Alan Watt på radiostationen

"Sweet Liberty" med Jackie Patru

Maj 2, 2005WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.euJackie: God afton, mina damer och gentlemän. Tack för ert deltagande ikväll på radiostationen Sweet Liberty (= Behaglig Frihet). I dag är det måndag, och det är den 2:a maj redan, året 2005, och vi hade en kastby av snöfall under eftermiddagen. Jag undrar vad ni har för väder gott folk. Jag är säker på att det känns inte som maj väder. Vi hade en dag då det var ca 27 grader celsius ( 80 grader fahrenheit), och några riktigt fina dagar, men annat än detta, detta är inte vårväder. Inte här, inte ännu, förutom små fåglarna säger så, så kanske det är så.

Låt mig säga vårt andliga meddelande just nu, och sedan skall vi koppla upp vår gäst, detta är från Johannes evangeliet 4 i början på vers 4. (Fritt översatt)

Ni är av Gud, små barn, och har övervunnit dem; därför att större är han som är inne i er, än den som är i världen.”

Och i 7:e versen: (Fritt översatt)

Älskade, låt oss älska varandra, för kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud, och känner Gud. Han som inte älskar, känner inte Gud, för Gud är kärleken.”

Detta är det enda sak i denna fysiska värld, som jag ser är verklig, mina damer och gentlemän. Jag säger inte det, därför att jag säger att det är så, att det i mina tankar och i mitt hjärta finns det inget verkligt här, annat än kärleken, och våra uttryck av kärlek till varandra och oss själva.

Och Alan Watt är med oss igen denna kväll. Alan Tack så mycket.

Alan: Ja , det är ett nöje.

Jackie: Ja, jag var ute och gjorde olika saker idag, och jag blev väldigt. Jag gissar att vad det är, är därför att det är ljust längre nu, och jag är en klock-kollare, så jag bedömer tiden utifrån hur mörkret ser ut. Jag måste sluta med att göra det, därför att jag kontinuerligt erhåller... - Du var mycket vänlig, med att komma med i detta radioprogram, med två minuters förvarning.

Alan: Det är inga problem. Vi erhåller samma väderlek på detta sätt.

Jackie: Samma väder?

Alan: Ja, det var snöblandat regn och snöfall för en stund.

Jackie: Idag?

Alan: De standardiserar väderleken.

Jackie: Ja, tillsammans med fryst pizza, Alan.

Alan: Ja, och resten av kontinenten.

Jackie: Jo, det var mycket kort varsel, när jag ringde dig naturligtvis, och jag hade verkligen inte någonting speciellt i tankarna att diskutera om. Är det någonting som du skulle vilja diskutera om eller lyfta upp för våra radiolyssnare ikväll? Du vet, jag har inte en god ljudmottagning från dig. Jag antar, du har inte gjort någonting annorlunda, har du?

Alan: Nej.

Jackie: Och jag antar vi kommer att höra ett klick lite senare, då kommer din ljudnivå att komma upp.

Alan: Det är alltid så mycket som håller på bakom kulisserna, därför att det mesta av den politik som är given oss, är enbart skådespel, och skvallret de lägger ut på politiker, och så vidare, för att hålla folk sysselsatta. Men agendan som skrevs för länge sedan, att inte endast förena kontinenten, men att förena hela planeten, under ett specifikt system, detta rusar med ångan uppe vidare.

Naturligtvis alla hålls så upptagna med att springa, medan deras köpkraft av deras pengar minskar. Så de springer fortare och fortare, för att erhålla alla dessa leksaker, de förmodas ha, i enlighet med vad som berättats åt dem, att detta är deras levnadsstandard.

Emedan, då vi inte mera är producenterna, tillverkarna, det har inte gått upp för de flesta människor, att systemet som det är nu, är ej skapat att hålla för en lång tid. Det är en ”service industri” som de kallar det, och det är det de berättade åt Storbritannien också, när de förenade dem in i Europa, att de skulle bli en service industri.

Jackie: U.S.A. Är en service industri också.

Alan: Ja, de facto, jag har böcker av the Royal Institute of International Affairs och the CFR (de är båda en och samma klubb), (CFR = the Council on Foreign Relations), därför att du vill inte ha the royal (= det kungliga, kungahuset) framför det Amerikanska namnet så de kallade det CFR, men deras möte 1937 som hölls i Australien, deras årliga möte, i protokollen till mötena finns det, med tal och allting, och en av talarna sade, att de skulle rigga upp Kina till att bli, tillverkaren för världen, år 1937.

Jackie: Vi pratade om detta och du hade nämnt – Alan, tack för att du tar upp detta ikväll.

Du vet när vi har konversationer utanför radioutsändningen, så ofta, och jag säger det inte, som jag brukade göra. Jag önskar vi gjorde det under radio utsändning, men vår senaste konversation, och jag tänkte, Ooohh Kära nån!. Jag önskar våra lyssnare kunde höra detta.

Vi pratade om detta, och du nämnde varför de valde Asiatiska folk, och kunde du förklara detta till våra lyssnare, som du gjorde igår kväll? Och jag säger åt dig, att jag kommer att skruva ner min mikrofon. Jag kommer att springa ut, och hugga tag i en morgonrock, därför att det är kyligt där jag sitter, så jag kommer tillbaka. Ok, tack så mycket Alan.

Alan: Om vi ser tillbaka genom historien, i det närmaste varje land på planeten har invaderats igen och igen, av en eller annan grupp; men dessa som är de minst invaderade, och har lämnats ifred, har varit Kina. Jag brukade undra varför har de lämnat Kina till att bli en sådan ren ras, i jämförelse med resten av folken, som de sammanblandade genom invasioner och så vidare.

Sedan ser du på Kinas kultur, och jag tänkte, ja, vad är det som är annorlunda med kulturen? Ja, de har aldrig känt till, det vi kallar frihet, av något slag. Inte så att vi haft verkligt mycket frihet under de senaste några hundra åren, men de är också en mass-människa.

I sociologiska böcker som du kan erhålla från vilket som helst universitets bibliotek, var de har olika kulturer, avgränsade och uppbrutna ner till egenskaper, och så vidare, finner du Kineser som – faktiskt inte har någonting emot av att befinna sig i en folkhop.

De gillar att ”frottera sig” (-"rub shoulders") som de säger i böckerna med sina medmänniskor; medan, naturligtvis de västerländska folken, gillar sina avstånd från varandra, ”invadera inte mitt utrymme” typ av saker.

De, emedan, inte så mycket de senaste 1500 åren, har inte varit ett uppfinnande folk, tidigare till detta, uppfinningarna var i Kina. De hade detektions apparater för jordbävningar 2500 år sedan. Jag undrade varför dessa stora invaderare gav Kineserna denna stora passage av frigång, inkluderandes Napoleon, som sade låt den sovande draken sova.

Ingen ville invadera Kina, och det var inte för att Kina var väl beväpnat eller vadsomhelst. De facto det var i huvudsak en jordbrukar klass som tillhandahöll mat till några nobla, över hela längden och bredden av landet, och det har varit på detta viset i några tusen år. Även om de inte är ett uppfinnande folk, kan de verkligen härma, det som ges åt dem, mycket, mycket bra.

Jackie: De kan vad förnågot?

Alan: Härma. De kan kopiera mycket bra det som givits dem. Om du ser på historien som den utspelar sig. Det västra europa huvudsakligen, var använt för de senaste några hundra åren eller längre, till att gå igenom en industriell era av intensiv misär för gemene man, speciellt i fabriks städerna.

Under den tiden, utvecklade vi maskiner, et cetera, och sedan gick vi igenom den elektroniska revolutionen, teknologisk revolution; och nu när vi slutfört vår uppgift, i grund och botten, frånsett från erövrandet det som är kvar av Muslimerna för att bringa in dem i systemet, de rätt så öppet genom GATT avtalen, och så vidare, lämnade över allt som var Amerikanskt, eller vad vi trodde var Amerikanskt och Kanadensiskt och Brittiskt och Tyskt och så vidare, företag. De överlämnade dem med hull och hår, över till Kina. De byggde upp dem, och de flyttade dem, kompletta fabriker.

Jackie: Ja, och berättade du medan jag var borta, vad du berättade om varför de valde Kineserna?

Alan: Därför att Kineserna, som jag säger är perfekta för denna era, perfekta att bli tillverkarna.

Jackie: Och varför är det så?

Alan: I en avancerad form av tillverkning. De uppfann inte någonting i denna tillverkning. Emedan, det behövde de inte heller. Vi helt enkelt räckte det över den till dem, så fort vi hade i princip fulländat teknologin och förenklat den till sin enklaste form.

Jackie: Men, du nämnde också om deras arbets vanor.

Alan: Kineserna är kända för att vara så lydiga till sina herrar för tusentals år, att de jobbar hela dagen och halva natten om det är nödvändigt, och ingenting har förändrats, verkligen, även genom dess kommunistiska lopp. De har inte en kultur där det finns en massa vänlighet mellan varandra, till att hjälpa varandra, heller. Så de är delade till en viss grad ur den aspekten. De är ideala arbetare för denna speciella era, mycket mycket billiga också, för att vara tillverkarna för hela planeten. När du ser tillbaka på saker och ting, kan du se planen, och du kan känna doften av planen faktiskt i århundraden,

I de senare böckerna på 1900 – talet och det 20:de århundradet och till dags dato, ser du faktiskt det hela hända, och blivit nedskrivet, att detta skulle hända. Vi har levt igenom överföringen av teknologi till Kina, med fabriker, lock, stock and barrel.

(Lock, stock and barrel – vilket betyder allt på svenska eller med hull och hår, det engelska talesättet - lock, stock and barrel – handlar om gevär eller Musköten – alltså lock – låset på musköten, stock- trädelen på musköten, och barrel – eldröret på musköten – alltså ett uttryck för helheten det vill säga allting av någonting när man använder detta engelska uttryck.)

Jag brukade undra, varför skulle västvärlden utbilda dessa tusentals ingenjörer av alla de slag, i västerländska universitet, för de senaste 30 åren, när de var förmodligen din huvudfiende, de var kommunister, men alla av dessa ingenjörer har utbildats i Canada.

Jackie: Så, dessa är Kinesiska människor?

Alan: Ja, kommande till Canada, Storbritannien, Europa och så vidare, och erhåller utbildning för maskiner – som de ännu inte hade. Naturligtvis, sedan ungefär 1990, har vi sett uttåget efter GATT avtalet, om allt maskineri, som de hade blivit utbildade till att använda, men som de inte hade, vi såg det hela överföras till Kina. Nu görs allting i Kina.

Jackie: Du vet, detta är någonting som har lyfts fram till min kännedom. Och jag antar att många människor har tänkt på detta, men innan de hade, det var under den här NAFTA saken. Jag hade aldrig tänkt på det, men under Depressionen (Depressionen - under 1930-talet i Amerika), fanns det massor av människor till arbete, och det fanns massor av människor till att köpa, eller tillverkade saker och mat produkter, som var producerade på lantgårdar et cetera.

Men Depressionen var helt enkelt indragningen, naturligtvis indragningen av pengar, just på samma sätt som berättelsen i Gamla testamentet i Genesis (Genesis - Första Mosebok), när Josef samlade in alla pengar och tog dem till Farao.

Men där var fabrikerna, sittandes där. Alan, du ser, och så då när de beslöt att starta sipprandet av pengar tillbaka in, ja idag finns det inga fabriker som sitter där. De har inte enbart flyttat tillverkningen. De har flyttat alla fabriker, och antigen plattat till byggnaderna eller jag gissar, de helt enkelt har förstört fabrikerna, punkt och slut, så det är inte en situation som det var efter Depressionen.

Alan: Ja, därför att de vet att de skulle inte använda dem någonsin igen.

Jackie: Du nämnde service industri. När jag kommer ihåg hörandes om detta. Tänkte jag, ja, alla kommer att hålla på med vad? Vad menar de med detta?

Alan: Det finne en esoterisk betydelse till alla ord i det Engelska språket.

Jackie: Ja, berätta vad det betyder för dig.

Alan: "Ice" (Ice = is - på svenska) betyder alltid när du lägger någonting på is, det betyder att stoppa det, att upphöra med det. Service är att ”SERVE ICE” (på svenska blir det – SERVERA IS), du ser. På samma sätt som de ”park” (på svenska – parkera), parkerar kontinenter, ner genom historien, och lämnar dem, och kommer tillbaka till dem.

Jackie: Ja, men de pratar om en service ekonomi, så den verkliga meningen av ordet är helt enkelt, Ooohh, stoppa ekonomin?

Alan: Att stoppa hela saken, därför att vi är nu obehövda. Vi är onödiga. Detta är varför de åter-förvildar områden runt folk ute på landsbygden, emedan dessa människor ännu är i livet, sätter de in köttätare och rovdjur. Jag menar detta berättar åt dig någonting. Detta berättar åt dig att inom kort kommer det inte att vara dessa människor som lever på landsbygden.

Jackie: Ja, tänk då på det – vad jag undrade, hur folk har arbete, och naturligtvis, idag, millioner har inte. Men i Protokollen, det är helt enkelt häpnadsväckande. Jag har avsökt dem nyligen, och du vet, alltid emellanåt, gör du det och plockar upp saker – naturligtvis, jag hade redan detta inringat och markerat, men det är enbart en påminnelse. Så, när du tänker på det, så finns det regerings jobb, och det kommer att finnas folk som kommer att spionera på allt folket. Det är exakt likt Orwells – ”1984”, Alan.

Alan: Detta har pågått under en lång tid.

Jackie: Jag vet, men det blir helt uppenbart idag, jag menar det är uppenbart för människor som aldrig har läst ”1984” eller verkligen tänkt på vad som håller på. Det har blivit den långsamt kokande grodan syndromet. Ja, de bestrålar grodan nu. Jag menar det är inte enbart snabb kokning. Det är nuking ( bestråla, atombomba) grodan.

Alan: De har besprutat oss som ohyra, från himlen, i det närmaste dagligen de senaste åren, och detta ämne har antagligtvis aluminium och barium i sig, som används för koagulerings medel för sår och saker.

Jackie: Till vilken nytta?

Alan: För vilken typ av sår eller blödning, som helst.

Jackie: Barium och vad?

Alan: Aluminum oxid.

Jackie: Och det används till vadå?

Alan: Du kan använda dem som koagulerings medel, om någonting blöder.

Jackie: Lägger du det på såret

Alan: Ja. Du lägger det på såret

Jackie: Okay, jag tror jag hört om det, Alan.

Alan: Om du kanske sett att i Canada till exempel, och i andra länder, nu för de senaste några åren, lägger staten ut annonser om varningar till folk om tecken på, och symtom beträffande stroke. Nu har vi fått unga människor som drabbas av stroke, överallt, vilket igen är ett koagel, du ser, lokaliserat i princip i hjärnan.

Jackie: Har det inte varit en hel del unga idrottare, som plötsligt dött, som har drabbats av stroke eller hjärtattack?

Alan: Folk börjar bli sjuka. De har dessa hackande hostningar, som de inte kan bli av med, och de som ännu inte är drabbade, ännu, tillslut kommer de att drabbas, därför att alla har en toleransnivå, då de intar detta ämne, andas in detta ämne, och dricker det. Därför att det är i allting. Det är i maten, i vattnet, och i luften vi andas, så tillslut, kommer det till en kris-punkt, och jag har inga tvivel emedan vi går igenom en ökning i antal döda, vi ser ännu de samma familjära ansiktena på TV, och samma komedier, och medelsvensson kommer att tänka, att allt måste vara okay, därför att det ser likadant ut på TV.

Jackie: Du kommer ihåg, den hemska hostan som jag hade nyligen? Jag menar, jag hade det till och från för en lång tid, men ibland är den borta, och ibland är den inte. Ja, måste nämna detta, därför att jag vill dela med mig detta, med våra radiolyssnare också. Jag började inta mina MSM (= Kosttillskott) igen, för sådär fem dagar sedan Alan, och det förbättras förvånansvärt. Jag gör ingenting annat annorlunda. Jag har inte gjort – Jag tog några dagar oregano-olja men, du, jag säger dig, och det har alltid varit min vänstra lunga, vadhelst det är, som jag haft, och det är på bättringsvägen, och jag visste att det skulle.

Om våra lungor håller på att skadas, och det finns en naturlig form av svavel som kroppen behöver, för att fungera korrekt, som fattas, och kroppen kan återskapa dessa friska celler, kroppen kunde reparera skadade lungor.

Alan: Jag, skulle inte hålla med dig.

Jackie: Ja, det är okay. Det behöver du inte.

Alan: Jag skall berätta för dig varför: Därför att emedan du blir förgiftad, du ser, de lägger detta ämne tjockt, och och de minskar ej på det, för att låta dig tillfriskna, och det är i grundvattnet. När snön smalt i år, var det tre inches (= 3 inches = 7,6 cm) av detta ”sockervadd” liknande ämne överallt på ängarna, som var den torkande återstoden, av månaders ackumulerande av besprutning (= från flygplan) som var i snön; och på den första dagen av solsken, börjar det brytas ner, och när det torkar, förvandlas det till sina kemiska beståndsdelar, vitt pulver. Vi har blivit besprutade (=från flygplan) som insekter, som kackerlackor.

Jackie: Ja, men vad har det att göra med att du inte håller med om detta något? Du håller ej med om att någonting kan hela lungorna?

Alan: Hur kan du hela någonting, emedan du blir förgiftad hela tiden?

Jackie: Jag vet inte.

Alan: Det kan inte hända.

Jackie: Ja. Okay, låt oss lägga upp det på dethär sättet. Låt oss säga, om det inte var ett pågående angrepp, kunde helandet inträffa, och möjligyvis tänk på detta. Alan. Förutan det, kanske skadan fortgår tills personen trillar av pinnen, så kanske, det åtminstone ger dem ett minimum av hälsa.

Alan: Om de vill pröva det, då kan de pröva det.

Jackie: Jag säljer ej MSM (=kosttillskott), Alan. Jag har ingenting att vinna här, älskling.

Alan: Då du blir förgiftad, är det som om du, erhåller en transfusion i en arm, med en uppskuren handled på den andra.

Jackie: Ja, okay, Jag vill dela med mig någonting annat med dig, och våra radiolyssnare, men du också. När min mamma, fick det berättat åt sig, att hon hade cancer på stämbanden, gav de strålbehandling på det. Är det det du kallar det?

Alan: Ja.

Jackie: Damer och Herrar, som ni vet, vår gäst är Alan Watt, och jag ber om ursäkt för den tid som jag tagit, därför att Alan är vår gäst ikväll, men vi pratar om MSM (=kosttillskott) en annan gång. Alan, tack skall du ha. Vi har en telefonör som har några frågor till Alan, accepterar du min ursäkt?

Alan: För vad då?

Jackie: Nej, inte du Allen, Alan Watt. Ja, för att jag har pratat så mycket.

Alan: Det är okay, Det är ju faktiskt ditt (radioprogram).

Jackie: Nej, du är min gäst, så accepterar du min ursäkt?

Alan: Ja, så klart.

Jackie: Allen är med i radioutsändningen, från Michigan, och han vill ställa dig några frågor. Allen från Michigan, är du medveten om att du kommer att, vara tvungen att avbryta telefonsamtalet för att höra svaret via radion?

Allen: Jag har inte ställt frågan ännu.

Jackie: Jag vet, jag ville veta om du kände till detta.

Allen: Ja, Jag skulle vilja veta varför Bill Graham plockades upp av William Randolph Hearst, och den andra frågan. Vet han någonting om frimurar loger, där de dateras, när de grundas och etableras, de dateras Anno Lucis. Vet han någonting om det?

Jackie: Okay Alan, erhöll du båda av dessa frågor?

Alan: En del av denhär Hearst saken, var en smula oklar.

Jackie: Okay. Ställ om Billy Graham frågan igen, Allen.

Allen: Jag ville veta varför Billy Graham var plockad av William Randolph Hearst till att bli Amerikas predikant, och den andra frågan var, vet han någonting om frimurar loger, blivandes daterade av Anno Lucis, liksom 5526 A.L, Anno Lucis?

Jackie: Förstår du den frågan Alan?

Alan: Ja.

Jackie: Okay. Han kommer att avbryta telefonsamtalet så att han kan höra dig via radion.

Alan: Detta är efter Lucifers fall, antagligtvis, betydandes att ljuset togs ner (=släcktes), och det är samma berättelse med Prometheus tar visdomen ner, ljuset, facklan, elden till de som kan acceptera det. Naturligtvis frimurare hävdar att omkring 4000 före Kristus, detta då planen att förändra världen – sättet att leva på från ett naturligt system, till deras system – började. Vilket är till att kulminera, med människans evolution världsomspännande, genom fysiska och vetenskapliga medel, vilket är exakt det de kommer att göra,

Jackie: Detta är på frimurar loger som datumet, eller hur?

Alan: Ja, De har två datum, de har det datumet då det byggdes, och de har samma datum, plus omkring 4000 år.

Jackie: Och detta var efter fallet av Lucifer?

Alan: Eller Prometheus. Det är samma berättelse.

Jackie: Okay, men Lucifer varandes den fallna ängeln, ja?

Alan: Ja. Ljus bringaren.

Jackie: Oh här kommer du, Alan.

Alan: Gick det upp? (= sändninsvolymen i radioprogrammet)

Jackie: Oh, det är underbart.

Alan: Kanske radioteknikern blev intresserad.

Jackie: Vet du vad, det kunde lätt vara vadhelst det var, Tack till dig, vem det nu var som höjde sändningsvolymen för radioprogrammet.

Alan: Sedan så långt som Hearst sträcker sig, Hearst var inte inte enbart en man som arbetat upp sig (=self-made man). Alla dessa stora killar placeras på befattningar. De utbildas för vad de skall göra, därför att deras jobb är att kontrollera människors sinnen (hjärntvätt), och de gör det genom media. Media är en arm till regeringen. Det är en väsentlig arm för regeringen. Du kan inte hjärntvätta folket förutan det, så länge som folket tror de är (medierna) fria och självständiga, de blir lurade, och de tror på det. Hearst naturligtvis valde Bill Graham, därför att Bill Graham är en 33 graders frimurare, och han har varit öppen om det de senaste några åren, och naturligtvis frimurare som Napoleon, som Benjamin Franklin sade, och många andra: ”När jag är i mellanöstern, är jag Mohammedan, när jag är i London, är jag kristen, et cetera, et cetera”. Med andra ord, de kunde vara vadhelst de vill, du ser, Bill Grahams jobb, som vilken överstepräst som helst, har alltid varit ner genom århundradena, är att ytterligare en gång kontrollera folks sinnen. Det är hans jobb. Han är antagligtvis multi miljardär, men han är en 33 gradig frimurare. Åtminstone är det the Scottish Rite.

Jackie: Eller kanske även högre.

Alan: Ja, "livet börjar vid 40," så han är troligtvis över fyrtionde graden, in i en högre loge.

Jackie: Är det dethär det betyder, alan? Livet börjar vid 40. Med andra ord, när du uppnår den fyrtionde graden. --

Alan: Du börjar komma till sanningen. Under detta, under 32:a graden, det är ett kamouflage, även personerna involverade på botten, som verkligen tror att det är ett självutvecklings sällskap. Det finns välgörenhetsarbete, men om du är involverad i någon form av hjärntvätt (=mind control), som är media, även en lokal dagstidning, kommer 'Grand Master' att dra ut dig ur logen, och berätta åt dig att vara på en speciell plats en given kväll, och han kommer att ta dig till 'the Black Lodge', där du avancerad högre, du ser. Dessa i 'the Blue Lodge' kanske inte ens känner till att den existerar. Detta är vad de gör. De plockar ut de individer som är användbara för 'mind control' primärt, eller politik, eller vadhelst annat, och de kastar upp dem genom dessa högre grader.

Jackie: Och många av dem når sina höga positioner inom politik, på grund av deras uppnådda status som frimurare?

Alan: Absolut. De har bevisat sitt värde. Du ser, arbetaren måste bevisa hans förträfflighet, vilket betyder att du kan hålla din mun stängd, (hålla käft), och följa order. Detta är vad det betyder. En frimurare är edsvuren att omedelbart lyda en order av en överordnad frimurare utan betänkligheter, och han måste omedelbart förbehålla alla sina moraliska betänkligheter för sig själv, och lyda det. Dessa killar har varit inblandade i bagatellartade bluffar och så vidare på botten, för att se om de kan hålla sina munnar stängda, och, om de kan, kommer de uppför stegen in i större bluffar.

Jackie: Oh. De testar dem?

Alan: De är testade konstant. Detta finns även i några av deras gamla handböcker.

Jackie: Hur högt upp måste du komma för att du upphör att vara testad?

Alan: Så snart du är uppe på åtminstone 96:e.

Jackie: Och det finns ingen ovanför 96?

Alan: Det finns 360 grader i en cirkel.

Jackie: Alan, är du seriös just nu?

Alan: Ja.

Jackie: Vi säger, ”han är 33 gradig frimurare”. Nu, finns det i någon bok att det finns 360 grader av frimureri?

Alan: Vad de gör, är att de anspelar på det hela tiden.

Jackie: Det låter vettigt.

Alan: De anspelar på det hela tiden. 'The OTO' som är Ordo Templi Orientis. Som är en fransk version antagligtvis av 'the templars', som verkligen är tyska, och de går upp till omkring 96 grader, och det är officiellt, Alistar Crowley som jobbade för MI6 i england, och alla i MI6 måste vara en frimurare, enligt Peter Wright som skrev ”Spycatcher." (= Spionfångaren). Han var den enda killen som inte var frimurare.

Jackie: Men det har faktiskt gjorts offentligt att han var 96 grader?

Alan: Aleister Crowley, ja.

Jackie: Och Aleister Crowley var inte ännu vid toppen?

Alan: Oh nej. Han var en god arbetare. Han gjorde sitt arbete. Vemsomhelst i allmänhetens ögon kan bli åtminstone 96 grader. Efter detta, är det mera osynligt.

Jackie: Är detta forskningsbart för folk?

Alan: Om du verkligen vill gå på stigen efter det, du kan.

Jackie: Du vet, jag beskyller inte dig för att säga något, som om du ljuger här eller någonting, men detta är någonting jag aldrig hört förut, och jag känner på mig att det finns radiolyssnare som definitivt vill forska i detta.

Alan: Detta hela är baserat på solen.

Jackie: Med andra ord, jag gissar, vad jag frågar är - genom dina observationer inom allt annat som du lärt dig, detta är vad du härleder, eller är det faktiskt skrivet någonstans?

Alan: Det är skrivet i enstaka gamla böcker, och många andra böcker kommer att antyda på det, därför att, det är tänkt att du räknar ut det för dig själv. Det är därför de säger att de profana kommer aldrig att begripa.

Jackie: Så, du är inte de profana, huh, Alan?

Alan: Det stämmer.

Jackie: Betyder det att du är en av dem?

Alan: Oh nej. Allting är cirkulärt och naturligtvis är det baserat på rörelserna av solen, förflyttandes genom zodiaken (=djurkretsen), och så vidare, och planeterna rör sig runt solen. Ja, vad betyder rund? Det betyder att gå runt i en komplett cirkel, ett varv, och naturligtvis, de ger dig alla de synliga symbolerna, om ormen som äter sin svans, et cetera, men de flesta människor fattar inte.

Jackie: Ormen äter sin svans.

Alan: Naturligtvis, teosofin har detta på sin logo.

Jackie: Vad betecknar detta?

Alan: De ger dig olika betydelser, beroende på vilken kategori eller grad du är på; och Albert Pike medger det, att killarna på de lägre graderna måste inte nödvändigtvis känna till meningarna av ritualerna och orden, men de måste tro att de vet. Medan de kommer upp säger de, ja, alla saker de berättade om tidigare var enbart nonsens.

Jackie: Men vad betyder det för dem?

Alan: Delvis evigheten, och de berättar det åt dig på de lägre graderna, det är evigheten. I deras makt av evigheten, emellertid, men i de högre graderna, naturligtvis, börjar du – om du ser på solskivan eller vadsomhelst, och, du säger vänta ett ögonblick, den är rund här, och den är helt utmarkerad med grader, varför skulle det ta slut vid 96? Det gör det inte.

Jackie: Okay, det låter förnuftigt.

Alan: Kom också ihåg. Det har medgivits i dag, att om du har pengarna och du har någonslags betydelse, som jag uttrycker det, i samhället med dina tankar och åsikter, även en kolumn författare till en tidning, de kan ta dig från ingenting, och lägga upp dig till 32 gradig frimurare, inom loppet av några veckor, om du betalar, därför att du betalar all tiden, du ser. Den 33 är en heders grad, och det är efter det, naturligtvis, som du verkligen kommer in i det verkliga materialet, om du är tillfrågad.

Jackie: Kommer de till en punkt, där de förkastar sig Jesus?

Alan: Ja, helt klart, därför att det hela är en del av det. De kommer att berätta åt dig de själva, ( och de liksom skryter om det ) härstammar från den samma sol kulten, tusentals och tusentals – de facto i det närmaste en million år sedan; och före det, fanns det en stellär (=stjärnkult) kult; och före det, fanns det mån kulten. Detta är varför, emblemen de använder, kommer från alla tre, därför att de införlivade dem alla, tills de blev sol kulten.

Jackie: Och det betyder inte, att bara för att de använder dessa emblem, att dessa emblem är onda?

Alan: Nej.

Jackie: Exakt. Jag ville bara våra lyssnare - - - Jag kommer ihåg Chuck därför att kände till om detta längre än jag gjorde, men jag lade märke till, att till exempel, de använder ordet ljus och han brukade betona det när han brukade läsa det i en artikel, och han faktiskt, trodde att det var ont, därför att de använde ordet, och samma sak med dessa symboler. Symbolerna i sig själva är inte onda. Det är enbart att de symboliserar någonting för dem, och de är onda, så vi relaterar till symbolen i sig att vara ond.

Alan: Verkligen, om du korrelerar de onda och de goda symbolerna, och du kan lista ut det, finner du att de verkligen symboliserar samma sak. Emedan, den ena är antagen att vara god, och den ena är antagligtvis att vara ond, vilket är syftet med mind control (hjärntvätt)

Det är dubbelt tänkande. Det håller två motsatta åsikter i ditt huvud om samma sak, på samma gång.

Jackie: Menar du att deras symboler betyder åt dem, vad symbolerna betyder för en god person?

Alan: Ja, verkligen. Jag menar alla har blivit undervisade nyligen, till exempel att till exempel, vad de tänker är Davids stjärnan, vilket det inte är, den har en annan mening, men du tänker att det är en god symbol; alla kristna gör det, eller moderna kristna.

Jackie: Kristna zionister eller Judeo kristna..

Alan: Det är modern kristendom, men de hör alla till the World Council of Churches, som startades av David Rockefeller, som är en hög frimurare och teosof, och han kallar sig själv världsmedborgare. Hela ide'n att få alla kyrkor att höra till , är den samma teologin utlärd genom olika grenar av kyrkan, ser du. De alla lär ut samma sak, och naturligtvis, de märker inte ens förändringarna.

Jackie: Du höll på att börja prata om davids-stjärnan.

Alan: Det har undervisats, till att vara en god symbol, och ändå finner du den i det antika Indien. Jag pratar om det antika Indien, långt innan det fanns något Hebrew eller Habiru eller vadhelst omnämnt varsomhelst. Den var använd i Indien länge innan det; så var också svastikan, och svastikan är helt enkelt en symbol, för solen med dess fötter i dess rörelse. Det är vad det står för.

Jackie: Med dess fötter i dess rörelse? Vad betyder det?

Alan: De pratar alltid om: ”om den är uppochnedvänd, då är det svart magi”; det är helt nonsense. Det är riktningen, solen verkar ta emedan den vandrar över himlen; och det är därför de brukade kalla solen, ”han som vandrar över himlen”, i antikens Egypten; eller Luke Skywalker i Star Wars filmerna. Det är allt, samma sak. Vi har tillsagts att ”var rädda för detta, men dethär är ok”, och naturligtvis under olika tider i historien, du skulle kanske frukta den ena och gilla den andra, sedan vänder de på det, och du märker inte ens skillnaden.

Jackie: Det är vad de lär oss, att frukta. Du vet, jag tror siffran 13 är ett riktigt bra exempel på detta, att folk, oh, 13, och naturligtvis använder de det hela tiden. Jag menar allting för dem är 13 och 33 och et cetera, och naturligtvis är vi undervisade att 13 är oturs nummer och de kommer inte att lägga 13 våningen i en hiss.

Alan: Detta är från Jacques DeMolay. Han brändes den 13 på en Fredag.

Jackie: Så jag kom att tänka på, i deras tro, är det en riktigt kraftfullt nummer, så varför skulle vi frukta det?

Alan: Ja, eller promenera under stegar, eller vadhelst likt det, men detta är var det kommer ifrån. Dessa är alla antika symboler av frimureri, medan den utvecklades genom tidsåldrarna.

Jackie: Så vi blir rädda, för vad de undervisar oss att bli rädda för, och de berättar åt oss vad vi skall tycka om.

Alan: De kan kasta om det lika enkelt, och vi märker ingenting – precis som de kastar om kulturen när de så önskar. Under den Industriella eran, kastade de verkligen kristendomen på folket, som svalt i de industrialiserade städerna, för att hålla dem i schack. Du vet, arbeta hårt under dina 16 timmar nu för din spottstyver, och du kommer till himlen. Detta är vad religionen gjorde åt folket i Europa under den tiden, speciellt i Storbritannien, och naturligtvis så fort jobbet är avklarat,och ingen ytterligare industrialisering av dess promiskuitets tid, helt enkelt gör vad du vill. Detta är hur de gör det, och de går igenom dessa förändringar, och den speciella generation som går igenom stora förändringar, märker inte ens det, nu, deras tro i allting är upp och ner. Emellertid, Platon sade detta var vad de kunde göra 2500 år sedan. Det var så raka spåret 2500 år sedan, att han kunde skriva om det, om teknikerna av kulturskapande, kommandes från toppen, och metoderna av genomförande av det genom musik, konst, mode, drama, pjäser et cetera.

Jackie: Detta påminner mig om vad vi pratade om, när du sade, de informerar oss om vad vi gillar. Du sade inte, att de berättar åt oss vad vi skall gilla, De berättar åt oss vad vi gillar.

Alan: Och vi tror på det.

Jackie: Och du förklarade för våra lyssnare, liksom, denhär musik saken. Som jag aldrig gick upp för mig, Alan

Alan: Som jag sagt tidigare, att om den mänskliga hjärnan har förblivit den samma för åtminstone de senaste århundradena, åtminstone, då skulle en tonåring som är tänkt att komma till musiken, omkring en ålder av 13 till 15 år, och han har en högre skärpa för högre toner och lägre toner i musik, tonåringen skulle verkligen gilla varje typ av musik, som var och en av 15 års ålder, har gillat i historien.

Jackie: Därför att hjärnan inte har förändrats.

Alan: Den har inte förändrats, men de bokstavligen tänker, "my God this is fantastic stuff." (=”Min Gud detta är fantastiska grejer”). Deras pappa eller deras mamma, eller även deras äldre syster eller bror kommer att säga, önskar lyssna till detta. ”Oh, jag vill inte ha detta. Detta är gammalt.” och allting de hör på radion, som de lyssnar till, och tidskrifter de köper, och så vidare, berättar åt dem detta: ”Detta är din musik,” och jag har sagt, på grund av detta, vid den tidpunkten, du erhåller folk på äldreboenden som lyssnar till Walt Whitman och så vidare. Sedan kommer du erhålla, rockarna som kommer in som geriatriskt trampar med sina fötter till Pink Floyd, och sedan småningom kommer du att erhålla geriatriker som är rapp sångare, tro det eller ej.

Jackie: De kommer att sitta omkring och lyssna till rapp musik, därför att det var de gamla goda tiderna.

Alan: Det var deras tid.

Jackie: Det var deras musik, och de älskar den ännu.

Alan: Och för att visa dig igen hur det hela har sålts från toppen - - .

Jackie: Dessa var givna åt oss.

Alan: Det har givits dig. Platon sade det. Han sade att ingen kultur tillåts, att komma från folket själva. Han säger att varje kulturell förändring, kommer från toppen ner, och det har alltid varit så. Du vet BBC var dessa i Storbritannien. Detta är din statliga station. (Tv, radio -station). Alla som var anställda vid BBC måste jobba för Eaton eller gå på Eaton College. Detta var ett klass system, du ser, och här trycker de på Benny Hill, med sina i det närmaste nakna dansare på 1960-talet och trycker på pop revolutionen. Jag sade, ja, varför skulle en äldre generation hålla på och trycka på detta på en statligt finansierad TV-station, därför att det såg ut att motsätta sig allt de gjort till folket innan, typ uppföra sig väluppfostrat, et cetera, ingen promiskuitet, och här backar de totalt, och det kom från toppen ner; så detta är hur det går till.

The Beatles var en formulerad grupp. De ägde inte sina egna sånger. Det finns ingenting verkligt inom artistvärlden, oavsett vad alla tidskrifter säger. Detta är tidskrifternas jobb, det är att få dig att tänka att det är verkligt, men faktumet att dessa stackars pojkar blev plockade, och sångerna skrevs av Theodore Adorno, en av de bästa musikerna, eller musik mästarna du kanske skulle säga, av konstruktionen av musik på planeten. Han var en Talmudisk forskare också, som kunde skriva en mening, som kunde vara en halv sida lång, och kunde berätta åt dig i början av sina böcker, att medelsvensson kommer inte att kunna följa denna mening, och hålla förståelsen till det definitiva slutet, därför att han säger, vi har fördummat ned folk så mycket.

Jackie: Alan, med televisionen, hur de har dessa tre eller fyra sekunders skott, och sedan växlar det, sedan växlar det, sedan växlar det. Om detta inte är det perfekta verktyget, till att verkligen röra till en persons förmåga att koncentrera och fokusera, hur kunde någon hålla uppmärksamheten för mer än några få sekunder?

Alan: Jag såg även mina föräldrar, se på TV på detta sätt,och jag kunde se den hypnotiserade.

Jackie: Ja, men jag pratar om ett barn som ser på TV hela tiden.

Alan: Ja, vi vet att marknadsförings företag, faktiskt gör undersökningar på detta, därför att de inriktar sig på yngre och yngre barn, hela tiden.

Jackie: Du vet även vuxna, kom att tänka på det, som du sade, de kan inte hålla sin koncentration för att ta sig genom en bok, eller följa en tanke.

Alan: Nej, de kan inte. Bitar och bitt-delar är allt de kan hantera.

Jackie: Det måste vara i små korta bitar.

Alan: Du kan inte utvidga en konversation på ett specifikt ämne, utan att de förlorar tråden av vart du var på väg med den. Deras uppmärksamhets spann håller på att bli mindre och mindre. Emellertid, som jag säger, The Beatles, alla tänker, varför kallar dom dem The Beatles? Ja, det är takten (= the beat) du vet; men det var inte enbart takterna, det var från det grekiska ordet Beatly och det betyder heliga pelare eller helig sten. En helig sten inom frimureriet är den perfekt formade ashlar eller - -

Jackie: En vadå?

Alan: En ashlar, kalar dom det.

Jackie: Vad är en ashlar?

Alan: En ashlar en perfekt formad sten, tvärhuggen (=squared); så de tar den runda, som är den naturliga, och de hugger den som en stenhuggare. Naturligtvis det är därför under1960-talet och 1970-talet, de kallade folk ”squares”, om du var gammalmodig, och stel överläpp och, arbets etik och så vidare; och så The Beatles var de heliga stenarna (=sacred stones). Det är också detsamma som - - .

Jackie: The Rolling Stones (=De rullande stenarna)?

Alan: The Rolling Stones var naturliga stenar, så de kom direkt ut och sjöng om sex.

Jackie: Och de rullade?

Alan: Det gjorde de, deras upprullande, med deras knark, och allt det andra med det. The Beatles naturligtvis, om du ser på deras sånger, var exoteriska för folket, och esoteriska för budskapet. Varför skulle de adla Paul McCartney som hjälpte att bringa in "Lucy in the Sky with Diamonds"—LSD? ("Lucy in the Sky with Diamonds" = Lucy (=Djävulen) i skyn med diamanter). Varför kungligheter adlar folk som skapat olycka helt uppenbart genom landet, för så många människor, och en hel kultur? Därför att Paul McCartney gjorde vad han var förmodad att göra för den styrande klassen på toppen. Vad Herren ger, tar Herren tillbaka.

Jackie: Vad om Elvis Presley? Vad gjorde han?

Alan: Han bringade in den manliga sex saken, vilket var nästan en för manlig-strippare, emedan fullt påklädd. Upp tills den tiden, måste mannen vara mannen, John Wayne typ, men nu bringade de in en ung kille, och sade hallå det är okay att - - .

Jackie: Svänga dina höften - - .

Alan: Och göra allt detta, och det är även igen en dold mening också. EL är Guden.

Jackie: EL, E-L?

Alan: Ja.

Jackie: Elvis.

Alan: Och den sjätte kommande rasen, de kallad det, den följande uppgraderingen av mänskligheten är på kommande ( enligt högre frimureri och teosofi) och så har du EL och sedan har du VI, som är 6, och sedan S är till att forma = ELVIS. Detta är allt kodat språk, som frimurare använder hela tiden och vi använder dessa ord hela tiden också, därför att ingen har förklarat till folket vad det verkligen betyder. Hela Engelska språket var konstruerat.

Jackie: Detta är fascinerande och jag tror inte att du pratade om detta därför att du gjort det så länge sedan och kanske nästa gång du kommer på vårt radioprogram, kunde du spendera mera tid förklarandes detta. Du pratade om kontrollen av media. Vi är tillbaka hos er i morgon kväll. Alan, tack så mycket.

Alan: Det är ett nöje.

Jackie: Hejdå gott folk.

 

 

(Transcribed by Linda)

(Translated by Thomas Gref to Swedish)