ALAN  WATT

TANĺTÓ  ELŐADÁS:

 

RUSSELL-FÉLE RENDSZER A

SÖPREDÉK MEGREGULÁZÁSÁRA-

ÁTTÉRÉS A VILÁGBA VALÓ TERMÉSZETES BELEÉLÉSBŐL  AZ 

ALTERNATÍV VALÓSÁGBA

 

2007   Június 28

Az előadás szerzői jogát Alan Watt fenntartja – 2007 Június 28

(Kivételek a zenei és irodalmi idézetek)

 

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

 

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

 

Jónapot, emberek.  Alan Watt vagyok és ma 2007 Június 28-a van.

 

Az elmúlt éjjel azzal a témával foglalkoztam, hogy ezt az ütemterv-célprogramot, amelyet messze előre megterveztek, úgy hogy egész generációk szó szerint nem is veszik észre, hogy ők egy üzleti tervet élnek át, egy hatalmas, hihetetlen üzleti tervet, amely messze visszanyúlik a korokon keresztül, és amely tartalmazza a jelent és a jövőt.  Az emberek életében történő fontos eseményeket, amelyek kapcsolatosak a háborúkkal, hidegháborúkkal, melegháborúkkal, pszichológiai háborúkkal, gazdasagi háborúkkal, nemek közötti háborúkkal, meg az összes többi forradalommal ami az életük során történik, azokat valójában asztal mellett tervezik meg, idősebb emberek vitatják meg, és a társasagukban vannak fiatalabb pszichopaták [lelketlen, kegyetlen önzők és törtetők], akik feljebb akarnak kerülni a létrán.  A fiatalabbakat aztán be kell tenni olyan kisebb “átgondoló,” tervező csoportokba, amelyek, mint ők mondjak, “valóra váltják” a dolgokat. Akcióra váltják át.  Végülis, minden világban Isten csak szólt, és igy, magyarán mondva, abból valóság lett.

 

A feltörekvő fickók (a pszichopaták) tudják, hogyan kell az uraik kedvében járni.  Az ő dolguk, hogy megvalósitsák az ütemterveket, és amellett még korlátlan pénzügyi fedezetet is adnak nekik, eszközöket és információt, hogy ezt megtegyék.  Az archivált információ mindebben igen fontos, mert az archivumok valójában formulákat tartalmazó könyvtárak. A régi görög filozófusok irták, hogy valaki ráveheti az embereket bármire, ha már azelőtt, korábbi generáciokban is rávette őket arra a dologra.  Vagyis, mindent amit a multban már megcsináltak, újra meg lehet valósitani, és be lehet vezetni és normává lehet tenni a kultúrában.  A közönség gyorsan alkalmazkodik az új formulákhoz, anélkül hogy megkérdőjeleznék azokat.  A nép azt hiszi, hogy mi csak úgy találomra botorkálunk az időkön keresztül, és hogy a dolgok csak úgy “fejlődnek.”  Mert ezt tanitják nekik.  Ezt a mítoszt aztán beléjük verik az oktatással és a médián keresztül, meg a propagandisztikus magazinokon keresztül, amiket olvasnak.

 

Az ősrégi archivumok a nagyközönség számára hozzáférhetetlenek, de azért vannak professzorok, akik felhivnak engem, hogy megerősitsék, amit én már úgyis tudtam. Ők megerősítették nekem, hogy talán minden hatvanból (vagy esetleg még többől) egynek [egyprofesszornak] adják meg a lehetőséget arra, hogy bemenjen egy igazi archivumba; és még akkor is – ebben biztos vagyok – több szintje van az archivált információknak, mert az archivumok tartalmazzák a formulákat, a szekvenciákat ahogyan egy új gondolatot vagy egy kultúrális változást [a múltbeli sikeres formulák szerint] be kell vezetni a már megszokott és elfogadott normák helyett.  Ezért van, hogy miért is töri az utat előre a kultúrát teremtő ipar. Ha egy jóviseletű, formális típusú társadalomra van szükségük, nagyon szigorú szabályokkal, akkor odaadják nekünk a “Kis Ház a Prérin”-t vagy a “Bízd Csak Hódra”-t [ezek Kanadában ismert, formális kispolgári életmódot népszerűsítő könyvek és filmek voltak], és egy csomó tizenéves-típusú programot, amit aztán az embereknek utánozniuk kell.  Az emberek [mint a majmok] utánozzák amit látnak, úgy a divatban mint a kifejezésekben, a nyelvben, sőt a neológizmusokban [újonnan kitalált szavakban, kifejezésekben] is, amiket nekik újonnan bedobnak, sőt még a kiejtést is leutánozzák, ha figyelnek az adásokra, és a folyton menő propagandisztikus kultúrális úttörőkre, mint “DeGrasse High” [ez valami TV sorozat].  Az emberek átveszik még a szinészek kiejtését is, nemcsak hogy az  öltözködésüket vagy a viselkedésüket.

 

Plátó és mások beszéltek erről, mert ők tudták hogy ez egy mennyire-mennyire erős eszköz.

 

Ebbe beletartozik a vallás is; roppantul beletartozik.  Történelmi alakokat és mitológiai alakokat hoztak elő, hogy azokra alapozzák a vallásokat, mindíg ugyanazokat a dolgokat mondván, mert azok ott legfelül értik a tudományát a békés társadalmi felállásoknak és szisztémáknak.  Ezért, a mitológiai vagy valós történelmi emberek, akik a különböző korokban elismétlik ugyanazokat a dolgokat, mindig ugyanazokat a dolgokat kell hogy mondják, és ezeknek mindig olyan dolgokat kell mondaniuk, amikkel az emberek együtt éreznek.  Annak tetszenie kell az embereknek, mert hát a tömegek, az embercsoportok a társadalomban (mivel az emberek alapjában véve csoportos lények), leginkább formalizált rituálékat akarnak, amikben ők ugyanakkor részt is tudnak venni, mert a tömegek mind egyformák, éppúgy mint ahogy az elit is egy bizonyos értelemben mind egy; és az egyik nem tud meglenni a másik nélkül.

 

A probléma mindig azokkal van, akik a kettő közé esnek, és akik kisebbségben vannak; azok, akik túllátnak az egzoterikuson [a népnek beadott primitív, szó szerinti mesén, ami mögött azonban rejtett értelem van], és akik fölé tudnak emelkedni a tömeg-propagandának, és akiknek nincs szükségük tömeg-formulákra és egy rituáléra vagy dogmára.  Akikben bölcsesség van, azok számára az út mindíg igencsak magányos lesz egy olyan világban, ahol a csordaszellem uralkodik, amely el van szánva arra, hogy ilyen vagy olyan formában végülis egységesítést hozzon létre, legyen az valósagos vagy virtuális [képzetes].

 

A tegnap esti előadásban beolvastam a “The Register”-ből egy cikket Mark Baard-tol, aki, ha megfigyelik, olyan modon írja a riportjait, ahogyan azt egy riporternek kell – de ezt igen kevesen teszik.  Ő mond, vagy kiad egy nyilatkozatot egy adott értelemben, anélkül hogy azt elferdítené negatív vagy pozitív irányba. Azt találjuk, hogy a legtöbb riporter ma egyszerűen csak készen kap dolgokat a nagy tudományos csoportoktól, és előad egy “hű-hű, ah-ah” fajta ujjongó típusú felajzó sztorit azoktól, akik ezt a csodálatos utópiát kreálják, amibe mi most belerohanunk. Mark viszont csak leszögezi a dolgot, mert a gondolkodást nekünk magunknak kell elvégeznünk, és ő ezt ennyiben hagyja.

 

Brzezinski maga azt mondta, hogy eljön az idő (és ez évekkel ezelőtt volt), amikor egy átlagember képtelen lesz már a saját fejével logikus következtetéseket levonni.  Ezek az emberek a médiától várják, hogy ezt megtegye a számukra, és én pont erről beszélek itt.  Ha valaki végignéz egy akármilyen állitólagos tudományos magazint, amiket mind a fent levő  nagy tervező-gondolkodó csoportok finanszíroznak, akkor azok csak tovább adják, általában változtatas nélkül, azt a propagandát, amit fentről leadtak nekik. Ezek “hű-hű, óh-óh, ihaj-csuhaj”-oznak arra a következő lépésre, arra a tudományos rémségre, aminek az a szerepe, hogy rabszolgává tegyen minket, és amellyel mi mind elmegyünk a feledésbe.  Mindez olyan gondosan van megszerkesztve és összeállítva.

 

A csoportos átlagember számára, akit arra tréningeztek, és aki azt is akarja hinni, hogy az őfelette levő emberek valahogy felsőbbrendűek és természetes módon emberszeretőbbek mint ő maga – ezek az átlagemberek saját maguk adják a hatalmat a Fenevadnak, hogy úgy mondjam. Pedig azok [ott fent] is csak anyától születtek, mint mindenki más, habár az ő genetikai felépítésük talán több pszichopata [lelketlen önző] vonást tartalmaz, mint másoké.  Ezek vadul óhajtják a hatalmat, és ebben ezek mind egyformák; ezeknek nem probléma, hogy ezt beismerjék a sajátjaik előtt.  Ezek azt hiszik, hogy a hatalom [az erő]  természetes joga, hogy uralkodjon a világon, mint az összes ragadozók; és ezek még viccelődnek is erről egymás között, hogy “hát ez a természet rendje.”

 

Végülis, ugyanezek az emberek – és mint minden pitiáner ember, ezek minden korban olyan propagandát bocsátanak ki magukról, [aminek az a célja] hogy őket úgy imádják mások mint isteneket – végulis ezek mindíg ugyanezt a formátumot követik.  Ezek aztán elkerülhetetlenül katasztrófákat hoznak magukra és másokra, mert AZ EGÓ-BAN NINCS  EGYÜTTÉRZÉS VAGY SZÁNALOM  MÁSOK  IRÁNT.  Az egó könyörtelen, és amellett még, bármilyen raffináltnak tartja is magát, az egó egyben vak is.  Ezért mennek el olyan messzire, hogy mindent megpróbáljanak előre látni, előre kiszámítani hogy mi is fog történni, és mindent megterveznek, és biztosak akarnak lenni abban, hogy az amit terveztek, lépésről-lépésre sikeresen meg lesz valósítva.  Ez egyike azoknak a szimptómáknak azoknál a pszichopatáknál, akiknek ez a kontroll-mániákus mentalitása van.  Ezeknek muszáj hogy ők kontrollban és hatalmi pozicióban legyenek. Mindennek előre kiszamíthatónak kell lennie, úgyhogy ezek mindent megtesznek, hogy megpróbálják bebiztositani, hogy minden információs forrást ők kontrollálnak; és ma efelé haladunk igen gyorsan, mert ezek nem tűrnek meg semmi ellenzéket. Nekik mindenki agyát az uralmuk alá kell vonniuk.  Az istenek nagyon ingerültek és türelmetlenek az olyanokkal, mint én.

 

Akik belemennek a web lapomba, azok meghallgathatják a Kennedy beszédét, akit meggyilkoltak, mert ő a titkos társaságokról beszélt, és annak a szükségességéről, hogy azokat eltöröljék.  Ő arról is beszélt, hogy azok behatoltak mindenhová és hogy azokkal teli van a világ a politikában, a biznisszben és a kereskedelemben.  A titkos társaságokon ő [Kennedy] nemcsak egyszerűen azokat értette, amikről mi tudunk.  Ő ezekbe beleértette a nemesi rendeket is, a magasabb szintű lovagi rendeket, stb, de azokat is ide értette, amelyek abban az időben a közönség számára meglehetősen ismeretlenek voltak.  Ezeket látjuk, és mégsem látjuk, mint pl. a Külügyek Tanácsát [Coucil on Foreign Relations vagy “CFR”], ami egy olyan társaság, ami csak egy tagja a Külügyek Királyi Intézetének [Royal Institute of International Affairs vagy “RIIA”], amely a legfontosabb globalista társaság, amely megpróbálja összeverbuválni az összes, mások felett kontoll-pozicióban levő embereket; és ebbe beleértendők mind a baloldali, mind a jobboldali, vagy az összes lenti-fenti pártok, legyen az akármelyik.  Ezek bebiztosítják, hogy minden vezető meg legyen invitálva, hogy csatlakozzon.  De te, kedves olvasó, te nem kérvényezheted, hogy belépj.

 

Na, most azt a trükköt kell végrehajtaniuk, hogy elvigyenek minket lépésenként onnan ahol most vagyunk, egy másik valóságba, a mesterséges, programozott valóságba, olymódon, hogy mi ne vegyük észre az átváltást. Ehhez meg kell értenünk, hogy milyen raffinált és ugyanakkor milyen hihetetlenul brilliáns ez; egy olyan brilliáns dolog, ami az abnormális gondolkodásból ered, és ez a raffinéria valójában ez: abnormalitás [eltérés a természetestől].  Ha mindenkit képesek felcsippezni, különöskéeppen pedig az agy-csippel, és ez az, amire az egész minden elő van készítve, hogy az agycsippekhez vezessen; ezeknek nem is feltétlenül muszáj az agycsippet használniuk.  Megcsinálhatják ezt úgy is, hogy rákapcsolják a csippet akárhol egy neuronra, és alapjában véve, az az idegrendszeren keresztül az agyba küld üzeneteket, meg vissza, a központi számítógépekhez.

 

És ha egyszer ez megtörténik, biztos vagyok, hogy ezt úgy fogják majd reklámozni, hogy ez a nagy Megváltó, a dolog, ami megszünteti hogy az emberek aggódjanak az élet gondjai miatt, mert ez “jobb lesz mint a Válium”…

 

Ezt fogják reklámozni az összes nagy beszélgető műsorban.  A fiatalokat máris tréningezik arra hogy kivánják a csippet, és a fiatalok akarják is, mert az ő összes nagy szuperhőseikben ez a csipp van, és azok mind részben cyborg-ok [kibernetikus robotemberek].

 

De ha egyszer valaki ebbe hagyja magát belehúzni, gondolván, hogy “Kijöhetek abból a kis fantáziából, amikor csak akarok,” hát akkor mindennek vége, mert abból senki nem fog tudni kijönni.  Még azt sem fogják az emberek tudni, hogy belementek, nemhogy onnan kijöjjenek. Igazából, azt fogják hinni, hogy ők még kint vannak, miközben már bent vannak.  A valódi  énjük  [hirtelen] átmenetben olyan gyorsan el fog veszni, egy szempillantás alatt, érted?  Át lesznek alakulva.  Nemcsak hogy át lesznek alakulva, hanem ha egyszer ez megtörtént, még akkor is megcsinálhatják velük azt, hogy akár úgy fognak tűnni mintha ugyanazok lennének, akár úgy, hogy másfélék lettek [de a lényeg az, hogy az én-tudatuk vagy én-erzesuk megszűnik].  Micsoda egy raffinált húzás ez a Jelenések Könyvében írottak ötlete megvalósítására?  Mert a “Jelenések” angolul, az “Revelation,” ami “felfedést” jelent.

 

Minden dolgot kétféle módon lehet nézni, sőt van a két oldalon túl még egy harmadik oldal is, amelyik mindent kontrollál ( mert  mindkét oldalt mindig a harmadik kontrollálja) [azt kell itt érteni, hogy a Szabadköművesek ügynökei irányitják mind a jobb, mind a baloldali, vagy az összes más szembenálló mozgalmat, csoportot.]  Minthogy a célprogramjuknak egy része mindíg az volt, hogy kiküszöböljenek minden konfliktust, minden diszharmóniát, hát a férfiak és nők közötti diszharmóniát is ki akarják küszöbölni.  Ezek csinálhatnak valakiből egy hermafroditát ebben a másik virtuális világban; és még akkor is, egy újabb szempillantás alatt elhitethetik az emberrel, hogy az normális.  Az emberek programozásának a képessége mindíg is megvolt a propaganda és a tudományos módszerek és a vallásos módszerek által.  Most ez a következő fázisba lép, amikor magukat a tudományokat használják, hogy beavatkozzanak; és én mindig is mondtam ezt; az érzékszervek és az agyunk között, amely mindig elemzi az adatokat és lebontja azokat a logikus következtetéseinkre.  De ha egyszer az érzékelést megváltoztatták, akkor az ember olyan következtetésre jut, amiről azt hiszi, hogy az logikus, mármint az adatok szerint, amiket pedig megváltoztattak. Így az ember nem is fogja tudni, hogy azt megváltoztatták.

 

Na, de térjünk vissza a “The Register”-ben levő cikkre.  Az embert, akit beajánlottak a közönségnek, úgy hívják, hogy Chaturvedi, ami egy szó.  Az egyik hallgató írt be nekem, mert ő megnézte ezt a Wikipedia-ban; és ez itt megint muris, mármint a szinkronitás, mert én magam ezt lebontottam.  Ez a fickó beírt nekem, és ezt mondta:

 

             “Mellesleg közlöm magával, hogy Chaturvedi a négyzeten van.”

 

Hogy a négyzeten van, az igaz, mert az összes magasabb szintű építői a társadalomnak mind “négy-derékszögűek,” ahogy ők mondják.  Chaturvedi, ha lebontjuk, ismét, akkor “chatur” hasonló a latinhoz, ahol “quator” van a Quatuor Coronani Lodge-ban, amely a Szabadköművességben a kutatásokkal foglalkozó páholy.  Ez azt jelenti, hogy “négy,” és “vedi,” az a Vedas-ból van.

 

A Wikipedia ezt mondja: “Az, aki jártas, nemcsak a Veda ágazatban, amibe beleszületett, hanem mind a négy Veda-ban. A “Chaturvedi” szó a “chatur”-ból ered, ami négyet jelent, és a “vedi”-ből, ami azt jelenti, hogy az a személy megtanulta a Veda-kat.  Ha valaki Chaturvedi-vé válik, azt jelentős hőstettnek tekintik, amivel magas társadalmi státusz jár.”

 

Alan –  A státusz nagyon fontos az indiai társadalmi rendszerben.

 

“A legenda szerint 16 emberi életre van szukség ahhoz, hogy egy lélek a négy Veda-t elsajátítsa…”

 

Alan –  Lásd, hogy hogy áll mindez össze, mert 16, az 1 és 6, ami együtt 7, ami a Kabala szerint a harmóniát jelenti.

 

             “…a Veda-k a korlátlan tudás szent könyvei.”

 

Alan –  (Indiában)

 

“Ha valaki elsajátítja az összes Veda-kat egyetlen emberi élet során, ezzel az emberfeletti hőstettel az illető kiérdemli a “Chaturvedi” címet.

 

Alan –  Ez egyben egy indiai családnév is.

 

“Egy Brahmin családnév, ami azt jelzi, hogy a cím tulajdonosának az előd-atyái jártasak voltak mind a négy Veda-ban (beleértve, hogy ezek a Veda ágba is beleszülettek).  Ezt úgy tekintették, mint egy jelentős teljesitményt, és egy magas társadalmi státuszt.  A legenda szerint 16 emberi életre van szükség ahhoz, hogy…”

 

Alan –  Ez itt egy ismétlése ennek a résznek.

 

             “A Chaturvediket úgy is ismerik, mint a Mathur Chaturvediket.  Azokat az embereket, akik a Mathura-hoz tartoztak, és akiket úgy ismernek, mint ‘Mathura Ke Choubey’-ek.  A Mathura ke Choubey-ek között van olyan osztályozás is, mint ‘Mithe’ (édes) és  egy  másik, a ‘Kadwe’ (keserű).”

 

Alan –  Ismét, láthatjuk a két ellentétes oldalt.

 

“Mithe  Choubey ahhoz az embercsoporhoz tartozik, akik béketárgyalásokat folytattak a Muszlim  megszállókkal és akik elhagyták a kolóniáikat és inkább máshol telepedtek le; a Kadwey Choubey-ek ahhoz a csoporthoz tartoznak, amely nem állt le tárgyalni a Muszlim uralkodókkal, és inkább maradtak és harcoltak a hazájukert, partizánháborút folytatva – ennélfogva ezeket úgy hívják, hogy Kadwe-k (keserűek). 

 

A Mathur Chaturvediknek még megvannak a Mathura-ban rejlő gyökereik, és ezeket egybeköti a Mathur Chaturvedi Mahasabha, és ezek szokás szerint összejönnek; ezek az összejövetelek azokból a Chaturvedikből állnak, akik egy bizonyos városban élnek.  A Kanpur-i  és más UP [Felső-Pundzsáb?] városokbeli Chaturvedi Sabha-k  hiresek arról, hogy milyen nagy számban vannak jelen a gyűléseiken.  Az évenkénti Mathur Chaturvedi Mahasbaha-t  (egy nagyon nagyszámú összejövetelt)  minden évben Mumbai-ban tartják, és egész Indiából a kiemelkedő, híres Chaturvedik és más személyisegek vannak meghíva erre az összejövetelre.”

 

Alan –  Ez a Wikipedia-ból van. Nem véletlen egybeesés, hogy ezt az adott személyt [ezt a Chaturvedi urat] bízták meg azzal, hogy egy másik valóságot kreáljon neked, hogy sétálj bele – nem mintha sokra emlékeznél majd abból, vagy hogy akár észrevennéd, amikor az áttérés történik.  Mi mind boldog és békés kis micsodák leszünk, mint a “The Matrix” című filmben, és még csak azt sem fogjuk tudni, hogy az átmenet megtörtént, mert minden ember személyes profilját, szokásait, jellemvonásait, rutinjait már betáplálták a számítógépekbe, hogy másolatot csináljanak rólunk, minden egyes emberről.

 

Na, de térjünk vissza az átlagemberhez, a csorda emberéhez.:

 

Tudod, a csorda embere, egy bizonyos értelemben, az mind egy.  Az elit csordaembere, az is mind egy.  Egyik nem élhet a másik nélkül, mert az átlagos tömeg, minden korban, alkalmazkodik a kultúrához amit nekik ad az elit.  Valójában, ezek még harcolnak is, hogy megőrizzék azt a kultúrát,  még akkor is, amikor az már más, mint ami a szüleiké volt.  Ezek nem veszik észre az átmenetet, és a módszereket, amikkel őket indoktrinálják, olyan tökéletesek ezek a módszerek.  Gondolkodó embernek kell lenni ahhoz – és az ilyenek igencsak kisebbségben vannak, és ezek a gondolkodók, és ezeket nem lehet megvásárolni, vagy felettük uralkodni, hogy ők is az elitnek dolgozzanak; és ezekből már csak nagyon kevés maradt. Gondolkodónak kell lenni ahhoz, hogy valaki átlásson a Mátrixon [a társadalmi behálózás szövevényén].

 

Egészen mostanáig, a kontrollálás módszereit, mint mondom, igen tökéletesre fejlesztették ki, külonösen amióta a TV bejött, és már generációk nőttek fel a TV-n lógva, úgy hogy a dadájuk a TV volt.  Az volt nekik az óvoda.  Az volt nekik a szülők helyettesitője.  Az adta nekik a véleményeiket, amiket nekik előre gondosan kidolgoztak és megformáltak, és amiket aztan nekik át kellett venniük, azt hivén, hogy az az ő saját vélményük.  A média bele mered a szemünkbe minden éjjel, olyan emberekkel, akiket éveken meg éveken keresztül folyton láttunk, és hát akik nyilván sohasem tudnának szemrebbenés nélkül hazudni nekünk. 

 

“A Tudomány Hatása A Társadalomra” című könyvben, amit Lord Bertrand Russell [a királyi család rokona]  írt – egy olyan ember, akit ugy hívtak, hogy a “filozófus király:” ez a titulus visszanyúlik az ősi Egyiptomba, és aztán Pitagorász…

 

…akit Egyiptomban képeztek ki, hogy kivigye azt [a tanítást] a világ többi részébe. A filozófus király egyben a halász-király is, embereket halászó király – az, aki belenézett a társadalom  roppant vizeibe, és ránézett azokra akik “éltek,” vagyis az úszó halakra; azokra, akik úsztak, de nem az árral, hanem az ár ellen; és aki aztán a szárnyai alá vette azokat.  Aki kihúzta őket a vízből, és indoktrinálta őket.

 

Bertrand Russell ebben  “A Tudomány Hatása A Társadalomra” cimű könyvben ezt mondja:

 

“Sok ember inkább meghalna, semmint hogy gondolkozzon; és valójában meg is halnak.”

 

Alan –  Ő az elit hitének a szemszögéből beszél itt, meg azon adatok alapján, amit az elit összegyűjtött.

 

Ezeknek megvannak az adatai ezer évekre visszamenőleg, mert ők generaciót generació után [a népet] tréningeztek arra, hogy  mit higgyenek és mit gondoljanak

 

Amikor ezt teszik az emberekkel és beindoktrinálják őket, azok nem képesek önállóan gondolkozni, igy hát Russellnek nagyon igaza van, amikor azt mondja, hogy “sok ember inkább meghalna, semhogy gondolkozzon;” és ez azért van, mert őket a saját fajtájuk ilyenné tette.  Ők adtak nekünk a rendszereket már régóta, és azokat mindig felújították, modernizálták amikor kellett.

 

És Lord Russell így folytatja:

 

             “Azt hiszem, a legfontosabb téma politikailag, az a tömegpszichológia lesz.  Ennek a jelentősége roppantul megnőtt a modern propaganda-módszerek megnövekedése által.  Ezek közül a legbefolyásosabb az, amit úgy hívunk, hogy “oktatás.”  A vallás is szerepet játszik, habár egyre csökkenő mértékben; a sajtó, a mozi és a radió viszont egyre növekvő szerepet játszik.  Remélhető, hogy idővel akárki képes lesz akárkit akármire rábeszélni, ha képes lesz megragadni a türelmes fiatalokat és ha az Állam ellátja őt pénzzel és felszereléssel.”

 

Alan –  Lássuk ismét ez utóbbi részt:

 

             “Remélhető, hogy idővel akárki képes lesz akárkit akarmire rábeszélni, ha képes lesz megragadni a türelmes fiatalokat és ha az Állam ellátja őt pénzzel és felszereléssel.” Habár ezt a tudományt alaposan tanulmányozzák majd, az szigorúan az uralkodó osztályra lesz korlátozva.  A lakosságnak nem lesz megengedve hogy tudja, honnan is erednek az ő meggyőződéseik.  Amikor ez a technika tökéletesítve lesz, minden kormány, amely az oktatást irányítja egy generáción keresztül, képes lesz  biztonságosan kontrollálni az alattvalóit, anelkul hogy szükség lenne hadseregekre vagy rendőrökre.”

 

Alan –  Lord Bertrand Russell ezt 1953-ban írta.

 

Ez a Bertrand Russell nem volt egy “boldog álmodozó.”  Ő egy olyan ember volt, aki Angliában hatalmi pozícióban volt – egy olyan ember, akit a hatalmasok választottak ki, mert ő egy hosszan visszanyúló, magas arisztokratikus vérségi vonalból származott, akik mindíg is benne voltak az Anglia államügyeiben, a Normand invázió óta.

 

Ő egy olyan ember volt, aki engedélyt kapott arra, hogy kisérletet kezdjen és kisérleti iskolákat állitson fel, amelyek arra mentek, hogy összekeverjék az osztályokat, és amelyek előmozditották a fiúk es lányok összekeverését még a pubertás előtt.  Minden amit csak ma hallunk, azt kiprobálták már 1920-ban Az Intézmény engedélyével, azokéval, akik az Anglia és más országok kormányait [ma is] irányítják.

 

Amikor az olyan emberek, mint Russell kiadják a munkáikat, a professzori munkáikat az elitnek fenntartott “Ivy League” [nemesi, patinás] iskolák számára, hát akkor amit ők mondanak, azt nyugodtan készpénznek vehetjük, mert ezeknek megvan a hatalmuk és privilegizált pozíciójuk, mint Huxley-nak is.  Nekik megvan a képességük, hogy valóra is váltsák amit írnak.  Mert ez az ő speciális szerepük – hogy ezeket valóraváltsák.  Ők a legnagyobb tervező-gondolkozó csoportokban dolgoznak az egész világon, és ők ezt a saját szakállukra teszik, és ez azzal kapcsolatos, hogy hogyan kell mindenki mást kontroll alatt tartani. A nem-rátermettek, a közönségesek, a hulladék gének – így neveznek ők mindenki mást – azokat, akik nem speciális származásúak, akik nem speciálisan összepárosított genealogiákból [leszármazási vonalakból] vannak.  Ha valaki csak a hormonjai ösztönzésének a hatása alatt házasodik, csak úgy találomra, azokat úgy hivják, hogy “közönségesek.”  De ha valakiket a főpapság hoz össze, hogy megőrizzenek bizonyos tulajdonságokat, hát azok arisztokraták, és nemes emberek, mármint, őszerintük.

 

Egy másik könyvben, amit Russell kiadott, és aminek a címe “Tudományos Kilátások,” amit még 1931-ben írt, abban ezt mondja.  Ezekkel a fajta írásokkal, amiket a Bertrand Russell Társaság számára írtak, ezek egy csomó embert verbuváltak össze az Ivy League elitista egyetemekről, hogy azok dolgozzanak ezen a célprogramon, remélvén, hogy ők is tagjai lesznek majd a jövő elitjének.  Ezt a cuccot komolyan vették, és ma is komolyan veszik.  Ez ma is ugyanaz az ütemterv.

 

Ebből a könyvből véve, ő ezt mondta:

 

“A tudományos társaságok még gyerekcipőben járnak. Várható, hogy a fiziológia és a pszichológia előrehaladása a kormányoknak sokkal nagyobb kontrollt ad majd az egyén mentalitása felett, mint ami most van még a totalitárius országokban is. Nitze lefektette, hogy az oktatásnak arra kell törekednie, hogy lerombolja a szabad akaratot, úgyhogy, miután a diák elhagyta az iskolát, az egész élete során képtelen legyen másként gondolkozni vagy cselekedni, mint ahogy az iskolai oktatói akarták volna.”

 

Alan –  A nehéz felfogásúak számára ezt itt megismétlem.

 

“A tudományos társaságok még gyerekcipőben járnak. Várható, hogy a fiziológia és a pszichológia előrehaladása a kormányoknak sokkal nagyobb kontrollt ad majd az egyén mentalitása felett, mint ami most van meg a totalitárius országokban is. Nitze lefektette, hogy az oktatásnak arra kell törekednie, hogy lerombolja a szabad akaratot, úgyhogy, miután a diák elhagyta az iskolát, az egész élete során képtelen legyen másként gondolkozni vagy cselekedni, mint ahogy az iskolai oktatói akarták volna.”

 

             “Diéta, injekciók és parancsok együttesen fogják azt eredményezni, már a korai gyerekkortól, hogy produkálják azt a fajta karaktert, és azokat a fajta hiteket, amiket a hatóságok kívánatosnak tartanak, és a hatalmaknak bármi komoly kritikája pszichológiailag lehetetlenné fog válni.”

 

Alan –  Figyeljünk csak megint:

 

Diéta, injekciók…”

 

Alan –  Injekciók.  Miért mentek ezek rá az összes élelemre is?  Ezek megváltoztatták az összes élelmiszert.

 

Injekciók, a mindenit!?!  Az ember azt hitte, hogy a gyermekparalízis meg minden oltás amit nekünk adnak, arra volt, hogy meggátolja a paralízist, a vörhenyt, mumszot, szamárköhögést, stb.  Tényleg?  Láthatjuk a hatást köröskörül, mint ahogy az Intelligencia-Hányados (IQ) is lezuhant.

 

             “Diéta, injekciók…”

 

Alan –  Gondolkozzunk csak, gondolkozzunk!  – Injekciók.

 

             “…és  parancsok fognak mind együttesen, már a korai gyermekkortól kezdve…” 

 

AlanA korai gyermekkortól.

 

             “…hogy produkálják azt a fajta karaktert és azokat a fajta hiteket, amiket a hatóságok kivánatosnak tartanak, és a hátoságoknak bármiféle komoly kritizálása pszichológiailag lehetetlen lesz.” 

 

Alan – Kezded mostmár megérteni, hogy miért merednek rád mások olyan bután, a szemüket elfordítva, üveges szemekkel, amikor elkezded elmondani nekik, hogy mi is történik most?  Kezded már látni, hogy miért?  Nemcsak arról van szó, hogy ezek azt akarják hogy ne akard megérteni a dolgokat.  Látod, itt az is van, hogy az emberek nem tudják megérteni.  Mert kiütötték őket.

 

“Fokozatosan, szelektív kitenyésztéssel…”

 

Alan – Szelektív kitenyésztés.

 

             “…az uralkodók és az uraltak közötti veleszületett (genetikai) különbségek növekedni fognak, amíg végül azok szinte különböző fajták lesznek.”

 

Alan – Ismét, a nehéz felfogásúaknak, lassan elismétlem:

 

             “Fokozatosan, szelektív kitenyésztéssel…”

 

Alan – Namármost, ne feledjük, hogy a fickó, aki ezt mondja, az szelektív kitenyésztés eredménye volt, úgy  tudom, régi nemességekből.

 

És így folytatja:

 

             “…a veleszületett különbségek az uralkodók és az uraltak között növekedni fognak, amíg végül azok szinte különböző fajták lesznek.  A plebs lázadása olyan elképzelhetetlen lesz, mint a birkák szervezett felkelése a birkahúsevés gyakorlata ellen.” 

 

Alan –  Valójában ezt [Lord Bertrand Russell-nek]  a “The Impact of Science on Society” (A Tudomány Hatása a Társadalomra - 1953) című könyvéből vettem, a 49-50 oldalakról.

 

És ez a “The Scientific Outlook” (Tudományos Kilátások)-ból van, 1931-ből:

 

             “Hasonló módon, a tudományos uralkodók egyfajta oktatást fognak adni a közönséges embereknek és nőknek, és egy másfajtát azoknak, akik kezükben tartják a tudományos hatalmat.”

 

Alan –  Ezt érti a technokratákkal kapcsolatban, akikről Brzezinski dumált, mert ezek a fickók ott fent a csúcson mind egy nagy klubban vannak.  A technokratáknak tudományos hatalma lesz.

 

“A közönséges emberektől és nőktől el lesz várva, hogy szelíden engedelmesek legyenek…”

 

Alan –  Szelíden engedelmesek.

 

             “…szorgalmas, pontos, gondolatok nélküli, és elégedett.  Ezen tulajdonságok közül valószinűleg az elégedettség lesz a legfontosabb.

 

És hogy ezt az elégedettséget előállítsák, mindenféle kutatást bedobnak, a pszichoanalízist, a viselkedés-tudományt és a biokémiát is.  Minden fiú és lány már zsenge korban megtanulja, hogy hogyan legyen olyan, amit úgy hívnak, hogy ‘kooperatív,’ vagyis…”

 

Alan –  Ez ennek a “kooperativ” verziónak a definíciója:

 

             “…hogy pontosan azt tegye, amit mindenki más csinál.”

 

Alan –  Ko-op.  Kooperativ.

 

             “…hogy pontosan azt tegye, amit mindenki más csinál.”

 

Alan –  Hasonlóság.

 

             “A kezdeményezésről lebeszéljük ezeket a gyerekeket, és az engedelmetlenséget, anélkül hogy büntetnénk, tudományosan kineveljük belőlük.”

 

Alan –  Ismét.  Mégegyszer, a fiúknak és lányoknak.  Kerüljünk ki ebből a kábaságból itt.

 

             “Hasonló módon, a tudományos uralkodók egyfajta oktatást adnak majd a közönséges férfiaknak és nőknek, és egy másfajtát azoknak, akik kezükben tartják a tudományos hatalmat.”

 

Alan – Ezért állitották fel az alapítványok a különböző kombinációkat és adományokat, ösztöndíjakat az egyetemeken.  Az ösztöndíjakat ajánlották mint járható utat.  Minden ösztöndijat arra hoztak létre, hogy a technokraták bandájába újakat és engedelmeseket verbuváljanak, akiket majd beindoktrinálnak, hogy ők kontrollálják a többi embert. Valójában mi rétegeket képezünk, tudod, - társadalmi rétegeket és technokráciát.

 

             “…és kooperatív, az azt jelenti, hogy azt csinálják, amit mindenki más is csinál.”

 

Alan – Egyformaság, egyformaság, hogy mindenki ugyanazt a dolgot beszéli, ugyanazt a dolgot csinálja, ugyanaz a véleménye – és mindez a TV-ből és a médiából és magazinokból és szakértőktől jön, mert az [átlag]embereknek nincs saját gondolata.

 

             “Ezeket a gyerkeket elriasztják majd attól hogy kezdeményezők legyenek, és az engedetlenséget, anélkül hogy büntetnék, tudományosan kinevelik belőlük.”

 

Alan – A csordaszellemet használták az iskolákban már évek óta.  Ennek az az oka, hogy Russell volt az a fickó, aki előállt ezzel már elég régen, és kísérletezett vele.  Ő, Huxley és sokan mások, különböző módszereket használtak, meg egy csomó orvosi személyzetet, hogy olyan sajátos organmizmusokat kreáljanak, amelyek befolyásolják az emberek pszichológiáját.  A Charles Galton Darwin-ok, akik azt javasolták, hogy változtassák meg a férfi és a nő hormon-áramlását.  És ezt már csinálják is.

 

És Russell így folytatja:

 

             “Kivéve egyedül a Világállam iránti hűség dolgát…”

 

Alan – A Világállam - hűség a Világállam iránt.

 

             “…és a saját rendjük iránt, az uralkodó osztály tagjai bátorítva lesznek arra, hogy kalandosak legyenek és teli kezdemenyező készséggel.”

 

Alan – Ezt találjuk a magasabb szintű bürokráciákban.  Ezeket bátorítják arra, hogy kalandosak legyenek és hogy használják a saját kezdeményező készségüket, de a lakosság többi részét illetően ez nem így van.  Nekik nem kell hogy legyen kezdeményező készségük, nem kell hogy saját gondolataik legyenek.

 

             “Azon ritka alkalmakkor, amikor egy fiú vagy lány, aki túllépte azt a kort, amikor szokásos a társadalmi státusz meghatározása, határozott képességet mutatna arra, hogy intellektuálisan egyenlő szinten legyen az uralkodókkal, az a nehéz szituáció áll elő, ami komoly megfontolást kíván.  Ha az a fiatal megelégszik azzal, hogy feladja a korábbi társait és a sorsát teljes szívvel hozzákösse az uralkodókéhoz, akkor, megfelelő próbatételek után előléptethető, de ha sajnálatos módon szolidaritást mutatna az ő korábbi társaival, akkor az uralkodóknak, vonakodva bár, de arra a következtetésre kell jutniuk, hogy nincs mit tenni vele, mint hogy a kivégző kamrába küldjék, mielőtt még az ő fegyelmezetlen intelligenciájának ideje lenne lázadást terjeszteni.”

 

Alan –  Na, csak gondoljunk bele ebbe.  Itt egy katonai startégiát látunk, egy olyan csoporttól, akik háborúban álltak veled és a szüleiddel és a nagyszüleid szüleivel, és mindazokkal aki előtted voltak, végig az egész történelmen – mindíg háborúban voltak veled.  Ezek odatesznek neked egy sakktáblát.  Ezek rátesznek téged a sakktáblára. Te ebbe beleszületsz, és nem is tudod hogy rajta vagy a sakktáblán. Nem is tudod, hogy egy játszma folyik, mert a szüleid sem tudták, így ők sem figyelmeztettek téged.

 

Itt megismétlem, hogy:

 

“Azon ritka alkalmakkor, amikor egy fiú vagy lány, aki túllépte azt a kort, amikor szokásos a társadalmi státusz meghatározása, határozott képességet mutatna arra, hogy intellektuálisan egyenlő szinten legyen az uralkodókkal, az a nehéz szituáció áll elő, ami komoly megfotolást kíván.  Ha az a fiatal megelégszik azzal, hogy feladja a korábbi társait és a sorsát teljes szívvel hozzákösse az uralkodókéhoz, akkor, megfelelő próbatételek után előléptethető, de ha sajnálatos módon szolidaritást mutatna az ő korábbi társaival, akkor az uralkodóknak, vonakodva bár, de arra a következtetésre kell jutniuk, hogy nincs mit tenni vele, mint hogy a kivégző kamrába küldjék, mielőtt még az ő fegyelmezetlen intelligenciájának ideje lenne lázadást terjeszteni.” 

 

Alan –  Ő már csak tudja, mert ők ezt csinálták már végig az egész történelmen.  Ez az idézet a Lord Bertand Russell 1931-es könyvéből volt, amelynek a címe: “The Scientific Outlook,” vagyis: A Tudományos Kilátások.  Minden amiről ő beszélt, ma már itt van.  Csendesen, de  nyilvánvalóan, ha nyitott szemmel jársz.  Ez mind itt van, és hamar átlépünk majd a következő lépcsőbe.

 

A web lapomon belemehetsz az Aldous Huxley beszédébe, amit Berkeley-ben mondott, és ahol az uralkodó kisebbségről beszél, és 19-ik századi elitista akcentust használva, mert ez az a csoport amellyel ő érintkezésben volt – a nagyon régi családokkal.  Őneki egy furcsa, különös akcentusa volt, mert az osztályoknak mindíg meg kell különböztetniük magukat a hatásos viselkedéssel és testtartással és beszéddel, mozgással, stb.  A viselkedés, egy bizonyos értelemben, arra van, hogy megmutassa, hogy ők annyira mások és felsőbbrendűek.  Huxley véges-végig pontosan ugyanazt mondta, mint amit Russell mondott.  Az ok az, hogy ők mindketten ugyanabban a tervező-gondolkozó csoportban dolgoznak a saját fajtájuk megbizásából; ezek  “dinoszauruszok,” régi időkből.  Nem, ezek nem a hüllő-emberek. Ezt képletes, én ezt csak képletesen mondtam.

 

Huxley arról beszélt, hogy az uralkodó kisebbség mindig is itt volt, és ő nem látott arra okot, hogy miért is ne lettek volna ők mindig itt.  Nem látott arra okot, miért ne tartana örökké egy tudományosan irányított társadalom.  Ott nem kellene attól félni hogy lázadás lesz, mert az egy tudományos kontroll lenne mindenki számára, mindenki agya felett.  Ez a kulcsa mindennek.

 

Visszatérvén a “The Impact of Science on Society” (A Tudomány Hatása a Társadalomra) c. könyvhöz:

 

             “Így maga a rendszer gonosz oldalai azok, ami segítenek fenntartani annak a stabilitását. Eltekintve a külső nyomásoktól, nincs ok arra, hogy egy ilyen rendszer…”

 

Alan –  Ő itt most egy tudományos rezsimről beszél.

 

             “…miért ne tartana nagyon hosszú ideig.”

 

Alan – Megszerezheted ezeket az említett könyveket és elolvashatod őket magad is, ha veszed a fáradságot.  Akik még gondolkoznak, és megvan bennük az önnfenntartás természetes képessége, mert amiről ezek beszélnek ezekben a könyvekben, az nem más, mint az önfenntartás kiirtása, tudományos módszerekkel és oltásokkal, és azáltal, hogy megváltoztatják az ennivalót, és nyilvan a vizet is.

 

Russell-t roppant sokan követik a közönséges emberek között is, akik keresztülmentek a második világháborún. A második világháborúban sok propagandát használtak, mindegyik oldalon, úgyhogy akik azt átélték, azok, még a társadalom alsóbb spektrumában is, miközben kerestek valamit, hogy kontrollálják a világot, nehogy ez ismét megtörténjen – ezek Russell-hez fordultak, aki sokat tudna mondani helyes dolgokat úgy, hogy kétértelműen beszél.  Minden attól fugg, hogy a kerítésnek melyik oldaláról hallgatod a dolgot; mert az elit számára ő egyfajta dolgot mondott, és a népnek, aki őt követte, annak egy másfajta dolgot.  Ez az a módszer, ahogyan ezek felfedik az anyagot azoknak, akik “értenek a szóból.”

 

Most itt van nekünk egy  virtuális valóság, amit az egész világ adófizetői finanszíroznak, és ez ment már régota, a nagy játékosok együttműködése révén, mint a nagy NASA, meg az összes nagyok, akikről azt hiszed, hogy azok független nemzetközi vállalatok, akik vezetik a tudományos közösséget, és akik mind egyuttműködnek, mert ezek valójában mind egyek.  Ezek nem engedhetnék meg maguknak, hogy egy független vállalat vezesse a tudományos területet, és kiadja az előrehaladott felszeréleseket a közönségnek, legyen az akármilyen formában.  Ezért van, hogy miért egyek ezek mind ott fent, és ezért van, hogy minden egyes ország elitistái a saját nemzetkozi vállalataikat nyomták előre, mint élenjáró vezetőket.  Ezeket valójában mind a CIA, MI6, Mossad, stb. iranyitja.  Ezek mind egy nagy vállalatot képeznek ott fent.  Így kontrollálják a dolgokat.  Kontroll azt jelenti, hogy kontroll; abszolút kontroll pedig abszolút konrollt jelent. Nincsenek független játékosok ebben a játékban.

 

Ezek mind azért dolgoztak, hogy elkészítsék a láncainkat, a mi munkánkat és adóinkat használva. A mi adónk csak egy adó – egy adó a munkára.  A te adod, amikor keményen dolgozol.  Ezt úgy hivták, hogy megterhelni a testedet; és szó szerint, mi megerőltettük magunkat, a testünket és agyunkat, hogy mindezt mi fizessuk, mert mi mind hiszünk ebben a fikcióban, ami a pénz.  Ezek ezt visszaveszik tőlünk, és felbérelnek más embereket, akik szintén hisznek a pénz fikciójában, és akik megvalósítják az ő terveiket; anyagi valósággá teszik azokat. Ezek dolgoztak ezen az alternatív valóságon már hosszú idő óta.  Most a trükk az, hogy lépésről-lépésre vezessenek téged, de főként a gyermekeket, akiket ők már programoznak is, mint egy modernizált tudományos technikával, arra, hogy akarják a változást; és azok a gyerekek sohasem fogják tudni, hogy ők egy változáson mentek keresztül.

 

Kezdetben ez olyan lesz, mint felébredni, mint ahogy mindig felébredünk, felébredni mint sajátmagunk, mindaddig amíg már mindenkibe beletették a csippet; és akkor átváltják a főkapcsolót, és azt mi nem is fogjuk tudniTe nem is fogod tudni többé, éppúgy mint a Mátrix című filmben, hogy mi valós és mi nem; és a későbbi időben ezek aztán csinálni fognak valamit, amit a filmben alegorikus formában csináltak, mert ezek imádják az alegóriákat

 

A “Dark City” (Sötét város) című filmben, ahol ezek képesek beprogramozni téged, hogy akárki legyél egy vagy két napig, és nem is fogsz emlékezni, hogy azelőtt valaki más voltál.  Egy teljesen új személyiséged lesz, mert mi egy energiaforrás vagyunk. A mi energiánk az, ami ezeknek a lidercnyomásokat kitaláló [gonosz] embereknek a világát megvalósítja.  “Miként ott fent [a mennyben], úgy lent [itt a földön] is,  mondják – ezért, az ő agyuk poklában megszületett szörnyűségek, mert fent az űrben nincs “fent” vagy “lent,” vagy “kelet” vagy “nyugat.”  Ezért, “lent” ugyanaz, mint “fent.” 

 

Ezek az ő rémálmuk poklát fizikai valósággá teszik, és tudod mit?  Már szinte túl vagyunk a műsor első felén. A csata most azokért folyik, akik méltatlakodnak; akiknek még megvan a képessége, hogy méltatlankodjanak, hogy megprobálják a gondolkodáshoz való jogukat, az egyéni gondolkodás jogát minden fölé helyezniAmikor odavan a gondokodás, és a jogunk ahhoz hogy gondolkozzunk, akkor vége a játéknak.  Sajnos, azt kell itt nektek mondanom, hogy hogy sok ember számára ez már megtörtént; ezek számára a játéknak már vége. Semmin nem háborodnak már fel, hacsak személyesen őket meg nem fosztják valamitől az ő rutinjukban. 

 

Ez egy harc az emberek agyáért, mert ez mindent jelent.  Ez az összekötő kapcsunk mindenhez.  Az elménk nélkül csak gépek vagyunk. Azok számára, akiknek még van saját agya, ideje hogy eldöntsék, hogy elég értékes-e az ahhoz, hogy ragaszkodjanak hozzá, vagy pedig ez már túl nagy teher, mindazokkal az aggodalmakkal, amik együtt járnak ezzel a mesterséges rendszerével az embertelenségnek, úgyhogy csak ki akarnak engedni; és hidd el, hogy ha elég sok stressz halmozódik fel az emberek életében, akkor ők örömmel átadják azt másoknak.

 

A választás az egyénektől függ, azoktól, akik ezt értik.

 

Amikor az ember ezt elmondja másoknak, ők csak üres tekintettel bámulnak, úgyhogy ilyenkor menj tovább, és találj valaki mást, aki életre kel; valakit, akinek információt adhatsz át, amitől az agyukban a mozaikok összeilleszkednek.  Ez nem egy olyan háború, ahol csak azokat kell megmentenünk akiket személyesen szeretünk, vagyis, akikkel találkoztunk és akiket ismerünk.  Ez egy háború mindenki számára, akivel még nem találkoztál, de akikkel még találkozhatsz.  Ez egy háború az összes embereknek kint a világban, akikben megvan a képesség, hogy gondolkozzanak, és cselekedjenek, és akikben van szánalom és együttérzés.  Ezek azok az emberek, akik, amikor összejönnek, izgalmat találnak abban hogy gondolatokat közöljenek egymással, nemcsak elismétlik azt, amit a TV-ben láttak, vagy a magazinokban olvastak, vagy a népszerű témákat.

 

Hamish [skótul ez azt jelenti, hogy “Házias”] a kutyám és a magam nevében joéjszakát kívánok, és legyen veled a te istened vagy a te isteneid.

 

A Hurrikán Szeme” – Paul Simon-tól

 

Mondj nekünk egy sztorit

Hogy is volt akkoron

Találd ki, írd le azt

Mint csak történelem

 

Medvék és szőke hölgy

S a szép természetet

S honnan jöttunk mi mind

A mély, zöld tengerek

 

És hogyha az idő

Nem hideg, nem meleg

S nem fújnak a szelek

Csak szép nap, langymeleg

 

Akkor otthon vagyunk

Végre otthon vagyunk

Otthon, hol hontalan

Mind szintén otthon van

 

Mit kell most tenni hát?

Mit tegyek most neked

Ha békés az idő

Mint hurrikán szeme?

 

Akarsz elől haladni?

Újfélét játszani?

Ne értekeld a pénzt,

Nem kell hírnév neked

 

Leszel hittéritő?

Buzog benned a vágy?

Figyelj hát másra is

Változtasd életed

 

Vagy tán költő leszel?

S nem tudod, hogy tegyed?

Egy csendes zúg neked

Meghozza ihtleted

 

Ha beszélni akarsz

Tán egész éjszaka

Óceán és a lég

Rád várnak íme rég

 

Soká tavol leszek

Íme, történelem

Alszom, s felébredek

Hurrikán szemében   

-------------------------

 

[Angolból magyarra fordította:  Filantróp]