ALAN  WATT - TANÍTÓ  ELŐADÁS


“A  GONDOLATAID  NEM  TŐLED  JÖNNEK -


AZOK  CSAK  ÚGY  JÖNNEK-MENNEK AZ  AGYADON  KERESZTÜL –


EZ AZ  ELIT  ÚJ TUDOMÁNYA,  AZ  ELEKTRONIKUS VOODOO VARÁZSLAT”


2007 Május 18


A dialógus szerzői jogát Alan Watt fenntartja – 2007 Május 18

(kivételek a zenei és irodalmi idézetek)


WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM


www.alanwattsentientsentinel.eu


 

Jónapot emberek.  Alan Watt vagyok es ez a cuttingthroughthematrix.com és az alanwattsentientsentinel.eu.  Most 2007 Majus 19-a van.


Ma éjjel egy bonyolult teruletet deritek fel, a politikai kontroll teruletét, ami a nagyon modern fegyverzeten alapszik.  Ez a fegyverzet egy ideje már megvolt, es valójában ezt már alaposoan ki is probálták.  Ott fent tudják, hogy ez jol működik; ezt a hadiipari komplexum fejlesztette ki, nagy területeken és lakosságokon próbálta ki, ahol a hatásokat kormányügynökségek támasztották alá, meg orvosi rendelők, társadalmi felugyeleti és segélyező intézmények, rendőrség, mentők, és megannyi más szolgálat, amelyek adatokat szolgáltattak az emberi viselkedésről, amint az változott.  Különféle pulzáló energiákat bocsátottak rá irányitottan bizonyos teruletekre, lakosságokra, különféle frekvenciákat használva, hogy meglássák, hogy mik azoknak a hatásai az érintett emberek szellemi állapotára.  Ez már igazán régi dolog, amit használtak , legalábbis kisebb méretekben, már az 1950-es evekben  a CIA es az MI6 egyes reszlegeiben, akiknek a mikro-áramkörök technologiája már megvolt még mielőtt a közönség valaha is hallott volna tranzisztorokról a régi áramköri kártyákon. Akkoriban ezek hordozhatók voltak.

 

Ennek egy részéről Zbigniew Brzezinski írt röviden, vagy legalábbis érintőlegesen, egy könyvben, “A Technotronikus Kor” cimü fejezetben. A könyv cime “Két Korszak Között” volt.  A “technotronika” kifejezést használta.  Ennek vannak más nevei is – “Biotronika”, es még más nevek.  Ezen a teruleten kulonféle tudományágak jönnek össze: az orvostudomány, elektronika, specializált fegyvergyártó társaságok, es szamitógépek, hogy mindezt nagyobb méretekben megvalositsák; jobban előre megjósolható méretekben, megjésolhaté eredménnyel.  Ez azon alapult, amit az elit úgy látott, hogy az szükséges a világ lakosságának a kontrollálásához.  Kontrollálni őket még a hangulatuk, a viselkedésük területén is, sőt még gondolatokat is tudni beletenni a fejükbe, közvetlenül az agyukba, amikoris az illető személy (az alany) nem is lenne tudatában, hogy az máshonnan jön.  Az emberek csak követnék azt, amiről azt hiszik, hogy az a saját gondolatuk volt.

 

A legegyszerűbb módszer az volt, hogy egy másodlagos hullámot, nevezetesen ELF (Extra Low Frequency) jelet rátesznek egy vivőfrekvenciára, ami egy elektromágneses sugárzás, (ez a Rendkivul Alacsony Frekvenciás ELF jel a nagyfekvenciás jel hátán utazik, modulációs módon).  Az alacsony frekvenciák azok, amelyek a leginkább befolyásolják az emberi viselkedést, mert a testünkben minden sejtnek [és az idegrendszer részeinek] megvan a saját elektromos rezgési frekvenciája.  Ez ismert volt már több mint 100 éve.  Az összes tápanyagokat amiket a testünk felvesz, ezek szerint a frekvenciák szerint veszi fel.  Szükségünk van arra, hogy a frekvenciák összeillők legyenek.  Az egyik a másikba abszorbeálodik.  Ezek mind egyszerre vibrálnak.  Ezek régi-régi teóriák, amik visszamenve megtalálhatók a szent könyvekben is, es ezekről irtak a görög filozófusok, akik gyakran emlitik Pitagorászt, és a szimultán (szimpatikus) rezgések egész tudományát.  Ez olyan, mint amikor egy húros hangszer, amely a szoba tulsó végében van, átellenben egy másik hangszertől, amely ugyanarra a hangmagasságra van hangolva, szintén rezegni kezd, amikor a másikat megpenditik.  Hát ez nagyon hasonló ehhez az adott tudományhoz.

 

Amikor az emberi test valamilyen módon beteg, akkor a frekvenciák nem passzolnak benne.  A tápanyagokat nem asszimilálja.  Ez ilyesfajta dolog, es igy azáltal hogy a helyes frekvenciákkal gerjesztik, remélik, hogy meg tudják gyógyitani, vagy valahogy leküzdeni a problémát, és egy bizonyos értelemben ujra programozni a sejteket.  Ezt nyomják, amikor ezt a fajta technológiát erőltetik.  Ezek [vagyis, a kormány] azt mondják neked, hogy milyen hasznodra lesz, hogy milyen csodálatos lesz ez az egészségednek.  De ne felejtsd, hogy ezt a technológiát elsősorban a hadiipari komplexum számára hozták létre, és egy hierarchia számára, amely el akarja népteleniteni a földet, és végeredményben száz százalékos kontrollt akar minden percben, állandóan, mindenki felett.  Vannak saralatánok is, akik megtudják ennek a technolgiának a létezését, és elkezdenek kiabálni “jó rezgésekről,” és felhasználják az Új Kor mozgalmat arra, hogy annak a hiveit félrevezessék, hogy azok ténylegesen akarják is, hogy mindez megtörténjen.  A jelenleg folyó roppant méretű pszichológiai programok mindig a miszticizmus felé irányitják a nagyközönséget, ami nagyszerű modja annak, hogy kikapcsolja az agyukat az ésszerű gondolkodásból.

 

Az emberi test reagál már nagyon kis energiákra is, ugyhogy kevés energia kell ahhoz, hogy ezt a fajta technológiát működtessék.  Brzezinski maga is mondta, és némileg röviden átfogalmazva a dolgot, azt mondta, hogy ezt a technológiát az egész lakosságon alkalmazni fogják, anélkül hogy azok tudnák ezt.  Anélkül hogy ezt tudnák, az emberek gondolatai vagy ötletei nem lesznek többé a sajátjaik, és igy lesznek kényszeritve arra, hogy dolgokat csináljanak. Ők egyszerűen csak öntudatlanul engedelmeskedni fognak. Ez egy nagyon könnyű modja annak, hogy az embereket békéssé, boldoggá, izgatottá vagy mérgessé tegyék, attól függően, hogy milyen frekvenciát használnak.

 

Az “Uj Kilatasok a Világra” cimu riportban, amit az USA Légiereje Tudományos Tanácsadó Testülete irt, az 1996-os Kiegészitő Kötetben, amely cime “Légi és Űrbeli Hatalom a 21-ik Századra”, a 89-90 oldalakon ez található:

 

“Elképzelhető olyan elektromágneses energiaforrások kifejlesztése, amelyek által kibocsátott energiák pulzálhatók, alakithatók, és fókuszálhatók, és amelyek bekapcsolódnak az emberi testbe, olyan módon, hogy az lehetővé teszi az energiakibocsátónak, hogy meggátoljon akaratlagos izommozgásokat, hogy kontrolláljon érzelmeket (és ennélfogva, cselekedeteket), hogy alvást idézzen elő, hogy szuggessziókat adjon át, és hogy beavatkozzon mind a rövid, mind pedig a hosszútávú memóriába,”

 

Alan:  Nem hangzik ez ismerősen?

 

“hogy egy komplex élményt előidezzen, vagy egy komplex élményt kitöröljön.”

 

Alan:  Arról beszélnek, hogy rögzitett emlékeket kitöröljenek, vagy ilyeneket beillesszenek.  Ez nem csupán lehetséges; ez már létezik.

 

Az időjárás-manipuláció és az egek permetezése is összefugg ezzel.  Ezt a HAARP technológia tipusu felszerelést együtt használják fémrészecskékkel, hogy az atomoszférát elektromosan jobban vezetővé tegyék, mint egy elektromágneses áramkört, közvetlenül a célponthoz irányitva.  Az emberek világszerte, egy csomó ember, beszél velem a telefonon, és azt találom, hogy bizonyos napokon mindeki fáradt, és bizonyos napokon mindenkinek akadoznak a gondolatai, amikoris nem tudnak egyszeru dolgokra sem emlékezni.  Például tesznek egy kijelentést, aztán elfelejtik hogy miről is kezdtek beszélni.  Es ez sorozatban történik.  Mert a HAARP felszerelést használják.  És az Elit szemszögéből nézve, minthogy a háború az egész föld lakossága ellen folyik, amikor behozzák a legnagyobb változásokat, talán az egész történelem során a legnagyobb változásokat – a földnek és abban mindennek a teljes átszervezését --  hát akkor érthető, hogy minden rendelkezésre álló fegyvert használnak, hogy ezt végrehajtsák.

 

1998 tavaszán, a “Parameters” –ben, ami az USA Hadserege Hadi Kollégiuma negyedéves magazinja, Timothy L. Thomas irt egy cikket, aminek a cime: “Az Agynak Nincs Védőfala a Behatolás Ellen.”  És a cikk annak a megmagyarázásával folytatódott, hogy az emberek mit tapasztalhatnak a közeljövőben.  Ezt mondja:

 

“Nemrég egy orosz katonai ujságcikk egy kissé más oldalról világitotta meg ezt a problémát, kijelentvén, hogy ‘az emberiség egy pszichotronikus háború küszöbén áll’, ahol az agy és a test van a középpontban.  Az a cikk orosz és nemzetközi próbálkozásokat tárgyalt arra nézve, hogy VHF (Nagyon Nagy Frekvenciás) generátorokkal kontrollálják az emberek pszicho-fizikai állapotát és döntéshozási folyamatát.”

 

Alan:  Ez azt jelenti, hogy Nagyon Nagy Frekvenciás generátorok.

 

             “hangtalan kazetták,”

 

Alan:   Ezek ezt “hangtalan kazettáknak” hivják.

 

             “es egyéb technológiák.”

 

Alan:  Ezek arra vannak szánva, hogy befolyásolják az emberi viselkedést, és az emberek egészségét is.  Másszóval, ezek meg tudják azt támadni.  Könnyebb az emberi testet megtámadni mint segiteni, legalábbis azok számára, akik ott fent vannak.  Abban a Hadsereg Hadi Kollégiuma cikkben ezt azzal folytatják, hogy leirják ezeknek a fegyvereknek a céljait, és azt mondják, hogy ők  össze tudják zavarni vagy megsemmisiteni a jeleket, amik a testeden belül mennek ahhoz, hogy élve maradj és a tested megfelelően működjön.  Ezek ezt úgy nevezik, hogy “információs hadviselés.”  Ki gondolta volna, hogy az “információs hadviselés” valójában azt jelenti, hogy azokról a parányi elekrtomos áramokrol van szó, a te saját testedben; a molekuláktól az atomoknak kisebb részeiig való információkról van szó, amelyek téged egészségben tartanak?   Hát ezen dolgoztak ezek, hogy ezt lerombolják, és/vagy kontrollálják.

 

Ezek még egy hangot is egyenesen bele tudnak tenni a fejedbe.  Most már ezt is meg tudják csinálni azáltal, hogy – mint az Finnországban bizonyitották – egyes konkrét személyeket vesznek célba, használván a közelében levő cellás telefon-erősitő közvetitő tornyot, mert azok le tudják szűkiteni a sugarat egy olyan kis frekvenciára (sávra).  Ezek mérföldekről célba tudnak venni téged, amikor arrafelé autózol.  

 

Na, de folytassuk  “Az Agynak Nincs Védőfala” cikket, hogy hogyan folytatja:

 

“A testet nemcsak be lehet csapni, manipulálni, vagy félreinformálni, hanem úgyszintén le is lehet állitani, vagy tönkretenni – éppugy, mint bármi más adatfeldolgozó rendszert.  Az “adatokat” amiket a test külső forrásokból kap – mint pl. elektromágneses, vortex (örvénylő), vagy akusztikus energiahullámokat – vagy amiket a test maga hoz létre a saját elektromos vagy kémiai ingerei által, ezeket manipulálni lehet vagy meg lehet változtatni éppúgy, mint ahogy az adatokat (információt) bármely felépitett szerkezetben (hardware-ben) meg lehet változtatni.”

 

Alan:  Ez mind embereken való használatra van.  Amiről ezek beszélnek és fecsegnek, az az, hogy hogyan tudnának téged összezavarni, vagy ingerelni olymódon, hogy te tévesen itélj meg dolgokat, és ezek hatni tudnak a te mozgási tevékenységedre, a pszichológiai motor-tevékenységedre, akár a menésedre.  Ezek meg tudnak téged bénitani.  Ezek olyan fegyverek, amiket bizonyos frekvenciákon és energiaszinteken lehet használni, hogy valakit megmerevítsenek, vagy megöljenek. Ez az az öreg Star Trek cucc.  Ha azt hiszed, hogy a Star Trek szerzőinek nagy kepzelőereje volt, vagy üveggömböket használtak [hogy a jövőbe lássanak], hát csak gondolkozz, mert az a sorozat, az nem más, mint előrejelzéses programozás.  Gene Roddenberry tagja volt a NASA-nak.  Ott volt a gyűléseiken, és tudott ezekről a tudományokról.  Ezek tudták, hogy mit akartak elérni.

 

Egy jó cikk jelent meg a “The Economist”-ban, amit érdemes elolvasni.  Ez 2002 májusában volt.  A cim ez volt: “Az Agykontroll Jövője.”  Nagyon érdemes elolvasni.  Ezt úgy teszik ki oda, mint használati tárgyakat.  Mi benyeljük az információt vagy a szórakoztatást vagy sportokat és a többi értéktelen dolgot amit nekünk adnak, hogy elfoglalva tartsanak minket, és hogy azt gondoljuk, hogy “tudjuk hogy mit mondanak, de nem hiszünk nekik.  Ezek ezt sosem csinálnák velünk.”  Minket arra tréningeztek, hogy azt higgyük, hogy valahogy azok akik a magasabb hatóságokban vannak, azok “speciális emberek,” akik emberszeretőbbek mint mi magunk [mi, a kis önző gonoszok], pedig ennek épp az ellenkezője az igaz.  A pszichopaták felmásznak oda a tetőre [mert ezekben egy ellenállhatatlan hatalomvágy  van, de semmi emberi együttérzés nincs], és ezek azt fogják [veled] csinálni, amiről te azt hiszed, hogy az “elképzelhetetlen.”  Ezeknek nincs lelkiismeretfurdalásuk, hogy ezt teszik veled.  Ezért tehetik ezt meg, minden baj nélkül.

 

Egy pár evvel ezelott egy könyvecske jelent meg csak úgy a semmiből, aminek a cime ez volt: “Csendes Fegyverek a Halk Háborúkhoz.”  Akárki is irta ezt – akár tréfa volt, vagy egy koholmány, vagy ugratásra kitalált információ, és hozzá talán szándékos félrevezetés, vagy talán valaki bennfentestől, aki megpróbált valamit közzétenni névtelenül – a dokumentumokban bizonnyal voltak információk arról, hogy az USA Hadügyesei és más katonaságok világszerte min dolgoztak a feljett technológiákkal.  Amit azóta különféle publikációk igazoltak, meg kis darabkák, amik kijöttek a magazinokban es az ujságokban az évek során, az az, hogy hatalmas bizottságok, nemzetkozi tudós társaságok, és az alapitványok amik velük együtt dolgoztak, és amik szintén priamis-szerű felépitésűek, és hát ez igazán egy piramis-szerkezet.  Ezek mind megjósolják a jövőt, hogy mit látnak eljönni, és hogy a társadalom hogyan fog átalakulni és alkalmazkodni, vagy nem-alkalmazkodni, mert az alapelv az, hogy nekunk mindig alkalmazkodni kell, mivel az ember állitólag az egész földön a legalkalmazkodóképesebb fajta.  Mi minden bizonnyal alkalmazkodunk; hozzáigazodunk a technológiához, amit odaadnak nekünk.  Nagyon gyorsan alkalmazkodunk, különösen, amikor azt beajánlják nekünk, és az szinte még egy életbenmaradáshoz szükséges módszerré is válik, egy olyan rendszerben, mint pl. az elektronikus korszak, ahol a számitógépek már úgyszólván nélkülözhetetlenül szükségesek.  Ezeknek nélkülözhetetelennek kell lenni, nem egy hosszutávu teljes cél érdekében, hanem egy részleges, időszakos terv részeként, amelynek a célja az, hogy mi mind szokjunk hozzá, hogy alapjaban “rá vagyunk kötve” (egy közös hálózatra), mielőtt tovább megyünk a következő lépésre, a virtuális (képzetes, vagy képzelt) valóság felé.  Akkor már egyszerű lesz elfogadnod egy csippet a fejedbe.  Minket arra tréningeznek lépésenként, hogy elfogadjuk a végterméket, ami már meg is van tervezve [ez az agy-csipp].  Minden egyéb az út során csak egy újabb egérfogó [mint pl. a cellás telefon, az internet és a kompjuteres játékok], ami közelebb visz minket, bele a nagy egérfogóba, a célba [a totális agycsippes kontrollba]. 

 

A 90-es évek végén egy teherautó alatt dolgoztam nyáron, amikor láttam valamit – és aznap igazán szép napos idő volt.  Olyan volt, mint a stroboszkóp-hatás, mint amit az éjszakai klubokban vagy valahol a szinpadon látni, és akkor azt gondoltam: “hű, fiacskám, túl soká voltál már bent a teherautó alatt,” igy hát kimásztam és felálltam, és jól éreztem magam. De a stroboszkóp csak folytatódott.  Úgy tűnt, hogy az köröskörül mindenütt ott van.  Bementem a házba, azonnal bekapcsoltam a rádiót, és a stroboszkóp amit láttam, csak ment tovább, és hallottam a pattogást a rádióban is.  Egy erős jel jött keresztül a rádiós frekvenciák egész spektrumán, be egészen a látható [fény] tartományba.  Bekapcsoltam a TV-t, ami szintén rá volt kötve a külső antennára, és tessék, ott is ott volt a villogás a képernyőn, szinkronban a pattogással a rádióban, és szinkronban a villogással, amit kint látni lehetett.  Ez tovább ment vagy 20 percig, és erről későbbi rádióműsorokban beszéltem is.  Aznap délután aztán egy pár ember telefonált nekem az USA különböző részeiből és Kanadából, és tudtam, hogy valamit akartak nekem mondani, de úgy kellett kiszednem belőlük hogy mit tapasztaltak, és ők is ugyanazt tapasztalták.  Ők is látták a stroboszkópot.  Egy néhányan közülük azt mondták, hogy olyan volt, mintha amikor kiléptek az ajtón, valaki a szemükbe villantotta volna egy kamera villanófényét.  Egy másik személy az ágyában feküdt, mellette volt az ablak, és az egész szoba villogni látszott, mint a stroboszkóp.  Akkor rájöttem, hogy egy hatalmas kisérlet tanúi voltunk.  Nem, az nem természetfeletti volt – persze, minden ami a közönségnek kiadott ismereteket meghaladja, az természetfelettinek tűnik. A mágia nem más, mint egyszerűen csak tudomány, amit a közönségnek még nem magyaráztak meg.

 

Ezeknek ott vannak ezek a speciális fegyvereik, és ezek már évek óta megvoltak nekik.  De ahhoz, hogy mindezt összekapcsolják, ezeket, gondolom, műholdakkal kellett sorba kötni, hogy hatalmas területeket lefedjenek.  Ezt meg lehet tenni a HAARP technológiával koordinálva, ami visszapattan és az ionszférára fókuszálva visszaverődik lefelé, rá a célba vett területekre.  A HAARP-tipusu technologiák léteznek különböző országokban, és ezek szekvenciában tudnak működni, és lefedni egy egész kontinenst is, ha kell.  Ezt meg tudják tenni a Star Wars (Csillagok Háboruja) technológiával, műholdak csoportjait összekapcsolva elektronikusan.  Ezt valójában a magasabb szintű hadi intézményekben úgy hivják, hogy “photic driving” (fényhajtás, vagy fény-ingerlés).  Ezek egy látható fényt használnak, ami pulzál, és a frekvenciák hatnak az agyra és annak egyes részeire.  Egyes emberek egy bizonyos körzeten belül epilepsziás rohamokat kapnak.  Egy nagy kisérletet végeztek Japánban, egy pár evvel ezelőtt, egy gyerekek számára készitett videó játékkal.  Amikor azt kibocsátották, vagy amikor a TV-ben mutatták, az egesz országban előbb többszáz, aztán többezer gyerek hirtelen görcsökben kezdett fetrengeni.  De ezt lehet távolról is csinálni.  

 

1987-ben, a “Főügyész Konferenciája a Nem-Egészen Halálos Fegyverekről” című dokumentumból véve, Sheri Sweetman ezt közölte:

 

“Némi bizonyiték és egy jo adag feltételezés van arra nézve, hogy a rendkivül alacsony frekvenciájú (ELF) sugárzás hányignert és zavarodottságot tud okozni.  Egy kutató állatokat vetett alá ELF (elektromágneses) sugárzásnak hosszú, beplántált elektródákon keresztül, és szerinte hasonló eredmények idézhetők elő messziről is, elektródák nélkül.  Egy résztvevő felvetette, hogy ideálisan szükséges lehet kifejleszteni annak a képességét, hogy ezeket az elektromágneses mezőket specializált célokra használják, peldául arra, hogy alvást vagy zavart állapotot idézzenek elő velük [embereken].  Ismert dolog, hogy alvás idézhető elő elektródákkal az agyban, és orosz tudósok azt állitják, hogy ők képesek voltak távolról is alvást előidézni.”

 

Alan:  Ezt most úgy hivják, hogy “elektro-alvás.”  Látod, ezt a fajta dokumentációt közzéteszik.  Ez még mindig az alacsony szint, mert minden amit publikálnak, az az alsó szint, ami még mindig a biztonságos határokon belül van [vagyis, az Elit számára – mert nem riasztja meg a közönséget, és nem is igazi hadititok].  A magasabb szinteken minden mindíg top secret (abszolút titok).  Ezek mindíg messze előtte járnak mindennek amit közzétesznek, és biztos lehetsz, hogy 1987-ben ezt már kipróbálták emberi résztvevőkön is [pl. az angol női tüntetőkön], esetleg azok tudta nélkül.  Ezek mindig kísérleteznek a közönségen.

 

A “Microwave News” (Mikrohullámú Hirek) 1988 juniusi számában ez jelent meg:

 

“Az USA hadseregének megvan a maga terméke – a Rádiófrekvenciás Fegyver.  A “Defense News” 1987 Augusztus 24-i számában az Adelphia-i Diamond Labs kutatóját, John Rosado-t idézték, aki azt mondta, hogy a hadviselés jellege teljesen meg fog változni az RF (rádiófrekvenciás) fegyverek használatával.  Rosado azt is megjegyezte, hogy az RF sugárzást széleskörű csatamezőkön fogják használni, lépcsős felállásban.”

 

Alan:  Ha valaha láttál légi felvételeket az Alaszkában levő HAARP létesitményről (ami csak egy a sok közül), amelynek az antennái olymódon vannak elrendezve, amit “lépcsős felállásnak” hívnak – vagyis mindegyik erősiti a másikat [az előzőt]. Ezek szekvenciában működnek és egymást erősítik [ezek Testla Magnifying Transmitters = Tesla-féle erősitős rádióadók].  Ez olyan, mint amikor egy csomó elemet sorba kötnek, hogy egy nagyobb kimenő feszültséget kapjanak.

 

Namármost, a jövő, amit ezek [az Elit] elképzelnek – mert tudod, ezek ott fent megtervezik a jövőt.  Ezek nem csak ülnek és várnak arra hogy dolgok történjenek.  Ötletcsináló tervezőknek és ilyesfajta embereknek sokezer dollárt fizetnek évente (vagy némelyiküknek éppenséggel milliókat), szóval ezeknek elő kell állniuk azzal, hogy mit látnak előre a jövőre nézve, hogy hogyan haladnak a dolgok, és hogy az elit maga hová akar eljutni.  Tudjuk abból az állandó dobverésből ami már több mint száz eve megy az összes könyvekben, amiket onnan fentről a csúcsról nyomtak ki, hogy a lakosság létszámát egy “jobban kezelhető szintre” akarják csökkenteni az “iparosodás utáni korban,” -- vagyis, egy általuk jobban menedzselhető szintre.  Ezek egy hatékonyabb munkás réteget akarnak, egy újfajta munkás réteget.  Ez az igazi ok a hatalmas igyekezet mögött, amit a genetikai tervezés terén látunk.  Ez nem arra van, hogy a meddő nőket vagy férfiakat segitse; ez arra van, hogy uj emberfajtákat hozzanak létre.

 

 

Az út, valójában már az iparosodás korának a vége óta odáig, ahova most megyünk, egy kieső fázis, ahol a régi rendszer megszünik, és nem lesz többé munka.  Minden gyári munkás nem tanulhat meg számitógépeken dolgozni és hirtelen zsenikké válni, különösen, amikor nincs is már szukseg annyi emberre, akik a modern számitógépeken dolgoznak.  Egy kezelő személy mostmár sok ember munkáját tudja elvégezni a régi alkalmazottak helyett, és ez a helyzet fennállt már 20-30 évvel ezelott még a szamitogépi ipar terén is.  

 

Akkor hát mit csinálsz a felesleges lakossággal, akik felzabálják, elpusztítják a világodat?  Ezek elfogyasztják azt, érted?  Akkor hát mit csinálsz?  Hát - megritkítod őket.  Hogyan tudod őket megritkítani fokozatosan?  Ennek sokféle módja van, és persze, a legkönnyebb mód az, hogy terméketlenné teszed őket, és vársz, amig elkezdenek kihalni, és végül aztán az utólsók is kifogynak, mondjuk, egy 80 éves periódus végére.  Vagy pedig, mivel úgyis mindig megtervezted a jövőt, hát betereled őket először “habitat” rezervátumi területekre e folyamat során, és ott aztán könnyebben tudod őket irányitani és kontrollálni.  Végülis lázadások lesznek, mint ahogy azt leirta egy pár héttel ezelőtt az angol Hadügyminisztériumnak a jövőről alkotott véleményét közlő ujságcikk a “The Guardian” lapban.  Ezek nagy felfordulást és káoszt látnak előre a  Nyugati Féltekén, és spontán lázadásokat, tüntetéseket, stb.  Nahát, mi okozhatja azt, hogy Sörivó Józsi és Tévénéző Julcsi hirtelen fellázad vagy tiltakozik, vagy bármi ilyesmi?  Hát az, hogy nagy változások jönnek, és fokozatosan, vagy tán nem is olyan fokozatosan elveszik tőlük az életstílust, amihez hozzászoktak.

Az emberek azt gondolják:  “Ezt soha nem fogják megcsinálni velünk.  Kell nekik a pénz az olajra.  Kell a benzin-utánpótlás.  Kellenek nekik az autók.”  Hát ha ezt gondolod, akkor benyelted a régi sztorit arról, hogy valójában versengés van ott fent.  Menj csak bele a történelembe, és akkor meglátod, hogy hogyan is indultak el a nagyvállalatok.  A nagyvállalatok és nemzetkozi nagyvállalatok közpénzből jöttek létre, legalábbis Angliában, a British East India Company (Brit Kelet-India Társaság)- gal, ami valójában a kormány része is volt egyben.  Az USA-ban a legnagyobb társaságok némelyike a technológia területén valójában a CIA birtokában van.  Ott fent, ott nem engedik meg a versengést.  Ha megengednék a versengést ott fent, akkor elveszítenék a kontrollt afelett, hogy a társadalmat milyen irányba akarják vezetni, mert akkor a versenytársad előjönne egy olyan kompjuterrel, amely maga mögött hagy mindent amit te előállítottál, és egy könnyű programmal működik, és messze a tied felett áll.  Ezért van, hogy ezek kiválasztják az ő kedvenceiket, az előretolt embereiket, mint pl. Bill Gates.  A CIA már régesrég elhatározta, hogy kellett nekik egy szisztéma az egész világra, és minden ajtót kinyitottak Bill Gates-nek.  Ő csak úgy keresztül megy ajtón ajtó után, és te azt hiszed, hogy ez azért van, mert keményen dolgozik, és hogy szabad vállalkozás van, meg minden ilyesmi.  Pedig ez csak üres duma.  Nem engedik meg azt, hogy a versengés által elveszitsék a hatalom uralását.  

 

Ugyanezt találod azoknál a nagyvállalatoknál is, amelyek a személyazonosssági kártyákat gyártják, és amelyek majd a  “Digitális Angyal” agyba ültetett csippet csinálják. Ezek mind az ott fent levő “szupra-kormány” tulajdonában vannak, és ezek hozzáférnek a legfejlettebb technológiához, mert ennek a része az ő részlegük is – a Hadiipari Komplexumnak.  Ezek ismerik a legfejlettebb tudományokat, de nem engedik meg a versengést.  Ez csak a közönség illúziója, amit azért adnak nekik, hogy ezt higgyék; vagyishogy minden különálló, és hogy mi csak úgy “fejlődünk.”

 

Évekkel ezelőtt, amikor tervezték a jövőt, amit ők létrehozni szándékoznak, akkor elkezdtek előkészülni rá az összes nyugati kormányszinteken, a magas szinteken.  Kezdtek bejönni a kamerák; nemcsak egy-kettő itt-ott, hanem tömegével.  Láttuk a katonai technológia, a fejlett technológia integrálását, és a hadiipar világszerte egyesült a rendőri erőkkel.  A katonai intézmények egyezményeket irnak alá az ENSZ-ben arra, hogy ezeket a fajta technológiákat nem használják más országok ellen, vagyis az aláiró országok ellen, ami azt jelenti, hogy bárki, aki nincs benne a paktumban, az szabad célpont.  Azonban, mindenre, amit megtiltottak az egymás ellen való használatra, ott van egy kibúvó, ami által meg van engedve, hogy azt a saját népük ellen használják.  Az a kibúvó nem véletlenül van ott.

 

Ezért van, hogy a nyugati országokban miért kell még mindíg teljes acélbevonatú lövedékeket használni, amik keresztül szaladnak egy személyen, de nem lapulnak szét, mint ahogy egy üreges végű golyó tenné, és ami nagy belső vérzést és sokkot okozna –  becsapódási sokkot - becsapódási sokkot és nagy rombolást.  Viszont, a saját népükön otthon használhatják az üreges végűeket.  Ugyanez vonatkozik ezekre a technológiákra, az úgynevezett “halálostól nem-halálosig terjedő fegyverekre.”  A régi Star Trek sorozatban, az emberek azt gondolták, hogy “Ó, ezek már olyan messze előre vannak az ő fázisos puskáikkal, és a kábitó és hosszúkábitó és gyilkoló beállításaikkal,” és tudod, ezek mindazok a technológiák amikről ma itt beszélek.  Egyáltalan nem volt ezeknek [a filmsztori-iróknak] olyan nagy képzelete. Ezeknek a sorozatoknak az irói ott voltak a magas szintű katonai intézményekben, és ők adták neked az előrevetitéses programozást, hogy elfogadtassák veled ezt a cuccot, ami majd később eljön, és még az az ostoba “nem-halálos” kifejezés is ide tartozott, amikor te azt mondod, hogy  “hát, ha a zsaruidnak ez megvan, az nem olyan rossz, mert ez nem halálos.”  De igen, ez megölhet téged, és ezek tudták ezt kezdettől fogva.  Ezek ezt úgy hivják, hogy “duális technológia.”  Kettős használat: katonai célra és tömegkontroll céljára, a nagyközönség legyűrése, alávetése céljára.

 

1994 Julius 21-én ez volt a[z  USA] Külügyminiszter-Helyettes honvédelmi törvénytervezetében a következő cimen: “A Honvédelmi Minisztérium Irányadó Politikája a Nem-Halálos Fegyverekre Nézve”:

 

             “A fentiekben használt “ellenfél” kifejezés”

 

Alan:  Ez részét képezi az egész dolognak.

 

“annak a szélesebb értelmében, magában foglalja azokat, akik nem kinyilvánított ellenségek, de akik olyan tevékenységeket folytatnak, amit mi  [t.i.  a kormány, az Elit]  meg akarunk szüntetni.”

 

Alan:  Itt azokról beszélnek, akiken azokat (a fegyvereket) használni lehet. Ezek nem kifejezett hadat üzenő ellenségek, hanem olyanok, akik olyan tevékenységeket folytatnak, amiket “mi meg akarunk szüntetni.”

 

“Ez az eljárási politika nem zárja ki a nem-halálos fegyvereknek a törvényesen megengedett hazai használatát az USA katonai erői által, annak az érdekében, hogy a törvényt rákényszeritsék a lakosságra.”

 

Alan:  Ez a rész itt nagyon fontos.  

 

Ezek olyan jövőbeli szenáriókat vetítettek előre 1994-ben, aholis a katonaság magas szintű haditechnikát fog használni, együttesen a helyi rendőrséggel.  Ezeket a fegyvereket használni lehet majd a nép ellen, akik -- mint “ŐK  (a kormány) AZT KIJELENTIK,” olyan tevékenységeket folytatnak, amiket ŐK (a kormány) meg akarnak szüntetni. Szóval, ha felszólalsz valami ellen, az már ebbe a kategóriába esik, mert ez egy olyan tevékenység, amit a kormány meg akar szüntetni.  Törvényesen [most még] nem tudnak ezért felelősségre vonni téged vagy ellenségnek nyilvánitani téged – legalábbis nyilvánosan nem, de biztonsági szinten már igen – hanem, ezt ellened használhatják, ha épp útban vagy, vagy kellemetlenkedsz. Akkor belőled egy “felszólalási bűnöző” lehet, vagy egy “gondolati bűnöző,”

és ezt ellened használhatják, anélkül hogy te tudnál erről.  Csak hirtelen furcsa betegséged támad, vagy megőrülsz………..    

 

…..….Hangokat fogsz hallani egész nap és éjjel a fejedben, vagy fizikai betegséged támad, és hirtelen vérszegény leszel.  Egy roppant széles skálája a dolgoknak összezavarodhat ezektől a beavatkozásoktól, amik a belső biokémiádat felborítják, vagy az agyad egyszerűen egy billió irányba eltévelyedhet, mintha hallucinációt okozó kábitószereket vettél volna be.  Ez tartósan megnyomorithat téged fizikailag, vagy szellemileg, vagy mindkét téren. Ezeket a dolgokat nem ilyen formában tárgyalják meg, hacsak nem olyan szenáriókban akarják őket használni, amiket előre vetítettek.  Ezeket előre vetítik, mert ezek ismerik a kitűzött tervcélt – a jövőt, amit ránk hoznak.  És ez már itt is van.

 

Ezek a beszámolók aztán még hozzáteszik, hogy az a kifejezés hogy “nem-halálos,” az nem szükségszerűen jelenti azt, hogy az nem lesz halálos.  Ez egyfajta kétértelmű beszéd, olyan Orwell-i duma, és ezt úgy nevezik, hogy “collateral damage” vagyis “velejáró áldozatok,” ha ezek a haditechnikák ténylegesen megölnek embereket.  Te itt katonai kifejezés szerint csak egy “velejáró áldozat” vagy a kormánynak a lakosság elleni háborújában.

Akik többet akarnak erről tudni, azok felkutathatják azokat a kis darabkákat, amiket a közönség számára hozzáférhető módon kieresztettek. Ezek megvannak könyvekben, amit a témában kiadtak.  A probléma az, hogy az emberek, akik előjönnek ezekkel a könyvekkel, azok tagjai az ENSZ-nek, és ezeknek a célja valójában az, hogy az ENSZ számára több hatalmat szerezzenek ebben az egész dologban, ami épp az amit a Nagyfiúk akarnak, mivel az ENSZ maga egy fedőszervezet az ő számukra.  Az ENSZ-et arra hozták létre, hogy egy globális kormány jöjjön létre, de a kormány, az egy Urat [Elitet, hatalmi klikket] szolgál, mint a múltban eddig is így volt ez mindig a kormányokkal.

 

Ez egy komplex világ, és micsoda összefonódott, kusza hálót szőnek ezek!  A hősöket [példaképeket] minden fronton készen kapjuk tőlük, különösen, ha azok nagyon hiressé válnak, vagy ha egy csomó pénz tetején ülnek.  Én sok rádiomüsorban voltam már, mint azt maguk is tudják.  A népszerűek már evek óta mennek, legalábbis egy pár közülük, és a műsorvezetők tudják, hogy én nem feltétlenül képviselem az ő irányvonalukat, vagy formátumukat, vagy véleményüket a dolgokról amint azok történnek, vagy éppenséggel nem helyeslem a termékeket amiket árulnak, és amelyek roppant mértékben a félelmen alapulnak, minden elképzelhető katasztrófára.  Sok embert ismerek évek óta, akik bedőltek ennek az egésznek.  Ezek megvásárolták mindazt a cuccot, amire nekik állitólag szükségük van mindenféle elképzelhető és küszöbön álló csapásra, és ezek az emberek félelemben élnek ezzel az összes értéktelen dologgal együtt, amit sosem fognak használni,  és halomban áll nekik az összehordott cucc hogy évekig tartó nélkülözéseket vészeljenek át velük, ha kell.  Sosem kezd derengeni ezeknek, hogy azok a fajta katasztrófák, amikre ők számitanak, valoszinűleg sosem fognak megtörténni.  Azok a csapások, amiket szándékosan előidézhetnek, a Nagyfiúk celjaiból megitélve lesznek. Ezek azt akarják, hogy mi mind a városokba költözzünk be, és ezt nagyrészt a buksza hatalmánál fogva fogják végrehajtani, amint növelik a benzin árát, és növelik az adókat kint a vidéken. Akkor majd bejönnek az összes ENSZ felügyelők, akik már dolgoznak is az egyezményeken az összes országokban, hogy felügyeljék a vizedet,…

 

….a WC-det [nem higiénikus a falusi pottyantó, és ezek aggódnak az egészségedért! –- valójában azt nem akarják, hogy bármi téren önálló légy, és független légy a kormánytól], ellenőrzik az épitési előriásokat [nem biztonságos, nem energiatakarékos, nem egészséges a parasztház!], és igy megy meg tovább a hadova, amíg végül anyagilag tönkre mész [ha vidéken akarsz élni].  Akkor beköltözöl a városba, úgyhogy nem viheted magaddal mindazt a cuccot, amit vásároltál.  Egy másik lehetséges szenárió amit adnak, és amit megcsinálhatnak, az, hogy áradások és földrengések lesznek, stb.  Nem szekerezheted el magaddal mind az összes, soktonnányi  cuccod, amit összehordtál.

 

Vannak más emberek, akik rettegnek a haláltól, legyen az öregségből, vagy bármi másból kifolyólag.  Vannak emberek, akik kapszulákon, porokon és keverékeken élnek, amiket az egészség-szaküzletekben vásárolnak.  Ezek az emberek valójában nem is élnek, ezek szanyarúak és nagyon  betegek.  Ezek lesnek minden rádió vagy TV-adást, ahol mindenféle lehetséges kúráról beszélnek, és minden héten egy uj kúra jelenik meg, és ezek nagyon költségesek.  Beszéltem egy csomó emberrel, akik megpróbálták mindezeket a dolgokat, vagy elzálogositották a házukat, hogy megvegyék ezeket, és hogy megprobálják meggyógyitani azokat akiket szeretnek, és akik haldoklanak.  Használd a józan eszedet mindennel kapcsolatban, ami csak körülötted van, mert mi egy olyan kereskedő világban élünk, ahol a pénz uralkodik.  Ha nincs pénzed, akkor meg vagy rémülve mindentől, és félsz az összes negatív dolgoktol, amik előfordulhatnak.  Nem üthetsz fel egy sátrat csak úgy, akárhol.  Kirúgnak téged a sátradból az erdőőrök, vagy Kanadában vagy más Brit Nemzetközösségi országokban a Korona Ügynökei teszik ezt veled – elzavarnak a földről.  Nem mehetsz ki a szabadba hogy úgy élj mint egy vadember; legalábbis, a jelenlegi tartózkodási helyed körzetében ezt nem teheted.

 

Bele vagy kényszeritve egy rendszerbe, ahol semmit mást nem használnak, csak pénzt. Akármit használnak pénz gyanánt, az nem számít.  Nem számít.  Amikor egy cikket megveszel, akkor te cserét akarsz – már amikor nincsenek nehéz idők.  Az aranyat és ezüstot mindíg nyomták, mint egy alternatívát.  De mit számít az?  Mert ha van egy vekni kenyered, és van egy arany pengőd, hát megmondom neked, mit ér az arany – egy vekni kenyérért viszont azt kérsz cserébe, amit csak akarsz.  Ez a valóság.

Az embereknek mindig készen kell állni a kisebb szükséghelyzetekre, hogy legyen elég száraz ennivalójuk, hogy átvészeljenek egy rossz időt, mivel ezek [az Elit, az Új Világrendesek] majd behozzák nekünk a rossz időt.  Ez mostmár a Légierők kontrollja alatt van, és ezt ők maguk is elismerték egy ujságcikkben évekkel ezelőtt, amikor közel kerültek annak a beismeréséhez, hogy rövidesen ők lesznek az időjaras felett az urak.  Hát, látod, ők már uralják is azt.  Bárki, aki felnéz az égre, és látja, hogy ott fent permetet szórnak, hát az az ember maga is láthatja, hogy ez mindennap megy.  A légzési problémákkal küzdő emberek számára már normálisnak számít, hogy felnőttek hirtelen allergiásak és asztmásak lesznek.  Ezelőtt az egész életükben sosem volt ez, és most hirtelen itt van ez nekik – ez az új “normális dolog.”  Ezt tanítják a következő orvosi gárdának, ami kijön az egyetemekről; hogy ez a normális.  Mert ezek nem ismerik a korábbi normálisat.  Ezek nem tudják, hogy mi volt azelőtt.  Ez nincs is többé az ő irányitásuk alatt.  Nem is tudják.  Igen könnyű kontrollalni az embereket akkor, amikor te állitod össze a tananyagot minden évfolyamra és minden kimenő végzős hallgatóra.  Ezek nem tudnak semmi mást, csak amit tanitottak nekik.  Ezek nem ismerik a saját tudományuknak a történetét, vagy az előző generációknak a történetét ugyanazon a szakterületen belül, mert félrevezetik őket.  Mostmár normális, hogy minden második embernek rákja van, és ezt tanítják az orvosi iskolákban.  Nem tanítják nekik, hogy ez nem mindíg volt így.  A régi időkben sokat írtak a tirannusokról.  A “Tirannus” szónak nem az volt az értelme akkor, amit most értenek rajta, mert az emberek ugyanolyan uralom alatt éltek, és valójában nem számitott, hogy minek nevezték az adott kormány-formájukat. A tirannus csak egy diktátor volt, akié volt minden hatalom, és ami nemigen különbözik attól, mint amikor egy banda van ott felül, és az a banda együtt dolgozik egy közös cél felé.  A tirannust csak úgy hivják, hogy egy személy rendelkezik teljhatalommal a közönség felett – ez a tirannus.  Az ő szava, az parancs volt.  Az egyik nap mondott valamit, és az volt a törvény; és ha másnap meggoldolta magát, hat akkor másnap már más volt a törvény.  Ezzel szemben, a formális kormány-tipusok, amiket bevezettek, azok egy látszólagos törvényes rendet adtak, amit állítólag nem fognak megváltoztatni, hacsak nem egy vészhelyzetben.  Akkor megint bejött a diktátor, és ez azon a címen volt, hogy most szükség van a biztonság fenntartására.  Nem lehet egyszerre két dolog, látod, úgyhogy vagy az egyik van, vagy a másik.  Ezért, a legnagyobb trükk az összes tirannusoknál az volt, hogy direkt zavargásokat idéznek elő, vagy terrorizmust, és a közönséget hibáztatják azért hogy közöttük terroristák vannak,  holott ők fizették a hadsereget, hogy  azt előidézzék, és akkor aztán azt mondják, hogy elveszik a szabadságodat, biztonsági okokból.  Ezt a módszert használják ma is – ez nem változott.

 

Akik mélyebben bele akarnak tekinteni az agykontroll technológiáiba, azok elvégezhetik a saját kutatásukat erre.  Az évek során sok kis töredéket adtak ki.  Az egyik kufircos, megtekert dolgot a “The Economist” magazinon keresztül adták ki, annak a 2002 májusi számában.  A címe az volt, hogy “Az Agykontroll Jövője.”  Tudnunk kell, hogy ezek a létesitmények számos helyen léteznek világszerte.  Egy néhányukról kiadtak információt a közönségnek, mint pl. az USA birtokában levőről, ami Alaszkában van, van még kettő ami az USA-é, egy van Norvégiában, egy másik Grönlandban.  Én azt hiszem, hogy van még egy Ausztráliában is, és kétségtelen, hogy még sok más ilyen is van.  Azt hiszem, vannak hordozhatók is.  Láttam egy néhány elrendezést, furcsa elrendezést a múltban kint a földeken, határozottan katonai jellegű utánfutókat, amikre mindenféle különös sorozatba épített szerelvények voltak téve, úgyhogy ezeket szállítani lehet.  Ezeknek mindnek a lényege a totális kontroll – az egész földkerekség feletti, mindenre kiterjedő kontroll. 

 

A trükk mar réges-régóta a “hazafiasság” volt, meg a “nacionaizmus,” hogy ezen a címen tovább folytassák a kutatásukat és fejlesztésüket, és hogy több adót szedjenek be ezeknek a fegyvereknek a kifejlesztésére.  És mégis, az egész területen annyiféle ágazata van a fedőnév alatt futó titkos ügynökségeknek, amelyek gyakran külön vannak egymástól.  Olyan ez, mint egy piramis-felépítmény, és azok amik fent vannak a csúcson, azok a  “Létesitményt” (a hatalmi klikket) szolgálják.  Az uralkodó klikk mindíg is ott volt – ez az “uralkodó kisebbség.” Azok akik a nacionalizmus és hazafiasság mogott rejtőznek, azok uralják a pénzügyeket, azoké az összes vagyon, és ezek internacionalisták, és mindig is internacionalisták voltak.  Ezek az emberek, akik az összes nemzetközi vállalatok részvényei többségét birtokolják.  Ezek azok az emberek, akik birtokolják a természeti erőforrásokat világszerte, és akik azokat birtokolni fogják a jövőben is.  Ez nem egy új dolog.  Ez egy régi sztori.  Láthatjuk ezt végig az összes korokron keresztül, az összes európai királyokon és királynőkön keresztül, amióta a Normann invázió bejött Európába, és a háboruk során, amiket egymás között vívtak, amint a különböző pszichopata családok mind láthatóan a hatalomra törtek.  Angliát gyakran ugyanaz a király birtokolta, akié Franciaország is volt, és ez gyakran forditva is volt, hogy Anglia a Franciaország kiralyáé volt, meg forditva.  Az emberek nem ismerik a saját történelmüket.  Nem tudják, hogy egy hosszú ideig az Angol Királyi Udvarban franciául beszéltek, és franciául beszéltek az összes tanácsadók is.  Végig, az összes korokon keresztul, még akkor is, amikor kezdett az angol nyelv is beszivárogni, vagy azt módosították és felújították (modernizálták), maguk között latinul beszéltek egy darabig, hogy a közönség ne értse őket.  Ezeknek mindig egy külön nyelve volt, hogy a gondolataikról és akcióikról egymás között kommunikáljanak.  

 

George Orwell-nek az “1984” című könyve vége felé, Winston megkérdezi O’Brien-t, hogy miért van ez igy.  Miért, amikor megvolt mindenük, akkor hát miért kell kínozni a népet, és megtörni a népet, hogy mindenkit rakényszerítsenek arra, hogy elfogadja a rabszolgaságot?  Akkor O’Brien azt mondta Winston-nak, hogy “a hatalomért.”  Egy átlagembernek nehéz elképzelni – vagy még csak megpróbálni is elképzelni – hogy milyen is az, amikor valaki részege a totális hatalomnak. Ez valami, amivel a pszichopaták pótolni próbálják azt, ami olyan mint egy hézag, egy űr ami az agyukban van, és be probálják azt tölteni ezzel a vággyal.  Az a rész, ahol az emberiességnek és az emberies érzéseknek kellene lenni, az nincs meg nekik, és az a rész ezzel az aberrációval  van betöltve; ezzel az irtó hatalomvágyyal, amikor a cél szentesíti az eszközt, és azt a célt minden eszközzel el akarják érni.  A mi adóba befizetett pénzünket az úgynevezett Hidegháborúban azzak a céllal használták, hogy egybeolvasszák mindazt a tudást, amit a korlátlan finanszirozáson keresztül nyertek, folyton a háborúra hivatkozva.  A közönség nem ellenzi ezt, mert ezek mindig azt mondják neked hogy ők majd megvédenek, és ehhez több pénzre van szükségük, folyton, állandóan.  Ehhez mindíg kell hogy legyen egy ellenség.  Az az igazság, hogy most ezek egybe akarják olvasztani az összes tudományos ismeretet, a “Szép Új Világ” feletti totális uralomhoz.  A Szép Új Világ, ahol mindent, ami tökéletlen – a magas szintű Szabadköművesség és az okkult tudományok szerint ide értve magát az Embert is -  az isteneknek tökéletesiteni kell, azoknak az isteneknek, akik uralkodnak a világon.  Ez el van rejtve minden vallásban egy kódolt ezoterikus nyelvezetben, és pedig ez szabad szemmel is látható, ha az ember egy kicsit jobban belenéz felulről a cuccba, amit minden vallás tanít.

 

Nem véletlenül van, hogy az embereket annyira szórakoztatják cirkuszokkal, ahol minden elképzelhető, sőt még az elképzelhetetlen is azonnal oda van téve nekik a kábelen vagy a műholdas TV-n keresztül, mindenütt a világon.  Egy fantáziának minden része, még a mozaiknak minden kis része is azonnal szolgáltatható, hogy csiklandozzon, hogy bombázza az agyadat, hogy egyik vagy másik irányba hajtsa az érzékeidet.  Nem véletlen, hogy ezt oddaadják a közönségnek már 30, 40, 50 év óta és ez egyre rosszabbá valik, mert ennek az a célja, hogy az emberek ne gondolkozzanak, miközben keresztül megyünk ezen a fázisán a tervnek.  Az embereknek teljesen elmerültnek kell lenniük a triviális dolgokban, és rabjainak kell lenniük valaminek.

 

A  Huxley “Szép Új Világa” nem az ő ötlete volt; ez egy nagyon régi terv.  Az összes uralkodó elitek problémája minden korban az volt, hogy uralkodjanak a tömegen és elnyomva, legyűrve, alávetve tartsák őket.  A tudományos korban, már az 1700-as evekben is, ezek beszeltek arrol a tényről, hogy végülis a tudományt fogják használni arra, hogy ezt a munkát elvégezze nekik.  Az a céljuk, hogy ezt a munkát tökéletesen elvégezzék.  Végul majd nem lesz médiára szükség, úgyhogy mindazok a nagydumások akik halálra rémisztettek téged azokkal az összes kábitoszer-háborukkal és bűnesetekkel és közelgő járványokkal, miegymással – mert hát ez a média fő feladata (eltekintve attól, hogy teletöltse az agyadat lényegtelen vacakkal), hogy megrémitsen téged, amig végül már nem is mersz kimenni az ajtódon.  Ezért van, hogy a törvényt érvényben tartó ugynökségek, amelyek mostmár úgyis egybe vannak vonva, szóval ezek nagyon szeretik ezt (a rémitgetést).  Ez a termőtalaj, amiből ezek táplálkoznak, amin gyarapodnak, és amiből kiindulva bővítik az erőiket és a hatalmukat.

 

Ha csak egy lövöldözés van Torontóban, mindjárt közvéleménykutatást tartanak, hogy lássák, mit gondol a közönség, és a média ilyenkor ugyancsak rákapcsol.  Az egyik alkalommal amikor volt egy ilyen eset Torontóban, és ez nem gyakran fordul elő (néha van egy-két hirtelen fellángolás, amikor bűnbandák egymásra lövöldöznek), de az egyik ilyen közvéleménykutatásban, amikor egy embert meglőttek, meginterjuvoltak embereket, és biztos vagyok, hogy kiválogatták hogy kit interjúvolnak meg, vagy legalábbis azokat a felvételeket tartották meg és játszották vissza a közönségnek.  Főleg öreg nőket interjúvoltak meg, akik azt mondták, hogy ők már félnek kimenni az ajtón.  Egész életükben az ajtón mentek ki, és soha semmi sem történt, de most hirtelen már félnek, mert a média ezt a benyomást keletette; mostmár minden szörnyen veszélyes, nem biztonságos.  A hatalomnak, ahogy azt mindíg ismertük, a domináns elit hatalmának mindíg kell egy ellenség, hogy ők aztan majd biztonságban tartsanak téged azzal szemben. Az az érzés, hogy ellenség van mindenütt, könnyen kelthető a közönségben, ha a média jól belehúz, jól felfújja, hogy megijesszen.

Persze azt is tudjuk, hogy a kábitószerek által okozott hatalmas problémák sem ok nélkul, csak úgy véletlenül voltak.  A média hajszolta a kábitószer-dolgot elejétől kezdve, már a 60-as évektől.  A katonaság már kísérletezett veluk, kipróbálva azokat a saját emberein, csak azért, hogy lássák, hogyan befolyásolták a kábitószerek a viselkedést.  Békéssé váltak tőle?  Mert hát az elit ennek a megoldását kereste.

 

Az LSD szinte azonnal elárasztotta az országokat, a nyugatiakat.  Ez így volt megtervezve.  A diákok többször beszámoltak arról, hogy az egyetemek falain szemetes zsákokat hajítottak valakik be luxusautókból, és a zsákok teli voltak pirulákkal.  A BBC (Angol Rádió és TV, ami része az angol kormánynak) az operett előadásaiban, kezdve a “Top of the Pops” (“A népszerű muzsikusok legjava”) és az összes ilyenfajta cuccban, embereket interjúvolt meg, akik teljesen megmerevedtek a karmera előtt, és aztán azt kuncogtak, hogy “hát nem vagyunk  mi belevalók?”, hogy arra biztassák a fiatalokat, hogy ők is kapjanak rá erre.

 

Ha visszamégy a katonaság és a CIA magasabb elitje régi könyveihez, azok megtárgyalták ennek a dolognak a végrehajtását, hogy hogyan uralják a közönséget, először kábitószerekkel, aztán később elektronikusan.  A múltban egy pár ember a “Különleges Erőktől” riadót fújt és beszélt arról, hogy egyesek a “Különleges Erőktől” azon dolgoznak, hogy bevezessék a kabítószereket.  Mások, akik erről nem tudnak, azok megprobálják a kábítószereket távoltartani a közönségtől.  A népszerű zene területén szokásos volt, hogy hasist vittek be, hogy népszerűsítsék.  Egyik kábitoszeres állapotban levő népszerű énekes sztárt a másik után, a végkimerülésig interjúvolták nekünk a TV-ben, ezekben az ostoba műsorokban, hogy mindenki arról beszéljen, hogy ez beinduljon, mert, mint Huxley és mások mondták, “a fiatalok utánozzák amit látnak.”  

Az évek során én ismertem több embert, akik körbe jártak, beszélve arról, hogy mit vettek észre, mi jön a világban, és megprobálták figyelmeztetni az embereket arra vonatkozóan, hogy mi is történik valójában.  Egyesek ezek közul belefáradtak, kiégtek a sok erőfeszítéstől, hogy ezt csinálták. Mások megundorodtak a nagyközönségtől, mert az nem hallgatott rájuk, vagy megértette ugyan őket legalább egy valamilyen szinten, de azután csak visszatértek az ő kis szenvedélyeikhez.  Mindenkinek vannak ilyenek, legyen az akár, hogy bekapcsolja a TV-t, vagy leissza magát, vagy akármi más.  Minden, amit az embereknek cirkusz gyanánt adtak, az újra visszavonzza őket.  Mert az emberek egy olyasmihez akarnak tartozni, ami úgy tünik nekik, hogy az egy biztonságosabb világ, mert hisznek abban, hogy a világot szakértők irányitják.  Annyira nagyon ezt akarják ezt hinni, hogy csak azt mondják sokszor, hogy “hát mit tehetek én?”   Ez megint arra emlékeztet engem, amit az Orwell könyvében az egyik szereplő, Winston mondott: “Nem is annyira arról van szó, hogy megpróbálsz átvészelni minden napot, szinlelve, hogy te is közéjuk tartozol, az agykontrolláltak közé,” és még azt mondja: “a legnehezebb az, hogy megpróbálj ragaszkodni a saját emberségedhez.”

 

Jobb, ha az energiádat és tudásodat arra használod, hogy megprobáld azokat tanítani, akik kérdéseket tesznek fel, és akik megpróbálnak a saját erejükből kibújni a hurokból.  Ezek az emberek tudják, hogy valami nincs rendben.

 

Mit ér ma egy emberi élet? Hová jutottunk el 40 év alatt, a dehumanizálási (elembertelenítési) folyamattól az abortuszon keresztul odáig, hogy mostmár testrészeket adunk el a legtöbbet ígérőknek, és végül, hogy orvosilag kivégzünk embereket (“eutanázia”)?  A MORÁLT ODA LEHET ADNI, VAGY ELVENNI, VAGY HELYETTESÍTENI.  Az erkölcsök egyszerűen csak kódexek, amiket egy generációnak odaad egy adott időben az Elit.  Plátó beszélt erről ezer évekkel ezelőtt.  A bennünk levő ösztönök azok, ami a mi belső hangunk,  a lelkiismeret, amely megmondja, hogy mi a helyes és mi a rossz, és nem számít, hogy ki, vagy milyen szakérto próbál téged rávenni arra, hogy elfogadj valamit, vagy hogy tegyél valamit.  A lelkiismeretet nem lehet teljesen elpusztítani, mindaddig, amíg mi még emberek vagyunk.

 

 

Mit ér ma egy emberi élet?  Egy időben azt szentnek tartották.  Ez a kis cikk a Des Moines Sunday Register-ből van,  Iowa-ból, a 2007 március 25-i számból. Ez a cikk tipikusan mutatja az újság stílusát, és a címlap is tipikusan olyan, mint a legtöbb mai újság: a szürrealista mód, ahogyan a dolgokat prezentálják, egy olyan fickó képével, aki legfelül tapsol, és egyesek lejjebb sportolnak, aztán legalul persze az agycsippekről beszélnek, amik segíteni fognak az embereknek.  Itt vannak a süketek, akiknek a füle belsejébe beplántálnak egy csippet.  A lap alján, eldugva van egy vicc (a”kacat a csomagtartóban” vicc), amellett van ez a kis cikk amit Thomas Zambido írt a New York Daily News-tól.  A cikk a lap bal alsó részén van, a vicc és a rajzos karikatúra mellett:

 

“New York: A Világkereskedelmi Központ porrá őrölt emberi maradványait használták a városi tanács munkásai, hogy repedéseket és lyukakat töltsenek fel, mondta egy városi épitkezesi vállalkozó egy eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatban pénteken, a Manhattan Szövetségi Bírósagon.  Eric Beck azt mondja, hogy a törmelék porát – amit úgy neveznek, hogy apró törmelék – a munkások beletették egy betonkeverékbe, amit a Staten Island-en, New York államban egy terepfeltöltési lyukba tettek, azon a helyen, ahol a Világkereskedelmi Központ törmelékét lerakták a Szeptember 11-i támadás után. “Megfigyeltem, hogy a New York Város Csatornázási Részlege ezeket az apró törmelékeket levette a gépeink szállitószalagjáról, traktorokra rakta, és arra használta, hogy utakat burkoljanak vele, és lyukakat töltsenek fel.”

Alan: Aztán a 10/a oldalon többet is mondanak a maradványokról, stb.  Ott van ez, mellette egy karikatúrával, a szokásos jókedvű cuccal – egy kétértelmű boldogság megint, mert amikor a kibernetikuks emberi robotok (cyborg-ok) idejét előre reklámozók a csippek beplántálását úgy fogjak neked ajánlgatni, mint ami jó neked.  Mert, tudod, a tudomány az  jó, mert a tudomány a válasz minden bajra.  Aztán a fő cím felett, a lap legtetején, ott van a zsoké, a sport-cuccal, amint hadonászik a kezével, egy furcsa, nagy vigyorral az arcán.

 

A szürrealizmus és a hírek ugyanígy vannak prezentálva a TV-ben is, minden este.  Ezek évekig ott tartják a fő kulcs-embereket, akikhez hozzá vagy már szokva, úgyhogy velük együtt nősz fel.  Hazudna-e az apád valaha neked, vagy lenne-e egy hátsó szándéka azzal, ahogyan elszajkózza neked a híreket, azokat a híreket amiket odaadtak neki hogy mondja el neked, mintha ő maga állította volna össze őket?  A félelem eltorzítja azt, ahogyan a dolgokat érzékeljuk.  Ez az, amivel eláraszt téged a média: küszöbön álló katasztrófák: valós vagy hamis, lehetséges, jövőbeli, hogy állandóan nyugtalanul fészkelődj, és hogy engedelmeskedj mindennek a rendszerben, mint azt a következő dal is mutatja.

 

Hamish a kutyám és a magam részéről jóéjszakát kívánok, és legyen veled a te istened vagy isteneid, meg egy pár humanitárius ideál.

 

Evolúciós Ellenőrzési Bizottság

 

Rocked by Rape (“Megerőszakolással Elringatva”)

Ez a CBS esti hírek  - USA                                  [Columbia Broadcasting System

Ahol  Inkábbmint Dani  jelenti New York-ból,     Ezek emblémája a mindent látó                 

                                                                                       szem, az “Új Világrend”

a CBS Hirek Főhadiszállásáról                                     egyik okkult szimbóluma]

Jóestét!

Veszóly, háború, gyikos, csalás

CIA,  zűrzavar, krízis, szörnyű

Infláció, katonai fenyegetés

Lángoló romok, végzetes szívroham

Feszültség, sérülés, börtön, katasztrófa

Gazdasági összeomlás, veszélyes sugárzás

Erőszak-hullám, és emberi nyomorúság

Egy hazug, és lelketlen gyilkos

Kommunista, nemzetközi, csempészés, csővezeték

Éhhalal szélén áldozatok, és hogyan is haltak meg

Vegyi fegyverek, szőnyegbombázás, halálos áldozatok

Kemény FBI, megölt és megsebzett gyerekek

Fegyelmezd a szex-et és az ivást-zabálást

Szívrohamban meghalt, mellrákban bekrepált

Haldoklik egy Japán atombombától

Hegyekben áll a hitelkártya-adósság

Hegyekben áll a kokain, tonnányi kokain

Atombomba sugárzási kísérletek

Mit sem sejtő teszt-áldozatok, veszélyes sugárzás

Marijuana fogyasztás, a kábítószer rabjai

Itt az idő hogy berezeljünk

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Szex-szel, kábítószerekkel és megerőszakolással elringatva

Náci háborús bűnösök, rák és hulladék

Gyilkosság, óvatosság, terrorista, büntetés

Rendőrség, összeesküvés, drámai városi kinzás

Részegen autót vezetett, túszok, ostrom

Kormány leáll és összeomlik

Kétségbeesés, elkeseredés, úszik az adósságban

Bűnösök üldözése, félautomata pisztoly

Robbanóanyag, puskás gyilkos megölt túristát

Temetés, áldozatok, fajüldöző, hatalmas per

Túszok, etnikai háború

Rák, nagy elhalálozás, ész nélkül menekülnek

CIA kábitós hadművelet

Éhes, hontalan, meghiúsult terroristák

Elkényeztetett, egészségtelen, nagystílű kétbalkezesek

Brutális, bizarr, kritikus, bombázás

A banda uralma

Bűnöző, kormányellenes, szerelmi háromszög

Egyre mélyebben a kárba, sőt adósságba

Narkotik-ellenes DEA világméretű tilalom   [DEA=Drug and Explosives

Itt az idő, hogy begazoljunk                            Administration =Kábitoszer és

       Robbanónanyag Hatóság]

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Szex-szel, kábítószerekkel és megerőszakolással elringatva

Elégedetlen, összeesküvő, támadás, megölték

USA vadászgép lezuhant, lángokban, összezúzva

Lelőtte, belehalt, vércseppek, gyilkos

Kétségbeejtő tragédia, hát meghalt?

Halálbüntetés, váltságdij üzenet, rémitő, hírhedt

Letaglózó, kommunista, városi, büntetés

Erkölcstelen, zsarolás és gyilkosság

Lezuhant repülő felgyújtott egész városnegyedet

Nemzetközi csempészet, olajvezeték

Csináljuk gyorsabban, jobban, olcsóbban

Egészségre veszélyes, bűnöző embert öl

Szivós diplomáciai pokol a földön

Mágneses sugárzás,  csaló gyilkosok

Titokzatos gyilkosság, vegyi terrorizmus

Katonai célpontok, végzetes zuhanásveszély

Furcsa baleset, nincs ismert túlélő

Vad és gyapjas félautomata teherautó-bomba

Végveszély, fatális-ellenes őrult lövöldözés

Hírhedt negatív rendőri brutalitás

Félj a szomszéd titkos Náciktól

Marxisták lázadnak, komoly gyilkos

Balesetek, problémák,extra büntetés

Olyan mint a szívszaggató negatív vita

Itt az idő hogy összeszarjuk magunkat

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Megerőszakolással elringatva, elringatva, elringatva

Szex-szel, kábítószerekkel és megerőszakolással elringatva

Becsináljunk, becsináljunk, becsináljunk

Be bizony, be bizony

És ez  része a világnak ma este

A CBS Hirek, Inkábbmint Dani jelenti

Jóéjt, és jó hétvégét kívánok.

                                                    

Angolbol forditotta:  Filantróp