MIKE WALLACE INTERVJUN

MED

ALDOUS HUXLEY

Maj 18, 1958WWW.CUTTINGTHROUGHTHEMATRIX.COMwww.alanwattsentientsentinel.eu

WALLACE: Detta är Aldous Huxley, en man jagad av en vision av helvetet på jorden. En glödande samhällskritiker, Herr Huxley, tjugosju år sedan, skrev "Brave New World," en roman som förutsåg att en dag skulle hela världen leva under en skrämmande diktatur. I dag säger Mr. Huxley att denna skönlitterära värld av skräck är troligtvis bara runt hörnet för oss alla. Vi kommer att lära oss varför, om ett ögonblick.

Go kväll. Jag är Mike Wallace. Kvällens gäst, Aldous Huxley, är en man av bokstäver som är likväl störande som han är framstående. Född i England, nu boende i Californien, Mr Huxley har skrivit några av de mest fängslande romanerna och social kritik under detta århundrade. Han har nyligen avslutat en serie esse'r som heter "Enemies of Freedom," i vilka han skisserar och definierar några av hoten mot vår frihet i Förenta Staterna; och Mr Huxley, rakt på sak, låt mig fråga dig detta: som du ser det, vem och vad är fienderna för frihet här i Förenta Staterna?

HUXLEY: Ja, Jag tror inte du kan säga vem i Förenta Staterna, Jag tror inte det finns några elaka personer som med flit försöker råna folk på deras frihet. Men jag tror, först av allt, att det finns en mängd opersonliga krafter som trycker på i riktningen mot mindre och mindre frihet, och jag tror också att det finns en mängd tekniska apparater som vem somhelst som önskar använda kan använda till att accelerera denna process av att gå bort från frihet, till att införa kontroll.

WALLACE: Ja, vilka är dessa krafter och apparater, Mr Huxley?

HUXLEY: Jag skulle säga att det finns två viktiga opersonella krafter, ... den första av dem är inte överdrivet viktig i Förenta Staterna just nu, emedan mycket viktig i andra länder. Detta är kraften som i generella termer kan kallas överbefolkning, det stigande trycket av befolkningens tryck på existerande resurser. ... Detta, naturligtvis, är en extraordinär sak; någonting händer som har aldrig hänt i världshistorien tidigare. Jag menar, låt oss endast ta ett enkelt fakta att mellan tiden för Kristi födelse och Mayflowers ankomst, befolkningen på jorden fördubblades. Den steg från tvåhundrafemtio millioner till troligtvis femhundra millioner. Idag, växer jordens befolkning med en sådan takt att den fördubblas på ett halft århundrade.

WALLACE: Ja, varför skulle överbefolkning verka till att minska vår frihet?

HUXLEY: Ja, på flera olika sätt. Jag menar, ... experter inom området som Harrison Brown, till exempel, pekade ut att i de underutvecklade länderna levnadstandarden faktiskt sjunker just nu. Folk har mindre att äta och mindre ägodelar per capita som de hade femtio år sedan; och emedan positionen för dessa länder, ekonomiska positionen, blir mer och mer prekär, uppenbart måste central regeringen ta över mer och mer ansvar för att hålla stats-skeppet på rätt köl, och då naturligtvis kommer du sannolikt att erhålla sociala oroligheter under sådana förhållanden, med igen en intervention av central regeringen.

Så detta, jag tror att man ser ett mönster här som verkar trycka på mycket kraftigt mot en totalitär regim. Och olyckligtvis, som i alla dessa underutvecklade länder det enda hörgt organiserade politiska partiet är Kommunist Partiet, det ser ut som om de kommer att bli arvtagare till denna olyckliga process att de kommer att kliva in till makten ... positionen av makt.

WALLACE: Ja då, ironiskt nog en av de största krafterna mot kommunism i världen, den Katolska Kyrkan, enligt din tes verkar att pressa oss direkt i händerna på kommunisterna därför att de är emot födelsekontroll.

HUXLEY: Ja, jag tror att denna märkliga paradox är sann. Det finns ... det är en extraordinär situation de facto. Jag menar, man måste se på det, naturligtvis, från det biologiska perspektivet; hela essensen av biologiskt liv på jorden är en fråga om balans och vad vi har gjort är att praktisera döds kontroll på det mest intensiva sätt utan att balansera detta med födelsekontroll i den andra änden. Följaktligen, födelse värdena förblir höga som de var och döds värdena har rasat substantiellt. (HOSTNINGAR)

WALLACE: Ok då, så mycket om överbefolkning just nu. En annan kraft som minskar våra friheter?

HUXLEY: Ja, en annan kraft som jag tror mycket kraftigt verkande i detta land är kraften som kan kallas över-organisering. ... Emedan teknologin blir mer och mer komplicerad, blir det nödvändigt att ha mer och mer avancerade organisationer, mer hierarkiska organisationer, och händelsevis utvecklingen av teknologin blir accompanierad av en utveckling i vetenskapen om organisationer. Det är nu möjligt att skapa organisationer i en stor skala som det aldrig var möjligt tidigare, och så att du har mer och mer människor levandes sina liv som underordnade i dessa hierarkiska system som kontrolleras av byrokratier, antingen en byrokrati av ett stort företag eller en byrokrati av en stor regering.

WALLACE: Uh-huh, uh-huh. Nu anordningarna som du pratade om. Finns det specifika apparater eller ... metoder av kommunikation som minskar våra friheter ytterligare till överbefolkning och över-organisering?

HUXLEY: Ja, det finns säkert apparater som kan användas på detta sätt. Jag menar, låt oss ... ta efter allt, en bit av mycket nyligen inträffad mycket smärtsam historia är propagandan som användes av Hitler, som var otroligt effektiv. Jag menar, vilka var Hitlers metoder? Hitler använde terror av en typ, brutal styrka å andra sidan, men han använde också en mycket effektiv form av propaganda som ... han använde varje modern apparat vid den tiden. Han hade inte TV, men han hade radio som han använde tillfullo, och han var skicklig till att påtvinga hans vilja på en enorm massa av folk. Jag menar, Tyskarna var ett högt utbildat folk.

WALLACE: Ja, vi är medvetna om allt detta, men hur likstäler vi Hitlers användning av propaganda med det sätt som propaganda, om du vill, är använd låt oss säga här i Förenta Staterna. Förespråkar du att det finns en parallell?

HUXLEY: Överflödigt att säga att det inte används på detta sätt nu, men ... men tanken är, som det förefaller mig, att det finns metoder just nu tillgängliga, metoder överlägsna till vissa delar till Hitlers metoder, som kunde användas i en dålig situation. Jag menar, som jag känner mycket starkt är att vi får inte bli tagna med överraskning av vår egen avancerade teknologi. Detta har hänt igen och igen i historien med teknologins utveckling och detta förändrar sociala villkor, och plötsligt har folk funnit sig i situationer som de inte förutsåg görandes all slags saker som de verkligen inte ville göra.

WALLACE: Och ja, vad ... vad menar du? Vi utvecklade vår television men vi visste inte hur man använder den korrekt, är detta den markering som du gör?

HUXLEY: Ja, för tillfället televisionen, jag tror, används ganska ofarligt; den används, jag tror, jag skulle anta, den används för mycket till att distrahera alla hela tiden. Men, jag menar, föreställ vad som måste vara situationen i alla kommunist länder var televisionen, där den existerar, alltid säger samma saker hela tiden; den kör på alltid. Den skapar inte en bred front av distraktion. Den skapar en enkelspårig, ... trummande på en enstaka ide'. hela tiden. Den är uppenbart ett enormt kraftfullt instrument.

WALLACE: Uh-huh. Så du pratar om potentiellt missbruk av instrumentet.

HUXLEY: Exakt. Vi har naturligtvis ... all teknologi är i sig själv moraliskt neutral. Dessa är endast krafter som antingen kan användas bra eller dåligt; samma sak gäller atomenergi, vi kan antingen använda det till att spränga oss själva i bitar eller vi kan använda det som substitut för kol och oljan som håller på att ta slut.

WALLACE: Du har även skrivit om att använda droger på detta sätt.

HUXLEY: Ja nu är, detta ett mycket intressant ämne. Jag menar, i denna bok du nämnde, denna bok jag skrivit, "Brave New World," … Postulerade jag en substans som kallades 'soma' som var en mycket mångsidig drog. Den kunde göra folk känna sig glada i små doser, den kunde få dem att se visioner i medium doser, och den skulle få dem att sova i stora doser. Ja jag tror inte det existerar någon sådan drog nu, eller jag tror det någonsin kommer att existera. Men vi har droger som åstadkommer vissa av dessa saker, och jag tror att det är ganska mitt i prick att vi kanske har droger som kan fundamentalt förändra vårt mentala tillstånd utan att skada oss. Jag menar, detta är den farmakologiska revolutionen som händer nu, vi har nu kraftiga mental-förändrande droger som psykologiskt talat är i det närmaste kostnadsfria. Jag menar de är inte som opium eller som koka ... kokain, som verkligen förändrad det mentala tillståndet men lämnar fruktansvärda resultat psykologiskt och moraliskt.

WALLACE: Mr. Huxley, i dina nya essäer slår du fast att dessa varierande fiender till friheten skuffar oss till en verklig "Brave New World," och du säger att detta väntar endast runt hörnet, Först av allt, kan du bena upp för oss, hur livet är i Brave New World som du skulle fasa för så mycket, eller hur livet kunde vara?

HUXLEY: Ja, till att börja med, jag tror denna typ av diktatorskap av framtiden, jag tror kommer att bli mycket osannolik det diktatorskap som vi blivit vana med i det omedelbara förgågna. Jag menar, ta en annan bok profeterande om framtiden, som var en väldigt anmärkningsvärd bok, George Orwell's "1984." Ja denna bok skrevs på kulmen av Stalinist regimen, och strax efter Hitlers regim, och där förutsåg han ett diktatorskap användandes helt terrorns metoder, metoderna om fysiskt våld. Nu, jag tror det som kommer att hända i framtiden är att diktatorer kommer att finna, som det gamla ordspråket säger, att du kan göra allt med bajonetter utom att sitta på dem!

Detta om du vill bibehålla din makt förevigt, du måste få medgivandet av de som regeras, och detta kommer att ske delvis genom droger som jag siade om i "Brave New World," delvis genom dessa nya tekniker av propaganda. De kommer att göra det genom att kringå det slags av rationell sida hos människan och tilltala till människans undermedvetna och människans djupare känslor, och även hans fysiologi till och med, och så görandes honom faktiskt älska sitt slaveri. Jag menar, jag tror, detta är faran att folk verkligen kan vara, på vissa sätt, glada under den nya regimen, men att de kommer att vara glada i situationer där de ej borde vara glada.

WALLACE: Ja, låt mig fråga dig detta. Du pratar om en värld som skulle kunna finnas inom gränserna för en totalitär stat. Låt oss bli mera omedelbara, mera allvarliga om det. Vi tror, i alla fall, att vi lever i en demokrati här i Förenta Staterna. Tror du att denna Brave New World som du pratat om, ... kunde, låt oss säga inom nästa kvarts sekel, nästa sekel, kunde komma hit till våra stränder?

HUXLEY: Jag tror det kunde. Jag menar, ... detta varför jag känner att det är så extremt viktigt här och nu, att börja tänka på dessa problem. Inte att låta oss bli tagna genom överraskning av ... de nya framstegen i teknologin. Jag menar ... till exempel, beträffande användningen av ... av drogerna. Vi vet, det finns tillräckligt med bevis för oss för att kunna, på basen av detta bevis material och användandet av visst mått av kreativ fantasi, för att förutse den typ av användning som kunde användas av personer med illvilja med dessa saker och att försöka föregripa detta, och på samma sätt, tror jag med dessa andra metoder av propaganda kan vi förutse och vi kan göra bra mycket till att föregripa. Jag menar, efter allt, priset för frihet är evig vaksamhet.

WALLACE: Du skriver i "Enemies of Freedom," du skriver specifikt om Förenta Staterna. Du säger detta, skrivandes om Amerikanska politiska kampanjer. Du säger, " Allt som behövs är pengar och en kandidat som kan bli coachad till att se ärlig ut; politiska principer och planer för specifikt action har kommit att förlora det mesta av sin vikt. Kandidatens personlighet, sättet han projiceras av marknadsförings experter, är sakerna som betyder mest."

HUXLEY: Ja, detta är den ... under den senaste kampanjen, var det en hel del av denna typ av påståenden av marknadsförings managers av partierna i kampanjen. Denna ide' att kandidaterna måste bli sålda emedan de var så kallade dubbel-ansikten och att du hade att lita på helt och hållet på deras personlighet. Jag menar, personlighet är viktig, men det finns helt säkert folk med extremt älskvärda personligheter, speciellt på TV, som inte nödvändigtvis skulle vara bra inom politska ... positioner av politiskt förtroende.

WALLACE: Ja, känner du att män typ Eisenhower, Stevenson, Nixon, Med kunskap eftertänksamhet försökte dra skynket över ögonen på den Amerikanska allmänheten?

HUXLEY: Nej, men de blev rådgivna av kraftiga marknadsförings byråer som gjorde kampanjer av ganska annorlunda slag av vad som hade gjorts tidigare och jag tror vi kommer att se troligtvis, ... all slags nya hjälpmedel som kommer in i bilden. Jag menar, till exempel, denna sak som fick en god portion av marknadsföring senaste höst, sublimal projection. Jag menar, som det ser ut, denna sak, jag tror detta inte är till någon skada för oss för tillfället, men jag pratade häromdagen med en av människorna som har gjort det mesta av det experimentella arbetet i ... psykologiska laboratoriet med detta, sade precis detta, att det är inte för tillfället en fara, men så fort du har etablerat principen att något fungerar, kan du bli helt säker på att teknologin om det kommer att förbättras oavbrutet. Och jag menar hans åsikt i saken var att, kanske de kommer att använda det till en viss utsträckning i 1960 års kampanj, men de kommer troligtvis att använda det en hel del och mycket effektivare i 1964 års kampanj därför att detta är den typ av hastighet som teknologin utvecklas.

WALLACE: Och, ja, bli övertygade att rösta på en kandidat som vi inte vet att vi blir övertygade att rösta på.

HUXLEY: Exakt. Jag menar detta är en ganska alarmerande bild att du blir övertygad under nivån av val och förnuft.

WALLACE: Beträffande marknadsföring, som du nyligen nämnde, i ditt författande, speciellt i "Enemies of Freedom," attakerar du Madison Avenue som kontrollerar det mesta av vår television och radio marknadsföring, dagstidnings marknadsföring och så vidare. Varför attakerar du konsekvent marknadsförings byråerna?

HUXLEY: Ja, nej jag ... jag tror att, ... marknadsföring spelar en mycket nödvändig roll, men faran som jag ser det i en demokrati är detta ... jag menar vad vilar en demokrati på? Demokrati vilar på den individuelle röstaren som gör ett intelligent och rationellt val som han uppfattar som hans upplysta egen intresse, i vilken given situation som helst. Men dessa människor gör. Jag menar vad båda, för deras speciella syften för att sälja varor och diktatoriska propagandister gör, är att försöka förbigå den rationella sidan av människan och appellera direkt to dessa undermedvetna krafter under ytan. Så att du är, på ett sätt, skapar nonsens av hela den demokratiska proceduren, som baseras på medvetna val på en rationell grund.

WALLACE: Naturligtvis, ja, kanske ... jag ... du har just besvarat denna följande fråga därför att i dina essäer skriver du om television och marknadsföring, inte enbart politisk reklam, men televisions reklam som sådan och hur, som du uttalar det, "Dagens barn promenerar omkring och ser öl reklam och tandkräms reklam." Och sedan kopplar du detta fenomen på något sätt med farorna av en diktatur. Nu, kunde du bena ut kopplingen eller, har ... eller känner du att du gjort det tillräckligt?

HUXLEY: Ja, jag menar här igen hela denna fråga om barn, jag tror, är en fruktansvärt viktig en därför att barn är helt klart mycket mera suggererbara än en genomsnitts vuxen; och igen, anta att, ... för en orsak eller en annan all propaganda var i händerna på en eller väldigt få byråer, du skulle ha en extraordinärt kraftfull kraft lekandes med dessa barn, som efter allt kommer att växa upp och bli vuxna ganska snart. Jag tror inte att detta inte är ett omedelbart hot, men det återstår som ett möjligt hot, och ...

WALLACE: Du sade något i den stilen i dina essäer att barn från Europa brukade kallas 'kanon mat' och här i Förenta Staterna är de 'televisions och radio mat'.

HUXLEY: Ja, efter allt, du kan läsa i affärs journalerna de mest lyriska berättelserna hur viktigt det är, att få grepp om barnen därför att de kommer att bli lojala märkes köpare senare. Men jag menar, igen du översätter endast detta till politiska termer, diktatorn säger de kommer alla att vara ideologi köpare när de växer upp.

WALLACE: Vi hör så mycket om hjärntvätt som används av kommunisterna. Ser du någon hjärntvätt, annat än det vi just har pratat om, som används i Förenta Staterna, andra former av hjärntvätt?

HUXLEY: Inte i den formen som har användts i Kina och i Ryssland därför att detta är, huvudsakligen, tillämpningen av propaqganda metoder, det mest aggressiva slaget mot individer. Det är inte en hagelgevärsmetod, som ... marknadsförings metoder. Det är ett sätt att få grepp om personen och lekandes med både hans fysiologi och psykologi tills han verkligen bryts ner och sedan kan du plantera en ny ide' i hans huvud. Jag menar beskrivningen av metoderna är verkligen blod-drypande när du läser dem, och inte endast metoder tillämpade på politiska fångar men metoderna tillämpas, till exempel, för att träna den unga kommunist byrokrater och missionärer. De erhåller en otroligt tuff slag av träning som förosakar kanske tjugofem procent av dem att bryta ihop eller göra självmord, men producerar tjugofem procent av totalt enkelspåriga fanatiker.

WALLACE: Frågan, naturligtvis, som repetitivt kommer tillbaka i min tanke är; uppenbart politik i sig själv är inte av ondo, television är inte i sig själv ont, atomenergi är inte ont, och ändå ser du ut att fasa att det kommer att användas på ett ont sätt. Varför är det de rätta människorna kommer inte, i din uppskattning, att använda dem? Varför är det så att de fel människor kommer att använda dessa varierande apparater och för felaktiga motiv?

HUXLEY: Ja, jag tror en av orsakerna är att dessa alla är instrument till att erhålla makt, och uppenbart passionen för makt är en av de mest motiverande passioner som existerar för människan; och efter allt, alla demokratier är baserade på påståendet att makt är mycket farligt och att det är extremt viktigt att inte låta någon människa eller någon liten grupp ha för mycket makt för länge tid. Efter allt, vad är det Brittiska och Amerikanska konstitutionerna förutom att begränsa makten, och alla dessa nya apparater är extremt effektiva instrument för påläggande av makt av små grupper över stora massor.

WALLACE: Ja, du frågade dig själv denna fråga i "Enemies of Freedom." Jag ger din egen fråga tillbaka till dig. Du frågar detta, "I en tid av accelererande överbefolkning, av accelererande över organisation, och allt mer effektivare medel av mass kommunikation, hur kan vi bevara integriteten och åter bedyra värdet av den individuella människan?" Du framställer frågan, nu här är din chans att besvara den Mr. Huxley.

HUXLEY: Ja, detta är uppenbart ... först av allt, är det en fråga om utbildning. ... jag tror att det är fruktansvärt viktigt att insistera på individuella värden, jag menar vad är en ... det finns en tendens som ... du kanske läser en bok av White, organisations människan, en mycket intressant, värdefull bok tror jag, där han pratar om den nya typen av grupp moral, grupp etik, som talar om gruppen som om gruppen var mera viktig än individen. Men detta verkar, så vitt jag förstår, att vara i motsägelse med vad vi vet om den genetiska uppbyggnaden av människor, att varje människa är unik. Och det är, naturligtvis, på denna genetiska bas som hela ide'n av hela ide'n om värdet med frihet baseras på. Och jag tror att det är extremt viktigt för oss att betona detta i allt vårt undervisande liv, och jag skulle säga att det är myckrt viktigt att lära folk att vara på sin vakt mot detta slag av verbala lönn fällor till vilka de alltid blir ledda, för att analysera de saker som sägs till dem. Ja, jag tror det är hela utbildningsidan av ... och jag tror det finns många fler saker man kunde göra för att förstärka folk, och göra dem mera medvetna av vad som blev gjort.

WALLACE: Du är en profet av decentralisering?

HUXLEY: Ja, det ... ja ... om det ... är genomförbart. Det är en av dessa tragedier som det verkar för mig. Jag menar, många människor har pratat om vikten av decentralicering för att ge tillbaka till väljarna en känsla av direkt makt. Jag menar ... en väljare i ett enormt valdistrikt känner sig ganska impotent, och hans röst verkar inte väga mycket vilket inte är sant om valdistriktet är litet, och där han har att göra med en ... grupp som han kan hantera och förstå ... och om man kan, som Jefferson till slut föreslog, bryt upp enheterna i mindre och mindre enheter och så, erhålla en verklig, självstyrande demokrati.

WALLACE: Ja, det var bra på Jeffersons tid, men hur kan vi stöpa om vårt ekonomiska system och decentralicera, och på samma gång möta militärt och ekonomiskt den tuffa utmaningen av ett land som Sovjet Ryssland?

HUXLEY: Ja, Jag tror svaret till detta är att det finns ... det verkar för mig att du .. produktionen, industriell produktion är av två slag. Jag menar, det finns någonslags industriell produktion som uppenbart behöver den mest enormt högsta centralicering, som tillverkningen av bilar till exempel. Men där finns många andra slag där du kunde decentralicera ganska enkelt och troligtvis ganska ekonomiskt, och att du skulle då ha detta slags decentraliserade liv. Efter allt, du börjar se det nu om du reser genom södern, denna decentraliserade textilindustri som dyker upp där.

WALLACE: Mr. Huxley, låt mig fråga dig detta, är frihet nödvändigt?

HUXLEY: Så långt det kommer an på mig så är det.

WALLACE: Varför? Är det nödvändigt för ett produktivt samhälle?

HUXLEY: Ja, jag skulle säga att det är. Jag menar, ett genuint produktivt samhälle. Jag menar jag tror du kunde producera mycket produkter utan mycket frihet, men jag tror att hela sorten av kreativt liv är ytterst omöjligt utan ett betydande mått av individuell frihet av ... initiativ, skapande, alla dessa saker som vi värdesätter, och jag tror värderar korrekt är omöjliga utan ett stort mått av frihet.

WALLACE: Ja. Mr. Huxley, ta en titt igen på landet som är i läget som vår opponent i alla fall, det ser ut, i alla fall, det skulle se ut att finnas där. Sovjet Ryssland. Det är starkt, och blir starkare, ekonomiskt och militärt. På samma gång utvecklar det sina konst former riktigt bra, ... det verkar inte onödigt att platta till den kreativa drivkraften bland dess folk. Och ändå är det inte ett fritt samhälle.

HUXLEY: Det är inte ett fritt samhälle, men här är något väldigt intressant att dessa medlemmar av samhället, som vetenskapsmännena, som gör det kreativa arbetet, ges långt mer frihet än någon annan. Jag menar, det är ett priviligierat aristokratiskt samhälle i vilket förutsatt att de inte lägger näsan i blöt i politiska affärer, dessa människor ges en hel del prestige, en betydande mängd av frihet och en massa pengar. Jag menar, detta är mycket intressant fakta om Sovjet regimen, och jag tror det som vi kommer att se är ... ett folk i det stora hela med mycket lite frihet men med en oligarki på toppen njutandes en betydande mått av frihet och mycket hög livs standard.

WALLACE: Och folket nere därunder, 'epsilons' nere därunder…

HUXLEY: Glädjer sig mycket lite.

WALLACE: Och du tror att denna typ av situation kan bestå länge?

HUXLEY: Jag tror det verkligen kan bestå nycket längre än den situation där alla hålls utanför. Jag menar, de kan verkligen erhålla sina teknologiska och vetenskapliga resultat på sådan bas.

WALLACE: Ja, nästa gång jag pratar med dig då, kanske vi skulle undersöka ytterligare möjligheten av etablissemanget av denna typ av samhälle där drönarna arbetar för drottning bina där uppe.

HUXLEY: Ja, men ja, men jag måste säga, jag tror fortfarande på demokrati. Om vi kan göra det bästa av kreativa aktiviteter från folk på toppen plus dessa människor på botten, så mycket bättre.

WALLACE: Mr. Huxley, Jag verkligen tackar dig för att ha tillbringat denna halvtimme med oss, och jag önskar dig Guds välsignelse sir.

HUXLEY: Tack skall du ha.

WALLACE: Aldous Huxley finner sig själv i en märklig och störande situation; ett kvarts sekel efter profeterande om en auktoritär stat i vilken folk var reducerade till siffror, han kan peka på Sovjet Ryssland och säga "Jag sade ju så åt er!" Den avgörande frågan, som han se det nu, är om den så kallade fria världen inom kort kommer att ge Mr Huxley den ytterligare tveksamma tillfredställelsen av att säga samma saker om oss.

Stanna på stationen för en förhandsvisning av nästa veckas intervju. Tills då, Mike Wallace. God Natt.(Video Link: Mike Wallace interviews Aldous Huxley, May 18, 1958. Posted at University of Texas at Austin.)
http://www.hrc.utexas.edu/multimedia/video/2008/wallace/huxley_aldous.html(Transcribed by Linda)

(Translated to Swedish by Thomas Gref)