ALAN  WATT

 

a  “Sweet Liberty” (Édes Szabadság) Rádió műsorában

 

Jackie Patru műsorvezetővel

 

2004  Augusztus  31

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Jackie:  Köszönjuk hogy bekapcsolódtak a műsorunkba ma este az Édes Szabadság rádión.  Alan Watt ismét velünk van ma este.  Szeretnék itt egy nagyon szép dolgot elmondani, mielőtt elkezdjük a műsort.  Ezt e-maillel küldték nekem. Nem tudom, ki irta.  Ennek a cime: “Perspektiva.”

 

             “Egy nap egy nagyon gazdag családapa elvitte a fiát egy utazásra ki a vidékre, azzal a határozott céllal, hogy megmutassa a fiának, hogyan elnek a szegény emberek. Eltöltöttek egy pár napot es éjszakát a farmján egy olyan családnak, akiket ugy lehet tekinteni, mint nagyon szegényeket.  Amikor visszatértek az utazasrol, az apa megkérzedte: Milyen volt az utazás?  Láttad-e, hogyan élnek a nagyon szegeny emberek? – kerdezte az apa.  Ó, igen – mondta a fiú.  Akkor mondd el nekem, mit tanultál az utazásból?  A fiu azt valaszolta, hogy “láttam, hogy nekik négy kutyájuk van, nekünk meg csak egy.  Nekunk egy medencénk van, ami a kert kozepéig ér, es őnekik van egy patakjuk, amelynek nincs vége. Mi lanternákat hoztunk be a kertünkbe, nekik meg éjjel ott vannak a csillagok.  A mi verandánk a kert elejéig terjed, nekik meg ott van az egész horizont.  Nekunk egy kis darab földunk van amin élunk, es nekik földjeik vannak, amiknek nem latni a végét.  Nekunk szolgáink vannak, akik kiszolgálnak minket, de ők másokat szolgálnak.  Mi megvesszuk az ennivalonkat, de ők maguk termelik a magukét.  Nekünk falak vannak a birtokunkon köröskörül, hogy védjenek minket. Nekik barátaik vannak, hogy megvédjék őket.”  A fiu apja nem jutott szóhoz, es aztán a fiú hozzátette: “Köszönöm apu, hogy megmutattad nekem, hogy mi milyen szegények vagyunk.”  Hat nem egy csodálatos dolog a perspektiva?  Az ember elgondokozik, hogy mi is történne, ha mi mind köszönetet mondanánk mindenért, ahelyett, hogy aggódnánk afelett, hogy mink nincs?  Értekeljünk indent amink van, különösen a barátainkat.”

 

Alan, köszönuk hogy eljött hozzánk ma este.

 

Alan:  Igen, ez örömömre szolgál.

 

Jackie:  A dalunk, az “Édes Szabadság” része a tervnek; ez a kezunkben van, vagy ez valójában egy lelkiállapot?  Mit gondol maga?

 

Alan:  Az attól függ, hogy kinek a terve az, és visszatérve, a perspektivától, amiből nézzük.

 

Jackie:  Azon gondolkoztam, hogy ez nem egy lelkiállapot-e?  Ezen a világon kell egy szabad helynek lenni.

 

AlanNos, ez a helyzet, igen.  Az utólsó vedőbástyánk, az maga az elménk. Az ember ott privát helyen van többnyire, a fején belül – mármint, ha az ember a saját fejét használja.  A legtöbb ember azonban kinyitja a fejét az összes médiának, és a szüntelen zajnak, amit ott csinálnak, hogy mi teleszivjuk magunkat vele.  Nagyon kevés ember használja azt a privát helyet, amijük van.

 

Jackie:  Az idő drága, és ha altalaban nem, akkor most van itt az ideje, hogy egy kis időt szánjunk erre, ugye?

 

Alan:  Ó, igen.  De ismét mondom, sajnos az emberek arra vannak tréningezve [mint idomított állatok], hogy felkeljenek reggel, bekapcsolják a rádiót,  és egyes emberek ma nem is tudnak elaludni anélkül hogy a rádió vagy a TV ne lenne bekapcsolva, pedig a legnagyobb ajándék amink csak van, az a képességünk arra hogy mi magunk gondolkozzunk, és mégis, ezt olyan könnyen átadjuk másoknak.

 

Jackie:  És a csend az, amikor a legtöbb értelmes gondolkodás történik a fejünkben. 

 

Alan:  Ó igen, teljesen igy van. 

 

Jackie:  Én azt írtam itt le magamnak: organizmus, vörös haj, es bekarikáztam ezt, es majd később beszélünk erről.  Lenne szives újra kezdeni, amiről beszéltünk?

 

Alan:  Mi a királyi dinasztiákról és az arisztokráciákról beszéltünk, amelyek uralkodnak az emberek, a népek felett. Ezeket a népek  úgy tekintik, mint akik őhozzájuk tartoznak, pedig valójában ezek egyaltálán nem tartoznak őhozzájuk, mert ezek az uralkodók sohasem keveredtek a népekkel, amelyek felett uralkodnak.

 

Jackie:  Ezek azok, akiknek, mint maga mondta, vörös haja volt?

 

Alan:  Egyiptomban ezek voltak.  Kinyitottak ott egy néhány olyan sírboltot, amikben ténylegesen vörös hajcsomókat találtak, meg fekete parókákat, amiket a hajuk felett viseltek.

 

Jackie:  És kék meg zöld szemük volt?

 

Alan:  Igen, és valoban tényleg láthatjuk ezt sok szobrán a magasabb fáraóknak és a nemességnek.

 

Jackie:  Egyiptomban?  Ez nem illik össze – maga már mondta, hogy az uralkodók soha nem ugyanolyan nemzetiségűek, mint azok akiken uralkodnak, de ez itt úgy hangzik, mint egy fehér fajta.

 

Alan:  Ez határozottan egy fehér fajta, és ismét, ez visszavezethető még a szuper fehér fajta legendáihoz, amely kezdetben szinte albínó volt, és ez visszamegy az ősi misztikumok vallásába, azokéba, akiket “ide vetettek le a földre,” és akik az első testeket önmaguknak teremtették, és ezek alapjában tiszta albínók voltak.  Ugyanennek a sztorinak megtaláljuk a nyomait a görögöknél, akik a troglodyte-okról beszélnek, akik barlangokban laktak a hegyek belsejében, és akiknek rózsaszines szemük és szőke hajuk volt, és nagyon fehér bőrük.  Aztán persze, az Ó-Testamentumban ugyanazt a kifejezést használják a trogloditákra, de egy más nyelven.  Ezeket Horitáknak hívják.

 

A Horiták egy olyan nép volt, akik a hegyekben éltek, és barlangokban az Izrael északi részén, és a Manasseh törzse, akiknek az enblémája mellesleg a sas, amely az egyik karmában nyilvesszőket, a másikban pedig egy olajágat tart. Ezek visszajöttek, miután vagy száz évig keveredtek ezekkel a népekkel.  Ez egy nagyon vad, harcias nép volt, akik valamikor háborúztak az Izrael többi részével, és ezeknek kék vagy zöld szemeik voltak.

 

Jackie:  Ez nagyon zavaros nekem. Úgy tünik, hogy a fehér fajtát ki akarják irtani. Azt már keverik, vegyítik, és ha a fehér fajta volt a királyok és az elit, akkor mi történt?  Hogyan váltottak át teljesen, vagy van valami itt, amiről én nem tudok?

 

Alan:  Azt hiszem, a különböző fajokat és vallási-faji csoportokat, mondhatnánk, egymás között keverték, amíg létrehozták az adott emberfajtákat, közte azokat is, amikről mi azt hisszük, hogy az a fehér fajta.  Nem a tényleges trogloditák, vagyis ezek az albinó tipusok, vagy azok, amiket úgy látunk hogy az elit, hanem a létrehozói azoknak, akik “megteremtették a saját testeiket;” akiket “ide vetettek le a földre.”  Azt hiszem, ezek hozták létre a különböző (ember)fajokat, és a fehér ember volt arra szánva, hogy a dolgozó méh legyen.

 

Jackie:  Ha ezek fehérek lennének, ez azért van, mert Isten az embert az ő sajat képére teremtette?

 

Alan:  Ó, nem.  Nem arról van szó, hogy Isten teremtette az embert.

 

Jackie:  Ha ezek istenek voltak, vagy úgynevezett istenek, és ők hozták létre a fehér fajtát, hogy azok munkások legyenek, ez úgy hangzik, mint az a dolog az elején a Bibliában, ahol azt mondják, hogy “hadd teremtsük meg az embert a saját képünkre.”  Köze van annak ehhez?

 

Alan:  Nagyon valószinűleg így van, mert nem kétlem, hogy azt a bizonyos vallást úgy tették ide, mint egy kontroll-mechanizmust a nagy tömegek fölé, egy ezoterikus vallás céljára azoknak, akik “be vannak avatva.”

 

Jackie:  Hogyan van az, hogy vannak emberek, akik azt állitják és hiszik, hogy a fehér ember az igazi “kiválasztott?” Ezek tanulmányozták a vérségi leszármazási vonalakat, vagy tanultak valaki irányítása alatt, aki odaadta nekik a családfa-tanulmányokat, és ezek ebből azt a következtetést vonták le, minden kétséget kizáróan és teljes meggyőződéssel, hogy a kiválasztottak a valódi Héberek, a valódi Izraeliták?  Hol állnak elő az emberek a leszármazási vonalakkal, amelyek a “fehér fajtát” visszavezetik azokhoz a népekhez, akik állitólag az Anglo-Saxon-Skandináv fajtát képezik?  Van erre bizonyiték?  Van-e bizonyiték arra, hogy azoknak a törzseknek egy része ott, abban az időben fehér volt? 

 

Alan:  A mai tudás szerint megitélve – ha az ember összehasonlítja a mai DNA mintákat a Közép-Keleten levő emberekkel, akkor valójában nincs összefüggés.

 

Jackie:  Szóval, nincs összefüggés.  Nos, ezek hiszik azt, hogy azok az elveszett törzsek voltak a valódi kiválasztottak, és ezek elvándoroltak onnan, és hogy ma ezek vagyunk mi. 

 

Alan:  Igen,  hallottam ugyanezt a sztorit.  Valójában ezek azt is állitották, hogy az Egyiptomból való kivándorláskor (Exoduskor)  egy részük nekik korábban távozott, es hajóval ment el, es állitólag ezek azon fehérek közül valók voltak.

 

Jackie:  Olvasott maga valami történelmi bizonyitékot, valami információt, ami megerősitené ezt?

 

Alan:  Ez annyira össze van keverve legendákkal azon a ponton, hogy nehéz bármi bizonyitékot találni.  Azért van annyi hívője ennek, mert ezek hinni akarják ezt, de a valódi bizonyitékot nagyon  nehéz  megtalálni.

 

Jackie:  Akar maga beszélni itt a “kiválasztottak” témáról?

 

Alan:  Nézze, előszöris, minden vallás elitista, és nem számít, hogy kit követünk, mert az ember azt követi, amit ő választott hogy követi; és amikor valaki a “kiválasztottak” közé tartozik, legyen az a személy akár egy Buddhista…

 

Jackie:  Az Ó-Testementumban Jehova vagy Yahweh azt mondta, hogy “amikor én szerződést kötöttem Ábrahámmal és Jákobbal es Izsákkal, ti úgy ismertetek engem, mint Mindenható Úristent, de mostmár Jehova néven ismertek engem. Én most titeket az én népemül választalak, és én leszek a ti istenetek.”

 

Alan:  Igen, ez egy kiválasztási folyamat valaki által, aki azt állitja magárol, hogy ő egy Isten. Ez ugyanaz, mint amikor azok, akik állitólag elérik mindazokat az élményeket, tapasztalatokat a fokozatokban…

 

…akkor szó szerint isteneknek hivják magukat, igy egy bizonyos értelemben valami, biztos vagyok benne, hogy valaki megjelent nekik, azt mondván, hogy “igen, én vagyok a ti új istenetek.” Ennek megvannak a tulajdonságai amiket a követői akarnak, és ez beavatja őket lényegében a titkokba. Ez mindig is pontosan így volt. A mai Kabalizmusban, bárki aki eljut a csúcsra bármilyen szakmában, legyen az akár bankárkodás; ha valaki  főmufti [csutzpah], akkor az elérte az istenség állapotát a Kabala szerint.

 

Jackie:  Én arra a tényre koncentrálok, hogy egy csomó ember, aki a Bibliát vagy az Ó-Testamentumot szó szerint veszi, hogy annak minden szava az Isten inspirált szava,

és hogy a mi Teremtőnk, mindenek teremtője, az egy adott embercsoportot választott ki.  Ez esztelenségnek tűnik nekem.

 

Alan:  Nos, esztelen, mert  hülyeség.  Azt vehetjuk ki ebből, hogy ez egy szisztémának a kezdete itt, amely épp létrejön, és egy ‘misztériumok vallása’ van mögötte, amely a háttérből iranyitja azt.  Hát ez az egész.

 

Jackie:  Ezeknek a ‘kivalasztott’ embereknek azt mondták, hogy ők fognak uralkodni minden négyzetcentiméterén a földnek, amire csak a lábuk tapos, és hogy a királyok fejet hajtanak majd nekik és a labuk elé borulnak, és az idegenek fognak [rabszolgaként vagy napszámosként?] dolgozni az ő szőlőikben; és egy “Keresztény” számára az, hogy csak azt akarja, hogy mások leboruljanak előtte, és  [gyaloghintóban]  cipeljék őt ide meg oda,…Azt is mondják ott, hogy “ti fogtok kölcsönöket adni a nemzeteknek, de ti nem fogtok kölcsönkérni senkitől,” és ez nem stimmel.

 

Alan:  De igen, ha maga létrehoz egy mindent kisajátító vállalatot; és ez az egész: egy mindent kisajátító nagyvállalat.

 

Jackie:  Azt akarja maga mondani, hogy Jehova átvette a hatalmat egy másik istentől?

 

Alan:  Akárki is volt, aki előállt ezzel az ötlettel, az ugyancsak ismerte a mindent való kisajátitás szakmájat. 

 

Jackie:  Azt mondja maga, hogy a papság hadakozott egymás között, a saját soraikon belül?

 

Alan:  Kétségtelen, hogy a papság mindent tudott; a dolgok nem a Héberekkel kezdődtek

 

A világ sokkal-sokkal hamarabb megvolt.  Az idők során eltűnt sok birodalmon keresztül a mondhatnám, “gonoszotevők” sokszor törekedtek  ezen a földön arra, hogy kisajátitsák az egész földet és a saját uralmuk alá vonják, a saját kontrolljuk alá, amint azt ma látjuk megtörtenni…

 

Azonban, “valami,” a valódi teremtő, mindig közbelép a grand finálénál, és úgy tünik, hogy megint leteszi őket alacsonyra, és így ezekbujdoklásra kényszerülnek.

 

Ezekvisszabújnak  a misztériumok vallásábamert őket üldözik.  Ezeknek titoktartásra kell törekedniük, és ezek kitartóan és türelmesen dolgoznak generációkon keresztül, ezer éveken keresztül, hogy megprobálják ismét átvenni az uralmat a világ felett. Ez az ő történetük.

 

Jackie:  Amikor maga azt mondja, hogy “a valódi teremtő közbelép,” ezzel azt akarja mondani, hogy a teremtőnk aktívan részt vesz abban ami folyik?  Ez meghaladja az én értelmi képességeimet.

 

Alan:  Sokkal a misztériumok vallása előtt, azt mondták, hogy mindenki a földön, a természetes emberek, akik itt éltek, külön-külön mind szabadon tudtak beszélgetni a teremtővel.  Nem volt papság, és végülis, egy idő után, ez a teremtő hagyta a világot működni, mint alapjában egy óraművet.  Aztán, állitólag, volt egy háború ezen más lenyek [Lucifer és Jedi társai] és a teremtő között, és ezeket a lényeket levetették ide, és ezek azok, akik elkezdték az egész dolgot, hogy megpróbáljanak mindent uralni a világon, az egész világon, és végul a világon túl is,…

 

ami szintén része az ő céljaiknak. A Brahmánok szeint ezek mar legalább hétszer megprobálták ezt megcsinálni, de a titok az, hogy a Teremtő a maga sorsát egyes emberek életébe helyezi ezen időszak alatt. Másszóval, ha valamit érdemes megmenteni itt, vagy megváltoztatni, akkor ő visszajön és megváltoztatja azt.  Ezt megírták a vallásokban, amik már a Héberek előtt léteztek.

 

Jackie:  Akárhonnan is ered ez a dolog, mert ez tehát azt mondja, hogy a Teremtő jön és megy, de ha az a forrása mindennek, ami mindenben benne van, akkor a Teremtő nem mehet akárhová.  A Teremtő VAN.

 

Alan:  Azt is szokták mondani, hogy az impulzusok vagy gondolatok vagy még a szpiritünk is, alapjában, ami kijön belőlünk, ha a lelkünk vágyódik rá és keresi, akkor az felmerül velünk egyetlen test-lélekben és szpiritben, és akkor az ember alapjában véve harmóniába kerül azokkal a kiáramlásokkal, amik a Teremtőből jönnek.  Így szokták ezt megfogalmazni.

 

Jackie:  De amikor a testünkben minden sejt része a teremtésnek, akkor az élet egyszerűen csak van.  Nem kellene annak valaminek lennie, amit le kell hívnunk, vagy be kell hívnunk.  Azt értem ezen, hogy nyilván  megtagadhatjuk ezt. Persze, hátat tudunk neki fordítani, képletesen kifejezve, de nem választhatjuk el magunkat a Teremtőnktől.

 

Alan:  De valójában elvághatjuk a Teremtőtől jövő áramlásoktól magunkat.

 

Jackie:  Másszóval, azáltal hogy tagadjuk azt és elszakítjuk magunkat tőle; ez tehát nem azt jelenti, hogy a Teremtő elmegy valahová, hanem, hogy mi ezt választottuk magunknak.

 

Alan:  Igen, mi döntjük ezt el magunknak.

 

Jackie:  Mi döntjük el magunknak, hogy nem leszünk éber tudatában annak, hogy a Teremtő bennünk van, és hogy nincs semmi, ami ezt megváltoztathatja.  Akár hisszük ezt, akár nem, az nem változtat ezen, es én ezt ugy értem, hogy az egyén szamara, aki nem hiszi ezt, vagy nem tudja ezt, ez egy elválás (szeparálódás) lenne az ő tudatában.

 

Alan: Igen, mint mondtam, ez a mi választásunk.

 

Jackie:  Akkor hát meg tudom érteni, hogy mi egy teljesen más “rezgésszinten” zümmögünk, hogy úgy mondjam, és így azon a szinten valószinűleg nincs értelem, nincs éber tudatosság a kapcsolatról (a Teremtővel).  Nem tudom ezt semmi más módon megragadni.  Ez az egyedüli mód, ami értelmes a számomra.  Igy hát ez az ő sztorijuk, az ő törtenelmüknek a sztorija?

 

Alan:  Ezek egy bizonyos módon elferdítik a dolgokat, minthogy ők irják a történelmi leirásokat is.  Ezek ugyszintén kiadnak bizonyos igazságokat, de egy másféle módon elferdítve azokat.  Ez az oka maguknak az “ennélfogváknak” és “miegymásoknak.”  Azonban, a tény az, hogy ezek mindíg rettegnek a “nagy finálé” közben, amint ők hívják azt, amikor építik az ő Bábel-Tornyaikat, és hogy az u.n. “Egy,” ami az ENSZ [angolul: United Nations, vagyis UN, ami franciául azt jelenti hogy EGY], ez mind ugyanaz a dolog.  Ez egy kérkedés az ő vagányságukról a generációkon keresztül, és ezen azt is értik, hogy az egy szpirituális vagányság – azt állitják, hogy nekik az van. A saját akaraterejükön keresztül ezek (a Jedik) megtervezték a világot ezer éveken keresztül, és most végre elérik a céljukat.

 

Jackie:  És az ő akaraterejük, az nem erősebb mint a miénk?

 

Alan:  Hát persze hogy nem.  Valójában, ilyen vagy olyan ok miatt, ezeknek sokkal kevesebb valódi erejük van, hogy úgy mondjam.

 

Jackie:  Azért, mert rossz célra használják?

 

Alan:  Ennél többről van itt szó.  Az ember elérheti a “szpirituális éber tudatosságot,” hogy úgy mondjam, magától is. Ha az ember lelke keresi azt, akkor el is éri azt; vagyis, az ember megpróbálhatja, hogy egy rövidebb utat keressen a világban, ami az, hogy csatlakozik egy Szabadköműves társasághoz annak a sokezer neve alatt, és megpróbálhatja megszerezni azt  fokozatonként [a rituálés fokozatokon keresztül – a luciferi szpiritualitást], ami lényegében az, hogy lényeket vesz magába minden egyes fokozattal amin keresztül megy.  Ezek a lények [démonok], minthogy ezek azok, akiket legfőképpen “kivetettek ide,” ezek itt “bebörtönözve” vannak, igy hát nekik a világ egy börtön…

 

Ezért, ezeknek van egy bizonyos mennyiségű hatalma a világban; nem totális hatalma, de ezek nem mehetnek túl a világon.  Ezt akarom itt kifejezni.  Ezek be vannak börtönözve.  Ezek nem mehetnek a világon  túlra.  Ezért van [mivel szentül hiszik a saját vallásos meséjüket, hogy ők idevetett angyalok], hogy ők állandóan dicsekszenek azzal,  hogy meghóditjak az űrt, és magasabbra emelkednek mint a Teremtő, mert ez a világ és annak az atomoszferája az ő  “börtönük.”

 

Jackie:  Maga egyszer azt mondta, hogy a lények amiket mi látunk és akikről azt hisszük, hogy kontrollban vannak, azok azt hiszik, hogy ők istenek, és hogy azok akik valóban kontrollban vannak, tudják, hogy a hatalom (erő) mindannyiunknak elérhető, mert ezek tudják, hogy van egy magasabb erő, amely messze felette áll ennek a fizikai földnek, és ezek halálosan be vannak gyulladva, hogy túl sok ember ráébredhet arra a tényre, hogy nem kell kitekerni magunkat mint egy perec, és imádkozni egy szenthez, vagy Szűz Máriához, hogy kommunikáljunk a Teremtőnkkel, és hogy ez mibennünk van.  Látja, ez volt az üzenet, amit Jézus megprobált átadni nekünk.

 

Alan:  Ő  (Jézus) azt is tanította, hogy a fő mód ahogyan ezt megtehetjük, az alapjában a saját magunk életének az elemzésén keresztül van.

 

Jackie:  Ismert meg magad.

 

Alan:  Igen, és ez egy állandó, folyamatos dolog végig az egész életünkön; és elég furcsán, amikor az ember saját magára néz, akor jön hozzánk a szpirituális tudatosság, mert ahhoz hogy ez megtörténjen, őszinteségre van szükség.

 

Jackie:  Mi azért vizsgáljuk meg magunkat, mert azon az úton akarunk menni, amelyet lefektettek és megmutattak nekünk. Épp nézem itt a 139-es Zsoltárt: “Keresd az Atyát. Ismert meg a szivemet.  Tégy probára.  Tudd az aggódó gondolataimat.  Lásd, hogy van-e bennem bármi bánto, es vezess engem az örök úton.”  Ez az én lelkes imádságom.

 

Alan:  Azonban, őszinteségre van szükség, hogy ez megtörténjen.  Amikor az emberek [önzésből] csatlakoznak a Szabadköműves fajta  társaságokhoz, és keresztül mennek a formulákon és rituálékon, ahol egyfajta módon úgy szerzed meg a fokozatodat vagy démonodat, amint felfelé haladsz ott [és fel kell adnod a lelkiismeretedet, mert felesketnek a rend vak szolgálatára], és akkor megkapod a világ gyümölcseit, a meg nem érdemelt előnyöket; megkapod az állást, megkapod a biznisszt, vagy ezt meg azt.  Ez azoknak az embereknek van, akik ehhez a világhoz tartoznak […ami a Sátáné].  Ezek ezt választották, így minden hatalom amit kapnak, akár a démoni hatások által, amik ebbe az egészbe bele vannak foglalva; hát a Teremtő ereje nincs benne ezekben, amit egyébkent a Teremtő adott nekünk, ami bennünk van.  Ezeknek nincs meg ez a fajta erejük.

 

Jackie:  Amikor ezek arról beszélnek, hogy a Teremtő visszajön, az ég magas hadseregei, a szpiritualis lények, akik nem inkarnálódtak bele ebbe a fizikai világba, mivel ők egyek a Teremtővel, és talan részei egy védőpajzsnak is, amely valójában egyfajta értelemben ugyanaz, nem? 

 

Alan:  Ez hasonló.

 

Jackie:  A Teremto visszajön, mert a Teremto nem is távozhat el.

 

Alan:  Nos, a Teremtő mindenütt ott lehet.  Ez valóban csak egyike a sokféle létezéseknek.  Mi mind a Plátó Barlangjában vagyunk itt.  Ismeri a Plátó Barlangját, az alegóriát arról, hogy valaki egy barlangban született, és ez az ő egyik saját teóriája volt, hogy mi van abban a barlangban, és hogy az az ő egész világjuk, és így minden amit csak megtanulnak, azzal a barlanggal kapcsolatos.  A mi egész kultúránkat, történelmünket, vallásunkat, stb. mint azert adták nekünk, hogy egy olyan szellemi beállásban tartsanak minket, ami olyan korlátolt, hogy nem lát semmit ami azon túl van. Valójában, ha valaki elhagyja a barlangot, még akkor is az ember megpróbálja az új dolgokat amiket lát, hozzáviszonyítani a barlangban szerzett tapasztalataihoz.  Ezért látjuk azt ma, hogy amikor az emberek, amikor megtudnak valamit a szervezett vallások mitosz-csinálóiról, ők még akkor is megprobálnak egy olyan életfelfogást találni, ami továbbra is valahogy beleillik  a barlangi világnézetbe, és emiatt ez meggátolja, hogy valóban meglássák, mi is történik valójában körülöttük, vagy hogy más lehetőségeket is lássanak azon kívül.  Minél alacsonyabb a frekvencia, az annál masszívabbnak tűnik. Minél magasabb a frekvencia, annál könnyebbnek és áttetszőbbnek látszik, és maga az idő is egyszerűen csak anyag, ami ez a barlang, ami mozgásban van.

 

Jackie:  Másszoval, az idő az ami most van, és ez egy olyan koncepció, amelyet intellektuálisan értelmezni lehet, de én ezt nem érzékelem.

 

Alan:  Úgy tünik, hogy az egy irányba megy, habár van memóriánk az elmúlt időkről.  Mert nekünk rögzített törvenyeink vannak itt, az nem azt jelenti, hogy ezen a barlangon kívül is érvényesek azok a törvények. Alapjában véve, ha valaki gyorsabban haladna, mint az anyag haladása a téren keresztül, és mint amihez mi hozzászoktunk, akkor végül hol kötünk ki?  Akkor is csak ott kötnénk ki, egy távolabbi részén ugyanannak a térnek, vagy talán egy új dimenzióba lépnénk be, érti?  Valóban, a múlt és a jövő, azok csak dimenziók.  Az ember szellem módra létezik, mert ez a múltban van, és néha az ember ragyogó, de mégis egy kissé homályos, mert ott van még az eljövendő. 

 

Jackie:  Gondolja maga, hogy a lehetőség az, hogy ami az időben épp most történik, egyetlen dimenzióban, az befolyásol minden egyéb dimenziót?

 

Alan:  Biztos vagyok benne, hogy igen.

 

Jackie:  Azt hiszem, befolyásolja.  Tudja, mit jelent ez nekünk, Alan, hogy minden amit csinálunk épp most, az mindent jelent.  Csak az számít ami épp most torténik, mert az mindenre befolyással van.  Olyan ez, mint amiről már beszéltünk, hogy hogyan érezzük magunkat különállónak, mert ott vannak nekünk ezek a külön testek, és mégis, mi mind egyek vagyunk, és mi mind egy elme vagyunk, és maga mondta, hogy ez az egy idő létezik, és nekem tetszett ez.  Szinte látom.  Egy gondolat amink van, vagy egy szó, amit épp most kimondunk itt, mert az az elmében van, és mindannyiunknak az elméje egy.  Valaki a föld másik oldalán is megkaphatja azt a gondolatot.

 

Alan:  Ismet, maguk a kontrollerek is tudják ezt, es gyakorolják is.

 

Arnold Toynbee, aki egy filozófus volt és a Rhodes Ösztöndijasok tanára, és nagyon aktív a globális kormányzás létrehozásában, ő mondott egy beszédet Dániában 1932-ben, és azt mondta, hogy “egy gondolat, ami valaki agyából ered egy adott pillanatban, egy eredeti gondolat, az azonnal az egész világon közzé van téve” (mint egy radióadóból). Ő azt mondta, hogy az emberek természetes módon mind gondolatolvasók, és ez egy olyan dolog, amiben ők megpróbálnak minket meggátolni, hogy erre egyáltalán gondoljunk.  Ő azt mondta, hgoy az emberek világszerte fogni tudják azt a(z eredeti) gondolatot az éterből, azonnal, mihelyt arra valaki gondolt, és az a gondolat attól kezdve befolyásolni tudja őket az egész életükben, ha az egy eredeti, kreatív jellegű gondolat volt.  Ez visszavezetheto ahhoz, amiről korábban beszéltünk, hogy hogyan kondicionálták ezek a közönséget az elit kiválasztottak trükkjével, amely elektromos, hogy keljenek fel reggel, és figyeljenek a radióra és a zajra, menjenek munkába úgy hogy a rádió be van kapcsolva, és nézzék a TV-t éjjel és hagyják, hogy programokból letöltsenek gondolatokat beléjük, de ezek az emberek nem ülnek csendben hogy egyszerűen csak gondolkozzanak – és ez szándékos.  Ahogyan a világban ma élünk, azt  így tervezték meg, mert ahhoz, hogy a világot és abban mindekit totálisan kontrollálni tudjanak, ahhoz egy kiszámítható társadalom kell, ahol mindenki előre megjósolható módon viselkedik.  Minden egyén kiszámitható. A globális kormányzás (ami valójában egy globális rabszolgaság) ellensége az individualizmus.

 

A globális kormányzás (valójában, globális rabszolgaság) ellensége az individualizmus.  Az önállóan gondolkozó egyén és a kreatívan gondolkozó egyén ennek a legfőbb ellensége…

 

…és azok, akik képesek használni az eszüket, és akik képesek belemenni olyan területekre az agyukban, és kivetíteni, továbbadni gondolatokat, amiket mások is felfognának, és erre rájövünk a saját életünkben, mert az emberek, akik a társaságunkban vannak, hirtelen azt mondják ki, amit mi épp gondoltunk.  Ez egy közönséges dologgá válik, amint egyre több tapasztalatunk van e téren.  Ezért, ezek (az elit)  rettegnek attól hogy ez megtörténik, és akkor ők elveszítik a kontrollt.

 

Jackie:  Ez ezek nem rezonálnak a szeretet rezgéseire.

 

Alan:  Ezekben nincs semmi szeretet.  Valójában ezek osztoni [ragadozó, egómániákus] lények.  Ezek egyben paraziták is, mert nem tudnának létezni azon a [népbolondításos rabszolga-]  rendszeren kívül, amit ők maguk kreáltak.

 

Jackie:  Ezek a negatív érzelmekből élnek, azokból a rezgésekből… 

 

… a negatív érzelmekből élnek, azokból a rezgésekből, amiket ők keltenek bennünk, és ők magukba szívják azt.  Ezek ebből élnek…

 

Alan:  Ha belemegyünk a történelembe, akkor felvetődik a kérdés, hogy miért nem volt egyetlen teljes generáció sem háború nélkül, vagy anélkül hogy egy pusztító járvány ne jött volna rájuk, vagy egy éhínség, amely általában a háború miatt volt rájuk kényszerítve, meg a gazdasagi összeomlás, stb, stb?  Ez mind szándékos volt, mert ahhoz, hogy hatalmon legyenek és megtartsák a hatalmat, ahhoz mindig káoszt kellett teremteniük.  Félelem és harag a legkönnyebben felgerjeszthető érzelmek. Sokkal könnyebb haragosnak lenni – gyűlölni – ez egy és ugyanaz.

 

Jackie:  Hallgattam egy vallásos rádióadást, és egy férfi betelefonált a műsorba, és azt mondta, hogy gyűlölnünk kell.  Itt persze emberekről, de állatokról is szó van.  Az állatok is tudják, hogy most meg fogják ölni őket, és rémuletbe esnek, akár állat az, vagy ember, és a felaldozás előtti rémület felgyülemlése az, amiből állítólag az istenség táplálkozik […de valójában a résztvevők]…

 

…Másszóval,  nekünk gyűlölnünk kell, és talán az ellenségeinket is gyűlölnünk kell, vagy ilyesmi, és ez a pap azt mondta, hogy nem szerethetünk gyűlölet nélkül – és micsoda kétszinűség ez, de csak nyomják [ezt nekünk].  Emberek néha megkérdeztek engem, hogy lehet hogy én nem gyűlölöm őket. Én azt mondtam, hogy én úgy döntök, hogy nem, mert tudom, hogy ők ezt akarják, és azt akarják, hogy mi haragosak legyünk…

 

Alan:  Igen, és ez nyilvánvalóan egy olyan érzelem, amiből ezek táplálkoznak.  Ezért van, hogy olyan hatalmas mértékben használták a véráldozatot a régi időkben. Én itt persze emberekről, de állatokról is beszélek.  Ezek (az áldozatok) tudják, hogy meg fogják ölni őket, és rémületben vannak, ami terjed közöttuk, legyen az ember vagy állat, és ennek a rémületnek a felgyülemlése van az áldozat előtt, amiből állítólag az istenség táplálkozik. Ez ma is megy.  Ha azokat a hihetetlen áldozatokat tekintjük, amit a globális kormányzat okozott, amely megtervezte az első világháborút is, és az tervezte a második világháborút is, meg az összes többi háborúkat azóta is, és a jelenleg is folyó háborúkat, és a billió liter vért, amit ezekért az aldozatokért kiontottak, hogy elérjék azt az “EGY-séget” (angolul: ‘oneness’) amiről ők beszelnek, hát ez hihetetlen, de ezt csinálták.  Ezért van, hogy az ENSZ épuletét az USA legnagyobb vágóhídja helyére építették, és az a földterületet ritualisztikusan előkeszitették az ENSZ számára, és ez nem véletlenül volt  […mert az ENSZ, az ő fekete piramisukkal a hallban, az a nemzetközi Szabadköműves elit gyüjtőhelye].  Ezeknek vér kell és áldozat, rémület és félelem, mielőtt ők felépítenék az ő struktúrájukat.  Mint mondom, itt ezzel a világgal van dolgunk, egy csatával azért, hogy megőrizhessük a magunk individualitását a konformitás helyett – ahelyett, hogy alkalmazkodjunk valamihez, amit a papok csináltak nekünk, ami nem más mint konformitás, és hogyan tudják az emberek megtalálni sajátmagukat, ha még azt sem tudják, hogy merre kezdjék keresni azt?  Az emberek a szervezett vallásokhoz mennek, remélvén, hogy megtalálják magukat, és így egyszerűen csak egy előre lefektetett köteg szabály és előírás, meg dogmák  követőivé válnak, és egyenesen visszavezetik őket a világi dolgokhoz, és kovetik a szabályokat, amiket nekik előre megadnak, és amelyeket az elit adott nekik, mert minden vallás arra van, hogy az embereket engedelmessé tegye a kormányoknak, és nem számít, hogy melyik vallásról beszélünk itt.

 

Mária (telefonáló): Ahogy én értem a dolgot, ezek a titkos társaságok arra törekednek, hogy elérjék azt az akármit amit el akarnak érni, és nekik véráldozat kell.  És ezen a kettősségek planétáján van egy negatív és van egy pozitív, és azt hiszem, a választás egyéni, és a maguk rádióműsora tudatossá teszi az embereket arra a tényre nézve, hogy mit válasszanak, még ha maguk azt is mondják, hogy nem így van, hogy csak kövessünk akármilyen utat.  Maguk igenis választottak, és az embereknek ezt meg kell érteniük.

 

Alan:  Ha belemegyünk az összes Szabadköműves irodalomba, a teozófia is ugyanaz.  Azt értem ezen, hogy ezek mind különböző ágai ugyanannak a dolognak.  Ezek azt mondják, hogy végülis nincs olyan, mint jó vagy rossz, ez egyszerűen csak annak a módja, ahogyan a hatalmat (erőt) használják; és ez mind eredetileg a Talmudból jön.  A Talmud eredetileg Babilonból jött, amely a világ régi fővárosa volt pénzügyileg és más módon is, és a nagy kérdés mindig is az volt, hogy: ha ez az eset, ha ez csak ugyanannak az erőnek a használata, akkor eredhet-e jó a gonoszból?  És ez a része a doktrinának az, amiben ezek mind hisznek. Ha ezek pl. azt tervezik, hogy a jövőben legyen egy megtervezett társadalom,  aholis mindenki [az ENSZ 21-es számú Ütemtervében lefektetett]  “habitat” rezervátumokban él  [már akit életben hagynak],  és alkalmazkodnia kell ehhez az új rendszerhez, amelyet ezek behoznak, ezt az új életformát, hát akkor hogyan viszik el az embereket oda, onnan ahol most vannak?  Hát háborúkat fognak használni erre.  Okozhatnak éhínséget a vidéki területeken.  Másszóval, ezek annyiféle negatív dolgot okozhatnak, amelyek halált és kárt okoznak számtalan millió embernek világszerte, csak hogy elérjék a céljukat, de akkor ezek azt fogják mondani,  hogy a gonosz jóra vált, így hát a cél szentesíti az eszközt.  Ezert, az ő filozófiájukban nincs olyan, hogy jó vagy gonosz, mindaddig, amig azt a dolgot ők maguk tervezték.

 

Jackie:  És az ő végső szándékuk, az “jóság,” akármilyen sok gonoszat követtek is el, mert ez “jó cél” szolgálatában van.  Ez az, amit mondanak?

 

Alan:  Az ő tervük szerint, és elég érdekes módon, volt egy kanadai program egy éjjel, és ezek elmentek egy Hollywood-i partira, ahol Steven Spielberg (a filmrendező) és egy pár más producer vett részt, és megkerdeztek hármat vagy négyet közülük külön-külön: “hisz maga a gonoszban vagy az ördögben?”  Egyikuk sem hitt az ördögben, és Steven Spielberg mondta ezt ki a legtömörebben.  Ő azt mondta, hogy “a gonosz, az csak egy morális ítéletalkotás az ember részéről.  Ha ugyanazt az erőt alkalmazzuk egy módon vagy egy más módon, és ha jó jöhet ki belőle [jó – de kinek?] akkor csak egy emberi megítélés az, hogyha azt  gonosznak hívják.”

 

JackieTudja, mire emlékeztet ez engem? – és én ezt a 3. számú Jegyzőkönyvben, a Cion Tanult Öregjei Protokolljában találtam.  Ez azt mondja, hogy “az időleges gonoszból, amit most mi kénytelenek vagyunk elkövetni, egy megrendíthetetlen uralom java származik majd [kinek az uralma lesz az?], amely helyreállítja a nemzeti élet gépezetének a szabályos menetét”.  

 

Alan:  Ezt a fajta indoklást találjuk végesvégig az összes Szabadköműves írásokban, és ezt értik azokon az alegóriákon, hogy megérteni a természetet, meg az évszakokat, amelyek egymásnak az ellentettjei: a mi nyarunk és telünk, tavaszunk és őszünk.  Ezek ellentétek, így hát megtanuljuk használni ugyanezeket az erőket.  Ezt értik rajta, ugyanazt az erőt használni egy ponton, az katasztrófális hatással lesz azokra, akiket az érint, de abból alapjában a következő szezon (évszak) jön majd ki, mindaddig, amíg azt ők tervezték meg így [így vezetnek minket lépcsőkben a csodálatos jövő, a Falanszter felé].  H.G.Wells a Fábián Társaság és az Angol Titkos Szolgálat és a Szabadköműves csoportok szószólója és ennek a fő támogatója volt, ezek látták őt el anyagokkal a könyveihez, ő írt az elso világháborúról még mielőtt az megtörtént, és ő mondta, hogy az Németországgal lesz; és ő találta ki azt a kifejezést is, hogy “a háború, amely majd véget vet minden háborúnak.”

 

Jackie:  Ezek ugyanazok az alakok, akik elrejtőztek, amíg el nem jön a következő civilizáció.  Ezeknek sok-sok ideje volt a tervezésre.

 

Alan:  Igen.  Ezek a saját írásaikban azt állítják, és a Talmud is azt mondja, hogy a Nagy Terv 4.000 évvel Krisztus előtt született.  Én inkább azt mondanám, hogy ez a része a tervnek, az valószinűleg 4.000-ben Krisztus előtt született, és azóta felújították (korszerűsítették).  Ezért van, hogy minden Szabadköműves páholynak két dátuma van.  Az egyik, amit mi használunk, plusz egy másik, amelyhez 4.000 évet adnak hozzá.

 

Jackie:  Ó, igen.  Mert az APAC, az “Amerikai Izraeli Közügyek Bizottsága” végezte a vendégek fogadását a Republikánus Nemzeti Gyűlésen, és ott volt a New York polgármestere Bloomberg, és ő szó szerint egy 57 vagy 50, vagy ilyesmi dátumot adott meg erre.

 

Alan:  Az a rabbi [Stevack], aki ott volt egy másik radioadasban, szintén megerősítette, hogy 4.000 Krisztus előtt az a dátum amit nekik mondanak, és hogy aszerint a dátum szerint az összes Szabadköműves páholyokban az A.L. betűket használják, és A.L. azt jelenti, hogy Anno Lucifer (Lucifer Éve).  Végülis, a Lucifer bukása után, mint Albert Pike mondta, hogy Lucifer az ő istenuk, és Blavatsky a teozófiában ugyanezt mondta.

 

Jackie:  Maga azt mondta, hogy Az Ó-Testamentum Jehovája, Yahweh, az Lucifert képviseli.

 

Alan:  Ő a világ istene, ées azok akik őt követik, hasznot húznak a világ dolgaiból.

 

Jackie:  Én korábban kimutattam, még aznap este előtt, hogy őnekik meg van ígérve ezen isten által, hogy övék lesz az egész világ, minden gazdagság és a szolgák, de semmit sem mondanak ott a lélekről, a szpiritről.

 

Alan:  Nem.  Az mind a világ dolgai, és Jehova az Ó-Testamentumban nyilvánvalóan megáldott mindenkit, függetlenül attól hogy mit tettek.  Vagyis, Jákobról, aki hazudott az apjának, és beöltözött mint a testvére, hogy megkapja az áldásokat, így rafinériáról tett bizonyságot ez a notórius hazudozó, és  megáldották érte (Jehova), így hát ez egy maffia szisztéma. A Szabadköművességben csak az a lényeg, hogy furfanggal kell csinálni.

 

Jackie:  Isten megáldotta őt azért, hogy kicsalta a testvérét az örökségből.

 

Alan:  Így van, és azért, mert hazudott az apjának.

 

Jackie:  Igen, pontosan.  Mert becsapta az apját és így őt megáldotta Jehova-Yahweh.

 

Alan:  Itt ezek azt mutatják nekünk ebben a rendszerben, hogy hogyan kell az embernek ügyeskednie a rendszerrel a saját maga javára.

 

Jackie:  Hát ezért van, hogy az emberek annyit megengednek maguknak, és meg is magyarázzák, mivel a rabszolgaságot már jogosnak nyilvánították, mert az Ó-Testamentumban a rabszolgaság egy elfogadott dolog.

 

Alan:  Úgy bizony.  Az a szó, hogy money, a MON-ból ered, ami az Aramaic nyelven embert jelent.  Annakidején az emberek a MONey pénzüket emberfejekben számolták, vagyis a rabszolgákkal, akik az övéik voltak.  A világi dolgok az Ó-Testamentumban vannak leírva, és ha valaki követte a világnak ezt az urát, akkor minden bizonnyal megnyerte a világ dolgait.  Egy dolog, amit úgy tünik hogy az emberek hiányolnak, az Jézus, akit ők állítólag követnek,  aki leleplezte a titkos istenek csalásait, amikor azt mondta a rabbiknak, hogy “a ti atyátok az ördög,” és ez egy másik szó volt Sátánra, vagy Luciferre.

 

Jackie:  És az ő atyjuk persze a Jehova isten volt, az ő istenük, az ő teremtőjük, és ez a tantusz valahogy nem esik le egyes embereknél.  Na, ismét kifutottunk az időből.  “Kifutottunk az időből”, micsoda buta mondás ez, nem?

 

Alan:  Maga a 60 perc is  Babilonból ered.

 

                                                               

* * *

 

 

Forditotta:  Filantróp