Alan Watt på “The Monday Brownbagger”

med Don Nordin

20 October 2008

WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.euDon Nordin: Hallo, detta är the Monday Brownbagger, du lyssnar till Co-op Radio 102.7 FM, i Vancouver och mitt namn är Don Nordin och, Jag tror att jag har, på telefonlinjen, Alan Watt, från Ontario. Är du där Alan?

Alan Watt: Det är jag, verkligen.

Don: Ok, tack för att du är med i dagens program, jag har inte din biografi - vill du ge en kort självbiografi?

Alan: Ja, jag har jobbat inom många olika yrken, men jag har skrivit böcker, i det förflutna, på denna stora agenda, som jag följer. Inte enbart politiker, jag följer de verkliga regeringarna som styr dem, för att försöka, och visa åt folk att ingenting händer av en slump, och att det tar flera år för stora förändringar, inkluderandes vad vi nu upplever med bank situationen. Detta var planerat så länge sedan, som en del i en fas, startandes med Bretton Woods överenskommelsen, under andra världskriget, med en annan fas till att komma, in i det globala samhället. Jag har skrivit om dessa saker och gjort mina radio shower, och försöker att informera folk om historien bakom detta, de stora Stiftelserna som kringår demokratin, därför att de har obegränsad finansiering, och dessa speciella icke-statliga organisationer, som de finansierar, för att befrämja varje del av deras agenda, till praktik, som sedan blir allmän politik.

För länge sedan, demokrati, som vi tänker om det, var kringången, av vad Professor Carrol Quigly kallade, i sin bok Tragedy and Hope, en "parallell regering", som han påstod redan existerade på 1960-talet, och hade gjort det i sextio år i USA. I Canada har vi en gren av den. De facto alla samväldes länderna har en gren från the Royal Institute of International Affairs. De har jobbat kontinuerligt i hundra år, för attbringa in detta nya globala samhälle; men, inte till gagn för folket, det skall fungera på rent ekonomiska riktlinjer, och det är riktlinjer där, inom kort, där du kommer att tillåtas att föröka dig, om du har tillstånd eller de rätta generna, därför att eugenik är en stor del, stor del av denna grupps plan; och, och om du har skräp gener, som jag säger, du är alltför låg på skalan, du blir steriliserad, det kommer att bli så.

Emedan, för 50-60 år, använde de skolorna, även dagis, för att hjälpa till att befrämja varje del av deras agenda, så att dessa barn växer upp tänkandes, att varje ny del av indoktrinering är rätt så naturlig, och de inser inte att de blir utnyttjade - genom förutsägande programmering, som det kallas - för att bringa in denna världs Ordning. De tror att det kommer att bli Utopia, men pojkarna på toppen har publicerat massor av böcker själva, de har sina egna hemsidor uppe på stora institut, och de berättar åt dig att det samhälle de planerar till att införa, kommer att bli ett massivt reducerat samhälle, där dessa med "fattigdoms genen" som de kallar det, i eugenik, kommer helt enkelt att bli eliminerade, och de kommer att använda genetik till att ruva och skapa, den nya typen av varelse, för att tjäna dem bättre. Vadsom eliten själva har sagt, i sina egna böcker, att de kommer inte att förändra sig själva, de kommer att styra Planeten Jorden, därför, måste de behålla överlevnads instinkter, men allmänheten kommer inte att behöva dessa, därför att experter och auktoriteter kommer att fatta alla beslut för dem.

Detta är den Modiga Nya Världen scenariet, som kommer inom synhåll nu, och starten för denna del var 9/11. 9/11 måste inträffa, för att möjliggöra hela världen, att gå in i detta anti terrorism läge, och ta bort rättigheter från varje människa, genom hela planeen, på samma gång, som de gjorde. Detta i sig, berättar att förhandlingarna mellan massiva byrokratier och stats departement, tog åratal och åratal, före 9/11, för att lägga upp den typen av fungerande tillämpning.

Vi är nu i en rullning mot denna Modiga Nya Värld, och när du ser på vad som förutsagts av de stora Tanke Smedjorna, som arbetar för världens regeringar, sådana som the Departement of Defence ( =Försvars departementet) i Storbritannien, och alla NATO länder - och jag har detta på min webb sida på http://www.cuttingthroughthematrix.com - en 90 sidig rapport som lagts ut av the Departement of Defence: de förutser upplopp, världsomspännande, men huvudsakligen i den västerländska världen. Startandes kring 2012, eller så, och orsakerna till det, kommer att vara brister, arbetslöshet, fattigdom, allt av denna typ av saker; och de har den internaliserade militären, allt skapat, för att ta hand om detta, De förväntar sig att dessa upplopp, kommer att fortgå i trettio år, och ut från detta kommer det att komma en reducerad befolkning, och dessa med de speciella / rätta, du vet, de rätta generna, kommer att tillåtas att komma igenom, till denna nya tid.

Don: Ja, låt oss gå tillbaka till reducerade befolknings frågan, om ett ögonblick, men, vad vi har nu, helt enkelt, det som händer är en Finansiell / ekonomisk kollaps och, och i sammanhanget av vad du har sagt, såhär långt, hur ser du denna sak, passa in? Tror du detta är huvud frågan nu, och hur ser du detta passa in i vad du redan sagt?

Alan: Ja, för hundra år sedan, sades det, att sista delen av planen, skulle bringas in genom "the power of the purse", "kraften i plånboken", menandes, bankirerna, och när du följt nationalekonomin och de stora ekonomiska förutsägarna, de var alla en del, igen, av detta elitistiska system, börjandes även med Thomas Malthus, som var nationalekonom för the East India Company, som var en Kron-ägt (=Ägt av det Brittiska Kungahuset) företag, med hans eugenik planer, och allt det andra av det, och sedan följa det rakt igenom, ner till Bretton Woods, och alla karaktärer involverade. Deras ide' var, att så småningom, bringa in detta super Fascist-typ av system, där regeringen är sannerligen ingifta i internationella företag och bussiness, och de skulle styra samhället, och finna platser för dig att arbeta på, eller inte.

Pengar är ett verktyg, pengar är ett verktyg som vi blivit tränade i att vi måste ha. Vi undervisas inte i skolan att gå ut och odla vår egen majs eller farm, eller vara självförsörjande; de facto, de säger att självförsörjning måste förintas. Du måste bli med-beroende, som betyder, totalt beroende på systemet, och därför har vi tränats, från skolan, att gå ut och förtjäna denna sak som kallas pengar. Pengar är ett medel till ett mål och, så länge allmänheten är villiga att använda det, allting ser ut att fungera fint. Emellertid, "pengar" kan vara vadsomhelst. Tillslut, kommer de att ge ut krediter, nu att regeringarna har sina fingrar i bankerna, och de samarbetar med bankerna. Kommer de tillslut, enligt Bertrand Russell, Lord Bertrand Russel, som var en stor spelare i denna agenda. Han skrev mycket av det som kommer i skönlitterär form. Nu, han sade tillslut kommer Staten att utge krediter till varje medborgare, i början av veckan. Dessa krediter skulle gå till ditt bank konto, du kan inte spara dem, så du startar med samma summa varje vecka, och det kommer att användas, även, som en form av social bestraffning. De drar tillbaka dina krediter, eller håller dem inne, och du kan inte betala din hyra, och du kan inte köpa mat, och det är så det kommer att bli. Hur de kommer att kontrollera dig, till anpassning, in i detta nya samhälle som de bringar in. Detta kommer att hända. Vi har redan att regeringen är involverad i ditt bank konto. Det betyder, att de beslutar, vad du kan köpa, varför du köper det, skulle du köpa det, och så vidare. Detta var alltid målet för de stora elitisterna, kallas sann fascism.

Professor Carroll Quigley själv, i sin bok Tragedy and Hope, och den andra fantastiska boken, som hette Anglo-American Establishment, går igenom historien om denna parallella regering, han arbetade för dem, han var historiker för the Council on Foreign Relations, vilken är den Amerikanska grenen av denna organisation, och, han sade, detta nya system som vi bringar in, är en ny typ av feodalism, styrd av överlorder och dessa överlorder kommer att vara högsta cheferna i internationella företag. Det är väldigt mycket, så som du såg i filmen Blade Runner, den hade det i sig, detta är den typ av värld de önskar skapa. De säger, på det sätt som sakernas tillstånd är nu, där folk kan gifta sig vem de vill, och välja sin egen framtid, etc, är helt enkelt för otidsenligt, det är inte tillräckligt organiserat, de vill införa ett planerat samhälle.Vi har alla hört om familje planering, på en stor skala, det är vad som är på kommande in.

Don: Ja, vi fortsätter här med Alan Watt, min gäst, som är på the Republic Broadcasting Network på internet, som talar med oss, jag tror, ut från Ontario, just nu, där han bor. Ok, det är rätt uppenbart just nu vad som händer, är en planerad och styrd förintelse av Amerikas Förenta Stater, med George Bush, Cheney och andra som banar väg för det. Kunde du förklara orsaken till att Amerika måste förintas, och rollen som Fed (Fed=Federal Reserve, USA:s centralbank) och dessa människor i toppen av regeringen, Cheney, Bush spelar?

Alan: Ja, folket på toppen av USA:s regering - och i det närmaste varje regering på planeten - är, och har varit, för en väldigt lång tid, internationalister, iallafall, användandet av det nationella systemet för att införa det globala samhället, och, USA var valt för en lång tid sedan. De facto, vi finner olika författare som kom över till USA, för att prata om detta för Senatorerna, tillbaka på ridigt 1900-tal och de kom över från, vid den tiden, vad som kallades the Cecil Rhodes Foundation. Kipling var en av dem och han höll ett tal till Senats Golvet, och han sade att Storbritannien hade skapat ett embryo till en ny Världs Ordning, genom sitt Imperium, och detta nya Världs Globala Samhället, skulle byggas på denna modell. USA skulle ta över den polisiära funktionen av det, därför att Storbritannien, vid den tiden var totalt utmattat, genom skulder från alla krig, då de måste ta över större delen av världen, och det har blivit rollen för CFR sedan dess, i princip, the Council on Foreign Relations. Igen, Professor Carrol Quigly, i sin bok, som var historikern i CFR, sade att dessa killar i hans organisation, hade varit bakom de flesta av betydande krig. Världskrigen var nödvändiga för att skapa steg, mot, en unifikation, därför att, ut ur krig, finner du att överenskommelser signeras, fusioner sker, och nu har du ett annat imperium. De ville skapa ett Europeiskt Block och ett Amerikanskt Block och ett Stilla Havskust Block. Du finner också Karl Marx skriva om det, innan Kipling och H.G. Wells, och många andra, pratade om det öppet, i sina egna böcker. De samma tre Världs Blocken, under ett Världs Regerings system. Enda problemet var, de trodde inte allmänheten skulle gå med på det, de gillar inte att ge upp sin nationalism, deras identitet, deras kultur, och så, genom krig, skulle de bringa oss alla på våra knän, så att vi skulle acceptera det. Om det inte fungerade, skulle de plocka in, som jag säger, "the power of the purse" (="Plånbokens makt") och, genom ekonomiska dråpslag, de kunde få oss att göra vadhelst de önskade. Detta är vad vi ser hända idag, för den sista knuffen.

Förenta Staterna, när det formades, och när du går in i historien, skriven av vissa av the Founding Fathers, och brev av Benjamin Franklin och Jefferson: de båda sade, att de hoppades att födelsen av Förenta Staterna skulle leda till en Federation av Världen. De var alla finansierade, igen, genom detta sällskap baserat i England - grundat av Kungligheter de facto, och given privilegiebrev, många av dem - för att puffa på denna agenda; och, genom svepskelet av att använda demokrati, skulle de sätta allmänheten till sömns, helt enkelt! Och vi har somnat, därför att demokrati skapades för att de största grupperna inom samhället skulle ha det tyngsta ordet i demokrati. Det är inte för individen, därför grundar de massiva Stiftelser typ Rockefeller Foundation, Ford, Carnegie, Guggenheimer och många fler i Europa och i England; och dessa Stiftelser, med gränslös finansiering, skulle sätta upp, vad allmänheten skulle uppfatta som gräsrots organisationer, icke.regerings organisationer, som sedan skulle kräva att vissa lagar antas, beträffande miljön, och många andra saker, som regeringen var endast alltför villig att stifta lagar om. Detta hur denna typ av demokrati verkligen fungerar. Det är ett riggat spel.

Det finns ingen talan för individen; de bryr sig inte om individen. Du finner, med the Club of Rome (=Romklubben), en annan tanke smedja, som skapar allmän policy, som den ger ut till regeringar, samma som the Council on Foreign Relations. The Club of Rome, sade i sin egen bok, The First Global Revolution (= Den första globala revolutionen), de sade att vägen till världs regering gick genom skapandet av kriser. De sade att de måste finna en väg, för att få hela världen komma tillsammans under en krigs situation. Detta är på 1970-talet som de pratade om detta, och de tittade på alla möjliga scenarier, och de tänkte att skylla på mänskligheten för förstörelsen av naturen, kunde användas av de som styrde, genom att införa lagar, som skulle styra över minsta lilla detalj av varje individs liv. Det är vad som händer i dag. I samma bok, gick de vidare och sade, att de sett på alla olika system av regeringar, och kontroll av massiva populationer, och den de favoriserade mest var Kollektivism, det betyder det Sovjetiska systemet. Nu, "sovjet" betyder styrd av råd, eller non-Governmental orgaisations (NGOs) (På svenska ungefär = icke regerings organisationer), och det är vad vi ser i dag. Om du inte hör till någon av de stora NGO:erna, har du ingen röst. Om du startar din egen organisation, betydelselöst till vilken storlek den växer, om Förenta Nationerna inte accepterar dig, kommer du inte att få finansiering genom de stora Stiftelserna. Så, inte vem som helst kan tillåtas in i elit gruppen av NGO:er, som nu styr våra liv.

Don: Så, hur ser du, vilken typ av mekanism visualiserar du, för detta system att bli omkullkastat, och hur tänker du att det kanske skulle kunna hända?

Alan: Det är ofattbart svårt att omkullkasta, när du inser, och det är det som skrämmer folk, när de vaknar upp till förändringarna, när du inser att varje fasett av din existens beror på systemet, som är redan på plats. Detta är varför folk är skräckslagna när det börjar förändras, och jag berättar åt dem: se, det tidigare systemet, som du levde i, hörde till samma människor och Stiftelser och ultra rika, de helt enkelt uppgraderar sitt system till nästa fas, medan vi alla lider för det. Och: de har arbetat, vetenskapligt, använt vetenskaplig indiktrinering i hela våra liv, genom diskussions program (= tv debatt program) och television, filmer, massor av programmering, in i vårt medvetande kommer från filmer, predictive programming (=förutsägande programmering) kallas det, från Tavistock Institute i England. Vi har även alla dessa natur program, som lagts ut för att göra oss medvetna, de kallar det att höja allmänhetens medvetande, vad de verkligen menar att detta kommer att vara din åsikt, detta är, du kommer att se saker, och betrakta saker på detta speciella ämne, detta är vad de menar. Vetenskaplig indoktrination, som det kallas, har användts på allmänheten i hela deras liv, de flesta människor kommer inte till sina egna slutledningar eller åsikter, deras åsikter är inducerade åsikter.

Don: Så mass medierna: det finns helt enkelt inte något sätt för folk att, frånset Internet, vissa program på Internet och så vidare, att utbilda sig själva om vad som verkligen händer. Massmedia gör det inte, och, de facto, televisionen helt enkelt fungerar som en mekanism, för att distrahera folk med distraktioner, typ sport och så vidare.

Alan: Ja.

Don: Saker som verkligen inte betyder någonting, så långt att folk har politisk makt. Så, var finns, vilket är kommunikationsmedlet som folk kan, eller tror du det finns inget kommunikationsmedel, det finns ingen möjlighet för tillfället, för folk att befullmäktiga sig själv och gripa politisk kontroll.

Alan: Enda sättet de kunde göra det, är, bokstavligen, att tåga ut på gatorna enmasse, genom hela den Västerländska halvklotet.

Don: Ja, då kommer de att bli nerskjutna, och de blir arresterade.

Alan: Detta kommer att komma i alla fall, det kommer att komma, i alla fall, som jag säger, The Department of Defence har pratat om det, de kallar det inte demonstrationer, de kallar det upplopp och, så mycket så, om du ser på websiten, min website och läser igenom den, de säger att de även kommer att använda neutron bomber på stora folkhopar. Detta är från topp tanke smedjan för NATO.

Don: Ja, demonstrationer blir nu placerade in i klassificeringen av terrorism, nu, är det inte så?

Alan: Ja, men du kan ännu gå in i, du kan ännu ansöka om legala demonstrationer och utföra dem; och, ja, du kommer att ha infiltratörer, generellt vilka är poliser eller special styrkor, som klär upp sig som de andra, och de skapar oredan, men du måste acceptera det, vi har inget annat val. Politiker är markerade på en agenda. Jag tror det var Professor Qarrol Quigley, som sade att (det är nu för hundra år) politikerna i alla partier handplockas och lärs upp i förväg, och deras rådgivare, genom the Council on Foreign Relations. Detta varför denna agenda, har aldrig stannat upp, eller blivit omdirigerad, oberoende av partibyte; och du måste förstå detta också, att byrokratier spelar en massiv roll i detta, därför att, byrokratier är där hela tiden, oberoende av vilken politiker, eller vilken grupp kommer in eller ut, och de har sina mandat och, sedan Nationernas Förbund utvecklades, blev Förenta Nationerna, byrokratier stämmer överens med sina likar, inom Förenta Nationerna. De går förbi politikerna. Byrokratier är ovalda, och även Hitler, när han frågades om de styrde landet, han sade, du måste kontrollera och ha byrokraterna på din sida. Detta är det samma system som vi styrs med.

Don: Det verkar för mig, avsikten för demonstrationer är : -

(1) Att informera allmänheten generellt som inte vet mycket om frågor, som folk är upprörda om, vad som händer, och,

(2) Att försöka och, och att påverka politiker att göra en förändring.

Men, båda av dessa: genom kontroll av mass media, för att inte ta upp demonstrationerna, och, genom, helt enkelt, sälja ut politiker, att inte utmana systemet, demonstrationerna kommer att bli ineffektiva.Alan: Det är den enda chans de har just nu; därför att, vad som kommer att hända, inom en nära framtid, därför att, jag har sett detta. Jag har en massa dokumentation om detta. Vi vet att de 5 stora Jordbruks-Mat företagen har tagit över i det närmaste mat utbudet på planeten, och, när några få människor äger mat utbudet för planeten, kommer de att använda det som ett vapen längre fram, på allmänheten. De pratar om de kommande mat bristerna. Jag har sett på the Royal Institute of International Affairs webbsida, och de har haft tanke smedjor, specialiserade tanke smedjor, arbetande med flera projekt, men en av dem jobbade med, den kommande matbristen, som är planerad till att komma, och sedan kommer allmänheten att revoltera, olyckligtvis, därför att, det är det de gör, när deras ryggar är mot väggen. Så, medan vi kan äta och medan vi kan känna oss hyfsat friska, oberoende av produkterna vi äter, vi måste, som jag säger, visa oss själva nu och, om inget annat, folk som kommer för att se på dessa demonstrationer, kan ha litteratur utdelat åt dem, och det kommer att växa och växa, och de största medierna måste kringås. Många människor kommer till dessa demonstrationer, och tar sin egen videokamera, och gör sina egena dokumentärer, och lägger det upp på Internet. Detta är sättet du måste gå förbi de stora medierna. Appropå, de stora medierna, de flesta medlemmarna på toppen också, enligt the CFR, är också medlemmar, så det förklarar varför "de är alla ombord" på denna specifika agendan.

Don: Ok, under de sista 2½ minuterna. Vi har inte haft mycket tid, under den korta tid som vi hade, att ens börja skrapa ytan på denna fråga, men jag skulle uppmana folk, att ratta in radion på the Republic Broadcasting Network, och söka efter Alan Watts Radioprogram, och höra mera vad Alan Watt har att säga. Jag skulle också uppmana folk igen, att stödja Vancouver Cooperative Radio och ringa in nu. Vi behöver ert engagemang och donationer, och läsar medlemskap för att kunna fortsätta; mycket viktigt. Så, ring in till 604 684 8494 och gör ett åtagande. Vi har inte haft tid till att prata om folk reducerings saken, men, Alan, om jag kunde kontakta dig igen, kanske under senare delen av januari, skulle du vara villig, och komma för en hel timme, och föra vidare denhär diskussionen.

Alan: Naturligtvis, ja.

Don: Är det någonting du vill behandla, under den sista minuten då, något vi inte behandlat?

Alan: Vi har att sannerligen ta skräcken som kommer mot oss, och komma över skräck scenarierna, därför att en del av denna hela mammut organisation som styr våra liv, försöker att förskräcka oss till orörlighet, och vi måste stoppa detta, och inse, att vi är medvetna mänskliga varelser, med rättigheter, som en Mr Rockefeller eller överhuvudet för Förenta Nationerna, eller Hennes Majestät Drottningen eller vemsomhelst annan; och, så därför, vi borde ha något att säga till om, riktningen som världen går, och det har aldrig givits allmänheten någonstans i världen. Det är hög tid vi, bringar in det, och att alla blir involverade i det, därför att, våra liv hänger på det.

Don: Ja, tack så mycket Alan, det har varit angenämt att ha dig som radiogäst i dag, på the Monday Brownbagger radio programmet, och jag ser fram emot att prata med dig igen, i Januari.

Alan: Det gör vi.

Don: Tack så mycket Alan.

Alan: Tack skall du ha också

Don: Hejdå, för denna gång.

Alan: Farväl.

Don: Hejdå.© Alan Watt and Don Nordin

--------------------------------

Transcribed by Bill Scott

Translated by Thomas Gref to swedish