ALAN  WATT

 

REALITY CHECK – VOLUME 1:  MI  A  VALÓSÁG?  -  ELSŐ  RÉSZ

(DVD  VIDEÓ  ELŐADÁS  SZÖVEG - ÁTIRATA)

2006  Április

Az előadás szerzői jogát Alan Watt fenntartja

(Kivételek a zenei és irodalmi idézetek)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

(Ez a angol nyelvű DVD videó és ennek a második része, “Reality Check-2-Esoterica” és a Nagy Művet, az Új Világrendet leíró könyv–“The Great Work” megrendelhető a fenti web lapon megadott címről Alan Watt-tól – A Fordító)

 

Leonard  Cohen  dala:   “A  JÖVŐ”

 

Azt hiszed, a szél susog,

Pedig  az  csak  én vagyok, a

Kis zsidó, ki  a  Bibliát írta.

 

Népek nőttek, s hulltak el,

Sorsukkal mit mondtak el?

“Ha élni akarsz, akkor szeress.”

 

Hű szolgád itt köteles

Mondni  néked  egyenest:

Ennek vége: mindez  nincs tovább.

 

És  az  ég  mind ránk szakad,

Jön  a  kaszás,   learat,

Készülj  sorsodra, mert az  halál.

 

Dolgok mind széthullanak,

Nincs  mérce  s  konkrét  alak,

Semmi nem marad, mind szétesik.

 

Éltünk  átzúg  partjain,

Szél  ledönti  házaink,

S  felforgatja még  a lelket  is.

 

          Nincs  már  rend,  lelk’ismeret

          “Térdelj, bánd  meg  bűnödet”…

          Vajh mit véltek ezzel  mondani?

 

 

 

Alan Watt:  Jónapot.  Alan Watt vagyok, és egyesek maguk közül már hallottak engem  rádióadásokban, még 1998-ban, a Sweet Liberty (Édes Szabadság) adásban, a rövidhullámú rádión.  Jackie Patru volt a műsorvezető, és ezt még mindig csináljuk alkalmankénti szerda éjjeli adásokban, mostmár csak az Interneten, úgy körülbelül egy év óta.

 

Ezekben a programokban megtárgyaltuk lényegében az emberi agymosás (agykontroll) történetét. Végig mentünk az ősi vallások történetén.  Hogyan indultak el ezek a civilizációkkal.  Megbeszéltük azt, hogy mit is jelent a Civilizáció. A pénzügyi rendszert, ami részét képezi és velejárója a vallásoknak ebben a rendszerben, amit mi civilizációnak hívunk. Az emberek kontrollálásának a módszereit, amelyek nem sokat változtak [Alan itt sóhajt egyet].  Ugyanazokat a módszereket, technikákat használják most is, csak sokkal nagyobb méretekben, úgy, hogy a gyerekeket beküldik az iskolákba, hogy az agymosási, indoktrinálási folyamatot hamar elkezdjék, és hogy a valóságnak egy olyan verzióját adják be nekik, amit általában aztán az egész életük során nem vonnak kétségbe.  ELFOGADJÁK  A  VILÁGOT  ÚGY,  AHOGY   AZT   PREZENTÁLJÁK  NEKIK. 

 

Ezer-meg ezer évekkel ezelőtt civilizációk emelkedtek fel és omlottak össze, és valójában, civilizációkról szólva, mi  “mesterséges redszerekről” beszélünk.  A pénz maga egy természetellenes dolog, amit a cserekereskedelemre használnak.  Az arra van, hogy egy eszköz legyen.  Így erőltetik ezt ránk a gazdaságon keresztül.  Így hát ez egy eszköz, amely elősegíti az árúcserét.  Tudod, ez csak elősegiti az árúcserét,  azáltal, hogy egy harmadik felet hoz bele az ügyletbe, és persze azok, akik a pénzt bevezetik, végeredményben uralkodnak azokon, akik vásárolnak és azokon, akik eladnak.

 

A pénzből aztán városokat építenek.  A város, az egy mesterséges kas – méhkas, ahogy Plátó hívta őket, és a városok által ezek a civilizációk valójában mind egy civilizációt képeznek, amelynek sokféle arca van.  A városok által aztán ezek – mert a városokban pénzt kell használni, mert nem tudnak semmit termelni egy városban… Nem tudják önmagukat táplálni.  Ezek teljesen mesterségesek.  Egy kultúra, amely képlékeny és hajlékonyan változó, az nem egy természetes dolog. Legalábbis, mi nem tudjuk, hogy mi is volt valaha a természetes kultúra, de a kultúra határozottan rugalmas és hajlékony, és ez egy tudomány, és a kultúra-kreálás még ma is megy – és azok, akik tudják, hogy hogyan kell azt manipulálni, és akik elindították a városokat, ahol, ha egyszer beindult a pénzrendszer, meg minden egyéb, akkor felállítanak egy állandó hadsereget a városban, és az állandó hadsereggel kimennek a városon kívülre, és leigáznak más népeket – belekényszerítik őket is a rendszerbe, rákényszerítik őket, hogy a pénzt használják, vallást adnak nekik, és azok valójában RABSZOLGÁK  LESZNEK,  és Charles Galton Darwin, a Charles Darwin unokája azt mondta, hogy “minden civilizáció igazából egy valamilyen formájú rabszolgaság volt a nép számára,” és ő ezt nagyon helyeselte; őszerinte ez a TERMÉSZET RENDJE.  És  persze, azok, akik ki vannak képezve az uralkodásra, és kontroll alatt tartják a népet, azokat erre a technikára tréningezik már a születésüktől kezdve.

 

Ezeket úgy nevelik fel, hogy nekik a valóságnak egy másféle verzióját ismertetik, mint azonak, akik a helyi lakótelepen nőnek fel.  Ezeknek azt mondják, hogy az élet realitása az, hogy a természet rendje szerint a ragadozóknak [és hát az emberi ragadozóknak] kell legfelül lenni.  A ragadozók persze, mivel ők akkora nagy képmutatók, ők  jó ragadozók; ők nem mondhatják meg a gyerekeknek [a butuska népnek], hogy ők hogyan élősködnek rajtuk, vagy hogy hogyan manipulálják őket különböző célokra, mert a “gyerekek” nem értik meg ezeket a dolgokat; és azokat, akiknek alacsonyabb az intelligencia-szintje - a kisemberek ott lent a hegy lábánál - hát azokat a sötétségben kell tartani.

 

A profánok – és a Szabadköművességben a PROFÁN azt jelenti, hogy “azok akik a sötétben vannak” – vagyis alantas emberek; ami önmagában egy igazi képmutatás, mert ez olyan, mint eltörni egy tehén lábát, és aztán belerúgni a tehénbe, mert nem tud felállni. Hát ez a képmutatás ebben a rendszerben, és ezek így tekintik a közönséget.  Eltörték a lábunkat, és undorral tekintenek ránk, mert nem tudunk felállni. Szánalmasak ezek…

 

És persze, ezek [a társadalom ragadozói, az Elit] azt állítják, hogy nekünk szükségünk van őrájuk.  Olyan ez, mintha azt mondanák, hogy az egereknek a mezőn szükségük van a héjára.  EZ  A  RAGADOZÓ  LOGIKÁJA.

 

Babilon ideje óta, sőt még Babilon előtt, ezeket ugy hívták, hogy a Harrapi kultúra.  Ezt a nevet ragasztották rá ezekre az emberekre a történészek, csak hogy adjanak nekik egy nevet, de a Harrapi kultúra kiterjedt egészen Egyiptomig, végig a Közép-Keleten, egészen Kínáig, és mostanában ássák ki a Sumériát megelőző Harrapi városokat a kereskedelmi utak mentén, és természetesen, ezeknek is a pénzrendszert kellett használniuk, hogy egy magas életszinvonalon éljenek – ezek a kereskedők – és ezeknek még belső vízvezetékeik is voltak a házaikban.  Olyasmi, ami egyes embereknek egyes helyeken Kanadában még ma sincs.

 

Ha belemegyünk a Mínosz-i kultúrákba, azt találjuk, hogy a mínosziak az Égei Tengerben uralták az összes kereskedelmi utakat. Ezek uralták a tengeri kereskedelmet és a szárazföldi kereskedelmet, és mindent, és ezeknek is belső vízvezetékeik voltak, meg központi fűtés, sőt, melegvizes fürdőik a házban, és még zuhany is,  és egy rendkívül  szép életstílusuk volt.  Festett freskóik voltak minden szobában, kézzel festve, és ez egy csodálatos élet volt ennek a magas elitnek a számára, akik nyilvánvalóan nem sajátmaguk hozták létre ezt a kultúrát vagy rendszert. 

 

Ezt ők is úgy kapták előző civilizacióktól, így hát egy olyan birodalomhoz érkezünk el itt, egy olyan népet látunk a korokon keresztül, akik generációról-generációra adtak át mindent...

 

...és akik tovább adták ezt a szisztémát a következő generációknak, és mostmár persze látható, hogy valójában dinasztiákról volt szó, mert a DINASZTIÁK, AMELYEK URALKODNAK, AZOK SOHASEM  ADJÁK  FEL  A  HATALMAT.  Amikor odébbállnak, mert most rajtuk a sor, hogy veszítsenek a háborúban, mert látható, hogy ezek felváltva uralkodtak…  A háború arra szolgál, hogy változást hozzanak létre, meg profitot – szóval a háború nem arra van, amit a közönség hisz.

 

Így, amikor azok, akik úgy döntenek, hogy  “ez alkalommal mi veszítünk,” valójában csak odébb költöznek, rendszerint az ellenségeik táborába, akik valójában a barátaik, és megosztják a zsákmányt, és felnevelik a gyerekeiket, és rájuk ragasztják az ország nevét, és nem számít, minek hívják az országot.

 

AZ ELITET SOHASEM  MÉSZÁROLJÁK LE VAGY IRTJÁK KI az ő vagyonukkal együtt. Ezek csak odébb költöznek.  Ezek tovább mennek, végig a korokon. Katasztrófákat hoznak egy birodalomra, amikor azt már kizsigerelték, és máris egy újat kreáltak, amibe beköltöznek, és akkor kivégzik a régit, és tovább mennek, és ez volt a rendszer már sokezer év óta.

 

Darwinnak a trükkje az volt, hogy elhiteti velünk, hogy mi csak úgy kifejlődtünk Krisztus előtt kétszázezer évvel, vagy még azelőtt, sőt ő még azt is mondta, hogy tízezer évvel Krisztus előtt, ami egy ócskaság.  Ez az egész evolúciós dolog valójában egy Szabadköműves doktrina. Semmi köze nincs ahhoz, amiről mi azt hisszük, hogy mi is az.  Ez egy Szabadköműves doktrina.  Így  hát Darwint csak úgy kihúzta a kalapból a Királyi Társaság, ami egy Szabadköműves tudományos intézmény volt, amit az Angol Korona hozott létre, és Darwin alapjában csak azért adta elő  “A Fajok Eredetét,” stb, hogy igazolja bizonyos alakoknak a jogát arra, hogy uralkodjanak, és ő nem állatokról beszélt más állatok felett.  Ő sajátmagukról beszélt, hogy ők miért uralkodnak rajtunk.  Így hát az evolúció egy kasztrendszer.  Ez arra van, hogy igazolja a kasztrendszert, hogy megerősítse azt, és hát ez mostanáig igen jól működött.

 

Visszamenvén tehát a mínosziakhoz, tudjuk, hogy ezek közösen használták – és ezek valószinűleg részei voltak az ősi egyiptomi elitnek, mert a freskók a falaikon ugyanazokat a képeket, stílusokat, technikákat használták, mint amit egyes egyiptomi sírok belsejeben látunk, és ezeknek még azok a kis hajtincsek is ott voltak a homlokukon, olyan loknik, amik az ifjúságot ábrázolták Egyiptomban.

 

Így hát, teljesen érthető, hogy egy elit nem élne egy olyan helyen, ahol könnyen meg lehet őket támadni.  Ezeknek lesz egy előretolt erődítménye – egy birodalom, vagy egy város, amiben ezek biztos grasszáltak, de közben volt nekik valami biztonságos helyük is, mint pl. az  Égei Tenger, és így pl. tudjuk, hogy egy körben az Égei Tengerben voltak kis szigetek, amik egy vulkán lesüllyedése után maradtak abból, ami valamikor egy hatalmas sziget volt [talán ez volt Atlantisz] és az olyan szigetek, mint Thera, azok ennek a maradványai, amik a peremen megmaradtak, és ezek külön kis szigetek lettek, és innen tudjuk nagy részét annak, amit a mínoszi történelemről tudunk.

 

Érdekes, hogy a mínosziak egy kétélű fejszét használtak a vallásos ceremóniáikban – a fascia szimbólumát, ami végigment az összes korokon egészen napjainkig, úgyhogy egy olyan dolgot látunk itt, amit a Katolikus Egyház használt ezer évekkel később, mert a mínosziak kb. öt-hatezer évvel Jézus előtt voltak – és itt ugyanazt a szimbolizmust használta a Római Katolikus Egyház, akik a kultúrájukat egyszerűen örökölték a görögöktől, és beköltöztek Rómába.  Vagyishát itt az elitről van szó, és azok magukkal hozták a szimbolizmusukat. 

 

A görögök ezt a mínosziaktól kapták. Így hát ez egy végtelen áramlata a szimbolizmusnak a korokon keresztül; mondatnánk hogy ez egy nyelv, amit ők jól megértenek, és amit egyes emberek, akiknek természetes tehetsége van, azok ki tudnak maguk is logikával ötleni, és elég sok ilyen ember van.  De a Katolikus Egyház használta ezt a minoszi “fascia”-t [vagyis, az elitizmus jelképét, amiből a Fasizmus szó ered, és ami egy elit klikk uralmát jelenti] a fejszével, és körülötte egy köteg vesszővel …

 

….. és a vesszők a fejsze körül az elit klikk, a patríciusok, a nemesség, a dinasztiák], ami azt jelenti, hogy “egységben az erő.”  Amikor megfogsz egy vesszőt, könnyen eltöröd, de ha egy egész köteget fogsz meg és megpróbálod eltörni első nekirugaszkodásra, az nehezebb, így hát a nemességnek, az uralkodó elitnek, ugyebár, minden áron össze kell tartania – és a köteg közepén van a fascia-nak a fő nyele, ami maga a fejsze.

 

Így hát ugyanez van a Szenátusban és a Kongresszusi Teremben az USA-ban is, ahol Bush úr és előtte minden más elnök is a beszédeit tartotta.

 

 

[Az USA Kongresszusi Termében] Mindkét oldalon látható tehát a fascia (vesszőnyaláb), a fasiszta elitista rendszer szimbóluma, ahol ezek körülveszik a központi tengelyt és szorosan össze vannak kötve.  Tudod, ezek össze vannak kötve eskükkel, és vérségileg, és pénzzel, és így tovább, és az ő saját titkos vallásukkal.  Így hát, igen, ez a rendszer hossszan visszavezethető a ködös múltba.  A Civilizáció, ami az elit számára van kreálva, az egy ABNORMÁLIS  dolog.

 

Ezek létrehozzák az abnormálisat.  Ezek a deviánsok - így hát ők létrehozzák az abnormálisat. Semmi normális nem jöhet ki az elhajlásból, ez logikus.

 

Így hát van egy mesterséges rendszerünk, ami “BEBOLONDÍTÁSON” alapszik [angolul: CON = bebolondít, bepaliz, rászed].  A szó CON,  COHEN, CAIN, KAHN, KING  mind ugyanott gyökerezik, a  “pap” szóban.  Ezek ravaszul rávették a népet arra, hogy pénzt használjon, és aztán persze, ezek így városokat tudtak létrehozni.  Embereket béreltek fel (pénzzel) hogy állandó hadsereget képezzenek.  Nem lehet sok embert összehozni egy csoportba, hogy elmenjenek és valakit leigázzanak, ha nem tudják valamilyen eszközzel ott tartani őket. Valamiféle jutalommal.  Ezek előbb-utóbb hazamennek.  Elúnják magukat, megelégelik, és hazamennek.

 

Szóval, a pénz volt mindíg a kulcs a civilizációhoz, az építési folyamathoz, a városok építéséhez, a birodalmakhoz, magához a társadalomhoz – és a Szabadköművesek, mint Albert Pike, Mackey és egy csomóan mások, ezek mindíg dicsőítik a saját érdemeiket, hogy ők képesek társadalmat építeni, képesek kultúrát építeni, és éppúgy mint a Középkorban, ahol ezek a katedrálisaikat építették, meg a nagy, hatalmas templomokat, és így tovább, ezek gyakran vagy a már meglevők mellé, vagy azokra rá épitették, lerombolva a régit. A régi kort, a szisztémat eltemetik és lerombolják, amint felépítik az újat.

 

Szóval itt van nekunk egy elit, amely háborút, pénzt, városokat, kultúra-kreálást, vallást és mindazokat a dolgokat használta, amelyek bejönnek a kultúrális fesztiválokba, amelyek általában a hold, nap és csillag-mitológiákon alapulnak, hogy a népet kordában tartsák - hogy boldog, buta, tudatlan, és főként, engedelmes állapotban tartsák, mivel az engedelmesség annyira fontos, és persze, a napisten volt mindíg a legnagyobb, amit az összes korokon keresztül használtak, egészen napjainkig, és ez a reinkarnálódott napisten. Szóval, ez ugyanaz a régi dolog, amit újra-meg újra átrágtak, ahol a láthatatlan isten, “A Világegyetem Nagy Építésze,” ahogyan a Szabadköművesek hívják, mindíg egy fiát (a napot, hahaha)  – a saját fiát – használja, hogy életet vigyen bele a világba, mert ők azt állítják, hogy anélkül mi, a profánok halottak lennénk.

 

És [az “élő halott” kifejezéssel] egy bizonyos értelemben igazuk van, mert ha nem ismered a valóságot, akkor halott vagy, mert úgy élni mint egy ember, az azt jelenti, hogy érző, éber és teljesen tudatos lény vagy. Így hát azt találod, hogy minden vallásban ugyanaz a terminológia van, és azt találod, hogy a Kereszténység, ahol Jézus azt mondja a fickónak, hogy “hadd temessék el a holtak az ő halottaikat,” és a papok nem nagyon beszélnek erről, mert ők maguk sem nagyon tudják kiokoskodni, hogy ez mit jelent. Hogyan lehetnek halottak azok, akik itt köröskörül mászkálnak?  Hát ez úgy lehet, hogy az élet nem csak azt jelenti, hogy mozog valaki, és ma ez a nagy önbecsapás.  Mindenki rohan össze-vissza, és már nem is készítenek bevásarlási listákat.  Az emberek csak folyton mozogni akarnak, és hangos lármát akarnak folyton, meg ordító zenét, vagy valamit, mert félnek gondokozni - érted?

 

[Itt egy cowboy dal kezdete van, egy keppel, ahol nehany lovas egy tehencsordat terel egy adott iranyba, nagy hó-hó kialtasokkal…]

 

És mindazokat, akik nem gondolkoznak a saját fejükkel, azokat minden korban úgy hívják, hogy “A  HALOTTAK.”  George Orwell használta ezt még az “1984” könyvben is, amikor Winstont és a barátnőjét elkapja a gondolat-ellenőrző rendőrség, mielőtt elviszik őket a Szeretet-Minisztériumba, hogy megkínozzák őket – és ezt mondja, amikor először elkapják őket, hogy “mi halottak vagyunk,” “mi halottak vagyunk”.  Ami egy kis Szabadköműves elszólás, es azt jelenti, hogy ha ők valóban élők lettek volna (és tudatában a valóságnak), akkor őket sohasem kapták volna el.

És persze, a halottakból való feltámadásnak sok-sok fokozata van – és a Szabadkoművességben ezeknek van egy helyettesítőjük, egy csomó létrafok, amiket fokozatoknak (degrees) hívnak, azoknak az idiótáknak a számára, akik ott legalul belépnek, és azt remélik hogy majd feljutnak, gondolván, hogy egy nap majd ők is elérik a nagy, mágikus számot, és akkor ők is teljhatalmú, magas rangú Chutzpah-ok (nagyképű, arrogáns főmuftik) lesznek, tudod, és hogy moralis erényeket szereznek. “Erényeket,” érted?  Nekik (a Szabadkoművességben) erényeket tanítanak.

 

Az összes részegesek, és azok a fickók (Szabadköművesek), akik minden olyat csináltak, amit mindenki más is csinált, hirtelen “erényesek” lesznek, és ezek azt gondolják, hogy “Szent Isten, én egy 32-ik fokozatú Szabadköműves vagyok a Skót Rituáléban [ezt úgy hívják, hogy ‘A Tökéletesség Rituáléja’], és én illuminált  vagyok  és nekem erényeim vannak” – amint keresztbe teszik a tenyereiket az ezüst (Szabadköműves) kézfogással, és ezek lefizetik egymást, tudod? – és elfogadják az összes potya előnyöket a társadalomtól amiben élnek.  Tudod, ezek kevesebb adót fizetnek, mert az adóbecslőt haverilag oldalba taszítják és rákacsintanak, és ugyanezt csinálják a rendőrrel (minden rendőr Szabadköműves), amikor az elkapja őket gyorshajtásért.  “Hát senki sincs aki a szegény özvegy fián segítsen?” (- mondják, amikor elkapják őket, idézve egy Szabadköműves mondást a rituáléból, amit a rendőr ismer, és így tudja, hogy itt egy Testvérről van szó, és termeszetes, hogy futni hagyja a Testvért).  Miért van ez?  Miért?  Hahaha. [Alan itt eg fele tartja a ket karjat Y alakban, mint aki a kereszfan log – mert ez az idezet az ozvegy fiaval a Bibliabol van.]

 

Szoval, ott van ez az egesz ocskasag, latod, es ezek a fickok csak kisstilü alulrol táplaltak, szoposok.  Ezek itt alacsony szintu ragadozok, mert ugyan ki csatlakozna egy “titkokkal biro tarsasaghoz,” - ahogy ok sajatmagukat hivjak – anelkul hogy tudnak, hogy mi is az?  Ezek csak azt tudjak, amit a Szabadkomuvesek feltetlen tudatnak mindenkivel, aki belep: “ha hozzank csatlakozol, akkor az eletben feljebb jutsz a letran. Akkor kis kulon elonyoket kapsz.”

 

Szoval itt van az osszes vacak, latod, ami a Szabadkomuvesegben van. Ezek alacsony szintu kis szoposok [azok, akik a legalso szinten belepnek], mert ezek akarjak a kis potyakat [meg elolepteteseket], es nekik nem szamit, hogy a szomszedjuk, aki egy “profan,” az nagyobb adot kell hogy fizessen, es hogy annak ki kell fizetnie a gyorshajtasi buntetest, es igy tovabb.  Nem szamit neki, hogy a masik ficko szenved, mig o maga nem.  Latod? - ez a Szabadkomuves hitvallas: “te vakarod az en hatam, es en vakarom a tied.”

 

De persze ez nem all meg itt, mert a körben 360 fok van, es ezek a fajankók nem jutnak fel szornyu magasra, kulonosen az elso generacios Szabadkomuvesek nem, mert a Szabadkomuvessegben van egy tenyeszprogram is, es ez is visszavezetheto egeszen Sumeriaba, satobbi, ami generaciokon keresztul folyo hazasodas, es szelektiv kitenyesztes. Szoval, ne higgye Darwin, hogy o magatol allt elo ezzel az otlettel.  Valojaban, ha egy kicsit melyebben belenezunk a tortenelembe, azt talaljuk, hogy az o nagyapja mar joval oelotte irt a temarol, es amit o predikalt, az egy Szabadkomuves dogma, vagyis, hogy az elitnek a joga arra, hogy uralkodjon.  Egy felsobbrendu intellektualis elit, akik nem szegyellnek agressziot hasznalni, es gyikolni is, ha kell.  Mindig a sajat erdekedben, erted ugye?  Ez egy jo ragadozoi kifogas, de valahogy ok ezt megmagyarazzak maguknak – de hat vegulis, mi (a profanok) csak gyerekek vagyunk, es hat mit is tudunk mi?  Nem ijesztheted meg a gyerekeket azzal, hogy elmondod nekik az igazsagot – es egy bizonyos ertelemben, ahogy ma allunk, ez igaz is.  Egy bizonyos ertelemben, ez  igaz.  A gyerekek nem akarjak ezt hallani.

 

Igy hat itt van nekunk a veget nem ero, orokos folyamata a kereskedessel, penzkolcsonzessel, kamatbegyujtessel foglalkozo papsagnak, amely ezer-meg ezer evekre megy vissza, es a generaciokon keresztul egymas kozott hazasodo csaladoknak, akiknek egy masfajta valosagot tanitanak, mint azoknak az embereknek, akik ott lent, legalul vannak.  Azok a kis voros tegla iskolakba mennek.  Angliaban ezek kis tegla iskolak, ahog az elit mondja.  Persze, az o egyetemeik, azok granitkobol vannak, mig a kozonseges, mocskos nepnek ott vannak a voros teglabol epult egyetemek.

 

Margaret Thatchert …

 

...Szoval, Margaret Thatchert meg az 1980-as evekben megtamadtak, ha mar ilyen egyaltalan lehetseges – azert, hogy allami penzbol finanszirozott maganiskolakat a gazdagok szamara; es o ezt ugy magyarazta meg, hogy elmondta az igazsagot, amit ezek igen gyakran megtesznek; es azt mondta, hogy “hat, ezek a helyek, ahonnak a ti jovobeli vezetoitek kijonnek.  A ti jovobeli ipari vezetoitek, politikai vezetoitek, kozgazdaszok es a tobbi, ugyhogy ok ezekbol az iskolakbol jonnek, es ezek a helyek, ahol ok egymassal osszeismerkednek.  Ezek ugy nonek fel az eletben, hogy ismerik egymast, es ezek mind a megfelelo poziciokban lesznek” – es [Margo] az igazat mondta, igy hat semmi kulonos nincs ebben.  Ezek nagyon gyakran kimondjak az igazat.

 

Es a kozonseg, amikor ilyeneket hall, azt mondja: “igen, hallom, mit mondanak, de ezek nem gondolhatjak komolyan, amit mondanak.  Vagyis, a kozonseg ugy van treningezve, lathatod.  Arra treningezik oket, hogy szeressek azokat akik aljasul kihasznaljak oket.  A kozonseg nemigen kepes felfogni ezt, es mentsegeket keres a szamukra:  “Nos, azt hiszem, talan egy rossz napja volt a nonek, hogy ezt mondta, amit mondott,” vagy “nos, mindazokkal a problemakkal amik ott vannak neki, en nem hibaztatom.”  Latod, valahogy igy okoskodnak.

 

Egyszoval, van egy generaciokon keresztul futo nemzetkozi elit, sokféle papsaggal, amelyek mar Sumeriaban is megvoltak; ó, annyifele papsag, amelyek a jogi rendszerrrel, sot meg ingatlannal is foglalkoztak, meg az ingatlan alosztalyaival is, meg a vegrendeletekkel, elhalalozasi adokkal, es igy tovabb.  Mindennel, amit a mai burokraciak csinalnak.  Egyesek kozuluk megvaltoztattak a ruhajukat.  Mostmar oltonyt viselnek es nyakkendot, vagy feher kopenyt, mint a tudosok.

 

Igy hat ez a rendszer ment vegig a korokon; mindig atmentve magukat egy masik helyre, es lerombolva azt, amit maguk mogott hagytak, de azert ugy hagyvan azt hatra, hogy valamifele alacsonyabb szintu felugyeloket [satrafakat] hagytak maguk mogott, hogy bebiztositsak, hogy az a szabvanyositott rend szerint mukodjon.  Ilymodon, amikor lett nekik itt egy nagyobb birodalmuk, akkor azt ismet egybevonhatjak a regivel, ezaltal egyre nagyobb birodalmakat letesitve, es ez resze a Nagy Munek, ahogy ok hivjak azt.

 

Ez resze a Nagy Munek, ahogy ok hivjak, es azt allitjak, hogy az 4500 evvel ezelott kezdodott, “A Nagy Otlet,” ahogy idosebb George Bush nevezte:  “A Nagy Otlet.”  A “BB”,  to BEE or not to BEE – mondotta Shakespeare azoknak, akik ertenek belole… [vagyis, legyunk-e mehek, vagy ne…]

 

Igy hat, csak haladt a terv vegig a korokon, mig vegul ezek ugy latjak, hogy a celjuk elerheto kozelsegben van, es azt mondtak nekunk, erted? hogy – az a kor az Aquarius (Vizonto) lesz.  Megvan annak az oka, hogy miert is Vizonto a Vizonto.  Eloszoris, annak benne kellett lennie az Uj Testamentumban is, mert Jezus a Pisces, a Hal jegye volt.  Embereket halaszo halasz.  Az elsonek beszervezett kovetoi halaszok voltak.  O volt a filozofus kiraly.  Egy Pitagorasz-fele dolog – es meg a “kivalasztottak” is a hal-szimbolumot hasznaltak a keresztenyseg jelkepekent, akarhova mentek, meg mielott elkezdtek a keresztet hasznalni, mint a keresztenyseg jelet.  Valojaban a keresztet a belso, beavatott szekta hasznalta, mert mindig is van egy ezoterikus (meseszeru, egyszeru) magyarazat a kozonsegnek, es egy valodi jelentes, de csak a beavatottaknak.

 

Szoval, a keresztet hasznaltak mindig, mint a nap szimbolumat, de persze a halat hasznaltak a kozonsegnek –  a profanoknak.  Igy hat a Vizonto titkon tobb mint 2000 evig uralkodott, es most erkezunk el oda, hogy belemegyunk a Vizonto koraba. 

 

Igy hat az Uj Testamentumban ott van, hogy Jezus azt mondja “menj be egy varosba, es ott latsz majd egy fickot aki egy vizes korsot visz – ami termeszetesen Akvariusz, a Vizonto – es vedd kolcson a fiatal szamarat,” igy hat, ha van szemed, ott a szemed elott megadjak neked a nyomravezeto utalast, hogy az lesz az ido a kovetkezo eljovetelre, erted, az ember eljovetelere, az uj embertipusera.

 

Az Akvariusz, a Vizonto, az a beke es egyetertes kora.  Hat igen, az a beke nem az amire te gondolsz.  Beke lesz akkor, amikor mar nem lesz emberi tudat, es nem lesz ellenallas ezzel a tervcellal szemben.  Ezt ertik ok “beken” – es a beke akkor jon el, amikor mar nem lesztek eleg sokan ahhoz, hogy bajt okozzatok, es akik megmaradnak, azoknak nem lesz mar egy mukodo agyuk.  Ez a beke amirol itt szo van, es ez a hajtoero amogott, hogy igy nyomjak a csippeket es az agyba beultetett szerkentyuket, meg minden ilyet – es ott lesz majd a teljesen kontrollalt tarsadalom.

 

Ezek beket akarnak.  Ezek nem akarjak tovabbra is adni nekunk ezt a nagy media-zagyvasagot, erted? Ez az allando propaganda, tudod, hogy korben jarassanak minket [a jelentektelen es felrevezeto dolgok gondolati koreben],  hogy mi csak ragjuk a fuvet, mint jo kis birkak – mert ez [a tomegnek a mediaval valo etetese es szorakoztatasa] elvesz a profitjukbol is – mert ezek [az elit, “az uralkodo kisebbseg”], tudod, ezek tiszta profitot akarnak.  Ezek 100% profitot akarnak tolunk, es most még meg kell hogy engedjek nekunk, hogy szorakozzunk, hogy engedelmesek legyunk, es csak legelesszunk, mikozben szorakoztatnak minket a sportokkal es cirkuszokkal, meg ilyesfajta dolgokkal, erted, meg azzal, hogy vicik-vacakokat vasarolunk magunknak.  Ocska olcso cuccot Kinabol.  Ezek a jutalmak – kis pavlovi jutalmak, a honap vegen, erted?

 

Mindez elvesz az o vegso profitjukbol, es emiatt kiborulnak, mert ez nem eleg hatekony nekik; es A RENDSZER, AMI  NESOKARA JON – ERTED? – EZEK ABSZOLUT, TELJES HATEKONYSAGOT AKARNAK, AHOL A SZEMELYEK NEM IS FOGNAK MEGSZULETNI, HACSAK NINCS MUNKA A SZAMUKRA [A DOMINANS KISEBBSEG PEDIG CSAK  URALKODIK  ES  ELVEZI  MAGAT.]

 

Hacsak nem tudjak eladni annak az emberi embrionak a testreszeit, es valami hasznot csinalni a befektetesbol, es ime, mi csak mentunk vegig ezen a remsegek musoran az osszes korokon keresztul, es lattuk, hogy embereket elnyomtak, es azok termeszetesen azt csinaltak, hogy ellenalltak, igy hat van egy ero, es minden erovel szemben van egy ugyanakkora, de ellenkezto iranyu ellenero – es akkor termeszetesen, ezek [az elit] kontrollaljak a konfliktust…

 

…hogy elerjek a tervezett kimenetelt, a szinteziset az egesznek, es mielott te meg eszbe kapnal, maris abba az iranyba mentel, amerre ok akartak, hogy mi mind arra  menjunk.

 

MI VAGYUNK A BIRKAK.  ŐK A JO PASZTOROK.  A jo pasztorok megsimogatjak a birkakat.  Nevuk szerint szolitjak oket.  Es a birkak odajonnek hozzajuk, es szeretik oket, mert a birkak nem tudjak, hogy ok mire is vannak e vilagon.  Azt hiszik, hogy ok arra vannak, hogy boldogok legyenek.  Nem tudjak, hogy  --  nem teszik fel azt a kerdest sem, hogy “miert is torodik velunk olyan sokat, miert is beszel hozzank ez a pasztor? – mert a birkak nem tudjak, hogy az o feladatuk az, hogy taplaljak a pasztort, es hasznot hozzanak, amint lenyirjak roluk a gyapjut, erted? – hat ez a jo pasztor.

 

A rossz pasztor kielezi a kest ott a birkacsorda szeme lattara, es lemeszarol egyet, es a tobbi birka megremul es elszalad, ha meglatja ot.  Ezert a jo pasztor öltonyt visel es nyakkendot, es azt mondja: “en megigerem, hogy segitek nektek, ha beleptek valamelyikbe azokbol a kategoriakbol, azokbol az elore elokeszitett rekeszekbol” – es azt mondjatok, hogy “en jobboldali vagyok, en baloldali vagyok, en fenti vagyok en lenti vagyok,” vagy akarmi mas.  Ez az đ szisztemajuk, es ezek oda vezetnek teged, ahova ok azt akarjak hogy menj; ami nem mas, mint a VÁGÓHIDde ezt nem szabad   tudnod, csak amikor már ott vagy.  Szegény gyerekek!  Nem szabad megijeszteni a gyerekeket!

 

Ezert hat azt mondjak nekik, amit a Szabadkomuvesek ugy hivnak, hogy a NEMES  HAZUGSAG.  Es ezek allandoan nemes hazugsagokat mondanak nekunk – “mert hat, nem mondhatjuk meg a nepnek, azoknak a szegeny kis butaknak, mert nem értenék meg,” – igy hat ezek (az elit) sok-sok vitat rendezett ezer eveken keresztul, es sokakra szukseguk volt hogy munkat vegezzenek, mert sok munkaskezre volt szukseg; ezeket tenyesztettek, amig azok gyerekeket produkaltak, es sokasodtak, csuhaj-ripityom, es igen, ezek egesz boldogan rabszolgaskodtak az uraik szamara, es amikor mar tul sok volt beloluk, akkor az elit osszeult es azt mondta: “rendezzunk egy haborut, es irtsuk ki egy reszuket,” es tudod, ezt is csinaltak, es persze valojaban az 1500-as evektol kezdve volt, hogy a Rozsakeresztes [alkimista] mozgalom nyiltan a felszinre tort Angliaban, es akkor kezdodott el az igazi hajtas arra, hogy egy szakertobb modon vezetett tarsadalmat hozzanak letre.

 

Az 1700-as evekben aztan ez igazan beindult azokkal az irokkal, akik az egymas kozott hazasodo elit kozul kerultek ki; mint pl. Charles Galton Darwin.  A  Charles Darwin csaladja csak egyetlen masik csaladdal hazasodott, generaciokon keresztul, es az a Wedgewood csalad volt, a hires angol cserepgyarto Wedgewood-ok; es az o nagyapja ezek kozul hazasodott, es az apja is ezek kozul vett feleseget, es Charles is; es amikor a felsege meghalt, akkor az anyja noveret vette felesegul – egy masik Wedgewood-ot.  Igy hat ezek mind Wedgewood-ok es Darwin-ok voltak osszekeveredve, erted, mig vegul mas kulso vervonalat is behoztak, a Galton-okat – akik szinten egy szep kis banda voltak, akik hittek a lakossagcsokkentesben – igy vegul ott volt nekik, hogy…Charles-nak legalabbis - tiz gyereke volt az elso felesegetol, akikbol nyolc meghalt szuleteskor, a masik ketto elmegyogyintezetekben halt meg, fiatal korban.  Ket egymaskozott hazasodo csalad, latod?

 

De hat ez resze a programnak, amit az elit a Rozsakeresztes mozgalmon keresztul elinditott, amikoris fel kellett epiteniuk egy kozeposztalyt, hogy menedzselje azt ami eljovendo volt, vagyis az iparosodas korat, es a kozeposztaly, az engedelmes kozeposztalybeli emberek, aki maguk is lenezoen tekintenek le azokra az emberekre, akiket epp maguk mogott hagytak, tudod, azokra, akik ott a kupac feneken vannak.  Igy hat a kozeposztaly igen szonobos lett.  Nekik is megvolt a maguk verzioja a Szabadkomuvessegbol.  Nem az a nemesi rend, ami az elitnek volt.  Szoval nekik is volt egy verziojuk, amelyrol nem is tudtak, hogy barmi mas is letezik, kiveve azt, amihez ők csatlakoztak.  Azt gondoltak, hogy “nekem sikerult!  Maszok felfele a hegyen!”  Hahaha.

 

Szoval ez a bolonditasi komedia ment, csak egyre ment -  es persze az 1700-as evekben a Francia Forradalommal egy uj dimenzioja tárult fel ennek, amit lathatunk, es amikor ezek a forradalom soran ezer-meg ezer kozonseges francia parasztot oltek meg, mert ezek nemcsak az elitre mentek, hanem csokkenteni akartak a videki lakossag-tobbletet Franciaorszagban – es ezek barkakba zsufoltak oket es kivontattak a tengerre es felrobbantottak oket – meg hasonlo dolgok.  Csudaszep ez mind – es tudod, ez volt az otletuk egy tudomanyosan iranyitott tarsadalomrol, amit egy intellektualis elit vezet, es ez ment tovabb mindmaig.

 

Mostmar annyifele burokracia iranyit minket, es Nem Kormanyjellegu Szervezetek, csoportok, amik a mi nevunkben beszelnek, megha azt sem tudjuk, kik ezek.  Ez egy olyan vilag, amit “A Termeszetes Rend” iranyit, ahogy ok hivjak, amelyet csak az intellektualis elit vezet – azok, akik a tortenelmen keresztul bizonyitottak, amint H.G.Wells mondta, es azaltal, hogy mekkora vagyont halmozott fel a csaladjuk az evszazadokon keresztul, hogy ők a “természetes elit.”  Ezeknek joga van arra, hogy ellenorizzek, iranyitsak, es uralkodjanak az alacsonyabb rendueket.  Latod, ezek a profanok.  Azok a fickok, akik ott lent a hegy aljánál vannak. Tudod, a fickok, akiket Mozes ott lent hátrahagyott.

 

Es persze, ez a Mozes sztorija.  MOZES NEM VOLT EGY VALODI SZEMELY.  Ez egy mitosz volt, amit Egyiptombol vettek kolcson, azelott meg Indiabol, es ennek semmi koze sincs egy konkret szemelyhez, vagy egy kóborló, rab nephez.  A miszteriumok vallasa szerint Ez “A Termeszetes Rend,” mert az ugynevezett Izraelitak, akik rabszolgak voltak – ezek ma is rabszolgak – ezek ma is lenézett emberek,  ugyhogy a sztoriban, ami egzoterikus [a vallasos Mozes-mese a nepnek] es ugyszinten ezoterikus [a valodi filozofikus jelentese a beavatottaknak], szoval a sztoriban ezek lent vannak a hegy labanal, es villamok vannak es mennydorges koroskorul, ugyhogy csak a felvilagosult ember, erted, az illuminalt, felvilagosult ember mehet fel, az, akiben lélek van.  Latod,  A PROFANOKNAK [A BEAVATATLAN TOMEGNEK]  NINCS LELKE.  EZ A NAGY TITOK, ERTED?  “Ti alantasak vagytok, ti ösztöni lények vagytok” – mondta Pál az Uj Testamentumban.

 

Igy hat a csocselek, akik rabszolgak, es lenyegeben azok is maradnak, hat azok persze ott maradnak lent, mivel ok rabszolgak es butak es ostobak, hat ezek keszitenek egy aranyborjut, mert azoknak az alantas rabszolgaknak kell egy ketlabu, vagy legalabb egy negylabu valami, amit lathatnak, es megerinthetnek.  Nem kell nekik egy isten, vagy valami, amit nem lathatnak, es nem erinthetnek meg.  Ezek valami fizikait akarnak imadni – igy hat Mozes, az illuminalt (a felvilagosult) felmegy a hegyre, fel a fokozatokon keresztul, fel a skalan, hogy beszeljen Istenhez.  O oda ment, ahova a tobbiek nem tudtak utana menni.  Ezt jelenti ez az egesz.  Ez az egyszeru egzoterikus (meseszeru) sztorija az egesznek – es Mozes, persze, egyiptomi nyelven azt jelenti, hogy “GYERMEK.”  Hacsak nem valtok olyanna mint egy gyermek, nem lathatjatok meg a menny birodalmat, erted?  Ramzes (Ra-Mozes) azt jelenti, hogy Ra (napisten) Gyereke.  Tutmozes azt jelenti, hogy Toth (egyiptomi isten) Gyereke, es igy tovabb.

 

Igy hat mi roppant agykontroll (agymosas) alatt álltunk hosszu-hosszu ideig.  Most is az alatt vagyunk; intenziv kontroll alatt, es ismet, a Szabadkomuvesek a sajat publikacioikban azt mondjak nekunk, hogy a Szabadkomuvesek nyomjak azt, hogy legyen egy egyetemes oktatas, hogy ugyanaz az oktatas legyen vilagszerte, hogy szabvanyositsanak minket, hogy egy rakas olyan balfasszá (schmuck) tegyenek,  akik sohasem kerdojelezik meg a valosagot.  Olyanokka, akik elfogadjak a valosagot, ahogyan azt eloadjak nekik a szuletesuktol fogva – es hat ez az, amit a jo menedzseles jelent.  A balfaszok tudatlanok, a buta balfaszok.

 

Amikor latod azokat az embereket, akik kijonnek a foiskolakrol es egyetemekrol, azok viselik a kopenyt – todod, a kopeny mindig fekete, mert az jelkepezei a Szaturnuszt.  Mostmar voroseket hasznalnak.  Eszrevettem, hogy ezek nagyon nepszeruek.  Ugy latom, hogy ezek valojaban lilasvorosek, ami meg tobbet arul el.  Lattam valojaban rozsaszines-voroseket is, ami meg tobbet arul el mindket nem reszere – es ha te egy epitesz vagy akkor ertesz a muszaki rajzok olvasasahoz.

 

Akkor te a dolgokat egyfajta modon maskepp latod, mint mas emberek, mert mas emberek, a legtobb ember csak a homlokzatat latja egy targynak.  Nem latjak annak a kulonbozo nezeteit.  A homloknezetet, a felulnezetet, az oldalnezeteket.  Nem tudjak elkepzelni az agyukban a targy kepet, de az epitesz kepes erre, es persze, amikor viseled azt a kis negyzetes lapos teteju komuveskalapot, amit a regi teglarako komuvesek hasznaltak hogy a fejuk tetejen vigyek fel rajta a teglakat, amint felmasztak a letran – az jelent valamit.  A teglarako komuvesek feltettek ezt a kalapot, es az a negyzet jelent valamit, tudod?  Ez a fej negyzetesitese.  Szoval a kerek fej, a “rolling stone” vagy gurulo ko, az nekik nem termeszetes, es a tokeletesitett fej, az negyzetesitve van.  A Szabadkomuvessegben ugy hivjak ezt, hogy az “ashlar,” [sarokko], es igy az toketesitve van – egyszoval, a termeszet nem volt eleg jo nekik.  Nekik mindent tokeletesiteniuk kell, amit a Teremtes tokeletlenul hagyott.  Na, talald ki, mit jelent ez?  Mindent! – teged is beleertve.

 

Es persze, ha ranezel felulrol ezekre a kis negyzetesitett feju emberekre a kopenyekkel meg ruhakkal, akkor ezt latod.  Akkor latod a negyzetet, es ha a fejet latnad  negyzetes kalap alatt,  akkor el tudod kepzelni a negyzeten belul a kort, a fejet,  a kort a negyzeten belul, es akkor – latod? – akkor ott van kozepen a kor, es ez a kor negyszogesitese.  Latod, ez ezt jelenti – a kor negyszogesiteset.  Az agyad negyszogesiteset.  Egy tegla a falbanes ez ezt jelenti: hogy rad utottek a jovahagyasi belyegzot azok, akik a rendszert iranyitjak, hogy ezek elbutitottak teged, es mostmar eleg ostoba vagy ahhoz, hogy dolgozz az o rendszerukben, es hogy atlapatold nekik a jovedelmed 40-50 szazalekat – latod? 

 

A regi idokben szukseg volt rabszolgahajcsarokra.  A rabszolgahajcsarok elvesznek a profitbol, es ki felugyel a rabszolgahajcsarokra?  Latod, mi mar onkentes rabszolgak vagyunk a penzen keresztul, amirol mi azt hisszuk, hogy az olyan termeszetes, mint a gravitacio, egyszeruen azert, mert az ma a mi idonkben letezik, es ilyen egyszeru az, ahogyan minket kontrollalnak.

 

MI ONKENTES RABSZOLGAK VAGYUNK.  MINKET A SZULETESUNKTOL KEZDVE EGY DOLOGRA TERNINGEZTEK – HOGY DOLGOZZUNK EGY RENDSZERBEN, HOGY TERMELJUNK ES FOGYASSZUNK – es akar termelsz, akar fogyasztasz, mindazokkal a forgalmi adokkal egyutt mindenkepp egy csomo adot fizetsz, es persze, az visszamegy az elithez, amely azt a penzt nagy allami epitkezesekre hasznalja, amiket mi mind allitolag kozossegi beruhazasoknak hivunk; nagy, hatalmas vallalkozasokrol van szo, mint vasut epitese kontinenseken keresztul, es gazmuvek Angliaban, vizmuvek, es utak – es aztan, amikor mindez mar mukodik, es az osszes problemakat kikuszoboltek, akkor eladjak azokat egymasnak bagoert, erted?  Ezt nevezik “feljodesnek,” es az alantas, buta  balfaszok (a schmuck-ok) csak egyre csinaljak tovabb az egeszet.

 

Az emberek lathatjak ezt folyni az evszazadokon keresztul, es Europaban is, ezek a roppant meretu vallalkozasok az adofizetok penzebol epultek fel.  ”Mi a kozjoert dolgozunk, a kozjoert” – es egyszerre, nicsak, egy nap azt mondjak nekunk, hogy “tudjatok, ez nem mehet igy tovabb.”  Ez igy tul koltseges.  Szakertobb profi emberekre van szuksegunk, akiknek profit-motivacioja van arra, hogy velunk torodjenek; egy oszonzore, ami egy valodi hajtoero, amitol a dolgok jol mennek; igy hat arveresre teszik fel a dolgot bagoert, es persze, hogy egy maroknyi elit Szabadkomuves pajti szerzi azt meg, fillerekert.  Hat ez egy igazan szep vilag, ez a “fejlodes utja.”  Ez a vegzet, amit fejlodesnek neveznek.

 

Sohasem definialtak a kozonseg szamara azt, hogy merre is haladunk, és ez nem véletlen ! Habar, torvenyes szempontbol nezve, filmeken es regenyeken, sot meg dalokon keresztul is, elmondjak nekunk, mert ezt ugy hivjak, hogy “elorevetiteses programozas,” mert torvenyesen, torvenyesen ezeknek meg kell mondaniuk nekunk, hogy mit is csinalnak – es folyton ezt teszik, a filmekben, a regenyekben es a zeneben.

 

Plato leirta ezt az egesz technikat.  Ma ezt ugy hivjuk, hogy ez egyfajta indoktrinalas, u.n. “elđrevetitéses programozás,” ami azt jelenti, hogy fikcion vagy barmi mason keresztul mukodik, amikor az ember elvezi magat, mert sunyi modon szorakoztatjak.  Az angol ENTERTAIN (szorakoztat) szoban a “tain” onnan ered, hogy az azt jelenti, hogy “tin,” vagyis “fedő.”  Amikor minket a (valodi szandekot elfedő) fedő alatt szorakoztatnak, akkor az agyunknak a kritikus elemző resze nem mukodik (mert ez ugyebar, “csak mese”), es amikor ez nem mukodik, akkor nem vagyunk tudataban annak, hogy epp letoltenek az agyunkba valamit, mint ahogy azt a szamitogepet, es igy hasznaljak az osszes kis ravasz erzelmi technikakat, amikoris mi egyutterzunk egy hossel, vagy hosnovel, meg az osszes koztes emberekkel, akkor, ha egyszer elkezdesz egyutterezni a karakterekkel, akkor behuztak teged a csobe, mert akkor el tudnak teged vezetni akarmerre, barmit csinal is az a szereplo, mindaddig amit egyutterzel vele egy kicsit, akkor utana azt a kicsit kibovitik sokkal nagyobbra, es elvisznek teged erzelmileg oda ahova ok akarjak (a szereplon keresztul) – es igy, amikor a valodi dolgok elkezdenek megtortenni az eletedben, akkor te azt mondod, hogy “hat, en azt hiszem, ez valahogy ismeros nekem,” – es nem tiltakozol ellene, mert azt gondolod, hogy “hat, azt hiszem, ez az egyeduli irany amibe mehetunk a tarsadalomban ezen az adott teruleten; azt hiszem, ez a termeszetes fejlodes,” dehat akkorra a te agyad mar elo volt keszitve, mert ezek a fickok a Pasztorok, tudod?  Ezeknek van egy masik banda rabszolgajuk es tudosuk, akik nekik dolgoznak; es ezek csinaljak ezt az agymosasi biznisszt, es ezek ugyszolvan “megmuvelik” az agyunkat.

 

Eloszoris, ezek tudjak, hogy ezen a mezon (a kozonseg agyaban) milyen noveny akarnak noveszteni, hogy milyen termest akarnak, milyen magasra, es mennyit – es tudod, ezek eloszor elokeszitik a talajt  Kivagjak a bokrokat, a gazt.  Megboronaljak.  Elvegzik az osszes talajmunkakat, es azutan elvetik a magot, es figyelik amint az novekedik, erted, es gondozzak.

 

Figyeld csak meg, mit csinalnak az agyaddal, elokeszitven azt minden fobb esemenyre, ami csak tortenni fog az eletedben – minden egyes fobb esemenyre.  Latni fogod ezt az osszes filmekben, kulonosen manapsag es azelott ez elsosorban regenyekben volt es szindarabokban, meg operett-hallokban, stb., de ma ez mindenkinek a TV-jeben van.  A TV-ben, az egyszemu keszulekben, ami a Lucifer szeme, vagy a Ra szeme, tudod?  Ez a “Tell Levi Sion.” (angolul: mondd, hogy Levi, Sion) – es aztan egyenesen beled programozzak ezt a szorakoztatason keresztul, es aztan latod azt mind megtortenni az eletedben, es akkor azt gondolod, hogy “hat, en azt hiszem, hogy ez oke; ez valahogy termeszetesnek tunik, nem?”   Es ennel tovabb nem is gondolsz.  De honnan jott az otlet egyaltalan?  Azt eladjak neked a szorakoztatason keresztul, es ez a szorakoztatas fo celja. 

 

Ez nem arra van, hogy te csak ulj es zene szoljon neked, amig te a fuvet ragod, mint egy jo kis birka.  Ez arra van, hogy beprogramozzon teged, es ezert van, hogy SOK-SOK stex kell ahhoz, hogy bejuthass a szorakoztato iparba.  SOK-SOK love, es neked kvalifikaltnak kell lenned, vagyis egy nagyon magas szintu Szabadkomuvesenek, aki betéve tudja a kottát,  mint ők mondják, mert ezek oda nem engedhetnek be akármilyen Tudomisén Józsit. 

 

Plato mondta ezer evekkel ezelott, hogy “A KULTURAT FENT KREALJAK, ES UGY DOBJAK AZT LE ODA A NEPNEK.”  Tudod, nekunk azt tanitjak, hogy minden lentrol a neptol jon, es elhervad, vagy viragzik, vagy hogy dudvak nonek benne – de ez nem igaz, mert ezek (az elit) nem engedhetik meg, hogy barmi is lentrol (az alapoktol, a neptol jojjon), mert az nem az o tervuk szerint van; ezek sohasem tudhatjak elore, hogy milyen elore nem latott kovetkezmenyei lehetnek a legegyszerubb, latszolag artatlan dolgoknak, hogy mit idezhetnek azok elo – tudod, a tovabb gyuruzo hatas, es hogy mire lehet az hatassal, es igy tovabb.  Igy minden fentrol jon le ebben a kultura-krealasi biznisszben, es ez mindig is igy volt a civilizacioban.  Hogy valaha mi is volt a “normalis,” arrol fogalmunk sincs. 

 

Ezeknek a figuraknak a megjelenese elott, az o szisztemajukkal, a regi penzrendszerukkel, a nepbolonditasukkal, tudod – a papsagokkal es az arukereskedelemmel, meg az uralkodokkal.  Az uralkodo (angolul) az ugyanaz a szo, mint a vonalzo, amit az iskolaban hasznalsz.  Minden a vilagon, minden Szabadkomuves terminologia.  A “cane” (nadpalca) ugyanez a dolog.  Ez papot jelent, es egyben epitomestert is.  Cain (Kain) volt az elso kezmuves, az elso tudos, aki fembol keszitett dolgokat, stb., es fegyvereket.  Es ott van neked a vonalzo (uralkodo) is.  Regen a nadszalat is hasznaltak a Kozep-Keleten, hogy vonalzot  (uralkodot)  csinaljanak beloluk.

 

Igy hat ezek uralkodnak rajtunk, es megmernek minket, latod, es egy jo uralkodo megmér téged a merlegen, mint ok mondjak – es ha konnyunek talaltattal, akkor nem kellesz nekik, mert ezek hatekonysagot akarnak, es ebbe az iranyba megyunk ma, a teljes hatekonysag fele: “iskolazas es munka,” “iskolazas es munka.”

 

Namarmost, ha figyelsz arra, hogy mirol beszel az elit, ha valaha kozejuk keveredsz, akkor hallod - akkor hallod, amint igen nyiltan megvitatjak ezt a fajta cuccot.  “O, az embereknek szukseguk van rank –a tomegeknek, a parasztoknak a profanoknak.  Ezeknek szukseguk van rank.” Olyan ez, mintha azt mondanak, hogy a mezei egereknek szukseguk van a héjára – és ilymódon ezek valahogy megmagyarazzak ezt az ertelmetlen hulyeseget.

 

Ezek sohasem kepesek becsuletesen tekinteni sajat magukra, mert a jo pszichopatak erre nem kepesek.  Ezek az egojukbol [hiu nagyravagyasbol] elnek, a szuper egobol.  Ezert  PSZICHOPATAK ezek, es ezek mindenen keresztul tortetnek, tekintet nelkul arra, hogy mik annak a kovetkezmenyei barki masra nezve korulottuk, mert nincs bennuk egyutterzes vagy szanalom  masok irant. Most egyelore meg kepesek egyuttmukodni, mindaddig, amig egy kozos cel iranyaba tortetnek, es ezek egymas kozott megosztjak a zsakmanyt; de nyilvan eljon majd az ido, amikor ezek, mint jo pszichopatak, egymas torkanak esnek, es vegul eljon a nap, amikor a vilag tronusara vetik a szemuket, es mindegyikuk azt akarja, hogy az o neve legyen  kobe vesve, mint ahogy ezek a fickok mindig akarjak.  Egy szobrot akar midegyik, es a nevét, kobe vesve, hogy o az egesz foldgolyo elso kiralya. Es mind idegesen harapdálják a zablat, hogy ezt a cimet megszerezzek.  Igy hat az egyuttmukodes nem fog orokke tartani.  Ez persze nem sokat segit a tomegeknek, mert idokozben oket “leépitik.”

 

Nepessegcsokkentesi konferenciakat rendeztek Angliaban mar a Thomas Malthus idejen, az 1700-as evekben, es ott annak a modszereit vitattak meg, hogy hogyan kell leepiteni a felesleges embereket betegseggel, vagy hogy mocsaras, egeszsegtelen teruletekre epitenek lakotelepeket. Vagyishat,  olyasmit, mint amit az amerikai indianokkal csinaltunk.  Olyan helyekre tettek oket, ahol nem tudtak jol taplalkozni, es a klima nem volt a legjobb, es mocsarakhoz, hogy szunyogok legyenek ott, miegymas – es akkor jarvanyok tornek ki (sot, meg himlovel fertozott takarokat is adtak nekik “jotekonysagbol,” ami europai betegseg volt, es az indianoknak nem volt ellene semmi immunitasa), sot, Malthus alatt kidolgoztak azt, hogy szegenyhazakat hoztak letre, ahova behajitottak azokat, tudod, akik anyagilag tonkrementek, vagy ha penzzel tartoztal, mert nem tudtad kifizetni a lakbert, mint ahogy az sok emberrel megtortent.  Angliaban es Europaban ezek peldaul berbe adtak lakasokat, es ha valakinek nem volt penze, akkor behajitottak az adosok bortonebe, ami, mellesleg, szinten penzbe kerult neki.  Azt hozzaadtak a tartozasahoz, es akkor kirugtak azt az embert a szegenyhazba, ahol kenyszermunkara fogtak, amig meg nem halt – es az emberek nem huztak sokaig ott.  A szegenyhazban a legtobb no es gyerek legfeljebb hat honapig birta, es ezt ugy neveztek, mint egy hatekony modjat annak, hogy megszabaduljanak a SZEGENY SZERENCSETLENEKTOL, amint ok hivtak ezeket. 

 

Ez a  VALODI  TORTENELEM,  ami nincs elrejtve, ha meg akarod talalni. Ez nem egy szep drama, mint egy dokumentalt dramai sztori, mint pl. a TV-ben az Ann of Green Gables [ez egy nepszeru kanadai regeny es TV sorozat volt a videki eletrol].   Ezt az ocskasagot etetik az emberekkel, mert manapsag az emberek a tortenelmuk nagy reszet a romantikus regenyekbol es ilyesmi cuccokbol tanuljak.  De semmi romantikus nem volt az 1700-as, 1800-as, vagy az 1900-as evekben.  A legtobb ember szamara ez egy remsegek musora volt, es azt a remsegek musorat nemileg enyhitettek egy idore, mert a legnagyobb valtozas - vagyis a “Nagy Mu” befejezese - most kezd lathatova valni a horizonton.

 

Tudjak, arrol a Nagy Murol van szo, ami 4500 evvel Krisztus Elott kezdodott - vagy valami ilyesmi – amikoris ezek ugy kepzeltek el magukat, hogy ok iranyitjak a vilagot, meghozza tudomanyos modon. A “termesztes rend” szerint, ahol a butak, azok egyszeruen nem fognak letezni tobbe, mert ok tul butak, es ahol nem lesz tobbe szabad gondolkodas vagy szabad velemeny, es lathatjuk ezt mind ma, azzal az osszes politikai  korrektseggel, meg az ilyesfajta cuccal, amit lenyomnak a torkunkon.  Ezt epp a napjainkban  helyezik ervenybe, es sajnos, az emberek maguk az onmaguk legnagyobb ellensegei.

 

Olyan ez, mint a “Matrix One” cimu film, mert ezek a Matrix filmben megmutatjak nekunk, tudod, minthogy ezeket a filmeket maga az elit adta nekunk, es az emberek zajosan unneplik a fickot [a foszereplot], es azt gondoljak, hogy ez a  Jo Srac, de tudod, ezek teljesen osszezavarjak a nezoket.  Ezek sajatmagukrol beszelnek ott.  Az “Uj Ember,” Neil Anderson – Andros, es gorogul Andros, az “ember,” – Neil ANDERSON.  Az uj EMBERFIA.  Az uj Messias.  Az Uj Messias.  A Szuperman, azzal az osszes szuper-erovel.  Latod, innen ered a Szuperman.  A szuper-erokkel. Hat ez a szuperman megy at a kovetkezo korszakba.  Es akik nem tudjak ezt elerni, azokat nem engedik tovabb a kovetkezo korszakba, es ez nem veletlen, mert ez azonos, az europai elitnek a Szabadkomuvessege.  Ez nem veletlen!  Ez azonos a Hinduista teologiaval.  A Kasztrendszerrel.

 

A Hinduizmusban az van, hogy a korok vegen azok, akik meltatlanok arra, hogy a kovetkezo korba tovabb menjenek, azoknak el kell pusztulnia; azokat nem engedik be a kovekezo korba – es most lathatjuk az egek nagymeretu permetezeset.  Lathatjuk az osszes oltasokat, amiket kiosztanak az embereknek, es az emberek betegebbek lesznek.  Mostmar megjelent a kamaszkori [sot, ujabb radio hirek szerint, a kisgyerekkori] koszveny is.  Egyre tobb oltas van, es megy az osszes propaganda a TV-ben, amit rank eroltetnek a “Torveny” sorozatokkal – mindig a torvenyrol beszelnek – es ezek mindig torvennyel vagy korhazakkal foglalkozo sorozatok es dramak, es detektivek, es DNA (genetikai) vizsgalatok, meg minden ilyen cucc.  Treningeznek minket, latod?

 

Ez [a torveny, korhaz, rendorseg, stb TV-sorozatok] mind propaganda, hogy mi ENGEDELMESKEDJUNK  ezeknek a HATOSAGOKNAK,  ezeknek a specialistaknak. Torveny, orvostudomany, es a birosagok, es tudomany, DNA (genetika), es tudomanyos modszerek arra, hogy dolgokat megfejtsenek, latod?  Ez egy trening arra, hogy fogadd el ezt, hogy ez a termeszetes rend, pedig ennek semmi koze a valosaghoz.  Semmi koze a valosaghoz – de ez jo szorakoztatas, es jo programozasa a nepnek egy olyan cel iranyaba, ami nekik meg csak az eszukbe sem jut,  mert a nepet nem tanitottak meg arra, hogy gondolkozzon, erted? – ŐKET EPP ARRA TANITOTTAK, HOGY NE GONDOKOZZANAK [hanem bizzanak mindent a “szakertokre”].  Hat ERRE  OKTATNAK  MINKET.

 

Az elso dolog, amit az iskolaban megtanitanak, az, hogy “ismeteld utanam.”  Ha elismetled utanam, akkor kapsz egy kis aranycsillagot, es ha nem ismetled utanam… es ha nagyon jo vagy az ismetlesben, akkor az emberek azt mondjak, hogy okos vagy.  De ennek semmi koze az okossaghoz.  Ismetelni, az nem mas, mint egy jo papagaj.  Utanam mondani ugyanazt, az egy jo papagaj.  De ezek ezt akarjak, mert akkor megkapod a minosegi jovahagyasi belyegzot.  Negyszogesitettek a fejedet.  Mostmar termeszetellenes vagy.  Mostmar eleg ostoba vagy ahhoz, hogy bekerulj az o rendszerukbe.  Hat ez a valodi rendszer, latod, amiben elunk.

 

Ez igazan mulatsagos.  Tragikomikus, mert ezek nem mondhatjak meg a nepnek, hogy “mi gyilkolunk titeket.”  Ezt nem mondhatjak meg nekik.  Nem mondod meg a gyerekeknek, hogy mit csinalsz veluk – azok a szegenykek nem értenék meg. Szegeny kis aranyoskak; ezek nem ertenek meg.  Ugyanezt tlaljuk az Afrikanerekkel Afrikaban.  Igy beszeltek a feketekrol.  Latod, ezeken nem lehet segiteni, mert ezek tenyleg szinte gyerekek. Ezeknek egy gyermekes mentalitasuk van, igy hat nem lehetsz veluk egyenesen oszinte.  Hat igy kezel az elit mindannyiunkat.

 

Az elit szamara a kinai parasztok nem alabbvaloak, mint az europai parasztok, vagy az amerikaiak; mert ezek hisznek az elit kitenyesztesben, es igy minden orszagnak az elit tenyesztoi uralkodnak abban az orszagban; ezert ez mind egy nagy klub.  Bizonyitottad az ertekedet, hogy erdemes vagy arra hogy hozzank csatlakozz [pl. egy billios vagyont hordtal vagy raboltal ossze, vagy ugy teszel, mint Lord Gorbacsov elvtars, es akkor befogadunk]. “Erdemes vagy” – mint azt a Szabadkomuvessegben mondjak.

 

A masodik generacios Szabadkomuvesek vagy az elso generaciosok nem juthatnak fel nagyon magasra, hacsak nem vesznek felesegul egy Eastern Star [Keleti Csillag noi paholybol jovo] holgyemenyt [aki mar ki van tenyesztve es a Szabadkomuves feleseg feladataira felnevelve] es nem nevelsz fel egy fiut [ebbol a hazassagbol].  Egy utodot.  Egy specialis utodot, mert ez egy tenyesz-program.  Megtalalhato ez a Rozsakeresztesek konyveiben, ahol huncut modon utalnak erre a nagyon butaknak, mert ennek az a celja, hogy felszedjek ezekbe a tarsasagokba a nagyon butakat – es ezek majd keresztul esnek egymason, amint magyarazzak neked, hogy a kivalasztas, a kivalasztas, az nagyon fontos.

 

KIVALASZTASOS KITENYESZTES az, amit ezek akarnak; es hogy “ne hagyd a fej also reszenek, hogy az uralkodjon a felso reszen” – ezt mondjak azoknak a ferfiaknak, es nem mindenki erti meg ezt.  Ezert van, hogy ezt mindig az illeto nyelvén mondjak.  Igy hat ez egy tenyeszprogram, es egy elso generacios Szabadkomuves nem juthat fel irto magasra – talan a 32-ik fokozatig a Skot Ritualeban – de ha az illeto felesegul vesz egy Keleti Csillagot, akit szinten egy par generacion keresztul tenyesztettek ki, akkor az utodjuk mar feljebb mehet – mert ez mar egy Szabadkomuvesnek a fia; es akkor a harmadik generacio mar ennel sokkal magasabbra mehet fel.  Igy hat egy felefele valo kitenyesztes van, kivalasztasos kitenyesztesen keresztul, es ezeknek azon az o szintjukon valasztottak ki a felesegeiket, eppugy, mint ahogy a nemessegnek, a ferfiaknak a felesegeit mindig is kivalasztottak.

 

Aztan hogy az illeto mit csinal a szabad idejeben, amikor epp nem izel (tenyeszt) a felesegevel, az ora tartozik, mindaddig, amig fenntartank egy jo gazdag eletstilust.  A no is azt csinal, amit akar, es a ferj is azt csinal, amit akar.  Nincs ott szerelem.  A  SZERELEM  valami olyan, ami EGY ELEGGE  UJ  DOLOG, es amit ugy reklamoztak es adtak el a kozonsegnek, mert az emberek a multban, meg az alacsonyabb tarsadalmi rangokban is, szuksegbol hazasodtak.  Ferfiak es nok – ezeknek nemigen volt jo eletuk, egyiknek sem.

 

Amikor a Normandok…

 

…szoval, amikor a Normandok bevezettek ezt a csodalatos foldesuri (Lord) rendszert Angliaban [ami mellesleg nemcsak Normand-Viking volt, hanem a Kozep-Keleten is ugyanez volt mar a bibliai idokben is], ezt az uri rendszert a nep felett, es akik a kiralynak alarendelt es feleskudott huberurak voltak, tudod, a fo Chutzpah-nak [fomuftinak], es akkor ott voltak a lordok, es aalattuk a foldesurak, es az alsobb foldesurak, es a parasztok, tudod – es ezeknek mindnek megvoltak a maguk teruletei, ami felett orkodtek, es amit hasznaltak.  A parasztsagot adtak-vettek a folddel egyutt, es angolul ezeknek a nevet “jobbagyra” valtoztattak.

 

Nem tetszett nekik a “rabszolga” elnevezes, mert vegulis, az egy kereszteny orszag volt, es tudod, ezt nem lehetett igy beirni a tortenelemkonyvekbe, igy hat elneveztek oket “jobbagynak.”  Igy tobb mint kilencven szazaleka a lakossagnak jobbagy volt, tudod, es ezeket adtak es vettek a folddel.  Ez a Normand invazioval kezdodott, akik a civilizaciot hoztak Europaba.  Ez ugyanaz a civilizacio, ami az emberek lemeszarlasaval mukodik.  Es penzugyileg is nagymeretekben finansziroztak.  Sok-sok evig epitettek fel mindezt, es roppant szervezes es hadi szallitas is hozzatartozott a tengeren es szarazfoldon, es ez sokkal nagyobb volt idoben es koltsegben, mint a Masodik Vilaghaboru.

 

Igy hat egy osregi rendszer valosult meg itt, sulyosan megtamogatva, es ez egy “muszaj” volt.  EZEKNEK MINDENT MEG KELLETT HODITANIUK, ES KIKUSZOBOLNI MINDEN ELLENALLAST, AMIT EZEK MEG IS TETTEK – es ezek rettenetes uralkodok voltak.  Inhumanusak voltak. Rettenetesen inhumanusak.

 

Igy hat bejottek a Normandok, es tudod, letrehoztak a “Doomsday Book” (Vilagvege Konyvet).  A Doomsday Book egy leletara volt mindennek, amijuk csak volt. Mindennek, ami a kiralye volt, es ebben benne voltak az emberek, az elo allatok, a hazak, a gyerekek, a csirkek, minden.  Ez egy teljes leletara volt az egesz orszagnak, a foldnek, ami a kiralye volt, es nem volt ebben semmi uj, mert ugyanez a rendszer volt Egyiptomban is – ez egyaltalan nem volt uj, mert a Normandoke is egy lord (uri) rendszer volt.  Az ur, a lord elhelyezte a fiat egy rokonnal, egy nagybacsinal, vagy ilyesminel, tudod, egy masik lordnal, es ott megtanitottak neki a lovagsag rendjet-modjat, a rokon altal.  Ez volt a hagyomany a Normandoknal.

 

Ha visszaugrunk a Faraokhoz, hat azok ugyanezt a dolgot csinaltak, mert az o idosebb fiukat is elkuldtek egy mas “satrafatusba” (egy masik videki uralkodohoz, vagyis, satrafahoz), es ezeket ugy hivtak, hogy “kis hercegek,” es a satrafatusban, amint felneveltek oket , es megtanitottak nekik, hogyan kell nemesnek es harcosnak lenni, vagyis, lovagnak lenni.  Ugyanaz a banda, vegig az egesz tortenelmen.  Ugyanazok a modszerek.  Penz, papsagok, hatalom, meszarlasok, hadseregek – es a nepnek termelnie kellett.

 

Nos, a Normandok hagyták, hogy a parasztok megtartsák úgy talán 40-60 százalékát a termésuknek, és akkoriban még nem volt intenzív farming.  Nem volt nekik az a magas fokú technikájuk mint ma, így a termés gyakran nem volt szornyű nagy, de az úr, a lord elvette 40 vagy 60 százalékát a termésüknek, és eleget tartott meg ebből sajátmagának és a hadseregének, és eladta a maradékot haszonert, aztán a profitot meg kellett osztania mindazokkal akik felette voltak, fel egészen a királyig, aki legfelül volt.

 

EZ EGY IGAZI MAFFIA RENDSZER VOLT.  EZ VOLT A LEGSZERVEZETTEBB BANDA AZ EGÉSZ FOLDKEREKSÉGEN.  EZ EGY BANDA RENDSZER VOLT.

 

Igy hát ezt a Normandok kezdték el.  Nos, ma, ha mindezt végig kiszámítjuk, akkor, ha dolgozunk, akkor az összes adókkal és a rejtett adókkal meg egyebekkel, a vásárlási adókkal és jövedelemadókkal és tulajdon-adókkal együtt ennél többet fizetünk ma, és ezeknek nem kell már a hadsereget körbe küldeni az erdőbe és az embereket legyilkolni vagy erőszakkal kiverni belőlük az adót, érted, mert mi ezt önként tesszük, mert arra vagyunk tréningezve, hogy önként tegyük.  Minket már jobban tréningeztek.

 

MA MI ÖNKÉNTES RABSZOLGÁK VAGYUNK.

 

Namármost, az emberek – egyes emberek; és ennek a rendszernek itt sokféle oldala van; és a mai előadásban én valójában a fizikai oldaláról beszélek a dolgoknak.  A dolgok egyes részének.  Ez hihetetlenul ravasz, ez az egész.  Ezt úgy csinálják, hogy tudományokat használnak, amiket a nagyközönségnek nem tanítanak.  Az agykontrolláló manipulálásról van szó.

 

Ezek tökéletesen ismerik az áldozatukat.  Ezek a tökéletes ragadozók.  Ezért vanak a címereiken ezek az összes ragadozó állatok [sas, oroszlán], és Albert Pike Nagymester, a Skót Szabadköművesség Nagy Pápája az 1800-as években azt mondta, hogy: “ne  restelld a termeszetet,” es aztan a tovabbiakban elmondja a kulonbozo allatokat, tudod, amelyek vadasznak.  Masszoval, ok nem szegyellik, ha oket ragadozoknak hivjak – es ez az o termesztes rendszeruk.

 

Persze ott legalul legalul, a chmuck buta balfaszok ott legalul, azok a Kek Paholyokba es az 1,2,3 fokozatokba mennek, es azt hiszik: “nekem sikerult,” tudod, es ezek a fickok valojaban csak kis szoposok, akik korbe jarnak es jotekonysagra gyujtenek penzt.  Ez a fedezek azoknak a fickoknak, akik ott fent vannak.  Ezaltal nekik erenyeik vannak. Ezeknek egyszeriben erenyeik vannak.

 

Mostmar ezek abban tetszelegnek, hogy ok segiteni akarnak az embereken, mint ok mondjak – potyakat kapva kozben a sziszteman keresztul.  Ugyogy, igen, az egyik oldalon tiszta tudomany van; az emberi termeszet tokeletes megertese.  Mindenfele fajta emberi termeszet megertese, a tokeletes ismerete.

 

Semmi sincs uj a nap alatt, mint ok mondjak.  De persze, ott van emogott a vallas is, es ezeknek a vallasa, egy bizonyos szinten, mondhatnam, nagyonis Darwin-jellegu.  Darwin csak felkarolta azt, amit ok maguk mar tobbezer ev ota hittek.

 

Es a “2001” cimu filmben Arthur C. Clarke, egy nagyon magas szintu Szabadkomuves megadja nekunk a Magas Szabadkomuvesseg kituzott tervet. Nem azt az alacsony szintu balfasz-Szabadkomuvesseget, hanem a magas szintu cuccot.  Megadja nekunk a kituzott tervet, es a filozofiajukat, es a vallasukat is ebben a filmben, es akkor ott a “2001” cimu film kezdeten, amit az 1960-as evekben csinaltak, ezek mutatnak nekunk a majomembert, tudod, az allitolagos szőrös fickokat, es a szőrös fickók meg vannak ijedve a sötötben, es bemennek a barlangjaikba ejjelre, es reggel atmennek a vizesgodorhoz, es talakoznak ezzel a masik mahjomember-torzzsel, es razzak az okleiket egymasra, meg ilyesmi, es keresztulmennek egy kis tancon – egy Szabadkomuves tancon, es azutan isznak meg egyet es szetszelednek kulonobozo iranyokba; es ez orokosen igy ment, es kis szekvenciak vannak koroskorul, amint megmutatjak ezt nekunk, es ennek egy nagy resze, tudod, az resze az o vallásuknak.

 

Kesobb majd megerted mindezt, es igy ott van fa es bokrok, amik egy nagy kigyo alakjat oltik, tudod, es egy nehany emblema – ezek valojaban Szabadkomuves emblemak, erosen, magas szintu okkult embelmak, es ezeket vegig mind lathatjuk – es habar a sztori vegulis kimegy az urbe, az ezekkel a barlanglako osemberekkel kezdodik, es egy obeliszk ereszkedik le.  Ott van ez a nagy, fekete obeliszk.

 

A konyvben [amibol a film keszult] tobb reszlet van, mert az obeliszk probara teszi az osembereket egyenkent, annak alapjan, ahogy azok korbe ugralnak, meg minden, es kiprobara oket, hogy meglassa, melyikuk a legdorzsoltebb, es kivalaszt egyet kozuluk, es egy nap a vizesgodornel, ahelyett, hogy az okluket raznak es orditoznanak, es innanak megegyet es hazamennének, az egyikuk felkap egy csontot, mert a Szabadkomuvesseg imadja a koponyat es a keresztbe tett labszarcsontokat, a kaloz-zaszlot, erted?  Felkapja a combcsontot, es bezuzza az ellensege fejet ott a vizesgodornel, es megoli, es ez azt mondja nekunk, hogy ez az ero joga.  Az erđ joga.  Az, aki öl, az felsđbbrendü – haha - mikozben nekunk azt a vallast adjak, hogy legyunk szelidek es jamborak. De sajatmaguknak egy masfele vallast tanitanak.

 

Fejlodes. Tudod, ezeknek van egy dolog, amit ugy hivnak, hogy “feljodes.”  Ezek gyulolik azt, amit ugy neveznek, hogy “staglano civilizacio,” vagy allo civilizacio – nem, ezek mindenaron fejodest akarnak, es a fejlodest az o szamukra azok csinaljak, akik hajlandok gyilkolni, es az ilyen szemelyelbol lesz a legnagyobb chutzpah (fomufti), vagyis a Kiraly.  A majomemberek kiralya – es ettol a ponttol a a film a jovobe ugrik, a 2001-es evbe…

 

… es aztan egy urbeli utazas van, allitolag az obeliszk nyomaban, amit korabban kiastak. Vegulis a Jupiteren kotnek ki, de ez az egesz mind okkult.  Semmi koze nincs az urutazashoz.  Van benne egy Szabadkomuves felavatasi ceremonia is.  Lathatjuk a HAL nevu szamitogepet az urhajo fedelzeten, amely a Jupiter fele megy.  A szamitogep megol kettot a fickok kozul akik vele vannak, aztan megprobalja megolni a harmadik fickot is, es az tuljar a szamitogep eszen, es kikapcsolja, ami azt jelenti, hogy o legyozte az osszes termesztei torvenyeket.

 

HAL, az a nap, tudod, mint HALOGEN.  HAL-CEON.  HAL – es H-A-L, ha az ezen betuket koveto szomszedos betuket vesszuk az ABC-ben (a Szabadkomuvesek allandoan ilyen kis rejtjelezesi jatekokat jatszanak), akkor azt kapjuk, hogy IBM, latod?  Es ha kimondod, akkor az I beam (áj bím, vagyis angolul: “én sugárzok”) – en sugarzok a szemembol, a Ra napisten szemebol.  A szembol valo sugarzas [a kiklopsz-szembol, a Mindent Lato Szembol], ami ott van a piramis es annak a csucskove kozott.

 

Igy hat  (a filmben)  mindent megmutatnak nekunk.  Nem kell, hogy az emberek megertsek [mert a Szabadkomuvesek azt sajat maguknak keszitettek, azoknak, akik “ertenek a szobol es a jelekbol”].  Csak az a szandek, hogy az emberek azt higgyek, hogy ertik – mint akarmi egyebet, ami ezekben a filmekben kijon; az emberek csak ragcsaljak az o… akarmijuket, mikozben jonnek ki a mozibol, es azt gondoljak, hogy “-o, ez egy jo kis film volt; mi a kovetkezo mozi?”  Fogalmuk sincs, hogy az egesz mit jelent.

 

Es azutan a “2010” cimu film, ami ennek a filmnek a folytatasa, azt mutatjak meg, hogy minek kell majd tortennie; 2010-ben [az USA es a Szovjetek osszeolelkeznek, es letrejon a fasiszta vilagallam], ugyhogy vegulis ez a ficko aki legyozte a szamitogepet (es igy szimbolikusan a termeszeti torvenyeket), ott marad, tudod, es a kovetkezo filmben o mar idotol fuggetlen, nincs eletkora, mivel istenne valt, mert legyozte HALCEON-t, tudod, a napot, a termeszet rendjet, es legyozte az osszes torvenyeket, ugyhogy istenne valt, es egy uj nap jelenik meg az egen, de “mint az egben, ugy a foldon is,” ezert hat egy uj nap jelenik meg a foldon is.  Egy messias, egy olyan leny, egy olyan szemely, nevezzuk a akarminek.  Akkor ezek [a Jedik, lazadok, akik egy Kozmukus Federciot epintenek] odahozzak nekunk az Erot, jo nagy huhoval, felhajtassal es trombitaszoval, abban biztos vagyok.

 

De elmondjak nekunk az o szisztemajukat.  Megmutatjak nekunk az o vallasukat az evoluciorol, ami az o hituk szerint mind fizikai, mind szellemi, mert ezek hisznak a reinkarnacioban, de nem hiszik, hogy mindenki reinkarnalodik. Tudod, egy egesz teologia van emogott, es habar ezek, ahogy ok mondjak, az “alantasabbakat” is arra biztatjak, hogy ebben higgyenek. Ezeknek egy masfele hituk van a sajatmaguk szamara, egy specialis hit.  Nos, termeszetesen, ez egy specialis rend.  Es ez nem jar mindenkinek.  Igy hat, ott van a fizikai egymaskozti hazasodas, ami rettentoen, rettentoen fontos nekik, mert mindhatnank, ez resze a szellemi (szpiritualis) ujracirkulaltatasnak, ugyanazoknal a dinasztiaknal a dinasztiakon belul, es ok azt allitjak, hogy ez erot es intellektust ad nekik, es a jogot, hogy ok uralkodjanak, stb., es ezek adjak nekunk a vallasokat is.

 

A vallas arra van, hogy megkössön; lekosson es megkosson.  Ez megkoti az agyunkat.  Amikor az ember meg van kotve, akkor nem gondokodhat szabadon [a Szentiras szerint mar a bunos gondolat is Bun], es nekunk azt mondjak, hogy szabadok vagyunk, es igy kompenzaljak ezt.  Azt mondjak nekunk, hogy szabadok vagyunk, mikozben megnyomoritanak minket a szuletesunktol fogva belenk sulykolt indoktrinalassal. 

 

Es most kerulunk abba a fazisba, amikor ezek mar szo szerint kijelentik, hogy mi is a kormany szerepe.  A tudomanyos, intezmenyes elit, burokracia ez, amely mindannyiunkat iranit, tudod?  Massziv burokracia.  Lenin beszelt errol, mert o ezt mint beavatott, tudta.  Ot ugyanazok a fickok krealtak

 

Ezek a fickok hozzak letre az osszes szembenallo eroket.  Nem lehet fejlodest elerni, csak ha vannak szemben allo ellenfelek, akik harcolnak egymassal, mert igy lehet az anyagot felkavarni [erre csinalta a Nyugat a “felkavarast,” a kommunizmus is].  Fel kell kavarni a vilagot.  Nem lehet az, hogy egy torveny egy adott iranyba menjen akadaly nelkul, mert amellett, hogy abban nincs semmi izgalmas, a helyzet az, hogy az nem is lehet sikeres.

 

Kell, hogy a kozonseg egyutt menjen a dologgal, igy hat szukseg van ellenzekekre.  Igy odaadjak nekunk az osszes ellenzekeket, tudud, es azok nem ugy jonnek letre, hogy az emberek arra akarnak menni, hanem olyan ez, mint a ket  juhaszkutya – az egyik az egyik oldalrol ugat, a masik a masikrol, es a birkak a ketto kozott abba az iranyba mennek, amerre kell.  Ha csak egy juhaszkutyaval probalnak ezt meg, akkor a birkak mindenfele iranyban szetszaladnanak.  Igazan ugyes medoldas, nem?

 

Igy hat ezek az osszes korokon keresztul pasztorokat adnak nekunk, es ezeknek ott van a horgas pasztorbotja (angolul: “crook”, ami azt jelenti, hogy horog, es azt is, hogy “csalo:"), hogy visszahuzzak vele a(z elbitangolo birka)  embereket. Innen (a horgas pasztorbot szavabol, ami egyben csalot is jelent) szarmazik a  crook, vagyis a “csalo” szo.  EZEK OTT FENT CSALÓK, ES EZEK BUSZKEK ERRE.

 

Es ott vannak nekunk a napistenek az osszes korokon keresztul, es ott vannak a Máriák az osszes korokon keresztul, tudod – es szuzek; ezek mindig szuzek, es, es persze annyi napisten van vegig az osszes korokon, akik visszajarnak, es ugyanazt a szoveget mondjak nekunk, es ezek kereszteken halnak meg – ezek mindig kereszteken halnak meg, mert tudod, a nap keresztul megy a meridian pontokon, es igy tovabb, es a nap akkor van a legmagasabb pontjan, akikor keresztul megy, es igy ott van nekunk a nap keresztje, es MINKET HATALMASAN BEBOLONDITOTTAK.  Mi meg harcoltunk is egymassal efelett az  ocska  zagyvasag felett – mi igazan jol kiszamithato birkak voltunk.  Mindig tanultunk, de sohasem ertettunk meg semmit.  SOHASEM ERTETTUNK  MEG  SEMMIT.

 

Adatok.  Ezek az adatok, az nem jelenti, hogy igazak, vagy barmi egyeb.  Manapsag telitomnek minket hihetetlen mennyisegu adattal.  Ez nem jelenti, hogy igazak, vagy akar egy reszuk igaz, vagy hogy egyaltalan szukseges tudni oket.

 

Az egyeduli szemely aki ma termeszetes lehet, az egy par eletben maradt ember az Amarzon menten, akiket meg nem kaptak el es nem adtak nekik egy hitelkartyat es egy cellas telefont,  mert, mert ezeket “primitiv” nepeknek hivjak – es tudod, ezekbol egy nehany maradt Borneon, es kulonobozo helyeken.  EZEKNEK NINCS SZUKSEGE pszichiatriara, vagy orvossagra, vagy gyogyszereszeti ugynoksegekre.  Ok nem tudjak, mi az a magas vernyomas, vagy a cukorbetegseg, agy terapia, vagy pszichoanalizis, vagy nem tudtak, hogy ki Freud.  Nem is erdekelte oket, es nem volt szukseguk Einsteinre, vagy ennek az ocskasagnak a tobbi reszere.  Mert mindez valojaban egy nagy rakas szemet.  Ezek eloretolt emberek voltak (a Szabadkomuvesektol), akiket egy adott idoben kivalasztottak, hogy nyomjanak egy adott dogmat.  Nem is ok maguk talaltak fel azokat a dogmakat.

 

Ezek a “primitiv emberek,” ahogy hivjak oket, valojaban valoszinuleg jobban osszhangban vannak a valosaggal, mint mi azt valaha is el tudjuk kepzelni.  Amikor ezek a dzsungelben egy fara vagy a tavolba merednek, ezek ket-harom orat bamulnak egy pontra.  Nos, annak jelentosege van annak a szemelynek a szamara.  Mi viszont azt mondanank: “ugyan mi a haszon belole?”  “Mi a celja?”  Profit es cel…De tudod, ez az ember valalmifele szellemi gyogyulast talal ebben, akarmi is az ami ott tortenik, es mindaddig amig o ezt csinalja, hagyjuk ot beken elni es ezt csinalni – elni es elni hagyni. Hagyjuk ot beken.  Oneki nincs szuksege pirulakra, es nyugtatokra, meg arra az osszes TV-sztarra, vagy szirupos TV-sorozatokra, vagy ilyesmi masra.  Ez a ficko es az utoda megel ezer eveken keresztul, hacsak beken hagyjak.  De mi nem.  Mi kolcsonos fuggesben vagyunk a rendszerrel.  A rendszer, amely megorjit minket, kolcsonosen fuggove tesz minket a rendszerben.

 

Hu de nagyszeru, nekunk pirulaink vannak, hogy meggyogyitsunk.  Hat, ami azt illeti, meggyogyitani, azt nem tudunk, de kezelni, azt tudunk egesz eleteden keresztul.  Nincs haszon abbol, ha meggyogyitunk teged, erted? - de isten neki, elj meg egy par evig, es csak folyton fizess nekunk, es mi majd segitunk hogy boldognak vagy szomorunak erezd magad, amit csak akarsz, azt mi megadjuk neked – es nekunk azt mondjak, hogy “ez az elet ertelme:”  allandoan boldognak lenni [ezt az ontudatlan, kaba transz-allapotot fogja eloidezni az Uj Vilagrend munkataboraiban a kabitoszer, es az agycsipp ingerlese is].  Ez az uj jeleneseg, ez az egyeni onzesen alapulo viselkedes.  Azelott azt nem tanitottak, hogy az eletcelod az, hogy folyton egyfajta maniakus extazisban elj.

 

Ma viszont azt latod, hogy minden hirdetes ezt akarja eladni neked.  Ha vasarolsz egy fogkefetol kezdve barmit, akar egy testgyakorlo masinat, akkor mosolygo emberek, akik ugy vigyorognak mint egy leggombre festett pofa, mintha nem is tudnak mit csinalnak, csak ugy vigyorognak boldogan, mert megvasaroltak azt az akarmit, es latod, nekunk ezt mondjak. Nekunk boldognak kell lenni, az eletnek boldognak kell lenni.  “Legy vidam” – ismered a dalt.  Az egy uzenet volt, az csak egy uzenet volt -es nem csak egy buta kis dal. Ne aggodj, legy vidam. Hahaha.  Ne aggodj, legy vidam.

 

[Dal-reszlet;  “Akkor, hogyha arcod zord,

                        Tested is nagy terhet hord,

    Ne aggodj, mo-solyogj -- Ne aggodj, csak mosolyogj most             

    Hó, hó-hó hóhohó-hó,  ….]

 

Az elet normalisan egy olyan elmeny, amikor MINDENFELE erzelmek egesz skalajan mozgunk, es vannak, vannak kozbenso erzelmek is, amikor sem nem vagyunk szomoruak, sem nem vagyunk boldogok. De latod, ez nekik nem felel meg.  Mert amikor sem nem vagy tul boldog, sem nem vagy tul szomoru, akkor netalan gondolkozni fogsz, es ha gondolkozol, akkor te mar egy veszely leheszt azokra nezve, akik URALKODNAK RAJTAD.

 

Ezert zsufolnak minket teli midezekkel a valasztasi lehetosegekkel, hogy “csak gondolkozz helyettem ma.”  Ugyan hany RV-csatornat tudok nezni, vagy hany radioallomast; mostmar muholdas radioallomasok is vannak - habar ezekbol meg nem sok van – vagy hany video jatekkal jatszhatok ma?  Csak add ide nekem valaki mas gondolatait, mert en nem akarom a sajat eszemet hasznalni.  Az tul nagy teher.  A GONDOLKODAS, AZ TEHER.

 

Valojaban, amikor eljon az agycsippek ideje, es persze, a kartyae, az aktiv csippes szemelyazonossagi kartyae, ami mar jon; hat az csak egy kozbenso gesztus efele, mert ez, mert ez arra van, hogy hozzaszoktasson minket az elkerulhetetlenhez, es az emberek tobbsege azt gondolja majd, hogy…es hat persze, ezt reklamozzak es eladjak majd az embereknek – a hazugsagokat fogjak eladni nekik.  Vagyis, annak a celjat illetoen (hazudnak majd), es a kozonseg azt gondolja: “Hu de klassz, nekem is kell egy.”  Talan meg bronz, ezust, arany es platina kartya is lesz, hogy sznobos vonzerot adjanak neki.

 

De amikor mar mindenkinek van egy, akkor hirtelen beinditjak annak a valodi funkciojat, es amikor ez megtortent, akkor  TE NEM LESZEL TE TOBBE – es ezt tudjuk a tudomanyos talalkozokrol, a vilagmeretu tudomanyos talalkozokrol, ahol ezt kimondtak.  Mindez  bedobasra kesz, mar csak el kell adni a kozonesegnek (egy rafinalt ideat).

 

E pillanatban ezt a filmeken es a regenyeken keresztul csinaljak, sot, a karaktereken keresztul – ugyhogy az emberek [gyerekek] azt hiszik, hogy ok Szuperman-ek lesznek, pedig nem lesznek azok.  Lehet, hogy fizikailag azok lehetnek, mint egy jol becsapott kibernetikus robot, de ok nem lesznek tobbe sajatmaguk.  NEM LESZ, NEM LESZ MEG A KEPESSEGUK ARRA, HOGY EGYALTALAN UGY ERZEKELJEK MAGUKAT, MINT EGY KULONALLO  EGYENT es a Loyola Egyetemen tartott talalkozon  mondtak ezt, ahol a vilagmeretu konferenciak egyiket tartottak pontosan ebben a temaban.

 

Szoval, minket odavezetnek, mint a birkakat, a VÁGÓHIDRA. A legtobb ember onkent fog odamenni, mert ok mindenestul benyeltek a valosagot ugy, ahogy azt prezentaltak nekik.  Azok, akik felfogjak hogy mi megy, azokat bekapjak a kulonbozo ellanallo csoportok  kulonbozo fokozatai, erted?   Csatlakozz a hazafias csoporthoz.  Csatlakozz a milicia csoporthoz.  Csatlakozz ehhez, vagy ahhoz a masikhoz, es EZEKET AZ OSSZES SZERVEZKEDO CSOPORTOKAT UGYANAZ AZ ELIT ADJA NEKUNK, AZ AZ ELIT, AMELY A DOLGOKAT JELENLEG IRANYITJA.

 

“A HOSEINKET MINDIG, DE MINDIG EZEK ADTAK, HOGY KOVESSUK OKET,” mondta Albert Pike.  “Mi mindig oddaadtuk a hosoket a nepnek.”  Ezert van, hogy ok sohasem veszitenek. Ezek a manipulalas mesterei.  A manipulalas mesterei.  Es mi azt hisszuk, hogy megverhetuk oket azzal, hogy jol megtanuljuk a torvernyt es a torvenyt hasznaljuk o ellenuk?  Hahaha.

 

Az egyeduli mod arra, hogy ezeket megverd, az, ha magaddal kezded el, mert neked ismerned kell sajat magadat, es kezdj el uralkodni magadon, es gondolkodj a sajat fejeddel, mert MI ITT HIHETETLEN GONOSZSAGGAL (anolul, a gonosz = evil) ALLUNK SZEMBEN.  En utalom meg hasznalni is ezt a szot, mert AZ EGESZ ANGOL NYELV, AZ TELJESEN SZABADKOMUVES KREACIO, ES “EVIL” (GONOSZ), AZ NEM MAS, MINT “LIVE” (ELNI), VISSZAFELE OLVASVA.

 

Minden ilyen modon van kodolva az angol nyelvben.  Igy hat meg a szavak is, amiket adnak nekunk, azok is egy szamitogepi nyelvet kepeznek az Elit szamara, hogy velunk beszeltessek  megvalosulasba az o tervuket.

 

De masfele nyelvek is vannak ezen felul.  Mas erzekeket is hasznalhatunk.  Ezek pl. a gondolati kepek, es vannak kulonfele szimbolumok is.  Ezek szimbolumokat hasznalnak, hogy indoktrinaljanak minket.  Egyes szavakat es betuket, amik csak szimbolumok, de ezeknek lehet okkult jelentesuk is a Szabadkomuvessegben es afelett [a Szabadkomuvesek kodjeleket es jelszavakat, egyfajta tolvajnyelvet hasznalnak, es meg gunydaluk is van arra, hogy a sok “alantas” profan nem veszi ezt eszre, es nem erti az o titkos uzeneteiket], de vegulis, mifele agy iranyitja ezt az egesz dolgot?  Ez nyilvan nem “normalis” emberi agy.  Ez - ez az, ami mar tul sok nekunk, es egy csomo pszichopata dolgozik ezeknek. Okos pszichopatak, es persze, tokkelutott butak is.  A butakat  altalaban a kivegzesekre hasznaljak haborus idokben, meg ilyesmire. Kinzasra, meg ilyesfajta dolgokra.

 

Az okosabbak (pszichopatak) ott fent, azok oltonyt viselnek, meg nyakkendot, es ezek hazudnak nekunk.  Ez a pszichopatak nagy tehetsege: a kepesseg arra, hogy nyugodt fapofaval hazudjanak, es ezek jol alszanak pirulak nelkul is, tekintet nelkul arra, hogy milyen gazsagot tettek.  Es ami meghaladja az ember agyat, az az, hogy ezek mindezt mar regesreg megterveztek, es sohasem veszitettek el a kontrollt az emberek felett vegesvegig az eonokon keresztul – es ott van ez a vallasa a magas rangu elitnek, azokkal a furcsa [sumeria-babiloni] ritualekkal. Ez iranyitja az osszes vallasokat, meg azokat is, amelyek azt hiszik, hogy ok ellentetben allnak egymassal, es ide tartoznak a vallasoknak az osszes szektas valtozatai is, amelyek azt  hiszik, hogy ok szemben allnak egymassal.  Ezek adtak ezeket az osszes vallasokat a nepnek.

 

Latjatok, hogy milyen felelmetes dologgal allunk itt szemben?  Es azok, akik hajlandoak kinyitni a Pandora Ladajat – kepesek lesznek-e azok kimondani ezt nagy kerdest?  - Vajon van-e valahol egy lovag, feher lovon?  Van-e egy lovas, aki jon es megment minket az utolso percben?  -- de ezt csak a konyvekben talaljuk, meg a filmekben es a vallasokban, mert neked reszt kell venned az eletben ahhoz hogy ellensulyozd ezt, es az eletben reszt venni, az azt jelenti, hogy ISMERD MAGADAT, ES KELJ ELETRE, es hasznald erre a celra az eletedet, mert ha nem, akkor mindnyajunknak befellegzett.

 

Ma a legtobb ember nem torodik senki massal, es ez igaz. Oly sokszor hallottam azt, hogy “Hat, hala Istennek, hogy mire behozzak ennek az utolso reszet, akkorra en mar halott leszek.  Addigra valoszinuleg nyugdijas leszek, es elkoltom a nyugdijamat; halott leszek, hala Istennek” – mert ezek az emberek, latod,  egy fikarcnyit sem torodnek azokkal aki o utanuk fognak jonni, ami egyben azt is jelenti, hogy egy hajitofanyit sem torodnek a sajat  osszes oseikkel, akik oelottuk eltek, es szenvedtek es rabszolgaskodtak, es igy tovabb – mert ok csak a sajat nyugdjukkal akarnak lezserul elni.

 

MERT AZ EMBEREK ONZOEN CSAK A JELENNEK ELNEK, ES NEM TORODNEK SEM A MULTTAL, SEM A JOVOVEL.

 

Az onzo, egoisztikus viselkedesre osztonoztek az embereket, es nagyon valoszinu, hogy agykarosodas is tortent azota, hogy Arthur Koestlerk aki az ENSZ-nek dolgozott, es aki a “Kisertet a Gepezetben” cimu konyvet irta, es aki  annak a modjain dolgozott, hogy elroncsolja az agynak azt a reszet, amely az ontudatunkat adja, es a kritikus eletosztonnel kapcsolatos kepessegeinket.  O annak a modjain dolgozott, hogyan lehet ezeket lerombolni kemiailag, bakteriumokkal, virusokkal, vagy akarmi massal.  Kulonbozo reszlegek vannak, amelyek az ENSZ-nek dolgoznak ezzel kapcsolatban, es o mindezt leirta a konyveben.  O ezt teljes mertekben  tamogatta, veges-vegig.  O szerinte ez egy pompas gondolat volt, es azt mondta, hogy a parasztoknak, alapjaban veve a tomegeknek nem lesz tobbe szuksege azokra az osztonokre, mert a tudomanyos elit fogja hozni az osszes donteseket helyettuk. Tudod, azok minket jol fognak menedzselni.

 

Azok viszont, akik minket menedzselnek, azoknak meg kell orizni az o eletben maradashoz szukseges kepesesgeiket, mert ok fogjak a planetankat, a foldet a jovobe tovabb vezetni, es persze az uralkodok ott fent errol beszelnek, amikor mirolunk beszelnek.  Es nekunk az ilyenfajta dolgokat nem szabad tudnunk.  Mert mi csak gyerekek vagyunk.  Ez nekunk lidercnyomasos almokat okozna.  “Nem szabad elmondanunk a gyerekeknek, hogy mi mit csinalunk”[– mondja az elit].

 

De az Intelligencia-szint csokkenoben van.  Es ez nem veletlen, mert az emberek egy termeszetes intelligenciaval szuletnek.  Ha ez elkezd csokkenni, akkor valami tortent, ami ezt eloidezte.  Mi teheti ezt?  Bakteriologiai hadviseles?  Biologiai hadviselesi modszerek?  Injekciok, amiket ezek (az elit) mar az 1700-as es 1800-as evek ota targyaltak nagy talalkozokon Europaban?

 

Jacques Cousteau is beszelt errol. David Suzuki is, Kanadaban.  Hogy le kell csokkenteni a lakossagot.  Nos, ezek nem csak beszelnek errol.  Az ENSZ-ben van egy Nepesseg-Kontrollalasi Reszleg.  Mit gondoltok, mit jelent ez?  Egy ohajok listajat, amirol csak uldogelve almodoznak?  Nem.  Ez azt jelenti, hogy ezt meg fogjak valositani, es ezek nem mondhatjak meg ezt a gyerekeknek. Ezek nem mondhatjak meg a gyerekeknek, hogy” hé, rövidebb lesz az életed. Betegsegek fognak rad jonni, amiktol megnyomorodsz, es  hamarabb meghalsz.”  Nem mondhatjak meg az embereknek az igazsagot.  Ezek nem mondjak meg a gyerekeknek az igazsagot.  Ez esztelenseg.

 

Nagyon sok mindenrol kellene beszelgetnunk.  Sok-sok iranyba agazik el ez az egesz.  Sok-sok mindent kellene elmagyaraznom nektek az ezoterikus [titkos, misztikus, okkult, beavatottaknak szant] dolgokrol. Annyi mindent kellene elmagyaraznom az egzoterikus dolgokrol [a nepnek szant vallasi mesekrol], hogy vegre valami beinduljon.  Igy hat mindezt el fogom mondani nektek. Ez csak egy kis bevezeto, hogy adjak nektek egy gyors osszefoglalot a multrol es a jelenrol, es arrol, hogy merre haladunk a jovoben.  Es ez mar nagyon kozel van.

 

Minket ugy permeteznek az egbol, mint a bogarakat - akinek van szeme, az lathatja. Mint a bogarakat!  Olyan ez, mintha fogsz egy rovarirto permetezo palackot, es beszorsz vele egy hangyabolyt.  Hat igy gondolkoznak ezek rolunk, es a fontosabb mediaban soha senki nem fog errol beszelni. Miert?

 

MERT A MEDIA A KORMANY EGYIK LEGFONTOSABB ESZKOZE.  EZ RESZE A KORMANYNAK.  EZEK [AZ ELIT] NEM TUDNANAK MINKET A VALOSAGNAK EBBEN A [HAMIS] SZOVEVENYEBEN BENT TARTANI.  ENELKUL NEM TUDNANAK MINKET EBBEN BENT TARTANI.

 

Meg nincs minden veszve.  Egyaltalan nincs meg minden elveszve – de mielott masokat meg akarnal menteni, eloszor magadat kell megmenteni.  Es ehhez egy csomo munkat kell vegezned.  Egy csomo dontest kell hoznod. A legtobb ember nem kepes ezeket a donteseket meghozni.  A legtobben azt mondjak: “he, hagyjuk csak a Pandora Ladajat becsukva, mert ami abban van, az ijeszto.  Talan sotet van ott.  Lehet, hogy beleesek.  De mindig vannak bator lelkek, akik mindezt megteszik, es ezek azok, akik eletre kelnek. A holtak sohasem hoznak donteseket […azok, akiket a Szabadkomuvesek lenezoen tudatlan, alantas  “elo halottaknak” hivnak].  Mert a holtak szamara a donteseket masok hozzak.

 

Igy hat bocsassak meg nekem ezt a kis hazilag keszitett videot, de amikor az embernek szinte a semmibol kell valamit alkotnia, akkor is tovabb lehet az informaciot az embertarsainknak adni, csak akarat kell hozza.  Ujra szolni fogok hozzatok.

 

Koszonom a figyelmet.

 

Finale:

-- Egy dal-reszlet a “The Screamers” (A Rikoltok) nevu egyuttestol:

“Wake Up Little Suzy” (Zsuzsika, ébredj!)

-- Churchill hangja, egy beszedjebol idezve, es melle a kovetkezo bankok kepei vannak vetitveChasse Manhattan Bank, Bank of England es vegul Zurich-ben a Rotschild-Bank, amelynek a kapuja felett egy nagy aranyozott napkorona-emblema van.  Churchill ezt mondja:

“Az emberi konfliktusok során soha nem tartoztak olyan sokkal, olyan sokak, olyan keveseknek.”

                                                  

                              

 

                                                                                            Fordította: Filantróp