Alan Watt
 Som gäst på rariostationen "Road to Freedom" (="Vägen till Frihet")
med
 Eleanor White

Juli 21, 2005

 

 


cuttingthroughthematrix.com
alternativa siter:
cuttingthroughthematrix.net  ,   .us  ,   .ca
alanwattcuttingthroughthematrix.ca


spegel site (=kopia):
cuttingthrough.jenkness.com

Europeiska siten innehåller alla ljudfiler & nedladdningsbara UTSKRIFTER på  Europeiska språk för att printas ut:
alanwattsentientsentinel.eu


 

Information för att köpa Alan’s böcker, CDs, DVDs och DONATIONER:

Canada and AmericaPayPal, Cash, personal checks &
 för  USA, INTERNATIONAL postal money orders / for Canada, INTERNAL postal money orders
 (America:  Postal Money orders - Stress the INTERNATIONAL pink one, not the green internal one.)

Utanför Nord och Syd AmerikaPayPal, Cash, Western Union and Money Gram
(Money Gram is cheaper; even cheaper is a Money Gram check – in Canadian dollars:

 mail via the postal services worldwide.)

PayPal Beställningar: ANVÄND DONATE KNAPPEN PÅ WEB SIDAN – OCH –
Sänd ett separat e-mail tillsammans med donationen (ange din order, namn och adress)

Klicka länken nedan för din region (beställnings information):
USA        Canada        Europe/Scandinavian        All Other Countries


 

Eleanor: Gud gav oss liv, gav oss frihet. Problemet är att det finns folk med makt nuförtiden som verkligen inte gillar detta. Kom, vandra vägen till frihet med din radiostationsvärd, Eleanor White. Välkommen till radioprogram nummer 8, bandat den 21 Juli 2005. Vägen till Frihet, är ett lyssnar sponsorerat radioprogram, med och om alla drabbade av elektronikassisterad livligt gäng-förföljande, genom hela världen. Road to Freedom (= Vägen till Frihet) ger dig den senaste informationen om denna brottsvåg, som har så länge blivit förnekad, av varje regering och privata byråer som har som uppgift att hjälpa de som är drabbade av kriminalitet. Åsikter uttryckta här, är de av radioprogramsvärden och gäster, och kan eventuellt inte vara av dessa andra som är målgruppen av vaksam bevakning av och elektronisk trakassering, eller av vilken person som helst, eller grupp som kanske spelarupp dessa bandade program.


Information för de som tänker på att donera, för att hålla Road to Freedom i etern, kan hittas på första sidan av detta radioprograms websida, längst ner på sidan. Detta radioprograms websida är: shoestringradio.net. (skosnöresradio.net - i översättning). Vaksam bevakning och det dolda användandet av avancerade elektroniska vapen på vaksamt bevakade målgrupper, är helt enkelt användandet av lögner, och igen lögner, för att motivera nätverkande grupper av medborgare till att förstöra livena för deras oskyldiga målgrupper. Dessa program handlar om, ett pågående försök till att exponera dessa aktiviteter, och förhoppningsvis stoppa det.

 

I dag kommer vi att prata med Mr Alan Watt, en forskare sedan länge inom historia, religion, politik, och brottslighet. Och speciellt, involverandet av hemliga sällskap på dessa arenor. Av speciellt intresse denna  - the anti vigilante-stalking and electronic-harassment movement, (mot vaksamt-bevakande(förföljande) och elektroniska-trakasseri rörelsen), är brott antingen initierade av eller sanktionerade av regeringen (myndigheter). Styrande har hållit ett tätt lock på, vaksam-övervakning och elektroniska trakasserier, och har en historia, förklarad i tidigare radioprogram, av att begå liknande brott, i namnet av nationell säkerhet. Alan Watt, och andra forskare, har upprepade gånger funnit att, medlemskap i hemliga sällskap är en nödvändig förutsättning för positioner av auktoritet på alla nivåer inom regeringen (myndigheter).


Problemet är att hemliga sällskap har väldiga bitar av deras medlemmar, som har ingen aning av att, låt oss säga 10 %, av deras medlemmar aktivt men dolt begår svåra brott. De facto, flera måltavlor av vaksamt bevakande och elektroniskt trakasserande, har berättat att kända hemliga sällskaps medlemmar, oftast av orden av Fria och Accepterade Frimurare, har deltagit i deras trakasserande, så det är inte alla senior medlemmar, utan vissa junior medlemmar är också uppenbarligen deltagare, också. Alan Watt har mera att berätta i linje med detta. Alan har skrivit tre böcker om sin forskning, och jag kommer att låta Alan berätta åt radiolyssnarna själv, hur böckerna kan bli beställda.  Orsaken till att jag frågade Alan att ställaupp, är att han också har erfarit, denna typ av attacker, karakteristiska för, vaksamt bevakande och elektroniska trakasserier. Välkommen till Road to Freedom, Alan.


 

Alan: Ja, det är ett nöje att vara med i radioprogrammet.


 

Eleanor: Och, kunde du berätta åt oss hur radiolyssnarna kunde beställa dina böcker, de är ej tillgängliga i bokhandeln.


 

Alan: De kan skriva till mig [se beställnings information på utskriften av radioprogrammet]. Och innehållet, jag säger, även innehållet är inte det reguljära direkt från bokhyllan informationen. Jag går djupt in i forskning, från antika tider till nutid, och dokumenterar det med den mycket lilla och sparsamma information, som finns tillgänglig, när du forskar i det. Som jag säger, informationen i innehållet, går så långt som Sumer, och filosoferna i Grekland, därför att de gjorde mera diskussioner om denna hemliga rörelse som redan då existerade, under deras dagar, än någon annan sedan dess.  Så det är mycket verkligt, det handlar helt om kontrollen av världen, och jag gräver mig in i deras information, och sedan plockar jag upp nutida författare, som också har arbetat inom regeringen, eller CIA, eller MI6 i Storbritannien, som också har skrivit böcker om, denna specifika teknik av elektroniska trakasserier, som är mycket verklig. Det är dokumenterat och det har andvänts på allmänheten, i en mycket större skala i dag. På 1960 - talet höll de på med att testa detta på individer, mera så än i dag, och riktade in sig på dem, och de hade även ett chip (microchip) implantat, inopererat i flera killar, som var i militären i Storbritannien, som plötsligt trodde att de blev kontrollerades av nån dator. Och detta var ett nytt fenomen de såg kommandes in till de psykiatriska sjukhusen under 1960 - talet, innan ordet dator var ett vardagligt ord. Och det visar sig många, många år senare, att regeringen tillät, att de utnyttjade utvalda soldater, som kom in för mindre operationer,  medan de var i det militära, och de la in varierande implantat, för att se vilka effekter de hade.

 

 

Eleanor: Okay, nu, vad Alan har sagt fram till denna punkt, är att han har skrivit om människorna bakom makt strukturer genom historien. Och vad han har upptäckt, är att hur avlägset det än låter, har han upptäckt att de hemliga sällskapens folk, som åtrår makt, är inte enbart medvetna om elektroniska trakasserier, men är i det närmaste helt säkert bakom dem likaså.  Och privat är de mycket brutala, de talar rakt utan att försöka vara vänliga, de kommer att göra vad somhelst som de måste göra, för att nå sin dröm, som är världsdominans med sina specifika medlemmar på toppen. Så, kunde du fortsätta, Alan, du pratade om elektroniska trakasserier och dessa människor som åtrår makt.


 

Alan: Vi kan gå så långt tillbaka, även till Platon, den Grekiska filosofen, han skrev om det framtida samhället, som skulle bli det perfekta, han kallade det, Republic (Republik), eller världs-staten, och han sade även att där skulle finnas en (guardian class) väktar klass som skulle styra det från toppen. De skulle ha en hjälpande klass av byrokrater och militärer, och så vidare, och han sade att tiden kommer att komma, där kvinnorna kommer att tjänstgöra i frontlinjen med männen, och det kommer att bli tiden för deras slutgiltiga övertagande, som händer i dag.


 

Eleanor: Det säkerligen är så.


 

Alan: Och han sade den perfekta världen som vi skall konstruera, kommer att baseras på den speciella uppfödning av utvalda människor, för speciella ändamål; så vi är inne i eugenik här. Han sade utanför den övervakande/beskyddande klassen, dessa som är i det militära och de som har militära sinnen, kommer att inavlas med kvinnorna inom militären.  Så deras avkomma kommer att konstant bli släkt med militärer, du ser. Och sedan sade han, vi skall uppföda korta hukande människor, för att gå in i gruvor, långa människor om vi behöver människor till att plocka äpplen till exempel, och han sade, med andra ord, just som djuren som är tamdjur, som är inavlade till speciella kvalite'er, vi skall göra på samma sätt, han kallade dem - the its - (= ungefär 'dom' eller 'dem' på svenska, men extremt nedvärderande), han sade inte de lägre klasserna, han kallade dem - the its, de var inte mänsklida enligt honom.


 

Eleanor: Sannerligen. Och låt mig säga att genom att etablera total kontroll, är det enda sätt detta kan bli gjort. Och detta leder oss till denna överväldigande trakassering natt och dag, både av människor och genom elektronisk utrustning, som är så avancerad så att universitets professorer inte känner till det.


 

Alan: Ja, och detta är nyckeln till detta, i detta system, som vi lever i. Jag har pratat med många höga frimurare, långt över den trettiotredje grads nivån, och självständigt har de alla berättat åt mig samma saker. Och en av dessa saker var att, de älskar siffran tre. Siffran tre är tre-enigheten, de har alltid en treenighet, oberoende av religionen de skapar eller stödjer. Och de har tre nivåer av alla vetenskaper. Och från professorsnivå neråt, berättades det åt mig, det är den lägsta nivån av alla vetenskaper.


 

Eleanor: Ja, vi som är måltavlor av detta material, kan försäkra radiolyssnarna, de lyssnare som inte har upplevt det, det vad Alan just sade är den absoluta sanningen. Vad vi har upplevt är helt basalt den mest bisarra händelser som du läser om som paranormalt, till exempel, det som hände med oss. Vi har inte en aning hur det gjordes, och helt uppenbart, någon vet, då det har blivit gjort. Och det är inte poltergeist, därför att tiden/tids-skalan är en annan, vi blir observerade hela tiden, och tiden/tids-skalan är sådan att, medan du gör något väldigt geggigt, eller någonting precist, kommer du att ha din kropp och armar kastade omkring så du kan inte göra det. Det är inte en karakteristisk Poltergeist attack. Du kommer att finna att detta händer när du går till jobbet likaså, eller när du är inne i din bil. Så vad vi säger, är att vår upplevelse backar upp Alans påstående till ett-hundra-procent, att det finns minst två nivåer av vetenskap utöver, vad den bästa fysik professorn kännertill.

 

Alan: Det stämmer. Det är helt - (compartmentalized - På svenska indelat i fack, eller avdelningar). Nu, en del av denna utrustning som de använder, och har anvädt sedan 1950 - talet, visades på ett CBC televisions program, the Wendy Mesley Show när hon och Nick Begich som gäst, han är från Alaska, och Nick Begich naturligtvis, var en son till en kongressman som var dödad i en flygcrash. Och han fortsatte sin egen undersökning, och han kom in till denna värld av HAARP-teknologier (HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program,  - Aurora Borealis - På svenska Norrsken) och varierande andra mind-control (mind = sinne, tankar) apparater, och under the Wendy Mesley Show, hade han ett enormt bord fullt av dessa små handhållna TV-konverter typ av fjärrkontroller, vissa inte större än ett cigarett paket, vissa mindre. Och han bad Webdy att ställa sig vid kanske 20 fot från honom (20 fot = cirka 6 meter 9 cm), och han riktade en mot henne, och han sade. Vad hör du? Och hon sade, jag hör musik rakt in i centrum av mitt huvud. Och detta var ett direktsänt TV program.

 

Eleanor: Alan, detta är helt nytt för mig och jag är överväldigad av det. Jag visste inte att Nick  hade utrustning som kunde göra detta, så vi måste definitivt komma att vara tvungna att ta kontakt med honom, och finna ut vad detta var.

 

Alan: Ja, jag bandade programmet, och han sade, om jag ville det, skulle jag kunna just lika enkelt, ha lagt ord in i ditt huvud. Och han sade att denna utrustning var föråldrad/gammalmodig. Han sade att CIA brukade använda utrustningen under 1950 - talet, så du kan föreställa dig vad de har i dag.

 

Eleanor: Ja, vi behöver inte föreställa, eller behöver vi, du och jag och resten av oss? Kan du berätta åt oss om någon av dina erfarenheter som skakade om dig till verkligheten om denna teknik, som är inte enbart skriven i nån bok någonstans, som är på riktigt och du har upplevt det?

 

Alan: Ja, nåväl, jag har också kännt folk som blev implanterade med chip i StorBritannien, som hade dem borttagna, och de har varit involverade i det militära, och alla hade smärre operationer utförda på dem inom det militära. Och de hade fruktansvärda rubbningar efteråt, efter att de blivit utskrivna från sjukhuset. En hade faktiskt remitterats till en mental institution, och han sade att han kände det var något i hans ryggrad som kontrollerade honom. Och de röntgade honom, och de fann denna mycket lilla obetydliga sak, de visste inte vad det var vid den tiden, men de avlägsnade det, och alla rubbningar stoppades. Så de testade ut dem i det företrädesvis på militärt folk, tillbaka på 1970 - talet, och 1960 - talet egentligen.

 

Eleanor:  Det är rätt så länge sedan. Våra egna medlemmar som är, de flesta av oss är inte militärer, jag är militär, men jag har aldrig funnit bevis om ett implantat, men några av oss, mindre än en handfull, har haft implantat, den allmänna erfarenheten med oss är, att de av oss som har tagit ut dem, doktorerna tappar bort dem, eller kommer inte att ge dem till oss, sägandes typ, "ja denna hör inte till dig, så jag kommer inte att ge den åt dig".

 

Alan: Och jag gissar, det är troligtvis -  the Department of Defence ( = Försvarsdepartementet) som äger det.

 

Eleanor: Ja, slutligen, som de flesta människor, de flesta smarta människor i allafall, känner till i dessa dagar, stater/regeringar har en tendens att göra dessa saker genom front enheter typ universitet och företag.

 

Alan: Ja, det gör de. Jag har också noterat, jag har gjort radio program sedan ungefär 1998, och jag har noterat trakasseri tekniker, vad som händer om de ej kan direkt kontrollera dig eller komma in i din kropp, de försöker att få någon i din närhet eller bredvid dig, att förorsaka obehag hela tiden, alltid på en tid, en kritisk tid, när du skriver något eller ifärd med att gå till ett radioprogram, det kommer att bli våldsamma utbrott, och det är det de gör; de kan kontrollera en person. Om du är stark eller vadsomhelst, eller de har tufft med att konrollera dig, de kontaktar en person nära dig till att göra det - det kunde även vara en granne.

 

Eleanor: Amen, amen. Och låt mig kommentera - Alan har sänt radio på en radiostationen WWCR, från Tennessee, en 100.000 Watt kortvågsradiostation, som når överallt i världen, för ett antal år nu. Han framträder rätt så ofta på The Sweet Liberty radioprogrammet, lett av Jackie Patru, och så om någon går till sajten, och kollar upp - the patriot broadcasters, kan de finna Jackies Radioprogram, och kan ratta in och höra Alan rätt så ofta.

 

Alan: Vi diskuterar en hel del av denna typ av information, och jag har också märkt, ungefär tre år sedan, när jag erhöll stor respons i skriverierna jag sände ut, men när jag var ute och körde bil på landsvägar, noterade jag att alla motkommande fordon svängde över på min sida en efter en, och sedan tillbaka igen. Och jag tänkte, vad är det som händer med dessa människor. Och detta hände under ett antal veckor. Och jag har inget annat att dra slutsats utav,  men något fick dem att gira över.

 

Eleanor: Ja, jag vet inte om du läste Terrorist Stalking in America (På svenska ungefär - Terrorist Förföljelse/Jakt i Amerika), av David Lawsome. Han är en privatdetektiv i Florida och i hans bok beskriver, han faktiskt hur han infiltrerade som bandit i med något av dessa gäng, och de brukar resa omkring i konvojer, så troligtvis mötte du dessa förföljande gäng medlemmarna.

 

Alan: Ja, en natt när jag var ute och gick med min hund, och jag bor på landet, nedanför nära Mansfield, som är norr om Toronto, och det var en grusväg, väldigt lite trafik på den alltid, och jag rastade hunden uppför backen, och en svart SUV (SUV - Sport Utility Vechicle = Stadsjeep, på svenska) körde upp mycket långsamt med sina lycktor släckta, och jag stod där, undrande varför denna sak var medveten om mig, jag stod mitt på vägen, och det var mycket mörkt, och jag lyste med min ficklampa på den, och naturligtvis hade de dessa svart-färgade fönster, och jag bara stod där halv-vägs uppför backen, jag kollar på den för cirka tio minuter, och den backade tillbaka hela vägen, ungefär en halv mile ( halv mile = cirka åttahundra meter), tillbaka upp till vägen där den kom från, och nästa morgon när jag klev upp, var det en svart SUV (Stadsjeep) parkerad utanför mitt hus, och när jag öppnade dörren för att gå upp och se vem det var, körde de iväg igen. Så dessa är trakasseri tekniker, som är använda till att skrämma dig bort från vad du håller på med i grund och botten.

 

Eleanor: Ja verkligen. Jag kan minnas tiden då jag hade en kille i en svart Cadillac, klädd som en maffia, köra upp framför mig och stirra för hela fyra timmar, medan jag gjorde min första strejkvakts tur i Hamilton, här i Ontario, och det hindrade mig inte, men han fångade mig vid ett trafikljus, och körde upp väldigt nära, i det närmaste körde på mig, rullade ner sin passagerar side fönster och tittade på mig ett stort tandvisande grin och apploderade. Och jag svär att denna kille rekryterades därför att han ser exakt ut som mafioson don Carlo Gambino. Han hade en grå bredbrättadhatt med svart band, den var en klassiker. Och det stoppade mig inte, och ingenting hände efter detta, men de gör dessa saker, detta är något man kan förvänta sig.

 

Alan: Det värsta det ledde till var, igen, kanske fyra år sedan, det var vintertid, jag hade hållit på med att göra en hel del av dessa radioprogram, erhållande en enorm respons, och jag höll på att håva in de Kanadensiska radiolyssnarna, och just innan jag gick upp på en radioshow, (radioprogrammena görs så att radiostationen ringer upp Alan i sitt hem för att intervjuva Alan - Översätttarens anmärkning), en helikopter kom ovanför huset, mycket långsamt, så långsamt att huset skakade. Och jag hade eld i min öppna spis, och nästa sak jag hörde var detta 'booom', och luckorna blåstes upp i spisen, och sedan var skorstenen i lågor. Så jag sprang ut och tittade upp, och där rakt ovanför skorstenen var denna svarta militär-typ av helikopter, sedan lyfte den helt enkelt. Jag var förberedd på denna typ av händelse, till att hända, och jag sprang upp med vattenslangen och började släcka elden. Nu, där fanns denna vita rest substans, runt toppen av skorstenen, mycket vit, och jag släckte elden, det tog en stund att göra det, och sedan när jag städade bort det, det var fortfarande fuktigt naturligtvis, denna rest substans på botten av den öppnaspisen, och när den torkadeut, då sprang det i brand igen, så jag tror där fanns magnesium i det, mycket kraftigt lysande ljus...

 

Eleanor: Eller fosfor.

 

Alan: Och fosfor, ja.  Så de gör denna typ av saker, om du når människor, och berättar åt dem, vad som är uppenbara sanningar, som de inte vill skall vara kända av allmänheten.

 

Eleanor: Absolut, och med mig, jag har dessa bandspelare, som är trasiga, de köptes splitternya inom den senaste månaden, var och en av dem testade jag när jag kom hem, och jag la den omedelbart i min axelväska, och bar dem i den. De har inte lämnat min sida, och ändå, har de genom fjärrstyrning blivit obrukbara. Och så de gillar inte publicitet.

 

Alan: Oh nej, nej.  De har inget emot om du är helt enkelt med i det politiska spelet, och skäller på denna politiker eller den andra politikern, men när du kommer närmare sanningen, att det finns en dold hand bakom allt detta, då börjar du komma under beskjutning, helt säkert.

 

 

Eleanor: Amen. De facto, kunde du inte berätta åt radiolyssnarna om, vad som hände när du försökte att erhålla de första kopiorna av din tredje boks publicering, Alan, inte så länge sedan.

 

Alan: Ja, vad som hände, var, att jag hade många, många kopior, av de två första (böckerna) kopierade vid olika fotokopieringsbutiker hos Barry way, och jag har aldrig haft några problem överhuvudtaget. Och jag hade några uppsättningar gjorda hos en av the Staples, det finns två Staples i Sudbury.

 

Eleanor: Nu, för våra radiolyssnare utanför Canada jag vet inte om Staples existerar, men Staples är en stor kontors utrustnings, kontors anskaffnings och kontors service leverantör här i Canada.

 

Alan: Och, så hade jag trubbel med att få en kopia speciellt reproducerad, de klantade till det alltid. Så denna gång tänkte jag, att jag behöver få alla tre gjorda med denna nya också, så jag tog den första och andra master kopian till Staples, jag väntade tills den mesta ruschen var över för den dagen, jag gick in kring klockan fem, vid fem på eftermiddagen, och tjejen kollade på dem och sade, oh, det blir inga problem, kanske inom en halv timme, jag önskar erhålla tio uppsättningar av var och en gjorda.


Så jag gick på en halvtimmes promenad, och kom tillbaka, och jag såg pandemonium (=kaos) som regerade över en stor del av butiken. Och där fanns tre tjejer och de jobbade, en av dem var vice chef, som gick igenom mina master kopior, plockandes ut sidor som hon tänkte maskinskrivningen var för nära kanten av arket eller något, och körde dem på nytt, men utan att lägga dem tillbaka i dokumentsamlingen. Och jag såg denna röra över hela stället, och jag kollade på den bakre bänken, de har en arbetsbänk , som är nästan 25, kanske 30 fot lång, ( 25 foot - ca 7 m 62 cm - 30 foot ca 9 m 14 cm), och den är bred, och de hade alla olika sidor av mitt material, kopior de gjort, över hela bänken, och där fanns delar av mina master kopior på den främre bänken, där kunderna kom in. Och en del av kunderna höll på att läsa dem, och det var liksom, det går runt främre bänken, så var jag stod , fanns det också vissa delar av kopiorna också.


Och jag sade, "vad håller ni på med?" och efteråt beskrev den kvinnliga chefen vad hon gjorde, hon säger att det är något problem med kopieringsmaskinen. Nu, de hade två stora kopieringsmaskiner, multipel kopieringsmaskiner, som kopierade där, och hon sade "jag förstår det inte, de har fungerat perfekt hela månaden, och hela veckan och hela dagen, men varje gång med dina kopior i maskinerna, fortsätter de att stockas." Och så de lade kopiorna i en annan maskin, och den började göra samma sak. Så jag var där i fyra timmar medan de gick genom detta, och de kärnade ut så många kopior, och de lade dem på den bakre bänken, utspridda runtomkring, och sedan gå tillbaka igen, och slita ut de som stockats och trasats, för att göra det samma.


Och det var en så underlig sak att se detta utspela sig,  därför att tre olika kvinnor jobbade självständigt med mitt material, ingen kommunikation med varandra, och vid en punkt när det var tyst, sade jag, " ja, vad är det som händer? Jag har varit här i fyra timmar, vad är det som händer?" Och flickan som läste mitt material vände sig mot mig, liksom en robot, och med ett mycket vänligt ansikte sade, "ja, ingenting för tillfället". Och jag sade, "ja, borde det inte vara någonting som händer?" Jag sade, "du står och läser mitt material, kopieringsmaskinerna är stoppade." Hon sade, "Oh, vi har ej tillåtelse att läsa kundernas mateial." Jag tittade på dem, görandes detta den sista timmen eller så.


Så, de verkade vara ovetande till vad de gjorde, deras svar var utanför sammanhanget, med röran som var överallt, och även högsta chefen kom förbi, han var en man, och han sade "oh, det måste vara luftfuktigheten som stockar det." Och jag sade, " ja, hur kommer det sig att fem kunder däremellan mig, använde samma maskiner, och de fungerade perfekt fint?" Och han såg chockad ut, och han hade ett egendomligt utseende  i ansiktet, och han sade, han enbart upprepade vad han sagt, "ja, det måste vara luftfuktigheten." Men nej, jag såg dessa kunder få sitt material kört igenom, däremellan de försökte göra mitt, och de var inga avbrott överhuvudtaget med dem.

 

Eleanor: Absolut. Låt mig backa upp dig Alan. Alan är inte unik inom detta, jag har nyligen spenderat tre dagar i en kopieringsaffär, här i Hamilton, försökandes få en 8.5 x 11 version av - the vigilante stalking (På svenska ungefär - Observante jägaren) axel märket, som är på huvudsidan av shoestringradio.net. (= skosnöresradion.net). Och det var en enkel överföring, strykjärns överföring till en t-skjorta, och det har tagit tre dagar. Varje gång jag gått in där, har tjejen som driver butiken varit i telefon till tekniska supporten för hennes färgskrivare. Därför att hon säger att varje gång hon lägger mitt jobb på den, slutar skrivaren att fungera. Och tillslut erhöll hon en kopia åt mig, jag tog den hem, jag följde instruktionerna exakt, och den strimlades i bitar. Så hon gjorde en annan kopia på ett annat fabrikat för överföring, och samma sak hände igen. Så efter tre dagar och kring ett halvdussin besök, och flera timmar från hennes sida att göra en enda kopia, jag har ingen överföring. Och detta händer hela tiden. Och just, i går kväll, Jackie kunde inte skriva ut en rapport som hon ville ha till sitt radioprogram. Dessa förövare är på något sätt kunniga i att avaktivera vadsomhelst elektroniskt på ett avstånd, och göra det kirurgiskt, och de kan glida felet av och på, som en lampkontakt, så om en annan kund kommer, kommer det att fungera fint. Och detta är inte påhittat, det är inte sensationellt, emellertid Alan är en författare som säljer böcker, det är inte därför han är här. Vi överför åt er radiolyssnare, nivån på teknoligin som den verkligen är, i motsats till vad du blivit informerad när du var i skolan och genom de populära medierna.

 

Alan: Ja, jag har funnit också, ja, riktigt på slutet, efter fyra timmar och femton minuter, jag sade, "ja försök och finn vad ni har kvar av mina master kopior, om några," jag sade, "kasta dem i en låda, och jag tar dem helt enkelt hem." Och så de gjorde det, jag var ändå tvungen att kolla runt den främre arbetsbänken, och där var sidor liggandes överallt, och en enstaka sida här och en enstaka sida där, och göra det mesta av det själv, och sedan sade jag, " Jag vill inte att alla skall läsa mitt material," jag sade, "ni" 'har hundratals och hundratals av sidor över hela butiken här.' Och flickan sade, "oh, vi kommer inte att läsa dem," hon säger "de måste köras i papperstuggen." Så, vad som är intressant, när de läste kopiorna, de läste inte dem alla tillsammans, de stod i olika delar av affären, med olika sidor, läsandes dem, tyst. Och jag undrade vad var det som läste dem genom deras ögon, men det var det intrycket jag fick just då.

 

Eleanor:  Detta är mera än ett intryck, Alan. Vår grupp har enstaka exempel, där någon form av trakasserier är planerade, baserandes på vad som kunde endast ha blivit sett men våra ögon. I korthet, jag beställde sexton topografiska kartor över New England, var jag bodde ursprungligen, och jag hade varje enstaka kart ID nummer korrekt på beställningen. Ordern kom med tre misstag, tre kartor hade valts felaktigt. Emellertid, det var något speciellt med dessa som hade ersatts. Varje enstaka karta av dessa kartor,  var en karta som jag hade fokuserat på med mina ögon, och sedan sagt, nej, jag kommer inte att beställa denna. Och detta är en typ av konststycke de utför, de vill verkligen att vi skall veta att de har dessa förmågor, men de väljer att göra saker, som du inte kan bevisa för någon. Så om du berättar åt någon om det, kommer du att uppfattas mentalt störd.

 

Alan: Och naturligtvis, du har information att vidarebefodra, så vilken som helst, information du har, kommer att misstros, lika väl om du berättar vad som händer åt dig. Detta är tekniken.

 

Eleanor: Absolut. Emellertid Alan, du vet, vi är på 20:de - århundradet, och mer och mer folk rapporterar att de är måltavlor, massor av dem, en på hundra, till exempel är en hyfsat bra uppskattning, baserat på några enkäter vi gjorde, och vi tänker att det är på tiden att få ut informationen framför allmänheten i alla fall, oberoende om de gillar det eller inte, oberoende om de tror det eller inte, därför att det är sant.

 

Alan: Det är sant, men saken är den att, du ser, det är dokumeterbart. En hel massa människor är involverade i detta, därför att, jag finner att de som kontrollerar systemet, och det är ett system, det är hela grejen - Jag kallar det systemet, därför att, det är deras system, i vilket vi lever. Vi tränas i att gå in i arbetskraften i deras system, och helt enkelt arbeta för dem, genom våra skatter och så vidare. Och de uppgraderar sitt system allt som oftast, och naturligtvis, just nu, är vi i miten av en stor uppgradering, in i nästa skede, som kommer att vara en enormt annorlunda värld, än den vi kännt till. Men Bertrand Russel, han var en brittisk lord, han skrev en bok, många böcker faktiskt, men en bok speciellt på detta ämne. Och han experimenterade, tillbaka på början av 1900 - talet, med chartered schools (ungefär - kontrakts skolor - i  sverige typ Friskolor) från det Brittiska Kungahuset, de gav honnom tillstånd att experimentera inom dessa skolor på barnen, på beteende modifikationer. Och på den tiden,  fann han vägar att ge de för-pubertala barnen, få dem intresserade av sex, för att se vilka effekter det hade på dem efter puberteten, för att se om de kunde faktiskt skapa, en generation av sexberoende tonåringar. Det var hans uppdrag.
 

 

Eleanor: Ja han lyckades, har han inte? ungar är så unga nuförtiden . . .

 

Alan: Hans bok hette "Education and the Good Life", (=Utbildning och det goda livet), det är värt att försöka få tag på, om någon önskar känna till det, ja, de har varit involverade i experiment på sinnet ( - mind - på engelska). Men senare skrev han en bok som hette, "The Impact of Science on Society",(= Inverkan av vetenskap på samhället),  och den kan kanske vara tillgänglig i ditt bibliotek. en förnämlig läsning, därför att, inne i den går han in på, han säger i sin bok att en teknik, kommer inom kort att användas på allmänheten av världen, baserad på elektronik, sade han, där mind-control (styra någons sinne, tankar) kan faktiskt framkallas på varje individ. Han sade , den enklaste sak att framkalla är känslor, känslomässiga förändringar, sade han, men vi kan gå mycket, mycket längre, och han säger, och människorna i fråga, föremålena, kommer inte att ha någon vetskap, om att de erhåller sinnes ( - mind) eller tanke intrång ( - thought-intrusion) som elektroniskt utförs på dem. Nu, detta är i hans bok, och han var en hög talesperson, för den grupp som styr världen.

 

Eleanor: Oh, jag kan backa upp honom, därför att, då det inte händer verkligen ofta, vi går faktiskt genom excempel, vi, menar vår grupp av vigilante-stalking och elektroniska trakasseriers måltavlor, vi går verkligen genom excempel av saker, där vi gör saker utanför personligheten, och vi kan inte avgöra att denna tanke och kontroll mönster är påtvingat på oss, det finns ingen förnimmelse, men du vet verkligen det när det slutat. Och du gör konstiga saker, som, jag gick till kontoret mitt i natten en gång, och jag var säker på att jag måste gå dit, just då, för att göra något, och när jag kom dit, då insåg jag att jippot var över, och jag hade ingen orsak att vara där. Så jag menar detta, vad Alan pratar om är pågående, vi kan inte vittna till det.

 

Alan: Och det finns en bättre dokumenterad senare bok, utlagd av Zbigniew Brzezinski, och han, jag tror han var Utrikesminister, men han var också chef för Krigs departementet under Reagan, och olika presidenter, och för tillfället är han rådgivare åt George Bush. Han har varit på televisionen nyligen, faktiskt i Canada, pratandes om, den nya världen som är på kommande, med Henry Kissinger. Nu de båda,  Brzezinski och Kissinger, är medlemmar av the Bilderberg group, som är en mycket hög världs beslutsfattande grupp som har årliga möten, och mycket väl bevakade, vart än de går, Drottningen går, världens bankirer går, bankir familjerna går, och vissa utvalda politiker går - de vet alltid vem som skall bli president, därför att personen kommer att tillfrågas att gå, före han deltar i presidentvalet, detta är var de väljer dem.

 

Eleanor: Och gissa vem som gick på ett nyligen hållet möte, Arnold Schwarzenegger.

 

Alan: Det stämmer. Inte enbart gjorde han det, men Lord Rothschild i Storbritannien, hade en helikopter till att flyga honom till Rothschild’s castle ( Rothschild’s slott), när han var där.

 

Eleanor: Och naturligtvis, radiolyssnare, vi vet från gjord forskning, att Arnold Schwarzenegger’s förflutna är sådant att han liksom favoriserar, samma typ av saker som Adolf Hitler gjorde.

 

Alan: Oh han är in på eugenik, det är vad bodybuilding (=Kroppsbyggnad) är. Det förändrar dig från vad du är, till någonting som de påstår är mera perfekt, och det är helt enkelt vart allt är påväg. Brzezinski skrev en bok som heter "Between Two Ages",
( ungefär = Mellan två tidsåldrar), den handlar om just denna tid - han skrev den tillbaka på 1970 - talet. Och där finns en sektion som heter ‘the Technotronic Era’ nu, kom ihåg, att han fortfarande är en rådgivare till presidenten, till den sittande presidenten, och i denna bok, "Between Two Ages", den teknotroniska eran, går han igenom den samma berättelse (handling), som Bertrand Russel hade skrivit om många år innan honom. Och den tecnotroniska eran, sade han, genom varierande tekniska framsteg vi har, som är okända för den generella allmänheten, sade han, att vi är nu i en position, att kontrollera - minds - ( på svenska - tankar , sinnen) på varje enskild individ på planeten, och han sade, utan deras vetskap eller att de någonsin vara medveten om det.


Och han förde in vissa av HAARP teknologierna, (HAARP - High Frequency Active Aurora Research Project, Bland annat i Gakona i Alaska, -  Översättarens anmärkning), sådan som stationen i Alaska, den elektro-magnetiska pulsering som de använder, plus de mindre mobila versionerna som de verkligen har. Och han sade att det finns vrierande sätt att förbättra kapaciteten av HAARP-teknologin, för att kontrollera sinnet, och han sade, om luften skulle vara full med metallisk typ av partiklar, som skulle helt enkelt göra atmosfären bra mycket mera ledande, och vi kunde sprida ut pulseringarna på långt, långt större områden. Nu, denna besprutning som håller på, och som har varit så, de senaste några åren, över hela världen förutom Kina och Schweiz, som är de enda två länder som inte skrivit under - Open Skies treaty, (Ungefär: Öppna skyars avtalet), du finner att de sprejar aluminium oxid, barium, och det finns också spår av koppar, som man finner nu - så dessa är alla metalliska substanser, och det gör definitivt atmosfären mer ledande (konduktiv), till detta pulserande HAARP - typ av teknologi. Och som är anvdänt hela tiden, du kan plocka upp sådana stationer på korvågsradion, de går på 24 timmar i dygnet, nu på olika områden, och ljudet är omissigenkännligt, det är som ingenting annat, som du hör på kortvågen, (på kortvågsradion). 

 

Eleanor: Är det, det motorbåtsljud vi hör just nu, Alan?

 

Alan: Vad du hör just nu, en även annorlunda frekvens jämfört med orginalet, en gång andvänt i Riga, när Ryssarna, när Sovjeterna använde den, denna nu, låter mera liksom - wow-wow-wow-wow ljud, konstant, och det är högljuddt, mycket jämnt utformat, och du finner detta just innan 12160 ( kHz - Kilo Hertz ) på morgonen, just innan där på detta band, och sedan på eftermiddagen och under natten, hittar du det innan 5000 ( kHz - Kilo Hertz ), du kommer på det. Så det håller på 24 timmar i dygnet nu, och detta är endast den i Alaska.  Och naturligtvis de har förenat denna teknologi med Tesla teknologi, Nikolai Tesla uppenbarligen var den första killen som kom ut med det. De har förenat det med satelliter, så de kan höja denna möjlighet de har, och angripa vilket område som helst, eller snyggt peka ut med precision, vilken person som helst de önskar på planeten.

 

Eleanor: Har du några böcker som är auktoritära och föresedda med referens hänvisningar, som säger detta?

 

Alan: De hade artiklar skrivna om HAARP -  projektet, i några av Canadas dagstidningar, rätt så många år sedan.

 

Eleanor: Naturligtvis, problemet med litteraturen är att den är så utspädd, jag menar, att finna en referens, till effekten på någons medvetande, ur all HAARP - litteratur , är ...

 

Alan:  Ja, du finner det i Brzezinski’s bok, ändå.

 

Eleanor: Oh, det stämmer?

 

Alan: Ja, i "Between Two Ages."

 

Eleanor: "Between Two Ages", Jag ser (förstår).

 

Alan: Ja, därför att han går in på det, i kapitlet som heter ‘the Technotronic Era.’ Han behandlar det, han berör det, men han går inte in på väldigt fina detaljer, men verkligen han berör de grundläggande teknikerna, som de har redan användt.

 

Eleanor: Och hans högsta ställning inom US Fereral cabinet, ( ungefär - Usa:s federala (Federal = förbunds) regering ) var vad?

 

Alan: Jag tror han var statssekreterare, för ett tag, sedan var han chef för krigs departementet, jag vet inte vad de kallar det där, och nu, han är fortfarande, en rådgivare till George Bush. Han är en medlem av - the Council on Foreign Relations, som är den amerikanska versionen av - the Royal Institute of International Affairs. Detta är den amerikanska grenen, de facto. Och naturligtvis, detta grundades tillbaka på sent 1800 - tal, av Cecil Rhodes, som skapade Rhodesia, och igen Lord Rothschild, och de hamnade i att förvärva alla guld och diamant gruvor över hela Syd Afrika, för at bygga deras rikedom, för att göra det de gjorde gällande, var att slutligen kontrollera världen genom finanser; och att införa en viss typ av kultur världsöverspännande, baserat på det Brittiska systemet. Så nu har de, Canada har en grupp här, Lloyd Axworthy, de facto, är en av de mest hög-rankade medlemmarna, från den Canadensiska sidan, och de kallar det - the Canadian Institute for International Affairs. Alla länder har det, de kallar det - International Affairs, och helt enkelt använder Australiensiska, Canadensiska och så vidare, för den första världen, ( first world -  första världen - Kapitalistiska länder med marknadsekonomi ), du vet.

 

Eleanor: Ja, Canada är liksom lite besvikelse skapande, är de inte, Alan, de ser ut att håll väldigt tyst om alla dessa viktiga frågor.

 

Alan: Oh, kolossalt, vi förväntas att vara glada, och enbart dricka våra sex-pack av öl, här, och ha en god tid.

 

Eleanor: Och se på ishockey.

 

Alan: Ja, se på ishockey, lyssna på den pågående krisen, finansiellt och på annat sätt, och lämna det till experterna, det är det hela, detta är slutresultatet. Rertrand Russel, i " The Impact of Science on Society", ( ungefär - Inverkan av vetenskap på samhället ), och han skrev det tillbaka på 1940 - talet, han sade, världen kommer att bli tränad att endast ta dokumentering eller nyheter från experter, tills de är oförmögna at tänka själva; och detta är skedet vi kommit till. Och sedan igen Brzezinski upprepar det i sin bok, "Between Two Ages", och han sade, inom kort, kommer tiden att komma, när den generella allmänheten kommer att bli oförmögna att tänka själva, de kommer att bli nedladdade med information på föregående kvälls nyheter, och det kommer att vara deras samtalsämne, nästa dag.

 

Eleanor: Ja, det händer just nu, helt klart. Helt enkelt, försök berätta åt dem, om detta ämne, deras ögon glider över, och de tittar ut genom fönstret.

 

Alan: Ja, de behöver en Peter Mansbridge ( Peter Mansbridge - Engelsk-Canadensare, nyhetsankare på nyhetsprogrammet - CBC News The National, i Canada ) typ av figur, eller en Dan Rather ( Dan Rather - Tidigare nyhets ankare åt CBS Evening News (CBS Kvälls Nyheter), - i USA), för att berätta åt dem någonting, då kommer de att tro på det. Men om vemsomhelst annan berättar det åt dem, kommer de inte att lyssna, därför att de har blivit tränade till att lyssna, och endast tro på dessa auktoritära figurer.

 

Eleanor: Ja, Canada gjorde en mycket liten, liten sak, som var verkligen bra. Och du riktade in mig på det ursprungligen, för ett antal år sedan, inte nyligen utan för ett antal år sedan, Canadensiska regeringen, uppenbarligen sände ut brev till Canadensiska medborgare, som frågade dem om chemtrails ( Chemtrails = Kemikalie spår ( i skyn efter flygplan). chemtrails - en typ av besprutning från typ passagerarflygplan, som officiellt inte existerar, alltså besprutningen - Översättarens anmärkning). Och de sade i brevet, att det inte gjordes av Canadensiska flygplan . . .

 

Alan: Det stämmer.

 

Eleanor: Som är ett medgivande att det pågår.

 

Alan: Ja.

 

Eleanor: Nuförtiden, vill de ej prata om det, de helt enkelt säger, att vi vet inte vad du pratar om.

 

Alan: Ja, för några år sedan, kom det över flygplan, innan - the trails - (strimmorna)  de startade besprutning över hela Canada, det fanns flygplan som kom över från Staterna, (= USA), och de höll på och besprutade över staden Espanola, som är nära Maitoulin . . .

 

Eleanor: I Ontario, ( Canada ) ja.

 

Alan: I Ontario, och de besprutade dem kraftigt i månader. Folket där märkte, de hade en hel del missfall, även djuren och hjortarna och så vidare hade missfall, och det blev så allvarligt att folket, startade en kommite' , och de tog saken hela vägen till Högsta Domstolen, och de fick ett medgivande att USA flygplan hade testat någonting på dem. Och så där tog det slut, med ett medgivande att det hände, från Högsta domstolen av Canada. ( the Supreme Court of Canada. )

 

Eleanor: Ja och tro det eller ej, jag hörde på ett kvälls program, en bandinspelning som en telefonör gjorde från en flygtrafikledare, i, jag tror det var i Victoria, British Columbia, där flygtrafikledaren faktiskt slog fast, på telefon, att dessa var kombinerade militära övningar. Så det har läckt ut, men nu uppfattas det som hemligt, att de kommer inte ens att medge att de pratat om det.

 

Alan: Ja, de kan inte, du ser. Generellt, vad de gör, är att berätta till folket, deklassificera det omkring 50 år efter händelsen, därför att de flesta av människorna i fråga vid den tiden har dött.

 

Eleanor: Korrekt.

 

Alan: Generellt om besprutningen. Men, Calgary under 1948, var kraftigt besprutat, för en hel vecka av flygande fästningar ( flying fortresses = Boeing B - 17 Flying Fortress ), med tillstånd av Canadas regering i hemilg överenskommelse med USA:s regering.

 

Eleanor: Är de inte generösa.

 

Alan: . . . och detta är dokumenterat, och Don Scott från Sudbury har den informationen, och han har lagt det i bok form, och han dokumenterar vem som gav tillstånd, och allt var underskrivet av premiärministern och så vidare, och så hela staden utnyttjades för det - och sedan, naturligtvis, hälsomyndigheterna följde varje individ, omedvetet för individen, genom deras liv, för att se vilken effekt det hade på dem, och om de drabbades av cancer och så vidare.

 

Eleanor: Verkligen. Så ni kan se, radiolyssnare, ni kan börja med att erhålla bilden, att vår grupp, vi är inte enbart några surpuppor pratandes om strider mellan grannar. Detta är en världsomfattande, århundraden gammal politisk agenda, som teknologin nu gör det möjligt att komma till förverkligande. Och människor som Alan utför ett hjältemodigt arbete, avkodar alla undanflykter och ner-tystanden, som har pågått. Ok, ja Alan, jag kommer att tacka dig, för att ha kommit på radioprogrammet, och delat endast en liten förhandsvisning av ditt arbete, som  utsträcker sig bakåt i åratal, och jag hoppas vi kan ha dig med i radioprogrammet, då utvecklingarna börjar bli bättre kända, och ge oss några i färg-kommentarer på det.

 

Alan: Naturligtvis, det har varit ett nöje.

 

Eleanor: Ja, tack så mycket Alan, och vi naturligtvis, önskar dig allt det bästa i dina strävanden, och vi hoppas att för kommande år, du fortsätter hålla oss uppdaterade på den inre historien.

 

Alan: Det kommer jag verkligen att göra.

 

Eleanor: Nu för ytterligare information, radiolyssnare, på - vigilante gang-stalking and electronic harassment - var god, kolla länkarna på detta radioprograms websida, vilken är - shoestringradio.net.

 

Ja Gott Folk, det var allt för idag. Jag inbjuder dig att ansluta till oss igen nästa gång, medan vi färdes på vägen mot frihet. Och komihåg, frihet är inte gratis.

 

 

 


(Translated by Thomas Gref to Swedish)

 


Alan's Material tillgängligt för köp - och beställnings information:

BOOKS

"Cutting Through"
  Volumes 1, 2, 3

&

"Waiting for the Miracle....."
Also available in Spanish or Portuguese translation: "Esperando el Milagro....." (Español) & "Esperando um Milagre....." (Português)

CDs

Ancient Religions and History MP3 CDs:
Part 1 (1998) and Part 2 (1998-2000)

&

Blurbs and 'Cutting Through the Matrix' Shows on MP3 CDs (Up to 50 Hours per Disc)

DVDs

"Reality Check Part 1"   &   "Reality Check Part 2 - Wisdom, Esoterica and ...TIME"