VERKLIGHETS KONTROLL

(DEL ETT)

Video

MED ALAN WATT

Dialogen Copyright av Alan Watt – April, 2006 (Förutom Musik och Litterära citat)

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

Leonard Cohen, Sångare, Låtskrivare

"Framtiden"

Du känner mig inte genom vinden
Det gör du aldrig, det gjorde du aldrig
Jag är den lilla Juden som skrev Bibeln.
Har sett nationer födas och falla
Har hört deras berättelser, hört dem alla,
Men kärlek är den enda maskinen för överlevnad.
Din tjänare här, han har blivit tillsagd
Att säga det klart, att säga det kallt,
Det är över, det kommer inte att gå längre.
Och nu himlens hjul stannar,
Du känner djävulen rider skörd.
Gör dig redo för framtiden, det är mord.
Saker kommer att glida i alla riktningar
Kommer inte att bli något, inget du inte kan mäta mera.
Världs snöstormen har passerat tröskeln.
Och den har vält omkull själens ordning.
När de sade "ångra" -- undrar jag vad de menar.Alan Watt: Hej. Jag heter Alan Watt och några av er har hört mig på radio utsändningar tillbaka ända till 1998 på SweetLiberty” radio och kortvågs radio. Jackie Partu var programledare och vi gör det ännu ibland på vissa Onsdag kvällar, på internet endast, denna gång, och det har varit så för det senaste året eller så.

Under dessa program, har vi diskuterat berättelser om tanke kontroll helt enkelt. Vi har gått igenom berättelser om forntida religioner, hur de kom till med civilisationer, och meningen med civilasation. Monetära systemet som är en del och som ett paket med religion i systemet kallat civilisation. Teknikerna till att kontrollera folken, som inte har förändrats nämnvärt. Samma tekniker används, endast i en mycket större skala, plus att de har barn i skolan för att starta indoktrinerigs processen tidigt till att ge dem en typ av version på verkligheten, av vilken, generellt, de kommer aldrig någonsin att ifrågasätta under hela sitt liv. DE ACCEPTERAR VÄRLDEN SOM DEN PRESENTERAS FÖR DEM.

Många, många tusentals år sedan, civilasationer uppstod och föll; och verkligen, med "civilisation", pratar vi om skapandet av "artificiella system". Pengar naturligtvis, är en onaturlig sak att använda för byteshandel.. Det är till ingen nytta i sig själv. Det är antagligtvis ett verktyg det är så det framhävs genom nationalekonomi; det är ett verktyg som underlättar byteshandel. Den underlättar byteshandel, du ser, genom att använda en tredje part; och naturligtvis, dessa som introducerar pengarna kontrollerar ytterst dessa som idkar byteshandel och de som köper.

Från pengar, naturligtvis, bygger de städer. Städer är en artificiell kupa - en "bikupa" som Platon kallade dem; och genom städerna, dessa civilisationer är verkligen en civilisation med många ansikten. Genom städerna, kunde de - därför att de måste använda pengar i en stad och de kan inte skapa någonting i en stad. De kan inte föda sig själva. De är totalt artificiella. En kultur som är flytande och flexibel är inte en naturlig sak. Åtminstone vet vi inte vad naturlig kultur någonsin var, men den är definitivt flexibel och böjlig, och det är en vetenskap i kultur skapande, pågår fortfarande. De som vet hur man manipulerar det, och för att börja i städerna, där, så fort de har pengar tillhanda och de har tränat folket utanför att acceptera pengar för deras matprodukter och så vidare, kan de bygga upp en permanent arme' inifrån staden. Med arme'n går de sedan utaför staden och erövrar andra folk -- tvingar dem in i systemet.

Tvingar dem att använda pengar. Ger dem en religion och verkligen DE ÄR VERKLIGEN SLAVAR. Charles Galton Darwin (sonsonen till Charles Darwin) sade, "varje civilisation har verkligen varit en form av slaveri för folket," och han trodde på det. Det var en NATURLIG ORDNING enligt honom; och naturligtvis, dessa som har utbildats i makt och kontroll av folket är utbildade i dessa tekniker sedan födseln.

De har uppfostrats lyssnandes till en annorlunda version av verkligheten, än någon som uppfostrats i ett lokalt bostadsområde. De får det berättat om realiteterna i livet, att rovdjuren skulle vara på toppen av den naturliga ordningen. De är rovdjur naturligtvis, därför att de är sådana skenheliga. Som goda rovdjur, de kan inte berätta åt barnen hur de verkligen spisar på dem eller manipulerar dem för olika syften, därför att barn förstår inte dessa saker. De med det låga IQ:t, du vet småfolket på botten av kullen, du måste hålla dem i mörkret, de profana.

PROFANA inom Frimureriet betyder "dessa i mörkret," bas folket, som är verkligen skenheligt i sig själv, därför att det är som att bryta benen på kor för att sedan sparka korna för att de inte kan stiga upp. Det är det skenheliga i detta system och detta är hur de ser på allmänheten. De har brutit våra ben och de hatar oss därför att vi inte kan stiga upp. Vi är patetiska; och naturligtvis, de hävdar att vi behöver dem. Det är som att säga att mössen på åkern behöver hökarna. DETTA ÄR LOGIKEN HOS ROVDJUREN.

Från Babylons dagar och redan innan Babylon, de kallade dem Harappans. Detta är namnet som har satts på dessa folk av historiker, bara för att ge dem ett namn, men Harappan kulturen sträckte sig hela vägen från Egypten rakt igenom Mellan Östern till Kina. Nu gräver de fram, försumeriska Harappan städer vid handelsleder; och naturligtvis måste de använda det monetära systemet för att leva den mycket höga levnadstandard, dessa handelsmän, och de hade även inomhus vattenlednings rörsystem. Något som vissa människor idag inte har även i Kanada och på andra håll.

Om du går in på Minoisk kultur, finner du Minoerna vid Egeiska havet kontrollerade alla handels rutter. De kontrollerade all handel på havet, land och allting. De hade även inomhus vattenledningssystem och även centralvärme, och hett vatten för bad och dusch och de levde, antar jag, en vacker livstil. De hade målade fresker i varje rum, hand målade och det var helt enkelt en underbar existens för denna höga antika elit, som uppenbarligen inte skapade kulturen själva eller systemet.

De hade erhållit det från en tidigare civilisation i stället; och så beträffande detta imperium, så vi ser på folk ner genom tidsåldrarna, som verkar genom överlappande generationer, och som för vidare sitt system till nästa. Nu naturligtvis detta verkar att se ut vad det hela handlar om, därför att DYNASTIER OCH MAKT ALDRIG GER IFRÅN SIG MAKT. När de verkligen rör på sig, därför att det var deras tur att förlora i krigföring, därför att de har turordning, du ser. Krig är till för att skapa förändring och skapa vinst, inte för vad folk tror det är till för.

Ibland de som beslutar "vi förlorar denna gång", de kommer de facto att flytta till, generellt, deras fiende läger, vilka är deras vänner, och delar på bytet och uppfostrar sina barn och slita till sig landets namn åt dem; och de bryr sig inte om vad de kallar landet.

ELITEN BLIR ALDRIG, NÅGONSIN MASSAKRERAD ELLER UTPLÅNAD med sin rikedom. De helt enkelt flyttar. De flyttar, ner genom tidsepokerna. De skapar katastrofer för ett imperium när de utnyttjat imperiet klart och de har redan skapat ett annat, ett att flytta in i och sedan plattar de till det gamla och flytta vidare. Detta har varit systemet i tusentals och tusentals av år åtminstone.

Tricket av Darwin var att göra att du tror vi bara utvecklades 200.000 år f.Kr och innan det, han sade även 10.000 år f.Kr, vilket är strunt. Hela denna evolutions sak är faktiskt en masonisk doktrin. Det har ingenting att göra med var vi tror det var ämnat att vara. Det är en masonisk doktrin. Darwin drogs helt enkelt ut ur hatten av the Royal Society, som var ett masoniskt vetenskapligt etablissemang som existerar genom ett kungligt privilegiebrev av Brittiska Kungahuset. Han helt enkelt gav "Origin of the Species" et cetera för att rättfärdiga rätten av vissa typer att regera; och han pratade inte om, andra djur, eller djur. Han pratade om dem själva över oss. Evolution är ett kast system. Det gäller att verifiera ett kast system, att förstärka det och naturligtvis, det har fungerat mycket bra tills nu.

Genom att gå tillbaka till Minoerna vi vet att de delade och de var troligtvis väldigt mycket så en del av det antika Egyptiska eliten, därför att freskerna på deras väggar har samma figurer, stilar, tekniker som användts, liksom du ser på freskerna inuti vissa av gravarnas insidodor i Egypten. De hade även de små lockarna ner vid de främre lockarna på de unga, som de använde till att avbilda ungdomlighet i Egypten.

Ja, de är fullt begripliga. En verklig elit skulle inte leva på en plats var de kunde enkelt bli attackerade. De skulle ha en fasad -- ett imperium eller en stad och komma in och ut ur det naturligtvis, men de skulle även ha någonstans trygghet, så som i mittan av det Egeiska havet. Vi vet, till exempel, att i en cirkel i Egeiska havet av små öar, som är kvarlevor av en vulkan som rasat ihop, de hade denna stora ö där en gång i tiden. Öar som Thera är resterna från när en tropisk vulkan sjunker ner i oceanen, så dessa små kant bitar blir kvar och blir separata små öar; och detta är var vi erhåller mycket av Minoernas historia.

Intressant nog, Minoerna använde en tve-eggad yxa i sina religiösa cermonier, symbolen av fasces, som är från långt tillbaka i tiden. Vi ser på något som Katolska kyrkan använde senare, tusentals år senare. Minoerna levde 5.000 till 6.000 f.Kr, och där finns samma symbolik använd av deras egna Katolska kyrka, som helt enkelt ärvde deras kultur från Grekerna som flyttade till Rom. Eliten, som är, naturligtvis, och förde med sig all denna symbolik med sig.

Grekerna erhöll det från Minoerna. Detta är en ändlös ström av symboler, genom tiderna, av språk, kunde du säga, som de förstår mycket väl; och vilket som mycket höga frimurare förstår; och som folk, som är naturliga adepter, kan lista ut själva, men de finns inte många av dem. Den Katolska kyrkan använde detta Minoiska fascia av yxan med knippet av spön runt omkring det, betydandes, "styrkan låg i mängden". När du får en kvist kan du bryta det enkelt, men när du får ett helt bunt av dem i ett knippe och försök bryta det på en gång, då är det svårare; och så de adliga den regerande eliten måste hålla ihop till vilket pris som helst, ser du. I mitten av knippet är huvud skaftet av detta fascia -- den egentliga yxan själv.

Detta finns också i Senaten i plenisalen i U.S.A., där Mr Bush nu ger sina tal och var och en före honom har gjort.

På vardera sidan, du ser fascia symbolerna eller system, ofta eliten, cirklar runt det centrala skaftet och de är alla bundna ihop. De är bundna ihop genom eder, du ser, i blod och pengar och så vidare -- och deras hemliga religion. Ja, vi skapar ett system som går långt tillbaka, långt tillbaka in i tidens dimmor. Civilisation till eliten är det som är ABNORMT.

De skapar det ABNORMA. De är de förvridna så de skapar det ABNORMA. Ingenting normalt kan komma ut från förvridenhet. Det låter vettigt.

Du har ett artificiellt system som duperade = "CONNED". Ordet CON, COHEN, CAIN, KAHN, KING alla kommer från samma rot av PRÄST. De duperade folk att använda pengar och sedan naturligtvis kunde de skapa sina städer. Hyra folk för en stridsklar arm'e. Du kan inte få en bunt med killar ihop och erövra någon om du inte har några medel att hålla dem där -- någonslags belöning. De går helt enkelt hem tillslut, blir uttråkade och får nog av allt.

Pengar är alltid nyckeln till denna civilisasation, denna byggnads process: byggandet av städer, imperier, samhället själv. Frimurare som Albert Pike och Mackey och en hel hög av andra prisar alltid sina egna dygder av att vara kunniga i att bygga samhället, bygga kultur. På medeltiden, när de byggde sina katedraler och sina stora enorma kyrkor och så vidare, de byggde ofta dem antingen ovanpå existerande; och så, medan de bygger en ny, så demolerar de det gamla. Den gamla tiden, systemet är begravt och demolerat medan de bygger upp det nya.

Vi har en elit som andvänt krig, pengar, städer, kultur skapande, religion och alla saker som har att göra med kultur festivaler, generellt baserat på månens och solens och stellära mytologier, för att hålla koll på folket. Hålla dem glada, fördummade, korkade och lydiga mer än någonting annat, därför att lydnad är så viktigt. Naturligtvis, solguden var en av de mäktigaste de andvänt genom tiderna tills nutid, och det är en reinkarnerad solgud. Du ser, det är samma gamla sak, som ältas om och om igen, det var den osynliga guden, "Mäster arkitekten av Universum" som frimurarna kallar honom, alltid väljandes en son -- hans egen son för att bringa liv i världen, därför att de påstår att utan det, är vi de profana döda, ser du.

På sätt och vis, har de rätt därför att om du inte känner till verkligheten, då är du död; därför att levandes som en människa betyder att du är en levande, upplyst, fullt medveten varelse. Du finner att i alla religioner har de samma terminologi. Du finner det inom kristendomen också, där Jesus säger till en man, "låt de döda begrava de döda", och präster undviker det därför att de kan verkligen inte förstå det. Hur kan de som vandrar omkring begrava de döda? Det är därför att livet inte betyder att du är animerad, som är den stora bluffen idag. Alla rusar omkring i sina bilar så snabbt de kan åka, och de tror att de lever därför att de kontinuerligt rör på sig, och de gör inga inköpslistor mera. De måste helt enkelt fortsätta att röra på sig, och ha oljud skränandes kontinuerligt, och musik spelandes eller någonting, du ser, därför att de är rädda för att tänka.

De som inte tänker självständigt är klassificerade som dom DÖDA, i alla tider. George Orwell använde det även i hans "1984" bok, där Winston och hans flickvän tillfångatas av tanke polisen innan de blir förda till Ministeriet för kärlek -- för tortyr. Det är vad han säger när de först tillfångatas, "vi är de döda". Detta är ett litet masonisk avslöjande, betydandes att om de hade varit verkligt levande, skulle de aldrig ha tillfångatagits på detta sätt.

Naturligtvis, det finns många, många grader av att vakna upp från de döda. Inom frimureriet har de ett substitut, ett bylte av mattor på en stege, kallandes grader, för idioterna som går med det på botten för att komma upp, tänkandes att en dag kommer de att erhålla det stora magiska numret och de kommer att bli en fullfjädrad hög Chutzpah, du ser, och de erhåller dygd. Dygd, eller hur? De undervisas dygd.

Alla dessa fyllon, och killar som gjort allt alla andra har gjort, plötsligt har de dygd. De tänker, "oh min gud, jag är en 32:a graden frimurare av the Scottish Rite och jag är upplyst (= illuminerad, illuminati) och jag har erhållit dygd. Jag har erhållit dygd," medan de korsar sina handflator med silver i deras handslag och mutar varandra, du ser, och tar alla förmåner i samhället till att leva på. Du vet, lägre skatt värdering med en knuff, en blinkning, en nickning och ett handslag till värderingsmannen; och samma sak med polismannen som fångar dem för överhastighet. "Finns det ingen hjälp till en fattig änkas son?" Varför är det så? Varför?

Du erhåller allt detta strunt, du ser. Dessa killar är endast botten skrap. De är ömkliga rovdjur, därför att vem skulle gå med i en "sammanslutning med hemligheter," som de kallar sig själva, utan att veta vad det hela handlar om? Allt de vet är att frimurarna gör det klart det som alla alltid vetat. "Om du går med oss, kommer du upp på livets stege. Du får små speciella favörer."

Detta är det nonsens, du ser, som finns inom frimureriet. De är låg nivå bottenskrap, därför att de vill ha alla dessa små förmåner, och det har ingen betydelse för dem om deras granne, som är en profan -- nu denna kille som är exakt lika som dom, är nu profan. Om han får en större skatte värdering, och han måste betala sina överhastighets böter och så vidare, det har ingen betydelse för honom, denna killes lidande, medan han inte lider. Detta är der masoniska credot. Det är "klia mig på ryggen så kliar jag tillbaka" dogma.

Naturligtvis det stannar inte där, därför att en cirkel har 360 grader. Dessa är plommonen som inte går uppåt förskräckligt högt, speciellt första generationens frimurare, därför att där finns också ett avelsprogram involverat. De kan spåra oss tillbaka ner, igen, långt tillbaka till Sumer och så vidare av mellangenerations avelsprogram och selektiv avel. Låt inte Darwin tro att han hittade på denna ide' helt självständigt.

De facto, du finner idag i historien, hans farfar hade redan skrivit en bok om det långt före han gjorde det; och där är ett masoniskt dogma han predikar: rätten att regera för en elit. En överlägsen intellektuell elit som inte är rädd att använda aggression och mord om det skulle vara nödvändigt. Alltid för din egen skull, du förstår. Det är en god rovdjurs ursäkt, men på något sätt kan de rationalisera det; men då, vi är barnen och vad vet vi? Du kan inte skrämma barnen, genom att berätta sanningen åt dem; och på sätt och vis, det skede vi befinner oss idag, det är sant. På något sätt, mycket sant. Barnen vill inte höra det.

Du har en ändlös söm av handel, penning lån, ränte insamling, prästerskap genom tusentalts och tusentals av år, och mellangenerationella familjer som är undervisade en annorlunda verklighet än de på botten. De går till de små röda skolhusen. I Storbritannien, är det små röd -tegels (=red-brick) skolhus, så som eliten refererar till dem. Naturligtvis, deras universitet är av granit sten, medan det ordinära slöddret kan gå i röd-tegel universiteten.

Margaret Thatcher, tillbaka till tidigt 1980 - tal, hamnade i blåsväder, på ett sätt (om det är möjligt) för att ha subventionerat privata skolor för de förmögna, användandes skatte pengar till att subventionera de förmögna. Hon rationaliserade det genom att berätta sanningen, vilket de mycket ofta gör. Hon sade, "Detta är varifrån dina framtida ledare kommer ifrån". Dina framtida industriella ledare, politiska ledare, ekonomer och så vidare, de kommer från dessa skolor och detta är, var de möter varandra. De växer upp i livet med varandra, och de hamnar alla i rätta positioner. Hon talade sanning, så det är inget konstigt med det. De berättar verkligen, sanningen, väldigt ofta.

Det är allmänheten, när de hör det, säger de, "Jag vet jag hörde det, men de kan verkligen inte mena vad de säger." Allmänheten var tränad på detta sätt, ser du. Du tränar den mobbade att älska mobbaren. Allmänheten kan inte riktigt fatta detta, så de gör ursäkter för dem: "Jag antar hon hade en dålig dag, för att sade vad hon sade", eller "Problemen som hon har på sitt bord, jag fördömmer henne inte." Du ser detta är rationalisering.

En mellan generationell elit med många prästerskap i Sumer hade så många prästerskap som hanterade det legala systemet och fastigheter och underdivisioner av fastigheter och testamenten, döds plikter och skatter och så vidare -- allting som byrokratier gör i dag. Vissa ändrar sin klädsel. De klär sig i kostymer och slipsar eller vita rockar som vetenskapsmän.

Detta system har vandrat ner genom tidevarven, allting förflyttandes till en annan plats och, förintar det som lämnades bakom dem, lämnar det ändå på ett sådant sätt -- lämnar någon form av låg nivå kontrollanter där för att säkerställa att det är standardiserat. På detta sätt när du får ett större imperium där borta, kan de sedan dumpa detta tillbaka dit igen, till det gamla; så de skapar större och större imperier.Detta är en del av det "stora arbetet", som de kallar det. De påstod igen 4500 f.Kr, "Den stora ide'n" (="The Big Idea"), som Mr Bush den äldre kallade det: "The Big Idea". BB -- Att vara eller inte vara (=TO BE OR NOT TO BE), säger Shakespeare, för dem som vet.

Framåt vi går, ner genom tidevarven, ända tills vi ser deras mål inom synhåll; och de har berättat för oss, tidevarvet du ser är Aquarius (=Vattumannen). Det finns många orsaker till att Vattumannen är vattumannen. För det första, även i nya testamentet, därför att Jesus tecken var Pisces, en fisk -- Människo fiskare. De första killarna han rekryterar är fiskare, filosofi kungen, Pythagoras typ av sak. Electi använde fisk symbolen vart än de gick som en symbol av kristendom, innan de använde korset; och de facto, korset användes för den inre sekten därför att det finns alltid en exoterisk för allmänheten och en verklig mening för de initierade.

Korset användes alltid som en symbol för solen, men fisken, naturligtvis, var för allmänheten - för de profana. Vattumannen har regerat i över 2000 år och nu går vi in i Vattumannen.

I nya testamentet har de Jesus till att säga, genom att gå in i staden ser ni en man bärandes en bild av vatten (som är Aquarius (Vattumannen) naturligtvis) och du lånar hans rock. Då ser du precis där, ger de dig en ledtråd, att detta skulle vara tiden för den nästa människan, den nya typen.

Tidsåldern Aquarius av fred och förståelse. Fred är inte fred som du känner till det. Fred kommer när det är frånvaron av medvetande och opposition till denna agenda. Detta är vad de menar med fred. Fred kommer när det inte finns tillräckligt av sådana som du till att skapa oreda och dessa som är kvar har inte en hjärna som fungerar. Det är fred, härav denna brådska mot chip och chip i hjärnan, och implantat och saker typ detdär, och ett totalt kontrollerat samhälle.

De vill ha fred. De vill inte ge oss allt detta media nonsens -- denna konstanta propaganda för att hålla oss springandes i cirklar och tuggandes gräs som små goda får. Det tar bort från deras vinster, därför att de vill ha ren vinst, du ser. De vill ha 100 % vinst från oss; och de måste tillåta oss att roa oss, för att hålla oss lydiga och idisslandes, med sport och cirkus och allt möjligt av detta, ser du, och köpa leksaker, skräp från Kina. Belöningarna -- små Pavlovska belöningar i slutet av månaden.

Allt detta tas från deras ultimata vinst, och det upprör dem, därför att det är inte tillräckligt effektivt. DETTA SYSTEM SOM HÅLLER PÅ ATT FÖDAS -- DE VILL HA KOMPLETT FULLSTÄNDIG EFFEKTIVITET, DÄR EN PERSON, KOMMER INTE ATT FÖDAS, OM DE INTE HAR ETT ARBETE FÖR DIG ATT UTFÖRA.

I annat fall, kan du sälja kroppsdelar som ett lockbete och erhålla vinst från investring. Vi har vandrat igenom en skräck show, genom tiderna, genom att se folk som blir förtryckta. Görandes vad de naturligt gör, vilket är motstånd, så du har en kraft; och för varje kraft, finns det en lika stor och motsatt reaktion. Sedan, naturligtvis, kontrollerar de konflikten för att komma med slutsatsen, syntesen av allt; och innan du vet det, vi har just flyttat oss dit de ville ha oss, till att gå.

VI ÄR FÅREN. De är de GODA HERDARNA. Goda herdar klappar fåren. De känner dem till namnet. Fåren kommer upp till dem, och tycker om dem, därför att får inte vet varför de är där. De tror att de är där för att vara glada. De vet inte - de frågar inte heller, "varför fåraherden tillbringar så mycket tid till att ta hand om oss och prata till oss?" -- Detta, därför att fåren inte vet varför de är där. De känner inte till att deras funktion är att föda herden. Göra en vinst medan de tar ullen och klipper dem, du ser -- det är en god herde.

En dålig herde vässer knivarna framför fåren och slaktar en -- resten av dem är skräckslagna. De springer iväg när de ser dem. Den goda herden bär en kostym och slips och säger, "Jag lovar att hjälpa dig". Oberoende vilken kategori du placerar dig själv i, vilket är fågelholkar -- färdig producerade fågelholkar där du kryper in. Jag är vänster. Jag är höger. Jag är upp. Jag är ner. Oberoende vad det var. Det är deras system och de leder dig dit de vill du skall gå, vilket är Slakteriet; men du förutsätts inte veta det innan det händer. Stackars människor. Du skrämmer inte barnen.

Därför, du berättar åt dem, som de kallar inom frimureriet en NOBEL LÖGN. De ger oss nobla lögner hela tiden, "Vi kan inte berätta folket sanningen, stackars människor, de skulle inte förstå." De har haft debatter genom tusentals år och många av dem behöver det som jobb, naturligtvis, när de behöver massor av jobbare, föder de upp dem tills de förökar sig, ökar i antal och så vidare, och det gjorde de. De slavade rätt villigt åt sina mästare. När det finns för många av dem, går eliten ihop och säger låt oss ha ett krig och skjuta av några, och det gör detta också. Sedan verkligen på 1600-talet, när Rosenkreuz rörelsen bröt upp till ytan öppet, i England, detta var då när den verkliga knuffen kom för, ett mera expert styrt samhälle.

På 1800-talet, tog det verkligen fart med alla olika författare inom den inavlade eliten, som Charles Darwin. Charles Darwins familj gifte sig endast med en annan familj i generationer och det var Wedgewood familjen, det berömda krukmakeriet Wedgewood's of England, och hans farfar gifte sig med en. Charles gifte sig med en, och sedan när hans fru dog, gifte han sig med sin mammas syster, en annan Wedgewood. De är alla Wedgewoodare och Darwins ihopblandade med varandra, du ser, tills de skaffar något annat blod utifrån -- till Galtons, en annan söt bunt som trodde på befolkningsminskning. De slutar med, eller Charles gjorde, ändå, hade tio barn från sin första fru, och även dog vid födseln eller två dog på psyket mycket unga. Alltför inavlade, du ser.

Detta är en de av programmet, initierat av eliten genom Rosencreuzarna, när de var tvugna att bygga upp en medelklass att hantera det som var på väg, den industriella eran, behövandes en medelklass av lydiga medelklass människor, som i sin tur skulle se ner deras näsor på folk som de just hade lämnat vid botten av högen. Medelklassen skulle bli mycket snobbiga. De hade sin egen version av frimureri. Inte en nobel orden som eliten hade. De hade en version som de inte visste att det fanns något annat än den den de gick in i. De trodde detta var, "Jag har gjort det. Jag har tillslut klättrat upp för berget".

Detta svindleri har pågått och pågått. Naturligtvis på 1700-talet, med Franska revolutionen, vi ser det komma till en ny öppen dimension, vad du ser är det öppnar sig där de faktiskt dödade (under revolutionen) tusentals och tusentals av vanliga franska bönder. Det var inte enbart eliten de var ute efter, de ville skjuta av, av vad de ansåg vara överlopps befolkning i provinserna av frankrike. De bogserade ut dem i pråmar och sprängde dem i bitar, och dylika saker. Mycket sött, och detta var deras ide om vetenskapligt styrt samhälle av en intellektuell elit, och detta har fortgått ända fram till idag.

Vi styrs nu av så många byrokratier och expert NGO grupper (NGO = Non Governmental Organasation, Typ Lobbygrupper, icke demokratiskt tillsatta) som talar för oss, även om vi inte vet vilka de är. Detta är vem som styr världen idag. En värld styrd av den "Naturliga Ordningen," som de kallar det, bara den intellektuella eliten, de som har bevisat, som H.G. Wells sade, de har bevisat för historien och till de mera förmögna familjerna har accumulerat i århundraden att de är den naturliga eliten. De har rätt att kontrollera de lägrestående, du ser, dessa profana, dessa killar på botten av kullen. Du vet, dessa killar som Moses lämnade bakom sig.

Det är berättelsen om Moses, naturligtvis. MOSES VAR INTE EN VERKLIG PERSON. Det var en myt som föddes i Egypten och före det i Indien. Det har ingenting att göra med en person per se, eller ett vandrande tillfångataget folk. Det är den "Naturliga Ordningen", enligt mysterie religionen, därför att de så kallade Israeliterna, som hade blivit slavar, var fortfarande slavar, var fortfarande bas folket. I berättelsen, som är exoterisk och esoterisk, de är nere på botten av berget och det är blixtar och muller som kretsar kring där, så de kan ej ta sig upp. De kan inte följa Moses upp för berget, därför att endast den illuminerade mannen, du ser -- den illuminerade människan, den som är illuminerad (=upplyst) och har en ande. Du ser, DE PROFANA HAR INTE ANDE. DÄR är den STORA HEMLIGHETEN. Du är bas. Ni är varelser av instinkt, som Paulus sade i Nya Testamentet.

Mobben, som är slavar, förblir slavar i princip, och de stannar där; och naturligtvis, att vara slavar, dumma och korkade, de gör en gyllene kalv därför att de är slavar, de som är bas, vill ha en tvåbent eller åtminstone en fyrbent, någonting massivt, i alla fall, till att tillbe. De vill inte ha en gud eller något som de ej kan se, känna och röra. De vill dyrka något fysiskt; och sedan Moses den illuminerade går upp för berget, upp i graderna, upp för skalan för att prata med Gud.Han gick dit där resten inte kunde följa. Det är vad det betyder. Detta är den enkla esoteriska berättelsen om det. Moses på Egyptiska betyder "BARN". Om du inte blir ett barn kan du inte se det himmelska kungariket. Ramoses är barn till Ra. Tothmoses är Toths barn; och så vidare går vi.

Vi har varit under enorm hjärntvätt för en så lång tid -- lagen under intensiv kontroll. Frimurarna igen, i sina egna publikationer berättar de åt dig, att det finns en masonisk strävan till att ha universell utbildning, samma utbildning i hela världen, att standardisera en bunt klantskallar som aldrig ifrågasätter verkligheten. Som accepterar verkligheten som den presenteras till dem från födseln -- och det är det som good management (= god ledning, styrning) betyder. Klantskallarna vet ej att de är klantskallar.

När du ser folk som kommer ut från college och universitet, de bär en mantel - manteln brukade alltid vara svart för Saturnus. Nu använder de röda. Jag har noterat att de är mycket populära. Jag såg en rosa - röd faktiskt, som även är mera träffande för båda könen.

Om du är en arkitekt eller ingengör, då förstår du tekniska ritningar. Du ser saker på ett annorlunda sätt än annat folk, därför att de flesta människor ser en solid front av ett objekt. De ser inte olika aspekter: framifrån, uppifrån, från sidan. De kan inte placera en bild i sitt medvetande, men en arkitekt kan; och naturligtvis, när du bär en liten "bärstång", som tegelstens murarna kallar det, de använde bärstången för att bära tegelstenar uppför stegen. Det var den de placerade dem på; och den fyrkanten representerar det, du ser, the squaring of head (= göra huvudet fyrkantigt). Det runda huvudet är inte naturligt, den rullande stenen, och har det perfekt kantade huvudet, du ser. The "ashlar" (=stenblocket), som de kallar det inom frimureriet, är nu prerfekt; så. naturen var inte tillräckligt bra. Genom sig själva, vill de göra naturen perfekt och det är det de säger inom frimureriet. De är här för att göra perfekt det som var lämnat ofullkomligt. Gissa vad det betyder? -- Allting, du inräknad.

Du ser uppifrån på dessa små fyrkantiga huvuden, och folk med kjolar på sig och dräkterna, och du ser det. Du ser fyrkanten. Om du skulle se huvudet uppifrån, och sedan tänker du att du ser fyrkanten och cirkeln, en cirkel inskriven i en kvadrat. Du ser, det är vad, det betyder: Skriva in en cirkel i en kvadrat; fyrkant av din hjärna; En tegelsten i väggen. Det verkligen betyder det, att du erhållit en kvalitets godkänd stämpel på dig, av dem som styr systemet, att de har fördummat dig, och du är nu tillräckligt korkad, till att arbeta i deras system och skyffla över 40 till 50 % av våra inkomster till dem.

På den gamla goda tiden behövde de slavdrivare. Slavdrivare minskar din vinst; och vem ser efter slavdrivarna? Vi är själv-försörjande slavar genom pengar, som vi tror är naturligt som gravitationen, helt enkelt för att det existerar i vår tid när vi lever; och det är hur enkelt det är att kontrollera oss.

VI ÄR SJÄLV-FÖRSÖRJANDE SLAVAR. VI ÄR TRÄNADE FÖR EN SAK OCH DET ÄR ATT ARBETA I ETT SYSTEM FÖR ATT PRODUCERA OCH KONSUMERA. Antingen du producerar eller konsumerar, med alla försäljnings skatter, betalar du ännu massor av skatte pengar. Det går tillbaka till eliten, naturligtvis, som använder pengarna till stora projekt, som vi alla antagligtvis kallar allmänhetens projekt, stora enorma projekt som byggandet av järnvägar genom kontinenter och gas verk i Storbritannien och vatten verk och vägar. Då har de det hela igång, och alla problem stryks bort, de säljer det till varandra för en struntsumma, du ser. Det kallas utveckling; och dessa tölpar håller igång det.

Folk ser på det genom århundradena i Europa medan dessa enorma projekt byggdes upp av skattebetalarna. Vi jobbar alla för det allmänna goda, det allmänna goda och sedan, oj då, en dag säger de åt dig att vi kan inte fortsätta såhär, du vet. Det är för dyrt. Vi behöver mera professionella människor med en motivation, en vinst motivation för att ta hand om oss. Ett incentiv till att få saker och fungera, så de kunde plocka upp det som i ett lotteri; och naturligtvis, en handfull av de elit masoniska byggarna kommer att vinna det för en struntsumma. Det är en vacker värld, denna väg till utveckling, detta öde till utveckling.

Det har aldrig definierats för allmänheten exakt vad de håller på med; och det är inte av en slump. Emedan, det är berättat åt dig juridiskt genom filmer och romaner och även sånger. Detta kallas "förutsägande programmering", därför att juridiskt måste de berätta åt dig vad de håller på med, och det gör de hela tiden i filmer och romaner och musik.

Platon beskrev hela tekniken. Idag, kallar vi det en form av indoktrinering "förutsägande programmering". Som betyder att genom skönlitteratur eller genom vadsomhelst - du roar dig, du blir underhållen under täckmantel (=emballage). ENTERTAIN (= underhålla). "TAIN" kommer från tin (=tennplåt), emballaget. När du är "under emballaget", din censor del av ditt medvetande fungerar ej. Om det inte fungerar, är du omedveten om att du blir nerladdad som en dator. Alla små emotionella tekniker de använder, och du identifierar dig med en hjälte eller kvinnorna med hjältinnan (och dessa människor mitt emellan, i dessa dagar) och all denna typ av saker, när du väl startar identifieringen av rollfigurerna, har de fångat dig -- därför att de kan ta dig vartsomhelst, oberoende vad rollfiguren gör. Så länge du identifierar såhär mycket med dem, då kan de ta dig så mycket in i vart de vill du skall gå emotionellt. Därför, när de verkliga sakerna börjar hända i ditt liv, säger du, "Detta är på något sätt bekant för mig" och du protesterar inte mot det, därför att du tänker. "Jag tror det är den enda vägen, vi kunde gå i samhället i detta speciella område. Jag tror det är naturlig evolution, men då var ditt medvetande förberett, därför att dessa killar är nu herdarna, du vet. De är en annan skock av slavar och vetenskapsmän som arbetar för dem, som gör detta hjärntvättnings business; och de farmar oss, till en grad.

Först av allt, de vet vart de vill gå för att odla på denna åker, med säden de vill odla, och hur högt, och hur många. Först preparerar de jorden. De kapar buskarna. De plöjer det. De harvar det. De gör allt det nödvändiga grundarbetet. Sedan sår de grödan och ser den växa och kultiverar det.

Se upp, med vad de gör med ditt sinne, under preparationen för varje händelse som kommer att hända i ditt liv, i varje betydande händelse i ditt liv. Du ser det hela genom filmer, speciellt i denna dag och tid. I föregående århundrade (på 1900-talet) det var primärt romaner och teater föreställningar och music halls et cetera, men idag är det i allas TV. Den enögda apparaten, ögat av Lucifer eller Ra, du vet, Te-Levi-Zion. (=Television). Sedan programmerar dom det direkt till dig som underhållning, och du ser att det händer i ditt liv, och du tänker, "jag tror att det är okay. Det är liksom naturligt, är det inte så," och du tänker inte mera utöver det. Varifrån kom ide'n från första början? Det är marknadsfört till dig genom underhållning och det är huvud orsaken till underhållning.

Det är inte till för dig att sitta ner och lyssna till musik medan du idisslar gräset såsom goda små får. Det är till att programmera dig. Det är varför du måste ha STORA PENGAR för att gå in i underhållnings industrin. Du måste betala STORA PENGAR och du måste vara kvalificerad i att vara en hög gradig frimurare som känner till graderna, som de säger, därför att de kan inte släppa in någon korkad medelsvensson.

Platon sade det tusentals år sedan. "KULTUREN SKAPAS UPPIFRÅN OCH GES NER TILL FOLKET." Du har lärts att det kommer från gräsrötterna, du ser, vissnar eller blommar, eller ogräs som växer. Det gör det inte -- därför att de kan inte tillåta att någonting kommer från gräsrötterna, därför att det ingår inte i deras plan. De berättar aldrig de oberättade konsekvenserna, det är enklast så, skenbart oskyldiga saker kunde möjligtvis gå, snöbollseffekten och vad det kunde påverka och så vidare. Allting kommer från toppen neråt i denna kultur skapande business; och det har alltid varit så i civilisationen. Vad som var normalt, vi har inte ens den blekaste aning.

Tidigare till inströmmandet av dessa karaktärer med deras system -- det forntida systemet med pengar, conologi, du vet prästerskap och handel och maktutövning. Maktutövare = Ruler, naturligtvis, det kommer från the ruler (= linjal, tumstock). Linjalen de använder i skolan, linjalen. Allting är masonisk terminologi. Cane (Cain) är samma sak också. Han är en präst; han är också en byggare. Cain var den första mekanikern, den första vetenskapsmannen, som gjorde saker med metaller och så vidare, vapen. Du har en härskare (= ruler). En cane är också en ruler (= härskare). De brukade använda käpparna (= the canes) - säv för att göra rulers (= linjaler, tumstockar) i det forntida Mellan Östern.

De styr över oss och de mäter oss, du ser. En god ledare (härskare = ruler) "väger dig i vågskålen," som de säger, och om du visar dig vara för lätt, han vill inte ha dig omkring, därför att han vill ha effektivitet. Det är dit vi är på väg i dag med ren effektivitet, från skolan till jobbet. Från skolan till jobbet.

Nu när du lyssnar till eliten som pratar, om du någonsin blandar dig med dem, kommer du att höra dem diskutera denna typ av saker rätt så fritt. "Oh, folket behöver oss. Massorna, bönderna, de profana, de behöver oss." Det är som att säga att mössen på åkern behöver höken; och så rationaliserar de detta nonsens.

De kan aldrig se på sig själva ärligt, därför att goda psykopater kan inte det. De fungerar på sitt ego, super ego. Det är därför de är PSYKOPATER , och de får det på deras sätt oberoende av konsekvenserna för någon omkring dem, därför att de har ingen empati för andra. De kan arbeta tillsammans, så länge de arbetar mot ett gemensamt mål, och de delar alltid på bytet, men tiden kommer uppenbarligen när goda psykopater måste attackera varandra. Det kommer eventuellt när en dag då tronen i världen kommer inom synhåll, och var och en vill ha sitt namn mejslat i sten, som de alltid gör, dessa killar. En staty, och hans namn hugget i sten -- Han är den första kungen för hela planeten. De är alla otåliga för att få det. Samarbetet kommer inte att fortgå förevigt. Det kommer inte att hjälpa massorna, naturligtvis, därför att under tiden, kommer de att bli avskjutna.

Populations kontroll möten hölls i Storbritannien under Thomas Malthus på 1800-talet. De diskuterade metoder av reduktion av överloppsbefolkning genom sjukdom eller skapa bostadsområdes planer, i princip på träsk marker och ohälsosamma områden. Saker som vi gjorde åt de Amerikanska indianerna, med andra ord. Placera dem på områden där de inte kan äta ordentligt, och klimatet inte är det bästa och sumpmarker, myggor, eller vadsomhelst, och farsoter bröt ut. De hade även tänkt ut det, under Malthus tid, att fattighusen som de skapade, dit de kastde dig när du var utan pengar, eller var skyldig pengar för din hyra, som de flesta. De hyrde i Storbritannien, till exempel, i Europa; och om du inte har pengar, kastar de dig i ett skuldsattas fängelse, som kostar dig pengar, appropå. Detta lades till vad du var skyldig. Sedan slängde de dig på fattighuset, där du tvingades att arbeta tills du dog, och du klarade dig inte länge. På fattighuset, de flesta kvinnor och barn överlevde i sex månader som mest, och detta kallades ett mera effektivt sätt att göra sig av med de "FATTIGA STACKARE" som de kallade dem.

Detta är den VERKLIGA HISTORIEN, som inte är dold om du vill finna den. Det är inte ett trevligt docudrama som TV eller Anne på Grönkulla, allt detta skräp de matar dig med. Folk eråller det mesta av deras historia genom romantiska romaner och saker typ sådant. det var ingenting romantiskt med 1700-talet, 1800-talet eller 1900-talet. För de flesta människor var det en skräck show. Skräck showen har blivit något mildare för tillfället, därför att den största förändringen av alla kommer inom synhåll, färdigställandet av det "Fantastiska Arbetet". Du vet, det som startade 4500 f.Kr, där de ser sig själva styra världen på ett vetenskapligt sätt. Den naturliga ordningen eller de korkade, de kommer inte att existera om de är för korkade; och det kommer inte att finnas någon tanke eller fria åsikter. Vi ser det helt idag, med all politisk korrekthet, och alla saker som tvingas ner i våra strupar. Det genomförs faktiskt de facto; och olyckligtvis, är folket sina egna värsta fiender.

Det är som i "Matrix One" (Matrix film nr 1) filmen, därför att de visar dig i Matrix filmen, då eliten, själva, de ger dig ytterst dessa filmer. Du hurrar på killen du tror, är den goda killen, men du har fått det hela om bakfoten, du ser. Detta är dem själva de pratar om. Then new man Neo Anderson (= Den nya (mannen, människan) Neo Andersson), Andre från grekiskan Andros - människa, Neo ANDERSON - SON OF MAN (=Den nya människosonen), den nya messias. Den nya messias. Supermannen med alla dessa superkrafter. Du ser det är därifrån Supermannen kommer ifrån. Det är superkrafterna. Det är det som tar oss in i nästa tidsålder. De som inte kan göra det kommer inte att tillåtas in i nästa tidsålder. Det är inget sammanträffande det är identiskt, detta frimureri av den europeiska eliten. Där finns ingen slump. Det är identiskt med dualistisk teologi, ett kast system.

De finns en hinduism, också, vid slutet av epokerna. De som är ovärdiga att komma in i nästa måste, förgås. De får inte tillåtas in i nästa tidsålder; och så ser vi den massiva besprutningen av våra skyar. Vi ser alla vaccinationer som slängs ut, folk blir sjukare -- tonårs gikt (=ledinflammation) nu. Vaccinationer, mera och mera av dem, och all propaganda på televisionen som vi är tvångsmatade igenom - det är alltid juridik - alltid juridik serier eller sjukhus serier och drama och detektiver och DNA vaddpinne-tester och all denna typ av saker. Allt detta tränar dig, ser du.

Det är enbart propaganda för att få dig att LYDA dessa AUKTORITETER, dessa specialister. Juridik, medicin och domstolarna och vetenskaps DNA och vetenskapliga tekniker för att komma på saker, ser du. Detta tränar dig att acceptera detta som en naturlig ordning, därför att det inte är alls likt verkligheten. Inget som är likt verkligheten, men det är bra underhållning och det är bra programmering för folket, och mot ett slut då de ej ens tänker, därför de har inte lärts till att tänka.

VI HAR LÄRTS ATT INTE TÄNKA. Det är det VI ÄR UTBILDADE till.

Det första du lär dig i skolan är att "upprepa efter mig". Om du upprepar efter mig, får du en liten guldstjärna, och om du inte upprepar, eller du är mycket bra på att upprepa, då kallar folk dig klok. Det har ingenting att göra med att vara klok. Det är till att vara en duktig papegoja. Upprepa efter mig är en god papegoja. Det är det de vill, därför att då erhåller du kvalitets godkänd stämpeln. Gör ditt huvud fyrkantigt, du är nu onaturlig. Du är tillräkligt korkad att ta dig in i deras system. Detta är det verkliga systemet vi lever i.

Det är ganska komiskt faktiskt, tragikomiskt, därför att de kan inte berätta åt folket att vi har hållit på och dödat er. De kan inte berätta åt dem. Berätta inte för barnen vad du gör -- "de stackars sakerna skulle inte förstå, stackars rara." Vi finner samma sak med afrikanerna i Afrika. Det hur de pratade om de svarta. "Ja, du ser, du kan inte hjälpa dem för de är barn verkligen. De har barns mentalitet, så du kan verkligen inte vara rakt på sak med dem." Det är så eliten behandlar oss alla.

För eliten, är bönderna i Kina inte lägre än bönderna i Europa eller i nord eller syd Amerika; därför att de tror på elit avel och elit aveln från varje århundrade i varje land styr varje land; därför, att det är en enda stor klubb. Du har bevisat ditt värde att ansluta dig. Du är "värdig". som de säger inom frimureriet.

Andra generationens frimurare eller första generationens frimurare kan inte nå förskräckligt högt om de inte gifter sig med en Eastern Star och uppfostrar en son, en avkomma. En speciell - det är ett avelsprogram. Du ser det i Rosenkreuzarnas böcker, var de håller tungan-rätt-i-mun en antydan till de mycket korkade, därför att det är meningen att plocka upp varje korkad in i dessa sällskap; och då nästan snubblande över varandra, de informerar dig att urvalet är mycket viktigt.

SELEKTIV AVEL är vad de siktar på; och "låt inte det lägre huvudet regera över det övre huvudet", är vad de säger till dem, och ingen förstår detta. Det är varför det alltid är på deras språk. Det är ett avelsprogram. En första generationens frimurare kan inte nå förskräckligt högt, även i andra graden av the Scottish Rite; men om han gifter sig med en Eastern Star, som, igen, är upp två generationer, då kan avkomman gå högre -- sonen till frimuraren och tredje generationen kan gå mycket högre ytterligare. Därför, du avlas uppåt genom selektiv avel, och de är vist valda för dig på den nivån, just som de noblas fruar har alltid valts för männen.

Vad du gör på fritiden när du inte avlar är upp till dig själv, så länge ni båda hålls i god finansiell stil. Hon kan göra vad hon vill, och du kan göra vad du vill. Det finns ingen kärlek där. KÄRLEK är något som är GANSKA NYTT som har MARKNADSFÖRTS TILL ALLMÄNHETEN; därför att folk, även i det förgågna, i de lägre klasserna av saker, gifte sig av nödvändighet, man och kvinna; och de hade verkligen inte ett gott liv, någon av dem.

När Normanderna kom in i Storbritannien, och introducerade detta underbara system av lordskap över allmänheten, och även underdånigheten till kungen, huvud chutzpah; och då har du lorderna och de feodala lorderna mellan dem; och under-lorder som de betjänade, och deras egen bit att vakta över, och använda -- bönderna köptes och såldes med jorden. På engelska, de valde att ändra det till SERFS.

De gillade inte ordet slaveri därför att, "vi är ett Kristet land och vi kan inte ha det i våra historie böcker, så vi kallar dem serfs." 90% av allmänheten var serfs, du ser, och de köptes och såldes med jorden. Det startade från tiden av den Normandiska invasionen, som hämtade civilisationen till Europa. Detta är samma civilisation, genom, slakt av folk, massivt finansiellt uppbackat också. Då många år pågått i att göra detta, och enorm logistik i att hålla dem alla med leveranser till sjöss och land, detta var mycket större än andra världskriget, och kostnader, och hela saken, och tiden.

Detta är ett forntida system som kommer igenom här, uppbackandes det tungt; och det var ett "måste vara" (="must be") DE VAR TVUGNA ATT ERÖVRA ALLT OCH ELIMINERA ALL OPPOSITION, SOM DE GJORDE, och de var förskräckliga härskare. De var inhumana, förskräckligt inhumana.

Normanderna kom in och de hade "Domedags boken" skapad. "Domedags boken" var en inventarielista av allt de ägde. Allt vad kungen ägde -- och det var folk, boskap, hus, barn, höns, allting. Det var en komplett inventarielista av hela jorden han ägde. Det var ingenting nytt, därför att de forntida faraonerna hade samma system i Egypten; och det var ingenting nytt därför att Normanderna också - en lord kunde placera sin son hos en släkting, till en farbror eller vadsomhelst, en annan lord, och han skulle komma att bli undervisad, vägarna till riddarskap, genom denna släkting. Detta var traditionen bland Normanderna.

När du hoppar tillbaka till faraonerna, de gjorde samma sak, därför att deras söner skulle bli sända mot en annorlunda "satrapy," som de kallade dem, små prinsar-satrapy. De uppfostrades och lärdes sätten till att vara nobla, och en krigare, en riddare, du ser. Samma skock, helt rakt ner genom historien. Samma tekniker: pengar, prästerskap, makt, slakt, arme'er och folket som måste producera.

Normanderna tillät bönderna att behålla kanske 40% eller så, eller 60% av deras skörd, och det fanns inget intensiv jordbruk då. De hade inte all dessa hög teknologi grunkor de har idag, så skördarna var inte förskräckligt stora; men lorden tog 40% eller även 60% av ditt, och behöll tillräckligt för hans personal och arme'er, och sälja resten med vinst. Sedan måste vinsten delas hela vägen ända upp till kungen på toppen.

DET VERKLIGA MAFFIA SYSTEMET: DETTA ÄR DET MEST ORGANISERADE GÄNGET PÅ PLANETEN. DET ÄR ETT GÄNG SYSTEM.

Vi har dessa Normander tagandes detta. Idag, när du arbetar, tillåts vi att behålla, om du arbetar genom alla dessa skatter, dolda skatter och så vidare, inköps skatter (=moms) och inkomst skatter och fastighets skatter, du betalar mera än det du själv, idag, så det är i stort sett likadant. Den enda skillnaden är att de inte behöver sända arme'n till dig, genom skogen till att slakta dig och misshandla dig till lydnad, för att få dig att betala, därför att vi gör det villigt, därför att vi tränats att göra det viljemässigt. Vi har tränats bättre.

VI ÄR SJÄLV-FÖRSÖRJANDE SLAVAR IDAG.

Det finns många sidor till hela detta system här. Med dagens språk, allt jag verkligen pratar om är den fysiska sidan av saker, en del av det. Det är otroligt slugt. Det är genom att använda vetenskaper, som inte undervisas till allmänheten -- hjärn tvätt manipulationen.

De har en perfekt förståelse av sitt villebråd. De är det perfekta rovdjuret. Det är därför, på deras vapensköldar, de har dessa rovdjur. Albert Pike, Grand Master, den stora påven av Scottish Freemasonry, på 1800 - talet, sade, "vi gör inga ursäkter för naturen" Sedan fortsätter han och berättar om de olika djur de jagar. Med andra ord, de gör inga ursäkter för att bli kallade rovdjur, och det är deras naturliga status.

På botten naturligtvis, korkskallarna på botten, de går till de Blå Logerna och 1:a, 2:a, 3:dje graderna, och tänker, "Jag har gjort det." Dessa killar är små plommon som promenerar omkring och samlar välgörenhets pengar. Detta är täckmanteln för killarna på toppen -- plötslig dygd. De har plötslig dygd.

De vill hjälpa folk nu, som de kallar det, "gratis förmåner" som de erhåller genom systemet. Ja, det finns en sida, som är alla sidor, perfekt förståelse av den mänskliga naturen -- alla typer, alla typer av mänsklig natur. Perfekt förståelse.

Ingenting är nytt under solen, som de säger. Det finns också en religion bakom detta; och deras religion, på ett plan väldigt Darwinistisk. Darwin bara tillämpade vad de redan hade trott på, själva i många tusen år.

I filmen, "2001," Arthur C. Clarke, en mycket hög frimurare ger dig agendan av högt frimureri. Inte "korkskallarnas" frimureri utan de höga sakerna. Han ger dig, deras agenda och deras filosofi, och deras religion i filmen. I början av filmen "2001", gjord på 1960-talet, de visar dig ap-människan, du vet de håriga killarna antagligtvis, och de nya killarna är skräckslagna av mörkret. De går till sina grottor på natten, och på morgonen, går de över vatten dammen och möter, den andra stammen av ap-människor. De skakar sina nävar, och går igenom en liten dans, en sång och dans, och sedan mumlar de iväg på sina egna separata vägar; och så har saker fortgått förevigt. Den lilla sekvensen kring -- de visar dig, att det finns en stor del, du ser, det är en del av deras religion.

Du förstår allt detta senare, och denna väg, du har ett träd, busk formad, liksom en orm, du ser, och vissa av emblemen - dessa är faktiskt masoniska emblem, högt ockulta emblem, du ser rakt igenom det. Även om handlingen till slut går ut i rymden, startar den med dessa grott människor, och en obelisk kommer ner. Där finns denna svarta obelisk.

I boken, är det mera detaljerat. Obelisken kastar ut dess grott-människor, en efter en, och får dem att hoppa omkring och annat. Den testar ut dem, vem som har det bästa intellektet. Han plockar en av dem, och en dag, vid vattenhålet, och istället för att gå över och skaka sina nävar, och ropa, och ta en drink ytterligare och gå hem, denna plockar upp ett ben; därför att kärleken till skallen och de korsade benknotorna av frimurare, piraterna, eller hur. Han plockar ett lårbenet och sedan krossar han sin fiende, vid vattenhålet där, och han dödar honom;och det berättar åt dig att det är deras rätt till makt. Deras rätt till makt. Han kommer att döda en överordnad och sedan ger de dig religioner för att vara saktmodiga och milda. De undervisar en annan för dem själva.

Utveckling. Du ser en sak kallad, "utveckling". De hatar något som kallas stagnerad civilisation, "stillastående" civilisationer; och för dem är det en utveckling. Utveckling för dem är gjort genom dem som är villiga att döda, och bli den högste chutzpah för kungen -- kungen av ap-männen. Sedan hoppar det därifrån in i framtiden, till år 2001, och sedan dyker en rymd resa upp, antagligtvis, vid foten av denna obelisk som de grävde upp. Den kommer till Jupiter; men det är helt ockultiskt. Det har ingenting att göra med rymd resor. Det finns en masonisk initiering i det. Du kommer att se datorn HAL ombord på rymdskeppet påväg mot Jupiter. Den dödar två av killarna som är med honom, och sedan försöker döda den tredje killen. Han överlistar den och förstör den, betydandes att han övervann alla naturliga lagar.

HAL är sonen, liksom HALOGEN, du vet, HAL-CYON. HAL och H-A-L, en bokstav efter var och en i alfabetet är IBM, du ser. IBM, du uttalar det och det är I-beam, (I=Jag, I=Öga, strålar, utstrålar, ögats stråle), strålen från ögat, Ras öga. Strålningen från ögat är mellan pyramiden, toppstenen och resten av pyramiden.

Allting visas för dig. Det är inte nödvändigt att du förstår. Det är endast nödvändigt att du tror att du förstår, vadhelst som kommer ut från dessa filmer, chomping away - "ah det är en bra film. Vad sedan? Har ingensomhelst aning vad det betyder."

Sedan "2010" är en uppföljare till filmen, och den visar vad som antagligtvis skall hända 2010. Där är en stor sak på slutet, när den här killen som rymmer från datorn, kommer ihåg i nästa film att han är tidlös, han är ålderslös, medan han blir en gud, därför att han övervann HALCYON, du ser, solen, den naturliga ordningen. Han övervann alla lagar, och han är gud; och en ny sol uppenbarar sig i skyn, men "som ovan så och nedanför" så en ny sol kommer att uppenbara sig på jorden: En messias, en varelse, en entitet, vadhelst det är. De förorsakar våld åt dig, med mycket buller och bong och fanfarer, det är jag säker på.

De berättar åt dig, om deras system. De visar dig sin religion från evolution, som är deras tros-system både fysiskt och andligt, därför att de tror verkligen på reinkarnation; men de tror inte att alla reinkarnerar. Det är en hel teologi bakom det, även om uppmuntrat till att tro på det bland de lägrestående, som de kallar det. De har ett annorlunda tros system för dem själva, ett specialiserat system; ja, naturligtvis, det är ett speciellt. Du kan inte förutse vad som är alla andra. Så där finns den fysiska, och inaveln som är förskräckligt, förskräckligt viktig för dem, därför att det är en del av "andlig återvinning", kunde du säga, av samma dynasti inom dynastier; och det är vad de åberopar, som ger dem deras makt och intellekt och rätten att dominera och så vidare; och de ger oss religioner.

Religion är att binda (= to tie), att återbinda (=rebind), att åter-binda (re-tie). De binder våra medvetanden ner. När du är bunden, är du inte fri till att tänka. Vi får det berättat åt oss att vi är fria, så det är hur det kompenseras. Vi får det berättat att vi är fria, även om vi är invalidiserade vid födseln av ett system, som är indoktrination.

Nu kommer de till ett stadium, när de kommer att utropa deras världs regering. Den vetenskapligt etablerade elitens byrokrati till att styra oss alla, du ser, massiv byrokrati. Lenin pratade om det, därför att han var inne på det. Han var skapad av dessa samma killar. De skapar all opposition. Du kan inte ha utveckling, om du inte har en opposition att bekämpa, därför att detta är hur du rör upp saker. Du rör upp världen. Du kan inte ha en lag, kommandes denna väg och gå ostoppad, frånsett från att ha kul, i det, och det faktum att det aldrig kommer att lyckas.

Du måste få allmänheten att vilja det, så du behöver opposition. De ger dig all opposition och inget av det kommer att gå, den väg du vill det till att gå, som är fårhundar. Skäll, skäll och fåren går denhär vägen. En fårhund och du försöker att göra det, du ser dem springa i alla riktningar. Vackert, verkligen, är det inte?

De ger oss goda herdar, ner genom tiderna, med denna fåraherdens lilla krok (=crook - krok , kräkla, skurk) till att släpa dig; och de är skurkar. Det är därifrån ordet kommer. DE ÄR SKURKARNA PÅ TOPPEN OCH DE ÄR MYCKET STOLTA ÖVER DET.

Vi har sol gudar, rakt genom tiderna; och vi har Marior, genom tiderna. Där finns alla dessa oskulder, och naturligtvis, där finns så många solgudar, genom tiderna, som kommer tillbaka och berättar samma saker; och järn kors, därför att solen korsar, du ser, vid meridian punkter och så vidare, och solen går ner högst i sin bana, och vi har sol korset. VI HAR BLIVIT LURADE FUNDAMENTALT. Vi stred mot varandra på grund av allt detta strunt. Vi har varit väldigt förutsägbara får, verkligen.

Alltid lära sig saker men aldrig veta. ALDRIG VETA.

Data. Detta data betyder inte att det är sanning eller någonting annat. Vi proppas fulla med otroliga data i dag. Det betyder inte att det är sant, eller något av det, eller att det är nödvändigt att veta.

Den enda person som kunde vara naturlig idag skulle vara några överlevande i Amazonas, idag, som inte har blivit fångade ännu, och hanterat ett kreditkort eller mobiltelefon, därför att dessa kallas "primitiva samhällen," och det finns några kvar i Borneo och andra ställen. De HAR INGET BEHOV av psykiatri eller medicin eller läkemedels företag. De vet inte vad högt blodtryck var, eller diabetes eller terapi eller psykoanalys. Visste inte heller vem Freud var. Brydde sig inte, och behövde honom inte eller Einstein eller något av resten av allt annat strunt, därför att det är vad de är. Faktiskt , de är strunt. De är front män, valda vid en speciell tid att föra fram en speciell dogma. De även skapar dogmer.

Dessa "primitiva människor" som de kallar dem, verkligen, är kanske mera i samklang med sin verklighet, mera än vi någonsin kunde föreställa oss. Du ser dem stirrandes i djungeln vid ett träd borta någonstans. De stirrar i två tre timmar. Det har en mening för personen. Till oss, skulle vi säga, "Vad är vinsten i det? Vad är meningen? Vinst, mening." Emellertid, du ser, han erhåller någonslags mentalt helande ut av det, vadhelst det är som händer; och så länge han gör get, leva och låta leva. Lämna honom ifred. Han behöver inte piller eller lugnande mediciner, och all denna stjärn TV, eller såpor eller vadhelst annat. Denna kille kan överleva på sitt eget sätt, och all hans avkomma kommer att överleva, för tusentals och tusentals av år om du lämnar dem ifred. Vi kan inte. Vi är medberoende på systemet. Systemet som gör oss tokiga, gör dig medberoende av systemet.

"Wow, vi har pillren som botar dig. Ja, vi kan inte bota dig, men vi kan behandla dig livet ut. Det finns ingen vinst i att bota dig, men bara leva för ytterligare några år, och fortsätta betala oss, och vi ser till att du känner dig glad eller ledsen eller vad du vill, vi ger det till dig." Det är det vi får berättat, är meningen med livet, att vara glad hela tiden. Det är ett nytt fenomen, detta ego-trippade beteende. Jag brukade inte bli undervisad att din mening i livet var all vara glad hela tiden, som någonslags manisk ecstasy.

Det är allt du ser nu, det marknadsförs i varje annons till dig. Om du köper från en tandborste till en motions maskin, har du le'ende människor, grinande som ballonger, och du vet vad de gör, de grinar och är glada, de har just köpt detta, vadhelst det är. Det är vad som berättas åt oss, "Livet är antagligtvis tänkt att vara glädje" Be happy, (= Var glad) du vet den där sången. Det var budskapet. Det var hela budskapet i den dumma sången. "Var inte orolig, var glad. Don't worry, be happy."

Livet är antagligtvis en upplevelse av ALLA känslor, och dessa mitt-emellan känslor, varken glada eller ledsna; men de kan inte ha detta, ser du. När du är varken extremt glad eller ledsen, kanske du tänker; och om du tänker, det kunde vara en fara för dessa som BESTÄMMER ÖVER DIG.

Det är därför du packas med dessa val av "vem" skall göra mitt tankearbete i dag. Hur många kanaler på TV kan jag få, eller hur många radio stationer? De har satellit stationer för radio nu, det finns inte många av dem. Eller, "hur många video spel kan jag spela med idag, men ge mig någon annans tankar, därför att jag vill inte använda mina egna. Det är för jobbigt." TÄNKANDET ÄR EN BELASTNING.

De facto, när det kommer till hjärn chip tiden, och naturligtvis, de graverade det aktiva chippförsedda ID kortet , som är på kommande, det är endast en halv vägs gest mot det, det är att vänja dig med det oundvikliga. De flesta människor kommer att tänka, och naturligtvis, Det kommer att marknadsföras -- Lögnerna kommer att marknadsföras till dem, meningen med det. Allmänheten kommer att tänka, "Oj, detta är fantastiskt, jag vill ha min." De kanske även ger dig din brons, silver, guld och platina, för att ge snobb status.

När du väl har ett, den verkliga funktionen kommer att starta omedelbart, när det hänt, och DET KOMMER ATT INTE FINNAS NÅGOT DU MERA. Detta är från vetenskapliga möten; världs vetenskapliga möten har sagt detta. De har allt detta klart för start, så de kan marknadsföra ide'n till allmänheten.

Det har gjorts genom filmer för tillfället, i romaner, rollfigurer, även så, de tror de kommer att bli Supermänniskor, men det gör de inte. De kanske är fysiskt som, en god lömsk cyborg, men de kommer inte att vara sig själva. DET KOMMER INTE ATT FINNAS NÅGON FÖRMÅGA, ATT ENS UPPFATTA DIG SJÄLV SOM EN SJÄLVSTÄNDIG INDIVID och detta sades vid Loyola Universitets möte, där de höll en av dessa världs möten på just detta specifika ämne.

Vi är ledda som får till slakthuset. De flesta kommer att gå frivilligt, därför att de svalt verklighets kroken, med lina och sänke, som det har presenterats till dem. De som förstår vad som pågår är fångade, på olika grader av sidor. Anslut med en patriot sida. Anslut med den militära sidan. Anslut på denhär sidan och den andra sidan. Alla dessa sidor är givna åt dig, av samma elit som styr saker, förtillfället.

DE HAR ALLTID GIVIT OSS VÅRA HJÄLTAR TILL ATT FÖLJA, ALLTID. Albert Pike sade det: "Vi ger alltid åt folket deras hjältar." Det är därför de aldrig förlorar. Så du följer inte folk. Dessa är mästarna i manipulation. Tror du verkligen att du kan vinna över dem, genom att lära dig lagen, och använda deras lag mot dem?

Det enda sätt du kan besegra detta, är att starta med dig själv, därför att du måste känna dig själv och starta att styra dig själv, och tänka självständigt, därför att vi står emot en ofattbar, ofattbar ondska (=evil). Jag hatar även att använda ordet, därför att hela Engelska språket är helt masoniskt, och EVIL (=ondska) ÄR HELT ENKELT LIVE (= levande,leva) BAKVÄNT.

Allting är kodat på detta sätt i det Engelska språket. Även orden vi givits, är ett dator språk, för eliten, så vi kan tala det till existens för dem.

Det finns andra språk också, mer än bara det. Andra sinnen vi kan använda. De är bara mentala bilder, fantastiska symboler likaså. De använder symboler hela tiden till att indoktrinera oss. Ord, bokstäver är bara symboler, emedan, de har masoniskt en ockult betydelse, och högre, men ytterst, vilken typ av sinne som styr allt detta, det är inte mänskligt uppenbarligen. Detta är vad som tar dig till ytterligare en förlust, det finns mänskliga psykopater som jobbar för dem. Kloka psykopater och dumma typer också. De dumma typerna, är generellt använda för avrättningar i krigstider och sådant -- tortyr och den typen av saker.

De mera intelligenta typerna är uppe, bärandes kostymer och slips, och ljuger för dig. Det är gåvan som en psykopat har, att ljuga utan känslor, och prata oberoende vad de gjort -- utan piller.Vad som är ovan allt detta, är att de kan planera allt detta, för en så lång tid sedan, aldrig förlora kontrollen, genom eonerna, är dyrkat av den högre eliten själva, och deras märkliga ritualer. Det styr alla religioner, även de som tror att de är varandras motståndare, och undersektioner av religioner, som tror att de bekämpar varandra. De gav alla dessa, till folket.

Vad är vi verkligen upp emot här? De som är villiga att öppna Pandoras Låda, kommer till slut att komma till denna stora fråga. Finns det några vita riddare där ute? Finns det ett kavalleri som kommer i sista minuten? Det finns i alla böcker, i romaner, och filmer och religioner. Du måste deltaga i livet för att förhindra detta; och att deltaga i livet, som betyder KÄNN DIG SJÄLV, BLI LEVANDE och använd ditt liv till det; därför att om du inte gör det, då är det spelet över för alla.

De flesta människor bryr sig inte om någon annan idag, och det är sant. Jag har hört det så många gånger. "Vi, tackar Gud. Vid den tiden då de bringar in sista delen av detta, kommer jag att vara död. Jag är troligtvis pensionerad, och spenderar min pension, jag kommer att vara död, tack Gud," därför att att de ger fan i de som kommer, vilket också betyder, att de ger fan i alla sina egna förfäder som kom före dem, som led och slavade och så vidare, så de kan slappa med en pension.

DET FINNS INGEN KONTINUITET MELLAN DET FÖRGÅGNA, NUET OCH FRAMTIDEN.

Ego-trippat beteende har varit uppmuntrat, och det är möjligt att hjärn skada har inträffat också, sedan Arthur Koestler som arbetade vid Förenta Nationerna och skrev en bok som heter "The Ghost in the Machine" (=Spöket,vålnaden i maskinen) och som arbetade på metoder att lobotomera den delen i hjärnan, som ger dig medvetande, och dina kritiska överlevnads förmågor. Han arbetade på metoder att förstöra detta kemiskt, bakteriologiskt, genom virus, vadsomhelst. Det finns olika segment inom FN på detta, och han skrev om allt detta i sin bok. Han var med på det hela ända till slutet. Detta är ett skruvat budskap till dig. Han sade att eliten kommer inte att behöva - Jag menar bönderna, basalt - massorna kommer inte att behöva dessa instinkter mera, därför att den vetenskapliga eliten, kommer att göra alla beslut för dem. Vi kommer att bli omhändertagna, väl omhändertagna, du ser.

Emedan de som tar hand om oss måste behålla sina, därför att de måste bibehålla sina överlevnads förmågor, så de kan stjäla din planet jorden in i framtiden. Det är vad ledarna på toppen pratar om, naturligtvis, de talar om oss. Vi får inte veta om denna typ av saker. Vi är enbart barn. Det kunde ge oss mardrömmar. Berätta inte åt barnen, om vad vi gör.

IQ nivåerna faller. Det händer inte genom -- du föds med en IQ. När det börjar falla, något har hänt för att se till att det händer. Vad kan förorsaka detta? Bakteriell krigföring? Biologiska krigförings tekniker? Injektioner? De diskuterade detta tillbaka på 1800- talet och 1900-talet, genom att använda vaccinationer, för att göra detta, vid stora möten i Europa.

Du finner Jacques Cousteau pratandes om det. David Suzuki i Kanada. Att bringa ner populationen. De pratar inte enbart om det. De har ett Departement of Population Control (= avdelning för populations kontroll) vid Förenta Nationerna. Vad tror du att det betyder? En önske lista, som de sitter och drömmer om? Nej. Det betyder att de kommer att genomföra det, och de kan inte berätta det för barnen. De kan inte berätta det för barnen. "Hallo, du kommer att ha ett kortare liv. Du kommer att få handikappande sjukdomar, och du dör där ute." De kan inte berätta sanningen åt dig. Du berättar inte sanningen för barnen. Det är skrämmande.

Det finns så mycket att förstå, så mycket, så många riktningar; så mycket av det esoteriska, att förklara för dig. Det finns så mycket av det exoteriska, att förklara åt dig, om saker som börjar hända. Därför, gick jag igenom och gjorde detta föredrag. Det är endast en liten itroduktion. Endast till att ge dig ett litet snabbt sammandrag, av det förgågna och nuet, och vart vi är på väg i framtiden -- mycket snart, faktiskt.

Vi blir besprutade som insekter, från skyarna, för dem som har ögon att se. Som insekter. Precis som insekter. Precis som du tar en burk Raid och sprutar över myrstacken. Det är vad de tänker om oss, och inte en enda person i de centrala medierna vill prata om det. Varför?

DÄRFÖR ATT: MEDIERNA ÄR EN AV DE VIKTIGASTE VAPNEN AV REGERANDET. DET ÄR EN DEL AV REGERANDET. DE KUNDE INTE GE DIG DERAS MATRIX VERKLIGHET FÖRUTAN DET. DE KUNDE INTE HÅLLA DIG INNE I DET, UTAN DET.

Det är inte enbart mörker och undergång. Det är inte enbart mörker och undergång alls, men innan du kan rädda andra, måste du rädda dig själv; De flesta kommer att säga, "Hallo, lämna Pandoras Box stängd. Det är skrämmande där inne. Det kunde bli mörkt. Jag kunde trilla dit," men det finns alltid modiga själar, som kommer att vara det, och det är de som blir levande. De döda kommer aldrig att göra val. Valena är gjorda för dem.

Ursäkta denna lilla hemgjorda video, men när du hänger i ett skosnöre, kan du ändå få ut ordet, om du vill det; och jag pratar med er igen.

Tack för att ni lyssnat.

(Transcribed by Linda)
(Translated by Thomas Gref to Swedish)