Alan Watt

Gäst hos "Godbox Cafe´"

Podcast med Tamurile

Ur utsändning den 19 Januari 2008

www.godboxcafe.blogspot.comWWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COM

www.alanwattsentientsentinel.eu

Tamurile: Salutationer, planetära pilgrimmer. Vilket bättre sätt att bringa in det nya året, än att få åter bekanta sig med Alan Watt, vars arbetsbörda har varit rätt så jobbig, så vi försöger göra det bästa av den timme vi har, med honom, och ge oss totalt in i vår dialog. Alan, välkommen tillbaka till Godbox Cafe´ och tack för att du tillägnar denna timme till våra lyssnare.

Alan: Det är angenämt att vara här.

Tamurile: Vad jag skulle vilja starta iväg med, innan vi går in på mekanikerna av de nuvarande agendorna på en global skala, jag skulle gilla att fråga dig: om du inte var tjänande som en informatör, genom ditt samvete talandes till dig, vad skulle du göra just nu?

Alan: Det är svårt att säga, därför att det är en paradox i sig själv.

Tamurile: Sannerligen.

Alan: Paradoxen blivandes att de saker du skulle gilla att göra skulle vara för en normal värld, men du förstår, det är ingen normal värld, och så om du kunde verkligen gå tillbaka och göra något, leva väl och vara välmående, som de säger, göra vad du vill göra och på samma gång ha roligt? Eller kunde du verkligen ha roligt om du visste att det du gör är enbart genom bluff, förstående att du vänder ett blint öga till affärerna i världen som påverkar alla? Det finns en paradox inne i detta. Det skulle vara trevligt i en verklig värld, att gå och göra dessa saker vi gillar att göra, men olyckligtvis har vi denna sak kallandes samvete och minne, som återför oss till denna realitet, och när du förstår det, måste du nästan lägga allt annat åt sidan. Ingenting kan komma nära det därför att du har en drivkraft. Vissa skulle säga att det är en plikt, men det är en drift att försöka och förhindra denna agenda, att du kan verkligen inte gå tillbaka till bergstoppen, och helt enkelt sluta dina ögon.

Tamurile: Verkligen, och genom förloppet av denna diskussion, kommer jag att avbryta med en rad av olika utvärderingar endast för att bekräfta min egna personliga upplevelse vad anbelangar här boendes i Toronto. Allt du säger, vissa människor kanske påstå att det är absurt, överdrivet eller paranoidt. Det finns mycket bevis, men innan vi kommer till saken, önskar jag fråga dig från en bedömnings synpunkt, det vackra i teknologin som du och jag använder, för att försöka separera vetet från agnarna. i brist på ett bättre yttrycks sätt, är också medel med vilka folk blir programmerade, och matade propaganda på ganska sluga och extremt effektiva sätt. Hur skulle du bäst ge råd åt dessa människor som är i en position där de håller på att vakna upp? Jag är i det närmaste frestad att säga att de som inte är vakna, kanske aldrig uppnår den nivån, men jag försöker åtminstone ge uppmärksamhet till dessa som är i en process av ifrågasättande.

Hur shulle du råda dem? Vad skulle vissa trick vara för att försöka att sålla från vad som består av fullfjädrad strunt, och vad som faktiskt har ett gryn av sanning, så långt som den information som har blivit pumpad där ute? Hur kunde folk bedömma vad skillnaden är?

Alan: Du finner att teknologin vi använder, kom ihåg, användes av det militär-industriella komplexet långt innan allmänheten någonsin hörde något om datorer eller internet, och så när dom gav det till folket, var det för krigs ändamål, kriget var mot folket. Det är mot folket på hela planeten, för att guida dem längs en viss rutt, och du finner Brzezinski pratade om detta tillbaka på 1970-talet, i sin bok 'Between Two Ages'. Han sade 'inom kort kommer en teknologi att ges till folket, som kommer att revolutionera världen, och folket kommer att tänka det är för deras fördel, men i realiteten, kommer det att vara, att göra dem mera styrbara, för att bringa in ett globalt samhälle', ett planerat globalt samhälle, inte ett slumpmässigt samhälle. De använder alltid propaganda, som Aldous Huxley och andra sade, att bringa små bitar av sanningen.

Du måste alltid ha sanning i allt du vill att folket skall svälja, något som de ej kan relatera till enkelt och förstå på ett enkelt sätt, och sedan lägger du till agendan till det, på ett sådant sätt att det verkar sammanblandade eller smälta samman med sanningen, därför att de flesta människor tänker inte igenom stora problem. De gör det verkligen inte. Detta förstås på högre nivåer inom sociologi och psykologi. De tar professionellas åsikter, därför att vi har en "medfödd defekt", som jag kallar det. Inte en förmåga men det är en medfödd defekt, att vilja dyrka folk som vi tror är på någotvis överlägsna jämfört med oss, och de har skapat en värld styrd av experter. Vi har tränats, att någon som kallas expert, är överlägsen, och de laddar ner till oss en åsikt som vi generellt accepterar, deras åsikt utan invändning.

När du får sanningen sammanblandad med agendan, som är en global agenda, handlandes om massiv förändring, inte bara i samhället som en struktur, men samhället rätt ner till hennes genetiska nivå, då måste du vara mycket mycket utmattad, när du förstår vad agendan är. The Brave New World (=Den modiga nya världen) är omstöpning av allting som lämnats operfekt, som de säger på toppen, och det betyder alla av oss. Vi är alla operfekta enligt dessa, som styr över oss, och världen de vill bringa in, är en värld, där från vaggan till graven, kommer du att undervisas för en funktion, som betjänar Världs Staten. Det kommer inte att finnas några valmöjligheter i något, tillslut.

De vill förändra inte bara våra kroppar, de vill ha Ideal Design (ID - Typ ID kort), det är det det står för också, ideal design slavar som kommer att vara oförmögna till att tänka som individer, därför att individualitet har alltid varit ett problem från elitens synpunkt; tillsammans i massorna den slumpmässiga individen som kommer up med en ide', som tar fäste som en eldsvåda. Tills nu, har vi haft en generation verkligen, endast en generation, som givits en störtflod av okomplicerad kredit, kredit kort, enkla lån och så vidare, till att ruinera sig själva medan denna agenda har galloperat vidare. De har blivit undervisade att vara i det närmaste optimistiska att pengar kommer att fortsätta att flöda förevigt, och där finns alla dessa billiga varor från kina, och det är placebot, men den värld de vill bringa in, är en värld där, därför att du kommer inte att vara en individ, du kommer inte ha något högre tänkande på individ nivå. Det kommer att vara omöjligt för dig att ens försöka, och tänka om att vara en individ, separerad från andra, och när det händer, är det mera likt Huxleys "Brave New World" skenariet i sin roman, som sedan backades upp med den icke skönlitterära versionen av "Brave New World Revisited" (=Modiga Nya Värld Återbesökt). Detta är systemet de vill bringa in. Vi kommer inte att behöva underhållning. Vi behöver inte bli tillåtna att skämma bort oss själva och belöna oss själva, varje månad, köpandes, något av billig plast från kina. Vi kommer att vara rätt så nöjda i att vara en medlem av bikupan, i det närmaste programmerad som en insekt eller ett bi, och detta är den utopi som eliten ser är på kommande. De har redan gått så långt, och du har kanske hängt med i allt detta, vilket är denna virtuella värld scenariet, som de går igenom.

Tamurile: Oh, ett andra liv, ja, definitivt. Det är förskräckligt.

Alan: Det är förskräckligt.

Tamurile: Även Face Book. Jag vägrar att registrera mig på Face Book. Så många människor har bjudit mig in, att gå med, och jag sade har ni någonsomhelst ide' vilken invasion av privatlivet detta är, och de är okunniga om det.

Alan: De är okunniga, och du ser, jag visste för en lång, lång tid sedan, att en stor massa av befolkningen är fördömda i alla fall, därför att de alltid följer den populära saken. De tänker inte kritiskt, och det är troligtvis alltid varit på det sättet, och de är sociala djur, eller kreatur, och detta är vad de säger nu. Jag erhöll just ett mail från en av topp människorna, och han sade, folk är sociala kreatur, därför kommer en bulk av dem gå enmasse in i denna nya realitet, därför att alla deras vänner kommer att gå. Det är hur de utför det. De följer sina vänner som får.

Tamurile: Fjäll Lemlar. De helt enkelt hoppar ner från klippan.

Alan: Jag har några ljudupptagningar, du kan gå till min site www.cuttingthroughthematrix.com , där jag gått in på det faktum att Pentagon och MI5 i Storbritannien och varierande andra militära etablissemang har dubletter av oss, alla av oss - alla våra personliga profiler, allting, all vår data - och de har skapat ett virtuellt du redan. De har redan gjort detta, och jag ger all dokumentation, från själva källorna, och detta är vad det är. De håller på och skapar ett verkligt matrix (matrix = ett nätverk), som i filmen (the Matrix), med dig in i den. Jag är säker på, initiellt, därför att de redan kopplar in det mänskliga interface systemet, det är redan gjort, det är redan klart för användning, och jag är säker på att de kommer att kunna lova dig att du kommer att få - till exempel, de tar nån stor megastjärna i någon stor film, man eller kvinna, och de har någon otrolig sex scen i den. Detta kommer definitivt, och de kommer att banda, spela in, engrams (engram = en fullständig inspelning - korekt i minsta detalj - av varje sinnesförnimmelse - eller mental intrycksbild - minnet). Jag läser också dokumentationen, från dessa företag, som gör denna utrustning. De använder EMI bild tekniker, (EMI = Electronic Imagining Management - Elektronisk bild hantering), i en form av EEG, (EEG = ElectoEncephaloGraphy = På svenska: Elektroencefalografi - Mätning av den elektriska aktiviteten i hjärnan / hjärnbarken.), detta är elektroencefalografi maskiner. De kan faktiskt stimulera delar av din hjärna, i kombination med en elektromagnetisk bild-skapar utrustning. De har redan ute på marknaden två spel som liknar detta, apropå det.

Tamurile: Detta är djupt störande. Detta är skuggor från Clockwork Orange. (= Clockwork Orange, film från 1971 av Stanley Kubrick)

Alan: Det är det, och sedan tänker du faktiskt, att du är med inne i filmen, varandes den mannen eller den kvinnan, och det kommer att vara det stora dragplåstret, för att få dem in i det, därför att sex är en av de starkaste drifter som finns. Alla är besatta av det, därför att, kulturen har skapats av samma människor. En dag, kommer ni alla att tänka att ni kan gå in och ut ur det, men en dag går du in i det, och du somnar, och du kommer inte att veta i vilken verklighet du är inne i. Du tror du är i ditt verkliga liv. Emellertid, de har redan sagt, därför att, de flesta människor inte använder mer än 10 procent eller så av sin hjärn kapacitet, de kunde använda resten av det, till att programmera dig, och du kunde bli en robot under dagen, och aldrig veta vad du gör.

Tamurile: Många människor är. Jag har sett bankpersonal, med en glasartad blick i deras ansikten, därför att de kan inte mera addera, om deras datorer inte fungerar. De vet inte tillräckligt för att kunna, addera två check summor ihop, för att ge dig total summan.

Alan: Allt detta är här, och igen, detta är inte liksom en konspiration som sådan. En lång, lång tid sedan, H.G. Wells, skrev en bok, där det finns ett kapitel som heter "The Open Conspiracy" ( = Den öppna konspirationen), och han sade för dem som vill ställa frågor, han sade, alla våra planer är där ute i det fria. De har alla blivit publicerade. Det är bara det att ingen vill läsa, denna speciella typ av böcker, därför att de är tråkiga och torra. Det finns ingen intrig, ingen sex och våld, och så vidare, men eliten själva och varje generation av dem har läst dessa specifika böcker. Aldous Huxley gjorde detta uttalande, han säger: "och det ser ut för mig, perfekt i korten, att det kommer att bli inom nästa generation eller så, en pharmakologisk metod för att göra människor, så att de kommer att älska sitt slaveri, och skapa en form av smärtfritt koncentrations läger, för hela samhällen, så att folk kommer, de facto att få sina friheter fråntagna, men kommer hellre att njuta av det, därför att de kommer att bli distraherade, från all vilja göra motstånd, genom propaganda, hjärntvätt eller, hjärntvätt förstärkt med farmakologiska metoder."

Detta är endast ett citat, från en av spelarna, som hjälpte till med arbetet på Tavistock, beträffande denna mass psykologiska programmering, som redan har varit så effektiv med de flesta människorna.

Tamurile: Därför att de villigt promenerar in i det. De ser faktiskt inte hotet, och om du presenterar den negativa aspekten av det, kommer de helt enkelt att vända bort blicken, och i slutändan vara agnostisk mot budbäraren.

Alan: Ja, de kommer att göra det.

Tamurile: Vilket är även mera förbryllande för mig är att - ja, jag är i Toronto nu. Så, dessa övervaknings kamera installationer pågår medan vi pratar, som går i en refräng likt detta, om jag inte misstar mig, 10.000 kameror kommer att bli installerade genom hela staden, som kommer att övervaka allas rörelser. Naturligtvis, på premisser av att detta är för din egen säkerhet, och att vi släpar efter, därför att så många andra urbana miljöer (=stads miljöer), redan har genomfört detta, så låt oss genomföra programmet, som sagt, som ger allt större orsak, att jag har varje orsak att flytta bort, så fort som vi möjligen kan göra aggangemang att göra så.

Sedan har du denna taser (taser = Elektrisk pistol) händelse, där du har denna stackars Polska man, väntandes på en flygplats, väntandes i 10 timmar, oförmögen att prata engelska, och polisen - uppenbarligen, det har varit på video, så den har cirkulerat, och nivån på grymhet, och i det närmaste sadistiskt behag, i att elektrifiera denna man, massor av gånger, när en gång är fult tillräckligt för att besegra vem som helst. Det var absolut skräckinjagande, och detta är så perverst. Jag måste berätta åt dig, jag måste dela detta med dig, det fanns en artikel i "Maclean's" Magasin i oktober, som absolut golvade mig, och det var en liten reklamtext, nere på sidan, som gjorde reklam för ett företag som tillverkade, små mjuka leksaker, i form av bakterier - syphilis var en. De skapar plysch leksaker, som representerar bakterier, som har skapat epidemier, farsoter, och har dödat stora mängder människor, i det förgångna, och de faktiskt säljer dessa leksaker, på marknaden, för barn. Vad mera behöver bli sagt, än detta, om de säljer detta, för att vända syphilis till något varmt och mjukt, som du kan krama upp dig bredvid i sängen, medan du sjunger vaggvisor åt dina barn. Jag kan inte se hur detta kunde vara annat än psykotiskt.

Alan: Det är psykotiskt, och ändå, har vi levt igenom detta för en lång tid, denna nergradering av samhället och naturlig moral. De har alltid pratat om att föra in en ny värld, eller ett annorlunda samhälle, du måste förstöra totalt allt som var gammalt. De höga samhällena använde Masoniska byggnads termer, och de berättar dig det, att bygga en ny katedral, medan du bygger den, tar du också ner strukturen av det gamla. Med andra ord, för at göra utrymme för det som är nytt, du måste förinta det som var; och det är det de gör. De förintar allting, alla dessa byggnads block, som gav dig vänlighet, och anständighet, och alla dessa värden som höll den gamla formen av samhälle ihop, och fick det att fungera, för att föra in ett nytt totalitärt samhälle, där du helt engelt gör det du blir tillsagd att göra. Du måste förstöra alla dessa saker som har att göra med naturlig tvåsamhet och känslor, och föra in det groteska och makabra, och det är exakt det de gör.

Tamurile: Finns det något sätt - tror du det är möjligt - det finns ett tal bandat, om denna tanke beträffande kritisk massa, där om de av oss som är vakna, kunde möjligtvis på något sätt, sätta ihop, antingen med hjälp av internet, eller vilketsomhelst medel som vi har till vårt förfogande, för att försöka samarbeta i ett enhetligt försök, därför att individer, mycket liksom du själv, all denna ansträngning som du lägger in, det berör helt säkert väldigt många människor, men det är till ett högt pris, för dig som person, så långt som de uppoffringar du gör, och sätter hela ditt liv på sparlåga. Jag vet att du är villig att göra det, men det måste finnas ett sätt, som vi kan kollektivt samlas, på samma sätt, att om dessa agendor har blivit gjorda på ett sätt som du helt säkert inte kan göra som en individ. Det måste finnas någon slags samarbete, beträffande eliten, för att komma ihop, och arbeta för en vettig plan. Emedan de har uppenbart obegränsade resurser, för att bringa detta upp på en global skala. Finns det något sätt vi kan - finns det någon möjlighet till att denna kritiska massa kan skapas här, ok, vi kanske inte kommer att erhålla 80% av befolkningen, i samklang med vad vi säger, men finns där ett sätt, att ens få tillräckligt med folk, att omintegöra eller åtminstone stänga ner dessa planer, som är rätt så påtaglig? Som du säger, de är öppna, ute i det fria, och föraktet är rätt så skamlöst uppenbart. De tänker att vi är sådana dumma får, att du behöver inte ens gömma fakta mera, Finns det något sätt, att det finns ett antal männniskor som vi kan samla ihop, för att kunna åtminstone stänga ner det, eller "sätta en skiftnyckel i maskineriet", för att säga så?

Alan: Det fordras mycket starka människor, för att kommunicera till andra starka människor, och lämna bort alla de andra indoktrinerade skiljaktigheterna de har mellan sig; och det är problemet, alltid med aktivism. Aktivism är mycket enkelt att krossa, av eliten, som kommer att föra fram dessa spörsmål, som är emotionella samtalsämnen, och få dem alla att bekämpa varandra.

Tamurile: Exakt. Dela och erövra. (på svenska säger vi = söndra och härska).

Alan: Det fordras starka individer för att överkomma det, och inte hamna på sidospår, därför att detta är mer än, alla de andra små kära sakerna, som vi har hållit oss till i det förgågna. Detta är ett krig mot allt. Allting är målet. Det är inte bitar av världen. Det är allting i världen, på världen. Det är alla vi, och vi måste inse det, och vi måste konfrontera dessa individer, som har placerats ut i fronten, som front människor, front folk, män och kvinnor, som antagligtvis är ämnade till att guida oss. Vi måste konfrontera dem, och kräva svar, för första gången.Vi måste efterfråga vilka de är, för att veta vilka de är, om de kommer att stifta lagar som påverkar oss alla, vi måste finna ut vilka dessa människor är, och vilka sammanslutningar de tillhör. Vilka stiftelser finansierar dem? Vilka deras affärs intressen är? Är de med i dessa speciella spel, som bringar falsk eller förfalskad realitet, in i medvetandet på de unga? Har de svurit trohet till speciella globala agendor? Vi måste ha alla deras liv upp på bordet, ut i det fria, därför att vi ger dem makten, att introducera lagar, som kommer att kasta alla oss i fängelset, eller, ännu värre, ett film scenario som "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (= Gökboet, film av Milos Forman, från 1975). Vi måste sluta upp med att ge bort vår makt, så enkelt, till dessa skitstövlar, som placerats där ute.

Professor Carroll Quigley, kom ihåg, i hans bok "Tragedy & Hope", och han var inte enbart en professor på ett universitet. Han var också en rådgivare till topp människor, i statliga departement och USA regeringar. De kallade på honom många gånger, för att hålla tal åt dem. Han valde Rhode Scholars (=Rhode stipendiater, studerande) för världs regering och, igen, vi måste förstå vad världs regering är. Det är ingen trevlig diffus FN blå, typ av scenario för uträckning av choklad i krigs härjade länder. Dessa karaktärer är krigsmakare. De har ett krig på världen. Detta är vad FN grudades för att göra. Igen, H.G. Wells och andra, som hjälpte till att forma och föra fram Nationernas Förbund, gjorde det rätt så klart, att en dag skulle de bli regenter, inte en regering som är ansvarig till folket, men de skulle leda världen. Det var deras jobb, på ett vetenskaplig sätt.

Vi måste förstå det som Caroll Quigly sade, han sade, "vi föder alltid upp och plockar, och placerar alla parti ledare, och det har vi gjort i 60 år", och detta var skrivet på 1960-talet. Han sade, "det finns en parallell regering", och han pratade om the Royal Institute for International Affairs, varje Brittiskt Samväldes land, har sitt egna departement i det. Även det Canadensiska Institute for International Affairs och Australien har Australiska Institutet. För icke samväldes länder, har de, the Council on Foreign Relations. Nu, vi har redan sett dem, så, dessa är den parallella regeringen. Detta är en parallell regering som är ofjättrad av folks röster. De har inte valts in av folket. De placerar sina medlemmar in och ut ur politiken. Dessa som är borta från politiken och gör sitt fotarbete, de stora förflyttarna och skakarna, är killar som Maurice Strong, som kallas "teknokrater", de har givits verklig makt, och de utövar det. De gör en massa tungt spel, och de får det som de vill. Margaret Tatcher backade upp det i Massey Hall i Toronto, när hon gav sitt tal, på the New World Order, tillbaka på tidigt 1990-tal. Hon sade, "vi är en parallell regering, icke ansvariga inför folket", och så vi har detta system som en ångvält rullande fram, och de bringar in det genom terror. Det är ett krig av terror på folket av denna planet. Detta är hur de introducerar det. Det har ingenting att göra med Mellan Östern, som vi kan väl se, och det är till att ge ID-handlingar, för en 24 timmars övervakning, varje individ, på hela planeten till slut. Detta är dess mål att veta, vad du gör varje minut av din dag. Detta är vad det hela handlar om, därför att de kan inte ha ett totalitärt system, om de inte har, total information på varje individ 24 timmar per dag. Det är det enda sättet de kan hantera det.

Tamurile: Är inte detta höjden av paranoja, om de är så rädda för oss som population enmasse, så till en viss grad, på ett bakvänt sätt, att det är i det närmaste identifierat att vi har makt att göra någonting, om de känner att de måste gå så långt, för att underkuva oss och göra oss neutrala, då kollektivt, kan vi göra någonting, för att omintetgöra deras försök.

Alan: Ja, absolut. Igen, det är den slumpmässiga individen som förstår, vad som händer, och som har förmågan, och kanske, medlen att kommunicera till allmänheten att det är deras problem. Bulken av folket har aldrig oroat eliten, någonsin. Bertrand Russel skrev om det. Han sade, " inom en nära framtid under sällsynta tillfällen, när någon kommer upp från folkmassorna, och visar begåvning och intellekt, skall vi rekrytera dem, in i vårt sällskap, det högre sällskapet." Detta följer Platons modell i boken "The Republic", de övervakande klasserna skulle sy in dig om du hade kvaliteer, förmågor, på villkor att du skulle lämna alla dina gamla bekantskaper och familj bakom dig, i de "lägre klasserna", men om du inte går med på att spela boll med dem, på grund av de förmågor du hade, kunde du bli en potentiell revolutionär, och de måste döda dig. Detta är vad han sade.

Tamurile: Oh, och de har helt säkert gjort detta. Historien är ett omfattande bevis på att de kunde absolut tillgripa detta - ja, ett bra exempel. Nu, vad är din åsikt om vad framtiden har i sitt sköte, beträffande var Pakistan befinner sig i nu, beträffande som ett direkt resultat av detta mord en vecka före valet?

Alan: Ja, det är inte förvånande, jag är säker på att även alla dessa involverade och Bhutto hon själv. Jag menar de alla, visste att det var på kommande. De visste att CIA hade strött agenter runt om i hela landet. Det fanns en general, som avgick några månader sedan, medgivandes, att de flesta av dessa lönecheckar kom från CIA, och så vadhelst du ser på i världen, finner du att CIA är där, de är överallt i dessa länder. De har varit genom Latin Amerika i 50 år, skapat konflikter, och det har varit på samma sätt genom hela planeten. Du kan slå vad om din sista dollar, vemsomhelst som kommer in och ersätter dem, kommer att vara en annan lyd regim, vald av CIA, just så, som dom gjorde i Irak.

Tamurile: Jag bara undrar, om det finns något sätt, på vilket vi kunde starta ett parallelt system, som är vårt eget, där vi hade ett alternativt utbildnings system. Se, jag var rätt så beredd på att ta min son ut ur skolan, om de insisterade på att vaccinationerna mot meningitis (= hjärnhinneinflammation) var obligatoriska. Jag helt enkelt sade åt honom, du stannar hemma idag, därför att du skall inte ha några vaccinationer, slut på historien, så jag kunde bry mig mindre huruvida han, tog examen från, high school därför att, så långt det berodde på mig, baserat på vad jag observerat över de senaste 25 åren, det är fullkomligt irrelevant. Det var designat till att skapa fabriks arbetare, och det är mentaliteten som du har, för att bekräfta, och de måste stå i kö, och hålla blicken riktad mot golvet, hålla käft, och göra som du blir tillsagd. Där finns denna aspekt till det, som är finslipningen för slavarna. Så för mig har det ingen betydelse att han verkligen tar examen med högsta betyg. Jag är mera bekymrad om varifrån jag skall ta honom från den punkten vidare, och vad jag kan göra både som individ, och genom podcast, för att skapa någonting som kunde liknas vid en trygg och säker och stabil framtid, beträffande våra barn.

Alan: Det är kanske möjligt. Jag menar, det finns ingen tvekan om det, åtminstone hemundervisning, det är impopulärt - vadsomhelst som är populärt, jag forsätter och säga åt folk, vadsomhelst som är pooulärt, är vad de vill, så, för att vara individuell, måste du vara impopulär hos folket. Detta är på ett enkelt sätt hur det fungerar, och även om värdena du driver, är för överlevnad, och vissa kunde kanske säga att det är gammalmodiga värdegrunder, därför att de är alla nya och trendiga, och folket ifrågasätter verkligen aldrig, varifrån deras värderingar kommer ifrån. De helt enkelt anammar dem. Emellertid, hem undervisning är definitivt långt före denna sociala indoktrination, som de erhåller i skolan, och grupptänke metoden de erhåller i skolan, var de blir undervisade, till att mobba de som inte håller med, och går in i konsensus omröstningar i klassrummet på vissa speciella ämnen.

Du tillåts inte vara en individ, och även Förenta Staterna har sagt det i sin egen läroplan, att kriget är på individen. Om du är en individ då är du en farlig person. De vill ha dessa förutsägbara massor, och olyckligtvis de flesta anpassar sig till den standarden för att ta sig vidare. Igen, gåendes tillbaka till de större spelarna, som publicerade, kanske mer av agendan under en tid, när de visste att väldigt få människor skulle läsa deras böcker, förutom de som är involverade i agendan.

Vi hade Russell, grundandes experimentella skolor på det tidiga 1920-talet, med ett Kungligt Privilegiebrev, för att göra så, så det var en Kunglig order. Det var han som faktiskt kom upp med ide'n, med att introducera branträdgårdar (daghem, lekskola), för att fånga barnet tidigt, för att indoktrinera de unga i vad de kallade "en vetenskaplig indoktrinering", så att när de gick hem, all information från föräldrarna skulle ratas av barnet. Det skulle inte nå barnet, och han sade "detta kommer att försäkra att dessa barn kommer inte att bli kontaminerade av antika värderingar och värde system".

De har varit mycket framgångsrika med detta, och som jag säger, allmänheten accepterar allting, genom i det närmaste som genom osmos från televisionen, som är det mäktigaste verktyget någonsin skapat för propaganda, och de ifrågasätter inte. De ifrågasätter inte saker. De ser runt dem, och om alla andra går i en specifik riktnig, följer de blint. Detta är hur de bedömmer sin egen mentala hälsa, om de gör som alla andra gör, och du kan garantera att alla andra gör exakt som de har blivit konditionerade att göra.

Du måste gå en annan väg, och vi måste vädja till den lilla bit - se, vi har en dehumaniserad kultur, och du måste vädja, till den lilla del som ännu är mänsklig inom folk, och försöka att återtända det, och berätta åt dem att er egen överlevnadsförmåga beror på att hjälpa andra till att överleva. Detta är hur du tar dig igenom enorma katastrofer, till exempel, eller stora förändringar. Du kan inte göra det, när ni alla är isolerade, och du finner genom alla olika rörelser som har skapats över de senaste hundra åren, och de var alla skapade och befrämjade från toppen neråt. Kulturen tillåts inte komma från gräsrötterna. Det är från toppen neråt, och det innefattar alla protestgrupper också.

Tamurile: Oh, helt klart. De har folk planterade i detta, för att agera som spioner, och sabotera, om det byggs upp något momentum. Jag har sannerligen varit ett förstahands vittne till detta.

Alan: Därför måste du inse' att du måste nå folk, som jag säger, lägga åt sidan alla deras små menings skiljaktigheter eller även stora känslomässiga saker, teman, som verkligen har blivit matade in i dem alla, vad de tänker är den nya moralen, och påpeka åt dem, att de ger upp den enda sak som vi alla har - och det är förmågan att tänka självständigt. Världen som kommer att bli, kommer att vara en värld där allt tänkande har gjorts för dig. Detta är vad Arthur Koestler sade, och det har nu blivit medgivet att Koestler, som skrev alla romaner och icke-skönlitterära verk också, jobbade för MI5 och MI6 för att göra så. Inser du att de nu medger - det är något som jag har sagt i åratal och åratal - att de största romanförfattarna och även vissa poeter, för att inte tänka på en stor del av musik industrin, hela kulturen för de senaste hundra åren var dirigerad och befrämjad. Även vad vi trodde var nihilistisk konst, från folk som gjorde revolution på sitt eget sätt. Dessa karaktärer var alla betalda av the British Secret Service som blomstrade ut i OSS och sedan MI6 i samarbete med CIA i USA. Även vad folk trodde var vänster protest grupper i USA, och var kallade kommunister, var faktiskt ledda och finansierade av CIA. Detta är nu avklassificerat.

Tamurile: Jag betvivlar inte detta en sekund. Det verkar helt vettigt. Vad somhelst som dundrar av oenighet, kan du vara säker på att de är bakom det. Det är samma princip. De har polariserat - lärarna har sina händer bundna. De kan inte göra någonting. De kan inte diciplinera barnen, som leder till en hel karusell av attityder, som i att jag inte behöver svara för mina handlingar. Där finns inga konsekvenser. Det finns ingen bestraffning, så dessa som har en benägenhet mot att vara de kriminella, är de som hålls up som roll modeller, därför att de, kan komma undan med mord, bokstavligen, som minderåriga, promenerar bort från hela saken, och sedan stolt trippande omkring bärande det som ett emblem. "Tja, jag dödade min första kille, vid en ålder av 13", så vilken slags värdesystem kunde du möjligtvis arbeta för?

Jag vet när jag växte up, föräldrarna och lärarna arbetade hand i hand, så om du gjorde någonting fel i skolan, du kan vara säker på att du får dubbla dosen av det hemma, så att du korrigerades två gånger. Nu, är alla rädda, både hemma och i skolan att säga något, när det kommer till att korrigera ett barns uppförande, så även om du ville eller kände dig tvingad att säga något, skulle du inte veta om du har en förälder ner i halsen på dig, eller om barnet vände om och anmälde dig till Children's Aid (=Barnens Hjälp) , för mental smädelse. Det finns alla typer av skrattretande absurda saker där ute, som även lärarna är tvingade att berätta studenterna, så långt som utegångsförbud, och den typen av saker, så meddelandena är blandade. Barnen är förvirrade. De har inget roder, där det inte finns någon logik eller stabilitet för dem.

Alan: Nej, de gör de inte, och igen detta är en fantastisk teknik, därför att dessa är vetenskaper, som har varit väl förstådda, för en lång, lång tid. Vetenskapen är att, när du tränar allmänheten eller en generation, att det finns inga regler, inåtvänt, när de är unga speciellt, och varje tyrann i historien har kännt till detta, därför att, det finns inga regler, de unga söker efter regler. De faktiskt söker efter dem. Vi ser detta i Sovjet systemet, var de skapade det Unga Kommunistpartiet, och de hade verkligen separerat psykologiskt en generation från den nästa, från de unga växandes upp där, och de unga hoppade in i det unga kommunist partiet, och de erhöll sina små uniformer och så vidare. De fick sina små brigader formade. De gjorde samma sak i Storbritannien, med arme' kadetter, och all denna typ av saker också. De blomstrade. Hitler gjorde samma sak. Han hade ungdomsrörelsen. Han gav dem uniformer, tog dem till landsbygds marcher och camping. The Boy's Brigade gjorde samma sak.

Unga människor utan regler, kommer faktiskt att söka folk som kan ge dem regler. Detta är vad de alltid vetat på toppen. Vad du kan träna dem i, är att förakta sina egna föräldrar, och du ger dem en alternativ familj. Detta, varför denna röra i en massa av de svarta områdena i USA, med ensamföräldrar och så vidare, och inga fäder omkring. Unga killar söker en manlig figur, grupp ledaren, substitutet för en förälder, och han erhåller gäng ledaren. Han är killen med makt, och det är honom han härmar. Detta är väl förstått. När folk verkligen tror, att det som gäller är, gör som du vill, det finns inga regler, skapar du en värld där staten då kommer att bli mästaren, och det är exakt vad regeringar har jagat i århundraden. De sade ofta, i många av sina skrifter, många av deras topp medarbetare har skrivit om detta. Systemet de vill skapa, är där någon i regeringen, kan prata direkt ner till lilla gamla dig på gatan, och det kommer inte att finnas någon runt omkring. Ingen vän, ingen familj, ingenting, för att stå upp, eller vara bredvid dig, eller stå upp för dig, och detta kommer att vara total kontroll över individen. Därför, genom att befrämja det som du tror är frihet och inga regler av någonsomhelst typ, och separationen blir en faktor, sedan kommer det inte att vara någon som står bredvid dig, medan regeringen dikterar direkt till dig, just precis som George Orwell i "1984" när televisionen, tvåvägs kommunicerande skärmen, kallade ut hans nummer, och säger, "ja, ja, du Smith," och det fanns ingen runt omkring honom, som stod upp för honom. Detta är total makt över individen.

Tamurile: Sannerligen. Och sedan har du individer som är egagerade i att spionera på varandra, så, som motsats till att du har grannskaps bevakning, där alla ser ut på barnen i grannskapet, nu har du folk som kollar, på vad alla andra håller på med, och anger dem.

Alan: Det är helt uppmuntrat, och igen ett spion samhälle, och igen det hände i Sovjet Unionen. I Sovjet Unionen, som var ett slags laboratorium i många aspekter, regeringen i sig själv, eller KGB kunde sätta upp incidenter på gatan, där du kanske kunde se att någon gjorde något som du tänkte är något orätt, och du ville verkligen inte bli inblandad, och sedan tänker du, ja, kanske är jag under kameraövervakning. Det är bäst jag rapporterar, ifall att, jag är sedd av en övervakningskamera och vittne till detta, och så, du rapporterar det hela. Nu, ifall att du inte gick och rapporterade det, kommer de till dig, och säger, varför anmälde du inte detta? Vi vet att du passerade denna incident, detta klockslag, denna dag, et cetera, et cetera. Det skapade en känsla av rädsla, om du inte rapporterade detta till regeringen, tills en känsla av paranoia hade skapats, och folk rapporterade allting. Vadsomhelst misstänksamt, vadsomhelst konstigt, en kille med en dags skägg stubb på sin kind, var tillräckligt för att få honom arresterad, och detta hur dumt och bissart det blir, och detta är vad de förespråkar.

Tamurile: Oh ja. Igen, jag kan tala om det personligen, då min mamma växte upp i en kommunistisk regim, och hon berättade en rolig historia på jobbet, och hon blev anmäld. Det var en vits, men för att den handlade om en viss speciell kategori av människor i en provins, som de gjorde narr av, för att vara generellt långsamma och lata, hon sotade med att sitta i fängelse, i en dag för detta. Och ingenting har verkligen förändrats. Så, ja, så högst garanterat, så ligger det till, och "Mc Carthyismen" är - därför att jag har jobbat inom film business, jag känner folk som har levt igenom Mc Carty system med denna slags paranoia.

Det finns en otrolig film. Jag vet inte om du sett den. Den kom ut förra året, "Other Peoples Lives" (= Andra människors liv), det är en tysk film, och den baserades på en speciell - jag är säker på att det var en skönlitterär sak, men helt säkert talade till en tid, då Berlin situationen var akut, så långt som öst mot Väst Tyskland, och det faktumet att en kille måste spionera på en författare, för att avgöra huruvida han kommer att, publicera propaganda som kunde omkullkasta staten. Den är väl värd att se, därför att jag tror, att det korrekt poträtterade det, och jag var i Berlin för tre år sedan, och efterdyningarna av kriget är ännu - de är fortfarande märkbara i omgivningarna.

Nivån av skuld som folk bär omkring, med sig, och faktumet att även muren är borta, kommer det att ta minst två generationer för att tankemönstren skall ändras, därför att, sättet på vilket folk uppfostrades i Väst gentemot Öst Tyskland, är så djupt ingraverat i psyket, så det fodras mera än bara rent fysiskt riva muren. Jag kan garantera åt dig att, efter att ha pratat med folk därborta, att de har det inget bättre nu, som ett resultat av att muren kom ner. Om någonting, de känner mycket av som om att de har ingen kontroll över sina liv, och där finns ännu mycket mindre stabilitet, i termer av arbetstillfällen, möjligheter och anställningstrygghet. Alla dessa saker har just - de har skapat en komplett röra, mycket så som jag skulle anta om det forna Sovjet Unionen genomgår nu, där du har några skurk baroner, som har manipulerat olje handeln där, och har grupperar sina fickor åt vänster, höger och center, och resten av världen är lämnad att klara sig själva, och unga kvinnor prostituerar sig, därför att de har ingen annan resurs.

Alan: Det är en röra där. Det är fruktansvärt, det som händer, och det är helt sant. Samma sak i alla andra Soviet Blocks länderna, där alla dessa äktenskaps förmedlingar, kommit till för utlandet, och som du säger, de i det närmaste säljer ut unga kvinnor.

Tamurile: Det är vit slavhandel. Jag kan inte sockra det och kalla det någonting annat. Detta är exakt vad det är. De säljer sina kroppar därför att de ser ingen framtid i att göra någonting annat.

Alan: Detta är helt förstått, och det har blivit frambragt, och se, vi även lever i en värld där systemet vi lever i, är ett psykopat styrt system, och det är en hård nöt för folk att hantera. Ett system som är baserat på konkurrens, som är - jag menar, när jag gick genom skolan, allting var tävling, konkurrens, konkurrens, konkurrens. Vi blir undervisade i att tävla, så att du går in i arbetslivet, och konkurrerar också, och endast få människor kan nå toppen av pyramiden. Det betyder att det finns en enorm mängd av tegelstenar där under dig, som inte kommer att lyckas, det är ett vinst system. Ett vinst motiverat system, där framgång definieras som att ha så många nollor bakom siffrorna som möjligt, vid slutet av månaden, på bekostnad av andra, och de som tar upp sig dit, dyrkas i det närmaste av folket nedanför. Det är ett motbjudande system. Det är inte ett humant system vi lever i.

Tamurile: Det är helt enkelt ofattbart för min tankevärld, kommersialismen bakom allting, och även Julen. För oss handlar Julen om, familje sammankomst, och folk delar med sig av ett helt års erfarenhet, och alla sitter runt bordet tillsammans, och äter ett fint mål mat, och njuter av varandras sällskap. Det är Julen, eller kanske att som volontär göra något för folk, som kämpar om en existens i överlevnadsläge, och som måste gå till härbärgen och till soppkök, för att säkerställa att de har tillräckligt mat, och de arbetar faktiskt. Det är inte så att de är hemlösa. De tjänar pengar, men det är inte tillräckligt, för att klara sig i Toronto.

Alan: Detta händer i en massa städer nu, men det är problemet. Vi lever i ett system - -

Tamurile: Det är från hand till mun.

Alan: Ja, och de som är verkligt psykopatiska - nu, en psykopat, kom ihåg, har inget samvete om hur de tar sig till toppen, och därför är de nästan säkert garanterade, om de har en bit av slughet och intellekt för att nå toppen, och så hamnar de där tillslut på toppen. De gjorde avslöjanden, så långt tillbaka som på 1970-talet, när psykiatrin vände sina blickar, på den psykopatiska naturen. Före detta, hade de alltid sökt gatuplans psykopater, killen som är gatusmart, och vadhelst du vill ha, kan han sälja det åt dig, han är skicklig på bondfångeri. Emellertid, de tänkte aldrig på att se över detta, på de mera intelligenta människorna, och de som är födda in i familjer, med en del makt, och hör och häpna, de fann att, alla dessa på toppen hade dessa psykopatiska drag. Aristokrat familjer, deras arvingar till stora fastigheter och stora företag, och så vidare, hade dessa specifika drag av psykopati.

Tamurile: Helt säkert med en dos av inavel - jag menar finns det faktiskt en gen karta, en karta där du kunde se kromosomiska avvikelser?

Alan: Ja, jag är säker på det. Detta har varit kännt långt före de kom upp med det, åtminstone när Watson (= Watson och Crick beträffande DNA) berättade åt oss om dubbelspiralen och så vidare. Långt före det. Jag menar Platon pratade om förmågan, som de redan hade experimenterat på, långt före hans dagar, de facto, att de kunde avla in egenskaper, fysiska och mentala, in eller bort från människor, på samma sätt som de kunde avla djur.

Tamurile: Ja, med hästar och hundar, ja.

Alan: Om du vill ha härskare, till exempel, du vill att de har en viss mängd av intellekt, men du vill också att de har, förmågan att vara extremt brutala när så fordras, så du kan avla bort den del av hjärnan som ger dig, normal empati för andra. De kan avla bort, och så, vi har verkligen ett psykopatiskt system med inavlade. Studier har gjorts, även i före detta Sovjet blocket, studier gjordes av människor som var massivt förföljda där för att de gjorde det, därför att de insåg, att en massa av ledarna de hade, som tog sig till toppen i det Sovjetiska systemet, var identiska till personligheten, till topp ledarna i USA och Stor Britannien och på andra ställen.

Tamurile: Samma blåkopia.

Alan: Samma blåkopia och samma MO (=Modus Operandi - Tillvägagångssätt) och samma karaktär. Mycket trevliga för din blick, alltid, som topp försäljare, men extremt brutala, när det kommer till deras egen överlevnad, på bekostnad av andras. De har inga problem med att sova på nätterna, efter att ha förstört folks liv, eller även startat krig, och planlagt dem i förväg. De har inga problem med skuldkänslor, överhuvudtaget.

Tamurile: Så det borde vara någon slags obligatorisk DNA testning, för vem som helst som, söker för att tjäna allmänheten, från ett ledarskaps synpunkt. Det skulle vara det första och viktigaste vad folk borde gå igenom, som vill marknadsföra sig själv till den politiska arenan.

Alan: Vad de vill göra på toppen, det har redan publicerats, de vill att alla av oss, och de har gjort det på de flesta av oss. De har redan fått vårt Geno'm projekt igång. De har ditt DNA någonstans i någon blodbank, om du någonsin har givit ett blodprov, och de gör det faktiskt, naturligtvis med alla nyfödda barn, och de vill göra obligatoriska psykologiska utvärderingar, i denna Brave New World (=Modiga Nya Värld) på årlig basis, med varje medborgare i alla åldrar, och jag säger vi borde göra det motsatta.

Tamurile: Exakt, verkligen.

Alan: Vi borde omvända detta, och säkerställa att endast de som vill ha makt över andra, går igenom alla dessa tester och utvärderingar, et cetera. Jag tror också, att varje barn i skolan borde få undervisning, om dessa mycket enkla tekniker för att förstå, vad en psykopat är, så de kan känna igen dem.

Tamurile: Jag hört det från en pålitlig auktoritet inom statsförvaltningen, att det finns socialbidragsutbetalnings checkar som studsar nu. (= Bouncing checks = Checkar som inte kan utbetalas på banken då utgivaren inte har tillräckligt med pengar, i detta fall socialkontoret). Är detta ett tecken på, att det finns en acceleration i försöken att kollapsa hela det Amerikanska ekonomiska systemet nu?

Alan: USA måste gå igenom en period av kaos, och jag har även sagt det för åratal sedan. Jag sade detta, därför att, jag i det närmaste visste, tekniken och formeln, det medan USA avslutar sitt jobb med att bringa in sitt globala system i Mellan Östern och på andra ställen, de drar bort mattan under sina fötter på hemmaplan, och USA måste dras ner och fusioneras in i systemet, som USA hjälpte till med att skapa och befrämja. Det är vad som kommer att hända, så du kommer att få se varierande typer av kriser. Ytterst, kom ihåg, de kommer att göra sig av med privata anställningar. Det var på korten, så långt tillbaka som på 1920-talet, när Russell och andra skrev om det. Han sade, tillslut kommer staten ( han menade världs staten) att bevilja krediter till alla, i början av varje vecka, som kommer att dyka upp på ditt bank konto.

Det kommer inte att finnas någon privat egendom. Det är en annan sak som folk inte inser, att de med den största privata egendomen, stora fastigheter, kommer att fortgå för alltid, därför att det är inte i deras namn. Det är allt i stora stiftelser, och det är sättet som Platon föreslog, att de skall göra det på. Men för resten av allmänheten, privat egendom kommer att elimineras antingen via beskattning, och de använder också regelverk från FN, som har att göra med byggnads koder. Om du lever under byggnadskoder, som fortsättningsvis fördyras och går upp och upp och upp, de helt enkelt bötfäller dig och taxerar dig dagligen, tills du måste lämna gården, och du måste flytta till bostads området (på engelska = habitat area, ett speciellt bostadsområde för allmänheten), där det kommer att finnas endast hyreslägenheter, ägda av kommunen, och ingen privat transportation av något slag, därför är du beroende. Du är med-beroende, detta ord "med-beroende", för hela din existens på staten. Det betyder mat, allting, hyra, pengar, och så vidare, så ger de ut krediter, så och så mycket kredit i början av varje vecka.

Du kommer att vara oförmögen att spara på krediterna, så du måste spendera dem alla, och det kommer att användas som en form av social bestraffning. Om du skapar "problem", kommer de att helt enkelt hålla inne med dina pengar, och får dig att lida tills du lyder. Allt detta har det skrivits om, och diskuterats, på de högre nivåerna, och jag såg detta i Storbritannien tillbaka på 1970-talet, när fusioneringarna gradvis pågick, jag kunde se dem fusionera för en intgration in i det förenade Europa med meter systemet, decimaliceringen av valutan, och allt det andra av det. Jag såg att arbetet togs bort, därför att de hade medgivit till allmänheten, vid den tiden, att vid slutet av andra världskriget, skrev de under alla överenskommelser, för att Storbritannien skulle bli de-industrialiserat. Det är bara det att de skulle inte berätta det för allmänheten. Allt de skulle bli kvar med var internationella företag, och så förföljde de ägare till små företag, våldsamt, genom 1960-talet, intensivare på 1970 och 1980-talet, tills de flesta av dem gick under, och de sökte jobb hos stora multinationella företag.

Alla jag känner som hade eget företag, arbetar nu för de företag som tog över, och det har att göra med det nya feodala systemet, som Quigley pratade om, där de nya högsta cheferna, de feodala Över Lorderna kommer att vara VD:arnas överhuvuden i internationella företag. De gör samma sak i Canada och Förenta Staterna. Det tar tre fjärdedelar av din dag, att ta dig igenom allt pappersarbete, som du måste göra för att hålla staten glad och nöjd, och de fortgående lägger på mera, hela tiden, om du anställt dig själv. Tillslut, kommer det inte att finnas någon egenanställning (=Privata företagare) överhuvudtaget, och när väl det är gjort, då inför de det nya monetära systemet.

Det nya ID kortet (ID = Identites Kort) som kommer ut här inom en vecka eller så, det är samma som i Storbritannien. De publicerade det i tidningarna i Storbritannien, att detta kort, har kapaciteten att bli ditt enda bank kort också, så all din data kommer att gå genom detta enda kort, och det är endast en enkel sak att förändra det, från vad vi tänker om pengar, förtillfället, till den nästa formen av pengar, som är krediter, utgivna, av staten. Emellertid, för att få oss till detta skede, måste de ge oss kris efter kris, så att det kommer att förefalla hyffsat logiskt, för allmänheten, vilkasomhelst beslut som görs på toppen, för att förverkliga detta.

Tamurile: Även, dessa fastighetslån som nu blir uppsagda i Förenta Staterna, överallt har folk fått sina hem utmätta. Jag gissar att det skulle vara, en del och omslagspappret för den planen.

Alan: Det är det. Det är det, och det började, så långt tillbaka som den Stora Depressionen, när folk som var jordbruks fastighetsägare, och så vidare, fick sina marker fråntagna från dem, konfiskerade av staten och bankerna, när pengarna slutade flöda. Det är rätt så enkelt att få folk konkursmässiga, när du är så beroende på deras penning system.

Tamurile: Absolut. Och jag har just nyligen intervjuat, en fantastisk gentleman, som heter Ralph Ring som jobbade med en kille som hette Otis Carr, på alternativa energikällor, och annorlunda metoder, icke elektriska, som de demonstrerade, och bevisade som möjliga. FBI konfiskerade allting, och detta var på 1950-talet, och de sade, "Du är ett hot mot vårt monetära system. Du måste stoppa och upphöra. Vi tar allt detta, och om du försöker, att göra något av detta, något mera, kommer vi att göra vadhelst vi måste göra för att stoppa dig."

Alan: Det kallas "marknads förtryck". Ide'n i detta system, därför att det är inte - där är systemet de projiserar till dig, för att få dig att tro på det, när du tänker att allting fungerar på det sätt som det presenteras åt dig, och sedan finns det ett verkligt system, som är motsatsen, ett totalt kontrollerat system. De kommer inte att tillåta folk, att ha självständiga, möjligheter av överlevnad, av någonsomhelst form, utanför deras monetära eller energi system. Det kommer att vara ett komplett tabu.

Tamurile: Har du någonting, ifrågan om en tidslinje synpunkt, Alan, var finns den avgörande vändpunkten i denna agenda, vad beträffar framtiden? Vi är nu i 2008. Där finns all denna hysteri om 2012, och Armageddon och de apokalyptiska spådomarna av allt detta. Är detta avklippnings punkten, 2012, är det var all denna kris, kommer att kulminera i, en stor global katastrof? Är det detta, som är planen?

Alan: Planen är, det som de inte har sagt. De har och de har inte sagt. Till exempel, på min hemsida, finner du en 90-sidig rapport utgiven av den främsta tankesmedjan för, the Department of Defense for Britain (=Brittiska försvars departementet), och det publicerades först i tidningen "The Guardian", de publicerade nio sidor. Jag har det hela på min hemsida, och detta är topp tankesmedjan för NATO länderna likaså, kom ihåg, och de projekterar för de kommande 30 åren, startandes omkring denna period, är en eskalerande våldsamhet inifrån allmänheten. Upplopp, spontana upplopp, som de kallar flashmobber, och så vidare, och de kommer att förbereda för detta. Nu, detta är på kommande, därför att de förbereder för detta, med all slags avancerade vapen. Det är allt i rapporten, så långt även att de kommer att fälla neutron bomber, små neutron bomber som de använde i slutna områdes strider, ute på slagfältet, som kanske täcker några kilometer, detta om, hur långt de är dedo att gå, för att kväsa upploppen.

Nu, vad i hela friden, skulle kunna hända i den Västerländska världen, för att få Joe Six Pack (=Ölpimplande medelsvensson), bort från televisions fåtöljen och faktiskt göra revolt?

Vad de kommer att bringa fram är, ett eskalerande system av kris efter kris, och din mat kommer att bli angripen. Dina finanser kommer att bli angripna. Det är alla dessa saker som kommer att göra att folk, faktiskt, stiger upp och bokstavligen revolterar, för deras egen överlevnad, men som alla mobber som inte vet vad som pågår, de är helt enkelt en mob av missanpassade, som kommer att vara oorganiserad, och mycket enkel att hantera. Detta är varför de har hållit på med att bygga upp i 20 år, en intern polis makt, och en arme', internt, för att hantera, allt vad de planerar.

Vad de inte har berättat åt dig, är sekvensen i det, men vi kan ganska hyfsat luska ut det från andra revolter, där ute. Förenta Nationernas jordbruksdepartement ger ut sin rapport i samarbete med the Royal Institute for International Affairs, beträffande mat, och hur mat kommer att bli mycket, mycket knapp, och i ett knappt utbud inom kort, - saker typ dethär. Dessa är sakerna som kommer att få medelsvensson till att revoltera, när de tänker att deras livstil, plötsligt förändras, och de är fysiskt hotade, eller deras familjer hotas med svält, eller inga energi leveranser, eller även värme, för att hålla dig varm på vintern. Nödvändigheter, det är det som får dem att revoltera. Detta är det planerade systemet, som kommer i dagen.

Tamurile: Ja, så kunskap är makt, och efter att ha sagt det, för att knyta ihop vår timme, vad föreslår du på basen av, denna information, hur vi bäst kunde möjligtvis förbereda, för vad som ytterst verkar vara en oundviklig rörelse i den riktningen?

Alan: Enda sättet, faktiskt, för dem som verkligen förstår vad som händer, och att mentalt förbereda sig, det är det första. Dessa som är ännu i TV-landet, och i landet av klockan 18:00 nyheterna, allting kommer alltid att komma som en total överraskning och schock för dem. För andra, som ser vad som är på kommande, de borde försöka att ta sig ut ur städerna, och försöka att åtminstone ha någon förmåga att klara sig längre, om inget annat, så längre, än de som är i städerna. Städerna kommer att vara under nåd, av detta hela system, och det kommer att vara upplopp i städerna. En vanlig stad är på knä inom tre dagar, när mat inte kommer in i staden, och upploppen startar.

Tamurile: Vi såg detta med, denna brownout (=mörklägga en hel stad för att spara el), som vi hade för några år sedan, och jag tror att det gjordes också, avsiktligt som ett test, för att se hur folk skulle reagera.

Alan: Det var det, det var det, och här fanns en intressant sido effekt, som jag är säker på de också visste, och det var, att folk i en brownout situation, var väldigt mycket mera sociala mot varandra. De var mindre spända, och vad de fann, var att vi lever i ett elektriskt fält av 60-herz frekvens (=svängningar per sekund, i ett elfält) , och det inverkar verkligen på våra humör, vår mentalitet. Det gör oss nervösa. De hade mindre bekymmer med polisen, och bråk i hemmen, och allting annat.

Tamurile: Oh, det var otroligt fridfullt.

Alan: Även det, och denna 60-herz frekvens, det är ett sådant sammanträffande, att det råkar befinna sig nära den frekvens i hjärnan, som påverkar känslor, och så vidare.

Tamurile: Ja, och igen, när teknologin är HAARP (= High Frequency Active Auroral Research Program) som används till att hålla folk surrande, likaväl på en mycket elak frekvens.

Alan: Ja, och du finner, också med HAARP, att det har användts nu sedan 2001, dagligen - på en 24 timmars bas. Du kan plocka upp frekvensen, på kortvågs frekvenserna. Om du söker igenom kortvågen (= typ på din radio, om du har kortvåg på din radio), då hör du den, och den dundrar på, tillsammans med den intensiva besprutningen av skyarna, som vi haft nu i 10 år.

Tamurile: De har pumpat upp doserna på båda dessa fronter, och jag tror att den bisarra stormen vi hade, snöstormen som vi hade för några veckor sedan, jag har aldrig någonsin upplevt blixt och dunder --

Alan: På samma gång.

Tamurile: På samma gång. Aldrig varit vittne till det på 40 år, och bokstavligen medan jag gick med mina hundar, tänkte jag exakt detta, så det är ingen tvekan, i mitt medvetande, att detta var någon slags fenomen skapat av människan. Det fanns inget naturligt beträffande det, och det finns bevis runt omkring oss alla.

Alan: Under sommaren, stannade jag ute på natten, under några nätter. Jag såg på detta blixtrande av ljus, liksom en stroboskop lampa, som går över himlen, i omkring fem timmar, inget ljud, och endast blixtrande, blixtrande stroboskop alla i samma riktning, Jag kopplade på kortvågen, och det sammanföll exakt med kortvågs frekvensen. Du kunde höra det hålla på likt, voom, voom, voom, och så de använder denna teknologi, och det är i överenskommelsen om Väder Krigföring vid Förenta Nationerna, underskrivet på 1970-talet, att de kunde använda denna HAARP teknologi. De även nämnde det, att de kan koppla ihop det med Tellers teknologi för besprutning. Det gör den mera effektiv, om de besprutar atmosfären med metall partiklar, och de kunde förändra humöret och sinnesläget hos allmänheten, antingen bedöva dem, eller göra dem hyper aktiva eller nervösa.

Tamurile: Ja, och upploppen är uppeggande, och de behöver inte skjuta av flocken, därför att flocken tar livet av varandra, så det besparar dem en massa bekymmer.

Alan: Jag rekommenderar verkligen folk, att försöka ta sig ut från städerna.

Tamurile: Det är verkligen vår plan, mycket till min sons besvikelse. Varandes en tonåring, hela tanken på att leva i en landsbygds miljö är en förbannelse för honom nu. Men jag tror han tackar mig för det senare. En sista fråga, innan jag låter dig gå, Alan. Har du hört om en Canadensisk journalist som bor i Japan, och heter Benjamin Fulford?

Alan: Jag har hört talas om honom, ja.

Tamurile: Därför att han säger att, så långt som vad agendan beträffar, vad eliten inte har smidit affärer om är, att det Asiatiska samhället, kommer helt klart att slå tillbaka, och ha, öppet hotandes dem. Att om något försök till att skjuta av flocken där Asiaterna själva är involverade, kommer det att bli en vedergällning, och de vet vem de skall angripa, och hur man angriper dem. Ger du någon trovärdighet till detta?

Alan: Jag betvivlar, därför att jag vet, att eliten i Japan är en del av den globala klubben likaså, och så jag vet inte vilka fraktioner skulle stå upp för det inom Japan.

Tamurile: Ja, han påstår att det fanns folk som kom till honom, därför att han pratade om denna typ av saker. Efter att ha varit journalist, och bott i Japan i 20 är, är han uppenbarligen duktig på Japanska, och han blev närmad vid hans hotel, av folk, sägandes. Okay, nu, det faktum att du har vänt om, och utropat alla dessa saker, håll på minnet att vi är kapabla till att vedergälla, veta att dessa hemliga sällskap existerar, som kunde ha motdrag i beredskap för att förhindra vadsomhelst. Jag tror att de nödvändigtvis inte enbart refererade till Japan. Jag tror de också tog med Kina in i detta, så långt som dessa hemliga sällskap går, så jag var bara nyfiken huruvida - det är en totalt olik kultur, en totalt olik tankevärld, så jag ser inte med nödvändighet - trots försöken - fallet i fråga. Beijing kommer nu att härbärgera de Olympiska spelena, så det för mig, så fort som jag fann ut att de var givna de Olympiska spelena, Visste jag att kapitalismen hade penetrerat det, för en hyfsat lång tid, men detta är nu en öppen inbjudan så att säga.

Alan: Förenta Nationerna har sagt att Kina är modell staten för världen. De tror detta, på grund av denna typ av socialistisk indoktrinering de har haft, även om fascisterna driver det på toppen, och, ytterligare deras populations kontrolle metoder, de ville efterlikna detta för resten av världen, och hur de agerar. De visar dig alltid, hur de agerar i grupper, och danserna, och så vidare, och alla akrobater, och hur de alla arbetar i gruppsamverkan. Detta är hela budskapet, gruppsamverkan, gruppsamverkan, gruppsamverkan.

Tamurile: I den förnäma Borg stilen kanske. (Borg = i Star Trek TV serien från 1960-talet, "bikupe medvetandet" "det kollektiva medvetandet")

Alan: Exakt. Emellertid, Kina, nu blir dom ocså besprutade, därför att jag har lärare där, som har sänt mig bilder. De blir besprutade likaså. Vissa av dem känner effekterna av det. De känner sig dåsiga. De är trötta. De hostar. Det samma som vi erhåller här i Väst. Jag vet inte något om Japan ännu, emedan, jag blev tillfrågad om att åka dit, och hålla tal vid ett universitet därborta, detta kommande år och så, när jag väl är där har jag större chans att - därför att jag är säker på att, bli kontaktad av någon av dessa hemliga sällskap.

Tamurile: Ja. Jag ser fram emot att höra en rapport, så fort du - har du någon ide', beträffande tidsperspektivet, eller är du fri att avslöja det?

Alan: Det kanske blir inom de nästa tre eller fyra månaderna.

Tamurile: Ok. Så vad jag kommer att göra, som alltid, jag kommer att placera en permanent länk till din site, så att var och en som lyssnar till detta program, och jag har erhållit fantastisk återkoppling från de gånger du och jag har pratat tillsammans, i det förgågna, och det har varit på en global skala, så vänta och se din röst hörs ännu i alla länder. Det finns inga gränser till denna information, och vadhelst jag kan göra för att säkerställa, att massor av människor lyssnar till dig, jag kommer absolut definitivt göra det till min egen kampanj. Så mina bästa önskningar till dig på det Nya Året Alan, och om det är någonting jag kan göra personligen, eller vadhelst Godbox kan göra för att göra dina ansträngningar hörda, du har mitt fulla och totala samarbete.

Alan: Jag uppskattar det, och kom ihåg, allt är inte förlorat, så länge vi kan ännu tänka klart, och faktiskt, det är ett mirakel i sig själv, att vissa av oss ännu kan. Det betyder, att det finns en Akilles häl, kunde du säga, i elitens struktur plan. De har inte fångat oss alla, och det är möjligen den chans vi har.

Tamurile: Ja, kanske deras egen paranoia, därför att vad de har, de vet fullt väl att de har inte förtjänat det. Kanske enbart det i sig själv kan vara tillräckligt, för att vända tidvattnet, och jag kan garantera dig, Alan, att jag talar till min sons närmaste vänner, och säkerställer att de hör denna podcast likaså, så jag når andra generationer utan tvekan.

Alan: Oh, ja det är så. Jag erhåller massor av e-mail från unga människor nu.

Tamurile: Åtminstone har de någon som de kan lägga sitt hopp och deras tillit på, så jag tackar dig, från botten av mitt hjärta för detta.

Alan: Ja, tack för att du haft mig i ditt radioprogram.

Tamurile: Som alltid, jag hoppas få tala med dig igen, i en nära framtid. Tack skall du ha.

Och jag måste helt enkelt tillägga, hedrade lyssnare, att jag hörde Alan plocka upp sin gitarr på Jul Dagen, under sin podcast, och spelade ett klassiskt stycke, och jag vet i mitt hjärta av hjärtan, att det är verligen vad han borde hålla på med, när vi är alla på en plats av lugn och harmoni.

(Transcribed by Linda)

(Translated by Thomas Gref to swedish)