Alan Watt Sentient Sentinel
DONATE NOW
SERBIAN
The shows presented here are from the www.cuttingthroughthematrix.com archives. There are many educational talks to download, free on topics concerning every individual world-wide.
Predgovor:

Zdravo, Ja sam Alan Watt i želim vam dobrodošlicu na “Sentient Sentinel” (Svesni Stražar), internacionalni višejezični sajt sa “CuttingThroughTheMatrix.com.”

Nadam se, u kratkom vremenu, da ću imati na raspolaganju prepis mojih prosvetnih razgovora na više Evropskih jezika. Ovi prepisi mogu da se prenesu besplatno na vas štampač, i razmene sa vašim prijateljima.

Ono što bih želeo da vam pokažem je tehnika staranja kulture, manipulacije i kako su nauke ljudske psihologije bile u upotrebi veoma, veoma dugo vremena, vodeći svaku generaciju prema unapred odredjenom putu, koji je lažiran i namešten od globalne elite, fabrikovan iz njihovih institucija od dobro plaćenih eksperata.

Tvrdnje raznih konspiracija su nepotrebne. Već postoje mnogi radovi izdati od raznih svetskih naučnika. Ne samo da oni planiraju vašu budućnost, oni takodje poseduju bogatsvo da to ostvare.

Prema tome, sve dok ovaj sajt ne dobije onu njegovu planiranu i izuzetnu jedinstvenost, poslužite se našim trenutnim prilozima regularnog sajta, “CuttingThroughTheMatrix.com.”

Sve najbolje, Alan.Da bi videli blisku budućnost ne treba vam kristalna kugla ili okultni rekviziti. Naravno, pomaže razumevanje okultne terminologije koju upotrebljavaju i šire moćnici ovoga sveta.

Alan će da vas provede kroz dokumentovanu istoriju, koja vodi prema globalnom, naučno planiranom košmaru zvanom ”budućnost.”

Nemoj da gledaš suviše dugo, Budućnost je ovde. Nije prijatna, biće surova, ali ako narod dozvoli sebi da bude upravljan sa onim što je za njih planirano, to će da bude PAKAO.

1 new transcript added
May 10, 2012.