Jedik, a Lucifer  angyaltársai, akikkel vele van az erő és akik egy kozmikus federáciot épitenek], szóval a Teremtő kreált egy emberiséget, és ők persze azt állitják, hogy minekünk nagyon alacsony szellemi szintünk van, stb.  Én megfigyeltem minden Szabadköműves irásban az antropológiában és antropológiai tanulmányokban, es gazdasagi tanulmányokban, hogy ők mind panaszkodnak a “stagnáló civilizációk” miatt, mint amilyenek pl. a törzsi alapon felepulo civilizaciok: az amerikai indianok, az afrikaiak, és igy tovább.

 

Azok az emberek, akik ugyanolyan módon éltek mint az őseik, es akik láthatóan nem nagyon törekedtek arra hogy ennél tovább menjenek, vagyis, “fejlődjenek,” igy hát ez volt a természetes ellentétuk őnekik [a Szabadköműveseknek], és eskudt ellenségei azoknak, akik ezen Nagy Mű érdekében, a[z elit]  tudományos üdülés[ének a] létrehozásán dolgoznak [miközben a genetikailag módositott rabszolgák nekik gürcölnek].

 

Jackie:  És ezek legyilkolnak gyerekeket, szemrebbenés nélkül.  Az amerikai indiánok, vagy a bennszülött indiánok, amikor csak megöltek egy állatot hogy megegyék, ezek megkoszonték az allat lelkének, hogy ennivalót adott nekik.  Az én számomra ez sokkal közelebb van a valóságos élethez.

 

Alan:  Itt ismét látjuk az Édenkertről az alegóriókat és metaforákat, amiket ezek az alakok adtak nekünk, mellesleg, ezekben hatalmas igazság van.  Az ember vagy a paradicsomban lehet és elfogadja azt úgy ahogy van, vagy ha az ember elhagyja a paradicsomot, akkor egy vissza nem forduló úton van mindennek a módositása vagy eltörlése felé -  mindennek, ami volt.

 

Jackie:  Maga a mesterséges városokról és a mesterséges mindenről beszél?

 

Alan:  Igen, és ezek most az emberiséget is módositják.  Az egész szexuális felszabaditás, stb., határozottan fentről volt megtervezve és ránk erőltetve. Semmi sem jön lentrol, vagy ha igen, az nem sikerul.  Minden fentről jön lefelé, és az megváltoztatja azt, amit mi akarunk létrehozni, és persze, a pszichénket is állandóan megváltoztatják, mindaddig, amig bejön a nemek elferditése, stb., és készen voltunk az első klónokra, sőt talán még a hermafrodita kreációkra is, hogy azokat az orrunk elé tegyék, és akkor egy egész csomo torvény lesz, ami azoknak a jogaival fog foglalkozni, és igy tovább, és a kozonség már készen van erre, mert elveszitették a kulturéjukat.  Dekultúrálták  őket. 

 

Jackie:  Maga már emlitette, hogy a kulturáinkat ugy adják nekünk, es hirtelen eszembe jutott a ‘bios’ ember a bioszférában, es ezek szó szerint azt állitják, hogy minden élő dolog ezen a planétán egyforma. Másszóval, a legalacsonyabb, úgynevezett amőba is egyenlő az emberi lényekkel.

 

Alan:  Még e téren is az egyiptomi fáraókhoz kell visszamennünk. Namármost, a fáraó is, mint mondtuk, egy szpirituális inkarnácioja (megtestesülése) volt e kezdetbeni lázadóknak, akiket ide tettek, es ő is a fizikai leszármazottja volt ugyanannak a vérségi vonalnak, amit ők kreáltak.  Ezek Egyiptomba jöttek.  Valójában ezeknek szőke és vörös haja volt, és kék és zöld szeme, és ezeknek szárnyai voltak, és ezeket a sirokban találták.  A fáraók – és ez benne van a Biologiai Sokféleségi Egyezményben – a fáraóról dicshimnuszokat irtak a főpapok, és a fáraók uralkodtak minden felett.  Övék volt minden es ők uralkodtak mindenen, ami csak a föld felett repült, vagy a földön ment vagy mászott,  és a fáraóé volt minden tulajdon, le egészen a legkisebb rovarig.

 

Jackie:  És mi egy organizmus vagyunk, mint ahogy abban a könyvben van, ami megvan nekem, a “Fogak a Fogaskereken,” mint Oroszországban, a Szovjetunióban mondták.  Az emberek nem születnek, az organizmusok születnek, és mi emberekké változtajuk őket; maga emlitette, hogy ezek adják nekünk ami kultúránkat, es aztán visszamegyünk az organizmusok kitenyésztéséhez, mint a bacillustenyészeti labormintákban; ez az egész planéta és mi mindannyian egy nagy bacillustenyészet vagyunk, és ezek tenyésztenek minket!

 

Alan:  Igen.  Ezek adják nekünk a kultúránkat.  Ismét, Plato “A Köztársaságban” beszél erről; a közönseg nem emlékszik az eredeti kultúrájára, és mégis, harcolnak és meghalnak,  hogy megőrizzék azt, amiről azt hiszik hogy az övék, sohasem tudván, hogy eredetileg azt úgy adták nekik, hogy felújitsák a legutóbbit, és majd azt is tönkreteszik, amikor lerombolják a ‘régi templomot,’ és felépítik az újat.  Ezt értik rajta ezek.  Ez a régi test.  Ez a régi kultura. Ez a régi rendszer, és az új templom az új struktúra.  Mindez együtt.

 

Jackie:  És a genetikai módositások, baktériumok szabadon bocsátásával.  Nanotechnológia.  Ezek virusokat kreálnak, amelyek úgy tudnak működni mint kis épitők a testünkben, és megváltoztatnak bármely szervet.

 

Jackie:  Ez szinte olyan, mintha azoknak a virusoknak saját esze lenne – a folyamatokon keresztul.

 

Alan:  Ezek be vannak programozva.

 

Jackie:  Ezeknek bizonyos funkcióik vannak.  Eljön hozzank holnap este is?

 

Alan:  Hát persze.

 

 

Forditotta:  Filantróp