ALAN WATT    BLURB (i.e. Educational Talk = Undervisande föredrag,  Undervisande pratstund )
"KAOS, KONFLIKT OCH VÄLGÖRENHET"
Januari 12, 2007

http://www.cuttingthroughthematrix.com/

www.alanwattsentientsentinel.eu

 

Hej.  Detta är Alan Watt, och i dag är det den 12:e Januari 2007.

 

"Tears in Heaven - Tårar i Himlen"
Av  Eric Clapton

Skulle du veta mitt namn.
Om jag såg dig i himlen.
Kommer det att vara likadant.
Om jag såg dig i himlen.
Måste jag vara stark, och vandra vidare.
Därför att jag vet att jag inte tillhör.
Här i himlen.

Skulle du hålla min hand.
Om jag såg dig i himlen.
Skulle du hjälpa mig att stå.
Om jag såg dig i himlen.
Jag kommer att finna min väg, genom natt och dag.
Därför att jag vet, att jag kan inte enbart stanna.
Här i himlen.

Tiden kan bryta ner dig.
Tiden kan böja ditt knä.
Tiden kan krossa ditt hjärta.
Behåll ditt tiggande, är du snäll.
Tiggande, är du snäll.

Jag har erhållit mängder med e-post. Jag har alltid mängder med e-post, men vissa mejl, ber mig att prata om olika ämnen. De flesta av dem avfärdar jag, därför att de de flesta ämnen, är utlagda för er att diskutera, i alla fall. Detta är varför de är i de centrala medierna, så varför bearbeta dem ur andra vinklar? Någon bad mig att prata om gaslukten, som var i New York, tidigare. Något slag av dålig odör, men den tvättades bort i alla fall av vinden, antar jag, och du antagligtvis, lär dig mera om det, när dina skatter stiger för att betala för kloakvattnet. Nya kloakvattensproblem kan åtgärdas, et cetera, så oroa dig inte om denna sak.

En intressant sak var olyckorna med fåglar. Tusentals av dem blev förstörda i delar av Australien, innan en storm, inom två veckor eller så, ledandes till en storm inom ett område. Detta förvånar mig inte, därför att vi vet, att de mixtrar med vädret. Inte enbart besprutningen, men även användandet av HAARP; (HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program) Jag har inget tvivel om att mikovågs pulsering används, likaså ELF pulseringar. (ELF - Extremly Low Frequency) Vadhelst uppe i luften, under mikrovågor, till exempel, kommer att pulveriseras och avsluta med, konvultioner, kramper, på marken medan de dör.

Detta är skönheten, av vårt vetenskapliga systen, och vår hemliga regerings etablissemang, den verkliga regeringen, inte dessa du klagar till. De vet generellt att inte fråga om den högre regeringen, den som utför denna typ av experiment.

  DETTA ÄR ORSAKEN TILL ATT INGEN INOM POLITIKEN, VILL, KOMMER ATT, NÄMNA BESPRUTNING.  De vet bättre.

DE VET ATT INTE FRÅGA DET HÖGRE MILITÄRA ETABLISSEMANGET. 

Många av dessa steg upp till makten under det Kalla Kriget: Även då, folk höll på och frågade, "är det CIA som styr Förenta Staternas regering, eller är det regeringen som styr CIA? Du hade parallella organisationer med CIA, svurna till sekretess, under kriget, olika krigs åtgärds handlingar, et cetera, och blivandes utan ansvar gentemot vem som helst. Detta är ej nytt för folk i Storbritannien, jag tror, åtminstone någon i Storbritannien, som har upptäckt, för länge sedan att MI5 och MI6, också var steg ovanför, det så kallade "invalda" folket.  Du ifrågasätter inte dessa etablissemang. De facto, om du försöker i parlament, de säger åt dig, som Oliver North gjorde, "vi behöver inte svara på dessa frågor på grund av nationell säkerhet".

Det råder inget tvivel om att du har en annan nation, nedskriven som lag någonstans. Webster, i sina memoarer,  i Förenta Staterna, pratade om detta. Å ena sidan åkte han över till mötet för att rita upp en Konstitution och underteckna den och han sade INGA ANTECKNINGAR BEVARADES och sedan omkring i samma tal, pratar han om "The Secret Journal" (= Den hemliga Journalen). Naturligtvis, då det var ett frimurar möte, de hade en hemlig journal, men inte för ögonen av de profana, du ser, "dessa i mörkret."

Så många facetter styr denna värld, så många organisationer. I det förgågna, var det lättare att känna igen krigförande fraktioner, medan imperier föddes och föll, och expanderade, skapandes nya länder i processen, och sedan falla bort, och lämna dessa länder till att resa sig och falla igen. Detta är ett pågående system av kontroll: dela (söndra), erövra, exploatera. Emedan, INGET  AV  DETTA  KUNDE  EXISTERA  FÖRUTAN  SJÄLVA  MÄNSKLIGHETEN , Joe Medelsvensson och Jane Medelsvensson, därför att  DE MÅSTE  ALLTID  GÅ  MED  PÅ  DET  OCH  DET  GÖR  DE  om deras egna liv skenbart ser ut att göra framsteg, eller de är lämnade ensamma, för att göra sina små saker. De har inte så mycket emot, vad som görs i deras lands namn, eller deras nation åt andra, helst så att de inte ser vad som händer åt andra.

Projektion är den enklaste sak att göra, att projicera det onda inom oss själva på andra. De som styr vetenskaperna i världen, förstår detta endast allt för bra. Krig är ibland svåra att starta, och att få allmänheten att gå med på det. De behöver generellt, några få människor som dör på din sida, du har alltid en sida, och så fort detta händer, går media igång, och du är plötsligt utfattig, och du ger ditt medgivande genom en emotionell fas. Du ställer ej de kritiska frågorna. Kunde dessa några offer ha blivit iscensatta, till att börja med, för att åstadkomma denna inträffade effekt?  Ibland, hände det aldrig, överhuvudtaget, när du kollar tillbaka i historien. Du bör erhålla några orsaker för att få krigen att starta.

Folk som inte känner sig själva, kommer att gå med på, i stort sett, vadsomhelst. Jag håller på att ånyo upprepa, det onda som förorsakats i världen, av folk som öppet har, tagit inställningen, och sagt på ett pragmatiskt sätt, "vad är det för fel på att vara ond, om det betyder dominans och makt över de svaga?" Detta är den Darvinistiska hållningen som många av de utvalda, många av de höga, höga Frimurare (inte de små killarna med isterbukar, på botten), de större ena, är utvalda länge sedan, väldigt länge sedan, därför att det är en del , i deras  högre religion i frimureriet.

Av storhet ljudande ord, stora ursäkter och stora talare, har lett oss i cirklar i tusentals år. De vet hur man vibrerar känslor, och hur man använder en liten smula logik, då det emotionella ämnet itroduceras. Att blanda dessa två tillsammans, och ge den färdiga produkten, som är generellt ett slödder som apploderar dem utan tanke på konsekvenser. "Alla gillar en vinnare," säger de. Allmänheten gillar att ansluta sig till vinnare. De avgudar vinnarna. De dyrkar vinnarna, de facto, olyckligtvis, i ett system baserat på att ta sig till toppen, som betyder slutet på alla farhågor om hemlöshet, fattigdom, sjukdom och inga pengar att betala, för att ha en anständig, hög standard på behandlingen för sjukdomen. Alla av dessa saker, du ser, har att göra med pengar, och detta överdrivna behov för personlig överlevnad, över överlevnaden av andra. Detta är det som kallas "success - framgång", i detta perverterade avvikande system.

Vi ser på kriminella -- på televisionen hela tiden, du ser advokater, skådespel. En av de äldsta de brukade visa var Perry Mason, och ingen, ifrågasätter varför han kallas "Mason, - (Mason = Frimurare)," men om du kollar alla gester, även i dessa gamla svart-vita reprisutsändningar, du ser då alla Masonic "flashes," som de kallar dem, och gester och tecken i rättsalen.

VI  LEVER  I  EN  FRIMURAR  STRUKTUR.  HELA  SAMHÄLLET  ÄR  DE  FACTO  STYRT  AV  FRIMURERIET.  ALLTID  VARIT  SÅ  I  NORD  AMERIKA, från dess första början, och innan dess början, egentligen.


"Det Nya Atlantis" skulle vara  - "the Americas" (the Americas = Nord Amerika och Syd Amerika ). Vi är styrda / ledda av folk som förstår allt detta, och dessa från höga Rosencreutzare ( eller Rosenkorsare), inte de små, sänder iväg saker som du har idag, när du blir medlem och lär dig hemligheterna, och sänder så mycket pengar och de sänder dig dessa små pamfletter / broschyrer tillbaka. Detta är för de profana, (profan - av Latin - profanus = oinvigd, ohelig. Profan var ursprungligen det land som låg utanför ett tempelområde - Pro - utanför och Fanus - helgedom - - OBS detta är endast Översättarens anmärkning), verkligen, av de tidiga Rosencreuzarna, kände helt perfekt väl till sin uppgift, och deras ambitioner, och till att återställa fabeln / sagan / legenden om Atlantis, Som Platon pratade om -- för att återställa det, denna Gyllene Tid ( Golden Age ). Emellertid, allmänheten har varit ovetande hela tiden. Även, fastän allting, vi ser på, på alla allmänna byggnader, alla regerings byggnader, parlament i Canada och arkitekturen i dem, ALLT  ÄR  INSPIRERAT  AV  FRIMURARERIET. Det är FULLT  AV MEDDELANDEN, om du kan läsa dem. Det är samma sak i Washington, D.C. Uttalat "dix" på franska, "dix" -- tio (dix = 10). Det "uttalade ordet". Du har stavningen (stavning - på engelska the spell eller spelling), som kastar en trollformel eller förhäxning ( då - Cast a spell - betyder på svenska att kasta en trollformel eller förhäxa), och sedan har du det "uttalade ordet". Siffran 10 är binär, det manliga och det kvinnliga.

Tillslut, de sade alltid att de skulle eliminera nollan, den emotionella delen, för att lämna antagligtvis "logiken". Även i deras antika skrifter, de förstår att att varje sida har sin motsats. Du har de två pelarna, Jachin and Boaz, det manliga och det kvinnliga, elden och vattnet. Du har också det manliga, med hans medvetna del, och hans omedvetna del (the sea of unconsciousness - Omedvetandets hav), där alla handlingar är möjliga, och du har det samma med kvinnan. Du har en fyra / fyrtal där, du ser.

Innan jag glömmer detta, hoppandes tillbaka till fåglarna som dog i Australien, och de i det närmaste, utraderade alla fåglar på detta specifika område. Tillbaka på 1960 - talet, började vi lägga märke till att valar började sköljas upp på stränderna, och delfinerna började sköljas upp på stränderna, inom vissa delar av kust området, och det var en stor kris. Initiellt, naturligtvis, uppropet kom ut från toppen ( medierna) att, "det måste vara föroreningar / miljöförstöring". Sedan, miljöaktivisterna kom in i spelet, som de var ämnade att göra, därför att de bygger upp en miljökris, för att ändra på våra beteenden, stegvis, för ett annat syfte. Sedan, naturligtvis, vetenskapsmännen hoppade in och sade, "Det kunde vara ett virus i deras inneröra, som förorsakade detta, och förändrade deras navigerings förmågor" därför att dessa däggdjur, liksom många fåglar, navigerar genom elektromagnetisk energi från jorden. De vet vart de är påväg, och om någonting kommer emellan, som ett virus i deras inneröra, ja, "detta är varför de sköljdes upp på stränderna".

Folk lägger märke till också, efter att ha gått igenom så mycket besvär att förflytta dem från stränderna i vattnet igen, de kom ofta, omedelbart tillbaka igen, som om de, gick på någon fjärrstyrning, försökandes att gå i den rätta riktningen. Vad Flottan  höll  hemligt, från alla, vid denna tid är att det navigations-system de använde, för att dirigera sina undervattens u-båtar, var lågfrekvent pulsering i havet, och de hade dessa transponders, och över hela oceaners bottnar, och detta var vad valar och delfiner följde, du ser. Detta är varför de sköljdes upp på stränder.

Är det inte förvånande, hur vi kan bli så vilseledda, och ändå så omtänksamt naturligt genom våra känslor? Vi faller för de ursäkter de ger oss. Dessa ena som förorsakar problemet, lägger upp för miljöaktivisterna att skapa rabalder, för att få oss att ändra våra vanor, till att leva i dessa smått manipulerade biotop områdena. De har säkert många olika funktioner, och delar av deras plan genomförd, med varje sak de förorsakar. De använder reaktionerna till att gå med på agendan, som de skrivit om mycket, mycket tidigare.

Vi har att göra med mycket kloka manipulatörer, som förstår mänskligheten. De förstår mänskligheten så bra, de kan planera krig, så långt på förhand, århundraden om så vore behovet, i den fulla vissheten, att de kan utbilda generation efter generation experterna, som gavs tillträde till arkiv. Arkiven om kunskap är gömda från allmänheten, på alla dessa formler på om hur man får folk att göra detta, det där eller det andra. Det är endast enkla formler. Som de sade i antika tider, Grekerna pratade om detta, "Om det hade fungerat tidigare med mänskligheten, kommer det alltid att vara möjligt att se till att det fungerar igen, om det introduceras i samma sekvens / ordning."

Vi reagerar på samma sätt alltid, till samma formel. Bedrägeriet / Sveket driver denna värld - Kollosalt svek, och en religion, som har varit här i tusentals år. Det är en religion, som dominerade den antika världen, enligt dem i Indien. De hade flera tidsåldrar, sju totalt. Fem definitivt, påstår de, och två även längre in i det förgågna, med millioner av år som spänner över varje tidsålder, i de Indiska skrifterna. De har rest sig och fallit. Det har alltid varit en liten bit av argumentering i de högre Frimurarkretsarna, inte i de lägre (dessa 33 och under graderna / grupperna). Det har funnits en argumentering om  hur många tidsåldrar det egentiligen har funnits. Vi har Druiderna, med sitt träd som de har belagt, och de relaterar det till Tacitus, den Romerska historikern. Vi har Grekerna med sina, och dessa från Indien, Hinduerna, med sin.

Det är mycket intressant att se på teosofi på 1800 - talet. 1800 - talet var en fantastisk tid av kaos och tryckandet på denna, New Age - Nya Värld, till att börja med, då de visste att Aqvarius (Aqvarius - Vattumannen) höll på att komma upp. De drömde ihop teosofi, för att bringa in andra grupper, speciellt de kvinnliga, som var upp till denna tid, i stort sett, excluderade från vilken typ som helst av frimureri. The Grand Lodge of France gjorde dock till att bringa in några. Så, de hittade på teosofi och förgrunds-kvinnliga skådespelerskan, Blavatsky, för att trycka på teosofin, där de pratade om historier om den Femte Ariska Rasen. Det är en Hinduisk filosofi, som har att göra med den yttersta tiden. Varje tid är en del av en tidsålder, en period, där "endast dom lämpliga, dessa värdiga" som de säger, överlever eller tillåts att komma igenom, och under inga omständigheter får underlägsna typer, de gamla typerna, den gamla mannen och kvinnan, vara tillåtna att koma igenom. De hade inte "utvecklats" tillräckligt, därför att hela saken vekligen kretsar kring evolution, en Arisk Ras. Även Arisk är härledd ur Hurrian. Det är en uttalnings skillnad, det är allt.

Förr i tiden, före stående arme'er och nationella banker, kungar och drottningar var tvugna att, lita på / vara beroend av, professionella legosoldater. ( legosoldater = på Engelska =  mercenaries ). Dessa mercs, budbärare, som kom med meddelanden om död, till dessa som var kallade till pålägga, för pengar. De hade inga filosofiska betänkligheter, av att göra så. Orsaken var, att i varje generation finns det alltid unga män, som älskar att klä upp sig och leka med vapen, och bli givna heders titlar. Naturligtvis, på den gamla tiden innan centralbankerna, stående arme'er var tillåtna att dela, det man plundrat ( plundra = loot ), "the booty" ( booty = bytet ) som de kallade det. Det finns alltid denna typ av belöning. De kunde våldta, likaväl,  därför att, när allt kommer omkring, vem kommer att bötfälla dig med någonting? Besegrad betyder besegrad. Du har inga rättigheter när du är besegrad, ( besegrad = vanquished ), och den mörkare sidan av mänskligheten kom upp till ytan. Vilket det gör än i dag.

När du pratar med folk, som har varit involverade i stora krig, och deltagit i några av dessa grymheter, de pratar ganska affektfritt om det. De rationaliserar alltid det, genom att säga, "det var krig och order var order". De antingen är oförmögna att gå djupare, och undersöka sig själva, och deras deltagende, eller annars är de psykopater. Det var de enda två val där. Det är ingen normal sak för en art, att döda bort sina egna. Det är snarare unikt för mänskligheten.

Nu, med stående arme'er och indoktrinering av allmänheten, hela allmänheten är involverade i kriget. Direkt efter första Världskriget, fanns det militära högskolor i England, som undervisade andra länder också. De hade studenter från andra länder, generellt inkluderade, kom in för föreläsningar, på detta nya koncept av "total war - totalt krig" varje medborgare är helt enkelt rekryterad, de facto av regeringen för det kriget. Om inte fysiskt, då åtminstone mentalt, och du kommer att bli beskattad också. Du bidrar till det. Det är en normal sak nu, det totala krigssyndromet. Du kan inte fly krig idag. För dessa som vill förorsaka det, kommer det att fånga in dig på ett sätt eller ett annat sätt. Om inte genom att klä dig i uniform, kommer de åtminstone att beskatta dig. Vi vet från tal som gavs, efter 9/11, av huvud front männen, som George Bush, som gav ut talet, att "you're either with us or against us. = du är antingen med oss eller mot oss.
 

Detta var en deklaration -- EN  LEGAL  DEKLARATION  OM  KRIG  PÅ  VEM  SOM  HELST,  VARJE  MEDBORGARE  AV  FÖRENTA  STATERNA  OCH  VARJE  ANNAT  LAND.  Om du inte gick med på det, du var en fiende, och skulle bli behandlad som en sådan. Du hör, legaliteter som predikas ut till dig. Vi är så vana att höra tråkiga tal, vi tenderat att avfärda de små saker som säges. Det finns ingenting trivialt i dessa tal, de är väldigt juridiska. Det är genom juridik / legaliteter som vi bragts in i dessa konflikter. Vi antingen ger ut ett underförstått medgivande, eller ett öppet medgivande, eller vi ger vårt medgivande genom tystnad. Vi samtycker till agendan genom vår tystnad.
 

We are all in it together, = "Vi är alla insyltade i det tillsammans",” som de sade i filmen som hette, “Brazil.” Ja, sevärd, av Terry Gillam från the Monthy Python serien. En bra film, med en framtid som sköts / planeras av byrokrater och terrorism överallt. Ingen ser någonsin en terrorist. Saker sprängs, vilket är en viktig del, av att hålla systemet ihop, faktiskt. Så, se filmen, "Brazil," du får ett gott småskrattande för dig själv, på samma gång och lär dig något också, därför att folk som Terry Gillam förstår denna process mycket väl. I korthet, detta kan vara den enda kanal vi har. som är komedi. Likt hovnarren (hovnarren = Court Jester), där du kunde säga saker till kungen, som vanligtvis skulle ha vem som helst huvudet kortare. Hovnarren, genom någon märklig del av hans yrkesutövning / sysselsättning, viss legalitet, var tillåten till att uttrycka saker på ett visst sätt, vilket skulle befria honom från, vilken somhelst, fördömning eller återkomst ( på svenska pudlande). Med andra ord, endast dåren, den auktoriserade lagliga dåren, kan säga sanningen. Om du låtsas vara en vettig person, kan det bringa fram förskräckliga konsekvenser.

Här är vi, som säkerhet och uppbackare för krig, vi är helt enkelt registrerade till att bli en del av detta, och vi vet detta, också. Vi förstår den delen av det. Vi accepterar det åtminstone. De flesta människor har förmågan att undertrycka, eller även förneka, medbrottsligheten till vad som sker i världen. En del av deras löneavi har tagits, till att gå till många, många saker, vilket dom personligen, kanske inte, inte skulle gå med på, om de vore tvugna att sitta ner och fundera på dessa saker, över huvudtaget. Emellertid, i mass-människan av i dag, de finner det svårt att se se på sig själva ärligt, i det närmaste omöjligt. Såvida inte, du förstår dig själv, den medvetna och den undermedvetna delen, det rasande havet av undermedvetande, du kommer inte att förstå din egen del i detta, och du kommer att förneka det in till slutet.


Detta är varför KRISTENDOMEN gav dig DJÄVULEN. Det var så stor börda att bära, förståelsen och skulden och medbrottsligheten och ondskan. Det var enklare att kasta detta, överst på någon annan gudomlighet, och låta dem ta ansvar. Eller också, i den gamla judaistiska syndabocken, var de släppte ut den i öknen, för att bära folks synder. Om det endast, var så enkelt.

Jag kommer ihåg, ett gammalt Star Trek avsnitt, en av de första (första serien), där, ombord på skeppet kommer en man, som använde någonslags märklig makeup, Hälften av han ansikte var vit, och andra halvan var svart. Han försöker att få dem alla att gå, och göra sig redo, till att bekämpa denna fiende som var påväg. Hans fiende var en exakt kopia av honom själv, exakt, endast den andra delen av ansiktet var vit och den andra delen var svart. Det är dualism, yin och yang i mänskligheten, det undermedvetna, och det medvetna. Det undermedvetna kommer alltid att projicera sina problem på en fiende. Vilken somhelst fiende kommer att duga, Olyckligtvis, ju längre fienden verkar existera, desto mera fixerat och inbäddat blir det.

Detta är förstått, av dessa som styr världen. Detta är varför de gillar att ha pågående krig, sammandrabbningar och krig mellen generationer, medan de guidar hela processen, in i en förutbestämd slutsats, med alltid ett oväntat svar till det hela, och ändå dessa, vid slutet, är så utmattade, de är villiga att ta vadsomhelst, och detta är generellt vad de erhåller.

Komplexiteten av människans sinne är ibland överdriven. Var och en har projicerat sina egna problem, deras egna fel, och skröplighet upp på, andra människor, vid någon tidpunkt. Se på allegorierna av Adam och Eva, även om det finns flera nivåer av detta, inte det exoteriska / yttre innehåll som undervisas i kyrkor. Även på lägre nivå, när Eva var frestad och sedan omfrågad, på, liksom varför hon bröt mot lagen, sade hon omedelbart, ja ( i huvudsak ) djävulen frestade henne, djävulen fick henne att göra det. På grund av Adams egna personliga behov i den kvinnan, när han var omfrågad, han skyllde på Eva för att ha givit det åt honom. Det ärliga svaret var, "därför att jag ville vad som hade lovats". Det skulle ha varit Evas ärliga svar. Det är enkelt att projicera att någonting annat fick dig att göra det.


Jag brukade alltid tänka, att det är konstigt att folk, som arbetade i fabriker eller butiker eller inom handel kunde bli inkallade, och byta ut en uniform, den av slaktaren, eller den av bagaren, eller den av ljus-stöparen, för en annan, och plötsligt är de en soldat. De tillhör inte mera allmänheten. De är privates ( - på svenska menig), De är privat ägda, som om du plötsligt kunde växla identiteter, från att göra någonting, som vi behöver, och samhället skulle uppskatta det, till någonting som är destruktivt, där slutresultatet gagnar någon annan, de facto, aldrig de som är involverade i konflikten. De går fortfarande till parader och Veterandagar, och tar på sig den gamla baskern, och liksom tultar med, försökandes marschera, liksom om detta vore det mest stolta de någonsin gjort, var att de bytte sitt gamla jobb, deras gamla identitet, för detta temporära nya jobb. Även fastän, idag, de kan fortfarande inte klura ut vad som verkligen låg bakom det, förutom propagandan som de matades med, vid den tiden, vilken aldrig förändras inom dem tills de dör.

De kan inte se bortom allt detta. Med några av Veteran-möten som de haft inom de senaste 20 åren, kanske 15 åren, de har bragt samman Tyskar, till exempel, Canadensare, och Amerikaner tillsammans. När de väl har sina Frimurar dryckesgillen ( och de flesta som är i Veteran klubbar är - Frimurare ), de är förvånade, hur de alla är så lika, så är deras krigsberättelser, så lika, därför att de alla stod upp för sina vänner. De såg sina vänner blivandes dödade, och liksom en stor fotbollsmatch som kom utom kontroll, på sätt och vis. De kan ömka / tycka synd om,  med varandra, därför att de alla gjorde, vad de trodde var, det var förväntades att göra. De var alla, offer av propagandan, vid den tiden, och nu kan de alla vara vänner.

Vi borde bli rädda, ut ur våra stövlar, över detta. Makter ovanför oss, kan få vanliga människor, att gå bort och döda varandra, på kommando, och ändå, när de lämnas åt dem själva, kan de vara bästa vänner. Detta borde förskräcka oss, att se, hur enkelt vi blir manipulerade. Detta borde slå an, fruktan i var och ens hjärtan, därför att, dessa vetenskaper är väl förstådda, av en utvald liten skara nära toppen.

Vi är bundna ihop av så många,  avtal / fördrag / pakter, och legaliteter.  VI  HAR  KUVATS  FÖR  DE  SKULDER  REGERINGARNA  LÅNAR. 

VARJE  PERSON  I  ALLA  NATIONER  HAR KUVATS  SOM  SÄKERHET TILL  ATT  BETALA  AV  LÅN,  SKULDER  ELLER  ÖVERENSKOMMELSER  SOM DEL  AV FÖRDRAG  FÖR  ATT  STÅ  UPP FÖR  ANDRA  LÄNDER  OCH KOMPANJONSKAP  AV  KRIG  OCH  FRED.


Vi är delaktiga i allting som dessa tråkiga människor på toppen, med sina tråkiga tal, gör oss delaktiga i, och ändå deltar vi inte i någon form av beslutsfattandet. Det är gjort på de undermedvetna och den omedvetna nivån. "Om jag är OK, och jag och de mina är bra, och folk håller sig borta från att störa mig, så mycket som möjligt, då, bryr jag mig verkligen inte vad som händer någon annanstans." Detta är den kortsiktiga attityden, därför att tillslut, när alla dominos faller, kommed det omkring dig, och det finns ingen där som håller dig uppstöttad.

Detta är inte någon form av demokrati, överhuvudtaget. Om du ser in på berättenserna / historien om Förenta Staterna, det fanns en kolossal anti-Frimurar rörelse på 1800 - talet, efter Morgan, en Frimurare, som skrev ut öppet och publicerade en bok på några av  intentionerna inom frimureriet. Han var en medlem, och blev avrättad av frimurarna för att göra så. Efteråt, några av Förente Staternas senatorer, även, som var antingen mycket naiva eller visste ingenting, talade ut och en av dem sade, "det var  omöjligt att bringa dessa människor inför rättvisan, därför att Frimureriet hade tagit över varje viktig position på den nationella nivån, till den lokala nivån." Detta är MO (Modus Operandi) inom Frimureriet.  Det är ett monopol, ett hemligt monopol av makt. Det är en religion nedanför alla religioner, och bakom och ofta dominerande alla andra religioner, och det har funnits där för en lång tid. 

Den attraherar de sämsta typerna, därför att, en sak som de alltid tillåtit allmänheten till att veta, är, "det hjälper dig att komma framåt i livet om du går med" - okvalificerade förmåner och val av jobb och avancemang, och så vidare. Vilken typ skulle bli attraherad av någonting, när de visste ingenting, om det, förutom, det hjälper dig att komma upp dig, även om du inte har förmågorna eller kvalifikationerna? Du finner att de korrupta typerna går in i det. För dessa som gick in i de Katolska logerna, tänkandes att de var anti-Protestanter (anti-Lutherska), läs din historia, du finner detta nonsense. Även när de först ansökte för ett privilegiebrev av Påven för tillstånd, i realiteten, de hade redan blivit givna av the Grand Lodge (= ungefärpå svenska = Den Stora Logen), men de ansökteför att få det gjort officiellt, och Påven faktiskt bannlyste det, sedan han gått igenom det.


Varenda frimurar grupp som har, i det förgågna, bekämpat en annan frimurar grupp, har varit kontrollerade av samma capstone ( capstone = ungefär på svenska = Krön, Slutsten, Hörmnsten, typ den översta stenen), i varenda land. Krig måste vara verkliga. Konflikter måste vara verkliga, för de som strider och tar konsekvenserna, men det är inte viktigt att de förstår. På toppen, konflikter är viktiga för en annan del av en agenda, och deras kropp är helt enkelt ett verktyg som blir användt. De har inte rätt att veta den verkliga orsaken bakom det.   Albert Pike gör det rätt så klart, när han även pratade i sin egen bok.  "The Old Bible of Freemasonry"(= ungefär på svenska= Den gamla bibeln om frimureriet), att en frimurare måste gå och tjäna sitt land, oberoende av landet, när man kallas, Konflikt är en nödvändigt i detta system, för de ändringar som måste bli gjorda, till att föra fram deras utopia, du vet, helvetet på jorden, utopia för några.


När jag var ung, riktigt liten, jag brukade lyssna till allt pladder som hände i världen, världen jag levde i, mina dagliga rutiner, Jag insåg att det mesta av pladdret, även då, var helt enkelt, upprepningen av veckotidningar / tidskrifter eller TV eller radio eller nyheter, och ändå var det gjort med sådan ymnighet, med små grupper, pladder, pladder, pladder, skvaller. Jag visualiserade alla ord som har blivit sagda, på planeten, gåendes bort från planeten ut i rymden och sammanfogades ihop, och undrandes hur långt in i galaxen skulle det loopa innan det kom tillbaka, och betyda absolut ingenting. Sedan visualiserade jag, generationer av människor / folk, som hade levat och dog, alla begravningsplaner på planeten där folk hade gjort alla de rätta sakerna, som de var förmodade att göra, enligt traditionen vid den tiden, och aldrig visste om vad som hände / pågick.


Generationer och generationer HAR  FÅTT  SIN  RÄTT  TILL  MEDVETENHET  STULEN,  RÅNAD. Levande och döende och aldrig veta.  ALDRIG VETA,  endast det externa materialet som har matats åt dem av senare historiker, det vit-tvättade sållade / siktade golvet som kommer ut ur historien.


Jag nämnde tidigare att vissa människor i det förgågna och nutid, och någonting som vissa individer, kommer att komma till i varje generation, och de förstår verkligen, detta ämne jag pratar om idag. De kommer till den slutsatsen att kanske, inte alla goda människor som är upp emot en minoritet av dåliga människor. Kanske det finns endast en minoritet av goda människor och, som gnager oss i hjärat, därför att vi alltid, tänker om oss själva som varandes goda. Vi följer reglerna i det system vi lever i. Vi gör alla de socialt accepterade sakerna, enligt lagarna och reglerna och traditionerna som har dragits upp för oss; och mycket riktigt, du kan ha problem och folk kommer till din hjälp, förhoppningsvis. Förhoppningsvis detta fungerar ännu i dag, om det tillåts dig, utan FEMA  ingripande, ( FEMA = Federal Emergency Management Agency ( i Usa) ), vi kan hjälpa varandra och säga vi är goda människor och på den basen är vi det, men hur enkelt kan vi stoppa oss själva från att vara goda mot andra, folk vi inte känner, folk vi ser i det en-ögda monstret iform av en TV, låsta i en dödskamp med andra, i antingen ett traditionellt krig eller en färsk konflikt, och det påverkar inte oss.

Varför kan vi koppla på och koppla av?


Orsaken är, att om vi hjälper andra omkring oss, nära inpå oss, kanske en dag, de hjälper oss om så skulle behövas. Vi kan inte föreställa dessa långt borta hjälpandes oss, så vi är själviska i en bemärkelse. När du ger, du gör det därför att du vill ge. Inte därför att du förväntar dig någonting tillbaka. Varje motiv måste ifrågasättas på det personliga planet.

Nyligen, någon sände mig en av de många DVD som finns där ute, om något av historien om frimureriet, gjord av en utvald grupp som leder detta. Jag måste säga åt dessa som lever på denna typ av material - det är i närmaste som en hobby / fritidssysselsättning. De livnär sig på det. De gillar att vara förbluffade, genom denna fantastiska hemliga organisation, och lära små saker och spydligheter om dem. I realiteten, det finns ingenting där ute, som de inte har tillåtit dig att veta, och att höra på folk, som är förmodligen / förment belästa, de pratar om det exoteriska pånytt och pånytt, för mig personligen blir det tråkigt. De ser till att det låter nästan spännande, sättet de ifrågasätter frimureriet, och försöker exponera det. Det är den bästa rekryterings tekniken som finns faktiskt, därför att de unga alltid går mot den förbjudna frukten. Det är naturligt.

De facto, jag tror Pike och Mackey också sade, att det var den bästa rekryterings kampanj som fanns, någonsin, när regeringen av Förenta Staterna, för en mycket kort tid, låtsades att slå ner på frimureriet. Det gjorde det till en spännande sak för de unga till att växa upp, att bli, att komma in i. Detta är standard. Detta är vad som händer, om du berättar åt dem, ta ej droger, rök inte, det gör det mera tilltalande / lockande. Detta är vad som händer. Emellertid, folk som ser ut att vara bildade, kommer ändå att ha sin partiskhet, och många av dessa videor, har lagts ut där, av exoterisk Kristendom, dessa som förstår på en intellektuell nivå, koncepten om Kristendomen, men de missar det esoteriska, därför att den luminosa / strålande, upplevelsen / erfarenheten, finns inte där med det. Den idealistiska upplevelsen som antas vara en trancendent upplevelse, som inte är en plötslig, begränsad kortvarig sak. Det är en livs förändrande sak. Det är en förståelse, som kommer förmodligen med det. De missar detta därför att de är formaliserade Kristna, Formaliserade Kristna är traditionella Kristna, kulturella Kristna. Hela ide'n om en trancendent figur att följa, var ämnad till att bli ett exempel, för dessa att komma, idealistiskt.

När du blir fångad upp i en tradition, du förlorar då meningen av allting, all sanning. Detta händer igen och igen i varje folk, kultur och religion. Du slutar med att bli medlem i en klubb, en social klubb eller en stam klubb, det har ingen betydelse, och stam klubbar tenderar att klubba varandra intill döden tillslut, om de har en obetydlig skillnad i åsikt eller tro.

De brukade säga att, vägen till himlen var smal. detta är en ledtråd, det var aldrig ämnat för massan av mänskligheten. För även i antika tider, förstod de sig på massor, dessa som står inom massan, och du kan finna dem genom deras ämnen i konversationer. De skulle alltid ta BROAD-WAY (= DEN BREDA VÄGEN). Broadway. Även namnen har skrivits ner på gator, för att ge dig ledtrådar. Den materiella världen är vad det betydde, någonting som är gripbart; den materiella världen. De flesta människor rusar mot det som de kan enkelt förstå, och hoppas att erövra, eller gripa en bit av.

Ett ord av försiktighet, för dessa som tror att de kan enkelt, gå med i en organisation som frimurarna eller OTO ( OTO - Ordo Templi Orientalis ), eller vadhelst som råkar vara trendigt i ditt område just då. Det finns många klängen som kommer ut ur den pyramiden. Du kommer inte att erhålla några hemligheter som kommer att förändra ditt liv. Du kommer inte nå högt nog, för att få någonting av sanningen. Små fragment, små saker, de säger, "ohh wow, jag visste inte att den flamman betydde detta", et cetera, men det är ingenting alls. Detta är ingenting som kommer att förändra mänskligheten, eller dig själv, för den delen; kanske det gör dig mera korrupt. Det kanske även komprometterar dig till tystnad, när du borde tala, och du kunde bli utnyttjad, och beodrad att göra någonting, men helt sökert kommer du inte att delges någon sanning på den nivån. Du måste bli preparerad för detta i de rätta familjerna, för att ha den högre kunskapen. Inte det yttre materialet, "the portico" som Pike kallar den själv. Albert Pike var långt förbi 33 graden och Albert Pike skrev inte denna bok själv heller. Specialister skrev den boken, specialister inom olika områden.


Du kan ta de flesta böcker idag, som lagts ut där, och folk läser det exoteriska i allting, därför att de aldrig har rannsakat sig själv på något djup överhuvudtaget. Det är endast genom att rannsaka sig själv, då träffar det esoteriska dig, och du förstår det, plus en liten smula studier inom olika områden. Idag, folk vill ha paketerade affärstransaktioner, som paketresor, eller kör-igenom kaffe och munkar. "Här är pengarna. Ge mig det jag vill" och iväg de går. Detta är endast en hobby / fritidssysselsättning. Detta är den lata personens väg.


Till att komma till någon förståelse i denna värld, fordrar det mycket arbete, och sedan bryta ut i medvetenhet på en individ, kan vara en hård uppgift för många människor. Alltför hård för de flesta människor. Du, liksom en flerstegs-raket, måste lämna flera delar av dig själv bakom, ditt gamla jag i olika faser, medan du höjer dig; och därför att du gör det själv, du helt enkelt, kan inte överföra erfarenheterna, till andra människor, som vill ha en formel och en ritual. Detta är vad religion är till. Det är för massan. Detta är varför de går till massan. Det är för massorna.Någonting enkelt att förstå på en viss nivå genom ritual och formalitet och repetition. Det är allt gjort för dig. Där finns inget verkligt deltagande. Du enbart måste följa själva ritualerna, som du även inte behöver förstå på en djup nivå. De traditionella nivåerna är generellt, gott nog för de flesta människor. Vi kan eventuellt inte stoppa omedelbart det onda i denna värld, speciellt när det har varit här sedan, åtminstone början av pengar, och potentialen måste existerat innan det. För det onda som har formats i världen, kunde formas av viken som helst av oss, under annorlunda omständigheter. Hur kan du hålla ordning på dig själv, om du inte känner dig själv? Du lämnar det till den formaliserade kulturen och lagen, som är en stor avskräckare, men hur många människor har verkligen kollat sig själva?

Vi alla säger att vi är goda människor, men vad är godhet? Vem definierar det goda? Om godhet är att inte göra andra illa, då är vi riktigt dåliga, då vi tillät oss själva att bli beskattade, och dessa pengar att bli använda av organisationer och departement, som sysselsätter utbildningsbara människor, som kommer att jobba konsekvent skapandes vapen av massförstörelse, och projicera på sina fiender, för att göra samma sak. Är vi verkligen så goda, när vi tillåter det till att hända? När även ett formellt klagomål till en regering sägandes "jag protesterar mot detta, detta är inte en mänsklig sak att göra eller en människovänlig sak att göra" enligt vårt samvete. Inte enligt ett religiöst samvete, eller ett traditionellt samvete, eller vilketsomhelst kulturellt samvete, som vi blivit givna, förutom ditt personliga samvete; och du kan alltid tillägga, "Jag vet jag kan inte göra annat förutom klaga till dig", men du har åtminstone angivit din position. Det är bättre än ingenting. Ingenting är alltid lättare, helt säkert, och varandes de ynkryggar / fegisar, som de flesta människor är, de inser inte, att ju mer de retirerar in i feghet, desto större kommer deras räkning att bli på slutet, därför att det som går omkring, kommer omkring, och de önskar de hade tiden att göra allt klagande, när det finns ingen tid att göra det, och ingen att klaga till.

Jag har sett folk lägga pengar till situationer i Afrika och andra länder, för att främja Västerländska ide'er om handel och kultur och värden, och jag har tänkt om det djupt och tänke du visste - med andra ord, den enda vägen ut ur detta moras / träsk, som är generellt av-kulturisering av ett folk, när deras traditioner har blivit förstörda, av exploatering av utomstående med en annan kultur, antagligtvis en överlägsen. Vi ger dem deras värderingar och förväntar dem att helt enkelt efterlikna vad vi gör, som är ett värde system av exploatering av andra, hela vägen ner för stegen, till folket på botten; och så vi undervisar dem att exploatera sina egna, på sätt och vis. De facto, ju bättre utbildning vi ger dem, desto mer kommer de att hamna i att bli bättre utsugare / exploaterare. Det finns ett dilemma där, ett enormt dilemma som folk inte tänker på, när de ger sina pengar till välgörenhet. Vi undervisar en utvald bunt, utvalda ut ur millioner kanske, till att ha en chans till överlevnad i ett korrupt system, men de värden de måste, adoptera / antaga / införa, emedan de är godkända av "det dominerande kulturella systemet" är fortfafande korrupt, så de slutar med att de eploaterar dessa under dem.

Jag kan minnas i den gamla TV.n, evangelister de kunde bringa över vissa människor, till att bli läkare, et cetera, som startade upp inne på ett hem för föräldralösa barn ( uppväxta i Kristna barnhem för föräldralösa barn ) och det skulle vara trevligt om de sade "ja jag gör detta gratis eller för väldigt lite" eller "jag överlever på donationer", men nej, de är apploderade därför att  de bär en kostym och en slips – handelns Frimurarkostym i västvärlden. De har bokstäverna efter sina namn, och de blir rika, vilket betyder att de exploaterar andra, och det är ganska sorgligt, vi räddar folk, för att exploatera andra. Vi måste finna en ny väg, och folk väljer, hela tiden, i den riktning de önskar gå.


I det 20:de århundradet medan vi  fortskred mot de största förstörelsen av allt, genom våra underbara vetenskaper och mänskliga ansträngningar och vi såg på, när konsten disintgrerade till nihilism. Vi såg en kulturell flux / ständig förändring, havet i det närmaste, liksom en skala går upp och ner mellan olika tidsåldrar, kom att passera. Som Grekerna kallade den gamla [Kaopos], den rätta tiden, det var den rätta tiden för metamorfosen / förvandlingen, av gudarna, därför att gudarna byts ut mellan tidsåldrarna, emedan de är pånyttfödda med annorlunda namn, alltid likadana.

Det är alltid lika, därför att mänskligheten, tydligen behöver gudarna; som är dem givna av dom som guidar dem, deras fåraherdar. Vi har sett denna destruktion av det gamla, genom familje enheter, och allt detta material som kom innan. De flesta människor som begråter / sörjer, det faktumet, aldrig inser att familje enheten, var given till dig likaså, för att tillhandahålla ett ändamål för en speciell tidsålder, en agenda, även ett avels / uppfödnings, program för arbetare för den industrialiserade tidsåldern, som inte längre är nödvändig. Före detta, som jag säger, vi levde i stammar, där det inte fanns något verkligt giftemål som sådant, emedan par kunde göra vad de ville, vid en viss ålder. De kunde para sig om de var äldre och mera mogna. Vissa av dem gjorde så, enligt de antika historikerna, men giftemåls systemet, efter förstörelsen av stammar, hade blivit använd i den antika världen, långt innan, det hämtades till Europa, för att tjäna det materialistisk monetär typ av välstånds system av dominans, med det artificiella skapandet av pengar, eller av välstånd verkligen. Det enda sanna välståndet du har är vad de Amerikanska Indianerna brukade säga, "Det är hemmet som du sitter i vid den tiden. Är den som föder dig. Där du kan odla saker. Var du kan leva."  Detta är hemmet vid den tiden. Det är, real estate (exakt översatt på svenska  - real estate = verklig fastighet).  Detta är varför det kallas REAL ESTATE, vilket måste betyda, i världen av motsatser, det finns en, fake estate, (fake = falsk, uppdiktad, - fake estate = Falsk fastighet).

Så mycket för min spontana blurb ( blurb = Information ) ikväll, och det har varit en lång vecka för mig, och jag hoppas att du snappar upp någonting från det jag sade. Jag är på fast telefonlina ( fast telefonlina på internet - översättarens anmärkning), apropå, för att låta folk veta, att inte sända mig stora saker att ladda-ner, oberoende av format, därför att jag är helt enkelt tvungen att deleta / radera, dem. Jag kan ine sitta ibland i två timmar, för att vänta på att ett meddelande skall bli klart, och hålla allting annat tillbaka. Det tar tre timmar att göra denna lilla blurb ( blurb = Information ), och sedan få det in på rätt format för uppladdning, och sedan överföra det, et cetera, et cetera, upp på hemsidan, och det är väldigt tröttsamt ibland.

Detta är inte en affärsverksamhet för mig, och de facto, jag funderade även om att vara tvungen att komma ut och prata för större grupper. Det finns många saker du kan endast undervisa till några få, och även då måste du vara kräsen. De flesta människor vill se, hur det kan ge vinst åt dem, och jag undervisar inte folk för att, gå ut och göra vinster, i den vanliga bemärkelsen.


God Natt från mig och från Hamish min hund, likaså, och må din gud vara med dig.


 

"Whatever's Written in Your Heart - Vadhelst skrivet i ditt hjärta"
Av Gerry Rafferty


(Ja, Natt och dag och dag.)

Promenerande upp här under en regnig dag.
Jag svor förra gången, att jag skulle stanna borta.
Jag kom ner hit för att prata med dig
Jag sade, denna gång skulle jag komma igenom.

Jag hörde oss prata, men alla orden var döda.
Vi pratade hela natten, och lämnade det hela osagt.
Så vi enas om att vara oense.
Åtminstone erhöll vi vårt minne.

Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Du finner ett sätt, att säga det hela, en dag ( ja ).
Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Ja, natt och dag, natt och dag.

Du har dina hemligheter, och jag har mina.
Vi har lekt denna lek nu, för en lång, lång tid.
Du lutar dig inte på någon.
Du hade aldrig någon plats att springa till.

Du ville aldrig, mig, att komma för nära.
Vi älskar och hatar, just dem, vi behöver som mest.
Jag är trött, att finna en väg till dig.
En sak jag kunde säga till dig.

Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Du finner ett sätt, att säga det hela, en dag ( ja ).
Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Ja, natt och dag, natt och dag.


Kanske, jag alltid har satt mina blickar för högt.
Du tar den enkla vägen, och fortfarande klarar du dig.
Jag vet det finns ingen speciell väg.
Vi alla kommer dit i alla fall.

Jag hörde oss prata, men alla orden var döda.
Vi pratade hela natten, och lämnade det hela osagt.
Så vi enas om att vara oense.
Åtminstone erhöll vi vårt minne.


Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Du finner ett sätt, att säga det hela, en dag ( ja ).
Vadhelst skrivet i ditt hjärta, det är allt som betyder något.
Ja, natt och dag, natt och dag.


( tonar bort )
Ja, Natt och dag och dag.
Ja, Natt och dag och dag. (vadhelst skrivet i ditt hjärta)(Translated by Thomas Gref to swedish)